VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2013

2 Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation med huvudsyfte att förbättra livsvillkoren för Parkinsondrabbade och deras anhöriga. Föreningen ger stöd och råd, informerar, påverkar myndigheter och beslutsfattare, ordnar gemensamma träffar och resor för medlemmarna samt samarbetar med andra intresseorganisationer i länet med liknande inriktning. Till grund för verksamheten ligger erfarenheten att människor i likartade situationer kan hjälpa varandra till förbättrad livskvalitet. Att stötta och hjälpa varandra så de som drabbats av sjukdomen, och deras anhöriga, kan leva ett så drägligt liv som möjligt är ett självskrivet mål. Parkinson Kronoberg arbetar kortsiktigt och långsiktigt i överensstämmelse med Parkinsonförbundets centrala verksamhet och mål. 2 Medlemmar Typ Förkortning Kommentar Parkinsonsjuk P Fullbetalande, 250 kr/år, tidningen ingår Anhörig A 100 kr/år Stödmedlem med tidning SP Fullbetalande, 250 kr/år Stödmedlem utan tidning S 100 kr/år Vid kallelse till arrangemang skickas inbjudan, familjevis, till alla kategorier av medlemmar. Tidningen är Parkinsonjournalen som utges av Parkinsonförbundet med fyra nummer per år. Årsavgiften betalas till Parkinsonförbundet, en del av den går sedan till länsföreningen som i sin tur överför en del till respektive lokal förening. Styrelse och andra förtroendevalda för 2013 Namn Uppdrag Adress Telefon E-post Åke Porle Ordförande Framnäsv. 14 A Växjö Arne Lundström Vice ordförande Ringv Alvesta Stig Malmquist Kassör Hovsgatan 8C Växjö Margareta Gustavsson Ledamot Hörda Ingelstad Gerd Svensson Ledamot Södra Allén 3A Växjö Paul Hansson Ledamot Hjälmaryd-Lillbäcken Ljungby Kristina Hansson Ledamot Hjälmaryd-Lillbäcken Ljungby Göran Smith Suppleant Sjöbågen 4A Växjö Gunnar Strandberg Suppleant Strömg Ljungby

3 Gunnar Larsson Revisor Pilg. 4, Växjö Anders Gustafsson Revisor Fasanvägen Rottne Martin Ekdahl Revisorssuppl. Pilg. 2, Växjö Ingrid Floreby Marie-Louise Johansson Valberedning, sammankallande Djäknev Växjö Valberedning Biblioteksg Växjö Lennart Olandersson Valberedning Suppleant Österleden 64A Växjö Alf Englund Hemsida & Medlemsregister Skinnarev Ljungby har hållit 9 protokollförda möten under 2013 (inkl möte med gamla styrelsen före årsmötet) och 1 under Protokollen finns tillgängliga hos styrelsemedlemmarna och på hemsidan, Se även den ekonomiska redovisningen och revisionsrapporten på sista sidorna. Organisation Länsföreningen sorterar under Parkinsonförbundet, i länet finns tre lokala föreningar som i sin tur ligger under länsföreningen organisatoriskt. Växjö Ljungby Älmhult Medlem placeras i lokal förening om de bor i någon av ovanstående kommuner. Den som inte vill tillhöra lokal förening kan meddela det till någon i styrelsen. Medlemmar som bor i annan kommun (inom eller utom länet) kan välja om de vill ansluta sig till en lokal förening eller tillhöra enbart länsföreningen. Meddela i så fall någon i styrelsen. Antal medlemmar (vid årsskiftet 2013/2014) P A S SP Totalt Parkinson Kronoberg Lokala föreningarna: Ljungby har totalt 62 medlemmar, Växjö 113 och Älmhult 20. Medlemsrekrytering Antalet medlemmar med Parkinsons Sjukdom är något sjunkande jämfört med föregående år. Om det hade inneburit en minskande trend i det verkliga antalet insjuknade hade det varit ett glädjeämne. Tyvärr är det nog ett tecken på att (främst yngre) insjuknade är svåra att nå. Glädjande ökning av anhöriga och stödmedlemmar. Medlemmarna uppmanas tipsa styrelsen om personer som kan vilja bli medlemmar. Som hjälp för detta bifogades ett blad, Nya medlemmar / Medlemsvärvning med kallelsen till årsmötet.

4 Verksamhet Drog- & alkoholpolicy Parkinsonförbundets drog- & alkoholpolicy (antagen 2011 vid förbundets kongress efter motion från Kronobergsföreningen) gäller vid alla möten o dyl som Parkinson Kronoberg ordnar. Medlemmarna uppmanas att följa policyn även i övrigt. Policyn innebär måttfullhet för alkoholintag och att inte alls använda narkotikaklassade droger (såvida de inte är förskrivna av läkare). 4 Jämställdhetsprogram Ett jämställdhetsprogram är i många fall krav för att få ekonomiskt stöd både centralt och regionalt. Vår förening har inte fått sådant krav än men har ändå tagit fram förslag och motionerat om det till förbundet. Medlemmar i länsföreningen har lika värde; diskriminering och särskillnad p g a kön, ålder, intellekt, sexuell läggning, levnadsvanor o dyl accepteras inte. Hemsidor Alf Englund är föreningens webmaster, kontakta gärna honom om frågor betr hemsidan respektive om något bör föras in på sidan. Förbundets hemsida: Gör det till en god rutin att titta in på hemsidorna. Kallelser Kallelse/inbjudan till föreningens möten, resor och liknande aktiviteter kommer tills vidare att som tidigare skickas i brev till medlemmarna. Detta är dock ganska kostsamt för föreningen. På sikt kan det bli aktuellt med kallelse genom e-post resp på länsföreningens hemsida (+ brev till medlemmar utan e-postadress). Meddela därför gärna Din e-postadress redan nu till Alf Englund eller Stig Malmquist. Återkommande verksamhet I Växjö, Ljungby och Alvesta ordnas parkinsongymnastik, i Växjö och Ljungby genom landstinget och i Alvesta av kommunen. Bassängträning i Växjö (landstinget) och Ljungby (den lokala Parkinsonföreningen). Ljungby har en fast dag i månaden då medlemmar i den lokala föreningen träffas. Även i Älmhultsföreningen ordnas lokala möten. Växjöföreningen har startat upp aktiviteter som bowling, boule, körsång och promenader under året. Beträffande de lokala föreningarnas verksamhet hänvisas till deras redovisning. Arrangemang i länsföreningens regi Arrangemang i form av resor, föredrag och andra möten. Årsmötet februari i Skogslyckans Församlingshem Växjö. Gunnar Larsson ledde, som vanligt, mötet föredömligt. Åke Porle valdes till ny ordförande efter Arne Lundström, f ö sedvanliga val. Tyvärr bara 33 deltagare. Efter mötet underhöll Harald Gustafsson med sång till dragspelsmusik. Fortsättningsskola 6 maj ordnades öppet informationsmöte om Parkinsons Sjukdom i Växjö lasaretts föreläsningssal. Fullsatt.

5 Neurologen Sven-Åke Eckernäs föreläste mycket engagerat och initierat över ämnet Parkinsons Sjukdom är det mer än skakningar? Han gick även in på utveckling av mediciner, har arbetat med sådant tidigare. Logopeden Eva Carlsson; Att göra sin stämma hörd, viktigt att träna röst- & talförmågan. Inga-Lill Svensson, Parkinsonsköterska, berättade om ögonrelaterade problem för Parkinsonsjuka patienter. Stig Malmquist informerade om länsföreningens verksamhet samt uppmanade till att bli medlem. Bussresor Utflykt med buss i Utvandrarnas spår 4 juni med Jan Fritiof som kunnig guide. Flera platser i Vilhelm Mobergs Utvandrarna besöktes; t ex Ljuder, Klasatorpet, Moshults skola, minnesstenen och Duvemåla. 19 e september var det dags för nästa bussresa, nu till Cesarstugan strax norr om Falköping. Utställningen Bondens År där väckte många minnen till livs och den var mycket fint uppbyggd med hjälp av bl a ett 70-tal skickligt utförda vaxfigurer. Besök hos Falbygdens Ost på hemvägen. 5 Informationsmöte Vad gör kroppen med Din medicin? Detaljerat föredrag av Christer Berg, apotekare och lärare vid Linnéuniversitetet. Allsång med Dan Krantz som ledare. 30 oktober i Johannesgården Växjö. Julfest Årets julbord avåts 6 december i Restaurangskolan på Ringsberg Växjö av 67 medlemmar. Eleverna hade skapat ett dignande gott bord. Torgny Samuelsson (tidigare överläkare på medicinkliniken CLV) och Viola Hjelm (har varit VD-sekreterare på Volvo Braås) spelade och sjöng jullåtar och evergreens vilket uppskattades.

6 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG, ÅRSBOKSLUT Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Landstingsbidrag Gåvor Deltagaravgifter* * * * Avräknade från Möteskostnader nedan. Lotterier Summa Kostnader Kurser och resor Möteskostnader, exkl årsmötet Administrativa kostnader Programvaror/ datakommunikation Gåvor & representation Ordförandekonferens Information, material Årsmötet 2013 resp Årets resultat Summa Balansräkning Tillgångar Kassa Plusgirot Summa tillgångar Skulder och eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa skulder och eget kapital för Länsföreningen Parkinson Kronoberg Åke Porle, ordf Arne Lundström, v ordf Stig Malmquist, kassör Kristina Hansson Gerd Svensson Margareta Gustafsson Paul Hansson

7 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Revisionsberättelse för Länsföreningen Parkinson Kronoberg Undertecknade revisorer, utsedda att granska Parkinson Kronobergs räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret till , får efter fullgjort uppdrag avge följande utlåtande. 7 Granskningen har gjorts enligt god revisionssed, vi tillstyrker att: - resultaträkning och balansräkning fastställes - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Växjö 16 januari Gunnar Larsson Revisor Anders Gustafsson Revisor

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte!

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014. Kallelse till årsmöte! ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1 / 2014 s g a d t e Snart är d! e t ö m s r för å Kallelse till årsmöte! Styrelsen Hör gärna

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb

Tips och Råd. Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Tips och Råd till er som vill bilda en ny ungdomsklubb Svårt? Krångligt? Jobbigt? Inte alls! Läs mer här om hur lätt det är egentligen. 1 Innehåll Om SDU och denna broschyr 3 Nybörjare eller veteran? 4

Läs mer

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014

Handlingar. Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Handlingar Till Upplandsslättens scoutdistrikts stämma 2014 Upplandsslättens scoutdistrikt Kantorsgatan 34 Webb: uppland.scout.se 754 22 Uppsala E-post: ordf.scoutuppland@gmail.com 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar

Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Sid 1(15) Jämförelse mellan nuvarande stadgar och föreslagna nya stadgar Nuvarande normalstadga förening 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja SPF,Sveriges Pensionärsförbunds

Läs mer

Protokoll från Landsmötet den 10 april 2015, ABF Sveavägen 41. Stockholm

Protokoll från Landsmötet den 10 april 2015, ABF Sveavägen 41. Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.se Protokoll från Landsmötet den 10 april 2015, ABF Sveavägen 41. Stockholm 1. Landsmötets öppnande. Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. Han konstaterade att

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte

Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Protokoll för SeKeL:s Vårmöte Närvarande: Therése Svensson, Joakim Barvhed, Kristofer Åberg, Markus Eriksson, Tommy Bergman, Elisabet Drugge, Monica Johansson, Hanna Frank, Camilla Lindbom, Kerstin Björsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer