VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS. verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS. verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2012

2 INNEHÅLL Dagordning 2 Växjö Teaterförenings styrelse Verksamhet 3-4 Press och information 4 Programverksamhet Statistik 7 Slutord 8 Årsbokslut 9-10 Budgetförslag Revisionsberättelse 12 Verksamhetsplan 13 Valberedningens förslag 14 1

3 DAGORDNING VID VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS ÅRSMÖTE DEN 5 MARS 2013 KL PÅ RINGSBERG Kulturinslag efter årsmötet, föreställningen Människans bästa vän av och med Kalle Westerdahl. 1 Årsmötet öppnas 2 Årsmötets behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Fastställande av röstlängd 5 Val av mötesfunktionärer a) val av ordförande b) val av sekreterare c) val av två justerare d) val av två rösträknare 6 Styrelsens verksamhetsberättelse/fastställande av resultat- och balansräkning 7 Revisionsberättelse 8 Styrelsens ansvarsfrihet 9 Fastställande av medlemsavgift för enskild medlem, förening samt företag 10 Verksamhetsplan/preliminär budget 11 Ersättningar till styrelsen/styrelsens förslag 12 Förslag på antal ledamöter och ersättare i styrelsen 13 Val av kassör på två år 14 Val av ledamöter på två år 15 Val av ersättare på ett år 16 Val av revisor (ytterligare en utses av Växjö kommun) 17 Val av revisorersättare (ytterligare en utses av Växjö kommun) 18 Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande 19 Ev. förslag från styrelsen och medlemmarna/motioner 20 Övriga frågor/regionteatern Blekinge Kronoberg/Riksteatern Kronoberg 21 Mötet avslutas 2

4 Växjö Teaterförenings styrelse hade 2012 följande sammansättning: ORDFÖRANDE Elisabeth Wernerson Johnson VICE ORDFÖRANDE Carlos Martinez KASSÖR Tommy Adolfsson LEDAMÖTER Catherine Bringselius Nilsson Gull-Britt Persson Gun Thunblom Göran Bergström Ingrid Klaesson Karin Albrecht ERSÄTTARE Tommy Johansson Åsa Hovrell ADJUNGERADE Riksteatern Kronobergs län: Erika Lundvall (jan-aug) Malin Nilsson (dec) Regionteatern Blekinge Kronoberg: Iréne Kleven ANSTÄLLD Josefin Hamarså STYRELSENS ARBETSUTSKOTT Elisabeth Wernerson Johnson Carlos Martinez Tommy Adolfsson Josefin Hamarså, sekreterare REVISORER Jan Nilsson Göran Kannerby (Växjö kommun) REVISORERSÄTTARE Anna Storbjörk VALBEREDNING Björn Elmgren, sammankallande Ing-Marie Sundling (t.o.m sept) Lars-Evert Ekman Vija Vasko VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS VERKSAMHET UPPDRAG Växjö Teaterförening är en ideell förening och en del av Riksteatern, landets största turnerande teaterorganisation. Vår verksamhet finansieras med hjälp av kulturstöd från Kulturnämnden, Växjö kommun. Växjö Teaterförening har i uppdrag från såväl Riksteatern som Växjö kommun att arrangera professionell scenkonst för många. Detta innebär att vi ska erbjuda publiken en varierad och kvalitativ scenkonst oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet. Därför har vi arbetat fram en strategiplan som hjälper oss att få bra spridning på de produktioner vi arrangerar. SAMMANTRÄDEN Under verksamhetsåret 2012 har Växjö Teaterförenings styrelse haft nio protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte. Arbetsutskottet har under året haft kontakt via e-post. Beslut som tagits i AU har rapporterats samt protokollförts vid ordinarie styrelsemöten. ÅRSMÖTE Växjö Teaterförenings årsmöte för verksamhetsåret 2011 hölls den 14 mars 2012 på Ringsberg. Årsmötet leddes av Sven-Åke Andersson. Vid årsmötet deltog 56 personer. Mötesdeltagarna fick även se en av Regionteaterns produktioner, Paria av August Strindberg. MEDLEMMAR Den 31 december 2012 hade Växjö Teaterförening 422 medlemmar, vilket är en minskning från 2011 med 28 personer. Medlemsavgiften har under 2012 varit oförändrad och beslutas av Riksteaterns kongress. Medlemsavgiften har varit 120 kr för enskilda medlemmar, 80 kr för familjemedlem och ungdomar t o m 25 år har betalt 50 kr. Medlemmarna har haft förköpsrätt och rabatt på biljetter till Växjö Teaterförenings arrangemang. Medlemsförmånen har varit 40 kr rabatt/biljett. Medlemskortet Scenpass Sverige är även ett kulturkort som ger rabatter på många scener och andra ställen i Sverige. Under 2012 hade Växjö Teaterförenig 11 medlemsorganisationer, en ökning med 1 organisation. Medlemsavgiften för föreningar och företag har varit oförändrad, d.v.s. 200 kr respektive 500 kr. STYRELSENS ARBETE På Växjö Teater och Växjö Konserthus har vi köpt in bygg- och bärhjälp men på övriga scener har styrelsen ansvarat för detta arbete. Inför respektive föreställning finns någon eller några från styrelsen på plats för att välkomna publiken, svara på frågor, dela ut program m.m. Vi har även haft god hjälp av vänner och bekanta till oss i föreningen. Det ideella arbetet är ovärderligt för verksamheten. SYNTOLKNING Vi är glada att SRF i Växjö varje år erbjuder syntolkning på ett urval av våra föreställningar till sina medlemmar. UTBILDNING/UTBUDSDAGAR M.M. Under verksamhetsåret har det varit utbudsdagar och andra träffar såväl i länet som på Riksteatern i Stockholm. På följande utbudsdagar, utbildningar, arrangemang och arrangörsträffar har den anställda och/eller representanter från styrelsen deltagit. 3

5 Kulturnatten i Växjö 28 januari Novischmässa på Linnéuniversitetet 31 januari Utbudsdagar i Jönköping 3-4 februari Årsmöte Växjö Teaterförening 14 mars Vårträff Växjö mars Årsmöte Riksteatern Kronobergs län 24 april Besök på Tyrolen Blädinge 23 maj Kick-off i Mundekulla 25 augusti Anbud Live på Södra Teatern 7-8 september Novischmässa på Linnéuniversitet 12 september RIKSTEATERNS KONGRESS Vår ordförande Elisabeth Wernerson Johnson är invald i Riksteaterns nationella styrelse. RIKSTEATERN KRONOBERGS LÄN Växjö Teaterförening har haft två ersättare i Riksteatern Kronobergs styrelse, Carlos Martinez och Åsa Hovrell. I höst hade Riksteatern Kronoberg att avhopp bland de ordinarie ledamötena och Carlos valdes då in på ett fyllnadsval till ordinarie ledamot. Vi har sedan många år ett gott samarbete med Riksteatern Kronoberg. De har sin teaterkonsulent som adjungerad till vår styrelse, något som är positivt både informationsmässigt och samarbetsmässigt. REGIONTEATERN BLEKINGE KRONOBERG Under flera år har vi haft ett gott samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg, som även har en adjungerad till vår styrelse. Samarbetet har resulterat i fina och uppskattade samarrangemang bl a på bygdegårdar i Växjö kommun. Vidare samarbetar vi även på Linnéuniversitetets Novischmässor. Samarbetet underlättas av att Växjö Teaterförening har sitt kontor i Regionteaterns lokaler på Västergatan 22 i Växjö. INFORMATION OCH MEDIEBEVAKNING Under året har Växjö Teaterförening kontinuerligt skickat pressinformation inför våra arrangemang och fått mycket publicitet. Kulturredaktionen på lokaltidningarna skrev om säsongens utbud, recenserade teaterföreningens evenemang och visade stort intresse för scenkonsten. Uppgifter om Växjö Teaterförenings arrangemang återfinns på vår hemsida där aktuellt utbud presenteras och där det finns möjlighet att boka och betala biljetter. Vidare finns vårt program med i Upplev mer!, Växjö kommuns evenemangsguide. Växjö Teaterförening våren 2012 Växjö Teaterförening hösten 2012 PRESS OCH INFORMATION FOLDER Växjö Teaterförenings program ges ut två gånger per år. Upplagan är ca ex för vår- och höstsäsongen. Som vanligt har programmet presenterat Växjö Teaterförenings utbud av scenkonst. Det skickas till våra medlemmar och finns att hämta på bland annat Växjö stadsbibliotek, Turistbyrån, Kulturhuset Palladium och på BiljettCentrum i Växjö. Foldern sprids i Växjö city och på Linnéuniversitetet. ANNONSERING, AFFISCHERING M.M. Annonsering av arrangemang har i huvudsak skett i Smålandsposten samt i viss mån även i Nöjesnytt och Lokaltidningen. Vi använder oss av de fasta affischeringsplatser som finns i Växjö city. Förutom på plakat längs Storgatan, affischeras det bl.a. på caféer, bibliotek och gymnasieskolor. Marknadsföring sker även via informatörer, föreningar och andra kontakter samt via e-post. Växjö Teaterförening har gjort riktade utskick inför olika föreställningar genom flygblad men även till skolor, företag och institutioner. Under året har vi gått ut med erbjudanden till bland annat skolor, föreningar och Växjö kommun. Janne Schaffer -A Music Story 4

6 PROGRAMVERKSAMHET FÖRESTÄLLNINGAR Växjö Teaterförening har under 2012 arrangerat 22 föreställningar/arrangemang, fördelat på 20 produktioner. Under året har vi haft besökare. Den genomsnittliga beläggningen var 59 %. Växjö Teaterförening har under året samarbetat med ett antal föreningar, organisationer och institutioner för att arrangera scenkonst: Musik i Syd Växjö, Kalvsviks Bygdegårdsförening, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Amnesty, Bergs Bygdegårdsförening, Kultur i Tolg, Sensus, Dövas förening i Kronoberg, Palladiums Vänner och Araby Community Art. VÅREN 2012 Kerstin Thorvall APATISKA FÖR NYBÖRJARE Onsdag 21 mars på Växjö Teater Jonas Hassen Khemiri har i denna pjäs inspirerats av Gellert Tamas bok De apatiska. Välkommen in i en manipulationsmaskin där sanningen vänds ut och in. Tyvärr blev föreställningen inställd bara några timmar innan pga. sjukdom i ensemblen. VÅRENS NYCKELORD ÄR ÅNGVÄLT Tisdag 27 mars på Växjö Teater Den svenska seriekonsten blomstrar som aldrig förr. Här frodas den smartaste samhällskritiken och den vassaste humorn. Vi släpper loss de omtyckta serietecknarna Nina Hemmingsson, Sara Granér och Nanna Johanssons absurda karaktärer på teaterscenen. KULTURNATT - BOKBORD Lördag 28 januari Stadsbiblioteket Representanter från Växjö Teaterförening sålde affischer från tidigare föreställningar och anordnade en tävling där man kunde vinna teaterbiljetter. JAG ÄR EN GRÖN BÄNK I PARIS Lördag 25 februari på Växjö Teater En rolig, rörande, sorglig, uppgiggande och inspirerande föreställning om den kvinnliga medelåldern. Baserad på delar ur Kerstin Thorvalls texter med Ann-Sofie Kylin och My Holmsten. LOCKFÅGELN Lördag 3 mars på Araby Park Arena I centrum står två starka personligheter, Axel Munthe och Drottning Victoria, i utkanten Victorias man Gustav V. De möts 1891 på Capri och attraheras djupt av varandra. Hur såg deras relation ut? Produktion: Byteatern Kalmar läns teater EN VÄRLD ATT LEVA I Torsdag 8 mars på Regionteatern Samarbete med Sensus och Amnesty En dokumentär pjäs baserad på intervjuer med Amnestymedlemmar. Lokala profiler gör en uppläsning av manuset. 5 Lockfågeln En värld att leva i Apatiska för nybörjare Umri Muski THE MAGIC OF JULIEN Måndag 16 april på Växjö Teater Svävande föremål, levande fåglar och utbrytningar. Tillsammans med optiska illusioner och bisarra karaktärer blir det en nyskapande föreställning där magin uppstår i oväntade sammanhang, olika stämningar och olika världar. JANNE SCHAFFER - A MUSIC STORY Fredag 20 april på Växjö Konserthus Samarbete med Musik i Syd Janne Schaffer tar oss på en resa genom 40 år som musiker och artist. Vi får bl.a. höra låtar av Ted Gärdestad, ABBA, Electric Banan Band, Barbro Hörberg, Cornelis Vreeswijk och de egna skivorna. UMRI MUSKI Tisdag 26 april på Växjö Teater Samarbete med Bosniska föreningen Ljiljan Umri Muski är en lysande komedi om manligt/ kvinnligt och har spelats i mer än 20 år för fulla hus. Med över 200 föreställningar har den blivit en klassiker och den mest spelade komedin någonsin i Sarajevo. / Kamerni teatar 55 AL PITCHER - FIKA TOUR Torsdag 26 april på Palladium Eftersom publiken är den viktigaste delen av kvällen kommer showen att bli mycket speciell, i fikastundens anda. Årets manliga komiker 2011.

7 HEMVÄGEN 51 3 mars i Tolg/ 23 mars i Berg/ 20 april Kalvsvik Samarbete med Kultur i Tolg, Kalvsviks och Bergs bygdegårdsföreningar En komedi om rädslan för tillkortakommanden och det ständiga jämförandet. Om avund, längtan och att slutligen acceptera att det blev som det blev. Produktion: Regionteatern Blekinge Kronoberg Dödsdansen & Vi har det bra GÄSTSPEL FRÅN SHANGHAI Onsdag 17 oktober på Växjö Teater Samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Riksteatern Kronoberg Under Strindbergsåret 2012 presenterar Shanghais Teater Akademi föreställningen Fröken Julie som Pekingopera, för första gången, i Sverige. Det är vackra kostymer, humor, tårar och sång. Produktion: Shanghais Teater Akademi MADE IN INDIA - NOTES FROM A BABYFARM Söndag 21 oktober på Växjö Teater Är Indien på väg att bli en bebisfabrik för barnlösa par? En visuell och interaktiv föreställning om den blommande indiska babyindustrin. HÖSTEN 2012 ANNIKA ÖSTBERG, FÅNGE W DEASY Torsdag 4 oktober på Regionteatern Samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg En pjäs baserad på en brevväxling med fånge W Deasy. Vi möter en känslig och intelligent kvinna som under speciella omständigheter erkänt och straffats för ett brott hon inte begått. Produktion: Teater Magnolia SWEDISH MEATBALLS MED LINGON Onsdag 10 oktober på Växjö Teater Föreställningen har tidigare spelats med stor framgång i Australien och Storbritannien. Här en omarbetning till en svensk version. Carl-Einar Häckner bjuder på magisk förödelse, blixtrande humor, monologer och visor. HEMSÖBORNA Söndag 14 oktober på Växjö Teater Strindbergs klassiker nu i händerna på 123 Schtunk, i en aldrig tidigare skådad version. Hejdlösa improvisationer och svängig musik blir det när tre clowner gör denna gripande och dramatiska berättelse. Produktion: 123 Schtunk Annika Östberg, fånge W Deasy Made in India - notes from a babyfarm Markusevangeliet Gästspel från Shanghai MARKUSEVANGELIET Fredag 26 oktober på Araby Park Arena Texten Markusevangeliet, som vi finner det i bibeln. Inte ett ord är borttaget, inte ett ord är tillagt. En intim föreställning med Roger Storm, ensam på scen tillsammans med publiken som låter sig fångas. Produktion: Storm & Drama FRÖKEN JULIE - TYST TEATER Söndag 11 november på Växjö Teater Strindberg klassiska mästerverk som du aldrig sett det förut. Historien om den högadliga fröken Julies flört med sin betjänt berättas genom kropp, musik och teckenspråk. ENSAMMA HJÄRTAN Fredag 16 november på Växjö Teater Lill Lindfors och Reuben Sallmander i en romantisk komedi där fyra helt olika par ställs inför varsitt livsavgörande ögonblick. Om kärlek, relationer och insikten att det inte alltid är grönare på andra sidan. DÖDSDANSEN & VI HAR DET BRA Måndag 10 december på Palladium En klassiker och en nyskriven pjäs som tillsammans blir en helkväll på teatern! Första akten är Strindbergs klassiker Dödsdansen och andra akten är nyskriven av Camilla Blomqvist. 6

8 STATISTIK 2012 Arrangemang/Föreställning Produktion Publikantal Belägg i % Jag är en grön bänk i Paris Riksteatern 90 23% Lockfågeln Byteatern Kalmar län teater % Hemvägen 51* Regionteatern Blekinge Kronoberg 49 59% En värld att leva i* Riksteatern 51 80% Årsmöte Paria Regionteatern Blekinge Kronoberg 56 88% Apatiska för nybörjare Riksteatern Inställd - Hemvägen 51* Regionteatern Blekinge Kronoberg % Vårens nyckelord är ångvält Riksteatern 96 24% The Magic of Julien Riksteatern % Hemvägen 51* Regionteatern Blekinge Kronoberg 66 44% * Riksteatern % Umri Muski Riksteatern % Riksteatern % Annika Östberg, fånge W Deasy* Teater Magnolia 40 62% Swedish meatballs med lingon Riksteatern % Hemsöborna 123 Schtunk % Fröken Julie som Pekingopera* Shanghais Teater Akademi % Riksteatern 36 9% Markusevangeliet Storm & Drama % Fröken Julie - Tyst teater Riksteatern/Tyst Teater 48 12% Ensamma Hjärtan Riksteatern % Dödsdansen & Vi har det bra Riksteatern 58 26% * Samarrangemang Totalt % KOMMENTAR Under året som gått har vi erbjudit en blandning av scenkonst för att det ska finnas något för alla. Umri Muski är ett exempel på en föreställning som drog mycket ny publik till Växjö Teater. På Swedish meatballs med lingon fick vi en stor spridning bland våra målgrupper. Vår trognaste publik hittade även till nya lokaler på Araby Park Arena för att se Lockfågeln. I år var vi medarrangörer till Fröken Julie som Pekingopera, gästspelet från Shanghai. En ny typ av teater för oss och för vår publik. Samabetet med bygdegårdarna har som vanligt gett fint resultat. PUBLIK Under året 2012 köpte Växjö Teaterförenings medlemmar och personer med Scenpass ca 30 % av det totala antalet sålda biljetter. Ungdomar och studerande stod för ca 22 % och övrig publik för ca 48 %. Statistiken är grundad på försäljningen via Ticnet. UNG PUBLIK Vi hade många yngre i publiken på The Magic of Julien och Swedish meatballs med lingon lockade även de unga till teatern. 7

9 SLUTORD 8

10 ÅRSBOKSLUT FÖR VÄXJÖ TEATERFÖRENING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Resultatrapport Rörelsens intäkter Budget -12 Försäljning 3010 Biljettförsäljning Annons folder Programförsäljn Fakturerade kostnader Medlemsavg V-ö T & Rt Kommunala kulturstöd Övriga bidrag Ränteintäkter Värdeökning Öresutjämning S:a rörelseintäkter S:a Kostnader RESULTAT Balansrapport Tillgångar Omsättningstillgångar Handkassa Växelkassa Checkkonto Bankkonto/m ränta Bankkonto/fd fonder Fondkonto SHB Kortränte Bunden ränteplacering S:a omsättningstillgångar Skulder 2440 Leverantörsskulder Skatteskuld 2640 Momskonto Presentkort ej inlösta Personalskatt S:a skulder

11 ÅRSBOKSLUT FÖR VÄXJÖ TEATERFÖRENING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Rörelsens kostnader Budget -12 Skulder 4010 Gager Blommor Köpt tjänst Biljettförsäljning Inhyrd personal inkl socavg Lokalhyra föreställn Annonser föreställning Kontorshyra Regionteatern Inköp inventarier Annonsering Program/tryckkostn mm Övr marknadsföring Förbrukningsmtrl/kontorsmtrl Internet/Bredband Telefon Mobiltelefon Porto Företagsförsäkringar Teaterdagar 6390 Speciella aktiviteter Revisionsarvoden Redovisningstjänster Hemsida Bankkostnader Medlemsavgifter Representation/uppvaktning Löner kontor Kostnadersättningar Personalfrämjande åtgärder Bilersättning skattefri Arbetsgivaravgift Särskild löneskatt Personalförsäkr/pension Utbildning Sammanträdeskostnader Avskrivningar Summa kostnader

12 BUDGETFÖRSLAG 2013 Rörelsens intäkter Försäljning 3010 Biljettförsäljning Biljfsg presentkort Annons folderbiljettreklam Programförsäljn Fakturerade kostnader Medlemsavg V-ö T & Rt Kommunala årsbidrag Övriga bidrag Värdeökning fonder 0 Ränteintäkter S:a rörelseintäkter Rörelsens kostnader 4010 Gager Löner kontor Blommor Friskvård anställd Köpt tjänst Biljettförsäljning Kostnadersättningar Inhyrd personal inkl socavg Bilersättning skattefri Annonser föreställning Arbetsgivaravgift Lokalhyra föreställn Särskild löneskatt Lokalhyra kontor Löneskatt Inköp inventarier Personalförsäkr/pension Annonsering övrigt Utbildning Program/tryckkostn mm Sammanträdeskostnader Övr marknadsföring Avskrivningar 6110 Förbrukningsmtrl/kontorsmtrl Internet Telefon Porto Företagsförsäkringar Speciella aktiviteter Revisionsarvoden Redovisningstjänster Hemsida Bankkostnader Medlemsavgifter Representation/uppvaktning

13 REVISIONSBERÄTTELSE 12

14 VERKSAMHETSPLAN 2013 Växjö Teaterförening ska arrangera varierad och kvalitativ scenkonst, huvudsakligen på scener i Växjö men även på andra spelplatser i kommunen. - Att under året arrangera minst 20 scenkonstabonnemang och därigenom nå drygt 4000 besökare per år. - Att erbjuda ungdomar upp till 25 år ett lägre biljettpris. - Att tillämpa ett lägre biljettpris på någon/några föreställningar för att därigenom nå nya grupper av teaterbesökare. - Att samarbeta med Växjö kommun, företag, föreningar, studieförbund och organisationer för att nå ny publik. - Att medverka i den årliga kulturnatten samt på vårstad, gärna tillsammans med andra kulturorganisationer. - Att aktivt arbeta för att kunna erbjuda kommunens innevånare internationella gästspel. - Att i repertoarvalet ha de olika publikgrupperna i åtanke för att på så sätt få fler personer att bli intresserade av Växjö teaterförenings utbud. Kommentar: De senaste åren har vi arbetat efter en strategiplan för att förverkliga målsättningen att ge många möjlighet att uppleva kvalitativ scenkonst. Vi arbetar utifrån den när vi väljer vilka produktioner som vi ska arrangera. 13

15 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTET 2012 MÖTESFUNKTIONÄRER Magnus Holm, ordförande Josefin Hamarså, sekreterare VAL AV KASSÖR (väljs för två år) Tommy Adolfsson (omval) VAL AV ORDINARIE LEDAMÖTER (väljs för två år) Carlos Martinez (omval) Gull-Britt Persson (omval) Åsa Hovrell (nyval) UTNÄMNING AV HEDERS-LEDAMOT Göran Bergström VAL AV ERSÄTTARE (ett år) Berglind Magnúsdóttir (nyval) Maria Rydholm (nyval) Robin Sörbom (nyval) REVISOR (ett år) Jan Nilsson (omval) REVISOR (ersättare, ett år) Anna Storbjörk (omval) STYRELSEN BESTÅR I ÖVRIGT AV Catherine Bringselius Nilsson Elisabeth Wernerson Johnson Gun Thunblom Ingrid Trulls Klaesson Karin Albrecht VALBEREDNING HAR VARIT Björn Elmgren (sammankallande) Lars- Evert Ekman Vija Vasko 14

16 VÄXJÖ TEATERFÖRENING Västergatan 22, Växjö telefon

VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2014

VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2014 VÄXJÖ TEATERFÖRENINGS verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLL Dagordning 2 Växjö Teaterförenings styrelse 2014 3 Verksamhet 3-4 Press och information 4 Programverksamhet 2014 5-6 Statistik 7 Slutord 8 Årsbokslut

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Innehållsförteckning hittar du i bokmärken i den pdf-läsare

Innehållsförteckning hittar du i bokmärken i den pdf-läsare Innehållsförteckning hittar du i bokmärken i den pdf-läsare Det är ett stort antal bilagor i denna Rapport. Att huvudsakligen läsas i/på dator. För att orientera sig är det lättast att använda sig av Bokmärken

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011

Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011 Riksteatern Norrbotten Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Inledning 3 Styrelsen, revisorer, valberedning 4 Teaterkonsulentens anställning 4 Anslutna medlemmar 4 Mötesverksamhet 5 Ekonomi 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse och årsräkenskaper 2008 Riksteatern - Pump up the jam Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 2 Positiva resultat 2008 3 Förening/Styrelse

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011

Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 Verksamhetsberättelse Palladiums vänner 2011 1. Fakta om året som gått Styrelse Styrelsen har under 2011 bestått av: Ordförande: Marianne Gustafsson Kassör: Olle Sundin (fram till augusti) Ordinarie ledamöter:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

UPPVIDINGE RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

UPPVIDINGE RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE UPPVIDINGE RIKSTEATERFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Uppvidinge Riksteaterförening avger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer