7.11. Telekom. online special

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.11. Telekom. online special"

Transkript

1 SVENSKA NYHETS BREV> Telekom augusti online special Oberoende affärsnyheter om telekommunikation 3 vann kundkriget under andra kvartalet Operatören 3 ökade sin kundbas i Sverige och Danmark med kunder under andra kvartalet i år och i början av augusti passerade bolaget två miljoner kunder. Men när det gäller omsättningen är det Tele2 som står för den största ökningen. Telekom Online Special har granskat Telias, Tele2:s, Telenors och 3:s kvartalsrapporter på sid 6 Telekom växande affär för advokatfirmor Konsolideringen i telekombranschen tillsammans med intresse från utländska investerare, ny teknik och ny lagstiftning har de senaste åren lyft advokatbyråernas omsättning. TKO Special har frågat två av de större advokatfirmorna vad det är som driver deras affärer inom it- och telekomsektorn på sid 4 Foto: Stefan Borgius Krönika Räkna med uppköp under hösten TDC skrev i sin senaste kvartalsrapport att operatören återigen växte och äntligen kunde vinka hej då till krisåret 2008, och dess konsekvenser i form av minskad ordervolym och fördröjda beställningar under 2009 och Glädjen kan vara av det kortare slaget om den ekonomiska nedgången håller i sig. Enligt advokatbyråerna med telekomprofil som Telekom Online Special talat med i detta nummer, orsakade dock den senaste ekonomiska svackan färre konkurser än tidigare liknande kriser. Den satte däremot ännu mer fart på konsolideringen i branschen. Det senaste exemplet är AllTeles uppköp av Ventelo, som gjort AllTele till en betydligt större allsidig nationell operatör. Mer än någonsin handlar det om att ha en välfylld skattkista och att passa på att köpa de aktörer som är mindre välbehållna. En sak är säker, advokatbyråerna är de största vinnarna, oavsett konjunkturläge. Tack för de senaste fyra åren. David Hässler tar över som redaktör från och med nästa nummer. Trafikverket ICT fortsätter satsningar oavsett avskiljning Trafikverket ICT arbetar på med sin affärsplan, oavsett regeringens planer på en avskiljning. Nätägandet är en stor konkurrensfördel för operatören, anser Henry Nilsson. Få andra kan erbjuda lika säkra molntjänster, ICT:s främsta tillväxtområde framöver. sid 2 Vänliga hälsningar Marlène Sellebråten redaktör Telekom Online Special Telekom Online Special ges ut av Svenska Nyhetsbrev AB Sveavägen 151, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Redaktör: Marlène Sellebråten Medverkande: Boel Hallden Telefon: E-post: Ansvarig utgivare: Caroline Spets Telefon: E-post: Prenumerationsärenden: Joakim Henningsson Telefon: E-post: Annulering av prenumeration kan endast ske vid prenumerationsslut, ej under löpande period Annonser: Försäljningsavdelningen, E-post: Kundservice, telefon: , fax: E-post: Redaktionsrådet består av: Gina Azaric, 3, Ante Baric, TeliaSonera,Isabella de Feudis, JKL, Stefan Hjerpe, Soft-ex, Annika Järvebro, A-Focus, Mats Kraitsik Kalvik, Dialect, Annette Lundberg, Stokab, Christofer Peilitz, Com Hem, Jukka Ristijärvi, Telemanagement, Andreas Svenungsson, Google, Per Borgklint, Ericsson. Redaktionsrådets roll är att fungera som stöd för redaktionen och besluta om den övergripande inriktningen. 142:e utgåvan sedan starten.

2 Företag i fokus /Trafikverket ICT Bolaget jobbar på som vanligt oavsett eventuell avskiljning Trafikverket ICT satsar på säkra molntjänster Regeringen väntas under hösten offentliggöra sitt beslut om att avskilja Trafikverket ICT Sveriges största oberoende leverantör av nät- och ICT-tjänster från Trafikverket. Det handlar mer om spekulationer än om konkreta planer, säger Henry Nilsson, ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT, till Telekom Online Special. Tills vidare jobbar affärsenheten som vanligt och avser att satsa ännu mer på konkurrenskraftiga alternativ inom fast kommunikation, molntjänster och ITS-lösningar. I den statliga utredningen som Åke Hedén lämnade in till regeringen i december 2010 föreslogs att Trafikverkets ICTverksamhet (Information & Communication Technology) skulle avskiljas från Trafikverket. Myndighetens generaldirektör bad i våras om att få gå vidare enligt utredningens förslag. I vilken form och på vilket sätt en avskiljning ska ske är inte spikat ännu; det är något som regeringen ska besluta om. När beslutet kommer vet vi inte. Om regeringen beslutar att ICT ska avskiljas tillsätts en utredning som får driva frågan, säger Henry Nilsson, ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT. Det är staten som har investerat i fibernätet, men Henry Nilsson påpekar att Trafikverket ICT inte går att jämföra med Telias Skanova. Vi levererar nätkapacitet, men är ingen svartfiber-leverantör. Vi levererar alltid någon form av förädlad kapacitet. I dag betalar vi avskrivningar på nätinvesteringarna från vår verksamhet i nätet. Annars hade vi inte kunnat agera på en marknad. Det där finns reglerat och är en av huvudfrågorna vid en avskiljning vem ska äga vad, hur ska finansieringen se ut framöver? Vad ett avskiljande kommer att innebära konkret för enheten är svårt att säga, enligt Henry Nilsson, som påpekar att det finns både för- och nackdelar med en sådan. Det är en fördel att tillhöra en större organisation, men det innebär samtidigt komplikationer att agera på en marknad när man är del av en statlig myndighet. I dag kan vi inte agera på ett sådant sätt som vi skulle kunna göra på marknaden om vi var ett fristående bolag. Vi måste följa ett helt annat regelverk än privata företag vi kan inte teckna partneravtal med en leverantör utan måste i dag följa lagen om offentlig upphandling. Vår ägare har en tydlig inriktning och pengarna som Trafikverket tilldelas av regeringen har tydliga målsättningar. Våra investeringsmedel måste komma ur affärerna vi gör på marknaden. Som fristående skulle det bli en mer tydlig beslutsordning för oss. Det har nämnts i olika sammanhang att Trafikverket ICT eventuellt skulle kunna komma att slås ihop med Svenska Kraftnät. Det handlar mer om spekulationer än några konkreta planer, påpekar Henry Nilsson: Det fanns med i Åke Hedéns utredning som ett exempel på vad man skulle kunna göra, men det finns inga sådana planer i dag, som vi känner till. Oavsett hur det blir med avskiljningen har Trafikverket ICT tagit fram en affärsplan för de kommande åren där en eventuell avskiljning sedan får läggas in som ett scenario. Vi siktar framåt och kan inte stirra oss blinda på en eventuell avskiljning utan jobbar på som vanligt. Vi ska vara fortsatt lönsamma och kunna finansiera oss själva på ett bra sätt. Det enda som skiljer vid en avskiljning är ägarinriktningen. Trafikverket ICT har sina rötter i Banverket Telenät och Banverket IT, som slogs samman 2007 till Banverket ICT. Två år senare flyttades Vägverket IT över till Banverket ICT. Och 2010 var det dags för sammanslagningen av Vägverket och Banverket till Trafikverket och då bildades också den nya resultatenheten. De största kunderna finns inom det statliga segmentet. Ungefär 65 procent av omsättningsvolymen kommer från Trafikverket. Grunden för enhetens uppdrag är att se till att det finns fungerande telekommunikation och ICT-tjänster för en säker och fungerade järnvägstrafik. Nu växer verksamheten, som är uppdelad i tre affärsområden. I fjol omsatte enheten miljoner kr (951 miljoner kr under 2009) och nådde ett rörelseresultat på 229 miljoner kr (127 miljoner kr). Det är en helt okej lönsamhet med tanke på vår affärsmix, som består av nättjänster, it-tjänster och ITS-tjänster (intelligenta transportsystem), säger Henry Nilsson. Det största affärsområdet, ITS, som erbjuder tjänster inom stödsystem för att hantera trafik, står för hälften av omsättningen, det vill säga 680 miljoner kr. Det handlar om allt från att hantera system för trängselskatten och drift av systemet för vägtrafikavgifter, till it-relaterade tjänster för till exempel trafikinformation och tågledning. Inom affärsområdet Cloud Solutions and Services, som tidigare hette Kontorsnära tjänster, finns it-relaterade tjänster samlade. Kort handlar det om att sätta upp en fungerande it-arbetsplats med telefon och dator, e-post, och möjligheter till distansarbete samt erbjuda företagen en fungerande växelfunktion. Affärsområdet bidrar med 33 procent av omsättningen, och kommer att utvecklas mycket, enligt Henry Nilsson. Framöver ska vi kunna leverera mer effektiva molntjänster, alltså webbaserade tjänster. Marknaden går mer och mer mot den typen av standardiserade tjänster, som kan skala och bli större, säger Henry Nilsson. Visst kan fler erbjuda molntjänster, påpekar han, men en kon- 2 Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.

3 Foto: Stefan Borgius Vi behöver i fortsättningen arbeta tillsammans med någon för att kunna skapa trådlösa erbjudanden kopplat till vårt nät, sägerhenry Nilsson, ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT.»Vi siktar framåt och kan inte stirra oss blinda på en eventuell avskiljning utan jobbar på som vanligt«kurrensfördel för Trafikverket ICT är att man kan göra det på ett säkert sätt eftersom man också äger nätet. Vi kan transportsektorn och vet vilka krav som ställs på en myndighet utifrån säkerhet, funktionalitet och tillgänglighet. Vi har byggt upp ett fibernät och en infrastruktur som når ut till en stor del av Sverige med hög kapacitet och hög tillgänglighet just den kombinationen finns inte hos så många konkurrenter. Affärsområdet Nät och drift står för 17 procent av omsättningen. Det är det minsta affärsområdet sett till omsättning, men en stor del av nätinfrastrukturen levererar tjänster till ITS-området. Basen i verksamheten är enhetens rikstäckande kilometer långa fibernät, som finns nerplöjt i landets banvallar. Fibernätet är ihopkopplat med cirka 125 stadsnät. Dessutom har Trafikverket ICT runt radiomaster. Fibernätet är byggt i en så kallad ringstruktur med över 900 anslutningspunkter, vilket gör att det i princip alltid finns två fysiskt skilda förbindelsevägar till varje ort. Utöver fast kommunikation utökar man också med trådlösa erbjudanden. Vi behöver i fortsättningen arbeta tillsammans med någon för att kunna skapa trådlösa erbjudanden kopplat till vårt nät, påpekar Henry Nilsson. Enhetens fibernät är öppet för alla teleoperatörer, tjänsteleverantörer och för större företag som vill sammanbinda sina kontor runt om i landet. På kundlistan finns offentlig sektor, transportbranschen och stora företag. Bland dem stora globala telekomoperatörer, men också mindre tågoperatörer. En annan kundkategori är mediebolag, som använder fibernätet för till exempel distribution av tv-sändningar. Affärsområdet ITS paketerar vissa delar ur Nät och drift och levererar transportspecifika tjänster som trafikövervakning till framför allt Trafikverket, Transportstyrelsen och SJ. För järnvägen har enheten tagit fram kameraövervakningstjänsten Iris. Man har också utvecklat digitala informationstavlor, som kan användas av till exempel driftledningscentraler. Just ITS-området växer kraftigt, säger Henry Nilsson. Det beror dels på det stora behovet av effektivare transportsysten, dels ett större behov av information hos transportsystemens användare, det vill säga resenärerna. Transportsystemen i till exempel Stockholm kräver bättre planeringsverktyg. Regeringen gav 2009 i uppdrag åt Vägverket att ta fram en ITS-strategi för hur och till vad transportnära tjänster (ITS) ska användas och nyttan av detta för samhället. Ett förslag lämnades in till departementet i mars Där ser vi en möjlighet att bidra med att leverera lösningar Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare. 3

4 Företag i fokus /Trafikverket ICT Tema / Telekom-advokater för regeringens strategi, som gör det enklare att transportera sig. Det är svårt att säga hur mycket ITS-området växer, men det är helt klart ett tillväxtområde för oss. De tre affärsområdena hänger ihop. It-infrastrukturen används av ITS-systemen. Till exempel kan det ske genom att ett system för trafikstyrning använder it-infrastrukturen (datacenter, lagring, säkerhet) i botten och nätet för att kommunicera, och därmed skapas en komplett tjänst. Vi försöker att alltid dra nytta av den infrastrukturinvestering som vi gör i it för ITS-sektorn. Vi minimerar parallella investeringar, säger Henry Nilsson. Bland annat har enheten arbetat mycket med att skapa en enhetlig it-struktur för Trafikverket efter sammanslagningen. Visserligen har Trafikverkets andel av enhetens omsättning ökat över tiden men Trafikverket ICT har i dag runt 300 kunder och agerar alltså även på den externa marknaden. Målet för oss är att leverera mer och mer effektivt; våra kunder kräver att vi ska göra saker bättre till en mindre penning. Det kravet ställer också Trafikverket på oss och de kan konkurrensutsätta oss på vissa delar. Redan i dag levererar också andra leverantörer it-tjänster till myndigheten. I dag sysselsätter Trafikverket ICT runt 600 personer, av dem är 200 konsulter. Just nu arbetar enheten med en plan för att ersätta ett 80-tal av konsulterna med fasta tjänster. Dels minskar vi vår sårbarhet på det sättet, dels vill vi så att säga, behålla kompetensen i huset, påpekar Henry Nilsson. Boel Hallden Trafikverket ICT omsatte 1,4 Mdr kr i fjol Nettoomsättning Rörelseresultat miljoner kr 229 miljoner kr Antal tillsvidareanställda 410 Källa: Trafikverket ICT Henry Nilsson har arbetat med telekom i 25 år Arbetar som: Ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT. Ålder: 46 år. Bakgrund: Har arbetat 25 år inom telekom- och IT-branschen. Försäljningsdirektör på den danska operatören TDC svenska bolag Arbetade på Ericsson på 1980-talet och på Dotcom Solution ( TDC köpte 2005 Dotcom Solution och slog ihop det med Internordia och SonNetworks.) Började på Banverket ICT i september Utbildning: Ingenjör och marknadsekonom. Advokatfirmor med telekomprofil Konsolidering lyft för advokatbyråer Med ett ökande antal bolagsjurister de senaste åren är det i dag många affärsjuridiska ärenden som löses internt. Men när det kommer till större affärer eller förvärv är det fortfarande advokatbyråerna med kompetens inom branschen som gäller. Den pågående konsolideringen i branschen, intresset från utländska investerare, ny teknik och inte minst ny lagstiftning har de senaste åren lyft byråernas omsättning. Telekom Online Special har frågat två av de större advokatfirmorna, Vinge och Lindahl, i Stockholm, vad det är som driver deras affärer inom it- och telekomsektorn. Det är främst vid transaktionsaffärer, det vill säga företagsförvärv, avtalsförhandlingar och regulatoriska frågeställningar som telekomföretagen begär hjälp av juridisk expertis. Antalet bolagsjurister på företagen har under den senaste tiden blivit fler. Bolagen löser därför själva enklare juridiska frågor och kommer till oss bara när de inte hinner med eller behöver spetskompetens, säger Erik Bergenstråhle, ansvarig för TMTgruppen (Technology, Media and Telecom) på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Lindahl är den tredje största advokatbyrån i Sverige. Mannheimer Swartling och Vinge är de största. I Lindahls TMT-grupp arbetar 20 jurister, av dem 15 i Stockholm, specifikt med frågor som rör it, telekom och media. Advokatbyrån har totalt 230 jurister varav 110 på Stockholmskontoret. Företagsförvärv och försäljningar av företag är ofta stora projekt för advokatbyråer som sysselsätter många jurister. Det handlar om att utvärdera företag, göra en så kallad due diligence, tolka och skriva aktieöverlåtelseavtal. Vi vet till exempel vad som är bra eller dåligt i ett telekomförvärv. Eller när ett företag ska säljas vet vi ofta vad köparna har för förutsättningar att köpa verksamheten, fortsätter Erik Bergenstråhle. När det gäller dagliga ärenden, som avtalsfrågor, arbetar advokatbyråerna ofta på timbasis. I snitt kan man räkna med kronor per timma. Ett arvode som kan kosta det dubbla också om klienten vill ha byråns absolut bästa advokat. Ett stenkast från Lindahls kontor i Stockholms city har Vinge en av Sveriges största så kallade fullservicebyråer sitt kontor. Advokatbyråns it, teknik och telekomgrupp sysselsätter cirka 30 (varav 20 arbetar i Stockholm) av Vinges totalt 300 jurister. 4 Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.

5 De små och medelstora företagsförvärven inom telekombranschen fortsätter, både branschaktörer och riskkapitalister är aktiva. Förvärven drivs bland annat av konvergensen mellan it, teknik och telekom och investeringar i ny teknik. Vi har till exempel sett att amerikanska företag är intresserade av svenska teknikbolag, säger Eva Fredrikson, delägare i TMT-gruppen på Vinge. Det har under en längre tid pågått en konsolidering på marknaden, påpekar hon. Vinge företrädde till exempel Canal Digital vid försäljningen i juni av Canal Digital Kabel-TV till Com Hem. Erik Bergenstråhle konstaterar också att transaktionssidan har ökat under det senaste året. Det görs fortfarande stora affärer i branschen. Ett aktuellt exempel på företagsförsäljning är Com Hem, där det finns uppgifter om att prislappen hamnade på runt 17 miljarder kr. Just det företaget har dubblerat sitt värde varje gång det har sålts. Men det görs också många små konsolideringar i branschen. Det är ingen bra ekonomi att köra små telekomoperatörer och nu börjar det formeras större spelare som vill åt kundstockar. Den typen av konsolideringar har vi varit aktiva i, säger Erik Bergenstråhle. Lindahl hjälpte till exempel Telenor att köpa Bredbandsbolaget och Svenska Vodafone. Lindahl hjälpte också till vid Telenors köp av delar av Spray. Nu senast biträdde Lindahl vid köpet av Com Hem. Vi har haft en tillväxt på mellan procent hittills i år jämfört med förra året. Att det går bra för Sverige påverkar hela advokatbranschen på ett positivt sätt. Det som händer just nu i Greklands ekonomi, liksom i Portugal och Spanien, sänker tempot lite grann. Men det är många företagsaffärer på gång, säger han. Lindahl skiljer sig lite grann mot andra advokatbyråer inriktade på telekom, enligt Erik Bergenstråhle, eftersom bolaget har rekryterat folk till TMT-gruppen med unik och specifik kompetens. Tobias Edvardsson var både it- och telekomentreprenör och konsult innan han kom till Lindahl, och senast anställdes David Frydlinger som varit bolagsjurist på både Glocalnet och Ventelo. Det var Lindahl som hanterade Ventelos rekonstruktion i våras. Just Ventelos rekonstruktion är ett utmärkt exempel på hur vi på Lindahls arbetar. Min grupp, som kan telekom, samarbetade i det fallet med kollegor som håller på med bank, finans, konkurser och rekonstruktioner. Tillsammans blir vi ett bra team. När Erik Bergenstråhle började på Lindahl 1995 var det få advokatbyråer som var specialiserade på just telekom. I början fick han arbeta mest med regulatoriska frågor som rörde Telias samtrafikavtal. En annan stor fråga på den tiden var hur utländska företag skulle etablera sig i Sverige. När allt fler telekomföretag började utmana Telia började marknaden växa. Lindahls fick alltfler klienter inom just telekomområdet och blev en byrå specialiserad på den typen av frågor. Den senaste lågkonjunkturen påverkade Lindahl bara till viss del, enligt Erik Bergenstråhle. Bulken av dagliga affärsjuridiska frågor fanns kvar och där har Lindahl en trogen skara fasta klienter, en del av dem har varit klienter i år. Det som viker vid en lågkonjunktur är transaktionsärenden, det vill säga företagsförvärv och försäljningar av företag. Tvister och självklart obeståndsrätt brukar normalt öka under en lågkonjunktur. Förr sade man att när transaktionerna viker kommer konkurserna att väga upp det. Under den senaste lågkonjunkturen tyckte vi dock inte att konkurserna vägde upp riktigt. Företagen verkade ha större uthållighet, påpekar Erik Bergenstråhle. Företagen brukar bli noggrannare under sådana perioder; de ser om sitt hus mer, läser avtalen noggrannare och ser till att få betalt till sista kronan. Därför ökar antalet tvister också under en lågkonjunktur. När det gäller konkurser har det blivit mer mångfacetterat efter att reglerna om företagsrekonstruktioner och ackord har ändrats. Vi har helt enkelt fått en större palett med fler saker som företag kan göra när det börjar gå dåligt för dem, säger Erik Bergenstråhle. Efter att ha fokuserat på EG-rätt efter sin juristutbildning började Eva Fredrikson arbeta på Vinges Brysselkontor Samtrafik och andra telekomfrågor var bland de första ärendena som hon fick arbeta med på Brysselkontoret. Under var hon med i Konvergensutredningen, som tittade på behovet att göra lagstiftningen teknikneutral med anledning av den tekniska konvergensutvecklingen. Trots att avregleringen av den svenska telekommarknaden inleddes för snart 20 år sedan, pågår än i dag tvister kring samtrafikavgifter. Generell konkurrenslagstiftning och telekomlagstiftning spelar fortfarande en stor roll för att hantera konkurrensproblem inom telekombranschen, säger Eva Fredrikson och pekar på det så kallade marginalklämningsmål som Konkurrensverket driver just nu mot TeliaSonera, och som de har tagit hela vägen till EUdomstolen. I korthet handlar det om att Konkurrensverket anser att TeliaSonera har tagit för mycket betalt av andra operatörer när de använde sig av det fasta telenätet för bredbandstjänster under ett par år under i början av 2000-talet. I målet företrädde Vinge Tele 2, som har lidit skada av den här marginalklämningen. Förhandsbeskedet från EU-domstolen i februari var mycket positivt och nu fortsätter ärendet i form av mål om konkurrensskadeavgift och skadestånd i Stockholms tingsrätt. Där har domen ännu inte fallit. Regleringen av elektroniska kommunikationstjänster har ändrats löpande sedan den infördes och det pågår flera domstolsprocesser om tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen. Det gäller till exempel samtrafikområdet. Det kan vara stora värden som står på spel för operatörerna när det gäller tvister som rör vilka samtrafiktaxor som ska gälla under en längre period, påpekar Eva Fredrikson. Inom telekomområdet pågår det alltid många tvister, de flesta av dem når aldrig en domstol, enligt Erik Bergenstråhle. Det blir i stället ett skiljeförfarande och frågan avgörs av en skiljenämnd. I många sådana fall har vi varit anlitade. Förutom konkurrensproblem har Vinge under senaste tiden fått flera frågor som rör regleringen av frekvenser och frekvenstillstånd. Det är en utveckling som Eva Fredrikson tror kommer att fortsätta: Användarnas efterfrågan på mobila tjänster ökar. Möjligheten att surfa och titta på tv i mobilen tar kapacitet i mobilnäten, säger hon. Telekombranschens aktörer berörs också av ändringen i lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli och som innebär att tillstånd att använda radiosändare ska vara teknik- och tjänsteneutrala bland annat för att främja en effektiv Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare. 5

6 Tema / Telekom-advokater Statistik spektrumanvändning. När nya tjänster och funktioner blir tillgängliga via mobilen kan det i vissa fall innebära att mobiloperatörerna blir föremål för nya regelverk, vilket också genererar uppdrag åt advokatbyråerna. Exempel på detta är när mobiloperatörerna tar betalt för egna och andras tjänster via mobilräkningen. I vissa fall kan det handla om en så kallad betaltjänst. Då kan mobiloperatörerna omfattas av den nya lagen om betaltjänster, som inte är helt lättbegriplig. Den kan få stora operativa och ekonomiska konsekvenser för operatören. Under senaste tiden har vi fått flera frågor av våra klienter om hur de ska förhålla sig till den nya lagen, säger Eva Fredrikson. Betaltjänstlagen har verkligen stökat till det. Det har varit mycket diskussion mellan mobiloperatörerna och Finansinspektionen, om vad lagen innebär och vilka som omfattas av dess tillståndsregler. För en teleoperatör som tillhandahåller betaltjänster kan arbetet med att ansöka om tillstånd innefatta massor med jobb med att samla in uppgifter och fylla i olika blanketter, påpekar Erik Bergenstråhle. Med konvergensen suddas gränserna alltmer ut mellan Internet, telefoni och tv. Tjänsteerbjudanden som ip-telefoni, ip-tv, Internetaccess och i mobilen och bredband via kabel-tvnät har kommit successivt. Det skapar nya affärsmöjligheter för våra klienter och för oss. Utvecklingen inom tv-sektorn är en av de starkaste just nu där mobiloperatörernas tv-tjänster och tv-kanalernas playtjänster vinner mark, säger Eva Fredrikson. Förutom konvergens och konsolidering på marknaden så drivs advokatbyråernas affärer inom telekom också av nätsamarbeten. Nätsamarbeten har blivit hett. Branschen tittar nu på hur man på ett smart sätt kan bygga infrastruktur för att spara pengar; operatören kanske inte självt behöver äga nätet utan kan dela det med någon annan operatör, säger Erik Bergenstråhle. En annan trend vi ser är kampen mellan operatörer och tjänsteinnehållsleverantörer. Det ska till exempel bli intressant att se hur operatörerna hanterar det intäktsbortfall som Skype innebär, säger Erik Bergenstråhle. Boel Hallden Advokatfirmorna i siffror Advokatfirmorna i siffror (2010) Mannheimer Swartling Omsättning (Mkr) Medarbetare Jurister Antal kontor i Sverige Vinge Lindahl Setterwalls Delphi Bird & Bird Källa: Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Setterwalls, Delphi, Bird & Bird Lindahl räknar med att omsätta cirka 80 miljoner kr inom TMT(technology, media and telecom) under Detta kan jämföras med cirka 70 miljoner under 2010 och 60 miljoner under Setterwalls TMT-grupp med 25 jurister svarar årligen för cirka 8 procent av intäkterna Mobiloperatörernas andra kvartal under luppen 3 växer fortsatt fortast Den svenska mobilmarknaden har fortsatt att växa under första halvåret och andra kvartalet. Vinnare vad gäller tillväxt blev återigen 3, som i Sverige och Danmark lyckades öka sin kundbas med nya kunder på ett år. Men det är Tele2 som lyckas öka mobilomsättningen mest under perioden. Dystrare ser det ut för Telenor, som växer långsammast av alla. Telekom Online Special har granskat Telias, Tele2:s, Telenors och 3:s kvartalsrapporter. Det verkar inte som om någon kommer i närheten av mobiloperatören 3 Skandinavien när det gäller tillväxt. I slutet av juni hade operatören kunder i Danmark och Sverige. I början av augusti fick 3 sin tvåmiljonte kund. Under första halvåret ökade 3 sin kundbas med 15,8 procent, och med 3,4 procent eller kunder under andra kvartalet,. Operatören fortsätter att utmana Tele2 och Telia på kontantkorts-marknaden, med en tillväxt på 35,1 procent under första halvåret och 11,4 procent under andra kvartalet, till kunder. Även inom abonnemangsegmentet, som står för huvuddelen av 3:s kundbas, är tillväxten god: 13,1 procent under första halvåret och 2,2 procent under andra kvartalet. Tittar man i stället på tillväxten av omsättningen är det Tele2 som presterar bäst under första halvåret. Operatören ökar nämligen sin mobilomsättning med 15,1 procent till miljoner kr, mycket tack vare den fortsatt starka försäljningen av abonnemang med smartphones. Men även 3 Skandinaviens intäktsökning är god, 12,8 procent till miljoner kr. Tele2 räknar med en ensiffrig mobiltillväxt i Sverige framöver, samt en ebitda-nivå jämförbar med 2010:s på grund av uppstartskostnader för nätsamarbetsbolaget Net4Mobility. TeliaSoneras mobilverksamhet i Sverige tillsammans med spanska dotterbolaget Yoigo fortsätter att vara en tillväxtmotor inom koncernens mobilitetstjänster. I Sverige stiger omsättningen, med 6 procent till 4,0 miljarder kr under andra kvartalet, från 3,8 miljarder kr motsvarande kvartal året innan, främst tack vare en stark tillväxt inom mobildata. Men även röstintäkterna ökar, med 2 procent, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet passerade Telia sex miljoner mobilkunder. Även hos Telenor är det mobildata som driver fram mobilaffären, med totalt mobila bredbandskunder i slutet av andra kvartalet. Omsättningen ökar med 3,3 procent till miljoner kr och antalet kunder med 5,5 procent till Marlène Sellebråten 6 Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.

7 3 Skandinavien ökade sin kundbas med 15,8 procent andra kvartalet Tele2 har fler kontantkortskunder än Telia. Exakta siffror finns däremot inte att tillgå. Under andra kvartalet ökade Tele2 sin kundbas inom mobila abonnemangskunder med , främst tack vara försäljningen av smartphones. Arpu-utvecklingen halvårsvis för samtliga operatörer är ett genomsnitt av utvecklingen under kvartal 1 och under den relevanta halvårsperioden. Mobila kunder (tusen) Kv2 Kv1 Förändring % H H Förändring % Telia Totalt ,8% ,8% varav kontantkort ,2% ,5% varav abonnemang ,9% ,1% arpu-utvecklingen (kr per månad) ,6% ,5% Tele2 Totalt ,1% ,9% varav kontantkort Ej tillgängligt Ej tillgängligt varav abonnemang Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt arpu-utvecklingen (kr per månad) ,8% ,8% Telenor Totalt ,2% ,5% varav kontantkort ,8% ,7% varav abonnemang ,1% ,8% arpu-utvecklingen (kr per månad) ,1% ,7% 3 Skandinavien Totalt ,4% ,8% varav kontantkort ,4% ,1% varav abonnemang ,2% ,1% arpu-utvecklingen (kr per månad) Källa: Delårsrapporter TeliaSonera, Tre, Tele2, Com Hem, Telekom Online Special Källa: Kvartalsrapporter andra kvartalet TeliaSonera, Telenor, Tele2, Investor, Telekom Online Special ,5% ,3% Tele2 ökade sin omsättning med 15,1 procent andra kvartalet Ekonomisk information, mobila tjänster (Mkr) H H Förändring TeliaSonera Omsättning ,6% Ebitda ,9% Ebitda-marginal (%) 44,7 41,1 8,8% Tele2 Omsättning ,1% Ebitda ,2% Ebitda-marginal (%) 29,8 33,9 Telenor Omsättning* ,3% Ebitda Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ebitda-marginal (%) Ej tillgängligt Ej tillgängligt 3 Skandinavien* Omsättning ,8% Ebitda ,4% Ebitda-marginal (%) 19,0 13,0 46,2% Källa: Delårsrapporter TeliaSonera, Tre, Tele2, Com Hem, Telekom Online Special *Enligt Investors nya metod att räkna omsättning hade 3 Skandinavien en omsättning på miljoner kr under andra kvartalet Då det inte finns några jämförelsesiffror har vi valt att använda oss av siffrorna beräknade enligt den gamla metoden. Halvårssiffror för Telenor är en summering av första och andra kvartalets siffror, och kan därmed avvika något från Telenors slutgiltiga siffror. Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare. 7

8 Nu lanserar vi Telekomportalen! den naturliga samlingsplatsen på Internet för dig i telekombranschen. På Telekomportalen har vi samlat det du behöver för att fatta bättre beslut. Allt från dagliga nyheter, branschfakta till djupa analyser och utvecklande möten. Medlemskap på portalen ingår när du är kund hos oss. Du hittar bland annat: Nyhetsbrev med senaste nytt varje vardag Pdf-tidning med fördjupande artiklar Nyhetsarkivet alla artiklar publicerade sedan 2000 Branschöversikt Telekombloggen Platsannonser På nya uppdrag Boka seminarier och forum Vår ambition är att Telekomportalen ska bli den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med telekomfrågor. Här hittar du allt som berör branschen, både stort och smått. Välkommen in! Telekom Online affärsnyheter för bättre beslut för dig som jobbar med telekomfrågor: Dagligt onlinebrev, tidning med djupare analyser samt forum. Ingår i Svenska Nyhetsbrev AB, som ägs av Bisnode-koncernen.

Hon ska göra Net 1 lönsamt i år

Hon ska göra Net 1 lönsamt i år ANALYSER, NYHETER OCH INTERVJUER FÖR BÄTTRE AFFÄRER INOM TELEKOM Roaming svår konsu- för EU att lösa 09mentfråga Så ska 4T få svenskarna 12att betala mobilt Åsa Sundberg Hon ska göra Net 1 lönsamt i år

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA Vem

Läs mer

Han ska ta TV4-distributionen. till nya nivåer

Han ska ta TV4-distributionen. till nya nivåer Ledare: Är differentiering framtiden? Så ska stadsnäten kapitalisera på TV Tittarna blir sin egen regissör i KTH-projekt TV-Nyheterna bjuder in till gratisseminarium om nätneutralitet Nummer 2 2012 Han

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel

Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband. infrastrukturpropositionens saknade kapitel Förbättra förutsättningarna för investeringar i bredband eller infrastrukturpropositionens saknade kapitel en rapport om mobilt och fast bredband från Telenor Sverige 1 Innehåll 1. Inledning...3 2. Behovet

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Framtidens Telekom. Nya 4G kommer att förändra mycket Framtidens Telekom För tillväxt och konkurrenskraft Strategiska branschfrågor på agendan IT & Telekomföretagen bevakar och agerar opinionsbildare i flera avgörande frågor som berör hela branschen. Det

Läs mer

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar.

Årsredovisning. Många snackar. Vi lyssnar. Årsredovisning 2014 Många snackar. Vi lyssnar. Innehåll 03 05 06 08 18 20 23 24 26 27 28 29 31 32 33 39 54 55 56 58 59 Bredband2 i korthet Detta är Bredband2 VD har ordet Marknad Aktien Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

Företagspresentation 2009

Företagspresentation 2009 Företagspresentation 2009 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Koncernchefens kommentarer 4 Vision och strategi 6 TeliaSonera-aktien 8 Trender 9 Marknader och varumärken 3 Vår verksamhet 4 Ansvarsfullt

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Analys Bahnhof 23 mars 2009 Bahnhof Som på räls Sponsorbevakning Köp Risk: Medel Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Stark organisk tillväxt till låg kurs Drar fördel av lågkonjunkturen

Läs mer

You wouldn t accept lag offline, so why do it online?

You wouldn t accept lag offline, so why do it online? magasinet från svenska stadsnätsföreningen # 2 september 2014 You wouldn t accept lag offline, so why do it online? Ume.nets reklamfilm gör succé på Youtube Din bästa köpare och säljare! Snabbare bredband

Läs mer

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Företagspresentation 2010

Företagspresentation 2010 Företagspresentation 2010 Innehåll Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Vision och strategi 7 TeliaSonera-aktien 9 Trender 10 Marknader och varumärken 13 Vår verksamhet

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS. Nummer 1 Maj 2011 BANK & FINANS FÖRBÄTTRA. mötet med kunden. Mobila banktjänster Regelverk BankID ANNONS XXX HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS Nummer 1 Maj 2011 ANNONS BANK & FINANS EN SEKTOR I FÖRÄNDRING Viktiga kanaler är kundpaneler, chatt, bloggar och sociala medier FÖRBÄTTRA mötet med kunden Jonas

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Stokab i korthet. Innehåll. Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad.

Stokab i korthet. Innehåll. Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad. Stokab Årsredovisning 2004 Stokab i korthet Stokab bildades 1994 och ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, vilket i sin tur är helägt av Stockholms stad. Stokabs verksamhet syftar till att främja

Läs mer

Företagspresentation 2011

Företagspresentation 2011 Företagspresentation 2011 TeliaSonera Företagspresentation 2011 2 Innehåll Vår värld 3 TeliaSonera i korthet 5 Året i korthet 6 Vision och strategi 7 Ett företag 10 TeliaSonera-aktien 11 Trender 12 Marknader

Läs mer