7.11. Telekom. online special

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.11. Telekom. online special"

Transkript

1 SVENSKA NYHETS BREV> Telekom augusti online special Oberoende affärsnyheter om telekommunikation 3 vann kundkriget under andra kvartalet Operatören 3 ökade sin kundbas i Sverige och Danmark med kunder under andra kvartalet i år och i början av augusti passerade bolaget två miljoner kunder. Men när det gäller omsättningen är det Tele2 som står för den största ökningen. Telekom Online Special har granskat Telias, Tele2:s, Telenors och 3:s kvartalsrapporter på sid 6 Telekom växande affär för advokatfirmor Konsolideringen i telekombranschen tillsammans med intresse från utländska investerare, ny teknik och ny lagstiftning har de senaste åren lyft advokatbyråernas omsättning. TKO Special har frågat två av de större advokatfirmorna vad det är som driver deras affärer inom it- och telekomsektorn på sid 4 Foto: Stefan Borgius Krönika Räkna med uppköp under hösten TDC skrev i sin senaste kvartalsrapport att operatören återigen växte och äntligen kunde vinka hej då till krisåret 2008, och dess konsekvenser i form av minskad ordervolym och fördröjda beställningar under 2009 och Glädjen kan vara av det kortare slaget om den ekonomiska nedgången håller i sig. Enligt advokatbyråerna med telekomprofil som Telekom Online Special talat med i detta nummer, orsakade dock den senaste ekonomiska svackan färre konkurser än tidigare liknande kriser. Den satte däremot ännu mer fart på konsolideringen i branschen. Det senaste exemplet är AllTeles uppköp av Ventelo, som gjort AllTele till en betydligt större allsidig nationell operatör. Mer än någonsin handlar det om att ha en välfylld skattkista och att passa på att köpa de aktörer som är mindre välbehållna. En sak är säker, advokatbyråerna är de största vinnarna, oavsett konjunkturläge. Tack för de senaste fyra åren. David Hässler tar över som redaktör från och med nästa nummer. Trafikverket ICT fortsätter satsningar oavsett avskiljning Trafikverket ICT arbetar på med sin affärsplan, oavsett regeringens planer på en avskiljning. Nätägandet är en stor konkurrensfördel för operatören, anser Henry Nilsson. Få andra kan erbjuda lika säkra molntjänster, ICT:s främsta tillväxtområde framöver. sid 2 Vänliga hälsningar Marlène Sellebråten redaktör Telekom Online Special Telekom Online Special ges ut av Svenska Nyhetsbrev AB Sveavägen 151, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Redaktör: Marlène Sellebråten Medverkande: Boel Hallden Telefon: E-post: Ansvarig utgivare: Caroline Spets Telefon: E-post: Prenumerationsärenden: Joakim Henningsson Telefon: E-post: Annulering av prenumeration kan endast ske vid prenumerationsslut, ej under löpande period Annonser: Försäljningsavdelningen, E-post: Kundservice, telefon: , fax: E-post: Redaktionsrådet består av: Gina Azaric, 3, Ante Baric, TeliaSonera,Isabella de Feudis, JKL, Stefan Hjerpe, Soft-ex, Annika Järvebro, A-Focus, Mats Kraitsik Kalvik, Dialect, Annette Lundberg, Stokab, Christofer Peilitz, Com Hem, Jukka Ristijärvi, Telemanagement, Andreas Svenungsson, Google, Per Borgklint, Ericsson. Redaktionsrådets roll är att fungera som stöd för redaktionen och besluta om den övergripande inriktningen. 142:e utgåvan sedan starten.

2 Företag i fokus /Trafikverket ICT Bolaget jobbar på som vanligt oavsett eventuell avskiljning Trafikverket ICT satsar på säkra molntjänster Regeringen väntas under hösten offentliggöra sitt beslut om att avskilja Trafikverket ICT Sveriges största oberoende leverantör av nät- och ICT-tjänster från Trafikverket. Det handlar mer om spekulationer än om konkreta planer, säger Henry Nilsson, ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT, till Telekom Online Special. Tills vidare jobbar affärsenheten som vanligt och avser att satsa ännu mer på konkurrenskraftiga alternativ inom fast kommunikation, molntjänster och ITS-lösningar. I den statliga utredningen som Åke Hedén lämnade in till regeringen i december 2010 föreslogs att Trafikverkets ICTverksamhet (Information & Communication Technology) skulle avskiljas från Trafikverket. Myndighetens generaldirektör bad i våras om att få gå vidare enligt utredningens förslag. I vilken form och på vilket sätt en avskiljning ska ske är inte spikat ännu; det är något som regeringen ska besluta om. När beslutet kommer vet vi inte. Om regeringen beslutar att ICT ska avskiljas tillsätts en utredning som får driva frågan, säger Henry Nilsson, ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT. Det är staten som har investerat i fibernätet, men Henry Nilsson påpekar att Trafikverket ICT inte går att jämföra med Telias Skanova. Vi levererar nätkapacitet, men är ingen svartfiber-leverantör. Vi levererar alltid någon form av förädlad kapacitet. I dag betalar vi avskrivningar på nätinvesteringarna från vår verksamhet i nätet. Annars hade vi inte kunnat agera på en marknad. Det där finns reglerat och är en av huvudfrågorna vid en avskiljning vem ska äga vad, hur ska finansieringen se ut framöver? Vad ett avskiljande kommer att innebära konkret för enheten är svårt att säga, enligt Henry Nilsson, som påpekar att det finns både för- och nackdelar med en sådan. Det är en fördel att tillhöra en större organisation, men det innebär samtidigt komplikationer att agera på en marknad när man är del av en statlig myndighet. I dag kan vi inte agera på ett sådant sätt som vi skulle kunna göra på marknaden om vi var ett fristående bolag. Vi måste följa ett helt annat regelverk än privata företag vi kan inte teckna partneravtal med en leverantör utan måste i dag följa lagen om offentlig upphandling. Vår ägare har en tydlig inriktning och pengarna som Trafikverket tilldelas av regeringen har tydliga målsättningar. Våra investeringsmedel måste komma ur affärerna vi gör på marknaden. Som fristående skulle det bli en mer tydlig beslutsordning för oss. Det har nämnts i olika sammanhang att Trafikverket ICT eventuellt skulle kunna komma att slås ihop med Svenska Kraftnät. Det handlar mer om spekulationer än några konkreta planer, påpekar Henry Nilsson: Det fanns med i Åke Hedéns utredning som ett exempel på vad man skulle kunna göra, men det finns inga sådana planer i dag, som vi känner till. Oavsett hur det blir med avskiljningen har Trafikverket ICT tagit fram en affärsplan för de kommande åren där en eventuell avskiljning sedan får läggas in som ett scenario. Vi siktar framåt och kan inte stirra oss blinda på en eventuell avskiljning utan jobbar på som vanligt. Vi ska vara fortsatt lönsamma och kunna finansiera oss själva på ett bra sätt. Det enda som skiljer vid en avskiljning är ägarinriktningen. Trafikverket ICT har sina rötter i Banverket Telenät och Banverket IT, som slogs samman 2007 till Banverket ICT. Två år senare flyttades Vägverket IT över till Banverket ICT. Och 2010 var det dags för sammanslagningen av Vägverket och Banverket till Trafikverket och då bildades också den nya resultatenheten. De största kunderna finns inom det statliga segmentet. Ungefär 65 procent av omsättningsvolymen kommer från Trafikverket. Grunden för enhetens uppdrag är att se till att det finns fungerande telekommunikation och ICT-tjänster för en säker och fungerade järnvägstrafik. Nu växer verksamheten, som är uppdelad i tre affärsområden. I fjol omsatte enheten miljoner kr (951 miljoner kr under 2009) och nådde ett rörelseresultat på 229 miljoner kr (127 miljoner kr). Det är en helt okej lönsamhet med tanke på vår affärsmix, som består av nättjänster, it-tjänster och ITS-tjänster (intelligenta transportsystem), säger Henry Nilsson. Det största affärsområdet, ITS, som erbjuder tjänster inom stödsystem för att hantera trafik, står för hälften av omsättningen, det vill säga 680 miljoner kr. Det handlar om allt från att hantera system för trängselskatten och drift av systemet för vägtrafikavgifter, till it-relaterade tjänster för till exempel trafikinformation och tågledning. Inom affärsområdet Cloud Solutions and Services, som tidigare hette Kontorsnära tjänster, finns it-relaterade tjänster samlade. Kort handlar det om att sätta upp en fungerande it-arbetsplats med telefon och dator, e-post, och möjligheter till distansarbete samt erbjuda företagen en fungerande växelfunktion. Affärsområdet bidrar med 33 procent av omsättningen, och kommer att utvecklas mycket, enligt Henry Nilsson. Framöver ska vi kunna leverera mer effektiva molntjänster, alltså webbaserade tjänster. Marknaden går mer och mer mot den typen av standardiserade tjänster, som kan skala och bli större, säger Henry Nilsson. Visst kan fler erbjuda molntjänster, påpekar han, men en kon- 2 Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.

3 Foto: Stefan Borgius Vi behöver i fortsättningen arbeta tillsammans med någon för att kunna skapa trådlösa erbjudanden kopplat till vårt nät, sägerhenry Nilsson, ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT.»Vi siktar framåt och kan inte stirra oss blinda på en eventuell avskiljning utan jobbar på som vanligt«kurrensfördel för Trafikverket ICT är att man kan göra det på ett säkert sätt eftersom man också äger nätet. Vi kan transportsektorn och vet vilka krav som ställs på en myndighet utifrån säkerhet, funktionalitet och tillgänglighet. Vi har byggt upp ett fibernät och en infrastruktur som når ut till en stor del av Sverige med hög kapacitet och hög tillgänglighet just den kombinationen finns inte hos så många konkurrenter. Affärsområdet Nät och drift står för 17 procent av omsättningen. Det är det minsta affärsområdet sett till omsättning, men en stor del av nätinfrastrukturen levererar tjänster till ITS-området. Basen i verksamheten är enhetens rikstäckande kilometer långa fibernät, som finns nerplöjt i landets banvallar. Fibernätet är ihopkopplat med cirka 125 stadsnät. Dessutom har Trafikverket ICT runt radiomaster. Fibernätet är byggt i en så kallad ringstruktur med över 900 anslutningspunkter, vilket gör att det i princip alltid finns två fysiskt skilda förbindelsevägar till varje ort. Utöver fast kommunikation utökar man också med trådlösa erbjudanden. Vi behöver i fortsättningen arbeta tillsammans med någon för att kunna skapa trådlösa erbjudanden kopplat till vårt nät, påpekar Henry Nilsson. Enhetens fibernät är öppet för alla teleoperatörer, tjänsteleverantörer och för större företag som vill sammanbinda sina kontor runt om i landet. På kundlistan finns offentlig sektor, transportbranschen och stora företag. Bland dem stora globala telekomoperatörer, men också mindre tågoperatörer. En annan kundkategori är mediebolag, som använder fibernätet för till exempel distribution av tv-sändningar. Affärsområdet ITS paketerar vissa delar ur Nät och drift och levererar transportspecifika tjänster som trafikövervakning till framför allt Trafikverket, Transportstyrelsen och SJ. För järnvägen har enheten tagit fram kameraövervakningstjänsten Iris. Man har också utvecklat digitala informationstavlor, som kan användas av till exempel driftledningscentraler. Just ITS-området växer kraftigt, säger Henry Nilsson. Det beror dels på det stora behovet av effektivare transportsysten, dels ett större behov av information hos transportsystemens användare, det vill säga resenärerna. Transportsystemen i till exempel Stockholm kräver bättre planeringsverktyg. Regeringen gav 2009 i uppdrag åt Vägverket att ta fram en ITS-strategi för hur och till vad transportnära tjänster (ITS) ska användas och nyttan av detta för samhället. Ett förslag lämnades in till departementet i mars Där ser vi en möjlighet att bidra med att leverera lösningar Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare. 3

4 Företag i fokus /Trafikverket ICT Tema / Telekom-advokater för regeringens strategi, som gör det enklare att transportera sig. Det är svårt att säga hur mycket ITS-området växer, men det är helt klart ett tillväxtområde för oss. De tre affärsområdena hänger ihop. It-infrastrukturen används av ITS-systemen. Till exempel kan det ske genom att ett system för trafikstyrning använder it-infrastrukturen (datacenter, lagring, säkerhet) i botten och nätet för att kommunicera, och därmed skapas en komplett tjänst. Vi försöker att alltid dra nytta av den infrastrukturinvestering som vi gör i it för ITS-sektorn. Vi minimerar parallella investeringar, säger Henry Nilsson. Bland annat har enheten arbetat mycket med att skapa en enhetlig it-struktur för Trafikverket efter sammanslagningen. Visserligen har Trafikverkets andel av enhetens omsättning ökat över tiden men Trafikverket ICT har i dag runt 300 kunder och agerar alltså även på den externa marknaden. Målet för oss är att leverera mer och mer effektivt; våra kunder kräver att vi ska göra saker bättre till en mindre penning. Det kravet ställer också Trafikverket på oss och de kan konkurrensutsätta oss på vissa delar. Redan i dag levererar också andra leverantörer it-tjänster till myndigheten. I dag sysselsätter Trafikverket ICT runt 600 personer, av dem är 200 konsulter. Just nu arbetar enheten med en plan för att ersätta ett 80-tal av konsulterna med fasta tjänster. Dels minskar vi vår sårbarhet på det sättet, dels vill vi så att säga, behålla kompetensen i huset, påpekar Henry Nilsson. Boel Hallden Trafikverket ICT omsatte 1,4 Mdr kr i fjol Nettoomsättning Rörelseresultat miljoner kr 229 miljoner kr Antal tillsvidareanställda 410 Källa: Trafikverket ICT Henry Nilsson har arbetat med telekom i 25 år Arbetar som: Ansvarig för affärsverksamheten på Trafikverket ICT. Ålder: 46 år. Bakgrund: Har arbetat 25 år inom telekom- och IT-branschen. Försäljningsdirektör på den danska operatören TDC svenska bolag Arbetade på Ericsson på 1980-talet och på Dotcom Solution ( TDC köpte 2005 Dotcom Solution och slog ihop det med Internordia och SonNetworks.) Började på Banverket ICT i september Utbildning: Ingenjör och marknadsekonom. Advokatfirmor med telekomprofil Konsolidering lyft för advokatbyråer Med ett ökande antal bolagsjurister de senaste åren är det i dag många affärsjuridiska ärenden som löses internt. Men när det kommer till större affärer eller förvärv är det fortfarande advokatbyråerna med kompetens inom branschen som gäller. Den pågående konsolideringen i branschen, intresset från utländska investerare, ny teknik och inte minst ny lagstiftning har de senaste åren lyft byråernas omsättning. Telekom Online Special har frågat två av de större advokatfirmorna, Vinge och Lindahl, i Stockholm, vad det är som driver deras affärer inom it- och telekomsektorn. Det är främst vid transaktionsaffärer, det vill säga företagsförvärv, avtalsförhandlingar och regulatoriska frågeställningar som telekomföretagen begär hjälp av juridisk expertis. Antalet bolagsjurister på företagen har under den senaste tiden blivit fler. Bolagen löser därför själva enklare juridiska frågor och kommer till oss bara när de inte hinner med eller behöver spetskompetens, säger Erik Bergenstråhle, ansvarig för TMTgruppen (Technology, Media and Telecom) på Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Lindahl är den tredje största advokatbyrån i Sverige. Mannheimer Swartling och Vinge är de största. I Lindahls TMT-grupp arbetar 20 jurister, av dem 15 i Stockholm, specifikt med frågor som rör it, telekom och media. Advokatbyrån har totalt 230 jurister varav 110 på Stockholmskontoret. Företagsförvärv och försäljningar av företag är ofta stora projekt för advokatbyråer som sysselsätter många jurister. Det handlar om att utvärdera företag, göra en så kallad due diligence, tolka och skriva aktieöverlåtelseavtal. Vi vet till exempel vad som är bra eller dåligt i ett telekomförvärv. Eller när ett företag ska säljas vet vi ofta vad köparna har för förutsättningar att köpa verksamheten, fortsätter Erik Bergenstråhle. När det gäller dagliga ärenden, som avtalsfrågor, arbetar advokatbyråerna ofta på timbasis. I snitt kan man räkna med kronor per timma. Ett arvode som kan kosta det dubbla också om klienten vill ha byråns absolut bästa advokat. Ett stenkast från Lindahls kontor i Stockholms city har Vinge en av Sveriges största så kallade fullservicebyråer sitt kontor. Advokatbyråns it, teknik och telekomgrupp sysselsätter cirka 30 (varav 20 arbetar i Stockholm) av Vinges totalt 300 jurister. 4 Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.

5 De små och medelstora företagsförvärven inom telekombranschen fortsätter, både branschaktörer och riskkapitalister är aktiva. Förvärven drivs bland annat av konvergensen mellan it, teknik och telekom och investeringar i ny teknik. Vi har till exempel sett att amerikanska företag är intresserade av svenska teknikbolag, säger Eva Fredrikson, delägare i TMT-gruppen på Vinge. Det har under en längre tid pågått en konsolidering på marknaden, påpekar hon. Vinge företrädde till exempel Canal Digital vid försäljningen i juni av Canal Digital Kabel-TV till Com Hem. Erik Bergenstråhle konstaterar också att transaktionssidan har ökat under det senaste året. Det görs fortfarande stora affärer i branschen. Ett aktuellt exempel på företagsförsäljning är Com Hem, där det finns uppgifter om att prislappen hamnade på runt 17 miljarder kr. Just det företaget har dubblerat sitt värde varje gång det har sålts. Men det görs också många små konsolideringar i branschen. Det är ingen bra ekonomi att köra små telekomoperatörer och nu börjar det formeras större spelare som vill åt kundstockar. Den typen av konsolideringar har vi varit aktiva i, säger Erik Bergenstråhle. Lindahl hjälpte till exempel Telenor att köpa Bredbandsbolaget och Svenska Vodafone. Lindahl hjälpte också till vid Telenors köp av delar av Spray. Nu senast biträdde Lindahl vid köpet av Com Hem. Vi har haft en tillväxt på mellan procent hittills i år jämfört med förra året. Att det går bra för Sverige påverkar hela advokatbranschen på ett positivt sätt. Det som händer just nu i Greklands ekonomi, liksom i Portugal och Spanien, sänker tempot lite grann. Men det är många företagsaffärer på gång, säger han. Lindahl skiljer sig lite grann mot andra advokatbyråer inriktade på telekom, enligt Erik Bergenstråhle, eftersom bolaget har rekryterat folk till TMT-gruppen med unik och specifik kompetens. Tobias Edvardsson var både it- och telekomentreprenör och konsult innan han kom till Lindahl, och senast anställdes David Frydlinger som varit bolagsjurist på både Glocalnet och Ventelo. Det var Lindahl som hanterade Ventelos rekonstruktion i våras. Just Ventelos rekonstruktion är ett utmärkt exempel på hur vi på Lindahls arbetar. Min grupp, som kan telekom, samarbetade i det fallet med kollegor som håller på med bank, finans, konkurser och rekonstruktioner. Tillsammans blir vi ett bra team. När Erik Bergenstråhle började på Lindahl 1995 var det få advokatbyråer som var specialiserade på just telekom. I början fick han arbeta mest med regulatoriska frågor som rörde Telias samtrafikavtal. En annan stor fråga på den tiden var hur utländska företag skulle etablera sig i Sverige. När allt fler telekomföretag började utmana Telia började marknaden växa. Lindahls fick alltfler klienter inom just telekomområdet och blev en byrå specialiserad på den typen av frågor. Den senaste lågkonjunkturen påverkade Lindahl bara till viss del, enligt Erik Bergenstråhle. Bulken av dagliga affärsjuridiska frågor fanns kvar och där har Lindahl en trogen skara fasta klienter, en del av dem har varit klienter i år. Det som viker vid en lågkonjunktur är transaktionsärenden, det vill säga företagsförvärv och försäljningar av företag. Tvister och självklart obeståndsrätt brukar normalt öka under en lågkonjunktur. Förr sade man att när transaktionerna viker kommer konkurserna att väga upp det. Under den senaste lågkonjunkturen tyckte vi dock inte att konkurserna vägde upp riktigt. Företagen verkade ha större uthållighet, påpekar Erik Bergenstråhle. Företagen brukar bli noggrannare under sådana perioder; de ser om sitt hus mer, läser avtalen noggrannare och ser till att få betalt till sista kronan. Därför ökar antalet tvister också under en lågkonjunktur. När det gäller konkurser har det blivit mer mångfacetterat efter att reglerna om företagsrekonstruktioner och ackord har ändrats. Vi har helt enkelt fått en större palett med fler saker som företag kan göra när det börjar gå dåligt för dem, säger Erik Bergenstråhle. Efter att ha fokuserat på EG-rätt efter sin juristutbildning började Eva Fredrikson arbeta på Vinges Brysselkontor Samtrafik och andra telekomfrågor var bland de första ärendena som hon fick arbeta med på Brysselkontoret. Under var hon med i Konvergensutredningen, som tittade på behovet att göra lagstiftningen teknikneutral med anledning av den tekniska konvergensutvecklingen. Trots att avregleringen av den svenska telekommarknaden inleddes för snart 20 år sedan, pågår än i dag tvister kring samtrafikavgifter. Generell konkurrenslagstiftning och telekomlagstiftning spelar fortfarande en stor roll för att hantera konkurrensproblem inom telekombranschen, säger Eva Fredrikson och pekar på det så kallade marginalklämningsmål som Konkurrensverket driver just nu mot TeliaSonera, och som de har tagit hela vägen till EUdomstolen. I korthet handlar det om att Konkurrensverket anser att TeliaSonera har tagit för mycket betalt av andra operatörer när de använde sig av det fasta telenätet för bredbandstjänster under ett par år under i början av 2000-talet. I målet företrädde Vinge Tele 2, som har lidit skada av den här marginalklämningen. Förhandsbeskedet från EU-domstolen i februari var mycket positivt och nu fortsätter ärendet i form av mål om konkurrensskadeavgift och skadestånd i Stockholms tingsrätt. Där har domen ännu inte fallit. Regleringen av elektroniska kommunikationstjänster har ändrats löpande sedan den infördes och det pågår flera domstolsprocesser om tolkningen och tillämpningen av lagstiftningen. Det gäller till exempel samtrafikområdet. Det kan vara stora värden som står på spel för operatörerna när det gäller tvister som rör vilka samtrafiktaxor som ska gälla under en längre period, påpekar Eva Fredrikson. Inom telekomområdet pågår det alltid många tvister, de flesta av dem når aldrig en domstol, enligt Erik Bergenstråhle. Det blir i stället ett skiljeförfarande och frågan avgörs av en skiljenämnd. I många sådana fall har vi varit anlitade. Förutom konkurrensproblem har Vinge under senaste tiden fått flera frågor som rör regleringen av frekvenser och frekvenstillstånd. Det är en utveckling som Eva Fredrikson tror kommer att fortsätta: Användarnas efterfrågan på mobila tjänster ökar. Möjligheten att surfa och titta på tv i mobilen tar kapacitet i mobilnäten, säger hon. Telekombranschens aktörer berörs också av ändringen i lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli och som innebär att tillstånd att använda radiosändare ska vara teknik- och tjänsteneutrala bland annat för att främja en effektiv Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare. 5

6 Tema / Telekom-advokater Statistik spektrumanvändning. När nya tjänster och funktioner blir tillgängliga via mobilen kan det i vissa fall innebära att mobiloperatörerna blir föremål för nya regelverk, vilket också genererar uppdrag åt advokatbyråerna. Exempel på detta är när mobiloperatörerna tar betalt för egna och andras tjänster via mobilräkningen. I vissa fall kan det handla om en så kallad betaltjänst. Då kan mobiloperatörerna omfattas av den nya lagen om betaltjänster, som inte är helt lättbegriplig. Den kan få stora operativa och ekonomiska konsekvenser för operatören. Under senaste tiden har vi fått flera frågor av våra klienter om hur de ska förhålla sig till den nya lagen, säger Eva Fredrikson. Betaltjänstlagen har verkligen stökat till det. Det har varit mycket diskussion mellan mobiloperatörerna och Finansinspektionen, om vad lagen innebär och vilka som omfattas av dess tillståndsregler. För en teleoperatör som tillhandahåller betaltjänster kan arbetet med att ansöka om tillstånd innefatta massor med jobb med att samla in uppgifter och fylla i olika blanketter, påpekar Erik Bergenstråhle. Med konvergensen suddas gränserna alltmer ut mellan Internet, telefoni och tv. Tjänsteerbjudanden som ip-telefoni, ip-tv, Internetaccess och i mobilen och bredband via kabel-tvnät har kommit successivt. Det skapar nya affärsmöjligheter för våra klienter och för oss. Utvecklingen inom tv-sektorn är en av de starkaste just nu där mobiloperatörernas tv-tjänster och tv-kanalernas playtjänster vinner mark, säger Eva Fredrikson. Förutom konvergens och konsolidering på marknaden så drivs advokatbyråernas affärer inom telekom också av nätsamarbeten. Nätsamarbeten har blivit hett. Branschen tittar nu på hur man på ett smart sätt kan bygga infrastruktur för att spara pengar; operatören kanske inte självt behöver äga nätet utan kan dela det med någon annan operatör, säger Erik Bergenstråhle. En annan trend vi ser är kampen mellan operatörer och tjänsteinnehållsleverantörer. Det ska till exempel bli intressant att se hur operatörerna hanterar det intäktsbortfall som Skype innebär, säger Erik Bergenstråhle. Boel Hallden Advokatfirmorna i siffror Advokatfirmorna i siffror (2010) Mannheimer Swartling Omsättning (Mkr) Medarbetare Jurister Antal kontor i Sverige Vinge Lindahl Setterwalls Delphi Bird & Bird Källa: Mannheimer Swartling, Vinge, Lindahl, Setterwalls, Delphi, Bird & Bird Lindahl räknar med att omsätta cirka 80 miljoner kr inom TMT(technology, media and telecom) under Detta kan jämföras med cirka 70 miljoner under 2010 och 60 miljoner under Setterwalls TMT-grupp med 25 jurister svarar årligen för cirka 8 procent av intäkterna Mobiloperatörernas andra kvartal under luppen 3 växer fortsatt fortast Den svenska mobilmarknaden har fortsatt att växa under första halvåret och andra kvartalet. Vinnare vad gäller tillväxt blev återigen 3, som i Sverige och Danmark lyckades öka sin kundbas med nya kunder på ett år. Men det är Tele2 som lyckas öka mobilomsättningen mest under perioden. Dystrare ser det ut för Telenor, som växer långsammast av alla. Telekom Online Special har granskat Telias, Tele2:s, Telenors och 3:s kvartalsrapporter. Det verkar inte som om någon kommer i närheten av mobiloperatören 3 Skandinavien när det gäller tillväxt. I slutet av juni hade operatören kunder i Danmark och Sverige. I början av augusti fick 3 sin tvåmiljonte kund. Under första halvåret ökade 3 sin kundbas med 15,8 procent, och med 3,4 procent eller kunder under andra kvartalet,. Operatören fortsätter att utmana Tele2 och Telia på kontantkorts-marknaden, med en tillväxt på 35,1 procent under första halvåret och 11,4 procent under andra kvartalet, till kunder. Även inom abonnemangsegmentet, som står för huvuddelen av 3:s kundbas, är tillväxten god: 13,1 procent under första halvåret och 2,2 procent under andra kvartalet. Tittar man i stället på tillväxten av omsättningen är det Tele2 som presterar bäst under första halvåret. Operatören ökar nämligen sin mobilomsättning med 15,1 procent till miljoner kr, mycket tack vare den fortsatt starka försäljningen av abonnemang med smartphones. Men även 3 Skandinaviens intäktsökning är god, 12,8 procent till miljoner kr. Tele2 räknar med en ensiffrig mobiltillväxt i Sverige framöver, samt en ebitda-nivå jämförbar med 2010:s på grund av uppstartskostnader för nätsamarbetsbolaget Net4Mobility. TeliaSoneras mobilverksamhet i Sverige tillsammans med spanska dotterbolaget Yoigo fortsätter att vara en tillväxtmotor inom koncernens mobilitetstjänster. I Sverige stiger omsättningen, med 6 procent till 4,0 miljarder kr under andra kvartalet, från 3,8 miljarder kr motsvarande kvartal året innan, främst tack vare en stark tillväxt inom mobildata. Men även röstintäkterna ökar, med 2 procent, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under kvartalet passerade Telia sex miljoner mobilkunder. Även hos Telenor är det mobildata som driver fram mobilaffären, med totalt mobila bredbandskunder i slutet av andra kvartalet. Omsättningen ökar med 3,3 procent till miljoner kr och antalet kunder med 5,5 procent till Marlène Sellebråten 6 Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare.

7 3 Skandinavien ökade sin kundbas med 15,8 procent andra kvartalet Tele2 har fler kontantkortskunder än Telia. Exakta siffror finns däremot inte att tillgå. Under andra kvartalet ökade Tele2 sin kundbas inom mobila abonnemangskunder med , främst tack vara försäljningen av smartphones. Arpu-utvecklingen halvårsvis för samtliga operatörer är ett genomsnitt av utvecklingen under kvartal 1 och under den relevanta halvårsperioden. Mobila kunder (tusen) Kv2 Kv1 Förändring % H H Förändring % Telia Totalt ,8% ,8% varav kontantkort ,2% ,5% varav abonnemang ,9% ,1% arpu-utvecklingen (kr per månad) ,6% ,5% Tele2 Totalt ,1% ,9% varav kontantkort Ej tillgängligt Ej tillgängligt varav abonnemang Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt arpu-utvecklingen (kr per månad) ,8% ,8% Telenor Totalt ,2% ,5% varav kontantkort ,8% ,7% varav abonnemang ,1% ,8% arpu-utvecklingen (kr per månad) ,1% ,7% 3 Skandinavien Totalt ,4% ,8% varav kontantkort ,4% ,1% varav abonnemang ,2% ,1% arpu-utvecklingen (kr per månad) Källa: Delårsrapporter TeliaSonera, Tre, Tele2, Com Hem, Telekom Online Special Källa: Kvartalsrapporter andra kvartalet TeliaSonera, Telenor, Tele2, Investor, Telekom Online Special ,5% ,3% Tele2 ökade sin omsättning med 15,1 procent andra kvartalet Ekonomisk information, mobila tjänster (Mkr) H H Förändring TeliaSonera Omsättning ,6% Ebitda ,9% Ebitda-marginal (%) 44,7 41,1 8,8% Tele2 Omsättning ,1% Ebitda ,2% Ebitda-marginal (%) 29,8 33,9 Telenor Omsättning* ,3% Ebitda Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ebitda-marginal (%) Ej tillgängligt Ej tillgängligt 3 Skandinavien* Omsättning ,8% Ebitda ,4% Ebitda-marginal (%) 19,0 13,0 46,2% Källa: Delårsrapporter TeliaSonera, Tre, Tele2, Com Hem, Telekom Online Special *Enligt Investors nya metod att räkna omsättning hade 3 Skandinavien en omsättning på miljoner kr under andra kvartalet Då det inte finns några jämförelsesiffror har vi valt att använda oss av siffrorna beräknade enligt den gamla metoden. Halvårssiffror för Telenor är en summering av första och andra kvartalets siffror, och kan därmed avvika något från Telenors slutgiltiga siffror. Det är i enlighet med upphovsrättslig lagstiftning inte tillåtet att kopiera eller faxa sidor ur nyhetsbrevet, utan skriftligt medgivande från utgivare. 7

8 Nu lanserar vi Telekomportalen! den naturliga samlingsplatsen på Internet för dig i telekombranschen. På Telekomportalen har vi samlat det du behöver för att fatta bättre beslut. Allt från dagliga nyheter, branschfakta till djupa analyser och utvecklande möten. Medlemskap på portalen ingår när du är kund hos oss. Du hittar bland annat: Nyhetsbrev med senaste nytt varje vardag Pdf-tidning med fördjupande artiklar Nyhetsarkivet alla artiklar publicerade sedan 2000 Branschöversikt Telekombloggen Platsannonser På nya uppdrag Boka seminarier och forum Vår ambition är att Telekomportalen ska bli den naturliga mötesplatsen för alla som arbetar med telekomfrågor. Här hittar du allt som berör branschen, både stort och smått. Välkommen in! Telekom Online affärsnyheter för bättre beslut för dig som jobbar med telekomfrågor: Dagligt onlinebrev, tidning med djupare analyser samt forum. Ingår i Svenska Nyhetsbrev AB, som ägs av Bisnode-koncernen.

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni.

Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Fiberanslut din villa på landet och säkra dina framtida behov av internet, TV och telefoni. Gästabudstaden AB är ett helägt dotterbolag till Nyköpings kommun och är ett öppet stadsnät. Vi vill passa på

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013 Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb VAD? VARFÖR? HUR? Vad är Betalteles Ekosystem? Ca 2,7miljarder oms 2012 (0900,

Läs mer

Så ska Skanova ta halva marknaden

Så ska Skanova ta halva marknaden S 18 29 Så ska Skanova ta halva marknaden Sedan Ove Alm tillträdde som vd för Skanova för ett knappt år sedan har han fortsatt arbetet med att sprida mantrat Fiber till fler. Telekomnyheterna har träffat

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013

Aktiespararna Trollhättan 13 mars 2013 Aktiespararna Trollhättan 13 mars 213 Fredrik Johansson Investerarrelationer TeliaSonera har drygt 55 aktieägare År 2 utförsäljning och börsnotering År 22 samgående med finska Sonera År 27 lanseras Triple-play

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson

Analytiker: Antonia Wijkström Elliot Magnusson TeliaSonera är Europas femte största telekomoperatör och ägs till största delen av den svenska staten. Det senaste året har varit tufft för såväl TeliaSonera som telekombranschen som helhet vilket medfört

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G...

Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör... 1 1 Avsnitt 5.2 beskrivningen av respektive företag... 2 1.1 Hi3G... PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-06-23 Dnr: 10-1282 1(9) Konkurrensavdelningen Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet för respektive operatör Innehållsförteckning Bilaga 5 avsnitt 5.2 i beslutsutkastet

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016

Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling. Delårsrapport för perioden jan-sep 2016 Publicerad 15 november 2016 Fortsatt tillväxt och positiv marknadsutveckling Delårsrapport för perioden jan-sep 216 Publicerad 15 november 216 INTEGRERAD I 24 MOBILA ENHETER I kvartal tre lanserades 24 mobila enheter med Precise

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber i lokalen har du möjligheten att få upp till 1 000 Mbit/s. Du har

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. TELFIB_Folder_KomIgång_FTG_TSP-4296_1-1604.indd 3 2016-10-26 11:03 VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015

STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile. Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 STARK ÖKNING AV Precise BioMatch TM Mobile Delårsrapport apr-jun 2015 & jan-jun 2015 Publicerad tisdag 18 augusti, 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Precise BioMatch Mobile integrerades i åtta

Läs mer

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009 Club Phonera Club Phonera medlemstidning December 2009 Sveriges mest nöjda kunder Phonera bäst igen! Sveriges mest nöjda kunder 2009 enligt SKI! 2009 Phonera 10 år 2010 Missa inte jubileumserbjudandet,

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Fiber till alla vem ska investera?

Fiber till alla vem ska investera? Presentation på Stadsnätsföreningens Bredbandsbåt 3 oktober 2016 Fiber till alla vem ska investera? Bengt G Mölleryd 20160926 Post- och telestyrelsen #1 Bredband ger utveckling och tillväxt Allt mer sker

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Telekom 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Telekom 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Pedram Kaivanipour, Projektledare

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Ökad försäljning under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké 2014 Publicerad den 27 januari, 2015

Ökad försäljning under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké 2014 Publicerad den 27 januari, 2015 Ökad försäljning under fjärde kvartalet Bokslutskommuniké 2014 Publicerad den 27 januari, 2015 Väsentliga händelser fjärde kvartalet > Precise BioMatch Mobile integrerades i ytterligare en smartphone,

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

Prisförslag 2016-04-08

Prisförslag 2016-04-08 Prisförslag 2016-04-08 Brf Grankotten 1, 40 lägenheter Göteborg Bakgrund Brf Grankotten 1 önskar prisförslag på Bredband, TV och Telefoni via Fiber. I samband med en kollektiv gruppanslutning önskas uppgradering

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1

Delårsrapport kvartal 1 Delårsrapport kvartal 1 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (7,0) Rörelseresultatet uppgick till 0,3 MSEK (0,0) Resultatet efter skatt blev 0,2 MSEK (-0,1) Resultatet efter skatt

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27

Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27 Stockholm 2013-03-22 Unicorn Telecoms synpunkter till PTS Konkurrensavdelning ang PTS Tredje samrådsbeslut för Fast Terminering Dnr 09-9061, 11-6823, 25 och 11-6826, 27 Unicorn Telecom anser att PTS har

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller?

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Bredbandsnät Rydebäck Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Hur ser nuvarande nät ut? Vi har idag ett blandat bredbandsnät för TV, Bredband och Telefoni som Comhem levererar tjänster

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere?

If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere? If you can t beat them join them Finnes det en vinn-vinn situasjon for tradisjonelle operatörer og deres udfordrere? Märta Rydbeck Dotscreen Tek konferensen 16 nov 2016 AGENDA 1. Värdekedjan hotas. 2.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer