1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM meddelad i. Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö"

Transkript

1 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan Malmö Åklagare Jeanette Sprimont Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Box Malmö SLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Brott mot lagen om handel med läkemedel, 9 kap 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel Narkotikabrott, 1 1 st 4 p narkotikastrafflagen (1968:64) Beslut Förverkande och beslag 1. I beslag tagna 5,56 gram fenkamfamin och 19,5 gram metoxetamin förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Beslag BG p 10:c och p 21:a, b, c och e samt BG p 6 och p 26). 2. I beslag tagna stycken etizolamtabletter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Beslag nr BG p 7:a, BG p 17, BG p 3, p 5-9, p 15, p och p 22 samt BG p 2-3, p 9-12, p 20, p 23 och p 28-34). Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 1 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

2 MALMÖ TINGSRÄTT Mål nr: 2 3. I beslag tagna 2 857,34 gram etylfenidat, 41,55 gram pulver samt sex tabletter innehållande 5-IT, 2,48 gram pulver och 411,5 tabletter innehållande 4-APB och 6-APB, ,44 gram UR-144 och 2,42 MAM-2201 förklaras förverkade. Beslagen ska bestå ( Beslag nr BG p 7:b-c, BG p 9, BG p 10:b, d, e, f, p 11-13, p 16, p 21:d och p BG p 5, p 7-8, p 13-19, p 21-22, p och p 35-36, BG p 1 samt BG p 1-5). 4. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna två vågar, påsar, burkar och en sked ogillas. Beslaget hävs (Beslag nr BG p 1-4, p 6-8 och p och p 16.) Ersättning 1. Bertil Leander tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: 3 Tilltalad Björn ADRIAN Kristiansson, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Marcus Larsson Advokatfirman Luterkort Stortorget Malmö Åklagare Jeanette Sprimont Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Box Malmö SLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Narkotikabrott, 1 1 st 4 p narkotikastrafflagen (1968:64) Brott mot lagen om handel med läkemedel, 9 kap 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel Beslut Förverkande och beslag 1. I beslag tagna 5,56 gram fenkamfamin och 19,5 gram metoxetamin förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Beslag BG p 10:c och p 21:a, b, c och e samt BG p 6 och p 26). 2. I beslag tagna stycken etizolamtabletter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Beslag nr BG p 7:a, BG p 17, BG p 3, p 5-9, p 15, p och p 22 samt BG p 2-3, p 9-12, p 20, p 23 och p 28-34).

4 MALMÖ TINGSRÄTT Mål nr: 4 3. I beslag tagna 2 857,34 gram etylfenidat, 41,55 gram pulver samt sex tabletter innehållande 5-IT, 2,48 gram pulver och 411,5 tabletter innehållande 4-APB och 6-APB, ,44 gram UR-144 och 2,42 MAM-2201 förklaras förverkade. Beslagen ska bestå ( Beslag nr BG p 7:b-c, BG p 9, BG p 10:b, d, e, f, p 11-13, p 16, p 21:d och p BG p 5, p 7-8, p 13-19, p 21-22, p och p 35-36, BG p 1 samt BG p 1-5). 4. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna två vågar, påsar, burkar och en sked ogillas. Beslaget hävs (Beslag nr BG p 1-4, p 6-8 och p och p 16.) Ersättning 1. Marcus Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 127 kr utlägg och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

5 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: 5 Tilltalad, Ystad Offentlig försvarare: Advokat Ulf Bagner Advokat Ulf Bagner AB Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 2 vån Malmö Åklagare Jeanette Sprimont Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Box Malmö SLUT Åtal som den tilltalade frikänns från 1. Narkotikabrott, 1 1 st 4 p narkotikastrafflagen (1968:64) Brott mot lagen om handel med läkemedel, 9 kap 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel Beslut Förverkande och beslag 1. I beslag tagna 5,56 gram fenkamfamin och 19,5 gram metoxetamin förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Beslag BG p 10:c och p 21:a, b, c och e samt BG p 6 och p 26). 2. I beslag tagna stycken etizolamtabletter förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Beslag nr BG p 7:a, BG p 17, BG p 3, p 5-9, p 15, p och p 22 samt BG p 2-3, p 9-12, p 20, p 23 och p 28-34).

6 MALMÖ TINGSRÄTT Mål nr: 6 3. I beslag tagna 2 857,34 gram etylfenidat, 41,55 gram pulver samt sex tabletter innehållande 5-IT, 2,48 gram pulver och 411,5 tabletter innehållande 4-APB och 6-APB, ,44 gram UR-144 och 2,42 MAM-2201 förklaras förverkade. Beslagen ska bestå ( Beslag nr BG p 7:b-c, BG p 9, BG p 10:b, d, e, f, p 11-13, p 16, p 21:d och p BG p 5, p 7-8, p 13-19, p 21-22, p och p 35-36, BG p 1 samt BG p 1-5). 4. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna två vågar, påsar, burkar och en sked ogillas. Beslaget hävs (Beslag nr BG p 1-4, p 6-8 och p och p 16.) Ersättning 1. Ulf Bagner tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

7 7 MALMÖ TINGSRÄTT YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se domsbilaga 1. Angående frihetsberövanden, se avräkningsunderlag. SKÄL Skuldfrågan Adrian Kristiansson och har förnekat gärningarna. Åklagaren har åberopat den i stämningsansökan angivna bevisningen. De tilltalade har hörts. Film från husrannsakan har förevisats. Adrian Kristiansson har åberopat skriftlig bevisning, se domsbilaga 2. Av utredningen har framkommit bl.a. följande. blev föremål för poliskontroll av sin bil. I bagageutrymmet fanns ett antal lådor från Posten fyllda med kuvert adresserade med påklistrade adresslappar och avsändare märkt, vilket är hans andra förnamn samt hans företagsnamn. anlände i bil och lastade ut tomma lådor av samma sort som hade i sin bil. uppgav att han skulle hämta kuvert på i lägenhet där det står Kristiansson på dörren. Husrannsakan företogs i lägenheten. Adrian Kristiansson och ytterligare tre personer befann sig då i lägenheten. Verksamhet var i full gång och i lägenheten fanns en större mängd preparat, som togs i beslag, samt datorer och skrivare. Personerna vägde substans som packades i påsar. Dagen därpå kom ett paket från DHL innehållande rosa tabletter adresserat till Adrian Kristiansson. Innehållet klassades samma dag, den 18 september 2012, som hälsofarlig vara och omfattas inte av åtalet. Merparten av

8 8 MALMÖ TINGSRÄTT etiketterna och substanserna i lägenheten och verksamheten gällde vid tillfället inte olaglig substans. Av de beslagtagna substanserna i lägenheten bestod tabletter av etizolam, som den 15 december 2012 har klassats som narkotika och den 1 februari 2013 som hälsofarlig vara. I slutet av maj 2010 fick Läkemedelsverket en första förfrågan om etizolam är narkotika eller hälsofarlig vara. I juni 2011 uppmärksammades att diskussion om etizolam startat på Flashback och i slutet av augusti samma år annonserade hemulen.se, vilket är Adrian Kristianssons företag, att det skulle börja sälja etizolam. Läkemedelsverket har vidare i yttrande informerat bl.a. följande. Etizolam är ett benzodiazepinderivat som ingår som aktiv substans i flera läkemedel internationellt. En produkt som består av tabletter innehållandes etizolam uppfyller kriterierna för att produkten ska klassificeras som läkemedel. Läkemedelsverkets yttrande är inte ett beslut i rättslig mening utan ska ses som verkets bedömning vid aktuell tidpunkt grundat på det material som skickats i samband med förfrågan. Om det efter det att Läkemedelsverket meddelat sin bedömning framkommer ny information kan Läkemedelsverkets ställningstagande ändras. Fenkamfamin och metoxetamin är klassat som narkotika. Beträffande åtalspunkten 1 har Statens Kriminaltekniska Laboratorium har i yttrande angående halten fenkamfamin i förhållande till kamfetamin, som inte är olagligt, angett följande. Utifrån den i samtliga fall höga responsen för kamfetamin är det troligt att pulvret inte innehåller någon stor andel inblandningsämnen. Vid skattningen av halten utifrån tidigare utförd undersökning har den sammanlagda mängden kamfetamin och fenkamfamin räknats som 100 procent. Angivna värden ska betraktas som ungefärliga. Av vikten 0,84 gram utgör 2,6 procent fenkamfamin och resten

9 9 MALMÖ TINGSRÄTT kamfetamin, av 1,09 gram 3,1 procent fenkamfamin och resten kamfetamin samt av 3,63 gram 2,3 procent fenkamfamin och resten kamfetamin. Beträffande metoxamin har halten bedömts vara hög, minst 50 procent., Adrian Kristiansson och blev bekanta via piratpartiet. Adrian Kristiansson bedrev - och gör så fortfarande - verksamhet i aktiebolag bestående av handel med forskningskemikalier. Han har hyrt in hjälp med t.ex. posthantering. har sedan 2006 haft eget företag i förhyrda lokaler hos Shurgaard med postverksamhet innefattande att han skötte andra företags posthantering med att förpacka, adressera försändelser och sköta postförskott. nämnde för Adrian Kristiansson vad han arbetade med och sedan slutet av 2011 har han bedrivit verksamheten huvudsakligen genom uppdrag från Adrian Kristensson. blev via ett bemanningsföretag anställd hos. Hans arbetsuppgifter var att packa och transportera post och det gällde huvudsakligen för Adrian Kristensson. De tilltalade har uppgett följande. kände endast till att Adrian Kristianssons verksamhet, webbutiken Hemulen, bestod av forskningskemikalier. Påsarna paketerade hade sådana etiketter och han kände inte till vilka kemikalier det gällde. Försändelserna tillhörde Adrian Kristiansson. uppdrag var att sätta på etiketter med adresser på färdiga förpackningar i bruna kuvert, vilka han sedan lade i vita kuvert samt postade. Han loggade in som administratör och hans eget företag angavs som avsändare, eftersom Posten kräver det. Förpackningarna levererades inledningsvis till Shurgaard och adressuppgifter fick han via datorn. Betalning skedde per försändelse och hade inget ekonomiskt intresse i övrigt i Adrian Kristenssons verksamhet. Uppdraget blev så småningom omfattande och flyttade sin dator och skrivare till lägenheten på för att i stället utföra uppdraget där. Han hade ingen nyckel till lägenheten och uppfattade lägenheten som kontor och bostad för Adrian Kristiansson. Inledningsvis såg han

10 10 MALMÖ TINGSRÄTT ingen anledning att ifrågasätta vad kemikalierna bestod av, men då han fick meddelande från polisen om misstankar om narkotika, blev han fundersam. Han fick dock flertalet besked från polisen att kemikalierna inte innehöll något olagligt. Sortimentet förändrades, men han kontrollerade aldrig innehållet och såg ingen anledning till det. Han hade då ingen misstanke om vare sig narkotika eller läkemedel. Efter polisens tillslag tappade kontrollen över sin verksamhet och blev deprimerad. började i mitten av juni 2012 i företag och hanterade posten, administrationen. Han loggade in som administratör. Inte heller han hade nycklar till lägenheten. Arbetet bestod av att ta emot inkomna order, granska att beställaren inte var under 20 år, sätta på etiketter och packa bruna kuvert i vita sådana. Hans ersättning var en månadslön om kr. Han kontrollerade inte Adrian Kristianssons verksamhet närmare, men vet att den gällde försäljning av kemikalier via Internet. Han kände inget ansvar för medlen och förutsatte att de inte var olagliga eller farliga. Adrian Kristiansson sade dessutom sagt att kemikalierna var lagliga. Han funderade inte över om kunderna använde medlen till missbruk och var ointresserad av det. Adressaterna verkade vara privatpersoner. Adrian Kristiansson: Företaget hade en blandad kundkrets över hela Sverige för forskningskemikalier, av vilka många var nya med rådande ovisshet. Kontroll gjordes först att köparen var den person man utgett sig för att vara. Riktlinjerna för försäljningen angavs på hemsidan och om det befarades att dessa inte följdes annulleras ordern. Hemulen sålde oprövade droger och det förekom säkert också missbruk. Etizolam visste han inte mycket om annat än vad han kunde kontrollera på Internet. Därför kontrollerade han med Läkemedelsverket att det inte var narkotika eller hälsofarligt ämne. Han frågade aldrig huruvida det var läkemedel och uppfattade att det inte var det. Hemulen säljer inte olagliga kemikalier och absolut inte heller läkemedel, vilket anges på hemsidan. Där anges vidare riktlinjer att inge får skadas med kemikalierna. Etizolam fanns inte i FASS.

11 11 MALMÖ TINGSRÄTT Beträffande spårmängden narkotika fenkamfamin hade han beställt kamfetamin av mycket hög renhet och av leverantören i Storbritannien fått information att substansen inte var narkotika. Metoxamin saluförde han innan medlet narkotikaklassades och slutade med försäljningen i god tid innan. Det som påträffades i lägenheten måste därför ha varit returer. Om kunder inte löste ut beställningar inom någon månad, sände Posten löpande tillbaka returer. Det kan även ha varit felmärkt på etiketten. Flertalet medel har efter hand blivit olagliga och försäljning av dem har då genast upphört. Adrian Kristiansson har pratat med och om olaglighet och sagt att allt var lagligt. Tingsrätten gör följande bedömning, Adrian Kristiansson och har var och en förnekat brott och gjort gällande att uppsåt har saknats. Det kan konstateras att i Adrian Kristianssons lägenhet har funnits ytterst liten mängd av påstådd mängd fenkamfamin och i vart fall 50 procent av den angivna mängden metoxamin, som var narkotikaklassade. Vidare har den angivna mängden etizolamtabletter innehafts, dels i lägenheten dels i en bil. Enligt Läkemedelsverket ingick etizolam vid tillfället i flera läkemedel internationellt och uppfyllde kriterierna för att klassificeras som läkemedel. Etizolam ingick dock inte i läkemedel i Sverige. Vad först gäller har han hanterat medlen genom sin verksamhet avseende posthantering. Han har förklarat att han inte har känt till vad medlen har bestått av och har erhållit flera besked från polisen att medlen inte var olagliga. har enligt egen uppgift förutsatt att medlen varit lagliga och även fått den uppfattningen genom vad Adrian Kristiansson sagt. Tingsrätten finner därmed inte visat att har haft uppsåt till de påstådda gärningarna.

12 12 MALMÖ TINGSRÄTT har varit anställd hos via bemanningsföretag med uppgifter att hantera post. Även har fått uppgift från Adrian Kristiansson att medlen har varit lagliga. Även om har förklarat sig likgiltig inför om försäljning av forskningskemikalierna skulle komma att användas som missbruk anser tingsrätten att den likgiltigheten inte har uppnått sådan grad att han kan anses ha uppsåt till brott. Det är därmed inte heller beträffande styrkt att han har haft uppsåt till de åtalade gärningarna. Adrian Kristiansson har på ett tydligt sätt förklarat att han har varit mån om att i verksamheten inte försälja vare sig narkotika, läkemedel eller andra olagliga substanser. Hans uppgifter om anledningen till att narkotika har funnits i lägenheten anser tingsrätten inte kan lämnas därhän. Beträffande etizolamtabletter har Adrian Kristiansson förklarat att han har gjort vissa kontroller och inte uppfattat att etizolam var läkemedel. Mot denna bakgrund kan inte heller Adrian Kristiansson anses ha haft uppsåt till brott. Sammantaget finner tingsrätten inte styrkt att, och Adrian Kristiansson har gjort sig skyldiga till brott varken tillsammans och i samförstånd eller var för sig. Åtalet ogillas. Övrigt Adrian Kristiansson har yrkat att förverkandet av två vågar, påsar, burkar och en sked ska hävas. De särskilda yrkandena är lagligen grundade och ska bifallas, förutom vad gäller Adrian Kristianssons yrkande. Kostnaden för försvarare ska stanna på staten.

13 13 MALMÖ TINGSRÄTT HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) Överklagande ställt till Hovrätten över Skåne och Blekinge ges in till tingsrätten senast den 27 oktober Ulla Larsson Ernefelt I avgörandet har deltagit hovrättsassessorn Ulla Larsson Ernefelt samt nämndemännen Jan Wettbo, Krister Sjöwall och Eva Tisell. Enhälligt.

14 MALMÖ TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG Malmö Mål nr: Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Datum för dom/beslut Efternamn Förnamn Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift Postadress Box Malmö Besöksadress Kalendegatan 1 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

15 MALMÖ TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG Malmö Mål nr: Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Datum för dom/beslut Efternamn Kristiansson Förnamn Björn ADRIAN Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift

16 MALMÖ TINGSRÄTT AVRÄKNINGSUNDERLAG Malmö Mål nr: Underlaget avser Person-/samordningsnummer/födelsetid Datum för dom/beslut Efternamn Förnamn Ovan angiven person har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad som anhållen, häktad eller på något annat sådant sätt som avses i 19 a lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. eller 10 a lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård under nedan angivna tider. Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet Särskild anteckning Kriminalvården har lämnat domstolen en underrättelse om att det finns uppgifter hos Kriminalvården som är av betydelse för avräkning (8 förordningen (1974:286) om beräkning av strafftid m.m.). Särskild upplysning till Kriminalvården m.fl. myndigheter Det finns tidigare meddelad dom, beslut eller avräkningsunderlag enligt 12 a strafföreläggandekungörelsen (1970:60) som innehåller uppgift om frihetsberövande som har betydelse för avräkning (3 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.). Underskrift

17 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(4) Malmö Åklagarkammare Handling 231 Ärende Kammaråklagare Jeanette Sprimont Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Malmö tingsrätt Box MALMÖ MALMÖ TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 19 TR mål: Handl.: NARK 1 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress MALMÖ Offentlig försvarare/ombud Leander, Bertil, Södergatan 14, MALMÖ Frihetsberövande m.m. Anhållande , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 2 Kristiansson, Björn Adrian Adrian Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress SVEDALA Offentlig försvarare/ombud Larsson, Marcus, Adelgatan 21, MALMÖ Frihetsberövande m.m. Anhållande , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter 3 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress YSTAD Offentlig försvarare/ombud Bagner, Ulf, Skeppsbron 2, MALMÖ Frihetsberövande m.m. Anhållande , Anhållande hävt Delgivningsuppgifter Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan MALMÖ Telefax

18 Ansökan om stämning Sida 2(4) Malmö Åklagarkammare Handling 231 Ärende Kammaråklagare Jeanette Sprimont Handläggare Ansvarsyrkanden m.m. 1. NARKOTIKABROTT (, Kristiansson och ) ( ) Gärning Kristiansson, och har den 18 september 2012 tillsammans och i samförstånd på i Malmö olovligen förvarat och innehaft 5,56 gram fenkamfamin och 19,5 gram metoxetamin, som är narkotika och som inte varit avsedd för eget bruk. Lagrum 1 1 st 4 p narkotikastrafflagen (1968:64) Särskilt yrkande Det yrkas att i beslag tagna 5,56 gram fenkamfamin och 19,5 gram metoxetamin förverkas jämlikt 6 narkotikastrafflagen (Beslag nr BG p 10:c och p 21:a, b, c och e samt BG p 6 och p 26) 2. BROTT MOT LAGEN OM HANDEL MED LÄKEMEDEL (, Kristiansson och ) ( ) Gärning Kristiansson, och har den 18 september 2012 tillsammans och i samförstånd dels på i Malmö, dels i en personbil på i Malmö uppsåtligen innehaft läkemedel i form av stycken etizolamtabletter i syfte att olovligen sälja dem. och har i vart fall med råd och dåd främjat Kristianssons gärning enligt ovan genom att vara behjälpliga med förpackande respektive transportering av tabletterna inför försäljning. Gärningarna har begåtts yrkesmässigt och avsett betydande mängd läkemedel. Lagrum 9 kap 1 lagen (2009:366) om handel med läkemedel

19 Ansökan om stämning Sida 3(4) Malmö Åklagarkammare Handling 231 Ärende Kammaråklagare Jeanette Sprimont Handläggare Särskilt yrkande Det yrkas att i beslag tagna st etizolamtabletter jämte emballage förverkas jämlikt 9 kap 3 lagen om handel med läkemedel alt 36 kap 3 brottsbalken (Beslag nr BG p 7:a, BG p 17, BG p 3, p 5-9, p 15, p och p 22 samt BG p 2-3, p 9-12, p 20, p 23 och p 28-34) Övriga särskilda yrkanden Det yrkas att i beslag tagna 2 857,34 gram etylfenidat, 41,55 gram pulver samt sex tabletter innehållande 5-IT, 2,48 gram pulver och 411,5 tabletter innehållande 4-APB och 6-APB, ,44 gram UR-144 och 2,42 gram MAM-2201 jämte emballage samt två vågar, påsar, burkar och en sked förverkas jämlikt 36 kap 3 brottsbalken (Beslag nr: BG p 7:b-c, BG p 1-4, p 6-9, p och p 16, BG p 10:b, d, e, f, p 11-13, p 16, p 21:d och p BG p 5, p 7-8, p 13-19, p 21-22, p och p 35-36, BG p 1 samt BG p 1-5) Bevisning Muntlig bevisning Kristianssons uppgifter (förnekar) uppgifter (förnekar) uppgifter (förnekar) Skriftlig bevisning Protokoll över platsundersökning (förundersökningsprotokoll sidorna 11-31) Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll sidorna 32-37, och 46-64) Sakkunnigutlåtande från SKL (förundersökningsprotokoll sidorna 65-78) Fotografier (Tilläggsprotokoll sidorna 25-51) Film från husrannsakan (medtages av åklagaren)

20 Ansökan om stämning Sida 4(4) Malmö Åklagarkammare Handling 231 Ärende Kammaråklagare Jeanette Sprimont Handläggare Klassificeringsdokument Etizolam (förundersökningsprotokoll sidorna ) Yttrande från Läkemedelsverket avseende Etizolam (förundersökningsprotokoll sidorna ) Klassificeringsdokument Etylfenidat (förundersökningsprotokoll sidorna ) Klassificeringsdokument Metoxetamin (tilläggsprotokoll sidorna 67-70) Utdrag från Åklagarmyndighetens RättsPM 2013:2 (tilläggsprotokoll sidan 71 och bilaga) Jeanette Sprimont

21 Bilaga 2 MALMÖ TINGSRÄTT INKOM: MÅLNR: AKTBIL: 38

22 Bilaga 3 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

23 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2013-07-25 meddelad i Jönköping. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carl-Gunnar Fridolfsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping Tilltalad Jimmi Icho, 880108 Stångholmsbacken 54

Läs mer

2010-03-15 meddelad i Norrtälje

2010-03-15 meddelad i Norrtälje Mål nr meddelad i Norrtälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ewa Tvengström Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Lars-Åke Forsberg, 800518-0354 Lyckselevägen 138 1tr 162

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

2010-06-11 meddelad i Göteborg

2010-06-11 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 2840-10 2010-06-11 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Thomas Ahlstrand Internationella åklagarkammaren i Göteborg 1. Målsägande Catrine. Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-01-14 meddelad i Skövde

2013-01-14 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars-Göran Wennerholm Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand.

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

2012-05-07 meddelad i Helsingborg

2012-05-07 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Göran Olsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad SOFIA Charlotta Kroon, 850902-1906 Bergsgård Spannarp 12 432 77

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer