Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser"

Transkript

1 Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2

2 2 (141) Innehåll 1 Allmänt Ett hål i väggen Integration av tal, bild och data Successiv optimering till nya nät 5 2 Fasta operatörstjänster Funktionella krav på tjänster Säkerhetskrav på tjänsten Krav på service och tillgänglighet Administration och kontroll Krav på leverantörstjänster Support och Assistans Felhantering Beställningar Tilläggstjänster 30 3 Mobila operatörstjänster (Ingår ej) 32 4 Transmissionstjänster Funktionella krav på tjänster Säkerhetskrav på tjänsten Krav på service och tillgänglighet Administration och kontroll Krav på leverantörstjänster Införande och migration Support och Assistans Felhantering Beställningar Tilläggstjänster 73 5 Priser Priser Fasta operatörstjänster Priser Mobila operatörstjänster (ingår ej) Priser Transmissionstjänster Priser Konsult- och Installationstjänster Priser Utökad Service Priser Administrativa tjänster 140

3 3 (141) 1 Allmänt Borderlight erbjuder ett brett tjänsteutbud genom ett optimerat urval av flera av Sveriges och Europas ledande nätägare med en kraftfull rikstäckande organisation för installation och service. Vi har unik erfarenhet av att integrera tal, bild och data i samma nät med exempelvis: Nyckelfärdigt nätverk med totalansvar till varje användare IP Telefoni med SS7 terminering till Allmänna Telenätet Videokonferens upp till HD kvalitet Genom följande underleverantörer så kan vi garantera trygga leveranser över hela Sverige: Eltel Networks med ca tekniker för installation och service Stadsnät och regionnät för hög täckningsgrad med fiberaccess Telia Sonera International, Telia Skanova och Banverket för nationell kapacitet Kalix24 för telefonsupport och Help Desk 1.1 Ett hål i väggen För samtliga kommunikationstjänster erbjuder vi tillsammans med våra underleverantörer valbara optioner som ger en nyckelfärdig lösning med: Projektledning under införande och driftfas Förstudie och behovsanalys Integration, utveckling och löpande kompletteringar Återanvändning och komplettering av kabelsystem Transmission av tal, bild och data Administration, uppföljning och statistik Kundtjänst, användarsupport och utbildning Office Adaptive Network ger oss möjlighet att erbjuda fullt stöd för Triple Play hela vägen ut till varje abonnent för Tal, Video och Data kommunikation med automatisk konfiguration i realtid för exempelvis IP Telefoner, IPTV STB, Wireless LAN m.m.

4 4 (141) 1.2 Integration av tal, bild och data Idag sker en successiv övergång från äldre system där data, tal och bild är separerade i olika kabelsystem och transmissionsnät till fullständigt integrerade nät som hanterar alla typer av trafik. Denna integration kräver ett totalt funktionsansvar i hela leveranskedjan. Annars kan inte kvalitén för olika tjänster garanteras. Borderlight har under de senaste åren i samarbete med flera partners utvecklat en teknisk plattform som ger en enhetlig definition av tjänster och kvalitetssäkring med hög funktionalitet till rimliga kostnader baserat på en kombination av traditionella nät och nya fiberbaserade stadsnät. Flera av våra referenser visar Borderlights unika erfarenhet av sådan integration.

5 5 (141) 1.3 Successiv optimering till nya nät Fiber är nu för första gången ett konkret alternativ till teletråd (xdsl) för lokal dataaccess till verksamheter med stor geografisk spridning genom SSNF:s (Svenska StadsNätsFöreningens) lansering av CESAR (CEntralt System för AccesseR). Ett stort antal av SSNF:s medlemmar erbjuder idag fiberaccess via CESAR. Detta kompletteras med de öppna kommunnät där den statliga finansieringen från ITpropositionen tilldelades TeliaSonera (IP-City). Dessutom använder Borderlight förljande regionala och nationella nät som underleverantörer för att knyta samman förbindelser från olika underleverantörer: SkåNet Västlänk Wökby Bredband STOKAB Norrsken AC Net Lumiora IP-City (Telia öppet nät) Banverket Men många av dessa nya fibernät är fortfarande under utbyggnad med bristande täckningsgrad som följd. Till dess att dessa nya fibernät når tillräcklig täckningsgrad så används kompletterande förbindelser via teletråd (xdsl) genom egen samlokalisering i telestationer samt kompletterande förbindelser från Telia Sonera Internationals SDH Sweden som täcker mer än tätorter och 100% av orterna enligt SCB Tätort Med utgångspunkt från beställarens behov så optimerar Borderlight kommunikationstjänster från samtliga underleverantörer till den mest prisvärda lösningen för kundens behov, baserat på den kompletterande konkurrensutsättning som beskrivs i Vervas förfrågningsunderlag för denna upphandling.

6 6 (141) SkåNet BAS Org.nr BAS står för Bredband för alla i Skåne. Visionen bygger på IT-kommissionens tankar om att alla invånare i Sverige ska ha tillgång till bredband senast år Även om det i praktiken är omöjligt att ansluta alla Skånes invånare till fibernätet, så är ambitionen bakom projektet att flertalet ska ges möjlighet till anslutning. Därför satsar Region Skåne och kommunerna i Skåne på att bygga infrastruktur till alla orter med fler än 200 invånare. Det handlar om så kallad svartfiber, digitala motorvägar. Anslutningarna till enskilda hushåll - accessnätet - ombesörjs av andra aktörer. BAS-projektet är norra Europas största infrastrukturprojekt inom IT och en satsning som väcker stort intresse.

7 7 (141) Västlänk Gothnet org.nr Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité. Västlänk når över invånare och drygt företag. Med Västlänk förbinder vi våra stadsnät för att skapa en regional IT-infrastruktur med hög kapacitet och tillgänglighet till nytta för myndigheter, offentlig sektor, näringsliv och hushåll i Västra Götaland. Västlänk skapar förutsättningar för små, lokala tjänsteleverantörer inom regionen att nå en större marknad.

8 8 (141) Vökby Bredband org.nr Bolagets uppgift är i första hand att förse boende och företag i de fem VÖKBYkommunerna (Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholms och Ydre kommun) med bredbandstjänster i form av Internet, TV och telefoni. Bolaget säljer även tjänster till andra stadsnät. Projektet finansieras med EU-medel, statliga och kommunala medel och till viss del även med egen finansiering.

9 9 (141)

10 10 (141) STOKAB org.nr Stokabs verksamhet är att tillhandahålla en neutral infrastruktur för ICT (Information and Communication Technology) och därmed stimulera ICT-utvecklingen i Stockholmsregionen och Stockholms stad. Inom Stockholms stad och i Stockholm - Mälarregionen har Stokab byggt upp ett fiberoptiskt kommunikationsnät. Nätet täcker idag större delen av innerstadskvarteren, bostadsområden, kontors- och affärscentra, samt de flesta grundskolor, högskolor, museer och andra kommunala verksamheter. Nätet omfattar även Gotland samt öar i Stockholms skärgård. Som konkurrensneutral nätägare hyr Stokab ut fiberförbindelser, plats i knutpunkter och antennplatser på lika villkor till operatörer och företag i behov av datakommunikation.

11 11 (141) Norrsken org.nr Norrsken AB disponerar en fiberring i Svenska Kraftnäts fiberkabel Norrlandstriangeln. Fiberkabeln sträcker sig bland annat genom Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län. Norrsken verkar som en oberoende underleverantör, och verksamheten präglas av neutralitet, kvalitet och flexibilitet. Norrsken AB använder sina samarbetspartners i Team Norrland, Länet IT Västerbotten Data- och Telenät AB (AC Net) och IT Norrbotten AB (Lumiora) som underleverantörer i detta anbud i syfte att kunna lämna ett komplett anbud för Norra Sverige.

12 12 (141)

13 13 (141) Telia Sonera International - IP-City IP-City är Teila:s grossist-produkt för andra operatörer i områden där Telia har tilldelats det statliga stödet för att bygga ut bredband till glesbygden. Den interna kommunikationen bygger på Gigabit Ethernet över fiber med VLAN (Virtual Local Area Network). Transportkapacitet finns Från Mbit/s delad kapacitet.

14 14 (141) Telia Skanova SDH Sweden SDH Backbone är Telia Soneras grossistprodukt för andra operatörer som täcker mer än orter i Sverige med 2 Mbit/s E1 access via telefontråd. Högre kapacitet upp till 600 Mbit/s (STM-4) erbjuds på större orter. SDH Backbone används i detta anbud som komplement för att nå orter som inte kan nås på annat sätt.

15 15 (141) Banverket Telenät org.nr Banverket har ett rikstäckande fibernät längs järnvägens banvallar som når mer än 900 orter med kapacitet från 2 Mbit/s upp till 10 Gbit/s.

16 16 (141) Interoute Managed Services Sweden AB org.nr Interoute har ett av Europas största fibernät när det gäller räckvidd, kapacitet och genomgående standard. Bland produkter och tjänster finns hög bandbredd, VPN (Virtual Private Network), managed hosting, kommunikationstjänster och mediastreaming. Interoute har km fiber som ansluter 86 städer i 22 länder inom eget fibernät. Till nätet är också flera andra internationella nät anslutna som ger kraftfull kapacitet till andra delar av världen. Amsterdam Antwerp Athens Barcelona Bari Basle Berlin Berne Bilbao Bologna Bonn Bordeaux Bratislava Brno Bruges Brussels Bucharest Budapest Bulgaria Cagliari Calais Cologne Copenhagen Dresden Dubai Dusseldorf Essen Finland Florence Frankfurt Geneva Genoa Ghent Graz Hamburg Hannover Helsinki Hungary Lausanne Leipzig Leiston Liège London Luxembourg Lyon Madrid Mareuil/Ay Marseille Mazara del Vallo Milan Munich Nancy Narbonne New York Nice Nuremberg Olbia Oslo Paris Pescara Pisa Poitiers Poland Romania Rome Rotterdam Salzburg Sofia Stockholm Strasbourg Stuttgart Szeged Toulouse Tunisia Turin Udine Utrecht Valencia Venice Vienna Warsaw Washington Zandvoort Zurich

17 17 (141) Lille Prague 2 Fasta operatörstjänster 2.1 Funktionella krav på tjänster Anslutningar mot publika telenätet Anslutning mot publika telenätet Borderlight erbjuder anslutning mot det publika telenätet. Analog anslutning erbjuds för analoga telefoner och t.ex fax. Abonnentväxlar och annan utrustning erbjuds anslutning med gränssnitt för anslutning enligt standarden ISDN-PRI (30B+D). Borderlights telefonitjänst bygger på IP telefoni. Anslutning mot tjänsten med äldre gränssnitt som analog utrustning och ISDN-PRI görs med hjälp av anpassningsutrustning som ingår i startkostnaden. Tjänsterna förutsätter att WAN-Anslutning köps till varje leveransadress som ingår i leveransen av fasta operatörstjänster minst 2 Mbit/s kapacitet eller högre kapacitet för större antal samtidiga telefonsamtal från och till respektive leveransadress Anslutning mot publika telenätet med IP Borderlight levererar anslutning mot det publika telenätet över IP. Tillgängligt signaleringsprotokoll är SIP (Session Initiated Protocol). Följande talkodare stöds ADPCM, G.711 A-law, G.711 U-law, G.723.1, G.728, G.729, GSM, ilbc, Linear, LPC-10 samt speex. Det innebär att abonnentväxlar med öppna standardiserade gränssnitt kan anslutas till det publika telenätet över IP. Tjänsterna förutsätter att WAN-Anslutning köps till varje leveransadress som ingår i leveransen av fasta operatörstjänster minst 2 Mbit/s kapacitet eller högre kapacitet för större antal samtidiga telefonsamtal från och till respektive leveransadress.

18 18 (141) Uppringd anslutning till publika telenätet för datatrafik Borderlight erbjuder uppringd anslutning för datatrafik, s.k. modempool. Borderlights modempool gör det möjligt för en användare att med hjälp av V.90/V.92 modem eller ISDN ringa upp modempoolen och etablera en dataförbindelse. Borderlight erbjuder både uppringd Internet och uppringd VPN access. Vid uppringd Internet så ansluts dataförbindelsen till Internet efter att användaren identifierat sig. Uppringd VPN access innebär att användarens dataförbindelse knyts till det VPN som kunden har i Borderlights nätverk. Integration kan ske mot beställarens autentiserings- och auktorisationsservrar (RADIUS). Till denna tjänst kan även 020-nummer erbjudas så att debiteringen för telefonuppringningen kan regleras i efterhand och inte behöver belasta det telefonabonnemang som uppringningen görs från Punkt till punkt förbindelser Punkt till punkt förbindelse abonnentväxel Borderlight erbjuder punkt till punkt förbindelse för abonnentväxlar eller annan telefoniutrustning med gränssnitt för anslutning enligt standarden G alt 75 ohm samt med öppna standardiserade gränssnitt över IP. Punkt till Punkt transmission för G.703 med 120 eller 75 ohm levereras genom Telia SDH Sweden tjänsten. För punkt till punkt förbindelse över IP erbjuds flera alternativa transmissionstjänster som Borderlight IP VPN, Borderlight IP Metro, Borderlight Accesskapacitet eller Borderlight Svart Fiber.

19 19 (141) Nummer och nummerserier Direktvalsnummer och nummerserier Borderlight erbjuder avropande enheter en möjlighet till direktvalsnummer och nummerserier. Nummerserier / direktvalsserier erbjuds i multiplar av 10, dvs. som 10-, 100-, eller 1000-talsserier. Det finns även möjlighet att reservera ytterligare nummerserier för framtida bruk Funktioner Basfunktioner Borderlight erbjuder följande basfunktioner för anslutningar mot det publika telenätet: Telefonitrafik Borderlight erbjuder nationell och internationell taltrafik enligt de normer och krav ställda av Post & Telestyrelsen (PTS). Parkering av samtal Om användaren under ett samtal vill ringa ett nytt samtal samtidigt kan användaren parkera det första samtalet. Parkering av samtal ingår i de sk PLUS-tjänsterna. Vidarekoppling Användaren kan få sitt nummer direkt vidarekopplat till valfritt nummer. Tjänsten kan konfigureras, aktiveras och deaktiveras via telefonen eller administrationsgränssnitt (web). Det går även att konfigurera vidarekoppling när linjen är upptagen med ett annat samtal samt att automatiskt vidarekoppla när ingen svarar. Vidarekoppling ingår i de sk PLUS-tjänsterna.

20 20 (141) DTMF signalering Signalering med DTMF (Dual Tone Multi Frequency) ingår i tjänsten. Hänvisning till nytt nummer vid byte av operatör och nummer Om beställaren väljer att byta nummer kan en automatisk hänvisning läggas upp. Hänvisningen utformas i samråd med beställaren. Frisamtal Borderlight levererar frisamtalstjänster med riktnummer 020. Samtal till frisamtalsnumret styrs till utvalt telefonnummer. Nummerpresentation Borderlight presenterar A-nummer från Borderlights nummerserier vid direkt anslutning, analog alt IP. Nummerupplysning Borderlight förmedlar samtal till nummerupplysningsaktörer med nummer som börjar med 118. Borderlight samverkar med de stora aktörerna för nummerupplysning och förmedlar information till dem om de telefonabonnemang där kunden inte har valt hemligt nummer.

21 21 (141) Skydd av nummerpresentation Skydd av nummerpresentation sk finns som tillfällig och permanent. Den tillfälliga styrs med ett prefix före slaget telefonnummer och den permanenta hanteras via administrationsgränssnitt (web) eller manuellt av Borderlight. Vid både tillfälligt och permanent skydd av nummerpresentation finns beställarens uppgifter tillgängliga för olika nummerupplysningstjänster. I tjänsten Hemligt nummer presenteras inte A-numret som i ett permanent skydd av nummerpresentation och information om numret kommuniceras inte heller av nummerupplysningstjänster. Ingen av de tre varianterna påverkar funktionalitet runt nödnummer 112. Spärr för betalsamtal Borderlight erbjuder en mängd olika sätt att spärra utgående samtal genom accesskontrolltjänsten. Betalsamtal spärras enkelt via administrationsgränssnitt (web). Borderlight levererar inte någon egen nummerupplysningstjänst men vidareförmedlar samtliga på marknaden förekommande aktörers nummerupplysningstjänster och fakturerar för deras tjänster.

22 22 (141) Tilläggsfunktioner Borderlight erbjuder följande tilläggsfunktioner för anslutningar mot det publika telenätet. - Accesskontroll -Spärr av samtal till utvalda destinationer -Sluten användargrupp - Nationella riktnummer (geografiskt oberoende) - Nationella nummerserier - Gruppnummer till ett antal abonnemang - Betalsamtal - Röstbrevlåda - Telefonmöte Accesskontroll Med accesskontroll kan beställaren fritt spärra utgående samtal för ett urval av destinationer för ett urval av telefonnummer. Med samma tjänst kan även slutna användargrupper hanteras samt i förekommande fall spärra inkommande samtal till ett urval av telefonnummer Beställaren hanterar via administrationsgränssnitt (web) sina accesskontrollistor. Det finns även möjlighet att skicka in underlag till Borderlight för att konfigurera accesskontrollistorna. Nationella riktnummer Borderlight använder riktnummer 010 för geografiskt obundna nummerserier. Nationella nummerserier Borderlight erbjuder nationella nummerserier i samtliga riktnummerområden. Direktvalsnummer erbjuds som enstaka nummer eller i multiplar om10.

23 23 (141) Gruppnummer Två eller fler enstaka nummer kan läggas in i ett gruppnummer. Sökordningen mellan numren är antingen rundsökning eller sekventiell sökning. Vid rundsökning väljs nästa lediga telefonnummer efter den som senast valdes och vid sekventiell börjar sökningen alltid på första numret i listan. Gruppnummer hanteras av beställaren i administrationsgränssnittet (web) alternativt manuellt av Borderlight. Betalsamtal Med betalnummer ges möjlighet att ta betalt för olika typer av tjänster som kunden tillhandahåller via telefon, såsom rådgivning eller nyheter etc. Röstbrevlåda Borderlight erbjuder möjlighet att vidarekoppla samtal till en central röstbrevlåda. Personliga hälsningsfraser kan hanteras från telefonen eller från administrationsgränssnittet (web). Avisering av nya meddelanden kan ske via SMS, per e-post, med eller utan bilagt röstmeddelande. Meddelanden kan lyssnas av från vilken telefon som helst om accesskod används och även direkt från administrationsgränssnittet (web) eller som bilagd ljudfil i aviseringsmeddelande per e-post. Telefonmöte Telefonmöte med upp till 8 deltagare. Ingen bokning krävs och deltagarna loggar in med pinkod.

24 24 (141) Funktioner för anslutning till publika telenätet med IP Funktioner och tilläggsfunktioner för anslutning till det publika telenätet över IP är som angivet i samt Det innebär att samtliga funktioner och tjänster som är beskrivna för anslutning till allmänna telefonnätet är tillgängliga oavsett om anslutningen görs med IP (punkt ) eller med analogt gränssnitt (punkt ). Borderlight erbjuder följande basfunktioner och tilläggsfunktioner för erbjudna anslutningar till publika telenätet med IP: Telefonitrafik (sk basic call) Parkering av samtal Direkt vidarekoppling DTMF signalering Vidarekoppling vid ej svar Hänvisning till nytt nummer vid byte av operatör och nummer Frisamtal Nummerupplysning Nummerpresentation Skydd av nummerpresentation Spärr för betalsamtal Spärr av samtal till av beställaren utvalda destinationer Nationella riktnummer (geografiskt oberoende) Nationella nummerserier Sluten användargrupp (Closed User Group) Gruppnummer till ett antal abonnemang Betalsamtal Redundans Följande redundanslösningar erbjuds för anslutningar till det publika telenätet. - Tvåstationsanslutning till minst två olika stationer/noder i Borderlights nät - Fysiskt skilda vägar för accessförbindelse till beställarens utrustning vid enrespektive tvåstationsanslutning. - Lastdelning av dubblerad termineringsutrustning och/eller skilda accessförbindelser. - Dubblerad termineringsutrustning hos beställaren - Redundans över publika Internet för anslutningar över IP

25 25 (141) 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten Alla de tjänster som Borderlight erbjuder produceras med en hög säkerhetsnivå. Till ramavtalet finns bilaga 3 Säkerhet. De funktioner och tjänster som Borderlight erbjuder är i enlighet med beskrivningarna i Ramavtalets bilaga 3 Säkerhet. 2.3 Krav på service och tillgänglighet Helhetsåtagande avseende Service och tillgänglighet Borderlight erbjuder ett helhetsåtagande avseende Service och tillgänglighet för erbjudna funktioner och tjänster enligt Ramavtalets bilaga 4 Service och tillgänglighet. 2.4 Administration och kontroll Borderlight tillhandahåller administration och kontroll enligt kraven i Ramavtalets bilaga 5 Administration och kontroll. De kraven ingår i prissättningen för erbjudna produkter och tjänster.

26 26 (141) 2.5 Krav på leverantörstjänster Principer för kontakt Rutinerna för kontakten mellan kunden och Borderlight bygger på principerna: enkla och tydliga rutiner Borderlights web-system ÄHS är en Single Point of Contact (SPOC) för kundens kontakter med leverantören. Som tillval finns alternativet Service Account Manager. kunden har alltid en kontaktperson på Borderlight som har kunskap om levererade funktioner och tjänster och är tillgänglig för direktkontakt med kunden Mer detaljer finns i bilaga 5 Administration och kontroll Leveranstider anslutningar Leverans för erbjudna funktioner och tjänster sker enligt följande: Högst 30 arbetsdagar för nybeställning eller flytt av anslutning Högst 5 arbetsdagar för uppgradering och nedgradering av kapacitet som inte kräver byte av utrustning Högst 1 arbetsdag för konfigurationsändringar Ovanstående leveranstid för nybeställning eller flytt gäller under förutsättning att anslutningsplatsen är ansluten till fiber- respektiver kopparkabelinfrastrukturen. I de fall en adress endast kan anslutas efter att nätet byggts ut genom nätbyggnad så kan leveranstiderna bli längre.

27 27 (141) Successiv leverans vid migration Leverans av en helt ny kommunikationslösning kan ske successivt med en parallell användning av beställarens befintliga plattform. När Borderlight levererar en kommunikationslösning till en kund inleds alltid ett införandeprojekt. I inledningen av detta projekt planerar Borderlight och kunden tillsammans hur en smidig övergång från tidigare kommunikationslösning ska ske. Normalt innebär detta att det under en migrationsfas sker successiva leveranser av kommunikationstjänster till de olika anslutningspunkterna. Dessa flyttas då vart efter över från den gamla lösningen till den nya. När samtliga anslutningspunkter flyttats över är migrationen avslutad. 2.6 Support och Assistans Support och assistans Borderlight tillhandahåller nödvändig support och assistans till kundens administratörer och tekniska specialister. Språket är svenska eller engelska. Särskilt vid driftstart kan behovet av assistans förväntas vara stort men tillgången till support och assistans gäller under hela avtalsperioden. Kunden når Borderlight för support och assistans via Borderlights web-system. Men även e-post, telefon och fax kan användas Support och assistans i webbgränssnitt Support och assistans är tillgängligt via web-gränssnitt. Borderlights web-system ÄHS är den primära kontaktpunkten för kunden. I samband med att ett nytt införande projekt startas efter avrop så skapas en administratörsidentitet för kunden i Borderlights web-system. Med hjälp av den kan kunden själv skapa ytterligare identiteter i systemet. De flesta supportfrågor löses genom web-systemet där vanliga frågor besvaras. Via web-systemet kan nya frågor ställas och även begäran om att bli uppringd göras.

28 28 (141) 2.7 Felhantering Kanaler för felanmälan Borderlight är alltid nåbart. Kunden kan göra felanmälan dygnet runt via telefon, e- post, fax och web-systemet. Telefonnummer, e-post adresser och information om inloggning i web-systemet erhåller kunden i samband med införandet av tjänsten Information om felhantering via webbgränssnitt Oavsett om hur felanmälan kommit in till Borderlight så kommer information om ärendet att matas in i ärendehanteringssystemet (ÄHS). Detta är nåbart för kunden via web-systemet. Därmed kan kunden följa hur ärendet är mottaget, skapat och registrerat i systemet, hur det fortskrider, hur felavhjälpning inleds och avslutas. Borderlight presenterar via webgränssnittet aktuell status för felanmälningar som: - mottagning av felanmälan - påbörjad felavhjälpning - avhjälpt fel Information om felavhjälpning via telefon och SMS Kunden kan redan i samband med felanmälan eller senare ange att kunden önskar bli kontaktad via telefon och/eller SMS för underrättelser om hur ärendet framskrider. Borderlight kommer då att kontakta kunden på angivet telefonnummer och bekräfta registreringen av felanmälan, berätta om väsentliga händelser/åtgärder samt när felet är avhjälpt.

29 29 (141) 2.8 Beställningar Beställning Den primära kontaktvägen för löpande beställningar är Borderlights web-system. Detta är tillgängligt dygnet runt. Vid avrop enligt detta avtal skapas de nödvändiga identiteterna i systemet för att kundens kontaktpersoner ska kunna logga in och lägga beställningar. Dessa registreras då direkt i systemet och ärendet kan följas av kunden. Dessa rutiner kan anpassas och utvecklas för att passa avropande organisations önskemål. Utöver web-gränssnittet tar Borderlight emot beställningar dygnet runt via e-post och fax. Personlig betjäning via telefon är möjligt under kontorstid (vardagar kl till 16.00). Telefonnummer, e-post adresser och information om inloggning i websystemet erhåller kunden i samband med avrop enligt detta avtal Bekräftelse av mottagen beställning Borderlight bekräftar mottagen beställning skriftligen via e-post inom 1 arbetsdag. Om kunden så önskar eller lägger beställningen utan att ange sin egen e-post adress sker bekräftelsen skriftligen via vanligt brev som avsänds från Borderlight inom 1 arbetsdag efter beställning Besked om leveransdatum Borderlight beräknar leveransdatum och meddelar detta via e-post senast fem dagar efter beställning. Om kunden så önskar eller lägger beställningen utan att ange sin egen e-post adress meddelas datumet via vanligt brev. I händelse av förändrat leveransdatum informeras beställaren utan dröjsmål.

30 30 (141) 2.9 Tilläggstjänster I det fall leverantören erbjuder nedanstående funktioner, produkter och tjänster ska dessa prissättas under respektive avsnitt Helhetsansvar vid införande Borderlight tar ett helhetsansvar för installation, driftsättning och leveranstester av tjänster enligt detta avtal. Kostnaden ingår i startkostnad inom ramen för den funktion som ingår som standard för startkostnad. Vid behov av anpassning och integration så debiteras detta enligt vid varje tidpunkt gällande prislista för konsult- och installationstjänster Spegling av övervakning Borderlight erbjuder en övervakningsfunktion i beställarens lokaler som speglar Borderlights övervakning. Borderlights övervakningssystem samlar in information om nätverkskomponenters status och belastning. Denna information presenteras på övervakningsskärmar för personalen på Borderlights NOC i Uppsala. Den information som är relevant för beställaren kan göras tillgänglig för beställaren genom Borderlights web-system. Det innebär att kunden får se en spegling av det utsnitt av Borderlights övervakningsinformation som gäller kundens egna tjänster. Kunden kan se att förbindelser är aktiva och även se hur belastade de är Utbildning Borderlight erbjuder utbildning avseende offererade funktioner, produkter och tjänster för administratörer och användare innehållandes: undervisningsmaterial på svenska eller engelska kurser företrädelsevis på svenska eller undantagsvis på engelska

31 31 (141) Trafikmätningar Genom Borderlights web-system tillhandahålles trafikmätningar som presenteras på de olika organisatoriska nivåer som beställaren själv skapat i web-systemet. Därmed kan beställaren avläsa kapacitetsutnyttjandet och användningen av kommunikationstjänsterna. Skulle ytterligare specifika behov finnas utvecklar Borderlight tillsammans med beställaren lämpliga verktyg enligt vid varje tidpunkt gällande prislista för konsulttjäsnter Tillhörande konsulttjänster Borderlight erbjuder konsulttjänster inom avtalsområdet. Borderlight och våra underleverantörer erbjuder ett brett urval av konsulttjänster från allmän rådgivning och stöd för kundens egna tekniker till totalansvar för start och drift av nyckelfärdigt system. Detta inkluderar konsulttjänster för integration, implementation, anpassning och design av kommunikationslösningar.

32 32 (141) 3 Mobila operatörstjänster (Ingår ej)

33 33 (141) 4 Transmissionstjänster 4.1 Funktionella krav på tjänster Anslutningar IP WAN-anslutning Borderlight erbjuder fast anslutning till WAN genom tjänsten Borderlight IP VPN eller genom tjänsten Borderlight IP Metro. Borderlight IP VPN är avsett för VPN med stor geografisk utsträckning medan Borderlight IP Metro är en kostnadseffektiv lösning för kunder vars verksamhet bedrivs inom ett mer lokalt område eller verksamheter med mindre antal kontor. Båda alternativen kan använda olika tekniker för access till olika adresser, som exempelvis svart fiber, koppar access, hyrd kapacitet, radiolänk eller 3G. Borderlight IP VPN ansluter beställarens utrustning med standardiserat gränssnitt över IP. Borderlight IP VPN använder MPLS/VPN (Multi Protocol Label Switching, Virtual Private Network) enligt RFC2547 för att skapa företagsinterna nätverk. MPLS VPN tjänsten ger en enhetlig och robust bastjänst för transmission av tal, bild och data som kan sträckas ut till att omfatta sammankoppling över samtliga underleverantörers nät med arbetsplatser inom tätorter, kommuner, Sverige och övriga världen. För varje beställare skapas ett dedicerat VPN. Till detta VPN erbjuds beställaren WAN-anslutningar i form av accessförbindelser. Dessa WAN-anslutningar kan därefter kommunicera alla-till-alla mellan varandra med hjälp av IP men samtidigt vara skilda från andra nätverk. Borderlight IP Metro ansluter också beställarens utrustning med standardiserat gränssnitt över IP. Denna tjänst förmedlar IP paketen transparent mellan de olika anslutningspunkterna på OSI modellens L2 nivå. Beställaren kan antingen välja att själv installera egna routrar eller avropa routrar som tilläggsfunktion till denna tjänst för att sektionera nätet så att risken för störningar och avbrott på grund av skadlig trafik minimeras. Tjänsternas utformning och priser anpassas löpande efter beställarens behov och önskemål baserat på förnyad konkurrensutsättning och avrop inom ramen för tecknade avtal. Detta kan exempelvis omfatta särskilda lösningar för lokala nät, kundplacerad utrustning, redundans, kryptering, övervakning, beställarens egen styrning av VLAN, QoS, routing och kryptering, namnstandarder etcetera.

34 34 (141) Internetanslutning Borderlight erbjuder fast anslutning till Internet genom tjänsten Borderlight Internet. Borderlight Internet ansluter beställarens utrustning med standardiserat gränssnitt över IP. Borderlight Internet är till för företag med höga krav på kvalitet och prestanda. Det är en fast tjänst med full tillgång till Internet med hastigheter upp till 1000 Mbps (1 Gbps). Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, året runt. Tjänsten debiteras med en fast månadskostnad. Därmed får kunden kontroll på kostnaderna och undviker rörliga avgifter som varierar beroende på användning. Tjänsten får ej återförsäljas till tredje part. Alternativ för Internetanslutning framgår av prislista enligt nedan Punkt till punkt anslutningar Borderlight erbjuder punkt till punkt anslutning med ett flertal olika varianter med exempelvis: Ethernet IP SDH med E1, STM-1, STM-4, STM-16 eller STM-64 Svart Fiber CWDM (Kortdistans våglängdsmultiplexering) DWDM (Långdistans våglängdsmultiplexering) Analog Kabel-TV Alternativ för Punkt till Punkt anslutningar framgår av prislista enligt nedan.

35 35 (141) Anslutningar övrigt Punkt till punkt anslutningar Följande anslutningar används för punkt till punkt: Ethernet IP = RJ-45 alternativt SM eller MM fiber med SC UPC kontakt SDH = RJ-45 alternativt SM eller MM fiber med SC UPC kontakt Svart Fiber, CWDM och DWDM = SM eller MM fiber med SC UPC kontakt Gränssnitt för anslutningar Gränssnitt anslutningar IP Gränssnittet för alla anslutningar med IP är av typen Ethernet 10GBaseX, 1000BaseX, 100BaseX eller 10BaseX Gränssnittsutrustning router I det fall router krävs för att realisera anslutningen ingår denna i leverantörens åtagande. Val av utrustning med pris anpassas löpande efter beställarens behov och önskemål baserat på förnyad konkurrensutsättning och avrop inom ramen för tecknade avtal Gränssnittsutrustning övrigt Övrig gränssnittsutrustning för att realisera anslutningen ingår i leverantörens åtagande. Det kan t.ex gälla ODF för terminering av optisk fiber. Val av utrustning med pris anpassas löpande efter beställarens behov och önskemål baserat på förnyad konkurrensutsättning och avrop inom ramen för tecknade avtal.

36 36 (141) Passivt LAN inom fastighet och stadsnät Varje tjänst för kommunikation startar med en passiv förbindelse från arbetsplatsen till en kopplingspunkt i fastigheten. Idag saknas ofta dokumentation, kunskaper och löpande underhåll av dessa fastighetsnät, vilket både försvårar inkoppling av nya tjänster och leder till dyra parallella nät helt i onödan. Borderlight erbjuder en tjänst för att kostnadseffektivt kartlägga och certifiera befintliga kabelsystem enligt vid varje tidpunkt gällande prislista för konsult- och installationstjänster för: Fiberkabel Kategori 5 6 datakabel Telefontråd Koaxialkabel Kanalisation för nya kablar All information lagras i en databas som kan användas av både slutkund och leverantörer för att snabbt och effektivt kunna återanvända befintliga kabelsystem, alternativt identifiera behov av kompletterande kabeldragning för inkoppling av nya tjänster.

37 37 (141) Aktivt LAN inom fastighet och stadsnät Nya tjänster för TV, Video och Telefoni ställer idag helt nya krav på aktiv utrustning för datakommunikation. Borderlight erbjuder nyckelfärdiga koncept med all nödvändig aktiv utrustning som garanterar hög kvalitet och driftsäkerhet för samtliga tjänster hela vägen fram till datauttaget vid varje arbetsplats. Detta omfattar exempelvis: L3 Routrar L2 Switchar PoE (Power over Ethernet) funktioner Reservkraft, exempelvis för telefonifunktion vid strömavbrott Wireless access punkter ISDN till IP portar för traditionella telefonväxlar Val av utrustning med pris anpassas löpande efter beställarens behov och önskemål baserat på förnyad konkurrensutsättning och avrop inom ramen för tecknade avtal.

38 38 (141) VPN Ethernet portar kan installeras i fastigheternas LAN med VPN för säker indelning mellan olika organisationer, så att flera organisationer och företag kan komma åt gemensamma resurser inom samma fastighet, med liten risk för insyn från närliggande verksamheter, samtidigt som det blir enkelt att flytta runt företag mellan olika rum. Golvfärgen i ovanstående bild representerar olika företag som är logiskt skilda från varandra samtidigt som alla företagen har full access till uttag och resurser i den gemensamma ljusgröna ytan. Varje aktiv Ethernet port kan levereras med kompletta funktioner för L3 routing, QoS för IP Telefoni, Multicast för IPTV och batteribackup för driftsäker telefoni vid strömabrott.

39 39 (141)

40 40 (141) Anslutningar övrigt Fler funktioner i samma anslutning Borderlight erbjuder flerfunktionsnät med exempelvis Triple Play. För mer information, se nedanstående prislista IP adresser När beställaren ansluter ett befintligt företagsinternt nätverk till Borderlight IP VPN eller Borderlight IP Metro så behöver man inte förändra befintliga IP adresser. Borderlights tjänst kan konfigureras för att använda den befintliga IP-adressplanen som kunden redan har. Likaså behöver inte kunden förändra sina befintliga PI adresser vid införande av anslutning till Borderlight Internet Namnstandard Beställaren behöver inte förändra befintliga namnstandarder för anslutningarna vid införande av anslutning från Borderlight. Borderlight IP VPN och Borderlight IP Metro är helt transparent för vilken namnstandard som används Redundans Borderlight erbjuder redundans för erbjudna anslutningar enligt följande: Anslutning till minst två olika noder i Borderlights nät Fysisk skilda vägar till beställarens utrustning vid tvånodsanslutning Fysisk diversitet baserad på fast och trådlös access (mobila datatjänster via mobiltelefonnätet) Lastdelning vid tvånodsanslutning Dubblerad utrustning vid tvånodsanslutning Vid redundans med två av varandra oberoende förbindelser till samma anslutningspunkt hos kunden så är i normalfallet en förbindelse passiv utan trafik tills den första förbindelsen slutar att fungera.

41 41 (141) Lastdelning Med lastdelning så kan delar av kundens trafik fördelas mellan flera förbindelser. Detta är främst värdefullt vid serverhallar och större enheter som behöver mycket parallell kapacitet. Grundfunktionen består av 4 routrar varav 2 för extern anslutning och 2 för intern anslutning som kopplas samman korsvis. Ytterligare en grupp om två routrar kan koppas samman korsvis med standardsystemet som har 2 portar. Välj önskat antal routrar efter behov enligt prislista. För större system krävs en teknisk utredning. Vissa typer av trafik kan inte fördelas mellan flera förbindelser vilket också kan behöva en teknisk utredning om kundens behov och möjligheter. Sådan utredning debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista för konsulttjänster.

42 42 (141) Basfunktioner Basfunktion WAN Borderlight IP VPN kan användas för transport av IP-trafik över hela landet och även utanför landets gränser. Borderlight använder MPLS VPN (Multi Protocol Label Switching, Virtual Private Network) enligt RFC2547 för att skapa kundspecifika interna företagsnät. Med IP VPN baserat på MPLS tas besluten om var paketen ska skickas på OSI-modellens nivå tre och drar därmed fördel av dynamiska routingprotokoll, som avgör bästa vägen till slutdestinationen. Ett IP VPN baserat på MPSL är förbindelselöst och det baseras inte på en struktur av tunnlar (som t.e.x IPsec) vars antal ökar varefter det tillkommer nya kontor i nätverket. Istället används routingprotkollet BGP för att distribuera information om alla destinationer inom varje VPN. Detta gör också att man automatiskt får alla-tillalla kommunikation inom varje VPN. Detta är en förutsättning för applikationer som t.ex. IP-telefoni. Varje kundanslutning till Borderlight IP VPN utrustas med en kundplacerad utrustning för att på ett driftsäkert sätt terminera förbindelsen. Borderlight IP Metro är en mycket kostnadseffektiv nättjänst på OSI nivå två (2), dvs. virtuellt privata nät (VPN) för transport av datatrafik skapas med hjälp av VLAN. Detta ger kundspecifika interna företagsnät med begränsad utsträckning. För kundanslutning till Borderlight IP Metro räcker det med en kundplacerad nivå 2 kapabel utrustning. För båda tjänsterna gäller att för varje beställare skapas ett VPN i Borderlights nätverk. Detta är en logisk funktion. När den är skapad kan många anslutningar skapas till detta VPN. Kundens enheter kan därefter kommunicera med varandra inom detta VPN samtidigt som olika VPN hålls åtskilda från varandra.

43 43 (141) Både Borderlight IP VPN och Borderlight IP Metro är kompletta tjänster. I tjänsten ingår, utöver installation, konfiguration och löpande övervakning, den senaste hårdoch mjukvaran. Följande funktioner ingår med indelning enligt prislista nedan: Nödvändig kundplacerad utrustning Komplett övervakning ända till kundplacerad utrustning, dygnet runt, året om Accessförbindelse till angiven kundadress Kapacitet inom regionalt, nationellt och/eller internationellt nätverk Routing av såväl publika som privata IP-adresser enl. RFC1918 Alla-till-alla kommunikation den mest optimala vägen mellan samtliga anslutna kontor inom det egna privata nätverket Installation Övervakning Support Beroende på var accessförbindelsen skall installeras i förhållande till Borderlights eller dess partners fiber- och kopparnät, kan kundanslutningen göras med följande transmissionsmetoder och hastigheter som erbjuds som standard: Anslutningsform till Borderlights nätverk Kopparaccess Fiberaccess Hyrd extern förbindelse Delad förbindelse Radiolänk 3G Beskrivning Symmetrisk DSL teknologi över koppar som hyrs från underleverantör Svartfiber i eget nät eller hyrd fiber från underleverantör Hyrd extern förbindelse av lämplig typ från underleverantör I de fall kunden har en annan data-tjänst från Borderlight, tex., Internet access kan IP VPN i de flesta fall levereras på samma accessförbindelse. Vid behov kan radiolänk användas. Sådana lösningar tas fram kundanpassat efter förfrågan. Om nättäckning och ledig kapacitet finns så kan transmission över 3G nät erbjudas som komplement till övriga accessmetoder. Hastighet 256 kbit/s till 22 Mbit/s 2 Mbit/s till 10 Gbit/s 1 Mbit/s till 10 Gbit/s 2 Mbit/s till 10 Gbit/s 2 Mbit/s till 600 Mbit/s Upp till 7,2 Mbit/s Borderlight väljer lämplig förbindelsetyp beroende på behov. Borderlights stamnät är redundant. I vissa fall kan även redundanta accessförbindelser erbjudas som tillägg. Borderlights åtagande sträcker sig till den fysiska port i ändutrustningen där kunden ansluter egen utrustning.

44 44 (141) Accessförbindelsen lämnas av vid första kopplingspunkten hos kund. Beroende på hur fastighetsnätet ser ut, kan den kundspecifika utrustningen placeras i kundens lokaler eller tillsammans med annan Borderlight kommunikationsutrustning. Detta innebär att fastighetsnät inte ingår i priset för tjänsten. Om kunden inte har ett fungerande fastighetsnät kan Borderlight installera ett hos kunden. I båda fallen lämnas tjänsten av med Ethernet gränssnitt som dras fram till den överenskomna installationspunkten. I tjänsten ingår kundplacerad utrustning som övervakas och hanteras av Borderlight. Vid leveranser över koppar används som standard nivå-3 (routande) utrustning. Vid leveranser över fiber kommer utrustning att placeras ut för övergång mellan optiskt gränssnitt och RJ45 samt i övervakningssyfte. I de fallen Borderlight placerar ut en router väljer Borderlight de på marknaden lämpligaste routrarna. Detta kan förändras över tiden. Vid leverans med router så används modeller som har anpassats till dagens trafikbild i IP-nät med paketstorlek på i genomsnitt 300 byte. Vid andra trafikmönster, t.ex. med tillämpningar som genererar stor volym av små paket, och vid hastigheter över 2 Mbps, kan standardroutern bytas till en kraftfullare mot ett tillägg till avgiften. Tjänsten avlämnas i den kundplacerade utrustningens Ethernet RJ45 gränssnitt enligt 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-T eller 10Base-T. Installation och driftsättning av utrustning görs av Borderlights serviceorganisation eller någon av våra servicepartners. I installationen ingår Beställning och framdragning av access. Konfigurering av Borderlights nätkomponenter. Installation och konfigurering av kundplacerad utrustning. All aktiv utrustning och alla länkförbindelser övervakas dygnet runt årets alla dagar från vårt eget Network Operations Center (NOC) i Uppsala. De funktioner, produkter och tjänster som ingår i leveransåtagandet övervakas dygnet runt, årets alla dagar. När fel eller driftstörningar upptäcks så inleds felhantering så som beskrivs i bilaga 4 Service och tillgänglighet. Av kostnadseffektivitetsskäl är det möjligt att leverera flera tjänster via samma accessförbindelse. Det blir då en delad access enligt nedan.

45 45 (141) Access via fiber: Fibern ansluts till en switch med flera portar, som ingår i priset. Det blir då möjligt att använda en port för WAN och en port för Internet. Funktionerna separeras på OSI nivå 2 med VLAN över fiberförbindelsen. Den sammanlagda bandbredden kan vara upp till 10 Gbps. Access via SHDSL eller HDSL/Leased Line: Här används en kundplacerad router som konfigureras med två logiska routing-instanser (VRF-lite). Därmed kan trafik till/från WAN:et hållas isolerad från trafik till/från Internet. Tjänsterna kan avlämnas på varsin fysisk port i den kundplacerade utrustningen eller som 802.1q VLAN på en fysisk port Basfunktion Internet Genom tjänsten Borderlight Internet kan beställaren nå Internet. Kundens IP-trafik transporteras via accessförbindelser till Borderlights närmaste anslutningspunkt. Härifrån transporteras trafiken genom Borderlights stamnät till övriga Internet. Följande ingår i basfunktionen: Internetkapacitet Accessförbindelse Kundplacerad utrustning IP-adresser DNS uppslagning Sekundär DNS Installation Övervakning Support Internetkapacitet är en logisk funktion i Borderlights nätverk som gör det möjligt att utbyta IP-trafik med andra Internet-anslutna öppna nätverk. Accessförbindelsen är en förbindelse från kundens lokaler till Borderlights närmaste anslutningspunkt. För accessförbindelsen, kundplacerad utrustning, installation, övervakning och support gäller samma som beskrivits under punkten Basfunktioner WAN ovan. En IP-adress som länkadress ingår alltid i tjänsten. IP-adresser för kundutrustning tillhandahålls enligt gällande regler från RIPE (www.ripe.net). Borderlight är Local Internet Registry och kan enligt RIPE s regler direkt tilldela IP-adresser till

46 46 (141) slutkunden. Alla kunder rekommenderas dock att använda privat adressrymd enligt RFC Borderlight erbjuder alla kunder som ansluter till Borderlights Internettjänst att utnyttja Borderlights DNS-servers för namnuppslagningar. Det innebär att kundens klient-datorer kan referera till Borderlights DNS-servers och genomföra sina namnuppslagningar via dem. Backup av kundens DNS kan göras i Borderlights DNS-serverar som då fungerar som sekundär DNS. Upp till fem domännamn ingår. Önskas fler domännamn, primär DNS eller s.k. reverse lookup av IP-adresser kan tjänsten DNS-hantering erhållas mot en tilläggskostnad.

47 47 (141) Tilläggsfunktioner WAN Quality of Service (QoS) Tilläggsjänsten Quality of Service (QoS) baseras på IETF Differentiated Services (DiffServ) där trafik klassificeras och märks enligt ett regelverk i accessnoden och därefter prioriteras i varje nätnod, s.k. Per-Hop-Behavior. En lägre prioriterad klass kan alltid använda outnyttjad kapacitet från en högre prioriterad klass. Tjänsten använder alltså dynamisk kapacitetstilldelning. Trafiken klassificeras och märks i CPE routern. Därefter prioriteras trafiken enligt sin märkning både i den kundplacerade utrustningen och i stamnätet. En grundfunktion för QoS ingår alltid när IP-telefoni (Voice-over-IP) från Borderlight används. Den tilläggsfunktion som beskrivs här är till för de situationer när kunden använder IP-telefoni från någon annan leverantör än Borderlight eller har andra behov att prioritera trafik. QoS funktionen ger fyra olika trafikklasser. Den typiska användningen av dess blir: VoIP, Video, interaktiv trafik, övrig trafik. Kundanpassade anpassningar kan offereras som tilläggstjänst efter förfrågan Virtuella nät I Borderlights nätverk kan beställaren få flera logiskt avskilda virtuella nät inom den totala WAN funktionen. Precis som två olika beställare får olika VPN i Borderlights nätverk kan en och samma beställare få två olika VPN. Flera VPN kan termineras genom en och samma accessförbindelse genom delad access. Dessa olika VPN kan lämnas av som VLAN på en fysisk port i den kundplacerade utrustningen eller på separata fysiska portar. Exempelvis kan det i en kommuns skolnät vara önskvärt att separera trafik på elevernas VPN från trafik på skol-administrationens VPN. För att kunna använda QoS funktionen i en delad access krävs att varje VPN termineras på en egen separat fysisk port. Det är också möjligt att använda VLAN trunkar där flera olika VLAN levereras genom samma fysiska port. Kundanpassade anpassningar kan offereras som tilläggstjänst efter förfrågan, exempelvis lösningar där kunden själv styr över ett antal VLAN för eget bruk.

48 48 (141)

49 49 (141) Multicast och broadcast Borderlight har en funktion för att hantera IP Multicast för WAN-anslutningar. Även broadcastförmedling kan slås på ifall kunden så önskar. IP Multicast används för att från en sändande källa nå många mottagare på ett bandbreddseffektivt sätt. Ett exempel är en TV-sändning som sänds som strömmande video till många mottagare. Med IP unicast måste en videoström sändas från källan till varje mottagare. Borderlight har stor erfarenhet av IP multicast distribution eftersom det ingår som en vital del av Borderlights IPTV-tjänst Tunnling av andra protokoll Andra kommunikationsprotokoll än IP kan tunnlas över Borderlights WANanslutningar. Tekniken för att göra detta är GRE-tunnlar. Olika protokoll kan ha olika förutsättningar. I vissa fall kan en dedicerad kundplacerad router vara nödvändig för att etablera tunneln. Ett annat alternativ för beställaren är att utnyttja Borderlights LAN-till-LAN tjänst. Denna tjänst är protokolloberoende och fungerar därför med andra protokoll än IP. Funktionen innebär att de lokala nätverken på olika verksamhetsplatser kopplas samman genom Borderlights nätverk.

50 50 (141) Kryptering Borderlight erbjuder kryptering av beställarens trafik i WAN-anslutningarna. En framgångsrik driftsättning av kryptering kräver en noggrann förstudie med anpassad design (konsulttid) för exempelvis: Vad som skall krypteras Val av säkerhetsnivå och strategi för nyckeladministration Trafikmönster och trafikvägar (punkt punkt eller alla-till-alla etc.) Behov av Multicast funktioner Redundans Behov av hemarbetsplatser över publika nät Kapacitetskrav och optimering Standarder för kryptering som kan användas är exempelvis 3DES eller AES. Kryptering kan realiseras genom IPsec i router eller brandvägg eller L2 kryptering. L2 kryptering är framför allt lämplig vid behov av större kapacitet och trafik som ställer höga krav på QoS som exempelvis IP Telefoni och video i realtid, samt vid krav på L2 transparens för exempelvis VLAN. Följande bild är ett exempel på hur skillnaden kan se ut mellan IPsec och L2 kryptering: L2 kryptering ger till skillnad från IPsec samma kapacitet oberoende av paketstorlek och klarar avancerade krav på stora nycklar som exempelvis AES256 bitar med fördröjning under 0,1 ms. Val av utrustning med pris anpassas löpande efter beställarens behov och önskemål baserat på förnyad konkurrensutsättning och avrop inom ramen för tecknade avtal. L2 kryptering finns i versioner som uppfyller militär standard för Nato och EU.

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (16) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser 2 (108) Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (18) Innehåll 1 Allmänt 4 2 Administration och kontroll 5 2.1 Medverkan 5 2.2 Kvalitetsansvarig 5 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet

Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet Information 1/9 Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane

Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane Information 1/8 Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje

Läs mer

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation

AVROPSAVTAL. Mobil Kommunikation Rikspolisstyrelsen AVROPSAVTAL avseende Mobil Kommunikation 2008-06-27 mellan Rikspolisstyrelsen och TeliaSonera Sverige AB Bilaga A Priser Version 1.0 PVS-937-3236/08 Postadress Box 12256 102 26 Stockholm

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo

ISP på landsbygden. Information på Internetdagarna 2003-10 - 08. Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo ISP på landsbygden Information på Internetdagarna 2003-10 - 08 Claes Andersson Jens Andersson Teleservice, Sjöbo Agenda Bakgrund Teleservice Bredbandstäckning Infrastruktur Tjänster Ekonomi Konkurrens

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Prislista Teleabonnemang & ledningar

Prislista Teleabonnemang & ledningar Företag Prislista Teleabonnemang & ledningar Gäller: Telia Företagsabonnemang Telia Bredbandstelefoni Företag Telia SIP-anslutning Telia Direktansluten växelledning Telia Analog växelledning Telia ISDN

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet samt transmission -C 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 6 3 (7) 1 Allmänt Borderlight har styrdokument

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25

Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 Öppet och neutralt nät på Gotland 2013-04-25 AGENDA Region Gotland Presentation av IP-Only Varför Öppet Nät? Com Hem i öppna nät Hur går det till att ansluta Anne Ståhl-Mousa Mikael Philipsson Johan Malmberg

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C 2 (167) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Fasta operatörstjänster 4 2.1 Funktionella krav på tjänster 4 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 11 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser transmissionstjänster - C Omr C Funktioner produkter tjänster och priser-110516 (2) 2 (165) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Fasta operatörstjänster 4 2.1 Funktionella krav på tjänster 4 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten

Läs mer

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning

AIRFIBRE. Teracom Översiktlig beskrivning AIRFIBRE Teracom 2016-09-08 Översiktlig beskrivning Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Beskrivning AirFibre... 4 Principskiss och fakta... 4 Sammanfattning fördelar med AirFibre för

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Kravkatalog ramavtal operatörs- och transmissionstjänster

Kravkatalog ramavtal operatörs- och transmissionstjänster ramavtal operatörs- och transmissionstjänster 1 (6) inför avrop på ramavtalet Följande lista av krav kan avropsberättigade organisationer komma att tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9

Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0. 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Konceptutveckling Välfärdsbredband 2.0 2013-12-09 Arbetsdokument version 0.9 Välfärdsbredband är utvecklat för att stödja verksamhetsprocessen - att effektivt leverera e-hemtjänst Ansökan Individuell behovsbedömning

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

Kilvision. Marknadsportalen

Kilvision. Marknadsportalen Kilvision Marknadsportalen Vem är jag? Roy Ottoson Account Manager Villa & Byalagsfiber 070-180 05 07 roy.ottoson@quadracom.se Titta redan idag in på www.qmarket.se Moderbolag Kommunikationsoperatör Nätägare

Läs mer

www.utfors.se Sten Nordell

www.utfors.se Sten Nordell www.utfors.se Sten Nordell Fortfarande en utmanare - Först med gratis Internet abonnemang - Först med lokalsamtalstaxa för telefoni i hela landet - Först med gratis telefoni inom och mellan företag i Norden

Läs mer

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst

Bilaga Kravkatalog. Kommunikation som tjänst Bilaga 1 (6) inför avrop på ramavtalet Följande lista av krav kan kunder komma att tillämpa vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpats i upphandlingen. Kunder kan vid behov

Läs mer

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät

Anslut världen på dina villkor. Med Öresundskraft stadsnät Anslut världen på dina villkor Med Öresundskraft stadsnät Frihetsfibern Öresundskraft stadsnät är det självklara alternativet för dig som inser att en bra digital uppkoppling är lika viktig som vattnet

Läs mer

Prisförslag 2016-04-08

Prisförslag 2016-04-08 Prisförslag 2016-04-08 Brf Grankotten 1, 40 lägenheter Göteborg Bakgrund Brf Grankotten 1 önskar prisförslag på Bredband, TV och Telefoni via Fiber. I samband med en kollektiv gruppanslutning önskas uppgradering

Läs mer

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion

Alltele poäng Alltele reduktion Telia poäng Telia reduktion Utvärdering Redovisningskrav 1.8.1 Leveranstider anslutningar. Leverans för erbjudna funktioner och tjänster bör ske enligt följande: Högst 20 arbetsdagar för nybeställning av förbindelse, typ PRI Högst

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN under Avtal mellan Network Sales och Kunden 1 (12) Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Prislista, SDH SWEDEN Innehåll Sida 1 Allmänt 2 1.1 Struktur för priser 2 1.2 Villkor 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Nyanläggning av

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. 1. Ownit, en bredbandsleverantör att räkna med Vår affärsidé att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar

Läs mer

Nordic Connect IP-VPN Företagsnät

Nordic Connect IP-VPN Företagsnät IP- Företagsnät Under de senaste 10 20 åren har arbetslivet genomgått en radikal förändring. Nya sätt att arbeta på, ökad mobilitet, ökande krav på säkerhet skapar nya krav på kommunikationslösningar.

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Innehåll 1 Trafikverkets våglängdstjänst...3 1.1 Sammanfattning...3 1.2 Definitioner...4 1.3 Beskrivning av Trafikverkets våglängdstjänst...4 2 er och gränssnitt...5 3 Servicenivåer...6

Läs mer

Från vision via vägledning till handling

Från vision via vägledning till handling Infrastruktur Politik Från vision via vägledning till handling Hans.Wallberg@umdac.umu.se dagarna 2002 Infrastruktur för ett pålitligt Fysisk infrastruktur (kanalisation, kablar) Kommunikationsarkitektur

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-04-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Operatörs- och transmissionstjänster Sara Wedholm Dnr 96-66-2012 Sista anbudsdag: 2013-04-03

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Telefoni, operatörstjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Telefoni, operatörstjänster Dalslandskommunernas kommunalförbund Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Telefoni, operatörstjänster Diarie INK-13-0006 Upphandlare Katarina Gip Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se

Stora IT-dagen. Lund, 20 November 2002. Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Stora IT-dagen Lund, 20 November 2002 Bredband När då? Hans Wallberg SUNET/UMDAC Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Dagens Internet i Sverige Karaktär: Spridda bredbandsöar Fragmentarisk uppbyggnad

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde

Underrättelse om misstanke att TeliaSonera inte tillmötesgår en rimlig begäran om bitströmstillträde UNDERRÄTTELSE 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-04-15 Dnr: 13-8584 Konkurrensavdelningen Lars Erik Axelsson 08-678 55 00 pts@pts.se TeliaSonera AB (org.nr 556103-4249) Att: Per Hemrin Stab Juridik,

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning

TELENOR WIRELESS OFFICE. Med Mobil Anknytning TELENOR WIRELESS OFFICE Med Mobil Anknytning Beskrivning Öppen 2 (24) DOKUMENTSTYRNING Revisionshistoria Revision Datum Beskrivning A 2004-05-06 Första revision B 2004-09-20 Tillägg och förtydligande av

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Produktblad 1/ 7 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/avtal 1 Övergripande beskrivning Tjänsten fastighetsnät omfattar installations- eller servicearbete mellan TeliaSonera

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre

SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre 1 (9) TJÄNSTEBESKRIVNING INTRODUKTION & BAKGRUND Post & Telestyrelsen (PTS) har utsett SNPAC Swedish Number Portability Administrative Centre AB (SNPAC) till den organisation som skall tillhandahålla referensdata

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI

INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI Information om bredbandstjänster i BRF Etaget Vi på Ownit Broadband AB är glada att få bli din leverantör i din nya bostad. I detta informationsblad finner du kort

Läs mer

BREDBAND I HYRESRÄTT ENLIGT KALLVATTENMODELLEN PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015

BREDBAND I HYRESRÄTT ENLIGT KALLVATTENMODELLEN PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015 BREDBAND I HYRESRÄTT ENLIGT KALLVATTENMODELLEN PER FORSLING STOCKHOLM 12 MARS 2015 MEDVERKANDE: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Anders Edgren, Vicicom NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER Seminarietid 10.30-

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 INLEDNING Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER

DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER DIGITAL INFRASTRUKTUR REKOMMENDATIONER 2014-03-02 Arbetsgrupp: Christina Lundholm, Nicklas Lemon, Lars-Erik Lundmark, Marie Rosfors VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT? Många i föreningen har uttryckt missnöje hur

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 206-04-0 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster

Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster Informationsblad 1/ 5 Så här levereras våra fiberbaserade datakomtjänster till din lokal För att den tjänst som du beställt ska kunna levereras enligt dina önskemål måste vissa förutsättningar vara uppfyllda

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT?

Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Stadsnäten och IoT marknaden Vad är IoT för stadsnäten och vad är stadsnäten för IoT? Mikael Stenqvist & Patrik Forsström Stadsnätsföreningen 2017-10-03 Uppdragets omfattning IoT Marknaden del 1 IoT Marknaden

Läs mer