Rum för fler. 6 Ny vår för IT-aktier. 9 SAP förenklar vardagen. 30 Siktar med bazookan 44 KRÖNIKA. Låga räntor bot mot höstdepression

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rum för fler. 6 Ny vår för IT-aktier. 9 SAP förenklar vardagen. 30 Siktar med bazookan 44 KRÖNIKA. Låga räntor bot mot höstdepression"

Transkript

1 N U M M E R 3 OKTOBER 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 6 Ny vår för IT-aktier Drygt tio år efter att ITbubblans kollaps skakade västvärlden är SKAGEN Global investerad i fler amerikanska teknikföretag än någonsin tidigare. 9 SAP förenklar vardagen Tyska mjukvarujätten SAP följer med sin tid och bör kunna öka sin marknadsandel genom att förändra företagens användning av kunddata. 30 Siktar med bazookan Den europeiska centralbanken har bestämt sig för att göra det som krävs för att rädda euron. Rum för fler Ökande urbanisering och ingående lokalkunskap är de viktigaste drivkrafterna för att skapa långsiktigt god avkastning i SKAGENs nya fastighetsfond. SKAGEN m 2 satsar på felprissatta, börsnoterade fastighetsbolag över hela världen. Läs mer om den nya aktivt förvaltade fonden på sid KRÖNIKA Kristoffer stensrud Låga räntor bot mot höstdepression KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT

2 Drygt tio år efter att ITbubblans kollaps skakade västvärlden är SKAGEN Global investerad i fler amerikanska teknikföretag än någonsin tidigare. Tyska mjukvarujätten SAP följer med sin tid och bör kunna öka sin marknadsandel genom att förändra företagens användning av kunddata. Den europeiska centralbanken har bestämt sig för att göra det som krävs för att rädda euron. KRÖNIKA KRISTOFFER STENSRUD KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT N U M M E R 3 OKTOBER 2012 S K A G E N F O N D E R. S E Ökande urbanisering och ingående lokalkunskap är de viktigaste drivkrafterna för att skapa långsiktigt god avkastning i SKAGENs nya fastighetsfond. SKAGEN m 2 satsar på felprissatta, börsnoterade fastighetsbolag över hela världen. Läs mer om den nya aktivt förvaltade fonden på sid innehåll skagen fonders Marknadsrapport nr SKAGEN Fonder är en ledande skandinavisk fondförvaltare. Företaget grundades 1993 i Stavanger och är sedan 2005 Norges största aktiefondförvaltare. SKAGEN Fonder etablerade en filial i Sverige 2004 och har kontor i Stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Postadress Box 11, Stockholm Redaktion Jonas A Eriksson Tel: Anna S Marcus, redaktör och projektedare. Tel: Michael Metzler (föräldraledig) Tel: SKAGEN söker efter bästa förmåga att säkerställa att all information i Marknadsrapporten är korrekt, men vill reservera sig för eventuella fel och utelämnanden. Uttalanden som reflekterar portföljförvaltarnas syn är gjorda vid en bestämd tidpunkt och kan förändras utan varsel. Rapporten är inte menad att uppfattas som en uppmaning till investeringsbeslut som köp eller försäljning av finansiella instrument. SKAGEN tar inte ansvar for direkta eller indirekta förluster eller utgifter som skylls på användandet av Marknadsrapporten. SKAGEN Fonder rekommenderar personer som vill investera i fonderna att ta kontakt med en kvalificerad kundrådgivare. I rapporten redovisas belopp och avkastningssiffror i svenska kronor om inget annat anges. Fondernas avkastningssiffror är per den Innehåll 16 Efterlängtad uppgång: Feds och Europeiska centralbankens sedeltryckning lyfte aktiemarknaden med europeiska företag i spetsen. 11 Förvaltarteamet bakom SKAGENs nya globala fastighetsfond, SKAGEN m². 6 Ny Windows: Steve Ballmer och Microsoft har stora förhoppningar på sitt nya operativsystem. SKAGEN har investerat i programvarugiganten och en rad andra IT-företag. 6 Ny vår för IT-aktier 9 SAP förenklar vardagen 30 Siktar med bazookan Rum för fler 3 Avkastningshistorik 4 Ledare 5 Krönika: Från stålbad till stimulans 5 SKAGEN + Street Art = sant 9 SAP förenklar vardagen 12 Städer som framtidens tillväxtmotor 14 En värld av oupptäckta möjligheter 16 Portföljförvaltarnas berättelse 32 Fondportföljer 40 SKAGEN Fonders investeringsfilosofi 41 Avkastnings- och riskredovisning 42 Delårsräkenskaper 43 Det här är SKAGEN Fonder 44 Krönika: Låga räntor bot mot höstdepression 44 Låga räntor bot mot höstdepression Fotograf: Steven Wildman Foton inlaga: Bloomberg News om inget annat anges.

3 våra fonder 3 SKAGEN Fonders avkastningshistorik Aktiefonden SKAGEN vekst Förvaltare: Beate Bredesen, Ole Søeberg och Geir Tjetland Start: 1 december 1993 Avkastning januari september 2012 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Tabellerna visar avkastningen för respektive fond i förhållande till jämförelseindex sedan fondernas start samt hittills i år. SKAGEN Fonder har alltid använt ut delningsjusterade index som jämförelseindex och fondernas avkastning är beräknade efter att avgifterna räknats bort ,4% 11,4% ,0% 5 5,6% 5 0 SKAGEN Vekst Viktat genomsnitt av MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return) och Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). Fram till 2010: Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX). 0 Aktiefonden SKAGEN Global Aktiefonden SKAGEN kon-tiki Förvaltare: Kristian Falnes, Torkell Eide, Søren Milo Christensen och Chris-Tommy Simonsen Start: 7 augusti 1997 Förvaltare: Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Cathrine Gether och Ross Porter Start: 5 april 2002 Avkastning januari september 2012 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari september 2012 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% ,6% 10 7,2% 7,8% ,9% 10 8,4% 5 5 2,0% 5 4,2% 5 0 SKAGEN Global MSCI All Country World Index (Daily Traded Net Total Return). Fram till 2010: MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return). 0 0 SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) 0 Räntefonden SKAGEN tellus Räntefonden SKAGEN krona Förvaltare: Torgeir Høien och Elisabeth F Warland Start: 29 september 2006 Avkastning januari september ,7% 3,4% SKAGEN Tellus Barclays Capital Global Treasury Index (EUR) Avkastningen uttryckt i euro Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,6% 6,4% Förvaltare: Ola Sjöstrand, Elisabeth Gausel och Tomas Nordbø Middelthon. Start: 29 juni 2007 Avkastning januari september ,12% 0,98% SKAGEN Krona OMRX Treasury Bill Index (SEK) Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,81% 1,81% För ytterligare information om fondernas avkastning och risk, se sidan 41.

4 4 ledare /NYHeTER I KORTHET ledare Per Wennberg, vd, SKAGEN Fonder Sverige pw skagenfonder.se Bästa andelsägare, För första gången på tio år lanserar vi nu en ny aktiefond, SKAGEN m². Som namnet kanske antyder kommer fonden att investera i fastigheter, närmare bestämt börsnoterade fastighetsbolag runtom i världen. Fastighetsbolag är till skillnad från många andra verksamhetsområden mycket beroende av lokala förutsättningar. Positiva kassaflöden, bra ledning och förmåga till affärsutveckling är viktiga kärnvärden. Detta är faktorer som vi på SKAGEN sedan länge lagt stor vikt vid i våra bolagsanalyser. Dörröppnare till globala fastighetsmarknaden SKAGEN m² öppnar upp för dig som vill ta del av den globala fastighetsmarknaden. Precis som i våra andra aktiefonder kommer SKAGEN m² att basera investeringsfilosofin på undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag över hela världen. Den förväntade avkastningen och risken i SKAGEN m² kommer att ligga mellan våra räntefonder och våra andra aktiefonder. Att världens befolkning växer och att vi enligt FN kommer vara 9,3 miljarder människor år 2050 är inget nytt. Att däremot urbaniseringen sker så snabbt är det färre som är medvetna om. Prognoser pekar på att över hälften av världens befolkning vid denna tidpunkt kommer att bo i städer och i stort sett all framtida befolkningstillväxt kommer då ske i städerna. Efterfrågan på fastigheter lär med andra ord inte minska över tid. Läs mer om SKAGEN m² på sidorna Investeringsfilosofin ligger fast Som aktiv värdeförvaltare har vi under de snart tjugo år som gått sedan start, upplevt perioder då vi inte nått upp till våra egna och våra kunders förväntade avkastning i aktiefonderna. Vår filosofi bygger på att kontinuerligt investera i lågt värderade bolag för att över tid erhålla en hög riskjusterad avkastning. Många av de faktorer för oro som skrivits om i de senaste marknadsrapporterna gäller fortsatt. Osäkerheten för den globala ekonomin fortsätter att generera mer eller mindre stora skalv på marknaderna och fundamentala bolagsvärden har fått stryka på foten till förmån för makroekonomiska faktorer. Trogna vår filosofi står vi på SKAGEN dock fast vid vår bolagsanalys och anser att kvaliteten hos våra portföljbolag är god. Vi anser att bolagens fundamenta därför bör visualiseras i aktiekurserna förr eller senare. Till syvende och sist är det knappast politiska beslut som driver bolagens långsiktiga utveckling utan det är i de enskilda bolagen värden skapas. Det är därför glädjande att vi under senare tid upplevt en viss kursändring där investerare åter börjar titta på bolagens fundamenta. Dock har bokslutet för årets tredje kvartal uppvisat ett blandat resultat för våra fonder. Generellt kan sägas att våra räntefonder visat mycket god avkastning i förhållande till sina jämförelseindex medan våra aktiefonder har haft det mer motigt. Rekorduppslutning på våra inspirationsmöten Höstens inspirationsmöten går nu in i slutfasen. Deltagandet har varit rekordstort och hittills har totalt över personer anmält sig till något av de över 20 genomförda informationsmötena från Ystad till Luleå. Varmt välkommen att anmäla dig till någon av de återstående träffarna på vår hemsida. Bland annat genomförs SKAGEN Dagen i Göteborg för sjätte året i rad den 7 november på Konserthuset. Med förhoppning om en riktigt trevlig höst! Utvecklar det etiska arbetet SKAGEN har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. En viktig och integrerad del i investeringsprocessen är att bedöma om investeringen är förenlig med våra etiska principer. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra förståelsen och förvaltningen av komplexa fall kopplade till ansvarsfulla investeringar. Tillgång till UNPRI:s omfattande kunskapsbas och nätverk är ett bidrag i detta arbete. Dessutom anser vi att UNPRI skapar ett bra ramverk för våra etiska riktlinjer för miljö, sociala förhållande och god bolagsstyrning. Läs marknadsrapporten före alla andra Vill du få marknadsrapporten elektroniskt, minst en vecka innan den tryckta versionen kommer? Gå in på och fliken Nyheter och analys. Klicka på Prenumerera till vänster på sidan. Kryssa för Marknadsrapport och fyll i dina uppgifter. Du kan också ladda ner ipad-versionen kostnadsfritt i App Store.

5 KRÖNIKA/NYHeTER I KORTHET 5 krönika Jonas A Eriksson kommunikationschef, SKAGEN Fonder Sverige jae skagenfonder.se Från stålbad till stimulans Den internationella valutafonden (IMF) förutspår att världsekonomin bara kommer växa med 3,6 procent nästa år i sin senaste prognos som publicerades i början av oktober. Det är en nedrevidering med 0,3 procentenheter sedan i juli och den lägsta noteringen sedan finanskrisen Den största nedjusteringen av tillväxt görs för krisdrabbade länder i euroområdet. Att den ekonomiska återhämtningen i världen för närvarande är svag kommer nog inte som en överraskning för någon. Vad som är mer anmärkningsvärt är vad IMF lyfter fram som risker i världsekonomin: för låg inflation och stagnation. Den ekonomiska världens vakthund IMF grundades efter det andra världskriget. Organisationens mandat var att tillsammans med Världsbanken främja ekonomisk utveckling i världen genom stabilitet och samarbete i det internationella valutasystemet. Många gånger har IMF fått vara världens finanspolis. Man har kommit in i länder i ekonomisk kris och givit krislån i utbyte mot tuffa sparpaket. Under flera decennier har institutionen propagerat för sunda statsfinanser och låg inflation. skäller allt mindre Nu håller emellertid IMF på att byta fot. Det som nu skrämmer IMF är att världsekonomin riskerar att hamna i en nedåtgående depressionslik spiral. Uppmaningen är att världens centralbanker fortsätter att stimulera penningpolitiken medan finansdepartementen bör genomföra reformer av det finansiella systemet och budgetkonsolidering, utan att ta i så hårt att man riskerar knäcka den bräckliga ekonomiska uppgången. Allt är dock inte mörkt. Det finns positiva exempel. Båda Irland och Portugal, några av de värst krisdrabbade euroländerna, har genomfört konsolideringsprogram som nu börjar bära frukt. Den europeiska centralbanken ECB har lovat att göra allt som krävs för att rädda euron samtidigt som den amerikanska centralbanken Federal Reserve forsätter med sin stimulanspolitik. Det innebär att risken för en finansiell härdsmälta i världen blir allt mindre vilket bådar gott för riskutsatta tillgångar som aktier. SKAGEN + Street Art = sant Det är sunt förnuft att se världen ur olika synvinklar, säger SKAGENs grundare och vice vd Åge Westbø om varför SKAGEN är huvudsamarbetspartner for Nuart, en årligt återkommande Street Art-festival. Nuart startade för elva år sedan i norska Stavanger, där SKAGEN har sitt huvudkontor. Under september varje år samlas några av världens främsta konstnärer inom Street Art och så kallad urban konst. Konstnärerna lämnar sina spår på stadens väggar, både inomhus och utomhus, för att skapa ett dynamiskt och ständigt föränderligt konstevent. Konst har i alla tider utmanat, ifrågasatt och tänjt på gränser och fått människor att se på världen med nya ögon. SKAGEN samarbetar med festivalen, både för att få nya perspektiv och lära mer. Vi behöver påminna oss om att det är sunt förnuft att se på världen runt omkring oss från olika synvinklar. Gatukonst är just en sådan nyttig påminnelse, säger Åge Westbø. Konstinriktningen är ett växande fenomen som drar till sig en rad nytänkande konstnärer, särskilt yngre. Street Art har som ambition att utmana det bestående genom att definiera och reflektera alternativa rörelser och framtida inriktningar inom urban kultur och samtidskonst. För SKAGEN är det viktigt att kommunicera med yngre generationer och förstå ungas villkor. Läs mer: Street Art en samtida konstform Graffitin uppstod under slutet av 1960-talet i USA och street art ingår i den traditionen. FotoN: JESSIE SUMPTER Konstformen är kontroversiell eftersom den ofta uppförs illegalt i det offentliga rummet, har politiska, ifrågasättande budskap och intar en anti-institutionell hållning. Nuartfestivalen visar flera av de uttryck som denna konstgenre står för idag. Under september varje år samlas några av världens främsta konstnärer inom Street Art och så kallad urban konst i norska Stavanger. Konstnärerna lämnar sina spår på stadens väggar, både inomhus och utomhus, och skapar ett ständigt föränderligt konstevent.

6 6 TEMA Ny vår för IT-aktier Drygt tio år efter att it-bubblans kollaps skakade västvärlden är SKAGEN Global investerad i fler amerikanska teknikföretag än någonsin tidigare. Vem hade trott för tio år sedan att SKAGEN Global i dag skulle inneha fler aktier noterade på teknikbörsen Nasdaq, och att andelen amerikanska aktier skulle vara nästan 35 procent, mot fem procent då? När bubblan sprack: Bloomberg TV:s Brian Sullivan visar NASDAQ-tavlan vid Times Square i New York strax före börsens stängning den 30 november 2000 då giganterna Microsoft, Intel och Cisco Systems föll lavinartat. Microsoft, Oracle, Yahoo och Google aktier som väcker plågsamma minnen om it-bubblan och de många miljarder dollar som gick upp i rök vid millennieskiftet. De senaste åren har dessa aktier fått en naturlig plats i SKAGEN Globals värdebaserade portfölj. Och hittills har de till viss del haft en mycket god inverkan på fondens avkastning. Så länge priset är rätt Det är priset som avgör om ett aktieköp kan försvaras. Hur mycket du får betala för företagets framtida vinster och/eller eget kapital. Under tioårsperioden efter millennieskiftet föll priset på de mest övervärderade teknikaktierna med procent. Ena stunden var de superpopulära och övervärderade, nästa klart impopulära och undervärderade. När vinsterna från de stora it-företagen värderas till omkring en femtedel av deras högstanivåer, är risken för negativa överraskningar betydligt mindre. Aktiemarknaden värdesätter inte längre it-företagens framtida vinsttillväxt särskilt högt, snarare tvärtom. Det är en bra utgångspunkt för värdebaserade investerare, säger SKAGEN Globals portföljförvaltare Torkell Eide. Windows var inte ute för räkning För tio år sedan fick andelsägarna i SKAGEN Global för första gången stifta bekantskap med 1990-talets it-stolthet, Microsoft då världens högst värdefulla företag. Oron för pc:ns död, och med den företagets kassako Windows, hade gjort Microsoft mycket impopulärt bland investerarna. När SKAGEN Global köpte in sig i Microsoft värderades den förväntade vinsten för 2011 på ensiffriga nivåer, och det blinkade grönt på SKAGENs värdekalkylator. Sedan dess har aktiekursen stigit med runt 30 procent. En stor del av den kortsiktiga potentialen har redan räknats in, men lanseringen av Windows 8 kan ge ny fart åt både omsättning och aktiekurs. Reaktionerna från Samsung Electronics, vårt största innehav på aktiefondsidan, talar för att det finns en hel del att hämta i Windows 8.

7 TEMA 7 På teknikmässan i Berlin i augusti presenterade den koreanska teknikjätten flera Windows 8-produkter under namnet Ativ. Den nya produktfamiljen består av smarttelefon, datorplatta, två datorer och en ultrabook. De två datorerna fungerar både som datorplatta och bärbar pc med löstagbart tangentbord. Datorplattan och de två hybriddatorerna har samma prestanda som en bärbar dator i mellanskiktet. Torkell Eide menar att Microsoft är starkt på två fronter. Positionen på företagsmarknaden är mycket solid. Produkter som Word, Excel, PowerPoint och Outlook fortsätter att dominera. Inom operativsystem för pc är Microsoft också marknadsledande. Och enligt Torkell Eide har företaget en lika god ställning som Google och Apple när det gäller de populära surfplattorna. Mobiler, datorer och moln Torkell Eide menar att det finns två risker förknippade med Microsofts utveckling framöver. På privatmarknaden blir det en stor utmaning att ta marknadsandelar inom mobiltelefoner och surfplattor. Företaget var lite sent ute med den satsningen och Windows-familjen har fått tuff konkurrens från Apple och Google. Om Microsoft ska fortsätta dominera på företagssidan, som leverantör av servrar och programvara, måste molnstrategin lyckas. Än så länge ser det möjligt ut, men den höga innovationstakten gör att man hela tiden måste ligga steget före. Vid utgången av september utgjorde innehavet i Microsoft ungefär 1,1 procent av SKAGEN Global. Oracle lågt värderat SKAGEN Globals största innehav av amerikanska it-aktier är mjukvaruföretaget Oracle, som vid kvartalsskiftet utgjorde 3,5 procent av fonden. Marknadsvärdet på aktieposten var 1,2 miljarder norska kronor. Oracle värderas nu till 12 gånger årets förväntade vinst vilket alltjämt är historiskt lågt. Portföljförvaltaren Torkell Eide har ett kursmål för aktien som ligger 40 procent högre. Företaget har en solid position på en marknad med god tillväxt. Kassaflödet är starkt och balansräkningen likaså, och nettokassan står för drygt tio procent av marknadsvärdet. Oracles största utmaning framöver är att bli bättre än konkurrenterna på datalagringsområdet. Den integrerade databasen Hana från SAP är en av rivalerna. Läs mer i artikeln om Oracle i Marknadsrapport 1/2012. Samsung satsar på Windows 8: Vid teknikmässan i Berlin lanserade Samsung Electronics en produktportfölj för Windows bestående av bland annat en smarttelefon och en datorplatta. Herre på täppan: SKAGEN Globals byte från Yahoo till Sergey Brins(bilden) Google har hittills varit lyckosamt. På bara några månader har Googles aktiekurs stigit med närmare 30 procent. Comcasts fantastiska resa SKAGEN Globals näst största it-innehav är Comcast. Det är inte ett typiskt it-företag, och i fondens portföljöversikt finns företaget under Intäktsberoende konsumentvaror och inte under Informationsteknologi. Comcast är världsmarknadsledande inom medier och underhållning via kabel-tv, och är bland annat majoritetsägare i NBC Universal (51%, med option att få köpa resten av företaget). Comcast-aktien har gjort en enastående resa under de fyra år som SKAGEN Global har varit aktieägare, och värdet på fondinnehavet har fördubblats. Kursen har stigit med närmare 60 procent i dollar det senaste året. Och trots Comcasts starka kursutveckling anser inte Torkell Eide att aktien är dyr. Företaget har lyckats kombinera ett högt och förutsägbart kassaflöde med en attraktiv tillväxtprofil, säger han. Baserat på löpande intäkter kan aktien verka dyr, men priset sjunker i takt med att tillväxten i kassaflödet används till att köpa tillbaka egna aktier. Vi värderar hela tiden priset och storleken på innehavet i fonden i ljuset av vilka alternativ som finns. Därför bantade vi Comcast-posten något i september och nu utgör den 1,8 procent av portföljen. Den största utmaningen för Comcast är att kunderna fortsatt ska vara villiga att betala

8 8 Tema för tv-tjänsterna. Ett orosmoln är nya innovativa tjänster som Apple TV. Ut med Yahoo in med Google Efter en lång period av kraftig kurspress köpte SKAGEN Global in sig i den dalande internetstjärnan Yahoo förra hösten. Mot bakgrund av en måttlig värdering av företagets aktieposter i Yahoo Japan och kinesiska Alibaba Group ansåg vi att vi fick köpa företagets kärnverksamhet till en mycket billig penning. Men eftersom förväntningarna på aktiekurserna inte infriades sålde SKAGEN Global innehavet i Yahoo i våras. Investeringen var aldrig större än en halv procent av fonden. Behållningen investerades i Google-aktier. Medan det under den tidiga interneteran på 1990-talet var Yahoos sökmotor som gällde, är det nu Google som regerar. Den utbredda användningen av det nyskapade verbet googla säger väl det mesta. Googles operativsystem inom mobiltelefoni, Android, är också världsledande. Enligt en global undersökning som genomförts av konsultföretaget Universum är Google dessutom det företag som flest ingenjörs- och ekonomistudenter vill arbeta för. Även Microsoft ligger bra till, på tredje respektive fjärde plats bland dessa två studentgrupper. Står på flera ben Bytet från Yahoo till Google har hittills varit lyckosamt. På bara några få månader har Googles aktiekurs klättrat med närmare 30 procent. Företaget värderas till 14,5 gånger årets förväntade vinst justerat för kassan. Google börsnoterades 2004 och var alltså inte med om den vilda it-uppgången i slutet av 1990-talet och inte heller på den nedgång som följde. Torkell Eide motiverar investeringen i Google med att företaget kan visa på god tillväxt inom sökmotorer och medier som YouTube, och har ett starkt varumärke och framstående teknik. Dessutom har företaget lyckats bra med att använda sitt tekniska försprång till innovation inom allt från operativsystem till karttjänster. På så vis har Google flera inkomstkällor. Att Apple nu har utvecklat en egen karttjänst och inte längre använder Googles, kommer inte att ha särskilt stor negativ effekt, enligt Torkell Eide. Apple är ett hårdvaruföretag medan Google är ett mjukvaruföretag. Att kritiken mot Apples nya iphone 5 främst har handlat om dess dåliga kartfunktion talar ju också till Googles fördel. Sociala nätverk ett hot? Rädslan för ökad konkurrens från Facebook som reklamplattform ledde till att Googleaktien var pressad under en tid. Hittills har oron varit överdriven. Men det hindrar förstås inte att reklampengarna kan hamna hos de sociala nätverken framöver. Med tanke på företagets storlek måste Google även finna sig i att myndigheterna i större utsträckning kommer att vilja granska och i slutänden också begränsa dess marknadsdominans inom enskilda områden. Google-posten svarar för 0,8 procent av SKAGEN Globals portfölj. Historien upprepar sig Även om de gamla goda IT-aktierna från 1990-talet har kommit ner på mer attraktiva nivåer för en värdeförvaltare som SKAGEN finns det idag några mycket högt prissatta IT-bolag på Nasdaqbörsen. För historien upprepar sig alltid. Aktieinvesterarnas minne är som bekant kort. En del kommer inte ihåg någonting. Därför är det fortfarande möjligt för ITbolag med revolutionerande produkter och idéer att sälja tro, hopp och kärlek för dyra pengar. This time is different är en kliché som lever i bästa välmåga. Två goda exempel på detta är börsnoteringarna av rabattkupongsföretaget Groupon och det sociala nätverksbolaget Facebook. Affärsmodellen om företag som kan erbjuda sina produkter och tjänster på nätet via Groupon, till lockpriser, värderades förra året till 90 miljarder dollar vid börsintroduktionen. Ett år senare har aktieägarna tappat över 80 procent av sina pengar. Bolaget noterade en förlust 2011 på omkring 2 miljarder kronor. Även om årets andra kvartal innebar en vinst så var tillväxten inte mycket att hurra för. Aktien föll 27 procent samma dag som rapporten presenterades. Facebook tjänar pengar, men vid börsnoteringen på 38 dollar aktien i maj i år, värderades årets vinst till över 80 gånger. Framtidsförväntningarna får betecknas som skyhöga. En halvering av aktiekursen under loppet av ett par månader, och rejält nedjusterade vinstprognoser, har inte lett till att SKAGEN nappat på Facebook-betet. tb Tore Bang skagenfondene.no Not: Uppgifterna om dessa Nasdaq-aktiers värdeförändringar och andel i SKAGEN Globals portfölj avser utgången av september Bra förtjänst på Comcast: Både i absoluta och relativa tal är Comcast den bästa bidragsgivaren bland SKAGEN Globals Nasdaq-företag. Här är en Comcast-tekniker i färd med att installera en ny kabel-tv-anläggning.

9 Tema 9 SAP förenklar vardagen Tyska mjukvarujätten SAP följer med sin tid och bör kunna öka sin marknadsandel genom att förändra företagens användning av kunddata. Dessutom är aktien attraktivt värderad, anser SKAGEN Veksts portföljförvaltare. Bra förtjänst på Comcast: Tysklands förbundskansler Angela Merkel tittar in i ett Zeiss AX10-mikroskop under en demonstration på CeBIT:s teknikmässa i Hanover i mars i år. Zeiss AX10 är en av många användningsområden för SAP:s mjukvara. Foto: Michele Tantussi/Bloomberg. Det är inte ofta storföretag lyckas ändra spelreglerna, men när det sker kan bjässarnas storlek och marknadsställning leda till genomgripande förändringar av hur saker och ting görs. Exempelvis har Apples ipad efter bara 2,5 år förändrat mångas vardag i grunden. Den tyska mjukvarujätten SAP är nu i färd med att omvandla företagens dagliga användning av kund- och processdata. Det kommer att skapa stora värden för både företag, kunder och SAP självt som programvaru- och tjänsteleverantör. Trots det är aktien förhållandevis lågt prissatt jämfört med tidigare värderingar. Därför har SKAGEN Vekst valt att ta med SAP i portföljen, där den redan hör till kvartalets bästa bidragsgivare säger förvaltaren Ole Søeberg. Redan i dag medverkar SAP till ökad effektivitet och snabbare beslut i företagen. Dessutom ligger aktievärderingen på samma nivå som i början av 90-talet och efter it-bubblans kollaps. Ytligt sett är en värdering på 15 gånger den förväntade vinsten 2013 inte billigt, men med tanke på SAP:s marknadsdominans, de nya tjänsternas möjligheter och hur företaget värderats historiskt är det lågt. Slutkunderna i en klädbutik, resebyrå eller stormarknad lär inte märka hur SAP förenklar deras vardag. Men så är det. Genom att öppna systemen kan databaser analyseras blixtsnabbt, på några sekunder i stället för dagar. Det betyder att varuutbudet kan optimeras i stormarknadens hyllor, kunddatabaser sorteras och erbjudanden anpassas individuellt när kunden är uppkopplad mot ett flygbolag eller bokar hotell

10 10 TEMA Stabil kundbas Det finns några få företag som ingår i de tre SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Vekst, men merparten är unika för varje enskild fond. SKAGENs investeringsfilosofi öppnar för olikhet, och oenigheten mellan aktiefonderna i synen på företag och sektorer frodas i högsta välmåga. Några av förvaltarna tror exempelvis på framtiden för amerikanska banker och finansinstitut,» Alla större organisationer vill använda sina resurser så effektivt som möjligt, och under finanskrisen blev det tydligt att systemen har sitt berättigande.«i Marknadsrapport 1/2012 redogör portföljförvaltaren Torkell Eide och journalisten Marc Houben för Oracles utmärkta egenskaper. SAP har liknande kvaliteter som Oracle, bland annat en mycket stabil kundbas. Dessutom är SAP högre värderat men har alltså enligt Ole Søeberg goda möjligheter att stiga ytterligare. Som alltid är placeringar i företag förknippade med viss risk. SAP kan få problem med sin programvara och konkurrenterna kanske anpassar sig oväntat snabbt och hinner ikapp. Vi räknar dock med att SAP har ett försprång på ett par år, och därmed kan bygga såväl värde som långvariga kundrelationer på SAPplattformen innan konkurrenterna ens är med på banan. Christian Jessen cje skagenfondene.dk online. SAP kallar sitt nya system för Hana, och hävdar kanske lite tillspetsat att analysen sker gånger snabbare än en traditionell databasanalys. Alla större organisationer vill använda sina resurser så effektivt som möjligt, och under finanskrisen blev det tydligt att systemen har sitt berättigande. Då lyckades företagen slå vakt om sina vinster genom att mycket snabbt anpassa sig till en ändrad efterfrågan. När systemen är införda och fungerar kan organisationen ägna mindre tid åt administration och mer åt kärnaktiviteterna. SAP har även förnyat andra områden och det är nu väsentligt enklare för säljare att använda systemen när de är i luften och på vägarna. Dessutom har SAP snabbt utvecklat molnbaserade lösningar (clouds), som företagen använder via nätet i stället för att ha egen hårdvara. medan andra är mer tveksamma till att ge finanskrisens syndare en ny chans i portföljerna. Friheten att vara oenig framgår särskilt tydligt av att SKAGEN Global har ett stort innehav i amerikanska Oracle, medan SKA- GEN Vekst satsar på SAP. Oracle och SAP är ärkerivaler, nästan som Coca-Cola och Pepsi. Båda levererar it-system för bokföring, produktionsstyrning och resursplanering. Tyska SAP har omkring företag som kunder. Dessa betalar en årlig avgift för att få tillgång till programvara och löpande för support och andra tjänster. Sammantaget har SAP en årsomsättning på omkring 15 miljarder euro. Det är ett lönsamt företag och många kunder är fast knutna till verksamheten genom långtidskontrakt. Rörelseresultatet utgör omkring 1/3 av omsättningen, vilket innebär att marginalerna är goda. SAP är skuldfritt och har kontanter i kassan. Ökar effektiviteten: Den tyska mjukvarujätten SAP vid börsnoteringen på NYSE 3 augusti Slutkunderna i en klädbutik, resebyrå eller stormarknad lär inte märka att SAP förenklar deras vardag. Men så är det. Foto: SAP.

11 TEMA 11 Premiär för SKAGENs globala fastighetsfond För första gången på tio år lanserar SKAGEN Fonder en ny aktiefond - den globala fastighetsfonden SKAGEN m 2. SKAGEN m² är en aktivt förvaltad fastighetsfond som investerar i börsnoterade fastighetsbolag över hela världen. Börsnoterade fastighetsbolag är relativt enkla att värdera, med förutsägbara kassaflöden. Trots detta är de ofta felprissatta. Med SKAGENs väl beprövade investeringsfilosofi och uppbyggda erfarenhet har vi goda verktyg för att skapa överavkastning för våra andelsägare, säger Peter Almström, ansvarig portföljförvaltare för SKAGEN m 2 -teamet. Den globala marknaden för börsnoterade fastighetsbolag består av cirka företag. De är verksamma inom olika områden som förvaltning och utveckling av fastigheter och köpcentrum, kontor, lager och bostäder. Marknaden är snabbväxande, bland annat som en följd av urbaniseringen i tillväxtmarknadsländer. Fastighetsmarknaden är lokal Kännetecknande för fastighetsmarknaden är att den styrs av lokala förhållanden, till skillnad mot många andra branscher som har blivit globaliserade under de senaste årtiondena. Detta skapar felprissättningar och investeringsmöjligheter för en förvaltare som SKAGEN, som letar efter undervärderade, underanalyserade och impopulära företag, med potential att stiga i värde. Genom att investera i företag istället för att köpa fastigheter direkt uppnår fonden högre grad av flexibilitet med hänsyn till portföljförändringar, samtidigt som investeringarna långsiktigt återspeglar de underliggande fastigheternas avkastning. Som andelsägare är fördelen att fonden är likvid och att man när man vill kan köpa och sälja andelar i SKA- GEN m 2. Sedan SKAGEN grundades 1993 har totalt bara tre aktiefonder startats, samtliga har presterat bättre än sina jämförelseindex över tiden. Vi etablerar bara fonder som vi själva investerar i och i vilka vi kan använda vår investeringsfilosofi. Eftersom vi inte lanserar SKAGEN m 2 :s förvaltarteam Harald Haukås har arbetat på SKAGEN sedan 2006, tidigare som analytiker och senast som portföljförvaltare för SKAGENs norska blandfond SKAGEN Balanse 60/40. Han har doktorerat i matematisk statistik och har tidigare arbetat på Stavangers universitet med risk- och prestationsanalys. Haralds analytiska förmåga, erfarenhet av SKAGENs investeringsfilosofi och -process och hans personliga kunskap och intresse för fastighetsinvesteringar är ett värdefullt bidrag till SKAGEN m 2 -teamet. fonder så ofta är det därför roligt att nu kunna presentera en ny aktiefond, säger investeringsdirektör och vd Harald Espedal. Erfaret förvaltarteam SKAGEN m 2 förvaltas av Peter Almström, Michael Gobitschek och Harald Haukås. De har kompletterande erfarenheter inom fastighetsanalys- och förvaltning, corporate finance och den globala aktiemarknaden och har alla solid kunskap om SKAGENs investeringsfilosofi. Jonas A Eriksson jae skagenfonder.se Michael Gobitschek har arbetat på SKAGEN sedan 2005 och har erfarenhet av SKAGENs investeringsfilosofi och -process genom sitt arbete med institutionella kunder och analys av bolag. Michael har en magisterexamen i finansiell ekonomi från Stockholms universitet. Han har gedigen erfarenhet av corporate finance inom förvärv och fusioner och arbetade innan SKAGEN på Erneholm & Haskel. Hans bakgrund ger ett mervärde för teamet vid analys av potentiella fastighetstsinvesteringar. Det här är SKAGEN m 2 Peter Almström har över 25 års erfarenhet av fastigheter, fondförvaltning och finans och är utbildad fastighetsekonom vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Innan han började på SKAGEN var han förvaltare för Carnegie Global Real Estate Fund. Kombinationen av en gedigen fastighets- och ekonomiutbildning och professionell erfarenhet från fastighetsinvesteringar ger Peter en unik kompetens att hitta och analysera globala fastighetsbolag. Global, dagligt handlad fastighetsfond som inte ger utdelning Lanseringsdatum 31 oktober 2012 Jämförelseindex ACWI Real Estate Net Return IMI Rekommenderad investeringshorisont mer än fem år Minsta teckningsbelopp kronor (engångsköp) eller 500 kr (sparavtal) Rörlig fondavgift mellan 0,75 3,0 procent beroende på prestation Läs mer:

12 12 Tema Städer som framtidens tillväxtmotor Manhattan, Mumbai city, Djakarta och Stockholms innerstad. Det är några av de intressantaste platserna på jorden för den som är intresserad av fastighetsutveckling. Möt SKAGEN m²:s portföljförvaltare Peter Almström och Michael Gobitschek, som tillsammans med kollegan Harald Haukås har siktet inställt på fastighetsbolag över hela världen. Global utblick: Vad som är annorlunda idag med den massurbanisering vi upplever i delar av världen är hastigheten och storskaligheten som saknar motstycke historiskt sett, säger m 2 - förvaltaren Michael Gobitschek (till höger). Här tillsammans med kollegan Peter Almström (mitten) under en resa i Indien i september. År 2050 spår FN att världens befolkning kommer att uppgå till dryga nio miljarder. Redan idag lever fler människor i städer än på landsbygden, och om 40 år kommer närmare 70 procent att vara bosatta i städer. Som en följd kommer nya städer att ta form, och vissa av dagens tätorter att växa allt snabbare. Mark och fastigheter är en begränsad resurs och i takt med att köpare och hyresgäster är villiga att betala mer för de mest attraktiva lägena drivs priserna upp. Inte minst i tillväxtmarknaderna kommer befolkningen att fortsätta öka och andelen människor som får det bättre och tar klivet in i medelklassen blir stadigt större, säger Michael Gobitschek. Urbanisering driver fastighetsutveckling Det nya urbana livet och därtill snabbt växande inkomstnivåer skapar vågor av nya konsumenter runt om i världen. År 2025 väntas en miljard människor definieras som nya konsumenter med inkomster höga nog att börja köpa varor och tjänster i de snabbt växande städerna.

13 Tema 13 Historiskt har urbanisering och ökning av BNP per capita gått hand i hand, men vad som är annorlunda idag med den massurbanisering vi upplever i delar av världen är hastigheten och storskaligheten som saknar motstycke historiskt sett, säger Michael Gobitschek. Enligt Almström och Gobitschek finns totalt ett femtiotal städer i världen som har förutsättningar att växa mer än andra. Utsikterna för långsiktig tillväxt inom fastighetssektorn är i allmänhet bäst i snabbväxande regioner i världen där de demografiska förutsättningarna är mer gynnsamma och där urbaniseringen och inkomsttillväxten kommer att fortsätta under de kommande årtiondena. Skyr lyxbostäder Men det finns också intressanta öar av tillväxt inom de utvecklade marknaderna: i Europa sticker bland andra London, Paris, Milano, Barcelona och Genève ut världsstäder som fortfarande kommer att vara intressanta om fem eller tio år. Inom denna korta tidsram kommer inte nya blomstrande städer ha dykt upp från ingenstans. Grundförutsättningarna är redan på plats, och det är dem vi tittar närmare på, fortsätter Michael Gobitschek. Det är inte intressant med fastighetsföretag som utvecklar dyra lyxbostäder i till exempel Hongkong eller London. Den prisbilden handlar om annat än fastigheternas grundläggande värden, och är mycket mer svårbedömd på sikt. Då är det intressantare med företag på andra platser. Ett exempel är Berlin, en världsstad där hyresnivåerna för bostadsfastigheter är låga i jämförelse med många andra storstäder i Europa. En stabil marknad gör att risken för prisfall där är förhållandevis liten. I Norden är Stockholm tillräckligt intressant ur fastighetssynpunkt att kvala in på listan över potentiella städer, enligt m²:s portföljförvaltare. Trots att det byggs få bostäder och satsas i liten grad på lokaltrafik har staden en stark tillväxtpotential. Detsamma gäller städer som Mumbai och Djakarta, som trots sämre miljö och mycket undermåliga transportsystem växer stadigt. Det är emellertid inte likhetstecken mellan intressanta fastighetsmarknader och intressanta fastighetsbolag. Det måste finnas en fungerande fastighetsmarknad, hyggligt förutsägbara spelregler och fastighetsbolag som är börsnoterade för att det ska vara intressant för oss, säger Peter Almström. Varför placera i en fastighetsfond i stället för att äga fastigheter direkt? I allmänhet bör man skilja på investeringsfastigheter och privata fastigheter. En persons bostad kommer i allmänhet inte att generera positiva kassaflöden, och det kan vara svårt» Det är emellertid inte likhetstecken mellan intressanta fastighetsmarknader och intressanta fastighetsbolag.«att sälja sitt hem om man behöver pengar eller omfördela sina investeringar, säger Peter Almström. En privatbostad utgör också en hög risk mot en liten, avgränsad fastighetsmarknad. Ofta läggs den risken till andra befintliga risker inom samma geografiska område, till exempel sysselsättning. Detta är ännu en orsak till att det kan vara en bra strategi att sprida riskerna genom att söka exponering i regioner eller länder långt från den egna hemmamarknaden. Men de flesta placerare har inte möjlighet att ha en egen portfölj med investeringsfastigheter. För att få tillgång till diversifierade fastighetsbestånd är det därför för de allra flesta bättre att investera indirekt: i börsnoterade fastighetsbolag, privata fastighetsfonder eller i fonder som i sin tur investerar i börsnoterade fastighetsbolag eller onoterade fastighetsfonder. Genom att investera i fastigheter i olika delar av världen kan investerare ytterligare sprida riskerna. Fastighetsmarknaderna i den utvecklade delen av världen håller på att förändras från tillväxtmarknader till återinvesteringsmarknader, i takt med att den demografiska utvecklingen och urbaniseringen i stor utsträckning är klar. Dessa marknader representerar fortfarande enorma värden, och cykliska beteendemönster kan göra dem intressanta för aktiva investerare. Vi letar fastighetsbolag över hela världen, inte nödvändigtvis bara i den delen av världen som växer snabbast, utan där vi hittar bolag som är lågt prissatta i förhållande till deras underliggande värde, säger Peter Almström. Går det att förutspå vilka städer som kommer att blomstra? Michael Gobitschek pekar på de demografiska förutsättningarna, som oftast går att förutspå, och på det politiska styret. Länder bör helst ha en ung, ökande befolkning som flyttar från landsbygden in till städerna. Lokala politiker måste också bejaka städerna och skapa praktiska förutsättningar i form av infrastruktur, boendekvalitet och ett klimat som gynnar företag. Det kan vara helt avgörande för en stads framgång. Goda grundförutsättningar ger ofta en positiv spiral som i sin tur generar ytterligare tillväxt. Det gör att fler företag etablerar sig och att fler människor flyttar till dessa städer, säger han. På Manhattan, i Mumbai, och i viss mån i Stockholm är bristen på mark markant. Det gör att det bildas flaskhalsar vilket kan leda till stora prisuppgångar. Det är något som får oss att bli extra varsamma. Ofta leder kraftiga prisökningar till bubblor på fastighetsmarknaden när spekulanter intecknar framtida vinster. Att undvika högt prissatta aktier är viktigt för oss som värdeförvaltare om vi ska lyckas leverara långsiktigt god avkastning till våra fondandelsägare. asm Anna Marcus skagenfonder.se Så genererar fastigheter överskott Den typiska investeringsfastigheten genererar hyresintäkter, och enskilda fastigheters marknadsvärde beräknas som värdet idag av förväntade framtida kassaflöden. I en värld med allt fler komplexa finansiella instrument och stundvis mindre tydlig koppling mellan värdering och underliggande värden, utgör fastigheter relativt enkla investeringar. Fastigheterna är materiella, beständiga och omöjliga att flytta, och det är enkelt att förstå hur kassaflödena genereras. Mellan aktier och obligationer Fastighetsavkastning kan ses som en kombination av aktier och obligationer. Fastighetsägaren får ett jämnt kassaflöde från hyresavtal på liknande sätt som en kupong för obligationer. Men till skillnad från obligationer går det inte att förutspå det framtida värdet för en fastighet vid slutet av hyresperioden, eftersom man inte kan vara säker på hur den framtida marknaden kommer att se ut. Därför brukar både den förväntade avkastningen och risken från fastigheter vara högre än för obligationer, men lägre än för aktier.

14 14 TEMA En värld av oupptäckta möjligheter Med skuldproblem i södra Europa, recession i Storbritannien, svagare tillväxt i Kina och i allmänhet långsammare tillväxt i världen är hösten 2012 en utmärkt tidpunkt att starta en ny fond. Det är nu vi ser felprissättningar på marknaden och det innebär goda möjligheter, menar stjärnförvaltaren och SKAGEN-grundaren Kristoffer Stensrud. Storstäder som Mumbai, Singapore eller Hongkong lider av en närmast kronisk brist på mark, och har sedan 1960-talet sett en fenomenal utveckling. Ovan Central District i Hongkong, där de genomsnittliga lokalhyrorna har stigit under sju av de senaste åtta åren. Det var i november 2011 som Peter Almström, med mer än 25 års erfarenhet av fastigheter och finans, ringde. Kristoffer Stensrud hade då inte en tanke på att starta en fastighetsfond. Ändå var det något som väckte hans intresse när han fick höra Peters idé att applicera SKAGENs investeringsfilosofi på globala fastighetsaktier. Resultat är SKAGEN m 2, den första aktiefonden SKAGEN lanserar på över tio år. Fondens inriktning är börsnoterade företag med koppling till fastigheter. Fastigheter står traditionellt för långsiktiga värden, har förutsägbara kassaflöden och kan ge ett skydd mot inflation. Börsnoterade fastighetsbolag innebär en stor fördel för den som investerar: omedelbar likviditet och transparent prissättning. Att kombinera det med SKAGENs bolagsfokuserade investeringstänk var något som Kristoffer Stensrud genast såg som en intressant kombination. SKAGENs globala synsätt i kombination med fastighetsbolag med lokala marknader är en god utgångspunkt för att generera mervärden. Det är ju något som en normal branschfond inte har. Här finns en värld av oupptäckta möjligheter. Sunt förnuft Den investeringsfilosofi som SKAGEN och Kristoffer Stensrud har lyckats så väl med är värdebaserad, det vill säga man skiljer mellan en investerings pris och dess verkliga värde. SKAGENs fondförvaltare söker upp enskilda företag som på sikt borgar för kvalitet, men som på grund av aktiemarknadens kortsiktighet för tillfället kan köpas till ett lågt pris. Företagen som väljs ska gärna vara såväl undervärderade som underanalyserade och impopulära. Sunt förnuft och enkelhet, att förstå det man investerar i är ledord. Synen är att det är i företag och inte i branscher i sig eller för den delen regioner som värdeskapande sker. Det är omöjligt att förutse när börserna ska toppa eller bottna, men företagen ska vara konkurrenskraftiga, ha en grundläggande tillväxtpotential eller en unik resursbas. Även dessa välskötta och lönsamma företag missförstås emellanåt av marknaden, och då uppstår skillnad mellan pris och värde. Att det handlar om att hitta felprissättningar på marknaden är något som Kristoffer Stensrud återkommer till.

15 TEMA 15 Det gäller därför att följa enskilda bolag noggrant och samtidigt ha distans till marknaden som helhet. Just detta att ha sitt skrivbord i norska Stavanger, långt från Stureplan och världens finansiella centrum har tidigare varit en framgångsfaktor. Kommer SKAGEN m 2 :s förvaltare bara hålla till i Stavanger? Med fastigheter är det lite annorlunda än med andra företag. Jag tror att förvaltarna måste vara på plats då och då, och besöka investeringsobjekten och sparka på däcken. Det är inte otänkbart att vi kommer att se en liknande utveckling i andra städer och länder, säger Kristoffer Stensrud på sitt typiskt lågmälda sätt. Och när möjligheterna dyker upp behöver man dels kunna värdera, dels ha någon på plats lokalt som kan ta hand om saker och ting. Fastigheter har en prissättning som påverkas av lokala faktorer snarare än makroekonomiska skeden till skillnad från till exempel olja, som prissätts på en global marknad. Att arbeta med lokala företag är en fördel dessa har kontaktnät och kunskap SKAGEN-grundaren och Kon-Tikiförvaltaren Kristoffer Stensrud ser hösten 2012 som en utmärkt tidpunkt att starta en ny fond. Efter krascher det är då man kan hitta guldkorn i bråten som blir över, säger han.» Krascher och kriser hör till det normala och att vara en first mover är aldrig bra.«som ofta är det som avgör om företaget ska lyckas generera mervärde, enligt Kristoffer Stensrud. Det finns en spridd uppfattning om att noterade fastighetsaktier beter sig mer som andra börsaktier än som ett direktägande i fastigheter. På kort sikt stämmer det, men på tre till fem års sikt är det generellt de underliggande fastigheternas kassaflöden som styr priset på fastighetsaktier. För den långsiktige fungerar därför fastighetsaktier bra som placering. Det öppnar för långsiktigt attraktiv avkastning till en måttlig risk. Osäkert klimat ofta bra tid På många orter både i Stensruds hemland Norge och i Sverige har fastighetspriserna fortsatt att stiga. Att det kommer att komma en nedgång här också är utom tvivel, menar han. Det har ju alltid skett tidigare. Och trots eller just på grund av oron på finansmarknaderna, skuldproblemen i Sydeuropa, recessionen i Storbritannien, den svagare tillväxten i Kina och den i allmänhet långsammare globala tillväxten, är hösten 2012 en utmärkt tidpunkt att starta en ny fond, enligt Kristoffer Stensrud. Krascher och kriser hör till det normala och att vara en first mover är aldrig bra. Det är bättre att avvakta och se vad andra har gjort. Efter krascher det är då man kan hitta guldkorn i bråten som blir över. När IT-bubblan sprack var förtroendet för aktier lågt och tillväxtmarknaderna undervärderade. Det var då vi startade SKAGEN Kon-Tiki, och det var ju inte alls en dålig tidpunkt att investera i till exempel teknikaktier. Att andra bolag i det här läget lägger ner sina fastighetsfonder säger sig Kristoffer Stensrud inte ha så noga koll på. SKAGENs portföljförvaltare är fria att gå emot strömmen i turbulenta tider och kan investera i utvalda företag när andra tvingas sälja. Samtidigt betonar han att m 2 inte liknar en del av de fonder som under senare tid har blivit ökända. Dessa fonder har till skillnad från m 2 byggt på att kundernas kapital placerats i direktägda fastigheter. När kunderna velat ta ut sina pengar har fonderna fått problem med likviditet eftersom fastighetsmarknaden är trög, och att forcera fastighetsförsäljningar på kort tid skapar lätt en nedåtgående spiral. De som utgav sig för att vara fonder var i själva verket onoterade aktiebolag, menar han. SKAGEN m 2 består av börsnoterade aktier, den som investerar kan snabbt gå in eller ut ur fonden. Här har vi en matchning mellan såväl likvida tillgångar som likvida finansiärer. Det är en väldigt viktig skillnad! Eller åtminstone använda Google street view, skämtar han. Vi vill ju inte köpa några spökstäder, det har sålts alltför många sådana under åren! Explosiv urbanisering Storstäder som Mumbai, Singapore eller Hongkong lider av en närmast kronisk brist på mark. Från 1960-talet och fram till idag har dessa sett en fenomenal utveckling, och i städer som då närmast kunde kallas perifera, har fastighetsvärdena ökat tusenfalt. Du har ju under åren varit med och startat samtliga SKAGEN-fonder. Hur känns det att inte vara med den här gången? Det är helt i sin ordning, ler han. Det är nog krävande att ha hand om Kon-Tiki. Och jag kan ju inte alltid lägga mig i allt, eller hur? asm Anna Marcus skagenfonder.se

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

I en föränderlig värld

I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 Oupptäckta möjligheter I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 www.skagenfonder.se INNEHÅLL LEDARE Ett gott år på aktiemarknaderna > 3 Per Wennberg, vd SKAGEN i Sverige Talet 3 > 5 Harald

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT KRISLÄGE SOM VANLIGT MÖJLIGHETER NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Årets första kvartal har präglats av stor turbulens på den politiska arenan likväl som

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

Trotsar tragedier och oro 5

Trotsar tragedier och oro 5 NUMMER 1 MaRs 2011 skagenfonder.se portföljförvaltarnas BeRäTTelse sidan 21 Trotsar tragedier och oro 5 Bra betyg Fondanalysföretaget Morningstar har börjat ge kvalitetsbetyg till fonder. Hittills har

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Uppgång med tillväxtmarknader

Uppgång med tillväxtmarknader Årsrapport 2010 Portföljförvaltarnas berättelse sidan 27: Uppgång med tillväxtmarknader Pessimisterna tog fel. Med tillväxtmarknaderna i förarsätet blev den globala tillväxten solida fem procent under

Läs mer

Stabil kurs på orolig sjö

Stabil kurs på orolig sjö NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara

Läs mer

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat SKAGEN FONDER Årsrapport 2006 Succé igen Konsten att investera Jag arbetar inte som investerare, jag ÄR investerare. För mig är det ett sätt att leva, inte ett yrke. Filip Weintraub, förvaltare för SKAGEN

Läs mer

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft

Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att använda sunt förnuft En lægprædikant holder gudstjeneste på Skagen Sønderstrand,, 1877. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren). Välkommen till ett annorlunda fondbolag Konsten att

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Börsens värsta fallgropar

Börsens värsta fallgropar OMVÄRLD & ANALYS Tillväxten ökar Här är tillväxtbolagen du bör satsa på framöver. Månadsrapport för januari 2011, sidan 7 Anders Bruzelius: Därför blir 2011 ett starkt börsår STOCKHOLMSBÖRSEN. Under året

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

Stark dollar. Världs- och inbördeskrig, depressioner, kapningar och bankkriser. Peter Wiklöf, Ålandsbankens vd: Vi är inte giriga

Stark dollar. Världs- och inbördeskrig, depressioner, kapningar och bankkriser. Peter Wiklöf, Ålandsbankens vd: Vi är inte giriga 52014 Peter Wiklöf, Ålandsbankens vd: Vi är inte giriga Världs- och inbördeskrig, depressioner, kapningar och bankkriser Ålandsbanken har överlevt allt Stark dollar mumma för många börsbolag Marknadsutsikter

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Den långsiktige får bra avkastning

Den långsiktige får bra avkastning 22013 ASSET LIABILITY MANAGEMENT Soppatorsk ingen tillväxt i Europa Hans Asplunds tips till kommuner: Klargör syftet med förvaltningen Ratos-Arne: Den långsiktige får bra avkastning Innehåll Redaktion

Läs mer

Årsredovisning 2000. Annual Report

Årsredovisning 2000. Annual Report Årsredovisning 2000 Annual Report Lite mer att leva för är inte bara mottot för AMF Pensions verksamhet. Det var också temat för den fototävling företaget anordnade 2000. 35 unga fotografer inbjöds till

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer