WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING Tema hållbart boende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007. Tema hållbart boende"

Transkript

1 WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007 WALLENSTAM ÅRSREDOVISNING 2007 Tema hållbart boende

2 HEJ OCH VÄLKOMMEN TILL 2007 ÅRS REDOVISNING Visst är vi extremt stolta över allt vi gjorde När nya året ringde in var alla våra mål uppfyllda för perioden och vi kunde presentera det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Med en soliditet på 42 % vid årets slut har vi unika möjligheter att fortsätta utveckla bolaget Wallenstam i en positiv riktning framåt. Men samtidigt engagerar vi oss i den växande klimatproblematiken och det stegrande behovet att säkerställa trygghet i vårt samhälle. Och vi gör det konkret; i vår nybyggnation, med hyresgästs- och trygghetsarbetet som vi fördjupar 2008 och i en offensiv vindkraftssatsning. Hållbart boende är en av Wallenstams huvudfrågor och temat för årets utökade redovisning som ger dig en aktuell bild av det vi arbetar för, vägen till resultatet för perioden 2005 till 2007 och bolagets mål för framtiden. Läs om passivhusinspirerade Brovakten som, signerat Gert Wingårdh, ger Stockholm en ny skyline. Ta en tur från 1992 och fram till våra marknader idag. Möt vår styrelseordförande Christer Villard som redogör för bolagets utsikter och styrelsearbetet Följ med till våra vindkraftverk och ta del av projekten, visionerna och materialen som vår verksamhet vilar på. Och så presenterar vi nya målet: 300 kronor per aktie i substansvärde. Välkommen till Wallenstam!

3 2007 I SAMMANDRAG Wallenstam har på samtliga punkter uppfyllt de uppsatta målen för FÖRVALTNINGSRESULTAT EGET KAPITAL PER AKTIE SOLIDITET Mkr Kr % Mål 2007 minst 300 Mkr Mål 2007 minst 100 kr/aktie Mål 2007 minst 25 % Förvaltningsresultatet ökar till 306 Mkr (247), en ökning med 24 % Substansvärdet per aktie ökar med 10 % och uppgår till 181 kr (165) Årets resultat efter skatt uppgår till Mkr (2007), motsvarande en vinst per aktie om 17 kr (32) Hyresintäkterna för perioden uppgår till Mkr (1 239) Wallenstams fastigheter har en fortsatt god värdetillväxt. Under 2007 uppgår värdeförändringarna till 787 Mkr (1 694) Fastigheter har sålts för ca 2 Mdr till ett pris 15 % över värdering Investeringar i ny- och ombyggnation av fastigheter uppgår till 926 Mkr (693) Vindkraftsinvesteringarna under året uppgår till 84 Mkr (57) Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,00 kr per aktie (2,50), en ökning med 20 % Nytt mål för 2012: Substansvärde per aktie ska överstiga 300 kr NYCKELTAL Resultat Hyresintäkter, Mkr Rörelseresultat, Mkr Förvaltningsresultat, Mkr Resultat efter skatt, Mkr Räntabilitet på eget kapital, % Uthyrningsgrad yta, % Finansiell ställning Fastigheternas värde, Mkr Soliditet, % Genomsnittlig låneränta per 31 december, % 4,26 4,26 3,96 Data per aktie, kr Rörelseresultat Förvaltningsresultat Resultat efter skatt Eget kapital Substansvärde Utdelning 3,00* 2,50 2,00 * Föreslagen utdelning 2007 I SAMMANDRAG 3

4 INNEHÅLL INLEDNING Mål för nästa period 7 Hans Wallenstam har ordet 8 Våra Marknader 13 Riktigt hållbart boende i välbyggda energismarta hus 14 Beständig flirt med New York City 17 Wallenstam helt självförsörjande på el Med hyresgästens trygghet i fokus 23 Vårt hållbarhetsarbete 24 Om Bostadsmarknaden 26 En stadsutvecklare som bygger hållbart och ökar platsers attraktionskraft 28 Om Lokalmarknaden 33 Fastighetsutveckling projekt och trender 38 Om Fastighetsmarknaden 41 Fastigheternas värde 43 Organisation och medarbetare 47 Christer Villard har ordet 50 Direktionen och revisorer 52 Styrelsen 53 Flerårsöversikt 54 Aktiefakta 56 FINANSIELL RAPPORTERING Förvaltningsberättelse 57 Koncernens resultaträkning 64 Koncernens balansräkning 67 Koncernens förändring eget kapital 68 Koncernens kassafl ödesanalys 69 Koncernens redovisningsprinciper och noter 70 Moderbolagets resultaträkning 87 Moderbolagets balansräkning 88 Moderbolagets förändring eget kapital 89 Moderbolagets kassafl ödesanalys 90 Moderbolagets redovisningsprinciper och noter 91 Revisionsberättelse 99 Bolagsstyrningsrapport 100 Styrelsens rapport om intern kontroll 104 FASTIGHETSFÖRTECKNING OCH KARTOR Fastighetsbeståndet 107 Fastighetsöversikt 109 Fastighetsförteckning Stockholm 110 Fastighetsförteckning Helsingborg 114 Fastighetsförteckning Göteborg 115 Hela Wallenstamkoncernen 118 Fastighetsförsäljningar under Fastighetsförvärv under KALENDARIUM Utvecklingsföretaget Wallenstam 122 Välkommen till årsstämman 123 Definitioner flik Adress omslagets baksida 4 INNEHÅLL

5 2007 I SAMMANDRAG 5

6 Den som vill inreda sitt kontor riktigt exklusivt låter fl yga in möbler ritade av det amerikanska arkitektparet Charles och Ray Eames. Och särskilt borden och stolarna i plywood. Deras första skapelser i detta något över axeln sedda material ritades i mitten av 1940-talet. (Paret Eames var inte först med att arbeta i plywood. Paret Akhenaton och Nefertiti var ca år före.) Var idén kom från? Under andra världskriget hade Charles Eames ritat spjälförband i plywood för att kunna fl yga hem sårade soldater från öarna i Stilla Havet. Charles och Ray Eames hyllade en organisk, kreativ process: fl era års tankearbete under ett ständigt prövande och förkastande mellan idé och färdig möbel. Ungefär som när Wallenstam tar fram ett hus. 6 INNEHÅLL

7 MÅL FÖR NÄSTA PERIOD Vi styr vår verksamhet med affärsplaner. Den nya affärsplanen gäller för perioden Styrelsen har antagit nedanstående inriktning. VISION Att vara ledande stadsutvecklare samt marknadsledande fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. AFFÄRSIDÉ Att köpa, bygga, utveckla samt sälja fastigheter i utvalda storstadsregioner med långsiktig hållbarhet för människor och företag. AFFÄRSPROCESS Vi köper fastigheter där vi kan skapa värdetillväxt. Vi skapar värdetillväxt dels genom att bygga och utveckla fastigheter och dels genom en lönsam och hållbar förvaltning. Vi säljer fastigheterna när vår förväntade värdetillväxt har uppnåtts eller utvecklar dem igen. Köper och bygger Värdetillväxt Lönsam och hållbar förvaltning och utveckling Säljer MÅL 2012 Övergripande finansiellt mål Substansvärde per aktie > 300 kronor Ledstjärnor Soliditeten ska årligen överstiga 25 % Uthyrningsgrad i det kommersiella beståndet ska årligen överstiga 95 % Under perioden ska nya lägenheter färdigställas till en direktavkastning som överstiger 7 % Wallenstam ska ha en energiproduktion från förnyelsebar energi som täcker eget och kunders behov räknat på kwh månadsbehov En fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet KONCERNSTRATEGI Koncernstrategin omfattar de områden som är av väsentlig betydelse för vår verksamhet. Organisationsstrategi Vår organisation utgår från kundens behov. Vi driver verksamheten i affärsområden som har eget ansvar inom ramen för uppsatta mål. Specialiserade staber stödjer affärsområdenas verksamhet. Affärsstrategi Affärsområdena ska arbeta utifrån handlingsplaner för köp, nyproduktion, fastighetsutveckling, produktutveckling, kundvård samt fastighetsförsäljning. Förvaltningsstrategi Förvaltningsarbetet ska utgå från kundens behov. Vi ska ha handlingsplaner för att uppnå mål inom kvalitet, trygghet, socialt ansvar och ekonomi. Hållbarhetsstrategi Vi ska verka för långsiktig hållbarhet för människor och företag. Handlingsplaner ska fi nnas för att minska miljöbelastningen. Vi ska minska energiförbrukningen samt bli självförsörjande på miljövänlig el genom egen produktion. Personalstrategi Vi möter omvärldens krav genom att vår personal ska vara positiv, flexibel och kundorienterad. Vi ska ständigt utveckla, utbilda och värna om vår personal. Aktieägarstrategi Vi ska tillvarata aktieägarnas intresse genom att pröva samtliga på marknaden relevanta aktierelaterade instrument för att inneha en för bolaget optimal kapitalstruktur. Wallenstams kärnvärden Vi styr våra verksamheter med utgångspunkt från våra kärnvärden. Alla anställda ska agera med utgångspunkt från de ledord som uttrycker de grundläggande värderingar som ska genomsyra Wallenstam. Ansvar för utveckling Respekt för människa och miljö Engagemang för boendet VARUMÄRKET WALLENSTAM Vi föryngrar vår grafiska profil och koncentrerar vår kommunikation kring vårt varumärke. I mötet med våra kunder och vår omvärld tillämpar vi våra kärnvärden konsekvent och skapar en tydlig bild av begreppet Wallenstam. Hur vi syns och upplevs i media och agerar i samhället påverkar vårt varumärke och våra möjligheter att växa och utvecklas. MÅL FÖR NÄSTA PERIOD 7

8 HANS WALLENSTAM HAR ORDET Wallenstams VD brinner för fastigheter och byggnation. Och tar allvarligt på sin roll som hållbar stadsutvecklare. Vi har hittat ett koncept att bygga bostäder till rimlig hyra för hyresgästen och med 7 % direktavkastning. Vi sålde fastigheter för 2 miljarder kronor under 2007 som vi nu kan reinvestera i hållbara utvecklingsprojekt. Under ödesåren tog Hans Wallenstam med personal företaget ur krisen som ett av få överlevande börsnoterade fastighetsbolag fattade han beslutet att det måste gå att bygga kostnads- och yteffektiva kvalitetslägenheter till bara kr/kvm och utan bidrag och klarade det. Ändå ser han 2007 som ett av de mest utmanande och avgörande åren hittills. Vilka var höjdpunkterna under 2007? Först och främst är det alltid stort när familjer flyttar in i nya hem i ny byggnation byggde vi 400 lägenheter och kunde med det erbjuda många familjer nytt boende. För det andra stod vi inför ett trendbrott Vi sålde fastigheter för 2 miljarder kronor och gjorde inga förvärv under året. Det var en stor sak för oss eftersom vi därmed frigjorde kapital som vi nu kan reinvestera i hållbara utvecklingsprojekt. En tredje stor händelse under 2007 var att vi på lokalmarknaden i Göteborg efter bearbetning på alla plan nådde upp till drygt 97 % uthyrningsgrad på en marknad med 10 % vakans. Detta var ett mål vi hade, faktiskt vårt svåraste, och med det uppfyllde vi alla våra mål för perioden. Verksamhets- och resultatsmässigt, hur såg 2007 ut? Återigen levererade bolaget ett mycket bra resultat och nådde målet med det bästa förvaltningsresultatet någonsin, över 300 miljoner kronor, och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia, 181 kronor per aktie. En soliditet på 42 % vid årets slut ger oss stor möjlighet att utveckla företaget framåt. Vi var med och tyckte, påverkade och byggde till mycket god avkastning och fick framförallt i Stockholm vara med och forma nya spännande områden. Vi kom dessutom långt med vår vindkraftssatsning vilket ger oss möjligheter att fortsätta expandera stort i vår satsning på förnyelsebar el. Vi klarade alla mål vi satt upp för perioden 2005 till 2007 och har förberett för en spännande och expansiv period. Hur kunde ni prestera så bra resultat? Dels gjorde vi många goda affärer och dels slutar vi aldrig att leta nya lägen och idéer med vårt koncept att bygga lägenheter till 7 % avkastning. Sen är det hur vi arbetar överlag. Trots vårt stora fastighetsbestånd är företagets största tillgång vår personal. Det må låta som en klyscha, men vi har ett fantastiskt väl sammansatt gäng. Vi har sett till att inte bygga hierarkiskt och att vara professionella i varje moment och i varje del av verksamheten. Alla har lika stor del av resultatet. Aktiekursen för 2007, hur kommenterar du den? Aktiekursen har stigit med 50 % varje år de senaste fem åren och fortsatte från 141 kronor i januari till 185 kronor i juni. Med subprime-lånebubblan i USA och börsoron som följde föll aktien, visserligen mindre än branschindex, och stannade på 121 kronor vid årets slut. Vi kan dock inte påverka värderingen av aktien där bedömare jämställer fastighetsverksamhet i stora fastighetsbolag med generösa kreditgivningar för småhusägare på andra sidan Atlanten. Det vi kan säga är att bolaget mår gott och Wallenstam står starkare än någonsin. Vad kan Wallenstam tillföra hyresgästen som stadsutvecklare? Det kanske är svårt för hyresgästen att uppfatta vad vi gör. Nummer ett för oss är att vi ska bidra till ett hållbart boende där hela kedjan ingår; från att vi hjälper staden att hitta lösningar och idéer för att göra staden mer levande och attraktiv där befi ntlig infrastruktur utnyttjas maximalt, till att vi bygger och utvecklar hållbart och kostnadseffektivt och med det kan erbjuda familjer och verksamheter ytsmarta lokaler och lägenheter till rimlig hyra och bra villkor. Man kan säga att vi ger våra hyresgäster möjligheter till att leva hållbart och göra boendekarriär eftersom de har möjlighet till olika slags boenden och förtur att flytta in i våra nybyggda projekt. På vilket sätt bemöter ni era hyresgäster? Vi har två slags hyresgäster, boende och företag. Med företagen har vi naturligt en stöttande funktion där vi utifrån lokalen och samarbeten i staden kontinuerligt bidrar till att utveckla kundens verksamhet. När det gäller de boende har vi själva direktkontakt via vår serviceorganisation. Vi gör från 2008 en stor satsning för att kunna erbjuda utökad kvalitet och trygghet för våra hyresgäster och hoppas med det att bygga en ännu starkare relation. Målsättningen är att kartlägga hela områden ur ett kvalitets- och trygghetsperspektiv och utifrån det kunna erbjuda ett hållbart boende på alla sätt. Ni startade upp en vindkraftssatsning för två år sen, vad innebär det? Vår vindkraftssatsning innebär att vi kan erbjuda våra hyresgäster miljövänlig el till ett bra pris och att vi kan bli självförsörjande och slipper belasta vårt klimat med miljöovänliga lösningar. Det är en lång väg att vandra med långa ledtider innan vindkraftverken kan tas i bruk. Under 2007 var tre verk igång som årligen kan producera upp mot 8,5 miljoner kwh. I och med att vi bildat eget elhandelsbolag kan vi lätt bilda 8 HANS WALLENSTAM

9 Hans Wallenstam har visioner för hållbart boende på fl era nivåer. Varför kollektivtrafi ken inte är gratis, skattefi nansierad och driven på hållbar energi som exempelvis vindkraft är för mig en gåta. Och istället för att minska antalet p-platser i städerna borde man bara släppa in miljöbilar i städerna om tre år och då låta dem få stå gratis. HANS WALLENSTAM 9

10 nya vindkraftsbolag och är långt framme med många spännande projekt. Vad tillför du som VD för Wallenstam? Lång erfarenhet och stort intresse av affärer. Jag älskar mitt jobb och har alltid varit fascinerad av hus och byggnation. Det började tidigt och som 14-åring började jag jobba extra på sommaren som grovarbetare och när jag pluggade på Handels extraknäckte jag som förvaltare på eftermiddagarna. Jag har varit heltidsanställd i bolaget i 21 år och är mycket tacksam över att få arbeta med något som är så spännande. Och jag tror att det är så det är: ska man göra sitt jobb bra och vilja arbeta hårt måste man tycka att det är roligt och meningsfullt. Hållbarhet, vad betyder det för dig och hur kan ni utveckla hållbart boende ytterligare? Just nu betyder hållbarhet oerhört mycket. Vi måste alla dra vårt strå till stacken och vi gör allt vi kan för att bygga och förvalta på ett hållbart sätt. För det första så bygger vi kostnads- och energieffektivt där fler människor kan bo bekvämt på färre kvadrat till rimlig hyra. Vi fortsätter det konkreta miljöarbetet vi drog igång för två år sedan, med individuell energimätning på all nybyggnation och en progressiv vindkraftssatsning som ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder förnyelsebar el till bra pris. I varje moment tittar vi på hur vi kan minimera vår och våra kunders energikonsumtion och bidra till ett hållbart boende i en levande stad. Kan du kommentera målet ni sätter upp inför nästa period? Vi har bara ett mål och det är oerhört utmanande: 300 kronor i substansvärde/aktie. Till det har vi knutit ett antal ledstjärnor: vi ska bygga mer, bli mer effektiva i förvaltningen, erbjuda högre kvalitet och bli helt självförsörjande på förnyelsebar energi. Jag vill poängtera att vi valt att göra en 5-årsplan istället för en 3-årsplan eftersom vi är i en bransch med långa ledtider och vill kunna påverka utvecklingen. Vi ser fram mot en period av hårt arbete. VÅRA CSR-AKTIVITETER Wallenstam hjälper fl era organisationer för människor som har det svårt. Företaget värnar om ansvarsfullt företagande och sponsrar så kollektivt som möjligt, till breda idrotter och i första hand till ungdomar. Att ställa upp för dem som behöver det är en skyldighet vi har som samhällsmedborgare, säger Hans Wallenstam och fortsätter: Störst nytta för hela samhället gör vi dock med våra miljösatsningar. Miljömässigt samhällsansvar Kontinuerligt hållbarhetsarbete där individuell energimätning sedan 2006 är standard på Wallenstams nybyggnation. Alla nyuttagna tjänstebilar ska vara miljöbilar och företaget kartlägger och miljöinventerar från 2008 alla hus. Eget elhandelsbolag producerar egen el via vindkraft med riktlinjen att koncernen ska vara helt självförsörjande på el senast Wallenstam arbetar för en minskning av energiförbrukningen för samtliga energislag (el, vatten och värme). Målet är en minskning med 15 % fram till Socialt och etiskt samhällsansvar Lugnt och Tryggt boende Wallenstams hela fastighetsbestånd inventeras från 2008 ur ett trygghetsperspektiv för hyresgästerna och en handlingsplan tas fram. Ett pågående projekt i Husby i samarbete med stadsdelsnämnd och polis syftar till att skapa trygghet inte bara i Wallenstams hus utan i hela närområdet (läs mer på sid 23). Sponsring Wallenstam stöder bl a organisationer som Barn i nöd, Bris, Störningsjouren i Stockholm och Göteborg. Företaget är en av de största givarna till Stadsmissionen i Stockholm och Räddningsmissionen i Göteborg. Idrottssponsring görs till breda idrotter och i första hand till ungdomsverksamheterna. Boende för hemlösa Wallenstam bidrog under 2007 till 20 % av Stockholms Stads behov av försöks- och träningslägenheter för att hjälpa hemlösa till rehabilitering in i ett vanligt liv igen. Ett trestegsprogram där den hemlöse först erbjuds rum, i steg två en träningslägenhet och i steg tre en försökslägenhet. Ungdomslägenheter Wallenstam deltar i ett projekt som Göteborg Stad driver för att kunna erbjuda ungdomsbostäder till rimlig hyra. VD Hans Wallenstam 10 HANS WALLENSTAM

11 2007 I SAMMANDRAG 11

12 Den italienske konstnären och inredningsarkitekten Piero Fornasetti bläddrade i en veckotidning från 1800-talet och blev förälskad i ett porträtt av den vackra operasångerskan Lina Cavalieri. Han applicerade hennes ansikte på mer än 500 inredningsdetaljer som lampskärmar, paraplyställ, tallrikar Andra symboler han uppskattade var Solen och Tiden. Det skiljer honom inte från Wallenstam. Inte heller hans intresse för tapeter. Motivet på just denna tapet formgav han i slutet av talet till entréhallen i sitt hus i Milano. Den som tycker Fornasettis tapeter ger ett något överlastat intryck om de sättes på rummets samtliga väggar nöjer sig med en enda vägg. (Nej, inte ens göteborgare kallar dylika tapeter för Fondnasetti.) 12 INNEHÅLL

13 VÅRA MARKNADER Ett stycke Wallenstamhistoria För femton år sedan var läget annorlunda såväl på marknaden som för Wallenstam som bolag. Fastighetskrisen var ett faktum och medan svenska fastighetsbolag gick i konkurs klarade Wallenstam sig ur 90-talets fastighetskris som ett av ytterst få överlevande börsnoterade fastighetsbolag. I ett tidigt skede drog Hans Wallenstam ihop ledningen som tog fram en plan för hur bolaget skulle banta organisationen och överleva. Med den i bakfi ckan gick man till banken och presenterade strategin som företaget sedan levererade utifrån, månad för månad. Snart insåg Wallenstam att värdetillväxten från fastighetsrallyt på 80-talet där fastigheter hyrde ut sig själva defi nitivt var historia. Företaget införde ett begrepp som tidigare inte existerat inom fastighetsbranschen, nämligen kundfokus, och satte vid årsskiftet upp en ny kundorganisation som fokuserade på uthyrning och att behålla varje kund. Med det gick Wallenstam in i en ny förvaltningsera. Fastigheter och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Det är Wallenstams erbjudande till tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Wallenstam utvecklar fastigheter för ett hållbart boende i Sveriges tre mest offensiva regioner. Det finns en anledning att företaget valt att profilera sig på just dessa marknader. Och affärsidén är energismart. Tanken bakom erbjudandet är att med fokus på kvalitet, trygghet och hållbar tillväxt utveckla fastigheter och marknader för ett hållbart boende och företagande. Wallenstam är en nyckelspelare på bostadsmarknaden i tre svenska regioner och städer som präglas av stark inflyttning och hög efterfrågan på bostäder och lokaler. Det handlar om tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Helsingborg områden som matchar företagets vision och erbjudande. I Göteborg är Wallenstam med attraktiva lägen och djup och bred branschkännedom en av stadens två största aktörer och utvecklare av lokalmarknaden. Affärsidén bygger på ett kretsloppstänkande: efter förvärv, förvaltning, nybyggnation och utveckling avyttras delar av företagets förädlade fastighetsbestånd. Den höga efterfrågan på fastigheter i tillväxtregionerna ger goda avyttringsmöjligheter och därmed möjlighet att reinvestera i hållbar nybyggnation och förvärv. I utvecklingsarbetet koncentrerar man sig inte bara på fastigheternas kvalitet utan även den sociala miljön, atmosfären och tryggheten i närområdet, för hyresgästen och besökande. Konceptet borgar för en hållbar värdetillväxt i bolaget. Parallellt med framgångsrik byggnation till en direktavkastning på 7 % och rimlig hyra, driver Wallenstam en vindkraftssatsning med målet att 2012 vara helt självförsörjande på el. Det ger möjligheten att förse såväl hyresgästerna som sig själva med förnyelsebar el till förutsägbart och lågt pris. Samtidigt, kring 1995, satt bankägda Retriva med ett stort fastighetsbestånd som förvärvats efter alla konkurser. Wallenstam hade skapat förtroende efter sitt metodiska arbete under krisåren och med sin tydliga strategi för företagets utveckling med kundfokuserad förvaltning. Dessa två faktorer var avgörande för Retriva som gjorde bedömningen att ett byte med Wallenstamaktier mot fastigheter skulle vara mer lönsamt än att försöka skapa utveckling i egen förvaltning. Wallenstam fi ck med det en unik möjlighet att växa systematiskt och kraftigt, parallellt med sin kundfokuserade förvaltning tog Wallenstam samtidigt som man startade eget elhandelsbolag fram en metod för att bygga yteffektiva hyresrätter till god avkastning och rimlig hyra. Med en marknad som skrek efter välplanerade, prisvärda hyresrätter öppnades helt nya möjligheter till lönsamhet upp för utvecklingsföretaget. Hållbarhet fokuserades och 2005 började man undersöka möjligheterna att producera egen förnyelsebar el och förvärva vindkraftverk samtidigt som man förberedde för nybyggnation med individuell energimätning blev året där Wallenstam med ett fl ertal spännande bygg- och vindkraftsprojekt i pipeline med kostnads- och energieffektiva byggmetoder byggde 400 hyresrätter till rimlig hyra och en direktavkastning på 7 %, samt producerade el i sina tre egna vindkraftverk. Det hårda arbetet som företaget utförde, bland annat under åren 1992 till 2007, utgör grunden till det Wallenstam är idag, år 2008; ett utvecklingsföretag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och levande näringsliv i Sveriges tre starkaste tillväxtregioner. VÅRA MARKNADER 13

14 RIKTIGT HÅLLBART BOENDE I VÄLBYGGDA ENERGISMARTA HUS 2003 sa Wallenstam att det måste gå att bygga attraktiva hyresrätter för otroliga kr/kvm. Och så gjorde man det. Nästa naturliga steg är att addera hållbarhet till konceptet. Benny Olsson, chef för Wallenstams utvecklingsavdelning, var med när Wallenstam för fyra år sedan tog beslutet som skulle visa sig hållbart. Vi hade inte byggt någonting på tio år men behovet av hyresrätter var enormt och vi ville gärna återvända till det som Lennart Wallenstam började verksamheten med 1944 och som vi kände att vi hade musklerna och kompetensen för, nämligen att bygga bostäder till rimliga kostnader och till en rimlig hyra, utan att behöva förlita oss på statliga subventioner. KOSTNADSSTYRD BYGGNATION Medan branschen fokuserade på hyra per kvadratmeter, anammade Wallenstam ett hyresgästperspektiv och riktade in sig på vad det skulle kosta att bo per månad. Samtidigt kostnadsstyrdes byggnationen från dag ett. Kanske var det därför Wallenstam lyckades med det som ingen trodde var möjligt: att bygga yteffektiva, estetiskt tilltalande kvalitetslägenheter med en produktionskostnad på kr/kvm, en direktavkastning på 7 % och dessutom till en rimlig hyra. Benny Olsson berättar: Vårt första byggprojekt var i Hammarby Sjöstad och branschen undrade hur vi kunde bygga så billigt. Men vi tyckte inte att det var billigt. Det vi gjorde var att vi kapade alla mellanled, var noga med projekteringen och kostnadsstyrde från dag ett. Vi bjöd in exploateringskontoret att inspektera våra lägenheter när allt var färdigt och de fann att det inte var någon skillnad jämfört med Sjöstadens andra lägenheter. Det var samma höga kvalitet rakt igenom. ENERGIEFFEKTIVITET TILL KONCEPTET Wallenstam fortsatte att bygga med samma vision, vässade processerna ytterligare och producerade under hyreslägenheter i Stockholm och 60 i Göteborg enligt den framgångsrika modellen. Samtidigt började företaget undersöka hur man skulle kunna ta nästa nödvändiga steg: Att bemöta och komma med en lösning för vår tids klimatproblematik, där bygg- och fastighetssektorn står för nästan 50 % av landets energianvändning: 2007 bestämde vi oss för att sätta 100 % fokus på energieffektivitet och ett hållbart boende för våra hyresgäster. Och vi ser på allt som har med hållbarhet att göra. Redan 2006 var individuell energimätning standard på all vår nybyggnation, vilket i medeltal resulterar i % lägre förbrukning. Vi arbetar aktivt för att kunna erbjuda våra kunder förnyelsebar Energieffektiva passivhus Energismart byggda hus med tjocka väggar och strategiskt placerade fönster, där frånluft såväl som frånvatten utnyttjas. Husen värms upp passivt genom instrålad sol, värmespill från matlagning, elektrisk utrustning, belysning, husdjur och människor i husen. Ett passivhus ger förbrukningsminskningar på upp till 50 %. 14 HÅLLBART BOENDE

15 Vi jobbar målmedvetet med en kombination av erfarenhet, fi ngertoppskänsla och kostnadsstyrning från dag ett. I botten ligger en vilja att erbjuda våra hyresgäster ett hållbart boende med smart planerade lägenheter till en rimlig månadskostnad, säger Benny Olsson på Wallenstam. HÅLLBART BOENDE 15

16 el via vår satsning på egen vindkraft. Dessutom bygger vi för ett tryggt och energieffektivt boende med en strävan mot passivhuslösningar som ger upp till ytterligare 50 % lägre förbrukning, säger Benny Olsson. HUS SOM VÄRMS AV MÄNNISKOR För kvarteret Brovakten, där Gert Wingårdh ligger bakom arkitekturen tillsammans med Wallenstam är passivhustanken defi nitivt på tapeten. Två arkitektoniskt spännande tjugovåningstorn med fasader i svart terrazzo kommer från 2010 att kanta Essingeleden utmed norra Kungsholmen på Hornsbergs Strand. Det handlar om 260 yteffektiva lägenheter med tjocka väggar, mycket glas och mekaniska värmeåtervinningssystem. All varm frånluft tillvaratas och huskropparna värms av bergvärme, instrålad sol, värmespill från elektrisk utrustning, belysning och människorna som bor i och besöker husen. Husen kommer defi nitivt att bli omtalade. Vi bygger gärna uppseendeväckande hus, om det är det platsen behöver. Att bygga monument för att vinna priser är däremot helt ointressant för oss. Vi bygger kostnads- och yteffektiva lägenheter där människor kan leva hållbart och där husen anpassas till platsen. GENOMTÄNKT FÖR KUNDEN Hållbart ur ett hållbart hyresgästperspektiv alltså. I det ingår även att Wallenstam inte bygger onödigt stora lägenheter. Exempelvis blir en etta på 50 kvm dyr att bo i för hyresgästen, men billig att bygga eftersom badrum och kök kostar mest. Vi jobbar hårt med planlösningarna för att bli kostnadseffektiva ur ett hyresgästperspektiv. Vissa behöver en stor lägenhet som bemöter den moderna familjens växlande krav. Andra efterfrågar 35 välplanerade kvadratmetrar där de kan få in en dubbelsäng i en alkov, och där man kan vara två som delar hyran. Benny Olssons grupp Wallenstam Fastighetsutveckling har gått från två till 30 personer på fyra år. Och visionen är grön och glasklar: Vi fortsätter vårt koncept att erbjuda städerna kostnadseffektiv byggnation av smart planerade lägenheter. Kostnadseffektiviteten behöver aldrig inverka på god arkitektur utan det avgörande är hur vi hanterar byggprocessen och att husen är ritade så att vi bygger rätt på en gång. I Sjöstaden ligger vi % lägre i hyra än allmännyttan. Det har vi tänkt fortsätta med även när vi lägger energieffektivitet till vårt byggande. Kvarteret Brovakten Ett par svarta, långsmalt självklara tjugovåningstorn. På det tre ljusare, lägre och bakåt utskjutande skänklar. Tillsammans, rygg mot rygg, med Essingeleden emellan sig, formar huskropparna två elegant skyddande spegelvända E-former. Med lätthet och tyngd som yin och yang. Nybyggnation med passivhustanke på Hornsbergs strand i Stockholm 260 lägenheter från 35 till 140 kvm Två avlånga 20-vånings tornbyggnader med vardera tre 7 8-våningsskänklar Terrazzo i tre nyanser: svart på tornbyggnaderna, grå och vit på skänklar FTX-system för värmeåtervinning med mekanisk till- och frånluft möjliggör att varm frånluft tillvaratas Tjocka, extra välisolerade väggar i en tung sandwich betongelementskonstruktion Värmespill från elektrisk utrustning, belysning, människor samt instrålande sol tillvaratas Välplacerade lågenergifönster Bergvärme installeras för resterande värmebehov Mellan skänklarna skapas tysta och skyddade bostadsgårdar att vistas i Parken mellan huskropparna är byggd för att ge sköna visuella och rumsliga upplevelser på håll 144 parkeringsplatser i garage under jorden. Planerad byggstart tredje kvartalet 2008 Infl yttning 2010 Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh, Per Glembrandt 16 HÅLLBART BOENDE

17 Kvarteret Brovakten känns downtown New York och ger Stockholm en självklar storstadsprägel, säger Gert Wingårdh. BESTÄNDIG FLIRT MED NEW YORK CITY En stockholmsk tradition av hus med torn byggda i par, en tanke från staden att markera broar mellan öar med slagfärdig byggnation, behov av många lägenheter. Och så en omöjlig tomt. Det var förutsättningar som Gert Wingårdh med kolleger på Wingårdhs Arkitekter frontade när de fick Wallenstams förfrågan att rita något bra på Hornsbergs Strand: När vi tittade på tomten kom vi snabbt fram till att den hade sina begränsningar, men stor potential. Tomten ligger som en entré till Stockholm utmed Essingeleden och är med trafi ksituationen kraftigt bullerexponerad. Efter riskanalyser kom vi fram till att vi kan bygga minst 35 meter från vägbanan och att byggnaderna måste bli avlånga, enkelsidiga och får vända ryggen åt vägen. 260 lägenheter inrymda i två imposanta 20-våningstorn med lägre, utskjutande våningsskänklar om tre presenterades och godkändes med beröm av såväl Wallenstam som Byggnadsnämnden och Skönhetsrådet. Vi ville skapa en byggnad med stark storstadsprägel och ett beständigt uttryck. Arkitekturen är baserad på ett tidigare framgångsrikt projekt, studentlägenheterna Chabo i Göteborg. Vi jobbar med betongelement, en slipad terrazzoyta i olika färger med markering för bjälklaget och våningshöga fönster som placeras livaktigt i avvikande material. Avslutningen uppåt utformas som en dubbelvåning, vilket understryker tornens vertikalitet. Mellan huskropparna blir det gröna ytor som bildar rum. Fastigheten byggs helt enligt passivhustanken med tjocka väggar, mycket glas och mekaniska värmeåtervinningssystem. Väggarna är gjorda i en tung betongelementkonstruktion som håller kvar värmespill inifrån och stoppar ljud utifrån. Vad tillför då byggnaden Stockholm och stadsbilden enligt arkitekt Wingårdh? Bilburna besökare känner direkt i magen att de är på väg in i en riktig storstad. De boende får ett centralt, mäktigt boende med utblick över staden. Och Stockholms stad stärker och befäster sin position som storstad. HÅLLBART BOENDE 17

18 WALLENSTAM HELT SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ EL 2012 Efter två års intensivt fotarbete kan Wallenstam vindkraft. Tre egna vindkraftverk genererar 8,5 miljoner kwh årligen och ett tiotal spännande projekt är i full gång. Nu fortsätter Wallenstam leta lägen över landet som ska komma hyresgästerna till godo i form av hållbar el till bra pris. Vindkraft är färskvara och mäktigt i sin enkelhet. Det känner man när man blickar uppför det 95 meter höga navet på slätten i skånska Lyngby. Rotorbladen är gigantiska och sugs tag i vinden med sina 90 meter i diameter. På ett år genereras här ca 5,5 miljoner kwh som går direkt ut till det allmänna elnätet. Hela vår vindkraftssatsning bygger på en stark vilja att kunna förse såväl våra kunder som oss själva med miljövänlig el och att dra vårt strå till stacken när det gäller hållbart boende. Vi har en vana att leta upp lägen och vara kreativa och kostnadseffektiva i projekteringen. Den kompetensen har vi tagit med oss in i vindkraftsprojekten, berättar Bo Strandberg som är VD för Wallenstam Energi AB. VÄRLDENS SNABBAST VÄXANDE VÄRMEKÄLLA Det hela började Marknaden skrek efter hyresrätter och genom kostnadsstyrning och slipade processer var Wallenstam i full gång med att bygga yt- och kostnadseffektiva hyresrätter till kr/kvm. Samtidigt fluktuerade elpriserna och klimatfrågan hade tagit fart på allvar. Vi hade en fastighet med fallrättighet för vattenkraft och tänkte att vi där skulle kunna utvinna förnyelsebar el till stabilt pris. Det visade sig att verket skulle kunna ge effekter på endast 100 kw. I samma veva började vi titta på vindkraft som var världens snabbast växande energikälla. Vi insåg snart att det var en snabbare framkomlig väg med möjlighet till långt högre effekter, 800 kw i en första pilot. Så var hela processen igång. När Wallenstam 2006 köpte sitt första vindkraftverk i Bohuslänska Rålanda hade man redan skapat optimala förutsättningar för ett affärsdrivet miljöarbete hade företaget nämligen startat eget elhandelsbolag, vilket ger Wallenstam möjlighet att kunna erbjuda miljövänlig el till bra pris både för hyresgästerna och sig själva. LÖNSAMMA MILJÖINVESTERINGAR Affären med egna vindkraftverk i eget elhandelsbolag är lönsam och vinsten med den förnyelsebara elen kommer såväl aktieägarna som Wallenstams hyresgäster till godo. Wallenstam driver även flera andra miljöprojekt, med utgångspunkten att de alltid ska vara affärsdrivna. Wallenstam ser det som sin uppgift som fastighetsägare att öka medvetenheten om hur hyresgästerna kan bidra till ett hållbart boende. Förutom att företaget helt riktat in sig på energieffektiv byggnation har individuell energimätning sedan 2006 varit standard på all Wallenstams nybyggnation. Med det kan hyresgästen påverka sina driftkostnader genom att reglera sin vatten-, värme- och elförbrukning. Och det blir stora skillnader i förbrukningen förklarar Bo Strandberg: Vårt första projekt med individuell energimätning gjorde vi 2006 i Hammarby Sjöstad. Det brukar ta lite tid innan hyresgästen inser att man faktiskt bara betalar för det man använder och att det gör skillnad. Förbrukningen i Sjöstaden sjunker för varje månad. Med siktet inställt på en förbrukning som är % lägre än normalt. AFFÄRSDRIVET MILJÖARBETE Idag har Wallenstam tre vindkraftverk som har en sammanlagd produktionskapacitet om 8,5 miljoner kwh per år. Detta räcker till att förse ca bostäder med el. Affärsdrivet miljöarbete är ett av Wallenstams fokusområden och visionen är att koncernen 2012 ska vara 100 % självförsörjande på el. För att nå dit krävs ett stort antal vindkraftprojekt och med ett tiotal projekt på gång har Wallenstam förberett sig utomordentligt väl. Förutom flera spännande projekt i bl a Jämtland, Härjedalen, på Lofoten samt i Lunnekullen planeras ett stort offshore-projekt i vindrika Hanöbukten, 8 km utanför Åhus: I december 2007 bildade vi ihop med Vattenfall ett gemensamt bolag som planerar att via vindkraftsparken i Hanöbuk- Wallenstams vindkraftverk 2007 Namn Modell Effekt Årsproduktion Navhöjd Rotordiameter LYNGBY VINDKRAFT Vestas V kw 5,5 miljoner kwh/år 95 m 90 m RÅLANDA VINDKRAFT Enercon E kw 1,5 miljoner kwh/år 75 m 48 m HÖRBY VINDKRAFT Enercon E kw 1,5 miljoner kwh/år 65 m 48 m 18 VINDKRAFT

19 Innan klockan 12 varje dag meddelas väntad elproduktion till Elbörsen. Klockan 16 meddelas produktionsplan till Svenska Kraftnät. Som balansansvarigt elhandelsbolag är Wallenstam ansvariga att köpa in motsvarande volym man säljer på Elbörsen. VINDKRAFT 19

20 ten förse drygt hem med förnyelsebar vindkraftsel. Vi projekterar för verk som ska stå meter från varandra. Tillståndsansökan är inlämnad och miljökonsekvensbeskrivningen i stort sett färdig. Wallenstams del i projektet beräknas ge ca 0,4 miljarder kwh årligen. WALLENSTAM LÅNGT FRAMME När markavtal är upprättat görs en mer exakt vindmätning än den man fått vid vindkarteringen från Meterologogiska Institutet i Uppsala. Samråd hålls sedan med myndigheter och allmänhet. Därefter görs en utredning kring miljökonsekvenserna som skickas med tillståndsansökan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Parallellt skickas bygglovsansökan till kommunen. Om inga överklaganden sker kan upphandling och byggnation inledas. Vi har flera projekt som ligger långt framme i processen. För att försäkra oss om jämn vindtillgång letar vi utspridda platser över landet. Och vi är aktiva i beskrivnings- och tillståndsarbetet som kan bli både långdraget och komplicerat. Tidsaxeln från att man gör sin första miljökonsekvensbeskrivning till att rotorbladen börjar snurra kan ligga på allt mellan 2 och 15 år. Arbetsprocessen från idé till färdigt vindkraftverk kräver uthållighet. Wallenstam ligger långt fram såväl kompetens- som tidsmässigt. BYGGA VINDKRAFTVERK, EN PROCESS PÅ FLERA ÅR Avtal med markägaren upprättas Vindmätning Samråd med myndigheter och allmänhet Utredning av miljökonsekvenser samt tillståndsansökan Bygglovsansökan Beslut Länsstyrelsen och Byggnadsnämnden Upphandling och projektering Byggnation NÅGRA FOKUSPROJEKT Projekt Digerberget och Middagsberget i Jämtland: 5 respektive 3 verk Projekt Stentjärnsåsen i Härjedalen: 5 verk Projekt Andmyran på norra Lofoten: 50 verk Projekt Lunnekullen mellan Tibro och Karlsberg: 54 verk Projekt Taggen Vindkraftverk i samägande med Vattenfall: verk 20 VINDKRAFT

21 2007 I SAMMANDRAG 21

22 Gåta: En arkeolog från Göteborg kom glädjestrålande hem från utgrävningar i England. Han hade hittat en uråldrig tegelsten, inte bara märkt med den romerska legions signum som uppfört huset utan dessutom med årtalet 30 f Kr. Varför skrattade hans kollegor ut honom? Den som tänker på England och tegelstenar ser annars rykande industriskorstenar framför sig. När industrialisterna började bygga tegelhus översteg höjden sällan 8 10 våningar, ty tegel är tungt. Väggarna längst ner blev så tjocka att industrialisterna inte fi ck plats inne i huset. Först på talet utvecklades byggnadstekniken (i Schweiz) och tegelhus på hela 18 våningar uppfördes. Men därefter tog glas och stål över helt. Wallenstams högsta skyskrapa i tegel är 13 våningar. 22 INNEHÅLL

23 MED HYRESGÄSTENS TRYGGHET I FOKUS Nöjda, trygga hyresgäster bor kvar och ökar trivseln i området. Nu tar Wallenstam ett krafttag för att bli ännu mer lyhörda för hyresgästens önskemål. Trygghet står högt på önskelistan. Vi har bra förutsättningar för att lära känna våra kunder. Vi gör våra kundundersökningar kontinuerligt och agerar utifrån dem där det är väsentligt. Från 2008 förstärker vi serviceorganisationen och sätter absolut fokus på trygghet och service, berättar Mathias Aronsson Metzner som är VD för Wallenstam Bostad AB. NKI BAS FÖR UTVECKLING Vartannat år gör Wallenstam kundundersökningar (NKI) och lägger sina underhållsplaner utifrån resultatet. Förra året låg företaget överlag på medelbetyg i en jämförelse mot branschen. Wallenstam får medelbetyg för åtgärdande av förfrågningar, ligger under medel när det gäller skick på fastigheter och får högt betyg för sitt kundbemötande. Mathias Aronsson Metzner förklarar: Hyresgästerna ger mycket gott betyg till kundservice. När det gäller det lägre betyget på fastigheternas skick är det naturligt. En del fastigheter kommer alltid dra ner betyget eftersom det i vår affärsidé ingår att förvärva fastigheter i sämre skick och utveckla till ett hållbart boende. Men det ger också möjlighet för hyresgästen att kunna bo till en lägre hyra tills renoveringsarbetet går igång. Vi gör det alltid metodiskt och kostnadseffektivt, det tjänar alla på i längden. BEMÖTA KUNDEN BÄTTRE För att ytterligare förbättra dialogen med kunden och lyfta frågan internt så utvecklar Wallenstam från 2008 serviceorganisationen. Processerna skärps och två kvalitetsansvariga anställs för att inventera Wallenstams fastighetsbestånd utifrån ett kundperspektiv. Man tittar också på möjligheter att koppla servicekoncept till fastigheter i mer exklusiva lägen. Trygghet är en viktig fråga för Wallenstam. Undersökningar idag visar att människor generellt känner sig utsatta både i och runt husen där de bor. Men tryggheten kan bli bättre med ganska enkla åtgärder och vid utformningen av miljöer. Wallenstam tar från 2008 fram en handlingsplan för att kartlägga hela fastighetsbeståndet med närområden ur ett trygghetsperspektiv. Det spelar ingen roll om hyresgästen trivs bra i våra hus om området i övrigt inte känns tryggt. Vi agerar nu på trygghet ur ett bredare perspektiv. Det skapar ett stabilare område, nöjdare hyresgäster, som i sin tur bygger ett starkare Wallenstam, säger Mathias Aronsson Metzner. SÅ KARTLÄGGS TRYGGHETEN Handlingsplanen för trygghet är uppbyggd i tre steg och kartlägger Wallenstams fastighetsbestånd med närmiljöer. Arbetet drar igång 2008 med en enkätundersökning utifrån ett trygghetsperspektiv, därefter följer fysiska besiktningar av områdena, samt i steg tre en identifiering av de mest frekventa brotten och hoten i respektive närområde. Handlingsplanen planeras vara färdigställd Vi har redan erfarenhet av att arbeta på det här sättet. Sedan 2005 driver vi i Husby i Stockholm ett trygghetsprojekt där vi jobbar nära polis och sociala myndigheter och ger extra stöd till stadsdelsnämnden i form av bland annat sponsring av fältassistent och fotbollsskolor för ungdomarna. Vi är som första privata hyresvärd anslutna till Störningsjouren och investerar nu stort i nybyggnation och renovering för att skapa en tryggare miljö för människorna som bor i och besöker området, berättar Mathias Aronsson Metzner. MED EN KÄNSLA FÖR HYRESGÄSTEN Skötseln av Wallenstams fastigheter utförs på entreprenad av Wallenstam Partners som består av noga utvalda leverantörer. För att säkerställa en hög servicenivå jobbar dessa utifrån tydliga riktlinjer med obligatoriska och årligen återkommande utbildningspaket. Och Wallenstam Partners får högt betyg i NKI-undersökningarna, berättar Mathias Aronsson Metzner: Vi har valt leverantörer som har samma synsätt som vi när det gäller service. Kunden ska tas på allvar och känna sig trygg med att åtgärder utförs. Våra partners blir ofta vårt ansikte ut mot hyresgästen så vi är noga med att de representerar Wallenstam på ett trevligt och professionellt sätt. Men ofta har hyresgästen först kontaktat Kundservice och där, i rollen som mottagare av felanmälan, krävs stor förståelse för hyresgästen och en förmåga att lyssna av, snabbt analysera och föreslå åtgärd som företaget kan svara upp mot. För att uppnå ett klimat med hög servicegrad utbildas personalen kontinuerligt för att kunna bemöta svåra och vanligt förekommande frågor. Mathias Aronsson Metzner ser fram mot utvecklingsarbetet som drar igång på allvar 2008: Vi har ett oerhört professionellt gäng som kan och vill skapa bra relationer med våra hyresgäster. Med vår förstärkta serviceorganisation och trygghetspaketet stärker vi dialogen ytterligare. Då tror vi att människor stannar kvar längre och tillför trygghet till sina områden. Handlingsplan för kartläggning av trygghet Enkätundersökning ur ett trygghetsperspektiv på hela fastighetsbeståndet Fysisk säkerhetsbesiktning av fastighetsbeståndet utförd av Wallenstams egen säkerhetsavdelning Analyser med hjälp av information från polisen, för att lokalisera och kunna förebygga de mest frekventa brotten för fastighetsbeståndets alla närområden TRYGGHET I FOKUS 23

24 VÅRT HÅLLBARHETSARBETE Sedan 2006 är Wallenstam godkänt för samtliga Roburs etikfonder, vilket är ett kvitto på senaste årens miljö- och hållbarhetsinsatser. Arbetet med att producera miljövänlig el till våra fastigheter och hyresgäster har fortsatt med full kraft under året. Tre vindkraftverk är klara och ett stort antal projekt är igång. Wallenstams hållbarhetsarbete är en integrerad del av koncernstrategin. Hållbarhetsarbetet planeras, genomförs och följs upp utifrån en koncerngemensam hållbarhetsstrategi. HÅLLBARHETSSTRATEGI Wallenstam ska verka för långsiktig hållbarhet för företag och människor. Handlingsplaner ska fi nnas för att minska miljöbelastningen. Wallenstam ska minska sin energiförbrukning samt bli självförsörjande på miljövänlig el genom egen produktion. STRATEGISK FOKUS Organisationen har kompletterats med en koncernövergripande hållbarhetsansvarig, uppgiften är att samordna hållbarhetsarbetet inom koncernen. I varje affärsområde fi nns en hållbarhetssamordnare som följer upp arbetet inom respektive område. Detta är ett ytterligare led i att prioritera hållbarhetsarbetet inom Wallenstam. Arbetet med att kartlägga företagets kvalitet, miljö och arbetsmiljöpåverkan samt samhällskraven som omger verksamheten fortgår ständigt. Detta arbete medför en fördjupad medvetenhet bland våra medarbetare, samtidigt som det ger en gedigen grund för Wallenstams fortsatta hållbarhetssatsningar. För att säkerställa processen använder sig Wallenstam av ledningssystemen som idag fi nns enligt ISO 9001, och FÖRNYELSEBARA ENERGIKÄLLOR Wallenstam har under året arbetat intensivt med att säkerställa energiförsörjningen och energikostnaden i framtiden. Dotterbolaget Wallenstam Energi AB ansvarar för satsningarna inom förnyelsebar energi. Läs mer om detta på sidorna MILJÖPÅVERKAN Wallenstams miljöpåverkan kommer främst från fastigheternas uppvärmning. Wallenstam bedriver ett målmedvetet arbete med att minska bolagets miljöpåverkan genom en kostnadseffektiv drift av fastigheterna. Det fi nns en person anställd på varje region för att i huvudsak arbeta med att optimera all energianvändning inom regionens fastigheter. Målsättningen är att alla fastigheter ska vara uppkopplade mot ett styr/övervakningssystem för att energicontrollern ska ha möjlighet att arbeta och optimera driften och på så sätt minska energianvändningen. Den satsning som Wallenstam gjort på ny teknik och genom att anställa driftoptimerare, har gett resultat i lägre förbrukning och mindre miljöpåverkan. Wallenstam arbetar vidare med att ersätta befi ntliga olje- och gaspannor mot ny och mer miljövänlig teknik. BYGGNATION OCH UNDERHÅLL Wallenstam fortsätter att installera individuell el-, vatten- och värmemätning vid nyproduktion. Detta görs också vid ombyggnation om möjligt. Hyresgästerna kan därmed påverka sina kostnader eftersom de bara betalar för sin egen förbrukning, istället för en andel av fastighetens totala förbrukning. Efter införande av individuell mätning brukar vanligtvis förbrukningen sjunka med ca %. Förutom att det är ett stort framsteg ur miljösynpunkt så ger det också ekonomiska besparingar. VÄRMEANVÄNDNING, GRADDAGSJUSTERAD VÄRMEANVÄNDNING TOTALT VATTENANVÄNDNING PER KVM kwh/kvm GWh l/kvm VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

25 För att minska miljöbelastningen när det gäller uppvärmning undersöker Wallenstam möjligheterna att bygga fastigheter enligt passivhus alternativt lågenergihusteknik. Wallenstam ser detta som ett framtida koncept för att ytterligare minska miljöpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle. ENERGISLAG UPPVÄRMNING Fjärrvärme 97 % TJÄNSTEBILAR I samband med att nya tjänstebilsavtal tecknas ska bilarna vara miljöklassade enligt Miljöklass I Miljöklass 2005 ingår bilar med etanol-, gas- och/eller el- och hybriddrift. Att köra miljövänligt är både kostnadseffektivt för Wallenstam och positivt för miljön. Olja 2 % Gas 1 % FASTIGHETSFÖRVÄRV I samband med fastighetsförvärv undersöker Wallenstam bl a förekomsten av pcb, asbest, radon och köldmedier m.m. Wallenstam ser även på tidigare verksamheter i fastigheten för att få reda på ev miljörisker samt bedömer de pågående verksamheterna. Samtidigt görs en genomgång av fastighetens energiförbrukning, varpå en åtgärdsplan tas fram för att minska fastighetens miljöpåverkan. AVFALL Wallenstam arbetar kontinuerligt med att minska den totala avfallsmängden från egen, hyresgästers, entreprenörers och leverantörers verksamhet. Avfall som uppstår ska om möjligt omhändertas enligt kretsloppsprincipen. Wallenstam ser hela tiden över källsorteringsmöjligheter för så många hyresgäster som möjligt, detta fortgår kontinuerligt. Dialog med och information till hyresgäster är också en viktig del i arbetet med att få en så effektiv hantering som möjligt. VATTENANVÄNDNING TOTALT ELANVÄNDNING FASTIGHETSEL, PER KVM ELANVÄNDNING FASTIGHETSEL, TOTALT m kwh/kvm MWh VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 25

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Nytt kök på ett smartare sätt

Nytt kök på ett smartare sätt Från barack till kvarboende. Från utblåsning till bevarande. Från konflikt till dialog. Från tvång till frivillighet. Från chockhöjning till rimlig hyra. Från miljöbelastning till besparing. Från månader

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege VÄRMEFÖRBRUKNING 2003-2014 kwh/m2 160 140 120 100 80 60 Fabege

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad

Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Välkommen till invigning av SABOs Kombohus i Halmstad Halmstad ca 93 000 invånare 18:e största kommunen i Sverige Blandat näringsliv, ingen dominerande privat arbetsgivare Mitt på västkusten Allianspartierna

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef

Årsstämma Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef Årsstämma 2016-06-01 Anförande av Lars Larsson, tf VD Fredrik Samuelsson, Ekonomichef Britta Ersman, IR- och Finanschef 1 Lars Larsson, tf VD Rabbalshede Kraft juni 2015 Göteborg Energi AB Vattenfall 2

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City

STOCKHOLMS INNERSTAD. Drottninggatan 29, City kvm. Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Var med och skapa en fin produkt med tillgång till uteplats mitt i City Yta: 1 033 kvm Typ av lokal: Kontor Sidan 1 (5) Om lokalen Nu finns det möjlighet att vara med och påverka ditt nya kontor. Det kommer

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/

17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 35 (50) 2016-09-26 Kf Ks 308 17. Motion om fler bostäder nu enligt modellen köp och bygg svar Dnr 2015/526-109 Den moderata fullmäktigegruppen har genom Harald Hjalmarsson

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer