FOLKETS HUS OCH PARKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKETS HUS OCH PARKER"

Transkript

1 FOLKETS HUS OCH PARKER 11 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Verksamhetsberättelse 2011 Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

3 Innehåll Folkets Hus och Parker en rörelse för alla 5 Så här fungerar Folkets Hus och Parker 8 Möjligheternas mötesplats: Folkrörelsens nya kompass 9 Tre framgångsfaktorer: Vägval för framgång 11 Så hittar vi rätt fokus i verksamheten 13 Året 2011 Utvecklingsområde 1: Verksamheter som skapar möjligheter 17 Utvecklingsområde 2: Rum för alla 27 Utvecklingsområde 3: Förening i förändring och utveckling 33 Utvecklingsområde 4: Vi gör det tillsammans! 39 Förvaltning och organisation 50 Denna verksamhetsberättelse har fastställts av Folkets Hus och Parkers styrelse den 3 maj

4 Allt bygger på engagemang Egentligen är det ganska enkelt när något är kul och viktigt kan resultatet bli alldeles enastående om det kombineras med en rejäl dos engagemang. Från tid till annan så ser verkligheten faktiskt ut så i många av våra lokala Folkets Hus, folkparker och festivaler. Därför har vi blivit mer och mer fokuserade på just engagemanget som nyckel till framgång för våra lokala mötesplatser. Vår folkrörelse bärs fram av en väldigt sympatisk grundidé som fritt tolkat handlar om att människor behöver möjligheter och mötesplatser där de själva kan vara delaktiga. Det är också det som lockat fram ett beundransvärt engagemang från generationer av eldsjälar, intresserade och besökare genom åren. Våra mötesplatser är levande mötesplatser i ordets rätta bemärkelse, då de existerar som en produkt av människors ärliga och frivilliga engagemang. Betydelsen av detta kan inte överskattas. I den anda som formulerades i Möjligheternas mötesplats vid vår förra föreningsstämma finns en tydligt uttalad tanke om att vi blir framgångsrika när vi börjar se våra mötesplatser, organisation, verksamhet och de som på olika sätt är engagerade i den som en helhet. Då börjar allting röra på sig. Detta synsätt är numera vägledande för all verksamhet som genomförs av Folkets Hus och Parkers kansli vilket också glädjande nog ger tydliga resultat. Vi har också kommit en viktig bit framåt i arbetet med att lyfta Möjligheternas mötesplats som strategi för både den lokala och den regionala nivån i folkrörelsen. Att arbeta med förändring i en folkrörelse måste få ta tid och ge utrymme för en process där vi tillsammans hittar de bästa vägarna framåt. Jag är helt övertygad om att det står Engagemang på en av den resans viktigaste vägskyltar. Vi har slagit in på den vägen och jag känner på mig att det kommer att göra hela skillnaden. Folkrörelsen Folkets Hus och Parker är verkligen möjligheternas mötesplats! Lennart Derehag Vd Folkets Hus och Parker 3

5 4

6 Folkets Hus och Parker - En rörelse för alla Folkets Hus och Parker är en folkrörelse och riksorganisation, som genom sina 632 medlemsföreningar årligen samlar 33 miljoner besökare. Organisationen är Sveriges största mötesarrangör med stark lokal närvaro över hela landet. Mötesplatser åt alla, och ett brett kultur- och nöjesutbud för människor i hela landet. Så kan idéerna bakom folketshus- och folkparksrörelsen sammanfattas idéer som bär lika bra idag, som för över 100 år sedan när de först formulerades. Formerna för hur detta omsätts i praktisk verksamhet har naturligtvis varierat över tiden, men folkrörelsen och riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) och alla dess medlemsföreningar har hela tiden varit nyfikna och vågat satsa på nya vägar. Det vi idag ser som frontlinjen i utvecklingen i form av exempelvis digitaliseringen av rörelsens biografer och samlingslokaler, är i själva verket en samtida yttring av en lång historisk tradition. En fantastisk resa Idag är Folkets Hus och Parker bland annat Europas första digitala biografkedja, men redan 1904 började de första medlemmarna visa biofilm. Precis som vi idag kämpar för fibernät och avancerad visningsteknik, var vi också pionjärer att skaffa elström i förra seklets början. Vi har inlett en fantastisk resa, där vi nyfiket och förväntansfullt ser fram emot nästa mål. Digitaliseringen av våra biografer är en del av en pånyttfödelse av folketshus- och folkparksidén, säger Folkets Hus och Parkers vd, Lennart Derehag. Folkets Hus och Parker äger genom sina medlemmar närmare 200 biografer vilket gör oss till Sveriges största biografkedja, sett till antalet biografer. Sveriges största mötesarrangör Folkrörelsen Folkets Hus och Parker samlar varje år över 33 miljoner besökare i medlemmarnas anläggningar, vilket gör organisationen till Sveriges största mötesarrangör. 5

7 Bland de 632 medlemsföreningarna finns Folkets Hus, folkparker, biografer och närmare ett 20-tal av landets största kultur- och musikfestivaler. De är olika stora och finns i hela landet från norr till söder, på landsbygden och i storstäderna, i förorterna och stadskärnorna. Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades genom en sammanslagning år 2000 av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932). Men organisationens rötter sträcker sig ända tillbaka till talets slut då de första folketshus- och folkparksföreningarna kom till. Behovet av mötesplatser i hela landet är fortfarande lika stort, och människors behov av möten, nöjen och kulturella impulser växer ständigt. Sveriges tredje största scen och restaurangaktör Biografverksamheten är en betydelsefull del av Folkets Hus och Parkers verksamhet, men långtifrån den enda. Möten, konferenser, konst-, scenkonst, barn- och familjeföreställningar samt restaurangverksamhet är andra exempel på vanliga verksamhetsgrenar för folketshusoch parkrörelsen. Folkets Hus och Parkers konstavdelning köper även regelbundet in konst (som placeras ut i medlemmarnas lokala mötesplatser) av samtida konstnärer, samt genomför konstnärliga gestaltningar och vandringsutställningar. Totalt disponerar Folkets Hus och Parker över konstverk. Ett facit på över 450 barn- och familjeföreställningar per år, gör Folkets Hus och Parker till Sveriges tredje största nationalscen. Med restauranger i så gott som alla svenska kommuner innehar vi också tredjeplatsen i kategorin Sveriges största restaurangaktör näst efter Scandic och McDonalds. Digital teknik för tillgänglighet och demokrati Formerna för de demokratiska och kulturella mötena i Folkets Hus och i folkparker har varierat över tiden, men rörelsens värdegrund (med bland annat idén om mötesplatser för alla) är densamma. En aktuell illustration av detta är Folkets Hus och Parkers projekt Live på Bio, där ett 70-tal av rörelsens biografer regelbundet visar livesända föreställningar av olika slag. Med hjälp av digital visningsteknik. 6

8 Tack vare den digitala tekniken kan folketshuspublik i hela landet se både film och direktsända föreställningar i HD-kvalitet. Tekniken gör också att mindre orter kan få filmpremiärer samtidigt som storstäderna. Succé med direktsänd opera Tekniken har också banat väg för den stora framgången med direktsänd opera från Metropolitan i New York. Biljettförsäljningen har slagit nya rekord varje säsong och totalt visas föreställningarna på ett nittiotal anläggningar i Sverige. Även här sticker Sverige och Folkets Hus och Parker ut. Av de totalt 54 länder som direktsänder från Metropolitan, ligger Sverige bland de som har flest livebiografer vilket är anmärkningsvärt om man samtidigt ser till folkmängden. Dessutom visas direktsänd teater, balett, cirkus, klassiska konserter, rockkonserter och sportevenemang. Digitala möten Nästa spännande steg i digitaliseringen handlar om interaktivitet. Dels kan det röra sig om mervärden som livemedverkan av skådespelare och regissörer vid filmpremiärer, men också om ett helt nytt sätt att genomföra möten och konferenser. Genom både satellit- och markburen interaktion skapas nya spännande, miljövänliga former för mötet mellan människor inte bara i Sverige utan i hela världen. Under året har Folkets Hus och Parkers dotterbolag Folkparkernas Programbolag AB arbetat med att utveckla och förpacka lösningarna för digitala konferenser i konceptet SmartForum. Folkrörelsen Folkets Hus och Parker är möjligheternas mötesplats! 7

9 Så här fungerar Folkets Hus och Parker Folkrörelsen och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) är en ideell förening som består av 632 fristående medlemsföreningar, som drivs utan enskilda vinstmotiv. Det är de lokala medlemsföreningarnas verksamhet som utgör det absoluta fundamentet i den samlade folkrörelsens verksamhet och uppdrag. Riksorganisationens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som genomförs vart tredje år. Nästa stämma genomförs i oktober Där väljs riksorganisationens styrelse, med uppdrag att leda, förvalta och utveckla organisationen under perioden mellan stämmorna. Stämman fastställer 632 FRISTÅENDE också riktlinjerna för riksorganisationens MEDLEMSFÖRENINGAR verksamhet. Som hjälp för verkställandet av verksamheten, har riksorganisationen ett kansli, direkt underställt styrelsen. Högsta ansvariga tjänsteman på kansliet är verkställande direktören. Medlemmarna inordnas organisatoriskt i 12 regionföreningar, som även de ingår i riksorganisationen. 12 REGIONER STYRELSEN KANSLIET Regionerna har egna styrelser och arbetar med samordning, nätverk och regionalt utvecklingsarbete. Sammantaget utgör de lokala föreningarna, de regionala föreningarna och riksorganisationen tillsammans folkrörelsen Folkets Hus och Parker.. 8

10 Möjligheternas mötesplats: Folkrörelsens nya kompass Det kanske allra viktigaste som våra mötesplatser gör, är att skapa möjligheter. Att komma till ett Folkets Hus, en Folkpark eller en festival, ska inte handla om rum och plats, utan om möjligheter som förändrar världen i stort och smått. Folkets Hus och Parkers medlemmar är oerhört olika stora, små, biografer, dansbanor, konferensanläggningar, digitala hus... Samtidigt finns det viktiga saker som förenar, kanske framförallt ambitionen att skapa mötesplatser för människor. Där människor möts uppstår per automatik också möjligheter. Oväntade, planerade, överraskande och upplyftande möjligheter. Vid riksorganisationen Folkets Hus och Parkers föreningsstämma i Borlänge hösten 2009, antogs utvecklingsdokumentet Möjligheternas mötesplats, med ambitionen att stärka, utveckla och förnya rörelsen för att bli ännu bättre på just möjligheter. Fyra utvecklingsområden Dokumentets hörnstenar är fyra utvecklingsområden som tar fasta på den verklighet och de lokala förhållanden som medlemmarna befinner sig i: Verksamheter som skapar möjligheter Rum för alla Förening i förändring och utveckling Vi gör det tillsammans I dokumentet lyfts också för första gången ett antal generella aspekter fram, som ska beaktas i all verksamhet mångfald och genus, unga, medlems-/medborgarnytta, tillgänglighet och demokrati, miljö, kommunikation och ekonomi. Helt nytt är också att stämman beslutade att en ömsesidig planeringshorisont ska införas, där verksamhetsplaneringen på alla nivåer (lokalt, regionalt och nationellt/gemensamt) på sikt ska 9

11 följa ett treårigt perspektiv. Vinsten med det är bland annat att det gemensamma arbetet kan stärkas och att vi drar större nytta av att vi är en stor och väl spridd organisation. Varje nivå ansvarar för sin egen treårsplan, men upplägget följer de fyra utvecklingsområdena i Möjligheternas mötesplats. Riksorganisationen använder sig av treåriga verksamhetsplaner sedan Det är helheten som spelar roll I verksamhetsplanen för riksorganisationens styrelse och kansli har vi därför lämnat det tidigare upplägget där varje avdelning presenterade sina insatser för sig. Istället presenterar vi riksorganisationens kanslis gemensamma insatser, placerade under vart och ett av de fyra utvecklingsområdena. Det blir på så sätt tydligare vilka prioriteringar vi gör, på vilket sätt vi följer stämmans och rörelsens ambitioner, samt hur vi på ett tydligare sätt upptäcker möjligheten att skapa mervärden och smarta samarbetslösningar. Till treårsplanen läggs också en årsplan med konkreta aktiviteter för varje år, samt en årsbudget. Även verksamhetsberättelsen följer upplägget från Möjligheternas mötesplats, vilket sammantaget gör att den röda tråden från stämma till stämma blir tydlig att följa och utvärdera. Vår förhoppning är att det här ska göra oss starkare, tydligare och mera aktiva i vårt sätt att följa medborgarnas och lokalsamhällets behov. 10

12 Tre framgångsfaktorer: Vägval för framgång Utvecklingsdokumentet Möjligheternas mötesplats sätter ett stort fokus på Vi:et i rörelsen. Även om Folkets Hus och Parkers medlemmar är väldigt olika varandra, så finns det mera som förenar än skiljer dem åt. Alla delar en gemensam och angelägen idé att människor behöver öppna mötesplatser som skapar möjligheter, och som ger en möjlighet att förändra världen i stort och smått. Medlemmarnas särart gör det också till en utmaning att hitta fram till en medlemsnytta som är så mångfacetterad att den passar alla, samtidigt som den blir tillräckligt kraftfull för att skapa förändring och möjligheter. För att möta de utmaningar som perioden bär med sig, har riksorganisationens kansli valt att arbeta utifrån tre framgångsfaktorer: 1. Medlemsnära 2. Digitala möjligheter 3. Kommunikation Det är en målsättning att dessa tre framgångsfaktorer ska förenkla både arbete och prioriteringar. Medlemsnära ger rätt fokus Det viktigaste vi gör i vår folkrörelse görs lokalt, varje dag, året runt i olika Folkets Hus, Folkparker och festivaler. Allt riksorganisationen gör, görs också för att underlätta och förstärka utfallet av det lokala arbetet. Från kansliets sida kommer vi att på ett mera metodiskt sätt försöka berätta och tydliggöra vad våra olika aktiviteter syftar till, och på vilket sätt det skapar medlemsnytta. Vi sätter större fokus på samtal, besök, rundfrågningar och annat som håller dialogen levande och angelägen. Vi vill använda denna metod för att förkorta avstånden inom rörelsen och skapa både förtroliga samtal och debatt. 11

13 Digitala lösningar bygger unika möjligheter De direktsända operaföreställningarna har blivit en publiksuccé som tillsammans med nya typer av interaktiva evenemang banar väg för människors möten och rätt till kultur i hela landet. Digitaliseringen är en viktig nyckel i arbetet med att förnya och göra medlemmarnas mötesplatser angelägna och attraktiva för fler grupper än förut. Den bär också med sig viktiga värden ur miljö-, demokrati- och samordningsperspektiv. Vi tror att olika former av digitalisering är helt nödvändig för fortsatt utveckling av våra mötesplatser. Kommunikation, kommunikation, kommunikation Informationssamhällets etablering har gjort att behovet av att aktivt arbeta med kommunikation finns på alla nivåer i samhället. Både positiva och negativa signaler på alla nivåer påverkar i större utsträckning hela vår rörelse. En viktig nyckel till att just bygga Vi:et, är att hitta bra vägar att kommunicera och proaktiva sätt att förhålla sig till händelser och media. Det är helt livsavgörande att synliggöra medlemmarnas och hela folkrörelsens verksamhet i olika mediekanaler och sammanhang. Kommunikation ska genomsyra hela kansliets verksamhet och lyfts även fram som en nyckelaspekt (se nedan). 12

14 Så hittar vi rätt fokus i verksamheten Det finns flera viktiga perspektiv på verksamheten, som inte låter sig brytas ut för att hanteras separat. Bland dessa finns 7 nyckelaspekter,som kommer att vara viktiga att ta hänsyn till och aktivt arbeta med under de närmaste åren. Nyckelaspekterna har pekats ut av Folkets Hus och Parkers föreningsstämma genom utvecklingsdokumentet Möjligheternas mötesplats. Aspekterna bör beaktas i allt planeringsarbete i organisationen och ska visa på aktiva ställningstaganden för hur man väljer att hantera respektive område. Mångfald & genus Unga Medlems-/medborgarnytta Tillgänglighet Miljö Kommunikation Ekonomi 13

15 14

16 2011 Vi presenterar på de följande sidorna ett representativt urval av årets verksamhet, som förmedlar en rättvis bild av Folkets Hus och Parker Upplägget har hämtats från folkrörelsens utvecklingsdokument Möjligheternas mötesplats och bygger på det ramverk bestående av fyra utvecklingsområden med vardera tre strategiska riktlinjer som där presenteras (se även sidan 9-10). Genom att följa samma upplägg i utvecklingsdokumentet, treårsplanen, årsplanerna och verksamhetsberättelserna hoppas vi kunna skapa en tydligare siktlinje mellan Folkets Hus och Parkers föreningsstämmotillfällen och en bättre möjlighet att värdera de beslut och handlingar som följer däremellan. Metoden inför också ett användarorienterat perspektiv i verksamheten, med olika typer av nytta för samhälle, medlem och medborgare i fokus. 15

17 16

18 Utvecklingsområde 1 Verksamheter som skapar möjligheter Samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska bedriva verksamheter som präglas av samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter på samtliga nivåer. 450 föreställningar i folkparker, Folkets Hus och festivaler Folkets Hus och Parker har genomfört närmare 450 föreställningar eller verksamhetsdagar i folkparker, Folkets Hus och på festivaler i hela landet under Vi har turnerat under sommar och höst i hela landet från Malmö till Haparanda. Det har varit en stor bredd i produktionsverksamheten både genremässigt och i förhållande till spelplatserna. En av de absolut viktigaste prioriteringarna har varit att hålla en konsekvent hög kvalité på verksamheten för målgruppen barn, familjer och ungdomar, samt att våra medlemsföreningars mötesplatser ska vara den självklara lokala arenan för scenkonst. Totalt har 265 nedslag genomförts för över barn. Vi har också arbetat med möjligheter för ökat tillgänglighet och nya publikmöten hos våra medlemsföreningar. Samarbetet med Riksteatern har utvecklats positivt. Under året har exempelvis föreställningarna Hur långt når Alfons?, Superhjältekonserten (för andra året) och Norra Brunn på turné samproducerats. Folkets Hus och Parker vill att barnföreställningarna ska handla om mer än upplevelser för stunden. En viktig del med barnproduktionerna är istället att arbeta med hur det känns. Föreställningarna bjöd den unga publiken på olika upplevelser, igenkännande och nyfikenhet. Det väcktes frågor både med dramatik och humor som var går gränsen mellan arbete och lek, och hur löser man situationer när man är tre? Frågor kring självkänsla, om att låta sig inspireras snarare än imponeras och om frågor kring upplevelsen av sig själv, att reflektera 17

19 över jämställdhet och influenser i musiken från olika delar av världen, drömmar och att finna gemenskap med sagans och sångens hjälp, är några exempel på vad som belysts. För ungdomar har två produktioner med pedagogisk och inspirerande inriktning genomförts: Workshop i breakdance med Ultimate B-Boys samt Workshop i nycirkus med Cirkus Cirkör. Båda produktionerna arrangerades under en veckas tid på varje turnéort. Sammanlagt har maximalt antal 30 kursveckor genomförts för barn och ungdomar. Arrangörsutveckling i blickfånget Att vara en angelägenhet för alla medlemsarrangörer ställer intressanta krav. Vi ska tilltala så många som möjligt, vilket möjliggör en bredd i turnérepertoaren. Detta torde tilltala både gamla och nya publikgrupper ute i landet. Under året minskade antalet aktiva medlemsarrangörer. Ambitionen inför nästkommande år blir att på olika sätt stärka arrangörsledet, för att hålla mötesplatserna levande, stärka infrastrukturen samt synliggöra våra medlemsföreningar som aktiva kulturarrangörer. Vår utmaning är att lyfta fram fler arrangörer, medverka till att stärka varandra genom gemensam opinionsbildning, arbeta med arrangörsfrämjande initiativ samt gemensam samordning i kulturutbudet. Medlemsföreningarna ska känna att scenkonsten har så mycket att erbjuda, att man självklart är beredd att prioritera den. Men verksamheten kan alltid ifrågasättas av medborgarna, politiken, publiken och inte minst av oss själva. Detta är en verklighet och en styrka och ett förtroende som alltid måste förtjänas. Arrangörsskolan Folkets Hus och Parker erbjuder genom arrangörsskolan ett unikt utbildningsprogram som syftar till att deltagaren självständigt och på ett kvalificerat sätt ska kunna leda, utveckla och genomföra kultur- och nöjesaktiviteter i sin förening. Den subventionerade utbildningen är speciellt framtagen för Folkets Hus och Parkers och ABFs medlemmar. Hösten 2011 startade Arrangörsskolan upp igen efter två års uppehåll. Utbildningen löper under ett år med sammanlagt fem träffar spridda över landet och har plats för 30 kursdeltagare. Kursen genomförs i samarbete med Brunnsviks Folkhögskola och är därmed CSN-berättigad. 18

20 Lokala eldsjälar i rampljuset Det finns många goda exempel på engagemang, arrangörskap och innovationskraft runt om i landet. En handfull av dessa lyfts fram genom utmärkelser och annan uppmärksamhet, men vi vet att det finns åtskilliga föreningar och eldsjälar som alla bidrar till att göra våra gemensamma mötesplatser till några av de allra bästa i Sverige. I samband med Konstdagarna 2011 utsågs Hallunda Folkets Hus till Årets konstarrangör 2011 av Folkets Hus och Parker. Ur motiveringen framgår att: Med öppen och nyfiken hållning bedriver Hallunda Folkets Hus en mångfacetterad konst- och utställningsverksamhet. I samarbete med andra aktörer lyfter de fram och prioriterar pedagogiska utställningar för barn och unga, samtidigt vågar de visa aktuell samtidskonst som provocerar och väcker debatt. Med stolthet låter man allmänheten ta del av den fina konstsamling som hänger i huset permanent och inte minst är man ett viktigt utställningsrum för det lokala konstlivet och de boende i Hallunda. Genom ett genuint engagemang och intresse för konsten från Hallunda Folkets Hus personal och styrelse får barn, unga och vuxna möjlighet att möta och uppleva konst och utställningar i sin närmiljö. Förutom äran, så innefattar utmärkelsen Årets konstarrangör en prissumma på kronor, samt att föreningen under året får ställa ut en vandringsskulptur som tagits fram särskilt för detta ändamål. Ett motsvarande pris i filmsammanhang är Årets biograf, som traditionellt delas ut vid en ceremoni under Folkets Hus och Parkers filmdagar vilka detta år genomfördes i Sundsvall. Till årets biograf 2011 utsågs biografen i Konga Folkets Hus. Utmärkelsen Årets bio delas ut till biografer som på ett aktivt sätt ökat intresset för film på sin ort, genom en stor publikökning, större arrangemang och engagemang. Ur motiveringen: Med energi och envishet har denna folketshusförening bevisat att innevånareantalet i samhället där man verkar inte på något sätt sätter gränser för hur många besökare man kan räkna in vid sina filmvisningar. De rent kommersiella framgångarna har alltid kompletterats med en stor lyhördhet för kvalitetsfilmens rättmätiga plats i repertoaren. 19

21 Priset instiftades Förutom prissumman på kronor, får vinnaren rätt att använda en särskild logotyp som bevis på utmärkelsen. Den digitala verksamheten fortsätter att växa Utbudet av digitala livesändningar ökade även under Folkets Hus och Parker hade, tack vare sin långa erfarenhet och goda internationella och nationella kontaktnät, den exklusiva distributionsrätten till samtliga direktsändningar. Sändningarna från Metropolitanoperan fortsatte att sätta nya rekord. I slutet av 2011 hade 116 (motsvarande siffra för 2010 var 87) svenska biografer digital visningsteknik. Utbudet imponerar direktsänd opera från Metropolitan, pjäser från National Theatre i London, baletter från Bolsjojteatern, nyårskonsert från Berlinfilharmonikerna, opera från Kungliga Operan, Phantom of the Opera från London, Red Hot Chili Peppers-konsert från Tyskland, teater från Dramaten, konsert från Stockholms Konserthus och föreställning från Cirkus Cirkör. Flera biografer skaffade mindre digitala projektorer, enbart för att visa direktsända evenemang och independentfilm, och många biografer skaffade sig så kallad DCI-godkänd utrustning för att ytterligare öka kvaliteten på sina livesändningar. Det finns också lokala inslag i utbudet. Ett antal digitala hus visade framgångsrikt direktsänd ishockey med de egna lagens bortamatcher. Folkets Hus och Parker stod även bakom distribution av direktsändningar till Åland från Sverige. Genom vårt digitala distributionsnät och våra lokala arrangörer är Folkets Hus och Parker en viktig kanal som skapar möjligheter för spridning av utbudet från såväl de svenska nationalscenerna, som de bästa internationella scenerna. På detta sätt kan fler, ta del av ett större kultur- och nöjesutbud var man än bor i landet. Satsningen på interaktiva möten fortsatte under året i samarbete med Folkparkernas Programbolag under namnet Smart Forum. Målsättningen med en rikstäckande (på länsnivå) infrastruktur för digitala möten är på god väg att uppfyllas. 20

22 Teknik och metoder Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tekniktillämpning och metodutveckling för spridning av kultur, nöjen och möten till hela landet. Det digitala tar över Den digitala biografsituationen har nu nått sin tipping point globalt det vill säga att det finns lika många digitala som analoga biografer. Som en konsekvens av detta har antalet analoga 35mm-kopior redan under 2011 minskat ytterligare, vilket skapar svåra konsekvenser för de av Folkets Hus och Parkers biografer som ännu inte digitaliserats. Folkets Hus och Parker driver sedan augusti 2002 utveckling av Digitala Hus. Syftet är genom digital visningsteknik modernisera biografen på den lilla orten, för att därmed öka utbudet av aktuell film och annat digitalt innehåll. Utvecklingsverksamheten runt Digitala Hus har aktivt stöttat biograferna i samband med införskaffandet av DCI-godkänd utrustning (Digital Cinema Initiatives DCI är en teknikspecifikation för digitala biovisningar). Folkets Hus och Parker arrangerade våren 2011 en turné runtom i landet, för att informera om den allmänna och ofrånkomliga digitaliseringen av biografer i Sverige, med råd vad gäller teknik, ekonomi och leverantörer. Dessutom har projektet lyckats förhandla fram ytterligare begagnade DCI-utrustningar till bra pris för våra medlemmar från ett engelskt pilotprojekt. Ett antal anläggningar i Folkets Hus och Parkers biografkedja har fått stöd av Svenska Filminstitutet (SFI) för installation av DCI-godkänd utrustning, både vad gäller ny och begagnad sådan. Stöd har också sökts och beviljats från andra källor, som kommuner, LEADER-grupper, Sparbanksstiftelsen med flera. De biografer som digitaliserat till DCI-standard har gjort mycket bra resultat tack vare simultan digital premiär i storstäderna och på de mindre orterna. Antalet 2K/3D-biografer inom Folkets Hus och Parker har ökat med 150 procent under året från 20 förra året (2010) till närmare 50 i år. 21

23 Även regionala insatser har genomförts för att öka digitaliseringstakten. Ett projekt för att digitalisera biograferna bland våra medlemsföreningar i Norrbotten har genomförts tillsammans med Filmpool Nord och Norrbottens läns landsting. Tanken var att undersöka förutsättningarna för digitalisering, hitta alternativa finansieringsformer och skapa underlag för att upprätta ansökningar. Projektet slog genomgående mycket väl ut, bland annat har ett flertal kommuner gått in och stöttat upp med pengar för digitalisering. Biograferna helheten stärks Folkrörelsen Folkets Hus och Parker äger närmare 200 biografer fördelade över hela landet. Av dessa ägs fyra biografer (i Göteborg, Helsingborg, Malmö och Stockholm) gemensamt av folkrörelsen medan den absoluta majoriteten ägs av enskilda medlemsföreningar. Den traditionella biografverksamheten hade besökare 2011, och omsatte drygt 54 miljoner kronor. De gemensamt ägda biograferna förvaltas i det av folkrörelsen ägda bolaget Framtidens Mötesplats AB. En av de viktigaste föresatserna med etableringen av biografer i storstäderna har varit att ge draghjälp åt hela folkrörelsens visningsverksamhet. Ett exempel på detta är att de gemensamt ägda biograferna säkrar upp en viktig pusselbit för att fortsatt ge Folkets Hus och Parker rollen som framgångsrik leverantör av live på bio direktsänt utbud från Sveriges och världens största scener. Driften av de gemensamt ägda biograferna är en viktig del av strategin för att stärka och befästa Folkets Hus och Parkers digitala projekt. Genom dessa skyltfönster, som uppmärksammas av makthavare, opinionsbildare och andra viktiga nyckelpersoner, har Folkets Hus och Parker kunnat kliva in och markera sin roll som en aktör på den svenska biografmarknaden, samt indirekt stärka sin kulturella profil i storstäderna. De initiala investeringarna börjar nu betala sig, och visar på nytta som kommer medlemsföreningarna direkt till godo. Kvalitetsfilmsdistributören TriArt Film där Folkets Hus och Parker är en av initiativtagarna och delägarna har genom sin verksamhet breddat utbudet av kvalitetsfilm, både nationellt och på Folkets Hus och Parkers biografer. 22

24 World Wide Cinema Under 2011 startades projektet World Wide Cinema med stöd från stiftelsen Framtidens Kultur. Projektets ambition är att bredda utbudet av film som producerats i länder utanför Europa och USA. En rad olika möten och sammankomster för att förankra och utveckla idén, etablera nya samarbeten och skapa förutsättningar för att bilda ett nätverk har genomförts. Några exempel på detta är lokala upptaktsmöten i Rosengård, Rinkeby och Hammarkullen, samt möten med tänkbara distributörer. En fördjupad inventering av biografernas tekniska förutsättningar, ekonomi och nätverk har påbörjats. I november genomfördes en träff med alla medverkande i projektet och premiär för första filmvisning inom projektets ram sattes till februari " 23

25 Mötesplatsen som utvecklingsplattform Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar och verksamheter ska vara en självklar plattform för lokal, regional och nationell utveckling. Den lokala välfärdsproducenten En förstudie runt hur folkets Hus och Parkers medlemsföreningar på olika sätt fungerar eller kan fungera som en lokal utvecklingsfaktor och välfärdsproducenter har genomförts under året. Bakgrunden är den omvärldsutveckling som skett där samarbets- och nätverkslösningar i ökad omfattning används som lösning på olika samhällsproblem. Här har särskilt fokuserats på hur Folkets Hus och Parker kan stödja sina medlemmar i att bejaka denna utveckling i omvärlden och använda det som en tillväxt- och expansionsmöjlighet i arbetet med att skapa samhällsnytta. Förstudien presenterades för medlemsföreningarna på på Folkets Hus och Parkers medlemsmöte i oktober. Konstens roll Konstnärliga gestaltningar är en viktig del av utformningen av våra mötesplatser. Många gånger kan en konstnärlig gestaltning lyfta miljön i sin helhet och generera nya satsningar i föreningen. Besökare får på ett naturligt sätt möta samtidskonst i sin vardag. Efter en drastisk minskning av anslaget för konstnärliga gestaltningar 2010 skulle anslaget helt försvinna Efter en omfattande kampanj tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar, fick Folkets Hus och Parker beskedet att delar av anslaget räddas, men dock i minskad form erhöll Folkets Hus och Parker ett anslag om kronor. De konstnärliga gestaltningarna har stor betydelse lokalt. Konstnären Eliana Ivarsdotter Haddad påbörjade en konstnärlig gestaltning i Sofielunds Folkets Hus med anledning om att husets byggs om. Konstnären utformar ett ljusverk i neon mot glasfasaden som kommer att täcka hela entrépartiet. Invigningen beräknas ske i mars Under många år har Folkets Hus och Parker tillsammans med Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar, inom ramen för SamSam, bedrivit inköpsverksamheten Konst åt alla genom att arrangera inköpsutställningar hos våra medlemmar. Yrkesverksamma konstnärer från regionen bjuds in för att delta i en utställning och på sätt skapas ett naturligt möte mellan våra 24

26 medlemmar och landets yrkesverksamma konstnärer. Vi ser att inköpsverksamheten är viktig när det gäller att samverka och skapa nätverk både nationellt, regionalt och lokalt. Verksamheten stärker samspelet mellan det civila samhället och professionella kulturlivet och är ett effektivt verktyg för oss när det gäller samverkansmodellen halverades anslaget och under 2011 skulle anslaget försvinna helt. Efter en omfattande kampanj fick vi besked om att anslaget skulle finnas kvar men minskade till hälften från Under 2011 genomförde SamSam fyra inköpsutställningar bl.a. en i Malmö på Sofielunds Folkets Hus. Ett 30-tal konstnärer medverkade och i anslutning till utställningen arrangerades bland annat en workshop för barn i mangateckning. Konsten som köps in har placerats ut hos FHPs medlemmar. Under 2011 genomfördes en rad omfattande omhängningar bland annat i Skoghalls Folkets Hus, Vänersborgs Folkets Hus, Årsta Folkets Hus och Skaftö Folkets Hus. 25

27 26

28 Utvecklingsområde 2 Rum för alla och attraktiva miljöer Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers anläggningar ska kännetecknas av en utformning, utsmyckning och tillgänglighet som upplevs som inbjudande och attraktiva av så många som möjligt. Lokalernas utformning och tillämpning/nyttjande ska vara stimulerande samt bidra till att generera idéer och möjligheter. Miljoner till upprustning och nybyggnation hos medlemmar Under 2011 erhöll tolv medlemmar bidrag om sammanlagt kronor ur Boverkets anslag för investering i allmänna samlingslokaler, som uppgick totalt till 24,4 miljoner kronor. Under året lämnades dessutom in 27 nya ansökningar från våra medlemmar till Boverket. Satsning på miljön och energieffektivisering Som följd av ett EU-beslut fasas de vanliga glödlamporna ut från marknaden. Detta innebär att våra medlemsföreningar måste se över sin belysning. Delar av detta lyfts fram i Folkets Hus och Parkers projekt Ljuset på entrén (se nedan). I riksorganisationens centralt ägda fastigheter har LED-belysning installerats i samband med konstnärlig utsmyckning i trapphus och omhängning av konst på kontoret. Kraven på energideklaration av fastigheter har lett till flera åtgärdsplaner och åtgärder för att minska energianvändningen. Arbetet från deklaration till åtgärdsplan, finansiering och genomförande tar ofta flera år. Arbete pågår runt detta både när det gäller riksorganisationens egna fastigheter, samt ett stort antal av medlemsföreningarnas fastigheter. Ett nytt avtal för el har upphandlats för Folkets Hus och Parker centralt, där vi enbart använder förnybar energi. Riksorganisations fastigheter har även fått nya undercentraler för fjärrvärme som leder till effektivare användning och bättre komfort. 27

29 Fortsatt ljus på entrén Det andra året (av tre) för projektet Ljuset på entrén genomfördes med stor framgång under året. Projektet tar upp olika aspekter av ljussättning i kombination med konstnärlig gestaltning med mera, och hjälper medlemsföreningarna att förändra känslan och upplevelsen av sina entréer. En rad medlemsföreningar från norr till söder har deltagit i projektet. Några exempel på detta är Boden, Bromölla, Dalsjöfors, Ersboda, Kumla, Hallunda, Mariestad, Linköping, Lund, Mörrum, Sibbhult, Skellefteå, Sollefteå, Sveg Östersund med flera. I november invigdes Skoghalls Folkets Hus sin entré med ny ljussättning. Den ansvarige konstnären Marc Broos blev mycket uppmärksammad för detta i media. Satsningen på Ljuset på entrén har fallit ut väl under året, trots att projekten oftast spänner över flera år från idé till finansiering, genomförande och invigning. Projektet har presenterats vid Konstdagarna, medlemsmötet och på BOKA. Efterfrågad rådgivning och kompetensutveckling Ett omfattande arbete med support runt hyres-, bygg och förvaltningsfrågor har bedrivits under året. Det råder ett stort behov av rådgivning när det gäller hyreskontrakt, systematiskt brandskyddsarbete, livsmedelshantering, tillgänglighetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, ny lag om byggarbetsmiljö, miljö och energifrågor med mera. Arbete med CCS Fastighetsskola har fortsatt under året och ett nätverk med fastighetsansvariga i nätverket har byggs upp. Skadedrabbat år 2011 var ett tyvärr ett utsatt år när det gäller bränder och skador. Några exempel på detta är att Lammhults Folkets Hus brann ned till grunden och Teatern i Gällivare Folkets Hus blev helt förstört av en brand. Efter flera år med sjunkande skadefrekvens, har tyvärr många mindre skador under året ihop med de större bränderna, lett till att försäkringspremien för medlemsförsäkringen ser ut att höjas

30 Kulturarv och upprustning Folkets Hus och Parkers samverkan med Riksantikvarieämbetet fortsatte under året. Fokus har legat på att uppmärksamma det kulturarv som finns människors mötesplatser, vilket presenterats på bland annat Konstdagarna och flera regionala möten. Under året har en ansökan runt detta lämnats in till Länsstyrelsen i Västra Götaland och arbetet fortsätter. Flera kulturskatter har uppmärksammats och en ökad medvetenhet om kulturarvet i våra medlemmars anläggningar blir allt tydligare. Konkurrenskraftiga alternativ Folkets Hus och Parkers dotterbolag Nöjesvaror direktimporterar sedan några år tillbaka olika typer av konferensmöbler, biografstolar m m till mycket konkurrenskraftiga priser. Detta kommer Folkets Hus och Parkers medlemmar tillgodo genom medlemspriser, olika typer av specialprodukter m m. 29

31 Tillgänglighet och nya grupper Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en föregångare i tillgänglighet bland samlingslokaler, samt sträva efter att speciellt möta de medborgare och grupper som idag saknar eller har dålig tillgänglighet till mötesplatser inte minst i flera städers ytterområden. Unga i folkrörelsen Folkets Hus och Parkers utvecklingsarbete på ungdomsområdet har fortsatt och fördjupats under året. Avdelningsöverskridande internseminarier har genomförts med kanslipersonal och inbjudna gäster från exempelvis Ungdomsstyrelsen. Syftet med detta har varit att höja den egna kompetensen på det ungdomspolitiska området, samt skapa en ökad samsyn runt frågorna i organisationen. Folkets Hus och Parker har också under året tagit del av utvecklingsmedel från Boverket, i syfte att öka ungas delaktighet i samlingslokaler. Ett flertal ungdomsutbyten mellan olika städer har ägt rum, samt rådslag med olika grupper av unga runt inriktningen i arbetet. Särskilt fokus har här legat på grupper i storstädernas ytterområden. Den årliga träffen med Förortsnätverket hade ungdomsverksamhet i hus och parker som särskilt tema. Under året har också ett ökande antal av våra medlemsföreningar tilldelats medel från Boverkets satsning på ungdomsverksamhet i samlingslokaler. Utvecklingsavdelningen har arbetat aktivt med stöd till medlemsföreningarna runt detta, vilket resulterade i att Folkets Hus-föreningarna i Bomhus, Rinkeby, Hälleforsnäs och Blomstermåla beviljades stöd för att utveckla sina ungdomsverksamheter. Enkelt avhjälpta hinder Boverket har under flera år fokuserat på stöd till tillgänglighetsskapande åtgärder. Det stora flertalet av våra medlemsföreningar har bra tillgänglighet, men det finns ytterligare åtgärder att göra. En påbörjad samverkan med Scenkonstbolaget i Sundsvall har visat sig intressant, då de lyft tillgänglighetsfrågorna till att även handla om bemötande. Scenkonstbolagets bok Lathund för tillgänglighet har spridits till medlemsföreningar, främst i de norra regionerna. 30

32 Demokratisk infrastruktur Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en intressant och angelägen del av Sveriges demokratiska infrastruktur, samt medverka till att utveckla och sprida information om de allmänna samlingslokalernas betydelse och möjligheter. Studieresa för inspiration och utveckling Samlingslokalernas Samverkansgrupp (SamSam), bestående av de tre samlinglokalhållande riksorganisationerna, genomför tillsammans med Boverket varje år en studieresa till samlingsoch kulturlokaler i någon svensk region. Årets resa gick till Halland och södra regionen. Monica Widnemark, ordförande i Boverkets samlingslokaldelegation, uppmärksammade att flertalet av de föreningar vi mötte hade kvinnliga ordföranden, vilket kan ses som ett trendbrott. Gemensamt lobbyarbete Genom SamSam har ett gemensamt lobbyarbete bedrivits runt samlingslokalerna som betydelsefull del i den demokratiska infrastrukturen. Möten, uppvaktningar med mera har genomförts gentemot Kulturdepartementet, Statens Kulturråd, Svenska Filminstitutet, samt biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. SamSam stod även bakom en debattartikel om behovet av samlingslokaler. 31

33 32

34 Utvecklingsområde 3 Förening i förändring och utveckling Konkurrenskraft och engagemang Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parkers föreningar ska vara konkurrenskraftiga arbeta på ett lustfyllt, professionellt, mål- och möjlighetsinriktat sätt med lokalsamhällets och medborgarens behov, önskemål och drömmar i fokus, där medborgarens vilja till delaktighet och engagemang tillvaratas och uppmuntras. Med ledarskapet i fokus Folkets Hus och Parker har tillsammans med ABF genomfört en ledarskapsutbildning för chefer i respektive organisation, tillsammans med Ledarskapscentrum i Umeå. Detta har, förutom samarbetsprojektet med ABF, mynnat ut i konkreta samarbeten mellan Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar och ABF-avdelningar på flera platser i landet. Även Folkets Hus och Parkers kvalitetsnätverk CCS, som består av större konferens- och mötesanläggningar, har under 2011 inriktat sig på ledarskapsfrågor. Syftet är att stärka ledarrollen och genomföra ett långsiktigt utbildningsprogram. Inriktningen för 2011 har varit att arbeta med mötes- och konferensutveckling. Prioriterade områden i ledarskapsprogrammet är insatser inom ledarskap, förhandling, teamutveckling och affärsnytta för chefer, samt det goda värdskapet och fastighetsskola för medarbetare. Ett viktigt syfte för CCS är att skapa goda relationer och nätverk mellan chefer, samt mellan medarbetare. Ett mål är också att öka samarbetet mellan de medlemsföreningar som ingår i CCS-nätverket och andra medlemsföreningar inom Folkets Hus och Parker. De olika CCS-utbildningarna har fallit väl ut. Sammanlagt har det genomförts 18 mötes-/ utbildningsdagar fördelat på tio tillfällen med mellan 15 och 35 deltagare vid varje tillfälle. 33

35 Regional turné om kulturfrågor I och med införandet av kultursamverkansmodellen i de flesta regioner och landsting förändras förutsättningarna för kulturverksamheten. Den direkta konsekvensen av systemskiftet är att statens anslag till kultur nu till betydande del fördelas på regional nivå en förändring som är att betrakta som permanent. Mot bakgrund av detta genomförde Folkets Hus och Parker en turné under hösten 2011, där samtliga av organisationens regioner besöktes. Vid de olika turnénedslagen fördes samtal tillsammans med regionstyrelserna runt förändringarna och vilka konsekvenser de kan komma att ge organisationen, dess medlemsföreningar och regioner. Parallellt med detta fördes även samtal om hur samarbetet på kulturområdet mellan riksorganisationen och regionerna kan utvecklas och förändras. Huvudbudskapet vid dessa möten var att det är viktigt att Folkets Hus och Parkers egna regionala föreningar nu tar plats och blir en aktör som syns och hörs när kulturmedel på regional nivå ska fördelas. 34

36 Långsiktigt hållbart arbete Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer arbeta på ett långsiktigt hållbart sätt, där mångfald, inflytande och delaktighet är viktiga ledord, samt bedriva metodutveckling för nya former av föreningsarbete. Webbaserat lärande Folkets Hus och Parker fortsätter arbetet med att hitta former för att kunna arbeta med webbaserad lösning för självstudier och studiecirklar, med inriktning på olika kunskapsområden kopplade till verksamhet, arrangörskap och föreningsarbete. Stöd till folkrörelsens arbetsgivare Folkets Hus och Parker erbjuder en omfattande arbetsgivarservice till sina medlemmar, som tillhandahålls genom den fristående juridiska organisationen Folkets Hus och Parkers Arbetsgivarservice (FHPA). Servicen tillhandahålls genom Folkets Hus och Parkers regionalt placerade verksamhetsutvecklare samt förhandlingschefen. I augusti gick den tidigare förhandlingschefen, Per-Iwar Wiklund, i pension, och ersattes av Viktoria Färm, tillika chef för medlemsservice. Vanligt förekommande ärenden där medlemsföreningarna behöver stöd från FHPA är bland annat omorganisationer med arbetsbristuppsägningar som följd, svåra personalärenden samt tvister kring anställningsvillkor. Avtalsförhandlingar Genom KFO, där FHPA och dess medlemmar är med, tecknades i slutet av året ett prolongerande avtal med Svenska Musikerförbundet. Det mellanvarande avtalet prolongeras tiden , och innehåller ett löneutrymme om 2,5 procent för avtalsperioden. Musikavtal Det hittillsvarande ramavtalet med SAMI förlängdes inte, utan istället kom parterna överens om att varje enskild medlemsförening i Folkets Hus och Parker tecknar avtal direkt med SAMI. 35

37 Detta innebär en förenkling av administrationen för medlemmarna, samtidigt som det är kostnadsneutralt. Försäkringslösning för medlemmarna Till följd av ökad skadefrekvens sade Trygg-Hansa upp samarbetsavtalet med Folkets Hus och Parker för omförhandling i slutet av året. Intensiva förhandlingar med Trygg-Hansa och andra aktörer under jul- och nyårshelgerna resulterade ändå i att de hade den mest prisvärda försäkringslösningen, varpå vi beslutade att ha kvar medlemsförsäkringen hos Trygg-Hansa. Efter flera års premiesänkningar hamnade nu nivån på den genomsnittliga nivån från Centrala leverantörsavtal Folkets Hus och Parker har under senare år arbetat med att förhandla fram olika typer av förmånliga avtal för sina medlemsföreningar. Ett par exempel på detta är avtalen med Telia (telefoni), Choice Hotels (hotellrum) samt Trygg-Hansa (medlemsförsäkring). Under 2011 fortsatte arbetet med att förhandla fram nya, samt förbättrade befintliga, avtal. Avtalet med Upphandlingspoolen (UHPO) har fortsatt att vara till stor nytta för medlemmarna, och vi har visat goda exempel på medlemsföreningar som sparat mycket pengar på att handla via UHPO. 36

38 Samhällsnytta och resursmobilisering Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska på alla nivåer mäta och visa verksamhetens ekonomiska och sociala prestationer, för att synliggöra samhällsnyttan, samt därmed stärka föreningens konkurrenskraft, samt också aktivt verka för ett rättmätigt ekonomiskt samhällsstöd. Ekonomikonferens Folkets Hus och Parker genomför varje år en ekonomikonferens, som lyfter frågor runt ekonomi och juridik kopplat till medlemsföreningarnas drift och verksamhet. Årets konferens genomfördes i Hallunda Folkets Hus, med totalt 27 deltagare från föreningar i hela landet. Några av de ämnen som avhandlades var kontanthantering, restaurangmoms, inköpssamverkan, oron i världsekonomin, svårbudgeterade fastighetskostnader, bokföring, löneredovisning samt nyheter från Folkets Hus och Parker. Konferensen genomfördes i samarbete med Swedbank, Ernst & Young, Upphandlingspoolen, Nordea och Hogia. Verksamhetsutvecklarna spelar roll Folkets Hus och Parkers regionalt placerade verksamhetsutvecklare har under året varit ett fortsatt stort stöd till organisationens medlemmar i frågor runt verksamhetsutveckling, regionala utbildningar, regionala medlemsträffar samt styrelse- och föreståndarträffar med medlemsföreningar. De har dessutom upprätthållit och erbjudit rådgivning, hjälp vid förhandlingar, avtalsskrivning, ekonomiska analyser och organisationsöversyner. 37

39 De har även bistått medlemsföreningarna i bidragsansökningar samt medverkat i centralt, lokalt och regionalt initierade projekt. Verksamhetsutvecklarna har haft en aktiv roll vid bildandet av regionala grupper och nätverk inom ramen för Ideell Kulturallians (IKA) på flera platser, samt vid diskussioner på regional-/ landstingsnivå angående fördelningen av kulturmedel. En organisationsförändring har genomförts vad gäller ansvarsfördelningen bland de regionala verksamhetsutvecklarna, samt kopplade utvecklingsprojekt, under året. I regionerna Östra, Sörmland, Östergötland och Örebro har en inventering av alternativa finansieringsformer genomförts, kommunikationen genom månatliga nyhetsbrev och närvaro i sociala medier ökat, samt en seminarieverksamhet startats upp. Östra regionen har initierat två intressanta projekt. Det första är FHP-slanten, där stipendier ges till medlemsföreningar i regionen som vill arbeta med nya aktörer under 30 år, samt det andra projektet Öppet Hus där speciellt fokus riktas mot 3-5 medlemsföreningar vad gäller arrangörsutveckling under ett helt år. 38

40 Utvecklingsområde 4 Vi gör det tillsammans! Växande folkrörelse med lokal nytta Strategisk riktlinje: Folkets Hus och Parker ska vara en aktiv, växande folkrörelse som skapar lokal nytta och mervärde genom gemensamma ansträngningar och utveckling. Konstdagarna sätter avtryck Konstdagarna 2011 genomfördes den maj och arrangerades som tidigare tillsammans med Konstfrämjandet och en lokal medlemsförening (Årsta Folkets Hus). Temat för årets evenemang var Avtryck. Dagarna inleddes på Fotografiska museet i Stockholm av konstnären Knutte Wester, som berättade om sin utställning Förvisningen formar oss. Efter en guidad visning åkte alla till Årsta Folkets hus där författaren Per Wirtén föreläste om förorten och Årsta som ett kulturarv. Efter besöket i Årsta Folkets Hus åkte samtliga deltagare till Rönneberga kursgård på Lidingö. Med anledning av Jussi Björlings 100 års jubileum uppträdde tenoren Marcus Pettersson på kvällen. Några av de övriga medverkanden var Anita Bergenstråhle-Lind, Helene Hyrefel, Kerstin Hamilton, Staffan Hjalmarsson, Johanna Gustavsson och Per Hasselberg. Rekordintresse för filmdagarna Filmdagarna 2011 genomfördes i Sundsvall den augusti i samarbete med Bio Kontrast och en lokal medlemsförening (Sundsvalls Folkets Hus och Park). Deltagandet var rekordhögt och arrangemanget lockade 69 föreningar (varav 45 medlemsföreningar) och 159 deltagare (plus 28 inbjudna gäster). 39

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln

UTVECKLINGSOMRÅDEN. Helheten är nyckeln 2012 Vi presenterar på de följande sidorna ett representativt urval av årets verksamhet, som förmedlar en rättvis bild av Riksorganisationen Folkets Hus och Parker 2012. Upplägget har hämtats från folkrörelsens

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN FOLKETS HUS OCH PARKER 2010 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS VERKSAMHETSPLAN s 1 Innehåll Förord Folkets Hus och Parker - en presentation Möjligheternas mötesplats Tre framgångsfaktorer Prioriterade

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 FOLKETS HUS OCH PARKER 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN s 1 Nyckelaspekter Nyckelaspekterna ska genomsyra all verksamhet och förutsätter en aktiv värdering

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS

FOLKETS HUS OCH PARKER MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS BILAGA TILL VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 FOLKETS HUS OCH PARKER 2011 2012 MÖJLIGHETERNAS MÖTESPLATS ÅRSPLAN s 1 Utvecklingsområde 1 Verksamheter som skapar möjligheter Samhällsnytta, synergitänkande och möjligheter

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET

DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET DIGITALISERINGEN PÅ SCENKONSTORMÅDET Statens kulturråd 2013 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan

Blekinges regionala kulturplan Blekinges regionala kulturplan 2 Må gott i Blekinge Blekinges regionala kulturplan Inledning 2 Kulturpolitiska mål 4 Blekinges kulturpolitiska organisation 8 Kultur och regional utveckling 10 Så har kulturplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017

Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Blekinges regionala kulturplan 2015 2017 Kulturen en del av Blekingestrategin Blekingestrategin stakar ut vår gemensamma färdriktning för att uppnå Attraktiva Blekinge där fler vill bo, arbeta och komma

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

Nya mötesplatser. Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige

Nya mötesplatser. Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige Nya mötesplatser Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige Karen Austin på uppdrag av Folkets Hus och Parker 2015

Läs mer

Resultatredovisning 2007

Resultatredovisning 2007 Resultatredovisning 2007 Innehållsförteckning Förord...4 1. Övergripande verksamhetsmål...5 a) Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv... 5 b) Ett barnperspektiv... 5 c) Internationellt och interkulturellt

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer