Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST. Uppfödaren Nr 1. Januari 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST. Uppfödaren Nr 1. Januari 2002"

Transkript

1 Staro - ett sto(r) satsande stuteri sid 5 Kanadensiskt trav på frammarsch sid 11 TRAVHÄST Uppfödaren Nr 1. Januari 2002

2 PÅ OMSLAGET: Running Sea. Bäste debutanthingst 2001 och uppstallad på Staro International (se reportage sid 5). Foto: Claes Kärrstrand/P&R Det bidde en tummetott! Årets första nummer av Travhästuppfödaren skickas förutom till våra medlemmar även till alla som erhåller propositionen. Vi vill på detta sätt presentera ASVT och hur vi arbetar. Vi vill också visa att vi arbetar inom ett brett fält med såväl faktaartiklar om trav, avel och praktiska ting inom sporten liksom statistik, travpolitik och hemma hos -reportage för att lära hur kollegorna når framgångar. Med utskicket följer också ett erbjudande om att bli medlem i Avelsföreningen. Idag är vi cirka 3700 stycken! I vår strävan att göra Avelsföreningens medlemstidning Travhästuppfödaren ännu bättre kommer du under året att notera ett flertal successiva förändringar, men självklart bibehålls fokus mot avel och uppfödning. Genom att vi anställt en proffsjournalist för att hjälpa oss med vår viktiga uppgift att informera, så kommer tidningen och våra hemsidor att få såväl en innehållsmässig som layoutmässig ansiktslyftning. STC:s ledning har som bekant förhandlat fram ett nytt ettårsavtal med staten. Sammanfattningsvis ett svagt och magert avtal som innebär att vi lånar 50 miljoner av oss själva under Pengar som välbehövligt öronmärks till vardagstravet. Förhoppningsvis erhåller vi dessutom, i sammanhanget ytterst ringa, 23 miljoner kronor i nya prispengar år 2003 (det vill säga om socialdemokraterna vinner valet och statsfinanserna inte försämras) samt får tillbaka 10 kronors-gränsen för Jackpot. Många aktiva ser avtalet som ett svek mot travsporten. Statens förhandlare har gjort sitt jobb väl i syfte att dra in maximal skatt. Självklart sett från utgångspunkten att staten kan bortse från den viktiga skillnaden mellan travsport och övriga spel, där travet utgör en näring som faktiskt genererar hel- eller deltidssysselsatta! Kritiken mot sportens förhandlare i form av STC:s ledning ter sig däremot stark såväl hos gräsrötterna som bland basorganisationerna. ASVT, RST och TR har vid ett flertal tillfällen, även under förhandlingarna, mycket tydligt såväl skriftligen som muntligen framfört de aktivas situation, målsättningen med 10 procent av totalomsättningen till de aktiva inom 5 år samt "hellre inget avtal alls än ett dåligt som kväver oss". För dessa argument har vi erhållit en stor förståelse från STC:s ledning. Desto mer förvånande var därför att detta mediokra avtal undertecknades av STC för travsportens Ledaren 3 Staro ett sto(r)satsande stuteri! 5 Trottex 10 Kanadensisk travsport på frammarsch 11 Inbjudan/kallelse till årsstämma år Innehåll nr 1/02 räkning. Strängt taget liknar historien med brösttonerna från STC:s ledande personer där man redogjorde för sportens (i princip) oeftergivliga krav samt processen med de så kallade politikerträffarna sagan om skräddaren. Om det bidde nåt - så bidde det en tummetott! Uppenbarligen förstår majoriteten i STC:s ledning inte den hårda krassa ekonomiska verkligheten för uppfödare, tränare och hästägare. Det vill säga för oss som har travsporten som heltidssyssla, viktig delinkomst eller dyrt intresse vilken bedrivs som näring. Om man förstått situationen för alla oss som inte bara kan se trav som en berikande hobby utan även måste ha in X kronor per månad för att kunna fortsätta hade detta avtal förhoppningsvis aldrig skrivits under. Det ser onekligen tufft ut för vår kära travsport. Vi får hoppas att ATG är framgångsrika med den nya Jackpotregeln för att behålla spelet när såväl OS, Handbolls-EM samt Fotbolls-VM skall mötas. Likaså att betäckningssiffrorna, med rådande uppfödarekonomi, kan uppnå fjolårets nivå. Under året har såväl STC liksom banorna, ATG och basorganisationerna en krävande uppgift att städa framför egen dörr i syfte att effektivisera verksamheten och därmed omdistribuera egna pengar. Därvidlag har ASVT redan börjat genom att Trottex ger sina säljare återbäring med 500 kronor per häst när resultatet blev positivt år Travhästuppfödaren kanske också får föreslå att ATG-klinikerna privatiseras, banprogrammen förändras till typ Väddelöpsbladet, spelets marknadsföring resultatinriktas och att banorna "tvingas" samverka. För basorganisationerna och inte minst STC gäller också att kavla upp skjortärmarna inför förhandlingen med staten nästa höst. Basorganisationernas 10 procents-krav till de aktiva på ATG:s totala omsättning står fast och denna gång torde sportens aktiva inte acceptera att STC undertecknar avtal som inte gagnar sporten. Skulle det ändå ske torde det vara dags för er som travsportens aktiva att byta ut såväl oss inom basorganisationerna som STC:s ledning. Vi är defacto till för er och inte tvärtom! Ove Konradsson Vad kan ASVT göra för Dig som uppfödare? 18 Medlemsbonus 20 Statistik 29 Krafft informerar 32 ASVT informerar 34 Ledaren 3

3 STARO Permanent har Staffan Nilsson och Inger Lund, som tillsammans driver Staro International, 80 fölston på Svarthult varav 22 är Staro:s egna. Svarthult. Sug på namnet. En nöjessaga ur Astrid Lindgrens småländska värld eller ett på fullt allvar hårt satsande travstuteri? Nöje eller ej - Showbiz gav Staro International en halvklassisk seger under Vilken fullträff, säger Staffan och Inger som tillsammans driver stuteriet. -S-årgången har varit fantastisk! Staro Showbiz vann korta E3-finalen, Öppen klass, på Sundbyholm på nytt svenskt rekord 1.12,3a. Super, Samba, Sambuca, Stripe och Samuraj är andra duktiga 3- åringar som visat framfötterna under Det är roligt att se att de senaste årens satsningar på riktigt bra fölston gått vägen och nu börjat ge resultat, säger en nöjd Staffan Nilsson. Från skog till stuteri På bara ett tiotal år har Staffan Staro Nilsson byggt upp ett av Sveriges mest välrenommerade travhäststuterier. Beläget i Småland, närmare bestämt Ramkvilla och Svarthults Gård. Det låter idylliskt och är så också. Skog, sjö och mark möts i ett välkuperat landskap, för dagen klätt i kung Bores vita vinterskrud. Vackert, ja nästan sagolikt är det att färdas längs de snöklädda skogsvägarna som leder fram till Staro. Det är lätt att i fantasin förirra sig in i sagornas värld. -Stuteriet ligger centralare än många tror även om det ligger mitt i Småland! Vi har faktiskt fem travbanor inom en radie av 17 mil med Tingsryd inräknad. Här är bra förutsättningar för travhästuppfödning och då spelar geografin mindre roll, säger Staffan som förvärvade Svarthult Jag sysslade med upphandling inom skogsindustrin i 16 år och hästuppfödning i mindre skala vid sidan om innan jag 1990 definitivt bestämde mig för att fullt ut satsa på stuteriverksamhet. Som för så många andra blev jobbet slentrian och jag ville göra något mer i livet. Att hoppa på det här med stuteri kändes helt rätt eftersom jag burit med mig hästintresset sedan jag var ung (han ser fortfarande ung ut! red anm.). Min första travhäst köpte jag redan som 14-åring och den första Staro-uppfödningen kom till världen för 22 år sedan! Lord of All gav gården storlek Egentligen tjuvstartade verksamheten redan 1986 då Staffan, tillsammans med sin dåvarande svärfar, köpte Speedy Somolli s helbror, Lord of All, från USA. Ett uppmärksammat köp då de fick punga ut med den ansenliga summan $ Saftiga slantar på den tiden! Tre år senare såldes Lorden, tillsammans med ett antal fölston, till Remington Stable. Det gav kapital nog för att köpa till ytterligare mark och stallar i anslutning till Svarthult, som idag omfattar cirka 500 hektar. Staro kunde nu på allvar driva såväl uppfödning som hingsthållning. -Jag har haft förmånen att kunna bygga upp ett brett kontaktnät och en bra kundkrets både inom och utom landets gränser, vilket givit mig tillgång till både avelshingstar och avelsston av absolut bästa kvalitét. Att få köpa de högklassiga stona Fiona San och Emma Gee San från Sandemar var för mig en stor ära och jag är Magnus Braunerhielm mycket tacksam för det. Jag vet att det var många utländska intressenter och ryckte i märrarna till högre belopp än jag kunde erbjuda men Magnus 5

4 Real Diamond är dräktig med Supergill. ansåg det betydelsefullt att deras ston tillika långvariga avelsarbete stannade i Sverige, säger Staffan. Gång, psyke och storlek Förutom bra stam och egna prestationer finns flera egenskaper ett bra fölsto bör ha, enligt Staffan. -Det jag tycker är det absolut väsentligaste är i nämnd ordning gång, psyke och storlek. Det har visat sig att dessa parametrar har relativt hög nedärvning och i allra högsta grad kan komma att påverka avkommans framgång på tävlingsbanan. När man ska välja hingst till sitt sto är det otroligt viktigt att inte bara stammen utan också egenskaperna kompletterar varandra. Av den anledningen förkastar han också de så kallade avelsprogram på data som finns att tillgå. -Programmen ger ju inga budskap om egenskaperna men däremot snabb information om stamtavlan i flera generationer, vilket i och för sig är mycket bra. Som ett första verktyg i valet av hingst kan det vara utmärkt men det får inte vara det enda. För att få mer information om hingstarnas egenskaper och vilka korsningar som blodsmässigt passar för varandra kan man som uppfödare vända sig till stuterierna eller till Avelsföreningen för avelsrådgivning. Stosatsning Det är en fröjd att se de många välstammade och välkända fölston som trampar runt i hagarna. Förutom Fiona San och Emma Gee San finns bland annat de mycket goda tävlingsstona Handbag, Real Diamond och Pay Love i Staro:s ägo. Deras hagkompisar är en rad blåblodiga systrar som framförallt köpts på auktioner i USA men även någon fransyska finns med i gänget. Till synes en målmedveten satsning på det bästa amerikanska blodet som finns att tillgå. -Jag har en ambition att hålla högkvalitativa fölston i avel och det innebär att hela tiden vara på jakt efter nya ston samtidigt som utgallringen av de egna måste vara hård. De senaste åren har jag förnyat cirka 25 procent av stomaterialet årligen, säger Staffan som hellre satsar på ett riktigt bra fölsto än flera av mellanklass. -Det har visat sig att avkommor till ston av mellanklass tyvärr inte betalas tillräckligt bra, vilket för mig blir helt avgörande eftersom jag alltid säljer hela kullen av min unghästproduktion. Italien ett föregångsland Staffan tillägger också att ett system likt det som finns i Italien säkerligen skulle förbättra den svenska aveln och ge oss tillbaka den främsta positionen bland de stora travnationerna som vi en gång hade. Det italienska systemet, som administreras genom den italienska avelsföreningen (ANACT), innebär att för hästar som avregistreras erhåller ägaren ett investeringsbidrag på kronor som gäller vid inköp på ANACT:s auktioner. I praktiken betyder det att många sämre ston tas ur stamboken och därmed utplånas möjligheten för dem att ge avkomma berättigad till det italienska registret. 20% uppfödarpremier rakt av Medel för utbetalning av uppfödarpremier är också avsevärt högre i Italien än i Sverige. För en 2-åring som uppnår prisplacering i ett reguljärt lopp erhåller såväl uppfödaren som hästägaren kronor. För de hästar som startar som 3- åring och går 1.18,6 eller bättre före den 31/7 erhålls kronor vardera. Staffan påpekar också att Italien generellt sett utbetalar högre uppfödarpremier totalt 20 procent rakt av på insprungna pengar - än i Sverige som inte ens betalar ut 6

5 10 procent av prispengarna i uppfödarpremier -Investeringsbidraget och de högre uppfödarpremierna har stimulerat hela den italienska aveln som gått framåt oerhört de senaste åren. Nu åker ju många av de svenska proffstränarna dit på auktioner och köper välstammade unghästar. Fryssperma De egna fölstona är 22 till antalet men totalt finns 80 ston permanent på stuteriet. Under många år har Väsby Häst (Hans Sköld med Com -hästarna) haft sina fölston och unghästar på Staro. De tre senaste åren har även Stuteri Kemppi (Martti Ala-Seppälä) ett femtontal fölston uppstallade där. -Vi har ett mycket bra samarbete med både Väsby Häst och Kemppi. Skulle vi tillsammans räkna oss som en uppfödare skulle vi absolut vara med och slåss i tätstriden om uppfödarchampionatet. Förutom fölston och unghästar finns för närvarande fyra avelshingstar stationerade på Staro. Där används också transportsperma från andra hingstar i Sverige men även från utlandet importerad färsk och fryst sperma. Det betyder att det under säsong betäcks uppemot 250 fölston på gården och självklart kräver detta mycket arbetskraft. -För seminhanteringen ansvarar Bibbi Olsson som gör ett enormt bra jobb, säger Staffan och tillägger: -Totalt arbetar här sju heltidsanställda personer som sköter gården, hästarna och papprena. Alltigenom har jag haft tur med mycket duktig och kompetent personal. På listan över de cirka 50 ettåringarna går det att räkna till hela 22 olika fadershingstar. Delvis tycker Staffan att det är roligt att ha olika avelshingstar på stona men framförallt måste individerna passa för varandra, säger han samtidigt som han berättar att cirka 40 ston seminerats med fryst sperma. -Den här debatten om att de hästar som kommit till genom fryst sperma skulle vara sämre tävlingsindivider tycker jag är klart överdriven. Dels är det ett litet material man grundar dessa uttalanden på och Staro Showbiz, som är en produkt av fryst sperma, är väl ett levande exempel på motsatsen? Embryotransfer Ett annat sätt att snabbare förbättra kvalitén på det svenska avelsmaterialet samtidigt som de välstammade och bra tävlingsstona utnyttjas effektivare vore att tillåta embryoöverföring, tycker Staffan. Han är noga med att poängtera att det endast skulle tillåtas på de ston som har exceptionellt bra tävlingsmeriter. -Många av de riktigt bra stona som till exempel Krossed Out och Fridhems Ambra kan få föl via en surrogatmamma samtidigt som de kan glädja publiken och tävla vidare några år till. Tävlingsprofiler behövs Fiona San är ett av många bra tävlingsston på Staro. absolut i svensk travsport men ett sto tappar många värdefulla avelsår under ett långt tävlingsliv. I Sverige har STC begränsat möjligheten med embryoöverföring på travarston. Det är däremot tillåtet på häst i andra länder. I såväl Frankrike, Italien, Tyskland, Danmark och Finland tillåts embryotransfer med maximalt tre mottagarston (surrogatmödrar) per år. Där är det alltså fullt möjligt att till exempel Fiona San skulle kunna få en avkomma med vardera General November, Supergill och Running Sea samma år! En kittlande tanke! Avelsföreningens inhyrda hingst Running Sea finns på Staro Sportens profilering Att travsport ligger paret Nilsson- Lund varmt om hjärtat råder inga tveksamheter om. När vi som ett avslut på dagens studiebesök, över en kopp kaffe, diskuterar travets framtid kommer vi osökt in på hur man i media behandlar travet. ATG har under 2002 ambitionen att utöka andelen utländskt spel på svenskt trav. -Hur kan man i ATG:s ledning tro att programmet Vinnare V64 i nuvarande tappning på onsdagskvällarna ska generera ett ökat utländsk spel? Nej, ska de ta marknadsandelar måste nivån höjas avsevärt så att travsporten får möjlighet att visa upp sig från den bästa sidan, säger Inger som menar att lågvattenhumor hör hemma på annan plats. Vi har också nyligen fått beskedet om att förhandlingarna med staten inte gav några nya pengar till travet. -Nu när travets alla basorganisationer för en gångs skull står enade, och stenhårt jobbar mot samma mål i form av ökade prispengar, är det sorgligt att vår egen organisation (STC) som förhandlat med staten inte lyckats bättre, avslutar Staffan. Text och foto: Ulrika Lundberg 7

6 Barbarella Baiee född 1990 e. Barbeque-Daniella Queen e. Galant du Gy 1.13, SEK. Dräktig med Juliano Star Classified född 1990 e. Lindys Crown-Classy Kosmos e. Speedy Somolli 1.15, SEK. Dräktig med Zoogin Comerada A Winner född 1996 e.overcomer-perada e. Yellow Knife 1.13, USD. Dräktig med Malabar Man Com Estancia född 1990 e. Pythagoras-Tina Kelly e. Florida Pro 1.18, SEK. Ej dräktig Emma Gee San född 1990 e. Speedy Fly-Pixie e. Tibur. 1.13, SEK. Dräktig med Supergill Fiona San född 1991 e. Tibur-Noraleah Hanover e. Super Bowl 1.13, SEK. Dräktig med Supergill Fleur Staro född 1985 e. Count s Pride-Cawinda Ask e. Wind Boss 1.13, SEK. Dräktig med Juliano Star Handbag född 1990 e. Ditka Hanover-Trader Girl e. Hoot Speed 1.12, SEK. Ej dräktig Heart s Queen född 1995 e. American Winner-Nanny s Crown e. Speedy Crown 1.13, USD. Dräktig med Juliano Star Kullehus Mynta född 1983 e. Tibur-Dancing e. Cahoot Ostartad. Dräktig med Zoogin Oden Bitz Staro född 1994 e. J.R. Broline-Norine Hanover e. Super Bowl Ostartad. Dräktig med Zoogin Pay Love född 1994 e. Qiuck Pay-Alfi Love e. Top Quality 1.13, SEK. Dräktig med Gobernador Piglet född 1991 e. Speedy Crown-Miss Piggy e. Nevele Pride 1.14, SEK. Dräktig med Supergill Pinespun född 1998 e. Pine Chip-Proud Catch e. Bonefish 1.14, USD. Dräktig med Malabar Man Psychologist född 1988 e. Royal Prestige-Psycho e. Nevele Diamond Ostartad. Dräktig med Zoogin Staro Quality född 1996 e. J.R. Broline-Nevele Biffy e. Nevele Pride Ostartad. Dräktig med Diamond Way U.S. Secret Valley född 1994 e. Valley Victory-Daisy Lobell e. Speedy Crown 1.15, SEK. Dräktig med Juliano Star Vanilie född 1987 e. Fanaques-Idilie e. Mitsuoko 1.14, FFR. Dräktig med Supergill Real Diamond född 1993 e. Royal Prestige-Sturgeon General e. Bonefish 1.11, SEK. Dräktig med Supergill Another Offend född 1997 e. Victory Dream-Armbro Offend e. Balanced Image 1.16, SEK. Dräktig med Supergill Staro Restless född 1997 e. J.R. Broline-Fleur Staro e. Count s Pride 1.16, SEK. Dräktig med Running Sea Staro Smile född 1998 e. Running Sea-Nevele Biffy e. Nevele Pride Ostartad. Dräktig med Juliano Star General November är ny i hingstparken. Avelshingstar på Staro 2002 Running Sea (Supergill-Wish For Speed e. Speedy Crown) General November (Valley Victory-Florida Dame e. Arnie Almahurst) Jupiter Hornline (Lindy s Crown-Nana s Doll e. Speedy Somolli) Zoogin (Zoot Suit-Ginjette e. Lornjett) 8

7 Kanadensisk travsport på frammarsch Att Kanadas nationalsymbol är ett lönnlöv och att landets nationalsport är ishockey känner nog de flesta till. Även det faktum att Kanada skiljer sig en hel del från USA såväl avseende attityden hos människorna som kulturen i landet och att de är mer nordeuropeiska till sitt sätt är även det tämligen känt. Vad många, till och med mycket travintresserade och kunniga människor, inte vet är att Kanada även är en stor travnation och framförallt en sådan på stark frammarsch. Främst är det i delstaterna Ontario och Québec som travet håller på att växa sig mycket starkt såväl inom avel som sport. I Ontario så starkt att många som kan Nordamerikanskt trav hävdar att man är på väg att till och med ta sig förbi USA och deras ledande delstater New Jersey och New York. Om man frågar kanadensarna själva är de redan förbi. Instrumentet för att nå en topposition kan som vanligt stavas till pengar För att få veta mer gjorde Travhästuppfödaren i somras en resa till landet där vi bland annat besökte Kanadas största och mest välrenommerade stuteri, Armstrong Brothers, beläget utanför Toronto. Vår värd och guide i den kanadensiska travsporten är den mycket kunniga såväl VD:n som avelsledaren för stuteriet, Dr J Glen Brown, som varit anställd på Armstrong Brothers i hela 43 år. Han tar emot oss i stuteriets makalösa salar där deras genom åren vunna priser förvaras. En prissamling som saknar allt motstycke till vad undertecknad sett tidigare. Armstrong Brothers VD och avelsledare Glen Brown har varit stuteriet troget i 43 år. Namnkunniga hästar Dr Brown berättar att stuteriet startade under sent 40-tal av bröderna Elgin och Ted Armstrong vilka ägde en stor byggnadsfirma. Den är numera såld och stuteriet som ägs av 22 aktieägande ättlingar utan travintresse har nu även bjudit ut det 1100 acre (ca 350 hektar) stora stuteriet till allmän försäljning med hästar, stallar och allt. - En trist fortsättning på Armstrong men glädjande nog skingrar vi inte hela stuteriet utan köparen får även hästarna vilket jag tror ökar möjligheten att verksamheten fortsätter, anser Glen Brown. Dr Brown kommer dock att arbeta kvar tills affären är klar och ser försäljningen som ett lämpligt tillfälle för sig själv att pensioneras. Många är de berömda hästar som fötts upp och/eller ägts av Armstrong Brothers. Två Hambletonianvinnare kommer därifrån. Dessa är Helicopter (1953) och Armbro Goal (1988). Ett sto som betytt särskilt mycket för stuteriet är Armbro Goals moder Armbro Flight som direkt och genom sonen Armbro Goal samt via döttrar och 11

8 dotterdöttrar lämnat fantastiska tävlingshästar på travbanor världen över. Idag har Armstrong Brothers 185 egna ston varav ett 40-tal travare. På stuteriet stallas 6 delägda avelshingstar upp. Travblodet representeras av King Conch (Speedy Crown-sonen och därtill sin faders lookalike) som har och har haft stora framgångar med sina avkommor men som nu får allt hårdare konkurrens av alla högkvalitativa travhingstar som stallas upp i Ontario. Den andra travhingsten är San Pellegrino. En Valley Victory-son som tränats av Jimmy Takter och är uppfödd av Margareta Wallenius-Kleberg. Höga kvalitétskrav När det gäller stomaterialet granskar man sina ston kritiskt och de måste vara bra för att försvara sin plats på stuteriet. Medelåldern på Armstrongs ston är endast 9,2 år (jämfört med Castletons ston som vid försäljning var i snitt 12,7 år. I Sverige är snittåldern knappt 12 år). Man arbetar medvetet med att hålla korta generationsintervaller. Om ett sto har lämnat 3-4 föl som inte tävlat bra eller till exempel lämnar föl med fula huvuden säljs de lokalt till mindre uppfödare. - Eftersom vi inte har uppfödarpremier som ni i Sverige kan vi inte ha ett sto som lämnar föl med fula huvuden eller dålig exteriör. Vi får ju inte betalt på auktion för dem, påpekar Glen Brown. - När vi ska rekrytera ett nytt fölsto köper vi det oftast som åring på auktion och tävlar med det innan det går i aveln. Armstrong Brothers har ston i träning hos flera tränare, däribland Jimmy Takter, och de här stona brukar tjäna ihop till sina kostnader och ge ett visst överskott som avbetalning på köpet. -Vi brukar köpa en 5-6 ungston varje år och sedan behåller vi en del egna uppfödningar. Färdigtävlade ston eller fölston köper vi sällan. De är oftast för dyra eller har fel eftersom tränare och hästägare vanligen behåller godbitarna. Vi lägger stor vikt vid faders- och moderslinjen. Bra exteriör är ett måste och egna prestationer är önskvärt, tillägger Glen Brown. Banditer räddar travet Nyckeln till den fantastiska utveckling Kanada nu upplever beror främst på inkomsterna från de enarmade banditerna och casinoverksamheten som bedrivs på banorna. Undertecknad besökte landets största bana Woodbine, som måste vara en av världens tre mest magnifika travbanor, en tisdag förmiddag klockan 11. Över 500 bilar stod på parkeringen. Vi gick runt på banan och letade efter folket som inte fanns. Direktspelet till trav- och galoppbanorna lockade endast ett fåtal själar. Inte förrän vi var på väg ut fann vi svaret: i bottenplanet på Woodbine finns ett fantastiskt (om man gillar casinon), fullständigt vedervärdigt (i undertecknads ögon) casino och där satt fullt av människor, från äldre damer med blått hår till ungdomar, och spelade. Det är här Kanadas travbanor - trots ett dåligt avtal med staten avseende banditerna - tjänar de enorma pengar som gör att man sannolikt har världens rikaste vardagstrav. Därtill har man fantastiska prissummor för unghästarna i Ontario Sire Stakesprogrammet innehållande bland annat de så kallade Grassrootsserierna och Goldserierna. I en analys av de olika Sire Stakesprogrammen i Nordamerika gjord av tidskriften Canadien Sportsman toppar Ontario Sire Stakes de flesta tabeller före New Jersey och New York och endast slagen av en annan okänd travstat av dignitet i USA i form av Illinois som delade ut mer pengar till tvååriga ston. Även Québec har ett mycket slagkraftigt Sire Stakes-program som i princip endast kan matchas av Ontario, Illinois och New Jersey. Framtidstro Den sportsliga utvecklingen har ökat intresset för trav och publiken ökar också både avseende det sportsliga intresset som för spelet. The Jockey Club sänder trav på TV över hela Kanada enligt Dr Brown och dessa sändningar intresserar allt fler. Spelar på trav utanför banan gör man i alla sportsbarer som finns, eller via telefon. Det ökade intresset och den sportliga fokuseringen har lett till starkare legitimitet för sporten och Woodbine har bland annat Air Canada som en av sina starka sponsorer. - Om tre år kan Kanada på allvar njuta frukterna av sin högklassiga avel! Så säger Tom Milner som tillsammans med sin fru Diane och söner äger och driver Milners Farm. De har 12

9 Woodbine Kanadas största och en av världens mest magnifika travbanor, enligt undertecknad. blivit något av en filial till Kentuckiana Farm. De stallar upp flera pacers av toppklass och inte minst Hambletonianvinnaren år 2000, Yankee Paco. Denne stridsvagn efter Balanced Image, undan det gamla Speedy Crown stoet Yankee Playgirl, har utvecklats till en vacker svan som avelshingst hos Milners. Att säväl de kanadensiska som amerikanska stoägarna förstått att uppskatta denna magnifika individ inses när han betäckt 170 ston sitt första år med mycket god dräktighet. Tom Milner, som känner Sverige väl efter sina år som Vice VD på ett av Kanadas större bolag inom skogs- industrin, har bara varit stuteriägare i fyra år och hingsthållare i tre. Många undrar varför Kentuckiana valde de relativt okända Milners som sin samarbetspartner. Svaret från folket på Kentuckiana var lika enkelt som självklart: Vi gillade dem som människor och de har en professionell syn på det de gör. Ovanlig champion Trots konkurrens från allt fler hingstar och deras hingstägare som lockas likt flugor kring en sockerbit av Ontarios stora prissummor står han sig väl i konkurrensen, nestorn Balanced Image. Hingsten som trots hög ålder blev Champion i Nordamerika år En hingst om vilken Hoof Beat:s Dean Hoffman en gång sade till undertecknad: Balanced Image var en medelmåttig Fre for All (snabbloppare) som trots gammal och udda stam samt ett jobbigt temperament blev en championhingst. Än är inte undrens tid förbi och dollarns kraft allenagörande." Fallen efter den i princip sterile Noble Gesture och ett Speedstersto som utöver Balanced Image lämnat föga av värde kan man inte påstå att han var född i purpur. Med 13

10 ett temperament som kräver att han trots sina drygt 20 år och kraftig fång fortfarande bär munkorg och leds i stång kan ingen heller säga att stoägarna valt honom för det fina temperamentet. Styrkan hos Balanced Image:s avkommor sitter i en förmåga som älskas i Amerika - viljan att vinna! De flesta hingstar fallna efter honom slutar som valacker. I ett referat från Hoof Beat intervjuades en tränare om Balanced Image. Tränaren sa: När du köpt 5 avkommor på auktion efter Balanced Image och skall köra in dem måste du trösta dig med en flaska whisky varje kväll för att orka med jobbet. När du överlevt och de sedan börjar tävla kan du byta ut whiskyn för att fira varje kväll med champagne. Ett citat som verkar välbetänkt när man ser med vilken respekt Glengates personal handskas med sin ögonsten. USA se upp! Men alla Balanced Image-avkommor är inte besvärliga. Svenske avelshingsten Treasure Ås samt inte minst en av de tre bästa 3-åringarna 2001 i Nordamerika, den svenskägde Bankern Hall, är lysande exempel på detta. Båda är såväl trevliga som lätthanterliga- viljan att vinna har de dock i behåll! Balanced Image får dock kämpa för att behålla sin kungakrona i Ontario. Nya unga högkvalitativa hingstar stallas upp som aldrig förr. Tom Milner med familj ståtar bland annat med 2000 års Hambletonianvinnare Yankee Paco i stallet. Nämnas i detta sammanhang bör Angus Hall (Garland Lobell-Angus Magna Force), Earl (Balanced Image-Dream of Glory), Mr Lavec (Speedy Somolli-Kramer Samba), San Pellegrino (Valley Victory- Self-Supporting), Sverigebekante Wesgate Crown (Royal Prestige- Armbro Gaelic), nyligen ditflyttade Striking Sahbra (efter Super Gill- Supreme Sahbra) och inte minst tidigare nämnde Yankee Paco. Kämpa får även travsporten i USA för att hålla den dollarstinna och välorganiserade travsporten i Ontario och Kanada bakom sig. Text och foto: Ove Konradsson FOTNOT: Strax innan den här tidningens pressläggning såldes Armstrong Brothers till en grupp investerare med Toronto-bröderna Paul och John Simmonds i spetsen. Stuteriets verksamhet kommer att fortsätta som tidigare. 14

11 Inbjudan/kallelse till årsstämma för Avelsföreningen år 2002 Solvalla den 20 mars Fjolårets Jubileumsstämma blev en succé med intressanta föredrag och en mycket trevlig och välbesökt bankett där Thore Skogman underhöll med den äran. Årets upplaga ser inte ut att bli sämre. Vi kan bland annat utlova ett mycket intressant föredrag/kåseri av Per Eriksson. Nämnde Per Eriksson, som nu har återvänt till Sverige. Han är trots sin unga ålder definitivt en av Sveriges och världens skickligaste travtränare. Per ska berätta om sitt liv som travtränare, sina berömda hästar, skillnaden mellan svenskt och amerikanskt trav, stora ögonblick i karriären och livet, ett och annat mindre roligt minne samt skillnaden mellan träning i USA och Sverige. Vi ska dessutom ha en paneldebatt kring de aktivas situation i svensk travsport och låta de inbjudna ge sin syn på det nya avtalet med staten. Inbjudna till paneldebatten är: Stefan Holmgren, Bengt Jönsson, Bo Dockered och Claes Lundell tillsammans med ASVT:s Margareta Wallenius-Kleberg och tränarnas Jan Jönsson. Plats: Tid: Solvalla Kongressen Onsdagen den 20 mars klockan Anmälan och priser Önskar du delta vid stämman på Solvalla år 2002 och supén anmäler du dig senast fredagen den 8 mars till ASVT:s kansli på telefon , fax eller till Vid anmälan skall du ange namn, adress, telefon och om anmälan gäller boende och/eller supé. Per Eriksson, en av föredragshållarna vid årsstämman. Se program till höger. Priset för supén bestående av fördrink, buffé inklusive vin eller öl samt kaffe och kaka är 400 kr inkl moms. Önskas andra drycker betalas det av gästen vid bordet. Boende på Welcome Hotel i Barkaby bokat via ASVT kostar 573 kr/ person vid del i dubbelrum och 995 kr i enkelrum. Alla priser inklusive moms. Boendet betalas av gästen direkt till hotellet. Kom ihåg att kostnader förknippade med deltagande på årsstämma är avdragsgillt om du driver uppfödning som rörelse. Motioner och förslag: För medlemmar som önskar ställa motioner till stämman skall dessa skriftligen, enligt föreningens stadgar, vara ASVT:s kansli tillhanda senast 4 veckor för stämman, det vill säga onsdagen den 20 februari år Önskas motionen införd i Travhästuppfödaren nummer 2 skall den skriftligen vara kansliet tillhanda måndagen den 12 februari år En nyhet från 2002 är att övriga frågor kan tas upp för allmän diskussion på stämman utan anmälan före årsmötets start. Om man önskar få synpunkter från styrelsen på sin övriga fråga måste den dock anmälas 2 veckor före mötet det vill säga onsdagen den 6 mars. Stämman kan dock som vanligt inte fatta beslut avseende övriga frågor. Förslag till valberedningen skall vara kansliet eller valberedningens ordförande Sune Arnesson tillhanda senast 11 januari. Motförslag till valberedningens förslag, i årsberättelsen presenterat, skall vara valberedningens ordförande eller kansliet tillhanda senast 3 veckor före stämman, det vill säga senast onsdagen den 27 februari. 16

12 Program vid årsstämman 2002: 11:00 Lunch på Bistron Solvalla (Denna kostnad betalas av gästen själv). 11:45 Anmälan och registrering av deltagarna vid ASVT:s årsmöte. 12:00 Årsmötet startar. När stämmoförhandlingarna avslutats informerar ASVT:s samarbetspartner Folksam om sina medlemsförmåner. De har också tillsammans med Krafft, AnalyCen, Easy KB samt ASVT med döttrar monter på plats vid årsmötet. Ca 14:30 Uppfödarnas egen Oscarsgala med utdelning av hedersutmärkelser: Årets Uppfödare, Årets Hingst, Årets Klassiska Uppfödare, Elitston, Guldnålar och Hedersmedlemmar. Ca 14:55 Krafft berättar om sitt samarbete med ASVT samt bjuder alla stämmodeltagare på kaffe och kaka. Ca Paneldebatt med STC:s ordförande Stefan Holmgren, vice ordförande Claes Lundell, ATG:s VD Bengt Jönsson, ASVT:s ordförande Margareta Wallenius-Kleberg RST:s ordförande Claes-Göran Wallenius samt TR:s ordförande Jan Jönsson. De kommer att diskutera de aktivas situation i Svensk travsport, hur travsportens framtid ter sig i skenet av det nya mediokra avtalet med staten, med mera. Ca 16:25 Krafft kommer att berätta om sina medlemsförmåner samt sponsringen av Svenskt Uppfödningslopp. Tillfälle ges till kort bensträckare. Ca 16:40 Hemvändande Per Eriksson kommer att berätta om sin karriär, sina hästar, ge sin syn på amerikansk travsport och varför den amerikanska travhästen ligger före den europeiska avelsmässigt. Hur han tränade i USA och hur han tänker sig träna i Sverige Det kommer bli en kortfattad frågestund efter anförandet Möjlighet att ta sig ner till stallbacken. 18:30 Fördrink varefter vi avnjuter en god supé i goda uppfödarvänners lag och Solvallas V64-tävlingar. VÄLKOMNA! 17

13 Vad kan ASVT, en organisation med 3700 medlemmar, göra för Dig som uppfödare? Det fullständiga svaret är naturligtvis långt. Vi skulle vilja förkorta svaret och helt enkelt säga: mycket! Avelsföreningen med sina olika utlöpare kan åstadkomma mycket för Dig. Allt ifrån rådgivning till rent fysiska förmåner som exempelvis rabatter på foder och försäkringar. Verksamhetsområdet för Avelsföreningen och de olika kringorganisationerna är omfattande. Trottex arbetar med auktioner och försäljning, AHAB kallas också Hingstdepån och tillhandahåller kanske några av landets absolut främsta avelshingstar. ASVT Info jobbar som namnet säger med information och de praktiska bitarna i Avelsföreningen. Tillsammans är de olika organisationerna med sin spjutspetskunskap inom sina kärnområden ledande. I den något nötta devisen Tillsammans är vi starka ligger så mycket allvar, så mycket sanning, så mycket substans att vi vågar påstå att Ditt medlemskap skulle göra såväl föreningen som Dig själv och din verksamhet starkare. Vi hävdar också att Du snabbt tjänar in Ditt medlemskap. Dels i kunskap, dels i kronor och ören. Bland förmånerna Du får som medlem i Avelsföreningen rankar vi framförallt rabatterna på foder, foderanalyser och försäkringar främst. Dessutom är vår förhoppning att vår expertis inom avelsnäringen hjälper dig att ligga hästlängder före. Vi tillåter oss också att framhålla vår travpolitiskt mycket energiska sida, där vi arbetar för just Dina specifika intressen. För dagen är 10-procentiga uppfödarpremier för svenska hästar utomlands samt 10-procentig avkastning av totalspelet till sportens aktiva våra viktigaste frågor. När vi nu sträcker ut handen hoppas vi naturligtvis att Du tar den. Ta den och bli medlem i Avelsföreningen. Låt Ditt medlemsskap bli till gagn och nytta för såväl avelskollektivet som för dig själv och din egen uppfödargärning! Välkommen som medlem i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen! Ove Konradsson Generalsekreterare

14 TRAVHÄSTUPPFÖDAREN - är vår medlemstidning, fullspäckad med information om avel och travsport. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING - innebär att Du som medlem får betalt för Dina omkostnader vid tvistemål, upp till fem basbelopp. MEDHJÄLPARFÖRSÄKRING Medlemmar som är på besök eller tillfälligt arbetar och drabbas av olyckshändelse omfattas av en gratis medhjälparförsäkring som ingår för medlemmar. JURIDISK RÅDGIVNING får Du tillgång till, genom ett samarbetsavtal med advokat Erik Fock. FODERRÅDGIVNING - innebär att Du får 15 procents rabatt på foderanalyser samt foderstater hos AnalyCen. Som medlem har Du också tillgång till en expert som kan ge Dig personliga råd. FODERRABATT ger Dig - som resultat av ett exklusivt samarbete mellan Avelsföreningen, Krafft Foder och Lantmännen/Odal - 5 procents rabatt vid köp av Krafft Foder i säck. KURSER OCH UTBILDNINGAR om avel, foder och seminering tillhandahålles regelbundet. ASVT OCH ASVH är ensamma i landet att arrangera seminassistentkurser, och de är enbart öppna för Dig som medlem. FÖRSÄKRINGSRABATTER erhåller Du som medlem i ASVT hos Folksam. BENSINRABATTER erhåller du som medlem i ASVT via STC hos Statoil. MITSHUBISHIRABATT vid köp av ny bil erhåller du som medlem i ASVT via STC. KREDITAVTAL finns hos Föreningssparbanken gällande tränar- och hästägarkredit. LRF-konsult erbjuder hjälp för att underlätta Ditt pappersarbete. ASVT S TROTTEX erbjuder Dig som medlem möjlighet att sälja unghästar, tävlingshästar, föl och fölston vid våra auktioner. Du kan även köpa och sälja häst på våra internetauktioner. Dessutom får Du hos Trottex rabatt på värdering av travhästar vid bolagsbildning, samt medlemsrabatt på anmälningsavgiften till auktioner. ASVT S HINGSTDEPÅ erbjuder Dig som medlem prisvärda avelshingstar av hög kvalitet som passar alla plånböcker. Hingstdepån har Sveriges bäst utbyggda system för transportsperma och erbjuder även sperma från internationella avelshingstar. Från Hingstdepån får Du också viss marknadsföringshjälp vid försäljning av avkommor. Därtill är du alltid välkommen att ringa oss på och få råd och hjälp i olika frågor eller besöka vår hemsida: ASVT med dotterbolag är till för Dig och våra ledstjärnor är att erbjuda Dig en kundorienterad attityd kopplad till stor kompetens inom våra kunskapsområden. Priset för att bli medlem är 350 kronor inklusive moms fördelat på 225 kronor i medlemsavgift och rättsskyddsförsäkring, samt kronor moms som serviceavgift. Hjärtligt välkommen som medlem i ASVT! Kostnadsfri amningsservice Om olyckan är framme och du mister ett sto efter fölning kan Avelsföreningen erbjuda kostnadsfri amningsservice för alla hästägare. Anmäl om du mist ditt sto och behöver en amma eller tvärtom förlorat ett föl och kan erbjuda en amma. Avelsföreningen har alltid ett aktuellt register över ston och föl som kan paras ihop. Självklart bygger systemet på att landets hästägare anmäler de ston som kan stå till förfogande som ammor. Avelsföreningen erbjuder denna service gratis till gagn och nytta för sina medlemmar, liksom hela avelsnäringen. Ring vår ammaförmedlare Henrik Hult, dygnet runt på telefonnummer Du kan där lämna ett meddelande om ditt namn, telefonnummer, stoets fölningsdatum alternativt fölets födelsedatum samt ras. Du kan även faxa på telefaxnummer eller maila på Läs även om ammor på vår hemsida:

15 Segerstatistik per den 31/ Avelshingstar med minst 50 avkommor, 3-7 år antal avkommor antal segrar segerkvot 1 Alf Palema , Super Arnie , To The Gate , Smasher , Spotlite Lobell , Mack Lobell ,43 3, Giant Chill , Lindy's Crown , Sugarcane Hanover , Nuclear Kosmos , Zoot Suit , Kosar , Vip Tilly , Texas , Peace On Earth , King Lavec , Meadow Road , Speedy Tomali , Anders Crown , Giant Force , Shogun Lobell , Bolets Igor ,89 3, Demilo Hanover , Somatic , Baron Karsk , Probe , JR Broline , Little Devil , Pershing , Big Spender , Pale Amber , Express Ride ,87 3, 6 33 Shibur , Bravo Sund , Mack the Knife , Flying Irishman , Desert Night ,14 3, Gift Box ,85 3-5, 7 39 Extrem , Atas Rocket ,48 3, Continental Spirit , Piggvar ,03 5, 7 43 Ata Star L ,81 3, 5 44 The Big Apple , Foolish Crown , Messerschmitt ,57 3-4, 7 47 Västerbo Gracias , Jeanne's Somolli ,40 3-4, 7 49 Quick Pay , Firm Tribute , Rosalind's Guy , Southern Newton , Allen Hanover , Prince Mystic , Mr Novak ,00 4, 7 56 Rebur , Nordin Hanover , Piper Cub , Callit , Active Bowler , Smokin Yankee ,30 3, Count's Pride ,18 3, 5-7 åldersfördelning Alf Palema. Foto: P&R antal avkommor antal segrar segerkvot åldersfördelning 63 Buck Newton , Self Confident , Sherwood , Crown Sweep , Backstreet Guy , Moment of Magic , Union Shark , Meadow Gallant , Songcan , On Guard , Napoletano , Clash Hammering ,05 3, Delvin Kosmos , Defiant One , Noble Tilly , Lord of All ,58 3-4, Laser Almahurst , Mr Drew , Another Miracle , Rapido , Ditka Hanover , Nick Lobell ,97 3-4, Michigan , Brandy Hanover ,11 3-5, 7 87 Karate Chop ,53 3-4, Super Mon , Atom Knight , Tamin Sandy , Why Not ,26 3, 6 92 Utah Bulwark , Boss Lobell , Suitcase , Mr Moxy , Window W ,57 4, 6 29

16 Födda 1997, 4-åringsstatistik per den 31/ Fadershingst 97 Årgång Antal avkommor Antal segrar Segerkvot Insprugna Pengar Startat Procent Totalt Snitt Flying Irishman 1 Flying Irishman (US) ,00% 15 75,00% kr kr 2 Spotlite Lobell (US) ,46% 88 84,62% kr kr 3 Alf Palema (US) ,69% 92 85,98% kr kr 4 Sugarcane Hanover (US) ,00% ,75% kr kr 5 Super Arnie (US) ,56% 82 75,93% kr kr 6 Giant Chill (US) ,87% 77 77,78% kr kr 7 Zoot Suit (US) ,25% 40 62,50% kr kr 8 Smasher (US) ,22% 50 64,94% kr kr 9 Rapido (US) ,56% 15 55,56% kr kr 10 Kosar (US) ,68% 81 69,23% kr kr 11 Baron Karsk * ,98% 22 53,66% kr kr 12 Lindy's Crown (US) ,00% 89 71,20% kr kr 13 J.R.Broline (US) ,29% 81 74,31% kr kr 14 Vip Tilly (F) ,22% 38 77,55% kr kr 15 Somatic (US) ,62% 36 57,14% kr kr 16 Peace On Earth ,11% 67 62,04% kr kr 17 Big Spender ,00% 32 55,17% kr kr 18 MB Felty (US) * ,88% 17 53,13% kr kr 19 Anders Crown (US) ,36% 67 59,29% kr kr 20 Texas (US) ,00% 35 70,00% kr kr 21 King Lavec * ,31% 41 63,08% kr kr 22 Union Shark ,21% 18 47,37% kr kr 23 Firm Tribute (US) ,44% 48 59,26% kr kr 24 Piper Cub ,78% 67 68,37% kr kr 25 Meadow Road ,98% 53 65,43% kr kr 26 Continental Spirit (US) ,91% 16 69,57% kr kr 27 Little Devil (US) ,43% 38 62,30% kr kr 28 Mack the Knife ,33% 19 63,33% kr kr 29 To The Gate (US) ,83% 12 52,17% kr kr 30 Delvin Kosmos (US) ,43% 27 58,70% kr kr 31 Callit ,35% 27 58,70% kr kr 32 Turnpike Taylor (US) ,00% 5 25,00% kr kr 33 Messerschmitt (US) ,61% 16 51,61% kr kr 34 Prince Mystic (US) ,09% 40 57,97% kr kr 35 Jeanne's Somolli (US) ,17% 10 43,48% kr kr 36 Bravo Sund ,07% 12 41,38% kr kr 37 Giant Force (US) * ,87% 66 58,41% kr kr 38 Self Confident (US) ,67% 17 56,67% kr kr 39 Pale Amber ,36% 22 40,00% kr kr 40 Backstreet Guy (US) ,46% 28 53,85% kr kr 41 Buck Newton (US) ,76% 31 53,45% kr kr 42 On Guard ,63% 21 65,63% kr kr 43 Gift Box (US) ,71% 57 53,27% kr kr 44 Foolish Crown (US) ,59% 20 51,28% kr kr 45 Lord of All (US) ,98% 35 59,32% kr kr 46 Mr Drew (US) ,97% 66 56,90% kr kr 47 Southern Newton (US) ,19% 19 45,24% kr kr 48 Meadow Gallant (US) ,90% 32 47,76% kr kr 49 Pershing (US) ,82% 9 40,91% kr kr 50 Shibur ,52% 35 44,30% kr kr 51 Nick Lobell (US) ,57% 10 47,62% kr kr 52 The Big Apple ,57% 7 33,33% kr kr 53 Västerbo Gracias ,77% 28 43,08% kr kr 54 Rosalind's Guy (US) ,71% 14 40,00% kr kr 55 Savas Hanover (US) ,24% 16 48,48% kr kr 56 Napoletano (US) ,90% 20 47,62% kr kr 57 Noble Tilly ,31% 27 51,92% kr kr 58 Defiant One (US) ,00% 10 41,67% kr kr 59 Laser Almahurst (US) ,68% 13 41,94% kr kr 60 Ideal du Suede * ,13% 10 31,25% kr kr 61 Karate Chop (US) ,39% 13 56,52% kr kr 62 Window W ,76% 7 33,33% kr kr 63 Mr Moxy (N) ,64% 22 50,00% kr kr 64 Suitcase ,80% 17 33,33% kr kr Totalt ,48% ,37% kr kr 30

17 Födda 1998, 3-åringsstatistik per den 31/ Fadershingst 98 Årgång Antal avkommor Antal segrar Segerkvot Insprugna Pengar Startat Procent Totalt Snitt 1 Alf Palema (US) ,29% 65 60,75% kr kr 2 Zoot Suit (US) ,81% 22 46,81% kr kr 3 Running Sea (US) * ,00% 29 58,00% kr kr 4 Super Arnie (US) ,79% 75 64,10% kr kr 5 Turbo Thrust (US) * ,00% 52 47,27% kr kr 6 King Lavec ,95% 13 30,95% kr kr 7 Lindy's Crown (US) ,30% 86 50,89% kr kr 8 Sugarcane Hanover (US) ,05% 52 60,47% kr kr 9 Good As Gold * ,33% 19 63,33% kr kr 10 Smasher (US) ,82% 40 47,06% kr kr 11 Piper Cub ,98% 37 58,73% kr kr 12 Express Ride (US) ,81% 18 58,06% kr kr 13 Spotlite Lobell (US) ,87% 39 62,90% kr kr 14 J.R.Broline (US) ,78% 50 51,02% kr kr 15 Texas (US) ,50% 23 57,50% kr kr 16 Market Leader * ,33% 5 18,52% kr kr 17 Kosar (US) ,99% 33 46,48% kr kr 18 Baron Karsk ,00% 16 40,00% kr kr 19 Meadow Road ,56% 42 48,84% kr kr 20 Shogun Lobell (US) ,33% 21 42,86% kr kr 21 Giant Chill (US) ,86% 55 48,67% kr kr 22 Union Shark ,12% 14 42,42% kr kr 23 Smokin Yankee (US) ,63% 15 55,56% kr kr 24 Copiad * ,64% 58 54,72% kr kr 25 Somatic (US) ,96% 36 38,30% kr kr 26 Bolets Igor ,00% 8 40,00% kr kr 27 Dream Lover * ,19% 31 44,93% kr kr 28 Vip Tilly (F) ,86% 8 28,57% kr kr 29 Peace On Earth ,81% 21 35,59% kr kr 30 Count's Pride (US) ,19% 19 29,69% kr kr 31 Foreign Office (F) * ,30% 47 43,93% kr kr 32 Ata Star L ,00% 11 31,43% kr kr 33 Meadow Gallant (US) ,43% 23 27,38% kr kr 34 Gift Box (US) ,48% 38 36,89% kr kr 35 Extrem ,00% 22 42,31% kr kr 36 Västerbo Gracias ,94% 19 26,76% kr kr 37 Tamin Sandy (N) * ,24% 36 40,45% kr kr 38 Foolish Crown (US) ,79% 11 37,93% kr kr 39 Southern Newton (US) ,52% 13 24,07% kr kr 40 Shibur ,08% 13 25,00% kr kr 41 Treasure Ås (DK) * ,18% 9 40,91% kr kr 42 Embassy Lobell (US) * ,18% 35 41,18% kr kr 43 Why Not (US) ,76% 5 23,81% kr kr 44 Mr Drew (US) ,04% 51 44,35% kr kr 45 Giant Force (US) ,78% 29 31,87% kr kr 46 Prince Mystic (US) ,75% 11 34,38% kr kr 47 Firm Tribute (US) ,06% 26 41,94% kr kr 48 Big Spender ,76% 7 33,33% kr kr 49 Shan Rags (N) * ,34% 11 37,93% kr kr 50 Backstreet Guy (US) ,69% 24 37,50% kr kr 51 Noble Tilly ,33% 10 27,78% kr kr 52 Self Confident (US) ,33% 15 41,67% kr kr 53 Lucky Tilly * ,00% 5 25,00% kr kr 54 Defiant One (US) ,90% 12 38,71% kr kr 55 Buck Newton (US) ,33% 7 23,33% kr kr 56 Bravo Sund ,11% 9 33,33% kr kr 57 Lord of All (US) ,04% 17 23,94% kr kr 58 Callit ,59% 13 20,63% kr kr 59 Nick Lobell (US) ,00% 5 23,81% kr kr 60 Napoletano (US) ,00% 11 20,75% kr kr 61 Atas Rocket ,50% 8 20,00% kr kr 62 Jeanne's Somolli (US) ,00% 6 30,00% kr kr 63 Pale Amber ,23% 4 12,90% kr kr 64 Go Hammering * ,23% 9 29,03% kr kr 65 Suitcase ,13% 4 8,51% kr kr 66 Rosalind's Guy (US) ,00% 7 20,59% kr 918 kr 67 Mr Moxy (N) ,00% 11 19,64% kr 829 kr 68 Laser Almahurst (US) ,00% 2 7,41% kr 333 kr * = första årgången Totalt ,48% ,84% kr kr 31

Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman. Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning. Nummer 1 Februari 2004

Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman. Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning. Nummer 1 Februari 2004 Nummer 1 Februari 2004 Två tidningar i en - Sid 21-37 Tema: Skoning Kallelse till årstämma sid 16 Embryotransfer sid 18 Dean Hoffman och Tom Charters gästar årsstämman Nya kvastar sopar bäst! Ledaren PÅ

Läs mer

Nr 5. Oktober 2001. Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24

Nr 5. Oktober 2001. Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24 Nr 5. Oktober 2001 Fölets avvänjning. sid 4 Köpa och sälja häst. sid 8 Kriterieauktionen. sid 24 Vikande betäckningssiffror Årets förhandlingar med staten viktiga för framtiden De svenska avelshingstarnas

Läs mer

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10

Nr 6. December 2001. Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Nr 6. December 2001 Transporter & Dragbilar sid 4 Uppstallning i lösdrift sid 6 Inackordering sid 10 Om konsten att tillönska God Jul i ett regnigt november? Dags för årets sista Travhästuppfödaren skriven

Läs mer

Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17

Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17 Nummer 6 december 2002 Utan hov ingen häst sid 4 Fyra damer i leken sid 10 Familjen Allen sid 17 God Jul & Gott Nytt År önskar ASVT PÅ OMSLAGET: Unghästar i snöyran på Skråmsta Stuteri vintern -98. FOTO:

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

De födde upp Kriterie- & Oaksvinnarna sid 18

De födde upp Kriterie- & Oaksvinnarna sid 18 Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2011 Avelsvärderingen i praktiken sid 24 De födde upp Kriterie- & Oaksvinnarna sid 18 Årsstämman sid 13 TM Äntligen! KONKURRENTEN HAR KOMMIT! I CeraTex muskel-,

Läs mer

Rapport från avelsseminariet. Konsten att sälja på auktion sid 12 Ny utformning av hingststatistik sid 19. TEMA Utrustning sid 23.

Rapport från avelsseminariet. Konsten att sälja på auktion sid 12 Ny utformning av hingststatistik sid 19. TEMA Utrustning sid 23. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2013 TEMA Utrustning sid 23 Rapport från avelsseminariet sid 8 Konsten att sälja på auktion sid 12 Ny utformning av hingststatistik sid 19 VAD KLAPPAR ditt HJÄRTA

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010. Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010. Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 5 2010 Breeders Crown sid 24 Betäckningssäsongen sid 34 Rätt försäkrad Tryggt hästägande med Agria Med Veterinärvårdsförsäkringen A2 ökar du enkelt tryggheten för

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2005. Fång sid 5 Allt inför Elit sid 12 Lähdekorpi sid 24. Tema: Hovvård

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2005. Fång sid 5 Allt inför Elit sid 12 Lähdekorpi sid 24. Tema: Hovvård Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2005 Fång sid 5 Allt inför Elit sid 12 Lähdekorpi sid 24 Tema: Hovvård Innehåll Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen ASVT Solvalla

Läs mer

Föreningen. Anders Järnerot: Gud skapade våra hästar till grovfoderätare. Uppfödarmöte på Solvalla. kulisserna. Tema: Foder

Föreningen. Anders Järnerot: Gud skapade våra hästar till grovfoderätare. Uppfödarmöte på Solvalla. kulisserna. Tema: Foder Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften på 400 kr för ASVT:s medlemmar. ASVT Solvalla Travbana 161 89 Stockholm Tel 08 445 23 00 Fax 08 445 23 09 www.asvt.se

Läs mer

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28

Tema: Utfodring. Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007. Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tidningen för alla travintresserade Nr 4 2007 Från köttdjur till travhästar 16 Hambletonian 24 Läkande ljudvågor 28 Tema: Utfodring Travhästen nr 2 2007 1 Innehåll På omslaget: Simb Caper, Ylva Lindh och

Läs mer

På fel spår? 9sidor V75. stjärntät TIPS TILL. Maharajah drog innern i kvalet till Olympiatravet ONSDAG ETTA TILL 2 000 MILJONBONUS V86: SOLVALLA

På fel spår? 9sidor V75. stjärntät TIPS TILL. Maharajah drog innern i kvalet till Olympiatravet ONSDAG ETTA TILL 2 000 MILJONBONUS V86: SOLVALLA V75 V86 DD V65 START- LISTOR & TIPS V5 V4 Trio ONSDAG 3/4 Jägersro G (V4) Kuopio (lunch) Billund (V5) Solvalla (V86+V5+V4) TORSDAG 4/4 Gävle (V4+V5) Drammen (V5) Boden (V5) Åby (V65) LÖRDAG 6/4 Mantorp

Läs mer

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline...1 Att bli travhästägare...2 Privat eller i konsortier... 3 Motiv att köpa travhäst...4 Från föl

Läs mer

Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah.

Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah. Margareta Wallenius-Kleberg tillsammans med hästen som givit henne den kanske största segern: Prix d Amérique-vinnaren Maharajah. 78 Travdrottningen och hennes prins EKERÖ. När Margareta Wallenius-Kleberg

Läs mer

Projekt Hästägaren Slutrapport

Projekt Hästägaren Slutrapport Projekt Hästägaren Slutrapport Svenska Travsportens Centralförbund Sidan 2 av 20 Innehållsförteckning Projekt Hästägaren Bakgrund...3 Syfte och mål...3 Resultat...3 Webbplats: hastagaren.se...3 Köpa travhäst...4

Läs mer

Din uppfödning. vad är målsättningen?

Din uppfödning. vad är målsättningen? Din uppfödning vad är målsättningen? Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75 Ett kommersiellt tänkande är viktigare än någonsin. Siktar du på eliten eller bredden, och ser du tillräckligt affärsmässigt på din

Läs mer

Hästmagasin APRIL 2008

Hästmagasin APRIL 2008 Hästmagasin Del 2 APRIL 2008 In på upploppet vid Olympiatravet den gångna helgen valde Åke Svanstedt att gå ut och attackera med Torvald Palema. På några steg avgjorde han och lämnade de andra bakom sig.

Läs mer

SIF Projekt Laddat Medlemskap

SIF Projekt Laddat Medlemskap SIF Projekt Laddat Medlemskap 1. På vilket sätt är du aktiv med islandshästar/islandshästaktiviteter? Fler alternativ kan väljas. Response Percent Response Count Har egen häst/hästar 86,2% 704 Rider på

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006. Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30. God Jul &Gott Nytt År

Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006. Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30. God Jul &Gott Nytt År Tidningen för alla travintresserade Nr 6 2006 Försäkringar 18 Stående MRI 20 Djurens hjälte 30 God Jul &Gott Nytt År Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen ASVT Solvalla Travbana

Läs mer

Nr 2 2008 HEMMA HOS: COMMANDER CROWE ÅRETS SM-VINNARE. I selkammaren: Olika huvudlag UNG KALLBLODSFANTAST. Häst & hälsa: Tema dopning.

Nr 2 2008 HEMMA HOS: COMMANDER CROWE ÅRETS SM-VINNARE. I selkammaren: Olika huvudlag UNG KALLBLODSFANTAST. Häst & hälsa: Tema dopning. Nr 2 2008 HEMMA HOS: COMMANDER CROWE ÅRETS SM-VINNARE I selkammaren: Olika huvudlag UNG KALLBLODSFANTAST Häst & hälsa: Tema dopning nr2 INNEHÅLL REDAKTÖRENS RADER SMÅPLOCK Springspår & Ponnyronden ges

Läs mer

Nu kör vi frukostmöten

Nu kör vi frukostmöten Nr 3 april 2013 Nu kör vi frukostmöten Lagskolan, del 3 Vi träffar veteranpoolen Central styrning eller entreprenör? Aktuella kartor säljer! Fyll på inför sommaren Ställ ingår Vägatlaser, delkartor, cykelkartor

Läs mer

RST THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER

RST THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER RST TravSPORT EN TIDNING FÖR MEDLEMMAR I RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE NR2-12 THERESE VARVAR KÖRTRÄNING MED DRESSYR- RIDNING AUKTIONSSKOLA NY A RÖN OM GÅNGMÖNSTER RSTNYTT RSTNYTT Björn Frössevi

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Här är den nya generationen! V75 TUNGT SPELLÄGE. SIDOR tips till FREDAG

Här är den nya generationen! V75 TUNGT SPELLÄGE. SIDOR tips till FREDAG V75 V64 DD V65 START- LISTOR & TIPS V5 V4 Trio FREDAG 22/3 Halmstad (V4) Bergsåker (V5) Romme (V65) LÖRDAG 23/3 Jägersro (V75+V5+V4) SÖNDAG 24/3 Solvalla (V4+V5) Axevalla (V64) MÅNDAG 25/3 Åby (V4) Bollnäs

Läs mer

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden.

Tema: Bilistiskt. Butikstest test. Serie. Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen. Från Automässan i Göteborg. Statoil rustar för framtiden. Serie Butikstest test Nr 1 2008 B R A N S C H T I D N I N G F Ö R T R A F I K B U T I K E R O C H S E R V I C E H A N D E L Viktigt mål avgjort i Högsta Domstolen Från Automässan i Göteborg Statoil rustar

Läs mer

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20.

FÖRETAGAREN. Lär av dem som alltid växer. Bättre upphandlingar. Tillväxt hos fönsterjätten. Företagare ändrade lagen. NR 1 2013 Årgång 20. 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 1 2013 Årgång 20 Sid 4-17 Lär av dem som alltid växer Sid 4-5 Tillväxt hos fönsterjätten Sid 14-15 Företagare ändrade lagen Sid 22-23 Bättre upphandlingar Satsa

Läs mer

Tips, idéer och råd om olika hästägarformer. inom trav- och galoppsport

Tips, idéer och råd om olika hästägarformer. inom trav- och galoppsport Tips, idéer och råd om olika hästägarformer inom trav- och galoppsport Omslagsfoton Framsida - Barracuda efter seger i Breeders Crown 2012. Foto: Lars Jacobsson/Kanal 75. - Riksgalopphästen Street Band

Läs mer

Har vi rätt tempo för omvärlden?

Har vi rätt tempo för omvärlden? Har vi rätt tempo för omvärlden? En stallnära nulägesanalys med stort hopp om framtidens hästnäring FRAMTIDSSPANING 2.0 Innehåll Inledning 3 Om HUS 4 Om projektet 5 Arbetsprocessen 8 Pressklipp 10 Del

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2002I. Peter Sandberg. VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2002I Peter Sandberg VD för Bure Equity AB och Handelshögskolit Årsmöte Handels Vänners årsmöte ägde rum den 8 april i Ekonomernas

Läs mer