Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Konsten att bygga en kommun. Piteå Kunskapsfestival. Sveriges viktigaste jobb. För vem är vi till?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Konsten att bygga en kommun. Piteå Kunskapsfestival. Sveriges viktigaste jobb. För vem är vi till?"

Transkript

1 PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR Pitekvarten För alla medarbetare på Piteå kommun För vem är vi till? OM MEDBORGARDIALOG SIDORNA 4-5 Konsten att bygga en kommun SIDAN 6 Piteå Kunskapsfestival SIDAN 16 Sveriges viktigaste jobb SIDAN 14 Pitekvarten NR

2 INNEHÅLL Ledare För vem är vi till? Konsten att bygga en kommun Smått, gott och blandat Inflyttarfesten 2014 Självservice för Stöd och omsorg Upp i rök Enkät - hur och vart firar du jul? Sveriges viktigaste jobb Medarbetarenkäten På jobbet med... Pedagogisk konferens i toppklass Ny grafisk profil Konsument Ekonomi, inköp och centralarkiv Evenemangstips Ungas tankar - krönika om fritid Nytt år - nya möjligheter Snart står ett nytt år utanför dörren och knackar på. Ett nytt år med nya möjligheter. Ett år som bland annat innebär ett intensivt arbete med den nya översiktsplanen och ett fortsatt dagligt harvande för alla oss som faktiskt har Sveriges viktigaste jobb. I det här numret kan du läsa mer om ett av våra viktiga jobb - jobbet som flyktingsamordnare. Smått och gott bjuder denna gång bland annat på filmtips och ett recept på sherry sill. Med det önskar vi på informationsenheten en riktigt god och ett gott nytt år till er alla. //Informationsenheten PS. Kom ihåg att tipsa Pitekvarten :-) Piteå kommuns personaltidning ges ut fyra gånger per år och produceras av informationsenheten i samarbete med förvaltningsinformatörer. Personaltidningen publiceras även på Ansvarig utgivare: Marie Lindgren tel , Layout: Maria Fäldt Omslagsbild: Magnus Johansson Tryck: Tryckericity i Umeå Detta är nr 4 årgång 15, hösten SVERIGES VIKTIGASTE JOBB 14 4för vem är vi till? upp i rök 12 2 Pitekvarten NR

3 LEDARE Demokratins grundfundament och önskelista till tomten När jag sitter för att skriva årets sista ledare till Pitekvarten är det naturligt att titta tillbaka på det gångna året. Det är glädjande att kunna konstatera att utvecklingen är fortsatt positiv för Piteå. Befolkningsutvecklingen går i rätt riktning, med en befolkningsökning per 30 sept på 166 personer, ett stort antal byggprojekt av bostäder, handel och mötesplatser pågår, stort intresse finns för fortsatt bostadsbyggande, utvecklingen av universitetsområdet fortsätter, företagsetableringar är beslutade och intressen finns för ytterligare etableringar i Piteå. På den negativa sidan av samhällsutvecklingen kan nämnas tidsförskjutningen av Markbygdenprojektet med 1101 vindkraftverk, att Piteås företag tappat i långsiktig lönsamhet. Den mest negativa samhällsutvecklingen är dock inget unikt för Piteå, utan gäller stora delar av västvärlden främlingsfientligheten som i mina ögon är det största hotet mot ett samhälles positiva utveckling. Därför är ett brett och tydligt mångfaldsarbete grunden för utvecklingsarbetet i Piteå. I detta arbete har vi alla ett ansvar i jobbet och i privatlivet. Detta nummer av Pitekvarten handlar till stora delar just om hur vi låter medborgarperspektivet vara det som styr vår kommunala service och utvecklingen av vår verksamhet. Jag ser kommunen som den yttersta försvararen för demokratins grundfundament; att systematiskt ge alla invånare möjlighet att göra sin röst hörd och vara en aktiv del av ortens- och den kommunala organisationens utveckling. Den viktigaste symbolen för demokratin utgörs naturligtvis av de fria valen till riksdag, landsting och kommun var fjärde år. Det är i tidsspannet mellan valen som det viktiga arbetet sker och det är här kommunernas roll är direkt avgörande. Vi måste ha en systematiserad medborgardialog, där vi öppnar upp påverkansmöjligheterna för alla medborgare. De som vanligtvis inte blir inkluderade på ett naturlig sätt i de påverkanskanaler som finns, är dem som återfinns i någon av de sju diskrimineringsgrunderna för mänskliga rättigheter. Det är därför som det är så viktigt att koppla ihop mångfaldsarbetet med hur vi dialogiserar med piteborna. Mitt budskap är kort och gott: var omvärldstillvänd i stort och involvera piteborna i utvecklingen av verksamheten. Fundera hur ni ska kunna inkludera så många grupper som möjligt i utvecklingsarbetet, ta hand om resultatet och återkoppla till dem som deltagit. Om vi får detta att fungera i våra verksamheter är det en mycket god förutsättning för att tilliten till samhället ökar och vi kommer att stå starka i konkurrensen med andra städer. Efter dessa lite allvarliga rader vill jag naturligtvis avsluta med några julrader, speciellt som det lyser vitt när jag tittar ut genom fönstret, samtidigt som tonerna av Fairytale of New York med The Pogues och Kirsty MacColl, ljuder i datorns högtalare. Den är för övrigt den bästa julsången någonsin i fall jag glömt skriva det tidigare år. Avslutningsvis knåpar jag ihop en liten önskelista som jag även i år tror att tomten kommer att behandla med förtur och stort engagemang: 1. Att vindarna av främlingsfientlighet och utanförskap ska vända till vindar av mångfald, tolerans, glädje och det mycket underskattade ordet - snällhet medarbetare som känner glädje att gå till arbetet och stolthet för uppdraget fler pitebor vid utgången av 2015 jämfört med utgången av Byggnationer av bostäder och verksamhetslokaler i full gång på universitetsområdet hösten Ho ho ho Tomten MATS BERG, KOMMUNCHEF Pitekvarten NR

4 Piteå kommun är till för medborgarna och då är det viktigt att man som medborgare får komma till tals, som här vid som här vid en öppen workshop om hur vi skapar Ett Piteå för alla. En av många dialoger i arbetet med att ta fram en handlingsplan för mångfaldsarbetet. För vem är vi till? Visste du att? personer har deltagit i olika dialoger under 2014, det är en ökning med personer från barn har varit med och utformat Piteås lekparker över pitebor deltog i olika dialogformer vid framtagandet av handlingsplanen för mångfald 55 personer har deltagit i så kallade Smakpaneler i samband med livsmedelsupphandling Drygt pitebor har engagerat sig i de dialoger och undersökningar som Piteå kommun hittills genomfört under Dialogerna har bland annat varit på Medborgarplatsen, genom Unga i Piteå, PiteåPanelen och Trygghetsvandringar. De har även svarat på olika enkäter samt lämnat Synpunkter och Medborgarförslag. Därutöver har piteborna deltagit i olika råd, exempelvis landsbygdsråd, skolråd och planutställningar, samt andra öppna möten. Olika undersökningar pekar på en ökad vilja att delta i samhällsutvecklingen. Viljan att delta innebär inte med automatik att medborgarna engagerar sig politiskt, därför är det viktigt att kommunen ger andra möjligheter till deltagande menar kommunstrateg Anna-Lena Pogulis. Medborgarna vill påverka sin kommuns utveckling. Vara med och påverka i frågor som rör dem personligen via service och tjänster inom kommunen. Men även vara med och påverka frågor som rör lokalsamhället och dess demokrati. Vi är övertygade om att medborgarna har mycket att tillföra i samtalet om framtiden. Därför är det viktigt att åsikter och idéer kommer in tidigt i olika beslutsprocesser i kommunen. Då blir medborgardialogen ett bra verktyg för invånarna att påverka och ett viktigt beslutsunderlag, säger Anna-Lena Pogulis. Delaktigheten i kommunen kan på sikt även stärka demokratin i landet. Legitimitet och förtroende skapas till stor del av just den lokala förmågan att skapa delaktighet. text: MARIA JOHANSSON foto: magnus Johansson 4 Pitekvarten NR

5 MEN... BLIR DET NÅGOT RESULTAT DÅ? Här kommer några exempel där medborgarna gjort skillnad. AKTIVITETSPARK Ungdomar i Piteå har länge efterfrågat en central plats för skate, under sommaren 2012 gjordes en namninsamling med underskrifter som ställde sig bakom idén. Piteå kommun lyssnade. Piteå skatepark blir startskottet för utvecklingen av aktivitetsområdet intill Norrstrand och till våren sätts spaden i jorden. Utformningen och designen utgår från de lokala användarnas önskemål och de ges möjlighet att påverka och följa hela processen. PÅVERKAN I BUDGET 2015 Vikten av stöd till unga och deras hälsa poängteras i många undersökningar. Budget 2015 innehåller bl.a. ökade anslag för förstärkta familjehem, skydd för barn och unga. Utveckling av äldreomsorg och stöd till utsatta lyfts i flera dialoger. Men även underhåll av våra vägar och en aktiv fritid är något som är viktigt för piteborna. Budget 2015 innehåller bland annat fortsatt införande av platser i trygghetsboende, byggnation av ett nytt äldrecentra samt planering för nytt vård och omsorgsboende. Vad gäller den fysiska miljön innehåller den bland annat utökat vägunderhåll, utbyggnad av gång och cykelvägar, en satsning på nya konstgräsplaner och ombyggnad av Öjeby torg. Vad tycker Piteås unga och studenter? För att ta tillvara på det engagemang och den kreativitet som finns och ge möjlighet till inflytande och delaktighet, genomförs varje år undersökningarna, Unga i Piteå tycker och Student i Piteå tycker. Årets frågor har dels utgått från det prioriterade målet om ökad mångfald men handlade även om boendemiljöer och bostäder. Ökad mångfald genom kunskap och delaktighet För att vi ska få ett öppet och tolerant Piteå är integrations- och mångfaldsarbetet viktigt. På frågan hur man kan bidra till att möta nya invånare på ett bra sätt, är det vanligaste svaret hos både de unga och studenterna att det handlar om att vara snäll, trevlig och hjälpsam. Att vara välkomnande och att bjuda in och informera om olika saker i Piteå så att de känner sig delaktiga i samhället. I arbetet med att minska fördomar mot varandra tyckte de att Piteå kommun kan bidra med information och kunskap genom informationsträffar/ inspirationsföreläsare, via sociala medier, annonser och bjuda in till delaktighet i projekt. Naturnära boende och fler arbetsplatser På frågan vad som är viktigt för boende och bostadsområden var det främst var kostnaden, närhet till butik/handel, närhet till natur och grönområden, bra parkeringsmöjligheter samt att det är barnvänligt. På frågan om vad man vill ha mer av i Piteå centrum var svaret att de vill ha fler arbetsplatser, bostäder, bilparkeringar, mötesplatser och fler restauranger/caféer. Unga i Piteå tycker, riktar sig till elever i grundskolan och gymnasiet. Student i Piteå tycker görs bland studenterna på LTU i Piteå. I år var enkäten öppen mellan den 8 september 5 oktober. Ta del av hela rapporten på pitea.se/resultat MEDBORGARBUDGET Medborgarbudget är ett samlingsnamn på metoder för medborgare att påverka offentliga resurser. I Piteå har vi PÅPP, Påse pengar projektet, som unga planerar och genomför själva med stöd av ungdomskonsulenter inom kommunen och utveckling av byacentrum där Piteå kommun avsatt medel för att förstärka centrum i byarna. Jag tycker skolorna ska ha bättre skolgårdar. Lite mindre skoldagar. Mera tacos om året (ex 5 gånger). Kille 12 år och yngre Mer grillplatser och stugor i skogen för uthyrning. Kvinna under 25 år Det är nära till allt. Alla är väldigt välkomnande och trevliga. Man känner sig som hemma Kvinna under 25 år Pitekvarten NR

6 Översiktsplaneringen är ett verktyg för att sätta enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. Blir det en bra del i en bra helhet, också på lång sikt? Med översiktsplanen anges inriktningen för den långsiktiga utvecklingen mot bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun. Källa: Boverket 6 Pitekvarten NR

7 Det är lite som Sim City fast på riktigt. ÖVERSIKTSPLANEARBETET Konsten att bygga och utveckla en kommun Vart ska vi bygga nya bostäder? Hur ska våra industriområden utvecklas? Vart ska det finnas orörda ytor för rekreation? Hur gör vi det enkelt för piteborna att bo och leva i Piteå? Frågorna som ställs inför den nya översiktsplanen är många och viktiga för att Piteå kommun ska fungera bra för alla och vara en attraktiv plats att leva och bo på. Syftet med en översiktsplan är att rent fysiskt beskriva visionen hur kommunen ska se ut i framtiden. Slutresultatet blir helt enkelt en karta med tillhörande textmaterial som beskriver planerna för respektive område och hur man tänkt och resonerat sig fram till det. En översiktsplan är inte bara viktig internt utan även för medborgarna. Du som bosatt i Piteå kommun ska kunna veta vad som är planerat. Det ska inte behöva bli en överraskning om det exempelvis byggs upp ett antal hyreshus i närheten av ditt villakvarter. Som företagare ska man kunna veta hur det är tänkt med exempelvis infrastruktur och kommunikationer samt vilka andra verksamheter som planeras. Bostäder är en viktig fråga Samhällsstrategen David Sundström leder arbetet med översiktsplanen och berättar lite om huvudpunkterna som man tar hänsyn till. - På grund av bostadsbristen är boende en väldigt stor fråga för oss. Och det handlar inte bara om boende rent generellt utan vi måste tänka socialt boende, det vill säga att det ska finnas bostäder som passar för alla. Vi tänker även stad och landsbygd, att man ska kunna välja vart man vill bo och att det finns förutsättningar både för lägenheter och villor. - När det gäller själva stadskärnan finns det strategiska frågor som förtätning, höjder, småstadskänsla och parkeringar att ta hänsyn till. Det ska vara enkelt att leva David berättar att andra områden man tittar på är arbete och näringsliv samt infrastruktur och kommunikation. - Hur ska företagen kunna utvecklas och hur ska vi kunna locka till oss fler företag som skapar fler jobb? Vart ska vi bereda plats för nya etableringar och hur kan de befintliga expandera? Det ska vara enkelt för medborgarna att ta sig mellan hemmet, arbete, skola/förskola, butiker och fritidsaktiviteter. Lokaltrafik, gång och cykelvägar samt vanliga vägar är viktiga aspekter. Pendling likaså. Det ska vara enkelt att bo i Piteå och jobba på annan ort likväl som att det ska vara enkelt att bo på en annan ort och jobba i Piteå. Livet mellan husen I översiktsplanearbetet jobbar man även med det som kallas livet mellan husen. Vad ska ske där mellan? Det kan vara exempelvis ytor för lek, sport, rekreation och parkeringar. Tryggt, säkert och miljövänligt Trygghet och tillgänglighet är ett annat viktigt område att ta hänsyn till. Det handlar om allt från belysning och säkra bil-, gång- och cykelvägar till att förenkla livet för synskadade genom exempelvis sinusplattor på gågatan. Det ska även finnas möjligheter för medborgarna att göra både hälsosamma och miljövänliga val som exempelvis att åka buss eller cykla istället för att köra bil. Under 2014 har vi samlat in material som ska ge oss ny kunskap om stadsoch samhällsplanering, synpunkter från medborgare genom olika dialoger, berättar David. Under första halvan av 2015 kommer många medarbetare att involveras för att få fram vad som kallas en samrådshandling och skulle kunna beskrivas som ett första utkast. Samrådshandlingen används därefter i dialoger med medborgarna och särskilda fokusgrupper för att få in synpunkter från alla. Slutligen sammanställs allt material till en utställningshandling. - Med utställningshandlingen ställer vi liksom frågan har vi uppfattat er rätt? Efter utställning fattar till sist Kommunfullmäktige beslut om en ny Översiktsplan. Text: MARIA FÄLDT ILLUSTRATIONER: EVA LESTANDER Pitekvarten NR

8 Smått och gott bjuder på spännande filmtips, recept, pyssel och evenemang i Piteå. Perfekt sysselsättning kalla vinterdagar. Livesändning från The Met Under 90-talet missade jag ogärna nåt avsnitt av Dallas eller Dynastin. Personligheter som JR, Angela Channing eller Bobby och ingredienser som kärlek, avundsjuka, begär, hat och intiger fängslade mig. Än i dag behöver jag bara höra ett par takter av den pampiga vinjettmusiken för att framkalla känslan från förr. Alla personlighetdrag och övriga ingredienser finns också i en vanlig opera. På Studio Acusticum visar vi varje säsong ett antal Följ Piteå kommun på facebook operor från världens Visste du att Piteå kommun har en sida på Facebook? I skrivande stund är det personer som gillar vår mest kända operahus facebooksida och vi hoppas självklart på fler. Här kan du The Metropolitan opera enkelt och lättsamt kommunicera med kommunen om olika saker och hålla dig uppdaterad kring vad i New York. som är på gång. Hoppas att vi ses på: 17 januari visar vi Glada änkan av LEAHAR. Operan innehåller en rad hitlåtar som många har hört men kanske inte vet vart dom kommer ifrån. Jag ska dit. Hoppas vi ses då! Välkommen! Roger Norén Konserhuschef, Studio Acusticum År 2021 fyller Piteå 400 år. Upptakten till det stora kalaset kan du följa på facebook. GLADA ÄNKAN VINN BILJETTER Svara på frågorna på sidan 19 och delta i utlottningen av biljetter till livesändningen av Glada änkan. Serieskapare: Beau Willimon med flera I rollerna: Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara, Jacqueline Sharp. HOUSE OF CARDS Det är lätt att tro att House of Cards är en serie om maktspelen som sker bakom Capitol Hills lyckta dörrar. Men det är framförallt en serie om Kevin Spacey, i rollen som Francis Frank Underwood är han en naturkraft. Efter att ha blivit blåst på sin utlovade ministerpost börjar det politiska geniet Frank Underwood spinna ett fint nät av konspirationer och manipulationer. Det är cyniskt, elakt och mycket, mycket bra! FLER FILMTIPS... Tips från personal på kommunledningskontoret. Ta dig tid under julledigheten och se en riktigt bra film. Detta är föregångaren till världens bästa film, Nyckeln till frihet. Om du vill vara osocial under julledigheten. Välj House of Cards, ingen kommer att märka av dig! Eva Lestander Informationsenheten Magnus Johansson Informationsenheten Medmänsklighetens kamp för överlevnad i östtyskt övervakningssamhälle. En film värd att se! Robert Nyström Informationsenheten När jag ser den här filmen infinner sig den ultimata julstämningen. Filmen måste ses före jul! Eva Andersson Informationsenheten Orginalfilmen med Rutger Hauer i rollen som liftaren är en klassisk nagelbitare. Se den! Tommy Söderbäck Fastighetskontoret

9 LADDA HEM... Du vet väl att Piteå kommun har en egen App? Rakt in i din telefon hittar du genvägar till nyttiga funktioner som rör din kommun. Kontaktuppgifter till kommunen, felanmälan, nyheter, lediga jobb är bara några exempel på riktigt bra saker som du hittar i appen. Appen finns för iphone, Android och Windows Phone. Ladda hem idag! SHERRY SILL INGREDIENSER 4 urvattnade sillfiléer Ättikslag: 1 dl ättiksprit (12%) 2 dl strösocker 3 dl tomatjuice 2 msk scherry (torr eller halvtorr) Garnering Finhackad rödlök SÅ HÄR GÖR DU! Blanda alla ingredienser till ättikslagen och rör till sockret löst sig. Lägg ner sillfiléerna och låt dem ligga i lagen i minst ett dygn. Ta upp och skär sillen i bitar. Servera med lagen och garnera med finhackad rödlök. Väldigt enkelt och riktigt gott! PROVA NÅGOT NYTT I JUL! SHERRY SILL När jag och min man träffades började varannanjulfirandet. Hos mina svärföräldrar fick vi ingifta barn ta med oss det vi tyckte var viktigt på julbordet. Det visade sig vara ett roligt sätt att få prova på varandras favoriter och även lite nya smaker. Ett år introducerade min svärmor en fantastiskt god sherrysill som hon gjorde på sin egen rödbetssherry. En ganska klassisk inläggning där sherryn ger en extra knorr. Den blev genast en favorit hemma hos oss och förutom att den är supergod pryder den julbordet med sin vackra färg. Skulle det bli över några bitar, lägg dem på en knäckemacka och du har kunglig nattamat. Maria Norberg-Johansson Informationsenheten SLÅ IN PÅ NYTT SÄTT Vik egna kalaspåsar av gamla boksidor istället för att slå in paketen på traditionellt vis. Det är både roligt och prisvärt att göra egna påsar istället för att köpa färdiga. Läs vikbeskrivningen på: SMARTA JULKLAPPAR Gör ett besök på Repris, där hittar du med all säkerhet originella julklappar att ge till nära och kära. Repris tar emot saker som du inte längre behöver. Vissa saker går att sälja direkt, medan andra behöver lite omsorg och reparation innan de hittar nytt hem. Bra för miljön, billigt för dig och viktigt för Piteå.

10 2014 Inflyttarfesten Årets inflyttarfest gick i samma anda som tidigare år. Många nya glada pitebor tillsammans med många fantastiska medarbetare gjorde festen till en succé. Besökarna bjöds traditionsenligt på palt. Utomhus bjöds på ridturer och en sväng upp i det blå med Räddningstjänstens stegbil. Inomhus bjöds bland annat på underhållning av Filip Lundgren. Där fanns även ansiktsmålning för barnen, balllongfigurer och fika. Peter Roslund hälsade välkommen tillsammans med företag som Pite Energi, Piteå Tidningen och Pite Havsbad som också fanns på plats för att välkomna de nya piteborna. Sammantaget en trevlig och uppskattad tillställning. 10 Pitekvarten NR

11 Stöd och omsorg går över till självservice Nu har det blivit dags för Stöd och omsorg att gå över till självservice och rapportera sina avvikelser i arbetsschemat digitalt. På mindre än två månader har Ruth Filipp och Gunnel Nordberg från personalavdelningen utbildat 450 personer. Det har varit ett högt tempo med ungefär tre utbildningstillfällen per vecka med upp till 27 personer vid varje tillfälle berättar Ruth. Allt för att vi skulle hinna klart innan jul. Självrapportering påbörjades inom Piteå kommun redan år 2000 och de flesta tjänstemän med fasta arbetstider har varit med på tåget tidigt. Däremot har det många gånger tagit längre tid innan personal med oregelbunden arbetstid och skiftgång har klivit på. Först nu är det alltså dags för Stöd och omsorgs personliga assistenter och personal ute på boenden och olika dagverksamheter. Avdelningschefen för Stöd och omsorg, Greger Pettersson är mycket positiv till digitaliseringen. Han var med och införde stämpelklocka och självservice på Strömgården när han var chef för delar av Individ och familjeomsorgen redan i början på tjugohundratalet. Det visade sig vara jackpot för personalen. Med stämpelklockan blev det tydligt hur mycket arbetstid dom anställda faktiskt hade bjudit på tidigare. Greger berättar att man 2010 valde att göra ett form av test med boendepersonal inom delar av dåvarande Handikappomsorgen. Det föll väl ut och nu har man alltså valt att gå vidare med hela Stöd och omsorg. Faktum är att hela det här året har handlat om digitalisering för Stöd och omsorg. Lönerapporteringen är sista steget, berättar Greger. All personal använder nu både ärehanteringssystemet Viva och vikariehanteringssystemet TCP - Time Care Pool. Greger poängterar att han är djupt imponerad och glad över personalens insatser och engagemang. Det har varit en stor omställning vilket givetvis är påfrestande och slitigt. Dom har gjort ett alldeles fantastiskt jobb. Om jag får passa på så vill jag verkligen skicka ett stort tack till all personal och önska alla en riktigt god och skön jul. text: MARIA FÄLDT foto: MAGNUS JOHANSSON Text: MARIA FÄLDT Foto: ULF GUSTAVSSON Pitekvarten NR

12 Upp i rök. Klockan en måndag i november. Två brandmän rycker ut. Den här gången inte till en brand utan till ett annat viktigt uppdrag, nämligen att informera Piteås gymnasieelever om olyckor och bränder. Emelie Ullberg och Martin Carlsson är på Strömbackaskolan för att träffa ett tjugotal elever. De inleder med kortfilmen Upp i rök som handlar om anlagda skolbränder och dess konsekvenser. Branden på Hovsjöskolan 2009 som orsakades av två tonårskillar som smetade ut brandfarlig vätska, tände på och gick där ifrån. Delar av skolan brann ner till grunden vilket innebar stora konsekvenser för både elever och personal. Skadorna efter branden beräknas till cirka 50 miljoner kronor. Elever och personal delar med sig av tankar och känslor. Vad tyckte ni om filmen frågar Martin? Spännande. Intressant att se något som hänt i verkligheten, tycker någon. Förstörda skolor är lika med förstörda liv och det kan straffa sig rejält för den som tänder en eld och/eller ser en brand men inte agerar. Straffet kan bli ungdomsvård, ungdomstjänst, böter eller skadestånd och kan få konsekvenser långt senare i livet. Ofta kan det bli problem med körkortet, svårt att söka jobb, eftersom vissa arbetsgivare kollar straffregistret, och även svårt att få banklån, säger Emelie. Hur kan man förebygga anlagda bränder då? Genom att ha en trygg och säker skolmiljö, där elever känner engagemang och delaktighet har möjlighet att vara med och påverka. 70 procent av alla anlagda bränder orsakas av ungdomar. Av alla anlagda bränder sker 75 procent i skolan och 25 procent i övriga samhället. Vad ska man göra om man ser att det förekommer skadegörelse? Säga ifrån och agera snabbt. Det är ju din arbetsplats. Skadegörelse leder ofta till anlagd brand, och det finns även forskning som visar att det finns viss koppling mellan mobbning och anlagda bränder. Det är viktigt att reagera tidigt! En trappa/illustration som visar avhumansiering av språket, skadegörelse, omfattande skadegörelse, brand- och våldsincidenter, anlagd brand och upptrappat grovt våld. Ett annat exempel som lyft är en skolbrand i Brunflo 2007 där tre flickor i åldern år tände på ett kärl utomhus som någon upptäckte och snabbt kunde släcka. Tjejerna drog vidare till en fritidsgård där de tände eld i en soptunna inomhus och stack. 150 timmars ungdomstjänst, kronor i självrisk till försäkringsbolaget och 27 miljoner i kostnader. Så blir det tyst en stund, musik och en lista med namn rullas upp. Namnen på de 63 ungdomar som dog i diskoteksbranden i Göteborg den 29 oktober Det är samma år som vi föddes, säger någon. Diskot var en nykter tillställning. 400 personer i en lokal som var avsedd för 150 och tre missnöjda killar som inte vill betala inträdet på 40 kronor utan såg till att bli insläppta bakvägen. Väl inne visade de sitt missnöje mot arrangören genom att tända eld på några möbler som stod undanställda. 12 Pitekvarten NR

13 Straffet för en blev åtta års fängelse, två dömdes till sju års fängelse och den fjärde, killen som släppte in dem, dömdes till tre års sluten ungdomsvård. Eleverna får också se en otäck video från 2003 på en brand som utbryter under en konsert på The Station i Rhode Island, USA. En bengalisk eld orsakar en brand på scenen. Redan efter 30 sek blir trängseln stark och panik bryter ut, efter en minut börjar tjock rök fylla lokalen och efter två minuter slår stora flammor ut genom fönstren. Folk skriker i panik! Facit: Av ca. 430 besökare dog 100 och 115 personer behövde sjukvård minst tre dygn. Tips från Emelie och Martin till Strömbackas elever är att vara schyssta med varandra, vara rädd om sin skola och när man är i allmän lokal hålla kolla på var nödutgångarna finns. Hur många brandmän tror ni jobbar i Piteå varje dag? 20 gissar någon. Nej, vi är fem brandmän och en insatsledare på varje skift. Dessutom fem deltidsbrandmän som har vanliga jobb men är i beredskap om larmet går. Vi har även räddningsvärn i Långträsk, Norrfjärden och Infjärden berättar Emelie. På frågan om alla har brandvarnare hemma blir svaren både ja och nej. - Vi har så att när en piper så piper alla, säger en kille. Jättebra, säger Martin och visar bilder på brandsläckare och brandfilt. Otroligt värdefullt för att kunna släcka den lilla branden hemma. Och om det börjar brinna, använda nödutgången, håll dörrar och fönster stängda och larma 112. Och när man ringer så ska man rapportera vad som har hänt, var någonstans och ange sitt telefonnummer. Att besvara frågorna från larmoperatören försenar inte utryckningen. Vi rycker ut 90 sekunder från det att larmet kommit in, säger Emelie. Kör ni moped? Har ni trimmat? Handuppräckning visar att det är rätt många. Och några kör epatraktor. Det blir även här en kort film och ett par obehagliga och blodiga bilder. Visste du att risken att dö i en mopedolycka är tio gånger större än i en olycka med bil? 50 procent av alla mopeder är trimmade. Var 60 timme dör någon på grund av rattfylleri? Tydligt råd från Martin: Använd alltid hjälm! Kör aldrig med alkohol i kroppen. Och trimma inte lägre hastigheter innebär färre olyckor och mindre allvarliga skador. Någon som funderar på att bli brandman? undrar Emelie. Om ni funderar så finns det en tvåårig eftergymnasial utbildning i Skåne eller Sundsvall. Det är ett jätteroligt jobb. Och när vi inte rycker ut på olyckor och bränder så i tränar vi och utbildar både företag och privatpersoner i hur man kan göra för att förbygga olyckor och bränder. Sverige har flest anlagda skolbränder i världen och det är ju ett stort problem. Martin: Roligt att få förmedla budskapet till ungdomarna. Det känns som att de är intresserade och lyssnar. Sverige har flest anlagda skolbränder i världen och det är ju ett stort problem. Man förstör både för sig själv och för andra. Emmeli Ullberg, som är gravid och därför inte kan jobba som vanligt med utryckningar, tycker att det den årliga utbildningen för Piteås alla sjundeklassare och årskurs 1 i gymnasiet är viktig. Det känns som att vi gör något vettigt, förhoppningsvis tar de in ett och annat. Det känns som att det filmerna och det vi säger sjunker in, även om det inte alltid blir så mycket följdfrågor. Att bli brandman var inte självklart för Emelie som själv gick hotell- och restaurang på Strömbacka. Efter ett år på resande fot och lite inhopp i storkök kände jag att det var dags att ta tag i mitt liv. Har väl alltid varit lite lockad av polis eller brandman. Och så fick det bli det sistnämnda. Dels gillar jag att träna, och som brandman får jag också jobba omhändertagande, möta utmaningar och utvecklas. Det är verkligen ett jobb jag vill rekommendera andra, framför allt tjejer. Vill man så kan man men man måste vara beredd på att träna och visa att man vill. text: SUSANNE JACOBSSON foto: ULF GUSTAVSSON Var och hur firar du jul? Louise Nilsson, 40 år Förskollärare, Familjens Hus Jag och min familj ska fira julen i Strömsund utanför Långträsk hos min faster och farbror. Mikael Wikström, 56 år IT konsult, IT avdelningen Jag, min fru och barnen firar jul på Norra Pitholm tillsammans med släkten på min frus sida. Malin Wikberg, 44 år Badmästare, Öjebyns Simhall Jag och sambo och son firar julen hos min svägerska på Klubbgärdet. Tage Anderzon, 64 år Undersköterska, Berggården Julen kommer att firas i Göteborg tillsammans med mina nära och kära. Alla reser in från olika håll och kanter för en gemensam jul. Irad Jimale, 28 år Butiksarbetare, Repris Jag firar egentligen inte jul, men jag kommer att vara ledig och ska bli bjuden på jullunch av jobbet och julmiddag av min handläggare. Helena Granström, 31 år Anläggningsarbetare, Teknik och Gator Jag ska fira jul hos min pojkväns släkt på Hemlunda.. text och foto: maria fäldt Pitekvarten NR

14 Du har Sveriges viktigaste jobb! Medarbetarenkäten - din chans att påverka Du kanske tror att det inte spelar någon större roll vad du tycker, men faktum är att alla chefer får i uppdrag att jobba med resultaten från medarbetarenkäten i sin verksamhet. Och det ger sakta men säkert resultat. - Vi ser att vi ligger något bättre till på alla frågor sedan den senaste enkäten, säger Maria Renström. Vissa mer än andra så klart, men det syns att cheferna har jobbat med frågorna. Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. Vid senaste tillfället omarbetades den något men i år är det inga ändringar gjorda vilket gör att den är direkt jämförbar med förra tillfället. Svarsfrekvensen är hög om man jämför med andra kommuner men tyvärr ändå något lägre än tidigare år; 80,7 procent i jämförelse med 84,2 under Det är en bra chans att uttrycka vad man tycker och tänker. Och vi kan se att någonstans gör enkäten faktiskt skillnad för verksamheten, säger Maria. Att jobba inom offentlig sektor är bland det viktigaste man kan göra, säger Maria Renström på personalavdelningen. Du är den som gör skillnad i pitebornas vardag! Det är du och alla vi andra offentligt anställda tillsammans som gör hela vår kommun till vad den är. Vad vore en snöig vinterdag utan plogade vägar? Vad vore en skoldag utan personalen som fixar barnens lunch? Hur skulle vardagen fungera för den som behöver hjälp i hemmet om ingen hemtjänst fanns? Utan de offentliga jobben så fungerar inte vardagen. Ja inte heller framtiden. Många offentliga jobb är ganska direkta säger personalchefen Ewa Degerman. Det är alltså jobb som syns relativt väl utåt. Men i en kommun finns också väldigt många strategiska jobb. Sådana som man kanske inte tänker på direkt. Jobb som handlar om att bygga samhället och planera för Piteås framtida utveckling. Eva berättar att det även finns funktioner inom vissa yrken som man inte alltid tänker på. Ett bra exempel är räddningstjänsten som inte bara rycker ut och släcker bränder utan jobbar mycket med förebyggande arbete. I det här numret av Pitekvarten kan du exempelvis läsa om deras uppdrag på Strömbackaskolan. Vi har Sveriges viktigaste jobb menar Maria, det är ett budskap vi arbetar med både lokalt och nationellt. Vår arbetsgivarorganisation SKL, Sveriges kommuner och landsting, arbetar på bred front med att lyfta fram och synliggöra den offentliga sektorn. För oss är det lika viktigt att arbeta med att attrahera nya medarbetare, genom att vi till exempel finns på mässor och arbetsmarknadsdagar, som att arbeta för att våra befintliga anställda vill arbeta kvar. Det gäller att arbeta för att Piteå kommuns medarbetare har goda arbetsvillkor med möjlighet att påverka, semesterväxlingen är ett exempel. Så nu när du går på julledighet, för att inte tala om varenda dag på jobbet, glöm inte bort att du är värdefull. Du har Sveriges viktigaste jobb! text och foto: MARIA FÄLDT 14 Pitekvarten NR

15 Marie Sundqvist, studie och yrkesvägledare och Elisabeth Burström, teamledare Roligast med jobbet: glädjen att se ungdomarna lyckas, följa deras utveckling, bra arbetskamrater Största utmaningarna: stötta ungdomarna när de mår dåligt; bistå vid exv. ansökningar om familjeåterföreningar - mycket står på spel, hur man formulerar sig kan avgöra. På jobbet med Marie & Elisabeth Ingen dag är den andra lik. Det innehåller både stora glädjeämnen och jobbiga situationer. Deras kreativitet och engagemang är lika viktigt som deras formella kompetens. Så kan jobbet på Hamnen 18+ summeras en verksamhet som är ett förlängt skyddsnät för ensamkommande flyktingungdomar som fyllt 18, som har uppehållstillstånd och är på väg ut i samhället på egna ben. Marie Sundqvist och Elisabeth Burström är två av totalt sju som arbetar på Hamnen 18+ där 17 ungdomar mellan 18 och 21 år är inskrivna idag. Det är socialtjänsten som upprättar vårdplan, sen är det Hamnen som tar fram en genomförandeplan som ska leda framåt för individen. På boendena handlar det mycket om omsorg och att hjälpa. Nu är tiden inne för att låta dem ta ansvar och klara sig mer själv, men samtidigt hjälpa dem förstå hur Sverige fungerar, beskriver Elisabeth. Regelbundna träffar och hembesök gör att personal snabbt fångar upp vilket stöd den enskilde individen behöver. De är intresserade av hur både vuxenlivet och livet i Sverige fungerar. De tar inte illa vid sig för att man kommenterar att disktrasan är sur och behöver bytas ut, de har bara inte tänkt på vad det innebär, säger hon. Dagtid är ungdomarna i skolan. Då handlar jobbet mest om att nätverka med olika aktörer dels för att skapa förutsättningar för gruppen som helhet, dels för att lösa utmaningar som uppstår på individuellt plan. På kvällarna är Hamnen en mötesplats för läxläsning och socialt umgänge, men också med olika aktiviteter som att träna jobbintervju och skriva CV. Fokus på studier och egen försörjning Maries jobbar främst med att stötta ungdomarna kring studier, yrkesval och arbete. De flesta kommer hit när de är 16-17, vilket gör det tufft att lära sig svenska och klara gymnasiet innan de fyller 20. Då gäller det att försöka hitta andra vägar fram. I varje enskilt fall kartläggs skolbakgrund, tidigare erfarenheter och deras ambitioner för framtiden. Nyckeln till framgång är att sätta upp realistiska mål och för det krävs en viss inblick i hur Sverige och utbildningssystem fungerar, säger hon. Idag kan ungdomarna få praktik via sitt introduktionsprogram på Strömbacka. Det är ett effektivt sätt att lära sig språket, skaffa sig ett nätverk och det ger dem vägledning för framtiden. Elisabeth (ovan), Marie (lilla bilden) och det övriga teamet blir som en extrafamilj för ungdomarna som saknar anhöriga här i Sverige. Vissa har fått både sommarjobb och fast anställning efter praktiken, vilket är jättekul, säger Marie som hyllar praktik som metod och dörröppnare. Hon har i princip knackat dörr för att få företag och verksamheter att erbjuda ungdomarna praktikplatser eller sommarjobb en insats som uppmärksammades av förre integrationsministern. Vi har många exempel på privata företag som varit duktiga på att ta emot flyktingungdomar, men färre kommunala verksamheter, det är Pitebo och enstaka äldreboende. Men här kan vi absolut bättra oss, jag tycker kommunen ska vara en förebild när det handlar om att öppna upp arbetsplatser för mångfald, avslutar Marie. Text: ANN-Sofie Boman FOTO: PERSONAL PÅ HAMNEN 18+ Pitekvarten NR

16 Pedagogisk konferens i toppklass Piteå Kunskapsfestival arrangerades under oktober månad på Pite Havsbad. Deltagarna fick ta del av framstående föreläsare inom Hållbar utveckling, matematik och IKT/media - digitala verktyg i undervisningen. Under konferensen lyftes även intressanta pedagogiska insatser inom Piteå kommun. Kunskapsfestivalen anordnades av CMiT, Skola för Hållbar Utveckling samt Piteå kommuns matteutvecklare. Pedagoger, skolledare och övriga intresserade i samtliga kommuner i norra Sverige var inbjudna. Det var totalt 830 deltagare under de två dagarna varav 150 personer från andra kommuner i Norrbotten. Över 90 procent av besökarna var nöjda och kan tänka sig att komma tillbaka och lika många skulle rekommendera festivalen till en kollega, berättar Gunilla Dahlbom CMiT som var ansvarig för festivalen och hoppas få göra en kunskapsfestival även Seminarier, workshops och läromedelsutställning Lust att skapa, lust att berätta, hette specialpedagogen Ulrika Jonsons inspirationsföreläsning om hur digitala verktyg kan ge nya vägar till kreativt skapande. Hon höll även en fullbokad workshop där deltagarna fick prova på att arbeta multimodalt med text, bild och ljud på olika sätt. Bland föreläsarna fanns även Pär Holmberg från SMHI som pratade på temat Mat och klimat, David Hirdman föreläste om Globala utmaningar närmare än vi tror och Madeleine Eriksson höll en föreläsning om att möta människor som har sitt ursprung i arabisk kultur. Det anordnades även workshops från Håll Sverige Rent, seminarier kring internationalisering och en läromedelsutställning med 25 utställare som presenterade sina produkter. text: MARIA johansson foto: ulf gustavsson Har du tid, empati och intresse för människor? Överförmyndarexpeditionen har just nu ett stort behov av gode män och förvaltare. Kanske kan uppdraget vara något för dig eller någon i din närhet som vill bidra med en insats. Vi söker speciellt efter gode män till ensamkommande flyktingbarn, berättar Åsa Hellsten handläggare på överförmyndarexpeditionen. Som god man är man ett viktigt stöd för barnet i personliga, ekonomiska och rättsliga frågor och vi erbjuder självklart utbildning och information så att man kan känna sig trygg i sitt uppdrag. Ring oss gärna så berättar vi mer hälsar Åsa. God man och förvaltare, vad är det? Godmanskap och förvaltarskap är uppdrag som innebär att man utför uppgifter för någon annans räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska ha lika rätt oavsett förmåga. Att få en god man är frivilligt och i ett godmanskap har personen kvar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga möjligheten att själv sluta avtal bland annat. En förvaltare kan utföra samma saker som en god man, men det är inte alltid frivilligt att ha en förvaltare. Den som får en förvaltare förlorar rättshandlingsförmågan på de områden som förvaltaren övertar. Har du frågor kontakta överförmyndarexpeditionen på vardagar kl eller läs mer på www. pitea.se/ofn 16 Pitekvarten NR

17 Vad betyder det för mig? GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Konsument Piteås önskelista för en riktigt god julstämning Ny grafisk profil Piteå kommuns varumärke är det samlade avtrycket av bilder, känslor, upplevelser och fakta som skapas vid varje möte med omvärlden, oberoende av vilken kanal mötet sker. Med ett starkt, tydligt och enhetligt varumärke stärker vi vår identitet, legitimitet och trovärdighet. Informationsenheten har under hösten arbetat med att revidera den gamla grafiska profilen och tagit fram en ny. Nu är den grafiska manualen politiskt antagen och vi kan börja arbeta med vår nya visuella identitet. Varför ska vi ha en ny grafisk profil? Syftet med den grafiska profilen är att du ska kunna fokusera på din yrkesroll. Form, färg och utseende på annonser och kontorsmaterial ska finnas och där har din förvaltnings kommunikatör ansvar att se till att allt blir rätt. Nyttan blir att kommunens alla verksamheter får ett tydligt och gemensamt ansikte utåt. Vi bygger förtroende för vår verksamhet genom att vi har en tydlig grafisk identitet, enhetligt och professionellt, gentemot våra kunder/brukare/användare/ gäster/medborgare. Med korrekt avsändare skapar vi igenkänning, det blir lätt att komma i kontakt med oss, aktuella kontaktuppgifter kommer alltid att finnas med. Det du först kommer att märka är att från och med den 1 januari kommer din e-post signatur att införas automatiskt i Outlook. Uppgifterna till signaturen hämtas från AD (AD betyder Active Directory och förenklat kan man säga att det är en databas som innehåller information om dig som användare). Det är därför viktigt att du som anställd hos Piteå kommun via din förvaltnings IT-stöd kontrollerar så att dina uppgifter i AD (titel, telefonnummer m.m) stämmer. Från informationsenheten kommer vi också att komma ut till förvaltningarna för att informera om vad den nya grafiska profilen kommer att innebära för just dig. Har du frågor får du gärna kontakta Informationschef Marie Lindgren på , välkommen att höra av dig. Fråga om du kan få öppet köp och bytesrätt Det finns ingen lag som ger dig rätt till öppet köp när du handlar i butiker. Men det finns många som tillämpar öppet köp utan att du behöver be om det. Det är alltså inte självklart att du kan återlämna en vara och få pengarna tillbaka om du ångrar ett köp. Vill du köpa en vara på öppet köp bör du be om det innan du betalar. Fråga i butiken hur länge presentkortet gäller Ett presentkort eller tillgodokvitto gäller i tio år om det inte står något annat på det. Står det en kortare tid gäller i regel den. Du bör använda presentkortet eller kvittot inom den tid som är angiven. Annars kan det bli värdelöst. Du kan vanligtvis inte lösa in presentkort eller tillgodokvitton i pengar, och inte heller få kontanter i växel om du handlar för mindre än vad du har tillgodo. Om butiken upphör, går i konkurs eller byter ägare kan du inte räkna med att tillgodokvittot eller presentkortet. gäller Vid ägarbyte gäller det i allmänhet bara om det finns en överenskommelse mellan den gamla och nya ägaren om att överta sådana förbindelser gentemot kunderna Spara kvittot Du har alltid rätt att få ett kvitto när du köper något. Spara alltid kvittot för att kunna bevisa ditt köp. På kvittot ska det finnas information om datum och klockslag, företagets namn, adress och organisationsnummer, pris och moms. Kvittot behövs vid nyttjande av öppet köp eller vid eventuella reklamationer/klagomål på produkten.spara kvittot vid vanliga köp i tre år Leksaker i klapparna ska vara CE-märkta CE-märket betyder att tillverkaren eller tillverkarens representant lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. Det är inte alla produkter som ska CE-märkas. Leksaker, elektrisk hemutrustning samt flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning är några varugrupper som omfattas av märkningen. Märkningen ska vara väl synlig, lätt läsbar och permanent. Det strider mot lagen att sälja en leksak utan CE-märkningBestämmelser om CE-märkning finns även i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. För dig som e-handlar: kolla upp företaget och se till att betala säkert. Glöm inte att kolla leveranstiden så att du hinner få klapparna till jul. Viktigast att tänka på är att inte lämna ut kortuppgifter över en osäker anslutning. Kontrollera att webbsidan där kortuppgifterna ska lämnas börjar med https:// till skillnad mot en osäker anslutning som börjar med En säker anslutning gör att kommunikationen inte kan avlyssnas. Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller också när du handlar på internet. I den finns bland annat din rätt till 14 dagars ångerrätt. Vid jul brukar e-handelsföretag förlänga öppet köptiden till efter jul. Kolla företagets villkor Handla av privatperson Kontrollera om du handlar av en privatperson eller ett företag när du köper något på nätet. När du handlar av en privatperson gäller inte konsumentskyddande lagar som lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eller konsumentköplagen. Det gör att du inte har ångerrätt och samma möjligheter att reklamera varan. Om du inte är nöjd med köpet, vänd dig först till säljaren, det vill säga den motpart du har på kvittot. En konsument ska aldrig ha kontakt med leverantörer/tillverkare. Vänd dig till Konsument Piteå om du bor i Piteå kommun och behöver råd för att komma vidare; pitea.se; Pitekvarten NR

18 Personalinformation från Ekonomi och inköp Årets julklapp Välj rätt arkivmateriel När det gäller arkivvård är det av avgörande betydelse vilket skrivmateriel som används, och enligt arkivlagen är de kommunala myndigheterna skyldiga att använda skrivmateriel som garanterar informationens beständighet. Med skrivmateriel menas alla typer av underlag för skrift, bild och medel för skriften, till exempel pennor, skrivare, faxar och kopiatorer. Även i år har kommunens personal möjlighet att välja på flera julklappsalternativ Det är viktigt att välja och hämta sin julklapp så snart det är möjligt, lämpligen innan julafton. Julklappen ska hämtas TYDLIGA SKRIFTLIGA BESTÄLLNINGAR Det är viktigt med tydliga skriftliga beställningar. Beställningar som innehåller uppgifter om vad som ska levereras/ utföras, referensnummer, kontaktperson, leveransadress. Kontakta inköpsavdelningen om ni har frågor om upphandling och inköp. NÅGRA KOM IHÅG INFÖR ÅRSSKIFTET Tiden går och snart är det årskifte igen! Kom ihåg att: det är leveranstidpunkten av varorna/ tjänsterna som avgör på vilket år kostnaden ska bokföras. senast den 20 januari Det är ingen skillnad om du väljer ett presentkort, en vara eller en tjänst. Glöm inte att ta med gåvobeviset till leverantören. det är inte en fakturas betalningsdatum som avgör på vilket år kostnaden bokförs, det är endast bokföringsdatumet som styr. sista dag att betala fakturor som ska bokföras på 2014 är den 12 januari om du har fakturor som tillhör 2015 kan du från och med den 10 december 2014 bokföra dem på lämna in dina personliga utlägg som avser 2014, senast den 7 januari För information om hur du ändrar bokföringsdatum mm finns på Insidan under Ekonomirum/Handledningar Vi på ekonomiavdelningen vill tacka för ett gott samarbete under året 2014 och vill önska Er alla Ett Gott Slut och Ett Gott Nytt År. Hur vet man vilka skrivmateriel som är arkivbeständiga? I Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2012:8) upptas de tekniska krav som måste uppfyllas för att skrivmateriel ska godkännas för arkivändamål. Olika skrivmateriel testas sedan av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) som ger ut en lista där det går att kontrollera om ens bläck eller papper uppfyller kraven och därför har godkänts. Det går också bra att leta efter märkningen svenskt arkiv på förpackningen då det är en lagskyddad beteckning som garanterar att materiel är arkivbeständigt. Det enda papper som idag får kallas arkivbeständigt är tillverkat av bomull, hampa eller lin. Pappret känns lätt igen genom vattenstämpeln svenskt arkiv som syns om man håller upp det mot ett fönster och finns i 80 och 100 grams tjocklek, både i A4 och A3-format. Det tjockare pappret används bara till handlingar som slits väldigt mycket och som används dagligen. Papperskvaliteten 80 gram är fullt tillräcklig för handlingar som ska bevaras. När ska man använda arkivbeständigt skrivmateriel? Arkivbeständig skrivmateriel används till de handlingar som ska bevaras. Inkomna handlingar som ska bevaras men som inte är framställda med godkända skrivmedel bör kopieras över till arkivbeständigt papper före arkivläggning. Den inkomna skrivelsen bör dock inte gallras eftersom den i sin egenskap av originaldokument kan ha ett juridiskt värde. hotellet som inte blev av Arkitekt Viktor Åström fick uppdraget år 1900 att rita ett nytt hotell. Det skulle uppta mer än halva kvarteret Häggen. Mot Storgatan fanns ingångar till post- och bank, där skulle också finnas festsal och biljardlokal. Kostnaden beräknades till ungefär kronor. Men av dessa planer blev det ingenting. Drätselkammaren ansåg att nybyggnaden hade för få resanderum och dessutom innebar placeringen, att man först måste riva stadshuset. Detta var i gott skick och kunde användas ännu i flera år. Stadsfullmäktige beslöt att förkasta Åströms förslag. En ny plats utsågs till kvarteret Lönnen (Stadshotellets nuvarande placering). Åström fick i uppdrag att rita ett nytt förslag och detta byggdes upp av prima Grisbergsgranit och invigdes den 10 november Notan slutade på kronor. 18 Pitekvarten NR

19 DET FINNS MYCKET ATT GÖRA I PITEÅ REGGAE JAM Varje tisdag mellan kl i Norrmalmias foajé Välkommen till Reggae Jam ett musikcafé för alla. Här lyssnar vi på skön reaggaemusik från Jamaica, träffar nya och gamla bekanta i alla åldrar, spelar spel och umgås. Kom och ha en trevlig stund. Fika finns till försäljning. HOFFMANNS ÄVENTYR kl Stora salen, Studio Acusticum Det händer mycket i Piteå. Här har vi gjort ett urval av alla de evenemang som presenteras på Piteå kommuns webbplats. För fler evenemang, besök JANNE SCHAFFER MÖTER MARKUS WARGH kl Stora salen, Studio Acusticum STICK Å LÄS kl Piteå Stadsbibliotek UNG KREATIV kl Norrmalmia foajé THE REAL GROUP 30 ÅR kl Stora salen, Studio Acusticum UNGDOMSKVÄLL kl Furubergskyrkan Stick å läs Högläsning, bok- film- och musiktips. Ge och få tips, läs eller lyssna. Ta med sticken om du vill. Fri entré och fika till försäljning. Varmt välkomna till Piteå Stadsbibliotek! Kom som du är! Ung Kreativ är en Mötesplats för unga som gillar att skapa fritt med färg, textil, trä, papper, knappar m.m. Självklart står allt från pyssel till symaskiner framme om man känner för att göra något kreativt. Världspremiär! Ditt öra kan lura dig att tro att du hör både stråkar, elgitarrer och trummor, men alla ljud görs med enbart fem unika röster. Välkommen till världspremiären på The Real Groups 30-årsjubileumsturné. Mötesplats Munksund Pitholm En mötesplats för ungdomar åk 6-9, fredag mellan i Furubergskyrkan! Pingis, spel och målarhörna, biljard, replokal och speciella aktivitetskvällar. Vi bjuder på fika. Fråga 1 När fyller Piteå 400 år? Svar: Fråga 2 Vilket är Piteås bästa besöksmål enligt dig? Svar: Mitt namn: GLADA ÄNKAN Livesändning från the Met STUDIO ACUSTICUM 17 januari kl Vinn biljetter! Svara på dessa frågor, maila eller posta ditt svar så att vi har det senast den Delta i utlottning av 6 biljetter till livesändningen från the Met av Glada Änkan. Mitt telefonnummer: Min e-post: Inlämnade tips vill vi gärna dela med oss av i kommande nummer av Pitekvarten. Svara på frågan och ge oss ditt bästa besöksmål i Piteå. Skicka in ditt svar per post eller e-post senast 8 januari till Piteå kommun Informationsenheten, Piteå eller Vinst: Delta i utlottningen av biljetter till livesändning från the Met av Glada änkan. Pitekvarten NR

20 Posttidning B Avsändare: Piteå kommun Kommunledningskontoret Piteå Ungas tankar tomten, din tid på året är här igen och alla våra liv är återigen fyllda av glädje, julstäm- Kära ning och en underbar lång väntan efter den 24 december. Det var länge sedan sist men i år skulle jag återigen vilja skriva en önskelista till dig för i år, kära tomten, så har jag saker jag önskar mig. I år önskar jag mig böcker och spel. Jag önskar mig en ny säsong av Sherlock och att de fiktiva karaktärer jag bryr mig om så mycket överlever ytterligare ett år. Jag vill ha en vit jul fylld av glädje och personer jag älskar. En jul lika underbar som alla andra jag upplevt. Kära kul att lära sig saker; en skola där jag lär mig tomten, jag vill ha bättre skolmat och mindre betygsstress. Jag vill ha en skola där det är saker. En skola där prestationer och betyg inte alltid går först. En skola där folk respekterar varandra, lärare såväl som elever, och bryr sig om varandra. Jag vill att alla ska få uppleva en sådan skola. Jag önskar mig ett Sverige där rasistiska partier slutar växa, ett Sverige där vi välkomnar invandrare med öppna armar och ett Sverige där alla kan känna sig trygga. Jag önskar mig ett Sverige som jag kan känna mig stolt över att leva i. Efter ännu ett år av sexism och förtryck önskar jag mig nu en värld där alla behandlas lika. Där du inte trycks ner på grund av ditt kön, din etnicitet, din sexuella läggning eller något annat. Där du kan identifiera dig som vad du vill utan att ifrågasättas. En värld där rika inte trycker ner fattiga, en värld där fattiga inte utnyttjas. Jag önskar mig en värld där du oavsett vem du föds som har rätt till ett precis lika bra liv som alla andra. Rätt till livet du vill leva. Jag önskar mig en värld där vi vågar prata om saker. Där ingens problem är tabubelagda. En värld där vi kan diskutera vad som händer i Ferguson och vad vi kan göra åt det. En värld där vi slutar hålla för våra ögon och låtsas som att problemen inte existerar, för problemen existerar även om vi blundar. Jag önskar mig en planet vars miljö inte är förstörd, en mänsklighet som tar tag i sig själva och gör något åt världen vi lever i. Gör något åt alla tidigare års misstag. I år önskar jag mig ett rättvist samhälle, ett bättre samhälle. Är det för mycket begärt? Text: Klara Michaelson, SA2A, strömbackaskolan

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter Oktober 2014 Anett Karlström, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndspecifika

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 11. PitePanelens synpunkter om Vård, skola och omsorg. Juni Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 11. PitePanelens synpunkter om Vård, skola och omsorg. Juni Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 11 PitePanelens synpunkter om Vård, skola och omsorg Juni 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Inledning PiteåPanelen inbjöds den 24 maj till sitt andra dialogmöte. Temat

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Frösundas fototävling.

Frösundas fototävling. > VD har ordet: Ett viktigt steg mot ett kundfokuserat Frösunda > Välkommen Mjölby! > Från personlig assistent till verksamhetschef Det här fotot av Maria Wahlgren är en av tre vinnare i Frösundas fototävling.

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Redovisning av Påpp-enkäten 2011

Redovisning av Påpp-enkäten 2011 Elisabeth Forsell Ungdomskonsulent Mars Redovisning av Påpp-enkäten Bakgrund Kultur- och fritidsnämnden beslutade i maj att genomföra årliga utvärderingar för verksamheten Påse-pengar (Påpp) som bedrivs

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR UPPSALA UPPSALA KONSERT & KONGRESS FREDAG 10 FEBRUARI

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR UPPSALA UPPSALA KONSERT & KONGRESS FREDAG 10 FEBRUARI KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 UPPSALA UPPSALA KONSERT & KONGRESS FREDAG 10 FEBRUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 10 februari är det dags för HR-Dagen på

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse

Varumärket Piteå. Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse Datum 2011-05-27 Dnr Varumärket Piteå Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för redovisning av resultat från undersökning kring varumärket Piteå och hur resultatet

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ

KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ KOSTNADSFRITT FÖR DIG OCH DINA KOLLEGOR Du är inbjuden till... 2017 KARLSTAD KARLSTAD CCC FREDAG 12 MAJ NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 12 maj är det dags för HR-Dagen på Karlstad CCC i Karlstad.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson

Sammanställning av ungas åsikter. November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Sammanställning av ungas åsikter November 2009 Anna Lena Pogulis Carina Ingesson Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område Barn och unga vår framtid. Utifrån de övergripande och nämndsspecifika

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer