hr&leadership:briefing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hr&leadership:briefing"

Transkript

1 InsightGUIDE SERIES hr&leadership:briefing nr# aktuella UTManinGar och lösningar inom Hr och ledarskap DELRAPPORT #2: BAlANSERA PRESTATIoN & STRESS NYHETER: TREND: allt mer av lärandet sker i de sociala nätverken Vid Learning Technologies-konferensen i London nyligen var ett av de viktigaste budskapen att det har visat sig att människor lär sig mer och snabbare av erfarenhetsutbyte i grupper av jämlikar i jämförelse med en undervisningsmiljö byggd enligt principen expert och elev. s. 2 Cisco:s framgångsrika system för kompetensspridning och dagligt lärande Att hålla sig uppdaterad med dagens konstanta teknologiska förändringar är A och O i utbildningsmiljöer då det kan leda till både bättre tillgänglighet och effektivitet. Dessa två anledningar samt att minska kostnaderna var drivkrafterna när elektronikföretaget Cisco skulle skapa ett nytt lärandesystem. s. 11 "inte ens inom Försvarsmakten duger det att peka med hela handen cheferna måste bli coachande ledare även här" Intervju med kapten Gustav Christoffersson, kapten vid Amfibieregementet, Berga och en av de nominerade finalisterna till priset som Årets framtidschef vid Kompetensgalan s. 18 TEMA: Minska stressen vid förändringar Vid förändring kommer medarbetare och chefer att tvingas kliva bortom sin bekvämlighetszon. Det finns sätt för ledare att hålla stressen inom rimliga gränser och vända den till produktivitet och kreativitet istället. s.12 Torbjörn Åkerstedt: Den största orsaken till stress är den nya gränslösheten Vi måste börja prata om gränslösheten på våra arbetsplatser och diskutera hur vi ska hantera den. Det menar professor Torbjörn Åkerstedt vid stressforskningsinstitutet i Stockholm, som här svarar på Insightlabs frågor om stress. s.14 Nyhetsbilaga: hr:sverige Utvecklande ledarskap inom Lidingö stad sid 1 EU-nytt och arbetsrättsliga nyheter sid 2-3 Scania startar tidigt för att få fler ingenjörer sid 4 Combitech överför kompetens med ny metod sid InsightLab,

2 hr&leadership:briefing nr: AKTUEllA TRENDER & ANAlYS Trend #1 Personalen förväntar sig mer av digitala lösningar I takt med att allt fler virtuella arbetslag och team möjliggörs genom ny teknik förväntar sig framtidens personal att spendera allt mindre tid i traditionella mötesrum, vid skrivbordet eller i telefon. Även om organisationer redan idag har börjat investera i samarbetsfrämjande teknologier kommer detta behöva ökas för att inte ett gap ska uppstå. Personal förväntar sig enligt en undersökning från Johnson Controls GWS där över 1,700 personer i sju länder tillfrågades att använda allt mer web-konferens och realtidsverktyg samt samarbetsvänlig teknologi som interaktiva digitalskärmar, pekskärmar och framförallt mer lagarbetsområden som inkorporerar all nämnd teknologi. Innan 2020 förväntar sig även tjänstemän att videkonferenser i allt större utsträckning kommer ske med tredimensionell teknologi. Källa: Kommentar: Utvecklingen mot det digitala och virtuella arbetslandskapet är ännu i sin linda. Det finns naturligtvis stora vinster med att kunna samarbeta oavsett var vi befinner oss fysiskt inte minst resekostnaderna har visat sig kunna minskas. Den personliga flexibiliteten ökar också om vi inte behöver ta oss till kontoret varje gång vi behöver mötas. Intressant att se är att utvecklingen till stor del drivs på av medarbetarna själva inte minst de yngre. Tidigare undersökningar visar bland annat att många anställda vill kunna använda sina egna kommunikationsverktyg även i jobbet: bärbara datorer, surfplattor eller skypeuppkoppling. Att kunna erbjuda en arbetmiljö med näst intill obegränsade virtuella samarbetsmöjligheter kommer att kunna bli en stor tillgång för att locka och behålla rätt medarbetare. Trend #2 Nya modeller för karriärutveckling Var ser du dig själv om fem år? Denna fråga har varit vanlig vid många anställningsintervjuer. Problemet med frågan är att den blir allt svårare för många att svara på. Inom de flesta områden händer det så mycket att det inte är meningsfullt att försöka staka ut en väg fem år framåt. Traditionell karriärplanering har tidigare handlat om att sätta upp tydliga mål och ta fram planer för att nå målen. Inom de flesta områden och branscher förändras förutsättningarna så pass mycket att den snabbt blir inaktuell. Dessutom har våra egna preferenser en tendens att förändras. Författarna till den nyligen publicerade boken Just Start: Take Action, Embrace Uncertainty, Create the Future (HBR Press 2012) Thomas Nyberg, chefredaktör för HR&Leadership:Briefing, kommenterar i varje nummer några aktuella trender. Var med och grundade Insightlab Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har bevakat utvecklingen inom HR och ledarskap sedan Författare till en lång rad rapporter inom området. Leonard A. Schlesinger, rektor vid Babson College, Charles F. Kiefer vd för Innovation Associates och Paul B. Brown på New York Times föreslår en ny mer dynamisk modell. Istället för att formulera ditt drömjobb om fem år och den bästa vägen för att ta dig dit, formulera istället en riktning som bygger på dina djupaste drivkrafter, talanger och preferenser. Komplettera den med en strategi för att skapa och upptäcka nya möjligheter inom denna valda riktning. Det handlar mer om att medvetet välja rätt miljö utifrån din valda riktning, att utveckla vissa förmågor och attityder och att utveckla dina relationer och nätverk inom den valda riktningen. Utöver det handlar det om att ta ett steg i taget, lära dig så mycket du kan, utvärdera det och ta nästa steg när tillfälle ges. Fördelen med detta medvetna och stegvisa sätt är att du kan justera dina val i takt med dina egna önskemål och de möjligheter som presenterar sig. Källa: Kommentar: Efterfrågan på egen utveckling är mycket stor hos dagens medabetare. I många medarbetarmätningar hamnar denna fråga i topp. Det är en nyckelfråga för att både attrahera och behälla rätt personer. Den gamla klassiska karrärplaneringen i stabila miljöer i en hyfsat förutsägbar omvärld var lättare. Idag är det inte lika lätt men minst lika viktigt. Har du definierat din rikting och hur du ska göra för att röra dig ditåt? Har dina medarbetare gjort det? Trend #3 Allt mer av lärandet sker i de sociala nätverken Vid Learning Technologies-konferensen i London nyligen var ett av de viktigaste budskapen att det har visat sig att människor lär sig mer och snabbare av erfarenhetsutbyte i grupper av jämlikar i jämförelse med en undervisningsmiljö byggd enligt principen expert och elev. Detta på grund av den avslappnade miljön man befinner sig i bland vänner och gelikar. Det har visat sig att "Peer learning" uppmuntrar InsightLab

3 AKTUEllA TRENDER & ANAlYS hr&leadership:briefing nr: kritiskt tänkande och engagemang. Många har även lättare att kommunicera öppet i dessa situationer. Detta är något som gäller i ännu högre grad för de yngre. Forskning visar att yngre föredrar att få utbildning av unga och ha utbildare som de lätt kan relatera till. Donald Clark, vd för e-learningföretaget Epic, menar att detta kommer att spela en massiv roll i framtidens lärande och utveckling: "Sociala nätverkssajter som Facebook och Twitter spelar en mycket större roll när det gäller lärande och utveckling. Yngre personer tenderar att be varandra om hjälp på webbplatser som dessa och föredrar samarbete för att få jobbet gjort i stället för att vända sig till chefen eller en auktoritär expert." Källa: Training Journal; Kommentar: Det finns naturligtvis många situationer där lärande av experter eller erfarna utbildare är det bästa alternativet. Trenden är dock tydlig vi söker i allt större utsträckning svar på våra frågor och problem via de personer vi litar mest på det vill säga våra närmsta kollegor, vänner och bekanta. Detta gäller oavsett om det handlar om jobbutmaningar, val av skola till våra barn eller tips på ett bra hotell. För arbetsgivare kommer detta att vara en utmaning att underlätta en friare kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte och samtidit som vi behåller enhetlighet och säkrar kvalitet i den sökta kunskapen. Att forma intranät som efterliknar de sociala nätverken med information, egna erfarenheter och tips, länkar och videoklipp är ett allt vanligare sätt, forum för idéutbyte mellan kollegor ett annat. Trend #4 Ny informationsteknologi öppnar både nya möjligheter och skapar ökad stress Webb, e-post, bloggar, twitter, sms, msn, nyhetsflöden ja, den nya tekniken har gjort att informationen i samhället fullkomligt exploderat. Och med våra nya mobiler och surfplattor följer informationen med oss vart vi går. Många ifrågasätter effektiviteten i vårt uppkopplade arbetssätt och hjärnforskarna är på allvar oroade för hur det påverkar oss. En undersökning av Insightlab från 2011 bland yrkesverksamma visade att knappt hälften (48,7%) av de svarande säger att den nya tekniken har gjort dem mer effektiva samtidigt som knappt fyra av tio (37,8%) säger att den har gjort dem mer stressade. Tekniken har potential att både hjälpa och stjälpa med andra ord. Det handlar både om teknik och om attityd. För chefer har förmågan att hjälpa medarbetarna att hantera ständig uppkoppling och informations(över)flödet vuxit fram som allt viktigare. Medarbetare idag behöver chefer som hjälper dem att sätta gränser, prioritera och sortera ut det som är viktigt. Men vi behöver också utbildning i de nya teknikerna. I ovan nämnda undersökning var det nästan hälften av de svarande som sade sig vilja förbättra sin kompetens i att använda de nya kommunikationsverktygen. Källa: insightguide Framgångsrik stresshantering, insightlab ab Kommentar: Som synes blir vissa av oss stressade av de nya kommunikationsverktygen medan andra tycker att den förenklar och gör dem mer effektiva. För vissa är det både och de blir både mer effektiva och mer stressade. Kontentan är att var och en av oss måste hitta vårt eget förhållningssätt till den nya tekniken. Enhetliga riktlinjer och policys som passar alla är därmed svåra att ta fram. Klart är att både chefer och medarbetare efterfrågar och behöver utbildning i de tekniska verktygen så att dessa underlättar arbete och vardag istället för att addera stress, detta tillsammans med en diskussion om hur nåbara och uppkopplade vi förväntas vara. Är ett mail som skickats till arbetsgruppen kl till exempel något vi tycker är bra eller dåligt? HR & leadership BRIEFING E-post: Ansvarig utgivare: Håkan Rilegård Chefredaktör: Thomas Nyberg Redaktion: Jeanette Fagerhall, Jeanette Fors-Andrée, Mats Frick, Cristoffer Harlos, Annika Lagerhorn, Johanna Modigsson och Ylva Munkhammar Beställningar: , Fax Pris: kr exkl. 6% moms Insightlab AB, Kungsgatan 71, Stockholm. Innehållet i HR&Leadership Briefing får ej dupliceras, distribueras eller säljas utan skriftligt tillstånd från Insightlab AB. HR&leadership:Briefing 2012 HR&Leadership:Briefing är Sveriges ledande kunskapskälla inom ledarskap och HR och vänder sig till dig som är personalansvavrig, är chefsutvecklare, vd eller sitter i ledningsgruppen. HR&Leadership:Briefing utges med 8 nummer per år. Varje delrapport består av en nyhetsdel med omvärldsbevakning av de ledande källorna internationellt samt en temabaserad fördjupningsdel kring någon av de största utmaningar chefer och personalansvariga står inför idag. I bilagan HR&Leadership:Sverige får du det senaste inom svensk arbetsrätt och nya svenska initiativ inom personal- och chefsutveckling. om Insightlab Insightlab förser chefer och personalansvariga med lösningar och nyheter kring aktuella utmaningar inom ledarskap och human resources. Övriga produkter från Insight lab Time:Briefing Nyhetsbrev som utkommer med 8 nummer per år med tips och inspiration kring personlig effektivitet. InsightGuide Handböcker för chefer kring aktuella ledarskapsfrågor. Kompetenskortet Seminarieserie med ett urval av de bästa föreläsarna i Sverige InsightLab 3

4 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Internationella nyheter Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management ReviewEmployees are now more likely to use collaborative tools on personal mobile devices for Strategy & Business office work so they can be at work whenever they want. Some noteworthy trends: Training Journal Nearly 90% of all employees surveyed for Wall Street Journal a study by Avanade reported using personal Wired devices for office work. More than 40% of these employees use their mobile devices to Workforce run business applications not just for . Business Today India Gartner reports that by 2016, 50% of all Business Week employees will be using a tablet or smartdevice for work, not a desktop PC. The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes In every organisation, there are those who Harvard Business Review shine and rise up the ranks rapidly. But there are many more who, due to many reasons, HR Magazine fail to take advantage of the opportunities HRM Asia at work. Lack of motivation and skills are among the most common reasons that keep Inc. employees from attaining excellence at the Management Today workplace. But instead of writing off these McKinsey Quarterly employees, it is a good idea to re-motivate them. How can you do this? Iain Mackinnon, New York Times public policy consultant and MD of People Management Mackinnon Partnership, believes that teachsloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Steve Jobs once famously remarked that people don t know what they want until you Workforce show it to them". In recent years, many combusiness Today India panies have begun to design their innovation strategy under the same philosophy, claims Business Week Eric Ries, entrepreneur and author of The The Economist 4 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 2.indd 4 Harvard Business Review Mobile work tools a trend to adjust to A survey by Cap Gemini/MIT found that more than 65% of companies are already using some type of mobile applications for their daily operations. Not surprisingly, an ABI research study found that mobile adoption/social collaboration for work purposes will become a sector worth $3.5 billion by Is your company ready for this change? Source: Fast Company Remotivating younger employees ing an employee how to teach something to someone else, gives them a newfound sense of purpose, confidence and fulfilment. Their expertise in one area (no matter how small) makes them feel useful and motivated. In turn, it inspires these employees to expand their own skill set, which makes them more valuable to their organisation. Source: People Management Cut R&D costs by launching a minimum viable product Lean Startup. This approach to innovation allows companies to save millions on R&D and lets them launch a minimum viable product (MVP)". An MVP is the most basic version of the product that can be introduced to target consumers to elicit early-stage feedback from :52:33

5 INTERNATIoNEllA NYHETER them. Consumer responses are then used as the blueprint for the final, improved product. Early-stage testing has been instrumental for the success of companies like Apple, Reckitt Benckiser, Starbucks and L Oréal. Testing an initial product with actual customers lets com- panies out-innovate the competition and give customers exactly what they want, while also lowering product development costs. Source: Bloomberg Businessweek Are you killing your employees' productivity? Longitudinal research indicates that business leaders often tend to undermine employee creativity and productivity, preventing them from doing meaningful work. Harvard professor Teresa Amabile argues in her new coauthored book The Progress Principle that leaders need to avoid four dangerous traps to make sure they aren t preventing employees from doing satisfying work that spells success for the company Trap 1: Giving employees the sense that mediocrity is acceptable. Be clear about what is expected from employees and make sure that leaders stay committed to excellence in practice. Trap 2: Letting employees see that upper management doesn t know what it s doing. Nothing is as demoralising than when leaders seem clueless. Trap 3: Not giving employees the support and coordination they need to excel at their jobs. Trap 4: Having grandiose and unattainable vision/mission statements that do not resonate with employees emotionally. Source: McKinsey Quarterly meaning_at_work_2910 Managing crises a crucial leadership skill not taught at business schools We have always known that a good leader needs to be able to manage crises and uncertainty with grace and efficiency. But Dr. David De Cremer, professor at Rotterdam School of Management, argues that business schools emphasise success and good decisionmaking so much that they fail to prepare students when it comes to dealing with failures. This has led to a generation of leaders who don t know what to do when times are bad, as demonstrated by the recent financial crisis. The solution, says Dr. De Cremer, is to revamp HRL Nr 2.indd 5 MBA curricula to include uncertainty and crisis management, and decision assessment. Students must also be able to discuss personal failures, negative situations and their own weaknesses in order to become truly confident business leaders who are able to look for growth opportunities even when the business environment is bleak. Source: Financial Times Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 5 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :52:35 HR Magazine

6 Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Internationella nyheter Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review The 2011 Sustainability & Innovation Global Strategy & Business Executive Study and Research Project Training Journal conducted jointly by MIT and the Boston Consulting Group revealed some very intereswall Street Journal ting trends: Wired Over 70% of the companies sampled in the Workforce study reported that sustainability is a crucial part of their management agenda. Business Today India The majority of companies agreed that susbusiness Week tainability is having a tangible impact on the The Economist way their company acts and makes policies. Entrepreneur About 40% of companies reported that they re increasing their commitment to sustaifast Company nability due to customer demands for sustaifinancial Times nable products. Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Shawn Kent Hayashi, an executive Management Today coach and founder of The Professional Development Group, with Fortune 500 giants McKinsey Quarterly such as American Express, Cigna, Johnson New York Times & Johnson, and Merck as her clients, emppeople Management hasizes the importance of having conversations with the team members. She says, Sloan Management Review it creates and develops star performers, Strategy & Business engages them and inspires them. Doing so requires regular proactive communication Training Journal besides annual review discussions. There are Wall Street Journal ten conversational strategies blueprinted in Conversations for Creating Star Performers. Wired Some of them are listed below: Workforce Building Awareness by talking about the Business Today India best activities of team members and where they may need support Business Week The Economist 6 Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes HRL Nr 2.indd 6 Harvard Business Review MIT and BCG: Sustainability now a permanent part of management agenda Many companies are hiring Chief Sustainability Officers and Environmental Policy Managers to ensure that they meet sustainability requirements. Emerging markets (Africa, South America and Asia-Pacific) showed the strongest attention to sustainability. These results show the sustainability is gaining ground in companies across the world, even if it is only to meet regulatory obligations. Source: Sloan Management Review Create and develop your star performers Identifying Motivators by talking about individual motivators Creating Development Plans that are focused on each team member Developing New Skills: Encourage your team members to identify a new skill Getting Back on Track: A conversation that creates momentum Accountability conversations Source: Monster Thinking :52:38

7 INTERNATIoNEllA NYHETER Trend: Peer learning will grow in coming years According to Donald Clark, former CEO of e-learning company Epic, peer learning has a massive role to play in the future of learning and development. At the Learning Technologies conference in London, Clark, also the UFI board member, said that people respond better amongst their peers in comparison to a teaching environment, due to the relaxed nature they find themselves in when amongst friends, while a teaching environment may force them to be less receptive. shows that peers prefer to get trained by young and raw trainers as they can easily relate to the subject matter and end up being more engaged."social networking sites like Facebook and Twitter are playing a much bigger role in terms of learning and development. Younger pupils tend to ask each other for help on sites like these and prefer collaborative working to get the job done rather than asking the teacher in the classroom, concluded Clark. He added, "Peer learning encourages critical thinking and engagement. Peers are closer to the friends and find it easier to communicate with each other easily." Even the research Source: Training Journal Don't over-exercise your strenghts Anthony M. Gigliotti, HR professional with over 15 years of experience shares her insight on how over-exercised strengths can decrease performance effectiveness. She says, addressing these situations constructively in the workplace is delicate, however; simple coaching techniques for talent managers can effectively support leaders to strike the right balance: Identify the strength that detracted from the leader s success. Ask the leader to describe a time when exerting the strength did not produce the intended results. Find out the cues that emerge when the strength becomes a liability or when the break-even point is reached. Ask the leader to compare the successful and unsuccessful scenarios HRL Nr 2.indd 7 Ask the leader how he or she will become more aware of the break-even point in future situations. A thoughtful, strategic approach to this coaching interaction is critical because leaders might not be receptive to a constructive feedback mechanism. A well-planned coaching interaction can support behavioral change through mutual dialogue, empathy, a blend of positive and constructive feedback, accountability and commitment toward improvement. Source: TalentManagement.com Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review HR Magazine HRM Asia Inc. Management Today McKinsey Quarterly New York Times People Management Sloan Management Review Strategy & Business Training Journal Wall Street Journal Wired Workforce Business Today India Business Week The Economist Entrepreneur 7 Fast Company Financial Times Forbes Harvard Business Review :52:40 HR Magazine

8 CoMMUNICATIoN: nyheter och TrenDer inom it, KoMMUniKaTion & sociala MeDier TRENDBARoMETERN: HETT Undersökningar i sociala medier Genomför dina marknads- och kundundersökningar i sociala medier. Tjänsten The PollTaker samlar inte bara in svaren på frågan du ställer utan analyserar också innehållet i alla kommentarer och konversationer. Tjänsten är gratis och fungerar tillsammans med Facebook, Twitter, LinkedIn och en blogg. Källa: Allt fler utser särskilda Chief Mobile officers (CMo:s) eller "mobilchefer" HETT kommunikationen mellan anställda, samarbetspartners och kunder. Slideshare en snabbt växande marknadsplats och kunskapskälla HETT Slideshare har på relativt kort tid etablerat sig som ett av de absolut viktigaste verktygen inom B2B marknadsföring. För omvärlds- och trendbevakning är det också ett utmärkt verktyg där färska presentationer ofta publiceras direkt från källan. På Slideshare kan du både ta del av andras presentationer och ladda upp dina egna powerpoints, pdf:er och även lägga till manus och ljud om du så önskar. Källa: Smarta telefoner och surfplattor slår igenom på bred front bland företagsanvändare. Men vem ska hantera all den nya komplexitet som uppstår? Allt fler företag väljer enligt en artikel i Ny Teknik att inrätta en helt ny befattning CMo (Chief Mobile officer) eller mobilchef på svenska. Allt fler företag behöver etablera tydliga strategier för sin mobila användning. Titeln Chief mobile officer, mobilchefen, blir därför allt vanligare, spår analysföretaget Forrester i en rapport. Enligt en av rapportens författare, Forresters analytiker Ted Schadler, måste it-chefen och vd:n nu ta itu med alla mobila tjänster och appar. Smarttelefoner och plattor är nämligen en del av ett bredare skifte i Forrester intervjuade 61 företag med vitt skilda mobila strategier. En del har egna mobila självserviceappar för kunderna, andra har it-avdelningar som i detalj styr hur företagen använder smarttelefoner och plattor. En del av syftet med att tillsätta en mobilchef är koordination. Utan bra koordination lägger företagen för mycket tid och pengar på olika ställen. Marknadsföringen letar efter lojalitetsappar, säljarna bygger egna plattlösningar, ekonomicheferna satsar på mobil kostnadsredovisning och teknikcheferna på supportappar, säger Ted Schadler. Mobilchefen får även en svällande investeringsbudget att ta hand om. Enligt Forrester ökar investeringarna i mobila projekt i företagen med 100 procent till 2015 och spås 2016 uppgå till 55 miljarder dollar, motsvarande 365 miljarder dollar, världen över. Ett råd till mobilcheferna är att införa tydliga mätsystem för att betygsätta och följa användningen av de interna mobilapparna, för att avgöra vilka som ska vidareutvecklas och vilka som ska fasas bort. Källa: Bannlysning av sociala medier på jobbet KAllT Svenska chefer börjar bli alltmer vänligt sinnade till sociala medier. Ju högre upp i hierarkin, desto positivare är de, enligt en undersökning av Ledarna. Fler har fått insikten om att det är bra för verksamheten, sedan Ledarna gjorde förra undersökningen för två år sedan. Den som har överblick och förväntas ha koll på omvärlden har lättare att se nyttan, säger Klara Adolphson, Ledarnas ledarskapsexpert. Att första linjens chefer inte ser nyttan tror hon beror på att de är så kopplade till själva verksamheten att de har svårt att hinna utforska sociala medier. Hon tror att Facebook kommer att bli alltmer av en professionell arena, precis som Twitter. Yngre chefer och kvinnliga chefer sticker också ut i undersökningen, som visar att det är dubbelt så vanligt att 70-talister och yngre jobbar i företag som uppmuntrar medarbetarna att vara aktiva i sociala medier. Källa: ledarna.se InsightLab

9 BrieFinG 2012 nyheter och TrenDer inom it, KoMMUniKaTion & sociala MeDier BEST/WoRST CASES Volvo, Sandvik och Spendrups stödjer forskning kring det "kommunikativa ledarskapet" Sedan 2011 pågår forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap analys och utveckling av kärnkompetens vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups, Volvo samt konsultföretaget Nordisk Kommunikation medverkar i projektet. Syftet med projektet är att studera hur kommunikativt ledarskap kan definieras och utvärderas, hur chefer och medarbetare uppfattar det och hur organisationer mäter kommunikation, ledarskap och medarbetarhälsa. En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, Analysföretaget Gartner har listat ett antal trender av stor strategisk betydelse för de flesta organisationer. Det är trender som enligt Gartner påverkar både den egna organisationen och relationen till kunder. Smarta mobiler och surfplattor I och med att alltfler kommer att använda smarta mobiler och surfplattor, behöver organisationer skaffa sig två mobilstrategier. En för de anställda i det egna företaget, en för relationen med företagets kunder. Appar och gränssnitt Dagens gränssnitt med ikoner och menyer kommer att förändras. Pekskärmarna har redan intagit mobilscenen. Snart kommer mer kunna styras med rösten och olika gester. Framtidens appar väntas kunna kombineras för mer komplexa uppgifter. och uppfattas som öppen och närvarande. är rapportens definition av vad kommunikativt ledarskap innebär. Vi har i projektets första fas gått igenom tidigare forskning och teorier om kommunikation och ledarskap. Det har aldrig funnits någon tydlig förklaring på vad kommunikativt ledarskap egentligen betyder. Men nu har vi en första definition som kommer att utvecklas under projektets gång, säger Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, som leder projektet. I rapporten presenteras även fyra rekommendationer som kan fungera som en vägledning för utvecklingen av kommunikativt ledarskap i organisationer: Sociala medier Framtidens tjänster kommer i än högre grad kunna nyttja information om var användaren befinner sig, och hans eller hennes smak och vanor. Även sökalgoritmerna kommer att lägga större vikt vid information som hittas via sociala medier. Prylarnas internet Smarta sensorer med trådlös uppkoppling till nätet, Internet of Things, exploderar. Bildigenkänning som identifierar människor, byggnader och logotyper driver på utvecklingen. Liksom den trådlösa tekniken NFC för betalningar. Inbyggda analyser Tidigare analyserade företag sina historiska data för att försöka förstå vad som skulle hända i framtiden. Framöver blir det viktigare att komplettera den analysen med 1. Definiera värderingar och förväntningar 2. Utvärdera ledares kommunikation och kommunikationsmiljö regelbundet 3. Utveckla system för handledning och rådgivning 4. Öka samarbetet mellan HR- och kommunikationsavdelningarna. Källa: Forskning--Fakta/nyheter/nyheter-2012/Forstaforskningsrapporten-om-kommunikativt-ledarskap-klar/ Tekniktrenderna med störst betydelse för organisationer enligt Gartner realtidsinformation, och att inte bara använda text utan även bilder och video. Gigantiska datamängder Datamängderna som företag hanterar börjar bli så stora att det krävs nya lösningar för tillräckligt snabba analyser. I stället för en centraliserad datahantering talas om en variant som finns på flera ställen i nätverket. Datormolnet Det har pratats länge om molnet, men faktum är att utvecklingen fortfarande är i sin linda. Men nu väntas giganter som IBM, SAP och Oracle erbjuda ett brett urval av molntjänster de kommande två åren. Källa: allmant/article ece 2012 InsightLab 9

10 hr&leadership:briefing nr: NYHETER Så skapas framgångsrika agila team ledarskap Medan traditionella projektledningsmetoder fokuserar på att hålla tidplanen, inriktar sig agila metoder på att leverera affärsvärde. Förespråkarna menar att agila metoder skapar tydligare kommunikation, effektivare arbetssätt och ökar motivationen och handlingskraften hos medarbetarna. I ett agilt team arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i projektets olika delleveranser. En av framgångsfaktorerna är att få teamet att fungera på ett självorganiserande sätt. Det görs bäst genom att se till att alla kompetenser finns inom gruppen, inte utanför. Teamet ska kunna fatta egna beslut och samtliga i teamet ska vara jämbördiga. Flexibel och kortsiktig planering ska vara en styrka, ständig återkoppling likaså. Ulrika Park, IT-konsult med stor erfarenhet av agila metoder, tipsar chefer och projektledare om hur de skapar framgångsrika agila team: Coacha teamet i sin strävan att bli självorganiserande. Kommunicera den nya metoden till den omgivande verksamheten. Lotsa in produktledaren i sin nya ansvarsfulla roll som del av utvecklingsteamet. Erbjud teamet och produktledningen verktyg och metoder för att öka förutsättningarna att bli högpresterande och skapa produkter av hög kvalitet. Var den fasta punkten i stormen som uppstår vid organisatoriska förändringar. Integrera omgivande stödfunktioner för att teamet ska kunna uppnå sina mål. Utför aktiviteter som krävs för att ta utvecklingen framåt och som inte naturligt ingår i teamets eller produktledningens roller. Ansvara för att kunskapsöverföring möjliggörs. Anpassa din roll till särskilda behov för det aktuella teamet. Verka för att traditionella projekt som arbetsform ifrågasätts och diskuteras. Genom kontinuerligt lärande verka för ständig förbättring i teamet och dess processer. Uppmuntra personer i teamet och produktledningen att ta egna ledarskapsroller. När teamet är självorganiserande och produktledningen säker, gör inhopp i lediga roller eller gå vidare till nästa team. För en utomstående kan ibland ett väl fungerande, sammansvetsat team verka kaotiskt. Men det är flexibiliteten mellan de olika kompetenserna som gör att det fungerar. I agil projektledning är planering viktigt, men resultatet av planeringen, det vill säga en färdig plan, är inte är lika viktigt. Det är viktigare att skapa en gemensam bild av den närmaste framtiden än att skapa en perfekt plan som ändå förändras med tiden. Källa: Ulrika Park, De mest efterfrågade förmånerna på svenska arbetsplatser just nu enligt Aon Hewitt Johan Lindvall, vd på HR-konsulten Aon Hewitt, sammanfattar för chef.se de mest populära och ekonomiskt fördelaktiga förmånerna just nu: Sjukvårdsförsäkring har blivit en mer uppskattad förmån och är betydligt vanligare i dag. Tidigare var det något som erbjöds styrelseledamöter och företagsledning. Vidare fortsätter hälsoförmåner, som gymkort, att öka. Tjänstebil ger mest i utbyte för den anställde. Men eftersom det är kostsamt för arbetsgivaren har man börjat söka andra alternativa bilförmåner, exempelvis olika leasingupplägg, bilpooler och företagsbilar med logotyper. Försäkringslösningar som även omfattar barn, hem och annat utanför jobbet har blivit vanliga. Förstärkt föräldraförsäkring och löneväxling mot högre pension blir också vanligare. Vissa arbetsgivare gör det lät tare att förlägga arbetsplatsen var som helst. Skräddarsydda förmånspaket, där de anställda själva kan välja förmåner, är en stark trend. Många företag ser över sina talanger när konkurrensen hårdnar. Kompetenskonton kan bli nästa trend. Källa: InsightLab

11 HR & ledarskap En bilaga till HR&leadership:Briefing # SVERIGE svenska framgångsexempel, Nyheter & arbetsrätt I samarbete med: Jämställda sjukskrivningar på Handens vårdcentral Handens vårdcentral har sedan 2008 varit med i ett pilotprojekt, Jämt sjukskriven, i regi av Sveriges kommuner och landsting. Målet är jämställda sjukskrivningsprocesser. Bakgrunden till projektet är statistik som visar att män och kvinnor behandlas olika vid sjukskrivningen. Den första åtgärden på Handens vårdcentral var att analysera just sjukskrivningsstatistiken. Den visade att det i kvinnors journaler ofta fanns antecknar om familj. Det saknades däremot ofta i mäns journaler där det istället fanns uppgifter om yrke. Män fick också sällan diagnoser om psykisk ohälsa. För att ge alla patienter lika behandling har man nu börjat arbeta i team. Patienter som riskerar en långvarig sjukskrivning träffar både läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator, Brist på arbetslivserfarenhet gör det svårt för många nybakade studenter att få anställning, hög utbildning till trots. Region Skåne har nu börjat använda sig av en modell från Danmark, studentmedarbetartjänster, som ger studenterna den högt eftertraktade arbetslivserfarenheten samtidigt som det gynnar arbetsgivaren. Det är ett bra sätt, tycker vi, att stärka vårt varumärke som arbetsgivare. I längden handlar det om att vi ska kunna rekrytera nya medarbetare, säger Carina Wirth, enhetschef på personalstrategiska avdelningen på Region Skåne. Region Skåne har satsat fem miljoner kronor för 150 studentmedarbetartjänster som ska som sedan gör en samlad bedömning. Man har också infört standardiserade frågor för att se till att alla, oavsett kön, blir tillfrågade om sådant som våld, alkoholkonsumtion och arbets- och familjesituation. Sjukgymnasten Åsa Ahlbom tycker att en av de viktigaste lärdomarna har varit att reflektera över sitt eget beteende: Det är viktigt att fråga sig själv: Skulle jag ha tänkt likadant och behandlat likadant om patienten hade varit av det motsatta könet? Källa: Jämställd sjukskrivning på Handens vårdcentral, Suntliv.nu, , Amnen/Sjukskrivning/Artiklar-om-sjukskrivning-ochrehabilitering/Jamstallda-sjukskrivningar-pa-Handensvardcentral/ Studentmedarbetartjänster inom Region Skåne gå att sköta samtidigt som man studerar. Studenterna kommer att jobba ca tio timmar per vecka och lönen kommer att vara ungefär två tredjedelar av ingångslönen för en nyutbildad akademiker. Källa: Region Skåne anställer studerande akademiker, Tidningen Vision, , Utvecklande ledarskap inom Lidingö stad Den senaste tidens vårdskandaler har återigen visat hur viktigt det är med ett gott ledarskap. Lidingö stad har nyligen dragit igång en ledarskapsutbildning för drygt 40 enhets- och områdeschefer inom äldre- och handikappförvaltningen. Utbildningen är obligatorisk och ska pågå till sommaren Målet för kommunen är ett gott möte med varje kund, det vill säga att alla som berörs ska känna sig nöjda med omsorgen i Lidingö stad. Detta anser man bäst kan nås med ett utvecklande ledarskap och delaktiga medarbetare. Alla chefer ska vara förebilder för sina medarbetare. Chef- och ledarskap kräver kontinuerligt och medvetet arbete, därför vill vi på förvaltningen satsa extra på detta, säger Bibbi Wikström, chef för egenregiverksamheten inom äldre- och handikappförvaltningen. Källa: Lidingö stad satsar på ledarskap, Mynewsdesk, view/lidingoe-stad-satsar-paa-ledarskap Tipsa redaktionen! Bedriver din organisation något spännande projekt inom ledarskaps- eller HR-området eller känner du till någon organisation som gör det? Tipsa då gärna Insight Labs redaktion på insightlab.se.

12 En bilaga till HR&Leadership:Briefing arbetsrätt: Nyheter & fördjupning Fördjupning: Personuppgiftsbehandling i arbetslivet Fakta: Vad är en personuppgift? All information som direkt eller indirekt kan hänföra sig till en person är en personuppgift. Vidare behöver informationen inte ha något kvalificerat innehåll. Exempel på uppgifter som utgör eller kan utgöra personuppgifter är namn, telefonnummer, adress, befattning, fotografi etc. Uppgiften om en viss person behöver heller inte vara korrekt för att utgöra en personuppgift. Det avgörande är att uppgiften går att hänföra till en viss fysisk person som är i livet. Som arbetsgivare är det naturligt att man hanterar stora mängder personuppgifter för sina anställda. I den här fördjupningsartikeln ger vi en översikt över vad arbetsgivare bör tänka på för att minska risken för att personuppgifter hanteras i strid med personuppgiftslagen och exemplifierar ett antal olika situationer där reglerna blir tillämpliga. Vad menas med behandling av en personuppgift? Behandling av en personuppgift är varje form av åtgärd som gör att man befattar sig med personuppgiften. Det är emellertid främst helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter som regleras av lagen. Automatiserad behandling av personuppgifter avser i princip enbart uppgifter i dataformat. I vissa fall kan behandlingen även anses automatiserad vid manuell behandling om det är fråga om personuppgifter som ingår i ett register på ett strukturerat sätt som är tillgängliga enligt särskilda kriterier. Behandling av personuppgifter som faller inom personuppgiftslagens tillämpningsområde ska fylla ett visst ändamål. Medarbetaren bör upplysas om ändamålen för behandlingen av personuppgifterna. Samtycke till behandling av personuppgifter Att en arbetsgivare får tillgång till och hanterar många personuppgifter behöver inte utgöra ett brott mot personuppgiftslagen. Lagen föreskriver flera undantag då behandling av personuppgifter är tillåten. Ett sätt att göra behandlingen tillåten är att den registrerade lämnar sitt samtycke. Den anställdes samtycke ska lämnas frivilligt och vara möjligt att ta tillbaka. Löneadministration Arbetsgivaren har rätt att, utan krav på inhämtande av samtycke, behandla personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser och anställningsavtal. Ett bra exempel på det är löneadministration. Arbetsgivaren måste exempelvis registrera sjuk- och semesterdagar för att arbetstagaren ska få en korrekt lön. I det fallet är således behandlingen av personuppgifter nödvändig och tillåten. Intresseavvägning Arbetsgivare kan också, utan krav på inhämtande av samtycke, tillåtas behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Om arbetsgivaren har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter, och detta intresse väger tyngre än en medarbetares intresse av skydd för den personliga integriteten, kan det innebära att arbetsgivarens behandling är tillåten. Ett berättigat syfte kan exempelvis vara åtgärder p.g.a. säkerhetsaspekter eller kontroll av en arbetstagares privata vid allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende. Vid kontroll av medarbetare så som elektroniskt passeringssystem, kontroll av och kameraövervakning - är det viktigt att analysera vilket syfte kontrollen har, om syftet går att uppnå på något annat sätt samt om kontrollen står i proportion till de problem arbetsgivaren vill komma till rätta med. Medarbetarna ska även vara informerade om och införstådda med att kontrollverksamhet kan förekomma. Innan sådan åtgärd vidtas bör arbetsgivaren emellertid säkerställa branschpraxis, förekomsten av interna riktlinjer, t.ex. arbetsgivarens IT-policy och verksamheten som bedrivs. Facklig tillhörighet Vid behandling av så kallade känsliga personuppgifter som bl a etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse och medlemskap i fackförening, bör arbetsgivaren vara än mer försiktig. De flesta av dessa personuppgifter är för en arbetsgivare ointressanta att både veta och behandla. Medlemskap i fackförening kan dock vara behövlig information för att till exempel dra fackföreningsavgift. Inför en arbetsbristsituation är en arbetsgivare utan kollektivavtal vidare skyldig att ta reda på om en medarbetare är medlem i en fackförening för att kunna leva upp till förhandlingsplikten. Uppgifter om fackligt medlemskap bör dock inhämtas vid varje aktuellt fall och inte för att ha ifall att. Uppgifter om brott Enligt personuppgiftslagen får endast myndigheter behandla personuppgifter om brott. Det finns således ett uttryckligt förbud för arbetsgivare att inom lagens tillämpningsområde behandla en uppgift om medarbetare har/kan ha begått ett brott. Vidare finns det inget utrymme i lagen för att arbetsgivare kan kräva av en arbetstagare/arbetssökande att denne lämnar in utdrag ur belastningsregistret. Det finns dock inget förbud mot att i en rekryteringsprocess uppställa som krav att utdrag ur belastningsregistret ska lämnas in till företaget. Även om detta ses över av lagstiftaren råder en fri anställningsrätt i Sverige. Det innebär att arbetsgivare i princip själva får avgöra vad som ska ingå i underlaget för ett beslut om att rekrytera en person. Ett sådant registerutdrag får dock inte sparas på ett sätt som innebär en automatiserad behandling av en personuppgift eller ingå i ett register enligt särskilda kriterier, eftersom personuppgiftslagen då blir tillämplig och förbjuder förfarandet. Framtidens personuppgiftshantering Nästan all kommunikation och information hanteras via och Internet, varför rutiner kring hur personupp- 2 # InsightLab

13 arbetsrätt: Nyheter & fördjupning En bilaga till HR&Leadership:Briefing gifter ska hanteras blir av allt större vikt. Nyligen har det kommit statliga utredningar som syftar till att se över hur rätten till respekt för privatlivet och för den personliga integriteten upprätthålls på den svenska arbetsmarknaden. Dessa har dock ännu inte lett till någon ny Rättsfall från Arbetsdomstolen AD 2012 nr 11 Fingerad arbetsbrist? Tvisten i målet gällde om uppsägningen av en central ombudsman på Brandmännens Riksförbund (BRF) varit sakligt grundad alternativt skett i strid med turordningsbestämmelserna i lagen om anställningsskydd ( LAS ). Ombudsmannens fackförbund gjorde gällande, att saklig grund p.g.a. arbetsbrist inte förelåg eftersom uppsägningen grundats på skäl hänförliga till ombudsmannen personligen (s.k. fingerad arbetsbrist). Detta på grund av att ombudsmannen efter ett styrelsemöte förbjudits av förbundsstyrelsen att driva förhandlingsverksamhet där han kom i kontakt med arbetsgivare. Därutöver menade fackförbundet att BRF inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. I andra hand gjordes gällande att BRF brutit mot turordningsbestämmelserna i LAS. Även yrkanden om skadestånd framställdes. BRF bestred påståendet om fingerad arbetsbrist och gjorde gällande, att arbetsbrist uppstått till följd av att BRF omorganiserat och decentraliserat sin verksamhet. Vidare gjorde BRF gällande, att turordningsbestämmelserna inte var tillämpliga, eftersom ombudsmannen tackat nej till ett skäligt omplaceringserbjudande till en halvtidsanställning som administrativ assistent. Arbetsdomstolen ( AD ) ansåg det utrett att BRF, i linje med tidigare fattade beslut om omorganisation, bedrivit ett kontinuerligt förändringsarbete och att en del i detta arbete var att hantera den aktuella ombudsmannens anställning mot bakgrund av att behovet av en central ombudsman skulle komma att upphöra. AD ansåg, att det inte framkommit i målet, att det skulle ha varit en gängse uppfattning inom BRF:s förbundsstyrelse att ombudsmannen borde få lämna sin anställning. Vidare saknades skäl att ifrågasätta att en stor del av den centrala ombudsmannens arbetsuppgifter kommit att utföras av lokala ombudsmän. Fackförbundet hade således inte visat sannolika skäl för påståendet om fingerad arbetsbrist. Enligt AD fanns inte heller skäl att ifrågasätta att BRF inte hade möjlighet att erbjuda mer än en halvtidsanställning. Eftersom ombudsmannen avböjt detta (skäliga) omplaceringserbjudande blev inte heller LAS turordningsregler tillämpliga. AD avslog därmed fackförbundets talan. Vinges kommentar: Av rättsfallet framgår att en bevisprövning avseende fingerad arbetsbrist förutsätter, att arbetstagarparten kan visa att det föreligger sannolika skäl för sitt påstående om fingerad arbetsbrist. Det kan även bl. a. noteras att om arbetsbrist föreligger så saknar det i princip betydelse om lagstiftning. I januari i år publicerade EU-kommissionen ett förslag till en förordning som ska harmonisera och stärka skyddet för personuppgifter i hela EU. Förordningen väntas inte träda i kraft förrän tidigast 2014, men förslaget visar på ett ökat fokus på dessa frågor. arbetsgivaren även har haft synpunkter på arbetstagarens lämplighet för arbetet. Rättsfallet illusterar vidare att ett skäligt omplaceringserbjudande kan innebära att arbetstagaren måste acceptera en lägre sysselsättningsgrad och en lönesänkning. AD 2012 nr 5 Reservationsvis uppsägning En processingenjör blev uppsagd på grund av arbetsbrist i december Arbetstagarens fackförbund väckte talan i AD och yrkade att uppsägningen skulle ogiltigförklaras. Medan tvisten pågick i AD sade bolaget upp arbetstagaren på nytt på grund av arbetsbrist. Genom bl.a. anteckning på uppsägningsbeskedet framgick att uppsägningen gjordes "reservationsvis" utifall bolaget skulle förlora det pågående målet i AD. I oktober 2010 ogillade AD fackförbundets talan om ogiltighetsförklaring av den första uppsägningen. Arbetstagarens anställning hos bolaget upphörde därmed. Tvist uppkom därefter om bolagets andra uppsägning skett i strid mot LAS och därmed var skadeståndsgrundande. Fackförbundet anförde, att det inte förelåg saklig grund för den andra uppsägningen, eftersom det är otillåtet att vidta uppsägningar för säkerhets skull samt säga upp en arbetstagare två gånger på grund av samma arbetsbrist. Uppsägningens syfte var således att kringgå reglerna i LAS. Arbetsgivarparterna, å andra sidan, anförde att det vid tidpunkten för i vart fall den andra uppsägningen förelåg arbetsbrist och att möjligheter till omplacering saknades. Att den andra uppsägningen skedde reservationsvis innebar endast en markering av att den första uppsägningen alltjämt vidhölls. AD uttalade, att de båda uppsägningarna skulle bedömas utifrån de skäl som föranlett var och en av dem samt att en arbetstagare inte är immun mot nya rättshandlingar enbart av det skälet att en uppsägning redan har ägt rum. Vid den andra uppsägningen förelåg arbetsbrist. Ovissheten om denna (andra) uppsägning skulle få självständig rättslig betydelse innebar inte i sig att uppsägningen var rättsstridig. AD kom därmed till slutsatsen att den andra uppsägningen varken stred mot LAS eller innefattade något kringgående av lagen. Fackförbundets talan avslogs. Vinges kommentar: Domen visar att en reservationsvis uppsägning under pågående tvist inte är otillåten om arbetsbrist råder vid uppsägningstillfället eller om det med säkerhet kan bedömas uppstå arbetsbrist. Nyheter på arbetsmarknaden Migrationsverket skärper reglerna för arbetstillstånd I syfte att hindra att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden har Migrationsverket antagit skärpta regler för att motverka skenanställningar. De nya reglerna innebär att företag, i samband med ansökan om arbetstillstånd, ska visa att lön kan garanteras för den tid som ett anställningserbjudande gäller. Företagen ska dessutom kunna visa att arbetstagaren har fått information om arbetsvillkoren och arbetsuppgifterna. De branscher som påverkas av de nya reglerna är städ, hotell och restaurang, service, bygg, bemanning, handel, jord- och skogsbruk, bilverkstad samt alla nystartade verksamheter. De nya reglerna trädde i kraft den 16 januari Läs mer på: Samarbetspartner Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. # InsightLab 3

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR#1 2012 AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing nr#5 2012 aktuella utmaningar och lösningar InoM HR och ledarskap DELRAPPORT #5: ATT leda och MoTIVERA den YNgRE generationen NYHETER: gallup: därför är många

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#7 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Rekrytera

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#6 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 lärande

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIdE SERIES hr&leadership:briefing aktuella utmaningar och lösningar Inom hr och ledarskap nr#4 2013 AKTUEllA TRENdER & ANAlYS s. 2 INTERNATIoNAl BRIEFINg SVENSKA FRAMgÅNgS- ExEMPEl s. 4 s. 12

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#3 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 International Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

Sociala Medier som marknadsföring

Sociala Medier som marknadsföring Sociala Medier som marknadsföring Från ett organisationsperspektiv Social Media as a marketing tool From an organizational perspective JOHAN LUNDIN jl841215@gmail.com FREDRIK LUNDQVIST fredrik.lundqvist@gmail.com

Läs mer

Talent Management Företagens väg till framgång?

Talent Management Företagens väg till framgång? Talent Management Företagens väg till framgång? Författare: Emma Lindqvist & Erika Olofsson Handledare: Karl-Johan Bonnedahl Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Examensarbete, 30 hp TACK TILL Vår

Läs mer

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT

Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Web 2.0:s påverkan på bankers framtid PER LIDESTEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Web 2.0:s påverkan på bankers framtid av Per Lidestedt Examensarbete INDEK 2008:35 KTH Industriell teknik och management

Läs mer

Hantering av sociala medier

Hantering av sociala medier Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Hantering av sociala medier En studie om hur kommuner väljer att hantera sociala medier. Författare: Dejan Hrgic Handledare: May Wismén Termin: VT11 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare?

Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Eva Mirsch Ewa Wymark Varför väljer organisationer att anlita både en projektledare och en förändringsledare? Why Do Organisations Use Both a Project Manager and a Change Manager? Projektledning D-uppsats

Läs mer

Konflikthanteringssystem

Konflikthanteringssystem GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Konflikthanteringssystem kan det vara effektivt i ett svenskt företag? Lennart Nordin Konfliktlösning 60 p Juni 2004 Handledare: Thomas Jordan Sammanfattning

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Projektledning för kreativitet

Projektledning för kreativitet Jonas Albonius och Monica Hagbok Projektledning för kreativitet En fallstudie om hur projektledare skapar förutsättningar för kreativitet i ett distansbaserat datorspelsutvecklingsprojekt Project Management

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv

Ambient Sweden. Internetframsyn ur ett användarperspektiv Ambient Sweden Internetframsyn ur ett användarperspektiv KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN

HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN HUR MÄTS KVALITETEN PÅ EN CHEFSUTBILDNING? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Sebahat Ismaili Mikaela Sterner VT2011: KF22 I Svensk titel: Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning? Engelsk titel: How to

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

TALANGMARKNADEN 2014

TALANGMARKNADEN 2014 KOMPETENSFÖRSÖRJNING NYA SPELREGLER PÅ TALANGMARKNADEN 2014 Din guide till de nya verktygen, drivkrafterna och strategierna i modern kompetensförsörjning. TRENDRAPPORT 2014 Innehåll Insightlabstudie: De

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation

Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Lean produktutveckling- Tillämpning i en multiprojekt organisation Vad innebär lean filosofin i en multiprojektorganisation? Lean product development Adoption in a Multiproject Organization What does it

Läs mer

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida.

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida. EXAMENSARBETE En attraktiv arbetsplats En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida arbetskraft Lillemor Vikander Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer