Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007"

Transkript

1 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, Älvsjö - Nr 3/2007 Nicky Cruz: Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8 Hanna och Avishalom mötte varandra i fädernas land: Kärlek förenade Sid 4 Barbro Erling: Akta på mitt ord Sid 5 Birger Skoglund: I dag vill jag gästa ditt hus Sid 6 Agape Församling inbjuder dig till Allkristen sommarkonferens Sid 8

2 2 Nr 3/2007 Vad är meningen med livet? Den kristna förkunnelsen sträcker sig långt. Den berör ditt liv här och nu, men den berör också din evighet, för det finns liv efter döden. David bad att han skulle få ett vist hjärta för att han skulle göra rätta saker i livet. Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan (Ps. 90:12). Han förstod att livet har tidsbegränsningar. Detta är ett aktuellt böneämne även idag, för vi människor betonar oftast fel saker. Ibland upplever vi oss vara väldigt viktiga, hela världens mittpunkt, men vad är viktigt i våra liv? Redaktör för För vissa är det viktigt att satsa för fullt på idrotten, för andra är karriären det viktigaste osv. Hårda värden dominerar och det tycks vara pengar som avgör. Så är det säkert för många. Nu finns det skäl att stanna upp och fundera över vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Se livets skörhet Vad gör du om du har bara 24 timmar livstid kvar? Inför döden framkommer livets verkligt viktiga grundvärderingar: Gud, familjen, barnen, nära och kära. Då söker man oftast också Gud, om han kunde finnas någonstans. Då förkrossas också en hård man, när man gråtande ropar till Gud. Herre fräls. Ofta har makar funnit varandra på ett nytt sätt inför döden. Vi har alla bara ett liv här i tiden och därför är det så viktigt att vi lever det rätt. Självklart vill vi ha goda betyg innan vi träder in i evigheten. Någon kanske tänker att då öppnas himmelens portar, men vi har alla syndat handlat fel och gjort fel val inför Gud. Bibeln undervisar klart att varje människa behöver frälsning. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom. 3:23). Synden skiljer människan från Gud och förhindrar inträde till himmelens fest. Här hjälper inte förklaringar och försvar. Du kan inte skylla på dina kamrater, din make eller dina föräldrar, utan var och en är själv ansvarig inför Gud för sina egna val. Du tycker att du har levt rätt. Du har strävat efter att hålla god moral i ditt liv men också du behöver Gud, och just du behöver finna Jesus i ditt liv. Tro på Gud innebär inte att du bara väntar på att komma till himmelen, utan det innebär ett spännande äventyr, ett liv i denna världen tillsammans med Gud och andra människor. Att göra rätt prioriteringar i livet kan innebära att du måste dö från något, men det för dig in i ett spännande liv. Jesus sade: Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det (Mark. 8:35). Himmelen är en verklighet Jesus berättade en liknelse om konungasonens bröllop (Matt. 22:1-14). En person hade kommit dit i egna kläder, och därför fick han gå därifrån: Det är oerhört viktigt att du har en festklädnad som du fått från Gud. Jag berättar kortfattat hur du skall klä dig till den himmelska festen, för dit kan du inte komma i egna kläder. Våra kläder har under resan blivit smutsiga. Vi har syndat och det hindrar oss från att komma in i himmelen men Gud har förberett en festdräkt för dig. Bibeln förkunnar tydligt att varje människa behöver frälsning. Allt är redo Gud kallar människor till frälsning under olika tillfällen under en människas liv. Vissa kan få flera kallelser till att ta emot Guds nåd. Gud vill att du som ett barn tar emot frälsningen i full förtröstan på den himmelske Fadern. Han har lovat dig kraften och frimodigheten att välja livet. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn (Joh. 1:12). Pånyttfödelse innebär att du tar emot den frälsning som erbjuds till dig. Så blir du född på nytt till ett Guds barn genom den helige Ande. Då läggs den helige Andes sigill i människans hjärta som bekräftelse på att hon är frälst på grund av Jesu försoningsverk. Det räcker inte att du blivit döpt som barn, utan du måste ta emot Jesus som din personlige frälsare. En människa som kommit till tro, vet på Ordets grund att hon är frälst. Då behöver man inte fråga grannen om man är frälst eller inte. En människa som personligen erfarit syndernas förlåtelse, vet att hon är ett Guds barn. Frälst genom nåd. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Rom. 8:16). Till uppmuntran Frälsningen i Jesus är startskottet till Guds stora välsignelser redan i denna tid. Det är ändå viktigt att komma ihåg att människans frälsning är det allra viktigaste. Du kan gå till himmelen sjuk och till det yttre totalt misslyckad, men du kan inte gå till himmelen med synd i ditt hjärta. Ta därför emot Jesus som din personlige frälsare just nu. Då börjar en ny välsignad tid i ditt liv, när du är nära Gud. Du får erfara lycka som en försmak av himmelen. Bli frälst genom Jesu försoningsverk. Det är fullbordat. Allt är redo. Kom med. Vem väljer vi: Jesus eller Barabbas Den romerska landshövdingen Pilatus frågade: vem vill ni att jag ska frige, Jesus Barabbas, eller den Jesus som kallas Messias?. Det enda som de behövde göra var att rösta på vilken av de två de ville frige. De svarade: Barabbas. Om Jesus ropade folkhopen: Han skall korsfästas! (Matt. 27:17-22). Vad vet vi om Barabbas? Matt. 27:16 säger att han var en ökänd brottsling. Matteus konstaterar att han var en upprorsmakare och uppviglare som hade planerat ett lömskt mord. Ändå ropade folket: Frige Barabbas åt oss. Välj inte efter köttet Han fick tydligen bättre respons genom att agera i köttet. För allt som Barabbas gjorde var köttets gärningar, och allt vad Jesus gjorde var av Anden. Därför ropade människorna Släpp Barabbas fri, eller med andra ord vi prioriterar köttet framför Anden. Du och jag var inte med i den hopen den dagen. Vi var inte med för att välja mellan dessa två. Mannen som försökte bekämpa människors förtryck med köttets arm, eller den andre som ändrade den rådande situationen (status quo) genom att förvandla människornas hjärtan. Men som troende kristna ställs vi dagligen inför samma val, som den där folkhopen hade. Vem väljer vi: Jesus eller Barabbas tron på Guds ord eller förtröstan på köttet? Förtrösta på Jesus Svaret finns i 2 Kor. 5: Lärjungarna fick lära sig detta i sin relation till Jesus. En gång i tiden kände de Jesus i huvudsak efter köttet. De hade vandrat tillsammans med honom, samtalat och ätit med honom. I grund och botten kände de bara den mänksliga sidan av Jesus. Men när han uppstod från de döda och uppenbarade sig för dem, visste de inte hur de skulle ställa sig till Honom. De hade lärt känna honom som människa, men inte som den allestädes närvarande Guden. Låt oss vandra på ett andligt sätt, för vi kan inte agera bara i enlighet med det som vi ser. Köttet dör inte, men vi dör från köttet! Tron på Guds ord och förtröstan på honom har förvandlat hela mitt liv. Gud har givit sitt ord till oss för att vi ska äta det som vårt dagliga Vera är gift med John Moore. Paret är aktivt med i Agape Församlings arbete i Sundbyberg. Vera och John från deras resa i Israel. bröd, och inte bara som tårta i samband med fest, osv. Låt oss ropa till Jesus i dag, och inte göra som folkhopen som ropade Barabbas! Allt vad vi behöver har vi i Herren. Bed och överlämma din sak till Honom. Vera Moore är en oberoende allkristen evangelisationstidning som ges ut av Agape Församling i Sundbyberg. Tidningen vill också inspirera de kristna till Andens enhet, till väckelse och den skall välsigna Israel och sprida saklig information om Israel. Tidningen utkommer preliminärt 6 gånger per år. har en frivillig prenumerationsavgift på 100 kr som betalas till Agapes konto: Pg Box Älvsjö Tel Tel Konto:, Agape Församling Pg Predumeration: Tel Redaktör och ansvarig utgivare: Pauli Kemi, redaktionschef Följande personer har jobbat med denna tidning: Gunilla Denecke Markus Kemi Tidnings Tryckeriet, Mariehamn Åland 2007 Vad är Agape Församling? Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling i Sundbyberg. Församlingen känner sig hemma inom den karismatiska pingstfamiljen. Vi strävar efter att underordna oss den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds felfria Ord och den enda grunden för allt vårt arbete i församlingen. Vi vill bygga en lokal församling till en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap och evangelisation. Agape Församlings vision: att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung. att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas. att evangelisera Sverige och hela världen enligt Jesu missionsbefallning. att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn. att välsigna Israel och stödja messianska judar. att vara en profetisk församling. att bygga upp Andens enhet i Kristi kropp över församlingsgränserna. Agape Församling har möten på söndagar kl och tisdagar kl Möteslokal: Agape, Tulegatan 47, T-Duvbo, Sundbyberg, Tel

3 Nr 3/ Vatten som ger liv Ty vatten skall bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Av bränt land skall bli sjö och av torr mark vattenkällor. Jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Jes. 35:6-7. Jag var på väg från Jerusalem till Eilat - och det var under den färden vi fick se en källa och träffa mannen som hade varit med om att se vattnet bryta fram. Han var rabbin, en jude som mött Messias. Det strålade om honom. Han berättade att han flyttat till den platsen ute i öknen för trettio år sedan. Då hade han fått budskapet från Gud: Dit skall du gå. Där finns vatten - och där skall vatten springa fram. Men han hade fått vänta. Tio år - inget vatten. Tjugo år - lika torrt och sterilt öken-landskap. Men plötsligt - för tre till fyra år sedan - hade det hänt. Från tusen meters djup hade det kommit vatten. Öknen kunde börja blomstra. En kibbutz fanns nu på platsen. Vi stod där hela gruppen av förväntansfulla resenärer vid en liten utgrävd bassäng, två till tre meter i diameter och drygt en halvmeter djup. Den var torr när vi kom, men när rabbinen tog bort sigillet började vatten flöda, ja forsade fram. Alla resenärer skyndade dit för att få del av vattnet. Jag gick också ner i källan, ställde mig i den kraftiga vattenstrålen och lät den skölja över mig. Och jag tänkte där jag stod. Tack Gud, för att jag får del av detta livgivande vatten. Jag kände: från den här platsen vill jag gå för att befria människor och tala profetiska budskap till människor i dag. Och vi sjöng: Det finns en underbar källa för Herrens vänner en skatt Den sent och tidigt syns välla, den sinar ej dag eller natt. På Golgata höjd den frambryter och färgas av Jesu blod. Igenom mitt hjärta den flyter, den rena och heliga flod. Så hände något märkligt. Jag hade gått upp ur källan liksom de flesta. Då vände jag mig om och såg ner i källan. Där stod en kvinna. Evangelisten Roger Larsson är en profetisk röst i den svenska kristenheten. Hans passion är att överallt verka för en sund andlig enhet. Han vill se en kyrka som omvänder sig till sin ursprungliga kallelse och som blir en andlig kraft i det samhälle som håller på att falla sönder. Hon såg på mig, hennes ögon var fyllda av tårar. Hon viskade: Jag vill bli döpt. Jag gick ner i källan, och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn fick jag sänka ner denna kvinna i dopets källa och föra henne in i Kristi kropp, in i hans församling. Det friska, livgivande vattnet fick bryta fram, förvandla henne till ande, kropp och själ. Det var ett heligt uppdrag. och det var berett av Gud. Kvinnan berättade sedan för Profetisk bok för dagens kristna Vart är svensk kristenhet på väg? Roger Larsson: Tid att lyssna Beställningar: Agape, Box 135, Älvsjö Tel , mig, när vi satt i bussen på väg därifrån: Jag föddes i Finland under kriget. Där rådde svåra förhållanden. När jag var tre månader kom jag till barnhem... Hon hade inga rötter, hon hade inte fått uppleva tryggheten i ett hem. Och många gånger hade hon undrat : Blev jag döpt någon gång, jag kastades från barnhem till barnhem? Den frågan hade funnits inom henne alla dessa år. Nu var hon sextio år, och då - Priset 198 kr + porto under själva jubelåret, frihetens år - hände det: Gud förde henne till denna unika dopplats, där vattnet kom från tusen meters djup. Där fick hon uppleva ett helande i sin varelses djupaste djup - dit inget människoögas blick kunde nå - och därifrån fick hon vandra vidare. I ett nytt LIV Roger Larsson Evangelist Vad är väckelsetidningen är Agape Församlingens tidning, som startades redan 2001 med följande syften: 1. är en allkristen evangelisationstidning som förmedlar frälsningens budskap. Vi vill berätta enkelt hur människan kan bli frälst. Detta är vår absolut viktigaste uppgift. Just nu är det ganska mycket från Agape men i forsättningen skall det handla mer om andra församlingar och målet är att tidningen skall spridas i hela landet. Nu är det dags att lyfta upp evangelisation. Vi vill uppmuntra troende att på ett enkelt sätt förmedla frälsningens budskap särskilt genom vänskapsevangelisation. Och i detta är tidningen ett bra hjälpmedel. 2. Tidningen uppmuntrar troende till väckelse och andens enhet. Vi tar avstånd från allt som försöker splittra Kristi kropp. Vi vill helhjärtat välsigna arbetet i pingstkyrkor, trosförsamlingar och väckelserörelser inom Svenska kyrkan. Vi vill visa världen att vi tjänar samme Jesus och att vi är på väg till samma himmel. 3. Tidningen välsignar Israel helhjärtat och sprider saklig information om Israel. Prenumerera på Vi vill att tidningen Kristet Liv går till än fler och därför vill vi att du skall prenumerera på tidningen som har frivillig prenumerationsavgit. Du kan även ge en prenumeration till en vän som vill ha hemskickad. Nästa nummer skall utkomma under augusti Ge stöd till Vi hoppas att du kan stödja tidningen. Ge en gåva och betala tidningens frivilliga prenumerationsavgit. Gåvor och prenumeration skall betalas till / Agapes konto: Pg Box Älvsjö Tel ,

4 4 Nr 3/2007 Avishalom kom från andra sidan av de etiopiska floderna Nu är han Messiastro Mötesdeltagarnas blickar var fästa vid Avi Tekle. Stunden var högtidlig. Församlingen Tents of Mercys israeliske pastor, Eitan Shiskoff och det övriga ledarskapet välsignade Avi till uppgiften som församlingens äldste. Frun Hanna stod vid sidan av Avi. Avi och Eitan har redan under flera år varit mer än bara arbetskamrater. Eitans dotter Hanna förenar dem.eitan överlämnade med glädje sin dotter som maka till en ung man, som hade klätt sig i en etiopisk brudgumsklädnad. Åren i Etiopien Avishalom växte upp i en medelklass-familj i Addis Abeba i Etiopien. Han levde ett mycket beskyddat liv, och familjen hade inte mycket att göra med sin egen folkgrupp. Först när Avishalom var tonåring avslöjade modern deras judiska rötter. För unge Avishalom kom avslöjandet som en chock, och han reagerade aggressivt på avslöjandet. Men nyfikenheten tog överhanden, och ledde till en vilja att söka sina rötter. Innan dess hade han snarare identifierat sig med afroamerikanska kulturen, och hans stora dröm var att en dag flytta till USA. Men Gud hade andra planer för honom. Beshana Haba ab Yerushalaim Nästa år i Jerusalem Avishalom: År 1988 beslutade jag att resa till Israel. Först då träffade jag min moders syskon. Jag förundrades över hur mina morbröder och mostrar hade vandrat i sex veckor till Sudan, varifrån de efter en lång väntan fördes till Israel. Alla klarade sig inte ända fram till Sudan. Cirka fyra tusen medlemmar av Beta Israel dog under den svåra resan. Vid ankomsten till det lovade landet chockerades mina släktingar efter att ha sett dekadensen i det moderna Israel. För dem var nämligen bibeln den enda informationskällan om det heliga landet, och för dem hade Jerusalem alltid varit Guds heliga stad. Under århundraden hade Etiopiens judar burit på en längtan efter Israel. Under Sigd-festen brukade de gå upp till bergen för att höra hur keismer, Avishalom, kallas Avi är gift med Hanna. Avi är en av pastorerna i Tents of Mercy församling i Kiryat Yam, norr om Haifa. alltså präster, citerade Esras och Nehemias profetior om judarnas återkomst till sitt eget land. De etiopier som anlänt till Israel firar fortfarande festen, men nu har den ändrats till en tacksägelsefest. Det finns många antaganden om hur judarna hamnade i Etiopien. Enligt en legend är de ättlingar till Menelek, son till kung Salomo och Sabas drottning. Själv tror sig Beta Israel härstamma från Dans stam. Den kortaste predikan jag hört Sjutton år gammal, med bara 50 dollar i fickan, beslutade jag mig för att ensam flytta till Israel. Jag tog kontakt med mina släktingar, och började mina studier i hebreiska. Några år efter flytten dit började jag ändå att bli deprimerad. Livet kändes tomt och meningslöst. Nu var jag i Israel men vad var syftet med allt? Under en resa på den galileiska sjöns strand erfor jag något överraskande, som om Gud själv hade gått vid min sida. Samma stund frågade jag helt förstummad: Vem är du?. Som svar fick jag Jag är Yeshua, och jag förstod att han var samme Yeshua som gjort mirakler vid denna sjös strand. Först senare förstod jag att mina vänner hade bett för mig vid Avishalom och pastor Eitan Shishkoff samma stund, och genom Anden hade de förstått att Gud under denna resa skulle möta mig. Efter att jag återvänt hem kallade en av bönegruppens medlemmar mig personligen till samtal. Han började mycket rättframt: Avi, du vet säkert att du är en syndare. Jesus dog och utgjöt sitt blod för att rena dig. Du måste göra bättring! Det var den kortaste predikan jag någonsin hört, men efter att han avslutat sin predikan kände vi plötsligt Guds härlighet sänka sig över rummet som ett tungt moln. Plötsligt hade pusselbitarna funnit sina rätta platser. Jag kände en ny gemenskap med Israel, men framförallt hade jag funnit gemenskap med Israels Gud. Jag kunde verkligen identifiera mig med apostlagärningarnas etiopiske eunuck, hur han hade levt livet utan gemenskap med den levande Guden, och plötsligt fått möta Guds förändrande kraft. De första stegen i de nya skorna Att leva som messiansk troende i Israel är inte alltid så lätt. Jag förlorade fyra arbetsplatser, och mitt universitetsstipendium annullerades när kunskapen om min tro spreds. Gud lärde mig ändå hur jag kan leva över svåra omständigheter. En dag gick jag på det lokala köpcentrets gångar och jag råkade stanna framför en skoaffär. Efter att jag fäst min blick vid ett par skor i skyltfönstret hörde jag i mitt inre den helige Ande uppmana mig att köpa skorna. Jag stod emot tanken i mitt sinne. Det vore stor aningslöshet att skriva under en check utan att ha motsvarande summa på mitt bankkonto. Men den inre uppmaningen var så stark att jag slutligen köpte skorna. Å nej tänkte jag, vad har jag gått och gjort. Men Gud visade sin trofasthet och ordnade fram de pengar som saknades vid precis rätt tillfälle. Snart därefter vid ett möte blev en väninna mycket glad när hon såg mina nya, skinande skor. Avi, hur jag har bett att du skall få nya skor! Hur underligt tar inte Gud hand om även våra minsta behov! Jag har en plats för dig Efter mina studier började jag att arbeta som diakon i en amharisk-språkig etiopisk församling i Haifa. Efter några år upplevde jag att Gud kallade mig till Tents of Mercy-församlingen i Haifas norra del. Jag hade redan tidigare bekantat mig med församlingens pastor,

5 Nr 3/ ede Jag Eitan Shiskoff, och vi hade beslutat att be för varandra. Min slutliga flytt till den nya församlingen blev ändå inte enkel, speciellt för mina etiopiska församlingsmedlemmar. Även för mig var förändringen utmanande. Framtidsutsikter Nu är det välsignat att tjäna i en församling som består av immigranter från olika delar av världen. Jag vill se de troendes gemenskap växa, och även se mina etiopiska bröder och systrar gensvara på den profetiska kallelse som Gud gett dem. De är som Ester, och Gud vill att de skall be för Israel, och föra fram lov- och förbönsoffer inför Hans tron. Om denna Beta Israels kallellse i den yttersta tiden kan vi läsa om i Sefanjas 3:e kapitel. Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. (Sefanja 3:10) Jag vill vara med och förverkliga denna vision tillsammans med Tents of Mercy församlingen. Text: Anne Gorell Foto: Tents of Mercy och Översättning: Markus Kemi Akta på mitt ord frågade Gud om vissa saker som händer idag, både i människors privata liv och i kristenheten. Gud svarade bara: Akta på mitt ord. Det kom med ett sådant allvar och med en sådan vädjan. Akta på mitt ord. Det står i Ords. 16: 20: Den som aktar på ordet, han finner lycka. Om jag vill ha ett gott liv, måste jag akta på Guds ord och ordet måste få ett övertag i mitt liv. När jag gick ute en dag, sade Gud till mig - Din tro måste härska över din själ. Ditt andliga liv, ditt andliga seende måste regera över dina känslor, dina tankar, dina beslut och över dina val. Vad är tro? Tro, det är när hjärtat ser. När det som finns i min ande lyser ut i mitt själsliv, det är tro. När min själ får se, vad som redan är en verklighet i min ande och jag bejakar det, det är tro. Jag behöver se Jesu blod, vad det innebär för mig. Jag behöver se korset, så att jag kan leva. Jag behöver se verket på Golgata varje dag. Vad är blodet och vad är korset? Blodet är förlåtelse för alla mina synder och korset är en frigörelse från vad jag var i Adam. Jag behöver se att jag är skild från allt det gamla. Hur får jag ett seende? Det får jag genom Kristi ord. Genom att Prenumerera. på -tidning -tidning är en allkristen väckelsetidning som uppmuntrar troende till väckelse och Andens enhet och den välsignar helhjärtat Israel och sprider saklig information om Israel. Tidningen utkommer sex gånger under 2007 dvs ungefär varannan månad. Vi vill satsa på evangelisation för att vinna människor för Jesus med tidningen, i Stockholmsområdet och i hela Sverige. Barbro Erling betonar Guds Ord. Vi måste leva enligt Ordet så att Jesu karaktär skall komma fram i oss. höra Kristi ord. När jag är i ordet och låter Gud läsa Bibeln för mig, får jag ett seende. Det lyser ut i Akta på Guds Ord i ditt liv. Vi behöver hjälp! Tidningen har frivillig prenumerationsavgift. Du kan betala vad du vill. Vi hoppas att var och en skall betala minst 100 kr. Vi behöver kristna som vill satsa på evangelisation i Sverige genom sina gåvor. Med din gåva sprider du evangelium genom tidningen till människor som inte brukar besöka kyrkor. Nu är det dags i Sverige att satsa på evangelisation. min själ, det som är en verklighet i himlen och i min egen ande. Detta måste ta över, så att jag inte styrs av känslor, av omständigheter och av den här världen. Jag behöver öppna mitt hjärta inför ordet och veta att jag läser det inte som vilken bok som helst. När jag sätter mig ner inför ordet, riktar jag mitt hjärta mot min Fader och ber att han skall läsa ordet för mig genom sin helige Ande, så att jag får en uppenbarelse om verkligheten, om sanningen. Då blir jag fri. Min själ kan inte ta emot på annat sätt. Jag har tänkt mycket på den mannen, som det står om i Apg. 14: Vet ni om den mannen, som satt i Lystra? Det är så underbart att det heter Lystra. Han satt där och lystrade. Vad lystrade han på? Han lystrade på evangelium, givet av Paulus. Han öppnade sitt hjärta för evangelium. Han var en lam man. Han hade aldrig kunnat gå. Han hade inga erfarenheter av Gud. Han visste inget. Han satt Du kan sprida -tidningar som vi erbjuder billigt för evangelisation enl. följande: 50 tidningar kostar 100 kr + porto. Beställ tidningar och ge en gåva för evangelisation. Tidningen., redaktör Beställning: Box 135, Älvsjö Tel där och hörde evangelium. Han öppnade hela sitt inre och Paulus tittade på honom och såg att han öppnade sig så, att ljuset kunde lysa rakt in i hela hans själsliv. När Paulus såg att mannen såg, tog Paulus tag i honom. Guds kraft kom och mannen var fri. På en gång! Så är det med tron. Den förlöser mig på en gång, när jag ser. Ingen väntetid hos Gud. Gud har fullbordat allt. Det är underbart att läsa Psaltaren 119 om Guds ord. I Ords. 4: står: Min son (och min dotter), akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för envar som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Vi får göra som Maria. Hon valde det nödvändigaste. Hon satte sig ned vid Jesu fötter och hörde på hans ord. (Luk.10:39) Barbro Erling Nästa nummer av utkommer redan augusti 2007! Prenumerera på med en frivillig gåva! Betala till konto: Pg Ge gärna en gåva till evangelisation!

6 6 Nr 3/2007 I dag vill jag gästa ditt hus När Jesus på en av sina vandringar kom till Jeriko viker han plötsligt av vägen och går in och ställer sig under ett mullbärsträd. Där uppe sitter Sackeus, en man, liten till växten men med en obändig längtan att få se den märklige snickarsonen, som alla i hela landet talade om. Han hade hört hur denne Jesus botade de sjuka, lyfte de sargade och utslagna och brydde sig om alla de, som det etablerade samhället såg ner på. Han hade hört de mest fantastiska saker om Jesus. Hans hjärta börjar bulta häftigt då Jesus stannar under trädet och ropar upp mot Sackeus. Sackeus, skynda dig ner, ty i dag vill jag gästa ditt hus. Dessa märkliga och mäktiga ord hörs gång efter gång också i ditt och mitt liv. Mästaren Jesus, Guds son kallar på dig och mig om och om igen. Lycklig är den som hör kallelsen och bejakar den. När du och jag bjuder in Jesus till våra liv förändras hela livet. Tunga bördor lyftes av. Bördor av skuld och smärta tar han bort. Sorgen förvandlas till glädje och Evangelisten Birger Skoglund vill se tre miljoner svenskar frälsta. askan till skönhet. Jesus säger själv i Matt.11: 28-30: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Jag vet inte hur du har det, som läser dessa rader just nu. Kanske sitter du gömd någonstans likt Sackeus och spanar med nyfikenhet efter vad som kan finnas i det där, som kristna kallar frälsning. Kanske är du som Sackeus, ensam och utan vänner. Kanske du rent av upplever dig illa omtyckt av alla, på grund av det liv du lever. Lyssna, Jesus står bredvid dig och hälsar dig: I dag vill jag gästa ditt hus. Om du verkligen tror vad jag skriver och skyndar dig att ta emot honom i glädje i ditt liv skall du erfara att han gör allting nytt för dig. Han står verkligen inte med en dömande attityd, utan i en förlåtande och försonande attityd möter han dig. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. När Jesus säger att han vill gästa ditt hus, handlar det om att han vill välsigna inte bara dig och dina närmaste, utan också allt det som tillhör dig. Jag önskar verkligen att du skall höra Mästarens stämma som säger: Skynda dig ner, ty jag vill gästa ditt hus. Birger Skoglund Lovsång till Guds ära I Psaltaren står det: Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och skall förtrösta på Herren. Ps. 40:4. Jag var en gång i en situation då jag skulle välja sånger till en Alfa-kurs. Jag visste att de som kommer till kursen troligtvis till största delen är icke troende. Jag bad till Gud om förstånd, när det gällde val av sånger. Då gav Gud mig denna psalmvers. Jag förstod att jag skulle lova Gud lika mycket bland icke troende som troende. Vi bör inte gå in under religiös fruktan, utan vi måste låta människor se vår verkliga Gudsrelation. Skäms inte över att du älskar Jesus! Religiositet får oss att bli försiktiga och sökarvänliga. Vi sjunger inte i Anden och hänger oss inte i innerlig tillbedjan, för att vi är rädda för att det kan skrämma de icke troende och de religiösa. Vi borde istället vara angelägna om att inte bedröva den heliga Vesa Kemi är pianist och lovsångsledare. Här leder han lovsång i Roger Larssons möte i Pingstkyrkan Solna. Ande, genom att inte visa Gud den första kärleken. Guds rike består av glädje, frid och rättfärdighet, och det skall synas i vår lovsång. Människorna ser att Guds rike har kommit nära, när Guds närvaro sänker sig över församlingen. Allt detta längtar människor efter och det är det bästa vi kan ge till dem. Religiositet frälser inte världen. Jesus gör det. Att föra fram evangeliet, glädjebudskapet, inte det arga budskapet, är varje troendes hjärtesak. Men det bör inte ske enbart utav pliktskyldighet, det skall finnas en längtan efter att få vittna om Jesus. Gud befriade mig från felaktig pliktskyldighet, genom att säga att jag vittnar bäst om Gud i den funktion och smörjelse Han gett till mig, dvs då jag lovsjunger honom bakom pianot. Musik i sig förkunnar om Guds verklighet, godhet och majestät! Guds verk talar om skaparen. Himlarna vittnar om den uppståndnes härlighet, och det gör vi också med vära liv och vår lovsång! Vesa Kemi Pianist och lovsångsledare Möten i Agape Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg Möten under sommar 2007: Sönd kl Gudstjänst Tisd kl Bön, men ej under juli månad Möten under juni Sö 17/6 kl 16 Ti 19/6 kl 19 Bön Sö 24/6 kl 16 Barbro Erling /6 Sommarkonferens i Pingstkyrkan Solna Möten under juli Sö 1/7 kl 16 Ester Heinonen Sö 8/7 kl 16 Detta får ni inte glömma. Max Safir Sö 15/7 kl 16 Inger Wahlström Sö 22/7 kl 16 Gunilla Denecke Irma Karlsson Sö 29/7 kl 16 Möten under augusti Sö 5/8 kl 16 P Kemi, J Wikholm Sö 12/8 kl 16 Vera Moore Ti 14/8 kl 19 Birger Skoglund Sö19/8 kl 16 Jan Wikholm Sö 26/8 kl 16 Barbro Erling Ditt liv blir förvandlat när du ber syndarens bön Du kan bli frälst - bli född på nytt! Tiden flyger iväg, livet går fort och därför är det viktigt att stanna till och börja tänka på våra grundvärderingar. Varför lever jag? Vad är meningen med mitt liv? Finns det liv efter detta? Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på Gud leder långt - ända till livet efter döden. Det finns bara en grund till frälsning och bara en väg till himlen - Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Apg. 4:12. Det namnet är Jesus. Från Guds sida är allt färdigt. Du måste ta emot himmelens gåva. Så älskade Gud världen att Han gav den Sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.joh. 3:16. Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Rom. 10:9-10 Du kan be syndarens bön med mig, om du vill bli frälst: Jesus, jag bekänner min synd och skuld inför Dig. Jag tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden från de döda, för att jag skulle ha evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Tack för att Ditt blod renar mig och tar bort alla mina synder och att jag får bli född på nytt och bli Ditt barn genom Din Helige Ande. Amen. Ta kontakt med en fungerande, levande församling på din ort. Detta är viktigt för att du ska växa tillsammans med andra troende. Du kan också kontakta Agape Församling eller tidningens redaktion. Vi vill hjälpa dig att hitta en lämplig församling för dig i ditt bostadsområde och vi vill hjälpa dig att finna vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv! Agape Församling Tulegatan 47, Sundbyberg Tel

7 Nr 3/ Välsigna Israel! Åk till Israel för att där fira lövhyddohögtiden Här finns ett erbjudande att deltaga i en veckas resa till Israel under lövhyddohögtiden 25/9.-2/ med Ester Aili Heinonen och som gruppledare. Priset är kr per person med halvpension och hela resepaketet. I priset ingår alla utflykter, inträdesavgifter, flyg, bra medelklassiga judiska hotell med halvpension, bussfärder i luftkonditionerade bussar och en svenskspråkig guide och priset är bara kr. Bra hotell Vi har följande bra medelklassiga judiska hotell: 25-26/9 Tal Tel Aviv 26-28/9 Prima Tiberias 28/9-2/10 Shalom Jerusalem Böneresa Den här resan är också en böneresa. Vi ber för Israel på olika platser i Israel. Vi besöker även minst en messiansk församling i Israel. Vi skall delta i Jerusalem Marschen på söndag den 30/9.2007, tillsammans med judar och tusentals kristna från Politiska och humanistiska idéer, mer eller mindre tydligt frikopplade från det kristna arvet har fått till konsekvens att väckelserösten har blivit allt tystare i Europa och särskilt i Sverige. New Age, Jehovas vittnen, liberalteologi och rent ateistiska tankegångar har brett ut sig och intagit områden som rätteligen borde vara förbehållet Guds folk. På gamla testamentets tid reste Herren upp Koresh och lät perserna fördriva babylonierna som hade bortfört Guds egendomsfolk (Esra 1:1-2:1). Profeten Jeremia hade varnat Guds folk att deras ohörsamhet skulle leda till fångenskap vilket ju också skedde. Herrens ord genom profeten Jeremia samt Daniels bön och uppenbarelse verkar nu fram detta, ty Gud är trofast. Vi ser i Esras bok, första kapitlets sjunde vers att kung Välsigna Israel Församlingen Tents of Mercy är Agape Församlingens samarbetspartner i Israel. Vi stödjer deras arbete. Du kan också vara med och stödja dem genom att ge en gåva till dem via Agape Församling. Här nedan är en bild på huset där Tents of Mercy har sin möteslokal, som de kallar synagoga. Du kan stödja deras arbete som även omfattar fyra andra församlingar och humanitärt arbete. Skicka din gåva till Tents of Mercy via Agape Församling Pg hela världen för att välsigna Israel och visa vårt stöd till nationen Israel. På detta sätt kan vi vara med att dra välsignelse till Sverige. Resepaket Vi har sex dagars resepaket i vilket vi skall besöka olika platser i Israel. Observera att resepaketet ingår i priset samt även inträdesavgifter i reseprogram, som du kan beställa, men den finns även på nätet. Koresh lät hämta fram de föremål som hade tillhört Herrens hus, men som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin guds hus. I Esras kapitel 9 så påminner profeten om att det är för folkets missgärning som de lämnats i främmande konungars hand men, fortsätter Esra, nu har Herren bevisat oss ett litet ögonblick av nåd. Det finns en position i Anden som tillkommer den levande Gudens församling, som är snarlik profetens i Gamla testamentet men som idag är oerhört mycket starkare (se t.ex. Ef 1:22 samt Ef. 4:14-16). Ty församlingen idag är Kristi kropp, hela Kristi kropp. Guds folk behöver frimodigt inta och behålla den positionen här i vårt land. Sverige behöver, liksom Guds egendomsfolk på Esras tid ett av nåd givet andligt återupp- Tents of Mercys möteslokal. Nordisk Israelresa Vi skall ha en svenskspråkig grupp med en svensk guide och en finskskspråkig grupp med finsk guide. Vi reser samtidigt till olika platser, men vi skall ha tvåspråkiga möten under resan. Mötena tolkas även till finska och vice versa. Vi har begränsat antal plat- Ester Heinonen. ser! Anmäl dig genast om du vill ha plats! Sista anmälningsdag är den Bra flygtider Direktflyg från Arlanda - Tel Aviv tur och retur under dagtid. Avresetid tisdag 25/9 är kl från Arlanda. Vi samarbetar med ett judiskt resebolag, Sabra Tours, som är teknisk arrangör för resorna. Vi flyger med ett israeliskt flygbolag och även på så sätt ger vi stöd till Israel! rättande. För 70 år sedan, på trettiotalet började ett våldsamt angrepp på Guds egendomsfolk, först och främst i Tyskland. Men medlöperi och felaktig teologi medförde att andligt förfall spred sig i de djupa folklagren. Och vad värre är, ett angrepp på Guds egendomsfolk är ett angrepp på enheten i Kristus och bl.a. av detta skäl har ett kyrkopolitiskt inbördeskrig pågått under ytan. Det senaste exemplet är Diakonias kampanj mot Israel Men det finns många fler exempel tyvärr. Idag försöker de ogudaktiga i landet skörda frukten av denna försvagning av kristendomens ställning i vårt land. Man för samman politiska och religiösa frågor och angriper indirekt den levande tron. Det är dags att den levande Gudens församling tar tillbaka Möten i Agape, Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg med Birger Skoglund med Barbro Erling Tisd 14/8 kl Tisd 11/9 kl Tisd 9/10 kl Tisd 20/11 kl Tisd 18/12 kl Onsd-Torsd /6 kl Helandemöte Pingstkyrkan i Solna Återerövra det andliga initiativet Övriga resor Vi skall även arrangera andra resor till Israel med Sabra Tours. Om du inte kan åka till Israel denna gång, kan du åka våren 2008 då vi också ska ha en stor nordisk Israelresa under påsk 2008 eller i januari till Jerusalem, Eilat och Petra med Vera Moore. Mer info senare. Resan genomförs så fort vi fått ihop en grupp. Mer info och anmälan:, tel eller tel Jan Wikholm är med i Agapes arbete i Sundbyberg. det som hör hemma i Kristus. Och att vi som troende, i våra hjärtan, i våra böner och i vårt agerande än mer utgår från Guds Ord och Guds fullbordade verk på Golgata, som ger all ära till Gud, Amen. Jan Wikholm Birger Skoglund Sönd 24/6 kl Sönd 26/8 kl Sönd 30/9 kl Sönd 2/12 kl Fred 29/6 kl Pingstkyrkan i Solna Västra muren är en av de heligaste platserna i Israel. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag till höstens Israelresa 25/9.-2/10 är den Anmäl nu! Vi har begränsat antal platser. Vi vill be för Dig! Agape Församling vill hjälpa dem som har behov av personlig förbön. Vi tror att bönen har stor betydelse oberoende av geografiska avstånd. Många blir helade och befriade då kristna ber. Jakob skriver om bön: Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön Vårt böneteam ber att Herren skall möta just dig och att Han skall fylla alla dina behov. Är du sjuk, har du familjeproblem, bekymmer med ekonomin eller vill ha förbön för barnen så kan du med förtroende skicka dina böneämnen, även bönedukar med namn och adress. Du kan också vara anonym. Skicka dina böneämnen till: Agape Församling, Box 135, Älvsjö Med bönehälsningar, pastor för Agape Barbro Erling

8 8 - Agape, Box 135, Älvsjö - Nr 3/2007 Nicky Cruz väg från en fruktad gängledare till en nådens förkunnare Gatans värsting blev kärlekens apostel Den levande legenden Nicky Cruz har under nästan ett halvt sekel kämpat i fronten för Guds armé och berättat för kriminella, narkotikamissbrukare och slummens folk, att ett nytt liv är möjligt. I augusti besöker Nicky Cruz i Helsingfors för att dela sin gripande berättelse om hur Guds kärlek förändrade en hatisk gängledare och gjorde honom till en hjälpare för de utsatta. Nicky Cruz är en förkunnare och evangelist som årligen talar till mer än fem hundra tusen människor i arenor och mötesplatser runt om i världen. Han är en bestsäljande författare som har skrivit 18 böcker. Miljoner människor runt världen känner till Nicky Cruz berättelse från hans berömda bok Spring för livet, Nicky och filmen Korset och stiletten. Nickys barndomshem i en tropisk karibisk ö i Puerto Rico var en plats där man utövade spiritism; fadern och modern fick sitt uppehälle genom att vara häxor. I familjen var 17 pojkar och en flicka. Den rädsla som ockultismen orsakade och det psykiska och fysiska våld som föräldrarna utövade fick Nicky att hata sina föräldrar. Den upproriske sonen sändes 15 år gammal till New York till sin äldre bror, men flydde därifrån till gatan och levde som ett djur. På kort tid Agape Församling i Sundbyberg inbjuder dig till allkristen Sommarkonferens 27/6-1/ Talare: Roger Larsson, Birger Skoglund, Barbro Erling Ester Heinonen,. Lovsång: Vesa Kemi och flera musiker Plats: Pingstkyrkan (onsd-lörd) Råsundav. 76, Solna. Buss 509, 515, P-tåg Solna Plats: Agape (söndag 1/7) Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg Mötestider: Onsd-fred kl och Lörd 30/6 kl 14.00, och Sönd 1/7 kl i Agape Barnmöte /barnpassning: Lörd kl barnmöte Rum för barn torsd-lörd blev han ledare för det fruktade Mau Mau gänget. Jag hade ingen uppfattning om moral, inget samvete i mitt innersta, berättar Nicky. Kärleken förändrade allt Nicky hade aldrig upplevt någon kärlek, inte förrän gatuevangelisten David Wilkersons budskap om Jesu kärlek genomborrade hans hjärta. Guds kärlek förändrade totalt den narkotikapåverkade och hatiske ynglingen. Sedan dess har Gud använt Nicky Cruz och hans berättelse för att dra människor ut ur mörkret till Gud över hela världen. Att leva under Guds ledning för med sig en oerhörd lättnad. Det plockar bort så många bekymmer från dina axlar. Jag behöver inte fråga om jag har någon plats att luta huvudet emot. Jag vet att Gud regerar totalt, och Han har aldrig gjort mig besviken, intygar Nicky. Gud har gett Nicky en börda över världens förtappade och hjälplösa människor. Nicky leder organisation Nicky Cruz Outreach, som har skapat den effektiva evangeliseringsformen TRUCE lärjungaskap (To Reach Urban Communities Everywhere). Den ungdomlige 68-årige Nicky anordnar med sitt Truce-team gatuevangelisation på världens farligaste platser. I den tjänsten Mer info: tel , Roger Larsson (fr-lö) Barbro Erling Fd fruktad gängledare Nicky Cruz är känd från filmen Korset och stiletten världen över. medverkar även hans fyra döttrar med sina män och hans hustru Gloria. Vi beslutade för flera år sedan att enbart fokusera på Jesu Kärlek. Inget för med sig lika mycket glädje som vandringen i den helige Andes gemenskap varje dag. Den helige Ande frågar inte vad man tycker om hans vägar. Han ber oss Birger Skoglund (on-to) Ester Heinonen allenast att följa. Han vill varje dag öppna för oss nya vägar att tjäna, bli inspirerade och skaffa erfarenheter, berättar Nicky Cruz. Om du vill förändra världen måste du först låta Gud förändra dig, så att Jesu brinnande kärlek blir din brinnande kärlek. Låt Gud tända ditt hjärta till själavinnande! Berätta för människorna om korset och syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Text: Else-Maj Leino Översättning: Markus Kemi Bild: Nicky Cruz Outreach Nicky Cruz besöker Helsingfors i Finland i en allkristen konferens Mötesprogram 27/6.-1/7 Onsdag - lördag: Pingstkyrkan Onsdag 27/ Öppningsmöte Helandemöte. Birger Skoglund Torsdag 28/ Undervisning. Birger Skoglund Helandemöte. Birger Skoglund Fredag 29/ Undervisning. Barbro Erling Helandemöte. Roger Larsson Lördag 30/ Mirakelmöte. Ester Heinonen Israelmöte. Israelisk lovsång och Vesa Kemi Profetiskt möte. Roger Larsson Torsd-lörd: Servering mellan mötena Söndag 1/7 i Agape Avslutningsmöte. HHN Mirakelmöte. Ester Heinonen

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Kristet Liv. Nyfikenhet ledde till möte med Gud Sidan 4. Alexandra Adelblom: Nr 5-6/2007. Joonas mötte massmördaren i sitt klassrum Sidan 8

Kristet Liv. Nyfikenhet ledde till möte med Gud Sidan 4. Alexandra Adelblom: Nr 5-6/2007. Joonas mötte massmördaren i sitt klassrum Sidan 8 I våldets Sverige: Det behövs både enhet och förtroende för väckelse Sidan 2 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Joonas mötte massmördaren i sitt klassrum Sidan

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Allkristen väckelsetidning -- Agape, Agape, Box Box 135, 135, 12523 12523 Älvsjö Älvsjö - - www.agapemission.net

Allkristen väckelsetidning -- Agape, Agape, Box Box 135, 135, 12523 12523 Älvsjö Älvsjö - - www.agapemission.net Gud ger dig hopp och en framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning -- Agape, Agape, Box Box 135, 135, 12523 12523 Älvsjö Älvsjö - - www.agapemission.net www.agapemission.net Nr 3/2006 Peter Ajnehagen:

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf

Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Han går aldrig förbi dig! Av: Johannes Djerf Var är Gud någonstans? Jag tror att Maria många gånger hade funderat på om inte Gud hade gått förbi henne. Hon försökte så gott hon kunde leva nära det som

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Agenda för gudstjänstens ledare

Agenda för gudstjänstens ledare genda för gudstjänstens ledare = Präst/ledare/liturg = lla Sång 15. Du som söker Du som söker efter fäste, du som famlar efter fred. Vet att räddningen är nära, den som älskar dig är här! Sök ditt inres

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet

Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet Gudstjänst den 6 juni 2010 i Luleå, S:t Petri ev-luth församling #99 Första söndagen efter Trefladighet ÄR DU RIK INFÖR GUD? Predikotext: Luk. 12:13-21 13 Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg

Läs mer

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 2/2013 LaDonna Osborn: Församlingen är kallad att förändra världen sida 6

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer