Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007"

Transkript

1 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, Älvsjö - Nr 3/2007 Nicky Cruz: Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8 Hanna och Avishalom mötte varandra i fädernas land: Kärlek förenade Sid 4 Barbro Erling: Akta på mitt ord Sid 5 Birger Skoglund: I dag vill jag gästa ditt hus Sid 6 Agape Församling inbjuder dig till Allkristen sommarkonferens Sid 8

2 2 Nr 3/2007 Vad är meningen med livet? Den kristna förkunnelsen sträcker sig långt. Den berör ditt liv här och nu, men den berör också din evighet, för det finns liv efter döden. David bad att han skulle få ett vist hjärta för att han skulle göra rätta saker i livet. Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan (Ps. 90:12). Han förstod att livet har tidsbegränsningar. Detta är ett aktuellt böneämne även idag, för vi människor betonar oftast fel saker. Ibland upplever vi oss vara väldigt viktiga, hela världens mittpunkt, men vad är viktigt i våra liv? Redaktör för För vissa är det viktigt att satsa för fullt på idrotten, för andra är karriären det viktigaste osv. Hårda värden dominerar och det tycks vara pengar som avgör. Så är det säkert för många. Nu finns det skäl att stanna upp och fundera över vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Se livets skörhet Vad gör du om du har bara 24 timmar livstid kvar? Inför döden framkommer livets verkligt viktiga grundvärderingar: Gud, familjen, barnen, nära och kära. Då söker man oftast också Gud, om han kunde finnas någonstans. Då förkrossas också en hård man, när man gråtande ropar till Gud. Herre fräls. Ofta har makar funnit varandra på ett nytt sätt inför döden. Vi har alla bara ett liv här i tiden och därför är det så viktigt att vi lever det rätt. Självklart vill vi ha goda betyg innan vi träder in i evigheten. Någon kanske tänker att då öppnas himmelens portar, men vi har alla syndat handlat fel och gjort fel val inför Gud. Bibeln undervisar klart att varje människa behöver frälsning. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom. 3:23). Synden skiljer människan från Gud och förhindrar inträde till himmelens fest. Här hjälper inte förklaringar och försvar. Du kan inte skylla på dina kamrater, din make eller dina föräldrar, utan var och en är själv ansvarig inför Gud för sina egna val. Du tycker att du har levt rätt. Du har strävat efter att hålla god moral i ditt liv men också du behöver Gud, och just du behöver finna Jesus i ditt liv. Tro på Gud innebär inte att du bara väntar på att komma till himmelen, utan det innebär ett spännande äventyr, ett liv i denna världen tillsammans med Gud och andra människor. Att göra rätt prioriteringar i livet kan innebära att du måste dö från något, men det för dig in i ett spännande liv. Jesus sade: Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det (Mark. 8:35). Himmelen är en verklighet Jesus berättade en liknelse om konungasonens bröllop (Matt. 22:1-14). En person hade kommit dit i egna kläder, och därför fick han gå därifrån: Det är oerhört viktigt att du har en festklädnad som du fått från Gud. Jag berättar kortfattat hur du skall klä dig till den himmelska festen, för dit kan du inte komma i egna kläder. Våra kläder har under resan blivit smutsiga. Vi har syndat och det hindrar oss från att komma in i himmelen men Gud har förberett en festdräkt för dig. Bibeln förkunnar tydligt att varje människa behöver frälsning. Allt är redo Gud kallar människor till frälsning under olika tillfällen under en människas liv. Vissa kan få flera kallelser till att ta emot Guds nåd. Gud vill att du som ett barn tar emot frälsningen i full förtröstan på den himmelske Fadern. Han har lovat dig kraften och frimodigheten att välja livet. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn (Joh. 1:12). Pånyttfödelse innebär att du tar emot den frälsning som erbjuds till dig. Så blir du född på nytt till ett Guds barn genom den helige Ande. Då läggs den helige Andes sigill i människans hjärta som bekräftelse på att hon är frälst på grund av Jesu försoningsverk. Det räcker inte att du blivit döpt som barn, utan du måste ta emot Jesus som din personlige frälsare. En människa som kommit till tro, vet på Ordets grund att hon är frälst. Då behöver man inte fråga grannen om man är frälst eller inte. En människa som personligen erfarit syndernas förlåtelse, vet att hon är ett Guds barn. Frälst genom nåd. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Rom. 8:16). Till uppmuntran Frälsningen i Jesus är startskottet till Guds stora välsignelser redan i denna tid. Det är ändå viktigt att komma ihåg att människans frälsning är det allra viktigaste. Du kan gå till himmelen sjuk och till det yttre totalt misslyckad, men du kan inte gå till himmelen med synd i ditt hjärta. Ta därför emot Jesus som din personlige frälsare just nu. Då börjar en ny välsignad tid i ditt liv, när du är nära Gud. Du får erfara lycka som en försmak av himmelen. Bli frälst genom Jesu försoningsverk. Det är fullbordat. Allt är redo. Kom med. Vem väljer vi: Jesus eller Barabbas Den romerska landshövdingen Pilatus frågade: vem vill ni att jag ska frige, Jesus Barabbas, eller den Jesus som kallas Messias?. Det enda som de behövde göra var att rösta på vilken av de två de ville frige. De svarade: Barabbas. Om Jesus ropade folkhopen: Han skall korsfästas! (Matt. 27:17-22). Vad vet vi om Barabbas? Matt. 27:16 säger att han var en ökänd brottsling. Matteus konstaterar att han var en upprorsmakare och uppviglare som hade planerat ett lömskt mord. Ändå ropade folket: Frige Barabbas åt oss. Välj inte efter köttet Han fick tydligen bättre respons genom att agera i köttet. För allt som Barabbas gjorde var köttets gärningar, och allt vad Jesus gjorde var av Anden. Därför ropade människorna Släpp Barabbas fri, eller med andra ord vi prioriterar köttet framför Anden. Du och jag var inte med i den hopen den dagen. Vi var inte med för att välja mellan dessa två. Mannen som försökte bekämpa människors förtryck med köttets arm, eller den andre som ändrade den rådande situationen (status quo) genom att förvandla människornas hjärtan. Men som troende kristna ställs vi dagligen inför samma val, som den där folkhopen hade. Vem väljer vi: Jesus eller Barabbas tron på Guds ord eller förtröstan på köttet? Förtrösta på Jesus Svaret finns i 2 Kor. 5: Lärjungarna fick lära sig detta i sin relation till Jesus. En gång i tiden kände de Jesus i huvudsak efter köttet. De hade vandrat tillsammans med honom, samtalat och ätit med honom. I grund och botten kände de bara den mänksliga sidan av Jesus. Men när han uppstod från de döda och uppenbarade sig för dem, visste de inte hur de skulle ställa sig till Honom. De hade lärt känna honom som människa, men inte som den allestädes närvarande Guden. Låt oss vandra på ett andligt sätt, för vi kan inte agera bara i enlighet med det som vi ser. Köttet dör inte, men vi dör från köttet! Tron på Guds ord och förtröstan på honom har förvandlat hela mitt liv. Gud har givit sitt ord till oss för att vi ska äta det som vårt dagliga Vera är gift med John Moore. Paret är aktivt med i Agape Församlings arbete i Sundbyberg. Vera och John från deras resa i Israel. bröd, och inte bara som tårta i samband med fest, osv. Låt oss ropa till Jesus i dag, och inte göra som folkhopen som ropade Barabbas! Allt vad vi behöver har vi i Herren. Bed och överlämma din sak till Honom. Vera Moore är en oberoende allkristen evangelisationstidning som ges ut av Agape Församling i Sundbyberg. Tidningen vill också inspirera de kristna till Andens enhet, till väckelse och den skall välsigna Israel och sprida saklig information om Israel. Tidningen utkommer preliminärt 6 gånger per år. har en frivillig prenumerationsavgift på 100 kr som betalas till Agapes konto: Pg Box Älvsjö Tel Tel Konto:, Agape Församling Pg Predumeration: Tel Redaktör och ansvarig utgivare: Pauli Kemi, redaktionschef Följande personer har jobbat med denna tidning: Gunilla Denecke Markus Kemi Tidnings Tryckeriet, Mariehamn Åland 2007 Vad är Agape Församling? Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling i Sundbyberg. Församlingen känner sig hemma inom den karismatiska pingstfamiljen. Vi strävar efter att underordna oss den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds felfria Ord och den enda grunden för allt vårt arbete i församlingen. Vi vill bygga en lokal församling till en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap och evangelisation. Agape Församlings vision: att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung. att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas. att evangelisera Sverige och hela världen enligt Jesu missionsbefallning. att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn. att välsigna Israel och stödja messianska judar. att vara en profetisk församling. att bygga upp Andens enhet i Kristi kropp över församlingsgränserna. Agape Församling har möten på söndagar kl och tisdagar kl Möteslokal: Agape, Tulegatan 47, T-Duvbo, Sundbyberg, Tel

3 Nr 3/ Vatten som ger liv Ty vatten skall bryta fram i öknen och strömmar på hedmarken. Av bränt land skall bli sjö och av torr mark vattenkällor. Jag skall göra öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Jes. 35:6-7. Jag var på väg från Jerusalem till Eilat - och det var under den färden vi fick se en källa och träffa mannen som hade varit med om att se vattnet bryta fram. Han var rabbin, en jude som mött Messias. Det strålade om honom. Han berättade att han flyttat till den platsen ute i öknen för trettio år sedan. Då hade han fått budskapet från Gud: Dit skall du gå. Där finns vatten - och där skall vatten springa fram. Men han hade fått vänta. Tio år - inget vatten. Tjugo år - lika torrt och sterilt öken-landskap. Men plötsligt - för tre till fyra år sedan - hade det hänt. Från tusen meters djup hade det kommit vatten. Öknen kunde börja blomstra. En kibbutz fanns nu på platsen. Vi stod där hela gruppen av förväntansfulla resenärer vid en liten utgrävd bassäng, två till tre meter i diameter och drygt en halvmeter djup. Den var torr när vi kom, men när rabbinen tog bort sigillet började vatten flöda, ja forsade fram. Alla resenärer skyndade dit för att få del av vattnet. Jag gick också ner i källan, ställde mig i den kraftiga vattenstrålen och lät den skölja över mig. Och jag tänkte där jag stod. Tack Gud, för att jag får del av detta livgivande vatten. Jag kände: från den här platsen vill jag gå för att befria människor och tala profetiska budskap till människor i dag. Och vi sjöng: Det finns en underbar källa för Herrens vänner en skatt Den sent och tidigt syns välla, den sinar ej dag eller natt. På Golgata höjd den frambryter och färgas av Jesu blod. Igenom mitt hjärta den flyter, den rena och heliga flod. Så hände något märkligt. Jag hade gått upp ur källan liksom de flesta. Då vände jag mig om och såg ner i källan. Där stod en kvinna. Evangelisten Roger Larsson är en profetisk röst i den svenska kristenheten. Hans passion är att överallt verka för en sund andlig enhet. Han vill se en kyrka som omvänder sig till sin ursprungliga kallelse och som blir en andlig kraft i det samhälle som håller på att falla sönder. Hon såg på mig, hennes ögon var fyllda av tårar. Hon viskade: Jag vill bli döpt. Jag gick ner i källan, och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn fick jag sänka ner denna kvinna i dopets källa och föra henne in i Kristi kropp, in i hans församling. Det friska, livgivande vattnet fick bryta fram, förvandla henne till ande, kropp och själ. Det var ett heligt uppdrag. och det var berett av Gud. Kvinnan berättade sedan för Profetisk bok för dagens kristna Vart är svensk kristenhet på väg? Roger Larsson: Tid att lyssna Beställningar: Agape, Box 135, Älvsjö Tel , mig, när vi satt i bussen på väg därifrån: Jag föddes i Finland under kriget. Där rådde svåra förhållanden. När jag var tre månader kom jag till barnhem... Hon hade inga rötter, hon hade inte fått uppleva tryggheten i ett hem. Och många gånger hade hon undrat : Blev jag döpt någon gång, jag kastades från barnhem till barnhem? Den frågan hade funnits inom henne alla dessa år. Nu var hon sextio år, och då - Priset 198 kr + porto under själva jubelåret, frihetens år - hände det: Gud förde henne till denna unika dopplats, där vattnet kom från tusen meters djup. Där fick hon uppleva ett helande i sin varelses djupaste djup - dit inget människoögas blick kunde nå - och därifrån fick hon vandra vidare. I ett nytt LIV Roger Larsson Evangelist Vad är väckelsetidningen är Agape Församlingens tidning, som startades redan 2001 med följande syften: 1. är en allkristen evangelisationstidning som förmedlar frälsningens budskap. Vi vill berätta enkelt hur människan kan bli frälst. Detta är vår absolut viktigaste uppgift. Just nu är det ganska mycket från Agape men i forsättningen skall det handla mer om andra församlingar och målet är att tidningen skall spridas i hela landet. Nu är det dags att lyfta upp evangelisation. Vi vill uppmuntra troende att på ett enkelt sätt förmedla frälsningens budskap särskilt genom vänskapsevangelisation. Och i detta är tidningen ett bra hjälpmedel. 2. Tidningen uppmuntrar troende till väckelse och andens enhet. Vi tar avstånd från allt som försöker splittra Kristi kropp. Vi vill helhjärtat välsigna arbetet i pingstkyrkor, trosförsamlingar och väckelserörelser inom Svenska kyrkan. Vi vill visa världen att vi tjänar samme Jesus och att vi är på väg till samma himmel. 3. Tidningen välsignar Israel helhjärtat och sprider saklig information om Israel. Prenumerera på Vi vill att tidningen Kristet Liv går till än fler och därför vill vi att du skall prenumerera på tidningen som har frivillig prenumerationsavgit. Du kan även ge en prenumeration till en vän som vill ha hemskickad. Nästa nummer skall utkomma under augusti Ge stöd till Vi hoppas att du kan stödja tidningen. Ge en gåva och betala tidningens frivilliga prenumerationsavgit. Gåvor och prenumeration skall betalas till / Agapes konto: Pg Box Älvsjö Tel ,

4 4 Nr 3/2007 Avishalom kom från andra sidan av de etiopiska floderna Nu är han Messiastro Mötesdeltagarnas blickar var fästa vid Avi Tekle. Stunden var högtidlig. Församlingen Tents of Mercys israeliske pastor, Eitan Shiskoff och det övriga ledarskapet välsignade Avi till uppgiften som församlingens äldste. Frun Hanna stod vid sidan av Avi. Avi och Eitan har redan under flera år varit mer än bara arbetskamrater. Eitans dotter Hanna förenar dem.eitan överlämnade med glädje sin dotter som maka till en ung man, som hade klätt sig i en etiopisk brudgumsklädnad. Åren i Etiopien Avishalom växte upp i en medelklass-familj i Addis Abeba i Etiopien. Han levde ett mycket beskyddat liv, och familjen hade inte mycket att göra med sin egen folkgrupp. Först när Avishalom var tonåring avslöjade modern deras judiska rötter. För unge Avishalom kom avslöjandet som en chock, och han reagerade aggressivt på avslöjandet. Men nyfikenheten tog överhanden, och ledde till en vilja att söka sina rötter. Innan dess hade han snarare identifierat sig med afroamerikanska kulturen, och hans stora dröm var att en dag flytta till USA. Men Gud hade andra planer för honom. Beshana Haba ab Yerushalaim Nästa år i Jerusalem Avishalom: År 1988 beslutade jag att resa till Israel. Först då träffade jag min moders syskon. Jag förundrades över hur mina morbröder och mostrar hade vandrat i sex veckor till Sudan, varifrån de efter en lång väntan fördes till Israel. Alla klarade sig inte ända fram till Sudan. Cirka fyra tusen medlemmar av Beta Israel dog under den svåra resan. Vid ankomsten till det lovade landet chockerades mina släktingar efter att ha sett dekadensen i det moderna Israel. För dem var nämligen bibeln den enda informationskällan om det heliga landet, och för dem hade Jerusalem alltid varit Guds heliga stad. Under århundraden hade Etiopiens judar burit på en längtan efter Israel. Under Sigd-festen brukade de gå upp till bergen för att höra hur keismer, Avishalom, kallas Avi är gift med Hanna. Avi är en av pastorerna i Tents of Mercy församling i Kiryat Yam, norr om Haifa. alltså präster, citerade Esras och Nehemias profetior om judarnas återkomst till sitt eget land. De etiopier som anlänt till Israel firar fortfarande festen, men nu har den ändrats till en tacksägelsefest. Det finns många antaganden om hur judarna hamnade i Etiopien. Enligt en legend är de ättlingar till Menelek, son till kung Salomo och Sabas drottning. Själv tror sig Beta Israel härstamma från Dans stam. Den kortaste predikan jag hört Sjutton år gammal, med bara 50 dollar i fickan, beslutade jag mig för att ensam flytta till Israel. Jag tog kontakt med mina släktingar, och började mina studier i hebreiska. Några år efter flytten dit började jag ändå att bli deprimerad. Livet kändes tomt och meningslöst. Nu var jag i Israel men vad var syftet med allt? Under en resa på den galileiska sjöns strand erfor jag något överraskande, som om Gud själv hade gått vid min sida. Samma stund frågade jag helt förstummad: Vem är du?. Som svar fick jag Jag är Yeshua, och jag förstod att han var samme Yeshua som gjort mirakler vid denna sjös strand. Först senare förstod jag att mina vänner hade bett för mig vid Avishalom och pastor Eitan Shishkoff samma stund, och genom Anden hade de förstått att Gud under denna resa skulle möta mig. Efter att jag återvänt hem kallade en av bönegruppens medlemmar mig personligen till samtal. Han började mycket rättframt: Avi, du vet säkert att du är en syndare. Jesus dog och utgjöt sitt blod för att rena dig. Du måste göra bättring! Det var den kortaste predikan jag någonsin hört, men efter att han avslutat sin predikan kände vi plötsligt Guds härlighet sänka sig över rummet som ett tungt moln. Plötsligt hade pusselbitarna funnit sina rätta platser. Jag kände en ny gemenskap med Israel, men framförallt hade jag funnit gemenskap med Israels Gud. Jag kunde verkligen identifiera mig med apostlagärningarnas etiopiske eunuck, hur han hade levt livet utan gemenskap med den levande Guden, och plötsligt fått möta Guds förändrande kraft. De första stegen i de nya skorna Att leva som messiansk troende i Israel är inte alltid så lätt. Jag förlorade fyra arbetsplatser, och mitt universitetsstipendium annullerades när kunskapen om min tro spreds. Gud lärde mig ändå hur jag kan leva över svåra omständigheter. En dag gick jag på det lokala köpcentrets gångar och jag råkade stanna framför en skoaffär. Efter att jag fäst min blick vid ett par skor i skyltfönstret hörde jag i mitt inre den helige Ande uppmana mig att köpa skorna. Jag stod emot tanken i mitt sinne. Det vore stor aningslöshet att skriva under en check utan att ha motsvarande summa på mitt bankkonto. Men den inre uppmaningen var så stark att jag slutligen köpte skorna. Å nej tänkte jag, vad har jag gått och gjort. Men Gud visade sin trofasthet och ordnade fram de pengar som saknades vid precis rätt tillfälle. Snart därefter vid ett möte blev en väninna mycket glad när hon såg mina nya, skinande skor. Avi, hur jag har bett att du skall få nya skor! Hur underligt tar inte Gud hand om även våra minsta behov! Jag har en plats för dig Efter mina studier började jag att arbeta som diakon i en amharisk-språkig etiopisk församling i Haifa. Efter några år upplevde jag att Gud kallade mig till Tents of Mercy-församlingen i Haifas norra del. Jag hade redan tidigare bekantat mig med församlingens pastor,

5 Nr 3/ ede Jag Eitan Shiskoff, och vi hade beslutat att be för varandra. Min slutliga flytt till den nya församlingen blev ändå inte enkel, speciellt för mina etiopiska församlingsmedlemmar. Även för mig var förändringen utmanande. Framtidsutsikter Nu är det välsignat att tjäna i en församling som består av immigranter från olika delar av världen. Jag vill se de troendes gemenskap växa, och även se mina etiopiska bröder och systrar gensvara på den profetiska kallelse som Gud gett dem. De är som Ester, och Gud vill att de skall be för Israel, och föra fram lov- och förbönsoffer inför Hans tron. Om denna Beta Israels kallellse i den yttersta tiden kan vi läsa om i Sefanjas 3:e kapitel. Från trakten bortom Nubiens floder skall mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. (Sefanja 3:10) Jag vill vara med och förverkliga denna vision tillsammans med Tents of Mercy församlingen. Text: Anne Gorell Foto: Tents of Mercy och Översättning: Markus Kemi Akta på mitt ord frågade Gud om vissa saker som händer idag, både i människors privata liv och i kristenheten. Gud svarade bara: Akta på mitt ord. Det kom med ett sådant allvar och med en sådan vädjan. Akta på mitt ord. Det står i Ords. 16: 20: Den som aktar på ordet, han finner lycka. Om jag vill ha ett gott liv, måste jag akta på Guds ord och ordet måste få ett övertag i mitt liv. När jag gick ute en dag, sade Gud till mig - Din tro måste härska över din själ. Ditt andliga liv, ditt andliga seende måste regera över dina känslor, dina tankar, dina beslut och över dina val. Vad är tro? Tro, det är när hjärtat ser. När det som finns i min ande lyser ut i mitt själsliv, det är tro. När min själ får se, vad som redan är en verklighet i min ande och jag bejakar det, det är tro. Jag behöver se Jesu blod, vad det innebär för mig. Jag behöver se korset, så att jag kan leva. Jag behöver se verket på Golgata varje dag. Vad är blodet och vad är korset? Blodet är förlåtelse för alla mina synder och korset är en frigörelse från vad jag var i Adam. Jag behöver se att jag är skild från allt det gamla. Hur får jag ett seende? Det får jag genom Kristi ord. Genom att Prenumerera. på -tidning -tidning är en allkristen väckelsetidning som uppmuntrar troende till väckelse och Andens enhet och den välsignar helhjärtat Israel och sprider saklig information om Israel. Tidningen utkommer sex gånger under 2007 dvs ungefär varannan månad. Vi vill satsa på evangelisation för att vinna människor för Jesus med tidningen, i Stockholmsområdet och i hela Sverige. Barbro Erling betonar Guds Ord. Vi måste leva enligt Ordet så att Jesu karaktär skall komma fram i oss. höra Kristi ord. När jag är i ordet och låter Gud läsa Bibeln för mig, får jag ett seende. Det lyser ut i Akta på Guds Ord i ditt liv. Vi behöver hjälp! Tidningen har frivillig prenumerationsavgift. Du kan betala vad du vill. Vi hoppas att var och en skall betala minst 100 kr. Vi behöver kristna som vill satsa på evangelisation i Sverige genom sina gåvor. Med din gåva sprider du evangelium genom tidningen till människor som inte brukar besöka kyrkor. Nu är det dags i Sverige att satsa på evangelisation. min själ, det som är en verklighet i himlen och i min egen ande. Detta måste ta över, så att jag inte styrs av känslor, av omständigheter och av den här världen. Jag behöver öppna mitt hjärta inför ordet och veta att jag läser det inte som vilken bok som helst. När jag sätter mig ner inför ordet, riktar jag mitt hjärta mot min Fader och ber att han skall läsa ordet för mig genom sin helige Ande, så att jag får en uppenbarelse om verkligheten, om sanningen. Då blir jag fri. Min själ kan inte ta emot på annat sätt. Jag har tänkt mycket på den mannen, som det står om i Apg. 14: Vet ni om den mannen, som satt i Lystra? Det är så underbart att det heter Lystra. Han satt där och lystrade. Vad lystrade han på? Han lystrade på evangelium, givet av Paulus. Han öppnade sitt hjärta för evangelium. Han var en lam man. Han hade aldrig kunnat gå. Han hade inga erfarenheter av Gud. Han visste inget. Han satt Du kan sprida -tidningar som vi erbjuder billigt för evangelisation enl. följande: 50 tidningar kostar 100 kr + porto. Beställ tidningar och ge en gåva för evangelisation. Tidningen., redaktör Beställning: Box 135, Älvsjö Tel där och hörde evangelium. Han öppnade hela sitt inre och Paulus tittade på honom och såg att han öppnade sig så, att ljuset kunde lysa rakt in i hela hans själsliv. När Paulus såg att mannen såg, tog Paulus tag i honom. Guds kraft kom och mannen var fri. På en gång! Så är det med tron. Den förlöser mig på en gång, när jag ser. Ingen väntetid hos Gud. Gud har fullbordat allt. Det är underbart att läsa Psaltaren 119 om Guds ord. I Ords. 4: står: Min son (och min dotter), akta på mitt tal, böj ditt öra till mina ord. Låt dem icke vika ifrån dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för envar som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Vi får göra som Maria. Hon valde det nödvändigaste. Hon satte sig ned vid Jesu fötter och hörde på hans ord. (Luk.10:39) Barbro Erling Nästa nummer av utkommer redan augusti 2007! Prenumerera på med en frivillig gåva! Betala till konto: Pg Ge gärna en gåva till evangelisation!

6 6 Nr 3/2007 I dag vill jag gästa ditt hus När Jesus på en av sina vandringar kom till Jeriko viker han plötsligt av vägen och går in och ställer sig under ett mullbärsträd. Där uppe sitter Sackeus, en man, liten till växten men med en obändig längtan att få se den märklige snickarsonen, som alla i hela landet talade om. Han hade hört hur denne Jesus botade de sjuka, lyfte de sargade och utslagna och brydde sig om alla de, som det etablerade samhället såg ner på. Han hade hört de mest fantastiska saker om Jesus. Hans hjärta börjar bulta häftigt då Jesus stannar under trädet och ropar upp mot Sackeus. Sackeus, skynda dig ner, ty i dag vill jag gästa ditt hus. Dessa märkliga och mäktiga ord hörs gång efter gång också i ditt och mitt liv. Mästaren Jesus, Guds son kallar på dig och mig om och om igen. Lycklig är den som hör kallelsen och bejakar den. När du och jag bjuder in Jesus till våra liv förändras hela livet. Tunga bördor lyftes av. Bördor av skuld och smärta tar han bort. Sorgen förvandlas till glädje och Evangelisten Birger Skoglund vill se tre miljoner svenskar frälsta. askan till skönhet. Jesus säger själv i Matt.11: 28-30: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt. Jag vet inte hur du har det, som läser dessa rader just nu. Kanske sitter du gömd någonstans likt Sackeus och spanar med nyfikenhet efter vad som kan finnas i det där, som kristna kallar frälsning. Kanske är du som Sackeus, ensam och utan vänner. Kanske du rent av upplever dig illa omtyckt av alla, på grund av det liv du lever. Lyssna, Jesus står bredvid dig och hälsar dig: I dag vill jag gästa ditt hus. Om du verkligen tror vad jag skriver och skyndar dig att ta emot honom i glädje i ditt liv skall du erfara att han gör allting nytt för dig. Han står verkligen inte med en dömande attityd, utan i en förlåtande och försonande attityd möter han dig. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. När Jesus säger att han vill gästa ditt hus, handlar det om att han vill välsigna inte bara dig och dina närmaste, utan också allt det som tillhör dig. Jag önskar verkligen att du skall höra Mästarens stämma som säger: Skynda dig ner, ty jag vill gästa ditt hus. Birger Skoglund Lovsång till Guds ära I Psaltaren står det: Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och skall förtrösta på Herren. Ps. 40:4. Jag var en gång i en situation då jag skulle välja sånger till en Alfa-kurs. Jag visste att de som kommer till kursen troligtvis till största delen är icke troende. Jag bad till Gud om förstånd, när det gällde val av sånger. Då gav Gud mig denna psalmvers. Jag förstod att jag skulle lova Gud lika mycket bland icke troende som troende. Vi bör inte gå in under religiös fruktan, utan vi måste låta människor se vår verkliga Gudsrelation. Skäms inte över att du älskar Jesus! Religiositet får oss att bli försiktiga och sökarvänliga. Vi sjunger inte i Anden och hänger oss inte i innerlig tillbedjan, för att vi är rädda för att det kan skrämma de icke troende och de religiösa. Vi borde istället vara angelägna om att inte bedröva den heliga Vesa Kemi är pianist och lovsångsledare. Här leder han lovsång i Roger Larssons möte i Pingstkyrkan Solna. Ande, genom att inte visa Gud den första kärleken. Guds rike består av glädje, frid och rättfärdighet, och det skall synas i vår lovsång. Människorna ser att Guds rike har kommit nära, när Guds närvaro sänker sig över församlingen. Allt detta längtar människor efter och det är det bästa vi kan ge till dem. Religiositet frälser inte världen. Jesus gör det. Att föra fram evangeliet, glädjebudskapet, inte det arga budskapet, är varje troendes hjärtesak. Men det bör inte ske enbart utav pliktskyldighet, det skall finnas en längtan efter att få vittna om Jesus. Gud befriade mig från felaktig pliktskyldighet, genom att säga att jag vittnar bäst om Gud i den funktion och smörjelse Han gett till mig, dvs då jag lovsjunger honom bakom pianot. Musik i sig förkunnar om Guds verklighet, godhet och majestät! Guds verk talar om skaparen. Himlarna vittnar om den uppståndnes härlighet, och det gör vi också med vära liv och vår lovsång! Vesa Kemi Pianist och lovsångsledare Möten i Agape Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg Möten under sommar 2007: Sönd kl Gudstjänst Tisd kl Bön, men ej under juli månad Möten under juni Sö 17/6 kl 16 Ti 19/6 kl 19 Bön Sö 24/6 kl 16 Barbro Erling /6 Sommarkonferens i Pingstkyrkan Solna Möten under juli Sö 1/7 kl 16 Ester Heinonen Sö 8/7 kl 16 Detta får ni inte glömma. Max Safir Sö 15/7 kl 16 Inger Wahlström Sö 22/7 kl 16 Gunilla Denecke Irma Karlsson Sö 29/7 kl 16 Möten under augusti Sö 5/8 kl 16 P Kemi, J Wikholm Sö 12/8 kl 16 Vera Moore Ti 14/8 kl 19 Birger Skoglund Sö19/8 kl 16 Jan Wikholm Sö 26/8 kl 16 Barbro Erling Ditt liv blir förvandlat när du ber syndarens bön Du kan bli frälst - bli född på nytt! Tiden flyger iväg, livet går fort och därför är det viktigt att stanna till och börja tänka på våra grundvärderingar. Varför lever jag? Vad är meningen med mitt liv? Finns det liv efter detta? Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på Gud leder långt - ända till livet efter döden. Det finns bara en grund till frälsning och bara en väg till himlen - Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Apg. 4:12. Det namnet är Jesus. Från Guds sida är allt färdigt. Du måste ta emot himmelens gåva. Så älskade Gud världen att Han gav den Sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.joh. 3:16. Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Rom. 10:9-10 Du kan be syndarens bön med mig, om du vill bli frälst: Jesus, jag bekänner min synd och skuld inför Dig. Jag tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden från de döda, för att jag skulle ha evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Tack för att Ditt blod renar mig och tar bort alla mina synder och att jag får bli född på nytt och bli Ditt barn genom Din Helige Ande. Amen. Ta kontakt med en fungerande, levande församling på din ort. Detta är viktigt för att du ska växa tillsammans med andra troende. Du kan också kontakta Agape Församling eller tidningens redaktion. Vi vill hjälpa dig att hitta en lämplig församling för dig i ditt bostadsområde och vi vill hjälpa dig att finna vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv! Agape Församling Tulegatan 47, Sundbyberg Tel

7 Nr 3/ Välsigna Israel! Åk till Israel för att där fira lövhyddohögtiden Här finns ett erbjudande att deltaga i en veckas resa till Israel under lövhyddohögtiden 25/9.-2/ med Ester Aili Heinonen och som gruppledare. Priset är kr per person med halvpension och hela resepaketet. I priset ingår alla utflykter, inträdesavgifter, flyg, bra medelklassiga judiska hotell med halvpension, bussfärder i luftkonditionerade bussar och en svenskspråkig guide och priset är bara kr. Bra hotell Vi har följande bra medelklassiga judiska hotell: 25-26/9 Tal Tel Aviv 26-28/9 Prima Tiberias 28/9-2/10 Shalom Jerusalem Böneresa Den här resan är också en böneresa. Vi ber för Israel på olika platser i Israel. Vi besöker även minst en messiansk församling i Israel. Vi skall delta i Jerusalem Marschen på söndag den 30/9.2007, tillsammans med judar och tusentals kristna från Politiska och humanistiska idéer, mer eller mindre tydligt frikopplade från det kristna arvet har fått till konsekvens att väckelserösten har blivit allt tystare i Europa och särskilt i Sverige. New Age, Jehovas vittnen, liberalteologi och rent ateistiska tankegångar har brett ut sig och intagit områden som rätteligen borde vara förbehållet Guds folk. På gamla testamentets tid reste Herren upp Koresh och lät perserna fördriva babylonierna som hade bortfört Guds egendomsfolk (Esra 1:1-2:1). Profeten Jeremia hade varnat Guds folk att deras ohörsamhet skulle leda till fångenskap vilket ju också skedde. Herrens ord genom profeten Jeremia samt Daniels bön och uppenbarelse verkar nu fram detta, ty Gud är trofast. Vi ser i Esras bok, första kapitlets sjunde vers att kung Välsigna Israel Församlingen Tents of Mercy är Agape Församlingens samarbetspartner i Israel. Vi stödjer deras arbete. Du kan också vara med och stödja dem genom att ge en gåva till dem via Agape Församling. Här nedan är en bild på huset där Tents of Mercy har sin möteslokal, som de kallar synagoga. Du kan stödja deras arbete som även omfattar fyra andra församlingar och humanitärt arbete. Skicka din gåva till Tents of Mercy via Agape Församling Pg hela världen för att välsigna Israel och visa vårt stöd till nationen Israel. På detta sätt kan vi vara med att dra välsignelse till Sverige. Resepaket Vi har sex dagars resepaket i vilket vi skall besöka olika platser i Israel. Observera att resepaketet ingår i priset samt även inträdesavgifter i reseprogram, som du kan beställa, men den finns även på nätet. Koresh lät hämta fram de föremål som hade tillhört Herrens hus, men som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem och låtit sätta in i sin guds hus. I Esras kapitel 9 så påminner profeten om att det är för folkets missgärning som de lämnats i främmande konungars hand men, fortsätter Esra, nu har Herren bevisat oss ett litet ögonblick av nåd. Det finns en position i Anden som tillkommer den levande Gudens församling, som är snarlik profetens i Gamla testamentet men som idag är oerhört mycket starkare (se t.ex. Ef 1:22 samt Ef. 4:14-16). Ty församlingen idag är Kristi kropp, hela Kristi kropp. Guds folk behöver frimodigt inta och behålla den positionen här i vårt land. Sverige behöver, liksom Guds egendomsfolk på Esras tid ett av nåd givet andligt återupp- Tents of Mercys möteslokal. Nordisk Israelresa Vi skall ha en svenskspråkig grupp med en svensk guide och en finskskspråkig grupp med finsk guide. Vi reser samtidigt till olika platser, men vi skall ha tvåspråkiga möten under resan. Mötena tolkas även till finska och vice versa. Vi har begränsat antal plat- Ester Heinonen. ser! Anmäl dig genast om du vill ha plats! Sista anmälningsdag är den Bra flygtider Direktflyg från Arlanda - Tel Aviv tur och retur under dagtid. Avresetid tisdag 25/9 är kl från Arlanda. Vi samarbetar med ett judiskt resebolag, Sabra Tours, som är teknisk arrangör för resorna. Vi flyger med ett israeliskt flygbolag och även på så sätt ger vi stöd till Israel! rättande. För 70 år sedan, på trettiotalet började ett våldsamt angrepp på Guds egendomsfolk, först och främst i Tyskland. Men medlöperi och felaktig teologi medförde att andligt förfall spred sig i de djupa folklagren. Och vad värre är, ett angrepp på Guds egendomsfolk är ett angrepp på enheten i Kristus och bl.a. av detta skäl har ett kyrkopolitiskt inbördeskrig pågått under ytan. Det senaste exemplet är Diakonias kampanj mot Israel Men det finns många fler exempel tyvärr. Idag försöker de ogudaktiga i landet skörda frukten av denna försvagning av kristendomens ställning i vårt land. Man för samman politiska och religiösa frågor och angriper indirekt den levande tron. Det är dags att den levande Gudens församling tar tillbaka Möten i Agape, Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg med Birger Skoglund med Barbro Erling Tisd 14/8 kl Tisd 11/9 kl Tisd 9/10 kl Tisd 20/11 kl Tisd 18/12 kl Onsd-Torsd /6 kl Helandemöte Pingstkyrkan i Solna Återerövra det andliga initiativet Övriga resor Vi skall även arrangera andra resor till Israel med Sabra Tours. Om du inte kan åka till Israel denna gång, kan du åka våren 2008 då vi också ska ha en stor nordisk Israelresa under påsk 2008 eller i januari till Jerusalem, Eilat och Petra med Vera Moore. Mer info senare. Resan genomförs så fort vi fått ihop en grupp. Mer info och anmälan:, tel eller tel Jan Wikholm är med i Agapes arbete i Sundbyberg. det som hör hemma i Kristus. Och att vi som troende, i våra hjärtan, i våra böner och i vårt agerande än mer utgår från Guds Ord och Guds fullbordade verk på Golgata, som ger all ära till Gud, Amen. Jan Wikholm Birger Skoglund Sönd 24/6 kl Sönd 26/8 kl Sönd 30/9 kl Sönd 2/12 kl Fred 29/6 kl Pingstkyrkan i Solna Västra muren är en av de heligaste platserna i Israel. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag till höstens Israelresa 25/9.-2/10 är den Anmäl nu! Vi har begränsat antal platser. Vi vill be för Dig! Agape Församling vill hjälpa dem som har behov av personlig förbön. Vi tror att bönen har stor betydelse oberoende av geografiska avstånd. Många blir helade och befriade då kristna ber. Jakob skriver om bön: Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön Vårt böneteam ber att Herren skall möta just dig och att Han skall fylla alla dina behov. Är du sjuk, har du familjeproblem, bekymmer med ekonomin eller vill ha förbön för barnen så kan du med förtroende skicka dina böneämnen, även bönedukar med namn och adress. Du kan också vara anonym. Skicka dina böneämnen till: Agape Församling, Box 135, Älvsjö Med bönehälsningar, pastor för Agape Barbro Erling

8 8 - Agape, Box 135, Älvsjö - Nr 3/2007 Nicky Cruz väg från en fruktad gängledare till en nådens förkunnare Gatans värsting blev kärlekens apostel Den levande legenden Nicky Cruz har under nästan ett halvt sekel kämpat i fronten för Guds armé och berättat för kriminella, narkotikamissbrukare och slummens folk, att ett nytt liv är möjligt. I augusti besöker Nicky Cruz i Helsingfors för att dela sin gripande berättelse om hur Guds kärlek förändrade en hatisk gängledare och gjorde honom till en hjälpare för de utsatta. Nicky Cruz är en förkunnare och evangelist som årligen talar till mer än fem hundra tusen människor i arenor och mötesplatser runt om i världen. Han är en bestsäljande författare som har skrivit 18 böcker. Miljoner människor runt världen känner till Nicky Cruz berättelse från hans berömda bok Spring för livet, Nicky och filmen Korset och stiletten. Nickys barndomshem i en tropisk karibisk ö i Puerto Rico var en plats där man utövade spiritism; fadern och modern fick sitt uppehälle genom att vara häxor. I familjen var 17 pojkar och en flicka. Den rädsla som ockultismen orsakade och det psykiska och fysiska våld som föräldrarna utövade fick Nicky att hata sina föräldrar. Den upproriske sonen sändes 15 år gammal till New York till sin äldre bror, men flydde därifrån till gatan och levde som ett djur. På kort tid Agape Församling i Sundbyberg inbjuder dig till allkristen Sommarkonferens 27/6-1/ Talare: Roger Larsson, Birger Skoglund, Barbro Erling Ester Heinonen,. Lovsång: Vesa Kemi och flera musiker Plats: Pingstkyrkan (onsd-lörd) Råsundav. 76, Solna. Buss 509, 515, P-tåg Solna Plats: Agape (söndag 1/7) Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg Mötestider: Onsd-fred kl och Lörd 30/6 kl 14.00, och Sönd 1/7 kl i Agape Barnmöte /barnpassning: Lörd kl barnmöte Rum för barn torsd-lörd blev han ledare för det fruktade Mau Mau gänget. Jag hade ingen uppfattning om moral, inget samvete i mitt innersta, berättar Nicky. Kärleken förändrade allt Nicky hade aldrig upplevt någon kärlek, inte förrän gatuevangelisten David Wilkersons budskap om Jesu kärlek genomborrade hans hjärta. Guds kärlek förändrade totalt den narkotikapåverkade och hatiske ynglingen. Sedan dess har Gud använt Nicky Cruz och hans berättelse för att dra människor ut ur mörkret till Gud över hela världen. Att leva under Guds ledning för med sig en oerhörd lättnad. Det plockar bort så många bekymmer från dina axlar. Jag behöver inte fråga om jag har någon plats att luta huvudet emot. Jag vet att Gud regerar totalt, och Han har aldrig gjort mig besviken, intygar Nicky. Gud har gett Nicky en börda över världens förtappade och hjälplösa människor. Nicky leder organisation Nicky Cruz Outreach, som har skapat den effektiva evangeliseringsformen TRUCE lärjungaskap (To Reach Urban Communities Everywhere). Den ungdomlige 68-årige Nicky anordnar med sitt Truce-team gatuevangelisation på världens farligaste platser. I den tjänsten Mer info: tel , Roger Larsson (fr-lö) Barbro Erling Fd fruktad gängledare Nicky Cruz är känd från filmen Korset och stiletten världen över. medverkar även hans fyra döttrar med sina män och hans hustru Gloria. Vi beslutade för flera år sedan att enbart fokusera på Jesu Kärlek. Inget för med sig lika mycket glädje som vandringen i den helige Andes gemenskap varje dag. Den helige Ande frågar inte vad man tycker om hans vägar. Han ber oss Birger Skoglund (on-to) Ester Heinonen allenast att följa. Han vill varje dag öppna för oss nya vägar att tjäna, bli inspirerade och skaffa erfarenheter, berättar Nicky Cruz. Om du vill förändra världen måste du först låta Gud förändra dig, så att Jesu brinnande kärlek blir din brinnande kärlek. Låt Gud tända ditt hjärta till själavinnande! Berätta för människorna om korset och syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Text: Else-Maj Leino Översättning: Markus Kemi Bild: Nicky Cruz Outreach Nicky Cruz besöker Helsingfors i Finland i en allkristen konferens Mötesprogram 27/6.-1/7 Onsdag - lördag: Pingstkyrkan Onsdag 27/ Öppningsmöte Helandemöte. Birger Skoglund Torsdag 28/ Undervisning. Birger Skoglund Helandemöte. Birger Skoglund Fredag 29/ Undervisning. Barbro Erling Helandemöte. Roger Larsson Lördag 30/ Mirakelmöte. Ester Heinonen Israelmöte. Israelisk lovsång och Vesa Kemi Profetiskt möte. Roger Larsson Torsd-lörd: Servering mellan mötena Söndag 1/7 i Agape Avslutningsmöte. HHN Mirakelmöte. Ester Heinonen

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag! Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net

K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net K ristet L iv Allkristen väckelsetidning, Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 2/2013 LaDonna Osborn: Församlingen är kallad att förändra världen sida 6

Läs mer

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson:

Kristet Liv. En tyst bön från hjärtat Sidan 6. Från krigsbarn till Guds barn Sidan 4. Evangelisten Roger Larsson: Ny kristen TV-kanal i Sverige Sidan 3 och 4 P.P. Consignment Norden B Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 4 Evangelisten Roger Larsson: En tyst bön från hjärtat

Läs mer

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12

Kristet Liv. Gud är en god Gud. Sjunger country gospel med budskap om frälsning Sida 12 Kristet Liv Allkristen väckelsetidning Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net P.P. Consignment Norden B Nr 1 2012 Karl-Erik Appelfeldt: Jag är inte alkoholist, utan en ny skapelse, en

Läs mer

Bed och ni skall få (Matt 7:7)

Bed och ni skall få (Matt 7:7) Nr 3 2010 årgång 24. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning Bed och ni skall få (Matt 7:7) Varför går vi till nattvarden? Vilken gudstjänst behagar Gud? BIBEL OCH BEKÄNNELSE Lutherska Bekännelse kyrkans tidning.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR?

J E S U O R D INNEHÅLL. Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? J E S U O R D INNEHÅLL Del Ett VEM SÄGER NI ATT JAG ÄR? Problemet med religionen Världens ljus Uppenbarelsen Det levande ordet Fadern Den gode herden Mat för själen Del Två DET NYA RIKET Himmelriket Det

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV omslagsbild: isak engström REdAKTÖREn HAR ordet EvA AnDERSSOn

Läs mer

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig.

Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör ock för mig. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Årg. 24 Ps. 119:105 1/2012 Jesus för världen givit sitt liv; Öppnade ögon, Herre, mig giv. Mig att förlossa offrar han sig, Då han på korset dör

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

Väckelse vad är det? Sidan 1

Väckelse vad är det? Sidan 1 Väckelse vad är det? 1. Vad är väckelse? a. Exempel Det var i en vanlig svensk småstad. En liten församling, mest bestående av gamla medlemmar, anordnade en kort väckelseserie. Den skulle vara någon vecka.

Läs mer

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN

GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN GUDSTJÄNSTBOK FÖR METODISTKYRKAN 1 INNEHÅLL GUDSTJÄNSTEN / introduktion... 4 Ordets och bordets gudstjänst 5 Ordets och bordets gudstjänst för alla åldrar 9 Ordets gudstjänst 12 Bordets andakt 14 RITUALER

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Min levnadsbeskrivning

Min levnadsbeskrivning Gunborg Carlsson Min levnadsbeskrivning (2010) 1 Förord Det är nu två år sedan jag avslutade min levnadsbeskrivning. Det är mycket som har hänt de senaste åren. År 2010 ramlade jag framåt och slog i pannan

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Lag och evangelium med Jesus som läromästare

Lag och evangelium med Jesus som läromästare Lag och evangelium med Jesus som läromästare Hållet vid kyrkodagar Sala 2011 av pastor Jakob Fjellander, Lutherska Konkordiekyrkan Bröder och systrar i Herren! Jag ska nu hålla ett föredrag som bär titeln

Läs mer

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1

Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Nr 1 2015 årgång 29. Finlandsupplaga årgång 1 Rena mig med isop så att jag blir ren, tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Ps 51:9 Depositfoto BIBEL OCH BEKÄNNELSE Tidning för Lutherska Bekännelse

Läs mer

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006

till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 L till evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 3 2006 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Kristus gör oss fria Guds välsignelse följer mig Praktisk vägvisare i livet

Läs mer

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN

Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN WWW.OPUSDEI.ORG J. A. Loarte Marias liv 1. DEN OBEFLÄCKADE AVLELSEN Berättelsen om människan på jorden är historien om Guds barmhärtighet. Han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå

Läs mer