Låt kroppens berättelser ta form

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Låt kroppens berättelser ta form"

Transkript

1 Låt kroppens berättelser ta form Ett seminarium om några olika vägar att ge gestalt åt det som "sitter i kroppen" - dansterapi, psykodrama och uttryckande konst Hotell Öresund Landskrona 9-11 maj 2008 Forum för sociometri och psykodrama

2 Målsättning 2 Forum för sociometri och psykodrama arrangerar sedan några år tillbaka seminarier och konferenser där vi vid varje tillfälle för samman psykodrama med en annan teori eller metod. Vi utgår från ett tema som kan intressera båda riktningarna. Syftet är flerfaldigt. Utövare av psykodrama behöver träffas i sammanhang där vi kan lära av varandra och utveckla metoden. Psykodramatiker har också behov av att möta personer som arbetar inom närliggande områden. Även här handlar det om ett ömsesidigt utbyte där vi alla får möjlighet att reflektera över såväl vårt eget som varandras arbetssätt. Vi vill med dessa konferenser även nå ut till personer som inte vet så mycket om psykodrama eller om det tema som konferensen handlar om. Kroppens berättelser Vårens konferens har fått namnet "Låt kroppens berättelser ta form". Hösten 2005 ordnades en konferens i Laholm med rubriken Kroppen minns vad du har glömt. Utgångspunkten den gången var ett arbete som bedrevs på en vårdcentral i Laholm med grupper där psykodrama och Basal Kroppsterapi kombinerades. Nu återvänder vi till södra Sverige och fortsätter med temat kroppen. Medverkande är psykodramatiker, dansterapeuter och uttryckande konstterapeuter. De senaste åren har olika former av kognitiv terapi ägnats stor uppmärksamhet. Inom familjeterapin har de språksystemiska teorierna och den narrativa terapin klivit fram. Allt detta är spännande. Men när orden inte finns till hands och smärtan, sorgen eller oron uttycks genom kroppen, då behövs ofta något mer än rent verbala terapiformer. Det är några av dessa formerna vi vill presentera samt utforska hur de kan kombineras och hur vi kan inspireras av varandra. Psykodrama och andra kreativa uttrycksformer Psykodrama betyder "själen i aktion" och är en metod som kan användas i många fler sammanhang än rent psykoterapeutiska. J L Morenos filosofi, som bygger på hans tankar om kreativitet och spontanitet, ligger till grund för metoden. Den bärande tekniken är rollbytet. När man tar rollen av en annan person, en fantasifigur eller en sida av sig själv, får man möjlighet att se världen och sig själv ur ett nytt perspektiv. Med hjälp av en psykodramaregissör och en grupp kan man utforska sin relation till sig själv och andra, bearbeta händelser, träna olika sätt att hantera livssituationer och förbereda sig inför framtiden. Dr. J L Moreno, psykodramats skapare, visste att själen kan ge sig till känna när kroppen kommer i rörelse. Han skapade olika slags uppvärmningar och starters som kunde bidra till att minnen som lagrats i kroppen medvetandegörs och formas till en berättelse, ett drama på scenen. I de flesta former av kroppspsykoterapi menar man att många av våra svårigheter har sina rötter i erfarenheter från tiden innan vi lärt oss prata. Under den kroppsinriktade psykoterapin kan man komma i kontakt med

3 3 sådana upplevelser. I Uttryckande Konst ligger fokus på den kreativa processen. Man arbetar med bildskapande och betraktande, rörelse och dans, musikupplevelser, gestaltning och psykodrama samt med poesi och kreativt skrivande. Kombinationen av uttryckssätt berikar och fördjupar den terapeutiska processen och blir en brygga mellan vår inre verklighet och vår yttre verklighet, mellan oss själva och andra. Dansterapi är en konstnärlig terapiform som använder dans och rörelse för att integrera kropp och själ. Dansterapi utgår från att en persons rörelsemönster avspeglar en del av personligheten. Vårt sätt att röra oss ger oss kunskap om både det vi lärt oss ge uttryck för och det vi lärt oss dölja. Genom dansterapi kan kroppsmedvetenheten ökas. Sambandet mellan det fysiska, emotionella och kognitiva kan stärkas. Både fysiska spänningar och psykiska konflikter kan bearbetas. Medverkande, Låt kroppens berättelser ta form, den 9-11 maj 2008 Hans-Gösta Almroth, psykodramaregissör, arkitekt, varit verksam inom Svenska Morenoinstitutet i många år. Workshop: "Drömmare med öppna ögon?". Med dramats hjälp tittar vi på inre hinder för att genomföra det våra livsdrömmar. Anita Berger, skådespelare, trubadur, har gått grundutbildning i psykodrama, långvarig praktik i tai chi och qigong. Elda Bonora, socionom, psykodramaassistent, verksam i Malmö. Nike Brandt Poulsen, Psykolog, autoriseret, specialiseret af Dansk Psykologforening i psykoterapi og supervision, psykodramaressigør og utbildad på School of Playback New York. Virksom på Vestkusten med utbildning af socialpædagoger. Kgs. Lyngby, Danmark. Workshop: Beretter om supervision af socialpædægoger på døgninstitution ved hjælp af Playayback Teater hvor empati og gruppe kjænsla økades. Kanske Ni selva vil gøre små berettelser ved hjælp af Playback former? I vil så komme til at opleve at med selv en kort introduktion går det at reflektere spejlinger tilbage til beretteren på et roligt og indelvende sæt. Cecilia Gudmundsson, utbildad vid Balettakademien och på Danshögskolan i Stockholm och sedan 2003 auktoriserad dansterapeut. Har ett långvarigt och givande samarbete bakom sig med Lisbet Hansson, både som danspedagog och dansterapeut. Intresset för dansens helande verkan väcktes framförallt när de på 90-talet arbetade på Rädda Barnen med dans för barn med flyktingbakgrund. Workshop tillsammans med Lisbet Hansson: Möten - kroppsuttryck och känslor. Christina Hagelthorn, leg psykoterapeut, socionom, Certified Director of Psychodrama, Socio-metry and Group Psychotherapy, utbildad av Zerka T. Moreno vid Moreno Institute i New York och vid Instituto de Psicodrama Jacob L. Moreno i Buenos Aires. Hon är också registrerad som Trainer hos British Psychodrama Association. Sedan drygt tjugo år har hon arbetat med både egenerfarenhets- och utbildningsgrupper i USA, Europa och

4 4 Latinamerika. Hon har publicerat artiklar om psykodrama i skandinaviska och engelska tidskrifter. En workshop om psykosomatik, "Kroppen talar sitt eget språk" samt föreläsning om psykodrama i storgrupp. Lisbeth Hansson, utbildad vid Balettakademien och på Danshögskolan i Stockholm och sedan 2003 auktoriserad dansterapeut. Har länge samarbetat med Cecilia Gudmundsson som danspedagog och dansterapeut. Läs mer om workshopet som Lisbeth och Cecilia gör tillsammans under Cecilia Gudmundsson. Eva Håkansson, uttryckande konstterapeut med fördjupningsutbildning i intermodal psykodra-ma och action methods. Workshop tillsammans med AnneLie Rudbäck-Ferm: Kroppen - Musiken - Bilden - Vägar till ditt kreativa rum. Under denna 3 timmars workshop kommer vi utgå från kroppen för att öka närvarokänsla och spontanitet samt släppa på onödiga spänningar. Du kommer bjudas in i en guidad musikresa och ett fortsatt utforskande i det fria måleriet. Work-shopen bygger på lust! Prestation lämnar vi utanför rummet - det handlar om att utforska det Du tror Du inte kan men kan! Göran Högberg, psykoramaregissör, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Edith Jordan, sjukgymnast och diplomerad uttryckande konstterapeut. Verksam inom psykiatriska öppenvården i Karlstad. Workshop: "När kroppen är i vägen". Inger Lagersson, leg sjuksköterska, stressteraput, gått fortbildning i psykodrama, workshop tillsammans med Ragnhild Poppius, se längre ner. Tina Mangold, samtalsterapeut och kursledare i måleri, dans och meditation; kreativa tekniker för hälsa och självkännedom, Laholm. Workshop tillsammans med Laila Torkildsen: Meditation och inre bilder. I meditationen kommer vi att utgå från Närvaro; att landa i det som är inom oss i nuet, och efterhand tillåta oss att gå in i Stillhet. Vi inleder meditationen i rörelse, och övergår till en sittande (eller liggande) meditation. När bruset inom oss stillnat, när tankar, känslor och kropp har kommit till ro, kan det som annars är svårt att förnimma, ges form. Det är som om stillheten ger plats för bilder som kommer ur en annan, och kanske djupare, källa inom oss. Kanske är det känslor och situationer vi lever i som behöverges plats, kanske är det upplevelser ur meditationen; Vi tillåter det som vill, ske, och målar, helt utan krav, våra bilder. Kristofer Nilsson, psykodramaassistent, teaterregissör, Linköping. Workshop: Hinder. Vilken roll spelar du just nu i Livet? Vad hindrar dig ifrån att nå ditt mål? Eva Norling Bergdahl, leg psykolog leg psykoterapeut. Workshop "Att knyta livsviktiga band. I workshopen utforskar vi tillsammans hur sång och ramsor kan användas för att skapa kontakt och främja samspel.

5 5 Ragnhild Poppius, psykodramaregissör, TEP (Trainer, Educator and Practitioner by the Nordic Board of Examiners), leg psykoterapeut. Workshop: Det tomma pappersarket. Om att ha skrivkramp, sakna inspiration eller känna sig oförmögen att skapa. Om att som psykodramaregissör ha respekt för vad det tomma pappret vill säga och komma ihåg att hela gruppen är med, på ett eller annat sätt, när ett psykodrama skapas. Annelie Rudbäck-Ferm, uttryckande konstterapeut med fördjupningsutbildning i intermodal psykodrama och action methods. Workshop tillsammans med Eva Håkansson: Kroppen - Musiken - Bilden - Vägar till ditt kreativa rum. Leif Strindberg, leg läkare, spec i barn- och ungdomspsykiatri, psykodramaregissör, familjeterapeut. Workshop: "Bordspsykodrama" Om BOF, barnorienterad familjeterapi. Ulla-Stina Söder-Eriksson, psykodramaregissör, TEP, en av grundarna till Svenska Morenoinstitutet, även verksam inom Institutet för Psykisk Hälsa. Judith Teszáry, psykodramaregisör, medförfattare till boken När orden inte räcker. Workshop: Mentaliseringsprocessen i psykodrama. Laila Torkildsen, psykodramaregissör, leg psykoterapeut, workshop tillsammans med Tina Mangold. Karin Thulin, dansare, dansterapeut, medförfattare till När orden inte räcker och författare till Alla dessa rum som kom ut våren 07. Karin visar och berättar om sitt arbete med dansterapi i storgrupp med efterföljande workshop. Tid, plats, uppläggning Konferensen äger rum på Hotel Öresund i Landskrona fredagen den 9/5 kl söndagen den 11/5 kl Vi startar med registrering fredag kväll kl och samlas därefter i storgrupp. På fredagkvällen kommer vi att arbeta mellan kl och På lördagen startar vi kl och arbetar fram till kl På söndagen arbetar vi mellan kl och Vi kommer att växla mellan arbete i storgrupp och parallella seminarier och workshops. Hotel Öresund är ett hotell med atmosfär och anor från 1700-talet, tillbyggt i olika etapper, med bra arbetslokaler och nyrenoverade hotellrum. Hotellets gäster använder SPA-avdelningen utan kostnad. Hotellet ligger helt nära hamnen där båtarna till Ven går. Om du har möjlighet att komma kvällen före kan du cykla en dag på Ven som är en fantastisk ö.

6 Kostnad 6 Konferensavgiften är kr inklusive moms om arbetgivare betalar eller om du har egen firma. Betalar du själv är avgiften kr. För stud/arbetslös/pensionär är kostnaden kr. Om du önskar äta måltider på hotellet kostar det 660 kr för hela helgen. Alla summor är inkl. moms. Vi behöver ha din anmälan, inklusive anmälningsavgift, senast den 15 mars. Om du anmäler dig och betalar före den 1 mars sätts avgiften ner med 400 kr. Anmäl dig genom att fylla i talongen längst ner eller genom att skicka uppgifterna via mail. Boende Man kan själv boka rum på hotellet eller på något annat hotell. Boendet ingår inte i avgiften. Det finns flera billiga hotell i närheten. Det finns också ett STF vandrarhem, S:t Olovsg. 15, Landskrona, Information och anmälan När vi har fått din anmälan bekräftar vi den med ett brev eller mail samt skickar faktura och inbetalningskort. Anmälningsavgiften är 700 kr. Det går givetvis bra att betala hela konferensavgiften på en gång. Ca två veckor innan konferensen skickar vi ett utförligt schema, deltagarlista och övrig information. Anmäl dig till Forum för sociometri och psykodrama, Sjöbjörnsvägen 29, Stockholm, , Jag anmäler mig till konferensen Låt kroppens berättelser ta form i Landskrona Den 9 11 maj Namn: Adress: Tel: E-post: [ ] Önskar delta i måltiderna. Något särskilt ang maten: [ ] Önskar endast delta i konferensen. Fakturaadress, om ej adressen ovan:

7 7

Psykodrama - den terapeutiska teatern

Psykodrama - den terapeutiska teatern Psykodrama - den terapeutiska teatern Psykodrama som teater och teater som terapi Den 19-21 mars 2010 Karlstad Svenska Morenoinstitutet och Norsk Psykodrama-Akademi Välkommen till seminariet 2 Vi vänder

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, TILLHÖRIGHET & ORGANISATION EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer SFT Svensk Familjeterapi Nummer 4/2011 Svensk Familjeterapi Nr 4 2011, årgång 22 Issn 100 3421 Utges av Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT) Redaktör: Anita Blom af Ekenstam, Redaktör/layout: Mårten

Läs mer

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Arbetsterapi/Fysioterapi. Examinationsuppgift. änglarna i himlen inte vad de ska göra med Dig

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Arbetsterapi/Fysioterapi. Examinationsuppgift. änglarna i himlen inte vad de ska göra med Dig Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi/Fysioterapi Examinationsuppgift Frigörande dans sett ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. Jag älskar dansen för den befriar människan från tingens

Läs mer

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välommen till en helt ny värld, där bara din fantasi sätter gränser för vad du kommer att uppleva! Du kan göra övningarna i ordnin eller någon du känner

Läs mer

Tillsammans är vi ljus!

Tillsammans är vi ljus! Föreningen Ljusgården Januari-Juni 2015 Tillsammans är vi ljus! helhetscenter för andlig och personlig utveckling OBS! Alla evenemang är på Platensgatan 16 om inget annat står i programmet Föreningsinformation

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Välkomna hit!

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Välkomna hit! SFT Svensk Familjeterapi Nummer 2/2011 Välkomna hit! Svensk Familjeterapi Nr 2 2011, årgång 22 Issn 100 3421 Utges av Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT) Redaktör: Anita Blom af Ekenstam, Redaktör/layout:

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater. Kursplan antagen: 2007-08-27

Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater. Kursplan antagen: 2007-08-27 Lust, kraft och mod Kursverksamheten vid Stockholms Improvisationsteater Kursplan antagen: 2007-08-27 Innehåll FÖRORD... 4 1. BAKGRUND... 5 DEN IMPROVISERADE TEATERNS HISTORIA... 5 KONSTNÄRLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT...

Läs mer

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Årsrapport 2010. Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Årsrapport 2010. Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Årsrapport 2010 Det må se snett ut men någonstans finns ändå möjlighet till balans Malmö, Turning Torso, september 2010 Sektionen för psykiatri och psykosomatik inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

RESURSNYTT MUSIK. Tema: Ett besök i replokalen

RESURSNYTT MUSIK. Tema: Ett besök i replokalen RESURSNYTT ser dina resurser #3 Tema: MUSIK Ett besök i replokalen Koncentration, glädje och prestigelöshet präglar stämningen när Piri Piri and the Dreamers repar tillsammans. LEDARE Musik på Resursteamet

Läs mer

22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 HÄGG. TEXT Atti Soenarso. FOTO Sara Appelgren. MEETINGS INTERNATIONAL No. 42 2011 2011 No. 42 MEETINGS INTERNATIONAL

22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 HÄGG. TEXT Atti Soenarso. FOTO Sara Appelgren. MEETINGS INTERNATIONAL No. 42 2011 2011 No. 42 MEETINGS INTERNATIONAL 22 SIDRUBBE SIDRUBBE 23 M HÄGG TEXT Atti Soenarso FOTO Sara Appelgren 24 SIDRUBBE KREATIV ORDNING 25 Från tankekaos till kreativ ordning Jag bröt foten på ljusrepetitionen före premiären till vår stora

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

viktig föreningsinformation

viktig föreningsinformation www.sflk.se Sommarnummer med viktig föreningsinformation och antonymer!!! Sommaren är här en tid som kanske innebär att göra något annorlunda jämfört med andra tider på året. Vi hoppas att medlemsbladet

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

VÄLKOMMEN till POMS - Habiliteringspsykologernas Yrkesförenings konferens 2011 i Södertälje med temat psykologisk behandling.

VÄLKOMMEN till POMS - Habiliteringspsykologernas Yrkesförenings konferens 2011 i Södertälje med temat psykologisk behandling. VÄLKOMMEN till POMS - Habiliteringspsykologernas Yrkesförenings konferens 2011 i Södertälje med temat psykologisk behandling. Vi habiliteringspsykologer sysslar ständigt med utmaningen att anpassa de teorier

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer SFT Svensk Familjeterapi Nummer 3/2014 Jag tänker att de stimuli jag får påförda som terapeut påverkar mig i alla situationer där jag verkar; både i mitt arbete som terapeut och som privatperson. När jobbet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

På gång NLP awards. Hur ser kartan ut för NLP- utbildningar i Sverige?

På gång NLP awards. Hur ser kartan ut för NLP- utbildningar i Sverige? BOKA kvällen den 19 april för NLP föreningens årsmöte! Hur ser kartan ut för NLP- utbildningar i Sverige? Hur är det med kvaliteten på NLP-utbildningar i Sverige och utomlands? Styrelsen har från tid till

Läs mer