Unikt initiativ spar pengar för förvaltare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unikt initiativ spar pengar för förvaltare"

Transkript

1 fastighetsförvaltaren nr Unikt initiativ spar pengar för förvaltare IT Digitala ritningsunderlag i 3D har blivit en allt viktigare tillgång för fastighetsförvaltare. Korrekt utförd och hanterad är informationen av stort värde. Även möjligheterna att spara pengar i tidigare faser av en byggnads livscykel är stora. Totalt kan en samordnad projektering ge byggbranschen enorma vinster, både i tid och pengar. I syfte att få en effektiv förvaltning av byggnader har tolv större svenska fastighetsägare slutit sig samman och tagit fram en egen kravspecifikation för information i 3D-modeller. En av de stora vinsterna är att förvaltaren får kontroll över utrymmena i en fastighet. Cadunderlagens potential för besparingar i byggbranschen är något som våra nordiska grannar upptäckt sedan länge. I Danmark, Norge och Finland finns idag statliga regler och föreskrifter om hur 3Dbyggmodeller ska vara utformade, för att samordningen mellan byggbranschens olika discipliner ska bli maximal. Vinsterna är stora genom alla led från projektering, till byggnation och förvaltning. Men särskilt fastighetsägarna, som ju förvaltar de färdiga byggnaderna under en mängd år, är intresserade av att den information som genereras blir korrekt från första början och anpassas till deras egna förvaltningssystem och databaser. Då är möjligheterna till en effektiv förvaltning störst. Därför handlar det inte längre enbart om att ta fram ritningar i traditionell mening, utan även om att hantera data i komplexa byggmodeller. Gör sin egen specifikation I brist på statliga direktiv i frågan har tolv större svenska fastighetsägare nu slutit sig samman och på egen hand tagit fram en kravspecifikation, som de anser rimlig när det gäller informationen i 3Dbyggmodeller. Specifikationen består av tre delar, en generell del med allmänna riktlinjer, en del som är företags- eller projektspecifik och där en enskild fastighetsägare kan ange sina särskilda behov, och slutligen webbaserade anvisningar och stöd för de leverantörer som ska leverera data till ett visst byggprojekt. Kravspecifikationen ansluter till FI2, den svenska de facto-standarden för kommunikation av data mellan olika system. - En av de stora vinsterna för oss som förvaltar fastigheter är att ha kontroll över utrymmen, säger Per Erlandsson, cadstrateg på RegionFastigheter Skåne och drivande i satsningen. - Vi behöver bland annat kunna läsa areor enligt svensk standard för bruksarea, bruttoarea och nettoarea. I förvaltningsfasen, som ju omfattar väldigt många år i de flesta fall, sker det dagliga förändringar. Hyresgäster flyttar in och ut, lokalerna ska omdisponeras för olika verksamheter, man byter entreprenörer för bevakning, städning eller larmåtgärder, drar om el- och teleinstallationer eller gör om ventilationssystemen. - Noggranna, väl uppdaterade 3D-modeller är också viktigt av säkerhetsskäl, bland annat behöver Räddningstjänsten underlag för insatsplaner inför kriser av olika slag. Det är inte svårt att tänka sig vilka otäcka konsekvenser ett felaktigt underlag skulle kunna få vid exempelvis en brand, säger Per Erlandsson. Ann-Sofi Holmgren

2 0 FASTIGHETSFÖRvALTAREN nr IT PacketFront förvärvar USA-bolaget DynamicCity Förvärvet kombinerar marknadsledande teknik, erfarenhet och tjänster för att skapa den främsta nyckelfärdiga lösningen för stadsnät och öppna fibernät. PacketFront, pionjärer inom öppna bredbandsnät och marknadsledande inom teknik för fiber till hemmet (FTTH), tillkännager idag att företagets amerikanska dotterbolag PacketFront Inc har förvärvat DynamicCity, bolaget bakom det epokgörande UTOPIA-initiativet. - Med det här förvärvet får PacketFronts kunder tillgång till Nordamerikas bästa kompetens inom öppna accessnät och offentliga bredbandsinitiativ, säger PacketFronts VD Martin Thunman. Våra kunders framgång är viktigare än allt annat och vi vet att framgång kräver mer än bra teknik. Tillsammans med teamet hos DynamicCity kan vi nu erbjuda våra kunder erfarenhet och kunskap om hur man bäst designar, utvecklar, finansierar, bygger, hanterar och marknadsför stora öppna bredbandsnät. Keith Wilson, DynamicCitys VD, som nu blir ansvarig för Asset Management hos PacketFront Inc, håller med: - Vi är mycket entusiastiska över att börja arbeta med PacketFront. PacketFront har otvivelaktigt marknadens bästa verktyg och system för hantering av öppna bredbandsnät där konkurrerande leverantörer lägger många olika tjänster. Tillsammans med den kunskap vi från DynamicCity har om hur man bäst driver och förvaltar öppna nät ger vi kunderna marknadens bästa nyckelfärdiga lösningar. En av DynamicCitys största kunder är UTOPIA, ett samägt öppet fibernät som drivs av 14 städer i USAdelstaten Utah. Paul Morris är UTOPIAs Executive Director: - PacketFronts förvärv av DynamicCity är en väldigt spännande utveckling för UTOPIA. Vi, och våra abonnenter, ser fram emot nästa språng i utvecklingen av öppna bredbands-nät och är övertygade om att PacketFront med förstärkning av Dynamic- City är den organisation som kommer att göra det språnget möjligt. PacketFront kommer att integrera DynamicCity i sin verksamhet i USA under de närmaste månaderna. Kontoret i Utah kommer att vara bas för tjänster och konsult-verksamhet medan försäljning och back office-funktioner kommer att skötas från Packet- Fronts nya amerikanska kontor i Denver, Colorado Arne Öster Om DynamicCity DynamicCity är drivkraften bakom det epokgörande öppna UTOPIA-nätverket, som skapats av 14 städer i USA-delstaten Utah. Utah-städerna började samarbeta för att kunna erbjuda hushåll och företag tjänster baserade på öppna fibernät. DynamicCity är också inblandade i flera liknande projekt runt om i USA. Man arbetar bland annat med kostnads- och intäktsanalyser, upprättande av affärsplaner och serviceavtal, nätverksdesign, konsultationer och implementering av nätverk samt löpande underhåll av bredbandsnät. Om PacketFront PacketFront är pionjärer inom öppna bredbandsnät och utvecklar avancerade lösningar för FTTH (fiber till hemmet). Med PacketFronts lösningar möjliggörs fullt automatiserade nät där många tjänsteleverantörer kan leverera konkurrerande tjänster över samma infrastruktur. Företaget är marknadsledande och arbetar ständigt med att utveckla såväl teknik som affärsprocesser för öppna bredbandsnät. PacketFronts huvudkontor finns i och man har dessutom kontor i Denver, Oslo, Amsterdam och Shanghai. Triple Play över koax-nät 100 Mb/s Med Teleste s ETTH lösning kan man överföra höghastighetsdata på en befintlig koaxialkabel. I alla fastighetsnät finns det en koaxial-kabel installerad för TV distribution som teoretisk klarar upp till 5 Gbit/s data. Så i en koax finns det kapacitet för framtiden. Teleste presenterar nu två lösningar för att kunna överföra 100Mbit/s data över befintligt koaxialt kabelnät: EoC-S Ethernet över koax stjärnät och EoC-C Ethernet över koax kaskadnät. Tillsammans med PromaCom blir Teleste din helhetsleverantör inom FttH och kan erbjuda totallösningar för triple play tjänster över alla typer av nät. TELESTE är den ledande europeiska leverantören av bredbandiga nätverkslösningar för kabel-tv operatörer världen över och är erkänd för sina innovativa lösningar. TELESTE SWEDEN AB tel , PROMACOM AB tel

3 FASTIGHETSFÖRvALTAREN nr Arkitektur Svenska arkitekter ritar bostäder i Sankt Petersburg SWECOs arkitekter ska planera ett ryskt bostadsområde med skandinavisk design. Uppdraget är ett av SWECO FFNS största i landet och är värt omkring 23 miljoner kronor. I våras vann SWECO FFNS förslag Måsen en tävling kring utformningen av nya bostäder längs floden Neva nordväst om Sankt Petersburg. Nu går projektet in i ett nytt skede och SWECO ska ha det övergripande ansvaret för att detaljplanera och projektera bostadsområdet. - Möjligheterna för svenska arkitekter är mycket stora i Ryssland. Det byggs och expanderas för fullt. Många ekonomiskt starka investerare i Ryssland efterlyser en västerländsk kvalitet i såväl nybyggnadsprojekt som ombyggnadsprojekt, säger Jan Mattsson, VD på SWECO FFNS. Ett skandinaviskt tankesätt med fokus på frågor som rör hållbar utveckling och energihushållning har präglar arbetet med bostadsområdet. - Vi har arbetat utifrån ett skandinaviskt upplägg Faktaruta: med genomgående lägenheter och stora fönster som utnyttjar ljuset maximalt. Vi har även valt att fokusera mycket på utemiljön med grönområden och parker, säger Mark Ryberg, utlandsansvarig på SWECO FFNS och chef för Malmökontoret. Ett flertal bostadsprojekt är på gång längs floden Neva. Norr om Måsen ligger en starkt trafikerad väg. SWECO FFNS har därför ritat ett svängt hus med en skyddande lummig gård med fyra punkthus längs floden. Den svängda formen, som liknar en mås, har gett kvarteret dess namn. Totalt kommer 230 lägenheterna att finnas i området, alla med utsikt mot vattnet. En förskola och en restaurang inryms även i projektet. Uppdraget utförs åt börsnoterade Setl-city, ett av de största fastighetsbolagen i Sankt Petersburg. Arne Öster SLUG 3000 SLUG 3000 SLUG 3000 SLUG 2010 SLUG 2020 SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. SWECO har anställda i åtta länder och omsatte 2006 cirka 3,9 Mdr SEK. För närvarande genomför SWECO uppdrag i cirka 75 länder runt om i världen. SWECO-aktien är noterad på sbörsen. Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro:

4 52 fastighetsförvaltaren nr Arkitektur Kulturmiljö ett smörjmedel i stället för bromskloss Bevarande av gamla kulturmiljöer har av många länge ansets stå ivägen för utveckling och nya jobb. Men så är inte fallet längre. I dag anses platsens betydelse för regional tillväxt ha stor betydelse och då i synnerhet den kulturella miljön. Bortsett från att vårt kulturarv visar våra rötter, bakgrunden till vad vi är i dag och är något att luta sig på för att finna självidentitet, anses det i dag även vara själva motorn i utvecklingen. I den globala konrurrensen tävlar inte bara länder med varandra, utan även regioner i länder om utveckling och nya jobb genom att locka till sig kreativa individer, såsom inovatörer, människor som skapar nya företag, IT-experter, arkitekter, kulturpersonligheter, osv. Det gamla lockar Genom att begreppen har vänt från att anses vara bromskloss till att bli ett smörjmedel för samhället har kulturmiljöer fått den status de förtjänar. Fastighetsägaren Christer Harling i Göteborg har lyckats dra till sig trendiga hyresgäster inom rörelser och yrkenskategorier på frammarsch och framgångsfaktorn har varit att ta vara på de kulturhistoriska värdena och återställa i stället för att riva och bygga nytt. Gammal gatsten framför asfaltsdjungel På kommunernas gatuenheter har man under lång tid dragit sitt strå till stacken på många håll i landet genom att återskapa gatubeläggningar. I många kommuner har de gamla stadskärnorna fått sina ursprungliga gatubeläggningar med gatsten eller i vissa fall kullerstenar. Enligt professor Christer Berg på Sveriges Lantbruksuniversitet är det allra viktigaste just att bevara gator, torg och ursprungliga beläggningar. En splittrad stadsbild kan få struktur av en samlad gatubeläggning. Inte heller att förglömma är att 60 procent av vårat blickfång när vi är ute och går är just marken och vad är då vackrare än att fästa blicken på runda kullerstenar. Peter Lindskog-Bodin THE GLOBAL LEADER IN INFRARED CAMERAS NYHET! BCAM SD: Fler bilder (SD-kortet rymmer 1000 radiometriska värmebilder) Bättre bildkvalitet (0,10 C NETD) Ännu mer användarvänlig Nu med kraftfulla programvaran QuickReport! Hitta vattenskador Inspektera byggnader Spara energi FLIR Systems AB, Tel: , E-post: Hitta dolda fel i byggnader, använd BCAM! FastighetsforvaltarenBCAM.indd :35:09

5 FASTIGHETSFÖRvALTAREN nr Arkitektur Planerna för nya Arkitektskolan börjar ta form Studerande vid KTH Arkitektur i har fått vänja sig vid att just deras skola år efter år av stidningarna utses till stans fulaste byggnad. Men nu skall det bli ändring på det. Under 2009 är det tänkt att studenterna skall få flytta från sitt utskällda betonghus i korsningen Östermalmsgatan/ Engelbrektsgatan till Campus Valhallavägen..Studerande vid KTH Arkitektur i har fått vänja sig vid att just deras skola år efter år av stidningarna utses till stans fulaste byggnad. Men nu skall det bli ändring på det. Under 2009 är det tänkt att studenterna skall få flytta från sitt utskällda betonghus i korsningen Östermalmsgatan/ Engelbrektsgatan till Campus Valhallavägen. KTH Campus utgör tillsammans med campusområdena kring s universitet och Karolinska Institutet ett av Europas forskningstätaste områden med studenter. KTH Campus entré är en port till s stenstad och en länk till Nationalstadsparken. Ett stråk mellan KTH, Albano och Frescati med arbetsnamnet den Akademiska landsvägen tar sin början vid KTH Campus nya entré där tre gator möts, Drottning Kristinas väg, Osquars backe och Lindstedtsvägen. Vid detta entrétorg, i förening med KTH Campus nya entré, ska Arkitektskolans nya lokaler byggas. Fyra arkitektbyråer tävlade om uppdraget Att få rita den nya arkitektskolan är ett statusfyllt uppdrag. Akademiska Hus som äger och förvaltar statens skolor och forskningshus inbjöd fyra arkitektkontor att tävla om uppdraget. Förslagen skulle omfatta två alternativ. I det ena skulle man bevara så mycket som möjligt av befintlig bebyggelse på platsen, det andra skulle vara ett rent nybyggnadsalternativ. Uppdraget omfattade att skissa såväl på den nya högskolan som att skapa en ny entré till det som kallas KTH Campus. Inbjudna arkitektkontor var Tham & Videgård Hansson Arkitekter i TEAM, POM PetrénMerom Arkitekter,, Schweiller Svensson Arkitektkontor, Vesa Honkonen Architects, Helsingfors och IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer, Wingårdh arkitektkontor, Göteborg & Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA architects, Tokyo. Inbjudna förslag skulle komma att bedömas av en särskild bedömningsgrupp med representanter från KTH och Arkitekturskolan, Akademiska Hus och Sveriges Arkitekter. Tham & Vidgård Hanssons vinnande förslag till nya arkitektskolan vid KTH. Förslaget från Tham & Videgård Hansson Arkitekter bäst Den 28 juni presenterades vilket förslag som juryn ansåg lämpligast. Tham & Videgård Hanssons förslag som bevarar befintliga byggnader och bygger nytt för Arkitektskolan på gården anser bedömningsgruppen löser uppgiftens alla delar på ett övertygande sätt. Förslaget är en utmärkt lösning av entréplatsen och ett spännande kompakt hus fritt placerat på gården som väl svarar mot programmet och de ställda förväntningarna. Inga av de förslag som lämnats med förutsättningen att all befintlig bebyggelse skall rivas anses tillföra sådana mervärden att det kan bli aktuellt. Däremot kan man tänka sig även att gå vidare med bevarandeförslaget från SANAA som i princip innebär att de befintliga husen rivs. Under hösten 2007 kommer Akademiska Hus och KTH att ta beslut om den fortsatta processen. Enligt planerna skall den nya högskolan tas i bruk under Klas Bergqvist

6 54 fastighetsförvaltaren nr Arkitektur Avsnitt Ny teknik skapar konstgjorda stränder Att bo nära vattnen är en trend som tycks slå rot och är populärare än någonsin. I alla städer runt om i landet med gamla hamn- eller varvsområden som varit oanvända blivit bebyggda. Trenden tog fart för något decennium sedan och växer sig allt starkare. I går man ett steg längre och hamnar således ute i vattnet. Det är i Kvarteret Kojan i Hornsberg på nordvästra Kungsholmen som det byggs lägenheter. För att få mer plats för parkstråk, gator och 400 av lägenheterna använder man en ny teknik för att skapa ny markyta i sjön. Det är teknikkonsultföretaget SWECO har tagit fram en konstruktion som gör det möjligt att bygga på vattet. Byggprojektet påbörjas i oktober förra året och beräknas vara färdigt i sin helhet Vattennära bostäder ersätter industriområden De gamla industritomterna på nordvästra Kungsholmen ska ersättas av bostadshus, gator, grönområden och en strandpromenad med kajer där båtar kan lägga till. Det är en 450 meter lång kajsträcka och motsvarande kvm utfyllnad i Ulvsundasjön vid Hornsbergsstrand och Kristinebergsstrand. Avancerad teknik skapar konstgjorda stränder En avancerad markförstärknings- och kajkonstruktionsåtgärd krävs och stora delar av arbetet måste utföras under vattnet med hjälp av dykare. Leran i sjön stabiliseras med kalkcementpelare, vilket är en beprövad förstärkningsmetod på land men som aldrig tidigare har använts i sådan omfattning i vatten. Längst ut mot vattnet avgränsas utfyllnaden med en spontkaj som byggs i nivå strax över vattnets yta. En balk av armerad betong gjuts sedan på spontens krön, som får en oregelbunden linjeföring för att likna en naturlig strandkant. Det är ett nytt tillverkningsrecept för betong som kan gjutas i vattenfylld form och ändå klara kraven på hållfasthet och frostbeständighet. Peter Lindskog-Bodin

7 55 fastighetsförvaltaren nr Avsnitt Arkitektur Professor Gudni A Johannesson efterlyser en byggstrategi mot dåligt väder Att bo nära vattnen är en trend som tycks slå rot och är populärare än någonsin. I alla städer runt om i landet med gamla hamn- eller varvsområden som varit oanvända blivit bebyggda. Trenden tog fart för något decennium sedan och växer sig allt starkare. Det är livsviktigt att entreprenörerna för de olika byggprojekten skapar en strategi för hur man ska klara påfrestningar under byggtiden även under dåligt väder. Jag har stött på alltför många byggprojekt, som pågått under mycket äventyrliga förhållanden, där man borde ha skyddat sig mot slagregn och annan nederbörd, konstaterar professor Gudni A Johannesson. Många byggprojekt inleds under sommarhalvåret när solen skiner och det är varmt väder. Då är det alltför få som tänker på att det faktiskt blir väderomslag och därför inte har någon strategi klar när höstregnen kommer, säger professor Johannesson fortsätter: De fuktproblem, som senare upptäcks i putsade ytterväggar och som debatten i dag handlar om, beror på fukt som uppstår under byggtiden plus inläckning av vatten kring dåliga detalj och plåtarbeten som sedan har svårt att torka ut. En genomtänkt strategi för att skydda bygget mot dåligt väder är en viktig del i fuktskyddet. Enligt professor Gudni A Johannesson är det inte alltid ekonomin som gör att entreprenörerna slarvar med väderskydd, utan oförmågan att se framåt och att skapa en strategi för de väderomslag som alla vet någon gång inträffar under ett byggprojekt. Gudni A johannesson Gudni A Johannesson, professor i byggnadsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i. Foto: Håkan Lindgren. 3VERIGES ÊLDSTA TRÊBRO 3VERIGES LÊNGSTA TRÊBRO ) EN DEL FALL HAR FÚRVÊRV OCKSÌ VARIT ETT SÊTT ATT VIDGA OCH UTVECKLA -ARTINSONS -EN DÌ HAR DET ALLTID VARIT VIKTIGT ATT DEN NYA VERKSAMHETEN ÊVEN PASSAR IN I KULTUREN %TT BRA EXEMPEL ÊR HISTORIEN OM VÌR SATSNING PÌ TRÊBROAR +ANSKE BIDROG,EJONSTRÚMSBRON 3VERIGES ÊLDSTA OCH LÊNGSTA TRÊBRO TILL ATT DEN MODERNA TRÊ BROUTVECKLINGEN TOG FART JUST I 6ÊSTERBOTTEN 0ARALLELLT MED VÌR SATSNING PÌ TRÊBROAR SEGLADE ÊVEN ETT ANNAT REGIONALT FÚRETAG UPP SOM PIONJÊR OCH PÌDRIVARE I TRÊBROUTVECKLINGEN $Ì HETTE DET 3VENSKA 4RÊBROAR OCH PRÊGLADES AV SAMMA INNOVATIVA ANDA SOM GENOM ÌREN VARIT EN VIKTIG DEL I -ARTINSONSANDAN BLEV FÚRETAGET EN DEL I KONCERNEN OCH HETER I DAG -ARTINSONS 4RÊBROAR $ÊRMED TILLFÚRDES BÌDE KOMPETENS OCH KAPACITET FÚR ATT VÊXLA UPP SATSNINGEN PÌ TRÊBROAR ) DAG ÊR VI 3VERIGES LEDANDE TILLVERKARE AV MODERNA GÌNG CYKEL OCH VÊGBROAR SLOG VI DESSUTOM,EJONSTRÚMSBRONS ÌR GAMLA LÊNGDREKORD MED EN METER LÌNG BRO VID 3TRÚMPILEN I 5MEÌ 4ÊVLINGSINSTINKTEN ÊR OCKSÌ EN DEL AV -ARTINSONSANDAN -ARTINSONS ÊR EN AV 3VERIGES STÚRSTA FAMILJEÊGDA TRÊFÚRÊDLINGSINDUSTRIER MED STARKA RÚTTER I 6ÊSTERBOTTEN &ÚRUTOM EN OMFATTANDE PRODUKTION AV SÌGADE TRÊVAROR ÊR -ARTINSONS 3VERIGES STÚRSTA PRODUCENT AV LIMTRÊ SAMT LEDANDE I.ORDEN INOM TRÊBROAR OCH BYGGSYSTEM I LIMTRÊ OCH MASSIV TRÊ +ONCERNEN HAR CA ANSTÊLLDA OCH EN ÌRSOMSÊTTNING PÌ DRYGT EN MILJARD KRONOR (UVUDKONTORET LIGGER I "YGDSILJUM 6ÊSTERBOTTEN,EJONSTRÚMSBRON M 3KELLEFTEÌ 3VERIGES LÊNGSTA TRÊBRO M 3TRÚMPILEN 5MEÌ -ARTINSONS "YGDSILJUM 4EL WWW MARTINSONS SE.ORRLÊNDSKT TRÊ MED MERVÊRDEN

8 56 fastighetsförvaltaren nr Miljö Engagemang och uppföljning viktigt för källsortering på Stångåstaden heter. Allt eftersom de gamla avtalen löper ut införs hushållsnära källsortering på fler områden vilket totalt innebär drygt lägenheter, vilket motsvarar 60 procent av hyresrätterna i kommunen. Det är ett intensivt arbete som pågått och som börjar gå mot sitt slut. - Vårt mål är att 95 procent av hyresgästerna ska ha tillgång till hushållsnära källsortering vid årsskiftet 2007/2008 och det kommer vi att nå. Då är vi ett halvår försenade, men med tanke på projektets omfattning och anpassning är vi nöjda med det målet, säger Agneta Dagersten, miljöchef på Stångåstaden. I Stångåstadens avfallspolicy står det att de ska verka för en avfallshantering med fokus på långsiktighet, arbetsmiljö, miljö, nöjd kund, estetik och ekonomi. Något som ställer höga krav på kvalitet och funktionalitet. sen, från att hjälpa till med att ta fram informationsmaterial, skyltar, manualer och utrustning till att hjälpa till med placering av kärl och vilka avfallsslag som ska sorteras. Jag känner ett stort förtroende för dem, säger Katarina Nilsson. Inställningen hos hyresgästerna har varit delade, inte minst eftersom avfallet tidigare skickades till förbränning på Tekniska verken och som har en stark ställning i kommunen. Med information och lyhördhet har Stångåstaden fått många att ändra inställning. - En viktig faktor till att vi lyckats så pass bra beror på att vi har lyssnat och tagit till oss hyresgästernas önskemål för att underlätta sorteringen. Till exempel att dörrarna till soprummen inte slår igen och att ljuset tänds automatiskt. Andra viktiga faktorer är att det finns bra utrymme och att soprummen hålls fräscha och snygga, säger Agneta Dagersten. Intresset för hushållsnära källsortering ökar stadigt bland fastighetsägare i hela landet. Anledningen är att det gynnar både miljön och hyresgästerna. Stångåstaden i Linköping har haft en tuff men framgångsrik resa. Sedan 2001 har det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping successivt infört källsortering i sina fastigheter. Förra året inleddes ett samarbete med SITA för hushållsnära källsortering som i inledningsskedet berörde lägen- Katarina Nilssson. Stångasortering. - En av utmaningarna har varit möjligheterna till att placera soprummen längs de naturliga gångstråket och så nära bostaden som möjligt, för att på så sätt öka tillgängligheten. Det är viktigt att alla får möjlighet att sortera, poängterar Agneta Dagersten. Katarina Nilsson är områdesansvarig i innerstaden och har varit delaktig i införandet av hushållsnära källsortering och som bygger på ett samarbete mellan hyresgäster, fastighetsskötare och avfallsentreprenören, i det här fallet SITA. - SITA har varit engagerade i hela den här proces- När alla soprum är anpassade för att möta kraven som lyckad källsortering ställer i form av utrymme, uppfräschning och information är det dags för nästa steg. - Det är viktigt att det finns en återkoppling till hyresgästerna med statistik om vilka mängder som har samlats in i just deras soprum. Tanken är ju att de ska känna av fördelarna på något sätt, förklarar Agneta Dagersten. Text och foto: Jessica Engvall

9 fastighetsförvaltaren nr Ökade transporter, mindre grönområden Ett stort antal människor utsätts för buller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad och inomhus. Därför upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i tätorter. Man känner sig dock mindre störd om man har en tyst sida i bostaden, alltså en sida mot en ostörd gård. Miljö Enligt Sveriges miljömål 15: God bebyggd miljö - ska städer, tätorter och annan bebyggd miljö utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation. Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta ökat kraftigt. Tätorterna har expanderat i ytterområdena, och därmed har avstånden och behovet av transporter ökat. För att mildra de negativa följderna krävs satsningar på miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel. Samtidigt som tätortsytan har växt har bebyggelsen i centrala delar förtätats; grönområden inne i tätorten har bebyggts. På så sätt har möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden minskat. Bebyggelsen står för cirka 40 procent av den totala användningen av energi i Sverige. För att minska utsläppen av koldioxid och därmed växthuseffekten byggs fjärrvärme baserad på biobränsle ut. Når vi miljömålet och delmålen? God bebyggd miljö har numera sju delmål enligt riksdagens beslut. Det är fortfarande osäkert om miljömålet kan nås. Delmål och generationsperspektiv för frågor som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller, avfallsgenerering och inomhusmiljö bedöms bli svåra att nå. Detta eftersom effektiva styrmedel saknas eller inte används. Att befintliga styrmedel inte används kan bero på resursbrist men också på mål- eller intressekonflikter. Delmål 1, Planeringsunderlag Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras, hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas, hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas. hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnybara energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. Boverkets bostadsmarknadsenkät visar att andelen kommuner som anger att de har program och strategier för delmålets olika aspekter fortsätter att öka. Av kommunerna har 35 procent program för miljöanpassade transporter och cirka 50 procent anger att frågan är inarbetad i en översiktsplan. Nästan hälften av kommunerna har program för tillvaratagande och utveckling av grön- och vattenområden i tätort, medan 70 procent har inarbetat frågan i en översiktsplan. Vanligast är program och strategier för de kulturhistoriska värdena. Resurssituationen i kommuner och länsstyrelser gör det dock osäkert om målet kan nås i tid. Delmål 2, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska senast år 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning. En aspekt av delmålet är skyddet av de värdefullaste byggnaderna och miljöerna. I en enkät genomförd av Boverket uppgav endast tre av länsstyrelserna reservationslöst att riksintresseområdena för kulturmiljövården avspeglade ett relevant och heltäckande urval. Flertalet ansåg att urvalet var i huvudsak relevant, men behövde ses över. Få hade dock en strategi för detta och angav resursbrist och bristande stöd från centrala myndigheter som hinder. Mindre än hälften av länen hade identifierat de byggnader som uppfyllde kriterierna för en byggnadsminnesförklaring, och enbart fem län hade dessutom skyddat minst 20 procent av dem. Delmålet blir svårt att nå. Delmål 3, Buller Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till år 2010 jämfört med år Beslutsfattarnas kunskap om buller som ett folkhälsoproblem har brister. Trots åtgärdssatsningarna bedöms delmålet bli svårt att nå. Om delmålet ska nås krävs en generell sänkning av emissionen på ett par db medan en sänkning med cirka 10 db behövs för att nå målet om en god ljudmiljö för alla. Nödvändiga åtgärder Politiska beslut är nödvändiga, exempelvis: Skärpning av EG-direktiven för fordon och däck. Stimulering av köp och användning av tystare däck och fordon. Kraftig minskning av andelen dubbdäck. Krav på väg- och spårhållare att använda material och teknik som ger tystare trafik. Satsning på kunskapsförmedling och bättre lokalisering av bostäder. Eftersom emissionsåtgärderna tar lång tid för att få genomslag, behövs fortsatt satsning på skyddsåtgärder i form av bullerplank och fasadåtgärder. Delmål 4, Uttag av naturgrus År 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton per år. För att nå målet är en mer restriktiv prövning av grustäkter nödvändig. Tillståndsprocessen för bergtäkter kan underlättas genom regionala underlag för materialförsörjning och aktuella kommunala översiktsplaner. och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att: Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 50 procent till år 2005 räknat från 1994 års nivå. Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som central behandling. Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling. Senast år 2015 ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark. Målet att de totala avfallsmängderna inte ska öka kommer inte att nås. För att minska den genererade mängden avfall krävs åtgärder i samband med produktion och konsumtion av varor. Delmål Energianvändning m m i byggnader Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt. (Delmålet har fått ny lydelse under 2006.) När det gäller energianvändningens miljöbelastning bedöms delmålet kunna nås. Detta då andelen förnyelsebar energi ökar och uppvärmning med elvärme och oljeeldning minskar. Den totala energianvändningen inom sektorn håller sig tämligen konstant. Nya föreskrifter Boverkets byggregler revideras, vilket har och kommer att leda till nya föreskrifter på energiområdet. EG-direktivet om byggnaders energiprestanda bedöms bidra till måluppfyllelse när det väl får genomslag. Delmål 7, 2010/2015/2020. God inomhusmiljö År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation, radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft, och att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. Ungefär 400 fall per år av lungcancer beror på exponering av radon. 90 procent av dem som drabbas är rökare. Bristande kunskapsunderlag, låg radonsaneringstakt och dålig kontroll av ventilation gör att delmålet bedöms bli svårt att nå. Delmål 5, 2005/2015. Avfall Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på Arne Öster

10 Går inte hissen ända upp? Drift och underhåll är viktiga frågor för dig som fastighetsägare eller förvaltare. Men du måste kunna handla klokt på många fler områden samtidigt. Lönsamma investeringar kräver både teknisk och ekonomisk strategi, och en hel del tajming. Elmia Fastighet ligger alltid rätt i tiden, här är all kunskap samlad på ett ställe. Automation, fi nansiering, tele, ventilation, belysning, skydd, säkerhet och källsortering är bara några områden som du kan bli klokare på under mässan. Välkommen! Elmia Fastighet Sveriges ledande mässa för fastighetsförvaltning sedan SEPTEMBER 2007 ELMIA, JÖNKÖPING

11 fastighetsförvaltaren nr Miljö Miljöbilar sätter All-time-high Gröna Bilister reviderar upp prognosen Miljöbilsboomen fortsätter, med 16,6 procent av nybilsförsäljningen all time high! Gröna Bilister reviderar upp sin årsprognos till miljöbilar och spår att minst var femte nybil är en i miljöbil i slutet av året. Mattias Goldmann nya miljöbilar registrerades under maj, 16,6% av de totala nybilsregistreringarna. Det är en ökning med 28 procent jämfört med samma period i fjol. Gröna Bilister förutspår en fortsatt ökning. Vi kommer att få se fler all-time-high för miljöbilsförsäljningen under resten av året. Miljöbilsbonusen får öket genomslag och miljöbilarna får ytterligare skjuts när trängselavgifterna återinförs i augusti, men med undantag för miljöbilar, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. Organisationen reviderar nu upp sin helårsprognos för miljöbilsförsäljningen till bilar. De fem mest registrerade miljöbilarna under januari-maj i år, enligt BilSwedens statistik, var Saab 9-5 BioPower (4 157 i fjol) Ford Focus Flexifuel (3 270) Volvo V50 Flexifuel (2 569) Toyota Aygo (463) Toyota Prius (741) Miljöbilsförsäljningen är fortsatt regionalt ojämn. Högst andel miljöbilar säljs i kommuner där miljöbilar har lokala förmåner som undantag från trängselavgifter eller gratis parkering, samt där det finns god tillgång till etanol eller biogas. Företag och myndigheter har varit tidiga i valet av miljöbilar, men miljöbilspremien för privatpersoner innebär att deras andel snabbt ökar, vilket gläder Gröna Bilister. En fortsatt miljöbilsökning är betydelsefull för Organisationen reviderar nu upp sin helårsprognos för miljöbilsförsäljningen till bilar. att minska bilismens klimatpåverkan, och därför är det viktigt att ökningen håller i sig så att det om något år är miljöbilen som är regel och den bränsleslukande bensinbilen som är undantag, säger Mattias Goldmann. Gröna Bilister har varnat för att höjda etanolpriser hotar den positiva utvecklingen av antalet miljöfordon i Sverige, och därmed en intressant del av svensk industriell miljöutveckling. Nu är etanolen klart billigare per mil, men Gröna Bilister uppmanar fortsatt regeringen att ge en lägsta-pris-garanti för fossilfria bränslen, i syfte att stimulera miljöbilsförsäljningen, undvika onödig klimatpåverkan och slippa ett trafikantlett etanoluppror. Regeringen tvekar om småbilar Regeringen har lovat att skapa en enhetlig miljöbilsdefinition. Det innebär att även småbilar med låga koldioxidutsläpp slipper trängselskatten i. Enligt SvD Näringsliv blir det tekniskt möjligt den 1 juni Men efter en superstark försäljning vacklar nu regeringen om löftet och vill inte ge några tydliga besked ännu. Arne Öster

12 60 fastighets förvaltaren nr Produktnytt Under rubriken Produktnytt presenterar vi nya produkter och tjänster, alltifrån nya uppfinningar till smarta problemlösare. Har ditt företag något nytt att presentera? Hör gärna av dig till oss så kanske ni kan vara med och visa upp just er nyhet. Skicka ett mail med information om produkten tillsammans med högupplösta bilder till Sony BDP-S1E: Första Blu-ray-spelaren från Sony Sony lanserar nu sin första Blu-ray-spelare i Europa, kallad BDP-S1E. Med sin knivskarpa bildåtergivning lyfter den filmupplevelsen till en helt ny nivå. Storlek 1.5 MB Filformat. jpg Bildmått 5317 x 2031 pixlar Skaka loss på Power Plate Full effekt genom att bara trycka på en knapp Power Plate sätter igång och en vibrerande energigivande plattform. Den stora kontrollpanelen och den nya mindre panelen som är placerad längst ner på konsolen gör den bekvämt att använda. Den nya mjukvaran och uppbyggnaden av menyn gör det möjligt även för oerfarna användare att snabbt komma igång med träningen. Tid, frekvens och amplitud kan snabbt och enkelt ställas in efter egna önskemål. Man har kontrollpanelen inom räckhåll vare sig man står, sitter eller tom ligger på plattan. En grupp idrottsfysiologer och ingenjörer har under en lång period studerat användning av Power Plate. De har sammanställt mer än 300 miljoner träningsminuter och ett antal kliniska forsknings studier, för att kunna utveckla modellen Next Generation. Sony Bravia TV 46 tum BRAVIA D3000 är en ny serie LCD-tv från Sony, med inbyggd digitalmottagare för både det markbundna nätet Boxer och Comhems digitala kabelnät. Storlek 3.4 MB Filformat.jpg Bildmått 4871 x 3829 pixlar Nya tunna Sony Ericsson W880i. Efter fler än 20 miljoner sålda Walkmantelefoner är det dags för en ny medlem i den populära produktfamiljen. Den 23 februari släpptes W880i, som har allt för en komplett musikupplevelse. W880 är lika tunn som ett cd-fodral och slinker lätt ned i fickan. Med sina 9,4 mm är den Sony Ericssons tunnaste telefon hittills. Men har Sony Ericsson inte tummat på telefonens innehåll. W880 har Sony Ericssons senaste Walkmanspelare 2.0, fylld med musikfunktioner som till exempel TrackID och Disc2Phone. Det är hur enkelt som helst att ladda över musik till telefonen och lika lätt att bläddra mellan artister, album och låtar. Ett minneskort med 1GB av typen M2 (Memory Stick Micro) medföljer och rymmer upp till 900 låtar. Dessutom får även en 2,0 megapixelkamera plats. W880 är en 3G-telefon. W880i-paketet innehåller en stereohandsfree, PC-programvara och ett minneskort.

13 fastighets förvaltaren nr FASTIGHETSFÖRVALTARENS BRANSCH REGISTER: ARKITEKTER Senn Arkitekter AB Kontakt: Beat Senn Tel: Mobil: Fax: AVFALLSHANTERING HA Industri AB Helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering Tel: , Fax: E-post: BELYSNING Storel AB På elektrikerns sida Tel: E-post: BESIKTNINGAR Hallands Fastighetsservice AB Västkusten Ta steget - Vår kunskap är din trygghet Kontakt: Erik Gabrielsson Tel: Mobil: Fax: E-post: BIOENERGI Lantmännen Agroenergi AB Pellets, briketter, värme Kontakt: Magnus Sandberg Tel: Mobil: E-post: BYGGNADSARBETEN Björklund & Castenhag Bygg AB Utför alla typer av byggnadsarbeten. Kontakt: Patrik Björklund / Kenneth Castenhag Tel: Fax: E-post: Säve Byggnads AB Göteborg med omnejd Allt inom bygg Kontakt: Stefan Ivarsson Tel: Fax: Mobil: E-post: DIGITAL-TV/TEKNIK ET Antenn & TV Service AB Värnamo Kontakt: Lennarth Ekerstam Tel: Mobil: E-post: EL & ENERGI AB Service Elektrikern Medlem av Elektriska Installatörsorganisationen EIO Kontakt: Ulf Juhlin Tel: ELINSTALLATÖRER Wikmans Elektriska AB Uppsala Elinstallationer, kabel-tv och service Kontakt: Mats Norenäs Tel: E-post: ENERGIBESPARING AB Jourman med omnejd Även auktoriserad våtrumsintallatör Kontakt: Michael Moore Tel: E-post: Flir Systems AB The Global Leader in Infrared Cameras Tel: E-post: Grundels Fönstersystem AB Hela Landet Tilläggsisolering av fönster. P-märkt. U-värde 1,2. Tel: E-post: s stad Kontaktperson: Ann Lindkvist Tel: Mobil: E-post: YIT Sverige AB Lönsamma energisparåtgärder med ansvar över tiden Tel: Fax: E-post: FASAD RK s Fasadvård Hela Landet Kontakt: Kyrre Heggem Tel: Mobil: , Fax: E-post: Stark Fasadrenovering AB Kontakt: Mikael Karlsson Tel: Fax: E-post: Stuckaktören AB Kontakt: Daniel Lydén Tel: Fax: E-post: Wätterstads Fasadrenovering AB Jönköping Kontakt: Bilyan Kraev Tel/Fax: E-post: FASTIGHETER YIT Sverige AB Förvaltning & facilities management Tel: Fax: E-post: FASTIGHETSSERVICE YIT Sverige AB Teknisk service, drift & underhåll, ventilation, VS, kyla, el, säkerhet, data/ tele Tel: Fax: E-post: FASTIGHETSSYSTEM Hogia Fastighetssystem Tel: Fax: E-post: REALgood AB Kontakt: Maria Sturaro Tel: Fax: E-post: FOGENTREPRENÖrer BVS Entreprenad AB Kontakt: Niklas Nordberg Tel: Fax: E-post: FUKTENTREPRENÖRER Airjon bygg & miljöteknik AB Kontakt: Lennart Olsson Tel/Fax: OBM Fuktteknik i Syd AB Malmö Kontakt: Pär Håkansson Tel: Fax: E-post: FÖNSTER H-Fönstret i Lysekil AB Tillverkar aluminiumfönster med träklädd rumssida och överlägsen livslängd, skräddasydda för fönsterbyten samt prisvinnande nyproduktion. Tel: Fax: E-post: Miljönären Måleri AB Kontakt: Andreas Söderqvist Tel: Tel: Fax: E-post: GLAS AB UV-Glas Hela Landet Kontakt: Håkan Östman Tel: Jour: E-post: GOLV Clean&Rent AB Karlstad Entremattor+Logomattor uthyres. Entrelösningar i hela landet Tel: Fax Eradur AB Hela Sverige Eradur AB är Sveriges ledande leverantör av fogfria golvbeläggningar Tel: GOLVVÄRME Thermotech Scandinavia AB Sollefteå Kontakt: Ulrika Mattisson Tel: Fax: E-post: HISSAR Nelab Försäljnings AB Norrland Kontakt: Arne Johansson Tel: Fax: E-post: Storstadens Hiss Service och installation av hissar. Kontakt: Mikael Esmond Tel: Fax: Mobil: JURIDIK Advokatfirman Delmar Henrysson Tel: Fax: Andersson Gustafsson Advokatbyrån och internationellt Tel: Fax: E-post: Rättsinformation Fastighetsjuridik RIF AB Hyresjuridik och Fastighetsjuridik Kontakt: Anders Wevle Tel: Mobil: E-post: KAKEL AB Jourman Godkänd våtrumsinstallatör Kontakt: Michael Moore Tel: E-post: www. jourman.se KLOTTERSANERING Klotterjägarna Göteborg Kontakt: Tommy Nilsen Tel: Mobil: E-post: KlotterKonsulten AKS AB Omsorgsfull och rikstäckande klottersanering Kontakt: Kristian Skibdal Tel: E-post: KOMFORTKYLA Jacab Löddeköpinge Kontakt: Lars Juhl Tel: Fax: E-post: Söderkyl AB Kontakt: Juhani Iloniemi Tel: Fax: E-post: MÅLAREMÄSTARE Kumlins Måleri AB Kvalitets- & miljöcertifierade enligt ISO Tel: E-post: ORGANISATIONER AB Svensk Byggtjänst Tel: Fax: E-post: PCB ANALYSER Airjon Bygg & Miljöteknik AB Kontakt: Lennart Olsson Tel/Fax: Analytica AB Kontakt: Kent Utterström Tel: Ljunga Lab AB Miljöinventering, asbest, PCB, metaller m.m. Kontakt: Nabil Mikati Tel: Fax: INVENTERING SamCon AB /Örebro PCB-inventering Kontakt: Ulla-Lena Ernerheim Jokumsen Tel: Mobil: Fax: E-post: Sweco Viak AB Tel: Fax: KONSULTER Sweco Viak AB Tel: Fax: SANERING Airjon Bygg & Miljöteknik AB Kontakt: Lennart Olsson Tel/Fax: PERFORMANCE CONTRACTING Siemens AB Building Technologies Huddinge Kontakt: Frank Johansson Tel: E-post: RADONENTREPRENÖRER Hemkomfort AB Hjo Expert på radonsanering i villor och flerfamiljshus samt villaventilation. Tel: E-post: Hemkomfort AB Expert på radonsanering i villor och flerfamiljshus samt villaventilation. Kontakt: Jonas Krylborn Tel: E-post: RÖR AB Jourman Godkänd våtrumsinstallatör Rörrenovering Kontakt: Michael Moore Tel: E-post: Solna Relining Service AB Kontakt: Markus Kaarto Tel: Fax: SKADEUTREDNINGAR Airjon bygg & miljöteknik AB Kontakt: Lennart Olsson Tel/Fax: SamCon AB /Örebro PCB-inventering Kontakt: Ulla-Lena Ernerheim Jokumsen Tel: Mobil: Fax: E-post:

14 2 FASTIGHETS FÖRvALTAREN nr SKORSTENSENTREPRENÖR Anders Morells Skorstensrör Västsverige Skorstenar, pelletsvärmare Certifierad SErO-medlem Kontakt: Anders Morell Tel: Mobil: E-post: Kronvalls Skorstenar Södra Skåne Spisutställning, ventilationsrensning och renovering. ISO Certifierad SErO-medlem Kontakt: Weine Persson Tel: Fax: E-post: Toressons Plåtslageri Besiktning av skorstenar Pelletskaminer Certifierad SErO-medlem Kontakt: Esbjörn Toresson Tel/Fax: Mobil: SOLSKYDD Safeteam AB Kontakt: Ulf Olsson Tel: Mobil: E-post: Fönster Design AB Kontakt: Mikael nylund/åke Gustavsson Tel: Fax: E-post: Ljus & Comfort Åhus / Kristianstad Kontakt: roger Persson Tel: Fax: E-post: SÄKERHET BEVAKNING Diforga AB Öka informationen - Minska administrationen Kontakt: Bo Adnoff Tel: Fax: E-post: BRANDSKYDD Diforga AB Öka informationen - Minska administrationen Kontakt: Bo Adnoff Tel: Fax: E-post: KAMERAÖVERVAKNING Acquris IT AB Hela Norden Tel: Fax: E-post: Hemsida: InSupport AB Bo Westin Tel: Mobil: E-post: Security Design Sweden AB Rikstäckande CCTV, Talande utrymningslarm, Konferenssystem Tel: E-post: Övervakningsbutiken On Net GBG AB Hela Landet Effektiv övervakning av fastigheter Tel: E-post: LÅSSYSTEM AB Luleå Låskonsult Luleå ASSA-auktoriserad återförsäljare Kontakt: Mathias Hedgren Tel: Fax: Alarm System Sv AB Medlem i Swelarm Kontakt: Anders Henning Tel: Fax: E-post: Aptus Elektronik AB Passersystem, tvättbokning, porttelefon, energi, larm & lås. Kontakt: niclas Perkman Tel: Fax: E-post: KABA AB Hela Europa Tel: E-post: Låskonsult AB ASSA-auktoriserad återförsäljare Kontakt: Mats Starkhammar Tel: Fax: E-post: Södra Vägens Låsservice AB Göteborg Kontakt: Mikael Asperholm ASSA-auktoriserad återförsäljare Tel: PASSERSYSTEM PAS CARD AB Id-kort, passerkort, nyckelbrickor. Kontakt: Freddie Parrman Tel: Fax: E-post: TRÄDGÅRDSANLÄGGNING WIAB Entreprenad AB Göteborg Kontakt: Lars-Göran Karlsson Tel: Fax: Mobil: E-post: VENTILATION / INOMHUSMILJÖ Bravida AB - Fastighetsdrift Ventilationsrengöring - certifierade Kontakt: roger Svensson/Bill Hensby Tel: E-post: Skorstensteamet i Skåne AB Certifierad RSVR-medlem Kontakt: Ingvar Asplund Tel: Ventexpert AB Kontakt: roger Edmark Tel: E-post: VÅTRUMSENTREPRENÖRER AB Jourman Godkänd våtrumsinstallatör Kontakt: Michael Moore Tel: E-post: VÄRMEPUMPAR AVV-Service AB Malmö IVT-återförsäljare Kontakt: Peter Lindell Tel: Fax: E-post: Bravida Sverige AB Karlskrona Kontakt: Bengt Arne Eriksson Tel: ÅTERVINNING HA Industri AB Helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering Tel: , Fax: E-post: Vill du också synas i vårt Branschregister? Fastighetsförvaltarens BRANSCH- REGISTER När du medverkar i Branschregistret, syns du automatiskt i vårt sökregister på nätet. Du kan även annonsera med en webbanner på vår hemsida. Kontakta oss! Fastighetsförvaltaren Tel:

15 Ett bra klimatskal sparar både energi och miljö Ny, energismart isolerprodukt med lambdavärde 0,033! Med Isovers nya UNI-skiva 33 kan du skapa konstruktioner som pressar ner klimatskalets U-värde radikalt. Därmed sjunker uppvärmningskostnaderna under husets hela livstid. Lambdavärde 0,033 för isolermaterial mellan reglar är Sveriges lägsta, och den nya produkten finns bara hos Isover. Saint-Gobain Isover AB Box 501, Billesholm, Tel

16 Returadress: Hexanova Media Group AB 31014, GÖTEBORG C C J på din värmepumpleverantör! Besök oss på Elmia Fastighet Monter C 03:10 Finns ett komplett sor timent? Finns värmepumpar som producerar upp till 65 ºC framledningstemperatur utan tillskottsvärme? Finns systemhandbok för optimala lösningar? Finns en supportavdelning med kompetens och kapacitet att hjälpa dig vid behov? Har leverantören lång erfarenhet och stor kunskap från liknande installationer? Är leverantören ledande i branschen och kan ge trygga försäkringar och garantier? Finns välutbildade och certifierade återförsäljare i närheten? Se IVT Fastighet möter dig med produkter och kunskap som utvecklats under mer än 30 år. IVT är ledande i Norden och dotterbolag till BBT Thermotechnik, ett företag i Bosch Gruppen. Specialister på fastighetsvärme SVENSKA VÄRMEPUMP FÖRENINGEN IVT Industrier AB, Box 1012, Tranås Tel: Fax:

Ekostaden Augustenborg. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Planerna för nya Arkitektskolan börjar ta form

Ekostaden Augustenborg. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. Planerna för nya Arkitektskolan börjar ta form Nr 4 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Mats Odell. Porträttet Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister och även ansvarig för bostadsfinansieringen, tycker att det

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Plats för mörker. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 18

Plats för mörker. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 18 Nr 6 2006 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 18 Anne Almlund Rosengren på Catella i Göteborg. KRÖNIKA Attraktivt med fastighetsinvesteringar Sverige är ett bra land att investera

Läs mer

Nya Slussen en mötesplats i världsklass

Nya Slussen en mötesplats i världsklass Nr 6 2008 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 20 Nya Slussen en mötesplats i världsklass Profilen Det är inte för intet som arkitekten Helena Westholm vid Efem Arkitektkontor AB

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst 17 Billig el i sommar - högre priser i höst Energi Lägre elförbrukning och överskott i vattenmagasinen har lett till låga elpriser i sommar. Men mot slutet av året får man räkna med högre priser. Elpriset

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Nr 6 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Porträttet Maria Khorsand, nytillträdd VD och koncernchef för SP, Sveriges Tekniska

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Allt fler transportföretag använder telematik

Allt fler transportföretag använder telematik Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se TBM Utbildning AB 054-85 09 20 070-699 48 81 www.tbmutbildning.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång 24 Nr 2 April 2008

Läs mer

Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen Nr 5 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Kameraövervakning - vad säger lagen? Användningen av övervakningskameror har på senare tid skapat het debatt i massmedia. Intresset

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem

FOKUS BOSTADSRÄTT. Nyckeln till din fastighetsadministration www.hogia.se/fastighetssystem ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.4 FOKUS BOSTADSRÄTT Byggfällans Peter & Renée Nyberg: Vi har exempel

Läs mer

Skärholmen förnyas. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

Skärholmen förnyas. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen Nr 2 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Erik Selin. Porträttet Han är ung, han kör sitt race, han är prestigelös. Men Erik Selin, VD för Fastighets AB Balder i Göteborg,

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Medvind för vindkraft

Medvind för vindkraft ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2007 Medvind för vindkraft Nu gäller det att komma bort från beroendet av fossila bränslen och minska utsläppen av CO2. Läs mer

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel

SKILLS & ATTITUDE. Nu gör elbilen entré på allvar i Norden. 7,3 miljarder för en kabel Combining SKILLS & ATTITUDE Ett magasin från Orbion Consulting Nu gör elbilen entré på allvar i Norden 7,3 miljarder för en kabel Därför är Sveriges jätteinvestering så viktig Så använder vi våra mobiler

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling

Återbruk var dag. Klara Mörk Anna Gustafsson. Göteborg 2015. Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Återbruk var dag Klara Mörk Anna Gustafsson Göteborg 2015 Chalmers Arkitektur Master Programmet Design för Hållbar Utveckling Förord Vi vill rikta ett varmt tack till alla de som delat med er av kunskap

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer