VÄRME. i småhus. Marknadsöversikt INNEHÅLLER 32 ST. MARKNADSÖVERSIKTER INOM FRÅN RÅD & RÖN. Februari 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRME. i småhus. Marknadsöversikt INNEHÅLLER 32 ST. MARKNADSÖVERSIKTER INOM FRÅN RÅD & RÖN. Februari 2006"

Transkript

1 Februari 2006 Marknadsöversikt VÄRME i småhus INNEHÅLLER 32 ST. MARKNADSÖVERSIKTER INOM EN BOK FÖR DEN SOM UPPVÄRMNINGSOMRÅDET VILL BYTA UT ELLER KOMPLETTERA SITT VÄRMESYSTEM. OLJA, EL, VED, SAMT SOLFÅNGARE, TEST AV VÄRMEPUMPAR, 11 ST. LUFTLUFTVÄRMEPUMPAR VÄRMEVÄXLARE, REGLERSYSTEM. FRÅN RÅD & RÖN

2 Förord Här är den nionde reviderade upplagan Konsumentverkets marknadsöversikt Värme i småhus med de produkter som finns att välja mellan när det är dags att se över husets värmesystem. Översikten är också i år kompletterad med Energimyndighetens värmepumpsförteckning och lista över fönster med ett Uvärde på högst 1,2. Här finns även förteckningen över fjärrvärmecentraler från Svensk Fjärrvärme. Marknadsöversikterna finns som PDFfiler på Konsumentverkets energiwebbsidor konsumentverket.se under respektive produktgrupp samt för beställning under Publikationer. På energisidorna finns också information om de olika uppvärmningssystemens för och nackdelar. Du får råd och tips om vad du ska tänka på och vem du kan vända dig till innan du bestämmer dig för en investering. Den uppvärmning du väljer påverkar din ekonomi, inomhusklimatet och utsläppen till miljön. Uppgifterna i denna upplaga har samlats in under novemberdecember 2005, förutom fönsterlistan som sammanställts i april Listan över fönster uppdateras löpande, se Energimyndighetens webbplats för den senaste versionen. På Svensk Fjärrvärmes webbplats finns den senaste förteckningen över fjärrvärmecentraler. Uppgifterna kommer till största delen från tillverkare eller importörer. Översikten täcker stora delar, men inte hela, den aktuella marknaden. Av utrymmesskäl har vi endast kunnat ta med ett begränsat antal likartade modeller ur varje tillverkares utbud. Ytterligare information kan fås direkt från respektive tillverkare eller importör. Att en produkt är testad innebär att Konsumentverket gjort en egen teknisk och praktisk provning ett slumpmässigt valt exemplar eller granskat en provningsrapport. Har Konsumentverket gjort provningen så finns resultatet i Råd & Rön samt på tidningens och Konsumentverkets webbplatser. Under anges i vilket Råd & Rönnummer testet publicerats. Testresultaten kan i vissa fall skilja sig från uppgifterna som tillverkare eller importörer lämnat och som ingår i marknadsöversikten. Pmärkt innebär att produkten uppfyller SPs (Sveriges Provnings och Forskningsinstituts) certifieringsregler. Pmärket ställer kr på effektivitet, konstruktion och säkerhet. Dessutom uppfyller tillverkaren kr på drift och skötselinstruktioner. På SPs webbplats finns en lista på de Pmärkta produkterna inom respektive produktgrupp. Svanmärkt innebär att produkten uppfyller kren för Svanen, det officiella nordiska miljömärket. En svanmärkt produkt uppfyller miljö och kvalitetskr under hela livscykeln, från råvara till fall. På Svanens webbplats finns alla svanmärkta produkter i respektive produktgrupp. Energimyndigheten & Konsumentverket Mars

3 Innehållsförteckning Elvärme Elkassetter...4 Effektvakter...6 Elpannor...9 Elradiatorer...13 Reglersystem för direktverkande elvärme...18 Varmvattenberedare, elektriska...20 Golvvärmesystem...23 Oljevärme Allbränslepannor...27 Oljebrännare...31 Oljekassetter...33 Olje och elpannor, kombinerade...35 Reglercentraler med shunt för vattenburen värme...39 Pelletseldning Pelletsbrännare...42 Pelletspannor...47 Pelletskaminer...52 Vedeldning Ackumulatortankar...55 Bras, täljsten och gjutjärnskaminer...61 Kakelkaminer...71 Kakelugnar...73 Spisinsatser...76 Vedpannor...80 Vedpannor + ackumulatortankar i system...87 Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat...89 Solvärme Solfångarsystem...94 Fönster Fönster med Uvärde 1,01,2 för hela konstruktionen Adressuppgifter till fönstertillverkare Värmepumpar Jord/bergvärmepumpar utan varmvattenberedare Jord/bergvärmepumpar med varmvattenberedare Luft/vattenvärmepumpar utan varmvattenberedare Luft/vattenvärmepumpar med varmvattenberedare Luft/luftvärmepumpar Frånluftvärmepumpar för enbart varmvatten Frånluftvärmepumpar för värme och varmvatten Frånluftvärmepumpar för värme och varmvatten inklusive tillskottsvärme Tillverkare värmepumpar Fjärrvärme Förteckning över fjärrvärmecentraler för småhus

4 Elkassetter Vikt (kg) Max effekt Pannvattenvolym Övriga storlekar Går att använda för självcirk. Energiförlust (kwh/år) Bentone AB CTC ELKASSETT x24x Självcirkulation: 165 Pumpcirkulation:630 Focus Värme AB PV13 KOMPLETT Nibe AB ELK 213 Thermia Värme AB ELKASSETT EP 15 Thermia Värme AB THERMIA ELKASSETT MINI Värmebaronen AB EK x60x ,8 Inkl. cirkulationspump, expansionskärl och automatsäkringar x28x x28x x och 9 6 och 9 kw går att använda för självcirkulation x58x , Inkl. termostat, överhettningsskydd och huvudbrytare. Belastningsvakt som tillbehör 4

5 Elkassetter Vikt (kg) Max effekt Pannvattenvolym Övriga storlekar Går att använda för självcirk. Energiförlust (kwh/år) Värmebaronen AB EK 15E Värmebaronen AB K060+VB9003F x58x , Inkl. belastningsvakt, termostat, överhettningsskydd och huvudbrytare. Utetemperaturkompensator som tillbehör x67x ,

6 Effektvakter (belastningsvakter) Typ effektvakt Anslutningsspänning (V) Säkringar som kan skyddas (A) Effekt som kan styras bort Bromerade flamskyddsmedel¹ Coala AB EVS 13 Eldon Vasa AB steg 7x8x Obegränsad Finns i sex olika utföranden upp till kr steg 9x13x5 230/ x19 BVN104 Eldon Vasa AB steg 9x13x5 230/ x19 BVN204 Eltex of Sweden AB ELTEXVAKTEN Eltex of Sweden AB ELTEXVAKTEN Frico AB FEV steg 23x8x (kan utökas) 2x10 E /E , CEmärkt steg 23x8x (kan 3x10 E /E , CEmärkt utökas) steg 17x11x (kan 19 utökas) ¹Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 6

7 Effektvakter (belastningsvakter) Typ effektvakt Anslutningsspänning (V) Säkringar som kan skyddas (A) Effekt som kan styras bort Bromerade flamskyddsmedel¹ IQtherm AB IQTHERM CL 2001 IQtherm AB IQTHERM CL 2002 Legrand Skandiniska AB steg 19x11x Varierbar Endast för IQthermstyrd elvärme steg 19x11x Varierbar För IQthermstyrd elvärme samt varmvattenberedare mm steg 14x6x >9 BELASTNINGSVAKT DX Temaki Electronic AB TEMAKI PW Temaki Electronic AB TEMAKI PW Värmebaronen AB VBB 12 TX steg 7x6x steg 11x6x steg 13x8x Inklusive strömtransformatorer (50160) ¹Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 7

8 Effektvakter (belastningsvakter) Typ effektvakt Anslutningsspänning (V) Säkringar som kan skyddas (A) Effekt som kan styras bort Bromerade flamskyddsmedel¹ Värmebaronen AB VBB steg 15x8x Inkl. tidsfördröjning vid strömbrott och strömtransformatorer ¹Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 8

9 Elpannor Max effekt Beredare typ material¹ volym Årsmedelverkn.grad Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45 C (tim) Pannvattenvolym Återuppladdn.tid 4 Bentone AB CTC ECO EL x60x Kamflänsslinga Inklusive shuntautomatik. Koppar Förberedd för värmepump Bentone AB CTC ELECTRONIC+ DRABANT x60x för Förrådsberedare ,5 94 varmvatten beredare Emalj 195 Testresultat i Råd&Rön 10/92 Bentone AB CTC EXCELLENT BoRö AB TIDA 300 EV12 Euronom AB EXOEI275F KOMPLETT x63x Plattvärmeväxlare Inklusive shuntautomatik Rostfri x60x Kamflänsslinga 300 Inklusive shuntpaket Koppar (exkl. automatik). Finns även med 500 liter radiatorvolym x65x172 13,5 Förrådsberedare 150 Med expansionsutrustning, Koppar 125 cirkulationspump och shuntautomatik 1 Det material i varmvattenberedaren som kommer i kontakt med vattnet 2 Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 3 Varmvattenkapacitet, liter 45 C, panntemperatur 70 C 4 Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten) 9

10 Elpannor Max effekt Beredare typ material¹ volym Årsmedelverkn.grad Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45 C (tim) Pannvattenvolym Återuppladdn.tid 4 Euronom AB EXOEl275F STANDARD IVT Industrier AB IVT 290 Nibe AB EVC 240 Nibe AB EVP 230 Swebo Flis & Energi AB SWEBO ELPANNA x65x124 13,5 Förrådsberedare 150 Koppar x60x Förrådsberedare ,56,5 Elanod. Förberedd för inkoppling rostfri värmepump m.m x61x171 13,5 Förrådsberedare Koppar x69x128 13,5 Förrådsberedare ,15 94 Koppar x60x Genomströmning 150 Koppar 1 Det material i varmvattenberedaren som kommer i kontakt med vattnet 2 Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 3 Varmvattenkapacitet, liter 45 C, panntemperatur 70 C 4 Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten) 10

11 Elpannor Max effekt Beredare typ material¹ volym Årsmedelverkn.grad Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45 C (tim) Pannvattenvolym Återuppladdn.tid 4 Swebo Flis & Energi AB SWEBO GENOMSTRÖMNINGSPANNA Thermia Värme AB THERMIA ELPANNA EPT 13 D x15x15 6 2, x57x Display med information om olika värden Thermia Värme AB THERMIA EPT 13D/MKR x60x för Förrådsberedare varmvatten beredare Rostfri 200 Tyresöpannan AB TYRESÖPANNAN 18 kw x70x Plattvärmeväxlare kw 1 97 Elpanna 4,518 kw komplett med Rostfri tim villareglering, expansionskärl, pumpar, etc. Värmebaronen AB ELOMIN III CU x61x Förrådsberedare ,5 95 för varmvatten beredare Koppar 195 Inkl. expansionskärl. Cirkulationspump. Säkerhetsventil. Avluftare. Utegivare. Bypassventil. Pumpmotionering. Frostskydd. Påfyllningskran monterad 1 Det material i varmvattenberedaren som kommer i kontakt med vattnet 2 Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 3 Varmvattenkapacitet, liter 45 C, panntemperatur 70 C 4 Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten) 11

12 Elpannor Max effekt Beredare typ material¹ volym Årsmedelverkn.grad Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45 C (tim) Pannvattenvolym Återuppladdn.tid 4 Värmebaronen AB ELOMIN III UB x61x27 13 Utan beredare 3 97 Inkl. expansionskärl. Cirkulationspump. Säkerhetsventil. Avluft. Utegivare. Bypassventil. Pumpmotionering. Frostskydd. Påfyllningskran monterad Värmebaronen AB THERMOFLOW x18x Inkl. expansionskärl, cirkulationspump, säkerhetsventil, luftare och bypassventil, utegivare, pumpmotionering och frostskydd 1 Det material i varmvattenberedaren som kommer i kontakt med vattnet 2 Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna. 3 Varmvattenkapacitet, liter 45 C, panntemperatur 70 C 4 Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten) 12

13 Elradiatorer Effekt Radiator typ Termostat typ Övriga storlekar Övertemperatur¹ ( C) Finns även för 400 V Finns även i lågtemputf. Gnosjö Klimatprodukter AB x8x60 1,0 Oljefylld, Bimetall 0,31,0 <4 C Finns i höjder 30 och 60 cm. Mineralolja sluten Gnosjö Klimatprodukter AB x9x60 1,0 Oljefylld, Elektronisk 0,31,2 <2 C Finns i höjder 30 och 60 cm. Möjlighet till sluten temperatursänkning LVI produkter AB CEB 510 LVI produkter AB M 510 LVI produkter AB MEC 510 LVI produkter AB MET 510/2 LVI produkter AB SET x8x50 1,0 Oljefylld Elektronisk 0,31,6 <2 C Kan slkopplas, vändbar för höger och vänster radiator montage, finns även som dubbelradiator x8x50 1,0 Oljefylld Bimetall 0,31,2 >2 C radiator x8x50 1,0 Oljefylld, Elektronisk 0,32,0 1 C Inbyggd temp.sänkningsfunktion. Vegetabilisk olja. sluten Termostaten kan styra flera radiatorer x12x50 1,0 Oljefylld, Elektronisk 0,22,0 1 C Dubbelradiator. Vegetabilisk olja. Inbyggd klocka sluten för temperatursänkning. Termostaten kan styra flera radiatorer. Testresultat i Råd&Rön nr 4/ x7x60 1,0 Sluten, Elektronisk 0,41,2 1 C Inbyggd klocka för temp.sänkning. Termostaten kan gjutgranit styra flera radiatorer. Kan monteras horisonellt eller vertikalt. Finns i flera utföranden och färger 1 Övertemperatur i rummet innan termostaten slår effekten 13

14 Elradiatorer Effekt Radiator typ Termostat typ Övriga storlekar Övertemperatur¹ ( C) Finns även för 400 V Finns även i lågtemputf. Myson AB E 410 P Myson AB HE 609 P x10x40 1,0 Öppen Elektronisk 0,31, x6x60 1,0 Oljefylld, Elektronisk 0,31,2 sluten Nobö Produkter AB C4F 010 ZDC/F x6x40 1,0 Konvektor, Elektronisk, 0,52,0 öppen med säkningsmotstånd Nobö Produkter AB C4N Nobö Produkter AB HYG 037 Nobö Produkter AB R5S Nobö Produkter AB S1c x6x40 1,0 Öppen Elektronisk 0,5 2,0 Utbytbar termostat förberedd för central styrning. Timer som tillbehör x8x42 0,35 Öppen Elektronisk 0,5 Utbytbar temostat förberedd för central styrning. Timer som tillbehör x10x50 1,0 Sluten Elektronisk 0,52,0 Utbytbar termostat förberedd för central styrning. Timer som tillbehör x5x130 0,5 Öppen Elektronisk 0,5 Endast 230 V 0,75 1,0 1 Övertemperatur i rummet innan termostaten slår effekten 14

15 Elradiatorer Effekt Radiator typ Termostat typ Övriga storlekar Övertemperatur¹ ( C) Finns även för 400 V Finns även i lågtemputf. Nobö Produkter AB SAFIR x6x40 0,75 Sluten Elektronisk 0,75 Termostat förberedd för centralstyrning. Glasskiva 0,9 2x4,5 mm limmad, även som spegel. Monteras 1,1 horisontellt eller vertikalt Novatherm AB NOVATHERM KW x7x60 1,0 Sluten, oljefylld med konvektor Elektronisk och bimetall 0,51,0 Förberedd för 5 C temperatursänkning. Kan slkopplas. Även 20 och 40 cm höjd. Utbytbar termostat Pyrox /Frico AB Fläktkassett FLK Pyrox /Frico AB PLD12 Pyrox /Frico AB PLE/PLD Pyrox /Frico AB PLE x14x10 Fläktkassett Placeras under befintlig radiator för effektivare värmegivning x9x33 1,0 Fläktelement Elektronisk 0,5 Finns även modellerna PLD5, PLD8 och 0,8 PLD10, pris från 1 990: kr. 1,0 400V x9x33 1,2 Fläktradiator Elektronisk 0,5 0,8 1,0 1, x9x33 1,0 Fläktelement Elektronisk 0,5 Finns även modellerna PLE5, PLE8 och PLE10, 0,8 pris från 1 885: kr. 1,0 1 Övertemperatur i rummet innan termostaten slår effekten 15

16 Elradiatorer Effekt Radiator typ Termostat typ Övriga storlekar Övertemperatur¹ ( C) Finns även för 400 V Finns även i lågtemputf. RUTAB ADAX VP 910E x4x37 1,0 Öppen Elektronisk 0,42,0 1 C Kan kompl. med sparplugg för olika temperatursänkningsprogram. Finns även som värmelist, höjd 14 cm. Fem års garanti. Svängbart för rengöring bakom. Testresultat i Råd&Rön nr 8/97 RUTAB VPS 1006 Siemens Elvärme N W 4, (1000W) Siemens Elvärme NC 5, (1000 W) Siemens Elvärme NC 8, (1000 W) Tego System AB ROUNDLINE BADRUM x9x31 1,0 Öppen Elektronisk 0,41,0 Lämplig för våtutrymme. NEMKO. Yttemp. max 60 C vilket även gäller för luftutsläppet. Fem års garanti x5x40 1,0 Sluten Elektronisk 0,31,5 1 C Utbytbar plug intermostat. Förberedd för central styrning Finns även med höjd 30 och 60 cm. Testresultat i Råd&Rön nr 4/ x8x40 1,0 Öppen Elektronisk 0,4 2,0 Finns även med höjd 20 cm x8x40 1,0 Öppen Elektronisk 0,22,0 1 C Förberedd för styrning med radiosignal. Finns även med höjd 20 cm x40, 53x40 0,3 Elektronisk 0,6 1 C Temp.pendling 0,2 C. Lågtempererad 60 C. IP 44 1 Övertemperatur i rummet innan termostaten slår effekten 16

17 Elradiatorer Effekt Radiator typ Termostat typ Övriga storlekar Övertemperatur¹ ( C) Finns även för 400 V Finns även i lågtemputf. Tego System AB ROUNDLINE BASIC Tego System AB ROUNDLINE ELECTRONIC Tego System AB ROUNDLINE MECHANIC Tego System AB ROUNDLINE SLAVE Termo Gnosjö AB TERMO x9x40 1,0 Öppen Elektronisk 0,31,5 1 C Temp.pendling 0,2 C. IP 21. Finns även med höjd 20 cm x9x40 1,0 Öppen Elektronisk 0,31,5 1 C Temp.pendling mindre än 0,1 C. Två oberoende temp.inst., extern styrning finns. Pluggin kontakt. IP 21 Testresultat i Råd&Rön nr 4/96. Finns även med höjd 20 cm x8x40 1,0 Öppen Bimetall 0,31,5 IP 21. Höjd 20 cm, bredd cm x40 1,0 Ej termostat 0,31,5 Att användas tillsammans med central enhet. IP21. Finns även med höjd 20 cm x6x55 1,0 Oljefylld, Elektronisk 0,40,7 <2,5 C Finns även med bimetalltermostat till lägre pris sluten 1 Övertemperatur i rummet innan termostaten slår effekten 17

18 Reglersystem för direktverkande elvärme Max antal zoner Laststyrning Vädringsautomatik Effektvakt (belast.vakt) Inomhus/ utomhusgivare Vädringsautomatik Tidstyrning varmvattenberedare Temperatursänkning Effektsänkning vid värmetillskott Abelko Innovation KOMFORTEL 46 VA Elman MPC AB ELMAN MPC ADVANCE zoner Ja Ja Ja Ja Ja Ja Finns i mindre modell 41 VA, kr. Ytterligare modeller finns för fjärrstyrning och larm Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ljudlöst, underhållsfritt triacsystem 4 utgångar/zon, kan fjärrstyras. Obegränsat antal zoner. Reglerar även tak och golvvärme. 10 års begränsad garanti. Tillval: Utomhusgivare, Zonindelning, Tidstyrningsberedare. Frico AB ENERGI COMFORT Max 4 zoner Ja Ja Ja Ja Ja Ja kr inkl. inställningar i 3 zoner. Styrning fläkt, motorvärmare etc. Reglerar även golvvärme. Kan fjärrstyras via telefon eller externa kontakter. Testresultat i Råd&Rön nr. 2/03 IQtherm AB IQTHERM EL 995 Obegränsad Ja, tillbehör Ja, tillbehör et gäller per rum. Fjärrkontroll 1375 kr. Kallrasskydd. Triac. Lämplig för alla typer elvärme. Testresultat i Råd&Rön 2/03 Nobö Produkter AB ORION zoner Nej Signaler via elnätet. Termostat med spar /komforttemp. på radiatorn. Kan även styra bl a motorvärmare, belysning, fläktar m.m. 18

19 Reglersystem för direktverkande elvärme Max antal zoner Laststyrning Vädringsautomatik Effektvakt (belast.vakt) Inomhus/ utomhusgivare Vädringsautomatik Tidstyrning varmvattenberedare Temperatursänkning Effektsänkning vid värmetillskott Siemens Elvärme Digiheat 2NC9 60, Siemens Elvärme Digiheat 2NC9 821, Siemens Elvärme Digiheat 2NC9 822, Siemens Elvärme Styrsystem som styrs via radiosignaler. Sändare för 6 zoner. Förberedd för anslutning till GSM styrenhet Styrsystem som styrs via radiosignaler. Sändare för en zon. 770 Mottagarplugg för styrsystemet GSM styrning för uppvärmning, belysning m.m. GSM Styrenhet, Temaki Electronic AB TEMAKI TTSIONP 300 Strömbrytare för till och frånslag. Lysdiod för funktionsindikering. Belastning 2,6 kw (230 V) och 3,5 kw (400 V). Fast montage på vägg, installeras som en strömbrytare. 19

20 Varmvattenberedare, elektriska Vikt (kg) Volym Material i beredaren¹/ isoleringen Elpatron Värmeförlust³ Värmesköldar Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45ºC (kwh/dygn) Bentone AB FERRO TERM 200 Bentone AB FERRO TERM x60x Rostfri/ 1, , x60x Rostfri/ Mineralull 1, ,6 Provad med termostaten inställd enl. tillverkarens rekommendation. Testresultat finns på konsumentverkets webbplats: och i Råd&Rön nr 8/01. Focus Värme AB VLM160 S Focus Värme AB VLM300 S x60x Rostfri Syrafast SS2326/ ,5 Finns i storlek mellan liter med elpatron. Går att få med kamfläns kopparslinga på 9,8 m 22 mm och inaktiv elpatron för solpaneler x60x Rostfri SS2326/ Polyuretan ,6 Finns med värmesköldar VLM 300K. Finns även i mindre storlekar. Provad med termostaten inställd enl. tillverkarens rekommendation. Testresultat finns på konsumentverkets webbplats: och i Råd&Rön nr 8/01 IVT Industrier AB CUMULUS x Rostfri/ Elanod. Blandningsventil. Finns även i kabinettutförande och andra storlekar; liter 1) Det material i beredaren som kommer i kontakt med tapppvarmvattnet 2) Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna 3) Med termostaten inställd på 65 C 20

21 Varmvattenberedare, elektriska Vikt (kg) Volym Material i beredaren¹/ isoleringen Elpatron Värmeförlust³ Värmesköldar Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45ºC (kwh/dygn) Metro Therm AB METROMODUL 2003R x60x Rostfri/ Polyuretan ,4 Elpatron i skyddstub. Finns även i emalj, 6900 kr. Provad med termostaten inställd enl. tillverkarens rekommendation. Testresultat finns på konsumentverkets webbplats: och i Råd&Rön nr 8/01 Nibe AB COMPACTR x61x Rostfri/ Polyuretan ,2 Inkl. blandningsventil. Finns även kopparfodrad, kr eller emaljerad och i ytterligare volymer. Provad med termostaten inställd enl. tillverkarens rekommendation. Testresultat: och i Råd&Rön nr 8/01. Stiebel Eltron AB SBB 300 WP x69x Ståltank med emaljering "anticor" inkl signalanod/ Polyuretan Förberedd för 6 Finns i strl 400 och 600 WP SOL med extra vvx för ex solvärme Thermia Värme AB THERMIA MKR x60x Rostfri/ Mineralull ,8 Finns även med kopparfoder, kr. Finns också i 200 och 300 liter. Testresultat finns på Konsumentverkets webbplats: och i Råd & Rön nr 8/01. 1) Det material i beredaren som kommer i kontakt med tapppvarmvattnet 2) Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna 3) Med termostaten inställd på 65 C 21

22 Varmvattenberedare, elektriska Vikt (kg) Volym Material i beredaren¹/ isoleringen Elpatron Värmeförlust³ Värmesköldar Bromerade flamskyddsmedel² Varmvatten kapacitet³ 45ºC (kwh/dygn) Thermia Värme AB THERMIA SVR 110 Thermia Värme AB THERMIA SVR x42x Rostfri/ Polyuretan x42x Rostfri/ 13 Finns i flera storlekar. Polyuretan 1) Det material i beredaren som kommer i kontakt med tapppvarmvattnet 2) Innehåller bromerade flamskyddsmedel i t.ex. isoleringsmaterial plast och plastdelar. Flamskyddsmedel i kretskorten är undantagna 3) Med termostaten inställd på 65 C 22

23 Golvvärmesystem (kr/m²) Systemtyp (mm) Effekt (W/m²) Shuntgrupp Reglercentral Övriga storlekar (m²) Alleco Golvvärme Golvvärmefolie, Värmekabel CC Höganäs Byggkeramik AB HÖGANÄS WARM FLOOR KIT CC Höganäs Byggkeramik AB HÖGANÄS WARM FLOOR MAT El El Bygghöjd 5,5 100 Nej 220 Golvvärmekabel för klinkergolv. Flexrör, monteringstejp och digital termostat ingår El Bygghöjd 3,0 120 Nej 213 Golvvärmekabel på matta för klinkergolv. Digital termostat ingår Danfoss AB Golvvärmefördelare FHD FHWC* CF** *Tråddragen **Trådlös, radiobaserad Reglerutrustning. Termostater, golvgivare, pumprelä, zonregulator. DEVI AB DEVIMAT VÄRMEKABELMATTA Heating Systems Svenska AB DVC El Nej 112 Termostat ingår. Finns även devikitkabel. Avsedd för ROT och nybyggnad El 7 17 Ja Längd m. Kabel sedd för ingjutning i betong. Termostatreglerad med golvsensor 23

24 Golvvärmesystem (kr/m²) Systemtyp (mm) Effekt (W/m²) Shuntgrupp Reglercentral Övriga storlekar (m²) Heating Systems Svenska AB DVC10 Heating Systems Svenska AB HM 120 Heating Systems Svenska AB Parkettvärme Heating Systems Svenska AB SPEGELVÄRME KIMA Heating Cable AB Golvvärmekablar LK Lagerstedt & Krantz AB LK GOLVVÄRMESYSTEM El 3,4 10 Ja m. Termostatreglerad med golvsensor El 2,8 120 Ja 1,259,2 Självhäftande värmematta. Termostatreglerad med golvsensor El Ja Reglering sker via termostat med golvsensor. Max. temp 27 C El 3 60 Fästes på baksidan spegel Vattenburet Beror på 80 Ja Finns i olika system beroende på golvkonstruktion förläggningssätt 24

25 Golvvärmesystem (kr/m²) Systemtyp (mm) Effekt (W/m²) Shuntgrupp Reglercentral Övriga storlekar (m²) Plastelektro Värmesystem AB och EPVÄRMEGOLV Från 500: El, Bredd V Tjocklek 1, Nej Elektriskt ledande plast. Självbegränsande, ingen risk för överhettning. Bygghöjd från 1,2 mm.för alla typer golv, Godkänd för installation under trä och laminatgolv PolyOhm AB PolyOhm 495 El 2 80 Nej Självreglerande elektriskt ledande plast för trä och laminatgolv. Rumstermostat och kablage tillkommer. Semkogodkänd Rehau AB REHAU GOLVVÄRME Roth Sndinia AB ROTH GOLVVÄRME Swebo Flis & Energi AB SWEBO GOLVVÄRME Varierar beroende på systemtyp Från 190 Från 80 Vattenburet Beror på 80 Ja Finns i olika system beroende på golvkonstruktion förläggningssätt Vattenburet Beror på * * Reglercentral samt shuntgrupp finns som tillval. Finns i förläggningssätt olika system beroende på golvkonstruktion Vattenburet Beror på Ja exkl. golvbeläggning förläggningssätt Thermotech Sndinia AB Thermotech Golvvärme Vattenburet Från Ja System för olika installationssätt: betong, trä, flytande golv, ROT 12. Lägsta bygghöjd: 14 mm 25

26 Golvvärmesystem (kr/m²) Systemtyp (mm) Effekt (W/m²) Shuntgrupp Reglercentral Övriga storlekar (m²) Thorin & Thorin AB T2 QUICKNET Thorin & Thorin AB T2RÖD SJÄLVREGLERANDE El Bygghöjd 3 90 Ja Golvvärmematta för klinkergolv El Bygghöjd Ja Värmekabel T2RÖD kan även kombineras med golvvärmeskiva, T2REFLECTA med inbyggd isolering. Finns även värmekabel T2GRÖN samt T2 BLÅ. Godkänd SEMKO Uponor Wirsbo AB WIRSBO GOLVVÄRME Från 142 Vattenburet Beror på 50 Ja Finns för alla typer bjälklag. Även för renovering och förläggningssätt ombyggnad med bygghöjd min 25 mm. Se byggvarudeklaration på hemsidan VärmeKabelTeknik GOLVVÄRME VärmeKabelTeknik GOLVVÄRMEFOLIE 290 El Ø * * Termostat med golvgivare, 610:. Eller egen undercentral vid större projekt. Elektrisk värmekabel återledartyp fri från el och magnetfält. 375 El Bygghöjd 0,2 45/55 * * Termostat med golvgivare, 610:. Eller egen undercentral vid större projekt. Golvvärmefolie 230 V. För trägolv, matta och klinker 26

27 Allbränslepannor cm Vikt (kg) Maxeffekt Pannvatten volym Eldstadsvolym Max vedlängd Beredare typ material¹ volym Tariffstyrning Varmvattenkapacitet,45 C Årsmedelverkningsgrad² Bentone AB CTC 2200 TRIO x77x olja el 18 ved Plattvärmeväxl. Rostfri 110 Levereras även utan el, 2200 Duo för kr. Uppfyller Boverkets utsläppskr. Provad SP Bentone AB CTC V20 Combi Heat Värmeprodukter AB UNIKUM Euronom AB EXONOM DUO F ExtunaFalun AB T 300 FB x82x olja 15 el 18 ved x120x olja ved 30 pellets x68x olja 6 el 15 ved x60x olja 20 pellets 9 el 15 ved Förråd 160 Uppfyller Boverkets Koppar utsläppskr. 75 Provad SP %* *Pannverkningsgrad Ej förberedd för el. Ska eldas mot tank Förråd Koppar Förråd Koppar 100 Tillval el 025kW, shuntautomatik och flislucka. Finns även i storlekarna 35, 45 och 55 kw Vid vedeldning måste ackumulatortank användas för att klara utsläppskr. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten). 27

28 Allbränslepannor cm Vikt (kg) Maxeffekt Pannvatten volym Eldstadsvolym Max vedlängd Beredare typ material¹ volym Tariffstyrning Varmvattenkapacitet,45 C Årsmedelverkningsgrad² FinnTrade AB LAKA YHT x143x olja el 22 ved Genomströmn. Bränslemagasin syrafast plåt. Finns även i enklare utförande. Pannan finns också i större storlekar (<2500 kw). Förgasningsprincip FinnTrade AB LAKAYR x104x84 22 olja Genomströmn. Pannstorlekar upp till kw FinnTrade AB LAKAYRK Focus Värme AB D2 MILJÖ Nibe AB ALPHA COMBI x110x olja el 20 ved x75x olja el 25 ved x68x olja 6 el 20 ved 16 pellets Genomströmn. 24 l/min Kan även fås med syrafast 150 el bränslemagasin Genomströmn. 25 l/min Alla rökgasberörda ytor är 5 mm cortenstål Förråd Koppar olja 140 el 78% olja 85% el 83% el/olja Tariffstyrning som tillbehör Swebo Flis & Energi AB ARIMAX X73X olja 12 el 20 ved Genomströmn. 220 Koppar Vid vedeldning måste ackumulatortank användas för att klara utsläppskr. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten). 28

29 Allbränslepannor cm Vikt (kg) Maxeffekt Pannvatten volym Eldstadsvolym Max vedlängd Beredare typ material¹ volym Tariffstyrning Varmvattenkapacitet,45 C Årsmedelverkningsgrad² Swebo Flis & Energi AB ARIMAX Swebo Flis & Energi AB ARIMAX COMBI Thermia Värme AB THERMIA COMBIC Thermia Värme AB THERMIA EFFECTIC Thermia Värme AB THERMIA TRIC Torsby Ugnen AB ROCA P x79x olja 12 el 1520 ved x73x olja 12 el 1525 ved x725x olja 13,5 el 20 ved 20 pellets x99x94 55 olja ved 25 pellets x60x olja 13,5 el 15 pellets 20 ved x4294x olja fast bränsle Genomströmn. 400 Koppar Genomströmn. 280 Koppar Miljögodkänd vid Koppar vedeldning mot 90 ackumulatortank. Combic = utan el Miljögodkänd vid vedeldning mot ackumulatortank Miljögodkänd vid Koppar vedeldning mot 90 ackumulatortank. Tric = utan el Uppfyller Boverkets Gjutjärn utsläppskr med 2147 pelletsbrännaren TB Mini. Provad SP. Vid vedeldning måste ackumulatortank användas för att klara utsläppskr. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten). 29

30 Allbränslepannor cm Vikt (kg) Maxeffekt Pannvatten volym Eldstadsvolym Max vedlängd Beredare typ material¹ volym Tariffstyrning Varmvattenkapacitet,45 C Årsmedelverkningsgrad² Värmebaronen AB TRIOMAX CU Värmebaronen AB TRIOMAX CU UE x76x olja el 23 ved x67x olja ved 18 el Förråd 120* 81% olja *Uppmätt Koppar 95 73% ved 88% el varmvattenkapacitet liter 40 C: olja 152, el 135 vid 15 lit/min Förråd 120* 81% olja *Varmvattenkapacitet liter Koppar 73% ved 40 C: olja 152, vid % el lit/min Vid vedeldning måste ackumulatortank användas för att klara utsläppskr. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Årsmedelverkningsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme och varmvatten). 30

31 Oljebrännare utanför pannan, Kapacitet, olja (liter/timme) Effekt Förvärmning oljan Självstängande spjäll Långtidsprovning Bentone AB B1RL Bentone AB B2KS Bentone AB B2SL Bentone AB BEO 1000 Bentone AB BEO 10V Bentone AB PRIO x23x24 1,43, Finns även i långt utförande x22x26 4,011, x22x26 3,07, x20x25 1,22, Svanmärkt. Finns även i långt utförande x20x25 1,23, Finns även i långt utförande x23x24 1,43, Finns även i långt utförande 31

32 Oljebrännare utanför pannan, Kapacitet, olja (liter/timme) Effekt Förvärmning oljan Självstängande spjäll Långtidsprovning Bentone AB PRIO MILJÖ Euronom AB EXOOIL 3H Milton Sverige AB x23x24 1,43, Finns även i långt utförande x22x22 1,43, Finns även som EXOOIL 4, 6, 10 m. fl x20x26 1,43, Oljefilter ingår RIELLO GULLIVER RG0R Weishaupt Svenska AB WL 5 Viessmann Värmeteknik AB VITOFLAME 200 Värmebaronen AB VIKING PRO x31x29 1,43, Ja Styrning med microprocessor x30x33 1,53, zon förbänning. Blå ängelmärkt x25x29 1,42, Oljebrännaren finns i olika modeller från 1,46,6kg/h. Blå ängelmärkt. Lev. med filter, slangar, verktyg och vakuummätare. 32

33 Oljekassetter Vikt (kg) Effekt Pannvattenvolym Övriga storlekar Årsmedelverkningsgrad¹ Baxi AB / HS Perifal BALTIC O 25 kw Combi Heat Värmeprodukter AB ROYAL Euronom AB UNICMINI 24 Milton Sverige AB x74x , x67x Pannan är en kombipanna för olja och pellets. Pannverkningsgrad olja 92%/ pellets 85% x75x , 48, 64 Speciellt lämpad för dockning med Exotic Värmepump då den klarar låga returtemperaturer x55x , Lågtemperaturpanna Min pannvattentemp. 30 C DE DIETRICH GT113 Milton Sverige AB x60x Lågtemperaturpanna. Min pannvattentemp. 40 C KALARD TGF 3 Viessmann Värmeteknik AB VITOLA x100x Min 20 C. Lågtemperaturpanna. Kompl. med reglerutrustning och brännare. ¹Årsmedelverknigsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme + varmvatten). 33

34 Oljekassetter Vikt (kg) Effekt Pannvattenvolym Övriga storlekar Årsmedelverkningsgrad¹ Viessmann Värmeteknik AB VITOROND 200 Viessmann Värmeteknik AB VITOSOL x86x ,5* * Enligt DIN 4702/8. Lågtemperaturpanna. Min 20 C pannvatten temp. Kompletteras med reglerutrustning och brännare. Enheten är Svanmärkt x41x Kondenserande oljepanna. Vägghängd. Tvåstegs blålägebrännare. Min 20 C. Styr steglöst temp efter behov. Kompl reglerutrustning ingår. ¹Årsmedelverknigsgrad i % i hus som behöver kwh/år (värme + varmvatten). 34

35 Olje och elpannor, kombinerade a) Panna b) brännare Maxeffekt Beredare Typ Material¹ Volym Varmvatten kapacitet² 45/40 C Pannvattenvolym Årsmedelverkningsgrad ³ Baxi AB / HS Perifal a) BALTIC B 25 kw b) Bentone AB a) CTC 1200 EKONOMI b) Bentone AB a) CTC 1200 FAMILY b) BEO 10 V Bentone AB a) CTC 1200 FAMILY b) BEO Euronom AB a) EXONOM X20L b) EXONOM X20H x74x olja 150 Förrådsberedare 540 l/h Även med plattvärmeväxlare, kopparspiral Koppar och rostfri spiral. Finns även utan inbyggd tappvattenproduktion x100x94 58x83x101 58x83x101 60x64x112 60x64x olja 6 el 25 olja 15 el 40 olja 15 el 1520 olja 6 el 133 Plattvärmeväxlare 80/ el/olja Lämplig även för pellets. Rostfri 91 el 85 olja 140 Plattvärmeväxlare 80/ el/olja Svanmärkt med brännare BEO Rostfri 91 el 85 olja 133 Plattvärmeväxlare 80/ el/olja Svanmärkt. Testresultat i Råd&Rön nr 1/95. Rostfri 91 el 85 olja 165/ /612 Bägge pannorna har samma effekt både på Koppar olja och el. Elen kan utökas till 12 kw. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Vid eldrift. Oljedrift ger oftast högre kapacitet. ³ Årsmedelverkningsgrad i hus som behöver KWh/år (värme och varmvatten). 35

36 Olje och elpannor, kombinerade a) Panna b) brännare Maxeffekt Beredare Typ Material¹ Volym Varmvatten kapacitet² 45/40 C Pannvattenvolym Årsmedelverkningsgrad ³ ExtunaFalun AB a) BURNEX b) SLINGA FinnTrade AB a) LAKA ZK 10 S b) LAKAZ Focus Värme AB a) EKO b) Nibe AB a) CITYVX b) Posab AB a) BUDERUS G kw b) BUDERUS BE 2 65x82x128 56x62x130 60x60x142 58x83x olja 20 pellets 9 el 20 olja 10 el 20 olja 6 el 22 olja 13 el 125 Plattvärmeväxlare Tillval el 12 eller 15 kw. Kan även eldas med pelletsbrännare Plattvärmeväxlare /240 >90 el/olja Övriga storlekar kw. Koppar 180 Plattvärmeväxlare TÜV. Modell EKO20 AUTO med Koppar 12 kw el kostar :. Varmvattenkapacitet vid eldrift 25 l/min. 200 Plattvärmeväxlare 120/ el/olja Övriga storlekar 6 kw el. Rostfri 91 el 86 olja 65x81x olja 33 Plattvärmeväxlare 95* * Enligt Boverket EN 92/ Finns även för 28 kw och 34 kw. Varmvattenkapacitet vid eldrift 7 l/min. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Vid eldrift. Oljedrift ger oftast högre kapacitet. ³ Årsmedelverkningsgrad i hus som behöver KWh/år (värme och varmvatten). 36

37 Olje och elpannor, kombinerade a) Panna b) brännare Maxeffekt Beredare Typ Material¹ Volym Varmvatten kapacitet² 45/40 C Pannvattenvolym Årsmedelverkningsgrad ³ Swebo Flis & Energi AB a) Ammax 17 Si b) Trebema AB a) CALMAR PANNAN OPEX b) Tyresöpannan AB a) TYRESÖPANNAN b) OLJEPANNA 25 kw Tyresöpannan AB a) TYRESÖPANNAN b) ELPANNA 18 kw Viessmann Värmeteknik AB a) VITOLA b) 59x58x140 60x65x126 63x55x olja 12 el 30 olja 6 el 25 olja 120 el 200 Genomströmning ,5 Inkl shunt, elpatron 6 kw. Koppar 175 Plattvärmeväxlare 170/200 Rökrör ingår som standard elpannan Koppar Plattvärmeväxlare Rostfri 95 Hetvattenanslutning för källarradiator. Extra tillbehör: Elektrisk kalklösare. För olja/pelletsbrännare. Oljepanna med separat elpanna. som har tank med växlare och reglercentral. Avsedd även för rapsolja och biogas. Levererar även varmluft till källare eller kanaler. 60x70x el 120 Plattvärmeväxlare Elpanna 4,518 kw komplett med Rostfri villareglering expansionskärl, pumpar, etc. Kombineras med oljepanna. 66x120x el Lågtemperaturpanna. Min 20 C. Rostfri 130/165 Varmvatten vid oljegasdrift. Varmvattenkapacitet vid eldrift 19 l/min, vid oljedrift 22 l/min. Modell 200 utan varmvattenberedare. ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Vid eldrift. Oljedrift ger oftast högre kapacitet. ³ Årsmedelverkningsgrad i hus som behöver KWh/år (värme och varmvatten). 37

38 Olje och elpannor, kombinerade a) Panna b) brännare Maxeffekt Beredare Typ Material¹ Volym Varmvatten kapacitet² 45/40 C Pannvattenvolym Årsmedelverkningsgrad ³ Viessmann Värmeteknik AB a) VITOPLUS b) Viessmann Värmeteknik AB a) VITOROND b) Värmebaronen AB a) COMET b) VIKING PRO Värmebaronen AB a) STAR b) VIKING PRO x50x el Varmvatten vid oljedrift (120 l). Emalj alt. rostfri soltank Tillval rostfri beredare eller soltank. Vägghängd. 120, 150, 200, x86x90 18 olja 27 Plattvärmeväxlare ,5* * Enligt DIN 4702/8. inkl. 55x66x146 58x67x olja 13 el 20 pellets 30 olja 11 el 20 pellets 130 reglerutrustning med utegivare. Varmvatten vid oljedrift. Varmvattenkapacitet vid eldrift 19 l/min, vid oljedrift 22 l/min /260 Inkl. shuntstyrning, utegivare. Även lämplig Koppar oljedrift för pelletseldning. 215/ utan elolja 175 Plattvärmeväxlare 100/ olja/el Även lämplig för pelletseldning. Rostfri 91 el 87 olja ¹ Det material i beredaren som kommer i kontakt med tappvarmvattnet. ² Vid eldrift. Oljedrift ger oftast högre kapacitet. ³ Årsmedelverkningsgrad i hus som behöver KWh/år (värme och varmvatten). 38

39 Reglercentraler med shunt för vattenburen värme Temperatursänkning Framledningsgivare Veckoprogrammering Inomhusgivare Utomhusgivare Ventilmotor Monteringssats Aso AB Komplett gördetsjälvpaket. Dygnsprogramering. Levereras med kablar. AUTOMIX 20 Aso AB Inomhusgivare finns som tillval för 485 kr. Komplett gör det självpaket. Levereras med kablar. AUTOMIX 30 Q Bentone AB Automatisk omkoppling mellan vinter/sommardrift med pumpstopp. BAS Bentone AB DIGI Bentone AB PLUS Bentone AB SINGEL 39

40 Reglercentraler med shunt för vattenburen värme Temperatursänkning Framledningsgivare Veckoprogrammering Inomhusgivare Utomhusgivare Ventilmotor Monteringssats Danfoss AB Inomhusgivare tillval 1800 kr. Levereras med kablar utom till inomhusgivaren. Kompl. för anslutning med stickpropp till 230 V. Frysskyddsfunktion. Automatisk felsökning. ECL PAKET COMFORT 100 ESS Elektronik Komplett enhet, anslutes med stickpropp till 230 V vägguttag. REGLERCENTRAL Gladson Gruppen AB 031/ Framledningsgivare som maxbegränsare. Som tillbehör finns rumspanel med veckour och 2 st temp.inställningar. Komplett Gördetsjälvpaket. Testresultat i Råd&Rön nr. 2/01. ECUMIX SHUNTAUTOMATIK Lindquist Heating AB Testresultat i Råd &Rön nr. 2/01. Termomatik CBJ Sauter Automation AB Tydlig display. Ingång för närvaro/frånvaro samt telefonstyrning. Frysskyddsfunktion och motionskörning. VILLAPAKET TAC Svenska AB Inomhusgivare som tillval. Extra tidskanal för styrningar t ex ytterbelysning eller motorvärmare. TACTRONIC

41 Reglercentraler med shunt för vattenburen värme Temperatursänkning Framledningsgivare Veckoprogrammering Inomhusgivare Utomhusgivare Ventilmotor Monteringssats Termoventiler AB m kabel till rumsgivare ingår. Thermomatic ERA 10 med RS Termoventiler AB m kabel till rumsgivare samt rumspanel med veckour och två temperaturrattar ingår. Thermomatic ERA 10 med RSC Termoventiler AB m kabel till rumsgivare ingår. THERMOMATIC CBJRS Termoventiler AB m kabel till rumsgivare samt rumspanel med veckour och två temperaturrattar ingår. THERMOMATIC CBJRSC Termoventiler AB Testresultat finns i Råd&Rön nr 2/01. THERMOMATIC COMBI Ulricehamns Värme Elektronik AB Testresultat finns i Råd&Rön nr 2/01. EVR Reglersystem 41

42 Pelletsbrännare Pmärkt¹ utanför pannan Säkerhet Effekt Bränsleförråd Start och drift Verkningsgrad² Altbergs Plåt AB EPBRÄNNAREN x76x104 Sprinkler Lock med brytare Brytare mot pannan Manuell start Arbetar mot termostat 7585 Finns även i andra utföranden. Pellets Ø 6 eller 8 mm. Testresultat i Råd&Rön nr 8/95. Biomatec Infraheat x 27 x 23 Vattenbegjutningssystem och fallschakt Manuell tändning med underhållsfyr Elektronisk styrning 85 Batteridrift 12 volt dc med underhållsladdning. Batteri, laddare och silo tillkommer på priset. Biosyd i Malmö AB KMP Pelletsbrännare PX 21 PX 50 Combi Heat Värmeprodukter AB Pelletsbrännare Ekosystem AB EUROFIRE x39x x27x25 20 Automatisk x28x27 14 Externt Automatisk start Finns i flera storlekar. Testresultat i Råd&Rön nr 3/02 FinnTrade AB MASAMATARE Se under övrigt Vattensprinkler Elskydd Luftsluss externt Manuell start Arbetar mot termostat et på brännaren anpassas till pannan. Kan eldas med flis, pellets eller briketter 1. För Pmärkta brännare finns testresultat från SP tillgängligt hos respektive företag. De testade brännarna var monterade på en inte helt modern villapanna. Angivna verkningsgrader gäller för systemet pannabrännare. 2. Vid 3 kw, respektive maxeffektuttag 42

43 Pelletsbrännare Pmärkt¹ utanför pannan Säkerhet Effekt Bränsleförråd Start och drift Verkningsgrad² Gordic Environment AB PELLX 20 kw x30x25 Fallrör Flamvakt Termosäkring 1020 Externt Elstart Arbetar mot termostat Extern skruv på 1,70 m medföljer leverans för matning från externt förråd.testresultat finns på konsumentverkets webbplats och i Råd&Rön nr 3/02 Gordic Environment AB x30x35 Fallrör Flamvakt Termosäkring 2550 Externt Elstart. Arbetar mot termostat Extern skruv på 2,3 m och mellanförråd på 300 l medföljer leverans PELLX 50 kw Iton HB ITONOM x26x24 Tre varandra oberoende system 1020 Externt Eltändning Automatiskt övervakad drift 90 inkl. skruv. Pellets Ø 68 mm. Bulkförråd och flexskruvar för pelletsbrännare från beställda byggsatser alt. startpaket för självbyggare. Raka brännarskruvar. best. flexskruvar. Janfire SBS AB JANFIRE FLEXa x37x43 Fyra varandra oberoende system 9/12/1 8 Externt Automatisk start Arbetar mot termostat 92,6* *Intermittent drift. Vid full last 92,6 % och vid dellast 92,1 % Janfire SBS AB JANFIRE NH x40x50 Termovakt Nedfalls schakt Varvtalsstyrd fläkt 20 Internt Helt automatisk 96 Självrengörande förbränningsdel. et inkluderar matarskruv som är 230 cm lång. 1. För Pmärkta brännare finns testresultat från SP tillgängligt hos respektive företag. De testade brännarna var monterade på en inte helt modern villapanna. Angivna verkningsgrader gäller för systemet pannabrännare. 2. Vid 3 kw, respektive maxeffektuttag 43

44 Pelletsbrännare Pmärkt¹ utanför pannan Säkerhet Effekt Bränsleförråd Start och drift Verkningsgrad² Kenjonugnen AB KENJONUGNEN x88x110 25* *Inställd effekt vid provet. Förugn som ansluts mot panna med ackumulatortank. Ej testad vid 3 kw KMP AB PX x30x25 Fallrör Flamvakt Termosäkring 1020 Externt Elstart Arbetar mot termostat Har även modell PX 50 med effekt 2550 kw. Extern skruv på 1,70 m medföljer för matning från externt förråd.testresultat finns på och i Råd&Rön nr 3/02 LT Energiteknik AB VETO från x92x125 Sprinkler Tät behållare Cellmatningssluss Från Manuell start Arbetar mot termostat Klarar förutom pellets även flis, spån, bittorv, säd m.m. Uppfyller Boverkets utsläppskr vid eldning Mbioenergiteknik AB BIONA x32x32 Avbrännbar slang Fallrör för bränsle Överhettnings skydd Fotocell 1020 Automatisk (11kW) Självjusterande för maximal förbränning. Mal sönder bränslet. Passar i oljebrännarfläns. Automatisk tömning sintrat material. Behöver inte rengöras. NE Naturenergi AB IWABO 30C COMBI x66,5x33,5 Fallschakt Slussmatning 30* 20** Externt Elstart Arbetar mot termostat Variabel effekt i intervallet * För pellets, klarar alla pelletskvalitéer Ø612 mm. ** För spannmål. Spannmål (korn, hre, vete). 1. För Pmärkta brännare finns testresultat från SP tillgängligt hos respektive företag. De testade brännarna var monterade på en inte helt modern villapanna. Angivna verkningsgrader gäller för systemet pannabrännare. 2. Vid 3 kw, respektive maxeffektuttag 44

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär

Rinkaby Rör - för privatperson och företag. 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Katalog Nr 27 1/3-13 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner 180 dagars returrätt på lagervaror Stort lager Snabba leveranser Alltid en prisvärd affär Rinkaby Rör - för privatperson

Läs mer

Katalog Nr. Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011

Katalog Nr. Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011 Katalog Nr Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner Webbutik Postorder 25 Med prislista 1/7-2011 Många sköna 1000-lappar att spara Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby

Läs mer

25 B. Katalog Nr. Webbutik Postorder Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011

25 B. Katalog Nr. Webbutik Postorder Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping www.rinkabyror.se. Med prislista 1/7-2011 Katalog Nr 25 B Med prislista 1/7-2011 Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner Många sköna 1000-lappar att spara Webbutik Postorder Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby

Läs mer

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3

LESOL solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet. Vår erfarenhet - Din trygghet. Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se. Katalog nr 3 LESOL solvärme Tel: 031-301 97 97 www.lesol.se Katalog nr 3 1 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5

solvärme Vår erfarenhet - Din trygghet Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 solvärme Tel 0520-44 42 00 www.lesol.se Katalog nr 5 Solens möjligheter Klimatförändringar på grund av våra utsläpp av växthusgaser är idag verklighet. Med användning av rätt teknik som t ex solenergi

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme

Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning Pelletsvärme bekväm pelletsvärme M I L J Ö V Ä N L I G O C H E K O N O M I S K Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Innehåll. BAD & DUSCH 22 Badrumsmöbler Duschar, kabiner och väggar Duschpalats Dusch- och badkarsblandare Badkar och bubbelbadkar

Innehåll. BAD & DUSCH 22 Badrumsmöbler Duschar, kabiner och väggar Duschpalats Dusch- och badkarsblandare Badkar och bubbelbadkar KATALOG 2008 ALLT DU BEHÖVER INOM VÄRME & VATTEN, BAD & DUSCH, TOA & TVÄTTSTÄLL SAMT KÖK & TVÄTTSTUGA. Innehåll VÄRME & VATTEN 6 Golvvärme Radiatorer och termostater Värmepumpar Oljebrännare, oljepannor

Läs mer

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Villapannor. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Villapannor Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE VVM 300 Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år senare, 1952, grundade Nils Bernerup

Läs mer

KONSUMENTPRISLISTA. Prislistan gäller från 2013-04-01. Sverige 2013-3-SE

KONSUMENTPRISLISTA. Prislistan gäller från 2013-04-01. Sverige 2013-3-SE KONSUMENTPRISLISTA Sverige 2013-3-SE Prislistan gäller från 2013-04-01 Rätt till ändringar utan föregående meddelande till branschens led förbehålles om anledningen ligger utanför vår kontroll (valutor

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Vedeldning 2002. kvämt att elda med ved! Med tankar och laddautomatik spenderar man endast 15 min per dag vid sin panna för ett dygns värme Mikael

Vedeldning 2002. kvämt att elda med ved! Med tankar och laddautomatik spenderar man endast 15 min per dag vid sin panna för ett dygns värme Mikael VILLA 1/2002 Vedeldning 2002 Vedeldning i småhus Översikt: VEDPANNOR Villavärmeföretagen Konsumenten och vedeldningen! Insänt Nedanstående texter är förkortade inlägg som kommit in till mig från våra flitiga

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX

TOPP 2011. Tillverkad i rostfritt stål för högsta kvalitet. GreenEnergy. ExoAir / ExoAir Polaris PLACERAD. - Since 1939 EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX - Since 1939 ExoAir / ExoAir Polaris GreenEnergy SVERIGES effektivaste LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR! TOPP 2011 PLACERAD EXOAIR 7,5-EXOTANK VPX 300 FICK EN TOPPLACERING 2011 AV SVENSKA ENERGI- MYNDIGHETENS TEST

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Välja värmesystem för villan

Välja värmesystem för villan Välja värmesystem för villan enkla tips som sparar miljön och ger valfrihet inför framtida förändringar Klaus Lorenz & Annette Henning Skriftserien om flexibla värmesystem inkluderar även faktablad för

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special

VILLA 1/07. Vedvärme 2007. Bekvämt, modernt och billigt. Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special VILLA 1/07 Vedvärme 2007 Bekvämt, modernt och billigt Omslagsbild: Eksjöhus, modell Lönneberga special Stabilt! sofie@bioenergitidningen.se Vedeldningen närmnar sig en helt ny typ av kunder. Vi pratar

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

BRASVÄRME. och golvvärme STORT TEST RENOVERING. Hur grön är din el? När 70-talet blir framtiden MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING EN MYSIGARE HÖST

BRASVÄRME. och golvvärme STORT TEST RENOVERING. Hur grön är din el? När 70-talet blir framtiden MILJÖVÄNLIG UPPVÄRMNING EN MYSIGARE HÖST ENERGISMARTA OKTOBER 2011 PRIS 39 KRONOR RENOVERING När 70-talet blir framtiden STORT TEST LUFTVATTENVÄRMEPUMPAR Bygga hus gör rätt från början BRASVÄRME EN MYSIGARE HÖST och golvvärme Hur grön är din

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer