LEDARUTVECKLING Ett utbildningsprogram för chefer från mellannivå och uppåt i medelstora och större företag och organisationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARUTVECKLING Ett utbildningsprogram för chefer från mellannivå och uppåt i medelstora och större företag och organisationer"

Transkript

1 Centrum för LedarUtveckling Ekonomiska institutionen LEDARUTVECKLING Ett utbildningsprogram för chefer från mellannivå och uppåt i medelstora och större företag och organisationer

2 Syfte Utbildningsprogrammet Ledarutveckling syftar till att öka Ledarkompetensen hos deltagande chefer. En helhetssyn på företagsledning ges genom en systematisk kunskapsinhämtning, analys och kreativ problemlösning samt tillämpningar i det egna företaget. Målgrupp Chefer från mellannivå och uppåt i medelstora och större företag och organisationer. Företagsledare i tillväxtföretag kan också ha stort utbyte av att delta i detta utbildningsprogram. En jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga deltagare eftersträvas. Programstruktur Utbildningsprogrammet är uppbyggt kring tre delar; Kunskapsblock, Personligt utvecklingsprogram samt Projektarbete, se figur nedan. Utbildningsprogrammet pågår under en period av 10 månader och omfattar 18 schemalagda kursdagar samt ca 10 dagar för handledning av företagsanknutna projektarbeten. Deltagarna erhåller således 28 dagar lärarledd kompetensutveckling. Härutöver tillkommer tid för enskilt arbete med företagsanknutna projektarbeten, inläsning av litteratur och arbetet med det Personliga utvecklingsprogrammet. Omfattningen kräver att deltagandet förankras i företagsledningen. Utbildningsprogrammet avslutas med projektredovisning diplomering. Utbildningsprogrammet genomförs främst i internatform där praktikfallsdiskusioner och företagsspel varvas med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och grupparbeten. Det företagsanknutna projektet utgår från deltagarnas egna erfarenheter och medverkar till att skapa goda tillfällen till erfarenhetsutbyte kring frågor av gemensamt intresse. Genom projektarbetet förstärks deltagarnas engagemang och motivation. Det blir naturligt att se internaten som möjligheter till breddning och fördjupning av kunskaper. P Diplomering och Projektredovisning Kickoff F Ö R E T A Strategi (Internat 2) Human Resource Management (del I) (Internat 1) Företagsstyrning (Internat 3) Kunskapsblock Human Resource Management (del II) (Internat 5) Marknadsför ing (Internat 4) Human Resource Management (del III) (Internat 6) R O J E K T G S Personligt utvecklingsprogram

3 Programmet Informationsträff Programmet inleds med en kort träff med information om programmet, presentation av deltagare och lärare. Kick-off: Teambuilding och projektval Modeller för arbete i grupp och projektarbete. Praktiska övningar i Teambuilding. Deltagarna presenterar sina egna företagsprojekt och väljer vilket företagsprojekt de vill arbeta inom och projektgrupper bildas. Internat 1: Human Resource Management (del I) Ledarskap kopplas till deltagarnas vardag via egna praktikfall. Fördjupningsavsnitt anpassade till deltagarnas behov. Initiering av det personliga utvecklingsprogrammet. Ett vetenskapligt instrument (Myers- Briggs Type Indicator) används för ökad självinsikt rörande bl a den egna ledarrollen. Internat 2: Strategi Internatet syftar till att ge en helhetssyn på företagsledning. Andra viktiga moment är: företaget och omvärlden, företagets mål och strategi, strategisk analys och strategisk planering, strategiskt ledarskap och dialog, strategi och företagskultur. Internat 3: Företagsstyrning Under internatet diskuteras och analyseras strategi och styrning och styrningskriser. Ett viktigt moment under internatet är genomförandet av ett företagsspel. Internat 4: Marknadsföring Olika marknadsföringssituationer exemplifieras och analyseras genom praktikfall och grupparbeten. Kopplingen mellan marknadsföring, kärnkompetens och organisation diskuteras. Internat 5: Human Resource Management (del II) Fortsatt utveckling av den egna ledarrollen. Fördjupningsavsnitt anpassade till deltagarnas behov samt uppföljning och förstärkning av det personliga utvecklingsprogrammet. Internat 6: Human Resource Management (del III) Uppföljning och fortsättning av det personliga utvecklingsprogrammet. Diplomering och projektredovisning Programmet avslutas med diplomeringsdag, där varje projektgrupp presenterar sitt projekt inför de övriga deltagarna och inbjudna gäster från de deltagande företagen.

4 Några ord om programmet BT-chefer arbetar i ett tufft internationellt affärsklimat. Det ställs höga krav på deras analytiska och operativa förmåga samt ledaregenskaper. CLU-programmet har gett många BT-chefer en bra plattform för deras utveckling. Det är också stimulerande att föreläsa på CLU eftersom deltagarna är så kvalificerade. Ditlef Fürst, Senior Vice President Marketing, BT Industries AB CLU ger goda möjligheter att lära känna, förstå och utveckla sig själv, sina medarbetare och sitt ledarskap. En liten grupp deltagare med varierande bakgrund ger en stor öppenhet och ett givande erfarenhetsutbyte. Egna praktikfall ger andra synvinklar på situationer på hemmaplan och en direkt tillämpning av teorin. Malin Granman, Inköpare,, CLU-deltagare CLU s ledarprogram ger en bred och djup utbildning som är väl anpassad för chefer på mellannivå och uppåt. CLU s projektdel gav mig väldigt mycket samtidigt som det hade stor betydelse för mitt företag. Det egna utvecklingsprogrammet gjorde att jag på ett positivt sätt kunde fortsätta min strävan efter att bli en bättre chef. Jag valde CLU s ledarprogram eftersom det har en lokal förankring samt ger en bred och djup utbildning inom för mej intressanta områden. Dessutom har nätverk, som jag fick, varit till stor nytta. Jonas Alberth, Produktionschef, Strand Interconnect AB, CLU-deltagare från Tekniska Fabriken Gripen. Kursledning Kontaktpersoner Staffan Gullander adjungerad professor Brittmarie Genet utbildningsintendent Johan Holtström utbildningsintendent Ansvariga lärare Claes Moberg universitetslektor programansvarig (Marknadsföring) Sam Wellborg civilekonom och beteendevetare (Human Resource Management) Per Åman universitetsadjunkt (Strategi) Magnus Vik universitetsadjunkt (Företagsstyrning) CLU/EKI Linköping Telefon: Fax:

5 Centrum för LedarUtveckling (CLU) Anmälningsblankett Jag anmäler mig till Ledarutvecklingsprogrammet 2002/2003 Namn: Personnummer: Företag: Kontaktperson på företaget: Företagets postadress: Företagets telefon: Direkttelefon: Företagets fax: E-post: Underskrift Blanketten sändes senast den 14 juni 2002 till: Linköpings universitet CLU Ekonomiska institutionen att: Brittmarie Genet Linköping Denna anmälan är bindande. Vid återbud senare än 3 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, därefter debiteras hela avgiften. Vid sjukdom eller annat förhinder är det möjligt att överlåta sin plats till annan person. Pris: Kursavgiften är kronor (exkl. moms) Kostnader för resor, internat och litteratur tillkommer.

6 Aktuella tider för Ledarutvecklingsprogrammet 2002/ Uppstart 20 augusti (kl ) Kick-Off september Internat oktober Internat november Internat december 2003 Internat januari Internat mars HRM Uppföljning 7 maj Diplomering 23 maj Linköpings universitet CLU/EKI Linköping tfn: fax: Exempel på företags- och organisationsanknutna projekt Effektivisering av industriföretagets internationalisering Produktlansering på utlandsmarknaden Implementering av förändringsarbete Effektiv information i en platt organisation Styrning mot avdelningsmål med resultatmått Hur kan vi utveckla svenska underleverantörer i högteknologisk industri? Marknadsföring av totallösningar Strategier för förändringsarbete - BPR-genomförande inom BT Industries europeiska dotterbolag? Strategisk planering - Service vid AB Motala Verkstad Dynamisk organisation i en föränderlig värld Organisation för framtiden Förändrad arbetsorganisation i produktion ur ett ledningsperspektiv. Marknadsstyrd sortiments- och produktutveckling - Ett projektarbete på STIGA AB Att mäta kvalitet och service på tjänster Marknadsorienterad produktion vid Arla Foods i Kimstad. Flödesorienterad tjänsteproduktion - Rationalisering och rustning för framtiden? Kartläggning av företagsklimat och brukstänkande vid övergång från svenskt till utländskt ägande. Morötter för en organisation - alltid en fråga om pengar? Hur mäter vi kvalitet i intern serviceverksamhet? Utveckling av affärsområde elektronik. Det balanserade styrkortet. Förbättrade affärsmöjligheter och affärsrelationer med internet. Hantering och bemanning av utvecklingsprojekt Process för lönsam hantering av kundanpassningar Utveckling av målstyrda produktorganisationer Att skapa och bibehålla ett vackert företag..

7 Varifrån kommer deltagarna (fr o m 1995) Jonas I Ahlbert Jörgen Ahlstrand Jan-Eric Andersson Lennart Andersson Michael Andersson Torbjörn Andresen Mats Billermark Jan-Åke Bjärkmar Carina Björk Urban Björkert Anna Björklou Lars Boman Conny Borgström Benny Carlsson Gert Carlsson Ola Carlsson Roland Carlsson Stefan Carlsson Håkan Carlund Jan Dacksjö Patrik Dahlbom Jan-Erik Djuplin Bo Eldh Kristina Ericsson Lillemor Eriksson Anders Fogelberg Dag Fohlin Jan-Olov Genberg Malin Granman Håkan Gunnarsson Mats Gunnemyr Kent Gustafsson Kjell Gustafsson Ingalill Gällstedt Bengt Hasselberg AB Tekniska Fabriken Gripen Danfoss AB Accalon AB Aerotech Telub Fiberweb Sweden AB Gunnebo Industrier AB Arla Foods Munksjö Förpackningar AB Holmen Paper AB SlipNaxos AB Danfoss AB Samhall Brahe AB Motala Verkstad Elekta Instrument AB AB Stångåstaden Slip Naxos AB BBA Nonwovens AB BBA Nonwovens AB Fiskeby Board AB Slip Naxos AB VTI Danfoss AB CSN Mikael Heelge Micael Hellberg Lena Hellman Thomas Hellström Stefan Hesselgren Göran Holm Lars Holmlund Christer Hultgren Mats Idebro Jonas Jaurell Håkan Johansson Per-Olof Johansson Tore Johansson Niclas Johnsson Dan Jönsson Kjell Karlsson Lars Olof Karlsson Mattias Karlsson Urban Kronström Mikael Kumb Eva Kernell Grahn Carl Henrik Lagringe Håkan Landsjö Anders Larsson Lars Lengmark Eva Lindell Erik Linder Håkan Lindgren Lars Lindman Ulf Lundberg Håkan Lövgren Christer Lundgren Göran Nilsson Jan Nilsson Leif Nyberg AB Stångåstaden Saab Dynamics AB Fiskeby Board AB Semper Foods AB Lasertool CMW AB SlipNaxos AB Lasertool i Pålsboda AB Östgöta Elektronik AB (Itab) Intentia AB Munksjö Förpackningar AB BBA Nonwovens AB IVT Industrier AB Accalon AB FFV Aerotech AB Stiga AB Gunnebo Industrier AB Semper Foods AB Freudenberg Tegema AB (Itab) Intentia AB Munksjö Förpackningar Ericsson Saab Avionics AB Motala Verkstad Saab Aircraft AB Patrik Olsson Marie Parmkvist Gert Petersén Thomas Petersson Urban Petersson Mats Pettersson Mikael Pettersson Robert Pettersson Sune Pettersson Ulla Qvarnström-R Johan Richard Björn Rosell Åsa Sandström Niklas Serrander Henrik Sjölund Bo Skoglund Lars Sonnert Sergei Sorokin Roland Spiegel Ewe Strandhag Per-Arne Ström Ulf Sundén Agne Svanström Rune Svensson Anders Söderman Sven Olof Thilenius Göran Valfridsson Håkan Walfridsson Stefan Westberg Bo Wibrén Anders Wickman Sven-Gunnar Wiman Johnny Wärnelöv Anders Åberg Gert Åström Autoliv Electronics AB Fiberweb Sweden AB Nokia Audio & Electronics AB FFV Aerotech AB Freudenberg Household Stiga AB Nokia Audio & Electronics AB Odal DHL International AB Resurscenter Mo Gård AB Autoliv Electronics AB Holmen Paper AB BT Industries AB Resurscenter Mo Gård AB Munksjö Förpackningar AB Nokia Audio & Electronics AB BT Industries AB AB Överums Bruk Zinkgruvan Mining AB FFV Aerotech AB Combitech Network AB Holmen Paper AB IVT Industrier AB

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

IT-LEDARE. Utvecklas som

IT-LEDARE. Utvecklas som Utbildningen startar 14 mars 2005 Dataföreningen Kompetens arrangerar en utbildning som riktar sig till alla med ledningsansvar inom en IT-verksamhet och som vill utvecklas som IT-Ledare Utvecklas som

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Förvaltningschefs program

Förvaltningschefs program Förvaltningschefs program Utvecklingsprogram för högre chefer inom den offentliga sektorn Den offentliga sektorn har en central roll i utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. Som ledare är Du en

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Managementprogram för nya chefer

Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Managementprogram för nya chefer Du är ny eller i början av din chefsroll och Du vill tillägna dig grundläggande kunskaper, modeller och verktyg inom ledarskapsoch managementområdet.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan

God Jul och Gott Nytt 2009. Full fart i Tomteverkstan En dörr in I N F O R M AT I O N & N Y H E T E R T I L L N Ä R I N G S L I V E T F R Å N N U V A B N R 6 2 0 0 8 God Jul och Gott Nytt 2009 Nuvab tackar härmed för det gångna året, då vi bl.a. har firat

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktuella utbildningar Controller Ekonomichef 2014 Controlling och verksamhetsstyrning introduktion En praktisk tvådagarsutbildning som lär dig att se helheten och sambandet i ekonomi- och verksamhetsprocesserna.

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande Academy www.pwc.com/se/academy Utbildningar våren 2012 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2012 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor Innehållsförteckning Sid Förbättra er

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Gör det! Utbildningar 2012

Gör det! Utbildningar 2012 Gör det! Utbildningar 2012 Mindset Vår vision 2 Vår pedagogik 2 Det här är Mindset bra på 3 Våra kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning 5 Företagsanpassad utbildning 5 Mindset Referens 6

Läs mer

Logistik Lean Six sigma

Logistik Lean Six sigma Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

kraftgrupper 2005-03-07

kraftgrupper 2005-03-07 kraftgrupper 2005-03-07 Nedanstående lista över pågående och genomförda kraftgrupper uppdateras löpande på hemsidan (www.kraftprov.nu). För dig som vill ta kontakt med någon av kraftgruppernas handledare

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND

PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND D atum PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND Harry Enbom IT-chef Kristinehamns kommun (projektsamordnare) Datum 2 (2) PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund För att optimera den framtida utvecklingen inom IT-området i Värmlands

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer