S Bruksanvisning Siedle Scope trådlös DECT-telefon med videofunktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S 850-0. Bruksanvisning Siedle Scope trådlös DECT-telefon med videofunktion"

Transkript

1 S Bruksanvisning Siedle Scope trådlös DECT-telefon med videofunktion

2 Översikt Display och navigation Ljudstyrka tal Inställning av ljudstyrkan för hörluren och funktionen frihandssamtal. Huvudmeny Åtkomst till anropslistan, Intercominställningarna, de allmänna inställningarna och telefonboken. Telefonbok Åtkomst till prioriterade telefonnummer. Intercom-meny Åtkomst till funktioner inom byggnadskommunikationen (t.ex. Styra och Koppla). Navigation i alla menyerna Med hjälp av styrknapparna placerade i form av ett kors samt inmatningsknappen i mitten av korset, kan du navigera i alla menyerna i mobildelen. Valet bekräftas med den runda inmatningsknappen i mitten av korset eller alternativt med displayknappen alt. Spara. Du lämnar en menynivå och hoppar till nästa högre menynivå, utan att spara inmatningen: Med den röda lägg-på-lurenknappen eller alternativt med displayknappen. De menypunkter, funktioner eller namn som har valts på displayen har en gul ram eller visas i gult. I denna bruksanvisning har de en grå ram.

3 Översikt Modell: Siedle Scope Högtalare för sekretess Högtalaren för frihandssamtal befinner sig på baksidan :34 Måndag Statusindikeringar på displayen Display Ljus Dörranrop Ofta använda funktioner Displayknappar Styrknappar för att navigera i menyerna Inmatningsknapp Grön lyft-på-luren-knapp Dörröppningsknapp Röd lägg-på-luren-knapp Koppla in/från apparaten (håll intryck 3 sek.) Knapp för tillbakahopp i menyn Inmatning av siffror och bokstäver Knapp Fyrkant för att låsa knapparna (håll intryckt 3 sek.) Mikrofon Knapp Stjärna för anropsavstängning (håll intryckt 3 sek.)

4 Översikt Display 14:34 Måndag Beredskapstillstånd I beredskapstillståndet visar mobildelen klockslaget och datumet på displayen, huvudmenyns 4 symboler samt med hjälp av displayknapparna 2 ofta använda funktioner, när de har ställts in. Ljus Dörranrop Statusindikeringar på displayen Upptill på displayen visas de aktuella statusindikeringarna för Siedle Scope. Mottagningskvaliteten till basstationen och ackumulatorns laddstatus kan alltid ses. Andra funktioner tonas in som symboler, när de är aktiva. Symboler i beredskapstillståndet Statusindikeringar på displayen Statusindikeringar på displayen Ljudstyrka Ljudstyrkan för hörluren och frihandssamtal ställs in menyn Ljudstyrka tal. Mottagningskvalitet mycket bra till ingen Vidarekopp dörr aktiverad Huvudmeny Åtkomst till anropslistan, Intercom-inställningarna, de allmänna inställningarna och telefonboken. Ackumulatorns laddstatus 100 %, 80 %, 60 %, 40 % och nästan tom Funktion inte disponibel Den önskade funktionen står för närvarande inte till förfogande (t.ex. linjen är upptagen). Telefonbok Åtkomst till prioriterade telefonnummer. Knapplås Knapplåset förhindrar att telefonen används oavsiktligt. DoorMatic: aktiverad Intercom-meny Åtkomst till funktioner inom byggnadskommunikationen (t.ex. Styra och Koppla). 9+ Anrop under frånvaro Alla anrop förs upp, men det visade antalet är maximerat till 9. Om det finns fler än 9 anrop, sätts ett plustecken efter 9. Avstängning av anrop: aktiverad 2

5 Innehåll Översikt Display och navigation Modell: Siedle Scope Display Siedle Scope 4 En för allt 4 Säkerhetshänvisningar 5 Avfallshantering 5 Första stegen 6 Logga in mobildelen till basstationen 6 Ladda mobildelens ackumulator 6 Logga in andra mobildelar till 6 basstationen Koppla in och från mobildelen 7 Inkommande anrop 8 Knapplås 8 Välja anropsnummer 8 Genomföra ett samtal 8 Frihandssamtal 8 Avstängning av anrop 9 Ljudstyrka 9 Mikrofonspärr 9 Parkera 9 Vidarekoppla ett samtal 10 Avsluta ett samtal 10 Pendla 11 Mobildel 11 Laddningsställ 11 Öppna dörr 11 Ställa in datum och klockslag 12 Tidsinställning 12 Ställa in datumet 13 Video 14 Ljudstyrka tal 15 Huvudmeny 16 Anropslistor 16 Intercom-inställningar 18 DoorMatic 18 Vidarekoppling av dörranrop 19 Vidarekoppling av dörranrop till 19 fastnätstelefonen Funktioner 20 Dörr 21 Styrapparat 21 Funktion Status 22 Tidsinställning 23 Ställa in datumet 24 Toner och signaler 25 Ringsignaler 25 Ljudstyrka tal 26 Hänvisningstoner 27 Knapptoner 27 Batteriton 27 Signalton 27 Kortnummer 28 Anrop av kortnummer 29 Ofta använda funktioner 29 Språk 31 System 31 ECO-Modus 32 Ändra PIN 32 Reset av basstationen 34 Dörranrop 35 Logga ut/in mobildelen 35 Valpaus 35 Riktnummer 36 Ny anteckning 37 Telefonbok-Tillval 38 Ropa upp en anteckning 38 Ändra anteckning 39 Radera anteckningen 39 Intercom-meny 40 De olika symbolerna i menyn Intercom 40 Frågor och svar 42 Index 43 Tekniska kompletteringar och tryckfel kan aldrig ligga till grund för anspråk på skadeersättning. Kundtjänst i fabriken Furtwangen Komplettera denna bruksanvisning: Produktinformationen till Scope Systemhandboken för In-Home-bussen: Video Den beträffade aktuella utgåvan finns i nedladdningszonen under 3

6 Siedle Scope En för allt En ny frihet Siedle Scope är ett videokommunikationsställe och en fastnätstelefon i en apparat. Och dessutom trådlös. Det vill säga: Det spelar ingen roll var du befinner dig, i köket, i badrummet, i trädgården, i källaren Scope visar dig den person som står framför dörren livs levande. Dessutom erbjuder Scope samma funktioner som en videoinomhusstation, inklusive funktionen frihandssamtal och dörröppningsknapp. Siedle Scope är också en fullvärdig fastnätstelefon med utmärkt talkvalitet och talrika komfortfunktioner. En för allt. En ny frihet. Scope, det mobila videokommunikationsstället Stor färgdisplay Videoövervakning med digitalzoom Funktion frihandssamtal Styrning av husfunktioner, t.ex. ljus, garageport eller jalusier Kan byggas ut: Upp till 8 mobildelar parallellt Scope, den trådlösa fastnätstelefonen Stor räckvidd och utmärkt talkvalitet tack vare DECT-standarden Funktion frihandssamtal Ergonomiskt optimerad utformning och användarstyrning ECO-modus med reducerad sändningseffekt Telefonbok, anropslistor och talrika andra telefonfunktioner Grundfunktionerna är kompatibla med telefoner från andra tillverkare (GAP), tillverkarspecifika funktioner är bara i vissa fall möjliga. Leveransomfång Siedle Scope trådlös DECT-telefon med dörrvideo-funktion för In-Home-bussen. Den består av basstationen, mobildelen och laddningsstället. Scope förenar världarna dörrkommunikation och publik telefoni, den är en Comfort-videosvarsapparat och en DECT-telefon i en apparat. Dessutom finner du de nödvändiga anslutningskablarna: 2 nätadaptrar 1 kabel för anslutning till telefonnätet 1 patchkabel Egenskaper Exklusiv design med högvärdiga material i fin bearbetning Stor räckvidd och utmärkt talkvalitet tack vare DECT-standarden ECO-modus med reducerad sändningseffekt Energisnåla nätadaptrar (max. 0,5 W utan last) Räckvidd utomhus upp till 300 m, inuti byggnaden upp till 50 m Videoövervakning med digitalzoom Vidarekoppling av anrop, t.ex. av dörranropet inkl. dörröppnare till en mobiltelefon (PIN-skyddad) Styrning av husfunktioner, t.ex. ljus, garageport eller jalusier Kommunikation mellan Scope och alla andra In-Home-apparaterna DoorMatic Kan byggas ut: Upp till 8 mobildelar parallellt Kompatibel med DECT-telefoner från andra tillverkare enligt GAPprofil Kan drivas med och utan telefonanläggning Egenskaper för mobildelen Individuellt designkoncept med sex utformningsvarianter Stor färgdisplay 5,5 cm, 240 x 320 pixel, belyst Belyst knappblock Högtalarfunktion Laddningsställ med belysta knappar (mottagning av anrop och dörröppnare) 8 ringsignalsmelodier Telefonbok för 50 anteckningar Nummerpresentatör inkl. datum och klockslag Återuppringning Menyspråket kan ställas in Indikering av datumet och klockslaget Indikering av signalstyrkan Nummerpresentatör (CLIP) Li-polymer ackumulator Funktionstid upp till 100 h 4 Hänvisningar Mobildelen till Scope måste förvaras lika noggrant och stöldsäkert som en husnyckel, eftersom det är möjligt att öppna dina husdörrar med den även utifrån. Sörj för att den inte hamnar i orätta händer!

7 Säkerhetshänvisningar Fara Varning Avfallshantering Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker. När detta inte beaktas uppstår risk för att allvarligt skada hälsan eller fara för liv genom elektriska stötar. Fara Håll ackumulatorn åtskild från värmekällor och öppen eld! Doppa inte ackumulatorn i vatten eller saltvatten! Demontera eller modifiera aldrig ackumulatorn, utsätt den aldrig för hetta! Låt inte ackumulatorn falla ned! Skydda ackumulatorn för stötar och slag, vilka kan skada höljet! I annat fall kan detta orsaka explosioner eller att ackumulatorn läcker, vilket kan leda till bränder, olycksfall eller skada omgivningen. Om en ackumulator läcker och ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med substanserna som tränger ut, måste det beträffade stället genast spolas av med vatten och en läkare konsulteras! Ladda ackumulatorn i mobildelen endast med hjälp av det därför avsedda laddningsstället och originaladaptern! Laddningsstället och nätadaptern utvecklades uteslutande för att användas tillsammans med Siedle Scope mobildel. Använd dem aldrig med andra produkter eller ackumulatorer! Det finns risk för överhettning och deformation, vilket kan utlösa bränder och elektriska stötar. Överhetta aldrig apparaterna och utsätt dem inte för starkt tryck! Vid icke ändamålsenlig användning kan personskador orsakas. Låt inte apparaten falla ned och kasta den inte! Använd inte apparaten, när den är skadad, t.ex. när höljet är skadat (vassa kanter eller oskyddade delar)! Varning Montera basstationen på ett torrt och dammfritt ställe utan direkt solsken! Siedle Scope lämpar sig inte för användning i våtrum eller i explosionshotade lokaler. Placera mobildelen och basstationen minst 1 meter från andra elektriska apparater! Vid användning i närheten av medicintekniska apparater kan det uppstå funktionsstörningar. I sådana fall, kontakta din återförsäljare eller elinstallatör! Använd endast de originaladaptrar från Siedle, vilka ingår i leveransomfånget! Använd endast originalackumulatorn från Siedle i mobildelen! Håll inte mobildelens baksida mot örat, när det ringer eller när du använder funktionen frihandssamtal! Det kan orsaka allvarliga hörselskador. Vid användning tillsammans med hörapparater, kan det uppstå brumeller kopplingsljud. I behov av service, kontakta din återförsäljare eller elinstallatör! Moderna möbler är behandlade med ett oöverskådligt mångfald av lacker och plaster. Dessa material innehåller ämnen som kan orsaka att bordsapparaternas plastfötter mjuknar, vilket kan skada möbelytan. Vi ber om förståelse för att tillverkaren inte kan göras ansvarig för detta. Kasta inte elektriska och elektroniska apparater med vanliga hushållssopor, utan åtfölj myndigheternas anvisningar. När symbolen av en genomstruken soptunna har placerats på en produkt, faller produkten under europadirektivet 2002/96/EC. Sakkunnig avfallshantering och åtskild uppsamling av förbrukade apparater hjälper till att förebygga potentiella miljö- och hälsoskador. De är en av förutsättningarna för återvinningen av förbrukade elektriska och elektroniska apparater. Ackumulatorerna hör inte heller hemma bland hushållssoporna. För elimineringen av förbrukade apparater och ackumulatorer, åtfölj de lokala bestämmelserna angående avfallshantering, vilka kan konsulteras hos din kommun, ditt avfallshanteringsföretag eller hos den återförsäljare, av vilken du köpte apparaten. Innan ackumulatorn kastas, klistra över kontakterna med klisterremsor eller annat isoleringsmaterial, så att de inte kan komma i direkt beröring med andra föremål! En beröring med andra metallföremål i avfallscontainern kan orsaka bränder och explosioner. 5

8 Första stegen Logga in mobildelen till basstationen Mobildelen i satsen är redan inloggad: Den vänstra symbolen Fältstyrka i den övre statusraden på displayen visar förbindelsen. 14:34 Måndag Bas inte funnen Om följande meddelande visas i gult på mobildelens display: Bas inte funnen, så måste du ansluta basstationen till elnätet. Anslut även laddningsstället med mobildelen till elnätet. Så snart som basstationen har hittats, kan du ta mobildelen i drift. Om inloggningen misslyckades, kontakta din återförsäljare eller elinstallatör. Ladda mobildelens ackumulator Efter att ha packat upp mobildelen, kontrollera ackumulatorns laddstatus. Den laddades före leveransen, men den kan eventuellt ha laddat ur under lagringen och transporten. Hänvisningar Beakta de hänvisningar angående säkerheten och avfallshanteringen som beträffar ackumulatorn. Det är en Li-polymer ackumulator som har följande prestationsomfång: Stand-by: ca 100 h Videoförbindelse: ca 3 h Endast audioförbindelse: upp till ca 10 h Logga in andra mobildelar till basstationen Du kan driva upp till 8 mobildelar på basstationen. Den mobildel som vanligtvis följer med i satsen kallas för mobildel 1. De andra mobildelarna numreras i den ordningsföljd som de loggas in. De föreskrivna beteckningarna mobildel 1 till 8 kan inte överarbetas. Inloggning Vill du logga in telefonen? För att logga in en annan mobildel, skilj basstationen från elnätet. Förbind basstationen med elnätet igen. Under 3 minuter är basstation nu redo för inloggningen av ännu en mobildel, och visar detta genom den gröna blinkande lysdioden på ovansidan. Anslut även laddningsstället med mobildelen till elnätet. Följande fråga visas på den mobildel som nu har loggats in: Vill du logga in telefonen? 6

9 Första stegen Logga in andra mobildelar till basstationen Under inloggningsförloppet visar displayen: Bassökning Vänta Efter det att basen har valts ut följer: Inloggning mobildel Vänta Så snart som basstationen har hittats, bekräfta den funna basen med den vänstra displayknappen 14:34 Måndag Nu befinner sig mobildelen i beredskapstillståndet. När inloggningen har lyckats, är basstationen låst igen för den nya inloggningen och visar detta med hjälp av den gröna kontinuerligt tända lysdioden. För att logga in fler mobildelar, skilj basstationen från elnätet igen och gå tillväga som ovan beskrivet. Ljus Dörranrop Hänvisningar De andra mobildelarna som loggas in, synkroniserar datumet, tidsinställningarna och Intercominställningarna mot mobildel 1. Koppla in och från mobildelen Under inkopplingsförloppet visar displayen en övervakningsbalk. För att koppla in mobildelen, tryck på den röda lägg-på-luren-knappen under ca 1 sekund. Mobildelen aktiverar det energisnåla läget automatiskt, när det befinner sig längre än 2 minuter i viloläget. Displayen släcks. En frånkopplad mobildel kopplar in sig automatiskt, så snart som den placeras i laddningsstället. Efter ca 1 sekund avslutar displayen automatiskt det energisnåla läget, när den tas ut ur laddningsstället. 7

10 Första stegen Telefonera Koppla in och från mobildelen När displayen befinner sig i det energisnåla läget, tjänar det första knapptrycket till att koppla in displayen, det har ingen annan funktion. Inkommande anrop Anropsnumret kan ses på displayen, när den anropande parten tillåter att anropsnumret överförs. Namnet visas på displayen, när du har sparat det beträffade anropsnumret med namnet i Scope-telefonboken. Knapplås Knapplåset förhindrar att telefonen används oavsiktligt. Knapplåset kopplas automatiskt från, när du anropas. Efter samtalets slut kopplas det automatiskt in igen. eller Med den gröna lyft-på-lurenknappen tas inkommande samtal emot. När anropet tas emot med munknappen, genomförs samtalet som frihandssamtal. Om mobildelen står i laddningsstället, kan anropet även tas emot med mun-knappen på laddningsstället. För att låsa och låsa upp, håll knappen Fyrkant intryckt, tills symbolen Lås tonas in alt. bort i statusindikeringen upptill på displayen. Hänvisningar När knapplåset är inkopplat, är det inte heller möjligt att välja något larmnummer. Välja anropsnummer + Mata in det önskade anropsnumret med sifferknapparna. Efter det att den första siffran har matats in, visar displayen de inmatade siffrorna. Korrekturerna genomförs med displayknappen <C. Genomföra ett samtal För att bygga upp ett samtal, tryck på den gröna lyft-på-luren-knappen. Frihandssamtal När funktionen frihandssamtal är aktiv, visas symbolen Mun i gult. 8 För att bygga upp samtalet med funktionen frihandssamtal, tryck på den vänstra displayknappen med symbolen Mun. När funktionen frihandssamtal är aktiv, visas symbolen Mun i gult.

11 Första stegen Telefonera Avstängning av anrop Vid behov kan du stänga av alla ringsignalerna. Ingående anrop signaleras då endast optiskt på displayen. För att stänga av alt. koppla in ljudet, håll knappen Stjärna intryckt, tills symbolen Klocka tonas in alt. bort i statusindikeringen upptill på displayen. Ljudstyrka Med symbolerna + och - kan ljudstyrkan på det aktuella samtalet höjas och sänkas; beroende på samtalsmoduset beträffar detta antingen ljudstyrkan för hörluren eller funktionen frihandssamtal Markera minussymbolen med den vänstra styrknappen, alt. plussymbolen med den högra styrknappen. Ljudstyrkan kan ställa in i 8 steg. Mikrofonspärr Med mikrofonspärren kan du stänga av ljudet på din mobildel under ett samtal, för att kunna underhålla dig diskret med en person i rummet. Din samtalspartner i telefonen kan inte höra med. När mikrofonen är spärrad, visas symbolen Mikrofon i gult och mobildelen varnar med signaltoner. Under samtalets gång, markera den genomstrukna mikrofonsymbolen på displayen med den övre styrknappen. Parkera Punktknappen är en så kallad Flash. Vad som utlöses med Flash, beror på den telefonanläggning, till vilken Scope är ansluten. Beroende på konfigurationen kan du till exempel parkera samtalet, för att vidarebefordra det till en annan deltagare efter förfrågan. En annan deltagare kan vara en telefon som är ansluten till en av telefonanläggningens anknytningar. Till en annan Scope mobildel som är ansluten till samma basstation utförs vidarekopplingen med hjälp av displayknappen Vidarekoppla. Med den undre styrknappen, markera punktsymbolen. Välj den deltagares telefonnummer, till vilken du önskar vidarekoppla samtalet. För att bygga upp ett samtal, tryck på den gröna lyft-på-luren-knappen. För att avsluta vidarekopplingen, avsluta förfrågan med den röda lägg-på-luren-knappen. Men om du önskar återvända till den person som väntar, tryck på punktknappen igen. 9

12 Första stegen Telefonera Vidarekoppla ett samtal Det är möjligt att vidarekoppla inkommande anrop, likaväl anrop från fastnätstelefoner som dörranrop och anrop från andra buss-telefoner, till andra Scope mobildelar. Vidarekoppling Mobildel 1 Mobildel 2 Mobildel 3 Mobildel 4 Mobildel 5 Vidarekoppla Vidarekoppling För att koppla ett mottaget samtal vidare, aktivera displayknappen Vidarekoppling av dörranrop. Undermenyn Vidarekoppling av dörranrop med de disponibla mobildelarna öppnas. Med hjälp av styrknapparna, välj den mobildel, till vilken du önskar vidarekoppla samtalet. Förbindelsen till mobildelen byggs upp. Så snart som förbindelsen till den valda mobildelen är etablerad, bekräfta vidarekopplingen genom att trycka på den röda lägg-på-lurenknappen. Vidarekoppling av dörranrop Avsluta ett samtal Samtalen avslutas med den röda lägg-på-luren-knappen. 10 Dörranrop Ljudstyrka hörlur + Mikrofon In Från Vidarekoppla Stänga För att koppla vidare ett mottaget dörranrop, tryck på displayknappen Tillval. Undermenyn Tillval öppnas. Med den undre styrknappen, välj anteckningen Vidarekoppla. Med hjälp av styrknapparna, välj nu den mobildel, till vilken du önskar koppla vidare samtalet. Förbindelsen till mobildelen byggs upp. Så snart som förbindelsen till den valda mobildelen är etablerad, bekräfta vidarekopplingen genom att trycka på den röda lägg-på-lurenknappen. Hänvisningar Funktionen Vidarekoppling kan inte utföras utan samtal (blind transfer). För att avsluta samtalet, tryck på den röda lägg-på-luren-knappen. Om samtalet förs med funktionen Frihandssamtal med mobildelen i laddningsstället, avsluta samtalet med mun-knappen på laddningsstället.

13 Första stegen Telefonera Pendla Pendla betyder förmedla och är en funktion, som gör det möjligt att koppla om mellan dörranrop och anrop från fastnätet. Med den gröna lyft-på-lurenknappen tas dörranrop eller samtal från fastnätet emot. Genom att aktivera den gröna lyft-på-luren-knappen igen, tas det andra ingående anropet emot. Med den gröna lyft-på-lurenknappen kan du koppla mellan de båda aktiva anropen. Men genom att aktivera den röda lägg-på-luren-knappen, kan du avvisa det andra ingående anropet. Mobildel Viloläge För att spara ström och förlänga ackumulatorns räckvidd, är displayen frånkopplad i viloläget, ca 2 minuter efter den sista handlingen kopplas displayen automatiskt från. Så snart som ett anrop kommer in eller informationer överförs, försätts displayen automatiskt i beredskapstillståndet. Hänvisningar När displayen befinner sig i det energisnåla läget, tjänar det första knapptrycket till att koppla in displayen, det har ingen annan funktion. Laddningsställ Laddningsstället till din Scope mobildel används för att ladda ackumulatorn och är utrustad med två extra kommandoknappar. Kommandoknapparna är bara i drift och lyser när mobildelen står i laddningsstället och laddningsstället försörjs med ström med hjälp av nätadaptern. För att ta emot ett inkommande anrop utan att ta upp mobildelen i handen, tryck på knappen Frihandssamtal på laddningsstället. Avsluta anropet genom att trycka på knappen Frihandssamtal igen. Med hjälp av dörröppningsknappen kan du öppna dörren. Öppna dörr Husdörren alt. våningsplansdörren, beroende på varifrån dörranropet kommer, öppnas med hjälp av dörröppningsknappen med nyckelsymbolen. Även utan dörranrop kan du öppna husdörrarna med hjälp av den vita dörröppningsknappen. Det finns en annan dörröppningsknapp på laddningsstället. Men den fungerar bara när mobildelen befinner sig i laddningsstället. 11

14 Första stegen Ställa in datum och klockslag Ställa in datum och klockslag Datumet och klockslaget behövs för att kunna ange den korrekta tiden i anropslistan för ingående anrop. Huvudmeny Med styrknappen till höger väljer du huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du inställningarna med den högra och sedan den undre styrknappen. Tidsinställning Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System I menyn, markera Datum och klockslag med den undre styrknappen. Datum och klockslag Klockslag Datum Anteckningen Klockslag är markerad i menyn Datum-ochklockslag. 12

15 Första stegen Ställa in datum och klockslag Tidsinställning Ställa in datumet Ställa in klockslaget Timme Minut Spara <C Datum och klockslag Klockslag Datum De aktuella inställningarna för datumet alt. klockslaget kan ses på displayen. De kan raderas med displayknappen <C. Mata in det aktuella klockslaget med siffrorna, t.ex. 17 för timme. Med den undre styrknappen, markera Minut och mata in t.ex. 25. Spara. Som bekräftelse visar displayen returinformationen: Klockslaget sparat med det inmatade klockslaget. I huvudmenyn väljer du symbolen med den högra och undre styrknappen. I menyn, markera Datum och klockslag med den undre styrknappen. Markera Datum med styrknappen. De aktuella inställningarna för datumet alt. klockslaget kan ses på displayen. De kan raderas med displayknappen <C. Ställa in datumet År Månad Dag År: Mata in det aktuella året med siffrorna. Månad: Markera Månad med den undre styrknappen och mata in den aktuella månaden numeriskt med siffrorna. Dag: Markera Dag med den undre styrknappen och mata in den aktuella dagen med siffrorna. Spara. Som bekräftelse visar displayen returinformationen: Datumet sparat med det inmatade datumet. Spara <C 13

16 Första stegen Video Video Vid ett dörranrop ringer det på Scope mobildelen och videobilden visas. Efter att ha tryckt på den gröna lyft-på-luren-knappen alt. på knappen Frihandssamtal med symbolen Mun, byggs samtalsförbindelsen upp. Om det kommer att annat anrop från en annan dörr, så avslutas det pågående samtalet och förloppet börjar om igen. Digitalzoom Om du har tagit emot videoförbindelsen från dörrstationen, kan du förstora bildavsnittet med digitalzoomen. Med styrknappen i mitten är det möjligt att zooma in videobilden. Med styrknapparna upptill, nedtill, till vänster och till höger är det möjligt att välja det önskade bildavsnittet. När styrknappen aktiveras igen, avaktiveras zoomfunktionen. Den aktiverade digitalzoomen kan fastläggas som standard. Öppna menyn med displayknappen Tillval. Välj Fastlägga som standard och bekräfta valet med För att radera standardbildavsnittet, öppna menyn Tillval. Välj Avaktivera zoom. Avsnittet av den zoomade bilden kan fastläggas som standard. Vid nästa dörranrop startar videobilden med exakt detta bildavsnitt. 14

17 Ljudstyrka tal Med den övre styrknappen väljer du undermenyn Ljudstyrka tal. Hörlur Ljudstyrka tal Hörlur + Frihandssamtal + Med styrknapparna till höger och till vänster (+ och -) kan ljudstyrkan ställas in i 8 steg. När du vill ta över värdet, bekräfta med den vänstra displayknappen Spara. Spara Frihandssamtal Ljudstyrka tal Hörlur + Frihandssamtal + Med den undre styrknappen väljer du funktionen frihandssamtal. Med styrknapparna till höger och till vänster (+ och -) kan ljudstyrkan för funktionen frihandssamtal ställas in i flera steg. När du vill ta över värdet, bekräfta med den vänstra displayknappen Spara. Spara 15

18 Anropslistor Med styrknappen till höger väljer du huvudmenyn. I huvudmenyn har du en snabb åtkomst till: Anropslistor Intercom-inställningar Allmänna inställningar Telefonbok eller Anropslistorna kan även nås genom att trycka på den gröna lyft-på-luren-knappen i beredskapstillståndet. Anropslistor Anropslistan protokollerar de in- och utgående anropen med anropsnummer, datum och klockslag. Anropslistan är uppdelad i flera listor: Mottagna, utgående, ingångna under frånvaro samt alla anrop. Alla anrop Anrop under frånvaro Alla anrop förs upp, men det visade antalet är maximerat till 9. Om det finns fler än 9 anrop, sätts ett plustecken efter 9. Utgående anrop Mottagna anrop 16

19 Anropslistor Anropslistor I huvudmenyn visas symbolen Anropslistor i gult. Huvudmeny Symbolen Anropslistor är markerad i gult. Först avbildas hela anropslistan. På displayens statusrad visas symbolerna för de olika anropslistorna. Med den högra och den vänstra styrknappen är det möjligt att växla mellan de olika listorna. På displayens statusrad visas den aktiva listan i gult. För att ringa tillbaka, markera den önskade deltagaren i gult med styrknappen och tryck på den gröna lyft-på-luren-knappen. Nummerpresentatör Företag X Anropa Radera Radera listan Spara i telefonboken För att bearbeta anropslistorna, tryck på displayknappen Tillval. Här står följande funktioner till förfogande: Anropa Radera Radera listan Spara i telefonboken 17

20 Intercom-inställningar Med styrknappen till höger väljer du huvudmenyn. I huvudmenyn har du en snabb åtkomst till: Anropslistor Intercom-inställningar Allmänna inställningar Telefonbok Intercom-inställningar I menyn Intercom-inställningar kan du genomföra de användarrelaterade inmatningar, som används för kopplings- och styrdriften med din Scope mobildel. Dessa funktioner ska ställas in av din elektriker. Huvudmeny I huvudmenyn, välj Intercominställningar med styrknapparna. DoorMatic I menyn DoorMatic kan funktionen DoorMatic aktiveras/avaktiveras, när din elinstallatör har frikopplat denna funktion. När DoorMatic är aktiverad och mobildelen befinner sig i beredskapstillståndet, visas symbolen DoorMatic på displayens statusindikering. DoorMatic-inställningarna gäller för alla mobildelar som är inloggade på basstationen, och visas även på statusindikeringen på deras displayer. Intercom-inställningar DoorMatic Vidarekoppl.av dörranrop Funktioner DoorMatic Aktivera DoorMatic? Ja Nej Anteckningen DoorMatic är markerad. Med den högra eller vänstra styrknappen, välj Ja alt. Nej. Valet visas i gult. Displayen visar meddelandet: DoorMatic aktiverad/avaktiverad. Hänvisningar Dörranropet utförs trots att DoorMatic är aktiverad under ca 40 sek. Om du vill stänga av anropet, ställ ljudstyrkan för husdörren på 0, gör det i huvudmenyn > > Toner och signaler > Husdörr eller Du stänger av ljudet på din Scope mobildel med knappen Stjärna. Men observera, att då stängs ljudet av även för alla andra ingående anrop. 18

21 Intercom-inställningar Vidarekoppling av dörranrop I menyn Vidarekoppling av dörranrop kopplas dörranropet automatiskt vidare till en fastnätstelefon. Denna funktion gäller uteslutande för dörranrop; vidarekopplingen av dörranropet kan bara ske till en fastnätstelefon. Om du dessutom vill använda funktionen Öppna dörr på din fastnätstelefon, så behöver du din individuella PIN. Intercom-inställningar DoorMatic Vidarekoppling av dörranrop Funktioner Vidarekoppling av dörranrop Aktivera vidarekoppling av dörranrop? Ja Nej I menyn Intercom-inställningar, markera anteckningen Vidarekoppling av dörranrop med styrknappen. Med den högra eller vänstra styrknappen, välj Ja alt. Nej. Valet visas i gult. Menyn för vidarekopplingen av dörranrop visar adresserna för vidarekopplingen ur din telefonbok. Välj en anteckning med den undre eller övre styrknappen. eller Genom att välja Ny anteckning, skapa en ny adress för vidarekopplingen med tillhörande namn och telefonnummer. Displayen visar meddelandet: Vidarekoppling av dörranrop aktiverad med det beträffade namnet, till vilket vidarekopplingen ska genomföras, alt. avaktiverad. Vidarekoppling av dörranrop till fastnätstelefonen När Vidarekoppling av dörranrop är aktiverad, kan du även öppna dina husdörrar med din fastnätstelefon. En absolut förutsättning för detta är att du av säkerhetsskäl måste använda en individuell PIN. Ta emot dörranropet på fastnätstelefonen. För att öppna dörren, mata in din PIN med 4 tecken med hjälp av sifferblocket. Bekräfta med knappen Fyrkant. Husdörrarna öppnas från fastnätstelefonen. Dörrsamtalet avslutas med knappkombinationen *0#, innan hörluren läggs på, i annat fall hörs vid dörrarna linjens upptagetsignal ända tills timeout. 19

22 Intercom-inställningar Funktioner I menyn Funktioner är de styrfunktioner och interna anropsfunktioner uppförda, vilka din elinstallatör redan har programmerat. De upplyser också om de funktionsnummer som fortfarande är fria och som alltså kan beläggas. Och här kan funktionerna åter raderas, när de inte längre behövs. Funktionerna 1 och 2 har redan förprogrammerats före leveransen. Men båda funktionerna kan ändras av din elinstallatör, om så önskas. Funktioner 1 Ljus 2 Sista dörr I menyn Intercom-inställningar, markera anteckningen Funktioner med den undre styrknappen. I menyn Funktioner, markera ett ännu inte belagt funktionsnummer. Upp till 15 funktioner är möjliga. Namn När du väljer, välj endast icke belagda funktioner. Skriv inte över de redan inställda funktionerna av misstag. Ny anteckning Namn Typ I menyn Ny anteckning är anteckningen Namn markerad. Med bokstavsknapparna, mata in en entydig beteckning för den önskade funktionen, t.ex. Öppna garaget eller Ljus husdörr. Namnet får inte börja med blanksteg eller specialtecken! Funktion 3 Typ I undermenyn Typ allokerar du funktionen till den passande funktionstypen. I princip kan alla funktionerna länkas ihop med varje typ av funktion. När du väljer den riktiga typen, säkerställer du att mobildelen visar den passande ytan, när funktionen utförs. Det finns tre möjligheter att välja mellan. Trådbunden Dörr Trådbunden Välj denna funktionstyp, när du vill kunna anropa en annan buss-telefon med funktionen. <C Typ Trådbunden Dörr Styrapparat Markera anteckningen Typ med styrknapparna. Ropa upp de möjliga funktionstyperna med displayknappen Markera anteckningen Trådbunden med styrknapparna. 20

23 Intercom-inställningar Dörr Välj denna funktionstyp, när du vill kunna välja en dörr med funktionen. Ny anteckning Namn Markera anteckningen Dörr med styrknapparna. Typ Dörr Funktion 3 Styrapparat Välj denna funktionstyp, när du vill kunna koppla en styrapparat med funktionen. Ny anteckning Namn Markera anteckningen Styrapparat med styrknapparna. Funktion Allokeringen till det önskade funktionsnumret utförs i undermenyn Funktion. Funktionsnumret måste vara identiskt med det programmerade värdet i programvaran för buss-programmering BPS ; totalt kan max. 15 funktioner programmeras. Typ Funktion 3 Ny anteckning Namn Typ Funktionsnumret har förprogrammerats genom ditt val. Markera det med den undre styrknappen. Spara nu hela anteckningen med den vänstra displayknappen Spara. Funktion 3 Spara 21

24 I menyn erhåller du upplysningar angående din mobildel och utför de allmänna inmatningar, vilka behövs för den normala driften. Följande menypunkter står till förfogande: Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System Huvudmeny Med styrknappen till höger väljer du huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du symbolen med den högra och undre styrknappen. Status Menyn Status upplyser dig om modellen, den programvara och fasta programvara som används, batteriets laddstatus, samt om aktiva/icke aktivwa funktioner (DoorMatic och Vidarekoppling av anrop). Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System Menyn Status är markerad i gult. Status Modell: Siedle Scope PP: FP: Batteri: DoorMatic: aktiverad Vidarek. dörranrop: från 22

25 Ställa in datum och klockslag Datumet och klockslaget behövs för att kunna ange den korrekta tiden i anropslistan för ingående anrop. Huvudmeny Med styrknappen till höger väljer du huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du inställningarna med den högra och sedan den undre styrknappen. Tidsinställning Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System I menyn, markera Datum och klockslag med den undre styrknappen. Anteckningen Klockslag är markerad i menyn Datum-och-klockslag. Ställa in klockslaget Timme Minut Spara <C De aktuella inställningarna för datumet alt. klockslaget kan ses på displayen. De kan raderas med displayknappen <C. Mata in det aktuella klockslaget med siffrorna, t.ex. 17 för timme. Med den undre styrknappen, markera Minut och mata in t.ex. 25. Endast plausibla inmatningar är möjliga. Spara. Som bekräftelse visar displayen returinformationen: Klockslaget sparat med det inmatade klockslaget. 23

26 Ställa in datumet Datum och klockslag Klockslag Datum I huvudmenyn väljer du symbolen med den högra och undre styrknappen. I menyn, markera Datum och klockslag med den undre styrknappen. Markera Datum med styrknappen. Ställa in datumet År Månad Dag Spara <C De aktuella inställningarna för datumet alt. klockslaget kan ses på displayen. De kan raderas med displayknappen <C. År: Mata in det aktuella året med siffrorna. Månad: Markera Månad med den undre styrknappen och mata in den aktuella månaden numeriskt med siffrorna. Dag: Markera Dag med den undre styrknappen och mata in den aktuella dagen med siffrorna. Endast plausibla inmatningar är möjliga. Spara. Som bekräftelse visar displayen returinformationen: Datumet sparat med det inmatade datumet. Med den röda lägg-på-lurenknappen återvänder du till den överordnade menyn, utan att spara. 24

27 I menyn erhåller du upplysningar angående din mobildel och utför de allmänna inmatningar, vilka behövs för den normala driften. Följande menypunkter står till förfogande: Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System Huvudmeny Med styrknappen till höger väljer du huvudmenyn. I huvudmenyn väljer du symbolen med den högra och undre styrknappen. Toner och signaler I menyn Toner och signaler genomförs de akustiska inställningarna beträffande ljudstyrkan för talet och tillvisningen av olika melodier till de olika typerna av anrop. Det finns åtta olika melodier att välja mellan för de olika typerna av anrop. Följande menypunkter kan väljas ut: Ringsignaler Ljudstyrka tal Hänvisningstoner Ringsignaler Genomför de akustiska inställningarna för: Telefon Anrop våningsplan Intercom Husdörr Ljudstyrka Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System Telefon Ljudstyrka + Melodi Marimba I menyn, markera Toner och signaler med den undre styrknappen. I menyn Toner och signaler, markera Ringsignaler med styrknappen. I menyn Ringsignaler, markera den önskade anteckningen med styrknapparna. Med styrknapparna till höger och till vänster (+ och -) kan ljudstyrkan ställas in i 8 steg. När du vill ta över värdet, bekräfta med den vänstra displayknappen Spara. Spara 25

28 Melodi Telefon Ljudstyrka + Melodi Marimba Markera menyanteckningen Melodi med den undre styrknappen. Menyn för att välja melodi öppnas, när du trycker på den mellersta inmatningsknappen. Markera den önskade melodin med styrknapparna. Spara. Spara Ljudstyrka tal Ljudstyrkan för hörluren och frihandssamtal ställs in menyn Ljudstyrka tal. Toner och signaler Ringsignaler Ljudstyrka tal Hänvisningstoner I menyn Toner och signaler, markera undermenyn Ljudstyrka tal med den undre styrknappen. Hörlur Ljudstyrka tal Hörlur + Med styrknapparna till höger och till vänster (+ och -) kan ljudstyrkan ställas in i 8 steg. När du vill ta över värdet, bekräfta med den vänstra displayknappen Spara. Frihandssamtal 26 Frihandssamtal + Spara Med den undre styrknappen väljer du funktionen frihandssamtal. Med styrknapparna till höger och till vänster (+ och -) kan ljudstyrkan för funktionen frihandssamtal ställas in i flera steg. När du vill ta över värdet, bekräfta med den vänstra displayknappen Spara.

29 Hänvisningstoner I menyn Hänvisningstoner kan du koppla in alt. från de akustiska hänvisningstonerna för de olika tillstånden. Toner och signaler Ringsignaler Ljudstyrka tal Hänvisningstoner I menyn Toner och signaler, markera undermenyn Hänvisningstoner med den undre styrknappen. Knapptoner Varje knapptryck signaleras med en akustisk signal. Dessa knapptoner kan du koppla in eller från här. Batteriton När ackumulatorns laddstatus är kritiskt, sänder Scope mobildel en akustisk varningssignal. Då måste ackumulatorn i mobildelen laddas i laddningsstället. Denna batteriton kan du koppla in eller från här. Hänvisningstoner Knapptoner In Från Batteriton In Från Signalton In Från Spara Markera menyanteckningen Knapptoner med styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj In eller Från. Valet visas i gult. Markera Batteriton med styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj In eller Från. Valet visas i gult. Signalton Funktioner som har utförts, t.ex. Aktivera DoorMatic, signaleras genom en akustisk ton. En signalton hänvisar också till att en handling inte är möjlig, t.ex. icke plausibla inmatningar för datum och klockslag. Denna signalton kan du koppla in eller från här. Markera Signalton med styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj In eller Från. Ditt val markeras med en gul ram. 27

30 Kortnummer För att snabbt kunna komma åt prioriterade deltagare i telefonboken eller Intercom-deltagare alt. -funktioner, kan du tilldela dem ett kortnummer på 0-9. Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System I menyn, markera undermenyn Kortnummer med den undre styrknappen. Markera det önskade kortnumret med styrknappen. Ropa upp menyn Tillvisa kortnummer med displayknappen Tillvisa. Kortnumren kan tillvisas från telefonboken eller Intercom. Med den högra och vänstra styrknappen, välj mellan telefonbok eller Intercom. Kortnummer I Ljus II Sista dörr. Tillvisa Kortnummer Tillvisa kortnummer från Telefonbok Intercom Valet visas i gult. Med den undre styrknappen, markera den önskade tillvisningen av kortnumret. Med den röda lägg-på-lurenknappen återvänder du till den överordnade menyn. 28

31 Anrop av kortnummer När Scope mobildel är i beredskapstillståndet, tryck på det tillvisade numret under ca 3 sekunder. Deltagaren väljs direkt. Ofta använda funktioner Två ofta använda funktioner alt. deltagarnummer (så kallade softkeys) kan du låta displayen visa dig med hjälp av de båda displayknapparna, så att du kommer åt dem snabbt. I menyn Kortnummer har knapparna I och II reserverats för detta. I menyn Kortnummer kan du tillvisa dessa båda knappar ett namn ur telefonboken eller en Intercom-funktion. Med hjälp av de båda knapparna under displayen kan du i beredskapstillståndet komma åt de funktioner direkt, vilka du använder ofta, t.ex. Tända ljuset eller Öppna garaget alt. prioriterade telefonnummer. 14:34 Måndag Ljus Dörranrop Ofta använda funktioner: Ljus Dörranrop Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System I menyn, markera undermenyn Kortnummer med den undre styrknappen. 29

32 Ofta använda funktioner Kortnummer I Ljus II Sista dörr Tillvisa Markera kortnumret I (för den vänstra displayknappen) alt. II (för den högra displayknappen) med den undre styrknappen. Markera det önskade kortnumret med styrknappen. Ropa upp menyn Tillvisa kortnummer med displayknappen Tillvisa. Kortnumren kan tillvisas från telefonboken eller Intercom. Med den högra och vänstra styrknappen, välj mellan telefonbok eller Intercom. Kortnummer Tillvisa kortnummer från Telefonbok Intercom Valet visas i gult. Med den undre styrknappen, markera den önskade tillvisningen av kortnumret. Med den röda lägg-på-lurenknappen återvänder du till den överordnade menyn. 30

33 Språk I menyn Språk kan du välja menyspråket samt de specialtecken som är möjliga för anteckningarna i telefonboken. Det finns tio språk att välja mellan: Danska, tyska, engelska, spanska, franska, italienska, nederländska, norska, polska och svenska. Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System Markera undermenyn Språk med den undre styrknappen. Markera det önskade språket med den undre styrknappen. Ditt val markeras med en gul ram. Spara. Språk Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Spara System I menyn System genomför du de allmänna inställningarna för din Scope mobildel. Status Datum och klockslag Toner och signaler Kortnummer Språk System 31

34 ECO-Modus I ECO moduset reduceras sändningseffekten till ett fast värde. Denna reducering av radioeffekten tjänar till att minska mängden elektrosmog. Värdet är oberoende av avståndet till basstationen. Därigenom minskas räckvidden för din Scope mobildel. I menyn ECO-modus kan du koppla in alt. från ECO-moduset. ECO-Modus ECO-Modus In Från Markera ECO-modus i systemmenyn med den undre styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj In eller Från. Valet visas i gult. ECO-modus: Från Ändra PIN Dörranrop: in Logga ut mobildel Valpaus Riktnummer Ändra PIN Viktiga systeminställningar är skyddade mot obehörig åtkomst genom ett personligt identifikationsnummer med 4 tecken (PIN), t.ex. in- och utloggningen av en mobildel eller skyddet av knappen Öppna dörr på din fastnätstelefon. I menyn Ändra PIN kan du individualisera leveransinställningen PIN (0000) till en PIN med 4 tecken som du själv har valt. ECO-modus: Från Ändra PIN Dörranrop: in Logga ut mobildel Valpaus Riktnummer Hänvisningar Om du skulle ha glömt din PIN, måste en reset utföras för att återställa basstationen till leveransinställningarna (se följande kapitel). 32

35 Ändra PIN Ändra PIN Mata in PIN **** Markera Ändra PIN i menyn System med styrknappen. Mata in din önskade PIN med 4 tecken med hjälp av sifferknapparna. Bekräfta din nya PIN genom att mata in den igen. <C Ändra PIN Bekräfta PIN **** När inmatningen är korrekt, erhåller du bekräftelsen: PIN ändrad. När inmatningen inte är korrekt, mata in din PIN igen två gånger med samma nummerföljd med 4 tecken. <C Ändra PIN PIN ändrad 33

36 Reset av basstationen Vid en RESET av basstationen återställs den till leveranstillståndet, d.v.s.: PIN återställt till 0000 Alla inloggningarna av mobildelarna raderas Vidarekopplingen av dörranrop raderas DoorMatic raderas Alla In-Home funktionerna raderas (Notera uppgifterna från BPS eller funktionerna, innan ett RESET genomförs och mata in dem igen, när du loggar in på nytt.) Power Line In-Home Prog. Dra ur patchkabeln för In-Homebussen på basstationen. Basstation kan fortfarande förbli försörjd med ström. Tryck sedan på knappen Prog (med ett gem eller liknande) och håll den nedtryckt. Under det att du fortfarande håller knappen Prog intryckt, stick åter i patchkabeln för In-Home-bussen. När lysdioden Prog blinkar rött två gånger, kan du släppa knappen Prog igen. Lysdioden Status på basstationens framsida blinkar rött för att visa att en RESET pågår. Så snart som lysdioden Status på basstationens framsida blinkar grönt, är RESET avslutad. Nu kan du logga in mobildelarna igen, ifall du loggade ut dem dessförinnan. Om mobildelarna inte loggades ut dessförinnan, visar displayen: Bas inte funnen Välj sedan anteckningen Logga ut mobildel i huvudmenyn i System-. Bekräfta frågan Vill du logga ut mobildelen? med tillvalet Ja. Displayen visar frågan: Utloggningen misslyckad. Anmäla till ny bas? Bekräfta med displayknappen Nu pågår inloggningsproceduren. Så snart som basstationen har hittats, kan du ta mobildelen i drift. 34

37 Dörranrop När flera mobildelar har loggats in på en basstation, är det möjligt att stänga av dörranropet separat på varje mobildel, för att inte bli störd. Dörranrop Tillåta dörranrop? Ja Nej Markera Dörranrop i menyn System med den undre styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj Ja eller Nej. Valet visas i gult. Displayen visar meddelandet: Dörranrop aktiverat/avaktiverat. Logga ut/in mobildelen I mobildelens meny Logga ut/in loggar du ut eller in din mobildel till basstationen. Inloggningen är skyddad med leveransinställningen PIN Om du skulle ha ändrat denna PIN, måste du använda din personliga PIN för att logga in. Hänvisningar Om du har programmerat in en individuell PIN, behöver du den för att logga ut din mobildel. Logga ut mobildel Vill du logga ut mobildel.? Ja Nej Markera Logga ut/in mobildel i menyn System med den undre styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj Ja eller Nej. Valet visas i gult. Beroende på valet visar displayen meddelandet: Inloggningen lyckades Utloggningen avbruten och: Vill du logga in telefonen? Valpaus När du driver din Siedle Scope via en telefonanläggning, behöver du eventuellt ett prefix för att få den externa linjen. Efter det att det har valts, kan det eventuellt vara nödvändigt att lägga in en kort valpaus. Den krävda paustiden bestäms av den befintliga telefonanläggningen. Det finns tre valpauser att välja mellan: 800 ms, 1600 ms och 3200 ms, eller ingen valpaus 0 ms. Ställ in valpausen individuellt på alla mobildelarna. Valpaus 0 ms 800 ms 1600 ms 3200 ms Spara Markera Valpaus i menyn System med den undre styrknappen. Med styrknappen, markera den önskade längden på valpausen. Ditt val markeras med en gul ram. Spara. 35

38 Riktnummer Beroende på telefonanläggningen kan det vara nödvändigt att Scope automatiskt placerar prefixet framför den externa linjen framför telefonnumren. Ställ in prefixet för den externa linjen individuellt på alla mobildelarna. Riktnummer Riktnummer 0 Ställa in automatiskt? Ja Nej Spara Markera Växelprefix i menyn System med den undre styrknappen. Anteckningen Växelprefix är markerad. Mata in det växelprefix du önskar med nummerknapparna. I regel menas här prefixet för att få den externa linjen, som ofta är: 0. Markera anteckningen Ställa in automatiskt med den undre styrknappen. Med styrknapparna till höger och till vänster, välj Ja eller Nej. Valet visas i gult. Spara. 36

39 Telefonbok Telefonbok I menyn Telefonbok kan du mata in dina prioriterade deltagare och kan så komma åt dem direkt. Det finns plats för upp till 50 anteckningar i varje telefonbok till de mobildelar som är inloggade till basstationen. När din mobildel befinner sig i beredskapstillståndet, välj direkt ut menyn Telefonbok med den undre styrknappen. Alternativt: I huvudmenyn, markera symbolen Telefonbok med den undre styrknappen. Ny anteckning De specialtecken som vanligtvis används i det inställda språket uppnås genom att trycka flera gånger på en sifferknapp: Så visas t.ex. Å genom att trycka 4 gånger på knappen A. Ordningsföljden för anteckningarna i telefonboken Anteckningarna i telefonboken sorteras i regel i alfabetisk ordning. Specialtecken och siffror placeras först i listan. Om du önskar kringgå den alfabetiska ordningsföljden, foga in ett specialtecken eller en siffra före namnet. Dessa anteckningar placeras då i början av telefonboken. Telefonbok Ny anteckning Ny anteckning Namn: Nummer: I menyn Telefonbok är Ny anteckning markerad. Anteckningen Namn har markerats med en gul ram. Mata in önskad namnanteckning med inmatningsknapparna. Under varje sifferknapp gömmer sig flera bokstäver. Genom att trycka flera gånger på knappen, hoppar du från bokstav till bokstav. När du gör en kort paus mellan intryckningarna, tas den önskade bokstaven över i din anteckning. Spara. Markera anteckningen Nummer med den undre styrknappen. Mata in det önskade numret med hjälp av sifferknapparna. Spara. Spara <C 37

40 Telefonbok Telefonbok-Tillval Telefonbok Ny anteckning Företag X Anropa Bearbeta Radera Tillval Följande tillval står till förfogande för de anteckningar som finns i telefonboken: Anropa Bearbeta Radera Med styrknapparna, markera den önskade anteckningen i telefonboken. Välj Tillval med den displayknapp, som befinner sig därunder till vänster.följande meny för tillvalen öppnas: Anropa Bearbeta Radera Ropa upp en anteckning När telefonboken är mycket omfattande, kan du hoppa direkt till de namnanteckningar som börjar med en viss bokstav genom att trycka på den beträffade bokstavsknappen. Företag X - + Vidarekoppla Tryck på den gröna anropsknappen, den markerade deltagaren väljs direkt. eller Markera Anropa i menyn Telefonbok Tillval med den undre styrknappen. Anropa: Anropet till deltagaren i telefonboken byggs upp. Displayen ändras till telefoneringsmoduset. 38

41 Telefonbok Ändra anteckning Ändra anteckning Namn: Nummer: Markera Bearbeta i menyn Telefonbok Tillval med den undre styrknappen. Bearbeta: Här kan namnanteckningen bearbetas, kompletteras eller raderas. Korrekturerna genomförs med displayknappen <C. Spara <C Markera Nummer i menyn Telefonbok Tillval med styrknapparna. Här kan numret bearbetas, kompletteras eller raderas. Spara. Korrekturerna genomförs med displayknappen <C. Radera anteckningen Radera anteckningen Bekräfta raderingen Ja Nej Markera Radera i menyn Telefonbok Tillval med den undre styrknappen. Radera anteckningen Med styrknapparna till höger och till vänster, välj Ja eller Nej. Valet visas i gult. 39

Gigaset. Gigaset A580

Gigaset. Gigaset A580 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER

Bruksanvisning Dialog 3210, 3211 och 3212 SYSTEMTELEFONER Bruksanvisning, och SYSTEMTELEFONER SYSTEMTELEFON, DIALOG, OCH BRUKSANVISNING SV/LZT 102 2552 RC Copyright 1999. Ericsson Business Networks AB. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i detta dokument

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213

Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Dialog 4223 Professional/Dialog 3213 Kommunikationsplattformen BusinessPhone Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner för MX-ONE Telephony System och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Syftet med säkerhetsproblems avsnittet är att garantera säkerheten för användarna och förhindra skada på egendom. Läs det här dokumentet noggrant för korrekt användning. Bruk Varning

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer