SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i"

Transkript

1 Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet Ge patienterna bättre och smidigare vård i hemmet Stödja teamsamverkan inom och mellan vårdorganisationer och vårdföretag Anpassa IT applikationerna efter verksamheternas behov Paketera öppen skalbar tjänsteplattform för nationella vårdmarknaden SARAH Teamsamverkan med patienten i Page: 1

2 Tjänsteplattformen MedAssist utformas i samverkan mellan Kommuner, Landsting och IT-företag TM MedCon IntelliWork Page: 2

3 Page: 3

4 Arbetsplanering/uppföljning Vårdpersonalens arbetschema (arbetstid, ledighet, jour,..) Vårduppdrag Beskrivning av vårduppdraget Angelägenhetsgrad (akut, uppföljning,..) Geografisk position Behov av diagnostikutrustning, mediciner etc. Förändringar under arbetspasset Inskrivningsmeddelanden som medför avbokning av patientbesök Begäran om nya akuta hembesök Optimerad planering Mer patienttid, mindre transporttid Alltid rätt prioriteringar TES från STT System Page: 4

5 Mobil uppdrags- och informationshantering Blå Pocket från ismobile Information om vård- och omsorgsuppdrag Rapportering av hälsoproblem till distriktssköterska. Möjlighet att bifoga foton tagna med handdatorns kamera. Page: 5

6 Gemensam vårdplanering In/utskrivningsmeddelanden Till TES/Blå Pocket så att inte hembesök görs till inskrivna patienter Mobil tillgång till: Epikris Aktuell medicinlista Provöversikt Meddix från TietoEnator Page: 6

7 Mobil diagnostikutrustning Mätning av: blodtryck HB Glukos Utandningsflöde Hjärt och lungljud EKG Syresättning Urinmängd Dessutom: Digitalkamera för dokumentation av t.ex. hudproblem och bensår Web-kamera och headset för läkarkonsultation SIV fältväska Diagnostikutrustningen är anpassad för direkt överföring av mätvärden till journalsystemet via bärbar dator via mobil- och fast datakommunikation Page: 7

8 Mobil tillgång till patientjournaler Paketerad lösning Säker authentisering Krypterad dataöverföring Ingen mellanlagring av journaldata Anpassad för användning tillsammans med mobila diagnostikutrustningen vid vårdarbete i hemmet Kan även användas fristående av läkare med jour i hemmet SIV fältväska Page: 8

9 Samtalsstyrning Flexibilitet för vårdorganisationen att konfigurera hur läkarkonsultations förfrågningar ska hanteras Följer gängse rutiner (normalfallet) Distriktsköterska -> egen distriktsläkare Sjuksköterska äldreboende -> egen distriktsläkare Om egen distriktsläkare ej tillgänglig Annan tillgänglig läkare på egen vårdcentral Tillgängliga läkare vid andra vårdcentraler Konsultationer från läkare vid sjukhus Resp. avdelning bestämmer om detta ska medges Kan införa restriktioner: Enbart för patienter med särskilda behov t.ex. i samband med första tiden efter utskrivning eller palliativ vård Kan införa tidsgräns för hur många dagar/veckor direkt support erbjuds Telia CallGuide VCC Page: 9

10 Samtalsstyrning När läkaren tar emot konsultationsförfrågan Vad samtalet gäller (ärende) Vem som ringer Enhet Telia CallGuide VCC Page: 10

11 Samtalsstyrning Information läkaren erhåller under samtalet Läkaren kan aktivera/ avaktivera funktion som automatiskt plockar fram patientjournalen i journalsystemet då samtalet kopplas fram Ytterligare information kopplad till samtalet kan visas. Telia CallGuide VCC Page: 11

12 Patientmedgivande Vid konsultationsförfrågan ser läkaren: Om patientmedgivande krävs (kommunalt anställd vårdperson) Om patienten givi medgivande Om medgivande krävs och inte erhållits: Upprättas medgivande Alt. avbryts/inskränks konsultationen Information om patientmedgivanden lagras i journalsystemet. Page: 12

13 Distansmöten Ljud och bildkommunikation mellan läkare, vårdpersonal i hemmet och patient Enkelt att vid behov koppla in ytterligare parter under konsultationen Läkaren kan i realtidkan t.ex. Undersöka hjärt- och lungljud (elektroniskt stetoskop) Granska ekg-kurvor Jämföra nya och gamla fotografier på bensår Pedagogisk handledning Delade dokument. Kan t.ex. peka på områden i fotografier för att förklara problemen Delat whiteboard för att komplettera muntliga anvisningar med skisser Marratech Page: 13

14 Mobil datakommunikation Telia Connect Pro och PortWise Säker authentisering av användare SMS engångskoder Säkert krypterad dataförbindelse Automatisk inkoppling av bästa tillgängliga förbindelse 3G GSM/GPRS ADSL Telefonmoden via 020-nummer Vid dataöverföring Om snabbare förbindelse blir tillgänglig börjar den användas utan avbrott i överföringen Om förbindelsen går ner (t.ex. avsaknad av mobiltäckning) återupptas dataöverföringen automatiskt då täckning erhålls igen. Telia Connect Pro Page: 14

15 Konsultation via telefon Uppkoppling till läkare via patientens hem-telefon Personlig kod (4 siffror) Identifierar vårdpersonen, yrkesroll och vårdorganisation/enhet Dygnspassword Skickas över via SMS t.ex. då arbetspasset påbörjas Ökar säkerheten mot obehörig tillgång till t.ex. journalinformation Kan användas både för Talkonsultation med läkare Uppkoppling av lap-top till journalsystemet Ibland saknas mobil täckning hos patienten! Page: 15

16 Fältprov tillsammans med Norrbottens Läns Landsting, Luleå och Bodens Kommun ST-läkare och sjuksköterskor Vårdcentraler med läkarbrist Distriktsläkare Jourcentral Distriktsläkare Vårdcentral Läkare Sjukhus Rehab personal Eget boende dagtid Sjuksköterskor dagtid Hemtjänstpersonal dag och jourtid Joursjuksköterskor n Distriktssköterskor Eget boende Dag ochjour Page: 16

17 Fortsättning Leverantörerna verkar för standardisering av informationsgränssnitt via Carelink för enkelt införande av hela- eller delar av MedAssist erbjudandet Leverantörernas ambition är att MedAssist etableras som nationell bastjänst Planer att genomföra piloter med kluster av landsting, kommuner och privata vårdföretag Intresserad? SARAH Teamsamverkan med patienten i Page: 17

Specialistkonsultation på distans via videokonferens

Specialistkonsultation på distans via videokonferens Specialistkonsultation på distans via videokonferens Syftet med specialistkonsultation på distans via videokonferens är att öka tillgängligheten av specialistvård. I projektet ingår fem vårdcentraler inom

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

S L U T R A P P O R T. Tryggve. Vård och omvårdnad oberoende av tid och plats

S L U T R A P P O R T. Tryggve. Vård och omvårdnad oberoende av tid och plats S L U T R A P P O R T Tryggve Vård och omvårdnad oberoende av tid och plats Tryggve är namnet på ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för hälsovård, sjukvård

Läs mer

Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner. Rapport från Telia

Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner. Rapport från Telia Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner Rapport från Telia Telias rapport - Den kommunala kraften 12 miljarder att spara i Sveriges kommuner Telia har undersökt effektiviseringspotentialen i Sveriges

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör)

Verksamhetssystem: Procapita (Lifecare och Procapita är integrerat, samma leverantör) Bilaga 2 - Skara kommun/lifecare Denna sektion beskriver besöket i Skara som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att denna sammanfattning ska spegla Skaras berättelse

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Hemtjänst utan papper och penna - går det?

Hemtjänst utan papper och penna - går det? Slutrapport 1. Hemtjänst utan papper och penna - går det? Upprättad 2010-09-20 Innehåll Sammanfattning... 5 Web version... 7 Hemtjänst utan papper och penna - går det?... 7 En helhetslösning är drömmen...

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE

MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE Förstudie 2014 MOBILITET I ORDINÄRT BOENDE Nyckelfri låshantering Planerings, registrering- och uppföljningssystem Strömstad 2014-11-01 Innehållsförteckning Sida Bakgrund/Problemställning 3 Mål för arbetet

Läs mer

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout

Telemedicin i vården. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011. Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Telemedicin i vården Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna December 2011 Författare: Dag Gjesteby Helena Bengtsson Tina Burgerhout Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm tel 08 410 408

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Rapport fördjupad nulägesanalys

Rapport fördjupad nulägesanalys RAPPORT Handläggare Telefon Datum Dnr Elin Jonsson och 0470 349 633 2015 06 01 SARK.2015.7 Magdalena Nordin Rapport fördjupad nulägesanalys Sammanfattning Den här rapporten innehåller en fördjupad nulägesanalys

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Tel.0921-570 40 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (39) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation skapar problem för traditionella

Läs mer

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN

DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN DIGITALA TRYGGHETSLARM I NORRBOTTEN Förstudie Boden 2012-04-18 Tel.0921-690 10 info@itnorrbotten.se www.itnorrbotten. 2 (38) 3 (38) 1 Sammanfattning Förändringar i näten för telekommunikation d.v.s. övergången

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg

Samlat mobilt IT-stöd inom vård och omsorg Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.0 Utkast/Utgåva (1)13 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument Samlat mobilt IT-stöd Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Projektbeskrivning Samlat

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer