KRISPLAN. Avseende Spanska skolans grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISPLAN. Avseende Spanska skolans grundskola"

Transkript

1 KRISPLAN Avseende Spanska skolans grundskola Spanska skolan skall ha en god beredskap vid krissituationer som kan drabba barn eller personal vid skolan. Skolans krisgrupp har en viktig funktion i att stödja de drabbade och de berörda. Skolan ska även koppla in externa resurser vid behov.

2 Krisgrupp Spanska skolans grundskola Telefon arbete Telefon mobil Telefon hem Rektor Elisabeth Magnusson Märit Karlsson Sergio Louro Maria Granberg Utrymningsansvarig Hector Garcia Krisansvarig beslutar om krisgrupp ska sammankallas. Rektor är krisansvarig och ska informeras om krissituation uppstår. Om rektor inte är tillgänglig samordnas arbetet av närmaste kommande person i krisgruppen. Krisansvarig söker information hos: SOS Alarm 112 Polisen, icke akuta ärenden Brandförsvaret Närpolisen i Solna / Danderyds Sjukhus Karolinska Sjukhuset Huddinge Sjukhus Södersjukhuset BUP Socialförvaltningen Solna Krisplan SPS hemisdan.doc 2

3 Vad är en krissituation? När dödsfall eller allvarlig olycka inträffar under skoltid När besked om dödsfall eller allvarlig olycka sker under skoltid och utanför skoltid När det finns misstanke om misshandel eller övergrepp Vid hot, våld och skadegörelse i skolan Vid större olyckor eller katastrofer När barn försvinner/avviker Vad gör vi? Ta reda på följande: Vad har hänt? Var har olyckan skett? Vilka är inblandade? Har några skadats? Vilka? Har någon omkommit, vem? Vart har de transporterats? Vem är informationsansvarig på olycksplatsen? Har någon krisgrupp inrättats på olycksplatsen? Vilka åtgärder har denna krisgrupp vidtagit på olycksplatsen? Är föräldrarna meddelade? Se vidare på sidan 6. Krisgruppens uppgifter Akuta uppgifter 1. Att inrätta en kriscentral vid skolan: Plats SPS, Västra vägen 7 C, Solna: Rektorsexpeditionen rum nr: Att inrätta ett rum för anhöriga och elever Plats SPS, Västra vägen 7 C, Solna: Matsalen Krisplan SPS hemisdan.doc 3

4 Där ska finnas: Någon att tala med Tillgång till dryck Filtar Mjukt hushållspapper Närhet till toalett 3. Att föra loggbok. Rektor (eller den rektor utser) är ansvarig 4. Att ta fram uppdaterade telefonlistor: föräldrars arbete, mobil och bostad. personals bostad och anhörig. Telefonlistor finns: SPS: rektorsexpeditionen och anslagstavla i personalrum/pentry. 5. Att ge återkommande information till anhöriga, skolpersonal och elever. Rektor (eller den rektor utser) ansvar. Arbetsfördelning Rektor (eller den rektor utser) är informationsansvarig, håller kontakt med polis och brandförsvar Skolsköterskan/kurator håller kontakt med ev. sjukhus Rektor (eller den rektor utser) fördelar omhändertagandet av elever, anhöriga och personal Rektor (eller den rektor utser) ansvarar för att vid behov inkalla extra resurspersoner: präst, psykolog m.fl. Rektor (eller den rektor utser) har kontakt med eventuell massmedia. Information till personal, elever, anhöriga och media Information som lämnas ut ska vara: Överenskommen Saklig Tydlig Bekräftad Avfattad i skrift med datum och klockslag. Rektor ansvarar för regelbunden och återkommande information till personalen. Plats: Spanska skolan, Västra vägen 7 C, Solna: Rektors kontor Krisplan SPS hemisdan.doc 4

5 I det akuta skedet stannar eleverna kvar i respektive klassrum eller på anvisad plats där de får information om omhändertagande på lämpligt sätt. Anhöriga och berörda elever som tas om hand på skolan tas om hand i matsalen. Ev. journalister hänvisas till: Spanska skolan SPS, Västra vägen 7 C, Kansli OBS! Rektor är den ende som får lämna information till media. All personal hänvisar till rektor. (Eller den rektor utser) Meddela elever och föräldrar att de ej är skyldiga att delge information till media. Hänvisa till rektor. Media får ej intervjua barn/elever utan förälders och rektors godkännande. Uppföljning Det är viktigt att elever och personal får tillfälle att bearbeta sina upplevelser. Rektor är ansvarig för uppföljning. Uppföljning bör ske inom någon månad. Även om ingenting har hänt ska krisgruppen träffas en gång per år. Rektor är sammankallande. Krisplanen utvärderas och revideras en gång per läsår i början av höstterminen när ev. ny personal kommit på plats. Stressreaktioner Chockfas: Overklighetskänsla Avsaknad av starka känslor Tidsuppfattningen förändras Osårbarhetskänsla Minska upplevelse av fara Apati Hysteri Starka kroppsliga reaktioner Starka sinnesintryck Reaktionsfas: Svårigheter att skilja verklighet från fantasi Starka minnesbilder Koncentrationssvårigheter Tristess depression sömnsvårigheter Ångestkänslor Ilska och vrede Syndabockstänkande Krisplan SPS hemisdan.doc 5

6 Undantryckande av känslor och minnesbilder Skam och skuldkänslor Psykosomatiska stressreaktioner Reparationsfas: Minnesbilder bearbetas Olika sinnesintryck påminner om händelsen, om dessa kan bearbetas kan svårare reaktioner och ångest undvikas. Om någon blir utsatt för våld eller upplever hot om våld. Försök att alltid vara två personal Se till att den drabbade tas om hand och ej lämnas ensam. Gör en bedömning av den hotades tillstånd. Red så noggrant som möjligt ut vad som inträffat. Vem? Vad? Hur? Varför? Gör gärna anteckningar om händelseförloppet. Anteckna ev vittnen. Gör anmälan snarast till skolledare och skyddsombud. Rektor ska alltid informeras. Överväg polisanmälan. Om nödvändigt, kalla polis till platsen Ge var och en som blivit berörd av händelsen möjlighet att tala om vad som hänt. Ingen får lämnas ensam att bearbeta det inträffade. Se till att övriga arbetstagare informeras. Gör arbetsskadeanmälan så snart som möjligt. Använd blankett FKF Gör eventuell anmälan till Yrkesinspektionen. (Se 2 Arbetsmiljöförordningen). Ge möjlighet till viss avlastning i arbetssituationen. Gör noggrann uppföljning vad det gäller ev sjukfrånvaro hos den drabbade. Ge möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet före ev rättegång. Se till att den drabbade får sällskap till rättegång. Böcker Förslag på böcker: Dyregron, Atle: Barn i sorg (Studentlitteratur) Foster, Sis: Barn, död och sorg (Norstedt) Hermansson, Siv: Sorgen söker ord (Liber) Ekvik, Steinar: Skolan och elever i sorg (Studentlitteratur) Cullberg, Johan: Kris och utveckling Jonsson och Hagberg: En bro över mörka vatten (Cordia) Lewis, C. : Dagar av sorg (Liber) Dyregrov Atle: Beredskapsplan för skolan barn i kris (Rädda barnens skriftserie) Låt oss tala om döden (Folksams skriftserie) Literatura en español Para trabajar con los niños y niñas: Cortina, Mar: Donde está el abuelo (Tàndem Edicions) van der Grient, Katrien: El niño de las estrellas (ING Edicions) Mundy, Michaelene: Cuando estoy triste ante la perdida de un ser querido (Editorial San Pablo) Zubeldia, Iñaki Mamá (Edebé) Krisplan SPS hemisdan.doc 6

7 Para trabajar con adultos: Sanchez Sanchez y Ezquiel, Julio: La relación de ayuda en el duelo (Sal Terrae) Lukas, Elisabeth: En la tristeza pervive el amor (Paidos Ibérica, S.A 2002) Boss, Pauline: La pérdid ambigua: Cómo aprender a vivir son un duelo no terminado (Gedisa S. A. 2001) Roccata Gliata, Susana: Un hijo no puede morir (Grijalbo, 2001) Handlingsplan vid olyckor och kriser under skoltid Vid svårare olyckor, livshotande tillstånd eller risk för allvarlig skada 1. Ring ambulans, läkare, 112, larma ev. polis 2. Stanna kvar hos den skadade och ge ev. första hjälpen enligt instruktioner för barnolyckor 3. Kontakta anhöriga, informera krisgruppen 4. Stanna hos barnet hela tiden tills hjälp anländer 5. Ev. syskon på skolan tas omhand av personal de är trygga med. 6. Vid behov informerar rektor alla elever vad som hänt. All information till utomstående görs av rektor. 7. Varje klass samlas i sitt klassrum tillsammans med klassens pedagoger 8. Så snart som möjligt ordnas ett föräldramöte för den drabbade klassen 9. Övriga föräldrar kan inhämta information av rektor. 10. Följ upp händelsen enligt krisplanen Vid mindre allvarliga olyckor 1. Ge ev. första hjälpen enligt instruktioner för barnolyckor 2. Kontakta rektor och barnets föräldrar 3. Stanna hos barnet tills föräldrarna kommer 4. Följ ev. upp händelsen enligt krisplanen Vid försvinnanden Steg 1 1. Informera rektor 2. Om vi är ute; ringa skolan och se om barnet befinner sig i skolan 3. Om vi är i skolan; leta i skolans lokaler 4. Om vi är på utflykt: vid utflykt finns alltid minst 2 vuxna, den ena tar hand om gruppen den andra går/åker tillbaka den väg man kommit. Steg 2 4. Kalla in krisgruppen 5. Kontakta anhöriga 6. Ring polisen Reviderad Krisplan SPS hemisdan.doc 7

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013

Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 Hagmarkens KRISPLAN Reviderad V.T. 2013 1 Innehåll: o Mål 3 o Telefonlista 4 o Krisgruppens uppgifter 5 o Facklitteratur 6 Handlingsplaner o Ett barn får en allvarlig sjukdom 7 o Hastigt och oväntat dödsfall

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112

Krisplan. Hänvisa all kontakt med media till rektor och presskonferens. Vid nödsituation larma 112 1 (9) Krisplan Krisledningsgrupp leder och fördelar krisarbetet: Arbete Mobil Hem Tillförordnad rektor Tommy Olsson 08 597 835 01 073 661 05 47 Arbetslagsledare Karin Sagbrant 073 666 32 42 070 365 65

Läs mer

Krisplan för Granbackaskolan

Krisplan för Granbackaskolan Krisplan för Granbackaskolan Solna den 15 september 2009 VID EN KRISSITUATION När ett barn drabbas av en olycka eller dödsfall påverkar det inte bara det enskilda barnet mycket starkt, utan även dess omgivning.

Läs mer

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats

Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats FLIK 1 Larmkedja Ring alltid Ingrid eller Siv Ingrid 18013, 0975/52021, 070/6425795 Siv 50100, 50192 073/0660561 Sammankallar krisgrupp eller delar av den och meddelar samlingsplats Tel arbete Tel hem

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Beredskapsplan för krissituationer

Beredskapsplan för krissituationer Beredskapsplan för krissituationer Sävsjö 2015-06-30 G:/Sävsjö-ADM/BUN/Aleholm/SAN Krisgrupp 2015//2016 Namn: Arbete: Mobil: Hem: Johnas Stranne (sammankallande) Rektor Sandra Andersson Rektor Ammi Hylander

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Höglandsskolans Krisplan from sept-12

Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Höglandsskolans Krisplan from sept-12 Krisledningsgrupp: arb hem mobil Monika Warsén /rektor 50843204 376303 076-1243204 Isabel Rodriguez /bitr.rektor 50843202 070-7184391 Madeleine Reiser /bitr.rektor

Läs mer

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM

KRISPLAN STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KRISBEREDSKAP 3 2. KRISLEDNINGSGRUPP 3 2:1 Krisledninsgruppens uppgift 3 2:2 Krisledningsgruppens medlemmar 4 3. KRISLÅDA.. 5 4. KRISPÄRM.. 5 5. ARBETSGÅNG VID AKUT KRISSITUATION..

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN

HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HANDLINGSPLAN KRISBEREDSKAP FÖR BJÖRKHAGSSKOLAN HOFORS VT 2009 SKOLANS KRISORGANISATION Rektor Elevvård Hälsovård ansvarar för omhändertagande av Elev/familj Skolpersonal samarbetar med Kyrka Massmedia

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott

Stöd- och krisplan. Varbergs GIF Friidrott Stöd- och krisplan Varbergs GIF Friidrott 1 Stöd - & Krisplan för Varbergs GIF-Friidrott Stöd- & Krispolicy Stöd- och krispolicyn är baserad på de av Svensk Friidrott framtagna, gemensamma värdegrunder

Läs mer

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03

Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18. Förslag till KRISHANTERING. för MSDK. Bilaga 1 Version 2011.03 Malmö Sportdykarklubb Ver: 2011.03 MSDK Krishantering Sid 1/18 Förslag till KRISHANTERING för MSDK Bilaga 1 Version 2011.03 Arbetsgrupp: Lars Malmberg Patrik Holmstedt Sanna Nedavaska Malmö Sportdykarklubb

Läs mer

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16

Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 Rev augusti 2014 Sida 1 av 16 KRISGRUPP Torbjörn Karlsson, gymn chef 070-5721446 0515-12488 Peter Ström, ersättare 070-6423587 0500-203413 Aida Dervisic 0515-886002 073-4619725 Vakant Harriet Nilsson 0730-482895

Läs mer

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP

OMFATTNING / BEGRÄNSNING KRISGRUPP YDS Nau utilus Krishanterings- ma anual Innehållsförteckning 1. GENERELLT... 5 1.1. INLEDNING... 5 1.2. SYFTE... 5 1.3. VERSIONER... 5 1.4. REVISIONER... 5 1.5. ANSVAR... 5 1.6. OMFATTNING / BEGRÄNSNING...

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL

KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL (1/11) KRISHANTERINGSPLAN ÖSMO FOTBOLL Version Datum Ändrad av Ändring 1.0 2014-02-10 Första utgåva 2014 ÖSMO GIF FOTBOLL 1 (2/11) Syfte Krisplanens syfte är att skapa en krismedveten beredskap inför oväntade

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor

Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor Vid krissituationer på Ösjöenhetens skolor 1. Inledning... 2 2. Om att hjälpa... 3 3. Skolans krisgrupp... 4 4. Krisgruppens uppgift... 5 5. Viktiga telefonnummer... 6 6. Allvarlig händelse under skoltid...

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen.

Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Riktlinjer vid olyckor, allvarliga tillbud eller dödsfall på arbetsplatsen. Innehåll Situationer som kan utlösa krisreaktioner... 1 Andra händelser som kan innebära stark psykisk påfrestning... 1 Krisreaktioner...

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang

Planera för det oplanerade. Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Planera för det oplanerade Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang 1 Beredskap för krishantering vid ridsportarrangemang Bra planering från flera håll. Texterna i detta dokument är sammanställda

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB

Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB Smörblommans säkerhetsarbete, handlingsplaner och rutiner Pysslingen förskolor och skolor AB Inledning och allmänna larmrutiner S. 2 Krisgrupp Utrymning, Inrymning, Krishantering S. 2 Rutin vid skada som

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer