2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul Navigering mellan Funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429. Navigering mellan Funktioner"

Transkript

1 MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429 Grundinställningar Detta partiet ger en översikt över klockan och förklarar inställningar som är gemensamma för alla inställningar. Figurena i denna manualen ska göra förklaringarna enklare. En figur kan avvika något från enheten som den representerar. Navigering mellan Funktioner Klockan har följande funktioner som visas under. Bluetooth connection C (Ca. 0.5 sekunder) C Stoppurfunktion I denna funktionen visar huvud tim - och minutvisaren aktuell tid,medan den lilla tim och minutvisaren visar förfluten tid som har blivit mätt med stoppuret. Airplane Mode (Hold down about 4 seconds.) Start/Stop Reset Kalender Modus A Funktioner Enheter på urtavlan B Stoppur sekunder C Stoppur 24-timmars visare * A A D Stoppur timmar Alarm Modus Stoppeklokke Modus E Stoppur minuter *A-sidan visar timmar från 0 till 12, medan P-sidan visar timmar från 12 till 24. A Veckodag Funktionsvisaren pekar på aktuell veckodag. B Flyg märke När klockan är i flygfunktion pekar visaren på h. C e märke När klockan är kopplat till en mobil, pekar sekundvisaren på e. D R märke När klockan är kopplat till en mobil, pekar sekundvisaren på "R". E ON märke När klockan är i alarm funktionen och alarmet är aktiverat kommer sekundvisaren att peka på "ON". F OFF märke När klockan är i alarm funktionen och alarmet är aktiverat kommer sekundvisaren att peka på "ON". G ST märke När klockan är i flygfunktion pekar visaren på "ST". H AL märke När klockan är i flygfunktion pekar visaren på "AL". A Använd (A) för att navigera mellan funktioner. Håll in (A) i ca. 2 sekunder för att gå till Kalenderfunktionen. För att koppla till en mobil må du hålla in (C) i ca. 0.5 sekunder. Funktions översikt Kalenderfunktion I denna funktionen visar huvud tim - och minutvisaren aktuell tid,medan den lilla tim och minutvisaren visar en annan tid (Dual tid). Fly Modus (Hold inne ca. 4 sekunder.) A Aktuell veckodag B Aktuell tid sekunder C Dual Tid 24-timmars visare * D Dual Tid timmar Gjeldende lokal tid/ Verdenstid bytting (Hold inne ca. 3 sekunder.) Alarmfunktion I denna funktionen visar huvud tim - och minutvisaren aktuell tid,medan den lilla tim och minutvisaren visar den inställda alarmtiden. Fly Modus (Hold inne i ca. 4 sekunder.) A Funktioner Aktiver/ Deaktiver Alarmen B Alarm aktiverat/avaktiverad C Alarm 24-timmars visare * D Alarm minut E Alarm timmar *A-siden indikerar a.m. tid, medan P-sidan indikerar p.m. tid. E Dual Tid minut *A-siden indikerar a.m. tid, medan P-sidan indikerar p.m. tid. 1

2 Använda kronan Klockans krona är av typen "skruv-krona". För du använder kronan, måste du först vrida den mot dig för att få den loss. Krone Løsne För du använder kronan så måste du dra ut kronan til det första eller andra klicket. Inte dra i kronan med för mycket makt. Normal tidvisning Första klick Snabbt framåt/snabbt bakåt När kronan är utdragen och du har roterat den snabbt antingen framåt eller bakåt startar en snabb framåt eller bakåt inställning. När en snabbinställning framåt pågår, och du roterar kronan snabbt i samma riktning en gång till gör att farten ökar ytterligare. Snabb inställning bakåt är fast så farten kan inte ändras. Stoppa snabb framöver/snabb bakåt Vrid kronan åt det motsatta hållet än det du valde när du påbörjade förflytningen, eller tryck på en valfri knapp. Om du inte utför några inställningar under 2 minuter efter att du har dragit ut kronan, kommer kronans funktioner automatiskt att avaktiveras. Om detta sker, tryck in kronan för att därefter dra den ut igen. Solcell laddning Vad är en solcell laddning? Klockan går på ström från ett batteri som laddas med en solcell panel. Solcell panelen är integrerad i fronten på klockan, och ström genereras när fronten på klockan blir exponerad för ljus. Ladda klockan När klockan inte används, bör den förvaras på ett ställe där den blir exponerad för ljus. Se till att klockans framsida (solcell panelen) inte skyms från ljus av ärmen när du bär klockan på dig. Ström produktionen reduceras även om framsidan på klockan bara delvis är blockerad. JA NEI Andra klick Att ändra inställningar av visare och datum ikonen. För att hindra skada och för att påse att klockan fortfarande är vattentätt måste du se till att kronan är skruvad in igen samtidigt som du trycker den in så att den är tätt. Skru inn När du trycker in kronan igen så använd inte för mycket makt. Modus viser Dato indikator Förflyttning av visare och datumikon Om datum ändras flyttar visar funktionen sig. Datum Det kan ta upp till 90 sekunder till 3 minuter för datum ikonen ändras när tiden passerar midnatt. Funktionsvisaren förflyttar sig när datum ikonen ändras. Datum visas kanske inte riktigt när klockan krona är utdragen. Beroende på ljusförhållanden där som klockan ligger,kan klockan bli varm när den utsätts för ljus vid laddning. Pass på så att du inte bränner dig efter laddning. Undvik att ladda klockan under höga temperatur förhållanden som beskrivs nedanför. ー På instrumentbrädan i en bil som är parkerad i direkt solljus ー I närheten av en glödlampa eller andra varme källor ー I direkt solljus eller andra varma platser över en längre period. 2

3 Laddningstider Tabellen under visar en generell guide för laddningstider under olika ljus källor. Exakta laddningstider beror på lokala ljusförhållanden. Ljus styrka Laddn. Laddn. Nivå 1 Nivå 2 A 3 timmar 36 timmar Stark B 8 timmar 133 timmar pk C 13 timmar 215 timmar Svag 148 D timmar - Laddnings Nivå 1 Tid från uttömt batteri till visarna börjar att förflytta sig. Laddnings Nivå 2 Tid från visarna börjar att förflytta sig till batteriet är laddat. Ljus styrka A Solrik dag, utomhus (50,000 lux) B Solrik dag, i närheten av ett fönster ( lux) C Solrik dag, i närheten av ett fönster (5,000 lux) D Lysrörs belysning inomhus (500 lux) Återstående laddning och tomt batteri Laddnings nivå indikeras med klockans visare. Funktioner blir avaktiverade när strömmen på batteriet går ned. Om batteriet blir svagare eller upphör att fungera så måste du utsätta framsidan på klockan (solcell panelen) för ljus så fort som möjligt. Om fronten på klockan blir exponerad för ljus efter att batteriet har varit helt tomt medför detta att sekundvisaren förflyttar sig till den stoppar på 57 sekunder. Detta indikerar att laddningen har påbörjats. Svag ström på batteriet Sekundvisaren förflyttar sig med två steg per sekund. Sekundviser Uttömt batteri Alla visare stoppar på klockan 12 och datum ikonen visar "1". Energisparfunktionen 1 Om klockan blir lagt på ett mörkt ställe i ca. 1 timma mellan klockan och 06.00, så kommer sekundvisaren stoppa och klockan går till nivå 1 för Energisparande. Om klockan blir liggande på denna platsen i 6 eller -7 dagar, kommer alla visarna stoppa på kl. 12 och klockan kommer att gå till nivå 2 till Energisparande. Nivå 1: Sekundvisaren stoppar för att spara ström. Nivå 2: Följande användning stoppas för att spara ström: alla förflyttningar av visarna (bortsett från datum ikonen) Bluetooth koppling och alarm varningar. Gå ut av Energispar funktionen Tryck på natt eller placera klockan på ett upplyst ställe för att gå ut av Energisparfunktionen. Använda Mobil link med en Mobiltelefon När det är en Bluetooth sammankoppling mellan klockan och mobil telefonen kommer tiden på klockan att automatiskt justera sig i förhållande till mobil tiden. Denna funktionen kan bara användas när CASIO WATCH + är uppe på mobil telefonen. Detta avsnittet beskriver klockan och mobilfunktioner. X : Klockinställningar Y : Mobil telefon inställningar Förberedning A Installera den avkrävda applikationen på mobil telefonen. För att använda klockan tillsammans med mobilen måste du först installera "CASIO WATCH+" appen på mobilen. ios (iphone) https://itunes.apple.com/us/app/ id ?ls=1&mt=8 Android (GALAXY, etc.) https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.casio.watchplus B Konfigurering av Bluetoothinställning Aktivera mobil telefonens Bluetooth. Iphone användare 1. Y Tryck "inställningar" på hem skärmen n Bluetooth. 2. Y Aktivera Bluetooth. 3. Y Tryck Inställningar för att gå tillbaka till "inställnings" skärmen. 4. Y Tryck på i följande räcke: Personvärn n Bluetooth Delning. 5. Y aktivera CASIO WATCH+. Android användare Y Aktivera Bluetooth. Om du har valet mellan Bluetooth och Bluetooth Smart, väljer du Bluetooth Smart. 3

4 För detaljer om inställningsproceduren måste du se i mobilens instruktionshäfte. C Koppla klockan samman med en mobil telefon För du kan använda klockan i kombination med en mobil telefon måste du först para den samman med mobilen. När de är kopplat samman behöver du vanligtvis inte koppla de samman igen. 1. Lägg mobil telefonen bredvid (inom 1 meter) klockan. 2. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Automatisk justering av tid Klockan kan ställas in så att den justerar tiden automatiskt varje dag i enlighet med tiden på mobil telefonen. Använda automatisk justering Planlägg justeringen automatiskt på tider när mobil telefonen och klockan normalt är i närheten av varandra som visas i figuren under. När du sover om natten 22:00 Sommartid När klockan är kopplat till en mobil och tiden är justerad med mobilens tid, kommer aktuell tid och världstiden automatiskt växla mellan standard tid och sommartid, även om klockan inte längre är kopplat till mobilen. llsummer Time Switching Ändra tiden manuellt med klockan gör att automatisk växling mellan standard tid och sommartid avaktiveras. En CASIO WATCH+ skärm visar info om sommartid perioder. Ställ tiden för automatisk justering Använd "CASIO WATCH+ på mobilen för att ställa tiden för automatisk justering. 1. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Nu visas Searching for watch Y Välj EQB-510 och tryck så Nästa. 4. Y Utför det som appen säger. Om en text visas, följ då den informationen som visas på mobil telefon skärmen. När du är på kontoret om dagen När kopplingen är färdig kommer sekundvisaren att peka på e för att indikera kontakt. 14:00 3. Y Tryck på i följande räcke: f n Bluetooth merke 5. Y Tryck Start. Nu visas CASIO WATCH topp skärmen. Om sammankopplingen går fel av en eller annan grund, måste du utföra proceduren från steg 2 igen. Även om det inte är Bluetooth kontakt när tiden för automatisk justering nås, kommer kontakt etableras och justering kommer utföras automatiskt. Sammankopplingen avslutas automatiskt när justeringen är färdig. Om Världstidstaden är specificerad med CASIO WATCH+, kommer tiden för den byn också att bli justerad automatiskt. Watch settings. 4. Y Tryck Time adjustment. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. Faktisk justering av Klockans tid kommer ske ca. sekunder efter att den tiden du har satt till automatisk justering. Exempel: Om du har satt 22:00 som tid for automatisk justering, kommer justeringen starta sekunder etter 22:00. 4

5 Startar justering av tid omedelbart. Klockan kommer att justera tiden i förhållande till tiden på mobilen omedelbart när de är kopplat samman. När du önskar att justera tiden på klockan måste du utföra proceduren under för att koppla klockan till en mobil. 1. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Nu visas Searching for watch..... Sekundvisaren pekar på e när samman kopplingen är etablerad mellan klockan och mobilen, och tiden på klockan kommer att justera sig i förhållande till tiden på mobilen. Justering av Världstidinställningen Specifikationer Specificerande av Världstid stad med CASIO WATCH+ gör att stadens tid indikeras med de små tim- och minutvisarna. Klockans inställning kan konfigureras till automatiskt växling mellan sommartid och standardtid för världstid. Specificerande av världstidstad 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck World time. 4. Y Specificera en världstidstad genom att lägga in stads namn eller tryck på belägenheten på kartan på skärmen. 5. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. Inställning av världstid kommer återspeglas på klockan. I Kalender Funktionen kan du kontrollera världstiden med klockans små tim- och minutvisare. Verdenstid Timer (24-timer) Verdenstid time og minutt Konfigurera inställningen för sommartid 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck World time. 4. Y Specificera en världstidstad genom att lägga in stads namn eller tryck på belägenheten på kartan på skärmen. Om den valda världstid staden observerar sommartid, kommer sommartid perioden visas på displayen. 5. Y Välj den metod för växling till sommartid som du önskar. Auto klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid. OFF Klockan indikerar alltid standard tid. ON Klockan indikerar alltid sommar tid. 6. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. När Auto är valt till standard-/ sommartid växling, kommer klockan att skifta mellan standard tid och sommartid automatiskt. Du behöver inte ändra tidsinställningen manuellt vid övergången till standard tid/ sommartid. Även om du befinner dig på ett ställe som inte använder sommartid, kan klockan ändå stå på "Auto". CASIO WATCH+ Världstid lär dig välja mellan ca. 0 städer som Världstidstad. Ändra tiden manuellt med klockan gör att automatisk växling mellan standard tid och sommartid avaktiveras. En CASIO WATCH+ skärm visar info om sommartid perioder. 5

6 Växla mellan hemstad och världstidstad 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck World time. 4. Y Tryck Home time k World time. 5. Följ instruktionerna på mobilen för att växla mellan lokal tid och Världstiden. Før bytting Etter bytting Inställning av Alarm 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck Alarm. 4. Y Följ informationen som visas på mobil telefonen. Justera visarna Finna telefonen Du kan använda "Finna telefon funktionen (Phone Finder)" för att utlösa en signal på mobil telefonen för att göra det eklare att finna den. Signalen kommer att höras även om mobilen står på ljudlös. Inte använd denna funktionen på platser där mobil telefon användande inte är lov. Signalen hörs med en hög volym. Inte använd denne funktionen när du har kopplat hörpluggar till mobil telefonen. 1. X Om klockan är kopplat samman med en mobil, måste du trycka (C) för att avbryta samman kopplingen. Tilkoplet Etter frakopling Verdenstid n Lokal tid Om visarna är ute ur position även om automatisk justering av tiden är utförd, kan du använda "CASIO WATCH +" för att justera de. 1. Y aktivera CASIO WATCH+. n 2. X Håll in (A) i ca. 2 sekunder. Lokal tid Verdenstid Detta medför att klockan kommer att gå till kalenderfunktionen. Denna funktionen är nyttig om du reser dig till en annan tidszon. För detaljer om hur du använder den, se Resa till en annan tidszon. 3. X Håll in (D) i ca. 0.5 sekunder. 3. Y Tryck på i följande räcke: f n Watch settings. 4. Y Tryck Adjusting home positions. 5. Y Följ informationen som visas på mobil telefonen. Detta gör att klockans sekundvisare förflyttar sig till e och mobilen kommer att ljuda. Det kommer att ta några sekunder för du hör ljud från mobilen. 4. X Tryck på en knapp for att stoppa ljudet. Du kan trycka på en av klockans knappar för att stoppa ljudet på mobil telefonen bara de första sekunderna efter att ljuden startade. 6

7 Konfigurera klockans inställningar Du kan använda CASIO WATCH+ för att specificera tiden för Bluetooth kopplingens automatiska frånkoppling, och justera aktuell tid och konfigurera andra inställningar. 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck på i följande räcke: f n Watch settings. 4. Y Välj den inställning som du önskar att ändra och följ anvisningarna på mobil telefonen. Ändra sommartid inställningarna 1. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Nu visas Searching for watch Y Tryck på i följande räcke: f n Watch settings. 4. Y Tryck Summer time setting. 5. Y Välj den metod för växling till sommartid som du önskar. Auto klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid. OFF Klockan indikerar alltid standard tid. ON Klockan indikerar alltid sommar tid. 6. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. Sammankoppling Avbryta en sammankoppling med en telefon Trycks (C) in avaktiveras Bluetooth sammankopplingen och sekundvisaren återgår till den normala positionen. Tilkoplet n Etter frakopling Samman koppling med en telefon Detta avsnittet förklarar hur man etablerar en Bluetooth koppling mellan en mobil telefon som är kopplat samman med klockan. HOm klockan inte är sammankopplat med mobil telefonen som du önskar att koppla den samman med, måste du utföra proceduren under C Koppla samman med en mobil telefon för att sammankoppla. 1. Lägg mobil telefonen bredvid (inom 1 meter) klockan. 2. X När sekundvisaren inte pekar på e, håll in (C) i ca. 0.5 sekunder till Återställ klockan till fabrik inställning Detta avsnittet förklarar hur du skall använda CASIO WATCH+ för att klargöra inställningen nedanför för fabrik inställning. Justering av tid Världstid Alarm Sammankopplings tid 1. X Dra ut kronan till andra klick. 2. X Håll in (C) i ca. 5 sekunder. Nu kommer sekundvisaren att förflytta sig ett varv runt och de aktuella inställningarna kommer att återgå till fabrik inställningen. Om du har problem med att etablera kontakt, kan det betyda att CASIO WATCH+ inte är aktiverad på mobil telefonen. På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in (C) i ca. 0.5 sekunder. Krone 7

8 Sammankopplingen kommer att bli avbruten om du inte utför någon inställning på klockan eller mobilen i loppet av en viss tid. För att specificera sammankoppling gränstiden: använd CASIO WATCH+ för att välja Watch settings n Connection time, och så väljer du antingen 3 minuter, 5 minuter eller 10 minuter. Upphäva sammankopplingen Upphäva sammankopplingen med mobil telefonen måste du radera sammankopplings informationen från CASIO WATCH+, mobil telefonen och klockan. Radera sammankopplings informationen från CASIO WATCH+ 1. X Om klockan är kopplat samman med en mobil, måste du trycka (C) för att avbryta samman kopplingen. Tilkoplet Etter frakopling Android användare 1. Y På App skärmen, tryck: Settings n Bluetooth. 2. Y Tryck g vid sidan av CASIO EQB Y Tryck radera sammankoppling. Detta raderar sammankopplings information från mobil telefonen. 4. Y Bläddra status linjen nedåt och öppna "notification panel". 5. Y Tryck e (Bluetooth) för att avaktivera Bluetooth, också avaktivera den igen. Gå till flygplans läge. Använd flyg funktionen för att avaktivera Bluetooth radiovågor. Använd flygplans läget när du är på ett sjukhus, i ett flygplan, eller andra ställen där det inte är tillåtet att sända radiovågor. Funktionerna nedanför är avaktiverade i Flygplans läge. ー Auto justering ー Telefon hittar ー Bluetooth Sammankoppling 1. X Håll in (A) i ca. 4 sekunder till funktions visaren pekar på Flyg märket. Klockan kommer att förflytta sig til flygfunktionen. Varje gång (A) knappen blir hållit in i ca. 4 sekunder, kommer klockan att förflytta sig in eller ut av flygplans läge. Fly merke n 2. Y I CASIO WATCH+, tryck Connection settings. 3. Y I Previously registered watch, tryck på den klocka du önskar att upphäva sammankopplingen med. 4. Y Tryck Delete pairing registration. 5. Y Tryck Yes. Detta raderar sammankopplings information från CASIO WATCH+ Radera sammankopplings informationen från CASIO WATCH+ Iphone användare 1. Y Tryck "inställningar" på hem skärmen n Bluetooth. 2. Y Tryck g vid sidan av CASIO EQB Y Tryck Forget this Device. Detta raderar sammankopplings information från mobil telefonen. att den faktiska inställningen du behöver utföra beror på vilken mobil telefon du använder. För detaljer, se dokumentation för din mobil telefon. Radera sammankopplings informationen från klockan 1. X Dra ut kronan till andra klick. 2. X Håll in (D) i ca. 5 sekunder. Krone Detta får sekundvisaren att gå en runda runt och sammankopplings information blir raderad. 3. X Tryck in kronan igen. Om du köper ny mobil Du må utföra inställningen under när du önskar att etablera en Bluetooth kontakt med en annan mobil än den du vanligen använder. 1. Radera nuvarande sammankopplings information. 2. Koppla klockan samman med en mobil telefon. 8

9 Koppla en annan klocka samman med mobil telefonen Du måste utföra aktiviteterna nedanför för du kopplar samman klockan med mobil telefonen, som när du köper en ny klocka. Koppla samman klockan med en mobil telefon 1. Y I CASIO WATCH+, tryck Connection settings. 2. Y Tryck Connect new watch. 3. Y Välj namnet på klockan som du önskar att koppla samman med och tryck på "Next". Härifrån måste du följa instruktionerna som kommer fram på mobil telefonen för att fullfölja sammankopplingen. Koppla samman med en klocka som redan är sammankopplat. 1. Y I CASIO WATCH+, tryck Connection settings. 2. Y Från listan Previously registered watch, tryck på namnet på den mobil telefon som du önskar att koppla samman med. 3. Y Tryck Connect to this ***. Härifrån måste du följa instruktionerna som kommer fram på mobil telefonen för att fullfölja sammankopplingen. En mobil telefon kan bara vara sammankopplat en om gången. För att koppla till en annan klocka måste du först radera den aktuella sammankopplingen. Inställning av klockan Använd proceduren under till att konfigurera aktuell lokaltid och dualtid manuellt. Förberedning Utför inställningen i kalenderfunktionen. Använd (A) för att gå till Kalenderfunktionen. llnavigating Between Modes Calendar Mode Ställa av tid och datum När klockan är sammankopplat med en mobil telefon kommer den automatiskt att justera datum och tid i förhållande till mobil telefonen. Om klockan inte är kopplat samman med en mobil telefon, kan du använda proceduren nedanför för att justera tid och datum. 1. Dra ut kronan till andra klick. Nu kommer sekundvisaren att förflytta sig till klockan. 12, funktionsvisaren förflyttar sig till 0 och förberedes till inställning av timmar och minuter. Krona aktiviteter är avaktiverade när funktionsvisaren förflyttar sig. Modus viser Timer Minutter Krone 5. Skruva Kronan för att ställa datum. 6. Tryck (A). Detta aktiverar inställningen av 10'er tall i årtalet(xx1x). 7. Vrid på kronan för att ändra årtal. 8. Tryck (A). År (10 er tallet) Detta aktiverar inställningen av 1'er tall i årtalet(xxx5). 9. Vrid på kronan för att ändra årtal. År (1 er tallet) 10. För att avsluta trycker du igen in kronan på en timsignal. Justera Dualtid inställningarna Med Dualtiden kan du ha kontroll på tiden i en annan tidszon i tillägg till tiden där du befinner dig. Dualtid 24-timer Dualtid 2. Vrid på kronan för att ändra tiden (Timma och minut). Dual tiden justeras också i överensstämmelse med inställning av aktuell tid. Krona inställningar är avaktiverade medan Dualtiden justeras. 3. Tryck (A). När en inställning av månad och datum är möjligt. 4. Tryck (B) för att ändra månad. 1. Dra ut kronan till första klick. Nu kommer sekundvisaren att förflytta sig till 12 positionen. Dato Måned 9

10 2. Skruva på Kronan för att ändra inställning av enhet. Du kan ställa in Dualtiden med 15 minuters steg. Dualtid 24-timers viser Krone Stoppur Stoppuret kan visa förfluten tid upp till 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder. Förberedning Utför inställningen i Stoppurfunktionen. Använd (A) för att gå till Stoppurfunktionen. llnavigating Between Modes Stoppeklokke Modus Alarm Klockan ljuder när alarm tiden är nådd. Förberedning Utför inställningen i Alarmfunktionen. Använd (A) för att gå till Stoppurfunktionen. llnavigating Between Modes Alarm Modus Dualtid timeviser Dualtid minuttviser 3. Tryck in kronan igen. Växla mellan hemstad och världstidstad Du kan skifta hemstadstid och Dualtid genom att hålla in (B) i ca. 3 sekunder. Før bytting Etter bytting Mäta förfluten tid Ställ in alarm tid 1. Dra ut kronan till första klick. Denna aktiviteten utlöser alarmen. 24-timer Dualtid Lokal tid Minutter 1. Använd aktiviteterna nedanför för att Timer n mäta förfluten tid B Start Lokal tid Dualtid n n n B Stop B Resume Alarm på (ON) Krone Om den lilla tim - och minutvisaren indikerar Dualtiden (vald på klockan) är det bara tiden som skiftas. Datum skiftar inte. Minutter B Stop 24-timer Timer 2. Skruva på Kronan för att ändra inställning av tid. 3. Tryck in kronan igen. 4. Tryck (A) 1 gånger för att återgå till kalenderfunktionen. Aktivering/avaktivering av alarmet Varje tryck på (B) slår alarmen av eller på. Sekunder 2. Tryck (D) för att nollställa förfluten tid. 3. Tryck (A) 2 gånger för att återgå till kalenderfunktionen. PÅ AV Stäng av alarmet När du hör alarmet kan du trycka på en av knapparna för att stoppa det. 10

11 Justering av visarna Stark magnetism eller andra påverkningar kan få visarna ut av position. Om detta sker måste du justera visarnas positioner. Justera visarna 1. Dra ut kronan till första klick. 2. Håll in (D) i ca. 5 sekunder. Nu kan du justera den lilla timvisaren, den lilla minutvisaren och den lilla 24 timmars visaren.. Liten 24-timers viser Liten Timeviser 7. Skruva på kronan så att tim- och minutvisaren pekar på klockan Tryck (A). Nu kan du justera sekundvisaren. Sekundviser 9. Skruva på kronan så att sekundvisaren pekar på klockan Tryck (A). Nu kan du justera datum ikonen. Resa till en annan tidszon tillvägagångssättet nedanför för att enkelt ändra dato och klockslaget på klockan till ett destinationsställe. För ombord stigning Justera Världstiden (Dualtiden) till aktuell tid för destinationsstället. Gjeldende tid Destinasjons tid 1 llspecifying a World Time City Liten Minuttviser 3. Skruva på kronan så att den lilla tim-/ minut- och 24 timmars visaren pekar på klockan Tryck (A). Nu kan du justera funktions visaren. Modus Viser Dato indikator 11. Skruva på kronan så att 1-tall är i centrum på dato ikonen. 12. Tryck in kronan igen. llconfiguring Dual Time Settings För avgången Sätter klockan i flygfunktionen när flygpersonal ger besked om det. Fly merke 5. Skruva på kronan så att funktionsvisaren pekar på SU. 6. Tryck (A). Nu kan du justera timvisaren, minutvisaren och 24 timmars visaren. Minuttviser Timeviser llentering the Watch Airplane Mode Efter ankomst 1. Gå ut av flygplansläge. llentering the Watch Airplane Mode 2. Skifta den ursprungliga tidszon tiden med destinationens tidszon tiden. Opprinnelig Destinasjon n 24-timers viser llswapping Your Current Location Time and World Time l l Swapping Your Current Location Time and Dual Time Settings 11

12 Annan information Sommartid skiftning Koppla till en telefon för att skifta När klockan är kopplat till en mobil kommer skiftning till/från sommartid för den aktuella lokala tiden och världstid utföras i enlighet med CASIO WATCH+ inställningen (Auto/ On/Off) som beskrivs under. Auto: När klockan och mobilen är sammankopplade, kommer sommartid visas för den aktuella lokala tiden eller världstiden i sommartid perioden. Annars kommer standard tid visas. ON: Klockan indikerar alltid sommar tid. OFF: Klockan visar alltid standard tid. Auto Sommartid När klockan är kopplat till mobiltelfonen, sänds info om sommartid perioden för din aktuella lokalisering. Om det är en Världstidstad som är specificerad med CASIO WATCH+ kommer info om den staden också bli sent. Om CASIO WATCH+ sommartid inställning är satt till Auto, kommer klockan automatiskt hålla ordning på sommartid perioden och skifta till/från sommartid/standard tid, även om klockan inte är kopplat till mobilen. Stödjande telefonmodeller För information om stödjande telefonmodeller, besök CASIO Website. information.php?cid=009&pid=549 Mobil Link rättningsregler Juridiske Rättningsregler Denna produkt är i överensstämmelse med, eller har blitt godkänt av radio lager i olika land och geografiska områden. Användning av denna klocka i områden som inte är i enlighet med eller inte får godkänt i enlighet med radiolagar, kan vara straffbart. För detaljer, se Casio Website. Användning av denna produkt om bord i ett flygplan begränsas av luftfarts lagar i varje enskilt land. Påse att du följer flygpersonalens instruktioner. Rättningsregler vid användning av Mobile Link När klockan används samman med en mobil telefon måste de vara nära varandra. En radie på två meter är bara att rekommendera som en riktningslinje, men lokala förhållande (väggar, möbler etc.), byggandens konstruktion och andra faktorer kan göra att radien blir mindre. Klockan kan påverkas av andra enheter (elektriska enheter, audio-visuell utrustning, kontor maskiner osv.) Speciellt kan den bli påverkad av mikrovågsugn. Klockan kan inte kommunicera normalt med en mobil telefon om en mikrovågsugn är startat i närheten. Däremot kan klockan orsaka störningar i radio mottagning och video bilder på TV. Bluetooth på denna klockan använder samma frekvens (2.4 GHz) som trådlösa LAN enheter, och användning av sådana enheter i närheten av klockan kan resultera i fel, dålig kommunikation och och störningar på klockan och de trådlösa LAN enheterna: Radera radiosändning från klockan Klockan sänder ut radiovågor när sekundvisaren pekar på e Bluetooth märket eller R (Bluetooth standby). Även om sekundvisaren inte pekar på e eller på R, kommer klockan att försöka att få kontakt med mobil telefonen en gång om dagen för att uppdatera tiden. Om du befinner dig på ett sjukhus, i ett flyg eller en annan plats där användning av radiovågor inte är tillåtet, håll in klockans (A) knapp i ca. 4 sekunder för att gå till flygfunktionen. Normal tidvisning n I Fly Modus Fly merke För detaljer, se Gå till klockans flygfunktion. Copyrights och Registrerade Copyrights Bluetooth är ett registrerat varumärke av Bluetooth SIG, Inc. iphone och App Store är registrerad varumärker av Apple Inc. i USA och andre land. ios är ett varumärke eller registrerat varumärke för Cisco Systems, Inc. GALAXY, GALAXY Note, och GALAXY S är registrerade varumärker av Samsung Electronics Co., Ltd. Android og Google Play är registrerade varumärker av Google Inc. Andra sällskaps namn och produkt namn används här är varumärker eller registrerade varumärker av deras respektiva sällskap. 12

13 Frågor och svar Jag får inte kopplat samman klockan med en mobil telefon Q1 Jag har aldrig kunnat upprätta kontakt mellan klockan och mobil telefonen. Använder du en mobil telefon som stöttar kontakten? Kontrollera om mobil telefonen och operativ systemet stöttas av klockan. För information om stödjande telefonmodeller, besök CASIO Website. information.php?cid=009&pid=549 Har CASIO WATCH + blivit installerad på mobilen? CASIO WATCH+ app'en måste vara installerad för att kunna kopplas samman med klockan. lla Installing required app on your phone Q2 Jag kan inte etablera kontakt (sammanhäng) mellan klockan och en ny inköpt mobil. För att koppla samman en ny mobil måste du utföra sammankoppling igen med den nya mobilen. Radera sammankopplings informationen från klockan, och koppla samman med den andra mobil telefonen. llif you purchase another phone Jag får inte kopplat samman klockan med en mobil telefon Q1 Klockan kommer inte att koppla sig till mobil telefonen på ny efter att den har blivit kopplat från. Har CASIO WATCH + blivit installerad på mobilen? Har CASIO WATCH + startat på mobilen På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q3 Klockan är i flygläge. Gå ut av flygläge. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q4 Jag har ändrat mobil telefonens Bluetooth inställning från aktiverad till avaktiverad, och nu kan jag inte koppla de samman längre. På mobil telefonen måste du avaktivera också aktivera Bluetooth igen, också gå till hem skärmen och tryck på CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q5 Jag kan inte koppla till efter att ha slagit av mobil telefonen. Slå på mobil telefonen, och tryck på CASIO WATCH + ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Är mobilens Bluetooth inställning riktig? Konfigurera mobiltelefonens Bluetooth inställningar. För detaljer om inställningsproceduren måste du se i mobilens instruktionshäfte. Iphone användare Settings n Bluetooth n On Settings n Privacy n Bluetooth Sharing n CASIO WATCH+ n On Android användare Enable Bluetooth. Har du prövat att stänga av och på mobil telefonen? Slå mobil telefonen av och på igen, och tryck på CASIO WATCH + ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Annat än det som är nämnt ovanför. Några mobil telefoner måste avaktivera BT smart för att kunna använda CASIO WATCH+. För detaljer om inställningsproceduren måste du se i mobilens instruktionshäfte. På start skärmen, tryck: Menu n Settings n Bluetooth n Menu n BT Smart settings n Disable. Q2 Mobil telefonen är flygläge. Koppling med klockan är inte möjligt när mobil telefon är i Flygläge. När du har gått ut av mobil telefonens flygläge måste du gå till hemskärmen och trycka på CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. 13

14 14

15 15

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr. Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt. Det här dokumentet förklarar hur du använder Smartphone

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning

SG250 GPS GOLF WATCH. Bruksanvisning SG250 GPS GOLF WATCH Bruksanvisning Grattis till ditt köp av Shotsaver SG250! Din nya Shotsaver SG250 är full av fantastiska funktioner. Den senaste GPS-tekniken i mikroformat ger dig exakta avstånd till

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning

JBL On Air Wireless. AirPlay Dockningsstation med Högtalare. Bruksanvisning JBL On Air Wireless AirPlay Dockningsstation med Högtalare Bruksanvisning Innehållsförtäckning Inledning 2 Con Anslutningar nections 3 Reglage och Display 4 Setup Hjälp 6 Hur man använder JBL On Air Wireless

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50

Användarhandbok. SmartWatch 3 SWR50 Användarhandbok SmartWatch 3 SWR50 Innehåll Komma igång... 4 Inledning... 4 Översikt...4 Laddning...5 Starta och stänga av... 5 Konfigurera SmartWatch 3... 5 Ansluta till Wi-Fi...7 Molnsynkronisering...

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G 2012-01-25.KT B R U K S A N V I S N I N G Världsradio för FM / LV / MV / KV-mottagning (FM/LW/MW/SW) SVENSK Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... Inledning... Kontroller och uttag... Displayens symboler...

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco

Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept. Användarmanual. TeDuco Utbildningsmaterial för navigationstjänst inom e-adept Användarmanual TeDuco Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Att tänka på när du använder TeDuco... 5 2 Information om utrustningen... 5 2.1 Mobiltelefon...

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer