2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul Navigering mellan Funktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429. Navigering mellan Funktioner"

Transkript

1 MA1504-EB 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5429 Grundinställningar Detta partiet ger en översikt över klockan och förklarar inställningar som är gemensamma för alla inställningar. Figurena i denna manualen ska göra förklaringarna enklare. En figur kan avvika något från enheten som den representerar. Navigering mellan Funktioner Klockan har följande funktioner som visas under. Bluetooth connection C (Ca. 0.5 sekunder) C Stoppurfunktion I denna funktionen visar huvud tim - och minutvisaren aktuell tid,medan den lilla tim och minutvisaren visar förfluten tid som har blivit mätt med stoppuret. Airplane Mode (Hold down about 4 seconds.) Start/Stop Reset Kalender Modus A Funktioner Enheter på urtavlan B Stoppur sekunder C Stoppur 24-timmars visare * A A D Stoppur timmar Alarm Modus Stoppeklokke Modus E Stoppur minuter *A-sidan visar timmar från 0 till 12, medan P-sidan visar timmar från 12 till 24. A Veckodag Funktionsvisaren pekar på aktuell veckodag. B Flyg märke När klockan är i flygfunktion pekar visaren på h. C e märke När klockan är kopplat till en mobil, pekar sekundvisaren på e. D R märke När klockan är kopplat till en mobil, pekar sekundvisaren på "R". E ON märke När klockan är i alarm funktionen och alarmet är aktiverat kommer sekundvisaren att peka på "ON". F OFF märke När klockan är i alarm funktionen och alarmet är aktiverat kommer sekundvisaren att peka på "ON". G ST märke När klockan är i flygfunktion pekar visaren på "ST". H AL märke När klockan är i flygfunktion pekar visaren på "AL". A Använd (A) för att navigera mellan funktioner. Håll in (A) i ca. 2 sekunder för att gå till Kalenderfunktionen. För att koppla till en mobil må du hålla in (C) i ca. 0.5 sekunder. Funktions översikt Kalenderfunktion I denna funktionen visar huvud tim - och minutvisaren aktuell tid,medan den lilla tim och minutvisaren visar en annan tid (Dual tid). Fly Modus (Hold inne ca. 4 sekunder.) A Aktuell veckodag B Aktuell tid sekunder C Dual Tid 24-timmars visare * D Dual Tid timmar Gjeldende lokal tid/ Verdenstid bytting (Hold inne ca. 3 sekunder.) Alarmfunktion I denna funktionen visar huvud tim - och minutvisaren aktuell tid,medan den lilla tim och minutvisaren visar den inställda alarmtiden. Fly Modus (Hold inne i ca. 4 sekunder.) A Funktioner Aktiver/ Deaktiver Alarmen B Alarm aktiverat/avaktiverad C Alarm 24-timmars visare * D Alarm minut E Alarm timmar *A-siden indikerar a.m. tid, medan P-sidan indikerar p.m. tid. E Dual Tid minut *A-siden indikerar a.m. tid, medan P-sidan indikerar p.m. tid. 1

2 Använda kronan Klockans krona är av typen "skruv-krona". För du använder kronan, måste du först vrida den mot dig för att få den loss. Krone Løsne För du använder kronan så måste du dra ut kronan til det första eller andra klicket. Inte dra i kronan med för mycket makt. Normal tidvisning Första klick Snabbt framåt/snabbt bakåt När kronan är utdragen och du har roterat den snabbt antingen framåt eller bakåt startar en snabb framåt eller bakåt inställning. När en snabbinställning framåt pågår, och du roterar kronan snabbt i samma riktning en gång till gör att farten ökar ytterligare. Snabb inställning bakåt är fast så farten kan inte ändras. Stoppa snabb framöver/snabb bakåt Vrid kronan åt det motsatta hållet än det du valde när du påbörjade förflytningen, eller tryck på en valfri knapp. Om du inte utför några inställningar under 2 minuter efter att du har dragit ut kronan, kommer kronans funktioner automatiskt att avaktiveras. Om detta sker, tryck in kronan för att därefter dra den ut igen. Solcell laddning Vad är en solcell laddning? Klockan går på ström från ett batteri som laddas med en solcell panel. Solcell panelen är integrerad i fronten på klockan, och ström genereras när fronten på klockan blir exponerad för ljus. Ladda klockan När klockan inte används, bör den förvaras på ett ställe där den blir exponerad för ljus. Se till att klockans framsida (solcell panelen) inte skyms från ljus av ärmen när du bär klockan på dig. Ström produktionen reduceras även om framsidan på klockan bara delvis är blockerad. JA NEI Andra klick Att ändra inställningar av visare och datum ikonen. För att hindra skada och för att påse att klockan fortfarande är vattentätt måste du se till att kronan är skruvad in igen samtidigt som du trycker den in så att den är tätt. Skru inn När du trycker in kronan igen så använd inte för mycket makt. Modus viser Dato indikator Förflyttning av visare och datumikon Om datum ändras flyttar visar funktionen sig. Datum Det kan ta upp till 90 sekunder till 3 minuter för datum ikonen ändras när tiden passerar midnatt. Funktionsvisaren förflyttar sig när datum ikonen ändras. Datum visas kanske inte riktigt när klockan krona är utdragen. Beroende på ljusförhållanden där som klockan ligger,kan klockan bli varm när den utsätts för ljus vid laddning. Pass på så att du inte bränner dig efter laddning. Undvik att ladda klockan under höga temperatur förhållanden som beskrivs nedanför. ー På instrumentbrädan i en bil som är parkerad i direkt solljus ー I närheten av en glödlampa eller andra varme källor ー I direkt solljus eller andra varma platser över en längre period. 2

3 Laddningstider Tabellen under visar en generell guide för laddningstider under olika ljus källor. Exakta laddningstider beror på lokala ljusförhållanden. Ljus styrka Laddn. Laddn. Nivå 1 Nivå 2 A 3 timmar 36 timmar Stark B 8 timmar 133 timmar pk C 13 timmar 215 timmar Svag 148 D timmar - Laddnings Nivå 1 Tid från uttömt batteri till visarna börjar att förflytta sig. Laddnings Nivå 2 Tid från visarna börjar att förflytta sig till batteriet är laddat. Ljus styrka A Solrik dag, utomhus (50,000 lux) B Solrik dag, i närheten av ett fönster ( lux) C Solrik dag, i närheten av ett fönster (5,000 lux) D Lysrörs belysning inomhus (500 lux) Återstående laddning och tomt batteri Laddnings nivå indikeras med klockans visare. Funktioner blir avaktiverade när strömmen på batteriet går ned. Om batteriet blir svagare eller upphör att fungera så måste du utsätta framsidan på klockan (solcell panelen) för ljus så fort som möjligt. Om fronten på klockan blir exponerad för ljus efter att batteriet har varit helt tomt medför detta att sekundvisaren förflyttar sig till den stoppar på 57 sekunder. Detta indikerar att laddningen har påbörjats. Svag ström på batteriet Sekundvisaren förflyttar sig med två steg per sekund. Sekundviser Uttömt batteri Alla visare stoppar på klockan 12 och datum ikonen visar "1". Energisparfunktionen 1 Om klockan blir lagt på ett mörkt ställe i ca. 1 timma mellan klockan och 06.00, så kommer sekundvisaren stoppa och klockan går till nivå 1 för Energisparande. Om klockan blir liggande på denna platsen i 6 eller -7 dagar, kommer alla visarna stoppa på kl. 12 och klockan kommer att gå till nivå 2 till Energisparande. Nivå 1: Sekundvisaren stoppar för att spara ström. Nivå 2: Följande användning stoppas för att spara ström: alla förflyttningar av visarna (bortsett från datum ikonen) Bluetooth koppling och alarm varningar. Gå ut av Energispar funktionen Tryck på natt eller placera klockan på ett upplyst ställe för att gå ut av Energisparfunktionen. Använda Mobil link med en Mobiltelefon När det är en Bluetooth sammankoppling mellan klockan och mobil telefonen kommer tiden på klockan att automatiskt justera sig i förhållande till mobil tiden. Denna funktionen kan bara användas när CASIO WATCH + är uppe på mobil telefonen. Detta avsnittet beskriver klockan och mobilfunktioner. X : Klockinställningar Y : Mobil telefon inställningar Förberedning A Installera den avkrävda applikationen på mobil telefonen. För att använda klockan tillsammans med mobilen måste du först installera "CASIO WATCH+" appen på mobilen. ios (iphone) https://itunes.apple.com/us/app/ id ?ls=1&mt=8 Android (GALAXY, etc.) https://play.google.com/store/apps/ details?id=com.casio.watchplus B Konfigurering av Bluetoothinställning Aktivera mobil telefonens Bluetooth. Iphone användare 1. Y Tryck "inställningar" på hem skärmen n Bluetooth. 2. Y Aktivera Bluetooth. 3. Y Tryck Inställningar för att gå tillbaka till "inställnings" skärmen. 4. Y Tryck på i följande räcke: Personvärn n Bluetooth Delning. 5. Y aktivera CASIO WATCH+. Android användare Y Aktivera Bluetooth. Om du har valet mellan Bluetooth och Bluetooth Smart, väljer du Bluetooth Smart. 3

4 För detaljer om inställningsproceduren måste du se i mobilens instruktionshäfte. C Koppla klockan samman med en mobil telefon För du kan använda klockan i kombination med en mobil telefon måste du först para den samman med mobilen. När de är kopplat samman behöver du vanligtvis inte koppla de samman igen. 1. Lägg mobil telefonen bredvid (inom 1 meter) klockan. 2. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Automatisk justering av tid Klockan kan ställas in så att den justerar tiden automatiskt varje dag i enlighet med tiden på mobil telefonen. Använda automatisk justering Planlägg justeringen automatiskt på tider när mobil telefonen och klockan normalt är i närheten av varandra som visas i figuren under. När du sover om natten 22:00 Sommartid När klockan är kopplat till en mobil och tiden är justerad med mobilens tid, kommer aktuell tid och världstiden automatiskt växla mellan standard tid och sommartid, även om klockan inte längre är kopplat till mobilen. llsummer Time Switching Ändra tiden manuellt med klockan gör att automatisk växling mellan standard tid och sommartid avaktiveras. En CASIO WATCH+ skärm visar info om sommartid perioder. Ställ tiden för automatisk justering Använd "CASIO WATCH+ på mobilen för att ställa tiden för automatisk justering. 1. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Nu visas Searching for watch Y Välj EQB-510 och tryck så Nästa. 4. Y Utför det som appen säger. Om en text visas, följ då den informationen som visas på mobil telefon skärmen. När du är på kontoret om dagen När kopplingen är färdig kommer sekundvisaren att peka på e för att indikera kontakt. 14:00 3. Y Tryck på i följande räcke: f n Bluetooth merke 5. Y Tryck Start. Nu visas CASIO WATCH topp skärmen. Om sammankopplingen går fel av en eller annan grund, måste du utföra proceduren från steg 2 igen. Även om det inte är Bluetooth kontakt när tiden för automatisk justering nås, kommer kontakt etableras och justering kommer utföras automatiskt. Sammankopplingen avslutas automatiskt när justeringen är färdig. Om Världstidstaden är specificerad med CASIO WATCH+, kommer tiden för den byn också att bli justerad automatiskt. Watch settings. 4. Y Tryck Time adjustment. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. Faktisk justering av Klockans tid kommer ske ca. sekunder efter att den tiden du har satt till automatisk justering. Exempel: Om du har satt 22:00 som tid for automatisk justering, kommer justeringen starta sekunder etter 22:00. 4

5 Startar justering av tid omedelbart. Klockan kommer att justera tiden i förhållande till tiden på mobilen omedelbart när de är kopplat samman. När du önskar att justera tiden på klockan måste du utföra proceduren under för att koppla klockan till en mobil. 1. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Nu visas Searching for watch..... Sekundvisaren pekar på e när samman kopplingen är etablerad mellan klockan och mobilen, och tiden på klockan kommer att justera sig i förhållande till tiden på mobilen. Justering av Världstidinställningen Specifikationer Specificerande av Världstid stad med CASIO WATCH+ gör att stadens tid indikeras med de små tim- och minutvisarna. Klockans inställning kan konfigureras till automatiskt växling mellan sommartid och standardtid för världstid. Specificerande av världstidstad 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck World time. 4. Y Specificera en världstidstad genom att lägga in stads namn eller tryck på belägenheten på kartan på skärmen. 5. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. Inställning av världstid kommer återspeglas på klockan. I Kalender Funktionen kan du kontrollera världstiden med klockans små tim- och minutvisare. Verdenstid Timer (24-timer) Verdenstid time og minutt Konfigurera inställningen för sommartid 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck World time. 4. Y Specificera en världstidstad genom att lägga in stads namn eller tryck på belägenheten på kartan på skärmen. Om den valda världstid staden observerar sommartid, kommer sommartid perioden visas på displayen. 5. Y Välj den metod för växling till sommartid som du önskar. Auto klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid. OFF Klockan indikerar alltid standard tid. ON Klockan indikerar alltid sommar tid. 6. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. När Auto är valt till standard-/ sommartid växling, kommer klockan att skifta mellan standard tid och sommartid automatiskt. Du behöver inte ändra tidsinställningen manuellt vid övergången till standard tid/ sommartid. Även om du befinner dig på ett ställe som inte använder sommartid, kan klockan ändå stå på "Auto". CASIO WATCH+ Världstid lär dig välja mellan ca. 0 städer som Världstidstad. Ändra tiden manuellt med klockan gör att automatisk växling mellan standard tid och sommartid avaktiveras. En CASIO WATCH+ skärm visar info om sommartid perioder. 5

6 Växla mellan hemstad och världstidstad 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck World time. 4. Y Tryck Home time k World time. 5. Följ instruktionerna på mobilen för att växla mellan lokal tid och Världstiden. Før bytting Etter bytting Inställning av Alarm 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck Alarm. 4. Y Följ informationen som visas på mobil telefonen. Justera visarna Finna telefonen Du kan använda "Finna telefon funktionen (Phone Finder)" för att utlösa en signal på mobil telefonen för att göra det eklare att finna den. Signalen kommer att höras även om mobilen står på ljudlös. Inte använd denna funktionen på platser där mobil telefon användande inte är lov. Signalen hörs med en hög volym. Inte använd denne funktionen när du har kopplat hörpluggar till mobil telefonen. 1. X Om klockan är kopplat samman med en mobil, måste du trycka (C) för att avbryta samman kopplingen. Tilkoplet Etter frakopling Verdenstid n Lokal tid Om visarna är ute ur position även om automatisk justering av tiden är utförd, kan du använda "CASIO WATCH +" för att justera de. 1. Y aktivera CASIO WATCH+. n 2. X Håll in (A) i ca. 2 sekunder. Lokal tid Verdenstid Detta medför att klockan kommer att gå till kalenderfunktionen. Denna funktionen är nyttig om du reser dig till en annan tidszon. För detaljer om hur du använder den, se Resa till en annan tidszon. 3. X Håll in (D) i ca. 0.5 sekunder. 3. Y Tryck på i följande räcke: f n Watch settings. 4. Y Tryck Adjusting home positions. 5. Y Följ informationen som visas på mobil telefonen. Detta gör att klockans sekundvisare förflyttar sig till e och mobilen kommer att ljuda. Det kommer att ta några sekunder för du hör ljud från mobilen. 4. X Tryck på en knapp for att stoppa ljudet. Du kan trycka på en av klockans knappar för att stoppa ljudet på mobil telefonen bara de första sekunderna efter att ljuden startade. 6

7 Konfigurera klockans inställningar Du kan använda CASIO WATCH+ för att specificera tiden för Bluetooth kopplingens automatiska frånkoppling, och justera aktuell tid och konfigurera andra inställningar. 1. Y aktivera CASIO WATCH+. 3. Y Tryck på i följande räcke: f n Watch settings. 4. Y Välj den inställning som du önskar att ändra och följ anvisningarna på mobil telefonen. Ändra sommartid inställningarna 1. Y På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Nu visas Searching for watch Y Tryck på i följande räcke: f n Watch settings. 4. Y Tryck Summer time setting. 5. Y Välj den metod för växling till sommartid som du önskar. Auto klockan växlar automatiskt mellan standardtid och sommartid. OFF Klockan indikerar alltid standard tid. ON Klockan indikerar alltid sommar tid. 6. Följ informationen som visas på mobil telefon skärmen. Sammankoppling Avbryta en sammankoppling med en telefon Trycks (C) in avaktiveras Bluetooth sammankopplingen och sekundvisaren återgår till den normala positionen. Tilkoplet n Etter frakopling Samman koppling med en telefon Detta avsnittet förklarar hur man etablerar en Bluetooth koppling mellan en mobil telefon som är kopplat samman med klockan. HOm klockan inte är sammankopplat med mobil telefonen som du önskar att koppla den samman med, måste du utföra proceduren under C Koppla samman med en mobil telefon för att sammankoppla. 1. Lägg mobil telefonen bredvid (inom 1 meter) klockan. 2. X När sekundvisaren inte pekar på e, håll in (C) i ca. 0.5 sekunder till Återställ klockan till fabrik inställning Detta avsnittet förklarar hur du skall använda CASIO WATCH+ för att klargöra inställningen nedanför för fabrik inställning. Justering av tid Världstid Alarm Sammankopplings tid 1. X Dra ut kronan till andra klick. 2. X Håll in (C) i ca. 5 sekunder. Nu kommer sekundvisaren att förflytta sig ett varv runt och de aktuella inställningarna kommer att återgå till fabrik inställningen. Om du har problem med att etablera kontakt, kan det betyda att CASIO WATCH+ inte är aktiverad på mobil telefonen. På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in (C) i ca. 0.5 sekunder. Krone 7

8 Sammankopplingen kommer att bli avbruten om du inte utför någon inställning på klockan eller mobilen i loppet av en viss tid. För att specificera sammankoppling gränstiden: använd CASIO WATCH+ för att välja Watch settings n Connection time, och så väljer du antingen 3 minuter, 5 minuter eller 10 minuter. Upphäva sammankopplingen Upphäva sammankopplingen med mobil telefonen måste du radera sammankopplings informationen från CASIO WATCH+, mobil telefonen och klockan. Radera sammankopplings informationen från CASIO WATCH+ 1. X Om klockan är kopplat samman med en mobil, måste du trycka (C) för att avbryta samman kopplingen. Tilkoplet Etter frakopling Android användare 1. Y På App skärmen, tryck: Settings n Bluetooth. 2. Y Tryck g vid sidan av CASIO EQB Y Tryck radera sammankoppling. Detta raderar sammankopplings information från mobil telefonen. 4. Y Bläddra status linjen nedåt och öppna "notification panel". 5. Y Tryck e (Bluetooth) för att avaktivera Bluetooth, också avaktivera den igen. Gå till flygplans läge. Använd flyg funktionen för att avaktivera Bluetooth radiovågor. Använd flygplans läget när du är på ett sjukhus, i ett flygplan, eller andra ställen där det inte är tillåtet att sända radiovågor. Funktionerna nedanför är avaktiverade i Flygplans läge. ー Auto justering ー Telefon hittar ー Bluetooth Sammankoppling 1. X Håll in (A) i ca. 4 sekunder till funktions visaren pekar på Flyg märket. Klockan kommer att förflytta sig til flygfunktionen. Varje gång (A) knappen blir hållit in i ca. 4 sekunder, kommer klockan att förflytta sig in eller ut av flygplans läge. Fly merke n 2. Y I CASIO WATCH+, tryck Connection settings. 3. Y I Previously registered watch, tryck på den klocka du önskar att upphäva sammankopplingen med. 4. Y Tryck Delete pairing registration. 5. Y Tryck Yes. Detta raderar sammankopplings information från CASIO WATCH+ Radera sammankopplings informationen från CASIO WATCH+ Iphone användare 1. Y Tryck "inställningar" på hem skärmen n Bluetooth. 2. Y Tryck g vid sidan av CASIO EQB Y Tryck Forget this Device. Detta raderar sammankopplings information från mobil telefonen. att den faktiska inställningen du behöver utföra beror på vilken mobil telefon du använder. För detaljer, se dokumentation för din mobil telefon. Radera sammankopplings informationen från klockan 1. X Dra ut kronan till andra klick. 2. X Håll in (D) i ca. 5 sekunder. Krone Detta får sekundvisaren att gå en runda runt och sammankopplings information blir raderad. 3. X Tryck in kronan igen. Om du köper ny mobil Du må utföra inställningen under när du önskar att etablera en Bluetooth kontakt med en annan mobil än den du vanligen använder. 1. Radera nuvarande sammankopplings information. 2. Koppla klockan samman med en mobil telefon. 8

9 Koppla en annan klocka samman med mobil telefonen Du måste utföra aktiviteterna nedanför för du kopplar samman klockan med mobil telefonen, som när du köper en ny klocka. Koppla samman klockan med en mobil telefon 1. Y I CASIO WATCH+, tryck Connection settings. 2. Y Tryck Connect new watch. 3. Y Välj namnet på klockan som du önskar att koppla samman med och tryck på "Next". Härifrån måste du följa instruktionerna som kommer fram på mobil telefonen för att fullfölja sammankopplingen. Koppla samman med en klocka som redan är sammankopplat. 1. Y I CASIO WATCH+, tryck Connection settings. 2. Y Från listan Previously registered watch, tryck på namnet på den mobil telefon som du önskar att koppla samman med. 3. Y Tryck Connect to this ***. Härifrån måste du följa instruktionerna som kommer fram på mobil telefonen för att fullfölja sammankopplingen. En mobil telefon kan bara vara sammankopplat en om gången. För att koppla till en annan klocka måste du först radera den aktuella sammankopplingen. Inställning av klockan Använd proceduren under till att konfigurera aktuell lokaltid och dualtid manuellt. Förberedning Utför inställningen i kalenderfunktionen. Använd (A) för att gå till Kalenderfunktionen. llnavigating Between Modes Calendar Mode Ställa av tid och datum När klockan är sammankopplat med en mobil telefon kommer den automatiskt att justera datum och tid i förhållande till mobil telefonen. Om klockan inte är kopplat samman med en mobil telefon, kan du använda proceduren nedanför för att justera tid och datum. 1. Dra ut kronan till andra klick. Nu kommer sekundvisaren att förflytta sig till klockan. 12, funktionsvisaren förflyttar sig till 0 och förberedes till inställning av timmar och minuter. Krona aktiviteter är avaktiverade när funktionsvisaren förflyttar sig. Modus viser Timer Minutter Krone 5. Skruva Kronan för att ställa datum. 6. Tryck (A). Detta aktiverar inställningen av 10'er tall i årtalet(xx1x). 7. Vrid på kronan för att ändra årtal. 8. Tryck (A). År (10 er tallet) Detta aktiverar inställningen av 1'er tall i årtalet(xxx5). 9. Vrid på kronan för att ändra årtal. År (1 er tallet) 10. För att avsluta trycker du igen in kronan på en timsignal. Justera Dualtid inställningarna Med Dualtiden kan du ha kontroll på tiden i en annan tidszon i tillägg till tiden där du befinner dig. Dualtid 24-timer Dualtid 2. Vrid på kronan för att ändra tiden (Timma och minut). Dual tiden justeras också i överensstämmelse med inställning av aktuell tid. Krona inställningar är avaktiverade medan Dualtiden justeras. 3. Tryck (A). När en inställning av månad och datum är möjligt. 4. Tryck (B) för att ändra månad. 1. Dra ut kronan till första klick. Nu kommer sekundvisaren att förflytta sig till 12 positionen. Dato Måned 9

10 2. Skruva på Kronan för att ändra inställning av enhet. Du kan ställa in Dualtiden med 15 minuters steg. Dualtid 24-timers viser Krone Stoppur Stoppuret kan visa förfluten tid upp till 23 timmar, 59 minuter och 59 sekunder. Förberedning Utför inställningen i Stoppurfunktionen. Använd (A) för att gå till Stoppurfunktionen. llnavigating Between Modes Stoppeklokke Modus Alarm Klockan ljuder när alarm tiden är nådd. Förberedning Utför inställningen i Alarmfunktionen. Använd (A) för att gå till Stoppurfunktionen. llnavigating Between Modes Alarm Modus Dualtid timeviser Dualtid minuttviser 3. Tryck in kronan igen. Växla mellan hemstad och världstidstad Du kan skifta hemstadstid och Dualtid genom att hålla in (B) i ca. 3 sekunder. Før bytting Etter bytting Mäta förfluten tid Ställ in alarm tid 1. Dra ut kronan till första klick. Denna aktiviteten utlöser alarmen. 24-timer Dualtid Lokal tid Minutter 1. Använd aktiviteterna nedanför för att Timer n mäta förfluten tid B Start Lokal tid Dualtid n n n B Stop B Resume Alarm på (ON) Krone Om den lilla tim - och minutvisaren indikerar Dualtiden (vald på klockan) är det bara tiden som skiftas. Datum skiftar inte. Minutter B Stop 24-timer Timer 2. Skruva på Kronan för att ändra inställning av tid. 3. Tryck in kronan igen. 4. Tryck (A) 1 gånger för att återgå till kalenderfunktionen. Aktivering/avaktivering av alarmet Varje tryck på (B) slår alarmen av eller på. Sekunder 2. Tryck (D) för att nollställa förfluten tid. 3. Tryck (A) 2 gånger för att återgå till kalenderfunktionen. PÅ AV Stäng av alarmet När du hör alarmet kan du trycka på en av knapparna för att stoppa det. 10

11 Justering av visarna Stark magnetism eller andra påverkningar kan få visarna ut av position. Om detta sker måste du justera visarnas positioner. Justera visarna 1. Dra ut kronan till första klick. 2. Håll in (D) i ca. 5 sekunder. Nu kan du justera den lilla timvisaren, den lilla minutvisaren och den lilla 24 timmars visaren.. Liten 24-timers viser Liten Timeviser 7. Skruva på kronan så att tim- och minutvisaren pekar på klockan Tryck (A). Nu kan du justera sekundvisaren. Sekundviser 9. Skruva på kronan så att sekundvisaren pekar på klockan Tryck (A). Nu kan du justera datum ikonen. Resa till en annan tidszon tillvägagångssättet nedanför för att enkelt ändra dato och klockslaget på klockan till ett destinationsställe. För ombord stigning Justera Världstiden (Dualtiden) till aktuell tid för destinationsstället. Gjeldende tid Destinasjons tid 1 llspecifying a World Time City Liten Minuttviser 3. Skruva på kronan så att den lilla tim-/ minut- och 24 timmars visaren pekar på klockan Tryck (A). Nu kan du justera funktions visaren. Modus Viser Dato indikator 11. Skruva på kronan så att 1-tall är i centrum på dato ikonen. 12. Tryck in kronan igen. llconfiguring Dual Time Settings För avgången Sätter klockan i flygfunktionen när flygpersonal ger besked om det. Fly merke 5. Skruva på kronan så att funktionsvisaren pekar på SU. 6. Tryck (A). Nu kan du justera timvisaren, minutvisaren och 24 timmars visaren. Minuttviser Timeviser llentering the Watch Airplane Mode Efter ankomst 1. Gå ut av flygplansläge. llentering the Watch Airplane Mode 2. Skifta den ursprungliga tidszon tiden med destinationens tidszon tiden. Opprinnelig Destinasjon n 24-timers viser llswapping Your Current Location Time and World Time l l Swapping Your Current Location Time and Dual Time Settings 11

12 Annan information Sommartid skiftning Koppla till en telefon för att skifta När klockan är kopplat till en mobil kommer skiftning till/från sommartid för den aktuella lokala tiden och världstid utföras i enlighet med CASIO WATCH+ inställningen (Auto/ On/Off) som beskrivs under. Auto: När klockan och mobilen är sammankopplade, kommer sommartid visas för den aktuella lokala tiden eller världstiden i sommartid perioden. Annars kommer standard tid visas. ON: Klockan indikerar alltid sommar tid. OFF: Klockan visar alltid standard tid. Auto Sommartid När klockan är kopplat till mobiltelfonen, sänds info om sommartid perioden för din aktuella lokalisering. Om det är en Världstidstad som är specificerad med CASIO WATCH+ kommer info om den staden också bli sent. Om CASIO WATCH+ sommartid inställning är satt till Auto, kommer klockan automatiskt hålla ordning på sommartid perioden och skifta till/från sommartid/standard tid, även om klockan inte är kopplat till mobilen. Stödjande telefonmodeller För information om stödjande telefonmodeller, besök CASIO Website. information.php?cid=009&pid=549 Mobil Link rättningsregler Juridiske Rättningsregler Denna produkt är i överensstämmelse med, eller har blitt godkänt av radio lager i olika land och geografiska områden. Användning av denna klocka i områden som inte är i enlighet med eller inte får godkänt i enlighet med radiolagar, kan vara straffbart. För detaljer, se Casio Website. Användning av denna produkt om bord i ett flygplan begränsas av luftfarts lagar i varje enskilt land. Påse att du följer flygpersonalens instruktioner. Rättningsregler vid användning av Mobile Link När klockan används samman med en mobil telefon måste de vara nära varandra. En radie på två meter är bara att rekommendera som en riktningslinje, men lokala förhållande (väggar, möbler etc.), byggandens konstruktion och andra faktorer kan göra att radien blir mindre. Klockan kan påverkas av andra enheter (elektriska enheter, audio-visuell utrustning, kontor maskiner osv.) Speciellt kan den bli påverkad av mikrovågsugn. Klockan kan inte kommunicera normalt med en mobil telefon om en mikrovågsugn är startat i närheten. Däremot kan klockan orsaka störningar i radio mottagning och video bilder på TV. Bluetooth på denna klockan använder samma frekvens (2.4 GHz) som trådlösa LAN enheter, och användning av sådana enheter i närheten av klockan kan resultera i fel, dålig kommunikation och och störningar på klockan och de trådlösa LAN enheterna: Radera radiosändning från klockan Klockan sänder ut radiovågor när sekundvisaren pekar på e Bluetooth märket eller R (Bluetooth standby). Även om sekundvisaren inte pekar på e eller på R, kommer klockan att försöka att få kontakt med mobil telefonen en gång om dagen för att uppdatera tiden. Om du befinner dig på ett sjukhus, i ett flyg eller en annan plats där användning av radiovågor inte är tillåtet, håll in klockans (A) knapp i ca. 4 sekunder för att gå till flygfunktionen. Normal tidvisning n I Fly Modus Fly merke För detaljer, se Gå till klockans flygfunktion. Copyrights och Registrerade Copyrights Bluetooth är ett registrerat varumärke av Bluetooth SIG, Inc. iphone och App Store är registrerad varumärker av Apple Inc. i USA och andre land. ios är ett varumärke eller registrerat varumärke för Cisco Systems, Inc. GALAXY, GALAXY Note, och GALAXY S är registrerade varumärker av Samsung Electronics Co., Ltd. Android og Google Play är registrerade varumärker av Google Inc. Andra sällskaps namn och produkt namn används här är varumärker eller registrerade varumärker av deras respektiva sällskap. 12

13 Frågor och svar Jag får inte kopplat samman klockan med en mobil telefon Q1 Jag har aldrig kunnat upprätta kontakt mellan klockan och mobil telefonen. Använder du en mobil telefon som stöttar kontakten? Kontrollera om mobil telefonen och operativ systemet stöttas av klockan. För information om stödjande telefonmodeller, besök CASIO Website. information.php?cid=009&pid=549 Har CASIO WATCH + blivit installerad på mobilen? CASIO WATCH+ app'en måste vara installerad för att kunna kopplas samman med klockan. lla Installing required app on your phone Q2 Jag kan inte etablera kontakt (sammanhäng) mellan klockan och en ny inköpt mobil. För att koppla samman en ny mobil måste du utföra sammankoppling igen med den nya mobilen. Radera sammankopplings informationen från klockan, och koppla samman med den andra mobil telefonen. llif you purchase another phone Jag får inte kopplat samman klockan med en mobil telefon Q1 Klockan kommer inte att koppla sig till mobil telefonen på ny efter att den har blivit kopplat från. Har CASIO WATCH + blivit installerad på mobilen? Har CASIO WATCH + startat på mobilen På hemskärmen trycker du CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q3 Klockan är i flygläge. Gå ut av flygläge. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q4 Jag har ändrat mobil telefonens Bluetooth inställning från aktiverad till avaktiverad, och nu kan jag inte koppla de samman längre. På mobil telefonen måste du avaktivera också aktivera Bluetooth igen, också gå till hem skärmen och tryck på CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Q5 Jag kan inte koppla till efter att ha slagit av mobil telefonen. Slå på mobil telefonen, och tryck på CASIO WATCH + ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Är mobilens Bluetooth inställning riktig? Konfigurera mobiltelefonens Bluetooth inställningar. För detaljer om inställningsproceduren måste du se i mobilens instruktionshäfte. Iphone användare Settings n Bluetooth n On Settings n Privacy n Bluetooth Sharing n CASIO WATCH+ n On Android användare Enable Bluetooth. Har du prövat att stänga av och på mobil telefonen? Slå mobil telefonen av och på igen, och tryck på CASIO WATCH + ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. Annat än det som är nämnt ovanför. Några mobil telefoner måste avaktivera BT smart för att kunna använda CASIO WATCH+. För detaljer om inställningsproceduren måste du se i mobilens instruktionshäfte. På start skärmen, tryck: Menu n Settings n Bluetooth n Menu n BT Smart settings n Disable. Q2 Mobil telefonen är flygläge. Koppling med klockan är inte möjligt när mobil telefon är i Flygläge. När du har gått ut av mobil telefonens flygläge måste du gå till hemskärmen och trycka på CASIO WATCH+ ikonen. Så, på klockan, håll in CONNECT knappen (C) i ca. 0.5 sekunder. 13

14 14

15 15

Bruksanvisning - Modul 5419

Bruksanvisning - Modul 5419 MA1409-EA 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. Bruksanvisning - Modul 5419 Basis funktioner Informationen nedanför är aktuell för alla funktioner. Allmän översikt 123 Navigering mellan Funktioner Bluetooth tilkopling

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5410

Bruksanvisning - modul 5410 Gratulerar till köp av ny klocka! SVENSK Se till att noga läsa och följa instruktionerna i "försiktighetsåtgärder" och "skötsel" för att försäkra dig om att produkterna får avsedd livslängd. Ta god vara

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774

Bruksanvisning. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 Bruksanvisning Modul 2734/2758 3748/3759 4773/4774 C för att växla mellan klockans funktioner. B för att tända belysningen. Världstid Alarm atumpåminnelse Tidvisning Analog tidvisning Stoppur Tidminne

Läs mer

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL

ANALOGT KVARTSUR SOLCELL 1 Kal. V172 (Ref SSC) NLOGT KVRTSUR SOLCELL ruksanvisning KÄNNETECKEN TID/KLENDER KL. V172 MINUTERS STOPPUR I 1/5-SEKUNDSÖKNING MED FUNKTION FÖR DELTIDSMÄTNING ENGÅNGSLRM INOM TIMMR DRIVS MED LJUSENERGI

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5338

Bruksanvisning - modul 5338 5338 Modul Nr. 5338 Svensk Brukermanual 5 E SVENSKA Gratulerar till köp av ny klocka! För att du skall få mest möjliga glädje och försäkra dig om riktig skötsel av denna klockan bör du läsa den här manualen

Läs mer

UTC minutvisare. digital display 2 knapp (A) funktionsvisare

UTC minutvisare. digital display 2 knapp (A) funktionsvisare . Grattis och tack för att Ni valt en CITIZEN Eco-Drive klocka. För att få ut det mest av Ert köp, var snäll och läs denna bruksanvisning noga och ha den nära till hands för framtida behov. Blir den bara

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5194

Bruksanvisning - modul 5194 Om bruksanvisningen Klockans knappar blir i den här bruksanvisningen omnämnt med bokstäver såsom det blir visat i illustrationerna. För att göra grafiken enklare, kommer grafiken i denna manualen inte

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll CaddieON Snabbguide Förpackningens innehåll 1. CaddieON golfarmband 2. USB-adapter för laddare 3. Identifikations taggar (15 st.) 4. Snabbguide 5. Skyddspåse 6. CaddieON credits 2 3 6 1 CREDITS 5 4 CaddieON

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.!

Nexa Gateway är kompatibel med alla självlärande mottagare från Nexa ( ej Nexa Pro ) och nya produkter tillkommer hela tiden.! Inledning Grattis till ditt köp av Nexa Gateway, den centrala punkten i ditt intelligenta hem. Nexa Gateway låter dig automatisera belysning och annat i ditt hem, på kontoret eller annan plats. Det ger

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5

Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 Snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 0 5 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning: Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Läs den medföljande guiden

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

nüvi 1490TV snabbstartshandbok

nüvi 1490TV snabbstartshandbok nüvi 1490TV snabbstartshandbok Titta närmare på nüvi-enheten Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201

Cadex Armbandsklocka. Art.nr.: 508 201 Bruksanvisning Cadex Armbandsklocka Art.nr.: 508 201 Innehållsförteckning Inledning... 3 Funktioner... 3 Klockans fyra huvudmenyer... 4 För att ställa in tid och datum:... 5 Alarm banken... 5 Ställa in

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Bruksanvisning - modul 5161

Bruksanvisning - modul 5161 Exponera klockan för direkt solljus Den ström som solcellerna omvandlar av ljus förvaras i ett Belysning laddningsbart batteri. Om du förvarar klockan på en mörk plats kan batteriet laddas ut. Exponera

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm

Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Bruksanvisning för mottagare kärnkraftslarm Detta är en mottagare som är framtagen för att varna om det inträffat en händelse i kärnkraftverket. Mottagaren kan ta emot tre olika nivåer av larm, som skiljer

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Smart Kund Installationsmanual. Android

Smart Kund Installationsmanual. Android Smart Kund Installationsmanual Android Innehållsförteckning Före installation Om de olika produkterna 3 Steg 1 av 6 Innan du börjar installationen 4 Steg 2 av 6 Ladda ned appen 5 Steg 3 av 6 Starta appen

Läs mer

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING

snabbstartshandbok SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING snabbstartshandbok F O R E R U N N E R 4 1 0 SPORTKLOCKA MED GPS OCH TRÅDLÖS SYNKRONISERING Varning Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri som inte går att byta ut. Rådgör alltid med läkare

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Manual. The Cobblestone

Manual. The Cobblestone Manual The Cobblestone Innehållsförteckning 1. Komma igång 1 1.1 Koppla upp Cobblestone 1 1.2 Konfigurera din Cobblestone 2 1.3 Lägga till fler Cobblestone 3 1.4 Namnge din Cobblestone 3 2. Navigera i

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Snabbguide Hemtelefon i mobilen

Snabbguide Hemtelefon i mobilen Snabbguide Hemtelefon i mobilen Helt nya möjligheter att ringa billigt! Com Hem Kundservice 0771-55 00 00 comhem.se Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat appen kan du börja ringa. Hemtelefon

Läs mer

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010

MANUAL LUNE SPA. Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 MANUAL LUNE SPA Läs mer om våra spabad på www.prospa.se eller ring 0472-44010 Warm Cool Jets Blower Press to turn pump 1 on or off, and to shift between low Press to operate the spa light. Turns off after

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER ANVÄNDARINSTRUKTIONER Bluetooth-klockradio MODELL: DENVER CRB-818 Den blinkande blixten och pilhuvudet inom triangeln är ett varningstecken för "farlig spänning" inuti produkten. VARNING: För att minska

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer