BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX"

Transkript

1 Owner s manual Manuel d installation et ode d emploi Installation/Benutzerhandbuch Manuale di installazione/dell utente Installatie/Gebruikershandleiding Manual de Instalación/Propietario Installations-/Ägarmanual Manual de Instalação/Do Utilizador BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX BLUETOOTH AUDIO/MOBIL-TELEFON TRANSCEIVER FÜR AUX RICETRASMITTENTE AUDIO/TELEFONO CEL- LULARE BLUETOOTH PER INGRESSO AUX BLUETOOTH ZENDONTVANGER VOOR AU- DIO/MOBIELE TELEFFON VIA AUX-INGANG TRANSCEPTOR DE TELÉFONO MÓVIL/AUDIO BLUETOOTH PARA ENTRADA AUXILIAR BLUETOOTH SÄNDARMOTTAGARE FÖR LJUD/MOBILTELEFON VIA AUX-INGÅNG TRANSRECEPTOR DE ÁUDIO/TELEMÓVEL BLUETOOTH PARA ENTRADA AUX

2 Clarion BLT373 Denna manual är utgiven av Clarion, utan någon garanti. Förbättringar och förändringar i denna manual som är nödvändiga på grund av typografiska fel, felaktigheter i den aktuella informationen eller förbättringar av program och/eller utrustning, kan göras av Clarion när som helst och utan att meddelande ges. Sådana förändringar kommer, emellertid, att läggas till i nya upplagor av denna manual. ipod är för laglig och rättighetsinnehavarauktoriserad kopiering enbart. Stjäl inte musik. ipod är ett varumärke som ägs av Apple Computer, Inc., som är registrerat i USA och andra länder. Bluetooth -ordmärket och -logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Clarion är licensierad. Andra varumärken och handelsbeteckningar är tillhörande respektive ägare.

3 Innehåll 1. VAD FINNS INKLUDERAT I DENNA FÖRPACKNING? ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTFUNKTIONER Clarion Bluetooth -sändarmottagare för Ljud/Mobiltelefon (BLT373) INSTALLATION Installera BLT INTRODUKTION TILL BLUETOOTH - IHOPKOPPLING Ihopkopplingsordning Automatisk anslutning FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Knappterminologi Förstå Sändarmottagarenhetens Indikatorer Grundläggande Funktioner Musikströmning och Uppspelningskontroll Använda Handsfree med Trådlös Bluetooth -teknik KOMPATIBLA MODELLER FELSÖKNING SPECIFIKATIONER TILLÄGGSINFORMATION BLT

4 1. VAD FINNS INKLUDERAT I DENNA FÖRPACKNING? En komplett BLT373-förpackning består av följande föremål: Kardborrkrok (x2) med dubbelsidig tejp fäst Bluetooth Sändarmottagarenhet för Ljud/Mobiltelefon med 2,5m kabel och LC-låda Kardborrslinga (x2) med dubbelsidig tejp fäst Solskyddsklämma RCA till 3,5mm-uttagskabel (1m) 184 BLT373

5 2. ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTFUNKTIONER Clarion Bluetooth -sändarmottagare för Ljud/Mobiltelefon (BLT373) BLT373 är en handsfree-bilutrustning med trådlös Bluetooth -teknik som gör att du kan använda din bils inbyggda ljudsystem för trådlös musikströmning och trådlös handsfree mobiltelefonskommunikation. Auto-funktioner: Auto-påsättning då bilen startas. Auto-anslutning med den senaste ihopkopplade mobiltelefonen, vid påsättning (Beror på fleråteranslutningsläget). Auto-växling mellan musikströmning och handsfree-läge med Bluetooth -teknik. Musikströmningsfunktioner: Högkvalitativ trådlös digital musikströmning (beroende på den ihopkopplade enhetens möjligheter). Fjärrkontroll för fjärrenhet (beroende på den ihopkopplade enhetens möjligheter). Volyminställning. Bilutrustningsfunktioner: Tillbehörsutgång för att koppla in i bilstereosystem. Tel-avbrottsstift för att växla från bilstereo till tillbehörsläge för mobiltele fonkommunikation. Inbyggd mikrofon, med stöd för extern tillsatsmikrofon. Akustisk Ekoborttagning (AEC) och störljudsborttagning. Vänster/Höger kanalväxlare (för att ställa in högtalarutgångskanal). En-trycks samtalssvar/-avslutning/-avvisning och volymkontroller. Samtalsöverföring. Volyminställning. BLT

6 2. ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTFUNKTIONER Telefonavbrottsstift Kabeln på Sändarmottagaren är utrustad med ett telefonavbrottssstift (TEL-INT). En sådan mekanism kan användas till att ge signal åt bilstereoenheten att växla läge då den känner av inkommande samtal och överfört samtal. Automatisk Bluetooth -profilväxlare Om Sändarmottagaren är ihopkopplad med både en a Clarion Bluetooth - ljudsändarmottagare och Cradle för ipod ¹ och en mobiltelefon, hörs, då det kommer ett inkommande samtal, ett stereo-ringande ljud och volymen på eventuell strömmande musik stängs tillfälligt av tills samtalet avslutats eller avböjts. Akustisk Ekoborttagning Röstsignaler från högtalaren kommer ofta med i mikrofonen, och detta orsakar störningar i konversationen i form av akustiskt eko och tjutande ljud. Med detta avancerade DSP-baserade system för Akustisk Ekoborttagning (AEC) inbyggt, kan den hantera full tvåvägskommunikation, ekoborttagning och störljudsborttagning i mikrofoningången så att enkel handsfreekommunikation och klart och tydligt tal möjliggörs. Separat volymkontroll Det finns två uppsättningar av volyminställningar, en för handsfree-läget och en för musikläget. Detta gör att användaren kan ställa in den önskade volymen för tal och musik separat utan att behöva ändra volymen vid besvarande och avslutande av samtal mellan musikströmning. Märk: ¹ Clarion Bluetooth -ljudsändarmottagare och Cradle för ipod (DGL373 och BC001N/BC002M/BC003V) är Clarion-produkter (sålda separat) som stöder musik som strömmar via trådlös Bluetooth -teknik. Var god vänd dig till din lokala auktoriserade Clarion-återförsäljare för mer information om produkten. 186 BLT373

7 3. INSTALLATION Installera BLT373 Denna Sändarmottagarenhet används för att ta emot ljudsignaler via trådlös Bluetooth -teknik från annan Bluetooth -enhet och strömma den till bilens ljudsystem. Den fästade kabeln har ett par tillbehörsutgångar, en 12Vströmanslutare (med LC-låda fästad) och ett TEL-INT (Telefonavbrott)-stift. RCA till 3,5mmuttagskabel Vitt uttag Rött uttag Bluetooth -sändarmottagarenhet för Ljud/Mobiltelefon Intern mikrofon Till bilstereo AUX-IN TEL-INT. (Brun kabel) Gnd (Jordning) (Svart kabel) RCA-L (Vitt uttag) RCA-R (Rött uttag) 2,5mm Extern Mikrofon (Tillsats) Acc (Röd kabel) LC-låda (med säkring) Bild 1: Systemschema Instruktioner 1. Anslut 12V-kopplingen (Acc och Gnd) till bilens spänningskälla. 2. Anslut kopplingarna RCA-L och RCA-R till bilstereons tillsatsingång (AUX). Som ett alternativ, kan du använda RCA:n till 3,5mm-uttagskabeln (inkluderad) för att ansluta till bilstereo som stöder 3,5mm AUX-ingång. 3. Anslut TEL-INT.-stift till bilstereons telefonljudavstängningsledning (om denna funktion stöds). 4. Se till så att bilstereosystemets telefonavbrott är påsatt till ON. BLT

8 3. INSTALLATION 5. Använd Kardborrband med dubbelsidig tejp för att hålla solskyddet och Sändarmottagarenheten om det behövs. (visas i Bild 2). För att använda Kardborrband gör du följande: Steg 1: Fäst Kardborrkroken vid solskyddsklämman med den medföljande dubbelsidiga tejpen. Steg 2: Fäst Kardborrslingan vid kroken. Steg 3: Fäst Sändarmottagarenheten vid Kardborrslingan med den medföljande dubbelsidiga tejpen. 6. Gör fast Sändarmottagarenheten på en plats som är lätt att komma åt för föraren t.ex. solskyddet (visas i Bild 3) och instrumentbrädan (visas i Bild 4). 7. Ställ in vänster/höger kanalväxlare efter förarens position (se Växla till vänster eller höger kanalutgång på sid. 203 för närmare beskrivning). 8. När bilen startats, sätts Sändarmottagaren på med en gång. Den kan inte stängas av så länge tändningsnyckeln är satt till läget ON eller ACC. Anmärkningar: Kontrollera så att platsen för Sändarmottagaren är lämplig för att kunna fånga upp förarens röst. Som ett alternativ, kan användaren använda den externa mikrofonen (tillsats) och koppla in i 2,5mm-ljuduttaget för bättre röstmottagning. Bluetooth - sändarmottagarenhet för Ljud/Mobiltelefon (steg 3) Kardborrslinga (steg 2) Kardborrkrok (steg 1) Solskyddsklämma Bild 2: Använda Kardborrband med dubbelsidig tejp 188 BLT373

9 3. INSTALLATION Bluetooth -sändarmottagarenhet för Ljud/Mobiltelefon Bild 3: Fäst BLT373 mot bilens solskydd Bluetooth -sändarmottagarenhet för Ljud/Mobiltelefon Bild 4: Fäst BLT373 mot instrumentbrädan! VARNING Var god se noggrant igenom systemschemat innan du installerar din BLT373. Oriktig ledningsdragningsmetod kan orsaka skada på BLT373, din bils ljudsystem och till och med ditt fordon. Vi rekommenderar starkt att BLT373 endast installeras av de som helt och hållet kan ditt fordons elektriska system, var god rådfråga den aktuella återförsäljaren om du inte är helt säker. BLT

10 4. INTRODUKTION TILL BLUETOOTH - IHOPKOPPLING Vad är trådlös Bluetooth -teknik? Trådlös Bluetooth -teknik är en radioteknik där enheter ansluts, såsom mobiltelefoner och headset, utan kablar eller sladdar över ett kort avstånd på ungefär 10 meter (Ungef. 33 fot). Du kan få mer information på com. Vad är trådlös Bluetooth -profiler? De trådlösa Bluetooth -profilerna är de olika sätt som Bluetooth -enheter kommunicerar med andra enheter. Bluetooth -telefoner stöder antingen headsetprofilen (HSP), handsfreeprofilen (HFP) eller båda. För att kunna stöda en viss profil, måste en telefontillverkare implementera vissa obligatoriska funktioner i telefonens mjukvara. Bluetooth -sändarmottagarenhet för Ljud/ Mobiltelefon stöder både HSP- och HFP-profiler. Dessutom stöder den även A2DP och AVRCP, för att kunna möjliggöra musikströmning och uppspelningskontroll. Var god se avsnittet Musikströmning och Uppspelningskontroll på sid. 199 för närmare beskrivning av dessa profiler. Vad är ihopkoppling? Med en mobiltelefon med Bluetooth -teknik, måste du koppla ihop Sändarmottagarenheten med telefonen/ Bluetooth -ljudsändaren innan du använder den första gången. Ihopkoppling skapar en unik trådlös länk mellan telefonen/ Bluetooth - ljudsändaren med trådlös Bluetooth -teknik och din Bluetooth - sändarmottagarenhet för Ljud/ Mobiltelefon och tar bort behovet att repetera ihopkopplingsprocessen vid framtida användning. Bluetooth -enheter fungerar inte om inte enheterna kopplats ihop. Vad är huvudnyckel? Huvudnyckel eller PIN är en kod som du skriver in på din mobiltelefon för att koppla ihop den med Sändarmottagarenheten. Detta gör så att din telefon och Sändarmottagarenheten känner igen varandra och automatiskt fungerar tillsammans. 190 BLT373

11 4. INTRODUKTION TILL BLUETOOTH - IHOPKOPPLING Ihopkopplingsordning Märk: Var god se ägarmanualerna till Clarion Bluetooth -ljudsändaren och Cradle för ipod för Bluetooth - ljudsändarfunktionen nedan. Mellan Bluetooth -sändarmottagare för Ljud/Mobiltelefon och Bluetooth -ljudsändare 1. Se till så att Sändaren är ansluten till en ljudkälla. 2. Se till så att bilstereons käll-läge är växlat till AUX -läge. 3. Ställ in Sändarmottagarenheten till ihopkopplingsläge. Var god se Aktivera ihopkopplingsläge för Bluetooth -sändarmottagare på sid Ställ in Sändarenheten till ihopkopplingsläge. 5. Musiken börjar automatiskt efter lyckad ihopkoppling. Anmärkningar: Du behöver inte skriva in någon speciell pin-kod för ihopkopplingen av dessa två enheter, som du behöver med en mobiltelefon. I ihopkopplingsläget, ska Sändarmottagarenheten visa en långsamt alternerande röd/blå LED. Se till så att Sändaren och Sändarmottagaren inte är ihopkopplade med någon annan Sändarmottagare respektive Sändare. Var god se Förstå Sändarmottagarenhetens Indikatorer på sid. 196 för vidare detaljer. BLT

12 4. INTRODUKTION TILL BLUETOOTH - IHOPKOPPLING Mellan Bluetooth -sändarmottagare för Ljud/Mobiltelefon och mobiltelefon 1. Aktivera Bluetooth på din mobiltelefon. Var god kontrollera din mobiltelefons ägarmanual för vidare detaljer. 2. Ställ in Sändarmottagaren till ihopkopplingsläge. Var god se Aktivera ihopkopplingsläge för Bluetooth -sändarmottagare på sid Sök efter ny Bluetooth -enhet på mobiltelefonen. Sändarmottagarenhetens namn är CLARION_HSF. 4. Vid anslutningsförsöket till Sändarmottagarenheten, kommer mobiltelefonen att begära en huvudnyckel, skriv in PIN-koden Inkommande samtal dirigeras automatiskt till Sändarmottagarenheten efter lyckad anslutning. Anmärkningar: Se alltid till så att Bluetooth -användarläget i telefonen är på då du använder Bluetooth - bilhandsfree. Under musikströmning, kan ihopkoppling med mobiltelefon samtidigt orsaka hopp i ljudet.! VARNING Sändarmottagarenheten kan endast koppla ihop och ansluta till EN mobiltelefon åt gången. För att kunna koppla ihop och ansluta till en annan mobiltelefon, måste användaren koppla ur den nuvarande mobiltelefonen först. Var god se din mobiltelefons ägarmanual för urkopplingsenhet. Sändarmottagarenheten kan koppla ihop med Sändarenheten och mobiltelefonen samtidigt så länge båda enheterna (Sändare och mobiltelefon) inte använder samma profiler (A2DP och AVRCP), som används för musikströmning samtidigt. 192 BLT373

13 4. INTRODUKTION TILL BLUETOOTH - IHOPKOPPLING Automatisk anslutning Den trådlösa Bluetooth -funktionen i din telefon måste vara på för att upprätta automatisk anslutning. 1. Sändarmottagaren upprättar en automatisk anslutning i följande situationer: Efter en tidigare lyckad anslutning, och Sändarmottagaren sätts på igen, försöker den automatiskt återansluta med den senast ihopkopplade mobiltelefonen (Beror på fler-återanslutningsläget). Anslutningen kan ta upp till en minut beroende på mobiltelefonen. Vissa mobiltelefoner begär användarbekräftelse för Bluetooth -anslutning. I så fall, måste användaren godkänna anslutningen på mobiltelefonen innan anslutningen återupprättas. 2. Sändarmottagaren upprättar inte en automatisk anslutning eller misslyckas med att ansluta i följande situationer: Om mobiltelefonen redan har anslutning med annan handsfree/ headset. Om den ihopkopplade mobiltelefonen stängs av och sätts på (beror på mobiltelefonen). Om den ihopkopplade mobiltelefonen är utanför räckvidden. Om den ihopkopplade mobiltelefonen sätts på efter att Sändarmottagaren satts på då fleråteranslutningsläget är inställt till av. I så fall, måste användaren återansluta manuellt till Sändarmottagaren genom mobiltelefonen. Märk: Om Sändarmottagaren stängs av, kan vissa mobiltelefoner ta lång tid på sig att upptäcka urkopplingen. BLT

14 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Knappterminologi Var god se till att ha läst igenom avsnitt Installera BLT373 på sid. 187 innan du går vidare till följande funktioner. LED Intern mikrofon [VOL +] [ ]/[ ] [ ]/[ ] [VOL -] [L/R] väljare 2,5mm micingång [RESET] Knappen [ ]/[ ] Under inkommande samtal, tryck ner knappen för att besvara samtalet. Under telefonsamtal, tryck ner knappen två gånger för att föra över samtalet. Under musikströmning för ipod, tryck och håll nere knappen i 1 sekund för att starta om det pågående spåret. Under musikströmning, tryck och håll nere knappen i 1 sekund (A2DPenheten) eller 2 sekunder (ipod) för att gå till föregående spår. 194 BLT373

15 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Knappen [ ]/[ ] Under inkommande samtal, tryck ner knappen för att avböja samtalet. Under telefonsamtal, tryck ner knappen för att avsluta samtalet. Under musikströmning för A2DP-enheten eller ipod, tryck och håll nere knappen i 1 sekund eller längre för att gå till nästa spår. Knappen [VOL +] Tryck ner knappen för att höja volymen. Under musikströmning, tryck och håll nere knappen i 1 sekund eller längre för att spela upp/pausa spåret. Knappen [VOL -] Tryck ner knappen för att sänka volymen. Under musikströmning för A2DP-enheten, tryck och håll nere knappen i 1 sekund eller längre för att stoppa spåret. Knappen [RESET] Använd knappen för att återställa enheten. [L/R] väljare Växla till vänster eller höger kanalutgång för telefonsamtal. Intern mikrofon Inbyggd mikrofon för telefonsamtal. 2,5mm mic-ingång För att ansluta till extern mikrofon. LED Indikator som visar statusen för Sändarmottagaren. BLT

16 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Förstå Sändarmottagarenhetens Indikatorer Händelse LED Röd Blå Vid strömpåslagning (kan En blinkning Tänds i 1-2 sek ansluta automatiskt) V i d s t r ö m p å s l a g n i n g Tänds i 2-3 sek Tänds i 1-2 sek (Information om ihopkoppling för mobiltelefon i minnet) Påslagen/färdig En blinkning var 5: e sek - Bluetooth - Alternerad blinkning varje sekund ihopkopplingsläge Mobiltelefon ansluten (HFP/HSP) En blinkning var 5: e sek Tänds en gång var 5:e sek Inkommande samtal Blinkar alternerat och snabbt Sändare ansluten/ En blinkning var 5: e sek Blinkar snabbt musikströmning Sändare och mobiltelefon En blinkning var 5: e sek Blinkar snabbt och anslutna tänds en gång var 5:e sek Pågående samtal En blinkning var 5: e sek Blinkar normalt och tänds en gång var 5:e sek Fler-återanslutningsläget är påsatt till ON - Blinkar snabbt i 1-2 sek Fler-återanslutningsläget är avstängt till OFF Blinkar snabbt i 1-2 sek - Anmärkningar: Då både den röda och den blå LED:n är på, ser LED:n mörklila ut. Mobiltelefon med musikströmning är i samma kategori som Sändare och mobiltelefon anslutna. 196 BLT373

17 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Grundläggande Funktioner Sätta på strömmen Enheten sätts på direkt då strömmen sätts på. Den kan endast stängas av om bilmotorn är av. Återställa Sändarmottagarenheten Denna funktion används för att återställa till fabriksinställningen och radera all ihopkopplingsinformation. 1. Tryck ner knappen [RESET] en gång för att utföra återställningsfunktionen. Anmärkningar: Sändarmottagaren stannar i påslaget läge. Den enhet (de enheter) som anslöts senast kanske fortfarande håller kvar Sändarmottagarinformationen. Så om enheten påbörjar en Bluetooth -anslutning då Sändarmottagaren är i ihopkopplingsläget, kanske anslutningen lyckas. Aktivera ihopkopplingsläge för Bluetooth -sändarmottagare 1. Sätt på Sändarmottagaren genom att sätta på bilens ljudsystem, och märk att den Röda LED:n blinkar en gång var 5:e sekund för att bekräfta att strömmen är på. 2. Tryck och håll nere knapparna [ ] och [ ] samtidigt i 2 sekunder eller längre för att aktivera Bluetooth -ihopkopplingsläget. Märk: Om ingen enhet kopplats ihop med Sändarmottagaren efter 3 minuter, lämnas ihopkopplingsläget. För mer information om Bluetooth -ihopkoppling, var god se avsnittet Ihopkopplingsordning på sid.191. BLT

18 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Sätta på/stänga av fler-återanslutningsläget Denna funktion gör att användaren kan sätta på eller stänga av fleråteranslutningsläget. ON: Flera försök görs för att återansluta automatiskt med den senast ihopkopplade mobiltelefonen (HSP/HFP) då Sändarmottagaren sätts på. OFF: Endast 1 försök görs för att återansluta automatiskt med den senast ihopkopplade mobiltelefonen (HSP/HFP) då Sändarmottagaren sätts på. 1. Då Sändarmottagaren sätts på (ingen enhet ansluten), tryck och håll nere knapparna [VOL +] och [VOL -] samtidigt i 2 sekunder eller längre för att sätta på eller stänga av fler-återanslutningsläget. 2. Automatisk anslutning görs nästa gång Sändarmottagaren sätts på baserat på fler-återanslutningslägets inställning. Anmärkningar: Den ursprungliga fabriksinställningen är ON. Var god se avsnitt Förstå Sändarmottagarenhetens Indikatorer på sid. 196 för mer information om LED-status. Fler-återanslutningsförsöken avslutas vid anslutning med Sändaren (DGL373). Återställning av Sändarmottagaren ändrar inte fler-återanslutningsläget till originalinställningen. 198 BLT373

19 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Musikströmning och Uppspelningskontroll Musikströmning är en teknik för överföring av ljuddata som gör att den kan behandlas som en stadig och kontinuerlig ström. Användare kan strömma musik från sina ipodar eller andra externa ljudspelare till sina bilstereoapparater och lyssna på spåren genom bilhögtalarna. VAD ÄR A2DP? A2DP (Avancerad Ljudfördelningsprofil) är en Bluetooth -profil som gör att du kan skicka stereomusik med CD-kvalitet från en enhet till en annan utan kablar. Med A2DP kan man få musik med väldigt klart ljud utan något krångel med ikoppling av kablar. Trådlös Bluetooth -teknik med A2DP gör att mobiltelefoner, PDA-handdatorer och andra datorer kan strömma musik. VAD ÄR AVRCP? AVRCP (Ljud-Video-Fjärrkontrollprofil) är en annan Bluetooth -profil som gör att musik från en extern ljudspelare kan fjärrkontrolleras. AVRCP möjliggör vissa grundläggande uppspelningskontrollfunktioner som starta/spela upp/stoppa/ pausa, volym upp/ner och nästa/föregående spår till en extern ljudspelare.! VARNING Sändarmottagaren fungerar som envägskommunikation till Sändaren. Så var god undvik att styra ipoden och Sändarmottagaren på samma gång, eftersom detta kan ge upphov till vissa ej överensstämmande funktioner mellan de båda enheterna. BLT

20 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Spela upp/pausa ett spår Tryck och håll nere knappen [VOL +] i 1 sekund eller längre för att spela upp eller pausa låten. Stoppa ett spår (För A2DP-enhet endast) Tryck och håll nere knappen [VOL -] i 1 sekund eller längre för att stoppa låten. Starta om ett spår (För ipod endast) Tryck och håll nere knappen [ ] i 1 sekund eller längre för att starta om den pågående låten. Välja nästa spår Tryck och håll nere knappen [ ] i 1 sekund eller längre för att välja nästa låt. Välja föregående spår För A2DP-enhet: Tryck och håll nere knappen [ ] i 1 sekund eller längre för att välja föregående låt. För ipod: Tryck och håll nere knappen [ ] i 2 sekunder eller längre för att välja föregående låt. Justera musikströmningsvolymen Du kan justera högtalarvolymen under musikströmning. Var god lämna billjudsystemets volym på ursprungsvolymnivån och använd volymkontrollerna på Sändarmottagaren för att försäkra dig om att volymen inte varierar för mycket då du använder ett annat läge i bilens ljudsystem. 1. Tryck på knappen [VOL +] för att höja volymen. 2. Tryck på knappen [VOL -] för att sänka volymen. Anmärkningar: Det finns 19 volymnivåer med ursprungsnivåinställningen 14 vid påslagning. Ändring av volymen påverkar inte den interna volymnivån för den ihopkopplade enheten. Det påverkar bara bilens högtalarvolym. För A2DP-enheter, efter att alla 19 nivåer av volymjustering nåtts, börjar Sändarmottagaren sänka/höja enhetens volym. 200 BLT373

21 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Använda Handsfree med Trådlös Bluetooth -teknik Märk: Clarion-bilstereon måste aktivera telefonavbrottsläget för att kunna fungera med Sändarmottagaren. Var god se ägarmanualen till din bilstereo för varje modell för vidare detaljer. Ringa ett samtal Ringa med telefonens knappsats 1. Slå telefonnumret, med hjälp av telefonens knappsats. 2. Tryck ner telefonknappen SEND - telefonen är nu ansluten till Sändarmottagaren och ditt bilstereosystem blir ljudlöst. Prata som vanligt till Sändarmottagarenheten, du hör rösten från den du pratar med genom bilhögtalaren. Inkommande Samtal En ringsignal hörs. Den röda och blå LED:n blinkar snabbt alternerat. Volymen på all strömmande musik stängs tillfälligt av tills ett samtal avslutats eller avböjts. Svara på ett samtal Då bilstereon är igång, är Sändarmottagarenheten i standbyläge och väntar på nästa samtal, då ett inkommande samtal kommer, ställs bilstereon i ljudlöst läge automatiskt och ringsignalen kommer ut genom din bils högtalare. 1. Tryck ner knappen [ ] en gång för att besvara samtalet och prata som vanligt. Du kan även besvara samtalet genom att använda din telefons svarknappsats. I det här fallet, kan du föra över samtalet till Sändarmottagaren genom att följa instruktionerna i avsnittet Föra över ett samtal på sid Men, vissa telefoner begär att användaren aktiverar överföring av samtal via telefonen själv i detta fallet. Märk: Clarion-bilstereon måste aktivera telefonavbrottsläget för att kunna fungera med Sändarmottagaren. Var god se ägarmanualen till din bilstereo för varje modell för vidare detaljer. Se till så att din mobiltelefon har Sändarmottagaren inställd som ursprungs-headset/-handsfree. Var god se din mobiltelefons ägarmanual för den aktuella inställningen. BLT

22 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Avvisa ett samtal Användaren kan avböja ett inkommande samtal med denna Sändarmottagarenhet. 1. Då bilens handsfree ringer, tryck ner knappen [ ] en gång. Märk: Detta beror på telefontypen. Avsluta ett samtal Använd dig av en av följande metoder för att avsluta ett samtal: 1. För att avsluta ett samtal från Sändarmottagarenheten, tryck ner knappen [ ] en gång. 2. Avsluta ett samtal från telefonens knappsats. Märk: Då du gör ett utgående samtal från en mobiltelefon, kan inte samtalet avslutas med hjälp av Sändarmottagarenheten. Det kan endast avslutas då samtalet är anslutet (konversation). Använd helt enkelt telefonknappen END för att avsluta ett utgående samtal. Föra över ett samtal För att överföra samtalet till telefonen Under ett samtal, tryck ner knappen [ ] två gånger. För att överföra samtalet till Sändarmottagarenheten Under ett samtal, tryck ner knappen [ ] två gånger eller använd samt alsöverföringsfunktionen i telefonen för att överföra samtalet tillbaka till bilstereon. Märk: Denna funktion beror på telefontypen. Vissa telefoner stöds ej. 202 BLT373

23 5. FUNKTIONER PÅ BLUETOOTH -SÄNDARMOTTA- GARENHET FÖR LJUD/MOBILTELEFON Justera telefonavbrottsvolymen Du kan justera högtalarvolymen för ett samtal via din Sändarmottagarenhet. 1. Tryck ner knappen [VOL +] för att höja volymen. 2. Tryck ner knappen [VOL -] för att sänka volymen. Anmärkningar: Det finns 19 volymnivåer med ursprungsnivåinställningen 14 vid påslagning. Använd kontrollerna [VOL +] och [VOL -] för att justera volymen på mottaget samtal i telefonen och minimera eventuellt uppkommet eko. Telefonens ursprungsvolym beror på varje enskild bilstereomodell. Var god se ägarmanualen till din bilstereo för vidare detaljer. Växla till vänster eller höger kanalutgång Du kan växla till vänster eller höger kanalutgång för ett samtal. 1. Flytta väljaren [L/R] till höger för att aktivera höger kanalutgång. 2. Flytta väljaren [L/R] till vänster för att aktivera vänster kanalutgång. Anmärkningar: Om din bilstereo stöder vänster/höger telefonval, var god se till så att båda enheterna (bilstereo och Sändarmottagarenhet) är inställda till samma utgångskanal. För vänsterstyrda bilar, bör ljudet företrädesvis komma ut från de högra högtalarna och vice versa. Ansluta en extern mikrofon (tillsats) Du kan ansluta en extern mikrofon till Sändarmottagarenheten via 2,5mmljudingången för bättre röstmottagning. Ljudingångskällan växlar automatiskt från intern mikrofon till extern mikrofon. Var god rådfråga din lokala auktoriserade Clarion-återförsäljare för rekommendation av extern mikrofon. Märk: Var god använd endast extern mikrofon för 2,5mm uttag. BLT

24 6. KOMPATIBLA MODELLER Stödd Clarion-bilstereo För att möjliggöra strömmande stereomusik, måste bilstereon ha AUXfunktion. För att möjliggöra handsfree-funktionen, måste bilstereon ha telefonavbrottsfunktion. Kompatibel med Clarion-enheter från 2007 års modeller med TEL- och AUXfunktion eller rådfråga din närmaste Clarion-återförsäljare. Var god hör med din lokala återförsäljare för kompatibilitet med annan bilstereo. Stödda telefoner med trådlös Bluetooth -teknik Se till så att din mobiltelefon stöder följande Bluetooth -profil: - HFP/HSP (handsfree för mobiltelefon) Valfria profiler för musikströmning i mobiltelefon: - A2DP (stereomusikströmning) - AVRCP (fjärrkontrollfunktion) Var god kontrollera din telefons specifikationer för stödda profiler. Stödda enheter med trådlös Bluetooth -teknik BLT373 är speciellt utformad och fungerar bäst med Clarion Bluetooth - ljudsändare (DGL373) och Cradle för ipod (BC001N/BC002M/BC003V). Var god rådfråga din närmaste Clarion-återförsäljare för produkterbjudanden. 204 BLT373

25 7. FELSÖKNING Sändarmottagare Problem Orsak Beskrivning Strömmen på Sändarmottagarenheten sätts inte på. Den röda eller mörklila LED:n tänds hela tiden. Blå LED:n tänds hela tiden. Sändarmottagaren svarar inte. Kan inte koppla ihop bilens handsfree med telefonen. Kan inte ansluta automatiskt med telefonen vid påsättning. Säkringen har gått. Felaktig ledningsdragning. Uppstartningsfel Enheten kanske inte startar vid påslagning. Byt ut mot en säkring med samma amperetal (2A) i LC-lådan. Om säkringen går igen, rådfråga i affären där du gjorde köpet. Rådfråga i affären där du gjorde köpet. 1. Stäng av och sätt på enheten tills den blå LED:n blinkar riktigt. 2. Tryck ner återställningsknappen. Sändarmottagaren uppför Stäng av och sätt på sig felaktigt på grund av enheten tills den blå LED: konflikter som flerdubbel n blinkar riktigt. ihopkoppling på samma gång. Bluetooth -funktionen i din telefon är av eller bilens handsfree är av. Bluetooth -funktionen i din telefon måste vara inställd till Automatisk eller På. Din telefon bör vara inuti bilen under ihopkopplingsprocessen. Bilens handsfree måste vara på. Bluetooth -funktionen Bluetooth -funktionen i din är satt ur funktion i din telefon måste vara inställd telefon. till Automatisk eller ON. Fler-återanslutningsläget är av. Den automatiska anslutningen kanske inte lyckas om det inte finns någon Bluetooth - länkavkänning vid första och enda återanslutningsförsöket. Sätt på fleråteranslutningsläget och starta om Sändarmottagaren. Återanslut manuellt via din telefon. BLT

26 7. FELSÖKNING Problem Orsak Beskrivning Sändarmottagare Övrigt Det går inte att ansluta till bilens handsfree. Då Sändarmottagaren kopplas ihop med vissa mobiltelefoner (t.ex. Nokia 6233), stängs det strömmande ljudet från Sändarmottagaren av då knappsatsen trycks ner på mobiltelefonen. I n g e n l j u d k o n t a k t mellan bilens handsfree och telefonen. Telefonsamtalet avbryts inte till bilstereon. Bilens handsfree kan vara ansluten till en a n n a n B l u e t o o t h - enhet eller din telefon kan vara ansluten till en annan Bluetooth -enhet, som ett headset. Du kan ha kopplat ihop din telefon med en annan handsfree-enhet. Detta är en funktion på mobiltelefonen: All ljudaktivitet, inklusive knappsatstoner, sänds till Sändarmottagarenheten. Ingen ihopkoppling mellan bilens handsfree och telefonen. Bilstereons volym är för låg. Telefonavbrott är av. Koppla ur den andra Bluetooth -enheten. Vissa telefoner kan endast kopplas ihop med en handsfree-enhet åt gången. Var god se din telefons ägarmanual. Beroende på mobiltelefonmjukvaran, kan detta problem lösas genom att knappsatstonerna och larmtonerna stängs av. Bilens handsfree och telefonen du använder med den måste kopplas ihop för att kunna känna igen varandra, och vara inom räckvidden. Höj volymen i Sändarmottagarenheten eller bilstereon om det behövs. Ställ in telefonavbrott till ON. 206 BLT373

27 8. SPECIFIKATIONER Uppfyllande Bluetooth 1.2 Profiler A2DP (stereomusikströmning) AVRCP (fjärrkontrollfunktion, t.ex. spela upp/ stoppa, volym upp/ner) HFP/HSP (handsfree för mobiltelefon) Trådlös Räckvidd Klass 2: Upp till 10m (siktlinje) Känslighet -80dBm Datahastighet Framåt: 723kbps Bakåt: 57kbps Antenn 2,45 GHz chiptyp Komprimerings-/dekomprimeringsalgoritm SBC (sub-band-kodning) Bithastighet Variabel (normalt <350kbps) Stereoljud 16kHz - 48kHz, 16bitar (för musik) Monoljud 8kHz,16bitar (kommunikation) ipod-stöd MMI-stöd för ipod t.ex. spela upp/pausa, nästa/ föregående spår etc Temperatur vid -20 C ~ 60 C användning Förvaringstemperatur -40 C ~ 85 C Mått Ungefär 44mm (Bredd) x 63mm (Höjd) x 11mm (Djup) Vikt Ungefär 160g Ljudbandbredd 30Hz - 20kHz Signalbrusförhållande ~ 84dB Mic-ingång 2,2k ohm Analog utgång Signalnivå (Line level) (1 Vrms) 1 mic med AEC a) Anpassningsbar akustisk ekoborttagning (~ 48dB) b) Anpassningsbar borttagning av bakgrundsstörljud (~ 12dB) Spänningskälla Max. 160VDC Maxström 40-50mA Kabellängd 2,5m LC-låda 2A säkringsamperetal BLT

28 9. TILLÄGGSINFORMATION Säker och effektiv användning Märk: Läs denna information innan du använder denna produkt. Förändringar eller förbättringar på denna produkt som ej uttryckligen godkänts av Clarion kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Var god kontrollera om några undantag förekommer, på grund av nationella krav eller begränsningar, när det gäller användande av utrustning med trådlös Bluetooth -teknik innan du använder denna produkt. Produkthantering Utsätt inte produkten för vätska eller fukt. Utsätt inte produkten för extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte produkten för tända ljus, cigaretter, eller cigarrer, eller öppen låga etc. Tappa, eller kasta inte och försök inte böja produkten eftersom hårdhänt hantering kan skada den. Använd inte några andra tillbehör än originalprodukter från Clarion ämnade för användning med denna produkt. Användning av andra tillbehör än originalprodukter kan resultera i prestandaförlust, skada på produkten, eldsvåda, elstöt eller personskada. Garantin täcker ej produktfel som uppkommit vid användning av tillbehör som ej varit originalprodukter. Försök ej att ta isär produkten. Produkten innehåller ej komponenter som kan underhållas av konsumenten eller som kan bytas ut. Endast Clarion servicepartners får utföra underhåll. Ha inte produkten i områden som är utsatta för damm och smuts. Använd endast en mjuk fuktig trasa för att rengöra produkten. Om du inte kommer att använda produkten under en period, förvara den på ett ställe som är torrt, fritt från fukt, smuts och extrema temperaturer. För att minska risken för elstöt, koppla ur enheten från eventuell strömkälla innan du försöker rengöra den. 208 BLT373

29 9. TILLÄGGSINFORMATION Installation Var god notera att endast auktoriserad personal får installera denna produkt. Var god kontrollera med din bilåterförsäljare vilka rekommendationer som gäller angående professionella installationstekniker. Kontrollera med din biltillverkares representant så att all utrustning till denna produkt, inklusive tillkommande tillbehör, befinner sig på ett säkert ställe. Om din bil är utrustad med luftkudde, kontrollera så att handsfree-utrustningen inte stör dess funktioner. Denna produktutrustning är gjord för användning i bilar med ett 12-voltselsystem. Annan matarspänning kan orsaka skador på utrustningen. Radiofrekvensexponering Denna produkt är en radiosändarmottagare. Då den är igång, så kommunicerar den med en mobil enhet med trådlös Bluetooth -teknik genom att ta emot och sända radiofrekvenser (RF) som ger elektromagnetiska fält (mikrovågor) inom frekvensomfånget 2400 till 2500 MHz. Uteffekten för radiosändaren är låg, 0,001 watt. Denna produkt är utformad att verka i enlighet med de för RF-exponering satta riktlinjerna och gränserna av nationella myndigheter och internationella hälsoorganisationer då den används med någon kompatibel mobiltelefon med trådlös Bluetooth -teknik. Bilkörning Kolla vilka lagar och föreskrifter som gäller om användning av mobiltelefoner och handsfreeutrustning i de områden där du kör bil. Ge alltid din fulla uppmärksamhet till körningen och kör åt sidan av vägen och parkera innan du ringer eller besvarar ett samtal om detta krävs utifrån körförhållandena. RF-energi kan påverka vissa elektroniska system i motordrivna fordon som till exempel bilstereoapparater, säkerhetsutrustning etc. Kontrollera med din fordonstillverkarrepresentant så att inte din mobiltelefon eller denna Bluetooth -sändarmottagare för ljud/mobiltelefon kommer att påverka de elektroniska systemen i ditt fordon. BLT

30 9. TILLÄGGSINFORMATION Elektronisk utrustning Den största delen av all elektronisk utrustning är skyddad från RF-energi. Men, en del elektronisk utrustning är det inte, därför: Använd inte denna produkt nära medicinsk utrustning utan att ha bett om tillåtelse. Om du använder någon personlig medicinsk utrustning, som t.ex. en pacemaker eller en hörapparat, var god läs i din mobiltelefons Ägarmanual för vidare information. Sprängningsområden Stäng av alla dina elektroniska enheter då du befinner dig i ett sprängningsområde eller i märkta områden och stäng av tvåvägs-radio för att undvika störning av sprängningsarbeten. Byggnadsarbetare använder ofta fjärrkontrollerade RFenheter för att detonera sprängämnen. Potentiellt explosiva luftomgivningar Stäng av din elektroniska enhet då du befinner dig i något område med potentiellt explosiv luftomgivning. Det är sällsynt, men din elektroniska enhet kan generera gnistor. Gnistor kan i sådana områden orsaka explosion eller eldsvåda som kan resultera i kroppsskada och till och med dödsfall. Områden med en potentiellt explosiv luftomgivning är ofta, men inte alltid, tydligt utmarkerade. Barn Låt inte barn leka med denna produkt eftersom den innehåller små delar som kan lösgöras och ge upphov till kvävningsrisk. 210 BLT373

31 9. TILLÄGGSINFORMATION Nödsamtal VIKTIGT! Denna produkt, och den elektroniska enhet som är ansluten till handsfreen använder radiosignaler, mobilteknik, trådlös Bluetooth -teknik och landkabelnätverk liksom även användarprogrammerade funktioner, som inte kan garantera anslutning under alla förhållanden. Därför ska du aldrig förlita dig enbart på någon elektronisk enhet för nödvändiga samtal (som t.ex. sjukvårdsrelaterade nödsamtal). Kom ihåg, att för att ringa eller ta emot samtal, måste Bluetooth - sändarmottagaren för Ljud/Mobiltelefon, Bluetooth -ljudsändaren och den elektroniska enheten som är ansluten till handsfreen vara på och i ett serviceområde med tillräcklig mobilsignalstyrka. Nödsamtal kanske inte finns som möjlighet på alla mobiltelefonnätverk eller då vissa nätverkstänster och/ eller telefonfunktioner används. Kolla med din lokala tjänsterbjudare. VARNING! Om du vill göra dig av med denna produkt, blanda den inte med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingssystem för använda elektroniska produkter i enlighet med gällande lagstiftning där rätt behandling, återställande behandling och återvinning krävs. De privata hushållen i de 25 medlemsländerna i EU, i Schweiz och Norge får återlämna sina använda elektroniska produkter kostnadsfritt till speciella insamlingsanrättningar eller till en återförsäljare (om du köper en liknande ny produkt). För länder som inte nämns ovan, var god kontakta dina lokala myndigheter för rätt bortskaffningsmetod. Genom att göra detta säkerställer du att din bortskaffade produkt genomgår nödvändig behandling, återställande behandling och återvinning och således undviks möjliga negativa effekter på miljön och på den mänskliga hälsan. BLT

Vad är inkluderat i det här paketet?...136 Att lära känna din modul Vad är CM-HS1?...137

Vad är inkluderat i det här paketet?...136 Att lära känna din modul Vad är CM-HS1?...137 Innehåll Vad är inkluderat i det här paketet?...136 Att lära känna din modul Vad är CM-HS1?...137 Installation Installering av CM-HS1...138 Fäst CM-HS1 på bilens solskydd...139 Fäst CM-HS1 på instrumentbrädan...139

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC

NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC Användar Guide - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NT-1. Med MINIX NT-1 Bluetooth Stereo Headset med NFC, kan du lyssna på musik trådlöst och du kan svara och ringa

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer Bruksanvisning jabra.com/streamer 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar

BT-500. Bluetooth Stereo Hörlurar BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar 1 Introduktion BT-500 Bluetooth Stereo Hörlurar är gjorda för en aktiv livstil kombinerat med en skön design och teknologi som enheten innehåller. Dessa exklusiva hörlurar

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt

Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare 10 Mikrofonhållare (med dubbelhäftande tejp) 11 Mikrofon 12 Mikrofonkontakt Produktinformation 1 12V-kontakt 2 Mikrofonanslutning 3 Kopplingsknapp 4 Funktionslampa (blå/röd) 5 Samtalsknapp 6 + Volymknapp Användning Bilset Mikrofon Kort mikrofon 7 Volymknapp 8 Högtalare 9 Strömbrytare

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning

Jabra. Speak 810. Bruksanvisning Jabra Speak 810 Bruksanvisning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Audio A/ S (GN Netcom A/S). Övriga varumärken som nämns här tillhör deras

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlöst Clip-on-headset (HS-3W) 9356693 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-3W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning

AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning AH-GC20 GLOBE CRUISER Over Ear-hörlurar Trådlösa brusreducerande hörlurar Bruksanvisning Du kan skriva ut flera PDF-sidor på ett pappersark 1 Förberedelse Packa upp 4 Egenskaper 5 Ljudkvalitet 5 Funktioner

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning

Jabra. Evolve 75. Bruksanvisning Jabra Evolve 75 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. BLUETOOTH -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok

Backbeat Go 2. med laddningsfodral. Användarhandbok Backbeat Go 2 med laddningsfodral Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Det här finns i förpackningen 4 Headsetöversikt 5 Var försiktig 5 Laddningsfodral översikt 6 Para ihop 7 Para ihop 7 Para ihop med

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

JABRA EVOLVE 40. Bruksanvisning. jabra.com/evolve40

JABRA EVOLVE 40. Bruksanvisning. jabra.com/evolve40 Bruksanvisning jabra.com/evolve40 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS BRUKSANVISNING. jabra.com/movewireless BRUKSANVISNING jabra.com/movewireless 1. VÄLKOMMEN...3 2. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL... 4 3. SÅ HÄR BÄR DU PRODUKTEN...5 3.1 HÖJDJUSTERING 4. LADDA PRODUKTEN... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. ANSLUTA PRODUKTEN...7

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE

HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE HEOS 5 HS2 QUICK START GUIDE INNAN DU BÖRJAR Se till att du har följande saker i fungerande skick: Wi-Fi Router Internetuppkoppling Mobil enhet med Apple ios eller Android ansluten till ditt nätverk 1

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum

Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum Ett smidigt hörsystem som sätter dig i centrum TRÅDLÖS KOMMUNIKATION För bättre livskvalitet Med Oticon ConnectLine får du mer glädje av dina hörapparater. ConnectLine underlättar kommuni kationen i din

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0

ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 ceti Bluetooth stereo headset Användarhandbok Owner s manual ILD International AB 2010 V1.0 Introduktion Tack för att du väljer ett FLEX headset! FLEX ceti är ett trådlöst Bluetooth -headset i komfortmodell

Läs mer

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go W I T H B L U E T O O T H H U B User manual Dual-use headset for in the office and on the go Innehållsförteckning Tack!................................................................... 5 1. Vad finns

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Pocket Hive Bluetoothhögtalare

Pocket Hive Bluetoothhögtalare kitsound.co.uk SE För att visa och hämta hem denna manual på andra språk, följ länken nedan: www.kitsound.co.uk/product/ksphivebk Pocket Hive Bluetoothhögtalare Bruksanvisning JB.3363/Tillverkad i Kina.

Läs mer

Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok

Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok Plantronics BackBeat 903/906 Användarhandbok Välkommen Tack för att du köpt Plantronics hörlurar BackBeat 903/906. I denna användarhandbok finner du anvisningar om hur du ställer in och använder dina nya

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Stockholm 15 april 2010 Creative Technology Ltd. presenterade idag ZiiSound TM D5 - högtalarsystemet som personifierar

Stockholm 15 april 2010 Creative Technology Ltd. presenterade idag ZiiSound TM D5 - högtalarsystemet som personifierar KONTAKTINFORMATION Jan Ström janne@notrocketscience.nu 0708-795700 Creative presenterar ZiiSound TM D5 - Prisbelönt trådlöst högtalarsystem med det renaste trådlösa Bluetooth-ljudet Vinnare av red dot

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Jabra. Halo Free. Bruksanvisning

Jabra. Halo Free. Bruksanvisning Jabra Halo Free Bruksanvisning 2016 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. BLUETOOTH -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165

Din manual SHARP DK-V2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3830165 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP DK- V2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1

Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 9252957/1 Nokia Trådlös plugin-handsfree för bilen HF-33W 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HF-33W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer