Jack, King, Queen = 3 kort, 4 valörer och totalt 52 kort (3*4)/52 b) P(Heart and Ace)?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jack, King, Queen = 3 kort, 4 valörer och totalt 52 kort (3*4)/52 b) P(Heart and Ace)?"

Transkript

1 DETTA ÄR EN SAMMANSTÄLLNING AV ALLA PASTASORTER SOM FINNS I HELA VÄRLDEN. DOCK FINNS DET ÄVEN EFTERBLIVNA MÄNNISKOR I VÅR FINA VÄRLD OCH DÄRFÖR SAKNAS DET PASTA PÅ VISSA FRÅGOR. TITTA GÄRNA IN PÅ MIN BLOGG EFTER VLE-TESTET, GLHF BÖGAR! MONSTERSIDAN MED FORMLER: 78!!!!!! RANDOM DIGITS: s.693 ALEXEYS STEAMKONTO: thefiftynamesofmurdok DAGENS ALPA: 1.0 Axioms of Probability and general addition rule General addition rule: P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) Nominal data: Languages spoken in Sweden (not a numerical data) Ordinal data: Swedish Ice hockey leagues or assessment data in ascending order (a+,a,a-,b+,...,c-) Discrete numerical data: Number of passengers in a car Continuous numerical data: Number of people living in Gothenburg, when the value lies in a large set 1.1 Basic Definitions Simple Combinatorics (Kortleken) Q1 Here Red refers to the Hearts and Diamonds suits, and Black refers to the Spades and Clubs suits. Numeric (for this question) means the card's value is value from 2 to 10 inclusive. The term Face means a Jack, Queen or King. Even means a 2, 4, 6, 8 or 10; and odd means a 3, 5, 7, or 9. (For this question, `Odd' does not include the Ace.) Where E^c is short for not E find: a) P(Face)? Jack, King, Queen = 3 kort, 4 valörer och totalt 52 kort (3*4)/52 b) P(Heart and Ace)? Finns bara ett kort som är hjärter och ess, därför 1/52 c) P(Heart or Odd)? 13 hjärter + 4 udda kort * 3 (för de tre andra valörerna) (13+(4*3))/52 d) P(Ace^c)? (not Ace) 52-4 = 48, 48/52

2 e) P(Numeric^c and Black)? Dvs chansen att du inte får ett svart numeriskt kort 26 svarta kort -18 numeriska svarta kort = 8 8/52 f) P(Club^c or Heart)? = 39, 39/52 g) P(Black^c and Spade^c)? Inte svart och spader, vilket ger (13+13)/52?? h) P(Even^c or Ace^c)? Inte jämnt kort eller ess, vilket ger 1?? Q4 Två tärningar med formen av regelbundna polyedrar finns. Den ena har 6 sidor, med sidorna märkta 1 till 6. Den andra har 12 sidor, med sidorna märkta 1 to 12. Vad är sannolikheten att ett kast med dessa två tärningar ger en summa av 3? 6*12 = 72. Två fall ger summan 3 (1+2 & 2+1), vilket ger 2/72 Basic Probability Laws Q1 Ett elektroniskt system innehåller fyra reläer. Sannolikheten att alla fyra skall gå sönder är Vad är sannolikheten att minst en av de fyra reläerna fungerar? 1-(0.03) Q2 Tre friidrottare tävlar i ett lopp. Man vet från tidigare lopp av samma längd att sannolikheten att idrottsman ett vinner 0.47 och sannolikheten att idrottsman nummer två vinner är a) Vad är sannolikheten att idrottsman nummer tre vinner? = 0.51 b) Vad är sannolikheten att idrottsman nummer 2 inte vinner?

3 = 0.98 Q3 Ett varningssystem består av två komponenter. Var och en av dessa komponenter kan ge signal om en olycka inträffar. Tyvärr kan hela systemet förstöras vid vissa typer av olyckor. Erfarenheten har visat att komponent A fungerar med sannolikheten 0.9 medan komponent B fungerar med sannolikheten Sannolikheten att båda kommer att fungera vid en olycka är a) Är händelserna A fungerar och B fungerar oberoende? (ja = 1/ nej = 0) Svar: 0 b) Antag att en olycka inträffar. Vad är sannolikheten att systemet fungerar? A^c + B^c = (1-0.9) + (1-0.91) = (1-0.84) = = 0.97 c) Beräkna sannolikheten att olyckor där komponent A har blivit förstörd även förstör komponent B = /( ) = 0.3 d) Antag att komponent B fungerar. Hur stor är sannolikheten att även komponent A fungerar. 0.84/0.91 = Q4 Vid tillverkning av muttrar kan bl.a. följande tre fel uppkomma: A: Sexkants-formen är felaktig. B: Hålet har felaktig diameter. C: Gängorna är defekta. Antag att händelsen A är oberoende av såväl B som C medan händelserna B och C är disjunkta. Sannolikheten för A är 0.04, för B 0.04 och för C Antag att en kontrollant skall granska en slumpmässigt vald mutter.

4 a) Vad är sannolikheten att den är felaktig på något sätt? 0.96 * 0.96 * 0.96 = (0.04(B) * 0.04(C)) = = b) Redan på lite avstånd kunde kontrollanten se att formen var felaktig. Hon tog upp den och mätte diametern. Hur stor är sannolikheten att denna är felaktig? 0.04 c) Antag att muttern förutom felaktig form även har felaktig diameter. Hur stor är sannolikheten att den dessutom har defekta gängor? 0 d) Är händelserna B och C oberoende? (ja=1 / nej=0 ) Nej, för dem är disjunkta. Q5 Antag att vi har två händelser A och B, där P(A)=0.47, P(B)=0.48 och P(A B)=0.52. Beräkna: a) P(A^c) = 0.53 b) P(A B) P(A) + P(B) - P(A B) c) P(A^c B) P(A^c) + P(A B) d) P(A B^c) P(A) - P(A B) e) P(A^c B^c) 1 - P(A B) f) P(A^c B^c) 1 - P(A B)

5 Q6 En kemist gör fyra oberoende försök som misslyckas med sannolikheterna 0.04, 0.05, 0.07 resp Beräkna sannolikheterna att : a) alla lyckas 0.96 * 0.95 * 0.93 * 0.93 b) inget lyckas 0.04 * 0.05 * 0.07 * 0.07 c) minst ett misslyckas 1 - (0.96 * 0.95 * 0.93 * 0.93, dvs 1 - alla lyckas) d) högst ett lyckas (alla misslyckas) + (första lyckas, alla andra misslyckas) + + (andra lyckas, alla andra..) dvs ( ) + (0.96 * 0.05 * 0,07 * 0.07) + (0.04 * 0.95 * 0.07 * 0.07) + (0.04 * 0.05 * 0.93 * 0.07) + (0.04 * 0.05 * 0.07 * 0.93) Independence Q1 På sin väg till jobbet passerar en bilist 3 ljussignaler. Dessa visar rött ljus oberoende av varandra med sannolikheten Beräkna sannolikheten att bilisten måste stanna för rött ljus. Grönt ljus: = * 0.46 * 0.46 = = Q2 Ett stort varuhus har ett dolt elektroniskt öga, som räknar antal kunder som kommer in i varuhuset. När två personer kommer in samtidigt så går alltid en person lite framför den andre. Då uppstår

6 följande registreringar: Sannolikheten att den första personen noteras är och sannolikheten att den andra noteras är Antag att de två personerna upptäcks oberoende av varandra. Vad är sannolikheten att det elektroniska ögat upptäcker åtminstone en av två besökare som kommer tillsammans. 1 - (( ) + ( )) = Q3 När belysningen på en cykel slutar fungera så kan det bero på att glödlampan gått sönder men också på att elledningen ärgat. Risken för detta är respektive Antag att felen uppträder oberoende av varandra. Beräkna sannolikheten att en slumpmässigt vald cykel får exakt ett av felen. 1 - (( ) * ( )) + (0.065 * 0.166) = Conditional probability Q1 A doctor tests a patient for a certain disease. Let HD be the event that the patient Has the Disease. Let TP be the event that the Test is Positive. TP occasionally occurs when the patient is disease free; a false positive. And the complementary event TPc (tests negative) occasionally occurs when the patient has the disease; a false negative. Most of the time, however the test does pretty well. It correctly identifies the presence of the disease in 98% of tests; P(TP HD)=0.98. Also it correctly identifies the absence of the disease in 93% of tests; P(TPc HDc)=0.93, where HDc means "patient does not have the disease". The disease is present in 2 % of the population. -> P(HD) = 0.02 a) Lösning: P(HD TP) = (P(TP HD)*P(HD))/(P(TP HD) * P(HD)+P(TP HD^c) * P(HD^c)) P(TP HD^c) är komplemetet till P(TP^c HD^c). b) Lösning: P(HD TP^c) = (P(TP^c HD)*P(HD))/(P(TP^c HD) * P(HD)+P(TP^c HD^c) * P(HD^c)) P(TP^c HD) är komplementet till P(TP HD) Q2 It is known 6% of all cars over three years old suffer from at least one potentially dangerous fault. Given a car with such a fault, the government vehicle test discovers it in 97% of cases. Also, given a fault free car, the test station passes it in 90% of cases. What is the probability that a car that passes a test is suffering from a potentially dangerous fault? P(DF) = 0,06 P(DF^c) = 0.94 P(TD DF) = 0.97

7 Komplementet till P(TD DF) = P(TD^c DF) P(TD^c DF^c) = 0.90 FRÅGA: Hitta P(DF TD^c) Lösning: P(DF TD^c) = (P(TD^c DF)*P(DF))/(P(TD^c DF) * P(DF)+P(TD^c DF^c) * P(DF^c)) Q3 Ann-Marie och Erik, arbetar på löpande bandet med att svetsa fast komponenter i moduler till TV-apparater. Ann-Marie arbetar snabbt men producerar i gengäld 6.5% felaktiga enheter. Erik, som är noggrann, gör bara fel på 0.6% av sina enheter. Under samma tid som Erik producerar 13 moduler hinner Ann-Marie med 17. Antag att man i kvalitetskontrollen upptäcker en felaktig modul. Hur stor är chansen att denna är svetsad av Ann-Marie? Lösning: P(Ann) = 17/(13+17) P(Ann^c) = 13/(13+17) (eriks del) P(Fel Ann) = 0,065 P(Fel Ann^c) = SVAR: P(Ann Fel) = ((P(Fel Ann) * P(Ann))/(P(Fel ann)*p(ann)+p(fel Ann^c)*P(Ann^c)) (0.065*(17/(17+13))) / ((0.065*(17/(17+13))) + (0.006*(13/13+17))) 1.2 Discrete Random Variables Discrete random variables Q1 ASENKELT Q2 a) Lösning: summera alla och fyll i det som saknas. b) E[X] = summan av (X*P(X)) c) Samma svar som i b) d) E[X^2] = summera (X^2)*f(X) e) Var X = E[X^2) - E[X]^2 f) visselpipa^2 = Var X -> alltså samma svar som i e) g) standard deviation X = sqrt(var X) Q3 Consider the random variable X whose density is given by f(x) = ((x-5)^2)/c a) Stoppa in varje X, ett i taget och summan av f(x) ska bli 1. Bryt sedan ut C. b) The moment generating function for f(x) should be the sum of some exponential functions k*e^(x*t) for x = {4,5,6,7}. Calculate this moment generating function. Find the coefficient in front of e^7t. Lösning: sätt in 7 i ekvationen och även C-värdet. --> ((7-5)^2)/6 = Dock ser det ut såhär: ( BRA FÖR NÄSTA UPPG) summan av ((x-5)^2)/c, from 4 to 7 -> 1/6*e^(t4) + 0*e^(t5) + 1/6*e^(t6) + 4/6*e^(t7) c) Use the moment generating function from part (b) to find

8 E[X] Lösning: -Derivera (1/6*e^(t4)) + (0*e^(t5)) + (1/6*e^(t6)) + (4/6*e^(t7)) -SÄTT t=0 -SUMMERA ALLT d) Use the moment generating function from part (b) to find E[X^2]. Lösning: -second derivate (1/6*e^(t4)) + (0*e^(t5)) + (1/6*e^(t6)) + (4/6*e^(t7)) -sätt t = 0 -summera e) visselpipa X = E[X^2] - E[X]^2 Q4 The probability that a wildcat well will be productive is 1/15. Assume that a group is drilling wells in various parts of the country so that the status of one well has no bearing on that of any other. Let Equation 314 denote the number of wells drilled to obtain the first strike. a) 1 b) E[X] = 1/p c) Var X = q/p^2, där q = 1-p E[X^2] = Var X + E[X]^2 d) visselpipa^2 = Var X e) visselpipa = sqrt(var X) f) Formeln: 1-(f(1)+f(2)), där f(x) = (1-p)^x-1 *p Lösning: 1 - (((1-(1/15))^0 * 1/15) + ((1-(1/15))^1 * 1/15)) Q5(Barnen) The probability that a child is female is 0.48, independently of the sexes of the other children. a) In a family with 6 children, what is the probability of 5 females or fewer? Lösning: sum (binom(6,x)*0.48^x * (1-0.48)^(6-x)), 0 to 5 b) What is the probability of more than 5 females? Lösning: 0.48^6, alltså att alla är shemale. c) What is the probability of 5 females or more? Lösning: sum (binom(6,x)*0.48^x * (1-0.48)^(6-x)), 5 to 6 Q6 In 41 tosses of a fair coin what is the probability of obtaining between 18 and 24 heads (inclusive)? Lösning: sum (binom(totkast,x)*0.5^x*0.5^(totkast-x)), x=minheads to maxheads (Magnus mort-script) Q7 Husmäklare får sina arvoden vid varje försäljning. En nybliven husmäklare försöker uppskatta sin inkomst genom att försöka uppskatta antalet hus han kommer att sälja under en månad. Genom att använda data från andra mäklare på kontoret

9 sammanställer han följande tabell: Antal hus Sannolikhet a) Hur stor är sannolikheten att mäklaren inte får något arvode alls? 0.02 b) Hur stor är sannolikheten att mäklaren säljer mer än 2 fastigheter under en månad?

10 = 0.65 c) Hur stor är sannolikheten att mäklaren säljer antigen 0 eller 1 fastigheter under en månad = 0.05 Q8 Av 15 komponenter är 5 felaktiga. På hur många sätt kan man välja 6 komponenter så att man erhåller exakt 2 felaktiga om den ordning komponenterna erhålles i inte betraktas? Lösning: binom(antal som fungerar, antal fungerande som du vill plocka ut) * binom(antal som är sönder, antal som är sönder som du vill ha) ----> binom(10,5) * binom(4,2) = 2100 Q9 I Göteborg, Borås, Alingsås, Kungälv och Kungsbacka bor 6, 4, 3, 3 respektive 2 personer som arbetar i ett företag. Av dessa väljs 4 ut för att delta i en arbetsgrupp. Om valet av deltagare sker på måfå beräkna sannolikheten att alla deltagare kommer från samma stad. Bara från 2 städer kan det ske (Gbg: 6 och Borås: 4) Antal personer: 18 ((6 ncr 4) + (4 ncr 4)) / (18 ncr 4) Q10 Antalet gånger som folk mellan års ålder går på gym i Göteborg har följande sannolikhetsfördelning: N besök Sannolikhet Vad är det förväntade antalet gånger dessa individer är på gym? (N1 besök * sannolikhet)+(n2 besök * sannolikhet)+(n3 besök * sann..

11 Q11 Antalet gånger som folk mellan års ålder går på gym i Göteborg har följande sannolikhetsfördelning: N besök Sannolikhet Vad är standardavvikelsen för antalet gånger folk är på gym i veckan? Varians = E[X^2] - E[X]^2 = σ^2 Standardavvikelse = sqrt( E[X^2] - E[X]^2 ) = σ (sigma) (1^2* ^2* ) - (1* * )^2 = ans sqrt(ans) Q12 Ett företag har upptäckt att när man anlitar en speciell konsult för att få skrivhjälp så förekommer antal skrivfel per sida, ξ, enligt följande sannolikhetsfördelning: ξ = x P(ξ = x) a) Vad bör summan av sannolikheterna bli om P(ξ = x) skall bli en sannolikhetsfördelning? (kontrollera!) 1

12 b) Vad är sannolikheten att man finner högst 3 fel på en slumpmässigt vald sida? = c) Vad är sannolikheten att man finner åtminstone 5 fel på en slumpmässigt vald sida? = d) Beräkna väntevärdet för antal skrivfel per sida. Väntevärdet E[X] = (0* * * ) e) Beräkna standardavvikelsen för antal skrivfel per sida. Standardavvikelse = sqrt( E[X^2] - E[X]^2 ) = σ (sigma) (1^2* ^2* ) - (1* * )^2 = ans sqrt(ans) Q13 Följande tabell visar sannolikheter för antal datorsystemfel vid ett företag under ett visst kvartal: a) Vad bör summan av sannolikheterna bli om det skall bli en sannolikhetsfördelning? (kontrollera!) Lösning: 1!!!! b) Vad är sannolikheten att det blir färre än två fel under ett visst kvartal? Lösning: Lägg ihop sannolikheten för 0 fel och 1 fel. c) Vad är sannolikheten att det blir fler än två fel under ett visst kvartal? Lösning: Summera sannolikheten för 3 och 4+ fel!!! d) Vad är sannolikheten att det blir åtminstone ett fel under ett kvartal? Lösning: 1 - sannolikheten för 0 fel e) NEJ Q14 Vid en kvalitetskontroll upptäcker man att de tillverkade enheterna kan ha två sorters fel, missfärgning och deformation. De två felen uppkommer oberoende av varandra. En tillverkad enhet kan alltså ha båda felen. Missfärgning finns hos 6% av alla kontrollerade enheter och deformation hos 2%. Om man vill rätta till felen så att enheten skall gå att sälja så tillkommer en kostnad på 450 kronor för enbart omfärgning. Om man vill rätta till en deformation så måste man även färga om enheten även om det inte har varit fel i färgningen från början. Tillrättning av en deformerad enhet inklusive omfärgning kostar 2000 kronor. a) Vad är sannolikheten för inga tilläggskostnaden? Lösning: komplementet för ena felet * komplementet för andra felet ---> 0.94 * 0.98 = b) Vad är sannolikheten för tilläggskostnaden för deformation (med ommålning)? Lösning: 0.02 (lol, samma som sannolikheten för felet) c) Antag att en felfri enhet kostar 5800 att tillverka från råmaterial till färdig produkt. Om man tar hänsyn till de kostnader som det kostar att rätta till de defekta enheterna, vad är

13 det minsta pris som fabriken måste ta ut för att tillverkningen skall gå med vinst? Lösning: * *2000 = 5867 d) Vilket är det troligaste antal fel som uppkommer vid tillverkningen? Lösning: 0 (lol) Q15 Sannolikheten att ett barn är en flicka är 0.48, oberoende av de andra barnens kön i familjen. a) I en familj med 3 barn, vad är sannolikheten att 2 eller färre är flickor? = 0.52 (0.52^3 + (0.48 * 0.52) + (0.48 * 0.52) + (0.48 * 0.52)) = sannolikheten att det är en eller färre: 0.52^3 + (0.48 * 0.52) b) Vad är sannolikheten for mer än 2 flickor? 1 - ans c) Vad är sannolikheten för 2 eller fler flickor??? sannolikheten för 1 eller fler flickor: 1 - (ans)^2 Q16 The Ruritanian lottery requires that you pick a set of 4 distinct numbers from 44.

14 a) What is the probability that the first of your 4 numbers is the first number to come out of the draw? 1/44 b) What is the probability that the first number out of the draw is one of your 4 numbers? 4/44 c) What is the probability that none of your numbers is the first one out of the draw? 40/44 or (1 - ans from above) Uniform distribution Q1 A random variable X takes the values 1 to 3 with probabilities that are described by the discrete uniform distribution. Find the expected value of the random variable 3*X^2 + 3*X + 5 ( (3*1^2 + 3*1 + 5) + (3*2^2 + 3*2 + 5) + (3*3^2 + 3*3 + 5) )/3 Binominal Distribution Q1 The odds of winning in the National Lottery can be found by considering the probability of selecting six correct numbers at the time of buying a ticket. The number of ways of choosing a subset of 6 numbers from 49 is (49 ncr 6) = So the overall probability of picking a winning six number is 1/ The Ruritanian lottery requires that you pick a combination of 6 numbers from 50. What is your chance of winning?

15 a) One in (give exact integer): 50 ncr 6 = b) What is your chance of having no number correct? (44 ncr 6)/(50 ncr 6) c) What is your chance of having precisely one number correct? ((44 ncr 5) * 6 )/(50 ncr 6) Q2 En elektriker skall göra en elektrisk installation där 8 kablar skall passas in i lika många uttag. Tyvärr saknar han kopplingsschema. På hur många olika sätt kan han göra felkoppling? (8 npr 8) - 1 Q3 likadan som Q1 fast på svenska Q4 Ett prov består av 12 frågor av typen "multiple choice". Varje fråga har 4 alternativ, där en av dessa är rätt. En oförberedd student svarar slumpmässigt på frågorna utan att ha en aning om de rätta svarsalternativen. a) Vad är sannolikheten att studenten svarar rätt på 5 frågor? Lösning: (binom (12,5)) * (1/4)^5 * (1-1/4)^(12-5) b) Om godkänd gränsen går vid 4 rätt besvarade frågor utav 12, vad blir då sannolikheten att studenten klarar provet? Lösning : sum(binom(12,x)*(1/4)^x*(1-(1/4))^(12-x)), 4 to 12 c) Vad är väntevärdet för binominalfördelningen i uppgiften? Testa gärna en gång att räkna ut väntevärdet både med summa formeln från S2 och med väntevärdesformeln för binominalfördelningen och se att ni får samma resultat! Lösning: väntevärde = n*p n = antal frågor p = p; d) Vad är standardavvikelsen för binominalfördelningen i uppgiften? Testa gärna en gång att räkna ut standardavvikelsen både med summa formel från S2 och med roten ur variansen för binominalfördelningen och se att ni får samma resultat! Lösning: sqrt(np(1-p))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Q5 En högskola använder sig av nivågrupperad undervisning. När man tilldelar eleverna en grupp så använder man sig av resultatet från ett diagnostiskt test av typ multiple-choice. Testet består av 11 frågor med vardera 3 svarsalternativ, varav ett är rätt. För att hamna i grupp 1 så skall antal rätt besvarade frågor vara 3 eller mindre, i grupp 2 mellan 4 och 7 rätt och i grupp 3 minst 8 rätt. Antag att en student inte alls kan svaret på någon av frågorna utan väljer slumpmässigt bland svarsalternativen. a) Hur stor är chansen att få alla rätt? Lösning: (1/3)^11 b) Hur stor är chansen att få noll rätt?

16 Lösning: (2/3)^11 c) Hur många rätt kan han förvänta sig att få? Lösning: Väntevärde = n*p n = antal frågor p = p; d) Hur stor chans har han att komma i grupp 3?(Alltså 8+ rätt) Lösning: sum (binom(11,x)*(1/3)^x*(1-(1/3))^(11-x)), 8 to 11 e) Antag att tiden tar slut när han har svarat på fyra frågor. Hur stor är chansen att han kommer till grupp 2?(4 av 4 rätt) Lösning: (1/3)^4 f) Vad är väntevärdet för binominalfördelningen i uppgiften? Lösning: Samma som i C). g) Vad är standardavvikelsen för binominalfördelningen i uppgiften? Lösning: sqrt(np(1-p))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Q6 Man kastar ett symetrisk mynt 57 gånger. Vad är sannolikheten för att få mellan 14 och 35 kronor (inklusivt)? Lösning: sum (binom(57,x)*(0.5)^x*(0.5)^(57-x)), 14 to Discrete random variables - Geometric distribution Q1 It is known that the probability of being able to log on to a computer from a remote terminal is Let Equation 314 denote the number of attempts that must be made to access the computer. Find the closed form-expression for Equation 508, the probability density function for Equation 314. Use then this formula to calculate the first four terms of the density table: Lösning: f(x) = ((1-p)^(x-1)) * p f(1) = ((1-0.78)^(1-1) * 0.78 f(2) = ((1-0.78)^(2-1) * 0.78 f(3) = ((1-0.78)^(3-1) * 0.78 f(4) = ((1-0.78)^(4-1) * 0.78 e) Find the closed-form expression for Equation 674, the cumulative density function for Equation 314. Use then this formula to calculate the probability that at most four attempts must be made to gain access to the computer.

17 q = 1-p Lösning: 1 - q^4 f) Use the formula for Equation 674 to calculate the probability that at least five attempts must be made to gain access to the computer. Lösning: 1 - svaret i e) Continuous random variables - Continuous random variables Q1 Some plastics in scraped cars can be stripped out and broken down to recover the chemical components.... (integral (28 to 112) of C* 1/x) = 1 ger c*log(4)=1 (OBS log är ln I wolfram, och tänk på punkt) C * ln(28) + D = 0 där D är konstanten Q2 Find -(C*ln(33) + D (C*ln(92) + D)) (Integral (28 to 112) x * f(x)) Sqrt((Integral (28 to 112) x*x * f(x)) - (Integral (28 to 112) x * f(x))^2) Frekvensfunktionen av en triangelformad kontinuerlig fördelning i området från 10 till 15 ges av följande formel f(x) = 0.08 (x - 10) Integral (10 to 15) 0.08*x*(x-10) sqrt((integral (10 to 15) 0.08*x*x*(x-10)) -(Integral (10 to 15) 0.08*x*(x-10))^2) Q3 Låt ξ vara en kontinuerlig stokastisk variabel med frekvensfunktionen: övrigt. 0 för (integral (2 to 3) Cx^2-40x ) =1 (avrunda till närmsta heltal) C = 8 Beräkna P( ξ < 2.35 ). (integral (2 to 2.35) Cx^2-40x ) Beräkna P( ξ > 2.15 ).

18 1 - (integral (2 to 2.15) 8x^2-40x ) Beräkna P( 2.35 < ξ < 2.55 ). (integral (2 to 2.55) 8x^2-40x ) - (integral (2 to 2.35) 8x^2-40x ) Beräkna P( ξ < 2.1 ξ < 2.55 ). (integral (2 to 2.1) 8x^2-40x )/(integral (2 to 2.55) 8x^2-40x ) Väntevärde: integral (2 to 3) x(8x^2-40x+50.33) Standardavvikelse: sqrt(integral (2 to 3) xx(8x^2-40x+50.33) - (integral (2 to 3) x(8x^2-40x+50.33))^2) Q4 Låt ξ vara en kontinuerlig stokastisk variabel med frekvensfunktionen: f(x) = C* x 2 *(x-1) för 0 < x < 1, 0 för övrigt. integral (0 to 1) C*x^2*(x-1) = 1 C=-12 0 för att utanför är det definerat som noll För 0 < x < 1 antar fördelningsfunktionen formen: A* x 4. +B* x 3. Bestäm A: (integral (0 to t) -12x^3 + 12x^2 = 4 t^3-3 t^4 A=-3 eftersom den är framför t^4 termen. Bestäm B: (integral (0 to t) -12x^3 + 12x^2 allt har fördelats, dvs 1 integral (0 to 1) x(-12*x^2*(x-1)) = E[X] integral (0 to 1) xx(-12*x^2*(x-1)) - (integral (0 to 1) x(-12*x^2*(x-1)))^2 = Var[X] = E[X^2] - (E[X])^2s Q5 Antag att, och är tre oberoende stokastiska variabler med väntevärdena 4.7, 3.3 och 4.8 samt standardavvikelserna 2, 1.3 och 1.9. Vi har följande stokastisk variabel:. Bara gör uträkningen med vänte sqrt(4.6^2*standardavvikelse^2 + osv.) standardavvikelse^2 är Var[X] Obs (-4)^ Continuous random variables - Uniform distribution Q1 The cost of a flat in a particular city district is uniformly distributed with a minimum of and a maximum of SEK. What is the probability that the cost of a new flat is between and SEK? ( )/(132-87) What is the probability that the cost of a new flat is less than SEK? (111-87)/(132-87) What is probability that the cost of a new flat is exactly SEK? 0 Not exactly ? 1 för att ta bort en ur en oändlig mängd gör inte att den slutar vara oändlig. Q2 The lateness of a certain train is recorded over a long period and is found to be randomly uniformly distributed between 0.8 and 10.7 minutes. a) What is the probability that the train no more than 3.6 minutes late? (3.6-.8)/( ) b) What is the probability that the train is more than 9.7 minutes late?

19 1-((9.7-.8)/9.9)) c) What is the probability that the train no more than 0.8 minutes late? 0 Q3 Slaktkycklingars vikt är rektangelfördelad med minimum 1.8 kg och maximum 3 kg. a) mellan 2 och 2.9 kg?.9/1.2 b) mer än 2 kg? 1-((2-1.8)/1.2) c) exakt 2.3 kg? 0 Q4 Betrakta frekvensfunktionen för en rektangelfördelad variabel med parametrarna 5 och 12. a) Vilket värde har frekvensfunktionen för x mellan 5 och 12? 1/(12-5) b) Väntade: integral (5 to 12) x(1/7) c) Standardav: sqrt(integral (5 to 12) xx(1/7) - (integral (5 to 12) x(1/7))^2) Q5 Som Q Continuous random variables - Normal distribution Q1 Use Help / Tables for the standard Normal distribution to find the required values of z. Mean = 0 Sdev=1 P( Z < z ) = Leta på help table low P( Z > z ) = Leta på help table high P( 0.69 < Z < z ) = > P(0.69) NORMAL LOW + DET SOM STÅR EFTER LIKATECKNET. SEN PASTA IN DET I INVERS LOW TABLE! P(z < Z < 0.77)= > P(0.77) NORMAL HIGH + DET SOM STÅR EFTER LIKATECKNET. SEN PASTA IN DET I INVERSE HIGH TABLE! Q2 The daily amount of water consumed by twenty year olds is known to be normally distributed with mean 1.2 litres and standard deviation 0.5 litres. a) If I randomly select a twenty year old, what is the probability that he/she drinks less than 0.9 litres of water per day? Fyll i help table low; x = 0.9, mean = 1.2 och sdev = 0.5 b) What is the probability that the mean amount of water consumed per day by 6 randomly selected twenty year olds is between 1 and 1.5 litres? Stoppa in i help table low; X-värden ( )/(0.5/sqrt(6)) = f

20 (1-1.2)/(0.5/sqrt(6)) = g mean = 0 sdev = 1 f -g c) If I randomly select 4 twenty year olds, what is the probability that none of them drink more than 2.15 litres of water per day? Fyll i help table low; x = 2.15 mean = 1.2 och sdev = 0.5 (svar av helptable)^4 Q3 P( Z < z ) = Help table low P( Z > z ) = Samma svar hitta z så att P( Z < z ) = Samma svar med motsatt tecken P( Z > z ) = Samma som förra P( 0 < Z < z ) = P(z)-P(0)= P( z < Z < 0 ) = Samma svar motsatt tecken Q4 liknar Q1 Q5 Den stokastiska variabeln är normalfördelad med väntevärdet 19 standardavvikelsen 4. Sannolikheten P( 11.4 < < 23.4 ) är det samma som sannolikheten P( < < ) där är en standardiserad normalfördelad stokastisk variabel motsvarande. De standardiserade motsvarigheterna för värdena 11.4 och 23.4 är: (11,4-19)/4 = z1 (23,4-19/4=z2 Q6 Vikten av 500-grams kaffepaket är normalfördelad med μ = 510 gram och σ = 5 gram.sa avvikelse 5 väntevärde 510 a) mindre än x gram är 0.31 INVERSE Table low b) mer än x gram är 0.7 INVERSE Table high c) mellan 495 och x gram är GÖR SÅHÄR::: P(495) TABLE NORMAL LOW SEN PASTA IN I TABLE LOW INVERS!!! d) P(495) TABLE NORMAL HIGH SEN PASTA IN I TABLE HIGH INVERS!!! e) mindre än 501 gram eller mer än x gram är ds Gör low på 501 och minus P(501) sedan hitta rätt på high. Q7 Årsnederbörden i mm på en viss ort antas vara normalfördelad med μ = 324 mm och σ = 24 mm. Årsnederbörden olika år antas vara oberoende. Bestäm sannolikheten att under 10 år årsnederbörden

21 åtminstone 1 år överstiger 375 mm. Help table High, Mean = 324, Sdev = 24 och x = (1-(Svar av helptable))^10 Q8 Vid tillvärkning av tandkräm blandar man ihop en grundpasta med tilsatser som färgämnen, smakämnen, slipmedel med mera. Grundpasta kommer i färdiga paket vars innehåll är normalfördelad med 111 kg massa i snitt och standardavvikelse 1.9 kg. För en viss sorts tandkräm kommer tillsatserna färdigdoserade i paket vars innehåll är normalfördelad med 12 kg massa i snitt och standardavvikelse Man blandar noga ihop grundpastan med tillsatserna till färdig tandkräm. Väntevärdet för färdig blandning: = 123kg Standardavvikelsen för färdig blandning: σ^2 = (σ1)^2 + (σ2)^2, σ = sqrt(1.9^ ^2) = Sannlikhet för massa av färdig blandning mer än kg: NORMAL TABLE HIGH MED SVAREN FRÅN A OCH B PÅ MEAN OCH VISSELPIPAN! Mulitvariate random variables Q1 In a random survey of 245 patients suffering from a respiratory complaint they were diagnosed as SARS, flu, or anything else (described as "cold"). The numbers showing as their main symptom, fever or swollen glands or respiratory pain, are given below: SARS Flu Cold Row totals Fever Swollen glands Respiratory pain Col totals a) Estimate the probability that a randomly selected Flu case has, as main symptom, Fever. 20/57 b) Estimate the probability that a randomly selected person with Swollen glands is suffering from Cold. 51/72 Q2 A technician attends a car that won't start. He knows that 50 % of such cases involve an ignition problem, 28 % of them involve a fuel problem, and the rest of them involve a starter motor problem. In 54 % of cases where there is an ignition problem there is also a problem with lights. In 68 % of cases with a starter motor problem there is also a problem with lights. In the case of a fuel problem there is never a problem with lights.

22 a) If the car won't start and has a lights problem, what is the probability that it has a starter motor problem? (0.50 * 0.54)+(0.22 * 0.68) -> (0.27)+(0.1496) = / = b) If the car won't start and has no lights problem, what is the probability that it has a fuel problem? Sum(alla fall med hel lampa) -> (0.50 * 0.46) (0.22 * 0.32) = / = Q3 Given a bivariate distribution in which the two random variables are A and B, the variance of A is 3.4 and the variance of B is 7.1. a) Find the variance of the sum A+B if the covariance of A and B is Cov(A,B) * 2 + (Var A) + (Var B) -> -1.8 * b) What is the coefficient of correlation of A with B? Pab = Cov(A,B)/sqrt((Var A)*(Var B)) Q4 The discrete joint density for (X,Y) is constant (ie: uniformly distributed) on the square defined by: x = 15, 16, 17,...,42 y = 59, 60, 61,..., 85 a) Calculate this constant (42-(15-1))*(85-(59-1)) = 756 svar 1/756 = b) Find the marginal density for X that is fx(x). svar: 1/(42-(15-1)) = c) Find the marginal density for Y that is fy(y) svar: 1/(85-(59-1)) = d) Are X and Y independent? svar: Ja, testa om a = b*c e) Without doing any additional computation, find pxy svar: Vi försöker hitta korrelationen mellan x och y, vilket är lika med noll eftersom inga element är gemensamma. Vi kan även räkna ut Cov(X,Y) och ifall detta är lika med noll så är även korrelationen lika med noll, vilket det är i vårt fall. Q5 a) The joint density for is given by:. WOLFRAMALPA: double integral calculator(bara DETTA, FYLL I RESTEN SEN), TRYCK PÅ domain of integration for 1st variable domain of integration for 2nd variable X-VÄRDET FÖRST.

23 1 = 16C C = 1/16 b) Find the probability. Detta är samma sak som P(0 < X < 1.4 and 1.6 < Y < 3). Använd återigen Wolfram Alphas double integral calculator, justera först övre och undre gränser för respektive integral med C-värdet från uppgift a: svar: c) Find the marginal density function for. This function should have the form:. Provide this constant. VANLIG INTEGRAL, med C-värdet från uppg. a) * funktionen. Tryck på domain off integration och variable. Fyll i y på variable och intervallet för y i lower och higer limit. SVAR: det framför x, alltså d) Samma som förra uppgiften fast sätt variabeln till x och definitionsmängden för x. SVAR: 0.25 e) Are X and Y independent? De är oberoende om och endast om fxy(x,y) = fx(x)*fy(y), för alla x och alla y. fxy(2,2) = 2^3*2 = 16 = fx(2)*fy(2) => oberoende. f) Find the probability P(X < 1.4). Ta värdet i uppg c) * X:et i din funktion och integrera. SVAR: e) Vi vet att X och Y är oberoende av varandra, alltså spelar det ingen som helst roll vad Y har för värde, svaret blir detsamma som i deluppgift f. Q6 a) Vad blir värdet på X? svar: antal personer - (summan av det som i varje kolumn) b) Vad är sannolikheten at en slumpmässigt vald deltagare i undersökningen är äldre än 35 år? svar: summan av de som är äldre än 35 / antal personer. c) Räkna ut sannolikheten att en slumpmässigt vald deltagare i undersökningen äter ute mer än två gånger. svar: summera de som äter ute mer än två gånger / antal personer.

24 d) Vad är sannolikheten att en slumpmässigt vald deltagare är mellan 25 och 35 år och äter aldrig ute? svar: de som aldrig äter ute mellan 25 och 35 / antal personer. Q7 Kolla andra pdf:n för helvete. Q8 Andra för helvete.

MATEMATISK STATISTIK FÖR V OCH L ÖVNINGSMATERIAL CENTRUM SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HT 2012. Matematikcentrum Matematisk statistik

MATEMATISK STATISTIK FÖR V OCH L ÖVNINGSMATERIAL CENTRUM SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HT 2012. Matematikcentrum Matematisk statistik MATEMATISK STATISTIK FÖR V OCH L ÖVNINGSMATERIAL HT 2012 Matematikcentrum Matematisk statistik CENTRUM SCIENTIARUM MATHEMATICARUM Innehåll 1 Innehåll 1 Övningsuppgifter 3 2 Lösningar 35 2 Matematisk statistik

Läs mer

Sannolikhetslära. 19 februari 2009. Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott?

Sannolikhetslära. 19 februari 2009. Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott? Sannolikhetslära 19 februari 009 Vad är en sannolikhet? I vardagen: Vad är sannolikheten att vinna om jag köper en lott? Borde jag ta paraply med mig till jobbet idag? Vad är sannolikheten att det kommer

Läs mer

MINITAB i korthet. release 16. Jan-Eric Englund. SLU Alnarp Kompendium 2011. Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems

MINITAB i korthet. release 16. Jan-Eric Englund. SLU Alnarp Kompendium 2011. Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems MINITAB i korthet release 16 Jan-Eric Englund SLU Alnarp Kompendium 2011 Område Agrosystem Course notes Swedish University of Agricultural Sciences Department of Agrosystems Jan-Eric Englund är universitetslektor

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs Clas Bergström 005-08-9 Kurs Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 004/005 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen omfattar

Läs mer

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015

Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Räkna med variation Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens mars 2015 Innehåll 1. Beskrivning av data 2. Grundläggande sannolikhetsberäkningar 3. Fördelningar 3.1 Diskreta fördelningar

Läs mer

Avvikande basområden ett problem vid befolkningsprognos

Avvikande basområden ett problem vid befolkningsprognos Matematisk statistik Stockholms universitet Avvikande basområden ett problem vid befolkningsprognos Karin Fägerlind Examensarbete 2006:20 Postal address: Matematisk statistik Dept. of Mathematics Stockholms

Läs mer

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA Det här är en manual för dig som planerar att åka över till USA för att kombinera collegestudier med din golfsatsning. Vi har samlat fakta om ansökningsprocessens

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What did you study during your exchange? Scandinaviska studier

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 8. What did you study during your exchange? Scandinaviska studier Enskilda enkäter för Utbytesrapport/exchange report Person 77 Basic Information 1. Name Camilla Thorén 2. E-mail address: milla.thoren@gmail.com 3. Exchange university University College London 4. City

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

SF1901: Övningshäfte

SF1901: Övningshäfte SF1901: Övningshäfte 24 september 2013 Uppgifterna under rubriken Övning kommer att gås igenom under övningstillfällena. Uppgifterna under rubriken Hemtal är starkt rekommenderade och motsvarar nivån på

Läs mer

Riskbedömning och abonnemangstandvård

Riskbedömning och abonnemangstandvård Anders Jonsson Riskbedömning och abonnemangstandvård Risk assessment and contract dental care Statistik C-uppsats Datum/Termin: Juni 008/VT 08 Handledare: Christian Tallberg Examinator: Abdullah Almasri

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET

PERSONALBAROMETERN UTVECKLINGSPROJEKTET UTVECKLINGSPROJEKTET PERSONALBAROMETERN Innehållet i detta dokument är konfidentiellt och endast avsett för anställda inom Information Tools Scandinavia AB samt de personer som deltar i utvecklingsprojektet

Läs mer

7-2 Sammansatta händelser.

7-2 Sammansatta händelser. Namn: 7-2 Sammansatta händelser. Inledning Du vet nu vad som menas med sannolikhet. Det lärde du dig i kapitlet om just sannolikhet. Nu skall du tränga lite djupare i sannolikhetens underbara värld och

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report Person 73 Basic Information 1. Name Cecilia Rydén 2. E-mail address: cecilia.ryden@hotmail.com 3. Exchange university California State University Fullerton 4. City Fullerton 5. Country USA 6. First semester

Läs mer

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata

En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata En undersökning av implementering av olika reservsättningsmetoder med inriktning på hur modellerna passar för kort- respektive långsvansat skadedata Jenny Areskogh Masteruppsats i matematisk statistik

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys

Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys Abstract Attitudes in young students who work on the black Results of focus group surveys During 2005 the Swedish Tax Agency carried out a quantitative survey of black work, see also Appendix 14. It discovered

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 43/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 43/2013. Företagsekonomi. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Kundlojalitet hos tränings- och motionsanläggningar på Åland Susanne Sirén Högskolan på Åland serienummer 43/2013 Företagsekonomi Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Modellering av kostnaden för excess of loss

Modellering av kostnaden för excess of loss Matematisk statistik Stockholms universitet Modellering av kostnaden för excess of loss återförsäkring Andreas Ericsson Examensarbete 2004:14 Postadress: Matematisk statistik Matematiska institutionen

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer