< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: < till >

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym <2xProb> Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA: < kr> Sökande organisation: <SLU> Projektledare: <Paul Geladi> Projektperiod: < till > 1 Sammanfattning 1 (5) De höga miljökraven vid hanteringen av massatvätt ger också stora kostander för massaindustrin. Det finns olika metoder för att mäta tvättförluster i massatvättar t ex via natriumbestämning eller med mätning av COD offline. För styrning online används ibland konduktivitet. PulpEye AB har utvecklat en prototyp, prob1, för optisk mätning av COD online. I denna förstudie skall vi använda den samt en nära infraröd (NIR)-mätare (RedEye) prob2 för att undersöka om det finns korrelation mellan mätmetoderna. Vidare är det värdefullt att undersöka vilken extra kemisk information om tvättförlusterna NIR- metoden kan ge och om en kombination av mätresultat från de båda proberna kan ge önskat styrinformation till tvättprocessen. SLU, Institutionen för Skogens biomaterial och teknologi (SBT) och PulpEye AB, med stöd av ProcessIT (Umeå Universitet) kommer att utföra den tekniska installationen i processen, genomföra mätserier och utföra slutliga beräkningar och tolkningar, samt rapportera resultatet. Bruket SCA ger tillgång till process strömmar och bakgrundsdata om flöden, COD mätningar på labb etc. 2 Projektets bakgrund Olika massabruk har olika strategier för att styra sina massatvättar och får därmed varierande resultat och kostnader för hantering av avloppsvattnet. Syftet med projektet är att utveckla dubbelprob teknik som möjliggör bättre styrning av massatvätten och därmed minskar kostnader för den. Tidigare har PulpEye AB utvärderat en metod för mätning av COD-online baserat på teknik från PulpEye:s kappatalsmätare. Detta utfördes i sammarbete med SCA Obbola, SCA Östrand och ProcessIT (Umeå universitet). Resultatet från försöket som utfördes på SCA-Obbola visade att det finns användbar information i metoden, dock krävs det längre och mer omfattande försök för att tekniken fullt ut skall kunna utvärderas. Under kommande vinter skall därför utrustningen dubbelprob installeras och utvärderas i en provpunkt i massatvätten hos SCA Obbola Pulpeye har framgångsrikt utvecklat analysatorsystemet RedEye för spektroskopisk mätning direkt i industriprocesser. RedEye kan konfigureras för mätning i UV/VISeller NIR-området. För provtagning finns möjlighet att använda både flödesceller och insticksprober beroende på applikation. Detta möjliggör mätning i allt från vätskor till tjockare suspensioner och pulver. SLU-SBT har stora erfarenheter av NIR spektroskopi och multivariata beräkningar och har tidigare arbetat med NIR-mätningar i avloppsflöden från olika industrier b.la.

2 2 (5) cellulosaindustrins. Den tidigare erfarenhet av samarbeten mellan SBT, Pulpeye, Process IT och lokala industripartners gör att det finns en excellent basis för det nya samarbetet som beskrivs här. Tidigare samarbeten mellan SLU och Pulpeye med stöd av ProcessIT beskrivs i några rapporter i referenslistan. 3 Projektets idé och potential Genom att mäta egenskaper på tvättvätskan i massaindustrin före och efter ett tvättsteg får man tillgång till styrbara parametrar. Idén är att testa online mätning med två prober och att utvärdera om man genom att kombinera de båda mätmetoderna kan erhålla bättre information. Resultatet kan användas till att t.ex. optimera vattenförbrukning eller till att ändra kemiska egenskaper på vätskan. Tidigare samarbeten mellan SBT, ProcessIT, Pulpeye och lokala processindustirer har gett lovande resultat, men med för korta mätserier. Ett djupare samarbete med en mer avancerad prob kombination och en längre mätserie är önskvärt. I detta projekt skall vi testa två spektroskopiska prober parallellt och i samma processvattenflöde i en massatvätt anläggning. Målet i denna förstudie är att definiera en eller flera process variabler som kan användas för att styra/optimera vattenförbrukningen hos en massatvätt. Projektet syftar ytterst till att minska kostnaderna för massatvättprocessen i cellulosaindustrin. Efter avslutat projekt kommer det att finnas resultat som bildar ett beslutsunderlag för att gå vidare med en större ansökan. Leveranser: -en lång mätserie med multivariata dubbelprobresultat för en massatvätt -tillhörande processvariabler -multivariata modeller för att hantera erhållna datamängden -tolkning av data angående styrparametrar för massatvätter i generell -rapportering eller publicering 4 Aktörer SLU Skogens Biomaterial och Teknologi o Stor erfarenhet av NIR mätning, tolkning av data och kalibrering i samarbete med näringslivet. o Paul Geladi koordinator med lång erfarenthet av spektroskopisk mätning och multivariat modellering o Torgny Mossing expert på provtagning och industrikontakter o Josefina Nyström expert på datalagring och mutlivariat modellering PulpEye AB o Tillhandahåller proberna med styrdator och programvara för datainsamling o Mätteknik, bistår med insamling och preparering av prover online samt generering av mätdata.

3 3 (5) o Thomas Storsjö är expert på COD mätning, mätning i flöden, Pulpeye och Redeye instrumentering Umeå Universitet ProcessIT o ProcessIT förmedlar kontakter mellan processindustrin och FoUverksamhet på Umeå univ ersitet och SLU-Umeå. o Anders Jonsson är projektledare ProcessIT och har tidigare arbetat på SCA-packaging. SCA Packaging. ( vilket bruk som skall användas utreds.) o Tillhandahåller procesströmmar, kemiska analyser, mätdata och övrig bakgrundsinformation Parterna SBT, ProcessIT och Pulpeye har tidigare haft lyckade samarbeten inom den regionala processindustrier och inser värdet av att fortsätta och fördjupa samarbetet i framtiden. 5 Genomförbarhet Förberedelser Ett första steg är ett planeringsmöte med berörda parter. Syftet är att utreda vilket av möjliga bruk som bäst lämpar sej för den tekniska installationen och möjligheter till provtagning on-line i massatvätten. Vidare skall göras en kort litteraturstudie, en kort test av mätproberna på lab, utvärdering av provtagning och försöksplanering. Tid: 1-3 veckor Deltagare: SCA, Pulpeye, SBT, processit Installation Installation av mätproberna på det utvalda stället, igångkörning 1-2 veckor. Pulpeye har stor erfarenhet av att installera och testa mätprober, men installationen med 2 prober har aldrig testats och vi förväntar oss en rad praktiska problem i samband md detta. Deltagare: SCA (massatvätt), Pulpeye (Installation), SBT (dataanalys) Kontinuerlig mätning Det behövs minst 2 månaders mätresultat. Halvvägs multivariat dataanalys sker efter 1 månad. Under mätningarnas gång kommer data att analyseras semikontinuerligt för att upptäcka och undvika tekniska problem. Registrering av vanliga processdata sker i samarbete med bruket. Deltagare: SBT (insamling av data och delvis analys), SCA (processdata), Pulpeye (samling av data, kontroll av proberna, mjukvara) Dataanalys och tolkning Insamling av all data och komplett multivariat dataanalys. En del standard mjukvaraprogram kan användas, men p.g.a. projektets unika innehåll kan det behövas en del ny mjukvarautveckling (funktioner i Matlab). 3 veckor Tolkning av de multivariata data och analysresultaten. 1 vecka Deltagare: SBT (multivariat analys, gemensam tolkning), Pulpeye (gemensam tolkning), ProcessIT (gemensam tolkning)

4 4 (5) Rapportering Rapportskrivning och eventuellt vetenskaplig publicering. 4-6 veckor Rapporteringsseminarium för de samlade aktörerna, presentation på ProcessIT symposium (SCOPE), presentation på internationell konferens och i internationell litteratur. En del rapportering kommer nödvändigtvis att ske efter projektets avslutning. Deltagare: SBT, ProcessIT Ny ansökan Om lovande resultat erhålls kommer en ny ansökan för en större test och konstruktion av en kombinationsprob att skrivas.

5 5 (5)

Exempel på studentprojekt vid företag

Exempel på studentprojekt vid företag Exempel på studentprojekt vid företag Kursen Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet 3-15 hp Projekt utförda av civil- och högskoleingenjörsstudenter vid eller på uppdrag av företag inom ramen för

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Rapport Export II Luleå 2012-09-25

Rapport Export II Luleå 2012-09-25 Rapport Export II Luleå 20120925 1 Inledning InternetBay initierade 2005 ett arbete för att ta fram en arbetsmodell vars syfte var att hjälpa små företag att komma ut på en internationell marknad. Arbetsmodellen

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström

KULTURVERKSTAN 2004. Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström KULTURVERKSTAN 2004 Amanda Ramsin Afsaneh Monemi Elisabet Wilhede Maja Heurling Tina Lindström Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Vad är ett projekt 2 Idéfasen 3 2.1 Brainstorming 2.2 Synopsis 3

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Exempel på studentprojekt vid företag

Exempel på studentprojekt vid företag Exempel på studentprojekt vid företag Kursen Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet 3-15 hp Projekt utförda av civil- och högskoleingenjörsstudenter vid eller på uppdrag av företag inom ramen för

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Digitalt PrototypLabb

Digitalt PrototypLabb Digitalt PrototypLabb Visualiseringslabb Förstudie för genomförande Mats Brunell, projektledare Rolf Appelkvist, Ordf. i styrgruppen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås Rapport 2011-12-22 Förstudien

Läs mer

Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie.

Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie. Utveckling av förbättrad projekthantering i intranät En fallstudie. Development of improved project management in intranets A case study. Viktor Roos EXAMENSARBETE 2015 Datateknik Postadress: Besöksadress:

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt

STATISTICA Kurskatalog 2010 2011. Kunskap bär frukt TM STATISTICA Kurskatalog 2010 2011 Kunskap bär frukt Vårt mål är att underlätta ditt arbete! Att på ett korrekt sätt kunna bearbeta statistik är mycket viktigt. Förutsättningarna för detta är en kombination

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap

En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap En systemutvecklingsmetods möjlighet att fånga och överföra kunskap - En studie av RUP Magisteruppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd 17 juni 2005 Författare: Handledare: Bo Andersson LUNDS UNIVERSITET

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling

Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling 6 maj 2004 Framgångsrika Friska Företag (3F) - ett nationellt program för värdeskapande personalutveckling Sammanfattning Arbetslivet i Sverige har förändrats kraftigt det senaste decenniet. Strukturomvandling,

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030

Svensk kraftsamling kring numerisk simulering. Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 Svensk kraftsamling kring numerisk simulering Virtual Nation Strategisk forsknings- och innovationsagenda inom simulering för perioden 2014-2030 1 Denna agenda är framtagen inom ramen för Strategiska Innovationsområden,

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Den agila utvecklingen

Den agila utvecklingen Den agila utvecklingen En jämförelse mellan teori och praktik Agile Development A Comparison between Theory and Practice JENNIE HÄGGLUND JOHANNA FRE MARIA KARLSSON Examensarbete/Kandidatuppsats i Informatik

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer