Utbildning om KRAV och ekologisk produktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildning om KRAV och ekologisk produktion"

Transkript

1 Välkomna till Utbildning om KRAV och ekologisk produktion Norrbottens Läns Landsting 17 september 2014 Staffan Carlberg KRAV

2 Ekologisk grundkurs KRAV som organisation, mervärden Märkningar Ekologisk produktion EU och KRAV: skillnader och likheter Miljönyttan KRAV-certifiering av kök

3 Ekomarknaden 2013 Försäljningen 2013 upp 13% (Ekoweb) Totala försäljningsvärdet ca12 miljarder (drygt 4% av totala försäljningen av livsmedel i Sverige) ICA upp16% (+ 52% första halvåret 2014, + 62% kvartal ) COOP upp 22% (+ 37% första halvåret 2014)

4 Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan

5 KRAVs vision All produktion av livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

6

7 6 000 kunder (lantbrukare, fiskare, restauranger, mejerier, butiker) Varav ca 800 restauranger produkter 4,3% av dagligvaruhandelns omsättning (lika mycket som värdet av den offentliga sektorns inköp av livsmedel och måltidsverksamhet)* konsumenter * Konkurrensverket 2011

8 KRAVs ägare representerar hela branschen

9 KRAV har regler för allt som du kan äta (och lite till) Textil Fiskodling, fiske Svamp Biodling Produktionshjälpmedel Restaurang och storhushåll Växtodling, djurhållning Butik Förädling och import

10 Det är lätt att göra rätt Våra viktigaste mervärdesmärken gör det enklare att handla

11 Sammanställning mervärdesmärkningar Ekologiskt: Övriga kvalitetsmärkningar livsmedel: Miljömärkningar non food:

12 Matens miljöpåverkan % av klimatgasutsläppen från svenska hushåll kommer från livsmedel

13 Matens klimatpåverkan för olika steg i produktens livscykel Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-Rapport Nr

14 Vadå ekologisk? En ekologisk produkt har tagits fram med metoder som är skonsamma mot: Miljö Djuren Producenten och Konsumenten Ekologiska produkter kommer från produktion som kontrolleras enligt ett regelverk för ekologisk produktion, t.ex. KRAV eller EUförordningen.

15 Det är antingen ekologiskt eller inte Ett livsmedel är antingen ekologiskt eller o-ekologiskt. Det finns inget nästan ekologiskt Närproducerat eller egenodlat är inte detsamma som ekologiskt Endast certifierade livsmedel får säljas som ekologiska Ja! Nej!

16 Ekologisk produktion 1. Bra miljö 3. God hälsa 2. God djuromsorg 4. Socialt ansvar (KRAV)

17 1. Ekologiskt - Bra för miljön Skonar våra vatten Ökar den biologiska mångfalden Är aktsamt med jordens bördighet GMO är ej tillåtet

18 Växtproduktion Karens 2 år för marken Inga kemiska bekämpningsmedel får användas Förebyggande åtgärder mot skadegörare och ogräs Ingen handelsgödsel får användas Varierad växtföljd Material framtaget med stöd från Jordbruksverket

19 2. Ekologiskt - God djuromsorg Hänsyn till djurens naturliga behov och beteenden Tillgång till utevistelse och rekreation Ekologiskt foder och djuren äter mer grovfoder, dvs gräs och klöver Regler för slakt (endast KRAV) Rutinmässig förebyggande medicinering får inte förkomma

20 Djuromsorg för KRAV-grisar De är ute året om och har möjlighet att böka De kan ta ett svalkande gyttjebad på sommaren Suggorna har ströbädd och möjlighet att bygga bo De drivs inte på med elpåfösare vid slakt

21

22

23

24 3. Ekologiskt - God hälsa I ekologiska livsmedel hittar du aldrig: syntetiska färg-, smak- eller aromämnen konstgjorda sötningsmedel härdade fetter Tillsatser: Sverige (Livsmedelsverket) godkänner cirka 300 tillsatser EU-ekologiskt tillåter cirka 50 tillsatser KRAV tillåter endast cirka 40 tillsatser

25 4. Ekologiskt - Socialt ansvar (endast KRAVs regler) Produktionen får inte innebära brott mot mänskliga rättigheter Anställda minderåriga ska få delta i utbildning Arbetare ska få organisera sig fackligt KRAV följer ILO:s kärnkonventioner (International Labour Organisation)

26 Skillnader KRAV EU-ekologiskt KRAVs regler går längre inom vissa områden och innefattar fler områden Djuromsorg (hårdare regler för bl a djurens betesrätt, rekreation, förlossning, slakt) Klimatpåverkan Socialt ansvar Miljöskydd Fler regelområden, till exempel fiske, butiker och restauranger

27 Det är lätt att handla ekologiskt! EU-ekologiskt EU:s förordning om ekologisk produktion EU-ekologiskt är minimikravet för allt som kallas ekologiskt inom EU KRAV KRAVs regler för ekologisk produktion KRAVs regler har EU-ekologiska förordningen som grund, men har hårdare och bredare regler

28 Visst spelar det roll!

29 94% av åarna i Skåne innehåller bekämpningsmedel Länsstyrelsen Skåne 2010

30 Upsala Nya Tidning

31

32 Inköp KRAV/eko Uppsala Läns Landsting liter kg kg

33 Hur mycket bekämpningsmedel motsvarande några vanliga bekämpningsmedel sparade NLL på några livsmedel?

34 Norrbottens Läns Landstings inköp av ekologisk mjölk under 1 år liter

35 Hur mycket mindre Roundup (motsv) bara med hjälp av NLLs eko-mjölk? x 520st

36 Hur mycket mindre myrgift (motsv) bara med hjälp av NLLs eko-mjölk? x st

37 NLLs inköp av ekologiska bananer ett år kg

38 Hur mycket mindre Roundup bara med hjälp av NLLs eko-bananer? x 1600 st

39 Hur mycket mindre myrgift bara med hjälp av NLLs eko-bananer? x st

40 Och så värstingen

41 NLLs inköp av KRAV- och eko-kaffe kg

42 Hur mycket mindre Roundup bara med hjälp av NLLs eko-kaffe? x st (ca 1 flaska per kg kaffe)

43 Hur mycket mindre myrgift bara med hjälp av NLLs eko-kaffe? x st

44 Motsvarande antal hyllmeter, med ca 72 burkar per hylla: 4150 hyllmeter (4,1 km)

45 Burkarna efter varandra i en lång rad, antaget att de är 10 cm breda meter > 3 mil, dvs Luleå Råneå

46 Konventionell kaffeodling Tredje mest besprutade grödan i världen : 95 % minskning av fåglar Stor mängd döda och invalidiserade Omfattande vattenförorening

47 Ekologisk kaffeodling Ingen besprutning Samma eller större fågelpopulation som skogen Inga förgiftningar Ingen vattenförorening

48 Bekämpningsmedel i storsäljande vin STOCKHOLM. Fyra av Systembolagets tio mest säljande boxviner innehåller rester av bekämpningsmedel (pesticider), avslöjar TV4:s Kalla Gränsvärden för bekämpningsmedel i vin finns inte. Men jämfört med godkänd dos i dricksvatten låg vinvärdet som mest 55 gånger högre. Då hade det fått beteckningen otjänligt, säger forskningsledare Jenny Kreuger på SLU till Kalla fakta.

49 Kan man lita på systemet då?

50 KRAV-certifiering av restaurang Certifieringsbolag SWEDAC

51 Så blir mjölken från gården KRAV-certifierad - 1 Inbesiktning av lantbruket utförs av en revisor Både växtodling och djurhållning måste vara ekologiskt, revision sker årligen Djurens hälsa är mycket viktig, tillgång till bra betesmarker etc.

52 Så blir mjölken från gården KRAV-certifierad - 2 Ett KRAV-certifierat mejeri hämtar mjölken från gården Den ekologiska mjölken hanteras separat på mejeriet Mjölken tappas i KRAVmärkt förpackning Mejeriets rutiner revideras årligen enligt KRAVs regler

53 Revision i varje led ger pålitlig certifiering Kvarn Lantbruk Bageri Restaurang (KRAV)

54 Hur ser det ut i affären? Material framtaget med stöd från Jordbruksverket

55 Länder med högst konsumtion av eko, kronor Marknadsrapport 2014, KRAV

56 Ekomatsligan 2014 (siffror från 2013) Var är norra Sverige? Ekomatsligan 2014 Andel inköp av ekologiskt i % av totalt livsmedelsinköp

57 KRAV-certifiera restaurang och storhushåll Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: minst 25% eko, alt 15 livsmedel helt utbytta* minst 50% eko* minst 90% eko* * KRAV/EU-eko/MSC, varav minst 50% KRAV-märkt

58 Allmänt om restaurangcertifiering Redovisning av inköp En lägsta garanterad nivå av KRAV-märkta livsmedel i olika nivåer Inga rödlistade fiskar eller GMO-märkta livsmedel Miljöpolicy Personalens kunskaper om ekologisk produktion och KRAV

59 Några goda exempel Motala kommun Alvesta kommun Blekinge Läns Landsting Karlshamns kommun Grand Hôtel, Stockholm Uppsala Konsert & Kongress Malmö Opera Scandic Hotels PM & Vänner i Växjö Kronobergs Läns Landsting Choice Hotels Totalt ca 800 KRAV-märkta restauranger

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV

KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt NYHETSBREV TILL FÖRETAG ANSLUTNA TILL KRAV APRIL 2008 KRAV-märkningen det bästa valet! Foto: Kajsa Friberg Remiss om klimatregler KRAV driver ett projekt

Läs mer

Milko satsar på KRAV

Milko satsar på KRAV med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 10 MARS 2008 Milko satsar på KRAV Milko satte år 2006

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll

Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010 Ekologiskt i offentliga storhushåll Årets sponsor: 2010-04-27 Årets sponsor: Nytt KRAV-märke Medvetet val för en hållbar livsstil KRAV har tillsammans med medlemmar och kunder varit drivande inom

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Ekologiskt i offentliga storhushåll. tio goda exempel

Ekologiskt i offentliga storhushåll. tio goda exempel Ekologiskt i offentliga storhushåll tio goda exempel 2010 Innehållsförteckning sid Inledning 1 Lunds kommun 2 Uppsala läns landsting 3 Åre kommun 4 Malmö Stad 5 Svedala Kommun 6 Lärjedalens SDF, Göteborg

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

Ekologiska och konventionella grönsaker

Ekologiska och konventionella grönsaker PM 2003:06 Ekologiska och konventionella grönsaker Odling och miljöpåverkan Bakgrundsinformation till Konsumentverkets broschyr Handla ekologiskt 3, Mår du bättre om miljön mår bättre? Nyttigt att veta

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat S l a k t Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV ekonomisk förening Regler

Läs mer

Receptet på godare mat

Receptet på godare mat L i v s me d e l s f ö r ä d l i n g Receptet på godare mat Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G S O M Ä R K R A V - C E R T I F I E R A D E A R P R I L 2 0 0 6 Rekordhög kännedom om KRAV-märket KRAV har fått en

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

Frågor och svar om GMO

Frågor och svar om GMO Frågor och svar om GMO 140414 Om LRFs position angående GMO i foder och hållbarhetscertifierad soja 1. Är LRF för GMO? Ja, om de bidrar till en miljömässig och ekonomiskt mer hållbar utveckling, samt inte

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R - 2 0 0 4 Foto: Daniel Wester De KRAV-märkta räkorna har landats KRAV

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Mervä rde med ekologiskt ko tt

Mervä rde med ekologiskt ko tt Seminarium och dialogmöte på Garveriet i Floda den 3 oktober 2012 Mervä rde med ekologiskt ko tt Föreläsningar Marknadsutvecklingen för ekologiska livsmedel Cecilia Ryegård från Ekoweb gjorde en bred presentation

Läs mer

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg

10 Goda exempel. Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ekologiskt i storhushåll 10 Goda exempel Lunds Kommun Uppsala läns landsting Åre kommun Malmö Stad Svedala Kommun Lärjedalens SDF, Göteborg Ludvika Kommun Vaggeryd Kommun Torshälla SDF, Eskilstuna Borgholms

Läs mer

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion

Remissammanställning Kommissionens förslag till ny EU-förordning om ekologisk produktion 1(98) REMISSAMMANSTÄLLNING 2014-06-12 Dnr SJV 4.7.1335/14 Dnr SLV 1281-2014 Växt- och miljöavdelningen Ingrid Karlsson Göran Ekbladh Regelutvecklingsavdelningen Viveka Larsson Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31

Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31 1 2013-09-27 Rapport om uppföljning av vissa miljökrav i livsmedelsavtalet, för fem Dalslandskommuner och Säffle kommun, för perioden 2011-06-01 2012-05-31 Inledning Sex kommuner samverkar sedan länge

Läs mer

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg

KRAV-aktuellt. Interfood 07. Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september Plats: Svenska mässan i Göteborg Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 7 Interfood 07 Sveriges största ekologiska mötesplats Tid: 4-6 september

Läs mer

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris

KRAV-aktuellt. KRAV fick Konsumentpris Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V J U N I 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år KRAV fick Konsumentpris

Läs mer

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner

Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. 10 Slakt. Definitioner Regeltext kapitel 10 Slakt, avsnitt 5.11 och avsnitt 2.18 Med kommentarer av Sofia Wiberg, Vet med lic. Nedan finns förslaget till nya regler som börjar gälla 1 januari 2014. Texten utgår från reglerna

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005

KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 1985-2005 Vi ser till att skillnaden märks KRAV-aktuellt N Y H E T S B R E V T I L L F Ö R E TA G A N S L U T N A T I L L K R A V O K T O B E R 2 0 0 5 FÖR MILJÖN DJUREN 1985-2005 OCH MÄNNISKORNA 20år Matministern

Läs mer

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept

Klimatsmarta restauranger. Tips och lyckade koncept Klimatsmarta restauranger Tips och lyckade koncept Innehållsförteckning sid Vi vill stödja förändring 1 Mat och klimat 2 Vad är ekologiska livsmedel? 3 Hållbar ekonomi 4 Goda exempel 5-10 Lär dig mer!

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Rapport om den ekologiska branschen sammanställd av Ekoweb.nu 29 januari 2015 Svenska marknaden Danska marknaden Världsmarknaden Prognos för 2015 Sverige Prognos för 2025 Sverige

Läs mer

Merkostnad för certifiering på gårdsnivå

Merkostnad för certifiering på gårdsnivå Merkostnad för certifiering på gårdsnivå rapport 5960 APRIL 2009 Merkostnad för certifiering på gårdsnivå Av Fredrik Johansson och Karl-Erik Westman Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk

Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk Nr 4 - December 2011 Nyhetsbrevet Mat & Jordbruk Nytt år och ny referensgrupp! Här är årets sista nyhetsbrev, och snart är det dags för ett nytt år för nätverket. En ny referensgrupp håller just nu på

Läs mer