Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 200 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/3407 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Adress: Källgatan 6 Postnr/ort Enköping Besöksadress Organisation: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Adress: Källgatan 6 Postnr/ort Enköping Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (18)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Bilskadetekniker Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Skadetekniker, reparation Bilskadetekniker, bilkarosseri Bilskadetekniker, fordonselektronik Bilskaderådgivare Skadeberäknare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om - kvalitetssäkring av hela bilskadearbetet/-processen - grundläggande idag använd fordonselektronik - lagar, föreskrifter, regler och etiska normer som gäller inom fackområdet - mekaniska delen utifrån grundläggande fordonsmekanik av personbilar/andra fordon för att förstå instruktioner - olika typer av fordonskarossmaterial, så som kolfiber, högfastighetsstål, aluminium och plast - mekaniskt och elektroniskt riktbänkssystem - grundläggande ytbehandlingslära - aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska samlade skadmängden vid olycka. - personlig försäljning, framgångsrikt bemötande av kund samt personlig service - kvalitetsarbete utifrån ISO 9001 och arbetsorganisering utifrån LEAN Sida 2 (18)

4 - hela skadeprocessen från kundmottagning, beräkning, rådgivning, inlämning, reparation, utlämning och kvalitetsuppföljning. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Grenen; Skadeberäkning - koppla upp modern diagnostikutrustning, diagnostisera/felsöka, analysera. - göra en skadeberäkning/kalkyl utifrån Cabas - tillämpa god kundkommunikation - tillämpa försäkringskunskap Grenen; Plåtbehandling och bilkarosseri - använda och sköta moderna verktyg, instrument och ändamålsenlig utrustning på korrekt sätt - läsa ritningar och instruktioner - utföra sammanfogning med modern utrustning i olika stålmaterial och aluminium - utföra yt- och måttriktning av moderna bilkarosser Grenen; Bilskademekanik - använda och sköta moderna verktyg, instrument och övrig ändamålsenlig utrustning på korrekt sätt - läsa ritningar och instruktioner - hitta och avhjälpa fel, montera och ansluta alla sorters elektroniska kablar och ledningar i olika enheter i ett modernt personfordon - arbeta med felsökning, service, reparation och underhåll av fordon och transportbilar - med modern diagnostikutrustning, felsöka, analysera, åtgärda fel och programmera styrdon Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att - bedöma sitt arbete och se till att ett fackmannamässigt fullgott arbete är utfört - ge uppskattad kundservice genom god muntlig och skriftlig kommunikation - samarbeta med andra involverade i bilskadeprocessen över fackgränserna - arbeta kreativt, praktiskt och enligt ofta nya aktuella märkesriktlinjer inom fackområdet för olika personbilar - arbeta säkert, systematiskt och med omfattande systemförståelse dokumentera sitt bilskadearbete utifrån upprättade checklistor och kontrollsystem - ta självständiga beslut fattade på omfattande fackkunskaper inom bilskadeområdet - genomföra regelrätt och korrekt teknisk och okulär analys av olika typer av bilskador Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska - Ett antal av de bilmärken som ingår i utbildningens uppbyggnad har i stort sett all reparationshandledning på engelska. - Under LIA-perioderna kommer de studerande att arbeta utifrån handledningar och direktiv på i vissa fall fackengelska. - Vid arbete som bilskadetekniker idag möter man ofta engelska anvisningar via manualer och likande. På grund av behovet att kunna förstå och göra sig förstådd på engelska, är en av utbildningens kurser Yrkesengelska, 10 yhp. Sida 3 (18)

5 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Bilelektronik 30 Fordonsskadeteknik 30 Kundservice och arbetsmiljö 10 Lärande i arbete, LIA 1 30 Lärande i arbete, LIA 2 35 Ledningssystem för kvalitet och miljö 15 Yrkesengelska 10 Summa: 160 Valbara kurser Kurs Poäng Bilskadeberäkning/ -besiktning 40 Bilskademekanik 40 Plåtbehandling och bilkarosseri 40 Summa: 120 Kurser Utbildningen har 10 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Bilelektronik Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Kursen innehåller bl.a. momenten: Bildatorsystem/ datoriserad funktionsstyrning, SRS, elektroniska system så som Cambus, styrdon och infotainment. Felsökning och elektroniska diagnossystem utgör en stor del av denna utbildningsmodul. Modulen kommer att genomföras i ett nära samarbete med generalagenterna som kan bistå med tillgång till ändamålsenliga utbildningslokaler och aktuell uppdaterad elektronisk utrustning. Kursmålet kommer vara att de studerande efter genomgången kurs är väl införsatta inom aktuell bilelektronisk teknik samt korrekt kan hantera moderna verktyg och elektroniska diagnossystem. Kursens namn: Bilskadeberäkning/ -besiktning Kurstyp: Standard Valbar: Ja Yh-poäng: 40 Beskrivning: Detta är en av tre valbara kurser. De studerande väljer denna eller en av de andra två. Denna kurs innehåller fördjupningar av momentet kundservice. Vidare ingår utbildningsmoment inom ekonomisk kalkylering, praktisk verkstadsjuridik och Sida 4 (18)

6 bilskadeberäkning och checkkontroller. Kursen innehåller moment med krav på förståelse av engelska uttryck i manualer och instruktioner inom juridik och ekonomisk kalkylering. Studenterna lär sig förstå fördelarna med att sakligt kunna följa ett kundärende från inlämning/mottagning av kundbil, mottagningsbesiktning, via skadeberäkning, reservdelsbeställning, reparation, kontroll, leverans- besiktning till avlämning till kund. Begreppen och tillika momenten; Kvalitetskontroller och systematisk dokumentation, ingår som naturliga beståndsdelar av den kvalitetssäkrade skadereparationsprocessen. Målet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall ha uppnått fackkunskaper och kompetens för en anställning som skaderådgivare. Kursens namn: Bilskademekanik Kurstyp: Standard Valbar: Ja Yh-poäng: 40 Beskrivning: Detta är en av tre valbara kurser. De studerande väljer denna eller en av de andra två. Denna kurs innehåller fördjupningar av momenten: Fordonselektronik, Felsökning, diagnostisering och programvaror samt olika drivlinor så som gas, hybrid, eldrift, bensin och diesel. Kursen innehåller fördjupning inom moment med krav på förståelse av engelska fackuttryck i manualer och instruktioner inom bilskadereparationsteknik. Målet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall ha uppnått fackkunskaper, kompetens och färdigheter för en anställning som kvalificerad bilskadetekniker med en specialisering inom fordonselektronik. Kursens namn: Fordonsskadeteknik Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Begreppet Fabrikanternas anvisningar behandlas, så som instruktioner för reparation av Volvo i VIDA och VW i Elsa- Pro. Momenten: Fordonselektronik, Materiallära & Karosserikonstruktioner, De studerande får lära sig aktiva/förebyggande säkerhetssystem, för att förhindra skador, och passiva/skyddande säkerhetssystem för att minska skadorna vid olycka. Sammanfogningsteknik så som svetsteknik för karosseriplåt/stålplåt, aluminium och plast samt lödning/ limning av olika material. Utbildning i riktbänkssystem samt i mekaniska/ elektroniska mätsystem. Även utbildningsdagar med certifikat inom Heta arbeten & Första hjälpen/hlr i samarbete med lokala räddningstjänsten. Kursmålet är att studenterna efter avslutad kurs skall ha grundläggande kunskaper om och kunna hantera den modern arbetsutrustning och verktyg som används inom bilskadereparationer. Vidare att de studerande uppnått mycket goda kunskaper inom olika säkerhetssystem och modern sammanfogningsteknik. Kursens namn: Kurstyp: Kundservice och arbetsmiljö Standard Sida 5 (18)

7 Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen innehåller moment som Försäljning och service, Personlig försäljning, Bemötande, Personlig service, Kundfokus, Kundförväntningar och Dokumentationskrav samt Kundorienterade serviceaktiviteter. Inom området kundfokus ser man till; - Hur möter vi kunden i yrkesrollen bilskadetekniker? - Hur hanterar vi olika typer av kunder? Kundförväntningar, lovat åtagande, information vid ankomst & avslut arbete. Även dokumentationskrav, serviceböcker, allmän praktisk verkstadsjuridik och tunga lyft och ergonomi. Dessutom ingår teambuilding, personlig säkerhetsutrustning, riskbedömning och inomhusmiljö. Målet med kursen är att de studerande skall uppnått branschkraven avseende färdigheter och kompetenser i bemötande/kontakt med kund, förstå och kunna omsätta kvalitetsarbete inom dokumentation och uppföljning samt erhållit de erbjudna yrkescertifikaten. Kursens namn: Lärande i arbete, LIA 1 Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Efter ett par månaders teori genomförs LIA 1 med inriktning mot allmän modern bilskadereparation. Inriktningen är fordonsteknik och bilelektronik. Det mottagande bilskadereparationsföretaget avdelar handledare som informeras av utbildningssamordnaren om utbildningens och kursens mål. Verksamheten under LIA- perioden följs upp av utbildningssamordnaren. Handledaren delger den studerande omdöme, utifrån bedömningsmall, och betygsförslag, som också insänds till utbildningsledaren som sätter kursbetyget utifrån bedömningsmallen. Den studerande dokumenterar LIA-perioden i en rapport och redovisar den muntligt för sin studiegrupp. Kursmålet med LIA-period 1 är att ge de studerande en grundläggande praktisk förevisning/ orientering och utbildning i den moderna bilskadebranschens och fordonsbranschens nya utmaningar och praktiska tekniska möjligheter avseende exempelvis olika verktyg och system. Kursens namn: Lärande i arbete, LIA 2 Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen genomförs under sju veckor på vårterminen. Perioden skall förläggas på lämplig LIA-plats utifrån varje enskild students tidigare valda valbara kurs. Bilskadereparationsföretaget avdelar en handledare som informeras av utbildningssamordnaren om utbildningen och kursens kunskapsmål. Verksamheten under LIA-perioden följs på plats upp av kurssamordnaren. Handledaren delger den studerande omdöme, utifrån bedömningsmall, och betygsförslag, som också insänds till utbildningsledaren som sätter betyg utifrån bedömningsmallen. De studerande dokumenterar LIA-perioden i en rapport och redovisar muntligt för sin studiegrupp. Kursmålet är att studenten har sådan förtrogenhet i sina teoretiska och praktiska samlade kunskaper att de själva kan börja ta egna initiativ till att agera i sin Sida 6 (18)

8 kommande yrkesroll. Vidare att studenten visar sådan yrkeskompetens att de kan fungera i sina arbetsuppgifter beroende av tidigare inriktningsval. Kursens namn: Ledningssystem för kvalitet och miljö Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 15 Beskrivning: Momenten: Standardisering, Dokumentation, Grundläggande utbildning inom ISO9001, System för tillverkarnas anvisningar, Flödesschema, Checklistor och kontrollsystem. Information om den av bilmärkestillverkarna styrda reparationsprocessen. Orientering av kvalitetsarbete och kreativt lagarbete. Serviceadministrationsavsnittet behandlar Kundrapporter och information till kund, arbetsutvärderingar och uppföljning. För besiktningar efter reparation; Säkerhetsbesiktning, Okulärbesiktning, Överlämning till kund/ ägare, Slutbesiktning Säkra reparationer, där det gäller att åtgärd, fel och brister samt kontrollera att den sedan tidigare skadade bilen är fullt åtgärdad. Kursmålet är att de studerande skall erhålla ökade kunskaper om och praktisk få upptäcka hur modernt avancerat bilskadereparationsarbete skall fungera organisatoriskt och senare dokumenteras. Studenterna skall även vara förtrogen med praktiska delar av kvalitetsstyrning i dagens moderna bilskadearbete. Kursens namn: Plåtbehandling och bilkarosseri Kurstyp: Standard Valbar: Ja Yh-poäng: 40 Beskrivning: Detta är en av tre valbara kurser. De studerande väljer denna eller en av de andra två. Denna kurs innehåller fördjupningar av momentet materiallära. Inom denna fördjupningskurs ingår en längre svetsutbildning som ger grunderna till en svetslicensiering för bilkarosseri och tunnplåt, utifrån standard satt av de större bilmärkenas grundnorm och marknadens behov och önskemål om kompetens. Orientering av fackkunskaper inom ytbehandling ingår för att förbereda nästa steg i skadeprocessen. Kursen innehåller moment med krav på förståelse av engelska fackuttryck i manualer och instruktioner inom avancerad bilskadereparationsteknik och moderna avancerade karossmaterial så som aluminium, kolfiber och högfasthetsstål, plast samt kompositmaterial och glas. Målet med kursen är att studenterna skall uppnå fackkunskaper och färdigheter inom exempelvis svetsning av bilkarosseri och tunnplåt, branschkrav för anställning som kvalificerad bilskadetekniker med fokus på plåtarbete och bilkarosseri. Kursens namn: Yrkesengelska Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen innehåller idag aktuella tekniska fackuttryck och använd terminologi på engelska. Föreläsarna kommer vara etablerade pedagoger från annan eftergymnasial vuxenutbildning. Kursen skall ge ökad förståelse av engelska manualer och instruktioner. Vidare innehåller kursen muntlig och skriftlig kommunikation inom engelska. Kursen kommer även att examineras med ett praktiskt färdighetstest. Sida 7 (18)

9 Under denna första modul görs också olika företagsbesök för att de studerande skall få en bild av modernt bilskadereparationsarbete. Målet med denna kurs är att de studerande efter genomgången kurs har uppnått så goda kunskaper och färdigheter inom förståelse av de i branschen ofta använda fackengelska uttrycken och instruktionerna att de kan tillgodogöra sig utbildningen för att senare fungera väl i sin yrkesroll som bilskadetekniker. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande skall för utbildningsanordnaren; - uppvisa betyg på relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser på redan genomförda utbildningsmoment alternativt de certifikat eller intyg som ligger till grund och är kompetenser som svarar mot den aktuella delen av denna utbildning. - visa upp kursintyg exempelvis inom Bilelektronik. Detta kan komma att bedömas som fullvärdiga och kan tillgodoräknas av den studerande. - visa upp intyg på flerårig yrkeserfarenhet och kunskaper/färdigheter och andra kompetenser från något/några av arbetsområdena industi, tillverkning, service och säkerhet. Dessa studerande kommer då erbjudas möjlighet till tillgodoräknande av sina kunskaper. - En bedömning av studentens kunskaper/färdigheter kommer göras av representanter från motorbranschen. Betänkandet och argumenten delges ledningsgruppen för senare formellt beslut. - Ledningsgruppen avgör slutligen vad den enskilde student skall kunna tillgodoräkna sig för del/delar av utbildningen. - Utbildningsanordnaren ansvarar för att dokumentera hela processen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning - Nära kontakter med behöriga lärare finns redan upparbetade med den kommunala vuxenutbildningen och SFI (Svenska för invandrare). - De studerande som har behov av extra undervisning i svenska med inriktning mot fackkunskaper, kommer under de dagar som är avsatta för egna studier erbjudas extra undervisningsstöd. - Kursmaterialet som kommer att behandlas skall ha nära koppling till aktuellt kursmoment och ta upp fackuttryck med fokus på utbildningsmålen/kursmålen. - Dessa utbildningsdagar är frivilliga, kostnadsfria och ingår ej som delar i examinationen av bilskadeteknikerutbildningen. Sida 8 (18)

10 Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Kurserna; - Personbilsteknik -introduktion. Minst betyget G (äldre gymn.) eller betyget E (GY 2011) eller med motsvarande kunskaper - Reparation av personbilar och lätta transportfordon. Minst betyget G (äldre gymn.) eller betyget E (GY 2011) eller med motsvarande kunskaper - Inneha minst B-körkort. Särskilda förkunskaper - motivering - En dominerande del av utbildningen till yrkesrollen bilskadetekniker är kopplad till grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom fordonskunskap och reparation. För att ha en rimlig chans klara av utbildningens ingående moment/kurser på avsatt tid, krävs inriktningskurserna från Fordons- och Transportprogrammet eller att den sökande har likvärdiga teoretiska och praktiska kunskaper/färdigheter inom fackområdet. - För att ha rätt framföra och/eller transportera annat personfordon krävs att de sökande, senare studerande, för att kunna genomföra utbildningen innehar minst B-körkort. Sida 9 (18)

11 Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens - Tydligt kommunisera ut formerna för den kommande behörighetsprocessen och tidsplanen till utbildningens ledningsgrupp och de sökande potentiella studenterna. - I samband med att ansökningarna kommer in och såväl den grundläggande behörigheten som de särskilda förkunskaperna skall bedömas diarieförs till att börja med alla inkomna ansökningar. Eventuella behov av extra kompletteringar kommuniseras ut till de sökande som skyndsamt får komplettera. - Efter sista ansökningsdag antecknas försenad ansökan i dokumenteringen. - Kontroll av behörighet görs av alla ansökningar succesivt de kommer in utifrån antagna behörighetskriterier. - Den reela kompetensen kontrolleras för de ansökningar där de formella kraven inte till fullo uppfyllts. - Arbetslivserfarenhet, särskilt om möjligt branscherfarenhet, beaktas noga och värdesätts stort. - I de fall behörighet fortfarande är tveksamt, efterfrågas ytterligare vidimerade uppgifte/ information. I en del fall kan även branschföreträdare kallas in för att uppge om de tror den sökande har realistiska chanser att tillgodogöra sig utbildningen. - De behöriga sökande förs så upp i bokstavsordning, medan övriga icke behöriga sökandes ansökningar skiljs ifrån. Dessa sökande meddelas så omgående som möjligt om att de inte kan anses behöriga. Meddelande går ut genom och brev till dessa sökande. Vi erbjuder oss dessutom förklara vårt formella ställningstagande. - Härefter vidtar bedömningen av de särskilda förkunskaperna bland de behöriga. De sökande som uppfyller kriterierna för särskilda förkunskaper prioriteras framför de andra. Därefter vidtar ett urval av de sökande med såväl behörighet som uppfyllda särskilda förkunskaper. - Utbildningsanordnaren kommer att ansvara för att sätta upp rutiner för de kursansvariga föreläsande konsulterna angående traditionell examination eller en valideringsprocess. Informationen/riktlinjerna för validering tas fram tillsammans med ett råd av yrkes- och branschrepresentanter kopplade till utbildningen. - För att mäta en sökandes/studerandes faktiska kunskaper, kommer ett branschråd ta fram kontrollmetoder av de praktiska och teoretiska kunskaperna utifrån olika former av yrkesprov med muntliga uppföljande seminarier. Dessa skrivningar kommer kontrolleras av yrkeskunniga personer kopplade till utbildningen och erbjudas de sökande som önskar validera sina kunskaper. - Ett yrkesråd av representanter från branschen kommer att ansvara för genomförande av bedömningarna vid skriftlig/praktisk validering av de studerandes kunskaper. - Valideringsresultaten och besluten arkiveras av utbildningsanordnaren. Sida 10 (18)

12 Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Betyg - gymnasiebetygets jämförelsetal, eller med motsvarande kunskaper/ examen. Maxpoäng: 5,0 (G ger 3,0 i poängmeritering, VG ger 4,0 i poängmeritering, MVG ger 5,0 i poängmeritering. Vidare ger betyget E 3,0 i poängmeritering, D ger 3,5 och C ger 4,0 i poängmeritering, B ger 4,5 och A ger 5,0 i poängmeritering utifrån betygssystemet, GY 2011)) Särskilt prov - Testet kommer utformas och följas upp av det utsedda branschrådet för att ge en bild av varje behörig sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen utifrån de mest grundläggande teoretiska kunskaperna kring övergripande fordonsteknik så som reparation, konstruktion, elektronik, centrala fordonsdetaljer/ begrepp och kundbemötande. Maxpoäng: 3,0 (Klart begränsade kunskaper ger ej poängmeritering, Goda kunskaper ger 2,0 i poängmeritering och Mycket goda kunskaper ger 3,0 i poängmeritering.) Tidigare utbildning - Grundläggande fordons-, el- eller verkstadstekniskutbildning, exempelvis en examen/intyg från gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, interna branschutbildningar eller likvärdiga utbildningar/kunskaper. Maxpoäng: 3,0 (Utbildning upp till 6 mån ger 1,0 i poängmeritering, utbildning upp till 12 mån ger 2,0 i poängmeritering och längre utbildning med examen ger 3,0 i poängmeritering.) Yrkeserfarenhet - skriftliga intyg om längre branscherfarenheter från fordonsbranschen. Sysselsättningskrav; minst 20h/vecka. Maxpoäng: 3,0 (1 månad ger 0,3 i poängmeritering, 10 månader 3,0) - skriftliga intyg om förvärvsarbete inom områdena kvalitetsarbete, avsett bransch och/eller kundservice inom fordonsteknikområdet. Maxpoäng: 3,0 (1 månad ger 0,3 i poängmeritering, 10 månader 3,0) Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen - En tydlig tidsplan för urval och antagning teckas och kommuniseras ut till ledningsgruppen och de sökande. - Efter att grundläggande behörighet och särskild behörighet kontrollerats för de sökande, sker om det finns fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser ett urval. - Alla fullt behöriga sökandes meritvärden räknas samman och de rangordnas utefter den totala poängsumman som har uppnåtts utifrån betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och styrkta yrkeserfarenheter. - Ifall ett flertal sökande får samma meritvärde, kommer tidigare utbildning inom fordons-, el- eller verkstadsteknik och tidigare yrkes-/branscherfarenheter räknas upp med dubbla meritpoäng. - Om nödvändigt för urval kommer därefter det särskilda provets resultat vara avgörande i ett urval. Sida 11 (18)

13 - De 32 sökande med högst poängmeritering föreslås, för ledningsgruppen, antas. Ledningsgruppen fattar beslut om vilka som skall antas till utbildningen. En förteckning uppförs utifrån vilka behörighetsgrunder var och en av de antagna blivit antagen. - Slutligen beslutar ledningsgruppen om de övriga sökande som skall föras upp på reservlista i fallande rangordning utifrån meritvärde. - Samtliga reserver meddelas per brev och om sin reservplats och uppmanas meddela utbildningsanordnaren om de vill kvarstå som reserv eller ej - Hela processen, från dokumentationen av alla inkomna ansökningar till den slutgiltiga antagningen av studerande och reservlistan kommer att dokumenteras med protokoll och arkiveras av utbildningsanordnaren. - Samtliga ansökningar med bilagor och skriftliga dokumentationer av urvalsprocesserna och dokumentationen av alla formerna kunskapskontroll dokumenteras av utbildningsanordnaren. Detta för att ha skriftlig bekräftelse på att hela processen följer de uppsatta kriterierna och att värderingarna genom urvalsprocessen haft en så saklig grund som möjligt. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation - För att råda bot på ökade problem för de studerande att klara av sina studier fram till examen på avsatt tid, kommer särskild studerandehjälp att rekryteras. Resursen kommer att knyta kontakter mellan studenterna och föreläsarna efter kursernas avslut, bistå med studiematerial och hålla koll på studieuppföljningarna på personplanet. - Studenterna kommer erbjudas möjlighet till extra skrivtid och alternativa examinationsformer. Studerande med läs- och skrivsvårigheter kommer särskilt beaktas så att deras rättigheter iakttas. - En del av utbildningen genomförs vidare som problembaserat lärande, PBL, vilket ger en praktiskt välanpassad utbildning. Varje övning som den kursansvarige går igenom på utbildningen följs då av arbetsuppgifter. Dessa blir därefter lösta utifrån den kunskap studenterna fått. De studerande får chansen att både praktiskt och teoretiskt visa sina kunskaper inom vad utbildningen är inriktad emot. På så sätt kan även mer praktiskt lagda studenter visa sina förvärvade kunskaper. - Genom att förse de studerande med bärbara PC laddade med utbildningens moduler och vissa föreläsningar, kan de som så behöver studera mer effektivt under de egna studietiderna. - För att nå utbildningens uppsatta mål, genomförs bilskadeteknikerutbildningen genom att teori och praktisk tillämpning varvas, utbildningsmodulerna delas upp mellan de involverade företagen, de studerande genomför såväl två LIA-perioder på olika företag och ett flertal företagsbesök inom ett flertal kurser, där inläst teori och praktisk tillämpning varvas. På så sätt underlättas chanserna till att nå de övergripande utbildningsmålen och kursmål. - Grendelning i tre olika inriktningsgrupper för att tillmötesgå så många av de studerandes intresse som möjligt samtidigt som branschens breda rekryteringsbehov tillfredsställs ytterligare. Fler blir sedda i mindre grupper samtidigt som eventuella studieproblem tidigare kan åtgärdas. Examinationerna av inriktningarna sker både teoretiskt och praktiskt. - För att upprätthålla utbildningsmålen inom 40 veckor och för att de studerande skall få arbete inom fordonsbranschen, måste utbildningen vara så teoretiskt korrekt koncentrerad och uppdaterad som Sida 12 (18)

14 möjligt. Genom ett flertal utbildningsdagar inom Heta Arbeten, Hjärt-/lungräddning (HLR) Elsäkerhet uppfylls inte bara branschens önskemål och krav, utan ger dessutom de studerande en särskilt stark ställning efter examen. Dessa utbildningsdagar kan vanligtvis inte examineras på annat alternativa sätt, däremot kommer studerande erbjudas möjlighet, om nödvändigt, genomföra examinationen vid ett flertal olika tillfällen och med extra utbildning mellan examinationerna. - Inom organisationen har vi nu tagit fram verktyg för att organisera inspelning av föreläsningar/ genomgångar för att därefter lägga ut materialet till de studerande digitalt. På så sätt kan de som är frånvarande eller behöver repetera lättare öka sina förutsättningar att ta till sig materialet. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd - De studenter som kan uppvisa intyg om ex. läs- och skrivsvårigheter kommer beaktas med såväl längre skrivtid/varierande examinationsform och fler examinationstillfällen. - Vi har redan idag ett omfattande kontaktnät av pedagoger på andra nivåer inom utbildningsområdet. Om nödvändigt kan vi vända oss till den kommunala vuxenutbildningen för mer individuellt utbildningsstöd. - Inom Enköpings kommun finns ett flertal specialpedagoger som ytterligare stöd för studerande med ex. läs och skrivsvårigheter. - Examinationsformerna kommer att varieras mellan kurserna och om nödvändigt för omtentamen för en kurs. - I samband med att inspelade föreläsningar/genomgångar läggs ut digitalt kommer om nödvändigt instuderingsfrågor bifogas till de studerande som behöver extra stöd. - Förhoppningen är dessutom att de studerande får stöd både pedagogiskt inom de mer praktiska momenten, men dessutom mentalt från handledarna på de olika LIA-företagen. - Vi kommer även söka extra riktade medel. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen - Arbetet som bilskadetekniker är såväl praktiskt traditionellt mekaniskt arbete, men även en hel del dokumentation, uppföljning, kontroll och mer avancerat teoretiskt arbete. Därför är det mycket viktigt med en utbildning som varvar teori och praktik. Teoridelen blir dessutom viktig, då många såväl kunder som anställda inte bara vill veta vad de skall göra, utan även varför. Därför blir det viktigt med teori i utbildningen för att bl. a kunna kommunicera med kunderna. - En stor del av de praktiska bilskadereparationsinriktade modulerna kommer ske ute hos bilskadeföretagen, men ofta i första hand hos auktoriserade större bilskadeverkstäder i Mälardalen. - Utöver LIA-perioderna sker studiebesök på arbetsplatser och hos myndigheter. Vid sidan av LIAperioderna besöker de studerande ett flertal företag under ett par kurser. Under de här perioderna får studenterna se hur det som de läst teoretiskt fungerar och praktiseras i realiteten ute på bilskadeföretagen. - Dessutom sker ett antal gästföreläsningar av yrkesverksamma med särskilda kunskaper/vissa smalare segment av bilskadebranschen under utbildningstiden. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Information ges om LIA; - I den allmänna utbildningsinformationen, i samband med introduktionen till utbildningens start, särskild fördjupade informationstillfällen med utbildningssamordnaren. - Ett särskilt informationsmaterial tas fram till studenter och handledare digitalt inför första LIAperiodens start. - En lista över möjliga LIA-företag delas ut till studenterna från utbildningssamordnaren. Egna LIAplaceringar accepteras efter kontroll att handledarna är väl förtrogna med uppdraget och utbildningens utbildningsmål.. - För att säkerställa att LIA:n anknyter till den skolförlagda delen av utbildningen har varje LIA-period ett syftesmål om innehåll och klart kursmål. Det viktigaste, när LIA-perioderna sammanställs, är att de olika momenten finns genomförda för var och en av de studerande. Sida 13 (18)

15 - Ledningsgruppens representanter är anställda i olika företag som kommer att ta emot ett flertal studerande, vilket gör att de har god insikt i vad som skall ingå i de studerandes båda LIA-perioder. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser - Motorbranschen och många auktoriserade bilskadeföretag har uttryckligen önskat få vara med och utbilda/handleda LIA-studerande. Anskaffningen av LIA-platser kan därför ske genom kontakt med dessa. - Tillsammans med motorbranschen kommer vi att anordna handledarutbildning för utsedda framtida handledare. Utbildningens och LIA-periodernas syften och mål kan då behandlas. - För att säkerställa att LIA:n anknyter till den skolförlagda delen har varje LIA-period ett syftesmål. Viktigast är att samtliga delar finns genomförda för varje student. Några av ledningsgruppens representanter kommer via sina företag ta emot studerande, vilket säkrar god insikt i LIAperiodernas olika syftesmål. - Som utbildningsanordnare har vi tillsammans med motorbranschen ansvar för att ordna LIA-platser till de studerande. De studerande har dock för sin egen del under utbildningstiden tid avsatt för att söka LIA-placering. På så sätt ge träning i personlig försäljning. Detta gäller i särskilt stor utsträckning inför den andra LIA-perioden. - De studerande får inför LIA-perioderna ta kontakt med de företag/organisationer som erbjudit sig ta emot LIA-studenter. Motorbranschen har ett kontaktnät av företag inom bilskadeområdet i Sverige. De flesta ställer LIA platser till förfogande. Uppgifterna sammanställs av utbildningssamordnaren och delas ut till de studerande. - Studenternas erfarenheter redovisas muntligt inför klassen och avslutas med ett erfarenhetsutbyte med utsedd seminarieledare. Metoder för kunskapskontroll Varje kurs kunskapsmål ligger som fokus vid varje kunskapskontroll genom följande varierande examinationsformer: - Skriftliga övningsuppgifter/ hemuppgifter. - Praktiska övningsuppgifter/bilskadereparationer. - Skriftliga test. - Muntliga seminarier. - Omdöme från LIA-handledarna, till grund för betygssättning som utförs av utbildningsledaren. Det är centralt med varierande examinationsformer. På så sätt kan de studerandes kunskaper på skiftande sätt och för de olika kurserna uppvisas. Beroende på kursernas innehåll, kommer examinationernas form variera. - För de studenter som behöver omprövning kan i vissa fall alternativa metoder och/eller annan examinator användas. Möjligheten till komplettering av moment inom kurserna finns under hela studietiden. Därefter får studenten, för att få ut ett examensbevis ta kontakt med anordnaren. En kompletterande examination erbjuds och kontrolleras av från branschen utsedda personer ifall inte den tidigare kursansvarige kan kontrollera. För LIA eller del av LIA gäller att den studerande lämnar in intyg på genomförd, aktuell tidsperiod, arbetspraktik med intyg från handledare. Härefter kan ett kompletterande göras och eventuellt betyg sättas eller examination ske. - Beslut om examination kan ske efter beslut i protokoll från ledningsgruppen. Sida 14 (18)

16 Betygskriterier och betygskrav - Betygskriterierna och betygskraven har utkristalliserats från motorbranschens egna gemensamma kunskaps- färdighets- och kompetenskrav på den aktuella yrkesrollen som Bilskadetekniker, Bilskadereglerare/ -rådgivare. - Kunskapsnivån inom kurserna har satts utifrån den acceptabla kunskaps- och färdighetsnivå motorbranschen kan tänka sig anställa på. - Betygskriterierna för varje delkurs har dessutom arbetats fram och successivt reviderats av de tilltänkta kursansvariga företagens representanter och utbildningsledaren som ett resultat av sammanställning av aktuella kompetenskrav inom branschen. - På samma sätt har utbildningsplanen formats och reviderats fram som ett resultat av nya resta kunskaps- och kompetenskrav inom branschen pga de olika bilmärkenas ständigt förhöjda krav på kunskaps- och färdighetsnivåer. - Vidare skall dessa bedömningsgrunder beslutas av ledningsgruppen för utbildningen. - Bedömningen av de studerandes kunskaper kommer att utgå från kunskapskriterierna; fakta, färdighet, förståelse och förmågan att omsätta kunskaperna i att genomföra analyser och bedömingar och härigenom ge sakligt förankrade råd. - Ledningsgruppens representanter är anställda i olika företag som kommer att ta emot flera studerande, vilket gör att de har god insikt i vad som skall ingå och betygskriterierna i de studerandes båda LIA-perioder. Entreprenörskap i utbildningen - Det entreprenöriella synsättet kommer stimuleras genom att försöka öka de studerandes självförtroende och nyfikenhet. De entreprenöriella kompetenserna kommer vidare utvecklas då utbildningen skall bidra till ökad kreativitet och problemorientering inom hela bilskadeprocessen. På så sätt strävar utbildningen till att problemlösningen blir ett mål och en mer stimulerande framtida arbetsmiljö ett resultat. - Genom utbildningen får studerande möjlighet ta del av olika företags utveckling av sina system och verksamheter så som uppföljning. Den entreprenöriella drivkraften hos kursansvariga företag och föreläsare skall lysa igenom på kursinnehållet -entreprenörskapet skall påverka olika kurser/ moment. Teoretiska moment skall även varvas med möjlighet utvecka och hitta alternativa lösningar. - Under handledning för det praktiska arbetet i samband med bilskadeprocessens delar kommer utrymme sökas för att de studerande skall kunna finna förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 24 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vid LIA 15 tim/vecka per studerande Sida 15 (18)

17 Kvalitetsarbete Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Översyn - Kvalitetssäkringsarbetet har skett genom att näringslivet varit med och utformat utbildningens kursplan och önskade kvalitetsmål. Näringslivsrepresentanter skall medverka för att förbättra utbildningen genom föreläsande om aktuella arbetsmetoder och förvisande av aktuella produkter inom branschen. Kvalitetsmål som tagits fram av branschens företrädare; - att uppnå den kompetens och samlade kunskapsnivå som näringslivet/branschen förväntar sig. Ledningsgruppens och de involverade företagens betydelse blir särskilt stor, så även de kontakter utbildningssamordnaren har ibland sina medlemsföretag. - att näringslivet föreläser, handleder och utbildar. Så styr näringslivet och branschen vilken kompetens som i första hand skall säkras. - att utbildningen ligger i fas med den aktuella tekniska utvecklingsnivån. Upprätthålls genom att de föreläsare som medverkar i utbildningen företräder de företag inom branschen som arbetar med den senaste tekniken, vidare är universitetsrepresentanten nära kopplad till den aktuella tekniska grundforskningen. - att de studerande under LIA perioderna utvecklats till att arbeta självständigt och även i grupp, gärna med ambition om att ta aktiv roll inom arbetsområdet. Detta försöker vi uppnå genom att informera handledarna om LIA och dess syften/betygskriterier. - att studerandesäkerheten upprätthålls samtidigt som utvärderingarna visar att de studerande känner stora chanser att kontinuerligt kunna påverka sina utbildningars upplägg. Sker genom regelbundna utvärderingar inför ledningsgruppsmöte och öppet diskussionsklimat internt. - att de studerande kort efter examen skall ha anställning inom företag i motorbranschen. Utbildningen måste då vara så "up-to-date" som möjligt, vilket upprätthålls, utöver utbildningens kursers innehåll, genom ett flertal yrkescertifikat. Underlaget för de studerandes utveckling kommer sammanställas av utbildningssamordnaren och dokumenteras genom utbildningen av utbildningsanordnaren. - Genom ledningsgruppsmöten skall ledningsgruppen kontrollera utbildningen och ta beslut om åtgärder för att rätta till eventuella kvalitetsbrister. - Ledningsgruppen skall följa upp utvärderingar och hur tidigare beslutade åtgärder genomförts av utbildningsanordnaren. - Ledningsgruppen skall utifrån en SWOT-analys se över hur de studerande upplever utbildningen och hur utbildningen kan styrs åt rätt håll. Skall genomföras av utbildningsanordnaren och de kursansvariga. - Ledningsgruppen skall ansvara för att genom utbildningsledaren revidera utbildningens kursplan så att planen ligger i fas med branschens uppfattningar om vad som är centralt att lägga in i utbildningen och adekvata kunskaper för den aktuella yrkesrollen. Större förändringar inom branschen skall ge indikation på att utbildningsplanen inte längre motsvarar kraven. - De studerandes mest konkreta möjlighet till direkt påverkan är diskussioner med föreläsarna resp. skolledningen/ utbildningssamordnaren. Utöver detta skall utvärderingarna efter varje kurs och termin/utbildning ses som viktiga för att föra fram och ge en bild av de studerandes uppfattningar/synpunkter. - Kvalitetsbrister som uppkommit i undervisningen skall omgående behandlas och rättas till av utbildningsledaren med klassen och den undervisande läraren/konsulten. Sida 16 (18)

18 - Ifall åtgärderna för att förbättra verksamheten inte antas kunna ge en tillräckligt bra förändring, får utbildningsledaren med hjälp av det involverade företaget hitta annan föreläsare som kan genomföra kursmodulen framöver. - Utvärderingarna skall arkiveras av utbildningsanordnaren och följas upp vid efterkommande ledningsgruppsmöte. De administrativa rutinerna kan kvalitetssäkras genom regelbundna utvärderingarna/ SWOT-analyser vid varje termins avslutning samt som möjlig punkt att kommentera efter varje kurs genomförande och efterföljande utvärdering. Dessa skall vara utbildningsanordnarens ansvar att åtgärda ifall brister upptäcks/ uppfattas. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningsledaren är verksamhetsansvarig. - ser till att utbildningens utbildningsmål uppfylls, - har det ekonomiska, juridiska och PR-mässiga ansvaret av utbildningen, - har arbetsmiljöansvaret utifrån arbetsmiljölagen - lägger fram underlag till ledningsgruppen för beslut om vilka sökande som föreslås antas till utbildningen - kallar till ledningsgruppsmöte och tar fram beslutsunderlag inför mötena. - ansvarar för att revidera utbildningsplanen då branschens kompetenskrav förändras. - betygsätter, med bedömningsunderlag från LIA-handledarna, LIA-perioderna för de studerande. - har kontakterna med myndigheten. - skall lägga fram underlag till ledningsgruppen inför beslut om vilka av de studerande som skall examineras Utbildningsassistenten; - ser till att verksamheten fungerar rent praktiskt/ logistiskt. - studiedokumentationen och förteckningarna över antagna och reviderar klasslistorna utefter studieuppehåll och eventuella skriftliga avhopp. Rapporterar därefter till utbildningsledaren, - samordnarna och ledningsgruppen. - registrering och arkiveringen av de studerandes examinationsresultat för varje kurs samt omdömen iform av LIA-intygen, från föreläsarna/ handledarna. Registrerar dessa digitalt för senare betygssättning. - registrering och senare rapportering om omfattande frånvaro. Utbildningssamordnaren; - ansvaret för att planera genomförandet av utbildningen. Ta fram föreläsare till varje utbildningsmodul. - kursplaner, planering av utbildningen och framtagande av LIA-platser. Upprättande av schema utifrån beslut om fördelningen mellan föreläsande/eget arbete/lia och terminstiderna. - ta fram LIAplatser till alla studerande, hjälpa till vid fördelning av LIA- platser, besöka LIAplatserna. - styr, utifrån utbildningsplanen, tillsammans med utbildningsledaren upp verksamhetens innehåll, - följer upp de utvärderingar som genomförs - lägger upp riktlinjerna för utbildningens framtida form och utveckling med branschens kompetenskrav som grund. Ledningsgruppen beslutar och kontrollerar; - om antagning av föreslagna sökande utifrån meritberäkningslista från utbildningsledaren - om ev. revideringar av utbildningsplanen utifrån förändrade kompetenskrav från branschen - att utbildningen följer utbildningsplanen/kursplanerna - om ev. åtgärder utifrån olika utvärderingar bland de studerande ang. utbildningen - om examination av studerande utifrån betygssammanställning från utbildningsanordnaren Sida 17 (18)

19 Studerandeinflytande - De studerandes mest konkreta möjlighet till direkt påverkan är diskussioner med föreläsarna resp. skolledningen/ utbildningssamordnaren om upplägg och specificerad inriktning. Utöver detta är utvärderingarna efter varje kurs och termin/utbildning viktigt för att föra fram och kunna utvärdera de studerandes uppfattningar/synpunkter. - Dessutom skall ledningsgruppsmötena utformas så att utvecklingen av utbildningen och reflexioner från de studerande prioriteras. På alla ledningsgruppsmöten skall finnas en stående punkt - studentärenden. Här skall de studerande ha chans och utrymme att ta upp sådant som de anser behöver belysas för ledningsgruppen. - De studerande skall genom kursutvärderingarna och ledningsgruppsmötena ges stora möjligheter till insyn i utbildningen samt regelbundet få tillfälle påverka utbildningens uppläggning och genomförande. - Inför att utbildningen går in på arbetsområden där studerande har tidigare djupa erfarenheter, så skall dessa informeras/ uppmanas ta kontakt med aktuell föreläsare så att så mycket som möjligt av de kunskaper som finns samlade hos de studerande själva också kan tas tillvara och kommenteras. - Studentgruppsmöten skall hållas regelbundet där minst en representant för respektive kurs träffas tillsammans med ledningen för utbildningen. Vid detta tillfälle skall frågor tas upp som berör respektive utbildning samt informeras om olika saker som berör den lokala yrkeshögskoleverksamheten i stort. Sida 18 (18)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Webbutvecklare.NET Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Köks- och restaurangchef Ansvarig utbildningsanordnare: Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ölands Gymnasium/Komvux Omfattning, poäng: 125 Studieort: Borgholm Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130

Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Utbildningsplan för Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) 90 KY-poäng Vuxenutbildning i Kungälvs kommun Utbildningsnummer: 200610130 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Arkitektur och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer