Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning"

Transkript

1 Utbildningens namn: Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 200 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/3407 Ansökningsnummer:

2 Faktauppgifter Utbildningens namn Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Organisationsnummer Postadress och besöksadress Postadress Organisation: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Adress: Källgatan 6 Postnr/ort Enköping Besöksadress Organisation: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Adress: Källgatan 6 Postnr/ort Enköping Webbadress, telefonnummer och e-postadress Telefon Hemsida E-post {Uppgift saknas} Sida 1 (18)

3 Utbildningsplan Utbildningen Examen och examenskrav Examensbeteckning Examenskrav Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis. Examensbenämning Yrkeshögskoleexamen Bilskadetekniker Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Yrkesroll 2: Yrkesroll 3: Yrkesroll 4: Yrkesroll 5: Skadetekniker, reparation Bilskadetekniker, bilkarosseri Bilskadetekniker, fordonselektronik Bilskaderådgivare Skadeberäknare Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om - kvalitetssäkring av hela bilskadearbetet/-processen - grundläggande idag använd fordonselektronik - lagar, föreskrifter, regler och etiska normer som gäller inom fackområdet - mekaniska delen utifrån grundläggande fordonsmekanik av personbilar/andra fordon för att förstå instruktioner - olika typer av fordonskarossmaterial, så som kolfiber, högfastighetsstål, aluminium och plast - mekaniskt och elektroniskt riktbänkssystem - grundläggande ytbehandlingslära - aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska samlade skadmängden vid olycka. - personlig försäljning, framgångsrikt bemötande av kund samt personlig service - kvalitetsarbete utifrån ISO 9001 och arbetsorganisering utifrån LEAN Sida 2 (18)

4 - hela skadeprocessen från kundmottagning, beräkning, rådgivning, inlämning, reparation, utlämning och kvalitetsuppföljning. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att Grenen; Skadeberäkning - koppla upp modern diagnostikutrustning, diagnostisera/felsöka, analysera. - göra en skadeberäkning/kalkyl utifrån Cabas - tillämpa god kundkommunikation - tillämpa försäkringskunskap Grenen; Plåtbehandling och bilkarosseri - använda och sköta moderna verktyg, instrument och ändamålsenlig utrustning på korrekt sätt - läsa ritningar och instruktioner - utföra sammanfogning med modern utrustning i olika stålmaterial och aluminium - utföra yt- och måttriktning av moderna bilkarosser Grenen; Bilskademekanik - använda och sköta moderna verktyg, instrument och övrig ändamålsenlig utrustning på korrekt sätt - läsa ritningar och instruktioner - hitta och avhjälpa fel, montera och ansluta alla sorters elektroniska kablar och ledningar i olika enheter i ett modernt personfordon - arbeta med felsökning, service, reparation och underhåll av fordon och transportbilar - med modern diagnostikutrustning, felsöka, analysera, åtgärda fel och programmera styrdon Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att - bedöma sitt arbete och se till att ett fackmannamässigt fullgott arbete är utfört - ge uppskattad kundservice genom god muntlig och skriftlig kommunikation - samarbeta med andra involverade i bilskadeprocessen över fackgränserna - arbeta kreativt, praktiskt och enligt ofta nya aktuella märkesriktlinjer inom fackområdet för olika personbilar - arbeta säkert, systematiskt och med omfattande systemförståelse dokumentera sitt bilskadearbete utifrån upprättade checklistor och kontrollsystem - ta självständiga beslut fattade på omfattande fackkunskaper inom bilskadeområdet - genomföra regelrätt och korrekt teknisk och okulär analys av olika typer av bilskador Undervisning på engelska Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska - Ett antal av de bilmärken som ingår i utbildningens uppbyggnad har i stort sett all reparationshandledning på engelska. - Under LIA-perioderna kommer de studerande att arbeta utifrån handledningar och direktiv på i vissa fall fackengelska. - Vid arbete som bilskadetekniker idag möter man ofta engelska anvisningar via manualer och likande. På grund av behovet att kunna förstå och göra sig förstådd på engelska, är en av utbildningens kurser Yrkesengelska, 10 yhp. Sida 3 (18)

5 Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Bilelektronik 30 Fordonsskadeteknik 30 Kundservice och arbetsmiljö 10 Lärande i arbete, LIA 1 30 Lärande i arbete, LIA 2 35 Ledningssystem för kvalitet och miljö 15 Yrkesengelska 10 Summa: 160 Valbara kurser Kurs Poäng Bilskadeberäkning/ -besiktning 40 Bilskademekanik 40 Plåtbehandling och bilkarosseri 40 Summa: 120 Kurser Utbildningen har 10 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Bilelektronik Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Kursen innehåller bl.a. momenten: Bildatorsystem/ datoriserad funktionsstyrning, SRS, elektroniska system så som Cambus, styrdon och infotainment. Felsökning och elektroniska diagnossystem utgör en stor del av denna utbildningsmodul. Modulen kommer att genomföras i ett nära samarbete med generalagenterna som kan bistå med tillgång till ändamålsenliga utbildningslokaler och aktuell uppdaterad elektronisk utrustning. Kursmålet kommer vara att de studerande efter genomgången kurs är väl införsatta inom aktuell bilelektronisk teknik samt korrekt kan hantera moderna verktyg och elektroniska diagnossystem. Kursens namn: Bilskadeberäkning/ -besiktning Kurstyp: Standard Valbar: Ja Yh-poäng: 40 Beskrivning: Detta är en av tre valbara kurser. De studerande väljer denna eller en av de andra två. Denna kurs innehåller fördjupningar av momentet kundservice. Vidare ingår utbildningsmoment inom ekonomisk kalkylering, praktisk verkstadsjuridik och Sida 4 (18)

6 bilskadeberäkning och checkkontroller. Kursen innehåller moment med krav på förståelse av engelska uttryck i manualer och instruktioner inom juridik och ekonomisk kalkylering. Studenterna lär sig förstå fördelarna med att sakligt kunna följa ett kundärende från inlämning/mottagning av kundbil, mottagningsbesiktning, via skadeberäkning, reservdelsbeställning, reparation, kontroll, leverans- besiktning till avlämning till kund. Begreppen och tillika momenten; Kvalitetskontroller och systematisk dokumentation, ingår som naturliga beståndsdelar av den kvalitetssäkrade skadereparationsprocessen. Målet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall ha uppnått fackkunskaper och kompetens för en anställning som skaderådgivare. Kursens namn: Bilskademekanik Kurstyp: Standard Valbar: Ja Yh-poäng: 40 Beskrivning: Detta är en av tre valbara kurser. De studerande väljer denna eller en av de andra två. Denna kurs innehåller fördjupningar av momenten: Fordonselektronik, Felsökning, diagnostisering och programvaror samt olika drivlinor så som gas, hybrid, eldrift, bensin och diesel. Kursen innehåller fördjupning inom moment med krav på förståelse av engelska fackuttryck i manualer och instruktioner inom bilskadereparationsteknik. Målet med kursen är att studenterna efter genomgången kurs skall ha uppnått fackkunskaper, kompetens och färdigheter för en anställning som kvalificerad bilskadetekniker med en specialisering inom fordonselektronik. Kursens namn: Fordonsskadeteknik Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Begreppet Fabrikanternas anvisningar behandlas, så som instruktioner för reparation av Volvo i VIDA och VW i Elsa- Pro. Momenten: Fordonselektronik, Materiallära & Karosserikonstruktioner, De studerande får lära sig aktiva/förebyggande säkerhetssystem, för att förhindra skador, och passiva/skyddande säkerhetssystem för att minska skadorna vid olycka. Sammanfogningsteknik så som svetsteknik för karosseriplåt/stålplåt, aluminium och plast samt lödning/ limning av olika material. Utbildning i riktbänkssystem samt i mekaniska/ elektroniska mätsystem. Även utbildningsdagar med certifikat inom Heta arbeten & Första hjälpen/hlr i samarbete med lokala räddningstjänsten. Kursmålet är att studenterna efter avslutad kurs skall ha grundläggande kunskaper om och kunna hantera den modern arbetsutrustning och verktyg som används inom bilskadereparationer. Vidare att de studerande uppnått mycket goda kunskaper inom olika säkerhetssystem och modern sammanfogningsteknik. Kursens namn: Kurstyp: Kundservice och arbetsmiljö Standard Sida 5 (18)

7 Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen innehåller moment som Försäljning och service, Personlig försäljning, Bemötande, Personlig service, Kundfokus, Kundförväntningar och Dokumentationskrav samt Kundorienterade serviceaktiviteter. Inom området kundfokus ser man till; - Hur möter vi kunden i yrkesrollen bilskadetekniker? - Hur hanterar vi olika typer av kunder? Kundförväntningar, lovat åtagande, information vid ankomst & avslut arbete. Även dokumentationskrav, serviceböcker, allmän praktisk verkstadsjuridik och tunga lyft och ergonomi. Dessutom ingår teambuilding, personlig säkerhetsutrustning, riskbedömning och inomhusmiljö. Målet med kursen är att de studerande skall uppnått branschkraven avseende färdigheter och kompetenser i bemötande/kontakt med kund, förstå och kunna omsätta kvalitetsarbete inom dokumentation och uppföljning samt erhållit de erbjudna yrkescertifikaten. Kursens namn: Lärande i arbete, LIA 1 Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 30 Beskrivning: Efter ett par månaders teori genomförs LIA 1 med inriktning mot allmän modern bilskadereparation. Inriktningen är fordonsteknik och bilelektronik. Det mottagande bilskadereparationsföretaget avdelar handledare som informeras av utbildningssamordnaren om utbildningens och kursens mål. Verksamheten under LIA- perioden följs upp av utbildningssamordnaren. Handledaren delger den studerande omdöme, utifrån bedömningsmall, och betygsförslag, som också insänds till utbildningsledaren som sätter kursbetyget utifrån bedömningsmallen. Den studerande dokumenterar LIA-perioden i en rapport och redovisar den muntligt för sin studiegrupp. Kursmålet med LIA-period 1 är att ge de studerande en grundläggande praktisk förevisning/ orientering och utbildning i den moderna bilskadebranschens och fordonsbranschens nya utmaningar och praktiska tekniska möjligheter avseende exempelvis olika verktyg och system. Kursens namn: Lärande i arbete, LIA 2 Kurstyp: LIA Valbar: Nej Yh-poäng: 35 Beskrivning: Kursen genomförs under sju veckor på vårterminen. Perioden skall förläggas på lämplig LIA-plats utifrån varje enskild students tidigare valda valbara kurs. Bilskadereparationsföretaget avdelar en handledare som informeras av utbildningssamordnaren om utbildningen och kursens kunskapsmål. Verksamheten under LIA-perioden följs på plats upp av kurssamordnaren. Handledaren delger den studerande omdöme, utifrån bedömningsmall, och betygsförslag, som också insänds till utbildningsledaren som sätter betyg utifrån bedömningsmallen. De studerande dokumenterar LIA-perioden i en rapport och redovisar muntligt för sin studiegrupp. Kursmålet är att studenten har sådan förtrogenhet i sina teoretiska och praktiska samlade kunskaper att de själva kan börja ta egna initiativ till att agera i sin Sida 6 (18)

8 kommande yrkesroll. Vidare att studenten visar sådan yrkeskompetens att de kan fungera i sina arbetsuppgifter beroende av tidigare inriktningsval. Kursens namn: Ledningssystem för kvalitet och miljö Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 15 Beskrivning: Momenten: Standardisering, Dokumentation, Grundläggande utbildning inom ISO9001, System för tillverkarnas anvisningar, Flödesschema, Checklistor och kontrollsystem. Information om den av bilmärkestillverkarna styrda reparationsprocessen. Orientering av kvalitetsarbete och kreativt lagarbete. Serviceadministrationsavsnittet behandlar Kundrapporter och information till kund, arbetsutvärderingar och uppföljning. För besiktningar efter reparation; Säkerhetsbesiktning, Okulärbesiktning, Överlämning till kund/ ägare, Slutbesiktning Säkra reparationer, där det gäller att åtgärd, fel och brister samt kontrollera att den sedan tidigare skadade bilen är fullt åtgärdad. Kursmålet är att de studerande skall erhålla ökade kunskaper om och praktisk få upptäcka hur modernt avancerat bilskadereparationsarbete skall fungera organisatoriskt och senare dokumenteras. Studenterna skall även vara förtrogen med praktiska delar av kvalitetsstyrning i dagens moderna bilskadearbete. Kursens namn: Plåtbehandling och bilkarosseri Kurstyp: Standard Valbar: Ja Yh-poäng: 40 Beskrivning: Detta är en av tre valbara kurser. De studerande väljer denna eller en av de andra två. Denna kurs innehåller fördjupningar av momentet materiallära. Inom denna fördjupningskurs ingår en längre svetsutbildning som ger grunderna till en svetslicensiering för bilkarosseri och tunnplåt, utifrån standard satt av de större bilmärkenas grundnorm och marknadens behov och önskemål om kompetens. Orientering av fackkunskaper inom ytbehandling ingår för att förbereda nästa steg i skadeprocessen. Kursen innehåller moment med krav på förståelse av engelska fackuttryck i manualer och instruktioner inom avancerad bilskadereparationsteknik och moderna avancerade karossmaterial så som aluminium, kolfiber och högfasthetsstål, plast samt kompositmaterial och glas. Målet med kursen är att studenterna skall uppnå fackkunskaper och färdigheter inom exempelvis svetsning av bilkarosseri och tunnplåt, branschkrav för anställning som kvalificerad bilskadetekniker med fokus på plåtarbete och bilkarosseri. Kursens namn: Yrkesengelska Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 10 Beskrivning: Kursen innehåller idag aktuella tekniska fackuttryck och använd terminologi på engelska. Föreläsarna kommer vara etablerade pedagoger från annan eftergymnasial vuxenutbildning. Kursen skall ge ökad förståelse av engelska manualer och instruktioner. Vidare innehåller kursen muntlig och skriftlig kommunikation inom engelska. Kursen kommer även att examineras med ett praktiskt färdighetstest. Sida 7 (18)

9 Under denna första modul görs också olika företagsbesök för att de studerande skall få en bild av modernt bilskadereparationsarbete. Målet med denna kurs är att de studerande efter genomgången kurs har uppnått så goda kunskaper och färdigheter inom förståelse av de i branschen ofta använda fackengelska uttrycken och instruktionerna att de kan tillgodogöra sig utbildningen för att senare fungera väl i sin yrkesroll som bilskadetekniker. Tillgodoräknande Rutiner vid tillgodoräknande Den studerande skall för utbildningsanordnaren; - uppvisa betyg på relevanta kunskaper, färdigheter och kompetenser på redan genomförda utbildningsmoment alternativt de certifikat eller intyg som ligger till grund och är kompetenser som svarar mot den aktuella delen av denna utbildning. - visa upp kursintyg exempelvis inom Bilelektronik. Detta kan komma att bedömas som fullvärdiga och kan tillgodoräknas av den studerande. - visa upp intyg på flerårig yrkeserfarenhet och kunskaper/färdigheter och andra kompetenser från något/några av arbetsområdena industi, tillverkning, service och säkerhet. Dessa studerande kommer då erbjudas möjlighet till tillgodoräknande av sina kunskaper. - En bedömning av studentens kunskaper/färdigheter kommer göras av representanter från motorbranschen. Betänkandet och argumenten delges ledningsgruppen för senare formellt beslut. - Ledningsgruppen avgör slutligen vad den enskilde student skall kunna tillgodoräkna sig för del/delar av utbildningen. - Utbildningsanordnaren ansvarar för att dokumentera hela processen. Undervisning i svenska med yrkesinriktning - Nära kontakter med behöriga lärare finns redan upparbetade med den kommunala vuxenutbildningen och SFI (Svenska för invandrare). - De studerande som har behov av extra undervisning i svenska med inriktning mot fackkunskaper, kommer under de dagar som är avsatta för egna studier erbjudas extra undervisningsstöd. - Kursmaterialet som kommer att behandlas skall ha nära koppling till aktuellt kursmoment och ta upp fackuttryck med fokus på utbildningsmålen/kursmålen. - Dessa utbildningsdagar är frivilliga, kostnadsfria och ingår ej som delar i examinationen av bilskadeteknikerutbildningen. Sida 8 (18)

10 Tillträde till utbildning Tillträde Behörighet till yrkeshögskolan I 3 kap 1 förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1, 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig. Särskilda förkunskaper Krav på särskilda förkunskaper Kurserna; - Personbilsteknik -introduktion. Minst betyget G (äldre gymn.) eller betyget E (GY 2011) eller med motsvarande kunskaper - Reparation av personbilar och lätta transportfordon. Minst betyget G (äldre gymn.) eller betyget E (GY 2011) eller med motsvarande kunskaper - Inneha minst B-körkort. Särskilda förkunskaper - motivering - En dominerande del av utbildningen till yrkesrollen bilskadetekniker är kopplad till grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper inom fordonskunskap och reparation. För att ha en rimlig chans klara av utbildningens ingående moment/kurser på avsatt tid, krävs inriktningskurserna från Fordons- och Transportprogrammet eller att den sökande har likvärdiga teoretiska och praktiska kunskaper/färdigheter inom fackområdet. - För att ha rätt framföra och/eller transportera annat personfordon krävs att de sökande, senare studerande, för att kunna genomföra utbildningen innehar minst B-körkort. Sida 9 (18)

11 Fastställande av behörighet Genomförande och dokumentation av behörighetsprocessen Reell kompetens - Tydligt kommunisera ut formerna för den kommande behörighetsprocessen och tidsplanen till utbildningens ledningsgrupp och de sökande potentiella studenterna. - I samband med att ansökningarna kommer in och såväl den grundläggande behörigheten som de särskilda förkunskaperna skall bedömas diarieförs till att börja med alla inkomna ansökningar. Eventuella behov av extra kompletteringar kommuniseras ut till de sökande som skyndsamt får komplettera. - Efter sista ansökningsdag antecknas försenad ansökan i dokumenteringen. - Kontroll av behörighet görs av alla ansökningar succesivt de kommer in utifrån antagna behörighetskriterier. - Den reela kompetensen kontrolleras för de ansökningar där de formella kraven inte till fullo uppfyllts. - Arbetslivserfarenhet, särskilt om möjligt branscherfarenhet, beaktas noga och värdesätts stort. - I de fall behörighet fortfarande är tveksamt, efterfrågas ytterligare vidimerade uppgifte/ information. I en del fall kan även branschföreträdare kallas in för att uppge om de tror den sökande har realistiska chanser att tillgodogöra sig utbildningen. - De behöriga sökande förs så upp i bokstavsordning, medan övriga icke behöriga sökandes ansökningar skiljs ifrån. Dessa sökande meddelas så omgående som möjligt om att de inte kan anses behöriga. Meddelande går ut genom och brev till dessa sökande. Vi erbjuder oss dessutom förklara vårt formella ställningstagande. - Härefter vidtar bedömningen av de särskilda förkunskaperna bland de behöriga. De sökande som uppfyller kriterierna för särskilda förkunskaper prioriteras framför de andra. Därefter vidtar ett urval av de sökande med såväl behörighet som uppfyllda särskilda förkunskaper. - Utbildningsanordnaren kommer att ansvara för att sätta upp rutiner för de kursansvariga föreläsande konsulterna angående traditionell examination eller en valideringsprocess. Informationen/riktlinjerna för validering tas fram tillsammans med ett råd av yrkes- och branschrepresentanter kopplade till utbildningen. - För att mäta en sökandes/studerandes faktiska kunskaper, kommer ett branschråd ta fram kontrollmetoder av de praktiska och teoretiska kunskaperna utifrån olika former av yrkesprov med muntliga uppföljande seminarier. Dessa skrivningar kommer kontrolleras av yrkeskunniga personer kopplade till utbildningen och erbjudas de sökande som önskar validera sina kunskaper. - Ett yrkesråd av representanter från branschen kommer att ansvara för genomförande av bedömningarna vid skriftlig/praktisk validering av de studerandes kunskaper. - Valideringsresultaten och besluten arkiveras av utbildningsanordnaren. Sida 10 (18)

12 Urvalsgrunder och urvalsprocess Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunder Betyg - gymnasiebetygets jämförelsetal, eller med motsvarande kunskaper/ examen. Maxpoäng: 5,0 (G ger 3,0 i poängmeritering, VG ger 4,0 i poängmeritering, MVG ger 5,0 i poängmeritering. Vidare ger betyget E 3,0 i poängmeritering, D ger 3,5 och C ger 4,0 i poängmeritering, B ger 4,5 och A ger 5,0 i poängmeritering utifrån betygssystemet, GY 2011)) Särskilt prov - Testet kommer utformas och följas upp av det utsedda branschrådet för att ge en bild av varje behörig sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen utifrån de mest grundläggande teoretiska kunskaperna kring övergripande fordonsteknik så som reparation, konstruktion, elektronik, centrala fordonsdetaljer/ begrepp och kundbemötande. Maxpoäng: 3,0 (Klart begränsade kunskaper ger ej poängmeritering, Goda kunskaper ger 2,0 i poängmeritering och Mycket goda kunskaper ger 3,0 i poängmeritering.) Tidigare utbildning - Grundläggande fordons-, el- eller verkstadstekniskutbildning, exempelvis en examen/intyg från gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, interna branschutbildningar eller likvärdiga utbildningar/kunskaper. Maxpoäng: 3,0 (Utbildning upp till 6 mån ger 1,0 i poängmeritering, utbildning upp till 12 mån ger 2,0 i poängmeritering och längre utbildning med examen ger 3,0 i poängmeritering.) Yrkeserfarenhet - skriftliga intyg om längre branscherfarenheter från fordonsbranschen. Sysselsättningskrav; minst 20h/vecka. Maxpoäng: 3,0 (1 månad ger 0,3 i poängmeritering, 10 månader 3,0) - skriftliga intyg om förvärvsarbete inom områdena kvalitetsarbete, avsett bransch och/eller kundservice inom fordonsteknikområdet. Maxpoäng: 3,0 (1 månad ger 0,3 i poängmeritering, 10 månader 3,0) Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen - En tydlig tidsplan för urval och antagning teckas och kommuniseras ut till ledningsgruppen och de sökande. - Efter att grundläggande behörighet och särskild behörighet kontrollerats för de sökande, sker om det finns fler behöriga sökande än antalet utbildningsplatser ett urval. - Alla fullt behöriga sökandes meritvärden räknas samman och de rangordnas utefter den totala poängsumman som har uppnåtts utifrån betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och styrkta yrkeserfarenheter. - Ifall ett flertal sökande får samma meritvärde, kommer tidigare utbildning inom fordons-, el- eller verkstadsteknik och tidigare yrkes-/branscherfarenheter räknas upp med dubbla meritpoäng. - Om nödvändigt för urval kommer därefter det särskilda provets resultat vara avgörande i ett urval. Sida 11 (18)

13 - De 32 sökande med högst poängmeritering föreslås, för ledningsgruppen, antas. Ledningsgruppen fattar beslut om vilka som skall antas till utbildningen. En förteckning uppförs utifrån vilka behörighetsgrunder var och en av de antagna blivit antagen. - Slutligen beslutar ledningsgruppen om de övriga sökande som skall föras upp på reservlista i fallande rangordning utifrån meritvärde. - Samtliga reserver meddelas per brev och om sin reservplats och uppmanas meddela utbildningsanordnaren om de vill kvarstå som reserv eller ej - Hela processen, från dokumentationen av alla inkomna ansökningar till den slutgiltiga antagningen av studerande och reservlistan kommer att dokumenteras med protokoll och arkiveras av utbildningsanordnaren. - Samtliga ansökningar med bilagor och skriftliga dokumentationer av urvalsprocesserna och dokumentationen av alla formerna kunskapskontroll dokumenteras av utbildningsanordnaren. Detta för att ha skriftlig bekräftelse på att hela processen följer de uppsatta kriterierna och att värderingarna genom urvalsprocessen haft en så saklig grund som möjligt. Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation Uppgifter om eventuella övriga utbildningsanordnare {Uppgift saknas} Utbildningens upplägg Utbildningens upplägg och organisation - För att råda bot på ökade problem för de studerande att klara av sina studier fram till examen på avsatt tid, kommer särskild studerandehjälp att rekryteras. Resursen kommer att knyta kontakter mellan studenterna och föreläsarna efter kursernas avslut, bistå med studiematerial och hålla koll på studieuppföljningarna på personplanet. - Studenterna kommer erbjudas möjlighet till extra skrivtid och alternativa examinationsformer. Studerande med läs- och skrivsvårigheter kommer särskilt beaktas så att deras rättigheter iakttas. - En del av utbildningen genomförs vidare som problembaserat lärande, PBL, vilket ger en praktiskt välanpassad utbildning. Varje övning som den kursansvarige går igenom på utbildningen följs då av arbetsuppgifter. Dessa blir därefter lösta utifrån den kunskap studenterna fått. De studerande får chansen att både praktiskt och teoretiskt visa sina kunskaper inom vad utbildningen är inriktad emot. På så sätt kan även mer praktiskt lagda studenter visa sina förvärvade kunskaper. - Genom att förse de studerande med bärbara PC laddade med utbildningens moduler och vissa föreläsningar, kan de som så behöver studera mer effektivt under de egna studietiderna. - För att nå utbildningens uppsatta mål, genomförs bilskadeteknikerutbildningen genom att teori och praktisk tillämpning varvas, utbildningsmodulerna delas upp mellan de involverade företagen, de studerande genomför såväl två LIA-perioder på olika företag och ett flertal företagsbesök inom ett flertal kurser, där inläst teori och praktisk tillämpning varvas. På så sätt underlättas chanserna till att nå de övergripande utbildningsmålen och kursmål. - Grendelning i tre olika inriktningsgrupper för att tillmötesgå så många av de studerandes intresse som möjligt samtidigt som branschens breda rekryteringsbehov tillfredsställs ytterligare. Fler blir sedda i mindre grupper samtidigt som eventuella studieproblem tidigare kan åtgärdas. Examinationerna av inriktningarna sker både teoretiskt och praktiskt. - För att upprätthålla utbildningsmålen inom 40 veckor och för att de studerande skall få arbete inom fordonsbranschen, måste utbildningen vara så teoretiskt korrekt koncentrerad och uppdaterad som Sida 12 (18)

14 möjligt. Genom ett flertal utbildningsdagar inom Heta Arbeten, Hjärt-/lungräddning (HLR) Elsäkerhet uppfylls inte bara branschens önskemål och krav, utan ger dessutom de studerande en särskilt stark ställning efter examen. Dessa utbildningsdagar kan vanligtvis inte examineras på annat alternativa sätt, däremot kommer studerande erbjudas möjlighet, om nödvändigt, genomföra examinationen vid ett flertal olika tillfällen och med extra utbildning mellan examinationerna. - Inom organisationen har vi nu tagit fram verktyg för att organisera inspelning av föreläsningar/ genomgångar för att därefter lägga ut materialet till de studerande digitalt. På så sätt kan de som är frånvarande eller behöver repetera lättare öka sina förutsättningar att ta till sig materialet. Arbete med studerande i behov av ytterligare pedagogiskt stöd - De studenter som kan uppvisa intyg om ex. läs- och skrivsvårigheter kommer beaktas med såväl längre skrivtid/varierande examinationsform och fler examinationstillfällen. - Vi har redan idag ett omfattande kontaktnät av pedagoger på andra nivåer inom utbildningsområdet. Om nödvändigt kan vi vända oss till den kommunala vuxenutbildningen för mer individuellt utbildningsstöd. - Inom Enköpings kommun finns ett flertal specialpedagoger som ytterligare stöd för studerande med ex. läs och skrivsvårigheter. - Examinationsformerna kommer att varieras mellan kurserna och om nödvändigt för omtentamen för en kurs. - I samband med att inspelade föreläsningar/genomgångar läggs ut digitalt kommer om nödvändigt instuderingsfrågor bifogas till de studerande som behöver extra stöd. - Förhoppningen är dessutom att de studerande får stöd både pedagogiskt inom de mer praktiska momenten, men dessutom mentalt från handledarna på de olika LIA-företagen. - Vi kommer även söka extra riktade medel. Samarbete med arbetslivet för arbetslivsanknutet lärande i utbildningen - Arbetet som bilskadetekniker är såväl praktiskt traditionellt mekaniskt arbete, men även en hel del dokumentation, uppföljning, kontroll och mer avancerat teoretiskt arbete. Därför är det mycket viktigt med en utbildning som varvar teori och praktik. Teoridelen blir dessutom viktig, då många såväl kunder som anställda inte bara vill veta vad de skall göra, utan även varför. Därför blir det viktigt med teori i utbildningen för att bl. a kunna kommunicera med kunderna. - En stor del av de praktiska bilskadereparationsinriktade modulerna kommer ske ute hos bilskadeföretagen, men ofta i första hand hos auktoriserade större bilskadeverkstäder i Mälardalen. - Utöver LIA-perioderna sker studiebesök på arbetsplatser och hos myndigheter. Vid sidan av LIAperioderna besöker de studerande ett flertal företag under ett par kurser. Under de här perioderna får studenterna se hur det som de läst teoretiskt fungerar och praktiseras i realiteten ute på bilskadeföretagen. - Dessutom sker ett antal gästföreläsningar av yrkesverksamma med särskilda kunskaper/vissa smalare segment av bilskadebranschen under utbildningstiden. Förberedelse av de studerande inför LIA-perioden/perioderna Information ges om LIA; - I den allmänna utbildningsinformationen, i samband med introduktionen till utbildningens start, särskild fördjupade informationstillfällen med utbildningssamordnaren. - Ett särskilt informationsmaterial tas fram till studenter och handledare digitalt inför första LIAperiodens start. - En lista över möjliga LIA-företag delas ut till studenterna från utbildningssamordnaren. Egna LIAplaceringar accepteras efter kontroll att handledarna är väl förtrogna med uppdraget och utbildningens utbildningsmål.. - För att säkerställa att LIA:n anknyter till den skolförlagda delen av utbildningen har varje LIA-period ett syftesmål om innehåll och klart kursmål. Det viktigaste, när LIA-perioderna sammanställs, är att de olika momenten finns genomförda för var och en av de studerande. Sida 13 (18)

15 - Ledningsgruppens representanter är anställda i olika företag som kommer att ta emot ett flertal studerande, vilket gör att de har god insikt i vad som skall ingå i de studerandes båda LIA-perioder. Anskaffning och kvalitetssäkring av LIA-platser - Motorbranschen och många auktoriserade bilskadeföretag har uttryckligen önskat få vara med och utbilda/handleda LIA-studerande. Anskaffningen av LIA-platser kan därför ske genom kontakt med dessa. - Tillsammans med motorbranschen kommer vi att anordna handledarutbildning för utsedda framtida handledare. Utbildningens och LIA-periodernas syften och mål kan då behandlas. - För att säkerställa att LIA:n anknyter till den skolförlagda delen har varje LIA-period ett syftesmål. Viktigast är att samtliga delar finns genomförda för varje student. Några av ledningsgruppens representanter kommer via sina företag ta emot studerande, vilket säkrar god insikt i LIAperiodernas olika syftesmål. - Som utbildningsanordnare har vi tillsammans med motorbranschen ansvar för att ordna LIA-platser till de studerande. De studerande har dock för sin egen del under utbildningstiden tid avsatt för att söka LIA-placering. På så sätt ge träning i personlig försäljning. Detta gäller i särskilt stor utsträckning inför den andra LIA-perioden. - De studerande får inför LIA-perioderna ta kontakt med de företag/organisationer som erbjudit sig ta emot LIA-studenter. Motorbranschen har ett kontaktnät av företag inom bilskadeområdet i Sverige. De flesta ställer LIA platser till förfogande. Uppgifterna sammanställs av utbildningssamordnaren och delas ut till de studerande. - Studenternas erfarenheter redovisas muntligt inför klassen och avslutas med ett erfarenhetsutbyte med utsedd seminarieledare. Metoder för kunskapskontroll Varje kurs kunskapsmål ligger som fokus vid varje kunskapskontroll genom följande varierande examinationsformer: - Skriftliga övningsuppgifter/ hemuppgifter. - Praktiska övningsuppgifter/bilskadereparationer. - Skriftliga test. - Muntliga seminarier. - Omdöme från LIA-handledarna, till grund för betygssättning som utförs av utbildningsledaren. Det är centralt med varierande examinationsformer. På så sätt kan de studerandes kunskaper på skiftande sätt och för de olika kurserna uppvisas. Beroende på kursernas innehåll, kommer examinationernas form variera. - För de studenter som behöver omprövning kan i vissa fall alternativa metoder och/eller annan examinator användas. Möjligheten till komplettering av moment inom kurserna finns under hela studietiden. Därefter får studenten, för att få ut ett examensbevis ta kontakt med anordnaren. En kompletterande examination erbjuds och kontrolleras av från branschen utsedda personer ifall inte den tidigare kursansvarige kan kontrollera. För LIA eller del av LIA gäller att den studerande lämnar in intyg på genomförd, aktuell tidsperiod, arbetspraktik med intyg från handledare. Härefter kan ett kompletterande göras och eventuellt betyg sättas eller examination ske. - Beslut om examination kan ske efter beslut i protokoll från ledningsgruppen. Sida 14 (18)

16 Betygskriterier och betygskrav - Betygskriterierna och betygskraven har utkristalliserats från motorbranschens egna gemensamma kunskaps- färdighets- och kompetenskrav på den aktuella yrkesrollen som Bilskadetekniker, Bilskadereglerare/ -rådgivare. - Kunskapsnivån inom kurserna har satts utifrån den acceptabla kunskaps- och färdighetsnivå motorbranschen kan tänka sig anställa på. - Betygskriterierna för varje delkurs har dessutom arbetats fram och successivt reviderats av de tilltänkta kursansvariga företagens representanter och utbildningsledaren som ett resultat av sammanställning av aktuella kompetenskrav inom branschen. - På samma sätt har utbildningsplanen formats och reviderats fram som ett resultat av nya resta kunskaps- och kompetenskrav inom branschen pga de olika bilmärkenas ständigt förhöjda krav på kunskaps- och färdighetsnivåer. - Vidare skall dessa bedömningsgrunder beslutas av ledningsgruppen för utbildningen. - Bedömningen av de studerandes kunskaper kommer att utgå från kunskapskriterierna; fakta, färdighet, förståelse och förmågan att omsätta kunskaperna i att genomföra analyser och bedömingar och härigenom ge sakligt förankrade råd. - Ledningsgruppens representanter är anställda i olika företag som kommer att ta emot flera studerande, vilket gör att de har god insikt i vad som skall ingå och betygskriterierna i de studerandes båda LIA-perioder. Entreprenörskap i utbildningen - Det entreprenöriella synsättet kommer stimuleras genom att försöka öka de studerandes självförtroende och nyfikenhet. De entreprenöriella kompetenserna kommer vidare utvecklas då utbildningen skall bidra till ökad kreativitet och problemorientering inom hela bilskadeprocessen. På så sätt strävar utbildningen till att problemlösningen blir ett mål och en mer stimulerande framtida arbetsmiljö ett resultat. - Genom utbildningen får studerande möjlighet ta del av olika företags utveckling av sina system och verksamheter så som uppföljning. Den entreprenöriella drivkraften hos kursansvariga företag och föreläsare skall lysa igenom på kursinnehållet -entreprenörskapet skall påverka olika kurser/ moment. Teoretiska moment skall även varvas med möjlighet utvecka och hitta alternativa lösningar. - Under handledning för det praktiska arbetet i samband med bilskadeprocessens delar kommer utrymme sökas för att de studerande skall kunna finna förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Lärarledd verksamhet som utbildningen omfattar 24 tim/vecka per studerande Handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar vid LIA 15 tim/vecka per studerande Sida 15 (18)

17 Kvalitetsarbete Kvalitetssäkring av utbildningen Utvärderingsfasen Översyn - Kvalitetssäkringsarbetet har skett genom att näringslivet varit med och utformat utbildningens kursplan och önskade kvalitetsmål. Näringslivsrepresentanter skall medverka för att förbättra utbildningen genom föreläsande om aktuella arbetsmetoder och förvisande av aktuella produkter inom branschen. Kvalitetsmål som tagits fram av branschens företrädare; - att uppnå den kompetens och samlade kunskapsnivå som näringslivet/branschen förväntar sig. Ledningsgruppens och de involverade företagens betydelse blir särskilt stor, så även de kontakter utbildningssamordnaren har ibland sina medlemsföretag. - att näringslivet föreläser, handleder och utbildar. Så styr näringslivet och branschen vilken kompetens som i första hand skall säkras. - att utbildningen ligger i fas med den aktuella tekniska utvecklingsnivån. Upprätthålls genom att de föreläsare som medverkar i utbildningen företräder de företag inom branschen som arbetar med den senaste tekniken, vidare är universitetsrepresentanten nära kopplad till den aktuella tekniska grundforskningen. - att de studerande under LIA perioderna utvecklats till att arbeta självständigt och även i grupp, gärna med ambition om att ta aktiv roll inom arbetsområdet. Detta försöker vi uppnå genom att informera handledarna om LIA och dess syften/betygskriterier. - att studerandesäkerheten upprätthålls samtidigt som utvärderingarna visar att de studerande känner stora chanser att kontinuerligt kunna påverka sina utbildningars upplägg. Sker genom regelbundna utvärderingar inför ledningsgruppsmöte och öppet diskussionsklimat internt. - att de studerande kort efter examen skall ha anställning inom företag i motorbranschen. Utbildningen måste då vara så "up-to-date" som möjligt, vilket upprätthålls, utöver utbildningens kursers innehåll, genom ett flertal yrkescertifikat. Underlaget för de studerandes utveckling kommer sammanställas av utbildningssamordnaren och dokumenteras genom utbildningen av utbildningsanordnaren. - Genom ledningsgruppsmöten skall ledningsgruppen kontrollera utbildningen och ta beslut om åtgärder för att rätta till eventuella kvalitetsbrister. - Ledningsgruppen skall följa upp utvärderingar och hur tidigare beslutade åtgärder genomförts av utbildningsanordnaren. - Ledningsgruppen skall utifrån en SWOT-analys se över hur de studerande upplever utbildningen och hur utbildningen kan styrs åt rätt håll. Skall genomföras av utbildningsanordnaren och de kursansvariga. - Ledningsgruppen skall ansvara för att genom utbildningsledaren revidera utbildningens kursplan så att planen ligger i fas med branschens uppfattningar om vad som är centralt att lägga in i utbildningen och adekvata kunskaper för den aktuella yrkesrollen. Större förändringar inom branschen skall ge indikation på att utbildningsplanen inte längre motsvarar kraven. - De studerandes mest konkreta möjlighet till direkt påverkan är diskussioner med föreläsarna resp. skolledningen/ utbildningssamordnaren. Utöver detta skall utvärderingarna efter varje kurs och termin/utbildning ses som viktiga för att föra fram och ge en bild av de studerandes uppfattningar/synpunkter. - Kvalitetsbrister som uppkommit i undervisningen skall omgående behandlas och rättas till av utbildningsledaren med klassen och den undervisande läraren/konsulten. Sida 16 (18)

18 - Ifall åtgärderna för att förbättra verksamheten inte antas kunna ge en tillräckligt bra förändring, får utbildningsledaren med hjälp av det involverade företaget hitta annan föreläsare som kan genomföra kursmodulen framöver. - Utvärderingarna skall arkiveras av utbildningsanordnaren och följas upp vid efterkommande ledningsgruppsmöte. De administrativa rutinerna kan kvalitetssäkras genom regelbundna utvärderingarna/ SWOT-analyser vid varje termins avslutning samt som möjlig punkt att kommentera efter varje kurs genomförande och efterföljande utvärdering. Dessa skall vara utbildningsanordnarens ansvar att åtgärda ifall brister upptäcks/ uppfattas. Utbildningsorganisation och ansvarsfördelning Utbildningsledaren är verksamhetsansvarig. - ser till att utbildningens utbildningsmål uppfylls, - har det ekonomiska, juridiska och PR-mässiga ansvaret av utbildningen, - har arbetsmiljöansvaret utifrån arbetsmiljölagen - lägger fram underlag till ledningsgruppen för beslut om vilka sökande som föreslås antas till utbildningen - kallar till ledningsgruppsmöte och tar fram beslutsunderlag inför mötena. - ansvarar för att revidera utbildningsplanen då branschens kompetenskrav förändras. - betygsätter, med bedömningsunderlag från LIA-handledarna, LIA-perioderna för de studerande. - har kontakterna med myndigheten. - skall lägga fram underlag till ledningsgruppen inför beslut om vilka av de studerande som skall examineras Utbildningsassistenten; - ser till att verksamheten fungerar rent praktiskt/ logistiskt. - studiedokumentationen och förteckningarna över antagna och reviderar klasslistorna utefter studieuppehåll och eventuella skriftliga avhopp. Rapporterar därefter till utbildningsledaren, - samordnarna och ledningsgruppen. - registrering och arkiveringen av de studerandes examinationsresultat för varje kurs samt omdömen iform av LIA-intygen, från föreläsarna/ handledarna. Registrerar dessa digitalt för senare betygssättning. - registrering och senare rapportering om omfattande frånvaro. Utbildningssamordnaren; - ansvaret för att planera genomförandet av utbildningen. Ta fram föreläsare till varje utbildningsmodul. - kursplaner, planering av utbildningen och framtagande av LIA-platser. Upprättande av schema utifrån beslut om fördelningen mellan föreläsande/eget arbete/lia och terminstiderna. - ta fram LIAplatser till alla studerande, hjälpa till vid fördelning av LIA- platser, besöka LIAplatserna. - styr, utifrån utbildningsplanen, tillsammans med utbildningsledaren upp verksamhetens innehåll, - följer upp de utvärderingar som genomförs - lägger upp riktlinjerna för utbildningens framtida form och utveckling med branschens kompetenskrav som grund. Ledningsgruppen beslutar och kontrollerar; - om antagning av föreslagna sökande utifrån meritberäkningslista från utbildningsledaren - om ev. revideringar av utbildningsplanen utifrån förändrade kompetenskrav från branschen - att utbildningen följer utbildningsplanen/kursplanerna - om ev. åtgärder utifrån olika utvärderingar bland de studerande ang. utbildningen - om examination av studerande utifrån betygssammanställning från utbildningsanordnaren Sida 17 (18)

19 Studerandeinflytande - De studerandes mest konkreta möjlighet till direkt påverkan är diskussioner med föreläsarna resp. skolledningen/ utbildningssamordnaren om upplägg och specificerad inriktning. Utöver detta är utvärderingarna efter varje kurs och termin/utbildning viktigt för att föra fram och kunna utvärdera de studerandes uppfattningar/synpunkter. - Dessutom skall ledningsgruppsmötena utformas så att utvecklingen av utbildningen och reflexioner från de studerande prioriteras. På alla ledningsgruppsmöten skall finnas en stående punkt - studentärenden. Här skall de studerande ha chans och utrymme att ta upp sådant som de anser behöver belysas för ledningsgruppen. - De studerande skall genom kursutvärderingarna och ledningsgruppsmötena ges stora möjligheter till insyn i utbildningen samt regelbundet få tillfälle påverka utbildningens uppläggning och genomförande. - Inför att utbildningen går in på arbetsområden där studerande har tidigare djupa erfarenheter, så skall dessa informeras/ uppmanas ta kontakt med aktuell föreläsare så att så mycket som möjligt av de kunskaper som finns samlade hos de studerande själva också kan tas tillvara och kommenteras. - Studentgruppsmöten skall hållas regelbundet där minst en representant för respektive kurs träffas tillsammans med ledningen för utbildningen. Vid detta tillfälle skall frågor tas upp som berör respektive utbildning samt informeras om olika saker som berör den lokala yrkeshögskoleverksamheten i stort. Sida 18 (18)

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Bilskadetekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun Omfattning, poäng: 200 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift saknas} Ansökningsnummer:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hisstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Enköpings kommun, Yrkeshögskolan i Enköping Omfattning, poäng: 200 Studieort: Enköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Stödpedagog inom funktionshinderområdet/lss, 200 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan

Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Kvalitets - och processutvecklare 200 YH-poäng Trollhättan Utbildningsnummer 201030520 Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller utbildningsomgång 1 Grunduppgifter

Läs mer

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utdrag ur Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Flygtekniker Ansvarig utbildningsanordnare: Nordiskt FlygTeknikCentrum Aktiebolag Omfattning, poäng: 400 Studieort: Luleå Studieform:

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning

Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansökningshandlingar Kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning Friskvårdskonsult med hälsoekonomisk inriktning Ansvarig utbildningsanordnare: Norrlidens Kunskapscentrum AB Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildningen till Hisstekniker

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildningen till Hisstekniker Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildningen till Hisstekniker Examen och examenskrav Examensbeteckning Yrkeshögskoleexamen till Hisstekniker Utbildningens mål Yrkesroller Yrkesroll 1: Hisstekniker Yrkesroll

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Medicinsk sekreterare - Läkarsekreterare Ansvarig utbildningsanordnare: Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Kristianstad Studieform:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Skogsplanerare Ansvarig utbildningsanordnare: Landstinget i Östergötland - Vretagymnasiet Omfattning, poäng: 200 Studieort: Ljungsbro Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen

ANTAGNINGSORDNING. Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN. Ansöknings- och kompletteringstider. Förlängd ansökningstid. Inställda utbildningstillfällen ANTAGNINGSORDNING Sälj&Marknadshögskolan ANSÖKAN Ansöknings- och kompletteringstider Ansökningstider och starttider för våra utbildningar beslutas enskilt för varje utbildning. Generellt gäller dock att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Yrkeshögskoleexamen Varmsmed - gesäll Ansvarig utbildningsanordnare: Järnakademien Ångermanland Omfattning, poäng: 700 Studieort: Kramfors Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö

Läs mer

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013

Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Diarienummer YH 2013/129 Anvisningar till ansökan Trafikflygarutbildning civilt flyg 2013 OBS! Webbformuläret för ansökan kan inte motta fler tecken än vad som anges i rutorna nedan.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kulturverkstan, Internationell kulturprojektledare Ansvarig utbildningsanordnare: Nätverkstan Kultur i Väst Omfattning, poäng: 400 Studieort: Göteborg Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Pia Enochsson Sveriges Vägledarförenings rikskonferens 28 oktober Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistutbildad undersköterska inom äldreomsorg Ansvarig utbildningsanordnare: Oskarshamn kommun/nova Högskolecentrum Utbildningens omfattning: 200 Yh-poäng Studieort: Oskarshamn

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Produktionsutveckling Ansvarig utbildningsanordnare: Tekniska Högskolan i Jönköping AB Omfattning, poäng: 200 Studieort: Värnamo Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Vindkraftstekniker i kallt klimat Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Storumans Lärcentra Utbildningsnummer: 201080060 Grunduppgifter Utbildningens namn Vindkraftstekniker

Läs mer

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar

Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Samordnare inom assistans, vård och omsorg med arbetsledaransvar Har du erfarenhet av arbete inom vård, assistans och omsorg? Jobbar du som undersköterska och vill gå vidare i karriären? Är du intresserad

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Specialistundersköterska barn Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 200 Studieort: Växjö Studieform: Distans Studietakt:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Löne- och ekonomikonsult Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 300 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Bergmaterialingenjör Ansvarig utbildningsanordnare: Storumans kommun, Lärcentrum Omfattning, poäng: 400 Studieort: Storuman Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: YH 2013/1951

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer