Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 1"

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 2

3 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan Denna verksamhetsplan antogs av styrelsen

4 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över människor. Utvecklingen har varit enorm. Mer än 5 % av svenska folket är medlemmar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis är en viktig medspelare inom träning. Medlemsföreningarna erbjuder en träningsgemenskap för människor i alla åldrar samt spelar en viktig roll i samhället i arbetet med att bygga hälsa. Friskis&Svettis är också en plattform för ideella funktionärer och anställda medarbetare som alla har möjligheten att bidra till utveckling av Friskis&Svettis och utvecklas som individer i en organisation med ett starkt varumärke. Friskis&Svettis-rörelsen har nu gått in i en ny utvecklingsfas. De första 10 åren av 2000-talet har präglats av en oerhört stark framgångsvåg med över 150 % fler medlemmar. Träningsutbudet har utvecklats och breddats och antalet funktionärer har nästan dubblerats på samma tid. Det har gått fort, periodvis väldigt fort. Friskis&Svettis är ledande både som en modern idrottsrörelse samt träningsorganisation för många människor i Sverige. Friskis&Svettis har intagit ett försprång gentemot hela träningsbranchen. Ett försprång som innebär att andra hämtar inspiration och kunskap från oss. Friskis&Svettis-rörelsen är nu i en normaliseringsfas. Vi utvecklas i en mer normal takt som innebär både med- och motgång i det interna arbetet samt som idrottsförening och träningsaktör bland många andra. Nya och andra krav förväntas av oss. Frågorna kommer att upplevas mer komplexa i takt med att vi fortsatt kommer att utvecklas och utmanas. 4

5 Friskis&Svettis i dag För att lyckas Friskis&Svettis måste fortsätta med att sträva efter ett välkomnande värdskap för att kunna attrahera och bredda mångfald så att ännu fler får möjlighet till en roligare vardag. Varje ny medlem ska liksom varje befintlig medlem känna sig välkommen på riktigt, vilket betyder att vårt värdskap blir allt viktigare på alla nivåer. Vi ser och bekräftar varje medlem bättre. Vi utmanar, inspirerar och visar att vi gillar det vi gör. Vi guidar bättre till träningsutbudet än i dag. Vi erbjuder möjligheten att mötas och utvecklas. Att möta sig själv, att möta andra och ingå i ett sammanhang. I träningen utmanas man att tänja på sina gränser och kanske överraskas av sin egen kapacitet och förmåga. Sammantaget ger ett välkomnade värdskap oss ännu fler nyfikna medlemmar som vill provsmaka flera delar av vårt träningsutbud, vilket gör att medlemsomsättningen minskar. Friskis&Svettis måste också fortsätta med att stärka sin starkaste marknadsföringskanal: dialogen mellan människor. Glada och stolta medlemmar berättar ännu flitigare än i dag för andra om sitt Friskis&Svettis och sin träning för vänner, på Facebook, på jobbet och inom familjen. Friskis&Svettis följer med människor under hela livet. Ibland är man medlem och ibland inte, ibland aktiv i långa perioder och ibland vilande i långa perioder. De flesta som bor i en stad där Friskis&Svettis finns kommer någon gång under sin livsperiod att vara medlem. Friskis&Svettis ska även arbeta vidare mot visionen att Friskis&Svettis ideella funktionärer och anställda medarbetare ler när de tänker på Friskis&Svettis. För att det ska vara kul och utvecklande att vara engagerad i Friskis&Svettis måste man: vilja sin egen utveckling. uppleva att det är enkelt att få utbildning, vidareutveckling och inspiration. känna ett stort ansvar för sin roll och uppgift. uppleva att uppföljnings- och kvalitetsarbetet är stimulerande och utvecklande. tycka att det är enkelt att vara funktionär och förtroendevald i Friskis&Svettis. kunna påverka lokalt men känna delaktighet i ett globalt Friskis&Svettis. Vi ska hitta den naturligaste för oss och människornas bästa position. Men vår plats handlar inte bara om idrott. Friskis&Svettis är en inspirationskälla för många och en viktig medspelare i debatt och arbete med stora de stora må-braoch samhällsfrågorna. Därför tar vi fortsättningsvis alla möjligheter att påverka samhällsdebatten genom att flitigare dela med oss av våra erfarenheter i många olika sammanhang. 5

6 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. De ideella funktionärerna och de anställda medarbetarna ler när de tänker på Friskis&Svettis. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Friskis&Svettis ändamål (utdrag ur stadgarna) 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis-rörelsen. Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Friskis&Svettis verksamhetsidé samt med särskild målsättning att: få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje. erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar och kvalitet som grund. öka insikten om motionens betydelse för välbefinnande och hälsa. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopingsfri idrott. 6

7 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis värderingar =12 anledningar till att vi gör som vi gör 1. Träning ska vara fri från krav på prestation När man inte känner krav känner man sig fri och när man känner sig fri kommer lusten. Vårt sätt att leda, instruera och driva på får deltagarna att känna sig fria. 2. Träning ska utveckla hela människan Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. 3. Gränser ska testas Andras och Friskis&Svettis sanningar bör alltid ifrågasättas. Inte bara för att det är kul att provocera utan för att det är ett bra sätt att starta diskussion och initiera utveckling. Att bara lyssna och lyda är inte Friskis&Svettis. Vi tar ut svängarna. Vi överraskar, tar risker och startar debatt. 4. Varje enskild medlem och varje idé är viktig En ideell förening lever och utvecklas genom medlemmarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. Vi odlar en kultur med en känsla av att ingenting är omöjligt. På så sätt håller vi liv i glädjen och energin i Friskis&Svettis. Alla kan påverka utvecklingen. 5. Träning ska vara lustfylld Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. Men om vi ska röra oss regelbundet måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse. Vi som leder och instruerar lever ut i träningen. 6. Att mötas är lika viktigt som att träna Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket på Friskis&Svettis, från första mötet med en välkomnande funktionär till hej då för i dag. Vi eftersträvar inte bara klanderfri service, utan verkliga möten. 7

8 Friskis&Svettis i dag 7. Människor kan ta ansvar för sin hälsa Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi är snarare i upplevelsebranschen än i hälsobranschen. 8. Hög kvalitet är viktigt på alla områden Vi vill vara bäst på det vi gör. Därför ska vi alltid hålla vårt löfte om att erbjuda både lust och hög kvalitet. Vi kan inte acceptera brister i träningen, men inte heller i till exempel lokalerna, ljudanläggningarna eller it-systemet. 9. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta Att vara medlem i Friskis&Svettis ska vara enkelt och inspirerande. Det ska vara enkelt att ha att göra med föreningen och enkelt att få träna på det sätt man önskar. 10. Att stå fri är värdefullt Vi överväger varje samarbete mycket noga. Våra möjligheter att alltid och utan kompromisser agera i enlighet med våra värderingar är viktigt för Friskis&Svettis. 11. Att träna är inget märkvärdigt Vi motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. Det är naturligt att träna. 12. Alla ska kunna träna Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelseglädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker att om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska kunna hitta en träningsform man trivs med hos oss! 8

9 Friskis&Svettis i dag Vårt varumärke Friskis&Svettis är ett oerhört starkt varumärke och det har vuxit till denna styrka genom våra människor. Varje dag, på varje pass, i varje möte mellan funktionärer och medlemmar skapar vi varumärket, det byggs ständigt. Det stärks när vi gör på Friskis&Svettis-sättet, det skadas när vi inte lyckas hålla oss till det som vi vet ger framgång. Sammantaget handlar allt arbete om att sträva mot högre Friskis&Svettis-kvalitet och på så sätt utveckla och stärka Friskis&Svettis varumärke, d v s. människornas upplevelse och uppfattning om Friskis&Svettis. Till vår hjälp finns dokument som hjälper oss att göra rätt, oftare: Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks. Alla föreningar är medlemmar i Friskis&Svettis Riks, därmed är våra stadgar det som binder oss samman och förenar oss. Normalstadgan för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Alla medlemsföreningar har sina egna stadgar men de ser i princip likadana ut, de garanterar demokratin och vår tillhörighet i idrottsrörelsen. Regler för medlemsförening. Nu är vi nere på detaljnivå, en förening ställs dagligen inför olika beslut stöd i dessa kan hämtas från Regler. Boken 12 om Friskis&Svettis värderingar. 9

10 Friskis&Svettis Uppsala i dag I dag är Friskis&Svettis Uppsala en snygg och välvårdad 27-åring. När föreningen startade 1985 var vi 170 medlemmar. Vi erbjöd åtta jympapass i tre smutsiga gymnastikhallar i olika skolor. Vi var tio ideellt arbetande funktionärer. Vi hade ingen modern teknik för att hantera medlemsregister och kommunikation. I dag är vi medlemmar. Vi är 320 ideellt arbetande funkionärer på tre egna träningsanläggningar som vi hela tiden utvecklar. Vi erbjuder 240 gruppträningspass i veckan och stora gym öppna från morgon till kväll. Vi har kontroll på medlemsregister, mobilapplikationer och hemsida. Vår utveckling är fantastisk. Mellan åren ökade medlemsantalet med 163 procent, funktionärskåren ökade med 80 % fler engagerade funktionärer samt medarbetargruppen ökade med 40 % fler medarbetare. Vi har dessutom cirka 14 % av Uppsalas befolkning som medlemmar. Vi är således många människor som är engagerade i Friskis&Svettis Uppsala. Oerhört viktigt är att vi alla funktionärer och medarbetare strävar åt samma håll. Vi måste därför lägga ner ett stort engagemang för att vi alla funktionärer och medarbetare ska känna till, känna för och leva våra gemensamma värderingar. Dessutom måste själva föreningen inta en stödjande och tillåtande anda som skapas genom värdebaserat ledarskap. Friskis&Svettis Uppsala har identifierat fyra viktiga områden som vi med lust och ansvar ska lägga fokus på, träning, människorna, kommunikation samt miljö. 10

11 Friskis&Svettis Uppsala i dag Träning Träning ska ske på träningsgolvet Vi håller oss till Riks utbud och utvecklingsmodell Vi bejakar alla tillfällen till att vara testförening Vårt förhållningssätt till träning är att det kul att träna Träningsutrustningen ska alltid vara modern, fräsch och fungerande Lokalerna ska vara rena och inrymma hela träningsutbudet Människorna Vårt gemensamma engagemang är förutsättningen för att föreningen lever och utvecklas Vi ska sträva efter att vara en åldersnischbefriad förening Organisationen bygger på att främst stötta verksamhetens behov, inte av att enskilda människor ska förverkliga sig själva Alla som verkar i föreningen ska vara medlemmar Medlemmarna styr genom att välja representanter i styrelsen på årsmötet Funktionärerna ska rekryteras ur medlemskåren Vi väljer många funktionärer framför många medarbetare Medarbetarens funktion är att underlätta funktionärernas engagemang genom att skapa en kreativ miljö med stor lust och effektivitet Vi är seriösa men inte särskilt allvarliga Kommunikation Vi kommunicerar med människor om träning Vi vill uppfattas som professionella och seriösa men inte särskilt allvarliga I allt vi gör ska vi alltid ställa oss frågan; skapar det här lust? Vi upplyser om verksamheten externt via webb, annonser, schema, aktiviteter, möten, samtal, tidningar, tv och lokaler Vi upplyser om verksamheten internt via mail, telefon, intranet, möte, samtal och lokaler Miljö Vår verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara en förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och främja en hållbar utveckling. 11

12 Omvärlden Kollegor/Konkurrenter Campus erbjuder olika motionsaktiviteter såsom gym, gruppträning, bollsporter, racksporter och boulderklättring. Årskort kostar kr resp kr (stud) och/eller 2840 kr (stud&kårmedlem). Dagkort kostar 1990 kr. Kraftkällan erbjuder styrketräning, spinning och några gruppträningspass i tre lokaler. Årskortet kostar kr per år resp kr (stud/seniorer) + medlemsavgift om 400 kr. Actic erbjuder styrketräning, bad, spinning och aerobics. Årskort kostar kr resp kr (stud). SATS erbjuder styrketräning, spinning och olika slags gruppträningspass. Årskortet kostar kr gäller för alla SATS anläggningar i Norden, kr kr beroende på geografisk placering av anläggningen gäller för en anläggning. Dessutom tillkommer medlemsavgift om kr samt administrationsavgift om 250 kr. Itrim erbjuder motionsanalys, konditionstester, stegräknare, kroppsfettsmätning, individuell uppföljning några gånger/år samt cirkel gymträning. Årskortet kostar kr. Fitness 24 seven erbjuder mestadels gymträning. Årskortet kostar 2695 kr. 12

13 Omvärlden Friskis&Svettis Uppsala träningsformer Jympa på fyra grundnivåer Start, Bas, Medel och Intensiv. Dessutom Puls, Styrka, Enkel, Junior och Familjelek. Spinning på fyra grundnivåer Start, Bas, Medel och Intensiv. Dessutom Spinpuls och kombination Skivstång Spin. Övrig gruppträning Box, Cirkelfys, Core, Dans fuego, Dans fusion, Dans street, Flex, HIT, IntervallFlex, Skivstång, Skivstång Intervall, Step, Yoga. Friskis&Svettis Gym är ett gym där vi har stor valfrihet och ingen press på att hålla oss till strikta program. Vi erbjuder Gymintroduktion (ett sätt att komma igång tillsammans med andra i en grupp), Grundinstruktion (att komma igång från början med eget program), Fortsättning (för dig som kört ditt eget program ett tag och vill komma vidare) samt Tillgänglig instruktör (bara att hugga tag en ledig gyminstruktör för råd och tips). Friskis&Svettis Uppsalas Årskort kostar kr, kr stud. Medlemsavgift om 100 kr per kalenderår tillkommer. Andra stora Friskis&Svettis föreningar Friskis&Svettis Stockholm Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Malmö Friskis&Svettis Jönköping Friskis&Svettis Västerås Friskis&Svettis Helsingborg Årskort 2950 kr Årskort 3200 kr Årskort 3200 kr Årskort 2700 kr Årskort 2700 kr Årskort 3700 kr 13

14 Organisationen Friskis&Svettis Uppsala har delat upp funktionärskåren i olika verksamhetslag. Varje lag leds av en ideellt arbetande lagledare som tillsammans med en medarbetare, MA, och i samråd med verksamhetschefen, VC, och träningschef, TC, utformar lagets arbete. Medarbetare Ingrid Hovstadius Carin Isaksson Anna Jakobsson Robert Jonsson Pia Larm Annika Emanuelsson Viveka Ekholm Monica Forslund Stina Fällström Björn Eriksson Maria Forslin Linnea Thor VC, Verksamhetschef AC, Administrationschef TC, Träningschef LC, Lokalchef EA, ekonomiansvarig Ekonomiassistent MSA, medlemsserviceansvarig Receptionist, arbetar med Barnvaktslagen UA, uppföljningsansvarig TK, Träningskoordinator, arbetar med Övrig gruppträning Receptionist, arbetar med Spinninglaget Receptionist, arbetar med Värdlaget Anders Stern Gymansvarig Väderkvarn, arbetar med Gymlaget Olle Zetterqvist Gymansvarig Ekeby Tanja Bergström Gymansvarig Ultuna Erik Bolund Fastighetstekniker Jens Svedberg Träningsutrustningsreparatör Mikael Ax Vaktmästare Väderkvarn Leif Bergholm Vaktmästare Ultuna receptionister elva st mellan 25 och 90 % 14

15 Medarbetarorganisationen Verksamhetschef Ingrid Administrationschef Carin Träningschef Anna Lokalchef Robert Ekonomi Pia Medlemsservice Viveka Träningskoordinator Björn Uppföljningsansvarig Stina Fastighetstekniker Erik Assistenter Annika Receptionister Ekeby Linnéa VK/Ultuna Maria + 13 övriga receptionister Gym Ekeby Olle Ultuna Anders Ultuna Tanja VK Micke & Erik Ekeby Jens Ultuna Leif Lagledarorganisationen Verksamhetschef Ingrid Lagledare Jympalaget Lagledare Övrig gruppträning Lagledare Gymlaget Lagledare Spinninglaget Lagledare Värdlaget Lagledare Barnvaktslagen Ungdomslaget Seniorlaget 15

16 Övergripande mål för 2013 Vi ska sträva efter en helhetssyn på träning funktionell, positiv, utvecklande, effektiv träning. Våra medlemmar ska få många möjligheter till omväxling och progression i sin träning. Året ska präglas av en fortsatt förädling av funktionärsengagemang funktionärerna ska känna sig delaktiga i och att ständigt hålla Friskis&Svettis gemensamma vägval levande. Vi ska under året fortsätta med att stärka och utveckla alla former av ledarskap. Vi ska under året stärka och utveckla medarbetarskapet. Året ska fortsätta att genomsyras av att föreningens tre lokaler blir likvärdiga, vad gäller utformning och träningsformer. Vår verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska fortsätta att arbeta för kvalitets- och säkerhetstänkande såväl ur ett litet som ur ett stort perspektiv. Vi ska med professionalism och varsamhet försöka välja rätt kommunikationskanal vid varje kommunikationstillfälle. Vi ska visa uppsalaborna att Friskis&Svettis är det bästa träningsalternativet och den mest positiva samt åldersnischbefriade mötesplatsen i hela Uppsala. Målet för verksamhetsåret är att öka medlemstalet till minst

17 Mål Att skapa förutsättningar för medarbetare och funktionärer att erbjuda lustfylld träning av hög kvalitet för alla och att våra medlemmar ler när de tänker på träning. Hur? Föreningen ska fortsätta med att verksamhetsplanera alla träningspass efter motionärernas behov, funktionärernas tillgänglighet och Friskis&Svettis idé. Träningschef/TC ska ombesörja att alla våra träningslokaler erbjuder likvärdiga träningsformer. TC ska utveckla och avveckla träningsformer i utbudet i samråd med Riks träningsteam. Alla funktionärer ska uppmuntras till att fortbilda sig genom att delta på SVDA (minst 30 % av alla funktionärer inom vardera träningslag), pass.nu och att delta på andra pass/aktiviteter inom föreningens utbud. Träningschefen/TC ska tillsammans med Verksamhetschefen/VC arrangera en årlig Kick Off för alla funktionärer med betoning på träning och en inspirerande föreläsning. Alla funktionärer ska uppmuntra medlemmarna att testa olika träningsformer. VC ska ombesörja att skolpersonal erbjuds en RÖRIS utbildning inför höstterminens start samt att föreningen i samarbete med Uppsala kommun fortsätter att sprida MiniRöris och Röris. 17

18 Mål Att utöka tillgängligheten för all träning. Att utöka antalet funktionärer. Att ombesörja att funktionärer är rekryterade, utbildade och diplomerade/licensierade inför säsongsstarterna. Hur? Föreningen ska främst utöka antalet dag- och helgpass inom alla träningsformer. Jympalaget ska under jympans 35-årsjubileum fira och framhäva jympans unikitet. Jympalaget ska utöka antalet juniorpass. Övrig Gruppträningslaget/Ö.G. ska erbjuda skivstångs- och cirkelpass dagligen på samtliga lokaler. Ö.G ska erbjuda Box 60 på samtliga lokaler. Ö.G. ska utöka antalet pass inom Dans och Yoga. Ö.G. ska lansera Dans Street och nylansera passet Dans Fusion. Ö.G. ska erbjuda samma utbud av redskap på samtliga lokaler. Alla ledare, instruktörer och barnvakter ska uppmuntras till att vara schemalagda minst två timmar/vecka samt värdlaget ett block/vecka. Gymlaget ska uppmuntras till att ta fler block under intensiva perioder såsom januari mars. Gymlaget ska utöka beläggningen av instruktörer på samtliga lokaler. Gymlaget ska utöka antalet TMI/Tema samt Tillgänglig Instruktör och fördela dessa så en tredjedel blir TMI/Tema, en tredjedel blir Instruktion och en tredjedel blir Tillgänglig Instruktör. Spinninglaget ska erbjuda motionärerna minst fyra temapass. Spinninglaget ska införa Intropass under de två första säsongsveckorna. TC ska ombesörja att Spinninglaget vid två tillfällen erbjuds utbildning i det nya spinningupplägget. TC ska ombesörja att Uteverksamheten utökas. VC ska ansvara för att föreningen tillsammans med OK Linné och Ekeby hälsocenter arrangerar Ekebyloppet. TC och Lagledare ska genomföra informationsmöten för funktionärsnyfikna medlemmar. 18

19 Mål Lagledarna ska inför varje rekryteringstillfälle vistas i lokalerna i syfte att väcka funktionärsintresse bland medlemmarna. Lagledarna ska tillsammans med medarbetare/ma föreslå lämpliga ledaraspiranter på grundval av personliga egenskaper baserat på intervjuer. TC ska ombesörja och ansvara för all rekrytering av alla nya träningsfunktionärer vid två tillfällen. Värdlagledaren ska tillsammans med Värduppföljningsgruppen rekrytera fler värdar vid två tillfällen. Barnvaktslagledare ska tillsammans med en medarbetare/ma vid behov rekrytera fler barnvakter. TC ska tillsammans med Träningskoordinator/TK ansvara för att alla nyrekryterade träningsfunktionärer erhåller en fadder. 19

20 Mål Att säkerhetsställa kvaliteten. Att fortsätta målsättningen med att stimulera medlemmarna att testa flera träningsformer. Hur? TC ska inför vårsäsongen genomföra en gemensam ledaruppföljningshelg innehållande kalibrering av träning och uppföljaruppdraget. TC ska ombesörja att alla ledare och instruktörer följs upp minst en gång under året. TC ska ombesörja att ledaruppföljarna fortsätter med att fokusera på utveckling av våra ledare vid varje ledaruppföljning. VC och TC ska hålla sig ständigt uppdaterade om Friskis&Svettis Riks pågående projekt och utbildningsverksamhet. TC ska i samråd med VC bejaka alla tillfällen till att vara testförening. TC ska hålla god kontakt med träningsansvariga i andra Friskis&Svettis föreningar och träningsteamet på Riks. TC ska i samråd med VC arrangera föreläsningar för funktionärer och medlemmar med fokus på träning. TC ska tillsammans med TK och gymansvariga besöka andra träningsaktörer minst en gång under året. Alla funktionärer inom träningslagen ska erbjudas Mixmeisterkurs, grundläggande musikredigering. Lagledarna ska föreslå lämpliga faddrar och förbättringsförslag till fadderverksamheten. VC ska ansvara för att alla nyrekryterade värdar och barnvakter genomgår föreningens framtagna Ny funkisutbildning/steg 1, innehållande kundbemötande, Friskis&Svettis historia och värderingar samt HLR kurs. Värd- och Barnvaktslagledare ska ansvara för att alla nyrekryterade värdar och barnvakter erbjuds en informationsträff innehållande genomgång av föreningens träningsutbud och A-Ö checklista. Värd- och Barnvaktslagledare ska ombesörja att alla nyrekryterade värdar och barnvakter erhåller varsin fadder. Värdlaget ska förstärkas med två nya värduppföljare. Värdlagledaren ska ansvara för att alla värdar följs upp individuellt med fokus på bemötande och det välkomnande värdskapet. Värdlaget ska ta del av arbetsbeskrivning innehållande värdens roll och konkret checklista. Värd- och Barnvaktslagen ska erbjudas en fördjupningskurs i Det goda värdskapet. 20

21 Mål Att uppnå en jämn fördelning av alla funktionärer på alla våra lokaler utifrån erfarenhet, ålder och kön. Att alla funktionärer känner sig väl förankrade med Friskis&Svettis värderingar. Att främja samhörigheten och sammanhållningen i alla funktionärslag. Hur? Alla schemaläggare ska sträva efter att uppnå en jämn fördelning av alla funktionärer på våra lokaler utifrån erfarenhet, ålder och kön. Alla funktionärer ska, förutom Kick off, erbjudas minst tre träffar; vår-, sommar- och julträff. Vårmötet ska innehålla bl a en kort presentation av verksamhetsplanen, HLR-utbildning och brandskyddsföredrag samt gemensam träning. Sommar- och julträffarna kan vara mer av social karaktär. VC ska under ordinarie säsonger genomföra månatliga Lagledarmöten. Lagledarna ska guida de nyrekryterade funktionärerna in i föreningens funktionärsskap. Lagledarna ska fånga upp funktionärer som inte verkar må bra och/eller ofta söker vikarie. VC ska presentera Uppsalaföreningens historia för alla nyrekryterade funktionärer. 21

22 22

23 Mål Att främja samhörigheten och sammanhållningen hos alla medarbetare. Att höja kompetens- och ambitionsnivån bland medarbetarna. Att ombesörja att alla lokaler är bemannande på likartat sätt Hur? VC och AC/Administrationschef håller sig uppdaterade inom arbetsrätten. VC och AC tillämpar Arbetsgivaralliansens lönesättning. VC, AC, TC och LC/Lokalchef genomför regelbundna och protokollförda ledningsmöten där alla frågor ska diskuteras och beslutas utifrån verksamhets-, tränings-, lokal- samt budgetperspektiv. VC ska regelbundet träffa medarbetarna på samtliga lokaler. VC, AC och TC ska genomföra medarbetarsamtal med medarbetare inom sin respektive medarbetargrupp. Medarbetarna ska erbjudas minst fyra gemensamma aktiviteter med efterföljande P-buskul. VC ska arrangera en heldagskonferens samt två halvtidskonferenser med alla medarbetare. Vid den första halvdagskonferensen, februari, ska bl a verksamhets- och miljöplanen presenteras och diskuteras. VC ska arrangera en längre verksamhetskonferens. Medarbetare ska kontinuerligt erhålla adekvat fortbildning. VC ska i samråd med AC ombesörja att alla lokaler är bemannande med en likartad personalgrupp, en till två receptionister, minst en gyminstruktör samt en vaktmästare per lokal. AC och Medlemsserviceansvarig/MS, ska kontinuerligt rekrytera visstidsanställda receptionister från funktionärslagen. MS ska i samråd med AC arrangera fyra receptionistmöten. VC ska tillsammans med TC rekrytera en Uppföljningsansvarig, ny tjänst med 50 % tjänstgöring. TC ska ombesörja att gymmen, förutom med våra gymansvariga och ideellt arbetande instruktörer, bemannas med visstidsanställds gyminstruktörer, cirka två heltider fördelade på tre personer-fyra personer. Alla nyrekryterade medarbetare ska erhålla en fadder och nyanställdpärm. 23

24 Mål Att arbeta för att medlemmarna upplever Friskis&Svettis som en positiv mötesplats. Alla funktionärer och medarbetare är väl insatta i föreningens medlemsregler. Att alla funktionärer är väl insatta i föreningens handlingsplan för akut- och nödsituationer samt brandskyddsarbete. Att alla funktionärer och medarbetare är väl insatta i föreningens miljöarbete. Hur? Alla funktionärer ska i möjligaste mån vara tillgängliga för medlemmarna både före och efter sina schemalagda pass. Alla funktionärer ska aktivt ta del av föreningens medlemsregler och föregå med gott exempel. Alla funktionärer ska uppmuntras till att delta i föreningens HLR kurser. VC ska ansvara för att föreningen målmedvetet arbetar mot dopning genom olika aktiviteter såsom beställning av dopningskontroller, dopningsföredrag, utlämnande av antidopningsinformation till medlemmar som verkar vara i riskzonen. Alla funktionärer ska sträva efter att ha ett gemensamt synsätt gentemot medlemmar som tycks lida av diverse problem p g a sin träning VC ska ta kontakt med medlemmar om misstanke om ätstörningar och överträning uppmärksammas. Alla funktionärer ska erhålla och vidmakthålla kunskap och kännedom om alla utrymningsvägar i alla våra lokaler. Alla funktionärer ska aktivt ta del av föreningens miljöarbete och föregå med gott exempel, se bilagor miljöpolicy och miljöplan

25 Mål Att intensifiera marknadsföringen. Att fortsätta med att förädla all form av kommunikation. Hur? VC ska alltid bejaka alla möjligheter att berätta om Friskis&Svettis i alla sammanhang. All marknadsföring ska genomsyras av våra värderingar och Friskis&Svettis som den bästa mötesplatsen. Föreningens hemsida ska vara den främsta kommunikationskanalen till medlemmarna. Hemsidan ska med hjälp av externa företag vidareutvecklas. Marknadsföringen ska genomföras mestadels kampanjvis med fokusering på säsongstarterna. VC ska ombesörja att ny telefonväxel installeras. Alla funktionärer ska ta del av veckans information. Gruppträningsledarna ska under varje pass förmedla informationen till motionärerna. Alla funktionärer och medarbetare ska ta del av fredagsbrevet. Alla funktionärer ska försöka att inför varje kommunikationstillfälle efter bästa förmåga välja den beroende på innehållet lämpligaste formen för kommunikation; personligt möte, telefon, e-post, etc. Att fortsätta med att använda budgeten som styrmedel. Hur? AC ska kontinuerligt säkerhetsställa att budgeten följs. AC ska ansvara för att anläggningsregistret kontinuerligt uppdateras. AC ska tillsammans med Ekonomiansvarig/EA göra löpande avstämningar av redovisningen för att få fram kvartalsvis jämförelse budget-utfall. AC ska tillsammans med EA arbeta med rapporteringen utifrån föreningens redovisningsprogram. 25

26 Mål Att skapa ett stort och likartat intresse för våra tre lokaler. Att upprätta och följa upp treåriga investeringsplaner. Att utöka lokalytor. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll enligt miljöbalken. Hur? VC, AC,TC och LC ska inför årsstämman upprätta en treårig investeringsplan över föreningens större bygg- och renoveringsprojekt. Lokalchefen/LC ska i möjligaste mån se till att lokalerna håller samma standard. Alla inköp gällande våra lokaler ska vara sanktionerade av LC, som har ett övergripande ansvar över alla lokaler och dess utrustning. LC ska tillsammans med träningsansvariga se över behoven av komplettering av träningsredskap. LC ska tillsammans med fastighetsägaren Hemfosa projektera utbyggnad av Ekeby med 300 kvm mer gymyta. LC ska påbörja och projektera den fortsatta utbyggnaden av Väderkvarn (flytt av reception, barnrum och spinninghall och utbyggnad av omklädningsrum). LC ska i samråd med VC kontinuerligt se över eventuella renoveringsbehov och utföra en prioriteringslista. VC och LC ska upprätthålla och vidmakthålla regelbunden och god kontakt med våra fastighetsägare. LC ska på ett organiserat sätt planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. LC ska fortsätta med egenkontroll enligt krav från kommunens miljökontor. 26

27 Miljöpolicy Friskis&Svettis Uppsala Friskis&Svettis Uppsalas verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling. Med ovanstående som bakgrund ska Friskis&Svettis Uppsala Sträva efter att förebygga eller minska sin samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete. Fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och låta detta utvärderas årligen genom en miljödiplomering. Präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in. Sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning. Ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn. Tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang. 27

28 Miljöplan 2013 Friskis&Svettis Uppsala Friskis&Svettis Uppsalas verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling. Med ovanstående som bakgrund jobbar Friskis&Svettis Uppsala med nedanstående miljöplan under Lokaler Friskis&Svettis Uppsala största negativa miljöpåverkan är vår energiförbrukning samt vår förbrukning av kall- och varmvatten. Vi ska därför under 2013 Vid lokalexpansion samt lokalrenoveringar väga in miljöhänsyn i alla led och beslut. Aktivt sträva efter att hitta energibesparande och ekonomiskt hållbara lösningar som föreningen inte har i dag med målet att minska föreningens energiförbrukning. Kompensera för föreningens energiförbrukning med trädplantering genom Viskogen. Personalen För att kunna bedriva ett bra miljöarbete är det viktigt att hela personalen är engagerad och informerad. Vi ska därför under 2013 I samband med personalmöten informera personalen regelbundet om föreningens miljöarbete. Tillsammans med personalen genomföra en miljörelaterad aktivitet. Alla miljöansvariga ska delta i en fördjupad utbildning inom miljöarbetet. Kontoret På kontoret förbrukas i dag en stor mängd papper. Vi ska därför under 2013 minska vår pappersförbrukning genom Utöka användande av elektroniska informationsvägar i kontakten med våra medlemmar. Utöka användande av elektroniska informationsvägar i kontakten med våra funktionärer. Varor och tjänster Friskis&Svettis Uppsala har stor möjlighet att påverka attityden hos våra medlemmar. Vi ska därför under 2013 Informera om vårt miljöarbete på vår hemsida och i våra lokaler. Fortsätta med att öka vårt ekologiska/närproducerade sortiment i våra receptioner. Använda svanenmärkt tryckeri för våra större trycksaksproduktioner. 28

29 Miljöplan 2012 Friskis&Svettis Uppsala Transporter/Resor Friskis&Svettis Uppsala äger två bilar. En av dem är en Biogasbil och används till tranporter av diverse varor mellan lokalerna. Den andra nyttjas till transporter av träningsutrustning samt som en mobil reparationsbuss. Personal och funktionärer reser till utbildningar och konferenser. Dessa resor ska företas med hänsyn tagen till kostnad, miljö, tid samt medarbetarnas individuella förutsättningar och behov. För att minska den miljöpåverkan ska vi under 2013 Ersätta varortransportbilen med en miljövänlig Biogasbil. Om möjligt i första hand nyttja tåg till utbildningar och konferenser. Klimatkompensera den mängd koldioxid som släpps ut vid resor för Friskis&Svettis räkning via Viskogen. 29

30 Ansvarig för verksamhetsplanen: Ingrid Hovstadius, glad verksamhetschef Denna verksamhetsplan innehåller många mål. Det är min förhoppning att vi alla ska hjälpas åt att utveckla vår viktiga och populära verksamhet både kvalitativt och kvantitativt. Men, ingenting utvecklas som följer sin ursprungliga plan. 30

31 31

32 Friskis&Svettis Uppsala Väderkvarnsgatan Uppsala To Be Frank

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Stockholm 1. Våga Yoga SID 10 Träna Yoga på olika nivåer. Upplev mjuk kraft och lugn energi på dina villkor.

Stockholm 1. Våga Yoga SID 10 Träna Yoga på olika nivåer. Upplev mjuk kraft och lugn energi på dina villkor. Stockholm 1 2014 ÅRSMÖTE 24/4 F&S Stockholms årsmöte kommer att hållas torsdag 24 april 2014 18.00 på F&S Hagastan. Gör din röst hörd om motioner och i val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer.

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget!

PULS SPINNING INDOORWALKING INDIVIDUELL GYMTRÄNING. Träningsguide. Ett fullspäckat schema. - en karta över all vår träning på mittuppslaget! Friskis&Svettis Ängelholm föreningen! Friskis&Svettis Ängelholm är en ideell idrottsförening med visionen att få människor att le när dom tänker på träning. FLER NYHETER Senior station CirkelFuncgym CirkelFuncgym

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer