Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2013 1"

Transkript

1 Verksamhetsplan

2 2

3 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan Denna verksamhetsplan antogs av styrelsen

4 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över människor. Utvecklingen har varit enorm. Mer än 5 % av svenska folket är medlemmar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis är en viktig medspelare inom träning. Medlemsföreningarna erbjuder en träningsgemenskap för människor i alla åldrar samt spelar en viktig roll i samhället i arbetet med att bygga hälsa. Friskis&Svettis är också en plattform för ideella funktionärer och anställda medarbetare som alla har möjligheten att bidra till utveckling av Friskis&Svettis och utvecklas som individer i en organisation med ett starkt varumärke. Friskis&Svettis-rörelsen har nu gått in i en ny utvecklingsfas. De första 10 åren av 2000-talet har präglats av en oerhört stark framgångsvåg med över 150 % fler medlemmar. Träningsutbudet har utvecklats och breddats och antalet funktionärer har nästan dubblerats på samma tid. Det har gått fort, periodvis väldigt fort. Friskis&Svettis är ledande både som en modern idrottsrörelse samt träningsorganisation för många människor i Sverige. Friskis&Svettis har intagit ett försprång gentemot hela träningsbranchen. Ett försprång som innebär att andra hämtar inspiration och kunskap från oss. Friskis&Svettis-rörelsen är nu i en normaliseringsfas. Vi utvecklas i en mer normal takt som innebär både med- och motgång i det interna arbetet samt som idrottsförening och träningsaktör bland många andra. Nya och andra krav förväntas av oss. Frågorna kommer att upplevas mer komplexa i takt med att vi fortsatt kommer att utvecklas och utmanas. 4

5 Friskis&Svettis i dag För att lyckas Friskis&Svettis måste fortsätta med att sträva efter ett välkomnande värdskap för att kunna attrahera och bredda mångfald så att ännu fler får möjlighet till en roligare vardag. Varje ny medlem ska liksom varje befintlig medlem känna sig välkommen på riktigt, vilket betyder att vårt värdskap blir allt viktigare på alla nivåer. Vi ser och bekräftar varje medlem bättre. Vi utmanar, inspirerar och visar att vi gillar det vi gör. Vi guidar bättre till träningsutbudet än i dag. Vi erbjuder möjligheten att mötas och utvecklas. Att möta sig själv, att möta andra och ingå i ett sammanhang. I träningen utmanas man att tänja på sina gränser och kanske överraskas av sin egen kapacitet och förmåga. Sammantaget ger ett välkomnade värdskap oss ännu fler nyfikna medlemmar som vill provsmaka flera delar av vårt träningsutbud, vilket gör att medlemsomsättningen minskar. Friskis&Svettis måste också fortsätta med att stärka sin starkaste marknadsföringskanal: dialogen mellan människor. Glada och stolta medlemmar berättar ännu flitigare än i dag för andra om sitt Friskis&Svettis och sin träning för vänner, på Facebook, på jobbet och inom familjen. Friskis&Svettis följer med människor under hela livet. Ibland är man medlem och ibland inte, ibland aktiv i långa perioder och ibland vilande i långa perioder. De flesta som bor i en stad där Friskis&Svettis finns kommer någon gång under sin livsperiod att vara medlem. Friskis&Svettis ska även arbeta vidare mot visionen att Friskis&Svettis ideella funktionärer och anställda medarbetare ler när de tänker på Friskis&Svettis. För att det ska vara kul och utvecklande att vara engagerad i Friskis&Svettis måste man: vilja sin egen utveckling. uppleva att det är enkelt att få utbildning, vidareutveckling och inspiration. känna ett stort ansvar för sin roll och uppgift. uppleva att uppföljnings- och kvalitetsarbetet är stimulerande och utvecklande. tycka att det är enkelt att vara funktionär och förtroendevald i Friskis&Svettis. kunna påverka lokalt men känna delaktighet i ett globalt Friskis&Svettis. Vi ska hitta den naturligaste för oss och människornas bästa position. Men vår plats handlar inte bara om idrott. Friskis&Svettis är en inspirationskälla för många och en viktig medspelare i debatt och arbete med stora de stora må-braoch samhällsfrågorna. Därför tar vi fortsättningsvis alla möjligheter att påverka samhällsdebatten genom att flitigare dela med oss av våra erfarenheter i många olika sammanhang. 5

6 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis Vision Människor ler när de tänker på träning. De ideella funktionärerna och de anställda medarbetarna ler när de tänker på Friskis&Svettis. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. Friskis&Svettis ändamål (utdrag ur stadgarna) 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål Föreningens idé är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Denna idé är gemensam för hela Friskis&Svettis-rörelsen. Föreningen har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med Friskis&Svettis verksamhetsidé samt med särskild målsättning att: få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje. erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Friskis&Svettis värderingar och kvalitet som grund. öka insikten om motionens betydelse för välbefinnande och hälsa. Föreningen skall i sin verksamhet verka för en dopingsfri idrott. 6

7 Friskis&Svettis i dag Friskis&Svettis värderingar =12 anledningar till att vi gör som vi gör 1. Träning ska vara fri från krav på prestation När man inte känner krav känner man sig fri och när man känner sig fri kommer lusten. Vårt sätt att leda, instruera och driva på får deltagarna att känna sig fria. 2. Träning ska utveckla hela människan Musik och rörelser frigör känslor och hjälper oss att bygga upp förtroende för våra kroppar och oss själva. Träning ska beröra och ge positiva upplevelser som man vill ha igen och igen. 3. Gränser ska testas Andras och Friskis&Svettis sanningar bör alltid ifrågasättas. Inte bara för att det är kul att provocera utan för att det är ett bra sätt att starta diskussion och initiera utveckling. Att bara lyssna och lyda är inte Friskis&Svettis. Vi tar ut svängarna. Vi överraskar, tar risker och startar debatt. 4. Varje enskild medlem och varje idé är viktig En ideell förening lever och utvecklas genom medlemmarnas engagemang. Allt bygger på personlig initiativkraft. Varje medlem ska känna sig sedd och bekräftad. Varje idé och åsikt ska behandlas med största respekt. Vi odlar en kultur med en känsla av att ingenting är omöjligt. På så sätt håller vi liv i glädjen och energin i Friskis&Svettis. Alla kan påverka utvecklingen. 5. Träning ska vara lustfylld Människan är byggd för rörelse. När vi rör oss mår vi bra. Men om vi ska röra oss regelbundet måste det vara kul. Träning ska vara en upplevelse. Vi som leder och instruerar lever ut i träningen. 6. Att mötas är lika viktigt som att träna Vår idé om den lustfyllda träningen omfattar hela besöket på Friskis&Svettis, från första mötet med en välkomnande funktionär till hej då för i dag. Vi eftersträvar inte bara klanderfri service, utan verkliga möten. 7

8 Friskis&Svettis i dag 7. Människor kan ta ansvar för sin hälsa Vi erbjuder träning, en möjlighet att lägga till en bra vana. Vi gillar inte pekpinnar och uttrycker därför inga synpunkter kring hälsosamt eller ohälsosamt leverne. Vi är snarare i upplevelsebranschen än i hälsobranschen. 8. Hög kvalitet är viktigt på alla områden Vi vill vara bäst på det vi gör. Därför ska vi alltid hålla vårt löfte om att erbjuda både lust och hög kvalitet. Vi kan inte acceptera brister i träningen, men inte heller i till exempel lokalerna, ljudanläggningarna eller it-systemet. 9. Det ska vara lätt att börja, lätt att fortsätta Att vara medlem i Friskis&Svettis ska vara enkelt och inspirerande. Det ska vara enkelt att ha att göra med föreningen och enkelt att få träna på det sätt man önskar. 10. Att stå fri är värdefullt Vi överväger varje samarbete mycket noga. Våra möjligheter att alltid och utan kompromisser agera i enlighet med våra värderingar är viktigt för Friskis&Svettis. 11. Att träna är inget märkvärdigt Vi motarbetar all hysteri kring kropp och hälsa. Det är naturligt att träna. 12. Alla ska kunna träna Människor har olika behov och upplever träningslust och rörelseglädje på olika sätt. Somliga vill alltid ligga på gränsen, andra trivs bäst på mindre ansträngande nivåer. En del tycker att om att träna med redskap, andra nöjer sig med den egna kroppen. Klart att alla ska kunna hitta en träningsform man trivs med hos oss! 8

9 Friskis&Svettis i dag Vårt varumärke Friskis&Svettis är ett oerhört starkt varumärke och det har vuxit till denna styrka genom våra människor. Varje dag, på varje pass, i varje möte mellan funktionärer och medlemmar skapar vi varumärket, det byggs ständigt. Det stärks när vi gör på Friskis&Svettis-sättet, det skadas när vi inte lyckas hålla oss till det som vi vet ger framgång. Sammantaget handlar allt arbete om att sträva mot högre Friskis&Svettis-kvalitet och på så sätt utveckla och stärka Friskis&Svettis varumärke, d v s. människornas upplevelse och uppfattning om Friskis&Svettis. Till vår hjälp finns dokument som hjälper oss att göra rätt, oftare: Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks. Alla föreningar är medlemmar i Friskis&Svettis Riks, därmed är våra stadgar det som binder oss samman och förenar oss. Normalstadgan för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Alla medlemsföreningar har sina egna stadgar men de ser i princip likadana ut, de garanterar demokratin och vår tillhörighet i idrottsrörelsen. Regler för medlemsförening. Nu är vi nere på detaljnivå, en förening ställs dagligen inför olika beslut stöd i dessa kan hämtas från Regler. Boken 12 om Friskis&Svettis värderingar. 9

10 Friskis&Svettis Uppsala i dag I dag är Friskis&Svettis Uppsala en snygg och välvårdad 27-åring. När föreningen startade 1985 var vi 170 medlemmar. Vi erbjöd åtta jympapass i tre smutsiga gymnastikhallar i olika skolor. Vi var tio ideellt arbetande funktionärer. Vi hade ingen modern teknik för att hantera medlemsregister och kommunikation. I dag är vi medlemmar. Vi är 320 ideellt arbetande funkionärer på tre egna träningsanläggningar som vi hela tiden utvecklar. Vi erbjuder 240 gruppträningspass i veckan och stora gym öppna från morgon till kväll. Vi har kontroll på medlemsregister, mobilapplikationer och hemsida. Vår utveckling är fantastisk. Mellan åren ökade medlemsantalet med 163 procent, funktionärskåren ökade med 80 % fler engagerade funktionärer samt medarbetargruppen ökade med 40 % fler medarbetare. Vi har dessutom cirka 14 % av Uppsalas befolkning som medlemmar. Vi är således många människor som är engagerade i Friskis&Svettis Uppsala. Oerhört viktigt är att vi alla funktionärer och medarbetare strävar åt samma håll. Vi måste därför lägga ner ett stort engagemang för att vi alla funktionärer och medarbetare ska känna till, känna för och leva våra gemensamma värderingar. Dessutom måste själva föreningen inta en stödjande och tillåtande anda som skapas genom värdebaserat ledarskap. Friskis&Svettis Uppsala har identifierat fyra viktiga områden som vi med lust och ansvar ska lägga fokus på, träning, människorna, kommunikation samt miljö. 10

11 Friskis&Svettis Uppsala i dag Träning Träning ska ske på träningsgolvet Vi håller oss till Riks utbud och utvecklingsmodell Vi bejakar alla tillfällen till att vara testförening Vårt förhållningssätt till träning är att det kul att träna Träningsutrustningen ska alltid vara modern, fräsch och fungerande Lokalerna ska vara rena och inrymma hela träningsutbudet Människorna Vårt gemensamma engagemang är förutsättningen för att föreningen lever och utvecklas Vi ska sträva efter att vara en åldersnischbefriad förening Organisationen bygger på att främst stötta verksamhetens behov, inte av att enskilda människor ska förverkliga sig själva Alla som verkar i föreningen ska vara medlemmar Medlemmarna styr genom att välja representanter i styrelsen på årsmötet Funktionärerna ska rekryteras ur medlemskåren Vi väljer många funktionärer framför många medarbetare Medarbetarens funktion är att underlätta funktionärernas engagemang genom att skapa en kreativ miljö med stor lust och effektivitet Vi är seriösa men inte särskilt allvarliga Kommunikation Vi kommunicerar med människor om träning Vi vill uppfattas som professionella och seriösa men inte särskilt allvarliga I allt vi gör ska vi alltid ställa oss frågan; skapar det här lust? Vi upplyser om verksamheten externt via webb, annonser, schema, aktiviteter, möten, samtal, tidningar, tv och lokaler Vi upplyser om verksamheten internt via mail, telefon, intranet, möte, samtal och lokaler Miljö Vår verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara en förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och främja en hållbar utveckling. 11

12 Omvärlden Kollegor/Konkurrenter Campus erbjuder olika motionsaktiviteter såsom gym, gruppträning, bollsporter, racksporter och boulderklättring. Årskort kostar kr resp kr (stud) och/eller 2840 kr (stud&kårmedlem). Dagkort kostar 1990 kr. Kraftkällan erbjuder styrketräning, spinning och några gruppträningspass i tre lokaler. Årskortet kostar kr per år resp kr (stud/seniorer) + medlemsavgift om 400 kr. Actic erbjuder styrketräning, bad, spinning och aerobics. Årskort kostar kr resp kr (stud). SATS erbjuder styrketräning, spinning och olika slags gruppträningspass. Årskortet kostar kr gäller för alla SATS anläggningar i Norden, kr kr beroende på geografisk placering av anläggningen gäller för en anläggning. Dessutom tillkommer medlemsavgift om kr samt administrationsavgift om 250 kr. Itrim erbjuder motionsanalys, konditionstester, stegräknare, kroppsfettsmätning, individuell uppföljning några gånger/år samt cirkel gymträning. Årskortet kostar kr. Fitness 24 seven erbjuder mestadels gymträning. Årskortet kostar 2695 kr. 12

13 Omvärlden Friskis&Svettis Uppsala träningsformer Jympa på fyra grundnivåer Start, Bas, Medel och Intensiv. Dessutom Puls, Styrka, Enkel, Junior och Familjelek. Spinning på fyra grundnivåer Start, Bas, Medel och Intensiv. Dessutom Spinpuls och kombination Skivstång Spin. Övrig gruppträning Box, Cirkelfys, Core, Dans fuego, Dans fusion, Dans street, Flex, HIT, IntervallFlex, Skivstång, Skivstång Intervall, Step, Yoga. Friskis&Svettis Gym är ett gym där vi har stor valfrihet och ingen press på att hålla oss till strikta program. Vi erbjuder Gymintroduktion (ett sätt att komma igång tillsammans med andra i en grupp), Grundinstruktion (att komma igång från början med eget program), Fortsättning (för dig som kört ditt eget program ett tag och vill komma vidare) samt Tillgänglig instruktör (bara att hugga tag en ledig gyminstruktör för råd och tips). Friskis&Svettis Uppsalas Årskort kostar kr, kr stud. Medlemsavgift om 100 kr per kalenderår tillkommer. Andra stora Friskis&Svettis föreningar Friskis&Svettis Stockholm Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Malmö Friskis&Svettis Jönköping Friskis&Svettis Västerås Friskis&Svettis Helsingborg Årskort 2950 kr Årskort 3200 kr Årskort 3200 kr Årskort 2700 kr Årskort 2700 kr Årskort 3700 kr 13

14 Organisationen Friskis&Svettis Uppsala har delat upp funktionärskåren i olika verksamhetslag. Varje lag leds av en ideellt arbetande lagledare som tillsammans med en medarbetare, MA, och i samråd med verksamhetschefen, VC, och träningschef, TC, utformar lagets arbete. Medarbetare Ingrid Hovstadius Carin Isaksson Anna Jakobsson Robert Jonsson Pia Larm Annika Emanuelsson Viveka Ekholm Monica Forslund Stina Fällström Björn Eriksson Maria Forslin Linnea Thor VC, Verksamhetschef AC, Administrationschef TC, Träningschef LC, Lokalchef EA, ekonomiansvarig Ekonomiassistent MSA, medlemsserviceansvarig Receptionist, arbetar med Barnvaktslagen UA, uppföljningsansvarig TK, Träningskoordinator, arbetar med Övrig gruppträning Receptionist, arbetar med Spinninglaget Receptionist, arbetar med Värdlaget Anders Stern Gymansvarig Väderkvarn, arbetar med Gymlaget Olle Zetterqvist Gymansvarig Ekeby Tanja Bergström Gymansvarig Ultuna Erik Bolund Fastighetstekniker Jens Svedberg Träningsutrustningsreparatör Mikael Ax Vaktmästare Väderkvarn Leif Bergholm Vaktmästare Ultuna receptionister elva st mellan 25 och 90 % 14

15 Medarbetarorganisationen Verksamhetschef Ingrid Administrationschef Carin Träningschef Anna Lokalchef Robert Ekonomi Pia Medlemsservice Viveka Träningskoordinator Björn Uppföljningsansvarig Stina Fastighetstekniker Erik Assistenter Annika Receptionister Ekeby Linnéa VK/Ultuna Maria + 13 övriga receptionister Gym Ekeby Olle Ultuna Anders Ultuna Tanja VK Micke & Erik Ekeby Jens Ultuna Leif Lagledarorganisationen Verksamhetschef Ingrid Lagledare Jympalaget Lagledare Övrig gruppträning Lagledare Gymlaget Lagledare Spinninglaget Lagledare Värdlaget Lagledare Barnvaktslagen Ungdomslaget Seniorlaget 15

16 Övergripande mål för 2013 Vi ska sträva efter en helhetssyn på träning funktionell, positiv, utvecklande, effektiv träning. Våra medlemmar ska få många möjligheter till omväxling och progression i sin träning. Året ska präglas av en fortsatt förädling av funktionärsengagemang funktionärerna ska känna sig delaktiga i och att ständigt hålla Friskis&Svettis gemensamma vägval levande. Vi ska under året fortsätta med att stärka och utveckla alla former av ledarskap. Vi ska under året stärka och utveckla medarbetarskapet. Året ska fortsätta att genomsyras av att föreningens tre lokaler blir likvärdiga, vad gäller utformning och träningsformer. Vår verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska fortsätta att arbeta för kvalitets- och säkerhetstänkande såväl ur ett litet som ur ett stort perspektiv. Vi ska med professionalism och varsamhet försöka välja rätt kommunikationskanal vid varje kommunikationstillfälle. Vi ska visa uppsalaborna att Friskis&Svettis är det bästa träningsalternativet och den mest positiva samt åldersnischbefriade mötesplatsen i hela Uppsala. Målet för verksamhetsåret är att öka medlemstalet till minst

17 Mål Att skapa förutsättningar för medarbetare och funktionärer att erbjuda lustfylld träning av hög kvalitet för alla och att våra medlemmar ler när de tänker på träning. Hur? Föreningen ska fortsätta med att verksamhetsplanera alla träningspass efter motionärernas behov, funktionärernas tillgänglighet och Friskis&Svettis idé. Träningschef/TC ska ombesörja att alla våra träningslokaler erbjuder likvärdiga träningsformer. TC ska utveckla och avveckla träningsformer i utbudet i samråd med Riks träningsteam. Alla funktionärer ska uppmuntras till att fortbilda sig genom att delta på SVDA (minst 30 % av alla funktionärer inom vardera träningslag), pass.nu och att delta på andra pass/aktiviteter inom föreningens utbud. Träningschefen/TC ska tillsammans med Verksamhetschefen/VC arrangera en årlig Kick Off för alla funktionärer med betoning på träning och en inspirerande föreläsning. Alla funktionärer ska uppmuntra medlemmarna att testa olika träningsformer. VC ska ombesörja att skolpersonal erbjuds en RÖRIS utbildning inför höstterminens start samt att föreningen i samarbete med Uppsala kommun fortsätter att sprida MiniRöris och Röris. 17

18 Mål Att utöka tillgängligheten för all träning. Att utöka antalet funktionärer. Att ombesörja att funktionärer är rekryterade, utbildade och diplomerade/licensierade inför säsongsstarterna. Hur? Föreningen ska främst utöka antalet dag- och helgpass inom alla träningsformer. Jympalaget ska under jympans 35-årsjubileum fira och framhäva jympans unikitet. Jympalaget ska utöka antalet juniorpass. Övrig Gruppträningslaget/Ö.G. ska erbjuda skivstångs- och cirkelpass dagligen på samtliga lokaler. Ö.G ska erbjuda Box 60 på samtliga lokaler. Ö.G. ska utöka antalet pass inom Dans och Yoga. Ö.G. ska lansera Dans Street och nylansera passet Dans Fusion. Ö.G. ska erbjuda samma utbud av redskap på samtliga lokaler. Alla ledare, instruktörer och barnvakter ska uppmuntras till att vara schemalagda minst två timmar/vecka samt värdlaget ett block/vecka. Gymlaget ska uppmuntras till att ta fler block under intensiva perioder såsom januari mars. Gymlaget ska utöka beläggningen av instruktörer på samtliga lokaler. Gymlaget ska utöka antalet TMI/Tema samt Tillgänglig Instruktör och fördela dessa så en tredjedel blir TMI/Tema, en tredjedel blir Instruktion och en tredjedel blir Tillgänglig Instruktör. Spinninglaget ska erbjuda motionärerna minst fyra temapass. Spinninglaget ska införa Intropass under de två första säsongsveckorna. TC ska ombesörja att Spinninglaget vid två tillfällen erbjuds utbildning i det nya spinningupplägget. TC ska ombesörja att Uteverksamheten utökas. VC ska ansvara för att föreningen tillsammans med OK Linné och Ekeby hälsocenter arrangerar Ekebyloppet. TC och Lagledare ska genomföra informationsmöten för funktionärsnyfikna medlemmar. 18

19 Mål Lagledarna ska inför varje rekryteringstillfälle vistas i lokalerna i syfte att väcka funktionärsintresse bland medlemmarna. Lagledarna ska tillsammans med medarbetare/ma föreslå lämpliga ledaraspiranter på grundval av personliga egenskaper baserat på intervjuer. TC ska ombesörja och ansvara för all rekrytering av alla nya träningsfunktionärer vid två tillfällen. Värdlagledaren ska tillsammans med Värduppföljningsgruppen rekrytera fler värdar vid två tillfällen. Barnvaktslagledare ska tillsammans med en medarbetare/ma vid behov rekrytera fler barnvakter. TC ska tillsammans med Träningskoordinator/TK ansvara för att alla nyrekryterade träningsfunktionärer erhåller en fadder. 19

20 Mål Att säkerhetsställa kvaliteten. Att fortsätta målsättningen med att stimulera medlemmarna att testa flera träningsformer. Hur? TC ska inför vårsäsongen genomföra en gemensam ledaruppföljningshelg innehållande kalibrering av träning och uppföljaruppdraget. TC ska ombesörja att alla ledare och instruktörer följs upp minst en gång under året. TC ska ombesörja att ledaruppföljarna fortsätter med att fokusera på utveckling av våra ledare vid varje ledaruppföljning. VC och TC ska hålla sig ständigt uppdaterade om Friskis&Svettis Riks pågående projekt och utbildningsverksamhet. TC ska i samråd med VC bejaka alla tillfällen till att vara testförening. TC ska hålla god kontakt med träningsansvariga i andra Friskis&Svettis föreningar och träningsteamet på Riks. TC ska i samråd med VC arrangera föreläsningar för funktionärer och medlemmar med fokus på träning. TC ska tillsammans med TK och gymansvariga besöka andra träningsaktörer minst en gång under året. Alla funktionärer inom träningslagen ska erbjudas Mixmeisterkurs, grundläggande musikredigering. Lagledarna ska föreslå lämpliga faddrar och förbättringsförslag till fadderverksamheten. VC ska ansvara för att alla nyrekryterade värdar och barnvakter genomgår föreningens framtagna Ny funkisutbildning/steg 1, innehållande kundbemötande, Friskis&Svettis historia och värderingar samt HLR kurs. Värd- och Barnvaktslagledare ska ansvara för att alla nyrekryterade värdar och barnvakter erbjuds en informationsträff innehållande genomgång av föreningens träningsutbud och A-Ö checklista. Värd- och Barnvaktslagledare ska ombesörja att alla nyrekryterade värdar och barnvakter erhåller varsin fadder. Värdlaget ska förstärkas med två nya värduppföljare. Värdlagledaren ska ansvara för att alla värdar följs upp individuellt med fokus på bemötande och det välkomnande värdskapet. Värdlaget ska ta del av arbetsbeskrivning innehållande värdens roll och konkret checklista. Värd- och Barnvaktslagen ska erbjudas en fördjupningskurs i Det goda värdskapet. 20

21 Mål Att uppnå en jämn fördelning av alla funktionärer på alla våra lokaler utifrån erfarenhet, ålder och kön. Att alla funktionärer känner sig väl förankrade med Friskis&Svettis värderingar. Att främja samhörigheten och sammanhållningen i alla funktionärslag. Hur? Alla schemaläggare ska sträva efter att uppnå en jämn fördelning av alla funktionärer på våra lokaler utifrån erfarenhet, ålder och kön. Alla funktionärer ska, förutom Kick off, erbjudas minst tre träffar; vår-, sommar- och julträff. Vårmötet ska innehålla bl a en kort presentation av verksamhetsplanen, HLR-utbildning och brandskyddsföredrag samt gemensam träning. Sommar- och julträffarna kan vara mer av social karaktär. VC ska under ordinarie säsonger genomföra månatliga Lagledarmöten. Lagledarna ska guida de nyrekryterade funktionärerna in i föreningens funktionärsskap. Lagledarna ska fånga upp funktionärer som inte verkar må bra och/eller ofta söker vikarie. VC ska presentera Uppsalaföreningens historia för alla nyrekryterade funktionärer. 21

22 22

23 Mål Att främja samhörigheten och sammanhållningen hos alla medarbetare. Att höja kompetens- och ambitionsnivån bland medarbetarna. Att ombesörja att alla lokaler är bemannande på likartat sätt Hur? VC och AC/Administrationschef håller sig uppdaterade inom arbetsrätten. VC och AC tillämpar Arbetsgivaralliansens lönesättning. VC, AC, TC och LC/Lokalchef genomför regelbundna och protokollförda ledningsmöten där alla frågor ska diskuteras och beslutas utifrån verksamhets-, tränings-, lokal- samt budgetperspektiv. VC ska regelbundet träffa medarbetarna på samtliga lokaler. VC, AC och TC ska genomföra medarbetarsamtal med medarbetare inom sin respektive medarbetargrupp. Medarbetarna ska erbjudas minst fyra gemensamma aktiviteter med efterföljande P-buskul. VC ska arrangera en heldagskonferens samt två halvtidskonferenser med alla medarbetare. Vid den första halvdagskonferensen, februari, ska bl a verksamhets- och miljöplanen presenteras och diskuteras. VC ska arrangera en längre verksamhetskonferens. Medarbetare ska kontinuerligt erhålla adekvat fortbildning. VC ska i samråd med AC ombesörja att alla lokaler är bemannande med en likartad personalgrupp, en till två receptionister, minst en gyminstruktör samt en vaktmästare per lokal. AC och Medlemsserviceansvarig/MS, ska kontinuerligt rekrytera visstidsanställda receptionister från funktionärslagen. MS ska i samråd med AC arrangera fyra receptionistmöten. VC ska tillsammans med TC rekrytera en Uppföljningsansvarig, ny tjänst med 50 % tjänstgöring. TC ska ombesörja att gymmen, förutom med våra gymansvariga och ideellt arbetande instruktörer, bemannas med visstidsanställds gyminstruktörer, cirka två heltider fördelade på tre personer-fyra personer. Alla nyrekryterade medarbetare ska erhålla en fadder och nyanställdpärm. 23

24 Mål Att arbeta för att medlemmarna upplever Friskis&Svettis som en positiv mötesplats. Alla funktionärer och medarbetare är väl insatta i föreningens medlemsregler. Att alla funktionärer är väl insatta i föreningens handlingsplan för akut- och nödsituationer samt brandskyddsarbete. Att alla funktionärer och medarbetare är väl insatta i föreningens miljöarbete. Hur? Alla funktionärer ska i möjligaste mån vara tillgängliga för medlemmarna både före och efter sina schemalagda pass. Alla funktionärer ska aktivt ta del av föreningens medlemsregler och föregå med gott exempel. Alla funktionärer ska uppmuntras till att delta i föreningens HLR kurser. VC ska ansvara för att föreningen målmedvetet arbetar mot dopning genom olika aktiviteter såsom beställning av dopningskontroller, dopningsföredrag, utlämnande av antidopningsinformation till medlemmar som verkar vara i riskzonen. Alla funktionärer ska sträva efter att ha ett gemensamt synsätt gentemot medlemmar som tycks lida av diverse problem p g a sin träning VC ska ta kontakt med medlemmar om misstanke om ätstörningar och överträning uppmärksammas. Alla funktionärer ska erhålla och vidmakthålla kunskap och kännedom om alla utrymningsvägar i alla våra lokaler. Alla funktionärer ska aktivt ta del av föreningens miljöarbete och föregå med gott exempel, se bilagor miljöpolicy och miljöplan

25 Mål Att intensifiera marknadsföringen. Att fortsätta med att förädla all form av kommunikation. Hur? VC ska alltid bejaka alla möjligheter att berätta om Friskis&Svettis i alla sammanhang. All marknadsföring ska genomsyras av våra värderingar och Friskis&Svettis som den bästa mötesplatsen. Föreningens hemsida ska vara den främsta kommunikationskanalen till medlemmarna. Hemsidan ska med hjälp av externa företag vidareutvecklas. Marknadsföringen ska genomföras mestadels kampanjvis med fokusering på säsongstarterna. VC ska ombesörja att ny telefonväxel installeras. Alla funktionärer ska ta del av veckans information. Gruppträningsledarna ska under varje pass förmedla informationen till motionärerna. Alla funktionärer och medarbetare ska ta del av fredagsbrevet. Alla funktionärer ska försöka att inför varje kommunikationstillfälle efter bästa förmåga välja den beroende på innehållet lämpligaste formen för kommunikation; personligt möte, telefon, e-post, etc. Att fortsätta med att använda budgeten som styrmedel. Hur? AC ska kontinuerligt säkerhetsställa att budgeten följs. AC ska ansvara för att anläggningsregistret kontinuerligt uppdateras. AC ska tillsammans med Ekonomiansvarig/EA göra löpande avstämningar av redovisningen för att få fram kvartalsvis jämförelse budget-utfall. AC ska tillsammans med EA arbeta med rapporteringen utifrån föreningens redovisningsprogram. 25

26 Mål Att skapa ett stort och likartat intresse för våra tre lokaler. Att upprätta och följa upp treåriga investeringsplaner. Att utöka lokalytor. Att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete och egenkontroll enligt miljöbalken. Hur? VC, AC,TC och LC ska inför årsstämman upprätta en treårig investeringsplan över föreningens större bygg- och renoveringsprojekt. Lokalchefen/LC ska i möjligaste mån se till att lokalerna håller samma standard. Alla inköp gällande våra lokaler ska vara sanktionerade av LC, som har ett övergripande ansvar över alla lokaler och dess utrustning. LC ska tillsammans med träningsansvariga se över behoven av komplettering av träningsredskap. LC ska tillsammans med fastighetsägaren Hemfosa projektera utbyggnad av Ekeby med 300 kvm mer gymyta. LC ska påbörja och projektera den fortsatta utbyggnaden av Väderkvarn (flytt av reception, barnrum och spinninghall och utbyggnad av omklädningsrum). LC ska i samråd med VC kontinuerligt se över eventuella renoveringsbehov och utföra en prioriteringslista. VC och LC ska upprätthålla och vidmakthålla regelbunden och god kontakt med våra fastighetsägare. LC ska på ett organiserat sätt planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. LC ska fortsätta med egenkontroll enligt krav från kommunens miljökontor. 26

27 Miljöpolicy Friskis&Svettis Uppsala Friskis&Svettis Uppsalas verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling. Med ovanstående som bakgrund ska Friskis&Svettis Uppsala Sträva efter att förebygga eller minska sin samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete. Fortlöpande förbättra sitt miljöarbete och låta detta utvärderas årligen genom en miljödiplomering. Präglas av miljömedvetenhet i all sin verksamhet. Det innebär att i alla beslut ska miljöhänsyn vägas in. Sträva efter att påverka sin omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning. Ha en inköpspolicy som beaktar miljöhänsyn. Tillvarata medarbetarnas och medlemmarnas engagemang. 27

28 Miljöplan 2013 Friskis&Svettis Uppsala Friskis&Svettis Uppsalas verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Friskis&Svettis Uppsala ska vara förebild för sina medlemmar samt andra träningsanläggningar i miljöfrågor och aktivt främja en hållbar utveckling. Med ovanstående som bakgrund jobbar Friskis&Svettis Uppsala med nedanstående miljöplan under Lokaler Friskis&Svettis Uppsala största negativa miljöpåverkan är vår energiförbrukning samt vår förbrukning av kall- och varmvatten. Vi ska därför under 2013 Vid lokalexpansion samt lokalrenoveringar väga in miljöhänsyn i alla led och beslut. Aktivt sträva efter att hitta energibesparande och ekonomiskt hållbara lösningar som föreningen inte har i dag med målet att minska föreningens energiförbrukning. Kompensera för föreningens energiförbrukning med trädplantering genom Viskogen. Personalen För att kunna bedriva ett bra miljöarbete är det viktigt att hela personalen är engagerad och informerad. Vi ska därför under 2013 I samband med personalmöten informera personalen regelbundet om föreningens miljöarbete. Tillsammans med personalen genomföra en miljörelaterad aktivitet. Alla miljöansvariga ska delta i en fördjupad utbildning inom miljöarbetet. Kontoret På kontoret förbrukas i dag en stor mängd papper. Vi ska därför under 2013 minska vår pappersförbrukning genom Utöka användande av elektroniska informationsvägar i kontakten med våra medlemmar. Utöka användande av elektroniska informationsvägar i kontakten med våra funktionärer. Varor och tjänster Friskis&Svettis Uppsala har stor möjlighet att påverka attityden hos våra medlemmar. Vi ska därför under 2013 Informera om vårt miljöarbete på vår hemsida och i våra lokaler. Fortsätta med att öka vårt ekologiska/närproducerade sortiment i våra receptioner. Använda svanenmärkt tryckeri för våra större trycksaksproduktioner. 28

29 Miljöplan 2012 Friskis&Svettis Uppsala Transporter/Resor Friskis&Svettis Uppsala äger två bilar. En av dem är en Biogasbil och används till tranporter av diverse varor mellan lokalerna. Den andra nyttjas till transporter av träningsutrustning samt som en mobil reparationsbuss. Personal och funktionärer reser till utbildningar och konferenser. Dessa resor ska företas med hänsyn tagen till kostnad, miljö, tid samt medarbetarnas individuella förutsättningar och behov. För att minska den miljöpåverkan ska vi under 2013 Ersätta varortransportbilen med en miljövänlig Biogasbil. Om möjligt i första hand nyttja tåg till utbildningar och konferenser. Klimatkompensera den mängd koldioxid som släpps ut vid resor för Friskis&Svettis räkning via Viskogen. 29

30 Ansvarig för verksamhetsplanen: Ingrid Hovstadius, glad verksamhetschef Denna verksamhetsplan innehåller många mål. Det är min förhoppning att vi alla ska hjälpas åt att utveckla vår viktiga och populära verksamhet både kvalitativt och kvantitativt. Men, ingenting utvecklas som följer sin ursprungliga plan. 30

31 31

32 Friskis&Svettis Uppsala Väderkvarnsgatan Uppsala To Be Frank

Verksamhetsplan. Friskis&Svettis Uppsala

Verksamhetsplan. Friskis&Svettis Uppsala Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Uppsala 1 2 Verksamhetsplan Friskis&Svettis i dag 4 Friskis&Svettis Uppsala i dag 10 Omvärlden 12 Organisationen 14 Övergripande mål 16 Mål 17 Miljöpolicy 27 Miljöplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Verksamhetsplan 20121

Verksamhetsplan 20121 Verksamhetsplan 20121 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lätttillgänglig träning av hög kvalité för alla. 2 Verksamhetsplan

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Från ordföranden 4 Friskis&Svettis idag 6 Ett förädlat Friskis&Svettis 7 Friskis&Svettis vision och verksamhetsidé 8 Friskis&Svettis ändamål 9 Friskis&Svettis värderingar 10

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lokaler lokaler och åter lokaler Tänk vad mycket en fräsch träningslokal kan betyda! Under året har vi haft den stora glädjen att se ännu fler förbättringar växa fram på den

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping

Verksamhetsplan Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsplan 2016-2017 Friskis&Svettis Norrköping OM VERKSAMHETSPLANEN Verksamhetsplanen är ett styrdokument för anställda och funktionärer i föreningen och är tillgänglig för alla medlemmar. Den ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1

Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Verksamhetsplan 2013-2015 2014-02-13 1 Friskis&Svettis vision Människor ler när de tänker på träning. 2014-02-13 2 Idé Att erbjuda lustfylld och tillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Vårt ändamål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad

Verksamhetsplan 2016-18. Friskis&Svettis Halmstad Verksamhetsplan 2016-18 Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis Halmstad Friskis&Svettis är en idrottsförening med anslutning till Riksidrottsförbundet och består av 159 ideella föreningar. Varje förening

Läs mer

Innehåll Friskis&Svettis Sollentuna Friskis&Svettis 12 värderingar Vision Ambition Mål för

Innehåll Friskis&Svettis Sollentuna Friskis&Svettis 12 värderingar Vision Ambition Mål för S i d a 1 12 S i d a 2 12 Innehåll Innehåll... 3 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 4 Vision... 5 Ambition... 6 Mål för 2015-2016... 6 Projekt/Nyheter... 7 Utbud... 9 Digitala

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017

Aktivitetsplan och budget. Friskis&Svettis Riks 2017 Aktivitetsplan och budget Friskis&Svettis Riks 2017 Fokus för Aktivitetsplan 2017: Ställa om arbetet inför att genomföra Strategi 2017-2022 Fokus 2017 Förutsatt att Strategi 2017-2022 går igenom kommer

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2014-2016 Fastställd av styrelsen 2013-11-12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013

VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS ÖREBRO 2011-2013 Fastställd av styrelsen 2011-08-24 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb

Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb Likabehandlingsplan Majornas Boxningsklubb 1 Förklaringar I följande likabehandlingsplan kommer vi utgå ifrån fyra aktörer på föreningen enligt följande; Organisationsledare, Tränare och funktionär, Aktiv

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Motioner. Motioner 2016

Motioner. Motioner 2016 Motioner 2016 FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Motioner 2016 1 Motion nr 1 Pensionärsrabatt på ordinarie årskort Friskis och Svettis i Tyresö erbjuder idag inte rabatt på ordinarie årskort för pensionärer. De flesta

Läs mer

Friskis&Svettis Väsby!

Friskis&Svettis Väsby! Välkommen till Friskis&Svettis Väsby! Vi är stolta över att du valt att träna hos oss! 1 FAKTA OM FRISKIS&SVETTIS VÄSBY Friskis&Svettis vision är att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN Är du intresserad av att bli entrévärd?

VARMT VÄLKOMMEN Är du intresserad av att bli entrévärd? VARMT VÄLKOMMEN Är du intresserad av att bli entrévärd? Varmt välkommen på rekrytering! Vad roligt att just Du är intresserad av att bli funktionär i vår förening! Fyll i blanketten längst bak i denna

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS

Friskisar! Tema: Fridrott FALKENBERGS FALKENBERGS Friskisar! FUNKTIONÄRSTRÄFF Tema: Fridrott VI VAR DÄR! Sparbanksdagen 2013 MISSA INTE DETTA Medlemsdag Team Sportia Friskis&Svettis är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2012 Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska

Läs mer

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult hösten 2015 ÄLMHULT Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Idag har F&S Älmhult 26 års erfarenhet av rolig träning,

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer