Hubben - Kunskapsnavet i parken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hubben - Kunskapsnavet i parken"

Transkript

1 Hubben - Kunskapsnavet i parken Bussar 0 meter i huset Miljöcertifierat Leed Reception i huset

2 Vad händer i Uppsala Science Park? Uppsala Science Park är känt långt utanför Sveriges gränser och det tack vare de livskraftiga idéer som föds och växer vidare här. Nu utvecklar vi parken ytterligare för att samla och synliggöra områdets unika kunskap och kompetens. INNOVATIONSNAVET Uppsala Science Park är hemvist för cirka 0 företag och organisationer och dominerande branscher är bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT. Här finns också en särskilt framgångsrik företagsinkubator, Uppsala Innovation Centre (UIC). Så många som nio av tio företag som går igenom UIC:s olika programsteg överlever som bolag. På inkubatorer internationellt är det en av tio som överlever. Karin Boberg, fastighetschef på Vasakronan och för Uppsala Science Park säger: - Under åren har vi sett många framgångsföretag som har fötts i Parken. En av anledningarna till att de startar just här är tillgången och närheten till en unik kunskap och kompetens. Möten och kunskapsutbyten sker hela tiden, men idag saknas en öppen och välkomnande arena. Det är det vi vill skapa nu. PÅ RITBORDET JUST NU ligger skisserna på en ny byggnad om cirka 000 kvm, anpassad för kontor, laboratorier, restaurang och konferens. Men det är inte huset i sig som är unikt. Det är dess funktion. - Vi ser framför oss ett entréplan som är till för alla. Ett centrum för alla företag och en öppen mötesplats där idéer kan utvecklas och flyga fritt. Där man möts och delar kunskap. Det sker redan idag, men då i slutna konferensoch mötesrum. Nu vill vi vända ut och in på väggarna och dessutom ge parkens företag möjlighet att synas och visa upp sina idéer. I entréplanet möter man alla som jobbar eller har ärenden i huset. Entréer från flera håll gör huset flexibelt och lätt att nå. Utöver entréplanet skissas på ytterligare fyra våningsplan anpassade för kontor med möjligheter till laboratorier. EN TILLGÅNG FÖR HELA REGIONEN - Det blir en tillgång, inte bara för Uppsala Science Park och de företag och organisationer som verkar här, utan även till regionen i sin helhet. Vi har många utländska intressenter och delegationer på besök. Det här blir en naturlig och representativ plats att starta på, avslutar Karin. Vi vill vända ut och in på Uppsala Science Park, visa upp och göra tillgänglig all den kunskap och kompetens som finns här Karin Boberg, Fastighetschef på Vasakronan och Uppsala Science Park

3 En av världens främsta EN AV VÄRLDENS FRÄMSTA INNOVATIONSMILJÖER Idag finns cirka 0 företag i Uppsala Science Park. Merparten är verksamma inom Life Science och branscherna bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT. Dessutom finns ett antal stödjande organisationer med fokus på affärs- och projektplanering, internationalisering, patent- och juridikfrågor samt rådgivning och hjälp till riskvilligt kapital. Detta gör Uppsala Science Park till en utmärkt arena för framgångsrik affärsutveckling. Uppsala Science Park kan med gott samvete benämna sig som en av världens främsta innovationsmiljöer. Parken samlar allt från rymdbolag till innovatörer inom strålning och radioterapi och ger eko världen över. Vad är hemligheten? Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi för att skapa framgångsrika innovationer Karin Boberg, Fastighetschef på Vasakronan och Uppsala Science Park - Närheten till kunskap, kompetens och kapital. Och så företagsinkubatorn Uppsala Innovation Center, säger Karin Boberg fastighetschef på Vasakronan. Framgångsrika innovationer är resultatet av samarbete mellan flera aktörer och kompetenser. I Uppsala Science Park finns både Läkemedelsverket och Rudbecklaboratoriet, med bl a institutionerna för immunologi, genetik och patologi, Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Dessutom finns flera andra strategiskt viktiga aktörer inom Life Science på gångavstånd som Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet och Biomedicinskt center. UIC - UPPSALA INNOVATION CENTRE RANKAD8:E BÄST I VÄRLDEN Mycket kretsar kring UIC, Uppsala Innovation Centre, företagsinkubatorn i Uppsala Science Park. Det är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer med dokumenterat gott resultat, och rankas som 8:e bästa företagsinkubatorn i världen (UBI Index 0). UIC stödjer företagare, entreprenörer, forskare, innovatörer och affärsmän i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap genom flera olika affärsutvecklingsprogram. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget tagit nästa steg i sin affärsutveckling. Uppsala Innovation Centre har utvärderat cirka 00 företagsidéer under de senaste 0 åren. Cirka 600 bolag har passerat inkubatorns olika programsteg och sammanlagt har, miljarder kronor investerats i UIC-bolagen, merparten från privata finansiärer. I dag är 70 bolag knutna till UIC. Många av dem sitter i Uppsala Science Park. - Framgångsrika innovationer är i många fall resultatet av samarbete mellan flera aktörer och kompetenser. I Uppsala Science Park sitter vi samlade och kan agera effektivt tillsammans med våra bolag. I UIC jobbar vi med bolag inom olika branscher och ser en stor fördel med att kunna göra detta. Närheten skapar förutsättningar för nya samarbeten mellan olika branscher och även intressanta utbyten mellan våra bolag, säger Per Bengtsson, vd på UIC. För att klara branschbredden har UIC 60 affärscoacher kopplade till sig samt 0 industrialiseringscoacher. Dessa är mycket erfarna personer med erfarenhet från olika ledande befattningar. Carl von Linné Citec Informa Consalar AB Coor Service M CTO Consulting Denator AB Dislogic AB Dokumentär Inf Edumera Utbildn Eureda Europoint Netwo Excosoft AB Fiomi Diagnostics Folkhemsstudier Försäkringshuset Gradientech AB Gyros Hermes Medical So Hidros Internationa IMINT - Image Intel Immunsystem AB Inmet Sweden Hold Jara Dental Ab JMM Quantum Techn LM Nyberg Consultin Lone Wolf Communic Läkemedelsverket Länshälsan MediHeart Mellanskog Modular Streams Swed N-Vet AB NanoSpace Ngenic AB Nigen AB Not

4 0 FÖRETAG finns i parken idag. Många av dem inom bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT. GYM PRIMATEN SVEN DUFVA KIOSK P BUSS till centrala Uppsala och Resecentrum. Restid cirka 7- min. Drygt 0 linjer ger god turtäthet. ARLANDA INT. AIRPORT Från Resecentrum avgår tåg till Arlanda flygplats. Restid cirka minuter. FINA CYKELVÄGAR till centrala Uppsala och Resecentrum via Stadsparken. Cirka 0 minuter. PARKERING Det finns gott om parkering med plats för både besökare och förhyrda platser. PROMENADAVSTÅND Du promenerar till centrum på cirka tjugo minuter. En fin promenad längs trygga gångvägar.

5 KM Akademiska sjukhuset, Ångströmlaboratoriet, ITC, Geologiskt centrum och Biomedicinskt centrum med flera. INFORMATIONS- TEKNOLOGISKT CENTRUM ÅNGSTRÖMLABORATORIET RESECENTRUM AKADEMISKA SJUKHUSET ULTUNA CA, KM SLU OCH FORSKNING SKANDIONKLINIKEN BIOMEDICINSKT CENTRUM BLÅSENHUS

6 DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN CENTRALT I PARKEN Hubbens centrala placering ger den en naturlig roll som den självklara mötesplatsen i Uppsala Science Park.

7 Byggnaden KARAKTÄRSFULL Hubben välkomnar med glasade, väl upplysta och iögonfallande entréer. Huset karaktäriseras till stor del av en sober terazzofasad och stora, utmärkande fönster som sticker ut från fasaden. Fönsterramarna fungerar som passiv solavskärmning och skyddar den rörliga solavskärmningen. Entréplanet rymmer restaurang, café och konferenslokaler. Markrkytan framför blir det naturliga torg som idag saknas i Uppsala Science Park. Även torget blir en mötesplats, med in- och utgångar till servering, grönytor och närparkering. HÖGSTA MÖJLIGA MILJÖKLASS Huset certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED, med målet LEED Platinum som är det högsta betyget. Det innebär bland annat extremt effektiva energisystem med lokal elproduktion och andra speciallösningar. En byggnad med tydlig identitet. Ett skyltfönster mot Uppsala och omvärlden

8 modellbilder Byggnaden - en översikt

9 gatu, bearbetat Entréplanet - Mötesplatsen plats på bottenplanet. 70 arbetsplatser i en mix av rum och öppet. Förhoppningsvis kommer det bli bara öppet till slut, men de vill visa en blandad lösning. Fikarum där alla får plats i centralt läge. Kan inte vara husets café. En konferenslösning med platsförför Idag har de 800, inklusive 8 mötesrum -70många personer.människor. De sitter väldigt Flexibel med rum i olika storlekar ineffektivt, med prång och på flera våningsplan. das för både föreläsningar, mässor, och stora middagssällskap. Samordning med konferensanläggningen bör kunnaföretagskonferenser göra att de klarar sig på 00. de fyra volymerna i bottenplanet är omformade till mer KONFERENS MED HÖGvilket FLEXIBILITET fria enheter, både ger mer yta och skapar mer dynamiska och användbara rum. bottenvåningen har dragits ut på fler ställen. trappan är omgjord för att inte vara så dominerande i atriet. finns bara 80 som kan vara kontor, vi måste ICAFÉ programhandlingen OCH RESTAURANG INLASTNING Entréplanet får funktionen av ett kunskapsnav där företag och organisationer som bland annat Uppsala Innoär ändrat för attoch rymma Stuns med tillhövation Centre plats. Här finns mötesrum konferensmöjligheter för alla samt restaurang och café. Hela Vasakronan villgatuplanet att vitar gör en översyn av bottenplanet. Huset ser som det ligger nu ut att bli för dyrt att bygga. Framförallt beror det på för entréplanet domineras av ett atrium 70 och arbetsplatser en trappa som sträcker rande verksamheter, samt sig enuppåt mer i hela husets höjd. Här möter man lite uthyrbar yta på plan. och ser alla som jobbar eller har ärenden i huset. Entréer från flera håll gör mötesplatsen tillgänglig. Entréplaeffektiv konferensanläggning. netssom design ger stor flexibilitet för framtida anpassningar. Stuns är samlingsorganisationen för diverse uppstartsverksamheter ska få AVFALL så att den kan använ- alltså dra ordentligt i väggarna. FÖRRÅD Dagens möteskultur inkluderar latte-meetings, inte minst när det gäller möten över företags- och organisationskontorsdelen utdragen ända mot atriet. Hur varma mycket gränser. Därför har caféet enärsynlig placering vid entrén. Under årets månader kan serveringen flyttas ut anläggning av mötesrummen här som respektive Kan variera i storlek beroende på intill hur mycket plats som krävs. hör till till torget utanför. Strax ligger restaurangen. Denkontoret servar såväl besökare som konferensen och kan genom Behovet av 00-sal kvarstår, men vi tittar igen på om den går att lösa utan ändrade kan varieras. Fördelningen avletar sig ut mot entréplatsen och sin flexiblakonferensanläggningen lösning erbjuda plats för informella och mer spontana möten. Den pelarlägen. Reception mer omedelbart synligt när man kommer in. Troligen som en fristående arbetsplatser skissen är helger. kontorsrum och omkring kanleva sitt eget, öppna, liv ipå kvällar och del ute i atriet. 60 öppna arbetsplatser. vid fika/samlingsplatsen kan dagljus ordnas genom att kontorsrummen längs yttervägg inte dras ända till tak. Behovet kvarstår. COOR som förmodligen kommer driva restaurang och konferens utreder storleksbehovet igen. STOR SAL ~00 PLATSER 0 Övrigt konferens: 00 Teknik och driftytor kan troligen inte minskas. Möjligen kan ett trapphus tas bort. 80 kök: Utrymningsvägar måste justeras för att få till sammanhållen yta. restaurang, Cykelförråd kan möjligen flyttas till källare eller fristående byggnad PTIO N KÖK RECE Redovisning Bottenplan :00 Sektion som visar kosnekvenser/möjligheter till entresol. Tid Levernas senast 0/ N 00m m 00 0m. INLASTNING RESTAURANG KÖK CAFÉ m Bearbetningen är gjord utan att husets huvudstruktur :000 ändrats. i senare skede bör vi undersöka: om hissarna ska flyttas. om det lönar sig att lägga stora salen, som 0 0 kräver större takhöjd,00 utanför huvudvolymen, där 00m restaurangen är nu. :000 på de övre planen kan balkongen eventuellt tas bort, vilket ger 0 0 Loa per plan m HUVUDENTRÉ :000 0 N :00 0m 0 0 0m N RESTAURANG 00 sittplatser STALLET ink servering: FÖRRÅD ENTRÉ 90 TELESKOPLÄKTARE ATRIUM Höjder Våningsplanet är fem meter högt. Det behövs för att få in en teleskopläktare - är lite lågt för det. Vi undersöker bta: om det går att göra600 en entresollösning - eller hur mycket våningsplanet Loa: behöver höjas för att det ska 70 få plats. Alternativt vad som händer med en sänkning, utan teleskopläktare. kontor: GAS 00 CYKLAR I TVÅVÅNINGSSTÄLL KUNSKAPSNAV Löjtnanten plan, Stuns

10 byggnaden som volym, diagram, funktionsuppdelning, loa och - och labb flexibla planer FÖRBERETT FÖR LABB och förbereds för laboratorier i de östra och västra flyglarna. Yta som kan vara labb i huset är maximalt 0 kvm., och förbereds för laboratorier i de östra och västra flyglarna. Total yta som kan vara labb är 0. Det centrala trapphuset tillsammans med ett trapphus i vardera hörn av byggnaden gör att planen kan delas på flera hyresgäster. PLAN, TYPPLANLÖSNING MED LABB OCH KONTOR PLAN, TYPPLAN MED FIRARE PLANLÖSNING. Skissat för två hyresgäster varav en med lab och den andra med enbart kontor. RECEPTION TYSTARECEPTION RUM RECEPTION TYSTA RUM MÖTE P ENTRÉ RECEPTION MÖTESRUM PENTRY MÖTESRUM EL MÖTE P EL PENTRY ENTRÉ De bredare partierna mellan fönstren medger flexibilitet i indelningen av kontor. ST TYSTA RUM /FRD ST TYSTA RUM /FRD TVÅ LOKALER TRE LOK TRE LOKALER TVÅ LOKALER FYRA LOKALER TRE LOKA SEX LOK LABSUPORT LAB-SUPPORT LAB-SUPPORT LAB-SUPPORT LAB-SUPPORT EN LOKAL - Det genrella planet LABSUPORT TVÅ LOKALER LÖJTNANTEN TYP-PLANER Västra Ågatan 6, 7 09 Uppsala Tel: +6(0) RECEPTION RECEPTION TYST DEL TYST DEL MÖTESRUM N PENTRY MÖTESRUM PENTRY PENTRY MÖTESRUM MÖTESRUM EN LOKAL - Det genrella planet PENTRY MÖTESRUM MÖTESRUM 0 EL EL EN LOKAL - Det genrella planet 0 TYSTA RUM 0 TYSTA RUM 00m :000 Typplanlösning med två hyresgäster, varav en med labb och en med bara kontor Med kontor och labbverksamhet :000 som i exemplet kan ytan delas av ca. arbetsplatser m Om hela planet inreds som kontor kan ytan delas på ca. 60 arbetsplatser 00m FYRA LOKALER TVÅ LOKALER SEX LOKA Typplan med friare planlösning. De bredare partierna mellan fönstren medger flexibilitet i indelningen av kontor. LÖJTNANTEN Västra Ågatan 6, 7 09 Uppsala Tel: +6(0) TYP-PLANER LÖJTNANTEN 06/0/ Västra Ågatan 6, 7 09 Uppsala Tel: +6(0) Ko n To r EN LOKAL - Det genrella planet M öt E L A B B E L L E r Ko n To r :000 Antalet arbetsplatser är beräknat på /person för labbanställda och /person för kontorsantällda. 0 0m :00 SEX LOKALER FYRA LOKALER TRE LOKALER L A B B S U P P o r T E L L E r M öt E S r U M FYRA LOKALER N SEX LOKALER Skala: : 600 A0.0- TYP-PLANER

11 och - och labb LAN OCH PLAN OCH B B B B B B B B PLAN, UTAN HYRESGÄSTANPASSNING Förberett för labb och kontor. PLAN, TYPPLAN MED FRIARE PLANLÖSNING. samt fläktrum för frånluft från labb och restaurang. Invändig takhöjd 00 mm de första sex meterna, därefter 00 mm. UTSIKT MOT SLOTTET UTSIKT MOT SLOTTET PASSAGE PASSAGE KONTOR KONTOR LABBSUPPORT LABB LABBSUPPORT KONTOR LABB LABB KONTOR LABBSUPPORT LABB LABBSUPPORT A A KONTORSLANDSKAP KONTORSLANDSKAP LANTERNINER SERVICEPLATTFORM SERVICEPLATTFORM SERVICEPLATTFORM LUFTBEHANDLING LANTERNINER EV KONTOR KYLMEDIEKYLARE SERVICEPLATTFORM SERVICEPLATTFORM SERVICEPLATTFORM LUFTBEHANDLING A EV KONTOR KYLMEDIEKYLARE KONTOR KONTOR KONTOR MÖTE KONTOR MÖTE KONTORSLANDSKAP KONTORSLANDSKAP EV TERRASS EV TERRASS PAUS PAUS LABB LABBSUPPORT LABB Invändig takhöjd 00 de första sex meterna. Invändig takhöjd 00 de första sex meterna. Därefter 00. Därefter 00. LABBSUPPORT B B B B B B B B, utan hyresgästanpassning, utan hyresgästanpassning, kontor samt fl äktrum, kontor för frånluft samt från fl äktrum labb för och frånluft från labb och restaurang. restaurang.

12 Sektionsöversikt Sjukhusets helikopterplatta 0m, maxhöjd enligt detaljplan,m, takfotshöjd enligt detaljplan Sektion A 0 0 0m :00 LÖJNANTEN UPPSALA SCIENCE PARK PROGRAMHANDLING 0

13 0 70 Total LOA varierar beroende på hur atriet 0 70 LOA - plan : 90 Volymer bb 0 ntor 0 LOA - plan 00 : 00 : : 70 0 : : : Total LOA varierar beroende på hur atriet LOA - plan : : : Total LOA varierar beroende på hur atriet 0 90 LOA - plan 90 LOA - plan 00 : : : 70 0 : : : : : BTA : : LOA - plan : : : : : /kontor : : 70 0 och café 60 PLAN - BTA - : LOA - plan LOA eller : kontor BTA - : Konto Konto : 60 BTA L : BTA - LOA KontP : LOA PLAN Total LOA varierar beroende på hur atriet 0 LOA - plan an 70 0 : : LOA - plan löjtnanten LOA - plan Total LOA varierar beroende hur atriet LOApå - plan 60 : löjtnanten 70 /kontor : 0 : L /kontor 9 /kontor 67 0 : LOA - plan LOA - plan 60 och : & Café 60 café 70 0 LOA - /kontor plan 70 LOA - plan : Kont 60 0 eller kontor eller kontor /kontor : 0 0 : : 70 LOA - plan Total LOA varierar LOA beroende på hur atriet PLAN : : : BTA P : 70 : LOA - plan : : 0 0 LOA - plan BTA /kontor 0 60 /kontor : : : LOA - plan 0 0 /kontor /kontor 0 60 : LOA - plan LOA PLAN beroende på hur atriet LOA - plan 0 Total LOA varierar : LOA - plan : : LOA plan 0 - BTA : : : : beroende hur atriet LOApå - plan Total LOA varierar 90 : LOA - plan 0 : varierar Total LOA 0 : beroende 0 hur atriet på : : : : : : LOA - plan : : LOA: - plan och : 60 café eller kontor löjtnanten BTA LOA PLAN L

14 KM I UPPSALA SCIENCE PARKS NÄRHET Utvecklingsplaner I Uppsala Science Parks närhet pågår fl era stora byggprojekt. Rudbeckslaboratoriet står inför en sex våningar hög utbyggnad och vid Akademiska sjukhuset planeras det nya J-huset som kommer vara minst åtta våningar över mark. Även inne i parken finns ytterligare utvecklingsplanser och sydöst om Löjtnanten skissas det för en kontorsfastighet om cirka kvm. Ångströmslaboratoriet utökar och längs med Dag Hammarsköldsstråket och Rosendalsfältet utvecklas bostäder och kontor samt viss handel. 8 vån Möten Dag Hammarsköldsstråket J-Huset Ak. Sjukhuset Rudbeckslaboratoriet Ångströmslaboratoriet Rosendahlsområdet

15 6 skäl att välja Vasakronan som hyresvärd Personlig service Vi vet att du vill ha en personlig relation med någon som inte bara kan fastighetsförvaltning utan också förstår dina behov och din affär. Det tror vi är en viktig nyckel till en god och långsiktig relation. På plats i huset Vi jobbar med egen personal även i driften av fastigheterna. Våra drifttekniker och tekniska förvaltare kan sina hus väl och är sällan långt borta om du behöver hjälp eller om något inte fungerar som det ska. Storlek ger valmöjligheter En hyresvärd som har mycket att välja på ger flexibilitet när era behov förändras. Ni kanske behöver utöka med fler arbetsplatser? Eller det kanske är dags att flytta närmare city? Vi erbjuder flest lokalmöjligheter i Sverige. Hållbarhet på riktigt Vasakronan är ett av världens första klimatneutrala fastighetsbolag och är ISO 00-certiferade sedan länge. Flera av våra hus är miljöklassade enligt GreenBuilding eller LEED. För att involvera hyresgästerna i miljöarbetet erbjuder vi gröna hyresavtal och andra gröna tjänster. 6 Låt oss sköta allt utom er kärnverksamhet Många av våra hyresgäster vill fokusera på det de gör bäst, och låter oss och våra samarbetspartners sköta resten. Vi kan tillsammans erbjuda de flesta kontorsnära tjänster, till exempel telefoni, reception, vaktmästeri och restaurang. Hitta praktisk info om din fastighet dygnet runt På Vasakronan.se hittar du vår unika service, Hyresgästinfo, som ger dig praktiskt information om det mesta i din fastighet. Var du kan parkera cykeln eller bilen. Hur ventilation och belysning fungerar, eller var miljöstationen ligger. Hyresgästinfo finns också som mobilapp.

16 KONTAKTA OSS Karin Boberg Karin Berg VASAKRONAN Dragarbrunnsgatan Uppsala vasakronan.se 0

Klara C Vasagatan 16. När läget är centralt! Utsikt. Cykelmöjligheter. 50 m

Klara C Vasagatan 16. När läget är centralt! Utsikt. Cykelmöjligheter. 50 m Klara C Vasagatan 16 När läget är centralt! Tunnelbana 50 m Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Utsikt Vad händer på Vasagatan 16? I ett av stans bästa lägen mitt emot Centralstationen

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor?

Alviks Strand. Gustavslundsvägen. Ditt nästa kontor? Alviks Strand Gustavslundsvägen Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen, Alviks Strand Byggt/ombyggt: 1987 Ledigt: Omgående Dusch/ Omklädningsrum Badstege Gym (World Class, Sats) Tunnelbana 600 m Gratis Pendelbåt

Läs mer

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park STABEN ett eget hus i Uppsala Science Park Ett hus för just ditt företag Uppsala Science Park är ett av Europas främsta centrum för bland annat bioteknik och en plats där entreprenörsanda möter kvalificerad

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002

fastigheter och lokaler Lediga Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Nr 1 2002 Lediga fastigheter och lokaler Nr 1 2002 Fastighetsbranschens: heta trender duktiga förvaltare bästa flyttips kaxiga byggprojekt Medföljer som bilaga i Dagens Industri februari 2002 Notiser Svårsålda NCClägenheter

Läs mer

Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN

Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN Uppsalas näringsliv FAKTA OM FÖRETAGANDET I UPPSALA KOMMUN Uppsala en del av huvudstadsregionen, Europas mest expansiva tillväxtområde Uppsala är Sveriges fjärde storstad som växer med nya bostads- och

Läs mer

Kista Entré Knarrarnäsgatan 7

Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 generösa ytor med stark miljöprofil Tunnelbana Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Välkommen till Kista! Wireless Valley eller Nordens Silicon Valley,

Läs mer

nod kvarteret med framtidsutsikt

nod kvarteret med framtidsutsikt nod kvarteret med framtidsutsikt FRAMTIDSUTSIKT kvarteret nod byggs för att vara en attraktiv plats för alla som bor, arbetar och verkar i Kista. Visionen är att Nod ska vara Sveriges främsta mötesplats

Läs mer

Telefonfabriken, Telefonplan

Telefonfabriken, Telefonplan Telefonfabriken, Telefonplan Den fina funkisfastigheten Telefonfabriken har det allra bästa läget i området och är det första du möter som besökare här. Som namnet antyder byggdes den ursprungligen som

Läs mer

ETT GRÖNT HUS MED VIT FASAD. Kvarteret Riga, Fjärde Bassängvägen 13-15, Värtahamnen

ETT GRÖNT HUS MED VIT FASAD. Kvarteret Riga, Fjärde Bassängvägen 13-15, Värtahamnen E GRÖN HUS MED VI FASAD Kvarteret Riga, Fjärde Bassängvägen 13-15, Värtahamnen Innehållsförteckning Sammanfattning Sammanfattningen ger dig snabba, viktiga fakta om Riga på mindre än fem minuter. Stockholms

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS FASTIGHETSMARKNADEN Din guide till bättre lokal Nr 2 april 2002 10 hektar kontor i city Det händer stora saker i city. Två hela kvarter byggs om och blir till närmare 100 000 kvadratmeter kontor. Det är

Läs mer

Kv Rosenborg Frösunda

Kv Rosenborg Frösunda Kvar att hyra 250-1245 kvm Kv Rosenborg Frösunda Grönt kontor/ showroom med skyltläge! Garage Konferens Miljöcertifierat Reception Cykelmöjligheter Unibail-Rodamco/Wingårdh Arkitekter Fantastiska Frösunda

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Adress Englundavägen 7

Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Adress Englundavägen 7 Representativ kontorslokal med generöst ljusinsläpp. Skyltmöjlighet mot Englundavägen. Typ Storlek 423 kvm Adress Englundavägen 7 Område Solna/Solna Business Park Lokalbeskrivning Den lediga kontorslokalen

Läs mer

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13

POSTENS MÖTESPLATS För att möta framtidens krav behövde Posten öppna transparanta lokaler som bjuder in till möten och kontakter. Läs mer på sidan 13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MODERNA KONTORET DIN GUIDE TILL EN SMARTARE KONTORSLÖSNING FOTO:THERESE ALDGÅRD MAJ 2006 Framtiden ställer krav på kreativitet, flexibilitet

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADEN. Välkommen ombord i Nacka Strand! Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002

FASTIGHETSMARKNADEN. Välkommen ombord i Nacka Strand! Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002 FASTIGHETSMARKNADEN Din guide till bättre lokal Nr 3 augusti 2002 Developer en driftig aktör i byggbranschen Utomlands är developer benämningen på en aktör i bygg- och fastighetsbranschen som är mer än

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö.

Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö. KVARTERET SPINNHUSET Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö. Möjligheterna du inte behöver leta efter. De bästa möjligheterna behöver inga förskönande omskrivningar. Du som

Läs mer

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar

FOKUS:FLEMINGSBERG. På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar FOKUS:FLEMINGSBERG EN TIDNING FRÅN FLEMINGSBERG STRATEGIFORUM NOVEMBER 2005 På väg till Flemingsbergs rättscentrum Lisa Mitrovic förverkligar en av sina drömmar Rätten öppnar ett nytt kapitel. 6 tack vare

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003

Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 ANNONS Hela denna bilaga är en annons om fastighetsmarknaden från MediaPlanet ANNONS Fastighetsmarknaden Din guide till bättre lokal Nr 1 januari 2003 Tema Miljö: Att tänka miljömässigt är en samhällstrend

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

Gängtappen. Toppmoderna kontor i Sveriges första skyskrapa

Gängtappen. Toppmoderna kontor i Sveriges första skyskrapa Gängtappen Toppmoderna kontor i Sveriges första skyskrapa Näringslivets fastighetsbolag Wihlborgs är den ledande fastighetsägaren i Öresundsregionen. Vi ser hur näringslivet växer och frodas här, och

Läs mer

kontor med den moderna bygglösningen.

kontor med den moderna bygglösningen. kontor med den moderna bygglösningen. Klokt. Modernt. Flexibelt. Vi brukar säga att det är typiskt Flexator. För det är precis vad det är. Väljer du att bygga ett kontor med våra typhus väljer du framtidens

Läs mer

KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge

KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge KISTA TERRASS - HUS 09 En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge Arlanda 30 km E4 Kistas bästa läge Kista Terrass omfattar elva kvarter i de mest centrala delarna i Kista. Av dessa är

Läs mer

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter.

Trygga framtiden. Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Trygga framtiden Brf Ljusglimten. Här bor du som är över 55 år i en öppen, ljus och hållbar miljö nära alla tänkbara bekvämligheter. Innehåll Nya Tuve Centrum 4 Trygga framtiden 6 Nära och bekvämt 8 Förändring

Läs mer

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008

Dagens Lokaler Nr 8 / Augusti 2008 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS Attraktivare lokaler med säkerhet En säker fastighet är attraktiv för kunderna och en god investering för fastighets ägaren.

Läs mer

Adress Gjörwellsgatan 30

Adress Gjörwellsgatan 30 Gjörwellsgatan 30 Trevliga lokaler i Marieberg! Typ Kontor Storlek 1200-2500 kvm Adress Gjörwellsgatan 30 Område Kungsholmen Tillträde Enligt överenskommelse Parkering Det finns garage i fastigheten. har

Läs mer

Sjöutsikten, Nacka Strand

Sjöutsikten, Nacka Strand Sjöutsikten, Nacka Strand När du söker effektiva och flexibla lokaler i kombination med vattennära läge kan vi rekommendera ett besök på Fabrikörvägen 4-8. Magnifik sjöutsikt, avkopplande grönområden och

Läs mer