Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti"

Transkript

1 Luren Medlemstidning 2012:3 augusti

2 Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande , Nathalie Colombo, kassör , Margareta Lundell, sekreterare , Sonia Chacon , Ywonne Colombo , Agnetha Rosenlund , Kontaktpersoner, funktionärer Bo Svahn , Badgruppen Ywonne Colombo Implantatgruppen - Hörselplantorna Eva Alsén Eklöf , IT, teknik och slingor Bo Svahn Menièregruppen Margita Tanndal , Seniorer Agnetha Rosenlund Studieorganisatör Ywonne Colombo Yrkesverksamma Margareta Lundell Vuxendövföreningen i Uppsala län Anita Wallin , Hörselskadades distrikt i Uppsala län Eva Alsén Eklöf Studieorganisatör Lena Hård Ombud Anette Nyberg Grau, Nathalie Colombo Hörselrådet Eva Alsén Eklöf, Margareta Lundell, Per Mattsson Suppleant Anette Nyberg Grau Förbundets kansli, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Hörsellinjen vardagar Hemsidan, Nathalie Colombo Lena Hård, Luren Ansvarig utgivare: Anette Nyberg Grau Redaktörer: Sonia Chacon, Nathalie Colombo, Ywonne Colombo, Lena Hård, Agnetha Rosenlund Annonser: Kontakta kansliet eller någon av redaktörerna Priser från 750 kr (1/8 sida) till 6000 kr (helsida) Ingen moms Nästa nummer av tidningen utkommer i slutet av december Manusstopp 15 december 2012 HSO:s tryckeri Upplaga 600 ex HRF, Hörselskadades förening i Uppsala Kungsgatan UPPSALA Telefon: Fax: Postgiro: E-post: Kansliet är öppet måndag--fredag Medlemsavgift per rullande år: Enskild medlem 200 kr Dubbelansluten 100 kr Familjemedlem 75 kr Omslagsbild Sommar på Stora Torget i Uppsala samt Höstlöv på sista sidan Foto: Johan Jonson 2

3 Om en kongress med åldersdiskussioner... För första gången deltog jag i en HRF-kongress. Den ägde rum i Västerås i månadsskiftet majjuni. Det avhandlades många intressanta ting, men det viktigaste för vår Uppsala-förenings del, var att Lena Hård blev invald till HRF:s förbundsstyrelse. Grattis Lena! Under perioden fram till nästa kongress kommer mycket av vår Uppsala-förenings arbete att ägnas åt en genomgripande organisationsutredning som HRF Förbundet beslutat sig för att göra. En omorganisation behövs inte minst för att undvika att HRF upplevs som en renodlad pensionärsförening. Den höga åldern på våra styrelseledamöter och ombud skrämmer bort yngre aktiva hörselskadade, och därmed hotas också våra HRF-föreningars fortbestånd. Men samtidigt har vi ett annat problem som är mycket påtagligt just i hörselskade-föreningar. Det är arbetsamt att vara yrkesarbetande och hörselskadad. Många hörselskadade blir därför aktiva i föreningsarbetet först när de uppnått pensionsåldern. Det är då de har tid och ork. Vi måste givetvis utnyttja dessa pensionärer i föreningsarbetet. De har ju alla en stor erfarenhet av hur det är att vara hörselskadad i samhället. I förra Luren berättade jag om svenskans vackraste ord. Några personer hade enats om att ordet "vårdagjämning" var just det. Nu har Cancerfonden gått ut med reklam om världens vackraste ord. Det är ordet "imorgon". Att ha en morgondag att se fram emot är något vi alla vill ha. Och att planera fyra år framåt i tiden är mycket trevligt. Fyra år dröjer det nämligen till dess att HRF håller sin nästa kongress. Om fyra år har allt vi nu beslutat på kongressen blivit utfört eller hur? Så vi sade till varandra "vi ses igen om 4 år" men samtidigt ljöd den sorgsna understämman bakom orden, ty flertalet av deltagarna var medvetna om att så blir det inte. Till nästa kongress har vi alla förhoppningsvis blivit fyra år äldre. Men eftersom de flesta kongressdeltagarna redan nu nått en aktningsvärd ålder är det med stor sannolikhet som flera av oss kommer att drabbas av olika besvärliga krämpor de närmsta åren. Dock lovade oss våra forskare på den inledande konferensdagen att det kommer att ske stora framsteg inom hörselområdet inom en nära framtid. Det är inte dumt att kunna höra bra, när vi sedan ligger i våra sängar. Och dessutom: Ett av mina barnbarn har lovat mig - "när jag blir stor ska jag uppfinna en medicin som du ska få så att du inte blir så gammal så du dör". Det ser jag också fram emot. Anette Nyberg Grau, ordförande HRF Uppsala Ålderstrappor Vi talade mycket om ålder på kongressen. Professor Mats Thorslund höll en föreläsning om åldrandet och visade på bilder på olika ålderstrappor. Först ut kom den glada önsketrappan utan nedförsbacke. Den avslutas på toppen med ett åldrande motorcykelpar. Så visades en klassisk gammal ålderstrappa, och sist en uppdaterad modern hög trappa med pigga fågelskådande pensionärer där det börjar vända neråt, följt av en lång och utdragen nedförstrappa, som till sist mynnar ut i en säng med en människa i bandage. Vi lever längre och vi är friskare långt upp i åldrarna, jämfört med tidigare generationer. Hörselproblem kommer ofta tillsammans med det naturliga åldrandet, så därför blir vi många fler än förr, som behöver hörselhjälpmedel. Då kommer det också att finnas ett stort behov av HRFs föreningar som tillvaratar hörselskadades intressen.. 3 Ålderstrappan här har hämtats från och har målats av Hjelt Per Persson ( ) Lima

4 mer från Kongressen i Västerås I fyra år har HRF-förbundet planerat kongressen i Västerås. Och nu ägde den rum de tre första dagarna i juni. Den föregicks av en forskningskonferens, där olika forskare fick berätta om vad som hänt inom hörselområdet de senaste åren. Stora Hörselpriset 2012 delades ut. Vår Uppsala-professor Helge Rask-Andersen var den som belönades för sin forskning. Alla föreläsningarna filmades och i tidningen Auris går det att läsa hur man kan ta del av föreläsningarna då de lagts ut på nätet. De från Uppsala som deltog i kongressen var Anette Nyberg Grau, Eva Alsén Eklöf, Nathalie Colombo och Ywonne Colombo. Från Vuxendövföreningen deltog Anita Wallin och från HRF Distriktet Lena Hård och Kjell Ewerlid. Totalt var det omkring 300 personer på kongressen, och på forskningskonferensen omkring 500 personer. Ett viktigt beslut som togs på kongressen var att det skall göras en omfattande organisationsutredning över hela HRF:s verksamhet. Ett annat beslut var att medlemsavgifterna skall höjas i två etapper de närmsta åren.. Att Lena Hård blev glad efter att ha blivit invald i Förbundsstyrelsen kan ses här ovan. Till vänster syns Jan-Peter Ström gren på podiet. Vi tycker oss se att även han ser glad ut - han har ju blivit omvald som ordförande. Det var mycket god tillgänglighet för oss hörselskadade på kongressen. Det fanns dubbla teckentolkar, varav en av dem dessutom kunde ses på en centralt placerad tv-skärm. Snabba skrivtolkar fanns också. Talarna hade fått fasttejpade mikrofoner på kinderna vilket förutom hög teknisk kvalitet på slinga och högtalare gjorde att hörbarheten var mycket god. Avståndet från mikrofon till mun är som vi alla vet alltid betydelsefullt för oss som hör dåligt. Som avslutning på kongressen lämnades ett pressmeddelande som kan läsas i sin helhet på nästa sida. Det fria valet av hörselhjälpmedel oroar många inom HRF. Text och foto Ang Det var fest också på kongressen. Nedan syns musikanter och dansare. 4

5 HRF: "Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik Västerås En enig HRF-kongress i Västerås antog på söndagen ett uttalande med skarp kritik mot regeringens hjälpmedelspolitik. Uttalandet lyder som följer: Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik Alla hörselskadade har rätt till hörselvård efter behov. Men denna rättighet hotas nu av snabba, omvälvande valfrihetsreformer, som prioriterar ekonomiska och ideologiska intressen före hörselskadades bästa. Hörselvården är livsviktig för oss hörselskadade. Tillgången till allsidig habilitering och rehabilitering, inklusive hörapparater och andra hörhjälpmedel, är helt avgörande för våra möjligheter att få en fungerande tillvaro i skolan, på jobbet, på fritiden och i familjelivet. Det finns därför all anledning att utveckla och förbättra hörselvården. Men ansvariga politiker i regeringen och en del landsting driver nu igenom ett genomgripande systemskifte av hörselvården i olika delar av landet, utan att först genomföra oberoende utredningar och konsekvensanalyser. Det här är inte bra för vare sig enskilda individer eller samhället i stort. Vi i HRF tar starkt avstånd från så kallat fritt val av hörapparater att landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Detta innebär i själva verket att landsting avhänder sig sitt lagstadgade ansvar för invånarnas habilitering och rehabilitering, och bidrar till att tillgången till hörapparater blir en plånboksfråga. Vi har sett att fritt val leder till att enskilda drabbas av höga kostnader för vård och hjälpmedel som de har rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen. För regeringen tycks honnörsordet valfrihet vara viktigare än innehållet i välfärden. Seriös hälso- och sjukvårdspolitik måste sätta patientens bästa i centrum, inte hörselföretagens strävan efter att sälja fler och dyrare produkter. Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) saknar förtroende för regeringens vilja att skapa goda förutsättningar för att alla hörselskadade ska få tillgång till en utvecklad, allsidig hörselvård och hörhjälpmedel efter behov. Därför kräver vi nu att regeringen ska tillsätta en hjälpmedelsutredning, som får i uppdrag att lägga förslag på hur hjälpmedelsförsörjningen i landet kan reformeras för att tillgodose våra behov i ett långsiktigt perspektiv. HRF anser att det ska finnas en samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet, bygger på en sammanhållen vårdkedja och bedrivs långsiktigt. Vi anser också att ingen ska behöva köpa hörapparater privat för att det egna landstinget inte kan erbjuda de hjälpmedel han/hon behöver. Ingen ska behöva hamna i en situation där den egna plånboken blir avgörande för möjligheten att få den vård och de hjälpmedel han/hon behöver. Den som vill köpa hörapparater privat ska kunna göra det, men köpet ska då inte subventioneras med offentliga medel. Skattemedel ska gå till att stärka den offentliga hörselvården, så att denna kan hålla hög och jämn kvalitet i hela landet. Uttalande antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress den 3 juni

6 Projekt för stöd till äldre hörselskadade...äldreprojektet - Lena Hård beskriver... I oktober 2011 ordnade distriktet en utbildningsdag för lokalföreningarnas styrelser. Syftet var att ge styrelserna en grund att stå på inför HRF:s rikstäckande satsning Stöd till äldre hörselskadade. Förutom distriktets representanter hade varje förening möjlighet att anmäla fyra personer. Total blev det 28 deltagare. Utbildningsdagen inleddes av Birgitta Tell, dåvarande vice ordförande i förbundsstyrelsen och ansvarig för äldrefrågor. Hon berättade om hur situationen för äldre hörselskadade ser ut idag enligt de undersökningar som riksförbundet genomfört samt informerade om det ställningstagande som HRF tagit fram. Därefter genomfördes grupparbeten och diskussioner som ledde fram till att deltagarna enades om att arbeta vidare för att ge äldre hörselskadade en förbättrad livskvalitet. Ett första steg skulle vara att inhämta information från äldreboenden, för att få underlag till en rapport som skulle lämnas över till politiker och tjänstemän i respektive kommun och utförarorganisation. En enkät som tidigare tagits fram och använts i Örebro korrigerades av Uppsalas arbetsgrupp. Efter kontakter med informationsstrategen och äldreombudsmannen i Uppsala kommun skickades enkäten ut i mars. Nedanstående sammanfattning, som är en del av den fullständiga rapporten, skickades i slutet av maj till Nämnden för hälsa och omsorg, Äldrenämnden, Kommunala handikapprådet (KHR), Kommunala Pensionärsrådet (KPR) samt för kännedom till kommunens informationsstrateg och tillgänglighetssamordnare, Äldreombudsmannen, Hörcentralen, Syn- och hörselinstruktörerna samt de äldreboenden som besvarat enkäten. Övriga kommer att få rapporten vid ett senare tillfälle. Vi förväntar oss att vi får möjlighet att presentera rapporten även muntligt på KHR:s sammanträde. Vi har också erbjudit oss att komma ut till äldreboenden för att berätta mer om hörselskadades behov. Hittills har bara två lämnat in önskemål om detta, men vi hoppas att fler blir intresserade. För att informationen även skulle nå privata utförares beslutsfattare skickades rapporten till respektive centrala organisationer. Av dessa har Aleris och Carema Care lämnat en positiv respons. Sammanfattning En enkät har under våren 2012 skickats till totalt 53 vård- och omsorgsboenden, både kommunala och privata utförare, inom Uppsala län. 24 av dessa besvarade enkäten enligt följande fördelning: Av de 24 svaren (45 %) kommer 14 från utförare inom kommunal verksamhet, 8 från privata utförare och 2 saknar uppgift. Dessa två redovisas i sammanställningen som en kommunal och en privat utförare. En del utförare har inte svarat på alla frågor och några av frågorna ingick inte i den enkät som delades ut i Tierp och Heby. Totalt antal svar varierar därför i sammanställningen. Resultatet visar att det finns stora brister avseende tekniska hjälpmedel (förstärkning, hörslingor, akustik). Personalens förmåga att upptäcka hörselnedsättning och lösa problem med hörapparater verkar god och det förenklar troligtvis deras möjlighet att bistå med service även i andra sammanhang, t ex samtalsförstärkning. Men en förutsättning för att det ska fungera med hörseltekniska hjälpmedel är att kompetens om dessa finns hos minst en person på varje äldreboende. Den personen ska dessutom ha möjlighet att få stöd och utbildning av den/de hörselinstruktörer som ska finnas inom varje kommun. 6 Kommun Antal Antal Andel enkäter svar svar (%) Uppsala Enköping Älvkarleby Östhammar Tierp Heby Totalt

7 ...mer om Äldreprojektet... Vi rekommenderar varje kommun/utförare att genomföra nedanstående åtgärder. En utförligare beskrivning finns i sammanställningen under respektive fråga. Förtydligande av begrepp finns sist i rapporten. * Hörslingor ska kontrolleras regelbundet * Hörslinga till TV bör finnas i allmänna samlingsrum * Samtalsförstärkare bör finnas på alla äldreboenden * Personalen ska ha kompetens att kontrollera att hörhjälpmedel fungerar * Undertexter på TV bör användas när svenska TV-program visas * Allmänna rum bör ha akustikplattor eller motsvarande ljuddämpande lösning * Förstärkt ringsignal eller optisk signal bör finnas * Allmän telefon bör ha hörförstärkning * Optiskt eller taktilt brandlarm ökar säkerheten * Hörselombud bör finnas på varje äldreboende * Informationen måste förbättras avseende tex hörselinstruktörer, audionommottagningar, tolk och texttelefon Exempel på en fråga och sammanställning: Fråga: Finns hörslinga i allmänna samlingsrum? Nej Ja Privat Kommun Bakgrund: En hörslinga överför ljudet från en mikrofon direkt till hörapparaten när den är inställd på s k T-läge. Därigenom förbättras ljudkvaliteten avsevärt och störande bakgrundsljud reduceras. Följden blir att den hörselskadade i mycket högre grad kan vara delaktig vid information och aktiviteter som sker i samlingsrum. Det ger i sin tur en ökad trygghet och högre livskvalitet. Resultat: 15 av 24 svarar att hörslinga finns. Enligt tidigare undersökningar på äldreboenden, som HRF genomförde i Uppsala kommun 2007, konstaterades att 17 av 29 äldreboenden hade hörslingor men bara 5 av dessa fungerade. Förhoppningsvis finns nu ett större antal fungerande hörslingor. Åtgärd: Vi förutsätter att respektive kommun har rutiner för att kontrollera att hörslingorna fungerar. Det är också viktigt att personalen har kunskap om hur en hörslinga sätts på och att man alltid gör det vid sammankomster i samlingsrummet Textad rockmusical Tillgänglig kultur Stockholms Stadsteater I höst spelar Stockholms stadsteater den kritikerrosade rockmusikalen Next to normal med bland andra Lisa Nilsson och Dan Ekborg i huvudrollerna. Nedanstående datum kommer den också att framföras i textad form med textdisplayer (finns ett 25-tal displayer för utlåning). 11/10 kl 19:00 30/10 kl 19:00 8/11 kl 19:00 17/11 kl 13:00 Se samt också och Textad kultur. Textat på Dramaten 20 biljetter till varje föreställning på Dramaten är kvoterade för hörselskadade. Biljetterna hålls till en vecka före föreställningen. Några sistaminuten-biljetter hålls ofta till dagen innan. Fråga! För bokning av biljetter: Ange textad föreställning vid beställning. För Stadsteatern gäller att en kvot på 16 biljetter är låsta till 14 dagar innan föreställningen. Tel tis-sön kl Ange textad föreställning vid beställning. Textat på bio I annonser och vid bokning på nätet står numera vilken version som är textad. Filmerna byts varje fredag. Se hemsida filmer Författarfredag på biblioteket Vissa fredagkvällar klockan har Uppsala Stadsbibliotek "författarfredag". Det går att äta mat när man lyssnar. Hörbarheten sägs vara god. Prova och berätta för oss i styrelsen! 21 /9 David Lagercrantz 26/10 Liv Strömquist 9/11 Qaisar Mahmood 30/11 Mark Levengood 7

8 Vad har hänt sen sist? Förra Luren kom ut i april Tidningen var då försenad. "Tryckeriet" på HSO hade kapsejsat, och efter en väntetid beslöt vi i HRF att låta trycka tidningen på ett annat förtag. Vi fick en ny styrelsemedlem på årsmötet i mars Vi som kommer på Seniorträffarna och på Läsecirkeln är alla glada över vår senaste styrelsemedlem inte minst för hennes organisationsförmåga och hennes goda bullar. Agnetha Rosenlund får presentera sig själv här: Min man blev erbjuden av sin arbetsgivare, att ta hand om några sågföretag i Värmland som de köpt in. Vi flyttade dit på några år. Vi hade vårt hus kvar i Leksand vilket besöktes i helgerna. Under tiden i Värmland, skaffade jag mig en Webbutbildning. Fick arbete att intervjua egenföretagare i bygden. Vi återvände till Leksand efter min mans pension. Jag fick anställning på Föreningen Svenska Timmerhus som är en nationell branch-förening. Jag arbetade dels med att upparbeta hemsidan och med flitig kontakt med timmerhus företagen. Vi ordnade utställningar och hade en permanent utställnings lokal tillsammans med ett kluster av inredningsföretag i Dalarna. Vi återvände till Uppsala pga vår yngsta dotter har tre små barn och behöver hjälp med barntillsynen ibland. Jag fick min första hörapparat 1970 och varit medlem i Hrf drygt 25 år. Min representation i Hrf har varit från styrelserepresentant, sekreterare, vice ordförande och ordförande i Leksand. Jag har varit politiskt engagerad sedan 1974 i kulturnämnden, fritidsnämnden, byggnadsnämnden och fullmäktig både i Rättvik och Leksand. Min yrkesutbildning är textillärare. Jag och min familj har bott på skilda håll i landet som Uppland, Nerike, Värmland, Småland och Dalarna. Vi är nu tillbaks i Uppsala sedan Jag är född och har min uppväxt till stor del i Uppsala. Min man och jag bildade familj tidigt. Vi har fyra döttrar med en spridning på sexton år. Genom att min man och jag inte hade hunnit skaffa oss utbildning följde jag min man till de platser som ingick i hans utbildning och yrke. Jag läste först in behörighet till textillärare. Men under åren i Småland startade jag eget företag. En hemslöjd och vävstuga där jag även genomförde vävkurser. I början på 1980 talet utbildade jag mig till textillärare här i Uppsala. Flyttade till Leksand 1986 Jag arbetade på ett väveri. Var med när det startade ett hem för psykiskt uvecklingsstörda döva där jag arbetade en tid. Jag fick därefter anställning som vävlärare på Hantverkets folkhögskola. När tjänsten som Verksamhetsledare för Studieförbundet Vuxenskolan i Leksand blev ledig sökte jag och fick den. Jag arbetade där i 8 år. Våra cirklar fortsatte terminen ut Vi har träffats i Meniere-gruppen och i TSScirkeln på mellannivå på kvällstid. Vattengymnastiken uppe i Kungsgärdet har ägt rum på måndagkvällarna. Den nybildade "implantatgruppen" har också träffats. Nu har den skaffat sig ett namn: Hörselplantorna i Uppsala. För daglediga har vi haft Akvarellcirkel, Läsecirkel och Seniorträffar. De båda senare har varit i en lokal med hörslinga. Seniorträffarna har även haft skrivtolk. Hörselplantorna i Uppsala I början av maj hade Hörselplantorna en välbesökt träff. Då diskuterades teckenspråk och TSS. Vi fick också höra om hur det går till när Stadsteatern i Stockholm arbetar fram sina textrullar och slutligen fick vi tips på olika hörselhjälpmedel Alla HRF-medlemmar har varit välkomna på träffarna. Man behöver inte vara CI-opererad eller högaktuell för en implantat-operation för att komma med i gruppen. Det är bra för alla hörselskadade att få veta vilka möjligheter som finns när hörseln sviker ännu mer. Och det känns så härligt när någon kan berätta om hur livet förändrats efter en lyckad operation. Läs mer på sidan 10 om hur du får info om Hörselplantorna. 8

9 ...och det här har också hänt... Seniorträffarna Ungefär en gång i månaden har vi haft våra Seniorträffar. Tidpunkt och lokal för träffarna har annonserats i Luren i förväg, men själva programmet har beslutats med kort varsel. Läsecirkeln Vi hörselskadade är beroende av att kunna läsa fort. Vi har snabbskrivande skrivtolkar, och vi behöver hänga med för att läsa textning på tv, filmer och textrullar så att vi kan förstå vad samtalen handlar om. Att läsa böcker kan vara ett sätt att hålla sig i trim och öva upp sin läshastighet. I vår läsecirkel läser vi ungefär en bok i månaden. Men den som inte hunnit läsa den aktuella cirkelboken har ändå stor glädje av att komma på träffen. Samtalet är det viktigaste. Ovan syns de böcker vår läsecirkel läst under våren. Både "Simon och ekarna" och "Niceville" har vi kunnat se på bio i Uppsala i år. Den svenska filmen "Simon och ekarna" visades textad. Kulturarrangemang Den 2 maj besökte vi Industriminnesföreningen Det blev en minnesvärd kväll. Vi fick höra om föreningens historia och vi fick se en äldre film om tvåltillverkning från kemiföretaget Henrik Gahns AB i Uppsala. Museet på Salagatan 16a håller öppet på lördagar alla "vanliga veckor " mellan Den 3 maj deltog vi i en TSS/trivseldag på Ekolnsnäs VXD-föreningen arrangerade. Under våren har olika HRF- medlemmar berättat om sina personliga yrkeserfarenheter eller intressen. Ibland har det varit styrelsemedlemmar som talat. Vi har fått lyssna till mycket skiftande val av föredrag. Vi har lyssnat och sett ritningar på Fattiggårdar i Dalarna och vi har fått höra Margita Tanndal berätta om modern Cancervård. Vi har sett bilder och hört semesterminnen från Turkiet och från en golf-resa till Portugal och i samband med Amnestys årsmöte här i Uppsala fick vi höra om Oljeföroreningarna i Nigerdeltat där bolaget Shell uppmanas att städa efter sig. På den sista seniorträffen före sommaren berättade Elisabet Svensson om hur det var att ta emot flyktingar från "de vita bussarna" då de anlänt till Sigtuna efter andra världskrigets slut. Den historien hade anknytning till de böcker några av oss redan läst i Läsecirkeln. Från skogsvandringen till Vedyxa: Den 27:e maj drog ett glatt gäng på utflykt till Vedyxa. Som tradition har vi alltid haft tipsfrågor på vägen, så även denna gång. 5 av 8 fick alla rätt. Svårt läge uppstod, men problemet löstes på så vis att den med lägst poäng fick priset ( en påse Twist ). Vem det blev får ni försöka lista ut själva. Till sensommaren eller tidig höst blir det en ny utflykt mot ett annat mål. Återkommer till det. Text och foto Jojo Den 27 maj blev det en lyckad Skogsvandring till Vedyxa Johan Jonson visade vägen och han berättar här till höger om dagen: Den 30 maj deltog vi i en vårutflykt till Vendel VXD-föreningen arrangerade. 9

10 ...och lördagen den 9 juni hade vi vår 90-årsfest... Det blev en mycket lyckad fest! Vädret var fint - vilket var ovanligt denna sommar. Vi fick se stumfilm till pianomusik på Slottsbiografen, och vi fick en fin middag på Blåsenhus. Det hölls tal om föreningens 90-åriga historia - Katrin Petersons hyllningssång på nästa sida ger en fin sammanfattning om de åren. Lena Hård hade tagit fram ett Jubileumsnummer av Luren med en utförlig dokumentation över föreningens historia. Vår förening kommer att trycka upp fler exemplar av jubileumsnumret, så att de som vill ha det kan få en egen tidning. Och föreningen fick presenter: * en dalahäst (finns på kansliet nu) från Sten Andrén som flyttat till Leksand * penninggåvor hade betalats in till HRF:s Hörselforskningsfond för vår räkning från Vuxendövföreningen i länet, HRF i Skutskär och HRF:s distrikt i Uppsala län * från HSO Uppsala fick vi en utbildningsdag för 10 personer på Ekolnsnäs (se mer om detta längre fram i tidningen) * och från HRF Förbundet fick vi en gåva på tusen kronor Tack Eva Alsén Eklöf, Lena Hård och Margita Tanndal som ordnat allt festarrangemang så bra! Vår egen fotograf Jojo - Johan Jonson har tagit alla bilderna från festen HRF-medlem som vill ha ett eget exemplar av Jubileumstidningen Luren kan få ett sådant på medlemsmötet i höst. Alternativt sök upp kansliet och hämta en tidning! 10

11 ...och vi hade det mycket trevligt... Hyllningssång vid Uppsala HRF:s 90-års Jubileum Melodi:Mossbelupen hydda står vid Heklas fot... (skillingtryck) Text: Katrin Peterson Nu vi fira skall i all gemytlighet. Vår förening fyller nittio som ni vet. I oktober, tjugoandra nittonhundratjugotvå Anna Prawitz, rektorsfru hon sa som så: "En förening, Dövas väl, vi bildat har. Vi för talan om man ej har hörsel kvar. Är man lomhörd är det icke lätt på livets hårda stig Från och med idag kan de få hjälp av mig" Hjälp som hörselskadad nu man kunde få. Hjälpbehövande man lyckades att nå. Hörseltest och läppavläsning, bidrag till hörapparat Att föreningen behövdes märktes snart. Hörselfrämjandet av kungliga fick stöd. På uppvaktningar det fanns ej någon nöd. Ifrån Danmarks drottning Ingrid penninggåva nådde fram. Sveriges kronprinspar de skicka telegram. Många vindar genom tiden blåst det har. Synen på välgörenhet nu ej finns kvar. Hörselskadade med tiden visat att de själva kan. Självförtroendet i HRF man fann. För en bättre ljudmiljö vi kämpat hårt Och att lära TSS är inte svårt. I offentliga miljöer hörselslingor funka ska, Tillgänglighet för alla ska det va! Mången eldsjäl på vår väg vi träffat har. Utav dem vi tacksamt hjälp med hörseln tar. Helge, Göran, Gun-Britt, Majvor, Alf och många fler det var, Tack och lov finns några av dem ännu kvar. Nu för tiden kan man få ett implantat Om man ej är hjälpt utav hörapparat. Men det goda stöd som vi har fått ej är en självklarhet, Hörselvården kan försämras som vi vet. Men ikväll vi bara glädjas och må bra. Strid om hörselvården sedan kan vi ta. För vår nittioåriga förening jubla nu vi ska. Länge leve HRF! Hurra, Hurra! 11

12 Vad händer i höst - Cirklar, grupper och kurser För alla cirklar, grupper och kurser gäller att du måste kontrollera själv om någon cirkeldag blivit ändrad från de datum som anges här i Luren. Ring Kansliet eller titta på hemsidan om du är osäker när du varit frånvarande vid något tillfälle. Alla våra cirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF. Den som behöver skrivtolk vid en cirkelträff beställer tolk själv. Till kulturarrangemang beställer HRFföreningen skrivtolk. Seniorträffarna byter namn till "Eftermiddagsgruppen" Anledningen till namnbytet är att alla daglediga oavsett ålder skall kunna träffas och ha trevligt tillsammans. Målet är att träffas på tisdagseftermiddagar. Badgruppen - avslappningsbad Eftermiddagsgruppen NYHET Vi som är hörselskadade spänner oss ofta och mår därför bra av att slappna av i det ljumma bassängvattnet uppe i Kungsgärdet. Meddela dig till kansliet om du inte varit med i badgruppen tidigare, eftersom du behöver få besked om hur du tar dig in i lokalen. En avgift på 150:- / termin kommer att tas ut för deltagarna. Avgiften kan betalas in på vår HRF-förenings postgirokonto Ywonne Colombo är huvudansvarig för avslappningsgymnastiken. Ditt första besök i badgruppen är gratis. Du får då prova om avslappningsbadet är något du tycker om och vill fortsätta med. Badgruppen träffas varje måndagkväll mellan med början den 3 september. Vid höstens första badtillfälle möts vi i Hörcentralens huvudenté. Hörselplantorna i Uppsala Gruppen bildades hösten 2010 och är tills vidare en intressegrupp inom HRF Uppsala men verkar över hela länet i samråd med distriktet. Gruppen samarbetar också med CI-teamet vid Akademiska sjukhuset. Ett nyhetsbrev med information skickas ut via mail till dem som anmäler sig till ett nätverk. Ring kansliet om du vill ha information via brev. Anmäl dig till nätverket till eller Gruppen träffas i HSO Sal 2 mellan Kaffe och någon form av underhållning planeras inför varje träff. Programpunkterna diskuteras inom gruppen och olika styrelsemedlemmar kommer att hålla i träffarna. Huvudansvariga är Sonia Chacon och Agnetha Rosenlund. Vid den första gruppträffen kommer det att finnas slinga och skrivtolkar. Då beslutar deltagarna själva om det behövs skrivtolkar till de följande träffarna. Ingen föranmälan behövs. Första träffen blir den 11 september. Sedan träffas vi den 9 oktober och den 27 november och den 18 december Läsecirkeln Cirkeln fortsätter på samma sätt som under våren. Se vad vi läste i våras! Vi träffas på HSO i Sal 2 mellan Vi dricker kaffe och diskuterar böcker, slinga finns men inga skrivtolkar. Huvudansvariga för läsecirkeln är Agnetha Rosenlund och Anette Nyberg Grau. Till höstens första träff tänker vi oss att prata om Elisabeth Åsbrinks "Och i Wienerwald står träden kvar". Boken, som belönades med Augustpriset som Årets svenska fackbok 2011, finns nu i pocket. Vid cirkelstarten tisdag den 25 september behövs ingen föranmälan men därefter vill vi gärna veta om du kommer Vi ses sedan den 6 november och den 4 december 12

13 ...höstens TSS-grupper och kurser... Jojos TSS- grupp Som namnet anger leds gruppen av Johan Jonson. Gruppen passar dem som har fått en gedigen utbildning i TSS. Tider har bokats på HSO i Sal 2 med undantag av den 15 november då gruppen träffas i Sal 3. TSS-träffarna blir på torsdagkvällar mellan till Första träff den 20 september sedan den 4 oktober men inställt den 18 oktober (hörselveckan) träff igen den 1 november och den 15 november (sal 3) och den 29 november och till sist den 13 december Evas TSS- grupp Detta är en fortsättningsgrupp för TSS-are på mellannivå. Lokal rum 1 eller 2 har bokats på HSO. Ansvarig för gruppen är Eva Alsén Eklöf. Kontakta kansliet om du vill komma med. TSS-träffarna blir var tredje onsdag klockan till Start 12 september sedan den 3 oktober och den 24 oktober och den 14 november och till sist den 5 december Gunillas TSS- grupp Gunilla Rickardsson leder den här gruppen som passar daglediga som fått en grundutbildning i TSS. TSS-träffarna blir på torsdagar på HSO Sal 2 men tiderna varierar något. Första träff den 13 september kl sedan den 27 september kl och den 11 oktober kl och den 25 oktober kl och den 8 november kl och den 22 november kl och till sist den 6 december kl Kom ihåg TSS-kurserna på Wik. Ring och fråga efter ev. restplatser om du glömt att anmäla dig i tid. Eller läs på Anhöriga till hörselskadade är särskilt välkomna till alla TSS-grupper Nathalies TSS-grupp för nybörjare NYHET Detta är en helt ny grupp som leds av Nathalie Colombo. För att gruppen skall komma igång behövs att minst tre intresserade kommer eller hör av sig till första träffen. Ring eller maila till kansliet! Till första träffen torsdagen den 6 september kl behövs ingen föranmälan Så välkommen till HSO! Därefter träffas gruppen i ABF:s lokaler på Bredgränd 14 i Uppsala. Slinga finns. Tider bokas vid första träff-tillfället. TSS-helg i Gysinge september med anmälan till HCKskolan senast 6 september. Information kan erhållas via Fakta om TSS ( källa VIS och HRF) Teckenspråk har i alla tider använts av dem som är födda döva eller blivit döva tidigt i livet. Svenskt teckenspråk är sedan 1981 ett officiellt erkänt språk. Teckenspråket är ett fullvärdigt och visuellt språk med eget ordförråd och egen grammatik vilket också innebär egen ordföljd. Huvud- och blickriktningar, användning av ögonbryns- och munrörelser har stor betydelse i teckenspråket. För den som helt eller delvis förlorat sin hörsel i vuxen ålder är det ingen självklarhet att lära sig ett nytt språk, som ju teckenspråket är, men att stödja sin talade svenska med tecken som lånas från teckenspråket, att tala och teckna samtidigt, har för många vuxendöva och deras anhöriga visat sig vara en framkomlig väg till en säkrare kommunikation. Sedan vuxendöva i mitten på 80-talet började använda TSS (Tecken Som Stöd) har denna kommunikationsmetod vuxit lavinartat. 13

14 ...mer om höstens cirklar, grupper och kurser... Meniere-gruppen Gruppen fortsätter att träffas i Sal 2 på onsdagkvällar klockan Ingen föranmälan behövs. Vi dricker kaffe och samtalar. Gruppledare är Margita Tanndal. Höstens första träff var den 22 augusti men nu träffas vi igen den 19 september och den 17 oktober och den 21 november och den 12 december Yrkesverksamma En grupp för yrkesverksamma HRFmedlemmar kommer att kunna träffas några torsdagar under hösten. Först blir det en försöksverksamhet, och om intresse finns kommer träffarna att fortsätta även under våren. Vi tänker oss att vi skall kunna mötas och samtala en stund på väg hem från våra arbeten. Gruppen är en samtalsgrupp och programmet för träffarna bestäms för varje mötestillfälle. Vid första träffen samtalar vi om "teknik på arbetsplatsen" och vi blir alla glada om just du har något att berätta från ditt arbete. Margareta Lundell ansvarar för gruppen. Ingen föranmälan behövs till första träffen, då dricker vi bara te eller kaffe och äter en smörgås. Vi träffas första gången torsdagen den 13 september på HSO, klockan till Därefter träffas gruppen på torsdagkvällar cirka en gång i månaden i ABF:s lokaler på Bredgränd 14 i Uppsala. Slinga finns. Minst tre intresserade behövs för att gruppen skall komma igång. Tider bokas vid första träfftillfället. Akvarellcirkeln NYHET Cirkeln fortsätter på samma sätt som tidigare. Gruppen har träffats i en lokal på S:t Johannesgatan 4B på måndagförmiddagar. Ledare har Anna-Lisa Bonnorp och Pirjo Palm varit. Nya deltagare välkomnas varmt. Ring eller maila till Pirjo för information: gmail.com Kurs i släktforskning Agnetha Rosenlund, har ägnat sig åt släktforskning i flera år och kommer nu att hålla en kurs för intresserade HRF-medlemmar. Kursen hålls i ABF:s lokaler på Bredgränd 14 i Uppsala. Slinga och datorer finns. Anmäl ditt intresse till Agnetha eller eller till kansliet. Kursen startar när tillräckligt många intresseanmälningar kommit in. Kostnaden för kursen kommer att vara starkt subventionerad. Veckoslutskurs på Gysinge HSO har bokat in en veckoslutskurs helgen 19/10-21/10 för oss HRF-medlemmar. I HSO:s programblad (HCK-skolan 2012) kallas kursen "Leva med hörselskada". Vår förening är arrangör. Vi kommer att tala mycket om HRF:s styrelsearbete och planera vårens aktiviteter. Vi kommer att gå igenom vår slingutrustning och om möjligt se på den nya hemsidan som Förbundet planerar till våren. Nuvarande styrelsemedlemmar och funktionärer och alla som är intresserade av att ingå i styrelsen till våren är välkomna till kursen utan kostnad. För övriga intresserade tas det ut en smärre kostnad för mat och logi. Intresseanmälan snarast till kansliet eller till Anette Nyberg Grau Kurs i att hantera vår slingutrustning och vår guideutrustning NYHET NYHET Någon gång under senhösten kommer vi att ordna en kurs i skötseln av vår sling- respektive. guideväska. Målet är att så många som möjligt i föreningen skall kunna klara av att använda våra utrustningar. Kursen kommer att hållas på kvällstid i ABF:s lokaler. Vi kommer även att titta på den slingutrustning som finns där. Välkommen med intresseanmälan till kansliet eller till Ywonne Colombo

15 ...hörselveckan och annat nytt.. Hörselveckan (v42) 15/10-21/10 NYHET I år är det inte längre en särskild "hörselskadades dag". Förbundet har beslutat att det skall vara en "Hörselvecka" i stället. Tanken är att föreningar och distrikt skall lägga sina arrangemang på den dag det passar bäst. Årets tema är samma som förra året: Hörseltest och uppmärksamhet på vikten av att testa sin hörsel. HRF-förbundet erbjuder en hörseltest på eller via telefon under hela vecka 42! Torsdag den 18 oktober klockan kommer några hörselföretag att ställa ut i HSO:s lokal "Torget" på entreplanet Kungsgatan 64. Även en hörseltest kommer att kunna göras där. Sal 2 är också bokad för lugnare samtal med slinga. Vi bjuder på fika. Välkommen! Hörselveckan oktober blir händelserik för vår förening och särskilt på torsdagen den 18 oktober kommer vi att vara mycket aktiva. Först har vi bad-gruppen på måndagkvällen och meniere-gruppen på onsdagkvällen. Så på torsdag har vuxendövföreningen sitt höstmöte /medlemsmöte klockan 14 i Storan, Mellan klockan har HRF och VXD tillsammans "hörselskadades dag" klockan Då träffas vi på "Torget" i HSO Kungsgatan 64. Där kan vi rådfråga hörselföretag från Uppsala och vi kan få göra en enkel hörseltest. Dagen efter fredagen den 19 oktober blir det produkt-visning och hörseltest i Skutskär och på lördagen den 20 oktober klockan ges samma information på Församlingsgården i Östhammar. Några av oss kommer att vara i Gysinge på kurs från fredag till söndag oktober. 15 En studiedag på Ekolnsnäs om vår HRF-förenings historia På vår förenings 90-årsfest uppvaktades vi av HSO med en studiedag på Ekolnsnäs. Vi vill gärna starta ett projekt som skall fortgå i flera år, där vi dokumenterar vår förenings historia. Upptakten till detta projekt har vi tänkt oss ha på Ekolnsnäs under senhösten eller tidigt i vår Välkommen! Intresseanmälan tas emot av Lena Hård eller eller av kansliet. Batteriförsäljningen Nytt i höst blir att du inte längre kan betala kontant då du köper batterier på kansliet. Du får istället ett inbetalningskort med dig hem så att du kan sända in summan vid lämpligt tillfälle. Anledningen till att vi vill minska kontanthanteringen på kansliet är att det numera kostar en summa att få växla in mynt på banken för att sätta in på föreningskontot. Vi kommer att inrikta oss på att mest sälja de "oranga batterierna" eftersom vi tyvärr inte kan få så stor omsättning på de mer ovanliga sorterna att vi kan sälja dem billigare än vad hörselföretagen i Uppsala redan nu kan göra. På mässor och annan utåtriktad verksamhet fortsätter vi dock att sälja batterier kontant. Våra billiga batterier gör det möjligt för oss att få fler föreningsmedlemmar. Uppsnappat NYHET Nedsatt hörsel ger sämre minne enligt en artikel i tidningen Sans (1-2012). Man hänvisar till en forskning vid Linköpings universitet som har visat att signalen till hjärnan stoppas upp och korttidsminnet träder ikraft vid hörselnedsättning. I normala fall är det långtidsminnet som aktiveras när man hör tal. När istället korttidsminnet arbetar blir det svårare att lagra information i långtidsminnet. Och som med andra funktioner som inte används kommer det att försämras med tiden. Vi får svårare att minnas. Det har också visat sig att ögats pupill blir större ju mer vi anstränger oss för att förstå något. Genom att studera pupillstorleken kan man avgöra om en hörapparat fungerar bra eller inte. Lena Hård

16 ... i höst vandrar vi... Guidad konstvandring lördag den 1 september Johan Jonson och Marie Nordström leder en skulpturvandring genom Uppsala centrum. Med hjälp av HRF:s guideutrustning kan du höra dem berätta om konstverken. Källa till det de berättar är den nyutkomna boken av Lisen Hessner "Staden genom konsten". Vi startar vandringen klockan utanför HSO, Kungsgatan 64, där du kan parkera din bil om så behövs. Första anhalten är "Svintorget". eller Kungsängstorg, som platsen heter numera. Så går vi sakta fram genom vår skulpturtäta stad till Upplandsmuseet, och ca avslutar vi med fika på museet. Var och en betalar för sig själv. Ingen föranmälan. Kultur-natten lördag den 8 september Del av Torstensons Grisbrunn uppförd 1991 foto ang Läs de program som kommunen publicerar och delar ut strax före kulturnatten! Lyssna på hur slingor och högtalare fungerar på de arrangemang du besöker. Vi i styrelsen kommer att tala med de tillgänglighetsansvariga i kommunen efteråt, om så behövs. Ring eller skicka ett mail till kansliet, eller till någon av oss Luren-redaktörer. Vi hoppas på bra väder så vi blir många HRF:are som ses på våra kulturnattsvandringar. Höstens sista Gunnar Lechevandring onsdag 12 september Till Konstmuseets vandringar används "vanlig mikrofon". Men hör du av dig till och berättar om dina hörselproblem, kommer där att finnas utrustning för slinga också. Samling vid Nybron Skogspromenad med HRF och god tillgänglighet lördag den 15 september Du som tidigare haft svårt att hänga med på våra skogsutflykter får nu en bra chans att komma ut i naturen. Vi ordnar en handikappvänlig, ca 2 km lång skogspromenad i Lilla djurgården mellan Fyrisån och Nåntuna. Stigen är lättframkomlig med god tillgänglighet även för rullstolsbundna. Samling kl på Linvägen 7 A, Nåntuna hos Margita Tanndal, gästparkering finns. (Kör väg 255 från Uppsala till Vilan, sväng höger in på Nåntunavägen ca 1 km, sväng höger in på Kamgarnsvägen 300 m och därefter vänster in på Linvägen ca 170 m) Har du inte tillgång till bil, kontakta Johan Jonson på telefon eller via e-post (se nedan) Hämtning blir i så fall vid lämna-hämta parkeringen på nord-östra sidan av resecentrum, på sidan mot det nya hotellet. Färdtjänståkare tar sig direkt till Linvägen 7 A i Nåntuna. Packning: kläder efter väder, grillkorv och bröd, Johan tar med senap och ketchup. Vandringen startar från Linvägen kl och avslutas även där omkring klockan Tipsfrågor på intressanta saker vi kan se under promenaden finns uppsatta i skogen. Johan berättar svaren medan vi grillar korv. Vi räknar med att avsluta det hela omkring Anmäl gärna i förväg till kansliet på tel: om du tänker komma. Men vill du bli hämtad med bil från Uppsala station måste du höra av dig senast 10 september till: Utflyktsledare:Johan Jonson, HRF:s guideutrustning kan hyras vid behov. Tala med Kansliet eller med Bosse Svahn

17 Stenhagens Dag lördag den 22 september Vuxendövas Förening i Uppsala län kommer att deltaga i Stenhagens Dag i Uppsala lördagen den 22 september kl Onsdag den 3 oktober Upplandsmuseet kl Upplandsmuseet, HSO Uppsala län, Nordiska museet och HandikappHistoriska Föreningen ordnar en regional konferens om Museerna och handikapphistorien Kostnadsfritt, Museet bjuder även på kaffe och lunch Anmälan senast 20 september till Meddela om du har särskilda behov och att du kommer från HRF. Skriv din postadress så får du material hemskickat från museet i förväg. Konferensen är en utmärkt förberedelse för dem som vill ägna tid åt att forska i vår lokala HRF-förenings historia. Upptakten till det tänker vi oss ske på Ekolnsnäs någon gång under senhösten eller till våren. Äldremässan den 12 oktober Som vanligt kommer vi att stå och informera i Uppsala Konsert & Kongress under Äldremässan. Vi säljer då också batterier. Mässan öppnar klockan tio och pågår till strax efter klockan 16. Programmet kommer att finnas i dagspressen och på kommunens hemsida....och vi träffas inomhus... Här syns Elisabeth Andersson och Margita Tanndal på Äldremässan Foto: ang 17

18 VXD nytt hösten 2012 Alla våra träffar är öppna för alla medlemmar i HRF Kära medlemmar i den vuxendöva gruppen! Sommaren har snart passerat och det är dags för oss att åter starta vår verksamhet. Sommaren inleddes med det som är viktig för oss alla en kongress där man fastställer vilka frågor vi i HRF skall koncentrera oss på den kommande fyraårsperioden. Inledningen innehöll som alltid en rad mycket intressanta föreläsningar. Vår Jan-Peter Strömgren sitter kvar som ordförande ännu en period och vid sin sida i förbundsstyrelsen har han fått Lena Hård! Vi gläds verkligen åt att Lena har kommit in i ledningen. Det är första gången som vi i Uppsala län har någon i styrelsen. Rose-Marie har haft funktioner i valberedning etc. men ingen har suttit med i ledningsgruppen. Med i styrelsen finns också Agneta Österman ifrån Stockholms distrikt som många av oss också känner. Vi ser med förväntan framemot vad som kommer att hända! Anita Wallin ordförande Vuxendövas förening i Uppsala län I somras besökte vi Himlaspelet Under sommaren har en grupp hörselskadade, de flesta vuxendöva, med Birgitta Samuelsson i ledningen varit i Dalarna. Målet var att få se Himlaspelet. Vi bodde på Västanviks folkhögskola. På vägen upp besökte vi Karlfeldtsgården och njöt av sommaren tillsammans. Birgitta hade förberett oss på bästa sätt. Arrangörerna kunde inte fixa displayer för skrivtolkning, små enkla datorer som man får texten på och kan hålla i knät. Det blev för dyrt för arrangörerna vilket vi förstod. Det finns gott om tolkar i Leksand sa de men det var lite för svårt för oss med TS-tolkning. Birgitta fick istället texten av arrangörerna och bjöd in oss som skulle åka till sig på lunch och gick igenom handlingen i dramat. Det visade sig vara viktigt för att man skulle förstå innehållet. Det fanns en slinga i tältet. Personligen råkade jag hamna utanför den första akten men det blev desto bättre i den andra. På scenen fanns en Uppsalabo som många av oss kände igen Christer Åsberg. Dagen efter besökte vi Jobs där de trycker tyg i fantastiska mönster och for sedan och hälsade på Karin och Sten Andrén i deras vackra hem i Leksand och åt en härlig lunch och tecknade och åt och trivdes. Det var så roligt att återse dem! Stort tack till Birgitta som såg till att vi kom iväg på detta sommaräventyr som blev sommarens utflykt för flera av oss! Text och foto Anita Wallin Lunch på Klockargården samt samtal med Satan och ärkeängeln Gabriel efter Himlaspelet...och i höst gör vi även detta... Höstmöte (medlemsmöte) kommer att hållas den 18 oktober kl 14 i HSO:s lokal Storan Kungsgatan 62 i Uppsala. Före mötet äter alla intresserade lunch tillsammans. Mer information kommer med inbjudan. Under andra delen av hösten kommer hörselpedagogen Maria Gustafsson och psykologen Göran Bjurhall att presentera vad Hörcentralen kan erbjuda hörselskadade och gravt hörselskadade och prof. Hans Lundqvist kommer att föreläsa om Från Big Bang till protoner. Vi återkommer med tid i samband med höstmötet. Ring kansliet eller se på HRF:s hemsida. 18

19 ...och vi så träffas på Avesinas Hörseldag... 19

20 B - föreningsbrev Avsändare: HRF Hörselskadades förening i Uppsala Kungsgatan Uppsala Kallelse till medlemsmöte tisdag den 13 november Hörselskadades Förening i Uppsala kallar härmed sina medlemmar till medlemsmöte. Tisdag den 13 november kl Plats Storan, Kungsgatan 62, 5 tr Slinga och skrivtolkar kommer att finnas Enkel förtäring Ingen föranmälan krävs, men vi ser gärna att de som vet att de tänker komma hör av sig i förväg, så det blir enklare att beräkna hur mycket förtäring som behöver skaffas in Vid mötet kan medlemmar lämna synpunkter på verksamheten och ekonomin utifrån verksamhetsplan och budget för Dessa handlingar kommer att finnas på mötet samt på Kansliet någon vecka före mötet. Verksamhetsplanen kommer också att presenteras på vår hemsida. Program efter mötet Under hösten kommer programmet att utarbetas och presenteras på hemsidan. Vi tänker oss nu att vi kan berätta om nyheter från föreningen, distriktet och förbundet, och vi kommer att visa på och prata om "teknik som fungerar". Något hörselföretag" kommer att bjudas in. Fakta DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Kallelsens behörighet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av justerare 5. Information om medlemsavgifter och antal medlemmar 6. Information om och synpunkter på verksamhetsplanen för Information om och synpunkter på ekonomi och budget för Övriga frågor 9. Avslutning Årsmötet, som skall äga rum före mars månads utgång, är föreningens högsta beslutande organ enligt HRF:s stadgar. Medlemsmötet (föreningsmötet / höstmötet) är föreningsstyrelsens rådgivande organ. Vid mötet skall samråd ske kring styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år. Medlemsmötet sammanträder minst en gång per år, oftast i november. Kallelse till medlemsmötet skall sändas ut av styrelsen senast två veckor före mötet. 20

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2014

Infoblad nr 1 februari 2014 Infoblad nr 1 februari 2014 Ordförande har ordet Så kom den då till slut, vintern, och snön. Och med ens blev allt mycket ljusare. Utan snösmältning och takdropp känns det ju inte heller som en riktig

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2011

Infoblad nr 2 april 2011 Infoblad nr 2 april 2011 Ordförande har ordet Att våren äntligen är här blir vi påminda om genom spirande grönska och inte minst småfåglarnas intensiva sång. På många år har jag inte kunnat höra fåglarna

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Medlemstidning 2011:2 april

Medlemstidning 2011:2 april Luren Medlemstidning 2011:2 april Ur Innehållet: Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Styrelsen, redaktion Ledaren: Första året i styrelsen Tack för att ni valde mig som ordförande Demensföreläsning 27 april Seniorträff

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År]

Nyhetsbrev. Maj 2015. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4 [År] Sida 1av 4 Maj 2015 Medlemsmöte Den 18 maj (måndag) är det dags för medlemsmöte! Se bifogad kallelse. Handlingar till mötet kommer att finnas tillgängliga i klubbstugan i enlighet med stadgarna (1 vecka

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Välkomna till ett nytt år med Attention!

Välkomna till ett nytt år med Attention! Uppsala Januari 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Inbjudan till Säkra pengar... sid 2 Inbjudan till fokusgruppsintervju... sid 2 Cafékvällar, schema VT 2012... sid 3 Inbjudan till skrivarkurs... sid 4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2011

Infoblad nr 1 februari 2011 Infoblad nr 1 februari 2011 Ordförande har ordet Efter en lång och snörik vinter börjar nu ljuset så sakta återvända och vi kan se fram emot vårens ankomst. Vi kan också se fram emot en innehållsrik och

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2011:1 februari

Luren. Medlemstidning 2011:1 februari Luren Medlemstidning 2011:1 februari Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Styrelsen, redaktion Ledaren: Nya vindar i hörselvården Kallelse till årsmöte 22 mars Studiecirklar Informationsdag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Nyhetsbrev nr 3-2008. Sidan 1 av 5

Nyhetsbrev nr 3-2008. Sidan 1 av 5 Nyhetsbrev nr 3-2008 Kongressen Kongressen är avklarad för denna gång. Dagarna i Örebro startade med en intressant forskningskonferens som avslutades med att kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth delade

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Styrelsens sammansättning HRF Hörselskadades förening i Örebro Verksamhetsår 2014 Ordförande Sekreterare Kassör Adjungerade ledamöter Birgitta Svensson Lena Kovacs Jonas Olsson

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar.

Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Uppsala 2008-11-12 Till Styrelsen och TANGOGRUPPEN CAMBALACHE Motion till årsmöte 2009 om stadgeändringar, förändrat och uppdaterat dokument för Policies, ordningsregler och arbetsbeskrivningar. Med anledning

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala

Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Hoppas ni alla har haft en skön sommar så att ni är laddade inför hösten! IFS ska med samarrangemang med Regionförbundet och NSPH starta ett projekt efter att vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

MRO-AKTUELLT (10/2014)

MRO-AKTUELLT (10/2014) MRO:s Vårmöte 2015 Tidigare MRO-möten har beslutat att MRO:s Vårmöte 2015 kommer att hållas lördagen 7 mars i Malmköping, med MUMA som värd Deltagare som kommer med tåg hämtas i Flen med Veteranbuss efter

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

HÖRSELSKADADES FÖRENING

HÖRSELSKADADES FÖRENING HÖRSELSKADADES FÖRENING I LUND PROGRAM HÖSTEN 2013 Föreningen vänder sig till hörselskadade, vuxendöva, CI- bärare, tinnitus-/ menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner Alla

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Handledning för arrangör av Regionslägret

Handledning för arrangör av Regionslägret Handledning för arrangör av Regionslägret Förord Grundiden med Regionslägret är att det skall vara ett socialt läger med kvalificerad träning för respektive distrikts 5 bästa killar respektive tjejer det

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer