Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti"

Transkript

1 Luren Medlemstidning 2012:3 augusti

2 Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande , Nathalie Colombo, kassör , Margareta Lundell, sekreterare , Sonia Chacon , Ywonne Colombo , Agnetha Rosenlund , Kontaktpersoner, funktionärer Bo Svahn , Badgruppen Ywonne Colombo Implantatgruppen - Hörselplantorna Eva Alsén Eklöf , IT, teknik och slingor Bo Svahn Menièregruppen Margita Tanndal , Seniorer Agnetha Rosenlund Studieorganisatör Ywonne Colombo Yrkesverksamma Margareta Lundell Vuxendövföreningen i Uppsala län Anita Wallin , Hörselskadades distrikt i Uppsala län Eva Alsén Eklöf Studieorganisatör Lena Hård Ombud Anette Nyberg Grau, Nathalie Colombo Hörselrådet Eva Alsén Eklöf, Margareta Lundell, Per Mattsson Suppleant Anette Nyberg Grau Förbundets kansli, Hörselskadades Riksförbund (HRF) Hörsellinjen vardagar Hemsidan, Nathalie Colombo Lena Hård, Luren Ansvarig utgivare: Anette Nyberg Grau Redaktörer: Sonia Chacon, Nathalie Colombo, Ywonne Colombo, Lena Hård, Agnetha Rosenlund Annonser: Kontakta kansliet eller någon av redaktörerna Priser från 750 kr (1/8 sida) till 6000 kr (helsida) Ingen moms Nästa nummer av tidningen utkommer i slutet av december Manusstopp 15 december 2012 HSO:s tryckeri Upplaga 600 ex HRF, Hörselskadades förening i Uppsala Kungsgatan UPPSALA Telefon: Fax: Postgiro: E-post: Kansliet är öppet måndag--fredag Medlemsavgift per rullande år: Enskild medlem 200 kr Dubbelansluten 100 kr Familjemedlem 75 kr Omslagsbild Sommar på Stora Torget i Uppsala samt Höstlöv på sista sidan Foto: Johan Jonson 2

3 Om en kongress med åldersdiskussioner... För första gången deltog jag i en HRF-kongress. Den ägde rum i Västerås i månadsskiftet majjuni. Det avhandlades många intressanta ting, men det viktigaste för vår Uppsala-förenings del, var att Lena Hård blev invald till HRF:s förbundsstyrelse. Grattis Lena! Under perioden fram till nästa kongress kommer mycket av vår Uppsala-förenings arbete att ägnas åt en genomgripande organisationsutredning som HRF Förbundet beslutat sig för att göra. En omorganisation behövs inte minst för att undvika att HRF upplevs som en renodlad pensionärsförening. Den höga åldern på våra styrelseledamöter och ombud skrämmer bort yngre aktiva hörselskadade, och därmed hotas också våra HRF-föreningars fortbestånd. Men samtidigt har vi ett annat problem som är mycket påtagligt just i hörselskade-föreningar. Det är arbetsamt att vara yrkesarbetande och hörselskadad. Många hörselskadade blir därför aktiva i föreningsarbetet först när de uppnått pensionsåldern. Det är då de har tid och ork. Vi måste givetvis utnyttja dessa pensionärer i föreningsarbetet. De har ju alla en stor erfarenhet av hur det är att vara hörselskadad i samhället. I förra Luren berättade jag om svenskans vackraste ord. Några personer hade enats om att ordet "vårdagjämning" var just det. Nu har Cancerfonden gått ut med reklam om världens vackraste ord. Det är ordet "imorgon". Att ha en morgondag att se fram emot är något vi alla vill ha. Och att planera fyra år framåt i tiden är mycket trevligt. Fyra år dröjer det nämligen till dess att HRF håller sin nästa kongress. Om fyra år har allt vi nu beslutat på kongressen blivit utfört eller hur? Så vi sade till varandra "vi ses igen om 4 år" men samtidigt ljöd den sorgsna understämman bakom orden, ty flertalet av deltagarna var medvetna om att så blir det inte. Till nästa kongress har vi alla förhoppningsvis blivit fyra år äldre. Men eftersom de flesta kongressdeltagarna redan nu nått en aktningsvärd ålder är det med stor sannolikhet som flera av oss kommer att drabbas av olika besvärliga krämpor de närmsta åren. Dock lovade oss våra forskare på den inledande konferensdagen att det kommer att ske stora framsteg inom hörselområdet inom en nära framtid. Det är inte dumt att kunna höra bra, när vi sedan ligger i våra sängar. Och dessutom: Ett av mina barnbarn har lovat mig - "när jag blir stor ska jag uppfinna en medicin som du ska få så att du inte blir så gammal så du dör". Det ser jag också fram emot. Anette Nyberg Grau, ordförande HRF Uppsala Ålderstrappor Vi talade mycket om ålder på kongressen. Professor Mats Thorslund höll en föreläsning om åldrandet och visade på bilder på olika ålderstrappor. Först ut kom den glada önsketrappan utan nedförsbacke. Den avslutas på toppen med ett åldrande motorcykelpar. Så visades en klassisk gammal ålderstrappa, och sist en uppdaterad modern hög trappa med pigga fågelskådande pensionärer där det börjar vända neråt, följt av en lång och utdragen nedförstrappa, som till sist mynnar ut i en säng med en människa i bandage. Vi lever längre och vi är friskare långt upp i åldrarna, jämfört med tidigare generationer. Hörselproblem kommer ofta tillsammans med det naturliga åldrandet, så därför blir vi många fler än förr, som behöver hörselhjälpmedel. Då kommer det också att finnas ett stort behov av HRFs föreningar som tillvaratar hörselskadades intressen.. 3 Ålderstrappan här har hämtats från och har målats av Hjelt Per Persson ( ) Lima

4 mer från Kongressen i Västerås I fyra år har HRF-förbundet planerat kongressen i Västerås. Och nu ägde den rum de tre första dagarna i juni. Den föregicks av en forskningskonferens, där olika forskare fick berätta om vad som hänt inom hörselområdet de senaste åren. Stora Hörselpriset 2012 delades ut. Vår Uppsala-professor Helge Rask-Andersen var den som belönades för sin forskning. Alla föreläsningarna filmades och i tidningen Auris går det att läsa hur man kan ta del av föreläsningarna då de lagts ut på nätet. De från Uppsala som deltog i kongressen var Anette Nyberg Grau, Eva Alsén Eklöf, Nathalie Colombo och Ywonne Colombo. Från Vuxendövföreningen deltog Anita Wallin och från HRF Distriktet Lena Hård och Kjell Ewerlid. Totalt var det omkring 300 personer på kongressen, och på forskningskonferensen omkring 500 personer. Ett viktigt beslut som togs på kongressen var att det skall göras en omfattande organisationsutredning över hela HRF:s verksamhet. Ett annat beslut var att medlemsavgifterna skall höjas i två etapper de närmsta åren.. Att Lena Hård blev glad efter att ha blivit invald i Förbundsstyrelsen kan ses här ovan. Till vänster syns Jan-Peter Ström gren på podiet. Vi tycker oss se att även han ser glad ut - han har ju blivit omvald som ordförande. Det var mycket god tillgänglighet för oss hörselskadade på kongressen. Det fanns dubbla teckentolkar, varav en av dem dessutom kunde ses på en centralt placerad tv-skärm. Snabba skrivtolkar fanns också. Talarna hade fått fasttejpade mikrofoner på kinderna vilket förutom hög teknisk kvalitet på slinga och högtalare gjorde att hörbarheten var mycket god. Avståndet från mikrofon till mun är som vi alla vet alltid betydelsefullt för oss som hör dåligt. Som avslutning på kongressen lämnades ett pressmeddelande som kan läsas i sin helhet på nästa sida. Det fria valet av hörselhjälpmedel oroar många inom HRF. Text och foto Ang Det var fest också på kongressen. Nedan syns musikanter och dansare. 4

5 HRF: "Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik Västerås En enig HRF-kongress i Västerås antog på söndagen ett uttalande med skarp kritik mot regeringens hjälpmedelspolitik. Uttalandet lyder som följer: Vi saknar förtroende för regeringens hjälpmedelspolitik Alla hörselskadade har rätt till hörselvård efter behov. Men denna rättighet hotas nu av snabba, omvälvande valfrihetsreformer, som prioriterar ekonomiska och ideologiska intressen före hörselskadades bästa. Hörselvården är livsviktig för oss hörselskadade. Tillgången till allsidig habilitering och rehabilitering, inklusive hörapparater och andra hörhjälpmedel, är helt avgörande för våra möjligheter att få en fungerande tillvaro i skolan, på jobbet, på fritiden och i familjelivet. Det finns därför all anledning att utveckla och förbättra hörselvården. Men ansvariga politiker i regeringen och en del landsting driver nu igenom ett genomgripande systemskifte av hörselvården i olika delar av landet, utan att först genomföra oberoende utredningar och konsekvensanalyser. Det här är inte bra för vare sig enskilda individer eller samhället i stort. Vi i HRF tar starkt avstånd från så kallat fritt val av hörapparater att landsting genom bidrag uppmuntrar enskilda att köpa hörapparater på den privata marknaden, utanför den allmänna hälso- och sjukvården. Detta innebär i själva verket att landsting avhänder sig sitt lagstadgade ansvar för invånarnas habilitering och rehabilitering, och bidrar till att tillgången till hörapparater blir en plånboksfråga. Vi har sett att fritt val leder till att enskilda drabbas av höga kostnader för vård och hjälpmedel som de har rätt till enligt hälso- och sjukvårdslagen. För regeringen tycks honnörsordet valfrihet vara viktigare än innehållet i välfärden. Seriös hälso- och sjukvårdspolitik måste sätta patientens bästa i centrum, inte hörselföretagens strävan efter att sälja fler och dyrare produkter. Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) saknar förtroende för regeringens vilja att skapa goda förutsättningar för att alla hörselskadade ska få tillgång till en utvecklad, allsidig hörselvård och hörhjälpmedel efter behov. Därför kräver vi nu att regeringen ska tillsätta en hjälpmedelsutredning, som får i uppdrag att lägga förslag på hur hjälpmedelsförsörjningen i landet kan reformeras för att tillgodose våra behov i ett långsiktigt perspektiv. HRF anser att det ska finnas en samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet, bygger på en sammanhållen vårdkedja och bedrivs långsiktigt. Vi anser också att ingen ska behöva köpa hörapparater privat för att det egna landstinget inte kan erbjuda de hjälpmedel han/hon behöver. Ingen ska behöva hamna i en situation där den egna plånboken blir avgörande för möjligheten att få den vård och de hjälpmedel han/hon behöver. Den som vill köpa hörapparater privat ska kunna göra det, men köpet ska då inte subventioneras med offentliga medel. Skattemedel ska gå till att stärka den offentliga hörselvården, så att denna kan hålla hög och jämn kvalitet i hela landet. Uttalande antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress den 3 juni

6 Projekt för stöd till äldre hörselskadade...äldreprojektet - Lena Hård beskriver... I oktober 2011 ordnade distriktet en utbildningsdag för lokalföreningarnas styrelser. Syftet var att ge styrelserna en grund att stå på inför HRF:s rikstäckande satsning Stöd till äldre hörselskadade. Förutom distriktets representanter hade varje förening möjlighet att anmäla fyra personer. Total blev det 28 deltagare. Utbildningsdagen inleddes av Birgitta Tell, dåvarande vice ordförande i förbundsstyrelsen och ansvarig för äldrefrågor. Hon berättade om hur situationen för äldre hörselskadade ser ut idag enligt de undersökningar som riksförbundet genomfört samt informerade om det ställningstagande som HRF tagit fram. Därefter genomfördes grupparbeten och diskussioner som ledde fram till att deltagarna enades om att arbeta vidare för att ge äldre hörselskadade en förbättrad livskvalitet. Ett första steg skulle vara att inhämta information från äldreboenden, för att få underlag till en rapport som skulle lämnas över till politiker och tjänstemän i respektive kommun och utförarorganisation. En enkät som tidigare tagits fram och använts i Örebro korrigerades av Uppsalas arbetsgrupp. Efter kontakter med informationsstrategen och äldreombudsmannen i Uppsala kommun skickades enkäten ut i mars. Nedanstående sammanfattning, som är en del av den fullständiga rapporten, skickades i slutet av maj till Nämnden för hälsa och omsorg, Äldrenämnden, Kommunala handikapprådet (KHR), Kommunala Pensionärsrådet (KPR) samt för kännedom till kommunens informationsstrateg och tillgänglighetssamordnare, Äldreombudsmannen, Hörcentralen, Syn- och hörselinstruktörerna samt de äldreboenden som besvarat enkäten. Övriga kommer att få rapporten vid ett senare tillfälle. Vi förväntar oss att vi får möjlighet att presentera rapporten även muntligt på KHR:s sammanträde. Vi har också erbjudit oss att komma ut till äldreboenden för att berätta mer om hörselskadades behov. Hittills har bara två lämnat in önskemål om detta, men vi hoppas att fler blir intresserade. För att informationen även skulle nå privata utförares beslutsfattare skickades rapporten till respektive centrala organisationer. Av dessa har Aleris och Carema Care lämnat en positiv respons. Sammanfattning En enkät har under våren 2012 skickats till totalt 53 vård- och omsorgsboenden, både kommunala och privata utförare, inom Uppsala län. 24 av dessa besvarade enkäten enligt följande fördelning: Av de 24 svaren (45 %) kommer 14 från utförare inom kommunal verksamhet, 8 från privata utförare och 2 saknar uppgift. Dessa två redovisas i sammanställningen som en kommunal och en privat utförare. En del utförare har inte svarat på alla frågor och några av frågorna ingick inte i den enkät som delades ut i Tierp och Heby. Totalt antal svar varierar därför i sammanställningen. Resultatet visar att det finns stora brister avseende tekniska hjälpmedel (förstärkning, hörslingor, akustik). Personalens förmåga att upptäcka hörselnedsättning och lösa problem med hörapparater verkar god och det förenklar troligtvis deras möjlighet att bistå med service även i andra sammanhang, t ex samtalsförstärkning. Men en förutsättning för att det ska fungera med hörseltekniska hjälpmedel är att kompetens om dessa finns hos minst en person på varje äldreboende. Den personen ska dessutom ha möjlighet att få stöd och utbildning av den/de hörselinstruktörer som ska finnas inom varje kommun. 6 Kommun Antal Antal Andel enkäter svar svar (%) Uppsala Enköping Älvkarleby Östhammar Tierp Heby Totalt

7 ...mer om Äldreprojektet... Vi rekommenderar varje kommun/utförare att genomföra nedanstående åtgärder. En utförligare beskrivning finns i sammanställningen under respektive fråga. Förtydligande av begrepp finns sist i rapporten. * Hörslingor ska kontrolleras regelbundet * Hörslinga till TV bör finnas i allmänna samlingsrum * Samtalsförstärkare bör finnas på alla äldreboenden * Personalen ska ha kompetens att kontrollera att hörhjälpmedel fungerar * Undertexter på TV bör användas när svenska TV-program visas * Allmänna rum bör ha akustikplattor eller motsvarande ljuddämpande lösning * Förstärkt ringsignal eller optisk signal bör finnas * Allmän telefon bör ha hörförstärkning * Optiskt eller taktilt brandlarm ökar säkerheten * Hörselombud bör finnas på varje äldreboende * Informationen måste förbättras avseende tex hörselinstruktörer, audionommottagningar, tolk och texttelefon Exempel på en fråga och sammanställning: Fråga: Finns hörslinga i allmänna samlingsrum? Nej Ja Privat Kommun Bakgrund: En hörslinga överför ljudet från en mikrofon direkt till hörapparaten när den är inställd på s k T-läge. Därigenom förbättras ljudkvaliteten avsevärt och störande bakgrundsljud reduceras. Följden blir att den hörselskadade i mycket högre grad kan vara delaktig vid information och aktiviteter som sker i samlingsrum. Det ger i sin tur en ökad trygghet och högre livskvalitet. Resultat: 15 av 24 svarar att hörslinga finns. Enligt tidigare undersökningar på äldreboenden, som HRF genomförde i Uppsala kommun 2007, konstaterades att 17 av 29 äldreboenden hade hörslingor men bara 5 av dessa fungerade. Förhoppningsvis finns nu ett större antal fungerande hörslingor. Åtgärd: Vi förutsätter att respektive kommun har rutiner för att kontrollera att hörslingorna fungerar. Det är också viktigt att personalen har kunskap om hur en hörslinga sätts på och att man alltid gör det vid sammankomster i samlingsrummet Textad rockmusical Tillgänglig kultur Stockholms Stadsteater I höst spelar Stockholms stadsteater den kritikerrosade rockmusikalen Next to normal med bland andra Lisa Nilsson och Dan Ekborg i huvudrollerna. Nedanstående datum kommer den också att framföras i textad form med textdisplayer (finns ett 25-tal displayer för utlåning). 11/10 kl 19:00 30/10 kl 19:00 8/11 kl 19:00 17/11 kl 13:00 Se samt också och Textad kultur. Textat på Dramaten 20 biljetter till varje föreställning på Dramaten är kvoterade för hörselskadade. Biljetterna hålls till en vecka före föreställningen. Några sistaminuten-biljetter hålls ofta till dagen innan. Fråga! För bokning av biljetter: Ange textad föreställning vid beställning. För Stadsteatern gäller att en kvot på 16 biljetter är låsta till 14 dagar innan föreställningen. Tel tis-sön kl Ange textad föreställning vid beställning. Textat på bio I annonser och vid bokning på nätet står numera vilken version som är textad. Filmerna byts varje fredag. Se hemsida filmer Författarfredag på biblioteket Vissa fredagkvällar klockan har Uppsala Stadsbibliotek "författarfredag". Det går att äta mat när man lyssnar. Hörbarheten sägs vara god. Prova och berätta för oss i styrelsen! 21 /9 David Lagercrantz 26/10 Liv Strömquist 9/11 Qaisar Mahmood 30/11 Mark Levengood 7

8 Vad har hänt sen sist? Förra Luren kom ut i april Tidningen var då försenad. "Tryckeriet" på HSO hade kapsejsat, och efter en väntetid beslöt vi i HRF att låta trycka tidningen på ett annat förtag. Vi fick en ny styrelsemedlem på årsmötet i mars Vi som kommer på Seniorträffarna och på Läsecirkeln är alla glada över vår senaste styrelsemedlem inte minst för hennes organisationsförmåga och hennes goda bullar. Agnetha Rosenlund får presentera sig själv här: Min man blev erbjuden av sin arbetsgivare, att ta hand om några sågföretag i Värmland som de köpt in. Vi flyttade dit på några år. Vi hade vårt hus kvar i Leksand vilket besöktes i helgerna. Under tiden i Värmland, skaffade jag mig en Webbutbildning. Fick arbete att intervjua egenföretagare i bygden. Vi återvände till Leksand efter min mans pension. Jag fick anställning på Föreningen Svenska Timmerhus som är en nationell branch-förening. Jag arbetade dels med att upparbeta hemsidan och med flitig kontakt med timmerhus företagen. Vi ordnade utställningar och hade en permanent utställnings lokal tillsammans med ett kluster av inredningsföretag i Dalarna. Vi återvände till Uppsala pga vår yngsta dotter har tre små barn och behöver hjälp med barntillsynen ibland. Jag fick min första hörapparat 1970 och varit medlem i Hrf drygt 25 år. Min representation i Hrf har varit från styrelserepresentant, sekreterare, vice ordförande och ordförande i Leksand. Jag har varit politiskt engagerad sedan 1974 i kulturnämnden, fritidsnämnden, byggnadsnämnden och fullmäktig både i Rättvik och Leksand. Min yrkesutbildning är textillärare. Jag och min familj har bott på skilda håll i landet som Uppland, Nerike, Värmland, Småland och Dalarna. Vi är nu tillbaks i Uppsala sedan Jag är född och har min uppväxt till stor del i Uppsala. Min man och jag bildade familj tidigt. Vi har fyra döttrar med en spridning på sexton år. Genom att min man och jag inte hade hunnit skaffa oss utbildning följde jag min man till de platser som ingick i hans utbildning och yrke. Jag läste först in behörighet till textillärare. Men under åren i Småland startade jag eget företag. En hemslöjd och vävstuga där jag även genomförde vävkurser. I början på 1980 talet utbildade jag mig till textillärare här i Uppsala. Flyttade till Leksand 1986 Jag arbetade på ett väveri. Var med när det startade ett hem för psykiskt uvecklingsstörda döva där jag arbetade en tid. Jag fick därefter anställning som vävlärare på Hantverkets folkhögskola. När tjänsten som Verksamhetsledare för Studieförbundet Vuxenskolan i Leksand blev ledig sökte jag och fick den. Jag arbetade där i 8 år. Våra cirklar fortsatte terminen ut Vi har träffats i Meniere-gruppen och i TSScirkeln på mellannivå på kvällstid. Vattengymnastiken uppe i Kungsgärdet har ägt rum på måndagkvällarna. Den nybildade "implantatgruppen" har också träffats. Nu har den skaffat sig ett namn: Hörselplantorna i Uppsala. För daglediga har vi haft Akvarellcirkel, Läsecirkel och Seniorträffar. De båda senare har varit i en lokal med hörslinga. Seniorträffarna har även haft skrivtolk. Hörselplantorna i Uppsala I början av maj hade Hörselplantorna en välbesökt träff. Då diskuterades teckenspråk och TSS. Vi fick också höra om hur det går till när Stadsteatern i Stockholm arbetar fram sina textrullar och slutligen fick vi tips på olika hörselhjälpmedel Alla HRF-medlemmar har varit välkomna på träffarna. Man behöver inte vara CI-opererad eller högaktuell för en implantat-operation för att komma med i gruppen. Det är bra för alla hörselskadade att få veta vilka möjligheter som finns när hörseln sviker ännu mer. Och det känns så härligt när någon kan berätta om hur livet förändrats efter en lyckad operation. Läs mer på sidan 10 om hur du får info om Hörselplantorna. 8

9 ...och det här har också hänt... Seniorträffarna Ungefär en gång i månaden har vi haft våra Seniorträffar. Tidpunkt och lokal för träffarna har annonserats i Luren i förväg, men själva programmet har beslutats med kort varsel. Läsecirkeln Vi hörselskadade är beroende av att kunna läsa fort. Vi har snabbskrivande skrivtolkar, och vi behöver hänga med för att läsa textning på tv, filmer och textrullar så att vi kan förstå vad samtalen handlar om. Att läsa böcker kan vara ett sätt att hålla sig i trim och öva upp sin läshastighet. I vår läsecirkel läser vi ungefär en bok i månaden. Men den som inte hunnit läsa den aktuella cirkelboken har ändå stor glädje av att komma på träffen. Samtalet är det viktigaste. Ovan syns de böcker vår läsecirkel läst under våren. Både "Simon och ekarna" och "Niceville" har vi kunnat se på bio i Uppsala i år. Den svenska filmen "Simon och ekarna" visades textad. Kulturarrangemang Den 2 maj besökte vi Industriminnesföreningen Det blev en minnesvärd kväll. Vi fick höra om föreningens historia och vi fick se en äldre film om tvåltillverkning från kemiföretaget Henrik Gahns AB i Uppsala. Museet på Salagatan 16a håller öppet på lördagar alla "vanliga veckor " mellan Den 3 maj deltog vi i en TSS/trivseldag på Ekolnsnäs VXD-föreningen arrangerade. Under våren har olika HRF- medlemmar berättat om sina personliga yrkeserfarenheter eller intressen. Ibland har det varit styrelsemedlemmar som talat. Vi har fått lyssna till mycket skiftande val av föredrag. Vi har lyssnat och sett ritningar på Fattiggårdar i Dalarna och vi har fått höra Margita Tanndal berätta om modern Cancervård. Vi har sett bilder och hört semesterminnen från Turkiet och från en golf-resa till Portugal och i samband med Amnestys årsmöte här i Uppsala fick vi höra om Oljeföroreningarna i Nigerdeltat där bolaget Shell uppmanas att städa efter sig. På den sista seniorträffen före sommaren berättade Elisabet Svensson om hur det var att ta emot flyktingar från "de vita bussarna" då de anlänt till Sigtuna efter andra världskrigets slut. Den historien hade anknytning till de böcker några av oss redan läst i Läsecirkeln. Från skogsvandringen till Vedyxa: Den 27:e maj drog ett glatt gäng på utflykt till Vedyxa. Som tradition har vi alltid haft tipsfrågor på vägen, så även denna gång. 5 av 8 fick alla rätt. Svårt läge uppstod, men problemet löstes på så vis att den med lägst poäng fick priset ( en påse Twist ). Vem det blev får ni försöka lista ut själva. Till sensommaren eller tidig höst blir det en ny utflykt mot ett annat mål. Återkommer till det. Text och foto Jojo Den 27 maj blev det en lyckad Skogsvandring till Vedyxa Johan Jonson visade vägen och han berättar här till höger om dagen: Den 30 maj deltog vi i en vårutflykt till Vendel VXD-föreningen arrangerade. 9

10 ...och lördagen den 9 juni hade vi vår 90-årsfest... Det blev en mycket lyckad fest! Vädret var fint - vilket var ovanligt denna sommar. Vi fick se stumfilm till pianomusik på Slottsbiografen, och vi fick en fin middag på Blåsenhus. Det hölls tal om föreningens 90-åriga historia - Katrin Petersons hyllningssång på nästa sida ger en fin sammanfattning om de åren. Lena Hård hade tagit fram ett Jubileumsnummer av Luren med en utförlig dokumentation över föreningens historia. Vår förening kommer att trycka upp fler exemplar av jubileumsnumret, så att de som vill ha det kan få en egen tidning. Och föreningen fick presenter: * en dalahäst (finns på kansliet nu) från Sten Andrén som flyttat till Leksand * penninggåvor hade betalats in till HRF:s Hörselforskningsfond för vår räkning från Vuxendövföreningen i länet, HRF i Skutskär och HRF:s distrikt i Uppsala län * från HSO Uppsala fick vi en utbildningsdag för 10 personer på Ekolnsnäs (se mer om detta längre fram i tidningen) * och från HRF Förbundet fick vi en gåva på tusen kronor Tack Eva Alsén Eklöf, Lena Hård och Margita Tanndal som ordnat allt festarrangemang så bra! Vår egen fotograf Jojo - Johan Jonson har tagit alla bilderna från festen HRF-medlem som vill ha ett eget exemplar av Jubileumstidningen Luren kan få ett sådant på medlemsmötet i höst. Alternativt sök upp kansliet och hämta en tidning! 10

11 ...och vi hade det mycket trevligt... Hyllningssång vid Uppsala HRF:s 90-års Jubileum Melodi:Mossbelupen hydda står vid Heklas fot... (skillingtryck) Text: Katrin Peterson Nu vi fira skall i all gemytlighet. Vår förening fyller nittio som ni vet. I oktober, tjugoandra nittonhundratjugotvå Anna Prawitz, rektorsfru hon sa som så: "En förening, Dövas väl, vi bildat har. Vi för talan om man ej har hörsel kvar. Är man lomhörd är det icke lätt på livets hårda stig Från och med idag kan de få hjälp av mig" Hjälp som hörselskadad nu man kunde få. Hjälpbehövande man lyckades att nå. Hörseltest och läppavläsning, bidrag till hörapparat Att föreningen behövdes märktes snart. Hörselfrämjandet av kungliga fick stöd. På uppvaktningar det fanns ej någon nöd. Ifrån Danmarks drottning Ingrid penninggåva nådde fram. Sveriges kronprinspar de skicka telegram. Många vindar genom tiden blåst det har. Synen på välgörenhet nu ej finns kvar. Hörselskadade med tiden visat att de själva kan. Självförtroendet i HRF man fann. För en bättre ljudmiljö vi kämpat hårt Och att lära TSS är inte svårt. I offentliga miljöer hörselslingor funka ska, Tillgänglighet för alla ska det va! Mången eldsjäl på vår väg vi träffat har. Utav dem vi tacksamt hjälp med hörseln tar. Helge, Göran, Gun-Britt, Majvor, Alf och många fler det var, Tack och lov finns några av dem ännu kvar. Nu för tiden kan man få ett implantat Om man ej är hjälpt utav hörapparat. Men det goda stöd som vi har fått ej är en självklarhet, Hörselvården kan försämras som vi vet. Men ikväll vi bara glädjas och må bra. Strid om hörselvården sedan kan vi ta. För vår nittioåriga förening jubla nu vi ska. Länge leve HRF! Hurra, Hurra! 11

12 Vad händer i höst - Cirklar, grupper och kurser För alla cirklar, grupper och kurser gäller att du måste kontrollera själv om någon cirkeldag blivit ändrad från de datum som anges här i Luren. Ring Kansliet eller titta på hemsidan om du är osäker när du varit frånvarande vid något tillfälle. Alla våra cirklar och kulturarrangemang sker i samarbete med ABF. Den som behöver skrivtolk vid en cirkelträff beställer tolk själv. Till kulturarrangemang beställer HRFföreningen skrivtolk. Seniorträffarna byter namn till "Eftermiddagsgruppen" Anledningen till namnbytet är att alla daglediga oavsett ålder skall kunna träffas och ha trevligt tillsammans. Målet är att träffas på tisdagseftermiddagar. Badgruppen - avslappningsbad Eftermiddagsgruppen NYHET Vi som är hörselskadade spänner oss ofta och mår därför bra av att slappna av i det ljumma bassängvattnet uppe i Kungsgärdet. Meddela dig till kansliet om du inte varit med i badgruppen tidigare, eftersom du behöver få besked om hur du tar dig in i lokalen. En avgift på 150:- / termin kommer att tas ut för deltagarna. Avgiften kan betalas in på vår HRF-förenings postgirokonto Ywonne Colombo är huvudansvarig för avslappningsgymnastiken. Ditt första besök i badgruppen är gratis. Du får då prova om avslappningsbadet är något du tycker om och vill fortsätta med. Badgruppen träffas varje måndagkväll mellan med början den 3 september. Vid höstens första badtillfälle möts vi i Hörcentralens huvudenté. Hörselplantorna i Uppsala Gruppen bildades hösten 2010 och är tills vidare en intressegrupp inom HRF Uppsala men verkar över hela länet i samråd med distriktet. Gruppen samarbetar också med CI-teamet vid Akademiska sjukhuset. Ett nyhetsbrev med information skickas ut via mail till dem som anmäler sig till ett nätverk. Ring kansliet om du vill ha information via brev. Anmäl dig till nätverket till eller Gruppen träffas i HSO Sal 2 mellan Kaffe och någon form av underhållning planeras inför varje träff. Programpunkterna diskuteras inom gruppen och olika styrelsemedlemmar kommer att hålla i träffarna. Huvudansvariga är Sonia Chacon och Agnetha Rosenlund. Vid den första gruppträffen kommer det att finnas slinga och skrivtolkar. Då beslutar deltagarna själva om det behövs skrivtolkar till de följande träffarna. Ingen föranmälan behövs. Första träffen blir den 11 september. Sedan träffas vi den 9 oktober och den 27 november och den 18 december Läsecirkeln Cirkeln fortsätter på samma sätt som under våren. Se vad vi läste i våras! Vi träffas på HSO i Sal 2 mellan Vi dricker kaffe och diskuterar böcker, slinga finns men inga skrivtolkar. Huvudansvariga för läsecirkeln är Agnetha Rosenlund och Anette Nyberg Grau. Till höstens första träff tänker vi oss att prata om Elisabeth Åsbrinks "Och i Wienerwald står träden kvar". Boken, som belönades med Augustpriset som Årets svenska fackbok 2011, finns nu i pocket. Vid cirkelstarten tisdag den 25 september behövs ingen föranmälan men därefter vill vi gärna veta om du kommer Vi ses sedan den 6 november och den 4 december 12

13 ...höstens TSS-grupper och kurser... Jojos TSS- grupp Som namnet anger leds gruppen av Johan Jonson. Gruppen passar dem som har fått en gedigen utbildning i TSS. Tider har bokats på HSO i Sal 2 med undantag av den 15 november då gruppen träffas i Sal 3. TSS-träffarna blir på torsdagkvällar mellan till Första träff den 20 september sedan den 4 oktober men inställt den 18 oktober (hörselveckan) träff igen den 1 november och den 15 november (sal 3) och den 29 november och till sist den 13 december Evas TSS- grupp Detta är en fortsättningsgrupp för TSS-are på mellannivå. Lokal rum 1 eller 2 har bokats på HSO. Ansvarig för gruppen är Eva Alsén Eklöf. Kontakta kansliet om du vill komma med. TSS-träffarna blir var tredje onsdag klockan till Start 12 september sedan den 3 oktober och den 24 oktober och den 14 november och till sist den 5 december Gunillas TSS- grupp Gunilla Rickardsson leder den här gruppen som passar daglediga som fått en grundutbildning i TSS. TSS-träffarna blir på torsdagar på HSO Sal 2 men tiderna varierar något. Första träff den 13 september kl sedan den 27 september kl och den 11 oktober kl och den 25 oktober kl och den 8 november kl och den 22 november kl och till sist den 6 december kl Kom ihåg TSS-kurserna på Wik. Ring och fråga efter ev. restplatser om du glömt att anmäla dig i tid. Eller läs på Anhöriga till hörselskadade är särskilt välkomna till alla TSS-grupper Nathalies TSS-grupp för nybörjare NYHET Detta är en helt ny grupp som leds av Nathalie Colombo. För att gruppen skall komma igång behövs att minst tre intresserade kommer eller hör av sig till första träffen. Ring eller maila till kansliet! Till första träffen torsdagen den 6 september kl behövs ingen föranmälan Så välkommen till HSO! Därefter träffas gruppen i ABF:s lokaler på Bredgränd 14 i Uppsala. Slinga finns. Tider bokas vid första träff-tillfället. TSS-helg i Gysinge september med anmälan till HCKskolan senast 6 september. Information kan erhållas via Fakta om TSS ( källa VIS och HRF) Teckenspråk har i alla tider använts av dem som är födda döva eller blivit döva tidigt i livet. Svenskt teckenspråk är sedan 1981 ett officiellt erkänt språk. Teckenspråket är ett fullvärdigt och visuellt språk med eget ordförråd och egen grammatik vilket också innebär egen ordföljd. Huvud- och blickriktningar, användning av ögonbryns- och munrörelser har stor betydelse i teckenspråket. För den som helt eller delvis förlorat sin hörsel i vuxen ålder är det ingen självklarhet att lära sig ett nytt språk, som ju teckenspråket är, men att stödja sin talade svenska med tecken som lånas från teckenspråket, att tala och teckna samtidigt, har för många vuxendöva och deras anhöriga visat sig vara en framkomlig väg till en säkrare kommunikation. Sedan vuxendöva i mitten på 80-talet började använda TSS (Tecken Som Stöd) har denna kommunikationsmetod vuxit lavinartat. 13

14 ...mer om höstens cirklar, grupper och kurser... Meniere-gruppen Gruppen fortsätter att träffas i Sal 2 på onsdagkvällar klockan Ingen föranmälan behövs. Vi dricker kaffe och samtalar. Gruppledare är Margita Tanndal. Höstens första träff var den 22 augusti men nu träffas vi igen den 19 september och den 17 oktober och den 21 november och den 12 december Yrkesverksamma En grupp för yrkesverksamma HRFmedlemmar kommer att kunna träffas några torsdagar under hösten. Först blir det en försöksverksamhet, och om intresse finns kommer träffarna att fortsätta även under våren. Vi tänker oss att vi skall kunna mötas och samtala en stund på väg hem från våra arbeten. Gruppen är en samtalsgrupp och programmet för träffarna bestäms för varje mötestillfälle. Vid första träffen samtalar vi om "teknik på arbetsplatsen" och vi blir alla glada om just du har något att berätta från ditt arbete. Margareta Lundell ansvarar för gruppen. Ingen föranmälan behövs till första träffen, då dricker vi bara te eller kaffe och äter en smörgås. Vi träffas första gången torsdagen den 13 september på HSO, klockan till Därefter träffas gruppen på torsdagkvällar cirka en gång i månaden i ABF:s lokaler på Bredgränd 14 i Uppsala. Slinga finns. Minst tre intresserade behövs för att gruppen skall komma igång. Tider bokas vid första träfftillfället. Akvarellcirkeln NYHET Cirkeln fortsätter på samma sätt som tidigare. Gruppen har träffats i en lokal på S:t Johannesgatan 4B på måndagförmiddagar. Ledare har Anna-Lisa Bonnorp och Pirjo Palm varit. Nya deltagare välkomnas varmt. Ring eller maila till Pirjo för information: gmail.com Kurs i släktforskning Agnetha Rosenlund, har ägnat sig åt släktforskning i flera år och kommer nu att hålla en kurs för intresserade HRF-medlemmar. Kursen hålls i ABF:s lokaler på Bredgränd 14 i Uppsala. Slinga och datorer finns. Anmäl ditt intresse till Agnetha eller eller till kansliet. Kursen startar när tillräckligt många intresseanmälningar kommit in. Kostnaden för kursen kommer att vara starkt subventionerad. Veckoslutskurs på Gysinge HSO har bokat in en veckoslutskurs helgen 19/10-21/10 för oss HRF-medlemmar. I HSO:s programblad (HCK-skolan 2012) kallas kursen "Leva med hörselskada". Vår förening är arrangör. Vi kommer att tala mycket om HRF:s styrelsearbete och planera vårens aktiviteter. Vi kommer att gå igenom vår slingutrustning och om möjligt se på den nya hemsidan som Förbundet planerar till våren. Nuvarande styrelsemedlemmar och funktionärer och alla som är intresserade av att ingå i styrelsen till våren är välkomna till kursen utan kostnad. För övriga intresserade tas det ut en smärre kostnad för mat och logi. Intresseanmälan snarast till kansliet eller till Anette Nyberg Grau Kurs i att hantera vår slingutrustning och vår guideutrustning NYHET NYHET Någon gång under senhösten kommer vi att ordna en kurs i skötseln av vår sling- respektive. guideväska. Målet är att så många som möjligt i föreningen skall kunna klara av att använda våra utrustningar. Kursen kommer att hållas på kvällstid i ABF:s lokaler. Vi kommer även att titta på den slingutrustning som finns där. Välkommen med intresseanmälan till kansliet eller till Ywonne Colombo

15 ...hörselveckan och annat nytt.. Hörselveckan (v42) 15/10-21/10 NYHET I år är det inte längre en särskild "hörselskadades dag". Förbundet har beslutat att det skall vara en "Hörselvecka" i stället. Tanken är att föreningar och distrikt skall lägga sina arrangemang på den dag det passar bäst. Årets tema är samma som förra året: Hörseltest och uppmärksamhet på vikten av att testa sin hörsel. HRF-förbundet erbjuder en hörseltest på eller via telefon under hela vecka 42! Torsdag den 18 oktober klockan kommer några hörselföretag att ställa ut i HSO:s lokal "Torget" på entreplanet Kungsgatan 64. Även en hörseltest kommer att kunna göras där. Sal 2 är också bokad för lugnare samtal med slinga. Vi bjuder på fika. Välkommen! Hörselveckan oktober blir händelserik för vår förening och särskilt på torsdagen den 18 oktober kommer vi att vara mycket aktiva. Först har vi bad-gruppen på måndagkvällen och meniere-gruppen på onsdagkvällen. Så på torsdag har vuxendövföreningen sitt höstmöte /medlemsmöte klockan 14 i Storan, Mellan klockan har HRF och VXD tillsammans "hörselskadades dag" klockan Då träffas vi på "Torget" i HSO Kungsgatan 64. Där kan vi rådfråga hörselföretag från Uppsala och vi kan få göra en enkel hörseltest. Dagen efter fredagen den 19 oktober blir det produkt-visning och hörseltest i Skutskär och på lördagen den 20 oktober klockan ges samma information på Församlingsgården i Östhammar. Några av oss kommer att vara i Gysinge på kurs från fredag till söndag oktober. 15 En studiedag på Ekolnsnäs om vår HRF-förenings historia På vår förenings 90-årsfest uppvaktades vi av HSO med en studiedag på Ekolnsnäs. Vi vill gärna starta ett projekt som skall fortgå i flera år, där vi dokumenterar vår förenings historia. Upptakten till detta projekt har vi tänkt oss ha på Ekolnsnäs under senhösten eller tidigt i vår Välkommen! Intresseanmälan tas emot av Lena Hård eller eller av kansliet. Batteriförsäljningen Nytt i höst blir att du inte längre kan betala kontant då du köper batterier på kansliet. Du får istället ett inbetalningskort med dig hem så att du kan sända in summan vid lämpligt tillfälle. Anledningen till att vi vill minska kontanthanteringen på kansliet är att det numera kostar en summa att få växla in mynt på banken för att sätta in på föreningskontot. Vi kommer att inrikta oss på att mest sälja de "oranga batterierna" eftersom vi tyvärr inte kan få så stor omsättning på de mer ovanliga sorterna att vi kan sälja dem billigare än vad hörselföretagen i Uppsala redan nu kan göra. På mässor och annan utåtriktad verksamhet fortsätter vi dock att sälja batterier kontant. Våra billiga batterier gör det möjligt för oss att få fler föreningsmedlemmar. Uppsnappat NYHET Nedsatt hörsel ger sämre minne enligt en artikel i tidningen Sans (1-2012). Man hänvisar till en forskning vid Linköpings universitet som har visat att signalen till hjärnan stoppas upp och korttidsminnet träder ikraft vid hörselnedsättning. I normala fall är det långtidsminnet som aktiveras när man hör tal. När istället korttidsminnet arbetar blir det svårare att lagra information i långtidsminnet. Och som med andra funktioner som inte används kommer det att försämras med tiden. Vi får svårare att minnas. Det har också visat sig att ögats pupill blir större ju mer vi anstränger oss för att förstå något. Genom att studera pupillstorleken kan man avgöra om en hörapparat fungerar bra eller inte. Lena Hård

16 ... i höst vandrar vi... Guidad konstvandring lördag den 1 september Johan Jonson och Marie Nordström leder en skulpturvandring genom Uppsala centrum. Med hjälp av HRF:s guideutrustning kan du höra dem berätta om konstverken. Källa till det de berättar är den nyutkomna boken av Lisen Hessner "Staden genom konsten". Vi startar vandringen klockan utanför HSO, Kungsgatan 64, där du kan parkera din bil om så behövs. Första anhalten är "Svintorget". eller Kungsängstorg, som platsen heter numera. Så går vi sakta fram genom vår skulpturtäta stad till Upplandsmuseet, och ca avslutar vi med fika på museet. Var och en betalar för sig själv. Ingen föranmälan. Kultur-natten lördag den 8 september Del av Torstensons Grisbrunn uppförd 1991 foto ang Läs de program som kommunen publicerar och delar ut strax före kulturnatten! Lyssna på hur slingor och högtalare fungerar på de arrangemang du besöker. Vi i styrelsen kommer att tala med de tillgänglighetsansvariga i kommunen efteråt, om så behövs. Ring eller skicka ett mail till kansliet, eller till någon av oss Luren-redaktörer. Vi hoppas på bra väder så vi blir många HRF:are som ses på våra kulturnattsvandringar. Höstens sista Gunnar Lechevandring onsdag 12 september Till Konstmuseets vandringar används "vanlig mikrofon". Men hör du av dig till och berättar om dina hörselproblem, kommer där att finnas utrustning för slinga också. Samling vid Nybron Skogspromenad med HRF och god tillgänglighet lördag den 15 september Du som tidigare haft svårt att hänga med på våra skogsutflykter får nu en bra chans att komma ut i naturen. Vi ordnar en handikappvänlig, ca 2 km lång skogspromenad i Lilla djurgården mellan Fyrisån och Nåntuna. Stigen är lättframkomlig med god tillgänglighet även för rullstolsbundna. Samling kl på Linvägen 7 A, Nåntuna hos Margita Tanndal, gästparkering finns. (Kör väg 255 från Uppsala till Vilan, sväng höger in på Nåntunavägen ca 1 km, sväng höger in på Kamgarnsvägen 300 m och därefter vänster in på Linvägen ca 170 m) Har du inte tillgång till bil, kontakta Johan Jonson på telefon eller via e-post (se nedan) Hämtning blir i så fall vid lämna-hämta parkeringen på nord-östra sidan av resecentrum, på sidan mot det nya hotellet. Färdtjänståkare tar sig direkt till Linvägen 7 A i Nåntuna. Packning: kläder efter väder, grillkorv och bröd, Johan tar med senap och ketchup. Vandringen startar från Linvägen kl och avslutas även där omkring klockan Tipsfrågor på intressanta saker vi kan se under promenaden finns uppsatta i skogen. Johan berättar svaren medan vi grillar korv. Vi räknar med att avsluta det hela omkring Anmäl gärna i förväg till kansliet på tel: om du tänker komma. Men vill du bli hämtad med bil från Uppsala station måste du höra av dig senast 10 september till: Utflyktsledare:Johan Jonson, HRF:s guideutrustning kan hyras vid behov. Tala med Kansliet eller med Bosse Svahn

17 Stenhagens Dag lördag den 22 september Vuxendövas Förening i Uppsala län kommer att deltaga i Stenhagens Dag i Uppsala lördagen den 22 september kl Onsdag den 3 oktober Upplandsmuseet kl Upplandsmuseet, HSO Uppsala län, Nordiska museet och HandikappHistoriska Föreningen ordnar en regional konferens om Museerna och handikapphistorien Kostnadsfritt, Museet bjuder även på kaffe och lunch Anmälan senast 20 september till Meddela om du har särskilda behov och att du kommer från HRF. Skriv din postadress så får du material hemskickat från museet i förväg. Konferensen är en utmärkt förberedelse för dem som vill ägna tid åt att forska i vår lokala HRF-förenings historia. Upptakten till det tänker vi oss ske på Ekolnsnäs någon gång under senhösten eller till våren. Äldremässan den 12 oktober Som vanligt kommer vi att stå och informera i Uppsala Konsert & Kongress under Äldremässan. Vi säljer då också batterier. Mässan öppnar klockan tio och pågår till strax efter klockan 16. Programmet kommer att finnas i dagspressen och på kommunens hemsida....och vi träffas inomhus... Här syns Elisabeth Andersson och Margita Tanndal på Äldremässan Foto: ang 17

18 VXD nytt hösten 2012 Alla våra träffar är öppna för alla medlemmar i HRF Kära medlemmar i den vuxendöva gruppen! Sommaren har snart passerat och det är dags för oss att åter starta vår verksamhet. Sommaren inleddes med det som är viktig för oss alla en kongress där man fastställer vilka frågor vi i HRF skall koncentrera oss på den kommande fyraårsperioden. Inledningen innehöll som alltid en rad mycket intressanta föreläsningar. Vår Jan-Peter Strömgren sitter kvar som ordförande ännu en period och vid sin sida i förbundsstyrelsen har han fått Lena Hård! Vi gläds verkligen åt att Lena har kommit in i ledningen. Det är första gången som vi i Uppsala län har någon i styrelsen. Rose-Marie har haft funktioner i valberedning etc. men ingen har suttit med i ledningsgruppen. Med i styrelsen finns också Agneta Österman ifrån Stockholms distrikt som många av oss också känner. Vi ser med förväntan framemot vad som kommer att hända! Anita Wallin ordförande Vuxendövas förening i Uppsala län I somras besökte vi Himlaspelet Under sommaren har en grupp hörselskadade, de flesta vuxendöva, med Birgitta Samuelsson i ledningen varit i Dalarna. Målet var att få se Himlaspelet. Vi bodde på Västanviks folkhögskola. På vägen upp besökte vi Karlfeldtsgården och njöt av sommaren tillsammans. Birgitta hade förberett oss på bästa sätt. Arrangörerna kunde inte fixa displayer för skrivtolkning, små enkla datorer som man får texten på och kan hålla i knät. Det blev för dyrt för arrangörerna vilket vi förstod. Det finns gott om tolkar i Leksand sa de men det var lite för svårt för oss med TS-tolkning. Birgitta fick istället texten av arrangörerna och bjöd in oss som skulle åka till sig på lunch och gick igenom handlingen i dramat. Det visade sig vara viktigt för att man skulle förstå innehållet. Det fanns en slinga i tältet. Personligen råkade jag hamna utanför den första akten men det blev desto bättre i den andra. På scenen fanns en Uppsalabo som många av oss kände igen Christer Åsberg. Dagen efter besökte vi Jobs där de trycker tyg i fantastiska mönster och for sedan och hälsade på Karin och Sten Andrén i deras vackra hem i Leksand och åt en härlig lunch och tecknade och åt och trivdes. Det var så roligt att återse dem! Stort tack till Birgitta som såg till att vi kom iväg på detta sommaräventyr som blev sommarens utflykt för flera av oss! Text och foto Anita Wallin Lunch på Klockargården samt samtal med Satan och ärkeängeln Gabriel efter Himlaspelet...och i höst gör vi även detta... Höstmöte (medlemsmöte) kommer att hållas den 18 oktober kl 14 i HSO:s lokal Storan Kungsgatan 62 i Uppsala. Före mötet äter alla intresserade lunch tillsammans. Mer information kommer med inbjudan. Under andra delen av hösten kommer hörselpedagogen Maria Gustafsson och psykologen Göran Bjurhall att presentera vad Hörcentralen kan erbjuda hörselskadade och gravt hörselskadade och prof. Hans Lundqvist kommer att föreläsa om Från Big Bang till protoner. Vi återkommer med tid i samband med höstmötet. Ring kansliet eller se på HRF:s hemsida. 18

19 ...och vi så träffas på Avesinas Hörseldag... 19

20 B - föreningsbrev Avsändare: HRF Hörselskadades förening i Uppsala Kungsgatan Uppsala Kallelse till medlemsmöte tisdag den 13 november Hörselskadades Förening i Uppsala kallar härmed sina medlemmar till medlemsmöte. Tisdag den 13 november kl Plats Storan, Kungsgatan 62, 5 tr Slinga och skrivtolkar kommer att finnas Enkel förtäring Ingen föranmälan krävs, men vi ser gärna att de som vet att de tänker komma hör av sig i förväg, så det blir enklare att beräkna hur mycket förtäring som behöver skaffas in Vid mötet kan medlemmar lämna synpunkter på verksamheten och ekonomin utifrån verksamhetsplan och budget för Dessa handlingar kommer att finnas på mötet samt på Kansliet någon vecka före mötet. Verksamhetsplanen kommer också att presenteras på vår hemsida. Program efter mötet Under hösten kommer programmet att utarbetas och presenteras på hemsidan. Vi tänker oss nu att vi kan berätta om nyheter från föreningen, distriktet och förbundet, och vi kommer att visa på och prata om "teknik som fungerar". Något hörselföretag" kommer att bjudas in. Fakta DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Kallelsens behörighet 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av justerare 5. Information om medlemsavgifter och antal medlemmar 6. Information om och synpunkter på verksamhetsplanen för Information om och synpunkter på ekonomi och budget för Övriga frågor 9. Avslutning Årsmötet, som skall äga rum före mars månads utgång, är föreningens högsta beslutande organ enligt HRF:s stadgar. Medlemsmötet (föreningsmötet / höstmötet) är föreningsstyrelsens rådgivande organ. Vid mötet skall samråd ske kring styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år. Medlemsmötet sammanträder minst en gång per år, oftast i november. Kallelse till medlemsmötet skall sändas ut av styrelsen senast två veckor före mötet. 20

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2013:1 januari

Luren. Medlemstidning 2013:1 januari Luren Medlemstidning 2013:1 januari Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406 23 28,

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Andel hörselskadade bland äldre 65-74 år: 28 % 75-84 år: 39 % 85-110 år: 46 % Källa: SCB, genomsnitt 2008-2012 På sjukhus och äldreboenden är det inte ovanligt

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2013:2 september

Luren. Medlemstidning 2013:2 september Luren Medlemstidning 2013:2 september Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406 23 28,

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2012:2 april

Luren. Medlemstidning 2012:2 april Luren Medlemstidning 2012:2 april Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406 23 28, nathalie.colombo@hrf-uppsala.se

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:1 med vårens program

Luren. Medlemstidning 2015:1 med vårens program Luren Medlemstidning 2015:1 med vårens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:1 med vårens program

Luren. Medlemstidning 2014:1 med vårens program Luren Medlemstidning 2014:1 med vårens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Infoblad. nr 3 september 2015

Infoblad. nr 3 september 2015 Infoblad nr 3 september 2015 Ordförande har ordet Nu har vi haft vårt "sommarlov" och det är dags att återuppta föreningslivet! Även om sommaren var lite väl seg i starten, så kom det till slut några soliga

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Infoblad nr 3 september 2012

Infoblad nr 3 september 2012 Infoblad nr 3 september 2012 Ordförande har ordet Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommarledighet. Höstmörkret faller så sakta och dagarna blir kortare. Men hösten kan också innebära soliga

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2016 HÖRSELSKADADES FÖRENING I VÄXJÖ

Verksamhetsberättelse för år 2016 HÖRSELSKADADES FÖRENING I VÄXJÖ Verksamhetsberättelse för år 2016 HÖRSELSKADADES FÖRENING I VÄXJÖ Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Hans Åke Nilsson Gudrun Rydh Kim Irehed José Cattolica Håkan Ström Revisorer Revisorsersättare Valberedning

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2011:3 september

Luren. Medlemstidning 2011:3 september Luren Medlemstidning 2011:3 september Ur Innehållet: Sid 2 Styrelsen, redaktion Sid 3 Ledaren: Slakten av hörselvården inledd Ordföranderutan Sid 4 CI-träff med Cochlear Yrkesverksamma: Studiebesök på

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 Sammanfattning HRF:s Örebroförening har under året haft nio styrelsemöten och ett årsmöte samt julfest kombinerad med höstmöte där vi antog

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2014

Infoblad nr 1 februari 2014 Infoblad nr 1 februari 2014 Ordförande har ordet Så kom den då till slut, vintern, och snön. Och med ens blev allt mycket ljusare. Utan snösmältning och takdropp känns det ju inte heller som en riktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt.

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012. Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 4, V. 36, 2012 Aktuella nyheter: Som ni ser har Torsdagsbladet bytt design och har gjorts om för att passa så många läsare som möjligt. Glöm inte ordförandemötet

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Aug Okt 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - Oktober Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09 22

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Infoblad. nr 3 augusti 2014. Ordförande har ordet

Infoblad. nr 3 augusti 2014. Ordförande har ordet Infoblad nr 3 augusti 2014 Ordförande har ordet Det var länge sedan vi hade en så varm och solig sommar. Hoppas ni alla har kunnat njuta av den. Långa frukostar i trädgården och kvällsdopp i skogstjärnen

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Datum 2014-02-05. Äldrenämnden

Datum 2014-02-05. Äldrenämnden Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Österberg Thomas Datum 2014-02-05 Diarienummer ALN-2014-0057.30 Äldrenämnden Utredning om hörselsituationen i vårdboenden och i hemvården

Läs mer