Tjänsteskrivelse. Ansökan om medel för nationellt center kr, Malmö Badmintonakademi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan om medel för nationellt center 300 000 kr, Malmö Badmintonakademi"

Transkript

1 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Rebecka Olofsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för nationellt center kr, Malmö Badmintonakademi FRI Sammanfattning Malmö Badmintonakademi (MBA) inkom i december med skrivelse om ansökan om medel på 300 tkr per år för att driva ett nationellt badmintoncenter (NBC) men också för att kunna fortsätta vidareutveckla de kunskapsallianser som har skapats under Fritidsförvaltningen bedömer att satsningen är god och i synnerhet betraktas det som positivt att en stark samverkan med Danmark sker och att kunskapsalliansen fortsätter att utvecklas. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att bevilja Malmö Badmintonakademi ett bidrag på 300 tkr för verksamhetsåret 2015 Beslutsunderlag Ansökan om medel för nationellt center, Malmö Badmintonakademi Bilaga, Malmö Badmintonakademi Tjänsteskrivelse - Malmö Badminstonakademi, ansökan om medel för nationellt center Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott Fritidsnämnden Ärendet Malmö Badmintonakademi (MBA) inkom i december med skrivelse om ansökan om medel på 300 tkr per år för att driva ett nationellt badmintoncenter (NBC) men också för att kunna fortsätta vidareutveckla de kunskapsallianser som har skapats under Malmö har sedan mitten av 70-talet haft en central roll i svensk badminton och sedan 1972 har Riksidrottsgymnasiet i badminton varit placerat i Malmö fick Malmö förtroendet att driva ett nationellt badmintoncenter (NBC). Detta stöttade kommunen med olika stödresurser samt 600 tkr per år. Enligt överenskommelsen skulle Svenska Badmintonförbundet ta ett större ansvar efter tre år och fr om 2013 minskade därför stödet till 300 tkr per år. Under samma period hade förbundet ekonomiska bekymmer vilket innebar att man drog sig ur satsningen och gjorde en ny upphandling vilken Uppsala Kommun vann och således flyttade NBC från Malmö. SIGNERAD

2 Trots detta stannade spelarna kvar i Malmö, en av orsakerna till detta är närheten till Danmark och dess fina möjligheter till sparring. Till följd av detta startades Malmö Badmintonakademi. 2 (2) Verksamhetsåret 2014 Fritidsnämnden gav under våren 2014 Malmö Badmintonakademi ett bidrag på 180 tkr. Sedan dess start har följande skett: Träning varje dag under ledning av tidigare förbundskaptener. Utbyte med danska elitklubbar varje vecka. Förutom spelarna som valde stanna i Malmö valde några av Sveriges bästa juniorer Malmö Badmintonakademi framför NBC i Uppsala. Totalt 15 spelare representerar Malmö Badmintonakademi. I samband med förbundets årsmöte i september blev Malmö Badmintonakademi blev återigen klassat som ett nationellt center. Kontakt är tagen för att Malmö Badmintoncenter ska bli ett badminton Europé certifierat träningscenter. Att bli ett Europacenter innebär bland annat att spelare från hela Europa kommer till Malmö för att träna men förhoppningsvis också för att tävla i de större evenemang som kan lockas till Malmö. Malmö Badmintonakademi har sedan uppstarten drivit en kunskapsallians som ledde till ett samarbete med Munkhätteskolan. I samverkan med skolan bestämdes att eleverna under skoltid får låna lokalerna på Malmö Badmintonakademi gratis. Samarbetet har även inneburit att elitspelare och elever tränar och äter i matsalen tillsammans. Förhoppningen är att skapa allianser med andra skolor. Fritidsförvaltningens bedömning Fritidsförvaltningen bedömer att satsningen är god och i synnerhet ser man positivt på en fortsatt utveckling med badmintoneliten i Danmark. Förvaltningen är också positiv till att kunskapsalliansen med skolor fortsätter att utvecklas. Fritidsförvaltningen föreslår att Malmö badmintonakademi ska beviljas ett bidrag på 300 tkr för verksamhetsåret Ansvariga Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef

3 Till Fritidsnämnden i Malmö kommun Ansökan om medel för nationellt center Bakgrund Malmö har sedan mitten på 70-talet varit en svensk metropol i badminton. Sedan 1972 har riksidrottsgymnasiet i badminton varit placerat i Malmö fick Malmö förtroendet att driva Nationellt Badmintoncenter, NBC, och kommunen stöttade med stödresurser och kr per år. I den då gjorda överenskommelsen skulle detta bidrag gå ner och förbundet ta ett större ansvar efter tre år. Bidraget gick således ner till kr per år från och med 2013 men då förbundet just var inne i en ekonomisk kris upphandlades NBC återigen då man ansåg att man inte kunde ta sin del. Malmöklubbarna Malmö BK, BMK Aura gjorde ett stort arbete tillsammans med kommunen, främst via Malmö Idrottsakademi, för att kunna behålla NBC men Fritidsnämnden i Uppsala gick in med ett bud per år och förbundsstyrelsen beslutade att NBC skulle flyttas till Uppsala Då det var mitt i säsongen och spelarna såg stora sportsliga fördelar med att vara kvar i Malmö och samarbeta med Danmark för sparring bad de oss se över möjligheten att starta något eget. Så bildades Malmö Badmintonakademi. Fritidsnämnden stöttade under våren 2014 projektet med för uppstart och sedan dess har det hänt mycket. Träning varje dag under ledning av tidigare förbundskaptener i Sverige och Schweiz Utbyte varje vecka med Danmark, samarbete med flera danska toppklubbar. 10 av 13 spelare valde inte bara att stanna i Malmö utan även Sveriges bästa juniorer valde att börja på Malmö Badmintonakademi även om nationellt center i Uppsala erbjöd plats. Totalt 15 spelare representerade, MBK, Aura, Carlskrona och Halmstad tränar nu på MBA. Malmö Badmintonakademi blev återigen klassat som ett nationellt center i september vid förbundets årsmöte. Kontakt skapad för att bli ett Badminton Europé certifierat träningscenter. En socialt hållbar satsning I Malmökommisionens slutrapport presenteras enorma kostnader relaterade till ojämlikheter i kommunen. I kommissionens rapport Skolbarnens hälsa i Malmö lyfts den negativa utvecklingen kring övervikt och fetma fram. Från 1980-talet har barn i Malmö med övervikt gått från ca 4% till att nu var femte lider av övervikt, barn med fetma från 1% har gått upp till 8-9% och därmed långt över rikssnittet i Sverige. Några faktorer som lyfts fram för att motverka utvecklingen är att barnen får starta en god livsstil i låg ålder genom att införa regelbunden fysisk aktivitet och stimulera till sundare kosthållning. I rapporten beskrivs vidare det underlag till den nationella handlingsplanen att goda matvanor och ökad fysisk aktivitet anges ha goda förutsättningar att skapa sunda levnadsvanor i senare del av livet.

4 I slutrapporten lyfts även kunskapsallianser fram som en hörnsten för ett socialt hållbart Malmö och det är där Malmö Badmintonakademi kommer in. Som vi presenterade i våras är inte bara ett elitprojekt som tidigare NBC var utan en satsning för att behålla förebilder och skapa olika möjligheter med andra aktörer för att möta olika samhällsutmaningar. En kunskapsallians vi bildat sedan uppstarten i våras är exempelvis samarbetet med Munkhätteskolan. Vid våra första kontakter med rektor och idrottslärare framfördes problematiken det innebar att få tiderna i en fullstor idrottshall att räcka och att de saknar resurser att hyra in sig i specialhallar som exempelvis Malmö Badmintoncenter. Hög ljudnivå i matsal var en annan del som presenterade. I samarbete med Malmö Badmintonakademi och Malmö Badmintoncenter har Munkhätteskolan haft tillgång till Malmö Badmintoncenter både under vår och höst utan lokalkostnad. Bara under december subventionerades banor för ca kr! Det enda vi kommer att ta betalt för är den extra städning och material som går sönder under perioden. Vi har även arbetat för att bygga band mellan elitidrottarna som tränar samtidigt som eleverna och sen är med och äter i matsalen tillsammans med eleverna. Vi hoppas att vi på sikt kan skapa fler allianser som den med Munkhätteskolan och Malmö Badmintonakademi är den vägen vi tror på med förebilder, träning och kost. Europacenter. För att på sikt etablera och göra Malmö Badmintonakademi permanent är vi övertygade om att vara ett nationellt träningsalternativ för landslagsspelare inte är tillräckligt. Vi behöver bli internationellt certifierade och få spelare att komma hit från utlandet. Vägen dit var först att återfå statusen som nationellt center men det viktigaste är att bli certifierade av Europeiska badmintonförbundet. Det skulle innebära att spelare från hela Europa skulle komma till Malmö då de skulle kunna få stipendier för att träna på Malmö Badmintonakademi. Det skulle förutom internationella spelare innebära ökad möjlighet att få internationella evenemang till Malmö. Ett sådant är att Skånska Ungdomsspelen nu har ansökt om att få s.k. EBU-status (European Badminton Union certification) vilket innebär att ungdomar från stora delar av Europa kommer att samlas i Malmö årligen i september månad. Våra förhandskontakter har gett tydliga positiva signaler. För att kunna bli certifierade av Europeiska badmintonförbundet så ställs det en hel del krav, exempelvis att ett visst antal träningspass ska genomföras varje vecka. Vi anser att vi redan idag uppfyller samtliga krav men flera av dem på grund av ideella krafter. Med ett återförande av det bidrag om kr som sedan tidigare utgick till nationellt badmintoncenter fram till 2014 kan vi inte bara garantera mot Europeiska Badmintonförbundet att vi uppfyller kraven utan också att vi har en trygg samarbetspartner i kommunen som stöttar idrotten vilket kan vara av stor vikt vid framtida större evenemangsansökningar. Vi önskar därför att Fritidsnämnden återför det bidrag på kronor per år då vi nu återigen är ett nationellt center men också för att vi ska kunna fortsätta vidarutveckla de kunskapsallianser vi nu har skapat och det socialt hållbara perspektiv som nu genomsyrar verksamheten. Malmö den 8 december 2014 Roger Gustafsson Ordförande Malmö Badmintonklubb och ordförande för styrgruppen Malmö Badmintonakademi Hans Christensson Styrelseledamot i BMK Aura och i Malmö Badmintonakademi Kristoffer Lundqvist Kontaktperson Malmö Badmintonakademi

5 Bilagor: Styrdirektiv för Malmö Badmintonakademi Ansökan till Badminton Europé om certifierat europacenter. För närvarande tränar 15 spelare på MBA varav merparten är/har varit landslagsspelare, presentation och videoklipp av samtliga finns på Hemsida:

6 Application to be a Badminton Europe Certificated Training Centre. Background From 2008 to 2014 the National Badminton Centre (NBC) of Sweden was situated in Malmo. Because of economic problems Badminton Sweden s board decided to move NBC to Uppsala. 10 of the 13 players who trained at the National Centre in Malmo decided to stay and not move to Uppsala. The 2 top clubs Malmo BK and Aura BMK started on the players wish an alternative center for all Swedish players who were at top level, Malmo Badminton Academy. With support from Malmo city and Badminton Sweden we were able to start up where NBC left and recruited 2 top trainers and former national coaches to be responsible for the daily training. Everything went very well and the players supported the center to become a long-term solution with the concept with morning training sessions in Malmo and a good weekly collaboration with Danish clubs for sparring in the evening. With 10 of the original players from the NBC staying in the new season another 4 top elite players joined the academy in the autumn. Both the top ranked junior girl Lovisa Johansson and top ranked junior boy Felix Burestedt from last year decided to start training at the academy together with 2 other Swedish talents who also have represented Sweden in junior competitions and the momentum was clear for everybody to see. The academy is open to apply to by any player and at the moment players representing 4 Swedish clubs from different part of Sweden trains at the academy and many of the players represent top clubs in Denmark as well. The buzz and momentum Malmo Badminton Academy had built up during the year spread quickly in the whole country and led to that Malmo in the autumn of 2014 once again gained official national status. After the decision Sweden now has 2 national centers in badminton, National Badminton Centre in Uppsala and in National Satellite Centre in Malmo. Coaching staff Allan Scherfig, former national coach of Switzerland, and Staffan Fredholm, former national coach of Sweden, are the head coaches. The latter is also responsible for the overall structure. Kristoffer Lundqvist is assistant coach and responsible for the administration and the economy.

7 Training A minimum of 5 badminton training sessions in the academy is guaranteed each week from Monday to Friday. Depending on player s level and their wishes we discuss and find an appropriate individual weekly schedule with gym, badminton, running etc. Collaborations. The collaboration with the Swedish national badminton gymnasium situated in the same hall is important and the players are training 2 times a week together. Collaborations with Danish top clubs for sparring every week is an important part of MBAs setup and helps the best players to get the match training they need. Malmö Sports Academy (MIA) is a big project from Malmo city to support top athletes and clubs in Malmo to reach international success. We have good collaboration with MIA which as an example helps us doing physical tests and follow up on the athletes. A red line from secondary school to international top. To create a long-term system to develop European/World-class players the development from kids to senior players is extremely important. In Malmo we now have an elite class from 7 th to 9 th grade who has a special school scheme to have the best possibilities to train. These young athletes whom the academy has the responsibility is training in direct contact with the national players for inspiration and also support and feedback. After 3 years in the secondary school the top players have the possibility to apply to the National badminton gymnasium where most of today s senior national squad has been educated. After they end the gymnasium Malmo badminton academy will continue and help the talents fulfill their ambitions and shows a possible way for a 13-year old boy or girl to go from talent to pro in the same place. Accommodation Just 500 m from the practice is a nice hostel just renovated for a good price. We also have joined Malmo Sports Academy who at the moment is negotiating with a hotel nearby the practice hall, to start collaboration not only for badminton players but for all athletes coming to Malmo and practice.

8 Malmo, a perfect place to have an international training centre. 2 international airports 20 minutes from the practice hall. Copenhagen airport and Malmo Airport A practice hall with 20 courts only built for badminton so there is no problem finding courts for training. The City is a great and stable partner to badminton and has contributed since 1972 via the support for the National Badminton Gymnasium. Financed the NBC between 2008 and 2014 and is now supporting Malmo Badminton Academy in many ways The bridge from Malmo to Denmark makes it possible to collaborate over the country borders. Like we already described we have a Danish trainer coming over for daily training and the players can find clubs, partners and good match ups regardless of the level the players holds at the moment just 30 minutes from their homes. The organization and players are now ready for the next step to become a Badminton Europe Certificated Training Centre and will gladly help and accept foreign players to come and train at the academy. We hope to continue and be a part of the development of players so that Europe can continue to win titles in the future.

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA

En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA En manual för ansökan till golf och collegestudier i USA Det här är en manual för dig som planerar att åka över till USA för att kombinera collegestudier med din golfsatsning. Vi har samlat fakta om ansökningsprocessens

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Kontakt Tamam Org. nr. 802441-7563 Sölvegatan 29 www.tamam.se PG: 476213-4 223 62 Lund info@tamam.se BG: 307-3244

Kontakt Tamam Org. nr. 802441-7563 Sölvegatan 29 www.tamam.se PG: 476213-4 223 62 Lund info@tamam.se BG: 307-3244 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 TAMAM - VÄNSKAP UTAN GRÄNSER! Tamam är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med huvudsäte i Lund. Vi arbetar för att skapa mötesplatser präglade av mångfald,

Läs mer

AMATÖR - NA SPELARE - PGA PROFESSIONAL VAD ÄR SKILLNADEN? UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR 2015 GUNNAR HÅKANSSON

AMATÖR - NA SPELARE - PGA PROFESSIONAL VAD ÄR SKILLNADEN? UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR 2015 GUNNAR HÅKANSSON ETT MAGASIN FRÅN PGA OF SWEDEN SYMBOLEN SOM BÄRS AV SVERIGES ÖVER 700 UTBILDADE TRÄNARE SPIN RATE AND THE DRIVER ANDREW RICE AMATÖR - NA SPELARE - PGA PROFESSIONAL VAD ÄR SKILLNADEN? UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Studiebesök Skottland

Studiebesök Skottland Studiebesök Skottland 19-21 mars 2013 Hållbara Servicelösningar i NV Skåne Hållbara Servicelösningar i Nordväst Skåne Ett projekt för att höja kapaciteten för hållbar landsbygdsutveckling, med fokus på

Läs mer

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters.

Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Lagledare. Vill du bli en i vårt team? Gå in på www.linklaters.com/careers för mer information om dina framtida möjligheter hos oss på Linklaters. Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens

Läs mer

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 / 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UFS är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report

Person 73. Basic Information. Studies. Orientation and reception. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report Person 73 Basic Information 1. Name Cecilia Rydén 2. E-mail address: cecilia.ryden@hotmail.com 3. Exchange university California State University Fullerton 4. City Fullerton 5. Country USA 6. First semester

Läs mer

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2008-08-01--03 1(56) Protokoll inför förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-08-01--03 Föregående möte: 2007-07-11--13

Läs mer

våld i nära relationer ett temanummer om

våld i nära relationer ett temanummer om en tematidning från Den första gången jag minns var jag sex år och min mor stängde in mig på mitt rum för att jag inte skulle se. Men jag visste att det var fel, för jag hörde skrik och tårar och såg blod

Läs mer

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR)

B) Strategic Human Resource Management and Labor Relations (SHRM & LR) Göteborgs universitet, BLUE 11, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Auditgrupp 5 2011-12-20 Granskning av två internationella masterprogram vid Göteborgs universitet: Slutrapport från Auditgrupp 5 inom SAMFAK/BLUE

Läs mer

Internet kommer till skolan. Johan Groth och Kenneth Olausson (red.)

Internet kommer till skolan. Johan Groth och Kenneth Olausson (red.) Internet kommer till skolan Johan Groth och Kenneth Olausson (red.) Ekelunds Förlag AB Box 2050 169 02 Solna Telefon: 08-82 13 20 Fax: 08-83 29 56 E-post: education@ekelunds.se Internet: http://www.ekelunds.se

Läs mer

Art & Technology ECHNOLOGY

Art & Technology ECHNOLOGY f i n a l r e p o r t D e c e m b e r 2 0 1 4 Art & Technology RT& ECHNOLOGY A collaboration between free-thinking artists and the manufacturing industry Samarbetet mellan fritänkande konstnärer och tillverkningsindustrin

Läs mer

Unga röster i skärgården

Unga röster i skärgården Unga röster i skärgården Högstadieungdomars erfarenheter av att leva och bo i skärgården. Våren 2009. rapport 10:2009 Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i

Läs mer

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder

IDROTTSengelska. ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder IDROTTSengelska ett studiematerial om idrottsutbyte med andra länder Innehållsförteckning DEL 1 Förord...3 Inledning...4 1.Studieplan...5 2.Att arrangera tävlingar med utländska deltagare...6 3.Funktionärsutbildning...8

Läs mer

SPRING IS HERE! START FRESH

SPRING IS HERE! START FRESH SPRING IS HERE! START FRESH Idrott för alla bygger på glädje och lekfullhet #3/2015 Örebro studentkårs fristående tidning www.losnummer.se KLART DU VILL ENGAGERA DIG Vi söker fler redaktionsmedlemmar som

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.12 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

English Summer School in the US

English Summer School in the US English Summer School in the US 2 What are your plans for next summer? If you are between 12 to 18 years old in the summer of 2011, we have a suggestion: A trip to the USA - to be immersed in the English

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg

Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Infonr 091-2006 Aktörer i samverkan en studie av lokala partnerskap i Urban II Göteborg Erfarenheter från EU:s Strukturfonder 2000-2006 EUROPEISKA UNIONEN Aktörer i samverkan En studie av lokala partnerskap

Läs mer

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13

Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Rapport 2011:13 Rapport 2011:13 Sveriges implementering av Small Business Act for Europe - Hur långt har vi kommit? Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den svenska implementeringen av Small Business

Läs mer

Konst och vetenskap går hand i hand

Konst och vetenskap går hand i hand stiftelsen viktor rydbergs skolor 2007/2008 Konst och vetenskap går hand i hand Art and science go hand in hand Louise Andersson och Louise Westerberg, grundare och arbetande styrelseledamöter, Stiftelsen

Läs mer

Unga som varken arbetar eller studerar

Unga som varken arbetar eller studerar Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan Slutbetänkande av Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar Stockholm 2013 SOU 2013:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer