BYGG-25:an FÖRBUNDSINFO SID 3-6 MÖTESDAGS IGEN! LÖNESTATISTIK SID 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGG-25:an FÖRBUNDSINFO SID 3-6 MÖTESDAGS IGEN! LÖNESTATISTIK SID 7"

Transkript

1 BYGG-25:an Tidning för medlemmar i Byggnads Uppland Årgång 10 Nr 3 Oktober 2009 Jobba utan avtal - Hur tänker Du egentligen?? Vår motpart lägger ner miljoner på att förtala Byggnads kollektivavtal. Varför? Naturligtvis för att vi har ett starkt avtal som gynnar våra medlemmar. Under en lågkonjunktur uppmanas många arbetslösa att starta eget, en del blir erbjudna att med F-skatt åta sig uppdrag åt den förra arbetsgivaren. Detta har blivit vanligt för många i byggbranschen men det innebär långa dagar och mycket pappersarbete. För några blir det så mycket att man erbjuder en kompis anställning, inte fast men de dagar det finns jobb. Det skrivs ofta inga anställningsbekräftelser utan man litar på att kompisandan löser lönerna, resten blir inte så noga. Jag har under den senaste tiden fått flera samtal i veckan från medlemmar som har haft denna typ av anställningar men inte fått de ersättningar som tidigare var självklara. Ingen sjukersättning, resor eller semesterlön har betalats ut. Sånt som i förra anställningen var självklart! Företagarens svar blir ofta: Jag kan väl för f-n inte betala lön när du inte jobbar. Min första fråga blir alltid: Vad heter företaget? Efter kontroll i registret kan man konstatera att det i de flesta fall saknas kollektivavtal. Frågar varför och får svaret att chefen har tyckt att det är så besvärligt när Byggnads ska lägga sig i, vi klarar oss ändå. Byggnads Upplands Golfmästerskap 2009 Den 12 augusti i år spelades den första (men förhoppningsvis inte den sista) upplagan av Byggnads Upplands Mästerskapen i golf. 19 medlemmar kom till starten ute på Söderbys golfbana strax utanför Uppsala. Det var ett mycket lyckat försök med många lovord och förhoppningar från deltagarna om att detta skall bli ett årligen återkommande Mästerskap, och redan nu kan jag lova att det blir ett nytt Mästerskap även nästa år. Vi kommer att sikta in oss på onsdag vecka 33 även då. Ni som inte var med och vill utmana årets mästare hör av er till mig så ser jag till att ni kommer med i Bygg Golf-hanteringen. Hur gick det då? Jo, segrade gjorde Ingvar Norlin före Kenneth Söder och på tredje plats kom Jörgen Karlsson. Mikael Jansson vann både längsta drive och närmast-hål tävlingen. Peter Eng Pristagarna fr v: Mikael Jansson längsta drive och närmast hål. 1:an Ingvar Norlin, 2:an Kenneth Söder och 3:an Jörgen Karlsson. Byggnads är genom sin organisation en stark facklig organisation som har kraft att kontrollera att avtalets regler följs. Många tycker att medlemsavgiften är för hög, men när lönen inte kommer på avtalad tid blir det besvärligt med räkningarna som inte gör uppehåll, då är tryggheten med hjälp från Byggnads ett lätt val. Vi vill att alla byggare med anställda, ska teckna kollektivavtal för att säkerställa en sund konkurrens och trygghet för våra medlemmar och företagen. Det är detta system som kallas den Svenska modellen. Om den principen ska brytas vilket regelverk ska då gälla? Lova mig att inte ta anställning i företag som saknar kollektivavtal, kolla med avdelningen innan du börjar jobba! Emil Persson Avtalsansvarig MÖTESDAGS IGEN! SID 8 Hur reagerar Du vid ett allvarligt tillbud? ARBETSMILJÖ SID 2 LÖNESTATISTIK SID 7 FÖRBUNDSINFO SID 3-6

2 BYGG-25:AN NR 3 OKTOBER september 2009 Ordförande tycker 2010 ett händelserikt år för Byggnads medlemmar Byggnads genomför en kongress i juni Den kommer bl a att handla om hur Byggnads ska se ut och fungera i framtiden. Prata med din sektion eller hör av dig till avdelningen om du har idéer som skulle kunna bli ett förslag för kongressen att behandla. (Ett litet tips: Medlemsavgift efter inkomst kanske?) Samtliga våra avtal löper ut under våren Redan nu startar arbetet med våra avtalskrav. Mitt i alltihopa så drar valrörelsen igång. Jävlaranamma är min paroll! Vinner borgarna så är det kört för oss arbetare. Jag vågar inte chansa gör du? Bli inte sjuk eller arbetslös i så fall. Till sist, Sverige är fortfarande ett av Europas mest välmående länder, om man tittar på tillväxt och välfärd, men det är samtidigt ett land med nästan högst ungdomsarbetslöshet (30%). Ungdomar passiviseras och tappar livsgnistan. Drygt 20% av de mellan år bor fortfarande hemma. Vad betyder det i tappat självförtroende? Hur påverkar det missbruk och kriminalitet? Ungdomar har ingenting att göra, det som sker i våra storstäders ytterområden som skadegörelse, bränder, stenkastning mot polis, brandkår och räddningspersonal är inget annat än politik. Har man inget att göra så söker man sig till något. Något som kan bli mycket fel. Ungdomar måste få chans till sysselsättning bl a inom byggindustrin. Detta kan bara tas genom politiska beslut. Anders Larsson ARBETSMILJÖ Det finns ingen som är tillräckligt macho... Vad händer egentligen efter en allvarlig olycka eller efter ett allvarligt tillbud? Jag kan i alla fall konstatera en sak, efter att ha besökt ett antal arbetsplatser efter att det har inträffat någon form av allvarlig incident så finns det ett stort behov av att prata. Det är ofta väldigt många tankar och funderingar som finns där inne i huvudet, och alla reagerar på olika sätt. Det är känslor som väcks på ett eller annat sätt, beroende på vad eller vilka erfarenheter man har varit med om tidigare i livet. Vad som är rätt och fel när det gäller just den personliga bearbetningen efter en allvarlig incident, kan nog ingen svara på. En sak är i alla fall säker - efterarbetet kan och måste bli bättre. Företagen erbjuder nästan alltid professionell hjälp utifrån, t ex via FHV (Företagshälsovården), om det är någon som behöver. Och hur är det med det? Vadå behöver?! Vi är ju stora starka byggnadsarbetare som tål en hel del... Nu är det faktiskt så att de flesta är inte det, och de som inte känner sig så stora och tuffa törs oftast inte säga till. Därför ska ni inte tveka om att ta in expertis utifrån. Jag lovar att tar man in krishanteringshjälp utifrån via t ex FHV så kommer bearbetningen INTE att bli sämre i alla fall. Peter Eng Tidning för medlemmar i BYGGNADS UPPLAND Besöks- och postadress: Portalgatan 32, Uppsala Telefon: Fax: Postgiro: E-post: (eller Hemsida: Tryckeri: Sjuhäradsbygdens tryckeri AB Ansvarig utgivare: Redaktion: Hans Olsson Ulrika Gelin Hans Olsson Växelns öppettider: måndag torsdag 08:00 16:15 fredag 08:00 15:30 stängt alla dagar: 11:30 13:00 Dag före röd dag stänger avd. kl

3 PILOTPROJEKT UPPLAND - VAD HAR HÄNT SEN SIST? I decembernumret (2008) av Bygg-25:an berättade vi om det viktiga och spännande utvecklingsprojektet Pilotprojekt Uppland som vår avdelning blev utvald till att vara motor i. Syftet med projektet är att hitta nya arbetsformer för det fackliga arbetet ute bland medlemmarna, former som dels är mer effektiva ur personalsynvinkel och dels, och kanske främst, mer anpassade efter den moderna medlemmens förväntningar och krav. Att det blev just Uppland bland förbundets 23 avdelningar är för att man från projektledningens sida tycker att vi har en bra fungerande verksamhet och framför allt, engagerade medlemmar och förtroendevalda. Ett modernare, mer medlemsnära fack Ett av målen med projektet är att hitta en arbetsmodell för information och dialog som gör att betydligt fler frågor och medlemsangelägenheter kan klaras av direkt ute på arbetsplatserna tillsammans med de förtroendevalda som naturligt finns där. Detta dels för att stimulera den fackliga dialogen som ett självklart och naturligt inslag i arbetsvardagen och dels för att frigöra arbetstid och effektivisera arbetet inne på avdelningen för de allt färre anställda som ekonomin tillåter oss att ha där. Ju mer av medlemsnära enklare frågor som kan klaras av ute på fältet desto mer tid för folket inne på avdelningen att lägga på tyngre medlemsfrågor och den strategiska fackliga verksamheten. Som ju blir allt viktigare i det politiska läge som råder, när man från arbetsgivarnas sida (ivrigt påhejade av politiker som t ex Maud Olofsson) vill minska fackets makt - i klartext göra oss enskilda anställda svagare och (får man förmoda) fogligare och mindre medvetna om vårt värde. Viktig kunskap har samlats in För att kunna motsvara medlemmarnas förväntningar på olika plan måste vi veta vad ni faktiskt förväntar er. Hur vill ni t ex att era förtroendevalda ska vara för att de ska kännas som din fackkille eller -tjej? Viktig information för att kunna utforma rollen som förtroendevald på ett sådant sätt att det motsvarar era krav och förväntningar. En sak ska man ha klart för sig: den som åtar sig ett fackligt uppdrag brinner för fackets ideal och frågor, och vill inget hellre än uppfattas som engagerad och trovärdig. Men hur gör man det på bästa sätt, inte alltid lätt att veta. Så därför frågade vi 25 medlemmar i olika åldrar och vars svar ligger till grund för denna förtroendemannaprofil Uppland : Min fackkille/facktjej blir du om: Du är vänlig, har en öppen och lyssnande attityd. Du utgår ifrån att det folk säger till dig är en välgrundad åsikt som förtjänar ett respektfullt bemötande - även om du inte håller med. Du ser mig i ögonen när vi pratar med varandra. Du har tänkt igenom dina fem starkaste skäl för fackligt medlemskap och kan argumentera sakligt för dem. Du klarar av att lägga fram dina argument och synpunkter samt möta invändningar utan att hamna i affekt ( gå i taket ). Du vet att allt som sägs, skrivs och hörs inte nödvändigtvis är objektivt sant och alltid kan betraktas från flera aspekter. Du kan ifrågasätta och diskutera sakligt. Du är tydlig i ditt fackliga uppdrag och stolt över det. Du lämnar aldrig en fråga obesvarad vare sig du kan svara direkt eller måste ta reda på fakta och återkomma. Du inte deltar i skitprat, inte för sådant vidare. Du är en person som man kan lita på och ty sig till! Du står upp för en kollega som råkat i kläm t.ex. hos arbetsgivaren! Denna viktiga och värdefulla kunskap har vi nu lagt in i det utbildningsprogram som alla i projektet får genomgå. Härigenom hoppas vi kunna ge våra förtroendevalda grundläggande nycklar till ett förhållningssätt som skapar förutsättningar för medlemmarnas fulla förtroende och känsla av samhörighet och delaktighet! För endast så kan facket utvecklas och flytta fram sina positioner. 3

4 133 ANMÄLNINGAR TILL AKTIVITETEN Hitta försäkringspengar till medlemmarna! En av de två första aktiviteterna i projektet var Hitta försäkringspengar till medlemmarna!. Under flera veckor jobbade försäkringsinformatörerna med att sätta upp affischer och hålla informationsmöten för att göra så många medlemmar som möjligt uppmärksamma på möjligheten att anmäla en gammal, förbisedd skada i efterhand och få ersättning för den. Är du medlem i facket? Då kan du ha försäkrings pengar att hämta! Är du medlem i facket? Då kan du ha försäkrings pengar att hämta! Kom på informationsmöte Resultatet blev över förväntan - redan inom några få veckor hade vi fått in 100 anmälningar och inom ytterligare ett par veckor 33 stycken till. - På avdelningen ansträngde vi oss att behandla varje inkommen anmälan snabbt, säger Roine Eriksson, och se till att var och en fick den blankett hon/han behövde för att göra en regelrätt anmälan till det aktuella försäkringsbolaget. Och vad vi vet har alla skickat in sina blanketter - men mer än så vet vi inte. Vi bad alla om en liten rapport till oss så snart nånting hänt i ärendet, men har ännu inte hört något från mer än en av de 133 medlemmarna. En liten besvikelse alltså, säger han. - Vi vill gärna kunna följa upp våra aktiviteter, säger Mari Nordenholm, det är viktigt för att vi ska veta om vi sysslar med rätt saker men också för att vi ska få en adekvat statistik över nyttan av våra fackliga försäkringar. Så snälla ni resterande hör av er till oss, per telefon eller mail till byggnads.se eller och berätta kort hur ert ärende har avlöpt. Vi är tacksamma för en rapport även om det inte hänt något alls med er anmälan, det ska det nämligen ha gjort vid det här laget. Om inte, får vi ta itu med det. Är det för sent att anmäla nu? undrar kanske några. Nej inte alls, prata med din försäkringsinformatör! Tala med din försäkringsinformatör på jobbet. datum - klockslag plats Vilka försäkringar handlade de 133 anmälningarna om? Gissningarna innan aktiviteten drog igång var många om vilka försäkringar det skulle komma att handla om. Fritidsolycksfall var ett hett tips, vilket visade sig inte vara riktigt så hett när aktiviteten var över. Så här fördelar ärendena sig mellan de olika försäkringarna: Missad Premiebefrielse för Avtalspension SAF-LO vid t.ex. föräldraledighet Missad AGS-ersättning vid sjukdom Missad ers. vid olycksfall på fritiden TFF Missad kostn.ersättning vid arbetsskada TFA Missad AGB-ersättning vid arbetslöshet: Missat barnbelopp i Gruppliv Arbetsskadeanmälan LAF F-kassan 42 st 35 st 22 st 20 st 12 st 1 st 1 st Du vet väl att du alltid är välkommen att kontakta din försäkringsinformatör i första hand när du har frågor och funderingar kring ditt fackliga försäkringsskydd. Våra försäkringsinformatörer som har jobbat både med att utforma och genomföra aktiviteten om glömda ersättningar är: Joachim Ahlström Tecab Torbjörn Ferm Sh bygg Sören Fredriksson NCC Per Jansson JM/avdelningen Christer Karlsson Ryds glas Tone Lillestö Lennestål VVS Rickard Nygren Söderby Rör Stig-Olof Sandin Peab bostad 4

5 w w w. b y g g n a d s. s e STOPP för arbetsskador och olyckor på bygget! Belastningsskador bryter sakta ner din kropp. Du har makten att skydda dig! Varje dag! Vibbe, en annan lömsk mördare! Ska du vibba idag? Lura Vibbe - skydda dig! Ska du jobba från höjd idag? Se Den andra av de två inledande aktiviteterna i projektet var NOLLTOLERANS ARBETSSKADA!. En aktivitet som givetvis ska pågå kontinuerligt och alltid - arbetsskador och olyckor är helt enkelt inte acceptabelt! Och måste inte inträffa, det finns exempel på arbetsplatser både i Sverige och i andra länder där man faktiskt har lyckats komma ner till i princip ett nolläge - och ändå tjäna minst lika mycket pengar! Det krävs givetvis en uttalad nollmålsättning från företagens sida, men också att var och en som jobbar på bygget konsekvent gör en RISKBEDÖMNING inför varje arbetsdag och varje nytt arbetsmoment under den. Checklista för Nolltolerans B e l a s t n i n g Rätt arbetsställning! Uppvärmning, täta mikropauser! Växla mellan arbetsmoment Lyft rätt inte ensam! Stresseliminering! Tungt lyft : 15 kg! Ställ krav på rätt hjälpmedel!! Ergonomikunskap! Rätt verktyg, rätt hanterat! Checklista för Nolltolerans V i b r a t i o n e r Vibrationshandskar PÅ! Specialverktyg NU! Bilningsnorm: min./dag! Borrningsnorm: min./dag! Skrota alla gamla maskiner! Låt Robotar göra lyften! Hyr bara MODERNA maskiner! till att du inte blir näste man i den svarta fallstatistiken. Ta inga risker, chansa inte!!! Checklista för Nolltolerans Fa l l s k a d o r UNDVIK STEGE - ALLTID HJÄLM! Arbetsplattform/korg! Säkerhetslina dig! Titta först, förflytta dig sen! Skyddsräcken & ställningar! Materialkontroll! Glidskydd på stegen rätt vinkel! Jämnt underlag, extra stödben! Varje arbetslag bör ta fram: gemensamma rutiner för koll på verktyg och säkringskontroller. Då slipper någon dö av den orsaken på ditt jobb! Checklista för Nolltolerans Fa l l a n d e f ö r e m å l Säkra dina grejor! Korrekt hantering! Se upp VARNA! HJÄLM PÅ! Kommunicera! Skyddsskor PÅ! Håll koll på dina verktyg! Påtala slarv du ser! med skyddsombudet! Skadliga förhållanden som du inte kan påverka ensam kan du och dina arbetskamrater ändra på tillsammans med skyddsombudet! Skadliga förhållanden som du N O L LT O L E R A N S A R B E T S K A DA D I N P E R S O N L I G A C H E C K L I STA F Ö R R I S K B E D Ö M N I N G PÅ B Y G G E T Konsekvent genomförd riskbedömning på individnivå är något vi själva kan fatta beslut om. Och, det tar ingen tid att göra det! Du får god hjälp av checklistan - en viktig del av det material som våra skyddsombud och projektgruppen tog fram tillsammans. Och hur ser resultatet av aktiviteten ut så här långt, frågar vi Roine Eriksson, projektansvarig på avdelningen. Det bästa arbetsmiljömaterial vi sett! Vi är inte så bortskämda med att arbetsgivarna höjer våra aktiviteter och material till skyarna men det hände faktiskt den här gången, säger Roine med påtaglig stolthet. Alla våra skyddsombud ska ha en eloge för sin insats i den här aktiviteten, och Sören Fredriksson en alldeles särskild eftersom han åtog sig rollen som lok i sammanhanget och jobbade häcken av sig för att få ut budskapet till alla sina arbetsplatser. - Vilket inte var det minsta svårt, säger Sören, ledningen tyckte att upplägget och materialet var bland det bästa de har sett och ville verkligen att alla deras anställda skulle få ta del av det. Och jag har väl sällan mött så många glada tillrop och intresse från byggnadsarbetarna i Uppland som för det här budskapet och materialet. Även försäkringspengarna har tagits emot med stort intresse. Medlemmarna berömmer oss för omtanken det ligger i båda aktiviteterna. Sånt gensvar ger givetvis blodad tand. Men visar också att ett bra material gör det mycket lättare och naturligare att prata arbetsmiljö och försäkring i alla möjliga sammanhang. Vilket är så himla viktigt att vi gör, till syvende og sidst är det ju endast vi själva som kan sätta stopp för fortsatta arbetsolyckor, arbetsskador och de problem som följer med det. Har du fått ditt exemplar av checklistan? Har du kvar det? Använder du det? Behöver du ett nytt - säg till ditt skyddsombud så fixar han ett åt dig. Enkät visade att ni tycker att kunskap om arbetsmiljö och riskbeteende är mycket viktigt! Arbetsmiljöaktiviteten kom inte heller den till av en slump. Innan den utformades hade 150 medlemmar i avdelningen svarat på frågor kring arbetsmiljö och försäkringar och hur ni värderar information och kunskap i sammanhanget. Resultatet visade mycket klart att ni vill att vi jobbar hårt med information och utbildning i de här frågorna. Så det kommer vi givetvis att fortsätta med - vi har bara börjat. Och resultatet hittills har varit så bra att checklistan nu uppdaterats och nytryckts till hela förbundet. Vilket betyder att vi redan halvvägs in i pilotprojekt Uppland har skaffat erfarenhet och kunskap som kommer förbundets alla medlemmar till del. Huvudskyddsombud i vår avdelning Stefan Andersson, BBM Per Eriksson, Sh bygg Stefan Eriksson, Interoc Sören Fredriksson, NCC Jan-Gunnar Jansson, Skanska Kari Lappalainen, Peab bostad Lars Lind, Byggconstruct Joakim Moberg, YIT vvs Stig-Olof Sandin, Peab bostad 5

6 HÖSTENS OMVAL - DITT LIVS MEST LÖNSAMMA? Orsaken till omvalet är att listan över valbara pensionsförvaltare har förändrats kraftigt. Din gamla förvaltare finns kanske inte med längre, eller du hittar nya som du tycker är mer intressanta. Med förändring i förvaltarlistan gäller även nya försäkringsvillkor. Till skillnad från tidigare har nu alla valda förvaltare hyfsat låga avgifter, så den behöver du inte längre tänka lika mycket på när du väljer bland de nya alternativen. Vilka summor talar vi om - är det värt besväret? Avtalspensionen är i år 4 procent av din lön (4,5 från 2012) vilket betyder att den som tjänar kr/mån (snittlön i Byggnads 2008) pytsar in kr i år, därefter kr per år, i sin tjänstepension via arbetsgivaren. Att det blir en väldig massa pengar på fyrtio år är lätt att räkna ut: kr. Det är alltså ditt nettokapital, med en årlig tillväxt på 5 procent t.ex. blir ditt totala pensionskapital kr före skatt och avgifter. Fem procents tillväxt är inte orelistiskt, ser man historiskt på det är den en tämligen låg tillväxt över tid. Men det kommer inte av sig självt, man måste givetvis jobba aktivt med sina placeringar och i varje fall göra en årlig översyn över om de valda alternativen har utvecklats enligt förväntningarna eller om man ska göra förändringar. Du som inte vill jobba aktivt med dina pengar ska inte bara sitta still i båten och hoppas på det bästa, det finns alternativ för dig också. Du kan även flytta redan placerade pengar Det omvalet i första hand handlar om är att välja placering för 2008 års pensionspremie. Men du kan även flytta redan intjänat kapital om du vill. Såväl val för de nya pengarna som flytt av gamla gör du lättast på webben: Bra information i nya försäkringsbroschyren! Med nr 11 av Byggnadsarbetaren fick du vår nya försäkringsbroschyr (som avdelningens skyddsombud och försäkringsiinformatörer var med och tog fram). I den hittar du matnyttig information om omvalet och vad du bör tänka på i samband med det. Även på förbundets hemsida, finns bra och nyttig information kring vår tjänstepension: Avtalspension SAF-LO. Me dle Msinf or Mation ar betsm il & försäkr injö g 2009/ Ta din pension på stort allvar, det är en av de bästa tjänster du kan göra dig själv för framtiden! Och var noga med att kolla uppgifterna på värdebeskeden du får från Fora varje år, det är inte självklart att arbetsgivaren har betalat in rätt premie för dig. Det händer till och med att de missar en inbetalning, så var på tårna! Det är din ekonomiska framtid det handlar om! Lycka till & sköt om er! // Roine KAN DU GÖRA STORA PENSIONSTRICKET? Illustrationen visar hur det generellt ser ut för en inkomsttagare i yrkesaktiv ålder jämfört med när man går i pension. Vad STORA PENSIONSTRICKET handlar om? Att genom kloka insatser ha höjt den blå strecklinjen i nivå så nära den röda som möjligt när det en gång är dags för dig att gå i pension. Ju mindre glapp mellan dem desto mindre våld behöver du göra på den standard du har vant dig vid genom livet. 6

7 NR 3 OKTOBER 2009 Aktuellt löneläge Prestationslön Platt & Golv BBM Golv * BBM Platt * M2 Ytskikt * Prestationslön TB Förtjänst 204:46 191:37 176:02 Timmar Ångström & Mellgren,Vattenfall Veidekke, Posten Byggnadskompaniet, Bergsbrunnaparken Peab, Sandvik Gimo NCC, Västergården JM, Ångkvarnen et 1 Skanska, Råby Förskola Rekab, BMC et 32 HMB, Klockarlunden ÅC Företagen AB, Fornby Hugin et 2 216:57 200:01 197:00 193:57 190:13 188:45 187:31 185:24 180:83 179: Bravida, Arlanda Centralbyggn. JF Jansson, Malmaskolan 250:69 170: Mälardalens Mur & Puts, Västergården Interoc, Brf Gillet :64 213: Peab, E18 Sagån, Enköping Veidekke, Strandbodgatan, broar * företagssnitt 224:86 210: TBM Platt Golv Rör Anl 182:30 189:16 204:46 221:93 212:35 Prestationslön Rör Prestationslön Mur Prestationslön Anlägg... t s i v g Frå H BYGG-25:AN UR UPPLEVER DU ATT KONJUNKTURLÄGET SER UT JUST NU? Leif Janestam, lagbas NCC, 48 år Botten verkar vara nådd. Företaget har sagt upp folk i ett par omgångar. Det finns projekt på gång, men speciellt egna projekt är tröga att få igång. Kristian Holland, lagbas ÅCFöretagen AB, 64 år Jag jobbar på en lite mindre firma. Det är mest småjobb som dyker upp nu. Det är svårt att få några större jobb, det är de större firmorna som verkar få de jobben. Göran Koinberg, lagbas JM AB, 46 år Jag tycker det ser positivt ut nu. Det säljer bättre nu än vad det gjorts på länge. Finns förhoppning om att få igång lite mera projekt framöver. Genomsnittslöner kvartal 2, 2009, Prestationslön NYTECKNADE AVTAL MED LÖNEÖVERENSKOMMELSE (KR/TIM) Alunda Sten och Fasad, 155 kr BBM Konsument AB, 153:40 BROVO Förvaltning AB, 157 kr Byggteknik i Enköping, 155 kr City Snickarn i Uppsala, 155 kr P. Danielsson Bygg, 155 kr Eklund & Höglund, 150 kr E-ings Byggn.ställningar, 155 kr Fönsterspecialisten CG, 150 kr Herrängs Byggservice, 150 kr Huurre Panel AB, 147 kr Johanen, Fadi, 128 kr Anton Johanssons Rostfria, 167,90 L&T-B Linds Byggservice, 155 kr Petersen, Hugo, 170 kr Peters Rör, 130 kr Rörinstallatörerna E o Bouvin, 150 kr S.B.S.B. Golv & Städ, 150 kr Samwise AB, 128 kr Sova, Sandy, 150 kr Stinget Bygg, 155 kr Sverige OneTech AB, 150 kr Uppsala Industriskrotning, 155 kr U-a spräng o säkerhetstjänst, 165 kr Credentia AB, kr/månad Matts Eriksson, lagbas Skanska, 57 år Försäljningen har tagit fart igen. Företaget är långt nere i en svacka nu, men väntar på att få starta igång projekt igen. Det har funnits en del att räkna på som man hoppas på att få in och i och med det kunna återanställa nu till hösten/vintern. Medlemmar som har fått nytt eller förlängt uppdrag maj - september 2009 FFM - FACKLIGA FÖRTROENDEMÄN get g y b å p Facket Bo Conny Andersson Anders Forslund Petterssons Plåtslageri REKAB Erik Sjöberg Emil Odelbrink Joel Granberg Amilia Felleson Emil Norman Lennestål VVS AB Lennestål VVS AB Lennestål VVS AB Lennestål VVS AB TL Bygg AB Joakim Fredlund Ulf Löfgren Jimmie Skogsberg Emil Norman Göran Olsson Mikael Jansson Byggconstruct Petterssons Plåtslageri Sh-bygg TL Bygg AB Glasklart NVS MB - MEDBESTÄMMANDEMÄN SO - SKYDDSOMBUD 7

8 Returadress BYGGNADS UPPLAND Portalgatan UPPSALA MÖTESDAGS! S E K T I O N E R NÄSTA NUMMER UTKOMMER 10 DECEMBER 2009 NÄSTA REPSKAP: TORSDAG 26 NOVEMBER SEKTION 01, ALUNDA ÖSTHAMMAR Medlemsmöte torsdag 19 november 2009, kl Plats: Gimo vandrarhem. SEKTION 04, NORRTÄLJE Medlemsmöte tisdag 17 november 2009, kl Plats: Norrtälje Bowling. BOWLING SEKTION 02, ENKÖPING Medlemsmöte onsdag 18 november 2009, kl Plats: Folkets Hus, Enköping. SEKTION 03, HALLSTAVIK Medlemsmöte onsdag 18 november 2009, kl Plats: Folkets Hus, Hallstavik. SEKTION 05, TIERP Medlemsmöte - se hemsidan. SEKTION 06, UPPSALA Medlemsmöte tisdag 15 oktober 2009, kl Plats: avd.exp, Portalg. 32, Uppsala. Arbetsmarknad, löner och avtal. K L U B B A R Rörklubben Grötmöte torsdag 17 december 2009, kl Plats: avd.exp. Portalg.32, Uppsala. Glasklubben Möte - se hemsidan. Plåtklubben Möte - se hemsidan. Mur, Matt & Plattklubben Höstmöte tisdag 20 oktober 2009, kl Plats: avd.exp. Portalg.32, Uppsala. Avtalsmotioner, löner, nomineringar till sidoorganisationer. Ungdomskommittén Möte torsdag 5 november 2009, kl Plats: avd.exp. Portalg. 32, Uppsala. Sjukskriven eller arbetslös i Enköping? Sektion 02 Enköping är med på ett tvärfackligt och politiskt projekt som riktar sig till dig som är sjukskriven eller arbetslös. Du är välkommen på fika i Folkets Hus, Enköping, varje torsdag fr o m 3 september kl Olika föreläsare kommer att finnas med för att ge info. Välkommen! Anders Åman, ordf sekt 02 Enköping BYGG-25:AN NR 3 OKTOBER 2009 Se även under Sektioner & klubbar,eller Möten & Sånt i Byggnadsarbetaren. 8

BYGG-25:an. Rött eller Blått Europa, Din röst väger tungt! LÖNESTATISTIKEN SID 7 1234567890123456789012345678901212. Uppsalasektionen håller Öppet Hus

BYGG-25:an. Rött eller Blått Europa, Din röst väger tungt! LÖNESTATISTIKEN SID 7 1234567890123456789012345678901212. Uppsalasektionen håller Öppet Hus BYGG-25:an Tidning för medlemmar i Byggnads Uppland! Årgång 10! Nr 2! Juni 2009 Rött eller Blått Europa, Din röst väger tungt! På många sätt liknar valet till EU-parlamentet ett klassiskt nationellt val.

Läs mer

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010

Medlemsinformation. & Försäkring 2009/2010 Medlemsinformation Arbetsmiljö & Försäkring 2009/2010 ARBETSMILJÖ + FÖRSÄKRING + REHAB = SANT! Vi har sett en trist utveckling av arbetsplatsolyckorna de senaste åren. Istället för att fortsätta minska

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

en lite smartare handbok för medlemsvärvare

en lite smartare handbok för medlemsvärvare Våga fråga en lite smartare handbok för medlemsvärvare Ingolf Lundin Förbundsordförande och sportfiskare Att sälja medlemskap Arbetar man i försäkringsbranschen är det i ftf man ska vara med. Det är en

Läs mer

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om:

GRILLFESTEN. Läs i Kvartingen om: 3 09 GRILLFESTEN...hölls för andra året i rad i Segmons folkpark. Pappers avd. 96 grillade för fullt och här fanns också en rad andra aktiviteter att delta i, t.ex. tipspromenad i LO-sektionens regi med

Läs mer

Byggettan. 2010 var ett bra byggår - 2011 blir ännu bättre sid 8. Värva dina kompisar - vinn en resa till New York sid 10. Tävling

Byggettan. 2010 var ett bra byggår - 2011 blir ännu bättre sid 8. Värva dina kompisar - vinn en resa till New York sid 10. Tävling Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 6, december 2010 2010 var ett bra byggår - 2011 blir ännu bättre sid 8 Tävling Värva dina kompisar - vinn en resa till New York sid 10 Christian

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här skriften ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver

Läs mer

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde?

Allt om dina medlemsförsäkringar. är du tryggare än du trodde? Allt om dina medlemsförsäkringar är du tryggare än du trodde? TILLHÖR: Innehåll Lite praktisk vardagssolidaritet 4 Försäkringar är mänskliga 6 Både lönsamt och solidariskt 9 Lätt och ärligt 13 Det handlar

Läs mer

Medlemstidning för Byggnads region Mälardalen I Årgång 12 I Nr 3 I September 2013

Medlemstidning för Byggnads region Mälardalen I Årgång 12 I Nr 3 I September 2013 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Medlemstidning för Byggnads region Mälardalen I Årgång 12 I Nr 3 I September 2013 Ny energi kostar på för boende Sidorna 4 5 I DETTA NUMMER: Vi måste våga ställa frågan. Sidan 2 Byggnads

Läs mer

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13

Byggtolvan. Betongen förenar sid 11. Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 3, september 2009 Läs också: Fler än tre sid 5 Välj för framtiden sid 7 Gästen inte den skyldige sid 8 Spännande bok på gång sid 13 Betongen

Läs mer

Facket tar Scania till täten

Facket tar Scania till täten trygg på jobbe t Ett nyhetsbrev från AFA Försäkring. Nummer 3 2013 tema: > Samvetsstress att inte räcka till skapar stress Ny kampanj Enklare anmäla via Kundwebben > Sociala medier kundtjänsten nu på Facebook

Läs mer

http://webnews.textalk.com/pappers96

http://webnews.textalk.com/pappers96 http://webnews.textalk.com/pappers96 Nr.2 2013 2014 I detta nummer: * Musikalisk medarbetare * Sociala fonden & personalstiftelsen * Pappers avd. 96 ÅRSMÖTE * Arbetsskadorna ökar * Hemförsäkring liten

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

BYGGVÄSTEN. Svårt få tjejerna att stanna i branschen. Lång kamp för rätt till ERSÄTTNING SIDORNA 6 7. Fem nya medlemskretsar

BYGGVÄSTEN. Svårt få tjejerna att stanna i branschen. Lång kamp för rätt till ERSÄTTNING SIDORNA 6 7. Fem nya medlemskretsar BYGGVÄSTEN Tidning till medlemmar i Byggnads Väst. Årgång 6 nr 1. Mars 2015 Lång kamp för rätt till ERSÄTTNING SIDORNA 6 7 Svårt få tjejerna att stanna i branschen SIDORNA 8 9 MB-GRUPPEN SOM HAR INFLYTANDE

Läs mer

Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 4, december 2009

Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 4, december 2009 Byggtolvan Tidning för medlemmar i Bygg 12:an, årgång 44, nr 4, december 2009 Läs också: Förr och nu sid 5 Vem jobbar på bygget sid 10 Mäter heltid sid 11 Sommar snart sid 13 Bli inte svarslös i höst sid

Läs mer

Byggvästen. Har koll på tiden. Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation. sid 10-11. sid 2. Gullholmen nästa! sid 8-9

Byggvästen. Har koll på tiden. Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation. sid 10-11. sid 2. Gullholmen nästa! sid 8-9 Byggvästen Tidning till medlemmar i Byggnads Väst årgång 3, nr 4, december 2012 Har koll på tiden sid 10-11 Lika lön för lika arbete! Ställ upp i manifestation sid 2 Gullholmen nästa! sid 8-9 Här hittar

Läs mer

tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 41, nr 1, februari 2009 LAGBASAR OM LÄGET

tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 41, nr 1, februari 2009 LAGBASAR OM LÄGET Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 41, nr 1, februari 2009 LAGBASAR OM LÄGET Johan kommenterar När duellanterna är färdiga och krutröken lagt sig - vem ska rädda oss då? Det finns en del

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Byggettan. fritt kreativt spännande. Plåtslagare TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM GOTLAND ÅRGÅNG 44, NR I, FEBRUARI 2012

Byggettan. fritt kreativt spännande. Plåtslagare TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM GOTLAND ÅRGÅNG 44, NR I, FEBRUARI 2012 Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM GOTLAND ÅRGÅNG 44, NR I, FEBRUARI 2012 Plåtslagare fritt kreativt spännande E nt u ff avtalsrörelse väntar Han vill leda Byggnads in i framtiden Skyddsombud

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

MÅNGA FÖRETAG HAR FÖR DÅLIGA KUNSKAPER OM ASBESTSANERING sid 12. Vi är grundlurade om arbetsrätten sid 4. Byggettans ordförande:

MÅNGA FÖRETAG HAR FÖR DÅLIGA KUNSKAPER OM ASBESTSANERING sid 12. Vi är grundlurade om arbetsrätten sid 4. Byggettans ordförande: Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 41, nr 6, december 2009 Byggettans ordförande: Vi är grundlurade om arbetsrätten sid 4 MÅNGA FÖRETAG HAR FÖR DÅLIGA KUNSKAPER OM ASBESTSANERING sid 12

Läs mer

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet* Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Foto: Cecilia Hansson - Pendelklubbens skrivelse. - Uniforms skor. - Beordra inför D-dagar m.m. - Anciennitet

Läs mer

BYGGVÄSTEN. Ett tunnelprojekt utöver det. Från beslut TILL VERKLIGHET SIDAN 4. Så fixar ni ett UVA-möte SIDAN 10

BYGGVÄSTEN. Ett tunnelprojekt utöver det. Från beslut TILL VERKLIGHET SIDAN 4. Så fixar ni ett UVA-möte SIDAN 10 vanligasidorna 8 9 BYGGVÄSTEN Tidning till medlemmar i Byggnads Väst årgång 6 nr 3. September 2015 Från beslut TILL VERKLIGHET SIDAN 4 Ett tunnelprojekt utöver det Efterlyses: Unga byggare SIDAN 5 Så fixar

Läs mer

ÅRGÅNG 3. NR 2 JUNI 2015. GävleDala TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I BYGGNADS GÄVLEDALA. Skaparglädje. från Dalarna. sid 4-5

ÅRGÅNG 3. NR 2 JUNI 2015. GävleDala TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I BYGGNADS GÄVLEDALA. Skaparglädje. från Dalarna. sid 4-5 ÅRGÅNG 3. NR 2 JUNI 2015 GävleDala TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I BYGGNADS GÄVLEDALA Skaparglädje från Dalarna sid 4-5 1 Ordförande har ordet Äntligen en skillnad i politiken Nu har vi precis avverkat

Läs mer