SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMAKA PÅ SKÅNE. Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region"

Transkript

1 SMAKA PÅ SKÅNE Om våra satsningar och erfarenheter av att utveckla en kulinarisk region

2 SMAKA PÅ SKÅNE VERSION 2.0 PRODUKTION: Smaka på Skåne, Livsmedelsakademin ANSVARIG UTGIVARE: Jannie Vestergaard REDAKTION: Jannie Vestergaard Håkan Jönsson Cecilia Franck REDAKTÖR: Cecilia Franck TEXT: Håkan Jönsson Jannie Vestergaard Anna Teresia Berg Cecilia Franck FOTO: Jannie Vestergaard Anna Teresia Berg Cecilia Franck Kennet Ruona Meredith Andrews Malin Palm Russel Talbot sexton:nio LAYOUT: Ola Isaksson Cecilia Franck KONTAKTA OSS: FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM & TWITTER: /smakapaskane PÅ OMSLAGET. Under Eurovision Song Contest 2013 i Malmö lanserade Smaka på Skåne konceptet Taste of Skåne Street Food Corner. Isabell Seger arbetade då på Gastro i Helsingborg, som var en av åtta skånska restauranger som serverade sin tolkning av skånsk street food. Foto: Meredith Andrews

3 INNEHÅLL INTRODUKTION: EN KULINARISK RESA 2 BAKGRUND: DET KULINARISKA SKÅNE I SIFFROR 4 SMAKA PÅ SKÅNE Uppdrag och organisation 6 Kommunikation och varumärke 14 Tidslinje 16 Kompetensutveckling och konceptualisering 18 Engagemang på nationell och internationell nivå 22 Ekonomi 24 Reflektioner och rekommendationer 26 SMAKA PÅ SKÅNE NÄRPRODUCERAT OCH NOGA UTVALT 28 KULINARISK TURISM 38 NYA SKÅNSKA KÖKET 46 SKÅNSKA DRYCKER 52 EXPORT 56 FÖRPACKNING & DESIGN 62 LOKAL MAT OCH DRYCK I OFFENTLIGA KÖK 66 UNDANRÖJA HINDER FÖR SMÅSKALIGA LIVSMEDELSFÖRETAG 70 SKÅNSK STREET FOOD 74 EVENT- OCH ARENAMAT 82 SKÅNES MATFESTIVAL 84 APPENDIX 90 Fullständig lista över Smaka på Skånes aktiviteter 90 Medarbetare 96 Samarbetspartners 97

4 INTRODUKTION En kulinarisk resa 800 DELTAGARE har genomgått de drygt 50 kompetensutvecklingsaktiviteter som Smaka på Skåne arrangerat mellan 2010 och PERSONER har deltagit i de sammanlagt mer än 200 events och aktiviteter som Smaka på Skåne arrangerat hittills. Mycket har hänt sedan vi fick uppdraget att leda utvecklingen av Smaka på Skåne för fem år sedan. För första gången på länge, har positiva visioner formulerats om utvecklingen av småskalig mat- och dryckesproduktion och kulinariska upplevelser. Den nationella visionen om Matlandet Sverige har kompletterats med en regional vision om Matlandet Skåne. Själva arbetar vi med visionen om Skåne som en kulinarisk frontregion Men visioner behöver mål, strategier och insatser för att förverkligas. PÅ MÅNGA OMRÅDEN har vi arbetat i medvind. Suget efter närproducerat, det växande intresset för kulinarisk turism bland företag, den ökade efterfrågan på hållbarhet i samhället i stort och behovet av autenticitet och transparens i livsmedelskedjan, har bekräftat att arbetet som sker inom Smaka på Skånes är viktigt. I en tid då klyftorna mellan stad och landsbygd ökar har den lokalt producerade maten och drycken blivit en viktig fråga där de två kan mötas och ha gemensamma utvecklingsintressen. Den nordiska maten har blivit ett allt mer etablerat begrepp i den internationella gastronomin, och vi har upplevt ett klart ökat intresse från utländska aktörer i vårt arbete med utvecklingen av det kulinariska Skåne. Att öka synligheten och tillgängligheten av skånsk mat och dryck utanför landskapsgränserna är starkt knutet till Smaka på Skånes syfte om att också öka kunskapen och skapa identitet och stolthet kring det skånska köket bland de aktörer och konsumenter som lever och verkar i vår region. VI HAR UPPNÅTT en rad konkreta resultat som vi är stolta över. Till de största framgångarna hör framtagningen av varumärket Smaka på Skåne och etableringen av en plattform för samverkan för alla som vill vara med och utveckla Skåne till en kulinarisk frontregion. Smaka på Skånes butikskoncept, Handlarnätverket med sina 40 medlemmar och leverantörslistan med mer än 200 skånska företag som har produkter som uppfyller konceptets kriterier har blivit något av en succé. Smaka på Skåne har målmedvetet arbetat med att lyfta den skånska drycken och att vi idag har en skånsk dryckesstrategi, den första i sitt slag i Norden, ser vi som en stor framgång. UNDER PROJEKTPERIODEN HAR Smaka på Skåne arrangerat mer än 50 kompetensutvecklingsaktiviteter med mer än 800 deltagare, och sammanlagt mer än 200 events och aktiviteter med över Detta har vi gjort i samverkan med andra aktörer och tillsammans med dem har vi byggt plattformen Smaka på Skåne. Smaka på Skåne har, oftast i samverkan med andra aktörer, genomfört lyckade arrangemang där den skånska maten och drycken lyfts fram på nya och innovativa sätt, vilket i sin tur har lett till konceptualiseringar, som nu kan vidareutvecklas i Skåne och implementeras i andra kulinariska regioner. Ett stort och viktigt arbete har varit att ställa krav på och också säkerställa skånsk mat, och inte minst dryck, i samband med events. DET HAR IBLAND varit en hård kamp att få med drycken. Fördomarna kring svenska drycker är många och okunskapen stor. Men vi har sett en positiv utveckling. Om Skåne och Sverige ska utvecklas vidare som mat- och dryckesland med besöksmål i världsklass, måste offentliga myndigheter och aktörer föregå med gott exempel när de serverar mat och dryck, både internt i sina egna organisationer och externt vid events. 2 SMAKA PÅ SKÅNE

5 UTVECKLINGEN AV SMAKA PÅ SKÅNE har lett till att färre idag ifrågasätter lämpligheten i att små och stora mat- och dryckesföretag ingår i samma klusterorganisation Livsmedelsakademin. Den ömsesidiga misstron mellan mathantverkare och livsmedelsindustri är inte lika påtaglig längre. Nu råder en känsla av att likheterna är större än skillnaderna och att det finns möjligheter för alla typer av företag att utvecklas genom samverkan. Det manifesterades inte minst under Skånes Matfestival, som Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne arrangerade för första gången i maj Att Pågen stod sida vid sida med bageriet Olof Viktors sågs som den självklaraste sak i världen. En av Smaka på Skånes senaste framgångar är resultatet av ett långvarigt arbete som ännu inte nått sitt slut. Efter vårt engagemang kring skånsk street food beslöt Malmö Stad, i april 2015, att ändra villkoren så att food trucks kan börja rulla på stadens gator. Det är fortfarande lång väg kvar, men det har såtts ett frö till utvecklingen av en ny bransch med enorm potential. VÅRT ARBETE HAR inte alltid varit helt enkelt. Vad gäller utvecklingen av kulinarisk turism och förenkling av regelverk hade vi hoppats nå längre än vad vi har gjort. Det hänger delvis ihop med politiska beslut. Den gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som hade kunnat bli ett så kraftigt draglok för kulinarisk turism i Skåne infördes aldrig som planerat. På grund av politiska låsningar känns den om möjligt längre bort idag än för fem år sedan. Inte mycket har hänt med regelverken heller. Det är fortfarande alldeles för krångligt att tillverka och sälja mat och dryck i liten skala i Sverige. Just därför behövs en plattform som Smaka på Skåne, som kan samla företag och andra utvecklingsaktörer för att driva frågor underifrån. KULINARISK UTVECKLING HANDLAR om att driva en process framåt där många måste samverka för att nå resultat. Det krävs samverkan i hela värdekedjan, och bättre samsyn mellan företag, myndigheter och kunskapsaktörer. Mycket utvecklingsarbete stupar på att ingen äger hela frågan i sin dagliga verksamhet, men många har nödvändiga delar att bidra med. Därför krävs att någon eller några åtar sig och har resurser att driva hela den komplexa utvecklingsfrågan och vara ett nav för den nödvändiga samverkan. Livsmedelsakademin fortsätter gärna i den rollen genom att driva och vidareutveckla plattformen Smaka på Skåne. DET ÄR INGET lätt arbete, och allt görs inte på fem år. Mycket har gjorts tidigare, och mycket behöver göras i framtiden. Men tack vare den kraftsamling som gjorts i Skåne med en satsning på tre stora övergripande projekt (Smaka på Skåne, TransforMAT och Centrum för Innovativa Drycker) har vi kommit en bra bit på vägen. Därför gäller det att även i fortsättningen kunna arbeta långsiktigt och strategiskt för att inte fastna i enskilda projekt riktade till enstaka målgrupper med kortsiktig finansiering. I DENNA PUBLIKATION vill vi berätta vad som går att åstadkomma om man faktiskt satsar, som man gjort i Skåne. Det är vår förhoppning att du som småskalig livsmedelsföretagare, handlare, kock, aktör inom kulinarisk turism och offentlig sektor förutom att få inblick i våra resultat också får ny kunskap och inspiration. Håkan Jönsson, verksamhetsansvarig Jannie Vestergaard, verksamhetsansvarig 2013 SMAKA PÅ SKÅNE 3

6 BAKGRUND Det kulinariska En stark kulinarisk region För att utveckla Skåne som kulinarisk region behöver vi känna till hur den ser ut. Under 2014 gav Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne ut rapporten Skåne en stark kulinarisk region, som utarbetats på bakgrund av rapporten Från gröna till föda skånsk livsmedelsproduktion i siffror [1]. Här intill presenteras ett utdrag ur Skåne en stark kulinarisk region och Skånsk Dryckesstrategi Källa: [1] Jörgensen, C (2013) Från gröda till föda skånsk livsmedelsproduktion i siffror, Lund: AgriFood Economics Centre, Rapport 2013:3. Data är hämtade från Företagsdatabasen och Lantbruksregistret. För områdena dryck, restauranger och offentlig måltid har även uppgifter från branschorganisationer använts. Foto: istockphoto Skåne är unikt genom sin bredd på mat- och dryckesområdet. Här finns stora delar av landets primärproduktion, förädling, livsmedelshandel, forskning och utbildning på området. Dessutom finns här ett stort utbud av restauranger och kulinariska besöksmål. I begreppet kulinarisk region innefattas inte bara restauranger och kulinarisk turism, utan också den offentliga måltiden, vardagsmaten och kunskapsutvecklingen. Inte minst är det viktigt att ge redskapen för att stärka känslan av Skåne som kulinarisk region hos alla som bor eller verkar i regionen. Primärproduktion I Skåne finns knappt lantbruk, som tillsammans har hektar åkermark. De skånska jordbruksföretagen är relativt stora jämfört med resten av Sverige, men det finns stora variationer. Drygt hälften av all svensk trädgårdsodling sker i Skåne, nästan 90 procent av svenska sockerbetor odlas här, och mer än en tredjedel av alla potatisar. Även andelen spannmål och oljeväxter samt svin, höns och slaktkycklingar är stor i Skåne. Den ekologiska produktionen är förhållandevis låg, bara drygt 5 procent av den svenska ekologiska odlingen sker i Skåne lantbruk har försvunnit i Skåne under de senaste tio åren. Liksom i övriga landet sjunker antalet lantbruk i snabb takt. Samtidigt är värdet på produktionen i stort sett oförändrat. Trädgårdsodlingen ökar, medan framför allt svinproduktionen minskar. Även antalet mjölkkor minskar, om än inte i samma takt som svinen. Förädlad mat Den skånska livsmedelsindustrins omsättning är drygt 38 miljarder kronor (2010), vilket är 24 procent av den svenska livsmedelsindustrin. Nästan två tredjedelar av industrin för frukt, bär och grönsaker är förlagd till Skåne personer (knappt) är anställda i skånsk livsmedelsindustri. I Skåne finns drygt 600 företag i livsmedelsindustrin, och antalet ökar. Skånska livsmedelsföretag är förhållandevis stora jämfört med övriga Sverige. Men det finns en stor spridning och de flesta företag har färre än 10 anställda. Det finns cirka 850 mathantverkare i Skåne, vilket är överlägset flest i jämförelse med landets övriga regioner. Skånska livsmedelsföretag exporterar varor för närmare 10 miljarder kronor per år. Det är nästan en tredubbling på tio år. De största företagen står för mer än hälften av exportvärdet, men även mikroföretag står för en väsentlig andel (13 procent) av exporten. Störst är exporten till Danmark, USA, Finland, Tyskland och Norge. Dryck Ett av Skånes profilområden är dryck. Under de senaste tio åren ( ) har omsättningen inom den skånska dryckesbranschen ökat med mer än 50 procent och överstiger idag 3 miljarder kronor (2010). I Skåne ligger två tredjedelar av Sveriges drygt 40 kommersiella vingårdar och 85 procent av landets fruktodlingar. När Skånsk Dryckesstrategi utarbetades 2013 fanns 11 mikrobryggerier i Skåne, idag finns mer än 20. Exporten inom dryckestillverkning ökar stadigt. Drycker till ett värde av över en miljard kronor exporteras varje år från Skåne. En stor del av exporten består av Absolut Vodka, men de senaste åren syns en tydlig uppgång av export från mindre och medelstora företag. Handel Livsmedelsförsäljningen i Skåne inom handeln är cirka 27 miljarder kronor. Skåne är en viktig nod för flera av de stora dagligvaruaktörerna, såsom Ica och Bergendahls, liksom för Ikea Food Service, Sveriges största livsmedelsexportör. Nästan en femtedel av grossistverksamheten i livsmedel är förlagd till 4 SMAKA PÅ SKÅNE

7 Skåne i siffror Skåne och andelen växer. Partihandeln är förhållandevis stor jämfört med övriga Sverige personer är sysselsatta i detaljhandeln (cirka). Den svenska grossist- och detaljhandeln har internationaliserats de senaste åren. Butikerna har blivit färre och större, framförallt genom att stormarknader har ersatt mellanstora butiker. Utbudet i butikerna består allt mer av importerade livsmedel, samtidigt som flera butiker och kedjor framgångsrikt fokuserat på närproducerade livsmedel. Offentlig måltid Den offentliga sektorn i Skåne spenderar årligen cirka 1,25 miljarder kronor på livsmedel. Antalet serverade måltider inom skola, äldrevård och sjukhus är cirka 89 miljoner till en genomsnittskostnad av 14 kronor per måltid. 26,5 procent. Så stor var andelen ekologisk mat i det skånska offentliga hushållet I Skåne är försäljningen av ekologiska livsmedel relativt stor, både jämfört med dagligvaruhandeln och den offentliga upphandlingen i övriga Sverige. Restaurang Det finns drygt hotell och restauranger i Skåne som sysselsätter runt personer. Vad gäller det absoluta toppskiktet har Skåne en stark ställning framför allt på cafésidan. Bland krogarna har framför allt Daniel Berlin i Skåne Tranås uppmärksammats med utnämningen Young chef of the Year 2011 av The Diners Club World s 50 Best Restaurants Academy, och 2015 blev Daniel Berlin rankad som den näst bästa restaurangen i Sverige av White Guide. År 2015 delade Guide Michelin ut vars en stjärna till tre restauranger i Malmö Bloom in the Park, Vollmers och Ambiance à Vindåkra. Flera av de riktigt bra krogarna ligger numera på den skånska landsbygden, vilket bildar en bra bas för vidareutvecklingen av den kulinariska turismen i Skåne. Turism Skåne har ett stort och brett utbud av turistupplevelser kopplade till mat och måltid. Här finns fler än 180 gårdsbutiker, över restauranger och caféer (varav 19 gästgiverier), som fungerar som besöksmål, och 26 vingårdar. Skånskt lantbruk står för en viktig del av den kulinariska turismen. 23 procent av den totala gårdsförädlingen i Sverige kommer från Skåne. Motsvarande andel för skånsk turismverksamhet bland lantbruksföretag är cirka 18 procent. Lantbruk med trädgårdsodling är framför allt framgångsrika i att bedriva gårdsförädling och turismverksamhet. Skånska lantbruk lägger förhållandevis mycket tid på både gårdsförädling och turism jämfört med lantbruk i Sverige som helhet. Besöksmål kopplade till dryck har ökat markant, liksom antalet evenemang (festivaler, marknader med mera) som fokuserar på mat och dryck. Forskning och utbildning I Skåne finns forskning och utbildning kring mat och livsmedel främst vid Lunds Universitet (inkluderande Campus Helsingborg), Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och Högskolan Kristianstad. Även Malmö Högskola har forskning och utbildning i gränslandet till mat och måltid, framför allt med koppling till hälsa. Därutöver bedrivs industrinära forskning och utvecklingsprojekt vid SP (före detta SIK) i Lund. Forskning kring mat och måltid finns vid samtliga lärosäten, och inom det största lärosätet, Lunds universitet, finns det vid samtliga fakulteter. Specialiserade utbildningar inom mat och måltidssektorn finns främst vid SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad samt vid Lunds Tekniska Högskola. Därutöver finns sedan 2012 en ettårig yrkeshögskoleutbildning i mathantverk med entreprenörskap vid Folkuniversitetet i Kristianstad, som Smaka på Skåne varit med och utvecklat. 8 science parks/inkubatorer fokuserar helt eller delvis på livsmedel i regionen. Precis som en rad andra aktörer i gränslandet mellan akademi och näringsliv. De flesta kommuner erbjuder gymnasieutbildningar med inriktning mot restaurang, storhushåll och/eller livsmedelsindustri. TIPS! Foto: Anders Norrsell VILL DU FÅ en djupare insikt i Skåne som kulinarisk region kan du ladda ner samtliga rapporter på Livsmedelsakademins hemsida, livsmedelsakademin.se SMAKA PÅ SKÅNE 5

8 UPPDRAG OCH ORGANISATION Vikten av en stark plattform Smaka på Skåne arbetar strategiskt med att utveckla Skåne som kulinarisk region. I det arbetet ingår att bygga infrastrukturen för innovation genom hela livsmedelskedjan från primärproduktion och förädling, via handel och offentlig sektor, till konsument.

9 STUDIERESOR, KURSER OCH workshops är olika typer av kompetensutveckling som Smaka på Skåne har arrangerat. Under 2014 arrangerades en studieresa för mathantverkare, kockar och entreprenörer inom kulinarisk turism till River Cottage i England. Foto: Russel Talbot

10 UPPDRAG OCH ORGANISATION SMAKA PÅ SKÅNE har stöttat flera existerande nätverk som Regional Matkultur, Skånska matupplevelser, Ekorundan och Matrundan (bilden). Foto: Jannie Vestergaard ÅR 2010 FATTADE Region Skåne beslut om att föra över Smaka på Skåne till Livsmedelsakademin, med uppdraget att utveckla den småskaliga livsmedelsförädlingen och den kulinariska turismen i Skåne. Beslutet fattades efter flera års diskussioner om behovet att kraftsamla kring utvecklingen i Skåne. Tidigare hade verksamheten varit uppdelad i olika delar med olika huvudmän. Samtidigt söktes och beviljades två stora projekt inom EU:s landsbygdsprogram som tillsammans med Region Skånes finansiella stöd varit den ekonomiska basen i Smaka på Skåne. De två projekten handlade om utvecklingen av kulinarisk turism respektive utvecklingen av småskalig matproduktion. Men eftersom utveckling inom det ena området förutsätter utveckling inom det andra, har projekten haft stor inverkan på varandra och synergieffekterna varit påtagliga. SMAKA PÅ SKÅNE är ett verksamhetsområde inom Livsmedelsakademin, och har därmed tillgång till en gemensam plattform för hela mat- och dryckesnäringen, oavsett företagsstorlek och branschtillhörighet. Detta är unikt i Sverige, och ovanligt också när det gäller satsningar på lokal och regional mat i andra länder. Till skillnad från många andra utvecklingsorganisationer har Livsmedelsakademin inte ett begränsat uppdrag för enbart mathantverkare, småskaliga livsmedelsföretag, restauranger, Foto: Cecilia Franck SAGT OM SMAKA PÅ SKÅNE Att Smaka på Skåne blev en del av Livsmedelsakademin har bidragit till att vi blivit ett alldeles unikt kluster som samlar hela näringen från den lilla entreprenören till de stora företagen och handeln. Det fanns tidigare ett motsättning mellan den små och stora företagen, men den klyftan har vi tack vare Smaka på Skåne lyckats överbrygga. Det är i gränslandet mellan olika delar av måltids- och dryckesnäringen som den mest spännande utvecklingen sker, och det är Smaka på Skåne ett bevis på. Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin 8 SMAKA PÅ SKÅNE

11 SMÅSKALIGA livsmedelsföretag och storskaliga livsmedelsproducenter har mycket att vinna på att samarbeta. Här Livsmedelsakademins vd Lotta Törner i samtal med Jörgen Andersson från Öspab fruktodling. Foto: Cecilia Franck kulinarisk turism, offentliga måltider eller storskalig livsmedelstillverkning. Istället verkar Livsmedelsakademin i gränslandet mellan olika delar av mat- och dryckesnäringen, och i det organisatoriska mellan rummet mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. SMÅSKALIGA PREMIUMTILLVERKARE OCH storskaliga livsmedelsproducenter har mycket att vinna på att samarbeta om allt från koncept och produktkvalitet till distribution, förpackning och exportsatsningar. Råvaruleverantörer och producenter behöver ofta både Organisation och styrgrupp SMAKA PÅ SKÅNE är ett verksamhetsområde inom Livsmedels akademin och leds av en verksamhetsledare (Jannie Vestergaard, från och med 2013, och Håkan Jönsson, ). VERKSAMHETSLEDAREN SITTER I Livsmedelsakademins ledningsgrupp som leds av vd, Lotta Törner. Livsmedelsakademin har i sin tur en styrelse med representanter från företag, region och akademi. Idagsläget har Livsmedelsakademin 140 partners och medlemmar. offentliga och privata kunder för att få ut den fulla potentialen av produktionen. Och kockar och producenter har mycket att vinna på att utbyta kunskaper om koncept, marknadsföring, affärsmodeller och produktutveckling. Som en del av Livsmedelsakademin har Smaka på Skåne kunnat dra nytta av synergieffekterna med andra verksamhetsområden. Det är en av anledningarna till att Smaka på Skåne har kunnat skapa ett koncept för lokal mat i butik utifrån handelns förutsättningar. Det har också bidragit till att Smaka på Skåne kunnat hjälpa mikroföretag att arbeta med förpackningar på SMAKA PÅ SKÅNE har även en egen styrgrupp med externa representanter. Den har bestått av representanter från Länsstyrelsen (Henrik Andersson/Kerstin Rietz), Region Skåne (Pia Jönsson Raijgård), LRF (Ewa-Marie Rellman/ Anita Persson), TransforMAT/tidigare Smakplats Skåne (Helena Ullmark/Hannes van Lunteren) och en representant från företagarsidan (Rolf-Axel Nordström, Ängavallen, som tillika varit Skånes Matlandetambassadör). Som verksamhetsområde inom Livsmedelsakademin lyder Smaka på Skåne under Livsmedelsakademins styrelse och ledningsgrupp. Styrgruppens roll har därför framför allt varit att tillföra extern kompetens och att godkänna de årliga aktivitetsplanerna. Uppdrag SMAKA PÅ SKÅNE vill bygga vidare på och integrera tidigare matsatsningar inom regionen. Våra projekt har haft som mål att utveckla framtidens livsmedelsnäring genom att understödja utveckling av högkvalitativ mat med lokal prägel som sätter skånsk mat på världskartan. Genom att satsa på ökad tillgänglighet, ökad kvalitet, ökad synlighet och ökad samverkan skall Skåne utvecklas till en internationell spjutspets inom området högkvalitativ, nära, hållbar och upplevelserik mat. FÖR DETTA BEHÖVS en tydlig och stark plattform som håller ihop aktiviteterna och kontinuerligt arbetar med kunskapsinhämtning, kunskapsöverföring och omvärldsspaning. Smaka på Skåne har arbetat för att ta ett helheltsgrepp på området och för att utöka integrationen och samarbetet mellan aktörerna. SMAKA PÅ SKÅNE 9

12 UPPDRAG OCH ORGANISATION Uppdragsgivare Av REGION SKÅNE har Smaka på Skåne fått uppdraget att koordinera och verkställa viktiga delar av arbetet för att förverkliga visionen om Matlandet Skåne om att utveckla Skåne till norra Europas ledande matregion Av LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE, som också varit huvudfinansiär under projektperioden, har Smaka på Skåne fått uppdraget att bidra till att uppfylla målen i Landsbygdsprogrammet vad gäller utveckling av mikro företag och turism på landsbygden. Smaka på Skåne har varit ett av de största regionala utvecklingsprojekten inom mat och dryck i landet, med uppdraget att både utföra utvecklingsarbete och att vara den koordinerande aktören för insatserna i Skåne. Inom ramarna för Smaka på Skåne fick Livsmedelsakademin 2012 uppdraget att ta fram Skånsk dryckesstrategi ett sätt som annars bara varit möjligt för större företag. Och det har också bidragit till att vi idag kan se fram emot utvecklingen av en skånsk livsmedelsstrategi. Dessutom har det varit en av de främsta framgångsfaktorerna för att Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne lyckats skapa en skånsk matfestival där små och stora företag samarbetar sida vid sida. MED SITT GEOGRAFISKA läge, långa historia som mat- och dryckesregion och sin kombination av livsmedelsföretag, mathantverkare och restauranger av hög kvalitet har Skåne goda förutsättningar att bli en kulinarisk frontregion. För att utnyttja denna potential har Smaka på Skåne skapat en arbetsmodell som går ut på att ta fram långsiktiga strategier och hållbara koncept, tillsammans med våra nätverk och samarbetspartners. Utifrån identifierade behov hos våra målgrupper genomför vi sedan aktiviteter på egen hand eller i samarbete med andra. SMAKA PÅ SKÅNE är troligen den största regionala satsningen på utveckling av mat och dryck som genomförts i Sverige under Landsbygdsprogrammet Förutom att genomföra enskilda utvecklingssatsningar och koordinera dessa har uppdraget varit att medverka till samordning mellan aktörer och att delta i nationellt och internationellt samarbete. Tack vare långsiktigheten och omfattningen av finansieringen har det varit möjligt att synkronisera ett långsiktigt strategiskt arbete. Smaka på Skåne har understött existerande nätverk som Regional Matkultur, Skånska Matupplevelser, Ekorundan och Matrundan så att de har kunnat vidareutvecklas. Smaka på Skåne har också initierat nätverk för målgrupper som saknat sådana, som till exempel Handlarnätverket, och varit aktiv i samverkan med angränsande branscher. I FLERA FALL har Smaka på Skåne tagit ledningen i strategiska utvecklingsarbeten. Bland annat ledde vi arbetet att tillsammans med en rad aktörer ta fram Skånsk dryckesstrategi med visionen om att Skåne ska bli Nordens ledande dryckesregion För att få ett statistiskt underlag för mat- och dryckesnäringen i Skåne tog Livsmedelsakademin och Smaka på Skåne fram rapporten Skåne en stark kulinarisk region som tog ett samlat grepp om primärproduktion, förädling, detaljhandel och konsument, offentlig sektor, restaurang, turism, forskning och utveckling. Smaka på Skåne har varit aktiv i dialogen om utvecklingen av Matlandet Sverige på nationell nivå. Att området Handel infördes som ett sjätte område inom Matlandssatsningen var en indirekt följd av vår medverkan i det nationella samtalet. Internationella utbyten har givit ny input till Smaka på Skånes utvecklingsarbete samtidigt som utvecklingsorganisationer från allt från de nordiska länderna till Sydkorea, Australien och Chile inspirerats av vår skånska modell. Foto: Anna Eklund SAGT OM SMAKA PÅ SKÅNE Det är en stor styrka att de tre största matinitiativen i Skåne samarbetar. Vi har hela tiden letat samarbeten där vi kan komplettera varandra. Tillsammans erbjuder vi målgruppen en väldigt bred palett av olika former av stöd. Det gynnar utvecklingen att det finns flera aktörer som samverkar. Enligt mig krävs det en mångfald av synsätt, metoder och inriktningar bland aktörerna för att skapa utveckling. Genom att bygga in samverkan, öppenhet och lärande i projekten utnyttjar man resurserna bäst. Hannes van Lunteren, business designer, TransforMAT, Krinova 10 SMAKA PÅ SKÅNE

13 Våra fyra ledord SMAKA PÅ SKÅNE ska vara den bästa plattformen för samverkan för alla som vill vara med och utveckla Skåne till en kulinarisk frontregion. Smaka på Skåne arbetar för att utveckla Skåne till en framstående mat- och dryckesregion, även vid en internationell jämförelse, som kännetecknas av mat och dryck av hög kvalitet baserat på regionens natur, kultur och historia. I det arbetet satsar vi på ökad tillgänglighet, synlighet, kvalitet och samverkan. Smaka på Skånes vision är att Skåne ska vara en kulinarisk frontregion Synlighet. Vi vill öka synligheten för bra mat och dryck med skånsk profil genom att arbeta med evenemang och nya och gamla medier. Tillgänglighet. Vi vill öka tillgängligheten av bra mat och dryck med regional profil. Det ska bli enklare att handla och äta lokala råvaror och måltider i butiker, på restauranger och i den offentliga måltidsnäringen. Kvalitet. Vi vill öka kvaliteten genom att satsa på kompetensutveckling för nya och etablerade företag som vill utveckla sin verksamhet, förbättra tillverkningen eller hitta nya marknader. Samverkan. Vi vill öka samverkan mellan företag av olika storlek i alla delar av livsmedelskedjan och mellan matföretag och företag i angränsande branscher, som turism, logistik och förpackning. SMAKA PÅ SKÅNE 11

14 KIMMO RUMPUNEN HÖLL ett intressant föredrag om den skånska äppelmustens terroir under temadagen Skåne en stark kulinarisk region i november Foto: Cecilia Franck

15 Smaka på Skåne har haft en viktig funktion som övergripande samordnare av olika initiativ och aktiviteter inom livsmedelsområdet vilket varit en nödvändighet både för att nå synlighet och för att hushålla med ekonomiska resurser. Detta har projektet Centrum för Innovativa Drycker också dragit nytta av och härigenom kunnat fokusera huvudmålet att bidra med utvecklingstjänster och faciliteter för konkret dryckestillverkning. Kimmo Rumpunen, projektledare, Centrum för Innovativa Drycker/SLU Balsgård SMAKA PÅ SKÅNE 13

16 KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE SMAKA PÅ SKÅNE har haft en fin synlighet i media de senaste fem åren. I samband med konferensen Let the Nordic Street Food revolution begin intervjuades verksamhetsledare Jannie Vestergaard av SVT:s Sydnytt. Foto: Cecilia Franck Skånsk mat ska synas Att sprida bilden av Skåne som mat- och dryckesregion är en viktig faktor för att kunna förverkliga visionen om Skåne som kulinarisk frontregion Under de senaste åren har Smaka på Skåne fokuserat mer och mer på att sprida information om skånsk mat och dryck, främst utifrån våra egna projekt och aktiviteter men även genom att förmedla kunskap om andra initiativ som kan gynna utvecklingen. Målet med alla kommunikationsinsatser är att synliggöra bra mat och dryck med skånsk profil. Smaka på Skånes hemsida är navet i kommunikationen, här samlas den senaste informationen om våra satsningar. Sociala medier har gett oss möjlighet att nå ut och interagera med våra målgrupper på ett helt annat sätt än tidigare. Att medierna ser värdet i att lyfta fram och berätta om Skåne i sammanhang kopplade till mat och dryck är också viktigt för att turister ska få upp ögonen för Skåne som kulinarisk region och för att invånarna som bor här ska känna stolthet inför mat- och dryckeskulturen som finns här. Därför arbetar Smaka på Skåne också med pressbearbetning. Smaka på Skåne har i snitt unika besökare på hemsidan varje månad och över 1000 gillare på Facebook (från januari 2014). Sedan juni 2014 finns Smaka på Skåne också på Twitter (450 följare) och Instagram (245 följare). Men Smaka på Skåne kommunicerar inte enbart online. Att synas där människor fysiskt rör sig är också viktigt för att skapa igenkänning och fördjupa relationerna med våra målgrupper. Smaka på Skåne deltar därför återkommande på mässor, events och i möten med syfte att utveckla det kulinariska Skåne. I samband med det har Smaka på Skåne tagit fram inspirationsmaterial, som recept och utflyktsförslag, för att öka kunskapen om och förenkla för människor att ta del av den skånska mat- och dryckeskulturen. Följ Smaka på Skåne... På Facebook, Twitter och Instagram: smakapaskane På hemsidan: 14 SMAKA PÅ SKÅNE

17 Varumärkesundersökning 2014 (2013) ANTAL RESPONDENTER: 1270 personer (1326) SPONTAN IGEN- KÄNNINGSGRAD 22,6% (20,5%) VANLIGASTE ORDEN SOM SMAKA PÅ SKÅNE FÖRKNIPPAS MED Mat/matvaror/ mathandel 38,0% (58,5%) Livsmedel 13,6% (12,9%) Lokal/närproducerat 8,0% (0%) Skånsk mat 6,3% (0%) Matregion 3,5% (4,8%) Kampanj/matkampanj 0% (2,6%) SMAKA PÅ SKÅNE FÖRKNIPPAS MED DESSA OMDÖMESORD En god upplevelse 21,6% (14,6%) Hög kvalitet 9,5% (6,8%) Bra sortiment 7,5% (2,7%) Prisvärd 4,0% (2,7%) Dåligt sortiment 1,5% (0%) Vet ej 52,3% (65,8%) SÅ OFTA ANVÄNDER RESPONDENTERNA SMAKA PÅ SKÅNES TJÄNSTER Ibland/ofta/alltid 29% (15%) Aldrig 59% (73%) Aldrig men kan tänka sig 11% (8%) Källa: Metros varumärkesbarometer 2014 och 2013 Ett varumärke som förknippas med kvalitet I samband med utvecklingen av Smaka på Skånes butikskoncept blev det tydligt att Smaka på Skåne behövde en egen genomtänkt och utarbetad grafisk profil, med en logotyp som skulle fungera bra som varumärke för både butikskonceptet och Smaka på Skånes övriga projekt. Målet var att ta fram en profil med grafisk stringens och renhet, som kunde användas i flera olika sammanhang och storlekar. Grafiskt illustrerar varumärket det skånska landskapet, både havet, åkrarna och skogen, med färgerna blått, gult och grönt. Med gaffelns framträdande roll ska tankarna gå till maten på tallriken och hela resan från jord till bord illustreras. Den är tänkt att ge en positiv känsla, väcka nyfikenhet och visa på utveckling. TILL DEN ÖVERGRIPANDE devisen Smaka på Skåne, lades ett antal budskap eller taglines för olika sammanhang. I butikskonceptet användes Närproducerat och noga utvalt, för den kulinariska turismen En kulinarisk upplevelse, för restaurangsidan Nya skånska köket, och för att förtydliga den organisatoriska tillhörigheten devisen En del av Livsmedelsakademin. FÖR ATT UNDERSÖKA kännedom, omdömen och lojalitet kopplade till varumärket har Smaka på Skåne genomfört två undersökningar, SweMa varumärkesbarometer, 2013 och Undersökningen 2013 var en så kallad nollmätning som följdes upp med en mätning Undersökningarna visar på en så kallad spontan igenkänningsgrad på DEN GRAFISKA PROFILEN innehåller en logotyp med flera olika deviser. I butikskonceptet används devisen Närproducerat och noga utvalt. Foto: Jannie Vestergaard drygt 20% och en tendens till ökning av kännedomen mellan de båda åren. Det är tydligt att Smaka på Skåne förknippas med omdömen som en god upplevelse och hög kvalitet. UNDERSÖKNINGEN VISAR ATT knappt en tredjedel använder Smaka på Skånes tjänster, vilket är en klar ökning i förhållande till nollmätningen. Med utgångspunkt i de vanligaste orden som Smaka på Skåne förknippas med är det stor sannolikhet för att butikskonceptet spelar en betydlig roll i igenkänningen av varumärket. En tredje mätning behövs för att visa riktningen för uppfattningen av varumärket. SMAKA PÅ SKÅNE 15

18 TIDSLJINE Fem år med Smaka på Skåne Foto: Cecilia Franck 1 JUNI Smaka på Skåne blir en del av Livsmedelsakademin. Håkan Jönsson utses till verksamhetsansvarig. Foto: Jannie Vestergaard MARS Smaka på Skånes första kurs arrangeras. Fiskhantering i samarbete med TransforMAT. SOMMAREN Rekrytering av projektledare inleds. Foto: Jannie Vestergaard DECEMBER Smaka på Skåne arrangerar ett dryckessymposium i samarbete med Framtidsbygd. APRIL Exportsatsningen FoodExport inleds i samarbete med Exportrådet. APRIL Projektet Nya Skånska Köket initieras. JANUARI Smaka på Skåne får i uppdrag att ta fram en skånsk dryckesstrategi av Länsstyrelsen. Foto: Cecilia Franck MARS Smaka på Skåne förstärks med Andreas Larsson som blir ambassadör för Nya Skånska Köket. MARS Kommunikationsarbetet förstärks med kommunikatör Cecilia Franck. Foto: Cecilia Franck OKTOBER Smaka på Skånes första folder med kulinariska utflykter lanseras, tema skånska drycker. OKTOBER För första gång arrangerar Smaka på Skåne en skånsk dryckesbar på Älska Mat & Vinmässan i Malmö SEPTEMBER Kick off för de tre skånska satsningarna Smaka på Skåne, TransforMAT (tidigare Smakplats Skåne) och Centrum för Innovativa Drycker. 1 OKTOBER Projektledare Jannie Vestergaard anställs. Foto: Jannie Vestergaard 1 NOVEMBER Projektledare Helene Reintjes anställs. JUNI Butikskonceptet Smaka på Skåne Närproducerat och noga utvalt lanseras. OKTOBER Arbetet med butikskonceptet och kompetensutvecklingsaktiviteter förstärks med projektmedarbetare Anna Eklund. Foto: Jannie Vestergaard APRIL Broschyren Nya Skånska Köket lanseras på Livsmedelsakademins stämma (första upplagan på exemplar). DECEMBER Det första stora arrangemanget där Smaka på Skåne synliggör skånsk mat och dryck för en internationell målgrupp 600 tyska researrangörer besöker Kiruna i samverkan med bland annat Tourism in Skåne. Foto: Cecilia Franck OKTOBER Smaka på Skåne arrangerar den första regionala delfinalen i Gastronomiska Matverk AUGUSTI Arbetet med kulinarisk turism och kompetensutvecklingsaktiviteter förstärks med projektmedarbetare Monica Åquist. 16 SMAKA PÅ SKÅNE

19 DECEMBER butiksanställda har genomgått Smaka på Skånes webbdiplomering. JANUARI Jannie Vestergaard tar över som verksamhetsledare för Smaka på Skåne. MARS Projektet Förpackning och design inleds med projektledare Maria Schmidt Larsson. MARS Pilotprojekt: Upphandla närproducerat påbörjas i samarbete med LRF och Region Skåne. Foto: Cecilia Franck Foto: Meredith Andrews MARS Första handlar- & producentträffen med speeddejting äger rum. MAJ Koncepten Taste of Skåne Street Food Corner för restauranger och Taste of Skåne Food Market för arenor tas fram och arbetet med att säkerställa närproducerat mat och dryck under Eurovision Song Contest 2013 genomförs med Smaka på Skåne som officiell event supplier. OKTOBER Bjärhus Gårdsbutik vinner SM i Mathantverk för bästa förpackning efter coachning och rådgivning av Smaka på Skåne. Foto: Anna Teresia Berg MARS Smaka på Skånes temadag Skåne en stark kulinarisk region arrangeras för första gången, i samarbete med TransforMAT. JANUARI Kompetensutveckling av Smaka på Skånes personal alla medarbetare genomgår projektledarutbildning i samarbete med Länsstyrelsen. Foto: Anna Teresia Berg MAJ Skånes Matfestival arrangeras för första gången i Brösarp besökare kommer. Foto: Jannie Vestergaard OKTOBER Skånska företag inom Smaka på Skånes exportprojekt deltar för första gången utomlands på världens största mathantverksmässa Salone del gusto & Terra Madre i Turin, Italien, i Sveriges samlingsmonter under Try Swedish. JANUARI Bovetenudlar från Österlen vinner tredje pris vid den nationella finalen i Gastronomiska Matverk 2015 efter coachning och rådgivning av Smaka på Skåne. MARS Skånsk handbok för livsmedelsupphandling färdigställs som avslut på projektet Upphandla närproducerat. MAJ Skånes Matfestival arrangeras för andra gången besökare Foto: Cecilia Franck MAJ Det nationella arbetet med Gastronomiska Regioner kommer till Skåne, och ingår härefter som ett viktigt element i Smaka på Skånes strategiska utvecklingsarbete. APRIL Projektet Undanröja hinder för småskaliga livsmedelsföretag tar ny form med anställning av projektledare Pär Tegnander. NOVEMBER Temadagen Skåne en stark kulinarisk region arrangeras för andra gången, i samarbete med TransforMAT och Centrum för Innovativa Drycker. FEBRUARI Smaka på Skåne arrangerar den första nordiska street food-konferensen tillsammans med Ny Nordisk Mat, Let the Nordic Street Food Revolution Begin. OKTOBER Matlandetkonferens på Öland där Smaka på Skåne ansvarar för att ta fram en skånsk dessert Nya skånska köket med äppeltema och säkerställer att svensk dryck serveras. Foto: Cecilia Franck APRIL Skånsk dryckesstrategi lanseras på Livsmedelsakademins stämma. Foto: Cecilia Franck SEPTEMBER Kick-off för skräddarsydd exportsatsning mot Danmark, i samarbete med TransforMAT och Green Seed Nordic. Foto: Cecilia Franck APRIL Genomslag för skånsk street food när den första food trucken får parkera på offentlig mark i Malmö Stad efter påtryckningar från Smaka på Skåne. SMAKA PÅ SKÅNE 17

20 KOMPETENSUTVECKLING OCH KONCEPTUALISERING Fokus på kompetens och koncept skapar långsiktighet FÖR ÖVERSIKT AV samtliga aktiviteter som gjorts inom ramen för Smaka på Skåne se appendix. För att visionen om Skåne som kulinarisk region ska bli verklighet krävs det att aktiviteter och projekt sätts i en större kontext. För att uppnå långsiktiga och hållbara resultat har Smaka på Skåne tagit fram en arbetsmodell som bygger på kompetensutveckling och konceptualisering. Under projektperioden har Smaka på Skåne genomfört mer än 50 kompetensutvecklingsaktiviteter med drygt 800 deltagare, och totalt 200 aktiviteter och events med mer än En av drivkrafterna inom Smaka på Skåne varit att utarbeta en hållbar arbetsmodell. Grundidéen har varit att våra aktiviteter och projekt inte bara ska synliggöra skånsk mat och dryck och gynna de deltagande företagen på kort sikt, utan bidra till positiv utveckling på lång sikt. Ett event kan få stor effekt och publicitet under själva genomförandet, men egentligen är det bara toppen på isberget. Det stora utvecklingspotentialen ligger i arbetet som görs inför och efter ett event. Insikten om vikten av kompetensutveckling och konceptualisering har varit betydelsefulla faktorer i utvecklingen av Smaka på Skånes arbetsmodell. Från att framför allt ha arbetat med att öka synligheten av skånsk mat och dryck genom events och erbjuda fristående kurser började Smaka på Skåne under 2013 att arbeta med kompentensutveckling på strategisk nivå. Sedan dess är kompetensutveckling en standard inför ett event och i samband med större projekt. Kompetensutvecklingsaktiviteterna fyller flera funktioner. Dels får de deltagande företagen utbildning och inspiration i ämnen specifikt kopplade till eventet, dels får de möjlighet att utöka sina nätverk genom kontakt med andra företag i samma situation, och dels är kompetensutvecklingen viktig för att företagen ska få den kunskap som krävs för att kunna anpassa sig till framtida konsumentbehov. Efter en genomförd aktivitet eller ett projekt är det viktigt att både göra en extern och intern utvärdering för att kunna avgöra hur vi kan dra nytta av våra lärdomar. Ett lyckat genomförande kan leda till att ett nytt koncept tar form. Genom att konceptualisera våra idéer och erfarenheter blir det lättare att återanvända och vidareutveckla konceptet vid ett senare tillfälle, och det blir även enklare att sprida konceptet vidare så att andra aktörer kan inspireras och dra nytta av våra kunskaper. Smaka på Skånes främsta koncept, som nu kan vidareutvecklas i Skåne och implementeras i andra kulinariska regioner, är butikskonceptet Smaka på Skåne Närproducerat och noga utvalt, Nya Skånska Köket och Event- och arenamat. 18 SMAKA PÅ SKÅNE

21 I MARS 2011 arrangerades Smaka på Skånes första kompetensutvecklingsaktivitet en kurs i fiskhantering i samarbete med TransforMAT. Sedan dess har målgrupperna erbjudits totalt 50 tillfällen till kompetensutveckling. 800 deltagare har tagit tillfället i akt genom åren. Foto: Jannie Vestergaard 1 SMAKA PÅ SKÅNE MATMAGASIN

22 KOMPETENSUTVECKLING OCH KONCEPTUALISERING Vår arbetsmodell Så har Smaka på Skåne arbetat för att skapa en plattform som bygger på öppenhet och samverkan från idé till resultat. BEHOV HOS MÅLGRUPPEN Vi identifierar ett behov hos målgruppen FÖRFRÅGAN UTIFRÅN Vi får en förfrågan om att engagera oss i ett event eller projekt utifrån TREND I TIDEN Vi snappar upp en trend i tiden som vi kan dra nytta av JA ELLER NEJ? UPPDRAGET Stämmer idéen överens med vårt uppdrag? MÅL Bidrar idéen till att uppfylla våra mål? SMAKA PÅ SKÅNES LEDORD Hur ska ledorden genomsyra genomförandet av idéen? Synlighet Kvalitet Tillgänglighet Samverkan SYNERGIEFFEKTER Hur kan vi skapa synergieffekter med andra projekt inom Smaka på Skåne och Livsmedelsakademin? SAMVERKAN Med vem kan vi samarbeta för att få störst genomslagseffekt? GENOMFÖRANDE UTVECKLINGSARBETE Om det är för tidigt att initiera ett nytt projekt eller en enskild aktivitet kan vi välja att fortsätta driva frågan vidare på flera andra sätt. SAMVERKAN PÅ REGIONAL, NATIONELL ELLER INTERNATIONELL NIVÅ OPINIONSBILDNING STRATEGISKT ARBETE ENSTAKA AKTIVITET Genom att arrangera en enstaka aktivtet, t.ex. ett event, kan vi stämma av intresset innan vi initerar ett nytt projekt. PROJEKT Om idéen ligger i linje med vårt uppdrag och det finns ett stort behov hos målgruppen kan vi välja att initeria ett nytt projekt. KOMPETENSUTVECKLING Kompetensutveckling är standard i alla projekt och inför alla enstaka aktiviteter som Smaka på Skåne genomför. De deltagande företagen erbjuds olika former av komptetenshöjande aktiviteter beroende på behov och förutsättningar. WORKSHOP KURS STUDIERESA UPPFÖLJNING & UTVÄRDERING SPRIDNING Ett lyckat genomförande kan leda till att ett nytt koncept tar form som vi sedan återanvänder och vidareutvecklar för att skapa långsiktighet. Vi kan också välja att sprida våra erfarenheter externt genom föreläsningar, tryckt material och i övrig kommunikation.

23 Malmöfestivalen Workshop inför Smaka på Skåne Street Food Fika på Malmöfestivalen 2013 med fokus på samförsäljning och att inspirera företagen till att utveckla gemensamma produkter. Foto: Anna Teresia Berg Älska Mat Workshop för dryckesproducenter inför mässan Älska Mat 2012 med fokus på försäljning och kommunikation av samspelet mellan dryck och mat. Foto: Cecilia Franck Malmö Cooking Workshop för kockar och dryckesproducenter inför event med Malmö Cooking 2013 för att öka kunskapen kring skånsk dryck och skapa nätverk mellan kockar och dryckesproducenter. Foto: Andreas Larsson Eurovision Song Contest Workshop med restauranger inför Taste of Skåne Street Food Corner under Eurovision Song Contest 2013 för att diskutera koncept, recept och sätta fokus på utmaningarna kring street food. Att servera gatumat kräver bland annat enkelhet i tillberedningen inför servering för att undvika kö och förpackningen har en viktig roll för att göra det enkelt för kunden att äta maten. Foto: Cecilia Franck SMAKA PÅ SKÅNE 21

24 ENGAGEMANG PÅ NATIONELL OCH INTERNATIONELL NIVÅ SMAKA PÅ SKÅNE skrev under det gastronomiska manifestet som formulerades under Gastronomiska Samtal i Nyköping Foto: Jannie Vestergaard Engagemang bidrar till bredare helhetsperspektiv En viktig del av Smaka på Skånes plattformsarbete har varit att arbeta i nationella och internationella forum för att flytta fram positionerna i de frågor som är viktiga för våra målgrupper. Som enskilt företag är det svårt att driva övergripande frågor. Därför behövs en instans som kan ta ett helhetsperspektiv. Här presenteras de sammanhang där Smaka på Skåne varit som mest aktiva. GASTRONOMISKA REGIONER Som led i Matlandetsatsningen gav Regeringen 2014 Jordbruksverket i uppdrag att utarbeta en strategi och ett kunskapsunderlag för utvecklingen av svenska gastronomiska regioner. Då hade Smaka på Skåne redan varit aktiva i förarbetet genom att stå som värd för ett av de dialogmöten som resulterade i en kartläggning av erfarenheter av pågående arbete med gastronomiska regioner. Under 2014 har arbetet fortsatt med inspel från Smaka på Skåne både vad gäller skånska produkter och råvaror som kan komma ifråga för ursprungsmärkning och det övergripande arbetet. Inte minst den skånska dryckesstrategin har fått mycket uppmärksamhet och framhävts som modell för regionalt arbete. Håkan Jönsson har även arbetat med att sammanställa forskningsläget för gastronomiska regioner. Det nationella arbetet med gastronomiska regioner kan följas på portalen Smaka Sverige initierade Länsstyrelsen i Skåne en terroirkartläggning av skånska drycker i relation till både nutida och historisk odling och livsmedelsförädling. I Länsstyrelsens arbetsgrupp ingick förutom Smaka på Skåne även SLU, TransforMAT och Tourism in Skåne. GASTRONOMISKA SAMTAL Ett viktigt forum för dialog på nationell nivå har varit Gastronomiska samtal. Under ledning av Hans Naess samlas gastronomiskt intresserade från olika områden (odlare, uppfödare, förädlare kockar och andra gastronomiskt intresserade) för att utbyta tankar om erfarenheter om mat och dryck i Sverige. Jannie Vestergaard, Håkan Jönsson, Andreas Larsson och Charlotta Ranert samt Livsmedelsakademins studentambassadör Andreas Nicolaidis har deltagit i flera av samtalen som går att lyssna på via 22 SMAKA PÅ SKÅNE

25 Skåne en stark kulinarisk region SMAKA PÅ SKÅNE har också bidragit till att skapa vitkiga mötesplatser. Under 2014 arrangerade Smaka på Skåne två temadagar för att samla kompetens inom branschen och utifrån olika perspektiv diskutera hur Skåne kan utvecklas till att bli en stark kulinarisk region. Dagarna, som arrangerats tillsammans med TransforMAT och Centrum för Innovativa Drycker, har bjudit på föreläsningar, debattpaneler och kompetensutvecklande workshops. Ämnen som tagits upp har varit alltifrån utvecklingen av kulinariska regioner på nationell och regional nivå och livsmedelsexport till terroir och värdskap. Vid båda tillfällena, 19 mars och 13 november, deltog omkring 100 personer. Det stora intresset från aktörernas sida ger förtroende för framtiden och för Smaka på Skåne som den samlande plattformen. Smaka på Skåne arrangerade också gastronomiska samtal under sina temadagar Föreningen Gastronomiska Samtal är även arrangörer av den nationella produktutvecklingstävlingen Gastronomiska Matverk, där Smaka på Skåne har varit arrangör av den skånska deltävlingen. INITIATIV FÖR KULINARISK TURISM I samband med arbetet med dryckesstrategin väcktes frågan om behovet av en strategi för kulinarisk turism i Skåne. Under ledning av Tourism in Skåne har under en sådan tematisk handlingsplan utarbetats. Smaka på Skåne har deltagit aktivt i arbetet som har resulterat i en viktig plattform för kommande utvecklingsarbete inom den kulinariska turismen i Skåne. Nationellt har Smaka på Skåne haft en fortlöpande dialog med Visit Sweden om kommunikationsplattformen för Matlandet. På inbjudan av Tourism in Skåne deltog vi i VisitSwedens pilotstudie Mötesplats Måltidupplevelse Arbetet resulterade i ett utkast till handlingsplan som ett första steg till hur Sveriges regioner och VisitSweden kan arbeta vidare för att utveckla en strategisk handlingsplan för måltidsturism i Sverige. En nationell handlingsplan har ännu inte förverkligats. Smaka på Skåne deltog tillsammans med Tourism in Skåne som samarbetspartner till World Food Travel Association i World Food Travel Summit i Göteborg EN GEMENSAM NORDISK AGENDA Med ett stort nätverk i Norden och verksamhetsledare Jannie Vestergaards erfarenheter från andra nordiska länder har det varit naturligt att stärka samverkan med våra grannländer. Mycket av det som pågår kring utvecklingen av småskalig livsmedelsproduktion och kulinarisk turism pågår också i övriga Norden. Ett starkt nordiskt samarbete stärker därför också utvecklingen av Skåne som kulinarisk region. Smaka på Skåne har varit aktiv inom Nordiska Ministerrådets satsning på Ny Nordisk Mat genom hela projektperioden. Speciellt genom vårt samarbete kring Nordens första street food-konferens i februari Konferensen blev samtidigt Smaka på Skånes första aktivitet inom vårt nya fokusområde street food. Tillsammans med Ny Nordisk Mat och danska Madkulturen initierade vi ett nätverk för gränsöverskridande tvärsektoriell samverkan kring offentlig upphandling. Samarbetet började med en workshop i Malmö januari 2014 och följdes upp med ett internationellt seminarium i Helsingfors i oktober samma år. Upphandling inom offentliga kök är ett område där de nordiska länder har mycket gemensamt och enorm potential i kollektiv utveckling. Som avslutning på satsningen Ny Nordisk Mat under slutet av 2014, som också var 10-års jublieet för manifestet för det Nya Nordiska Köket, arrangerades visionsworkshops inom ett antal fokusområden för framtidens nordiska mat år Smaka på Skåne deltog när framtidens hållbara gastronomiska regioner och framtidens offentliga måltid diskuterades. Den sista visionsworkshopen om framtidens måltidskultur var Livsmedelsakademin värd för. Arbetet har lett till rekommendationer till Nordiska Ministerrådet för det framtida arbetet. Vi har via våra nätverk märkt att det finns ett stort intresse för vår verksamhet i övriga Norden. Under projektperioden har vi tagit emot ett tiotal grupper med nordiska aktörer. Speciellt har det varit stort intresse för vårt butikskoncept Smaka på Skåne Närproducerat och noga utvalt. Vårt arbete med utvecklingen av den kulinariska turismen och kulinariska besöksmål i Skåne har också skapat nyfikenhet och intresse. Med danska nätverk har vi diskuterat terroir, alltså hur karakteristiska kvalitéer kring en specifik plats så som geografi, geologi och klimat påverkar framställningen av mat och dryck. Vi har tagit upp hur terroir kan mätas och hur det kommuniceras för att därmed skapa mervärde för landsbygdsföretag ett arbete som passat bra in med Smaka på Skånes motsvarande arbete med Skånsk Dryckesstrategi och inom Gastronomiska Regioner. Foto: Kennet Rouna SAGT OM SMAKA PÅ SKÅNE Smaka på Skåne har gett oss viktiga kontaktytor. Genom dem fick vi medverka i street food-satsningen under Malmöfestivalen och det var Smaka på Skåne som gjorde så att vi kom med i tävlingen Gastronomiska Matverk. En resa till slow food-mässan Salone del Gusto i Italien gav massor av inspiration, kunskap och nya kontakter. Och så känner vi att vi är en del i ett nätverk där vi kan dela med oss av erfarenheter och möjligheter. Det ger en styrka som man inte har på egen hand. Adriana Zonari, Brunslövs mejeri, vinnare av Gastronomiska Matverk 2014 SMAKA PÅ SKÅNE 23

Skåne en stark kulinarisk region

Skåne en stark kulinarisk region Program till höstens temadag med Knytkalas: Skåne en stark kulinarisk region Välkommen till en dag med smak av kunskap, inspiration, möten och god mat! Vad kännetecknar en kulinarisk frontregion? Hur kan

Läs mer

Smaka på Skåne stora events

Smaka på Skåne stora events Smaka på Skåne stora events Hållbara Gastronomiska Regioner Linköping 2-3 september 2013 Jannie S. Vestergaard verksamhetsledare Smaka på Skåne tel. 0727-348544 e-mail: jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Matriket Österbotten, 27 september 2010 Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

Partner i Livsmedelsakademin

Partner i Livsmedelsakademin Partner i Livsmedelsakademin 2 Detta ingår i partnerskapet Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom mat, dryck och måltid. Vi är

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt?

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? Sverige det nya matlandet En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? 2 Sverige det främsta matlandet i Europa Sverige är i dag kanske inte det första landet

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Övergripande positionering och kommunikationsplattform 1.0 En gemensam plattform Ett inspirerande styrverktyg för kommunikation: Styra innehåll, verktyg och, partners, kanaler.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Bilaga 2 Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera innehållet i detta dokument. Slutlig version publiceras senast 2014-04-14. Skånes Matfestival är en unik

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011

Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011 Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011 Christina Nordin Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

vårt mat r i k e

vårt mat r i k e vårt mat r i ke 2008-2009 Restauranger vill använda närproducerade och ekologiska råvaror men har svårt att hitta leverantörer Livsmedelsproduktion är traditionellt en av huvudnäringarna i Skåne och runt

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Databas/webbportal Under hösten har det funnits möjlighet för er samarbetspartners att testa systemet www.lokalmat2010.se för att i tidigt skede

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet Helhetssyn och samverkan Kronjuvelen i matlandet Mål Bättre hälsa Bättre miljö Bättre matupplevelser Attraktivare turistregion 1000 nya jobb på landsbygden Medel helhetssyn och samverkan En folkbildningsresa

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp

Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp Minskad överproduktion i storköken Projektet handlar om att höja kompetensen inom storkök. Målet är att upprätta en struktur för kunskapsöverföring

Läs mer

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan

Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Livslångt Lärande Längs Livsmedelskedjan Mål Skapa en fungerande kedja för Samverkan mellan livsmedelskedjans aktörer Rörlighet på arbetsmarknaden Möjligheter till livslång utveckling och karriär Jämställdhet

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt

Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt Projektberättelse januari-april 2011 Vellinge 2011-06-09 Leaderprojekt Söderslättsmärkt Webbsidan/Beställningssystemet Vi börjar nu få klart den publika webbsidan www.soderslattsmat.se samt beställningssystemet.

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Närproducerat Ystad-Österlen Det här är kort en sammanfattning

Läs mer

Skåne en stark kulinarisk region

Skåne en stark kulinarisk region Skåne en stark kulinarisk region 2 Skåne en stark kulinarisk region Inledning Skåne har sedan länge varit ansedd som en stark kulinarisk region i Sverige. Men det går inte att leva på gamla traditioner

Läs mer

Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014

Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014 1(5) 2014-01-21 Enheten för handel och marknad Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014 Leif Denneberg, Jordbruksverket Leif hälsade alla välkomna till seminariet som var

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Smakplats Skåne / Smakstart Journalnummer: 2010-1606 Namn på länsstyrelse

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige

Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Minicards - Din leverantör av turistinformation Shopping, natur och mat präglar turismen i Sverige Varför är Sverige ett så populärt resmål idag för turister och besökare? Shoppingupplevelser, naturen

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion.

Projektet består av fem delar som speglar hela värdekedjan från jord och odling till bakning, matlagning och konsumtion. VÅRT ÄLSKADE BRÖD Ett projekt för ekologisk odling av kultursorter av vete, råg, havre och korn. Ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Hälsosamma bröd och mat med mycket smak. Utbildnings- och konsultföretaget

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+ Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014

Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Deltagande under Skånes Matfestival 23-25 maj 2014 Skånes Matfestival är en unik satsning med fokus på innovation, interaktivitet, mångfald och kunskapshöjande aktiviteter. En levande mötesplats för branschen

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs 2 Cutting Edge - and Salad Med SallaCarte har du tillgång till marknadens bredaste sortiment av färska skurna frukter och grönsaker. Allt för att göra din vardag

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN

SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN SAMMANFATTNING: FÖRSTUDIE SMAKDESTINATION HÖGA KUSTEN HÖGA KUSTENS ERBJUDANDE Höga Kusten har alla förutsättningar att bli en smakdestination. Genom att lyfta fram sina unika smaker och de tillgångar

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

matregionen Sörmland tillsammans

matregionen Sörmland tillsammans Våren 2015 Vi utvecklar och profilerar matregionen Sörmland tillsammans Innehåll 2. Tillsammans mot framtiden 3. Vision och verksamhetsområden 4. Övergripande mål 6. Arbetsmodell Tusen små steg 7. Bra-lägen

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Deltagarnivåer under Skånes Matfestival, 22-24 maj 2015

Deltagarnivåer under Skånes Matfestival, 22-24 maj 2015 Deltagarnivåer under Skånes Matfestival, 22-24 maj 2015 Skånes Matfestival är en unik satsning med fokus på innovation, interaktivitet, mångfald och kunskap. En levande mötesplats för branschen och en

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län

De gröna näringarnas framtid i Kalmar län April 2014 De gröna näringarnas framtid i Kalmar län Fyra delstudier: Attityder, strukturer och omgivning Innovation i de gröna näringarna Möjligheterna för livsmedelsproduktion 2030 Energi och klimat

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer