Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv"

Transkript

1 Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

2 Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan mellan Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Uppsala län. Ett stort projekt där olika regelverk och arbetskulturer har flätats samman till en framgångsrik och hållbar plattform som förhoppningsvis kommer att leda till fler projekt i framtiden. UTCED är ett stort, omfattande och unikt projekt. Fem län, fem länsstyrelser och fem resurscentra med olika organisationer skulle samarbeta. Tillsammans har vi prövat och utvecklat samverkansformer som fungerar väl i dag. Vi lever ständigt i en form av förändring. Det är både häftigt och spännande att se vad UTCED har gett och fortfarande ger för resultat. UTCED tog form våren 2007 då nationella resurser tilldelades för att främja kvinnors företagande. Uppsala, Västmanland, Östergötland och Södermanland län bjöds in till Örebro och tillsammans utarbetade vi UTCED som startade i januari Målbilden är att arbeta fram till UTCED ligger helt rätt i tiden med satsningen på kvinnors företagande. Ämnet är hett och vi kan redan nu se tydliga effekter och resultat. Samarbetet över länsgränserna har gett synergi-vinster och när vi testar modeller och metoder så drar vi nytta av varandras erfarenheter. Ingela Pihl 2

3 Innehåll Projektet som har gett många goda effekter s 2 Stärker kvinnors entreprenörskap och arbetsliv s 4 Kvinnligt mathantverk s 6 Metod: Affärsnätverk för sylthantverkare Södermanlands län Våga ta steget till eget! s 8 Metod: Uppsökande verksamhet och tematräffar Östergötlands län Affärsrådgivning på lika villkor s 10 Metod: Processinriktad workshop med inriktning på genus Örebro län Mångfald inom omsorgen s 12 Metod: Mentorskap Östergötlands län Karin Tilly Nu har vi bildat en framtidsgrupp som arbetar för att UTCED även i fortsättningen ska bli en plattform och nav för utveckling av kvinnors företagande i de fem länen. Vi vill få företagare såväl kvinnor som män, företagarorganisationer och ansvariga myndigheter nyfikna på UTCED som metod. Vi vill sprida vår kunskap och våra erfarenheter över länsgränserna till alla dem som vill vara med och utveckla kvinnors företagande och sysselsättning. Tack vare UTCED har vi i dag stora och breda kontakter med olika flöden och funktioner. UTCED är en upparbetad plattform för kommande samarbeten och projekt då allt redan finns. Vi hoppas att boken ska inspirera till många nya satsningar på kvinnors företagande. Satsningar som bidrar till en hållbar tillväxt och ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i våra fem län. Karin Tilly, ordförande UTCED:s styrgrupp Ingela Pihl, projektledare UTCED Kvinna Satsa Nu! s 14 Metod: Traditionella och icke traditionella starta eget aktiviteter i samverkan Uppsala län Vision Dubai 2009 s 16 Metod: Affärsnätverk för kvinnliga formgivare Södermanlands län Ta Plats!-akademien s 18 Metod: Den egna utarbetade metoden Ta Plats!-akademien Västmanlands län Från ord till handling s 20 Metod: Samarbets- och kontaktskapande mellan kommunen och företagande kvinnor Uppsala län Örebro Läns Dolda Entreprenörer s 22 Metod: Nya mötesplatser, storytelling samt workshops kring utveckling av deltagarnas affärsidéer Örebro län Nätverkskonferens s 24 Metod: Deltagande personer utgör programmet/nätverkande Västmanlands län UTCED mot framtiden s 26

4 UTCED stärker kvinnors entreprenörskap och arbetsliv Kvinnors företagande är relativt osynligt men faktum är att en tredjedel av alla nya företag i Sverige startas av kvinnor. Under en tioårsperiod har nyföretagandet bland kvinnor ökat från 27 till 35 procent. Det sägs att kvinnor startar eget för att undvika arbetslöshet. Det är inte sant. Det viktigaste motivet för kvinnor att ta steget till eget är att förverkliga sina idéer. Näst vanligast är att få arbeta självständigt. UTCED står på två ben: Mobilisering och Affärsutveckling Syftet är att stärka kvinnors entreprenörskap och arbetsliv genom samverkan för ökad tillväxt i regionen. Mobilisering att verka för jämställda villkor och kompetensutveckling för entreprenörskap och arbetsliv genom resurscentra. Affärsutveckling att främja och stödja kvinnors företagande genom affärs- och innovationsutveckling. UTCED:s mål är att: Andelen kvinnor som startar företag ska öka från dagens nivå till 40 procent i respektive län. Andelen företag som drivs av kvinnor växer. En större andel av de kvinnor som driver företag gör det på heltid. Undanskaffa strukturella hinder för kvinnor att starta och driva företag. Stärka kunskaper om kvinnor och mäns villkor i samhället. Exempel på aktivteter Aktiviteter/delprojekt i länen affärsutveckling och mobilisering. Kompetensutveckling bland stödaktörer, rådgivare med flera. Mötesplatser och erfarenhetsutbyten. Informationsinsatser framtagning och spridning, attityder och förebilder. Vad har UTCED uppnått hittills? Februari delprojekt deltagare 110 nya företag 82 nya arbetstillfällen Budget och finansiering Mobilisering total budget cirka 30 miljoner kronor. Finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket genom Nationella programmet för utveckling av resurscentra och 22 offentliga aktörer från länen. Affärsutveckling total budget cirka 46 miljoner kronor. Finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket genom programmet Främja kvinnors företagande samt Länsstyrelserna i medverkande län. 4

5 C UPPSALA LÄN U VÄSTMANLANDS LÄN Västerås Uppsala Örebro T ÖREBRO LÄN Linköping E ÖSTERGÖTLANDS LÄN D SÖDERMANLANDS LÄN Nyköping UTCED står för länsbokstäverna i de medverkande länen. Vi har lekt med ordet och det kan även associeras med att vara utsedd. Kvinnors företagande och arbetsliv är viktigt för Sveriges näringsliv. U = Västmanland T = Örebro C = Uppsala E = Östergötland D = Södermanland I den här boken har vi valt ut tio olika projekt inom UTCED. Projekten är utsedda med tanken att ge er läsare en inblick i den bredd som UTCED erbjuder. Ni kommer märka att inom UTCED är valmöjlighterna oändliga och att projekt med helt skilda inriktningar får plats hos oss. 5

6 Monika Naess Snart ute på marknaden tack vare kunniga mathantverkare Svenska Syltningsällskapet och Bergdala Glasbruk lanserar under 2010 en exklusiv syltburk av återvunnet glas. Fotograf: Bianca Brandon-Cox

7 Hans Naess Kvinnligt mathantverk Metod: Affärsnätverk för sylthantverkare Projektägare: Svenska syltningssällskapet ek för UTCED Affärsutveckling Södermanlands län Tillvägagångssätt: Skapande av en marknadsstrategi som kännetecknades av ett tydligt fokus på värdetillväxt. Strategin skulle vara långsiktig och funktionell både nationellt och internationellt. Svenska syltningsällskapet presenterade under hösten 2009 sitt varumärke och koncept Äkta sylt hos Sveriges främsta krog och krögare Mattias Dahlgren matbar i Stockholm för landets samlade matjournalister. Syfte: Syftet var att höja värdet på företagarnas produkter. Målgrupp: Medlemmar i Svenska syltningssällskapet. Projektperiod: April 2009 november 2009 Antal deltagare: 16 + Samverkan med marknadsförare och designers. Kommunikationsnätverk via Internet. Den korta projekttiden = fokusering. Den korta projekttiden. Tips till andra: Kontakta någon i affärsnätverket, se hemsidan. För mer information: Fakta Att synliggöra en unik kvalitet på marknaden var syftet med projekt Kvinnligt mathantverk och tack vare projektet är nu Äkta sylt på väg ut på marknaden och produkten har även presenterats på Sveriges främsta krog. Bakom projektet ligger Svenska syltningssällskapet och deras tanke var att höja värdet på företagarnas produkter samt att lyfta fram och synliggöra branschen. Mathantverket lever ständigt under omständigheter där de tvingas slåss mot större aktörer på marknaden, vilka gör vad de kan för att stjäla hantverkets värden. Det gäller att bli bra på att vara liten och skapa en hållbar utveckling, säger Hans Naess, projektledare. Man har kört stenhårt under en kort period och det har gett deltagarna ett redskap och fokuspunkt för sin äkta sylt. I dag är de stolta hantverkare som är skickliga på det de gör. Projektet har lett till att stärka nätverket. Vi ville ta makten över den äkta sylten och i och med projektet har vi kunnat utveckla de redskap som gör detta möjligt. En strategi som bygger på de värden som viktiga, säger Hans. 90 procent av Sveriges företag är småföretagare och det gäller plocka fram dessa i strålkastarljuset. En stor del av företagande ligger i att vara social, skapa något meningsfullt och att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna fortsätta med det man uppskattar. Många av företagarna i projektet ägnar hela dagarna åt att producera något professionellt och de för en ständig fight för att synliggöra den kvalitet de producerar. Därför var Kvinnligt mathantverk en riktig utmaning. 16 företagare deltog i projektet och Monika Naess var en av dem. Det har varit hektiskt och intensivt men det vi har åstadkommit hade vi aldrig kunnat göra så snabbt utan projektet. Det har gett oss en tydlig gemensam identitet som stärker oss mathantverkare. Nu ska vi ta tillvara på det här och fortsätta arbeta för att få ut vår produkt på marknaden, säger Monika. Inför landets samlade matjournalister har Äkta sylt presenterats hos krögare Mattias Dahlgren. I Paris var intresset stort och produkten beskrevs som spännande, fräsch och med hög kvalité. Vi har byggt mycket på kort tid och det är vi stolta över. Nu väntar hårt arbete för att nå ut och det långsiktiga arbetet har bara börjat. Äkta sylt har de senaste månaderna lanserats i Bryssel, Paris och är på väg till Tokyo. Fotograf: Bianca Brandon-Cox 7

8 Fakta Våga ta steget till eget! Metod: Uppsökande verksamhet och tematräffar Projektägare: Nyföretagarcentrum Linköping UTCED Affärsutveckling Östergötlands län Tillvägagångssätt: Uppsökande verksamhet bland nuvarande och tidigare Ung Företagsamhets (UF) deltagande kvinnor samt bland andra unga kvinnor som vände sig till NyföretagarCentrum för rådgivning. Tematräffar och anpassad information. Syfte: Inspirera och stimulera fler unga UF tjejer/kvinnor, stärka kvinnorna i att våga/vilja gå vidare/att starta företag. Målgrupp: Unga Kvinnor som testat företagande via UF-organisationen, eller andra unga kvinnor, med intresse för företagande. Unga kvinnor som vill starta eller ta över, alt. som kan tänka sig att starta företag. Projektperiod: Januari 2009 November 2009 Antal deltagare: 8 personer + 1 deltagare har startat företag under perioden. Ökat självförtroende, nätverk, idéutveckling, ökad kunskap, kännedom om vart man vänder sig. Alltför kort tid i gruppen som coachades juni november. Stor privat rörlighet efter studentexamen bl.a. studier på andra orter. Tips till andra: Börja under vårterminen med att samla den grupp som ska coachas så att det blir lättare att fortsätta efter sommaren. För mer information: Margareta Paulsson, En del projekt kan krystas fram, men så finns det projekt som är ett behov. Exakt så kände Margareta Paulsson på NyföretagarCentrum i Linköping. Det var också därför projektet Våga ta steget till eget växte fram. Målet var att fånga upp drivande och taggade tjejer som drivit UF-företag (Ung Företagsamhet) men sedan av någon outgrundlig anledning försvunnit som entreprenörer och istället låtit killarna kliva fram. Jag undrade vart de här tjejerna tog vägen när deras UF-företag var avslutat, säger Margareta. Tillsammans med UF startade NyföretagarCentrum projektet som skulle få unga kvinnor i åldern 18 till 25 år att lära sig mer om eget företagande och fram för allt att våga ta chansen och testa sina idéer. Vi fångade upp tjejer som arbetade med sina UF-företag men också tjejer som vi vet var drivande för några år sedan. Vi bjöd in till inspirationsträffar och även om det har varit kort tid för att nå ett jätteresultat så är vi nöjda med slutresultatet. Under projektets gång, från våren till hösten 2009, har sju tjejer varit engagerade från början till slut. Det är en svår målgrupp att nå, då de är i en speciell fas i livet, och därför blev Våga ta steget till eget en processinriktad aktivitet som fylldes av ett utbud utifrån deltagarnas behov. En av de deltagande var Elin Ledskog som har startat eget både som modell och med ett matleveransföretag. Det gav jättemycket och vi fick många kontakter med näringslivet och myndigheter. Träffarna fick mig att våga ta steget att starta eget. Det jag kommer ihåg som riktigt bra och konkreta tips var dem vi fick från en bokföringskonsult och även från Skattverket, säger Elin. Margareta Paulsson Våga ta steget till eget blev ett lyckat projekt i Linköping. Beskrivningar som vågar mer, mer medveten och kontaktnät framkom i utvärderingen. Det hela handlade om att möta tjejerna från UF, visa dem vad som finns och ge dem ingångar och kontakter samt mental och praktisk förberedelse för att starta eget. Det tycker jag att vi lyckades med och vi gav så mycket som möjligt under den korta tiden. Jag upplever att tjejerna tog tillfället i akt utifrån de premisser som gällde. Det handlar inte om att få dem att starta företag på en gång, utan att ge dem kunskap om vilka fler möjligheter som finns utöver att vara anställd, säger Margareta. 8

9 Deltagare som vågar mer Bilderna tillhör Ung Företagsamhet Bästa UF-företaget i Sverige 2009 Just in Case UF. Isabelle från Just in Case UF som blev Bästa UF-företag i Sverige 2009 med sin idé, ett första hjälpen-kit i fickformat inriktat på hjärt- och lungräddning.

10 Affärsrådgivning på lika villkor en viktig fråga att hålla vid liv Johan Olander är företagsrådgivare på Swedbank och varje dag tar han beslut om bland annat nystartade företag ska beviljas lån eller inte.

11 Affärsrådgivning på lika villkor Metod: Processinriktad workshop med inriktning på genus Projektägare: Regionalt Resurscentrum Örebro län UTCED Mobilisering Örebro län Tillvägagångssätt: Uppsökande verksamhet gentemot chefer i affärsrådgivande organisationer för att förankra genomförandet av workshop i respektive organisation. I nästa steg workshops med grupper av affärsrådgivare i syfte att diskutera och medvetandegöra risker och nackdelar med egenskapsbärande kategoriseringar. Filmer med intervjuade företagande kvinnor utgör diskussionsunderlag och har också producerats inom ramen för projektet. Syfte: Affärsrådgivare ska få en ökad medvetenhet om genus- och jämställdhetsfrågor för att bli bättre på att bedöma affärsidéer och de blivande företagarnas förmågor, attityder och egenskaper oavsett t ex. könstillhörighet, ålder eller etnicitet. Målgrupp: Affärsrådgivare och chefer på t ex banker och revisionsbyråer. Projektperiod: April 2009 februari 2010 Antal deltagare: ca Ökad medvetenhet inom affärsrådgivningsområdet gällande genus- och normativa strukturer som hinder för bra rådgivning. Frågan tas på större allvar efter genomförd workshop och först då inser organisationerna sitt behov till fullo att de skulle ha sänt hela personalen. Tips till andra: Genom att ta upp den konkreta frågan om affärsmässiga konsekvenser av beslut fattade på ibland felaktiga grunder får workshopen ett verksamhetsnära inslag som gör den angelägen inte bara på ett socialt plan. Detta har uppskattats och är en framgångsfaktor. För mer information: (se jämställdhet) Fakta Som affärsrådgivare på bank möter du dagligen kunder som söker rådgivning. Då gäller det att bemöta både män och kvinnor på lika villkor. Därför fick anställda på Swedbank i Örebro diskutera hur de värderar olika egenskaper. Johan Olander är företagsrådgivare på Swedbank och varje dag tar han beslut om bland annat nystartade företag ska beviljas lån eller inte. Johan har en viktig roll för alla nystartade och som kund gäller det att man känner sig sedd och tagen på allvar när man presenterar sin företagsidé. Därför fick Johan och hans kollegor delta på ett seminarium kring hur de tänker och värderar när de möter sina kunder och fram för allt att de ska bemöta män och kvinnor på lika villkor. Det var väldigt spännande att diskutera hur vi tänker och värderar och viktigt att sedan fortsätta att hålla diskussionen levande, säger Johan. I projektet Affärsrådgivning på lika villkor fick deltagarna se tre filmer där tre företagande kvinnor fick presentera sig. Utifrån det fick sedan gruppen diskutera de tre olika fallen och hur de såg på individerna. Både Johan och hans chef Åza Zastell tycker att seminariet gav dem nyttiga reflektioner och vad de ska tänka på i sitt arbete. Det är inte alltid den som presenterar sin affärsidé bäst som har de bästa förutsättningarna. Det gäller att vi rådgivare ställer de rätta frågorna till kunden och att vi inte delar in män och kvinnor i olika fack, säger Åza. Under sin seminariedag fick de anställda även ta ställning till om vissa egenskaper uppfattas som traditionellt manliga respektive kvinnliga. Det resulterade i att många hårda egenskaper som till exempel riskbenägen, tävlingsinriktad och självförtroende Åza Zastell ansågs vara manliga. Kvinnorna fick ord som lyssnare, ödmjuk och flexibel. Med det ser vi ju att det var viktigt för oss att ta den här tiden och diskutera fokuserat kring frågan, säger Johan. Seminariet väckte tankar och de anställda vill nu hålla frågan levande. Därför har vi sparat de anteckningar som gjordes. Det är väldigt viktigt hur vi bemöter våra kunder och de som var mest kritiska till kursen var nog också de som fick mest med sig hem, säger Åza. 11

12 Fakta Mångfald inom omsorgen Metod: Mentorskap Projektägare: Idea Resurs UTCED Mobilisering Östergötlands län Tillvägagångssätt: Adepter som följt mentorer vid dess ordinarie arbete. Träff i storgrupp. Gemensamma träffar där frågor kring kultur och integration diskuterats. Syfte: Integration och bidra till att adepterna etablera sig på arbetsmarknaden (sysselsättning). Målgrupp: Kvinnor med invandrarbakgrund och med utbildning eller erfarenhet från omsorg/vård. Projektperiod: April 2009 Januari 2010 (Genomförande okt dec 2009) Antal deltagare: 14 personer, varav 6 personer i samverkansgrupp + Lett till deltagare har fått anställning, samverkan med Arbetsförmedling, skola, näringsliv och kommun. Svårt att rekrytera adepter vid uppstarten, bl.a. eftersom försvårande ersättningsregler för deltagare finns. Tips till andra: Se till att skapa samverkan med speciellt skola och näringsliv. Avsätt gott om tid i inledningsfasen för rekrytering av deltagare. Sätt er in i ersättningsregler kring studie/praktik/a-kassa. För mer information: Agneta Larsson, Ofta är det tufft för invandrarkvinnor att komma in på arbetsmarknaden. Många invandrarkvinnor i Motala utbildar sig inom vården men får inte in foten i arbetslivet. För att minska dessa svårigheter startade man i Motala, ett Mentorsprojekt inom Idea Resurs. Projektet har lett till att det har blivit enklare för de deltagande kvinnorna att skapa kontakter och få arbetslivserfarenhet. Svårigheten med att få jobb kan ha kulturell förklaring men också bero på språksvårigheter. Idea Resurs i Motala ville hitta ett sätt att få med fler invandrarkvinnor i sina aktiviteter. Bland annat bjöd man in Internationella kvinnoföreningen på orten. I Motala finns en stor grupp med kvinnor från Burundi som gärna ville vara med, till en början deltog de genom att visa upp olika danser från sitt hemland. De här kvinnorna berättar historier med sina inhemska danser och i samband med våra träffar uppträdde de, säger Agneta Larsson, projektledare. Hösten 2009 var en första träff med kommunen, Arbetsförmedlingen och Internationella kvinnoföreningen. Mentorer och adeptrar tillfrågades och bjöds in till en informationsträff med mingel och svensk middag. Det blev tre kvinnor från Burundi och en från Irak som fick varsin mentor och erbjöds praktik inom vården. Två av dem har i dagsläget fått jobb. Under minglet och middagen hade alla möjlighet att ställa frågor till varandra och det fungerade jättebra. Vi har alla fått riva murar. Kvinnorna har varit mycket uppskattade hos både de gamla och bland personalen. Det är färgstarka deltagare i projektet med mycket att erbjuda från sina kulturer. Praktiken pågick i tre månader. Alla har varit hur nöjda som helst och alla har blivit mer öppna. Kvinnorna hoppas så klart på en förlängning och nu har de ju fina referenser att ta med sig. Projektet har varit en utmaning men har fungerat bra. Deltagare och mentorer har mötts i de olika kulturerna och på vägen lärt sig massor och nu har kvinnorna en inkörsport. Vi vill utveckla det här och ha en ny omgång. Det är tufft på arbetsmarknaden oavsett etnicitet men tack vare det här har vi gett kvinnorna självförtroende att våga gå vidare. Målet är nu att få in den här metoden redan i vårdutbildningen. Mentorsprojektet har varit guld värt och har gett ett bra resultat på kort tid. Deltagare och mentorer i projektet Mentorskap. 12

13 Vi har alla fått riva murar Agneta Larsson Mentorsprojektet har varit guld värt

14 Projektet som fick kvinnor att satsa Det var riktigt lyckade konferenser... Tommy Regnström

15 Kvinna Satsa Nu! Metod: Traditionella och icke traditionella starta eget aktiviteter i samverkan Projektägare: RESURS UPPLAND och Företagslotsen Uppsala UTCED Affärsutveckling Uppsala län Tillvägagångssätt: Två projekt med olika ägare och olika synsätt samverkar mot samma individ (deltagare). Det icke traditionella projektet erbjuder aktiviteter som möjliggör för deltagaren att bygga upp sin individuella företagarroll i relation till sin egen person och livssituation samtidigt som hon bygger upp sin faktakompetens om företagande mha av aktiviteterna i det traditionella starta eget projektet. Genomförde bl a två sommarkonferenser i länet, 2 dagar individ- och gruppstärkande aktiviteter och dag 3 fakta om företagande. Syfte: Att inspirera kvinnor till att skapa sin egen långsiktigt hållbara företagarroll utgående från sina egna individuella förutsättningar och livssituation. Målgrupp: Kvinnor som kan tänka sig eller som planerar att starta företag. Projektperiod: Mars november 2009 Antal deltagare: Nytt koncept, populärt hos deltagarna, inspirerande,kopplingen inspiration och fakta, förebilder, nätverkande, bra mix, sommarkonferenser. Samverkan mellan två projekt tar längre tid i början, kräver gott samarbete mellan två projektorganisationer. Tips till andra: Våga mixa traditionellt och icke traditionellt! För mer information: Fakta I projektet arbetade man med personliga möten där deltagarna själva bestämde utformningen. Formen bejakade egna initiativ och nätverkande. Deltagarna som var osäkra om eget företag var något att satsa på fick både goda råd och stöd av andra i liknande situationer. Vi sökte deltagare i flera olika miljöer. Bland annat via Nyföretagar- Centrum och RESURS UPPLAND ute i länet. Inspirationsseminarierna annonserades även i dagstidningen, säger Tommy Regnström, projektledare från Företagslotsen. I Uppsala län arbetade två projekt tillsammans och anordnade ett annorlunda starta eget-program med mycket gott resultat. Projektet Kvinna Satsa Nu fokuserade även på att ta fram individens egen drivkraft och lust till företagande. Bakom det lyckade projektet ligger RESURS UPPLAND och Företagslotsen. I samverkan kunde deltagarna erbjudas inspirerande seminarier och möjligheten att ta fram sina egna visioner för sitt företagande utöver mer traditionella starta eget-program. Projektsamverkan gick ut på att inspirera fler kvinnor att utveckla och hålla fast vid sin egen företagarvision. Många kvinnor vill inte identifiera sig med den traditionella företagarrollen och blir därmed sällan bekräftad av omgivningen, säger Anne Närhi, projektledare från RESURS UPPLAND. Under sommaren 2009 arrangerades två tredagarskonferenser där deltagarplatserna snabbt fylldes. Under konferenserna mixades verktyg för personlig utveckling och coachning med konkreta tips om hur det är att driva företag. Det var riktigt lyckade konferenser och sedan fortsatte vi med ett gemensamt program under hösten där bland annat professionella föreläsare deltog, säger Tommy. Upplägget var sådant att deltagarna kunde aktivera sig och diskutera sina planer med andra i samma situation. Det var en del av metodiken och det genomsyrade hela upplägget. Projektet blev lyckat och deltagarna ansåg alla i sin utvärdering att de fått ut något konkret av träffarna. De fick svar på sina frågor i och med diskussioner och Kvinna Satsa Nu har gett dem nya företagarvänner och bekräftelse i sina företagarroller. Inte minst fick vi som starta eget-rådgivare nya insikter i hur ett starta eget-program kan utformas för att stärka blivande företagare i sina roller, säger Tommy. 15

16 Vision Dubai tar oss utanför Sveriges gränser Marja Fiander Fotograf: Margareta Hornberg

17 Vision Dubai 2009 Metod: Affärsnätverk för formgivare Projektägare: FöretagSam NORA (Lokalt resurscentrum för kvinnor i Nyköping/Oxelösund) UTCED Affärsutveckling Södermanlands län Tillvägagångssätt: Bildande av affärsnätverk/grupp. Gruppen har utarbetat ett koncept för samarbete. Konceptet, of-sweden, presenterades på en webbplats samt på en mässa i Nyköping. Syfte: Utveckla ett koncept för nationella och internationella affärer. Målgrupp: Etablerade kvinnliga formgivare. Projektperiod: April 2009 november 2009 Antal deltagare: 6 + Sammansättningen av deltagarna i gruppen. Alla hade samma höga kvalité på produkterna och gedigen erfarenhet av företagande. Den korta projekttiden. Tips till andra: Kontakta någon i affärsnätverket, se hemsidan. För mer information: Fakta Vision Dubai har de senaste månaderna varit på säljresa till Dubai. Sex formgivare är nu på väg att exportera sina verk till Dubai. Projektet Vision Dubai har fått dem att förstå att möjligheterna utanför Sverige är oändliga och inte alls omöjliga. Fotograf: Margareta Hornberg I 14 år har Marja Fiander varit egen företagare. Som formgivare arbetar man oftast ensam men det har Vision Dubai ändrat på. Istället har projektet öppnat upp för nätverkande, chans till bollplank och konstruktiv kritik. Allt började egentligen för två år sedan då tankarna om att hur man skulle nå ut till rätt marknad började ta form. Medlemmar i nätverket FöretagSam NORA (nätverk för Kvinnliga företagare och företagsamma kvinnor) fick idén om att vidga sina vyer och tack vare sitt medlemskap i nätverket, som funnits i tio år, och ett välgrundat arbete beviljades medel från Länsstyrelsen med FöretagSam NORA som projektägare. Vi behövde kronor för att finansiera projektet och det fick vi också, säger Marja. Projekttiden har varit kort, från mars till november Det har dock inte varit några problem, istället har allt gjorts effektivare. Vi har haft föreläsningar om hur de lever i sina hem, vad vi ska tänka på när vi ska göra affärer i Dubai, sätta egna mål, frakt- och tullhantering och om islam. Tanken är alltså att marknadsföra sig och exportera sina hantverk till Dubai som gärna siktar högt och där det i dag finns en marknad för unika och exklusiva produkter. Grundidén i exporten är att allt hantverk som görs ska hela vägen vara miljövänligt och med rättvisa arbetsförhållanden. Därför görs allting i Sverige. Visst skulle vi kunna flytta produktionen till Kina men det vill vi inte. Att producera allt här hemma gör att det kostar mer och vi får ett närmare samarbete med producenterna. I Dubai uppskattar de miljömedvetenheten och just nu vill de bli bäst på allt. Timingen kunde därför inte vara bättre och även om man i dagsläget inte vet hur det kommer att gå har alla sex deltagare fått en enorm erfarenhet. Responsen har hittills varit enbart positiv och målet är nu att delta i mässan Index Fair 2010 i Dubai i november De sex deltagande kvinnorna skapar glaskonst, textilier, tapeter, möbler, keramik och läderhantverk. Vi tar vårt svenska/sörmländska hantverk till utlandet och förmedlar en känsla av nordisk formgivning genom våra produkter, avslutar Marja. 17

18 Fakta Ta Plats!-akademien Metod: Den egna utarbetade metoden Ta Plats!-akademien Projektägare: KvinnTätt! UTCED Affärsutveckling Västmanlands län Tillvägagångssätt: Under fyra kvällar ägnar sig deltagarna helt åt sitt företag, delar erfarenheter med andra företagare och få nya impulser. Ta Plats!-akademien innehåller teori, gruppdiskussioner, reflektioner och eget arbete. Alla som går samtliga fyra träffar får diplom. Träff 1: Genomgång av affärsplanen. Träff 2: Paketering av tjänster och produkter. Träff 3: Marknadsbearbetning. Träff 4: Att ta betalt. Syfte: Att företagarkvinnorna ska få lönsammare företag. Målgrupp: Företagarkvinnor som drivit sitt företag minst ett år och som vill ta sitt företagande ett steg längre och reflektera över frågor som utvecklar företaget. Projektperiod: April 2008 november 2009 Antal deltagare: 5 TaPlats!-akademier med totalt 28 deltagare + Ofta har soloföretagare sin affärsplan i huvudet. Här tvingas deltagarna att formulera sig sätta ord på tankarna vilket gör allt tydligare. Att få diskutera sitt företag tillsammans med andra ger nya infallsvinklar. - En nystartad företagare tillgodogör sig inte programmet. Därför startades Ta Plats!-starta eget som enbart arbetade med affärsplanen. Tips till andra: Satsa mer på att utveckla befintliga företag de är många gånger en bortglömd målgrupp men där finns ofta potential för utveckling. För mer information: Maria Bergström och Charlotte Jansson som leder Ta Plats!-akademien. Leyla Atak är egen företagare sedan -94. Hon har varit med i branschen länge och vet vad den handlar om. Trots det deltog hon i Ta Plats!-akademien. Allt för att öka företagets omsättning och tjäna bättre. Något som hon också har lyckats med. Jag hade hört talats om Ta Plats! av andra deltagare. Det är ett mycket konkret utvecklingsprogram, säger Leyla som är illustratör/ grafisk formgivare. Det är lätt att bli hemmablind men med hjälp av de fyra träffar som KvinnTätt! anordnade plus den mentor som Leyla och hennes affärspartner fick lyckades de att se med andra ögon på sitt företag. På så vis kunde de städa upp i det och bli mer ekonomiskt vinnande. Jag gick en starta eget-kurs för 16 år sedan men den gav inte så mycket, särskilt inte om man jämför med Ta Plats!. Ett exempel på det är synen på företaget och det var bra att få spjälka upp ordentligt och sedan återkoppla till ekonomin. Arbetet som egen företagare innebär att Leyla lägger ner mer än 100 procent. Det i kombination med familj kräver mycket tid och planerande och Ta Plats! har hjälpt Leyla att tänka mer strategiskt. Ta Plats handlade om att få etablerade företag att fräscha upp sitt tänk och hitta nya vägar. Vår omsättning har ökat tack vare det här, det hade inte hänt annars. Jag har bara positivt att säga om Ta Plats!-akademien och rekommenderar det helt klart till andra. En sådan här grej skulle man behöva göras vart femte år, det spelar ingen roll om du är ny eller gammal det handlar om att få distans. På de fyra träffarna fick Leyla träffa andra företagarkvinnor från alla slags branscher och det var i samband med det som en utomstående för första gången fick insyn i företaget. Deltagargruppen var liten och de två ledarna var helt olika i tänket och kunde därför komplettera varandra bra. Jag har blivit hjälpt av gruppen. Det var en liten grupp och allt skedde konfidentiellt. Vissa saker behöver man höra regelbundet oavsett om man är ny företagare eller om man har varit med ett tag. Ta Plats! har hjälpt Leyla att tänka mer som en företagare och hon börjar få en stolthet över att vara sin egen arbetsgivare. Det har varit skönt med råd och stöd från andra deltagare. Det mesta är faktiskt möjligt, avslutar Leyla. Leyla driver tillsammans med sin partner Emil företaget: atak design & media AB i Västerås. 18

19 Vår omsättning har ökat, det hade inte hänt annars. Leyla Atak Det mesta är faktiskt möjligt

20 Från ord till handling ett projekt som slog väl ut Målet var att kvinnorna ska kunna komma samman och upptäcka varandra Ingela Gullberg

21 Från ord till handling Metod: Samarbets- och kontaktskapande mellan kommunen och företagande kvinnor UTCED Affärsutveckling Uppsala län Projektägare: RESURS UPPLAND Tillvägagångssätt: Inbjudan till och innehållet i kick off möten skapades centralt men genomfördes lokalt ute i kommunerna. På kick off mötet användes open space mötesteknik för att få fram aktiviteter till handlingsplan som sedan genomfördes under projekttiden. Syfte: Att främja kontakterna mellan företagande kvinnor, kommunernas näringslivsenheter och företagande kvinnor. Målgrupp: Företagande kvinnor och kommunens tjänstemän. Projektperiod: oktober 2008 oktober 2009 Antal deltagare: Effektfullt och enkelt, underifrån perspektiv, skapar nätverk, synliggör kvinnors företagande, lätt att komma igång. Den lokala projektledargruppens sammansättning, engagemang och kompetens är avgörande för resultatet. Tips till andra: Fokusera på att få drivande projektledare lokalt, räkna med minst 6 månader till genomförande av aktiviteter, det kommer upp förslag till aktiviteter som redan pågår i någon annans regi, ha koll! För mer information: Fakta Fotograf: Jenny Steensen För att få en större förståelse för företagande kvinnor hos kommunerna gjordes satsningen Från ord till handling i Uppsala län. Det har resulterat i ett närmre samarbete med kommunen och större engagemang från båda sidor. I Knivsta och Håbo har resultatet varit bra och effekterna av projektet har gett ökade relationer och kontakter för företagarkvinnorna i kommunerna. Projektet är enkelt att ta efter och för Knivsta och Håbos del har mötena och nätverkandet gett mycket positiv effekt. Målet var att kvinnorna ska kunna komma samman och upptäcka varandra och det har det också lett till. Det här var startskottet för något stort i Håbo och vi har blivit 130 medlemmar under den här korta tiden, säger Ingela Gullberg, projektledare i just Håbo. nätverket Vilja Knivsta bildats. Knivsta ska vara en kommun där man både vill bo och arbeta och tack vare Från ord till handling har man fått igång en bättre diskussion med kommunen och det otroliga kontaktnätverket för kvinnorna har haft och kommer att ha stor betydelse. Vi hade som mål att 40 procent av Knivstas företagande kvinnor skulle delta och det lyckades vi med, säger Ann-Mari Sundgren, projektledare i Knivsta. Fotograf: Jenny Steensen Andelen som startat företag i Håbo tack vare projektet har ökat med två procent. I Knivsta har ett av resultaten varit att Många har fått komma till insikt om sin genuskompetens och att strukturerna i samhället inte är jämställda. Något som är viktigt att tänka på är att med Från ord till handling har kvinnorna fått mycket matnyttigt med sig och de har fått komma till insikt samt att alla slags företag har deltagit. Vi har tagit vara på varandras kompetenser och konkret har det gett ett synliggörande av kvinnors företagande. Kommunen har deltagit från början och vi har även arbetat över kommungränserna, säger Ingela. Vi har prioriterat det kvinnorna själva tyckte var viktigt. Tack vare projektet vet deltagarna vilka möjligheter det finns och de har varit delaktiga hela vägen. Nu känner många företagande kvinnor och kommunens tjänstemän varandra eftersom deltagarantalet har varit högt, säger Ann-Mari. 21

22 Fakta Örebro Läns Dolda Entreprenörer Metod: Nya mötesplatser, storytelling samt workshops kring utveckling av deltagarnas affärsidéer Projektägare: Cityakademin, Örebro kommun i samverkan med Spiran Kompetensutveckling UTCED Affärsutveckling Örebro län Tillvägagångssätt: Tre större invandrarföreningar har ingått i ett partnerskap för fler invandrarföretag och fler jobbaktiviteter. Projektet har sökt nya innovativa metoder och arbetssätt tillsammans med kvinnorna i en referensgrupp. Utvecklingen av metoder har skett processinriktat. Syfte: Metod- och modellutveckling för förädling av invandrarkvinnornas entreprenörskap. Projektet ska leda till att fler invandrarkvinnor kan starta företag eller få varaktigt arbete. Genom projektet ska invandrarkvinnornas ställning stärkas i näringslivet och därmed stimulera flera invandrarkvinnor till att starta eget företag. Målgrupp: Invandrarkvinnor i Örebro län som har starta-eget tankar eller innovativa visioner. Projektperiod: november 2008 december 2009 Antal deltagare: Projektet har nått minst 200 kvinnor i olika möten, miniseminarier, workshops och även individuella möten + Konstruktiv samverkan, möten och dialog mellan många olika aktörer, föreningar och deltagare. Svårt att hitta vägar runt de språksvårigheter som fanns och inga möjligheter i projektet att erbjuda denna hjälp. Tips till andra: Var noga med att informera i återkommande omgångar och säkerställa att informationen nått fram. För mer information: Synnöve Mollberg Andersson, e-post: Projektet ÖDE (Örebro läns Dolda Entreprenörer) har gett kvinnor med invandrarbakgrund möjligheten att ta tillvara på sina erfarenheter och göra dem till något som utvecklar dem både som personer och som eventuella företagare. ÖDE har haft som mål att peppa kvinnorna till att, på ett eller annat sätt, ta ett steg ut i arbetslivet. Från hösten 2008 till hösten 2009 arbetade Örebros syrianska, somaliska och kurdiska föreningar i projektet. Varje förening körde sitt eget projekt och deltagandet har gett flera av dem en knuff i rätt riktning, samt fått dem att satsa mer. Sonja Inan Kurt var en av deltagarna och mycket tack vare projektet är hon nu mitt i igångsättandet av det egna företaget EnPusselbit.se med barnpassning i fokus. Idén har funnits länge. Till en början gick jag dock med i ÖDE för att hjälpa andra kvinnor i föreningen, inte för att starta eget, säger Sonja. Sonja har en positiv inställning till ÖDE och har tack vare sitt medverkande funnit nya sidor hos sig själv med hjälp av bland annat Storytelling, en metod som det arbetades mycket med. Storytelling innebär att ta tillvara på varje individs begåvningar och det gjorde man också i projektet i form av att deltagarna fick samtala i små grupper. Hester Renouf är utvecklingskonsult och den person som höll i arbetet med storytelling. Metoden har för avsikt att hjälpa deltagarna att upptäcka starka sidor hos sig själva och tonvikten läggs på det positiva, styrkorna och önskemål i livet, säger Hester. Alla människor har något intressant att berätta och metoden går inte ut på att analysera händelser utan att istället försöka se livet som helhet och att lära någonting ur allt som har hänt. Sonja Inan Kurt Dessa kvinnor har massor av erfarenheter som ska tas omhand. Det handlar inte om att alltid passa in i mallen utan istället ta tillvara på de kunskaper man redan har. Utmaningen var att hitta inkörsportar så att arbetet skulle passa just de här grupperna. Sonja Kurt anser att hennes medverkan i ÖDE bland annat har lärt henne mycket om marknadsföring och att projektet har lockat till att starta eget, samt öppnat dörrar. Marknadsföringen var på en bra nivå och har gett mig mycket både som person och för min affärsidé. Hela projektet i sig är jag väldigt nöjd med och det känns bra att Cityakademin kontaktade föreningarna. Det här har stärkt oss, säger Sonja. Deltagarna har varit mottagliga för idéer och Sonja hoppas på fler projekt som kan stärka kvinnor att ta steget till eget. 22

23 Det här har stärkt kvinnorna Metoden har för avsikt att hjälpa deltagarna att upptäcka starka sidor hos sig själva... Hester Renouf

24 Nätverkskonferens av och med medlemmarna själva Annica Lejonberg Annsofi Tengsvall Maria Hansen

25 Nätverkskonferens Metod: Deltagande personer utgör programmet/nätverkande Projektägare: Avance.nu Tillvägagångssätt: En projektgrupp på tre personer utsågs att sy ihop konferensen och sätta ihop programmet. Medlemmar/kvinnorna tillfrågades via mejl om de ville bidra med en programpunkt, att hålla föredrag eller en workshop utifrån sin profession eller ett intresse. Alla ställde upp kostnadsfritt och såg det också som ett sätt att marknadsföra sitt företag. Syfte: Att stärka det lokala nätverket och öka de personliga kontakterna mellan kvinnorna genom att synliggöra varandras kompetenser och erfarenheter. Målgrupp: Företagarkvinnor som är medlemmar i Avance.nu. Projektperiod: Feb 2008 feb Konferensen genomfördes under en helg, fredag till söndag. Antal deltagare: 30 personer deltog i nätverkskonferensen. + Bra chans för företagarna att få presentera sina företag (vilket också blir en träning), varierat och kul program, många nya kontakter. Tajt program. Tips till andra: Ta vara på den kompetens som finns i nätverket och paketera det rätt. En nätverkskonferens kan också genomföras som en hel- eller halvdag och utifrån tema. För mer information: Kontakta Avance (www.avance.nu) Att ordna en nätverkskonferens där deltagarna själva står för alla programpunkter visade sig vara ett vinnande koncept. Nätverket Avance i Västerås gjorde konferensen till något alldeles extra. Syftet med konferensen var att utveckla det lokala nätverkandet genom en nätverkskonferens där deltagarna stod för programmet. Idén var att synliggöra varandras kompetenser och erfarenheter och att det fysiska mötet genererar personliga kontakter. Det här var ett nytt sätt att genomföra en konferens. Eftersom att deltagarna själva stod för programmet kunde vi lära av varandra, säger Annsofi Tengsvall, en av projektledarna som anordnade konferensen. Konferensen genomfördes på en konferensanläggning i närheten av Västerås och de cirka 30 deltagarna hade ett späckat schema. Hela konferenshelgen handlade om att lära, ge medlemmarna inblick i varandras företag, att nätverka och att lära känna varandra utifrån var och ens profession. UTCED Mobilisering Västmanlands län Eftersom bredden på deltagarna var stor blev också programmet varierat. På programmet stod bland annat konsten att synas, kortkurs i keramik, hudvård, en matutställning och att föredragshållarna även berättade hur de arbetar i sitt företag. Föredragen och deltagandet i workshops fick kvinnorna att hela tiden nätverka med varandra. Att lära känna varandra gör det lättare att hitta eventuella affärseller samarbetspartners. Samtidigt fick alla inblick i olika branscher och tips att använda i sitt eget företag. Det handlade om att få ta del av företagarnas affärsidéer, hur man profilerar sig och arbetar i sitt företag. Det var ett tight program, men väldigt uppskattat, säger Annica Lejonberg, projektledare. Nätverkskonferensen gav oss tid att ses och få en djupare kontakt med varandra. I och med det får man även en större inblick i varandras företagande, säger Maria Hansen, projektledare. Utvärderingen var positiv. Alla deltagare fick med sig någonting av helgen tack vare variationen. Det är ganska ovanligt att medlemmarna står för ett helt arrangemang. Oftast bjuds föreläsare utifrån in, men att arbeta på det här viset gör att man kan ta tillvara på de resurser som redan finns i nätverket. Konferensen gick ut på att nätverka och synliggöra kompetenser och erfarenheter. Många av våra medlemmar har hittat ett affärsmässigt samarbete och även flera vänner genom konferensen, avslutar Annsofi. 25Fakta

26 UTCED mot framtiden Verksamheten inom UTCED består av flera delar där några syftar till att direkt kunna fånga upp och planera för framtida utbyten och samarbeten. Inom dessa satsningar återfinns bland annat tre olika arbetsgrupper. Sammankallande Anna Bergdahl Länsstyrelsen i Östergötlands län Internationella gruppen Arbetar för att kartlägga de tidigare erfarenheterna och de möjligheter som finns inom UTCED:s län för att i framtiden kunna leda till internationellt utbyte. Tanken är hur vi ska kunna ta UTCED ut i världen och hur världen skall kunna tas till UTCED. Genom UTCED har vi i östra Mellansverige en gemensam plattform. Den potentialen och möjligheten finns även internationellt. Vi har bra exempel att dela med oss av tack vare UTCED men också en chans att få ny input av att samarbeta utanför landsgränserna. Det är ett sätt att få ny inspiration. Man måste ha ett öppet sinne, och vi har med den inställningen i ett internationellt samarbete chansen att hitta mycket nytt. Den är ett sätt att förstärka och utveckla arbetet med de här frågorna. Det finns stora möjligheter för UTCED som vi kommer att vara öppna för. Sammankallande Åsa Jern Lokalt Resurscentrum i Uppsala Nätverksmotorerna Många inom UTCED arbetar med projekt eller verksamheter som finns knutna till branscherna besöksnäring, wellness eller livsmedel. Nätverksmotorerna är ett antal personer från dessa verksamheter, privat eller offentlig näring. Gruppen arbetar för att försöka ta vara på det som sker inom UTCED genom att knyta samman de tre områdena. Vi nätverksmotorer har många möjligheter som vi vill arbeta vidare med samt ta tillvara på all den erfarenhet och alla de kontakter som skapats. UTCED är stort men också aktivt och det är en styrka att vara med i ett projekt som är fyllt med kompetens och erfarenheter. Ett lyckat projekt är något som lever vidare och vi nätverksmotorer ser det som en chans att vara med och utveckla det engagemang som finns. Genom UTCED kan vi skapa mötesplatser och det är en utmaning att se om det går att få en affärsnytta utifrån ett sådant här projekt. Sverige och vi är globala och en samverkan mellan branscher och regioner via UTCED ger en fantastisk chans att synliggöra vårt land och våra regioner. Deltagare Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Framtidsgruppen Uppgiften för framtidsgruppen är att dra erfarenheter av det vi gjort via UTCED, ta in det i ordinarie verksamhet hos olika aktörer och länens tillväxtarbete. De ansvarar också för hur UTCED ska arbeta vidare och diskutera vad som ska eller kan göras gemensamt inom temat kvinnors företagande och sysselsättning. Nu har UTCED hållit på i tre år och det är dags att dra nytta av det vi lärt oss under den här tiden. På så vis kan vi få ut ännu mer av UTCED som projekt. UTCED är något bra, ett bra samarbete som vi bör hålla fast vid. En diskussion förs löpande på vilket sätt UTCED är bra för den lokala och regionala utvecklingen. Det vi dock måste bli ännu bättre på är att samarbeta över länsgränserna. Istället för att det finns liknande projekt i varje län bör vi slå ihop dessa till ett och samarbeta. Syftet är att arbeta mer innehållsrikt och inte bara inom länet. Vi hoppas även att vi kommer att fortsätta med de båda spåren, affärsutveckling och mobilisering, och fördjupa oss i dessa. 26

27 Det är en process EU-kommissionen har lyft fram följeforskningsinsatser framför traditionell utvärdering för att understödja erfarenhetsspridning och projektutförande under projekttiden. Följeforskaren agerar som ett bollplank och ger löpande synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet. Uppföljningen sker fortlöpande från projektets start till mål, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål. Det som är unikt med UTCED är att fem län samverkar. Samarbetet ska ge ett mervärde och en större sammantagen effekt av projektets två ben: mobilisering och affärsutveckling. Tillsammans blir UTCED synligare och får bättre genomslag. Som följeforskare anser jag att mycket redan gjorts men tanken är nu att gå vidare så att UTCED blir en ännu kraftfullare aktör för jämställt företagande i Östra Mellansverige. Detta är en tidskrävande process och i nästa fas höjer UTCED ribban. Nu gäller det för projektet att följa spåret och bygga vidare på vad som uppnåtts och att fokusera på större samverkansprojekt över länsgränserna. Förhoppningen är även att affärsnätverk ska bildas över länsgränserna. Om UTCED ska bli en kraft i det regionala tillväxtarbetet måste de ordinarie företagsfrämjande aktörerna aktivt vara med. Att få dem delaktiga i jämställdhetsarbetet är viktigt. Karin Lundqvist, FBA Holding AB Projekt UTCED:s följeforskare 27

28 Projektledare: Länssamordnarna inom UTCED Mer information hittar du på Fotograf: Terése Andersson, Formgivning: Sofia Arntell, Text: Maria Eremo, Tryck: Danagårds Grafiska FLERLÄNSSAMVERKAN FÖR KVINNORS FÖRETAGANDE OCH ARBETSLIV

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231

Norrbottens län. Projektägare: Övertorneå kommun Kontaktperson: Eva Juntti Berggren Projektperiod: 080101 081231 Norrbottens län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Norrbottens län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna.

Nyföretagarcentrum. Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Nyföretagarcentrum Haparanda stad har sedan 2001 bedrivit ett projekt där d r nyföretagande var en del av de genomförda aktiviteterna. Det projektet har skapat 230 nya företag f och 300 nya arbetstillfällen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Goda exempel och inspiration från landsbygdsprojekt och aktiviteter

Goda exempel och inspiration från landsbygdsprojekt och aktiviteter R E S U R S C E N T R A F Ö R K V I N N O R I S V E R I G E Goda exempel och inspiration från landsbygdsprojekt och aktiviteter September 2012 www.winnet.se Quadruple Helix Central Baltic Quadruple är

Läs mer

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne

Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Slutrapport Entreprenörskapshöjande insatser och samverkan inför införandet av mödrahälsovården som kundvalsområde inom Hälsoval Skåne Bakgrund Det sker stora strukturförändringar i Skåne inom i stort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist,

1 (6) Utfärdare, telefon Datum Utgåva Reg nr. Marie Ahlqvist, 1 (6) Mottagare LEGS Projektledare: via Madeleine Söderstedt Östsam: Joakim Kärnborg Nutek: Conny Olander Caréne Andersson, Anders Bengtson, Pernilla Fogelklou, Roland Johansson, Marianne Hellman, Margrit

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer