Uppföljning ST veckor På senaste styrelsemötet efterfrågades en uppföljning av ST veckorna. Ta del av bifogad PM Hårda fakta om ST veckorna 2008!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning ST veckor På senaste styrelsemötet efterfrågades en uppföljning av ST veckorna. Ta del av bifogad PM Hårda fakta om ST veckorna 2008!"

Transkript

1 ST Margareta Bäck Till Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter ersättare och revisorer VECKOBREV Vecka 51 Råd till förtroendevalda och medlemmar Efter nyår kommer de första konsekvenserna av förändringarna av Lagen om allmän försäkring att inträffa. Framförallt berörs de som varit långtidssjukskrivna längre är 180 dagar. På st.org (förtroendevaldasidorna) finns beskrivet förändringarna i lagen samt råd och dåd till STs medlemmar och förtroendevalda. Uppföljning ST veckor På senaste styrelsemötet efterfrågades en uppföljning av ST veckorna. Ta del av bifogad PM Hårda fakta om ST veckorna 2008! ST kommenterar Försäkringskassans underskott Regeringen måste skjuta till pengar så att Försäkringskassan kan återgå till en normal servicenivå med korta handläggningstider. Detta framför Annette Carnhede i ett pressmeddelande den 19 december. Hon säger detta mot bakgrund av Curt Malmborgs (avgående gd) bedömning att Försäkringskassan behöver ett extra tillskott på 500 miljoner kronor år Vi får inte glömma att när Försäkringskassan står utan pengar är det ytterst de svagaste i samhället som drabbas. Vi ska inte låta ytterligare en generaldirektör få ett omöjligt uppdrag. Den nya måste få bättre förutsättningar att tillsammans med personalen och dess företrädare få de villkor som krävs för att de ska kunna ge den service som krävs till medborgarna och få använda den kompetens de besitter för medborgarnas bästa. Unga chefer vill bort från statliga jobb Staten lider brist på yngre chefer men de som redan arbetar där längtar bort. Mer än hälften skulle hellre ha en privat arbetsgivare. Det visar ST i undersökning och DN Ekonomi tar upp det i en stor artikel den 18 december. STs pressmeddelande i samma fråga publicerades den 19 december. Green Cargo varslar 400 anställda Björn T Johansson utgår ifrån att även ST-medlemmar drabbas. (www.stpress.se 18 december) 1

2 TCO och LO till regeringen: Inför en utförsäkringsspärr i sjukförsäkringen. Enligt de nya sjukskrivningsreglerna som beslutades i somras riskerar cirka personer att mista sin sjukpenning efter nyår. TCO och LO föreslår att regeringen omgående inför en utförsäkringsspärr i sjukförsäkringen. LO och TCO oroas över att varken regeringen eller Försäkringskassan säger sig veta vilka konsekvenserna av de nya sjukskrivningsreglerna kommer att bli. Den förslagna utförsäkringsspärren bör nu enligt LO och TCO konstrueras så att ingen person ska kunna utförsäkras med mindre än att arbetsgivaren tydligt kan visa att de rehabiliteringsinsatser som krävs för återgång till arbete också har erbjudits den enskilde. Rehabiliteringsinsatser kan vara såväl en medicinsk som en arbetslivsinriktad rehabilitering. Utförsäkringsspärren bör gälla tills det med säkerhet har fastställts att den sjukskrivne fått erbjudande om en rimlig rehabilitering. (Pressmeddelande TCO 19 december. Läs hela pressmeddelandet på Styra och ställa förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) Kommissionen, under ledning av Yvonne Gustafsson, har haft i uppdrag att göra en översyn av samtliga myndigheter som lyder under regeringen. Översynen har resulterat i att det statliga åtagandet ska renodlas och en lång rad förslag till fortsatt utredning. Bland annat föreslår kommissionen att det krävs en ny lag för regeringens styrning av myndigheterna, Länsstyrelsernas ska få en förstärkt tillsynsroll, regional myndighetsstruktur inom ett och samma område ska avskaffas (till exempel de länsvisa Polismyndigheterna) och ersättas av en gemensam myndighet. Vidare föreslår kommissionen en gemensam värdegrund för hela statsförvaltningens anställda, samt slutligen konkurrensutsättning av statsförvaltningen. Regeringen tillsatte utredningskommittén i december Arbetet har bedrivits i kontakt med bland annat Ansvarskommittén, Grundlagsutredningen och Styrutredningen. ST har kommenterat förslagen i utredningen i pressmeddelande Statlig kommission i otakt den 15 december, samma dag som Yvonne Gustafsson överlämnade sina förslag till Mats Odell. Saxat ur pressmeddelandet: Kommissionens principiella utgångspunkter för den statliga förvaltningen är mycket bra. Exempelvis att den ska ha en tydlig medborgarfokus, vara öppen och tillgänglig och vila på att samtliga dess anställda har en gemensam värdegrund. Men samtidigt är kommissionen i otakt med sina egna goda principer. Exempelvis när kommissionen å ena sidan konstaterar att frågan om det statliga åtagandet är en politisk fråga som ska avgöras av regeringen. Å andra sidan föreslår kommissionen att regeringen ska bjuda in privata aktörer att lämna förslag på att driva statliga verksamheter genom så kallad utmaningsrätt. Läs hela pressmeddelandet på STs hemsida! Analys av framväxten av och effekten av kompletterande sjukvårdsförsäkringar TCO-styrelsen har beslutat att ge TCO-kansliet i uppdrag att påbörja en analys av framväxten och effekten av kompletterande sjukvårdsförsäkringar. ST har anmält Karin Morild att ingå i den arbetsgrupp som ska inleda diskussionerna i frågan. Arbetet startar efter nyår. Former och ambitionsnivå för fortsatt arbete avgörs efter den första avstämningen. Unionen har startat sin avtalsrörelse 2010 Medlemmar och förtroendevalda i Unionen har fått möjlighet att påverka den plattform Unionens förhandlare ska utgå från vid förhandlingsborden under våren Under december skickas en enkät ut för att ta reda på vad medlemmarna tycker. Alla förtroendevalda 2

3 kommer också att få svara på frågor om hur avtalen fungerat. På regionråden under våren diskuteras alla synpunkter och förslag, varefter inriktningen på de krav som ska ställas i avtalsrörelsen monteras ihop. Plattformen som förhandlarna ska utgå ifrån ska vara klar hösten Trendbrott nu växer förbunden SKTF-tidningen redovisar i sitt senaste nummer statistik över medlemsutvecklingen i TCOförbunden. Där framgår att de förbund som brutit den negativa trenden och nu får fler medlemmar än tidigare är Fackförbundet ST, Finansförbundet, FTF (Facket för försäkring och finans), Polisförbundet, SKTF, SLF (Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet), Tull-Kust och Unionen. (SKTF-tidningen nr 20, 12 december 2008) Ny ordförande i Arbetsgivarverket Landshövdingen i Skåne, Göran Tunhammar, blir ny ordförande i Arbetsgivarverket. Tunhammar var åren verkställande direktör för Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF). När SAF omvandlades till Svenskt Näringsliv fortsatte han som vd i tre år. Göran Tunhammar blev landshövding i Skåne Statliga avtal stöder arbetslinjen I Dagens Industri (DI) den 12 december bemöter generaldirektör Göran Ekström och förhandlingschef Nils Henrik Sachager, AgV, en artikel i Ledaren DI den 8 december. I artikeln den 8 december ifrågasätter DI om arbetslinjen gäller i staten. Ifrågasättandet utgår från riksrevisorns kritik av det statliga delpensionsavtalet. Enligt revisorn har avtalet troligen minskat arbetsutbudet inom den statliga sektorn. AgV framhåller att delpensionsavtalet är en väsentlig komponent i den statliga arbetslinjen. Delpensionsavtalet gör det möjligt att fortsätta att arbeta och att göra en så bra insats som möjligt i stället för att tvingas sluta arbeta därför att krafterna tryter. Parterna på det statliga avtalsområdet tecknade delpensionsavtalet som en del av uppgörelsen om det nya pensionsavtalet PA 03. I december 2005 gjorde parterna en gemensam uppföljning av avtalet. Uppföljningen visade att avtalet, efter en inledande period med vissa oklarheter om tillämpningen, har utnyttjats i huvudsak på det sätt som parterna förväntat sig. I en arbetsmiljöundersökning som SCB nyligen genomfört svarade de statsanställda i högre omfattning än andra anställda att de kan tänka sig att arbeta till 67 års ålder. Enligt statistik från Statens Pensionsverk har den verkliga pensionsåldern i staten ökat stadigt under flera års tid. Nutek övergår till Tillväxtverket Nutek, Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) ska avvecklas. I stället inrättas från och med den 1 april 2009 två nya myndigheter: Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Christina Lugnet, kommunchef i Haparanda, blir generaldirektör för Tillväxtverket. Dan Hjalmarsson, direktör på Sweco Eurofutures, blir generaldirektör för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 3

4 Utökad tillsyn över stiftelser I en proposition som den 12 februari överlämnades till riksdagen föreslår regeringen lagändringar för att bättre motverka missbruk av stiftelser, särskilt i samband med insamling av pengar. Regeringen föreslår också att länsstyrelsernas tillsyn över stiftelser ska skärpas. Idag registreras inte alla stiftelser hos länsstyrelserna. En allmän registreringsskyldighet förslås för att minska utrymmet för att använda stiftelser för ekonomiska oegentligheter. En registreringsskyldighet gör det även enklare för allmänheten att få fram uppgifter om stiftelser. Tillsynens omfattning varierar mellan länsstyrelserna. För att få till stånd en mer effektiv tillsyn föreslås att tillsynsfunktionen koncentreras till ett färre antal länsstyrelser än idag. Stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting eller som förvaltas av en statlig myndighet ska inte längre vara undantagna från fullständig tillsyn. Kommitté ska genomföra fusion Förberedelserna för Linnéuniversitet går vidare genom att regeringen har utsett en kommitté under ledning av Lars Haikola, för att förbereda och genomföra fusionen mellan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. De båda lärosätena har ansökt om att få gå samman från och med den 1 januari Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 föreslagit 60 miljoner kronor i extra medel för att planerna ska kunna realiseras. Drift av Stockholms tunnelbana en affär 35 miljarder Veolia Transport, tunnelbanans nuvarande operatör, är favorit att ro hem nästa års stora trafikupphandling, värd cirka 35 miljarder kronor. Sex internationella transportföretag, flera med statliga intressen, slåss om det åtråvärda uppdraget. De sex är 1) Veolia Transport, 2) MTR (Hongkongbaserat bolag som äger och sköter driften av all tågtrafik i Hongkong), 3) S-bahn Berlin (operatör för tunnelbanan i Berlin och dotterbolag till Deutsche Bahn som ägs av tyska staten), 4) T-banebolaget AB (nybildat av franska EuRailCo och danska DSB), 5) Stockholm Tub AB (nybildat bolag med Keolis Nordic AB och Arriva Skandinaviska som huvudägare. Keolis ägs till 46 procent av franska staten),6) Svenska Tågkompaniet/Nedrailways. Upphandlingen gäller för åtta år med option på ytterligare sex år. Veolia är en säker leverantör och med starkt varumärke. Jag skulle bli förvånad om vi inte finns med i slutstriden, vårt anbud är väl förberett efter mer än ett års arbete i en intern projektgrupp. Att köra Stockholms tunnelbana är ett prestigeprojekt, även i ett internationellt perspektiv, säger Veolias vd Thomas Wallin. Den 20 januari 2009 offentliggör SLs vd Ingemar Ziegler vem som får uppdraget. Så klimatsmart är e-fakturan E-fakturan skulle kunna kapa de miljöfarliga koldioxidutsläppen i Sverige med ton. Det är lika mycket som bilar släpper ut varje år om de kör mil. Ändå går det trögt med omställningen. Svenska företag skickar årligen ut cirka 1,4 miljarder fakturor. Endast en bråkdel av dessa skickas digitalt. Om alla företag skickade e-fakturor skulle koldioxidutsläppen minska med ton per år. (DN Ekonomi 18 december) 4

5 Fackförbundet ST Informationsenheten Katarina Nygren Hårda fakta om ST-veckorna 2008 ST-veckorna hölls vecka 40 och 42. Totalt genomfördes 164 arrangemang i Sverige. Målet var att komma upp i 200 arbetsplatsbesök. På arbetsplatsbesöken deltog en förbundsstyrelseledamot och/eller ersättare, en ombudsman från förbundskansliet och en eller flera representanter från det lokala facket. Totalt rör det sig om 11 ledamöter och 11 ersättare från förbundsstyrelsen samt ca 21 ombudsmän och ett antal kanslianställda. Antal genomförda arrangemang per region Region Väst: 47 Region Syd: 40 Region Nord: 41 Region Stockholm/Gotland: 36 Typer av arrangemang Hälsa välkommen till jobbet med frukostpåse och informationsmaterial Frukost- och lunchseminarier Spontanbesök på arbetsplatser när det fanns luckor i schemat Eftermiddagsträffar Karriärseminarier Kvällsföreläsningar Familje- och pubkvällar Antal deltagare Antal deltagare har varierat beroende på aktivitet, men generellt har det varierat mellan: 7-55 deltagare per aktivitet i region nord deltagare per aktivitet i region väst 1-70 deltagare per aktivitet i region syd 2-70 deltagare per aktivitet i region Stockholm/Gotland De aktiviteter som har dragit flest deltagare är Hälsa välkommen till jobbet, frukost- och lunchmöten samt kvällsaktiviteter som öppna föreläsningar, tipsrunda och pubkväll. 5

6 Att tänka på inför kommande ST-veckor Här är några kommentarer, problem och förslag på förbättringar som har kommit fram på möten i projektgruppen, möten med Stockholmsavdelningar och i uppföljningsblanketterna. Informera om ST-veckorna Informera tidigt och vid alla tillfällen som ges om ST-veckorna Få ut informationen i hela kontaktmannaorganisationen Ombudsmän kan hjälpa till och informera om ST-veckorna vid alla besök och kontakter med förtroendevalda Arbeta för att ST-veckorna kommer in i avdelningarnas årsplaner Även arbetsplatsombud borde få inbjudan (med cc till avdelningsstyrelsen för kännedom) Formuläret med alla kontaktpersoner var väldigt bra och uppskattat Även avdelningar och sektioner behöver få information om vilka aktiviteter som genomförs Temat Temat arbetsmiljö fungerade bra Speciellt uppskattat var den lokala förankringen och möjligheten att påverka agendan Nästa års tema med avtal 2010 är bra, men det måste finnas utrymme för lokal anknytning och med möjligheter till kontakter med ledamöter och ersättare innan besöket Material Inför ST-veckorna togs följande material fram: Affisch för dagarrangemang med möjlighet att själv fylla i information för hand Affischer för kvällsarrangemang (individuella) Affisch som ifyllbar pdf Folder att använda som underlag för diskussioner Det handlar om dig och ditt jobb Bordsryttare med påståenden för att stimulera till diskussion på arbetsplatserna Klistermärke för frukostpåsar Din vän på jobbet Sammanfattning av arbetsmiljörapporten Kommentarer på materialet Materialet verkar ha uppfattats positivt. Många avdelningar har dock önskemål om att kunna distribuera så mycket som möjligt digitalt. Bland annat efterfrågas en affisch som ifyllbar pdf för att kunna skicka inbjudan via e-post. Tyvärr har det inte varit möjligt. Affisch kan göras som ifyllbar pdf för utskrift på skrivare, men det går inte att spara den på datorn för vidare distribution via e-post. För att kunna göra det måste du ha en speciell programvara installerad på datorn och den är för dyr för masslicensiering. Förhoppningsvis finns det en lösning på problemet inför nästa års ST-veckor. I och med att den nya webben lanseras (första kvartalet 2009) kommer det att finnas en affischgenerator på st.org. Eventuellt skulle denna kunna användas för att göra ifyllbara affischer som kan sparas som pdf för distribution digitalt. En annan lösning kan vara att använda en wordmall istället, men den lösningen är inte helt optimal av andra anledningar. 6

7 Synlighet på arbetsplatsen Klimatet på arbetsplatserna verkar hårdna när det gäller arbetsgivarens inställning till att skylta med fackligt material. Enligt några av Stockholmsavdelningarna får de bara informera och skylta med fackligt material på arbetsplatsens anslagstavla. Tyvärr är den för liten för affischer i A3-format. Därför finns det önskemål om att affischerna även trycks upp i A4-format. De flesta verkar föredra att kunna skicka material digitalt. Digital distribution måste dock ses som ett komplement till övriga informationsinsatser, annars riskerar synligheten av ST att minska ytterligare ute på arbetsplatserna, samt att materialet troligtvis bara når befintliga medlemmar. Ett sätt att göra ST mer synligt på arbetsplatsen är genom rundvandring och det borde alla ta sig tid för i samband med arbetsplatsbesöket. Då syns ST för medlemmar och icke-medlemmar samtidigt som förbundsstyrelsen får en inblick i verksamheten. Några avdelningar har visat intresse för att beställa egna rullgardiner som de kan använda för ST-veckorna, medlemsmöten, årsmöten etcetera. De vill gärna ha kostnadsförslag på detta. Loggan Din vän på jobbet borde gå att ladda ner från hemsidan så att avdelningarna kan använda sig av den. Gympatröjor efterfrågas med exempelvis texten Mer facklig styrka. Hur ska ST-veckorna läggas upp framöver? Här är några tankar och idéer på vad som kan förbättras inför kommande ST-veckor. Ett problem med ST-veckorna 2008 var att logistikarbetet var både omfattande och tidskrävande, vilket förutsätter att regionkontoren har de resurser som krävs för att hantera detta. Om vi behåller nuvarande modell för ST-veckorna är ett förslag att logistikarbetet läggs ut på tredje part. Frivillighet att delta är kanske inte det mest effektiva sättet för ST att synas ute på arbetsplatserna. Det förutsätter aktiva och engagerade avdelningar för att informationen ska nå ut till sektioner och klubbar. Det har inte fungerat överallt under Kanske ska förbundsstyrelsen på förhand utse vilka arbetsplatser som ska besökas under 2009? STs upphandlingspolicy om porrfria hotell fungerar inte på mindre orter ute i landet. Hur hanterar vi det? För att förbundskansliet, förbundsstyrelsen och de regionalt ansvariga ska ha tillgång till samma uppdaterade information om inplanerade arbetsplatsbesök vore det bra om alla arbetade mot ett dokument. Rekryteringseffekter Inför nästa år vore det önskvärt med användarvänlig statistik på in- och utträden per besökt arbetsplats för att kunna se eventuella rekryteringseffekter. En beställning på detta borde göras till IT-enheten. En tanke är även att det finns en poäng med att besöka de arbetsplatser där ST inte är så stark för att stärka vår position på arbetsplatsen. 7

ST-veckor 2008 (vecka 40, 42)

ST-veckor 2008 (vecka 40, 42) Uppdaterad 2008-06-30 ST-veckor 2008 (vecka 40, 42) Region Nord: Region Syd: Region Väst: Region Stockholm: Gotland och Stockholm Beställare: Gunnar Johanson, Sekretariatet Mottagare: Birgitta Kempe, Informationsenheten

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Det här är en broschyr som beskriver vad ST erbjuder chefsmedlemmar. Den riktar sig både till dig som redan är chefsmedlem i ST och till dig som vill

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Annette Carnhede kommenterar höstbudgeten Regeringens budget för 2010 får helhetsbetyget godkänt av ST - varken mer eller mindre.

Annette Carnhede kommenterar höstbudgeten Regeringens budget för 2010 får helhetsbetyget godkänt av ST - varken mer eller mindre. Fackförbundet ST Margareta Bäck 2009-09-25 Till Förbundsstyrelsens ordinarie ledamöter styrelsens ersättare och förbundets revisorer VECKOBREV Vecka 39 Annette Carnhede kommenterar höstbudgeten Regeringens

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Sandra! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd. Mycket bra reflektioner i dina svar och du har koll på det fackliga arbetet inom din avdelning samt lagar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte 2013-04-10 Plats: Dala-Husby Tid: 09.00-15.00 Lämnat återbud: Christer, Marita, Ann Kristin 1) Mötets öppnande Staffan hälsar alla välkomna till första

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet

Unionens politiska riktlinjer. Alkohol och droger på jobbet Unionens politiska riktlinjer Alkohol och droger på jobbet Om Unionens politiska riktlinjer Arbetsmiljö är ett av Unionens prioriterade områden. Därför har Unionen antagit en arbetsmiljöpolitisk plattform

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Kongressen föreslås besluta

Kongressen föreslås besluta 1 (9) 2 (9) Kongressen föreslås besluta att en omarbetad och uppdaterad lönepolitik, med utgångspunkt i detta dokument, tas fram till kongressen 2020 3 (9) Förslag till kongressen avseende STs framtida

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

FONUS i förändring. Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation.

FONUS i förändring. Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. FONUS i förändring Förslag från styrelsen på ny parlamentarisk organisation. Organisationen in i framtiden Genom åren har vi genomfört flera förändringar av Fonus demokratiska organisation utifrån idéer

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

ST inom åklagarväsendet

ST inom åklagarväsendet ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 6-2010 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 8-9 september i Stockholm (EBMs lokaler på Hantverkargatan) Närvarande Veronica Yng Gisslin

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

2011-03-30 LS 1102-0286

2011-03-30 LS 1102-0286 Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) 2011-03-30 LS 1102-0286 LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr. Landstingsstyrelsen 11-04-12 040 Yttrande över departementspromemorian Ökad konkurrens

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 ARVODES UTREDNINGEN BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 BAKGRUND På kongressen 2010 behandlades ett par motioner vilka tog upp frågan om fackliga företrädares arvoden och extra inkomster i samband med styrelseuppdrag.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden

Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden Verksamhetsberättelse Migrationsverket ST sektion Stockholm Perioden 2016-01-01-2016-12-31 SAMMANFATTNING Året 2016 har präglats av efterdyningarna av hösten 2015 med den då extremt höga inströmningen

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer