Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År Jobbar för:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för:"

Transkript

1 Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År Jobbar för: Ett hållbart samhälle Arbetstillfällen Produktutveckling Samarbetsorganisationen för Invandraföreningar i Uppsala 1

2 Förord Tack till Arbetsförmedlingen Uppsala, Leader Upplandsbygd, och Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva (HSSL) och Uppsala kommun. Vi vill rikta ett stort tack för stöd av Länsstyrelsen Uppsala, Uppsalas politiker, näringsidkare och ideella föreningar på den uppländska landbygden. Ett stort tack till våra praktikanter för deras stöd och engagemang i projektet. Deras kunskap har lärt oss alla involverade något. Uppsala den 15 april 2013 Projektkorrdenato Dima Sarsour Projektledare Meshesha Andargachew Projektledare Håkan Lindholm 2

3 Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden Projektfakta Projektnamn: Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden Projektägare: Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU), Hela Sverige ska leva Uppsala län (HSSL). Bakgrund Den 27 oktober 2011 genomförde Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) och Hela Sverige Ska Leva- Uppsala län (HSSL) tillsammans en konferens; om mångfald som möjlighet på Uppsala landsbygden. Tillsammans med Uppsala kommun, Länsstyrelsen Uppsala län, företagare, jordbrukare, föreningar och andra aktörer diskuterade man hur man kunde förverkliga visionen om integration och utveckling på landsbygden. Det som kom fram mycket tydligt på konferensen är att det finns ett stort behov av att invandrare och landsbygden kommer i kontakt med varandra och de olika miljöer vi lever i. Det behövs informationsinsatser samt nätverksbyggande och mötesplatser. Uppsala är en multikulturell stad som växer snabbt, och vi kom fram till att de resurser i form av språkkunskaper och arbetserfarenhet som invandrare besitter skulle gynna utvecklingen av de gröna näringarna, och främja stadens ökade internationella framtoning genom att använda sig av exempelvis språkkunskaper som finns här hemma för att öka turismen. Sammanfattning Vi ville öppna kanalerna för projektet Framtidsutveckling med integration på landsbygden som skulle bana vägen för de större projektmålen och förverkliga våra byggstenar; att skapa arbetstillfällen, bidra med och öka kunskap- och kulturella utbytet mellan befolkningen på landsbygden och invandrare, och förbättra livskvalitén på landsbygden för ett hållbart och marknadskraftigt Uppsala. Projektet erbjöd utbildning och praktikplatser på uppländska landsbygdens gårdar -och turist anläggningar, dels för att visa vilka möjligheter som finns, och dels skapa kreativ kraft hos dem som kommer ut på praktik för att hitta nya vägar till arbeten. De praktikplatser som vi erbjöd är småskaliga jordbruk och turistaktörer på landsbygden. 3

4 Vi utbildade och introducerade praktikanterna om landbygdens historia och generella verksamhet och gav dem insyn om vilka möjligheter som finns att ta vara på för att öka möjligheterna för integration i Sverige. Dessutom ville vi att landsbygden kom i kontakt invandrarna för ett kulturellt möte och för själva ta reda på vilka resurser och kunskaper de sitter på och kan erbjuda deras verksamhet. Vi jobbade för att inkludera olika aktörer från den offentliga, privata och ideella sektorn för att tillsammans jobba för att nå vår vision. Alla medverkande direkt eller som stöd ser pilotprojektet lyckades skapa en bro mellan den uppländska landsbygden och invandrarna vi har jobbat tillsammans med. Och ser att detta pilotprojekt var en positiv början i det fortsatta arbetet om integration på landsbygden. Utifrån erfarenheten och insikten som pilotprojektet ger hoppas vi att det ska leda till flera projekt och vår långsiktiga vision Varför projektet genomfördes För att se vilka möjligheter man kan utforska för att öka integration på landsbygden, och hur vi på bästa sätt kan tillvarata utlandsföddas kompetens inom landsbygdsnäringarna. Vi såg en nödvändighet i att utforska och söka lösningar till problem som annars inte ges utrymme att undersökas. Efter flera samtal med bland andra, kommun, länsstyrelsen, näringsidkare, ideella organisationer och en konferens var det tydligt att landsbygden sällan kommer med i integrationspolicy, som oftast är koncentrerad på städer. Sverige har under lång tid välkomnat och tagit emot många invandrare, inflyttade av en rad olika orsaker. Vi har därmed sett att trycket ligger på städerna. Sveriges fjärde största stad är en stad rik på mångfald och multikultur, och som växer för varje år. Men i och med den pågående utvecklingen ökar även trycket att bistå stadens medborgare med arbeten och bostäder. Å andra sidan så har vi en landsbygd som avvecklas på arbeten och människor. Därmed såg vi en självklarhet av att integrera medborgare i staden och på de uppländska områdena med varandra. Att det finns ett lågt intresse för landsbygden beror till stor del på att människor är antingen desorienterade på landsbygden eller har aldrig tidigare haft anledning till kontakt med den uppländska landsbygden, och särskilt så är det för invandrare. Vi ser att vi har medborgare med stor kompetens här hemma från forna hemländer, inom de gröna näringarna och inom (natur) turism, som vi inte tar vara på. Utan istället anställer man fortfarande expertis utifrån. Hur det organiserades Pilotprojektet drevs av Hela Sverige Ska Leva Uppsala Län (HSSL) och Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU), i samarbete med Arbetsförmedlingen Uppsala, Uppsala kommun och Leader Upplandsbygd. 4

5 Vem projektet riktade sig till Utlandsfödda, landsbygdsbor och landsbygds föreningar och företag Vad projektet skulle uppnå Målet är att visa möjligheter till jobb utanför Uppsala stad, och ge idéer om möjligheter till egna verksamheter. Ett längre projekt på två till tre år med samma inriktning är tänkt att följa pilotprojektet, då med en arrendegård som bas för utveckling av handelsträdgård och socialt företagande med självförsörjning som mål. UNT, ( ). Pilotprojektet Framtidsutveckling med integration på landsbygden skall bana vägen för projektmålen och förverkliga våra byggstenar; att skapa arbetstillfällen, bidra med och öka kunskap- och kulturella utbytet mellan befolkningen på landsbygden och invandrare, och förbättra livskvalitén på landsbygden för ett hållbart, och marknadskraftigt Uppsala. Och vi anser att pilotprojektet har framgångsrikt öppnat kanaler för intresse och samarbete för att förverkliga våra byggstenar. Introducera invandrare för den uppländska landsbygden. Vi ville ge först en generell representativ utbildning om landsbygden och även ge dem insyn om vilka möjligheter det finns för dem att ta vara på för att öka chanserna för integration och utveckling i Sverige. Dessutom ville vi att landsbygden möter invandrarna och ser vilka resurser de sitter på och kan erbjuda deras verksamhet. Främja kulturell dialog och kunskapsutbyte mellan medborgare i staden, i allra första hand fokus på invandrare, och på landsbygden. Pilotprojektet skall leda till vår långsiktiga vision. Det innebär att våra praktikanter skall finna möjligheter att hitta jobb, starta och leda egna verksamheter, eller att tillsammans starta ett hållbart socialt företag. Genomförande & resultat Genomförande Med projektstöd av Leader Upplandsbygd, Arbetsförmedlingen Uppsala, Uppsala kommun och Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Samarbete och stöd av; Leader Upplandsbygd, Uppsalas politiker, näringsidkare, ideella föreningar och lokalmedia fick vi hjälp att starta upp och sprida projektidén och slutligen avsluta projekttiden framgångsrikt. 5

6 Genom kontakt med arbetsförmedlingen bistod de oss med utländskt svenska praktikanter till pilotprojektet. Praktikanterna som deltog under hela vår gemensamma resa var positivt inställda och engagerade hela vägen lyckligtvis. Förutom arbetsförmedlingen, har vi använt oss av HSSLs kontaktnät i form av föreningar och företag på den upplänska landsbygden för att placera ut våra praktikanter på lämpliga praktikplatser. SIU bistod med deras kunskapsbank, kontakter och resurser som utvecklats under tidigare integrationsprojekt (ex. Integrationsprojekt-Uppsala vision 2030 ). Till en början, med hjälp av 5 handläggare på arbetsförmedlingen kunde vi intervjua 11 sökande praktikanter. Av dessa kunde 5 inte fortsätta redan innan projektets start på grund av personliga omständigheter, men även total kunskapsbrist i svenska och engelska. Men lyckligtvis fann vi våra 6 lämpliga praktikanter. Valet att jobba med få medverkande praktikanter är medvetet med tanke på att detta är ett pilotprojekt. Halvvägs under utbildningsperioden hoppade dessvärre ytterligare 1 praktikant av, av personliga orsaker. Därefter började vår generella utbildning först och främst med att ge praktikerna en introduktion om projektet och dess målsättning. Därefter var vi lika noga med att ge dem en förståelse för arbetsrätt och miljö. Projektets andra fas började med praktikanternas teoretiska utbildning. Den började med att HSSL och SIU tog praktikanterna ut på flera utbildningsresor till landsbygden. Vi försökte täcka hela den uppländska landsbygden. På landsbygden gav näringsidkare informationsmöten på deras arbetsplatser och dessa kom från två områden: lantgårdar och turism/guidning Vi tog med oss kunskapen vi fick från utbildningen på landsbygden in till SIU utbildningslokal för vidare utbildning och diskussion mellan gästföreläsare, projektledning och praktikanterna. Vi använde oss av nätverkande för att erbjuda praktikanterna gästföreläsningar. Föreläsarna var allt från forskare inom agronomi till företagare inom turism. Efter utbildningsmomenten började praktikveckorna ute på landsbygden. Under tiden hölls kontinuerliga utvärderingar och uppdateringar med projektledningen, praktikanter och näringsidkare så kontakten aldrig bröts och för att minimera eventuella kommunikationsproblem. Aktiviteter Före praktiktiden, gavs praktisk undervisning i form av studiebesök till landsbygden så att praktikanterna själva kunde känna på vad skulle passa dem bäst. Vi besökte gårdar, jordbruk turistanläggningar. Besöken bestod av viktiga frågestunder där praktikanterna fick chansen att fråga- och diskutera med näringsidkarna om deras verksamhet, om både det positiva och det negativa med att vara näringsidkare på landsbygden och om chanserna till jobb ser ut. 6

7 Vi höll även i teoretisk undervisning där vi bjöd in föreläsare inom de ämnesområden som berör projektet. Exempelvis, vi besökte en storgård med bland annat mjölkrobot och följde upp om föreläsning med utbildad agronom. Därefter satte vi tid till diskussion med föreläsaren. Efter varje utbildningsmoment höll vi i utvärderingar med praktikanterna. Praktikanterna fick på så vis mer utrymme att känna sig delaktiga i varje steg genom som berörde dem under projekttiden. Som sista officiella aktivitet höll vi en skriftlig utvärdering med praktikanterna, där de fick ge sitt omdöme på allt, anonymt. En viktig punkt som vi framhävde halvvägs under projekttiden är praktikanternas insikter både som deltagare och som bärare av kunskap, därmed fick de agera även som referenspunkt för eventuella kommande projekt. Aktiviteterna sökte balansera lika vikt på uppländsk natur/jordbruk som natur/-turism liksom uppländsk kultur. Projektledningen bjöd in till informationsmöten om projektet, kontaktade lokala medier för informationsspridning och Uppsalas kommunalpolitiker för samtal om projektet och för samtal även med praktikanterna. Bland andra deltog kommunalråd Mohamad Hassan (FP) i informationsmöte och samtal. Marlene Burwich (S) var med på en av våra resor till praktikplatser på landsbygden. Uppsala politiker visade väldigt stort intresse och stöd för projektet. Deras stöd är ovärderligt för arbetet med integration i Uppsala och den uppländska landsbygden. Måluppfyllelse Vi lyckades få ut praktikanterna på praktikplats trots att det närmade sig slutet på säsongsbaserade perioden. Och trots att vi hade besvär att få ut praktikanter ut till landsbygden på grund av den inte så smidiga kollektivtrafiken. Uppsalas politikers engagemang och stöd för projektet och vikten av det fortsatta arbetet med integration på landsbygden. Vi är väldigt glada att säga att 60 procent av våra praktikanter erbjöds jobb redan under praktiktiden! Intresset från landsbygdsbefolkningen och näringsidkarna har varit mer positivt än väntat. Och det är något vi trodde skulle vara ett av våra svårare mål. Under projektets gång fick även praktikanterna ett annat intresse för landsbygden. Man såg inte längre på landsbygden med främmande ögon. Efter besök på turistanläggningar hörde vi planer från praktikanterna på att åka ut dit igen, med vänner denna gång. Flera nyfikna frågor runt möjlighet till boende på landsbygden började redan komma upp efter första utbildningsveckan! Vi sådde en nyfikenhet hos praktikanterna om framtiden som egna företagare, även på landsbygden. Baserat på de praktikanterna vi jobbade med och deras begränsade språkkunskaper i svenska, så förbättrades deras svenska markant under vår tid tillsammans. 7

8 Vi byggde på idén om flerspråkig turism/turistinformation och därför har vi skapat en informations-cd om uppländsk miljö och kultur på flera språk. Reflektioner & slutsatser Våra reflektioner och slutsaster baserar vi på ledarskapet, praktikanternas och näringsidkarnas åsikter och tankar. Och det gör vi på grund av våra kontinuerliga utvärderingar, diskussioner och samtal. I den ursprungliga planen skulle 11 praktikanterna ha deltagit i pilotprojektet, men på grund av avhopp innan projektstart blev de endast 6 praktikanter. Dessvärre hoppade en till av i början av projektet, så det totala antalet praktikanter efter sista praktikdagen blev 5. Något vi reflekterade över är hur projektledningen skulle förbättra på och vara tydligare med är kommunikationen med samarbetspartners. Vi är tacksamma för den hjälp och tålamod Arbetsförmedlingen Uppsala visat oss trots våra inledningsvis kommunikativa tillkortakommanden. På grund av detta försåg vi oss inte helt med de efterfrågade kriterierna hos praktikanterna som arbetsförmedlingen kunde hjälpt oss hitta. Exempelvis, att vi borde ha satt ett minimum för antal år våra praktikanter skulle ha med sig i Sverige så att språket inte skulle vara ett hinder, och att vår utbildning och praktiktid inte skulle krocka med deras svenska undervisning. Vi insåg fort att språket var delvis ett hinder. Nästan alla våra praktikanter gick fortfarande på svensk undervisning. Däremot, efter utvärderingar med praktikanterna så har de sagt att de känt att deras svenska språk förbättrats avsevärt. Och det är även något vi har märkte av. Vi försökte vara stränga i många sammanhang med användandet av endast svenska som kommunikationsspråk. Under föreläsningarna kunde det däremot vara lite svårare och det är förståeligt. Båda ledarskapet och föresläsarna var tålmodiga och förstående. Och praktikanterna var inte alls rädda eller att ta för sig i diskussionerna eller ställa frågor. Praktikanterna kände sig relativt nöjda med den teoretiska delen, då vi lyckades hitta föreläsare som kunde förankra det de kom i kontakt med på landsbygden. Det praktikanterna hade önskat mer av, var längre praktiktid och mer fördjupad teoretisk utbildning. Vi hade svårigheter med samordningen på landsbygden då mycket av arbetet inom turism är säsongsbetonat. Så det blev krångligare att hitta praktikplatser som är relevanta till alla målen. När vi väl fann praktikplatser insåg vi att vi hade ett större problem som försvårade vårt arbete. Och det är helt enkelt kollektivtrafiken. Det var inte alltid lätt att hitta goda förbindelser till arbetsplatser ute på landsbygden. Det blev exempelsvis svårt att koordinera och göra det lättare för praktikanter som har språkundervisning på kvällarna. Kollektivtrafiken är inget vi kan idag påverka, däremot insåg vi att det kan vara ytterligare ett krav i framtida projekt för landsbygden; att deltagaren antingen ska ha körkort eller att inleda ett givande samarbete med språkundervisningen där praktiken kan ingå som del i undervisningen. 8

9 Förutom problem med trafikförbindelser och mindre språkliga kommunikationsproblem mellan arbetsgivare och praktikanter så kan vi med gott samvete säga att båda praktikanter och arbetsgivare var väldigt nöjda med varandra. Vi hade en praktikant som talade svenska flytande. För henne handlade det om att se landsbygden för första gången på riktigt, och inte som en genomresa. Och det handlade om möjligheter till arbete utanför stadskärnan. Vi fann åt henne en praktikplats hos en mycket högt respekterad arbetsgivare, ägaren av Gammel Tammen i Österbybruk. Han var överlycklig med henne och erbjöd henne anställning direkt efter praktiktiden. På landsbygden fick vi mycket positiv respons. Mer än förväntat dessutom. Både på gårdarna vi besökte och inom turistnäringen. Fokuserade som vi har varit på integrationsprocessen så här i början, blev vi lite överraskade av att de etablerade aktörerna faktiskt behöver arbetskraften vi representerade. På landsbygden var man angelägen om att få dit människor, och särskilt människor som kan bidra med annan kunskap inom exempelvis de gröna näringarna. Och enligt turistaktörerna vi samtalat med är efterfrågan stor vad gäller blivande turistgruppers språk och kultur. Vi blev även glada över att höra att praktikanterna så småningom började forska på egen hand om vilka möjligheter det finns att starta eget på landsbygden. Både inom jordbruk som turism, då de flesta har erfarenhet och/eller kunskap inom dessa områden. Våra aktiviteter har varit relevanta med våra syften; att under projektets gång öka informationen, kunskapsspridningen, dialogen och nätverksaktiviteterna om de gröna näringarna, landsbygden, dess miljöer och livsmöjligheter. Våra aktiviter har fått god kritik av våra praktikanter först och främst. Exempelsvis är inte landsbygden lika främmande eller icke-existerande längre. Och vi har sett initiativ på planerar av vissa att på olika sätt ta sig ut på landsbygden, genom att skapa kontakter, planera självständiga besök ut till de turistanläggningarna vi tillsammans besökt, föra vår idé vidare till vänner, och uppmuntra dem om oss. I och med att våra praktikanter kommer från olika länder var det väldigt tacksamt för alla i gruppen; arbetsledarna och praktikanterna själva, men även näringsidkarna att höra mer om hur de ser på livet och möjligheterna på landsbygden. Efter alla våra besök ute på landsbygden med praktikanterna, och samtal med dem och potentiella arbetsgivare och egen företagare inom jordbruk och turism insåg vi mer att det vi gör är av stor vikt för alla involverade. Bland det positiva som slog projektledningen i sammanhanget praktikanter ute på besök hos näringsidkarna är insikten om att det är lika möjligt för dem att skapa något eget och kanske till och med något nytt. Och det var en väldigt tydlig ivrighet som växte för varje besök och samtal med praktikanterna. De uppkom en önskan att avlägsna alla hinder och ursäkter man satt för sig själv om att det inte möjligtvis kan gå att nå det liv de önskade uppnå. Och istället talade de om alla möjligheter som faktiskt finns. 9

10 Relationen mellan praktikanter och arbetsgrupp har varit givande, och krävande. SIU fick agera dessutom som informationscenter åt praktikanterna då SIUs kontor är centralt belägen och halva ledarskapet är stationerade där. SIU erbjöd projektet lokal där vi höll i våra möten, föreläsningar och diskussioner. Framtiden Efter efterforskningar så talade mycket för att turismen i Uppsala och i Sverige allmänt har potential som inte alls utnyttjas, och att kompetensen finns redan här hemma. Det finns väldig kompetens från andra länder som kan användas av etablerade svenska aktörer. Många näringsidkare såg positivt på en utveckling av (internationell) turismen och behovet av flerspråkig-och kulturell kompetens hos anställda. Vi har kommit i kontakt med framtida samarbetspartners i utbildningssyfte, som vi planerar att undersöka möjligheten till ett fördjupat samarbete med, särskilt gällande de gröna näringarna. Vi kommer att ta all erfarenhet från pilotprojektet för att vidareutveckla kommande projekt som vi hoppas bli storskalig. Rekommendationer För kommande projekt Att öppna upp för eller fördjupa det viktiga samarbetet Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen Uppsala och Leader Uppland. Och andra viktiga aktörer. Att forma en referensgrupp som inkluderar näringsidkare inom projektets ämnesområden, som kan med projektledningen vara viktig del i utformningen av en mer detaljerad utbildningsplan som kan gå mera på djupet inom områdena; gröna näringen och turism. Att vara mer tydligare i kommunikation med berörda stora samarbetspartner som exempelsvis Arbetsförmedlingen. Öppna för ett samarbete med Uppsala Universitet och Studiefrämjandet för utbildning. Samarbeta med svensk undervisning i hopp om att låta praktiken ingå i undervisningen. Fortsätta samarbetet med Uppsalas politiker, deras stöd är av störst vikt. 10

11 I media Senaste Nytt (2012). Invandrare integreras på landsbygden, [TV reportage] TV4 Nyheterna Uppsala, Lotta, Lille Praktik på landet ska ge jobb. Intervju med projektgruppen, Uppsala politiker Marlene Burwick (S), ägaren av Gammel Tammen Ruzhdi Rask. UNT Brydolf, Johanna Invandrare får testa lantliv i nytt projekt, [tidningsreportage] 18 MINUTER., sid Framtidsutveckling med integration på landsbygden. Youtube

12 Informationsmöte. Kommunalråd Mohammad Hassan (FP) samtalar med projektledningen Förberedelser och informationsträffar med praktikanterna Besök av gårdar och turistanläggningar 12

13 Besök av gårdar och turistanläggningar Besök av mjölkgård Utbildning 13

14 Utbildning Projektet i massmedia UNT Praktik på landet ska ge jobb 18 minuter Utvärdering av projektet med referensgruppen 14

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /19. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /19. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 33 201208 18/19 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 SIU - Att verka för ett integrerat samhälle - SIU etablerades 1986-30- tals föreningar Samarbetsorganisationen

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36 Vecka 36 201209 08/09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Datum 2012-03-20. Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park

Datum 2012-03-20. Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning på landsbygden; Ulva Park KS 14 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2012-03-20 Diarienummer KSN-2012-0528 Kommunstyrelsen Ansökan om medel för att Bryta utanförskap genom utveckling och arbetskraftsförsörjning

Läs mer

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun

Var genomfördes projektet? Uppsala kommun, Östhammar kommun, Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Tierp kommun PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Matturism i Uppland. 42 800 kr

Matturism i Uppland. 42 800 kr Matturism i Uppland Fröslunda Ekogård. Fotograf: Anette Gärdeklint Cylla Projektägare: Bondens mat i Uppland, ekonomisk förening Projektledare: Claudia Dillman Kommuner: Heby, Tierp och Älvkarleby Dnr:

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt

- integration kan vara drama. självförtroende och engagemang. På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt På lika villkor SAMMANFATTNING - integration kan vara drama BAKGRUND delaktighet, självförtroende och engagemang På lika villkor är ett metodutvecklingsprojekt som pågår under tiden 1 april 2013-31 mars

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34 Vecka 34 201208 25/26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2013-04-02 Diarienummer ALN-2013-0068.15 Äldrenämnden Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU)

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan

Eget modersmålsstöd av flerspråkig pedagog i förskolan BIN 2oa-ös^M Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Boel Vallgårda 2012-05- 03 Diarienummer BUN-2012-0589 Barn- och ungdomsnämnden Eget modersmålsstöd av flerspråkig

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Vad hände efter projekten?

Vad hände efter projekten? Vad hände efter projekten? En uppföljning av sju projekt inom landsbygd och integration 2016-06-09 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 Projekten... 3 Hur vi kan skapa långsiktigt hållbara projekt inom landsbygd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V09

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V09 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V09 Vecka 09 201403-01-02- RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: - Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. - Varje svar får innehålla

Läs mer

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge

Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Bilaga III Utvärdering av Ambassadörsutveckling i Skåne/ Blekinge Slututvärdering Företagarringen Som en del i Ambassadörsprojektet ingår enligt projektplanen att Skapa och utveckla 1-2 företagar/verksamhetsringar

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017

Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Ramar och kriterier Atlas praktik 2017 Syfte och mål Projekt inom Atlas praktik ska förutom individuell kompetensutveckling för elever främja skolans internationalisering, bland annat genom att stödja

Läs mer

TRYGGHETENS HUS I KUNGÄLV. Sekai Dojo. Vi vill skapa ett tryggare Kungälv genom trygghetens hus!

TRYGGHETENS HUS I KUNGÄLV. Sekai Dojo. Vi vill skapa ett tryggare Kungälv genom trygghetens hus! TRYGGHETENS HUS I KUNGÄLV Sekai Dojo Vi vill skapa ett tryggare Kungälv genom trygghetens hus! SAMMANFATTNING Karaten och Budons traditioner om respekt och att bli det bästa man kan bli har växt sig starkare

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27 1 Uppsala 2011-10-27 Förord Tack till Uppsala kommun kultur och fritidsnämnden för det stöd vi har fått att genomföra kartläggning av de invandrare som har kolonilotter. Vi vill rikta en ett stort tack

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Slutrapport. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet Eila Lindfors Bergman Mimergatan 1 B Västerås tel

Slutrapport. 2. Personer som kan svara på frågor om projektet Eila Lindfors Bergman Mimergatan 1 B Västerås tel !1 Slutrapport 1: Journalnummer 2010-479 Grön Mångfald Norra Mälarstrand Stödmottagare Kärrbo Prästgård 2. Personer som kan svara på frågor om projektet Eila Lindfors Bergman Mimergatan 1 B 722 14 Västerås

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-11-10 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Nationell politik för social ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer