Naturummat. eld och från grunden, helt utan genvägar. Färska ingre- dienser används, allt hackas, skivas, knådas och jäses.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturummat. eld och från grunden, helt utan genvägar. Färska ingre- dienser används, allt hackas, skivas, knådas och jäses."

Transkript

1 Glenn Johansson, badmästare på Tivolibadet... sidan 12 Kristianstad och Lisa årets idrottsraketer... sidan 9 nr 7, november 2012 Modernt ska förenas med historiskt, säger stadsarkitekt Ylva Pershaf. Värnar stadsmiljön Ett stadsmiljöprogram har tagits fram för Kristianstads centrala delar. Där framgår hur det genuina helhetsintrycket kan bevaras. Med programmet som stöd hoppas vi kunna göra staden bättre och vackrare så att den uppmuntrar till ett aktivt stadsliv och fungerar som en arena för möten mellan människor, säger stadsarkitekt Ylva Pershaf. sidan 5 Ett matrum i naturen. Brita Nilsson ser till att Cassandra och Harald Jönsson från Eslöv får sina hamburgare och bröd lagom hårt stekta när naturum Vattenriket lagade mat över öppen eld för allmänheten. I bakgrunden mamma Esthy. Naturummat Ett möte med naturen i Vattenriket för alla sinnen. Röken komplement till naturums guidningar. Maten lagas över öppen eld och från grunden, helt utan genvägar. Färska ingre- stiger från skärmtaken vid ån och doften sprider sig ända till naturumbron. Naturum jobbar på bred front för att få besökarna att uppskatta Vattenriket. Utematlagningen är ett nytt sidan dienser används, allt hackas, skivas, knådas och jäses. 4 Tusenkonstnärer Läckra svarta armband gjorda av nedsmälta LP-skivor, fixade gamla möbler eller smycken av fina knappar. I butiken Ditt & Datt på Östra Storgatan i Kristianstad säljs unikt konsthantverk. Allt som tillverkas av deltagarna är designat och av högsta kvalitet. Man strävar efter att så mycket som möjligt återvinna material. sidan 6 7 Länk till resenärer Bygget med Kristianstadslänken och det nya resecentret i Kristianstad har kommit igång. Busslänken ska mynna ut i ett nytt resecentrum med bussterminal söder om centralstationen. Även på andra håll i centrum genomförs gatuarbeten, bland annat kring det nya galleriakvarteret, så delar av gatorna är tidvis avstängda. sidan 2 Din informationstidning från Kristianstads kommun läs mer på

2 2 leif RÜlf har ordet Alla behövs i arbetet I landets kommuner, landsting och regioner finns Sveriges viktigaste jobb. I Kristianstads kommun arbetar varje dag nära medarbetare för att skapa en bra tillvaro för alla som lever och verkar här. För att vi ska kunna fortsätta att ge våra invånare, elever, omsorgsbehövande, socialt utsatta, föreningar, företagare och alla andra bästa möjliga service måste vi få de kompetenta medarbetare vi har att vilja stanna kvar. Vi måste också få unga, duktiga människor att söka sig till välfärdssektorn. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har sammanställt en rekryteringsprognos som visar att hela välfärdssektorn kommer att behöva anställa medarbetare fram till Kristianstads kommuns rekryteringsbehov följer samma trend. Förra året annonserade Kristianstads kommun ut mer än 800 tjänster och när pensionsavgångarna fördubblas de närmaste åren ökar behovet ännu mer. I kommunen finns hundratals olika yrken. Omvårdnadspersonal, pedagoger, ingenjörer, ekonomer, bibliotekarier, badmästare alla behövs för att kommunen ska fungera på bästa sätt. SKL har i rapporten Stolthet och fördomar visat att de mest engagerade medarbetarna finns i välfärdssektorn. Medarbetarna känner hög motivation, tycker jobbet är utmanande, och ser i större utsträckning än i privat och statlig sektor betydelsen av vad de gör. Det bekräftas också i de medarbetarundersökningar som vi gör i Kristianstads kommun. Det är glädjande. Mer problematiskt är att när samma medarbetare i SKL:s undersökning svarar på om de är stolta över att berätta var de jobbar eller om deras arbetsplats har en god image så får arbetsplatserna i kommuner och landsting låga betyg. I Kristianstads kommun vill vi göra det möjligt att ha ett långt arbetsliv med bibehållen hälsa. Vi menar att delaktighet, balans mellan fritid och arbetsliv, öppenhet och trivsel på jobbet bidrar till detta. I varje nummer av Tidningen Kristianstad möter du på sista sidan någon av våra medarbetare. Vi hoppas att de kan bidra till att ta död på en del fördomar och inspirera några läsare att hitta sitt drömjobb i kommunen. Leif Rülf, personaldirektör Kristianstads kommun Nu byggs nytt resecentrum och bussgata längs Västra Boulevarden. Nu byggs busslänk och resecentrum kristianstad. Nu har arbetet med Kristianstadslänken och det nya resecentret i Kristianstad kommit igång. Gatuarbetena på Västra Boulevarden fortsätter till nästa sommar, men vägen ska hållas öppen för trafik. Kristianstadslänken ska underlätta framkomligheten genom centrum för både bussar och bilar. De nya gång- och cykelstråken ger också en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter, säger Kristianstads kommuns stadsbyggnadschef Anders Siversson. Busslänken ska mynna ut i ett nytt resecentrum med bussterminal söder om Centralstationen. Nu får vi ett samlat resecentrum vid dagens järnvägsstation som underlättar byten för resenärerna, säger Anders Siversson. Gatan öppen för trafik Bygget har inletts med bussgatan och bussterminalen från stationen ned till Tivoligatan. I mitten av november fortsätter arbetet med bussgatan från Tivoligatan till Södra Kaserngatan. Det ska gå att köra bil i båda riktningarna längs boulevarden under hela ombyggnadstiden. Vid julhelgen ska bussgatan utmed järnvägen vara färdigställd, så att trafiken kan ledas där medan resten av gatan byggs om, säger Peter Andersson, projektledare för Kristianstadslänken på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik. Följ bygget live Den 15 juni ska det nya resecentret stå klart att invigas och bussarna ska rulla på boulevardens bussgata. Arbetet på Västra Boulevarden kan följas i webbkamera på Även på andra håll i centrum genomförs gatuarbeten. Kring det nya galleriakvarteret dras ledningar för vatten, avlopp, el och fjärrvärme, så delar av gatorna är tidvis avstängda. På finns uppdaterad information. Ny rondell Fängelsebron över kanalen är nu utbyggd till sin nya bredd. I slutet av november markeras den nya cirkulationsplatsen vid tingshuset för rondellkörning. När byggtransporterna till gallerian har slutat köra i korsningen ska den få sin slutliga utformning. Ombyggnaderna i centrum gör att vissa parkeringsplatser försvinner medan nya tillkommer. På parkering går det att läsa eller skriva ut en uppdaterad parkeringskarta. Med hjälp av smartphoneappen Parkera i Kristianstad, som kan laddas ned från App Store eller Google Play, går det att hitta närmaste parkering med vägbeskrivning. Butikerna har också en P-karta i fickformat. på gång i kommunen P-avgifter införs i Parkstaden Julskyltning i Åhus och Kristianstad Elektriker tog EM-silver Biogas flyttas till C4 Energi Nu införs parkeringsavgifter i Parkstaden i Kristianstad. I fortsättningen kostar det fyra kronor i timmen att parkera i området som avgränsas av- Snapphanevägen Lasarettsboulevarden Lyckans väg och Hönedalsvägen. Avgifterna är ett medel för att styra parkeringssituationen och ge plats för boendeparkering. Årets skyltsöndag i Kristianstad hålls den 25/11. Det blir julmarknad och öppet i butikerna kl I Åhus ordnas julmarknad och julskyltning 9/12 från kl 13. Elektrikern Filip Eng från Kristianstad tog silvermedalj i tävlingen i yrkes-em för unga yrkesutövare i Belgien. Filip har läst elprogrammet vid Österänggymnasiet och går nu vidare till VM-tävlingen Worldskills i Leipzig sommaren Grattis till silvret och lycka till i VM! Kristianstads kommuns biogasverksamhet flyttas från renhållningsbolaget till energibolaget. Kommunen har producerat biogas för drivmedel och uppvärmning sedan 1996, men frågan om hur bolaget bäst kan utvecklas har stötts och blötts. Fullmäktige har nu beslutat att lägga all energi under ett bolag C4 Energi.

3 3 Kallen Heise (mp) fick berätta varför kommunen inte sätter in extra bussar: Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken. Väljer kommunen att köpa in extra bussar i Vånga riskerar vi att behöva göra det på många fler orter i kommunen. Kristianstads kommun hålkollektivtrafiken het fråga i vånga Byastämmor engagerar ortsbor vånga. Varje höst besöker politiker och tjänstemän byar i kommunen för att på en byastämma känna av läget på orten. En av orterna som fått besök under hösten är Vånga. Där var kollektivtrafiken en het fråga. I december månad slutar Skånetrafiken att trafikera sträckan mellan Vånga och Arkelstorp. Vångabor som vill ta sig till Kristianstad kan i stället åka med bussen via Barum och Fjälkinge. Många Vångabor är bekymrade över att möjligheten att ta bussen till Arkelstorp, där affären, distriktssköterskan och skolan finns, försvinner. Upprörda känslor När kommunen bjöd in till byastämma i församlingshemmet i Vånga fick Skånetrafikens representanter förklara beslutet och ta emot många upprörda känslor. Kommunens politiker, byastämmor i Höst 12 november Rickarum, skolan Kiaby, Församlingshemmet N. Åsum, Åsum BK:s klubbstuga 22 november Färlöv, skolan Rinkaby, Församlingshemmet Vittskövle, Sockenstugan 28 november Ivö, Föreningsgården G. Köpinge/Gringelstad, Dahlgården Tosteberga, IOGT-lokalen Många frågor ställdes om kollektivtrafiken när kommunen bjöd in till byastämma i Vånga. I november månad hålls stämma på nio orter i kommunen. ler byastämma i totalt 36 orter runt om i kommunen och man besöker varje ort vart fjärde år. Valår hålls inga stämmor. Vi vill träffa dem som bor på orterna och stämma av sådant som känns angeläget för var och en. Vi kan få förslag till förbättringar på orterna och också förklara varför kommunen inte alltid kan tillmötesgå alla önskemålen, säger Fredrik Lager som är landsbygdsutvecklare. Uppmuntrar byborna Det är mycket vanligt att frågor som inte är kommunens ansvar tas upp på stämman, som till exempel kollektivtrafik, vägar och trafikhastighet. Vi försöker uppmuntra byborna att själva ta kontakt med de andra berörda myndigheterna som till exempel Trafikverket när det gäller vägstandard och hastighetsfrågor. Sen vidarebefordrar vi naturligtvis synpunkterna när vi har träffar med andra berörda myndigheter, säger Fredrik Lager. Nya vård- och omsorgsboendet Christiansro invigt Brita Valdemarssons Christiansro var det förslag som namnkommittén fastnade för. Det var också hon som fick hålla i snöret när boendet döptes. Fr.v: Brita Valdemarsson, Marianne Eriksson v ordf omsorgsnämnden, Petra Strömberg, SESAM arkitekter, Henrik Strand, VD ABK, Göran Sevebrandt, ordf ABK, Bo Silverbern, ordf omsorgsnämnden, Christer Henriksson, VD Förenade Care och Knut Welander, pensionärsrådet. omsorg. I slutet av oktober invigdes kommunens nya vård- och omsorgsboende Christiansro. På plats fanns bland annat Brita Valdemarsson från Barum som lämnade det förslag som namnkommittén fastnade för. Christiansro har 44 lägenheter i 5 boendeplan. I bottenplanet finns 8 lägenheter för vård- och omsorgsboende och på plan 2-5 finns det 9 lägenheter, säger planeringssekreterare på omsorgsförvaltningen Bo Rosengren. Varje lägenhet är utrustad med pentry, rymligt badrum med toalett och dusch och på varje våningsplan finns gemensamhetsutrymmen med bland annat kök, balkong, terrass, kontor för personal och omklädningsrum. Christiansro är kommunens första nybyggda vård- och omsorgsboende sedan mitten av 1990-talet.I samband med uppförandet av Christiansro har boende på Sommarro erbjudits lägenheter i det nya vård- och omsorgsboendet vägg-i-vägg och Sommarro har övergått till ett trygghetsboende. Trygghetsboende Har du funderingar kring trygghetsboende? Representanter från kommunen och bostadsbolag svarar på just dina frågor om trygghetsboende, onsdag 7 november kl på Medborgarkontoret, Stadsbiblioteket i Kristianstad.

4 4 Matlagning över öppen eld naturupplevelse för alla sinnen Utematlagning med en trerättersmeny efter en guidad tur ger många besökare en aha-upplevelse, säger Brita Nilsson, projektadministratör på naturum Vattenriket. Röd linssoppa 2 dl röda linser 3 potatisar 2 palsternackor 2 morötter 1 gul lök 1 röd lök 2 3 st solovitlökar 2 burkar passerade tomater grönsaksbuljong av hög kvalitet färska örtkryddor som basilika, dragon och oregano lite flytande honung salt och peppar efter smak creme fraiche till serveringen Skala och hacka rotsaker i små bitar, hacka all lök och vitlök fint. Fräs allt i lite rapsolja i grytan, häll i buljong och de passerade tomaterna och späd med vatten. Låt koka samman. Därefter lägger du i linserna och kokar mjukt i ca min tillsammans med örtkryddorna. Salta och peppra efter smak, slutligen i med lite honung för att avrunda. Serveras varm med en klick creme fraiche. Fältugnsbröd 1 pkt jäst 5 dl vatten 1,5 dl rapsolja siktat dinkelmjöl, ljust och grovt salt timjan eller andra färska örtkryddor flingsalt att strö över fältkök. Vitlök, örter och mustig buljong. Härliga dofter lockar ända från naturumbron. Ett dis av rök stiger från skärmtaket vid ån. Att laga mat över öppen eld är ett möte med naturen för alla sinnen. Brita Nilsson och Tommy Åkerlund från naturum Vattenriket hackar, rör och knådar. På menyn står röd linssoppa och dinkelbröd bakat i fältugn. Utematlagningen är ett nytt komplement till naturums guidningar. Det är roligt att avsluta en guidad tur med att laga mat tillsammans. För många kan det vara en aha-upplevelse att laga en trerättersmeny utomhus. Att vistas ute och låta saker och ting ta tid och skapa med händerna är en härlig känsla, säger Brita Nilsson, projektadministratör. Goda recept för utematlagning: Linssoppa och fältugnsbröd Värm vatten fingervarmt, lös jästen och tillsätt gärna samtidigt en gnutta honung. Häll i oljan, tillsätt salt, örtkryddor. Häll i mjöl till lagom konsistens, degen ska vara lite kletig men ändå hålla ihop. Jäs degen i bunken en stund, nära elden med bakduk på. När brödet ska gräddas häller du lite olja i botten på fältugnen som du värmt på elden och stjälp sedan i degen. På med locket. Ställ fältugnen på en glödbädd nära elden. Använd en spade för att lägga glöd jämnt fördelat över locket. Fyll på glöd vid behov. Gräddas ca 40 min. Gott att strö på lite flingsalt och/eller färsk rosmarin på brödet. För att se om brödet är färdigt, lyft på locket med hjälp av en pinne och knacka på ytan, låter det ihåligt är det färdigt. Ät och njut med lite smör eller färskost. Smaker för alla sinnen Naturum jobbar på flera olika sätt för att få besökarna att uppskatta Vattenriket. Att laga mat ute är ett sätt att uppleva naturen med alla sinnen. Maten lagas från grunden utan genvägar färska ingredienser hackas och skivas, degar knådas och jäses. Det är härligt jobba vid en öppen eld. Och att se att man kan göra annat än att grilla korv är att upptäcka en ny värld, säger Brita Nilsson och rör i soppgrytan. Samma recept Recepten är de samma som när du lagar mat inomhus. För matlagning över öppen eld behövs lite speciell utrustning för att det ska bli bra. En fältugn, en gjutjärnsgryta med ett lock med höga kanter så att man kan lägga glöd ovanpå, är en bra uppfinning. Det går alldeles strålande att baka både äppelkaka, muffins och bröd. Ställ fältugnen på stenar så kommer den en bit från glöden, annars bränns det lätt, tipsar Brita. pris. Naturum Vattenriket har utsetts till Årets naturum Juryn tycker att det är ett naturum rikt på både upplevelser och nya lärdomar. När representanter från landets 29 naturum samlades för naturumträff i Vattenriket och Stenshuvud fick naturum Vattenriket priset som årets naturum. Naturum Vattenriket har haft två fantastiska första år. De vågar leka och ta ut svängarna i sin verksamhet och är duktiga på att möta besökaren, säger Berit Oscarsson, informationschef på Naturvårdsverket. Juryn imponeras särskilt av tillgängligheten. Till exempel har besökare på webben kunnat följa häckande pilgrimsfalkar. Naturum Vattenriket anordnar malsafari, upptäcktsfärder i myggens värld och speciella barnaktiviteter. Att få priset är fantastiskt! Friluftsutrustning En fältugn hittar du i friluftsaffärer med ett bredare sortiment. En skyffel behövs också för att skyffla glöd ovanpå. Det mesta går alltså att laga, ta till exempel ett vanligt brödrecept med något mindre mängd mjöl. Inte är det särskilt svårt heller, om man lyssnar på naturums proffskockar. Lätt som en plätt att baka tunnbröd på en gjutjärnshäll, en så kallad muurikka, ler Tommy Åkerlund. Men det gäller att börja elda i tid det tar ett tag innan glöden blir tillräckligt varm. Lätt som en plätt, om man lyssnar på naturums proffskockar. Smakar maten annorlunda ute? Det är absolut mycket godare det vet du när du ätit din första picknick ute, säger Brita. Gott med oväntat besök Soppan börjar bli klar och brödet börjar få färg. Flera förbipasserande stannar och undrar vad som är på gång. Det blir ett gott möte med människor. Nyss kom en tysk familj med farföräldrar från trakten förbi. De fick kavla och grädda varsitt tunnbröd och tyckte att de fick en häftig upplevelse. Som tack lämnade de en peng till Vattenrikets vänner, säger Tommy. Naturum Vattenriket utsett till årets naturum Att få det på hemmaplan, så alla kan vara med vid prisutdelningen, gör det ännu roligare, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare. Nu hoppas hon att utmärkelsen kan locka ännu fler att besöka naturum. Och att det bidrar till den lokala stoltheten! Sten Hermansson, kommunfullmäktiges ordförande, gläds också åt utmärkelsen. Läget ute i vattnet, Redet i vassen, med broförbindelse har skapat en ny led och förändrat stadsbilden. Det har stor betydelse som symbol för att nå våra miljömål och inte minst som besökscenter för Biosfärområde Vattenriket.

5 5 Museets tillbyggnad mellan gamla posthuset och Christian IV:s stallar är ett bra exempel på hur modern arkitektur passar in i den historiska stadsmiljöbilden, säger stadsarkitekt Ylva Pershaf. Nytt stadsmiljöprogram ska bevara och utveckla stadsbilden Det moderna Kristianstad förenas med det historiska stadsmiljö. Inte bara nya byggen formar staden Kristianstad. Detaljer utgör en del av helheten. Nu har ett stadsmiljöprogram arbetats fram som tar ett helhetsgrepp ned till minsta papperskorg. Programmet innefattar ett område som går från Norra Kasern till Södra Boulevarden och mellan Östra och Västra Boulevarden. Det är de mest centrala delarna av Kristianstad och de som utgör den gamla renässansstaden, vilket gör dess bevarande till ett riksintresse för kulturmiljövård. Vi vill att 1600-talets geometriska ideal med gator och kvarter i rutnätsplan ska fortsätta att genomsyra området, säger stadsarkitekten Ylva Pershaf, som varit med och arbetat fram stadsmiljöprogrammet. Kanalerna och vallgravarna Uteserveringen på Lilla Torg passar in i stadsmiljön och har blivit permanent. med tillhörande bastioner ingår som delområden. Till exempel ska norra delen förstärkas så att den får en lika attraktiv miljö som den södra. Det gula marktegel som finns på gångstråken i övriga centrum ska därför fortsätta att läggas även på trottoarerna från Stora Torg och norrut, säger hon. I stort ska programmet se till att de unika karaktärer och detaljer som redan finns i stadsmiljön bevaras, utvecklas och framhävas. Fyra utmärkande perioder För att beskriva vad som är utmärkande för staden har fyra perioder lyfts fram som de som har satt tydliga spår. Ett är arvet från grundaren kung Christian lv, där rutnätsplanen ingår förutom C4-sigillet och Heliga Trefaldighetskyrkan. De andra är den militära staden med kasernområden, handelsstaden med en unik blandning av kultur och kommersiell handel i tät stadsmiljö och staden i vattenriket. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att det ska fungera som underlag och stöd vid olika typer av bygglov och vid utformningen av offentliga miljöer som torg och grönytor. Allt för att skapa en sammanhängande miljö och undvika att det spretar åt alla håll. Vid nybyggen ska därför det moderna förenas med det historiska på ett bra sätt, men även allt från fasadutformningar och butiksskyltar till papperskorgar och parkbänkar berörs av programmets riktlinjer. Vi vill skapa ett attraktivt centrum och i det ingår, förutom estetik, god tillgänglighet och ökad trygghet för dem som vistas där, säger Ylva Pershaf. Bland annat ska beläggning av gatsten eller kullersten ha stråk av granit för att underlätta för rullstolar, och belysningen ska ses över. Möten mellan människor Konkreta planer inom programmet finns redan nu. Speakers corner ska flyttas för att få en bättre placering. Vid Stora Torg ska körbanorna lyftas upp till samma nivå som själva torget för att ge en mer flexibel användning av torgområdet. Ett förslag är exempelvis att lägga en isbana där. Med programmet som stöd hoppas vi kunna göra staden bättre och vackrare så att den uppmuntrar till ett aktivt stadsliv och fungerar som en arena för möten mellan människor, säger Ylva Pershaf.

6 6 Välkommen in i butiken! Camilla Berlin, en av gruppledarna i den dagliga verksamheten, hänger upp en virkad flagga som signalerar att Ditt & Datt har öppet. konsthantverk i daglig verksamhet från ditt & datt Tillverkat med omsorg hantverk. I butiken Ditt & Datt på Östra Storgatan i Kristianstad säljs unikt konsthantverk. Här finns allt från fräcka smycken och tillfixade gamla möbler till broderade Fiaspelsdukar och kuddar som är konstverk. Mycket är gjort av återvunnet material. Och tillverkat med omsorg. Föregångaren till Ditt & Datt låg på Söder och hette bara Butiken. Det var en daglig verksamhet för personer med funktions nedsättning som Omsorgs förvaltningen i Kristianstad drivit i ett tjugotal år. I och med flytten förra hösten till en ny och större lokal på Östra Storgatan 21 bytte verksamhen namn och inriktning. Ditt & Datt i nya lokaler På Östra Storgatan fick den dagliga verksamheten tillgång till 700 kvadratmeter i två plan och det öppnade för helt andra möjligheter. Personalgruppen drog upp riktlinjer för hur man skulle vilja arbeta i den nya lokalen. Deltagarna i Ditt & Datt är personer som har beviljats daglig verksamhet enligt LSS. Våra deltagare har mycket större kapacitet än vad de fick möjlighet att visa i Butiken. Vi ville höja deras status, de skulle känna att det som de gjorde var värt något. Det är inte pyssel de ska hålla på med, utan det ska vara som ett riktigt arbete, förklarar Camilla Berlin som är en av gruppledarna. Kvalitets- och miljötänk Hos Ditt & Datt finns arbetslokaler, butik och galleri. Allt som tillverkas av deltagarna är designat och av hög kvalitet. Man strävar efter att så mycket som möjligt återvinna material. I butiken kan kunderna till exempel hitta läckra, svarta armband som är gjorda av nedsmälta LP-skivor. Vackra gamla knappar används till smycken och ljusmanschetter och för att dekorera kuddar och bonader. Udda glas- och porslinsföremål limmas ihop till sköna ting. Vi har fått mycket grejer från andra avdelningar inom kommunen och från företag i Kristianstad, och allmänheten får väldigt gärna skänka saker till oss, säger Katarina Winther, en annan av gruppledarna. Det kan vara tyger, garner, knappar, metallstommar till lampskärmar, glas, porslin eller I butiken finns t.ex. läckra, svarta armband, som är gjorda av nedsmälta LP-skivor, att köpa. Vi jobbar mycket med återvunnet material, säger Katarina Winther, en av gruppledarna på Ditt & Datt. möbler. Men vi förbehåller oss rätten att sortera bort det vi inte använder. Engagerade deltagare I början var det Katarina Winther och Camilla Berlin som svarade för designen, men numera är deltagarna också engagerade. De har blivit mycket mer aktiva här, säger Katarina. Att få skapa fritt har satt i gång deras kreativitet. Nu kommer de med egna idéer och är med på ett helt annat sätt. De lär sig nya saker hela tiden och växer med uppgifterna. Yvonne Hansens specialitet är att måla på tyg. Med sina målade tygbitar, och symaskinens alla mönstersömmar, skapar hon färgstarka och fantasifulla kuddar. På Ditt & Datt trivs hon. Det är väldigt fritt här och var och en får arbeta efter sina förutsättningar. Ingen dag är den andra lik. Fastnade för textilierer Oskar Grönvold är ganska ny på Ditt & Datt och hade tänkt att han mest skulle vara i källaren och jobba med möbler. Men han fastnade för textila tekniker. Jag brukar vara på konstskolan Freja och måla. När man broderar och virkar skapar man också. Det är roligt att hålla på med färg och hitta på mönster. Inredningsuppdrag Butiken fungerar som en vanlig affär. Den sköts av deltagarna själva och är öppen måndag till fredag Inredningsuppdrag är en annan gren av verksamheten. När Omsorgsförvaltningens Stödoch serviceenhet flyttade till nya lokaler var Ditt & Datt med och inredde caféet och konferenslokalen, och fler liknande projekt är på gång. Konstutställning I galleriet är det deltagare från andra dagliga verksamheter i kommunen som ställer ut konst. Här samarbetar Ditt & Datt med Kreatörerna, Freja och A-Konst. Ditt & Datt har i dag 18 deltagare och fem anställda. På kvällstid är lokalerna mötesplats för personer med fysisk funktionsnedsättning. I syateljén flödar kreativiteten. Deltagarna på Ditt & Datt är tusenkonstnärer i den dagliga verksamheten. Några av personalen och deltagarna, fr.v: Linda Persson, Camilla Berlin, Katarina Winther, Mia Hunnegård, Emmie Pettersson, Maria Arrskog, Lena Pernrup och Oskar Grönvold.

7 7 Allt som tillverkas av deltagarna är designat och av hög kvalitet. Det mesta görs av återvunnet material. Maria Hunnegård visar Tidningen Kristianstads utsände skribent lite av allt som går att köpa på Ditt & Datt. Butiken på Norr fungerar som en vanlig affär och är öppen vardagar

8 8 Ny företagsinkubator blir del av Krinova nyföretagande. På Krinova händer mycket just nu. En ny företagsinkubator för Skåne Nordost startar i januari Det framgångsrika projektet Smakplats Skåne har blivit förlängt till och med mars 2015 och nya spännande satsningar är på gång inom vattenteknik och biogas. Krinova Science Park ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad. Krinovas uppgift är att vara en motor för innovation och utveckling och med inkubatorn ge stöd åt utvecklingsprojekt och affärsidéer i Skåne Nordost för att skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Krinova har samma profilområden som högskolan mat, miljö och hälsa. Utvecklande miljö Under tre år fungerade Rampen AB som företagskuvös i nordöstra Skåne och hjälpte till att grunda 24 nya företag. Rampen var ett tidsbegränsat projekt som har avslutats i höst. Den nya företagsinkubatorn är en vidareutveckling av Rampen, förklarar Krinovas VD Charlotte Lorentz Hjorth. Nu blir verksamheten permanent och inkubatorn samordnas Charlotte Lorentz Hjorth, VD på Krinova poängterar vikten av samarbete företag emellan. med Krinova Science Park. Vi har kunskaper och nätverk som inkubatorn kan utnyttja, och vi kan samarbeta i Krinovas olika projekt. Till exempel Smakplats Skåne. Inkubatorn ska fånga upp utvecklingsprojekt och affärsidéer med tillväxtpotential i både befintliga och nya företag i nordöstra Skåne. Cirka 70 procent av inkubatorns verksamhet kommer att ha kopplingar till befintlig industri. Det kan vara företag som vill satsa på nya samarbetsprojekt, eller en ny typ av utveckling. Erfarenheter från andra inkubatorer har visat att de mest livskraftiga, nystartade företagen är de som kan hitta samarbete med befintlig industri, eller som har sitt ursprung i industrier, säger Charlotte Lorentz Hjorth. Att starta helt från scratch är inte lätt. Skåne Nordost-kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge bidrar med totalt 1,5 miljoner kronor per år till inkubatorn. Chef blir Clas Mellby. Han kommer närmast från forskningsinstitutet IVF i Göteborg. Från ost till vin Smakplats Skåne, som med aktiv affärscoachning hjälper småskaliga livsmedelsproducenter att utvecklas, har varit en verksamhet inom Krinova sedan I början ingick 200 skånska matföretag i Smakplats nätverk. I dag är de 800, så det är ett lyckat projekt, konstaterar Charlotte Lorentz Hjorth. Och här finns utvecklingspotential. Därför fick vi nyligen 1,5 miljoner kronor extra av Länsstyrelsen för att jobba vidare med Smakplats Skåne fram till mars Vinlandet Sverige är ett regionalt Leader-projekt med fokus att skapa ett koncept för hur branschen vin och fermen- terade drycker på frukt och bär kan stärkas och utvecklas. Även om pilotstudien geografiskt har utgått från området nordöstra Skåne, är utgångspunkten att kunna skala upp konceptet till en nationell nivå. Projektet avslutas i december, men det blir en fortsättning. Biogas och vatten Vatten hör ihop med Krinovas profilområden och kan också kopplas till biosfärområdet Vattenriket. Nyligen fick Krinova kronor från statliga Havs- och vattenmyndigheten till en förstudie om att skapa ett nätverk av företag som har vatten som intresseområde. En sådan vattenallians skulle kunna leda till innovationer och affärsidéer inom vattenrening och miljöteknik men även vatten kopplat till upplevelser. Biogas är ett annat område som Krinova arbetar med. Det är en ung bransch med stort utrymme för innovation och utveckling. Man har identifierat ett antal utmaningar för att branschen ska bli mer lönsam i framtiden. Krinova jobbar tillsammans med det regionala näringslivet och högskolan i ett projekt som ska lösa en av dessa utmaningar nämligen substratförsörjning. C4 Teknik tipsar villa- och fastighetsägare Trädgårdsarbete inför vintern och snöröjning renhållning. Villaägare runt om i kommunen är i full gång med det sista arbetet i trädgården innan höst blir vinter. Därefter ska trädgårdsavfallet tas om hand. Löv ska räfsas, kvistar samlas ihop och rabatter täckas. De flesta löv blir utmärkt kompost till vårens plantering. Men lägg inte trädgårdsavfallet utanför tomten. Som fastighetsägare kan du i så fall bli ersättningsskyldig för olovliga upplag på tomtmark. Små upplag kan verka harmlösa, men de drar lätt till sig skadedjur och andra olägenheter, säger Johan Isberg, arbetsledare på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik. Många villaägare känner inte till att de kan lämna sitt trädgårdsavfall kostnadsfritt på Renhållningen Kristianstads återvinningsstationer, säger Johan Isberg. Återvinningsstationerna finns i Arkelstorp, Degeberga, Snårarp, Tollarp och Åhus. Som villaägare kan du även hyra ett kärl och få det hämtat vid tomtgränsen. Prioriteringsordning Med vintern kommer också skridskoåkning, kälkar, jultomtar och förhoppningsvis snö. Men snötäcket lägger sig När snötäcket nått 3 5 cm rycker snöröjningen ut och följer en särskild prioriteringsordning. I första insatsen tas större vägar samt även gång- och cykelvägar. även på vägar och gator. Då tar kommunens snöröjning sin början. Så fort snötäcket når tre till fem centimeters tjocklek sätter snöröjningen igång. För att på mest effektiva sätt rensa vägarna från snö följs en prioriteringsordning. Ju större väg, desto tidigare plogas den. Gång- och cykelstråk är även med i den första insatsen för framkomlighet. Direkt efter plogning påbörjas halkbekämpning. Målet är snöröjningen ska vara klar mellan sju och tio timmar efter snöfallet upphört, säger Johan Isberg, arbetsledare på C4 Teknik, som har hand om snöröjningen i kommunen. Trygghet för boende Som fastighetsägare i tätbebyggt område är man skyldig att hålla gångytor utanför sin fastighet fria från snö och is, så att gående tryggt kan passera utan att halka. När våren sedan knackar på dörren är det dags att sopa bort eventuellt grus som blivit kvar från halkbekämpningen utanför fastigheten. För mer information om återvinningscentralerna och hyra av kärl:

9 9 Vad avgör hur länge du ytterligare håller på? Naturligtvis får jag lyssna på min kropp, men jag har som mål att köra OS i Rio för att sedan gå över till halv-ironman och ironman. Det ultimata måfakta om lisa Lisa är född 1984 i Kristianstad. Var gick du i skolan? Jag har gått på Centralskolan, Norretullskolan och Österänggymnasiet (Naturvetenskapligt program). Jag är uppväxt i centrala Kristianstad och bodde under de sista skolåren på en gård utanför Everöd. Var och när provade du på idrott för första gången? Jag var alltid aktiv som liten och skolidrott var ett av favoritämnena. Hästarna kom tidigt in i bilden och jag blev hästtjej som 6-åring. Därefter var jag fodervärd och senare också hästägare. Jag tävlade för Gärds RF och tränade mycket för Piia Pantsu på Gärds eller nere i Flyinge. Jag har även provat på kanot, friidrott och lite (väldigt lite) pingis. När provade du triathlon för första gången? Åhus Triathlon år 2000 var min första triathlontävling. Då i motionsklass som 16-åring. Distansen var 400m/20km/5km. Jag simmade bröstsim alla 400 metrarna och var näst sist upp ur vattnet. Vilken var din första klubb? Jag red först för Fjälkestads RF och i triathlon tävlade jag för Kristianstads Triathlonklubb. Har även varit aktiv i både Kristianstads Cykelklubb och Ryssbergets IK. När kände du att du skulle satsa på triathlon? Jag åkte ner till Australien och Sydney efter gymnasiet och det var där det tog fart och blev mer seriöst. Vilken klubb tävlar du för idag? Kristianstads Triathlonklubb så klart! Kristianstads stolthet Lisa Nordén är hemma igen efter VM-guldet i Auckland på Nya Zeeland. Välkommen hem Lisa! guldtjej. Hon är OS-silvermedaljör från London-OS i somras och nyligen blev hon VM-seriens totalsegrare. Triathleten och Kristianstads-tjejen Lisa Nordén har nyligen satt fötterna på svensk mark efter två veckors som det blev semester. Egentligen skulle jag startat Bahamas WCU Triathlon 28 oktober, men orkanen Sandy gjorde att tävlingsledningen sköt på tävlingen en vecka, säger Lisa Nordén. Tyvärr kunde jag inte vänta in tävlingen, men eftersom jag hade koordinerat hemresan till Sverige med Bahamasvistelsen bestämde jag mig för att åka dit i alla fall. Hon tog ett kryssningsfartyg från Miami när flygplatsen i Nassau stängde och fick på så vis en ganska spektakulär semestervecka. Att åka båt i storm var kanske inte så genomtänkt. Det blev ganska höga vågor och mycket sjösjuka till havs, men mina sjöben var helt ok,, säger Lisa Nordén. OS-silver London i början på augusti och VM-guld på Nya Zeeland i slutet av oktober. Det blir inte lätt att toppa? Nej det kommer att bli väldigt svårt att toppa, det skulle vara att OS-guld då, säger Lisa Nordén. Ärligt talat tvivlar jag på att jag någonsin kommer att kunna toppa den här säsongen. Segrar i ITU World Series i Stockholm och Yokohama plus vinst i the Hy-Vee Triathlon ingår ju också i paketet Ganska svårslaget. Det var nära att du inte ens kom till start i den avslutande VMtävlingen på Nya Zeeland? Ja, jag hade redan börjat förbereda mig på ett resultat långt utanför medaljplats i VMserien, och på sjukhuset skakade de bara på huvudet när jag berättade om tävlingen. Men jag kunde heller inte se mig själv sitta på hotellet och fundera på om det kanske, kanske kunde ha gått. Så jag valde att starta, men var förberedd på att det kanske inte skulle bli mer än uppvärmning för min del. Det som orsakade all dramatik var en dålig middag på kvällen före den avgörande tävlingen. På natten blev det inte mycket sömn och allt maginnehåll försvann. Jag kunde inte ens dricka och kände att jag måste få hjälp. Vi åkte till sjukhuset och jag kom tillbaka vid halv åtta-tiden ett par timmar innan jag skulle åka till tävlingen. Lisa Nordén mådde av förståeliga skäl inte så bra, men efter lite koffein och uppvärmning kom kroppen så smått igång igen. Och när de tävlande radade upp sig på pontonen och väntade på startsignalen började adrenalinet flöda. Simningen gick mycket bra, jag var med i första klungan upp ur vattnet och sen var det bara att hänga i för allt vad jag Det här året blir inte lätt att toppa. hade, säger Lisa Nordén. Och det räckte alltså till en fjärdeplats i loppet och därmed en totalseger i VM-serien. Årets idrottsraket! idrott. Kristianstad har utvecklats till en av Sveriges främsta idrottskommuner och fick priset Årets raket för att ha gått rakt in på tjugonde plats på rankinglistan i konkurrens med landets 289 övriga kommuner. Det är första gången kommunen placerar sig på listan som tas fram av tidningen Sport & Affärer och rankar de 30 främsta idrottskommunerna. I bedömningen tas det hänsyn till folkmängd och faktorer som påverkar en kommuns attraktionskraft, exempelvis tillgång till friluftsaktiviteter, elitverksamhet, ungdomsidrott och kommunens förmåga att genomföra stora evenemang. Hur motiverar du dig nu inför en fortsatt satsning? Jag känner att jag kan bli bättre och utveckla olika delar av delmomenten. Egentligen är jag nog mer ute efter det perfekta loppet än medaljerna i sig, säger Lisa Nordén. Jag har också kvar en del utmaningar, längre sträckor och nya träningsmiljöer. Som på vilket jobb som helst gäller det att höja ribban och hålla träningen spännande och utvecklande. Det är jätteroligt att Kristianstad har fått den här utmärkelsen, säger kultur- och fritidschefen Bengt-Åke Kjell. Han pekar på att inte bara handbollen utan även fler föreningar som KIK och KDFF har flyttat fram sina positioner. Idrottsrörelsen ska ha en stor eloge för det här priset, säger han. I motiveringen till utmärkelsen nämndes bland annat let är att vinna VM-guld på samtliga distanser. Dags att återgå till vardagen och träningen direkt? Jag kommer att lägga mycket jobb på grunden, att bygga upp en bra bas som kan ta mig igenom ännu en lång säsong, säger Lisa Nordén. Målet är att vara i bra rulle igen någon gång mitten på december. Lisa uppvaktades av hemkommunen i samband med IFK Kristianstads hemmamatch mot Lugi 7 november. att Kristianstad under de senaste åren visat att man kan genomföra mycket stora internationella evenemang. Det är viktigt med evenemang men också med kopplingen mellan elit och bredd, säger Bengt-Åke Kjell. Därför tycker han att det är angeläget att också hålla stora ungdomsturneringar i kommunen, som till exempel beachhandbollen. Tidningen Sport & Affärer lyfter fram att scoutverksamheten i dag utgör en del av utvecklingen av breddidrotten och där bidrog Världsscoutjamboreen till Kristianstads framskjutna placering. Kommande arrangemang som Dam-EM i handboll 2016 och O-ringen 2014 nämndes också.

10 10 E v e n e m a n g s k a l e n d e r n o v e m b e r d e c e m b e r Fre 9 Lö 10 november Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Cats BEBOPALUBA! Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Musik i Syd Arkivens dag Regionmuseet Kristianstad Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Pojken som inte kunde gå hem Kulturhuset Barbacka. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Sö Vandra Linnérundan med Evert Valfridsson Godbitarna ur biodynamisk odling Regionmuseet Kristianstad. Juliette Snijders från Hälsoträdgården Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Må Kulturlunch: Foodism hur smakar ett företag? Konserthuset Kristianstad, Lilla salen Juridisk rådgivning Medborgarkontoret Macbeth Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Ti Tisdagsvandringar på Kjugekull. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka. Teaterlek med Frida Ulvegren. Ålder: 4-6 år Musikkåseri med allsång Studiefrämjandet SydOst Trivselkväll Degeberga Hembygdspark Höstens nya böcker Åhus bibliotek. Arr. Studiefrämjandet och Kristianstads bibliotek On Brodericafé Regionmuseet Kristianstad Brasafton i Storstugan Föreningen Furuboda. Underhållning med Paul Skoog, Leif Axelsson, Lena Nilsson och gäster Ensamma hjärtan Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Föredrag om Costa Rica med Hans Cronert Studiefrämjandet SydOst. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och NÖ Skånes Fågelklubb Inger Alfvén Allt vi aldrig gjorde med varandra Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Stadsbiblioteket Nytt på drogfronten - Trender, orsaker och verkan. Länsförsäkringars lokal. Arr: Nätverket För Föräldrar To Skolkonsert ES-musik Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Christian 4:s Gymnasium Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården GladA låtar från och 1960-talet ÅhusGården % Buskis! Kristianstads Teater Fr Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Lö Loppmarknad på Degeberga idrottsplats Jul & Hantverksmässan 2012 Yllan Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Filmvisning: historiska sockenfilmer från Skepparslöv Regionmuseet Kristianstad Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Sö Jul & Hantverksmässan 2012 Yllan Utställningen Sagolika rum invigs Regionmuseet Kristianstad Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Interplay Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Blue Bird Jazzclub Må Kulturlunch: Det är väl ingen konst! Konserthuset Kristianstad, Lilla salen Ti Tisdagsvandringar på Kjugekull. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Lunchvisning: Yvonne Larsson Kristianstads Konsthall x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka. Teaterlek med Frida Ulvegren. Ålder: 4-6 år Blåsorkesterkonsert Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Kommunala Musikskolan i Kristianstad Höstens nya böcker Tollarps bibliotek Vad kan Sveriges Riksdag göra för Israel? Församlingshemmet i Kristianstad. Arr: Samfundet Sverige-Israel On Brodericafé Regionmuseet Kristianstad Gifter i vardagen problem och lösningar Regionmuseet Kristianstad Mitt Wallanderland Ewa-Gun Westford Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Kristianstads Stadsbibliotek To Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården Torsdagspuls! Vernissage på utställningen UNG KONST kl Kulturhuset Barbacka Dålig stämning Özz Nûjen. Stand Up Comedy. Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Min vän Charles Dickens, världens bästa berättare Kiki Lindell Stadsbiblioteket. Arr: Kristianstads Stadsbibliotek Rasism, antirasism Duvanders Konditori. Arr: Kristianstads FN-förening, tillsammans med Duvanders Konditori, ABF Skåne Nordost och Stadsbiblioteket samt med stöd av Kristianstads kommun och IT-stugan. Fr Je suis & Svensk Hund Konserthuset Kristianstad, Lilla salen Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Lö Julmatmarknad / Smakgata Södra delen av Östra Storgatan i Kristianstad Julstuga i Degeberga Hembygdspark Ung Konst 2012 Kulturhuset Barbacka Lördagskul för hela familjen! Regionmuseet Kristianstad Lördagsskoj på Åhus bibliotek Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Buster - Ett litet teaterliv Kulturhuset Barbacka. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Musikalen - Cats! Kristianstads Teater JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Rock n Roll X-mas Konserthuset Kristianstad, Stora salen Lördans - Elisa's Sommarlust Folkets Park Sö 25 Må 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Lö 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö Julmarknad och Skyltsöndag i Kristianstad Handelsstaden Kristianstad Vandra Linnérundan med Evert Valfridsson Sugen på mygg? Naturum Vattenriket Sugen på mygg? Naturum Vattenriket Vernissage: Det kunde varit så här i paradiset. Bertil Landelius, 100 år Kristianstads Konsthall Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Julkonsert Kristianstad Storband Konserthuset Kristianstad, Stora salen Avd 305 Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Tisdagsvandringar på Kjugekull Lunchvisning: Yvonne Larsson Kristianstads Konsthall Att våga älska Östermalmskyrkan. Arr: S:t Lukas i Kristianstad Blåskonsert Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Kommunala Musikskolan i Kristianstad Tal text tanke: När arbetsplatsen blev romanstoff. Träffa författaren Karin Wahlberg. Regionmuseet Kristianstad Brodericafé Regionmuseet Kristianstad Arkitekturserien på Regionmuseet - Det lekfulla allvaret. Sigurd Lewerentz och Gunnar Asplund. Regionmuseet Kristianstad. Arr: Stadsbiblioteket tillsammans med Folkuniversitetet Frieriet. Brunnen, Arkelstorp. Arr: Kristianstads Teaterförening Irländsk afton Tollarps bibliotek Christer Sjögrens Julkonsert Kristianstad Arena SweMUN 2012 Söderportgymnasiet. Arr: Svenska FN-förbundet Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården BarbackaLive på Torsdagspuls! Kulturhuset Barbacka Konstfilmskväll Stadsbiblioteket. Arr: Den rörliga bildens konst, Skåne NO, Region Skåne, Kristianstads konsthall. Stadsbiblioteket Sjöströmska kvartetten & Alexander Lövmark Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Musik i Syd och Kultur & Fritid JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Maria Möller Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Musik i Syd och Kultur & Fritid december Julmarknad Djurröd Naturligt julpyssel Naturum Vattenriket Ung Konst 2012 Kulturhuset Barbacka Underverkstan! Kulturhuset Barbacka I väntan på jul - Ny konsert i gamla hjulspår. Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd I väntan på jul - Ny konsert i gamla hjulspår. Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Pernilla Andersson Albumsläpp och höstturné! Konserthuset Kristianstad, Stora salen JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Dans - Perikles Sommarlust Folkets Park Julmarknad Regionmuseet Kristianstad Naturligt julpyssel Naturum Vattenriket I väntan på julen... Gratis filmer för alla barn. Filmmuseet Julkonsert Kristianstad Storband Konserthuset Kristianstad, Stora salen Knittes julsagor Gamlegårdens bibliotek Knittes julsagor Arkelstorps bibliotek Teknik-Drop-in Stadsbiblioteket Albert Westergren Vikten av bra mat och måltider Tollarps bibliotek Knittes julsagor Färlöv bibliotek Knittes julsagor Linderöds bibliotek John Kluge & Cyndee Peters med kör Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Kluge Music Performance AB Musikalpärlor - Emil Sigfridsson Medborgarhuset Tollarp. Arr: Kristianstads Teaterförening Knittes julsagor Everöds bibliotek Knittes julsagor Fjälkinge bibliotek Håpas du trifs bra i fengelset Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Ur min bokhylla Disa Lundgren. Stadsbiblioteket. Arr: Bibliotekets vänner, Kristianstad stadsbibliotek Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården Torsdagspuls med Poesikväll! Kulturhuset Barbacka JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan West of Eden - Celtic Christmas Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Musik i Syd och Kultur & Fritid JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Dans - Arvingarna Sommarlust Folkets Park Luciakröning och kortege Handelsstaden Gammeldags Julmarknad på Näsby Gård Sotnosen tillsammans med knallar Knittes sagoteater Stadsbiblioteket. Arr: Kristianstads Stadsbibliotek Underverkstan! Kulturhuset Barbacka JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan The Sex Guru Kristianstads Teater Dans - Arvingarna Sommarlust Folkets Park Detta är ett urval av evenamang i Kristianstads kommun. Vill du hitta fler? Besök oss på hemsidan: Med reservation för ändringar. Kontakta respektive arrangör för ytterligare information.

11 11 Energimärkning av däck från november 2012 Sedan tidigare är vi vana vid att TV-apparater, vitvaror mm har energimärkning för att underlätta för konsumenten att välja varor med låg energiförbrukning. Projektkoordinatorn Lennart Tyrberg intervjuas framför Trobrodahls minivattenkraftverk utanför Tollarp. RES Chains besökte Kristianstad Ett 50-tal personer från länderna kring Östersjön besökte Kristianstad i oktober för att ta del av framgångsrika satsningar inom vattenkraft och biogas. Vi visade två spännande exempel på hållbar energi för våra grannländer, säger Len- nart Erfors som är klimatstrateg i Kristianstads kommun. Trobrodahls minivattenkraftverk utanför Tollarp är ett privat initiativ och vår satsning på biogasproduktion i Karpalund röner fortsatt stor uppmärksamhet internationellt. Besöket är en del i EU-projektet RES Chains, vars idé är att främja hållbar och förnybar energiförsörjning. Projektet fokuserar speciellt på biomassa, biogas, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Deltagare i projektet är fem länder kring Östersjön: Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige. Från och med den 1 november blir energimärkningen även standard för däck till personbilar, lastbilar och bussar, så kalllade C1, C2 och C3-däck som tillverkats efter 1 juli. Märkningen kommer inte att gälla för dubbdäck, regummerade däck, reservdäck för temporärt bruk eller begagnade däck. Tre olika märkningar Energimärkningen kommer att ske i skala A-G där A är energisnålast och G mest energikrävande. Utöver energimärkningen kommer däcken även att märkas efter våtgreppskapacitet, även här klassat A-G, samt utvändigt buller, där märkningen markeras med tre bågar. En fylld båge visar att däcket bullrar mindre än genomsnittsdäcket och tre fyllda bågar vi- sar att däcket bullrar mer än genomsnittsdäcket När det gäller märkningen av våtgrepp är det viktigt komma ihåg att den endast avser blöt vägbana, inte frusen. För dubbfria vinterdäck kan man alltså inte lita på att en bra märkning på våtgreppsegenskaper per automatik innebär bra grepp på snö. För ytterligare information om energimärkningen av däck kan man gå in på energimyndighetens hemsida, Minskade koldioxidutsläpp 700 Antal körda mil med bil i genomsnitt per kommuninvånare och år Prisutdelning i cykeltävling Energispartips Se över dina fönster och dörrar så att tätningslisterna fungerar som de ska. På så vis sparar du energi och slipper onödigt kalldrag Vägtrafiken står för en stor del av koldioxidutsläppen i Kristianstads kommun. Under många år har trenden varit att trafiken har ökat med ett par procent varje år. De senaste åren har trenden vänt när det gäller personbilar. Den positiva utvecklingen beror troligtvis på en kombination av lågkonjunktur och att allt fler väljer att åka kollektivt Kristianstad Sverige Skåne Cykelorienteringen är avslutad för i år. Vinnaren kommer att presenteras på kommunens hemsida den 15 november. Prisutdelningen sker på Kristianstad Arena i samband med handbollsmatchen IFK Kristianstad Ystads IF 23 november. Första pris är en cykel sponsrad av Sparbanken 1826 i Kristianstad. Klimatrecept: Lammgryta med pumpa och rotfrukter Ingredienser: 1,5 kg svenskt lammkött med ben 2 gula lökar 2 morötter 3 msk rapsolja 3 klyftor vitlök Ca 200 g rotselleri Ca 500 g pumpa 1 burk krossade tomater 1 msk tomatpuré 1,5 msk vetemjöl 2,5 dl vatten 1 buljongtärning Timjan Rosmarin Persilja Hemodlade körsbärstomater Recept: Ulrika Hedlund, miljöinspektör/ekolog Kristianstads kommun Tillagning: Hetta upp oljan i en stor stekgryta. Hacka lök och vitlök och fräs i oljan tills löken blivit gyllenbrun. Skiva morötter och rotselleri och fräs tillsammans med löken. Tillsätt tomatpuré och fräs i ytterligare några minuter. Blanda ned vetemjölet och häll på de krossade tomaterna. Häll på buljong (vatten och köttbuljongtärning). Rör om och koka ihop till hälften. Lägg i timjan och rosmarin. Stek lammköttet runt om i lite rapsolja och lägg i grytan. Salta och peppra köttet när du steker det. Koka lammgrytan i ca 1,5 timme. Under tiden som grytan kokar förbereds pumpan. Dela pumpan och skär fruktköttet i ca 3x3 cm bitar. Lägg pumpabitarna på en oljad plåt och rosta dem i ugnen i 225 graders värme tills de blivit mjuka och fått färg (ca minuter). Ta eventuellt upp lammköttet, ta bort benet och dela köttet i lagom stora grytbitar. Lägg tillbaka köttet i grytan. Smaka av lammgrytan med salt och peppar. Rör försiktigt ned pumpabitarna och körsbärstomaterna i grytan. Strö över lite persilja. Servera med klyftpotatis eller matvete!

12 Tidningen Kristianstad ges ut av Kristianstads kommun och delas ut till alla hushåll i kommunen. Har du inte fått någon tidning? Hämta gratis ex på Medborgarkontoret. Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson. Produktion: t&t information ab, Kristianstad. Upplaga: ex. Tryck: JMS Mediasystem. Tidningen Kristianstad finns i alternativa format och kan gratis beställas som taltidning eller laddas hem som pdf på Kommunporträttet Jag trivs med mitt jobb, säger Glenn Johansson, badmästare på Tivolibadet. Han har jobbat inom Kristianstads kommun i 28 år och nästan hela tiden på badhuset. Glenn johansson, badmästare på Tivolibadet Glenn trivs som fisken i vattnet! porträttet. Det är en löneförmån att få se barn och ungdomar lära sig simma! Glenn Johansson, badmästare på Tivolibadet, känner att han har hamnat helt rätt i sitt yrkesval. Jag har aldrig vantrivts på min arbetsplats. Det låter som en klyscha, men det stämmer verkligen in på mitt jobb: Den ena dagen är inte den andra lik. Dagen innan har han dragit upp en kvinna från vattnet, som tuppade av när hon simmade. Vi fick igång hennes andning innan ambulanspersonalen kom, så det löste sig bra, säger Glenn Johansson, som också undervisar i hjärt- lungräddning. Glenn började som sommarjobbare på badhuset 1980 och har förutom fyra år (då han jobbade som säljare) varit Kristianstads kommun och badhuset trogen. Det finns jobb där det är bättre betalt, men det är en stor trygghet att jobba inom kommunen, säger Glenn Johansson. Dessutom har jag alltid velat jobba med människor och service, jag stortrivs här. Trivs man, så tycker jag att man kan visa det också! Och det syns verkligen. Det finns de som säger att Glenn vaknar med ett leende på sina läppar och går och lägger sig med ett leende. Ett positivt bemötande, ger nästan uteslutande ett positivt gensvar, säger Glenn Johansson. Allt under ett tak På Tivolibadet jobbar i dag totalt 17 personer med allt från städning och underhåll till vattenprovtagning. Vi tar vattenprover varje dag för att kontrollera klorhalt och ph-halt, säger Glenn Johansson, och en gång i månaden skickar vi iväg prover för att kontrollera så att det inte finns bakterier i vattnet. Förutom simning, bad, dusch och bastu erbjuder Tivolibadet och dess personal bland annat simskola, vattengympa, babysim och massage. Dessutom har vi sedan 2006 Friskvårdshusets verksamhet under samma tak, säger Glenn Johansson. Så vi täcker in det mesta vad gäller hälsa och välbefinnande. Personligt bemötande Välbefinnandet infinner sig för många besökare redan när de kliver in genom dörrarna till Tivolibadet och möts av badmästare Glenn Johansson. Under ett år passerar ungefär Fakta om Glenn Ålder: Just fyllt 50 år Yrke: Badmästare Årbetsår i Kristianstads kommun: 28 år Familj: Sambo och två barn 20 år och 18 år Bor: På Kulltorp Favoritmat: Köttfärslimpa Gör på fritiden: Åker på turer med MC:n och spelar innebandy Favoritapp: Endomondo (träningsapp) besökare vändkorset på Tivolibadet och de allra flesta av de återkommande gästerna unga som gamla morsar Glenn Johansson på och tilltalar med deras namn Kan det vara en yrkesskada, säger Glenn Johansson och skrattar. Nästa nummer av Tidningen Kristianstad kommer i din brevlåda under vecka 49

sidan 4 Rum Tum Tugger, Bombalurina, Munkustrap och alla deras kattkompisar gjorde succé på premiären av Cats i helgen. Foto: Håkan Röjder

sidan 4 Rum Tum Tugger, Bombalurina, Munkustrap och alla deras kattkompisar gjorde succé på premiären av Cats i helgen. Foto: Håkan Röjder Susanne Palla, engagerad demenssjuksköterska... sidan 12 Nils Tryding skänkte stor Miró-samling... sidan 7 nr 6, OKTOBER 2012 Hel bilaga om Brå I mitten av den ordinarie Tidningen Kristianstad finner du

Läs mer

En kulturell nystart. Skånehuset blir nytt kommunhus. Dags för Bokfestival NR 4, AUGUSTI 2014

En kulturell nystart. Skånehuset blir nytt kommunhus. Dags för Bokfestival NR 4, AUGUSTI 2014 Daniel Strandberg, barn- och ungdomsassistent...sidan 16 Kommunala möbler på nätet...sidan 10 NR 4, AUGUSTI 2014 Bibliotekschef Emma Lang Åberg. En kulturell nystart Kulturkvarter Kristianstad invigs fredagen

Läs mer

Försvinn svinn! Ny kommundirektör. Länken behövs. Trafiken påverkas. nr 1, FEBRUARI 2012

Försvinn svinn! Ny kommundirektör. Länken behövs. Trafiken påverkas. nr 1, FEBRUARI 2012 Martin Holmén, ny energi- och klimatrådgivare... sidan 12 Högklassig handboll i Arenan i sommar... sidan 3 nr 1, FEBRUARI 2012 Utmanande, säger Jan Pålsson om att få leda kommunens 6 500 anställda. Ny

Läs mer

Här slår historiens vingslag... MITTEN

Här slår historiens vingslag... MITTEN Inger Hansson, chef över vatten och avlopp... SIDAN 16 Här slår historiens vingslag... MITTEN NR 5, OKTOBER 2014 Christina Bengtsson, transportchef på barn- och utbildningsförvaltningen. Chef över bussarna

Läs mer

Korv i alla smaker. Bokfestivalen 2012 med något för alla! Olympiska doldisar. En länk i omsorgen och tryggt boende. nr 5, augusti 2012

Korv i alla smaker. Bokfestivalen 2012 med något för alla! Olympiska doldisar. En länk i omsorgen och tryggt boende. nr 5, augusti 2012 Madeleine Stahlin bjuder på varierande smaker... sidan 16 Första spadtaget tas för nya gallerian... sidan 2 nr 5, augusti 2012 Anders Nylander på Kristianstads stadsbibliotek är samordnare för bokfestivalen.

Läs mer

Sagolik trädgård. Inka Johansson och hennes man Per Sjöstedt har lagt ner åtskilliga tusentals timmar på att förvandla det 7 000 kvadratmeter

Sagolik trädgård. Inka Johansson och hennes man Per Sjöstedt har lagt ner åtskilliga tusentals timmar på att förvandla det 7 000 kvadratmeter Katy Wadbro, lärare på Fröknegårdskolan... SIDAN 16 Fasadkonst som fascinerar... SIDAN 5 NR 3, JUNI 2014 Johan Bretell, håller upp ett par av de handsydda R M Williams-bootsen. Starten var ett par R M

Läs mer

Magasin. Bert född till entreprenör. inför E.GO dagen 14 november. En tidning från Drivhuset i Borås. johan ernst nilsson lever ut sin dröm

Magasin. Bert född till entreprenör. inför E.GO dagen 14 november. En tidning från Drivhuset i Borås. johan ernst nilsson lever ut sin dröm En tidning från Drivhuset i Borås Magasin inför E.GO dagen 14 november johan ernst nilsson lever ut sin dröm niclas norlén lyser upp både vm och nobelfester Bert född till entreprenör dreamz, etopi, beautiful

Läs mer

Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet

Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet Engagemang mat och möten Goda recept för integration och demokrati En bok i serien Nytt liv i Sverige LOs kraftsamling för integration i arbetslivet 2006 Landsorganisationen i Sverige Efter en idé och

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2014. Vi ses i stan 400 ÅR AV TRADITION OCH FÖRÄNDRING

ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2014. Vi ses i stan 400 ÅR AV TRADITION OCH FÖRÄNDRING ANSÖKAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA 2014 Vi ses i stan 400 ÅR AV TRADITION OCH FÖRÄNDRING Vi ses i stan Handelsstaden Kristianstad En öl före matchen med polarna. Ett glas vin i teaterfoajén före föreställningen.

Läs mer

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning

Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning Läckert i picknickkorgen Ett magasin från hfab. nr 2. 2010 Gert Wingårdh och Åsa Gessle i unik HFAB-satsning HALMSTAD BYGGER Nio sidor om nybyggen i staden Wilmas färgstarka barnrum Möt nye chefen för

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Ny kulturnatt. Prisade företagare. Nyckelfri hemtjänst. Modern återvinning NR 2, APRIL 2015

Ny kulturnatt. Prisade företagare. Nyckelfri hemtjänst. Modern återvinning NR 2, APRIL 2015 Katarina Winther, gruppledare på Ditt & Datt... SIDAN 16 Mörsarkulan kanonfynd på Näsby fält... SIDAN 10 NR 2, APRIL 2015 Jag jobbar för att göra mig själv överflödig, säger Peter Finch, Årets Företagare.

Läs mer

Jultomten! Om du vore GRATIS. Vad skulle du då ge till alla i Sverige? TIDNINGEN MED GLADA NYHETER. Robert Broberg är tillbaka! Spännande samarbete!

Jultomten! Om du vore GRATIS. Vad skulle du då ge till alla i Sverige? TIDNINGEN MED GLADA NYHETER. Robert Broberg är tillbaka! Spännande samarbete! GRATIS Nr 5 DEC 2006 TIDNINGEN MED GLADA NYHETER Robert Broberg är tillbaka! 67 år på benen varav 50 på scenen! Möt Robert där han berättar om livet, showen och kärleken till publiken. Sid. 20-21 Om du

Läs mer

Grönare skola. Vikten av förskola 6 7. Ung konst i Rosengård 8 9 Första sommarjobbet 14 15. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö

Grönare skola. Vikten av förskola 6 7. Ung konst i Rosengård 8 9 Första sommarjobbet 14 15. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö 6juni 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Grönare skola Egenodlad potatis, miljöengagemang och en get i Afrika. Det är några av de hållbara inslag som gror hos fjärdeklassarna i Kryddgårdsskolan

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Värden Populär plantskola för unga

Värden Populär plantskola för unga din tidning från Huge NUMMER 3/2011 Värden Populär plantskola för unga ROCKDRÖMMAR I TRÅNGSUND Huges anställda får utbildning i Eco-driving PLUS 65 Goda grannar ger trygghet FÖRORD Innehåll Ren vinst för

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset

Pitekvarten. Ny personalchef på plats Sidan 16. Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21 22 oktober är alla antällda välkomna till Stadshuset Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2010 Visste du att det finns en boksnok på biblioteket? Ny personalchef på plats Sidan 16 3 Inspirationsdagar... 4 En väckarklocka! 10 21

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Angelika har hittat hem. Efter julmaten vintergryta! magasin. Duka till nyårsfesten. Nu har Brita och Sune flyttat in Framtidens stjärnor i WIC?

Angelika har hittat hem. Efter julmaten vintergryta! magasin. Duka till nyårsfesten. Nu har Brita och Sune flyttat in Framtidens stjärnor i WIC? inne magasin En tidning från Varbergs Bostad 04/2013 Duka till nyårsfesten Nu har Brita och Sune flyttat in Framtidens stjärnor i WIC? Efter julmaten vintergryta! Angelika har hittat hem Vi är glada och

Läs mer

Falkenberg. Landsbygden laddar för fiber. Eldsjälar bygger smultronställen. Turistföretagen vill växa och bli fler. Planerna på en ny fotbollsarena

Falkenberg. Landsbygden laddar för fiber. Eldsjälar bygger smultronställen. Turistföretagen vill växa och bli fler. Planerna på en ny fotbollsarena Falkenberg nr 2 2012 en tidning från falkenbergs kommun Landsbygden laddar för fiber Turistföretagen vill växa och bli fler Eldsjälar bygger smultronställen Planerna på en ny fotbollsarena framtid falkenberg

Läs mer

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg.

Vi i. LÄRA genom lek. I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt. Nr 4 2008 Årg. Vi i Nr 4 2008 Årg. 20 INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÄNGELHOLMS KOMMUN LÄRA genom lek I detta nummer bl a: Så fördelas pengarna Leder badhusbygget Lyfter miljöfrågorna Strålande träffpunkt Utblick från kommunalrådsstolen

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer