Naturummat. eld och från grunden, helt utan genvägar. Färska ingre- dienser används, allt hackas, skivas, knådas och jäses.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturummat. eld och från grunden, helt utan genvägar. Färska ingre- dienser används, allt hackas, skivas, knådas och jäses."

Transkript

1 Glenn Johansson, badmästare på Tivolibadet... sidan 12 Kristianstad och Lisa årets idrottsraketer... sidan 9 nr 7, november 2012 Modernt ska förenas med historiskt, säger stadsarkitekt Ylva Pershaf. Värnar stadsmiljön Ett stadsmiljöprogram har tagits fram för Kristianstads centrala delar. Där framgår hur det genuina helhetsintrycket kan bevaras. Med programmet som stöd hoppas vi kunna göra staden bättre och vackrare så att den uppmuntrar till ett aktivt stadsliv och fungerar som en arena för möten mellan människor, säger stadsarkitekt Ylva Pershaf. sidan 5 Ett matrum i naturen. Brita Nilsson ser till att Cassandra och Harald Jönsson från Eslöv får sina hamburgare och bröd lagom hårt stekta när naturum Vattenriket lagade mat över öppen eld för allmänheten. I bakgrunden mamma Esthy. Naturummat Ett möte med naturen i Vattenriket för alla sinnen. Röken komplement till naturums guidningar. Maten lagas över öppen eld och från grunden, helt utan genvägar. Färska ingre- stiger från skärmtaken vid ån och doften sprider sig ända till naturumbron. Naturum jobbar på bred front för att få besökarna att uppskatta Vattenriket. Utematlagningen är ett nytt sidan dienser används, allt hackas, skivas, knådas och jäses. 4 Tusenkonstnärer Läckra svarta armband gjorda av nedsmälta LP-skivor, fixade gamla möbler eller smycken av fina knappar. I butiken Ditt & Datt på Östra Storgatan i Kristianstad säljs unikt konsthantverk. Allt som tillverkas av deltagarna är designat och av högsta kvalitet. Man strävar efter att så mycket som möjligt återvinna material. sidan 6 7 Länk till resenärer Bygget med Kristianstadslänken och det nya resecentret i Kristianstad har kommit igång. Busslänken ska mynna ut i ett nytt resecentrum med bussterminal söder om centralstationen. Även på andra håll i centrum genomförs gatuarbeten, bland annat kring det nya galleriakvarteret, så delar av gatorna är tidvis avstängda. sidan 2 Din informationstidning från Kristianstads kommun läs mer på

2 2 leif RÜlf har ordet Alla behövs i arbetet I landets kommuner, landsting och regioner finns Sveriges viktigaste jobb. I Kristianstads kommun arbetar varje dag nära medarbetare för att skapa en bra tillvaro för alla som lever och verkar här. För att vi ska kunna fortsätta att ge våra invånare, elever, omsorgsbehövande, socialt utsatta, föreningar, företagare och alla andra bästa möjliga service måste vi få de kompetenta medarbetare vi har att vilja stanna kvar. Vi måste också få unga, duktiga människor att söka sig till välfärdssektorn. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har sammanställt en rekryteringsprognos som visar att hela välfärdssektorn kommer att behöva anställa medarbetare fram till Kristianstads kommuns rekryteringsbehov följer samma trend. Förra året annonserade Kristianstads kommun ut mer än 800 tjänster och när pensionsavgångarna fördubblas de närmaste åren ökar behovet ännu mer. I kommunen finns hundratals olika yrken. Omvårdnadspersonal, pedagoger, ingenjörer, ekonomer, bibliotekarier, badmästare alla behövs för att kommunen ska fungera på bästa sätt. SKL har i rapporten Stolthet och fördomar visat att de mest engagerade medarbetarna finns i välfärdssektorn. Medarbetarna känner hög motivation, tycker jobbet är utmanande, och ser i större utsträckning än i privat och statlig sektor betydelsen av vad de gör. Det bekräftas också i de medarbetarundersökningar som vi gör i Kristianstads kommun. Det är glädjande. Mer problematiskt är att när samma medarbetare i SKL:s undersökning svarar på om de är stolta över att berätta var de jobbar eller om deras arbetsplats har en god image så får arbetsplatserna i kommuner och landsting låga betyg. I Kristianstads kommun vill vi göra det möjligt att ha ett långt arbetsliv med bibehållen hälsa. Vi menar att delaktighet, balans mellan fritid och arbetsliv, öppenhet och trivsel på jobbet bidrar till detta. I varje nummer av Tidningen Kristianstad möter du på sista sidan någon av våra medarbetare. Vi hoppas att de kan bidra till att ta död på en del fördomar och inspirera några läsare att hitta sitt drömjobb i kommunen. Leif Rülf, personaldirektör Kristianstads kommun Nu byggs nytt resecentrum och bussgata längs Västra Boulevarden. Nu byggs busslänk och resecentrum kristianstad. Nu har arbetet med Kristianstadslänken och det nya resecentret i Kristianstad kommit igång. Gatuarbetena på Västra Boulevarden fortsätter till nästa sommar, men vägen ska hållas öppen för trafik. Kristianstadslänken ska underlätta framkomligheten genom centrum för både bussar och bilar. De nya gång- och cykelstråken ger också en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter, säger Kristianstads kommuns stadsbyggnadschef Anders Siversson. Busslänken ska mynna ut i ett nytt resecentrum med bussterminal söder om Centralstationen. Nu får vi ett samlat resecentrum vid dagens järnvägsstation som underlättar byten för resenärerna, säger Anders Siversson. Gatan öppen för trafik Bygget har inletts med bussgatan och bussterminalen från stationen ned till Tivoligatan. I mitten av november fortsätter arbetet med bussgatan från Tivoligatan till Södra Kaserngatan. Det ska gå att köra bil i båda riktningarna längs boulevarden under hela ombyggnadstiden. Vid julhelgen ska bussgatan utmed järnvägen vara färdigställd, så att trafiken kan ledas där medan resten av gatan byggs om, säger Peter Andersson, projektledare för Kristianstadslänken på Kristianstads kommuns tekniska förvaltning C4 Teknik. Följ bygget live Den 15 juni ska det nya resecentret stå klart att invigas och bussarna ska rulla på boulevardens bussgata. Arbetet på Västra Boulevarden kan följas i webbkamera på Även på andra håll i centrum genomförs gatuarbeten. Kring det nya galleriakvarteret dras ledningar för vatten, avlopp, el och fjärrvärme, så delar av gatorna är tidvis avstängda. På finns uppdaterad information. Ny rondell Fängelsebron över kanalen är nu utbyggd till sin nya bredd. I slutet av november markeras den nya cirkulationsplatsen vid tingshuset för rondellkörning. När byggtransporterna till gallerian har slutat köra i korsningen ska den få sin slutliga utformning. Ombyggnaderna i centrum gör att vissa parkeringsplatser försvinner medan nya tillkommer. På parkering går det att läsa eller skriva ut en uppdaterad parkeringskarta. Med hjälp av smartphoneappen Parkera i Kristianstad, som kan laddas ned från App Store eller Google Play, går det att hitta närmaste parkering med vägbeskrivning. Butikerna har också en P-karta i fickformat. på gång i kommunen P-avgifter införs i Parkstaden Julskyltning i Åhus och Kristianstad Elektriker tog EM-silver Biogas flyttas till C4 Energi Nu införs parkeringsavgifter i Parkstaden i Kristianstad. I fortsättningen kostar det fyra kronor i timmen att parkera i området som avgränsas av- Snapphanevägen Lasarettsboulevarden Lyckans väg och Hönedalsvägen. Avgifterna är ett medel för att styra parkeringssituationen och ge plats för boendeparkering. Årets skyltsöndag i Kristianstad hålls den 25/11. Det blir julmarknad och öppet i butikerna kl I Åhus ordnas julmarknad och julskyltning 9/12 från kl 13. Elektrikern Filip Eng från Kristianstad tog silvermedalj i tävlingen i yrkes-em för unga yrkesutövare i Belgien. Filip har läst elprogrammet vid Österänggymnasiet och går nu vidare till VM-tävlingen Worldskills i Leipzig sommaren Grattis till silvret och lycka till i VM! Kristianstads kommuns biogasverksamhet flyttas från renhållningsbolaget till energibolaget. Kommunen har producerat biogas för drivmedel och uppvärmning sedan 1996, men frågan om hur bolaget bäst kan utvecklas har stötts och blötts. Fullmäktige har nu beslutat att lägga all energi under ett bolag C4 Energi.

3 3 Kallen Heise (mp) fick berätta varför kommunen inte sätter in extra bussar: Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken. Väljer kommunen att köpa in extra bussar i Vånga riskerar vi att behöva göra det på många fler orter i kommunen. Kristianstads kommun hålkollektivtrafiken het fråga i vånga Byastämmor engagerar ortsbor vånga. Varje höst besöker politiker och tjänstemän byar i kommunen för att på en byastämma känna av läget på orten. En av orterna som fått besök under hösten är Vånga. Där var kollektivtrafiken en het fråga. I december månad slutar Skånetrafiken att trafikera sträckan mellan Vånga och Arkelstorp. Vångabor som vill ta sig till Kristianstad kan i stället åka med bussen via Barum och Fjälkinge. Många Vångabor är bekymrade över att möjligheten att ta bussen till Arkelstorp, där affären, distriktssköterskan och skolan finns, försvinner. Upprörda känslor När kommunen bjöd in till byastämma i församlingshemmet i Vånga fick Skånetrafikens representanter förklara beslutet och ta emot många upprörda känslor. Kommunens politiker, byastämmor i Höst 12 november Rickarum, skolan Kiaby, Församlingshemmet N. Åsum, Åsum BK:s klubbstuga 22 november Färlöv, skolan Rinkaby, Församlingshemmet Vittskövle, Sockenstugan 28 november Ivö, Föreningsgården G. Köpinge/Gringelstad, Dahlgården Tosteberga, IOGT-lokalen Många frågor ställdes om kollektivtrafiken när kommunen bjöd in till byastämma i Vånga. I november månad hålls stämma på nio orter i kommunen. ler byastämma i totalt 36 orter runt om i kommunen och man besöker varje ort vart fjärde år. Valår hålls inga stämmor. Vi vill träffa dem som bor på orterna och stämma av sådant som känns angeläget för var och en. Vi kan få förslag till förbättringar på orterna och också förklara varför kommunen inte alltid kan tillmötesgå alla önskemålen, säger Fredrik Lager som är landsbygdsutvecklare. Uppmuntrar byborna Det är mycket vanligt att frågor som inte är kommunens ansvar tas upp på stämman, som till exempel kollektivtrafik, vägar och trafikhastighet. Vi försöker uppmuntra byborna att själva ta kontakt med de andra berörda myndigheterna som till exempel Trafikverket när det gäller vägstandard och hastighetsfrågor. Sen vidarebefordrar vi naturligtvis synpunkterna när vi har träffar med andra berörda myndigheter, säger Fredrik Lager. Nya vård- och omsorgsboendet Christiansro invigt Brita Valdemarssons Christiansro var det förslag som namnkommittén fastnade för. Det var också hon som fick hålla i snöret när boendet döptes. Fr.v: Brita Valdemarsson, Marianne Eriksson v ordf omsorgsnämnden, Petra Strömberg, SESAM arkitekter, Henrik Strand, VD ABK, Göran Sevebrandt, ordf ABK, Bo Silverbern, ordf omsorgsnämnden, Christer Henriksson, VD Förenade Care och Knut Welander, pensionärsrådet. omsorg. I slutet av oktober invigdes kommunens nya vård- och omsorgsboende Christiansro. På plats fanns bland annat Brita Valdemarsson från Barum som lämnade det förslag som namnkommittén fastnade för. Christiansro har 44 lägenheter i 5 boendeplan. I bottenplanet finns 8 lägenheter för vård- och omsorgsboende och på plan 2-5 finns det 9 lägenheter, säger planeringssekreterare på omsorgsförvaltningen Bo Rosengren. Varje lägenhet är utrustad med pentry, rymligt badrum med toalett och dusch och på varje våningsplan finns gemensamhetsutrymmen med bland annat kök, balkong, terrass, kontor för personal och omklädningsrum. Christiansro är kommunens första nybyggda vård- och omsorgsboende sedan mitten av 1990-talet.I samband med uppförandet av Christiansro har boende på Sommarro erbjudits lägenheter i det nya vård- och omsorgsboendet vägg-i-vägg och Sommarro har övergått till ett trygghetsboende. Trygghetsboende Har du funderingar kring trygghetsboende? Representanter från kommunen och bostadsbolag svarar på just dina frågor om trygghetsboende, onsdag 7 november kl på Medborgarkontoret, Stadsbiblioteket i Kristianstad.

4 4 Matlagning över öppen eld naturupplevelse för alla sinnen Utematlagning med en trerättersmeny efter en guidad tur ger många besökare en aha-upplevelse, säger Brita Nilsson, projektadministratör på naturum Vattenriket. Röd linssoppa 2 dl röda linser 3 potatisar 2 palsternackor 2 morötter 1 gul lök 1 röd lök 2 3 st solovitlökar 2 burkar passerade tomater grönsaksbuljong av hög kvalitet färska örtkryddor som basilika, dragon och oregano lite flytande honung salt och peppar efter smak creme fraiche till serveringen Skala och hacka rotsaker i små bitar, hacka all lök och vitlök fint. Fräs allt i lite rapsolja i grytan, häll i buljong och de passerade tomaterna och späd med vatten. Låt koka samman. Därefter lägger du i linserna och kokar mjukt i ca min tillsammans med örtkryddorna. Salta och peppra efter smak, slutligen i med lite honung för att avrunda. Serveras varm med en klick creme fraiche. Fältugnsbröd 1 pkt jäst 5 dl vatten 1,5 dl rapsolja siktat dinkelmjöl, ljust och grovt salt timjan eller andra färska örtkryddor flingsalt att strö över fältkök. Vitlök, örter och mustig buljong. Härliga dofter lockar ända från naturumbron. Ett dis av rök stiger från skärmtaket vid ån. Att laga mat över öppen eld är ett möte med naturen för alla sinnen. Brita Nilsson och Tommy Åkerlund från naturum Vattenriket hackar, rör och knådar. På menyn står röd linssoppa och dinkelbröd bakat i fältugn. Utematlagningen är ett nytt komplement till naturums guidningar. Det är roligt att avsluta en guidad tur med att laga mat tillsammans. För många kan det vara en aha-upplevelse att laga en trerättersmeny utomhus. Att vistas ute och låta saker och ting ta tid och skapa med händerna är en härlig känsla, säger Brita Nilsson, projektadministratör. Goda recept för utematlagning: Linssoppa och fältugnsbröd Värm vatten fingervarmt, lös jästen och tillsätt gärna samtidigt en gnutta honung. Häll i oljan, tillsätt salt, örtkryddor. Häll i mjöl till lagom konsistens, degen ska vara lite kletig men ändå hålla ihop. Jäs degen i bunken en stund, nära elden med bakduk på. När brödet ska gräddas häller du lite olja i botten på fältugnen som du värmt på elden och stjälp sedan i degen. På med locket. Ställ fältugnen på en glödbädd nära elden. Använd en spade för att lägga glöd jämnt fördelat över locket. Fyll på glöd vid behov. Gräddas ca 40 min. Gott att strö på lite flingsalt och/eller färsk rosmarin på brödet. För att se om brödet är färdigt, lyft på locket med hjälp av en pinne och knacka på ytan, låter det ihåligt är det färdigt. Ät och njut med lite smör eller färskost. Smaker för alla sinnen Naturum jobbar på flera olika sätt för att få besökarna att uppskatta Vattenriket. Att laga mat ute är ett sätt att uppleva naturen med alla sinnen. Maten lagas från grunden utan genvägar färska ingredienser hackas och skivas, degar knådas och jäses. Det är härligt jobba vid en öppen eld. Och att se att man kan göra annat än att grilla korv är att upptäcka en ny värld, säger Brita Nilsson och rör i soppgrytan. Samma recept Recepten är de samma som när du lagar mat inomhus. För matlagning över öppen eld behövs lite speciell utrustning för att det ska bli bra. En fältugn, en gjutjärnsgryta med ett lock med höga kanter så att man kan lägga glöd ovanpå, är en bra uppfinning. Det går alldeles strålande att baka både äppelkaka, muffins och bröd. Ställ fältugnen på stenar så kommer den en bit från glöden, annars bränns det lätt, tipsar Brita. pris. Naturum Vattenriket har utsetts till Årets naturum Juryn tycker att det är ett naturum rikt på både upplevelser och nya lärdomar. När representanter från landets 29 naturum samlades för naturumträff i Vattenriket och Stenshuvud fick naturum Vattenriket priset som årets naturum. Naturum Vattenriket har haft två fantastiska första år. De vågar leka och ta ut svängarna i sin verksamhet och är duktiga på att möta besökaren, säger Berit Oscarsson, informationschef på Naturvårdsverket. Juryn imponeras särskilt av tillgängligheten. Till exempel har besökare på webben kunnat följa häckande pilgrimsfalkar. Naturum Vattenriket anordnar malsafari, upptäcktsfärder i myggens värld och speciella barnaktiviteter. Att få priset är fantastiskt! Friluftsutrustning En fältugn hittar du i friluftsaffärer med ett bredare sortiment. En skyffel behövs också för att skyffla glöd ovanpå. Det mesta går alltså att laga, ta till exempel ett vanligt brödrecept med något mindre mängd mjöl. Inte är det särskilt svårt heller, om man lyssnar på naturums proffskockar. Lätt som en plätt att baka tunnbröd på en gjutjärnshäll, en så kallad muurikka, ler Tommy Åkerlund. Men det gäller att börja elda i tid det tar ett tag innan glöden blir tillräckligt varm. Lätt som en plätt, om man lyssnar på naturums proffskockar. Smakar maten annorlunda ute? Det är absolut mycket godare det vet du när du ätit din första picknick ute, säger Brita. Gott med oväntat besök Soppan börjar bli klar och brödet börjar få färg. Flera förbipasserande stannar och undrar vad som är på gång. Det blir ett gott möte med människor. Nyss kom en tysk familj med farföräldrar från trakten förbi. De fick kavla och grädda varsitt tunnbröd och tyckte att de fick en häftig upplevelse. Som tack lämnade de en peng till Vattenrikets vänner, säger Tommy. Naturum Vattenriket utsett till årets naturum Att få det på hemmaplan, så alla kan vara med vid prisutdelningen, gör det ännu roligare, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare. Nu hoppas hon att utmärkelsen kan locka ännu fler att besöka naturum. Och att det bidrar till den lokala stoltheten! Sten Hermansson, kommunfullmäktiges ordförande, gläds också åt utmärkelsen. Läget ute i vattnet, Redet i vassen, med broförbindelse har skapat en ny led och förändrat stadsbilden. Det har stor betydelse som symbol för att nå våra miljömål och inte minst som besökscenter för Biosfärområde Vattenriket.

5 5 Museets tillbyggnad mellan gamla posthuset och Christian IV:s stallar är ett bra exempel på hur modern arkitektur passar in i den historiska stadsmiljöbilden, säger stadsarkitekt Ylva Pershaf. Nytt stadsmiljöprogram ska bevara och utveckla stadsbilden Det moderna Kristianstad förenas med det historiska stadsmiljö. Inte bara nya byggen formar staden Kristianstad. Detaljer utgör en del av helheten. Nu har ett stadsmiljöprogram arbetats fram som tar ett helhetsgrepp ned till minsta papperskorg. Programmet innefattar ett område som går från Norra Kasern till Södra Boulevarden och mellan Östra och Västra Boulevarden. Det är de mest centrala delarna av Kristianstad och de som utgör den gamla renässansstaden, vilket gör dess bevarande till ett riksintresse för kulturmiljövård. Vi vill att 1600-talets geometriska ideal med gator och kvarter i rutnätsplan ska fortsätta att genomsyra området, säger stadsarkitekten Ylva Pershaf, som varit med och arbetat fram stadsmiljöprogrammet. Kanalerna och vallgravarna Uteserveringen på Lilla Torg passar in i stadsmiljön och har blivit permanent. med tillhörande bastioner ingår som delområden. Till exempel ska norra delen förstärkas så att den får en lika attraktiv miljö som den södra. Det gula marktegel som finns på gångstråken i övriga centrum ska därför fortsätta att läggas även på trottoarerna från Stora Torg och norrut, säger hon. I stort ska programmet se till att de unika karaktärer och detaljer som redan finns i stadsmiljön bevaras, utvecklas och framhävas. Fyra utmärkande perioder För att beskriva vad som är utmärkande för staden har fyra perioder lyfts fram som de som har satt tydliga spår. Ett är arvet från grundaren kung Christian lv, där rutnätsplanen ingår förutom C4-sigillet och Heliga Trefaldighetskyrkan. De andra är den militära staden med kasernområden, handelsstaden med en unik blandning av kultur och kommersiell handel i tät stadsmiljö och staden i vattenriket. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att det ska fungera som underlag och stöd vid olika typer av bygglov och vid utformningen av offentliga miljöer som torg och grönytor. Allt för att skapa en sammanhängande miljö och undvika att det spretar åt alla håll. Vid nybyggen ska därför det moderna förenas med det historiska på ett bra sätt, men även allt från fasadutformningar och butiksskyltar till papperskorgar och parkbänkar berörs av programmets riktlinjer. Vi vill skapa ett attraktivt centrum och i det ingår, förutom estetik, god tillgänglighet och ökad trygghet för dem som vistas där, säger Ylva Pershaf. Bland annat ska beläggning av gatsten eller kullersten ha stråk av granit för att underlätta för rullstolar, och belysningen ska ses över. Möten mellan människor Konkreta planer inom programmet finns redan nu. Speakers corner ska flyttas för att få en bättre placering. Vid Stora Torg ska körbanorna lyftas upp till samma nivå som själva torget för att ge en mer flexibel användning av torgområdet. Ett förslag är exempelvis att lägga en isbana där. Med programmet som stöd hoppas vi kunna göra staden bättre och vackrare så att den uppmuntrar till ett aktivt stadsliv och fungerar som en arena för möten mellan människor, säger Ylva Pershaf.

6 6 Välkommen in i butiken! Camilla Berlin, en av gruppledarna i den dagliga verksamheten, hänger upp en virkad flagga som signalerar att Ditt & Datt har öppet. konsthantverk i daglig verksamhet från ditt & datt Tillverkat med omsorg hantverk. I butiken Ditt & Datt på Östra Storgatan i Kristianstad säljs unikt konsthantverk. Här finns allt från fräcka smycken och tillfixade gamla möbler till broderade Fiaspelsdukar och kuddar som är konstverk. Mycket är gjort av återvunnet material. Och tillverkat med omsorg. Föregångaren till Ditt & Datt låg på Söder och hette bara Butiken. Det var en daglig verksamhet för personer med funktions nedsättning som Omsorgs förvaltningen i Kristianstad drivit i ett tjugotal år. I och med flytten förra hösten till en ny och större lokal på Östra Storgatan 21 bytte verksamhen namn och inriktning. Ditt & Datt i nya lokaler På Östra Storgatan fick den dagliga verksamheten tillgång till 700 kvadratmeter i två plan och det öppnade för helt andra möjligheter. Personalgruppen drog upp riktlinjer för hur man skulle vilja arbeta i den nya lokalen. Deltagarna i Ditt & Datt är personer som har beviljats daglig verksamhet enligt LSS. Våra deltagare har mycket större kapacitet än vad de fick möjlighet att visa i Butiken. Vi ville höja deras status, de skulle känna att det som de gjorde var värt något. Det är inte pyssel de ska hålla på med, utan det ska vara som ett riktigt arbete, förklarar Camilla Berlin som är en av gruppledarna. Kvalitets- och miljötänk Hos Ditt & Datt finns arbetslokaler, butik och galleri. Allt som tillverkas av deltagarna är designat och av hög kvalitet. Man strävar efter att så mycket som möjligt återvinna material. I butiken kan kunderna till exempel hitta läckra, svarta armband som är gjorda av nedsmälta LP-skivor. Vackra gamla knappar används till smycken och ljusmanschetter och för att dekorera kuddar och bonader. Udda glas- och porslinsföremål limmas ihop till sköna ting. Vi har fått mycket grejer från andra avdelningar inom kommunen och från företag i Kristianstad, och allmänheten får väldigt gärna skänka saker till oss, säger Katarina Winther, en annan av gruppledarna. Det kan vara tyger, garner, knappar, metallstommar till lampskärmar, glas, porslin eller I butiken finns t.ex. läckra, svarta armband, som är gjorda av nedsmälta LP-skivor, att köpa. Vi jobbar mycket med återvunnet material, säger Katarina Winther, en av gruppledarna på Ditt & Datt. möbler. Men vi förbehåller oss rätten att sortera bort det vi inte använder. Engagerade deltagare I början var det Katarina Winther och Camilla Berlin som svarade för designen, men numera är deltagarna också engagerade. De har blivit mycket mer aktiva här, säger Katarina. Att få skapa fritt har satt i gång deras kreativitet. Nu kommer de med egna idéer och är med på ett helt annat sätt. De lär sig nya saker hela tiden och växer med uppgifterna. Yvonne Hansens specialitet är att måla på tyg. Med sina målade tygbitar, och symaskinens alla mönstersömmar, skapar hon färgstarka och fantasifulla kuddar. På Ditt & Datt trivs hon. Det är väldigt fritt här och var och en får arbeta efter sina förutsättningar. Ingen dag är den andra lik. Fastnade för textilierer Oskar Grönvold är ganska ny på Ditt & Datt och hade tänkt att han mest skulle vara i källaren och jobba med möbler. Men han fastnade för textila tekniker. Jag brukar vara på konstskolan Freja och måla. När man broderar och virkar skapar man också. Det är roligt att hålla på med färg och hitta på mönster. Inredningsuppdrag Butiken fungerar som en vanlig affär. Den sköts av deltagarna själva och är öppen måndag till fredag Inredningsuppdrag är en annan gren av verksamheten. När Omsorgsförvaltningens Stödoch serviceenhet flyttade till nya lokaler var Ditt & Datt med och inredde caféet och konferenslokalen, och fler liknande projekt är på gång. Konstutställning I galleriet är det deltagare från andra dagliga verksamheter i kommunen som ställer ut konst. Här samarbetar Ditt & Datt med Kreatörerna, Freja och A-Konst. Ditt & Datt har i dag 18 deltagare och fem anställda. På kvällstid är lokalerna mötesplats för personer med fysisk funktionsnedsättning. I syateljén flödar kreativiteten. Deltagarna på Ditt & Datt är tusenkonstnärer i den dagliga verksamheten. Några av personalen och deltagarna, fr.v: Linda Persson, Camilla Berlin, Katarina Winther, Mia Hunnegård, Emmie Pettersson, Maria Arrskog, Lena Pernrup och Oskar Grönvold.

7 7 Allt som tillverkas av deltagarna är designat och av hög kvalitet. Det mesta görs av återvunnet material. Maria Hunnegård visar Tidningen Kristianstads utsände skribent lite av allt som går att köpa på Ditt & Datt. Butiken på Norr fungerar som en vanlig affär och är öppen vardagar

8 8 Ny företagsinkubator blir del av Krinova nyföretagande. På Krinova händer mycket just nu. En ny företagsinkubator för Skåne Nordost startar i januari Det framgångsrika projektet Smakplats Skåne har blivit förlängt till och med mars 2015 och nya spännande satsningar är på gång inom vattenteknik och biogas. Krinova Science Park ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad. Krinovas uppgift är att vara en motor för innovation och utveckling och med inkubatorn ge stöd åt utvecklingsprojekt och affärsidéer i Skåne Nordost för att skapa nya arbetstillfällen och ökad tillväxt. Krinova har samma profilområden som högskolan mat, miljö och hälsa. Utvecklande miljö Under tre år fungerade Rampen AB som företagskuvös i nordöstra Skåne och hjälpte till att grunda 24 nya företag. Rampen var ett tidsbegränsat projekt som har avslutats i höst. Den nya företagsinkubatorn är en vidareutveckling av Rampen, förklarar Krinovas VD Charlotte Lorentz Hjorth. Nu blir verksamheten permanent och inkubatorn samordnas Charlotte Lorentz Hjorth, VD på Krinova poängterar vikten av samarbete företag emellan. med Krinova Science Park. Vi har kunskaper och nätverk som inkubatorn kan utnyttja, och vi kan samarbeta i Krinovas olika projekt. Till exempel Smakplats Skåne. Inkubatorn ska fånga upp utvecklingsprojekt och affärsidéer med tillväxtpotential i både befintliga och nya företag i nordöstra Skåne. Cirka 70 procent av inkubatorns verksamhet kommer att ha kopplingar till befintlig industri. Det kan vara företag som vill satsa på nya samarbetsprojekt, eller en ny typ av utveckling. Erfarenheter från andra inkubatorer har visat att de mest livskraftiga, nystartade företagen är de som kan hitta samarbete med befintlig industri, eller som har sitt ursprung i industrier, säger Charlotte Lorentz Hjorth. Att starta helt från scratch är inte lätt. Skåne Nordost-kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge bidrar med totalt 1,5 miljoner kronor per år till inkubatorn. Chef blir Clas Mellby. Han kommer närmast från forskningsinstitutet IVF i Göteborg. Från ost till vin Smakplats Skåne, som med aktiv affärscoachning hjälper småskaliga livsmedelsproducenter att utvecklas, har varit en verksamhet inom Krinova sedan I början ingick 200 skånska matföretag i Smakplats nätverk. I dag är de 800, så det är ett lyckat projekt, konstaterar Charlotte Lorentz Hjorth. Och här finns utvecklingspotential. Därför fick vi nyligen 1,5 miljoner kronor extra av Länsstyrelsen för att jobba vidare med Smakplats Skåne fram till mars Vinlandet Sverige är ett regionalt Leader-projekt med fokus att skapa ett koncept för hur branschen vin och fermen- terade drycker på frukt och bär kan stärkas och utvecklas. Även om pilotstudien geografiskt har utgått från området nordöstra Skåne, är utgångspunkten att kunna skala upp konceptet till en nationell nivå. Projektet avslutas i december, men det blir en fortsättning. Biogas och vatten Vatten hör ihop med Krinovas profilområden och kan också kopplas till biosfärområdet Vattenriket. Nyligen fick Krinova kronor från statliga Havs- och vattenmyndigheten till en förstudie om att skapa ett nätverk av företag som har vatten som intresseområde. En sådan vattenallians skulle kunna leda till innovationer och affärsidéer inom vattenrening och miljöteknik men även vatten kopplat till upplevelser. Biogas är ett annat område som Krinova arbetar med. Det är en ung bransch med stort utrymme för innovation och utveckling. Man har identifierat ett antal utmaningar för att branschen ska bli mer lönsam i framtiden. Krinova jobbar tillsammans med det regionala näringslivet och högskolan i ett projekt som ska lösa en av dessa utmaningar nämligen substratförsörjning. C4 Teknik tipsar villa- och fastighetsägare Trädgårdsarbete inför vintern och snöröjning renhållning. Villaägare runt om i kommunen är i full gång med det sista arbetet i trädgården innan höst blir vinter. Därefter ska trädgårdsavfallet tas om hand. Löv ska räfsas, kvistar samlas ihop och rabatter täckas. De flesta löv blir utmärkt kompost till vårens plantering. Men lägg inte trädgårdsavfallet utanför tomten. Som fastighetsägare kan du i så fall bli ersättningsskyldig för olovliga upplag på tomtmark. Små upplag kan verka harmlösa, men de drar lätt till sig skadedjur och andra olägenheter, säger Johan Isberg, arbetsledare på kommunens tekniska förvaltning C4 Teknik. Många villaägare känner inte till att de kan lämna sitt trädgårdsavfall kostnadsfritt på Renhållningen Kristianstads återvinningsstationer, säger Johan Isberg. Återvinningsstationerna finns i Arkelstorp, Degeberga, Snårarp, Tollarp och Åhus. Som villaägare kan du även hyra ett kärl och få det hämtat vid tomtgränsen. Prioriteringsordning Med vintern kommer också skridskoåkning, kälkar, jultomtar och förhoppningsvis snö. Men snötäcket lägger sig När snötäcket nått 3 5 cm rycker snöröjningen ut och följer en särskild prioriteringsordning. I första insatsen tas större vägar samt även gång- och cykelvägar. även på vägar och gator. Då tar kommunens snöröjning sin början. Så fort snötäcket når tre till fem centimeters tjocklek sätter snöröjningen igång. För att på mest effektiva sätt rensa vägarna från snö följs en prioriteringsordning. Ju större väg, desto tidigare plogas den. Gång- och cykelstråk är även med i den första insatsen för framkomlighet. Direkt efter plogning påbörjas halkbekämpning. Målet är snöröjningen ska vara klar mellan sju och tio timmar efter snöfallet upphört, säger Johan Isberg, arbetsledare på C4 Teknik, som har hand om snöröjningen i kommunen. Trygghet för boende Som fastighetsägare i tätbebyggt område är man skyldig att hålla gångytor utanför sin fastighet fria från snö och is, så att gående tryggt kan passera utan att halka. När våren sedan knackar på dörren är det dags att sopa bort eventuellt grus som blivit kvar från halkbekämpningen utanför fastigheten. För mer information om återvinningscentralerna och hyra av kärl:

9 9 Vad avgör hur länge du ytterligare håller på? Naturligtvis får jag lyssna på min kropp, men jag har som mål att köra OS i Rio för att sedan gå över till halv-ironman och ironman. Det ultimata måfakta om lisa Lisa är född 1984 i Kristianstad. Var gick du i skolan? Jag har gått på Centralskolan, Norretullskolan och Österänggymnasiet (Naturvetenskapligt program). Jag är uppväxt i centrala Kristianstad och bodde under de sista skolåren på en gård utanför Everöd. Var och när provade du på idrott för första gången? Jag var alltid aktiv som liten och skolidrott var ett av favoritämnena. Hästarna kom tidigt in i bilden och jag blev hästtjej som 6-åring. Därefter var jag fodervärd och senare också hästägare. Jag tävlade för Gärds RF och tränade mycket för Piia Pantsu på Gärds eller nere i Flyinge. Jag har även provat på kanot, friidrott och lite (väldigt lite) pingis. När provade du triathlon för första gången? Åhus Triathlon år 2000 var min första triathlontävling. Då i motionsklass som 16-åring. Distansen var 400m/20km/5km. Jag simmade bröstsim alla 400 metrarna och var näst sist upp ur vattnet. Vilken var din första klubb? Jag red först för Fjälkestads RF och i triathlon tävlade jag för Kristianstads Triathlonklubb. Har även varit aktiv i både Kristianstads Cykelklubb och Ryssbergets IK. När kände du att du skulle satsa på triathlon? Jag åkte ner till Australien och Sydney efter gymnasiet och det var där det tog fart och blev mer seriöst. Vilken klubb tävlar du för idag? Kristianstads Triathlonklubb så klart! Kristianstads stolthet Lisa Nordén är hemma igen efter VM-guldet i Auckland på Nya Zeeland. Välkommen hem Lisa! guldtjej. Hon är OS-silvermedaljör från London-OS i somras och nyligen blev hon VM-seriens totalsegrare. Triathleten och Kristianstads-tjejen Lisa Nordén har nyligen satt fötterna på svensk mark efter två veckors som det blev semester. Egentligen skulle jag startat Bahamas WCU Triathlon 28 oktober, men orkanen Sandy gjorde att tävlingsledningen sköt på tävlingen en vecka, säger Lisa Nordén. Tyvärr kunde jag inte vänta in tävlingen, men eftersom jag hade koordinerat hemresan till Sverige med Bahamasvistelsen bestämde jag mig för att åka dit i alla fall. Hon tog ett kryssningsfartyg från Miami när flygplatsen i Nassau stängde och fick på så vis en ganska spektakulär semestervecka. Att åka båt i storm var kanske inte så genomtänkt. Det blev ganska höga vågor och mycket sjösjuka till havs, men mina sjöben var helt ok,, säger Lisa Nordén. OS-silver London i början på augusti och VM-guld på Nya Zeeland i slutet av oktober. Det blir inte lätt att toppa? Nej det kommer att bli väldigt svårt att toppa, det skulle vara att OS-guld då, säger Lisa Nordén. Ärligt talat tvivlar jag på att jag någonsin kommer att kunna toppa den här säsongen. Segrar i ITU World Series i Stockholm och Yokohama plus vinst i the Hy-Vee Triathlon ingår ju också i paketet Ganska svårslaget. Det var nära att du inte ens kom till start i den avslutande VMtävlingen på Nya Zeeland? Ja, jag hade redan börjat förbereda mig på ett resultat långt utanför medaljplats i VMserien, och på sjukhuset skakade de bara på huvudet när jag berättade om tävlingen. Men jag kunde heller inte se mig själv sitta på hotellet och fundera på om det kanske, kanske kunde ha gått. Så jag valde att starta, men var förberedd på att det kanske inte skulle bli mer än uppvärmning för min del. Det som orsakade all dramatik var en dålig middag på kvällen före den avgörande tävlingen. På natten blev det inte mycket sömn och allt maginnehåll försvann. Jag kunde inte ens dricka och kände att jag måste få hjälp. Vi åkte till sjukhuset och jag kom tillbaka vid halv åtta-tiden ett par timmar innan jag skulle åka till tävlingen. Lisa Nordén mådde av förståeliga skäl inte så bra, men efter lite koffein och uppvärmning kom kroppen så smått igång igen. Och när de tävlande radade upp sig på pontonen och väntade på startsignalen började adrenalinet flöda. Simningen gick mycket bra, jag var med i första klungan upp ur vattnet och sen var det bara att hänga i för allt vad jag Det här året blir inte lätt att toppa. hade, säger Lisa Nordén. Och det räckte alltså till en fjärdeplats i loppet och därmed en totalseger i VM-serien. Årets idrottsraket! idrott. Kristianstad har utvecklats till en av Sveriges främsta idrottskommuner och fick priset Årets raket för att ha gått rakt in på tjugonde plats på rankinglistan i konkurrens med landets 289 övriga kommuner. Det är första gången kommunen placerar sig på listan som tas fram av tidningen Sport & Affärer och rankar de 30 främsta idrottskommunerna. I bedömningen tas det hänsyn till folkmängd och faktorer som påverkar en kommuns attraktionskraft, exempelvis tillgång till friluftsaktiviteter, elitverksamhet, ungdomsidrott och kommunens förmåga att genomföra stora evenemang. Hur motiverar du dig nu inför en fortsatt satsning? Jag känner att jag kan bli bättre och utveckla olika delar av delmomenten. Egentligen är jag nog mer ute efter det perfekta loppet än medaljerna i sig, säger Lisa Nordén. Jag har också kvar en del utmaningar, längre sträckor och nya träningsmiljöer. Som på vilket jobb som helst gäller det att höja ribban och hålla träningen spännande och utvecklande. Det är jätteroligt att Kristianstad har fått den här utmärkelsen, säger kultur- och fritidschefen Bengt-Åke Kjell. Han pekar på att inte bara handbollen utan även fler föreningar som KIK och KDFF har flyttat fram sina positioner. Idrottsrörelsen ska ha en stor eloge för det här priset, säger han. I motiveringen till utmärkelsen nämndes bland annat let är att vinna VM-guld på samtliga distanser. Dags att återgå till vardagen och träningen direkt? Jag kommer att lägga mycket jobb på grunden, att bygga upp en bra bas som kan ta mig igenom ännu en lång säsong, säger Lisa Nordén. Målet är att vara i bra rulle igen någon gång mitten på december. Lisa uppvaktades av hemkommunen i samband med IFK Kristianstads hemmamatch mot Lugi 7 november. att Kristianstad under de senaste åren visat att man kan genomföra mycket stora internationella evenemang. Det är viktigt med evenemang men också med kopplingen mellan elit och bredd, säger Bengt-Åke Kjell. Därför tycker han att det är angeläget att också hålla stora ungdomsturneringar i kommunen, som till exempel beachhandbollen. Tidningen Sport & Affärer lyfter fram att scoutverksamheten i dag utgör en del av utvecklingen av breddidrotten och där bidrog Världsscoutjamboreen till Kristianstads framskjutna placering. Kommande arrangemang som Dam-EM i handboll 2016 och O-ringen 2014 nämndes också.

10 10 E v e n e m a n g s k a l e n d e r n o v e m b e r d e c e m b e r Fre 9 Lö 10 november Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Cats BEBOPALUBA! Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Musik i Syd Arkivens dag Regionmuseet Kristianstad Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Pojken som inte kunde gå hem Kulturhuset Barbacka. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Sö Vandra Linnérundan med Evert Valfridsson Godbitarna ur biodynamisk odling Regionmuseet Kristianstad. Juliette Snijders från Hälsoträdgården Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Må Kulturlunch: Foodism hur smakar ett företag? Konserthuset Kristianstad, Lilla salen Juridisk rådgivning Medborgarkontoret Macbeth Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Ti Tisdagsvandringar på Kjugekull. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka. Teaterlek med Frida Ulvegren. Ålder: 4-6 år Musikkåseri med allsång Studiefrämjandet SydOst Trivselkväll Degeberga Hembygdspark Höstens nya böcker Åhus bibliotek. Arr. Studiefrämjandet och Kristianstads bibliotek On Brodericafé Regionmuseet Kristianstad Brasafton i Storstugan Föreningen Furuboda. Underhållning med Paul Skoog, Leif Axelsson, Lena Nilsson och gäster Ensamma hjärtan Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Föredrag om Costa Rica med Hans Cronert Studiefrämjandet SydOst. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen och NÖ Skånes Fågelklubb Inger Alfvén Allt vi aldrig gjorde med varandra Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Stadsbiblioteket Nytt på drogfronten - Trender, orsaker och verkan. Länsförsäkringars lokal. Arr: Nätverket För Föräldrar To Skolkonsert ES-musik Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Christian 4:s Gymnasium Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården GladA låtar från och 1960-talet ÅhusGården % Buskis! Kristianstads Teater Fr Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Lö Loppmarknad på Degeberga idrottsplats Jul & Hantverksmässan 2012 Yllan Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Filmvisning: historiska sockenfilmer från Skepparslöv Regionmuseet Kristianstad Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Sö Jul & Hantverksmässan 2012 Yllan Utställningen Sagolika rum invigs Regionmuseet Kristianstad Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Interplay Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Blue Bird Jazzclub Må Kulturlunch: Det är väl ingen konst! Konserthuset Kristianstad, Lilla salen Ti Tisdagsvandringar på Kjugekull. Arr: Friluftsfrämjandet i Kristianstad Lunchvisning: Yvonne Larsson Kristianstads Konsthall x3 kulturmöten för små barn Kulturhuset Barbacka. Teaterlek med Frida Ulvegren. Ålder: 4-6 år Blåsorkesterkonsert Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Kommunala Musikskolan i Kristianstad Höstens nya böcker Tollarps bibliotek Vad kan Sveriges Riksdag göra för Israel? Församlingshemmet i Kristianstad. Arr: Samfundet Sverige-Israel On Brodericafé Regionmuseet Kristianstad Gifter i vardagen problem och lösningar Regionmuseet Kristianstad Mitt Wallanderland Ewa-Gun Westford Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Kristianstads Stadsbibliotek To Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården Torsdagspuls! Vernissage på utställningen UNG KONST kl Kulturhuset Barbacka Dålig stämning Özz Nûjen. Stand Up Comedy. Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Min vän Charles Dickens, världens bästa berättare Kiki Lindell Stadsbiblioteket. Arr: Kristianstads Stadsbibliotek Rasism, antirasism Duvanders Konditori. Arr: Kristianstads FN-förening, tillsammans med Duvanders Konditori, ABF Skåne Nordost och Stadsbiblioteket samt med stöd av Kristianstads kommun och IT-stugan. Fr Je suis & Svensk Hund Konserthuset Kristianstad, Lilla salen Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Lö Julmatmarknad / Smakgata Södra delen av Östra Storgatan i Kristianstad Julstuga i Degeberga Hembygdspark Ung Konst 2012 Kulturhuset Barbacka Lördagskul för hela familjen! Regionmuseet Kristianstad Lördagsskoj på Åhus bibliotek Underverkstan! Kulturhuset Barbacka Buster - Ett litet teaterliv Kulturhuset Barbacka. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Musikalen - Cats! Kristianstads Teater JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Rock n Roll X-mas Konserthuset Kristianstad, Stora salen Lördans - Elisa's Sommarlust Folkets Park Sö 25 Må 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Lö 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö Julmarknad och Skyltsöndag i Kristianstad Handelsstaden Kristianstad Vandra Linnérundan med Evert Valfridsson Sugen på mygg? Naturum Vattenriket Sugen på mygg? Naturum Vattenriket Vernissage: Det kunde varit så här i paradiset. Bertil Landelius, 100 år Kristianstads Konsthall Musikalen - Cats! Kristianstads Teater Julkonsert Kristianstad Storband Konserthuset Kristianstad, Stora salen Avd 305 Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Tisdagsvandringar på Kjugekull Lunchvisning: Yvonne Larsson Kristianstads Konsthall Att våga älska Östermalmskyrkan. Arr: S:t Lukas i Kristianstad Blåskonsert Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Kommunala Musikskolan i Kristianstad Tal text tanke: När arbetsplatsen blev romanstoff. Träffa författaren Karin Wahlberg. Regionmuseet Kristianstad Brodericafé Regionmuseet Kristianstad Arkitekturserien på Regionmuseet - Det lekfulla allvaret. Sigurd Lewerentz och Gunnar Asplund. Regionmuseet Kristianstad. Arr: Stadsbiblioteket tillsammans med Folkuniversitetet Frieriet. Brunnen, Arkelstorp. Arr: Kristianstads Teaterförening Irländsk afton Tollarps bibliotek Christer Sjögrens Julkonsert Kristianstad Arena SweMUN 2012 Söderportgymnasiet. Arr: Svenska FN-förbundet Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården BarbackaLive på Torsdagspuls! Kulturhuset Barbacka Konstfilmskväll Stadsbiblioteket. Arr: Den rörliga bildens konst, Skåne NO, Region Skåne, Kristianstads konsthall. Stadsbiblioteket Sjöströmska kvartetten & Alexander Lövmark Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Musik i Syd och Kultur & Fritid JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Maria Möller Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Musik i Syd och Kultur & Fritid december Julmarknad Djurröd Naturligt julpyssel Naturum Vattenriket Ung Konst 2012 Kulturhuset Barbacka Underverkstan! Kulturhuset Barbacka I väntan på jul - Ny konsert i gamla hjulspår. Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd I väntan på jul - Ny konsert i gamla hjulspår. Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Barnens abonnemangsserie/kulturhuset Barbacka och Musik i Syd Pernilla Andersson Albumsläpp och höstturné! Konserthuset Kristianstad, Stora salen JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Dans - Perikles Sommarlust Folkets Park Julmarknad Regionmuseet Kristianstad Naturligt julpyssel Naturum Vattenriket I väntan på julen... Gratis filmer för alla barn. Filmmuseet Julkonsert Kristianstad Storband Konserthuset Kristianstad, Stora salen Knittes julsagor Gamlegårdens bibliotek Knittes julsagor Arkelstorps bibliotek Teknik-Drop-in Stadsbiblioteket Albert Westergren Vikten av bra mat och måltider Tollarps bibliotek Knittes julsagor Färlöv bibliotek Knittes julsagor Linderöds bibliotek John Kluge & Cyndee Peters med kör Konserthuset Kristianstad, Stora salen. Arr: Kluge Music Performance AB Musikalpärlor - Emil Sigfridsson Medborgarhuset Tollarp. Arr: Kristianstads Teaterförening Knittes julsagor Everöds bibliotek Knittes julsagor Fjälkinge bibliotek Håpas du trifs bra i fengelset Kristianstads Teater. Arr: Kristianstads Teaterförening Ur min bokhylla Disa Lundgren. Stadsbiblioteket. Arr: Bibliotekets vänner, Kristianstad stadsbibliotek Funderar du på att studera? Medborgarkontoret Gamlegården Torsdagspuls med Poesikväll! Kulturhuset Barbacka JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan West of Eden - Celtic Christmas Konserthuset Kristianstad, Lilla salen. Arr: Musik i Syd och Kultur & Fritid JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan Dans - Arvingarna Sommarlust Folkets Park Luciakröning och kortege Handelsstaden Gammeldags Julmarknad på Näsby Gård Sotnosen tillsammans med knallar Knittes sagoteater Stadsbiblioteket. Arr: Kristianstads Stadsbibliotek Underverkstan! Kulturhuset Barbacka JULSHOW: Bra Vibrationer med Brolle Yllan The Sex Guru Kristianstads Teater Dans - Arvingarna Sommarlust Folkets Park Detta är ett urval av evenamang i Kristianstads kommun. Vill du hitta fler? Besök oss på hemsidan: Med reservation för ändringar. Kontakta respektive arrangör för ytterligare information.

11 11 Energimärkning av däck från november 2012 Sedan tidigare är vi vana vid att TV-apparater, vitvaror mm har energimärkning för att underlätta för konsumenten att välja varor med låg energiförbrukning. Projektkoordinatorn Lennart Tyrberg intervjuas framför Trobrodahls minivattenkraftverk utanför Tollarp. RES Chains besökte Kristianstad Ett 50-tal personer från länderna kring Östersjön besökte Kristianstad i oktober för att ta del av framgångsrika satsningar inom vattenkraft och biogas. Vi visade två spännande exempel på hållbar energi för våra grannländer, säger Len- nart Erfors som är klimatstrateg i Kristianstads kommun. Trobrodahls minivattenkraftverk utanför Tollarp är ett privat initiativ och vår satsning på biogasproduktion i Karpalund röner fortsatt stor uppmärksamhet internationellt. Besöket är en del i EU-projektet RES Chains, vars idé är att främja hållbar och förnybar energiförsörjning. Projektet fokuserar speciellt på biomassa, biogas, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Deltagare i projektet är fem länder kring Östersjön: Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige. Från och med den 1 november blir energimärkningen även standard för däck till personbilar, lastbilar och bussar, så kalllade C1, C2 och C3-däck som tillverkats efter 1 juli. Märkningen kommer inte att gälla för dubbdäck, regummerade däck, reservdäck för temporärt bruk eller begagnade däck. Tre olika märkningar Energimärkningen kommer att ske i skala A-G där A är energisnålast och G mest energikrävande. Utöver energimärkningen kommer däcken även att märkas efter våtgreppskapacitet, även här klassat A-G, samt utvändigt buller, där märkningen markeras med tre bågar. En fylld båge visar att däcket bullrar mindre än genomsnittsdäcket och tre fyllda bågar vi- sar att däcket bullrar mer än genomsnittsdäcket När det gäller märkningen av våtgrepp är det viktigt komma ihåg att den endast avser blöt vägbana, inte frusen. För dubbfria vinterdäck kan man alltså inte lita på att en bra märkning på våtgreppsegenskaper per automatik innebär bra grepp på snö. För ytterligare information om energimärkningen av däck kan man gå in på energimyndighetens hemsida, Minskade koldioxidutsläpp 700 Antal körda mil med bil i genomsnitt per kommuninvånare och år Prisutdelning i cykeltävling Energispartips Se över dina fönster och dörrar så att tätningslisterna fungerar som de ska. På så vis sparar du energi och slipper onödigt kalldrag Vägtrafiken står för en stor del av koldioxidutsläppen i Kristianstads kommun. Under många år har trenden varit att trafiken har ökat med ett par procent varje år. De senaste åren har trenden vänt när det gäller personbilar. Den positiva utvecklingen beror troligtvis på en kombination av lågkonjunktur och att allt fler väljer att åka kollektivt Kristianstad Sverige Skåne Cykelorienteringen är avslutad för i år. Vinnaren kommer att presenteras på kommunens hemsida den 15 november. Prisutdelningen sker på Kristianstad Arena i samband med handbollsmatchen IFK Kristianstad Ystads IF 23 november. Första pris är en cykel sponsrad av Sparbanken 1826 i Kristianstad. Klimatrecept: Lammgryta med pumpa och rotfrukter Ingredienser: 1,5 kg svenskt lammkött med ben 2 gula lökar 2 morötter 3 msk rapsolja 3 klyftor vitlök Ca 200 g rotselleri Ca 500 g pumpa 1 burk krossade tomater 1 msk tomatpuré 1,5 msk vetemjöl 2,5 dl vatten 1 buljongtärning Timjan Rosmarin Persilja Hemodlade körsbärstomater Recept: Ulrika Hedlund, miljöinspektör/ekolog Kristianstads kommun Tillagning: Hetta upp oljan i en stor stekgryta. Hacka lök och vitlök och fräs i oljan tills löken blivit gyllenbrun. Skiva morötter och rotselleri och fräs tillsammans med löken. Tillsätt tomatpuré och fräs i ytterligare några minuter. Blanda ned vetemjölet och häll på de krossade tomaterna. Häll på buljong (vatten och köttbuljongtärning). Rör om och koka ihop till hälften. Lägg i timjan och rosmarin. Stek lammköttet runt om i lite rapsolja och lägg i grytan. Salta och peppra köttet när du steker det. Koka lammgrytan i ca 1,5 timme. Under tiden som grytan kokar förbereds pumpan. Dela pumpan och skär fruktköttet i ca 3x3 cm bitar. Lägg pumpabitarna på en oljad plåt och rosta dem i ugnen i 225 graders värme tills de blivit mjuka och fått färg (ca minuter). Ta eventuellt upp lammköttet, ta bort benet och dela köttet i lagom stora grytbitar. Lägg tillbaka köttet i grytan. Smaka av lammgrytan med salt och peppar. Rör försiktigt ned pumpabitarna och körsbärstomaterna i grytan. Strö över lite persilja. Servera med klyftpotatis eller matvete!

12 Tidningen Kristianstad ges ut av Kristianstads kommun och delas ut till alla hushåll i kommunen. Har du inte fått någon tidning? Hämta gratis ex på Medborgarkontoret. Ansvarig utgivare: Eva Mårtensson. Produktion: t&t information ab, Kristianstad. Upplaga: ex. Tryck: JMS Mediasystem. Tidningen Kristianstad finns i alternativa format och kan gratis beställas som taltidning eller laddas hem som pdf på Kommunporträttet Jag trivs med mitt jobb, säger Glenn Johansson, badmästare på Tivolibadet. Han har jobbat inom Kristianstads kommun i 28 år och nästan hela tiden på badhuset. Glenn johansson, badmästare på Tivolibadet Glenn trivs som fisken i vattnet! porträttet. Det är en löneförmån att få se barn och ungdomar lära sig simma! Glenn Johansson, badmästare på Tivolibadet, känner att han har hamnat helt rätt i sitt yrkesval. Jag har aldrig vantrivts på min arbetsplats. Det låter som en klyscha, men det stämmer verkligen in på mitt jobb: Den ena dagen är inte den andra lik. Dagen innan har han dragit upp en kvinna från vattnet, som tuppade av när hon simmade. Vi fick igång hennes andning innan ambulanspersonalen kom, så det löste sig bra, säger Glenn Johansson, som också undervisar i hjärt- lungräddning. Glenn började som sommarjobbare på badhuset 1980 och har förutom fyra år (då han jobbade som säljare) varit Kristianstads kommun och badhuset trogen. Det finns jobb där det är bättre betalt, men det är en stor trygghet att jobba inom kommunen, säger Glenn Johansson. Dessutom har jag alltid velat jobba med människor och service, jag stortrivs här. Trivs man, så tycker jag att man kan visa det också! Och det syns verkligen. Det finns de som säger att Glenn vaknar med ett leende på sina läppar och går och lägger sig med ett leende. Ett positivt bemötande, ger nästan uteslutande ett positivt gensvar, säger Glenn Johansson. Allt under ett tak På Tivolibadet jobbar i dag totalt 17 personer med allt från städning och underhåll till vattenprovtagning. Vi tar vattenprover varje dag för att kontrollera klorhalt och ph-halt, säger Glenn Johansson, och en gång i månaden skickar vi iväg prover för att kontrollera så att det inte finns bakterier i vattnet. Förutom simning, bad, dusch och bastu erbjuder Tivolibadet och dess personal bland annat simskola, vattengympa, babysim och massage. Dessutom har vi sedan 2006 Friskvårdshusets verksamhet under samma tak, säger Glenn Johansson. Så vi täcker in det mesta vad gäller hälsa och välbefinnande. Personligt bemötande Välbefinnandet infinner sig för många besökare redan när de kliver in genom dörrarna till Tivolibadet och möts av badmästare Glenn Johansson. Under ett år passerar ungefär Fakta om Glenn Ålder: Just fyllt 50 år Yrke: Badmästare Årbetsår i Kristianstads kommun: 28 år Familj: Sambo och två barn 20 år och 18 år Bor: På Kulltorp Favoritmat: Köttfärslimpa Gör på fritiden: Åker på turer med MC:n och spelar innebandy Favoritapp: Endomondo (träningsapp) besökare vändkorset på Tivolibadet och de allra flesta av de återkommande gästerna unga som gamla morsar Glenn Johansson på och tilltalar med deras namn Kan det vara en yrkesskada, säger Glenn Johansson och skrattar. Nästa nummer av Tidningen Kristianstad kommer i din brevlåda under vecka 49

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter

Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter MEJERI&MAT INSPIRATION FRÅN OSS SOM ÄLSKAR VEGO NR. 3 Inspiration från SKÅNEMEJERIER STORHUSHÅLL Vegetariskt varje dag! 8 smarta vegorätter Vego varje dag? Idag är det självklart att ha ett vegetariskt

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola

Alpmüsli. Dinkel med fruktsallad. Fruktsallad med granola 3 smarta frukostskålar Står macka och gröt dig upp i halsen? Testa de här fräscha frukostskålarna. Alpmüsli 1 dl vardagsmüsli, se s. xx. 2 dl lättmjölk 1 dl turkisk yoghurt färsk eller torkad frukt i bitar

Läs mer

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se Publicerad: 2011-12-01 09:34, senaste uppdaterad: 2011-12-08 15:12 Läs upp Elsa Fries Foto: Emma Eriksson + Visa bildtexten Elsas klimatsmarta skafferi Hon är helt övertygad om att det spelar stor roll

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

Tio tips för färskpotatisen

Tio tips för färskpotatisen 1 Tio tips för färskpotatisen Färskpotatis är inte bara god som nykokt i klassisk potatissallad. Vad sägs om att rosta den eller baka in den i focaccia? Potatisfocaccia Ingredienser 20 personer 25 g jäst

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar.

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. Fruktsallad 1 äpple 10 vindruvor 1 banan ½ apelsin ½ dl krossad ananas 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. 2. Skölj och dela druvorna, ta bort kärnorna. 3. Skala bananen och apelsinen, skär dem i skivor.

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Grillat med Per Morberg

Grillat med Per Morberg Grillat med Per Morberg Skådespelaren och kocken Per Morberg älskar att grilla. Här delar han med sig av favoritrecepten. 1 Per Morberg gillar grillat. Per Morbergs bästa grilltips: ASKGRÅ KOL Tänd grillen

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja.

3. Blanda smör och pressad vitlök i en skål. Pensla bröden med blandningen. Strö över flingsalt och hackad persilja. Vitlöksbröd med flingsalt 30 34 små börd (kan göras större) 25 g jäst 4 dl vatten, fingervarmt 2 msk rapsolja 1 ½ tsk salt 8 10 dl vetemjöl ca 50 g smör, smält ca 2 vitlöksklyftor flingsalt färsk persilja,

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Bulgurmenyn. 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal

Bulgurmenyn. 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal Bulgurmenyn Frukost totalt 115.5 kcal (138 kcal): 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal Salta ägget. Grönt ekologiskt te är

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer)

Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Pumpasoppa med kavringkrutonger och dragonkräm (ca 12 personer) Olivolja 3 gula lökar 3 stjälkar blekselleri 3 vitlöksklyftor Ca 2 msk riven färsk ingefära Ca 3 dl vitt vin Ca 6 dl kyckling eller grönsaksbuljong,

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Grillspett av struts. 4 personer

Grillspett av struts. 4 personer Grillspett av struts 500 600 g wokbitar av biff/filé 1 pkt bacon 8 st små tomater 12 st hela champinjoner ev gul lök 1 banan ev 1 paket strutskorv Grillolja: 4 msk matolja 1 krm svart- eller citronpeppar

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror!

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror! Gör en god hemlagad potatismos eller köp hem goda korvbröd! Tillbehör är viktigt tex Gurkmix Räksallad Lingonsylt Torkad Lök Smakrik Senap Ketchup mm. 29. 95 9. 95 Styck Njut av en god Varmkorv Ingemar

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port 14. 95Förp 14. 95 Förp Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg Potatismos Favorit 12-port 2 för 20: Multivitamin Fruktdryck Glocken Gold 2 liter Jämförpris 5,00/lit Handla där Du bor billigare än

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Pasta arrabbiata. vecka 5

Pasta arrabbiata. vecka 5 Pasta arrabbiata vecka 5 inspiration Pasta arrabbiata Arrabbiatan i denna rätt är en riktig smakhöjare. Tillsammans med lök och persilja förhöjs aromerna ytterligare. Mozzarellan och de krispiga pumpafröna

Läs mer

Krämig potatis o rotfruktssoppa med örtolja

Krämig potatis o rotfruktssoppa med örtolja Krämig potatis o rotfruktssoppa med örtolja Potatis 4 kg 8 kg 24 kg Rotselleri 1,5 kg 3 kg 9 kg Morötter 2,5 kg 5 kg 15 kg Palsternacka 1,5 kg 3 kg 9 kg Gul lök 1 kg 2 kg 6 kg Grönsaksbuljong färdig 5

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS

ENKLA SMÅRÄTTER MED. varg SOM BAS ENKLA SMÅRÄTTER MED varg SOM BAS PROTEINRIKT OCH GOTT FÖR ÄLDRE Kvarg har blivit mycket populärt under de senaste åren. Med sitt höga innehåll av protein är det en bra produkt för alla med en aktiv livsstil.

Läs mer

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos...

Välkommen till... Vecka 35. oss på Facebook. Basvaror. Meny. Innehåll. Viktig information. Om du inte tål laktos... Välkommen till... Vecka 35 5-DAGARSKASSEN Pål Björdin är diplomerad kostrådgivare och arbetar som butikskock. Hejsan! Nu har skolorna börjat och snart drar alla aktiviteter igång och det är vardag igen.

Läs mer

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept

VINTERPASSION. vintriga BBQ recept VINTERPASSION vintriga BBQ recept Dela vår PASSION även i vintertid Grillning är vår stora passion och vi tänker, varför inte låta passionen glöda även under vintern? Caj P. s och Sweet Baby Ray s produkter

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Svensk unggris. inspiration & recept

Svensk unggris. inspiration & recept Svensk unggris inspiration & recept Mört och saftigt premiumkött Svensk unggris föds upp i liten skala runtom i Sverige. Det är en ung gris som väljs ut för sina goda egenskaper. Det speciella med den

Läs mer

Emmas Grand Finale Meny

Emmas Grand Finale Meny Emmas Grand Finale Meny En meny som tar gästerna genom smaker från zucchini, getost, citron, olivolja, havsabborre, rosmarin, lagerblad, fänkål, vitt vin, potatis, morötter, jordgubbar, apelsin, rött vin

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag

MELLANMÅL Frukt och grönsaker 1 valfri frukt/grönsak med ProPoints värde 0... FRUKOST. Frukost Mellanmål Lunch Middag Veckomatsedel Frukost Mellanmål Lunch Middag FRUKOST Yoghurtfrukost 2 dl naturell lättyoghurt ¾ dl müsli utan frukt och nötter (naturell) 1 banan 1 skiva, 35 g rågbröd, grovt med hela korn 1 tsk lättmargarin

Läs mer

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter

FRANSKA FAVORITER. franska. favoriter franska favoriter Inget smakar som nyskördade primörer, lite kryddgrönt och alldeles färska lantägg. Carina Brydling lagar fräscha försommarrätter med en fransk twist. Av Carina Brydling Foto Helen Pé

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram lammfärs/nötfärs pkt bacon 4 Potatis/ris/pasta pkt pasta 900 gram potatis Ca 00 gram sötpotatis Hej! Välkomna till en

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Köksmaskiner MUM 4, 6, 8

Köksmaskiner MUM 4, 6, 8 Köksmaskiner MUM 4, 6, 8 2008 2009 Möjligheter och matglädje. En högtidsstund En stor del av vår tid tillbringar vi i våra kök, och gör vi det inte så önskar vi ofta att vi gjorde det. Köket är en plats

Läs mer

IGNATURE FOND 100% MATLAGNING FRÅN GRUNDEN MED RESPEKT FÖR DITT KÖK OCH DET GEDIGNA HANTVERKET

IGNATURE FOND 100% MATLAGNING FRÅN GRUNDEN MED RESPEKT FÖR DITT KÖK OCH DET GEDIGNA HANTVERKET IGNATURE 100% MATLAGNING FRÅN GRUNDEN FOND MED RESPEKT FÖR DITT KÖK OCH DET GEDIGNA HANTVERKET 00% OSCAR SIGNATURE FOND MATLAGNING FRÅN OSCAR SIGNATURE-FONDER ÄR TILL 100 % TILLAGADE FRÅN GRUNDEN ENLIGT

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2012. Nyheter!

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2012. Nyheter! MATBITEN Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2012 Nyheter! 2012 år 5 Polarbröd - Polarklämma lax, Vetevikare ost och skinka, Mörkt Kuvertbröd (KRAV), Ljust Kuvertbröd (KRAV), Vörttunnbröd

Läs mer

fredag 18 oktober 13

fredag 18 oktober 13 12 Det finns inga vinstmål? Projektet är ideellt och syftar till att i samverkan med berörda kommuner utveckla näringslivet i området. Tidningen kommer att vara publicistiskt fristående men ha en i grunden

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Krämig örtkycklingsallad

Krämig örtkycklingsallad SALLADS- RECEPT Innehåll Krämig örtkycklingsallad... 3 Varm GER-sallad, 100 portioner... 4 Hjordknölssallad 100 portioner... 5 Matig pasta med kyckling, från Barbro och Kerstin på Helenaskolan... 6 Pastasallad

Läs mer

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein

Quiche Lorraine. Näringsinformation Per portion: 810 kcal 30 g protein Recept Quiche Lorraine Ingredienser 3 portioner 2 ägg 100 g riven ost 200 g färdig mördeg, färdig degmix 100 g hackad bacon 1 matsked olja Per portion: 810 kcal 30 g protein Värm ugnen till 170 grader.

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

Vinnarrecept från tävligen Recept för miljön 2014 RECEPT FÖR MILJÖN

Vinnarrecept från tävligen Recept för miljön 2014 RECEPT FÖR MILJÖN Vinnarrecept från tävligen Recept för miljön 2014 RECEPT FÖR MILJÖN Första pris i recepttävligen Recept för miljön, i Gävleborgs län har tilldelats: Luriga Köttfärssåsen Anna-Karin Johansson, Närbogårdens

Läs mer

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS

STADSSKOGEN. Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS STADSSKOGEN Ekbacken ÄGANDERÄTTER I SUTERRÄNGRADHUS Välkommen till Ekbacken! Med bästa läge i Alingsås nya stadsdel Stadsskogen växer området Ekbacken fram. I en vacker, starkt lutande sluttning i väste

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer

Vecka 37,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept

Vecka 37,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept Vecka 7, port Ingredienser Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram fläskkotletter 00-600 gram laxfilé 700 gram kycklinginnerfilé Potatis/ris/pasta mm Ca 600 gram sötpotatis Ca 00 gram fast potatis 1 pkt

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer