HÄRJEDALENS GYMNASIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS GYMNASIUM"

Transkript

1 HÄRJEDALENS GYMNASIUM

2 HÄRJEDALENS GYMNASIUM I n n e h å l l En liten skola med stora möjligheter...4 Härjedalens gymnasium...5 Barn- och fritidsprogrammet BF...6 Fordonsprogrammet FP...6 Handels- och administrationsprogrammet HP...7 Hotell- och restaurangprogrammet HRR Individuella programmet IV...9 Industriprogrammet IP...10 Naturvetenskapsprogrammet NV...11 Samhällsvetenskapsprogrammet SP...12 Teknikprogrammet TE...14 Skidgymnasiet...15 Röster om Härjedalens gymnasium...16 Individuella valet...17 Studiebostäder och studiebidrag...18 Kontaktuppgifter...19

3 Härjedalens gymnasium en liten skola med stora möjligheter Dagens samhälle och näringsliv förändras snabbt. Av den anledningen skall gymnasieskolan i Härjedalen på ett kvalitativt sätt alltid vara stadd i utveckling. Utbildningarna måste anpassas till omvärldens krav och förväntningar. Ett väl organiserat samarbete med näringsliv och högskola är nödvändigt. I en globaliserad värld är internationella kontakter en självklarhet. Vi arbetar kontinuerligt med frågor som rör värdegrund och likabehandling. I vår skola står alltid eleven i centrum och arbetsmiljön präglas av delaktighet, trygghet, flexibilitet och engagemang. Vi har välutbildade lärare och erfaren personal som ser det kontinuerliga lärandet som en utmaning. Ett brett spektrum av utbildningar sammanför människor med olika intressen, bakgrund och erfarenheter och skapar en kreativ och utvecklande lärandemiljö. Vid Härjedalens gymnasium försvinner man inte i mängden. Här syns man och är respekterad här är stämningen god och trivseln hög. Med den här lilla broschyren vill vi presentera vår gymnasieskola för Dig och visa vårt utbud av studie- och yrkesförberedande utbildningar. Och framför allt vill vi hälsa Dig hjärtligt välkommen till Härjedalens gymnasium! Annchristin Thimon Förvaltningschef Barn, utbildning och fritid 4

4 Härjedalens gymnasium är huvudsakligen lokaliserat till Sveg, centralort i natursköna fjällkommunen Härjedalen, där vi erbjuder nio nationella program. Härjedalens gymnasium är en omvittnat gemytlig och trivsam gymnasieskola, där de flesta känner varandra och ingen riskerar att försvinna i mängden. Med omkring 300 elever och 40-talet lärare skapas en helt annan gemenskap och lärartäthet än i storstäderna. Den givna mötesplatsen mellan arbetspassen är cafeterian som utvecklats till ett slags centrum i tillvaron för både elever och lärare. Vårt fina skolbibliotek är också en oas på vår arbetsplats. Hos oss har nästan alla lärare yrkesbehörighet och har, liksom övrig personal, lång erfarenhet i yrket. Härjedalens gymnasium omfattas även av Wemerskolan i Hede som har riksintag på Hotell- och restaurangprogrammets gren Turisthotell med profil Fjällaktiviteter. Härjedalens gymnasium erbjuder också en inriktning mot längdskidåkning, det så kallade Skidgymnasiet, för den som i integrerad form vill kombinera gymnasiestudierna med kvalificerad skidträning. Skidgymnasiet kombineras med några av programmen under en utsträckt, fyraårig gymnasietid. Både Sveg och Hede erbjuder många möjligheter till en rik fritid, i synnerhet för den idrotts- och naturintresserade. Skidåkning, ishockey, ridning, fiske, jakt, golf och curling är några vanligt förekommande fritidsaktiviteter. 5

5 Barn- och fritidsprogrammet BF Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden, samt inom fritidssektorn. Programmet ska också ge en grund för vidare studier eller ett fortsatt lärande i arbetslivet. Vi vill ge dig möjlighet att utveckla din ledarförmåga så du har en god grund att stå på om du väljer att arbeta inom dessa områden. Kanske väljer du ett yrke som förskollärare, barnskidlärare eller grundskollärare. Som individuellt val erbjuds elever på BF-programmet bland andra kursen Badverksamhet 200 p. Fullföljd kurs ger yrkesbeviset Badbevakare. För att bredda perspektivet arbetar vi med internationellt utbyte. Vi strävar efter att erbjuda elever APU-platser i Europa. Kontaktperson BF: Laila Westling Fordonsprogrammet FP Här lär du dig att hantera alla moment i en bilverkstad, från kundmottagning och reparation till fakturering. Fordonsteknik kräver god förmåga att felsöka och vidta rätt åtgärd. För att dina studier så mycket som möjligt ska likna arbetslivet, arbetar vi problembaserat du får en uppgift att lösa och teori varvas naturligt med praktiska moment. På det här programmet kan du passa på att ta körkort i stort sett kostnadsfritt. Som inriktning mot den lokala arbetsmarknaden kommer du även att få utbildning på småmaskiner och snöskotrar. Vill du ytterligare vidga dina yrkeskunskaper kan du välja svetsning och skärande bearbetning i ditt individuella val. I slutet av tredje året får du genomgå ett prov från Motorbranschens yrkesnämnd. Klarar du provet och har godkänt betyg i svenska, engelska och matematik så får du ett certifikat som gäller i hela EU. Kontakperson FP: Peter Mohlin

6 Handels- och administrationsprogrammet HP Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom sektorn varuhandel och tjänsteproduktion samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet ska också ge en grund för vidare studier eller för ett fortsatt lärande i arbetslivet. Här arbetar vi i projektform med verklighetsanknutna mål för att se helheten. I samarbete med näringslivet och Härjedalens kommun genomför vi uppdrag med inriktning mot handel och turism turismen är ju Härjedalens största näring. Du får lära dig att genomföra marknadsundersökningar och säljaktiviteter. Med vårt arbetssätt integreras kärn- och karaktärsämnen på ett naturligt vis. Vi kan nu också erbjuda några elever en praktikförlagd utbildning som kan liknas vid en lärlingsutbildning. Kontaktperson HP: Mikael Hedberg

7 Hotell och restaurang HRR 109 Det här riksrekryterande programmet syftar till att ge allehanda grundläggande kunskaper inom turismsektorn. Programmet ska också ge en grund för vidare studier eller för ett fortsatt lärande i arbetslivet. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Wemerskolan i Hede, men i årskurs 2 och 3 åker eleverna någon eller några dagar i veckan till Härjedalens gymnasium i Sveg för undervisning i kärnämnena. Närheten till skidorter som Vemdalen, Björnrike, Lofsdalen och Funäsdalen och till orörd vildmark gör inriktningen mot fjällaktiviteter självklar. Du får färdledarutbildning för sommar- och vinterfjäll, förarbevis för snöskoter och goda chanser att förbättra din teknik i skidåkning, både utför och på längden. Med våra ledarutbildningar blir du bra rustad för att jobba med fjällturism. Du gör din APU i områdets fjällanläggningar, i norska grannstaden Röros eller på en restaurangskola utanför Barcelona i Spanien. Vi samarbetar med upplevelseföretaget Strapatser i Funäsdalsfjällen där vi gör en del av våra fjällaktiviteter. Här får du under några höst- och vinterdagar uppleva bland annat kanoting, isklättring, mountainbike och matlagning i det fria. Vi erbjuder även treårig, företagsförlagd gymnasieutbildning. Kontaktperson HR: Barbro Nässelqvist ,

8 Individuella programmet IV Individuella program kan ha olika längd och innehåll och bestäms av den enskilde elevens behov. Eftersom målsättningen är att eleven senare ska gå över till ett nationellt program, är det individuella programmet i första hand till för elever som behöver komplettera sina grundskolebetyg. På det individuella programmet vid Härjedalens gymnasium erbjuds undervisning i kärnämnena svenska, engelska och matematik. För den som vill studera på heltid ingår även idrott och praktik. Vi försöker också ordna så att elever som önskar läsa andra ämnen, som exempelvis No, So eller Hemkunskap, får möjlighet till detta. På det individuella programmet bedrivs undervisningen i huvudsak mot grundskolans mål. I mån av plats kan elever läsa enstaka kurser på gymnasienivå. Den elev som saknar betyg i bara ett av kärnämnena kan i mån av plats studera på ett programinriktat individuellt program (PRIV). En PRIV-elev är inskriven på ett nationellt program och följer programmet i allt utom i det ämne där behörighet saknas. I detta ämne sker undervisningen inom det individuella programmet. Kontaktperson IV: Anders Mebius

9 Industriprogrammet IP Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom såväl industriell produktion som andra områden av arbetslivet där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Industriprogrammet i Härjedalen är ett lokalt program med riksrekrytering. Här får du, till skillnad från de flesta liknande utbildningar på andra skolor, lära dig plåt- och svetsteknik och skärande bearbetning under samtliga tre år. Arbetet inom industrin har förändrats rejält i och med att datorerna gjort sitt intåg. Hos oss får du arbeta med programmering av moderna CNCmaskiner med senaste styrsystem. I samarbete med norska Veritas testas elevernas skicklighet i svetsning. Godkänt prov ger certifikat som möjliggör till exempel jobb på Nordsjöns oljeplattformar. Kontaktperson IP: Elving Forsström

10 Naturvetenskapsprogrammet NV Programmet syftar till att ge dig kunskap om sammanhangen i naturen och villkoren för liv. Det utvecklar också din förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och andra problemställningar. Ett ytterligare syfte är att utveckla förmågan att se sambanden mellan naturvetenskap och andra vetenskaper. I första hand är naturvetenskapsprogrammet tänkt att förbereda för vidare studier. Vid Härjedalens gymnasium arbetar vi i små grupper med nära kontakt mellan lärare och elever. Vi använder närmiljön för ett undersökande arbetssätt och integrerar friluftsaktiviteter med laborationer och matematik. I samarbete med tidigare elever som nu går på universitet och högskolor utvecklar vi vårt arbetssätt i undervisningen för att göra eleverna bättre förberedda för vidare studier. Vi har ett bra samarbete med näringslivet som också med stipendier uppmärksammar goda studieresultat. Den ämnesanknutna praktiken under år 3 ger dig möjlighet att prova din tänkta inriktning. Vår uppmärksammade temavecka om miljö har fått sin fortsättning i utbyte med utländska skolor, där vi arbetat med fokus på miljöfrågor. Första året läser du gemensamt med elever på SP och TE, vilket ger dig en bred ingång i gymnasiestudierna. Kontaktperson NV: Hans Strömberg

11 Samhällsvetenskapsprogrammet SP På det här programmet arbetar vi ofta ämnesövergripande. I små grupper samarbetar eleverna, under handledning, med frågor kring samhällsutveckling ur både svenskt och internationellt perspektiv. Studieresor till Stockholm år 2 och till Berlin år 3 ger insikt och nya erfarenheter. Programmet ger dig en god kunskapsbas samtidigt som du får öva upp din förmåga till analys och kritiskt tänkande. I givande diskussioner och redovisningar får du bearbeta dina egna värderingar och ståndpunkter. Vi slår vakt om den ämnesanknutna praktiken och under en vecka år 3 får du möjlighet att utifrån dina specialintressen se mer av ditt kommande yrkesliv. År 1 läser du gemensamt med elever på NV och TE. Inriktning ekonomi Med ett integrerat arbetssätt utgår vi från problemställningar som är en verklighet i dagens näringsliv och skapar därigenom en bra inblick i företagandets villkor. Ett nära samarbete med näringslivet garanterar att du får stort utbyte av både projektarbeten och studiebesök. I rättskunskap lär du dig lösa enkla vardagsjuridiska problem. År 3 får du använda dina kunskaper i företagsekonomi när du i kursen Småföretagande får starta och driva ett eget företag. 12

12 Inriktning samhällsvetenskap Här får du fördjupa dig i olika samhällsfrågor och träna dig i att ta egna initiativ och formulera olika problem. Vi tillämpar ofta ett problemorienterat arbetssätt som integrerar flera ämnen och som gör det möjligt för dig att påverka inriktningen på dina studier. Tyngdpunkten ligger på samhällskunskap, historia, geografi och internationella relationer vilket ger dig en stor allmänkunskap och möjlighet att förstå såväl medmänskliga problem på individnivå som världsläget. Kunskapssökande via alla slags medier är en stor del av utbildningen. Inriktning språk Den språkintresserade får här möjlighet att läsa ytterligare ett modernt språk. I den engelska fördjupningen har du möjlighet att förbereda dig för ett Cambridge-certifikat som ger dig tillträde till högskolestudier i andra länder. Prövningen för certifikatet bekostas av Härjedalens gymnasium. Ämnet Latin med allmän språkkunskap ger dig grunderna i latin tillsammans med en inblick i vår språkhistoria och vårt klassiska arv. Våra språkgrupper är små vilket gör att du får rikligt med hjälp och stöd i dina studier. Språkträningen är intensiv och vi lägger stor vikt vid kommunikation. I vårt elevutbyte får du möjlighet att pröva dina språkkunskaper på riktigt. Inriktning kultur Kulturinriktningen är till för dig som är intresserad av att se hur arkitektur, drama, konst, musik och litteratur har påverkat vårt samhälle och dess utveckling. Specifika kurser för inriktning kultur är Kultur- och idéhistoria, Litteratur och litteraturvetenskap samt Staden och framtiden. Kontaktperson SP: Ragnar Fange

13 Teknikprogrammet TE Det här är det senast tillkomna programmet vid Härjedalens gymnasium. Här får du arbeta med den moderna teknik som är en del av vår vardag. Karaktärsämnena är teknikutveckling, datoranvändning, fysik, kemi och matematik. Vi har valt att skapa en utbildning för det moderna näringslivet du får både en teknisk grundutbildning och kunskaper i datorteknik och styrteknik. Du får både lära dig att arbeta över nätverk och att styra över maskiner. Dessutom får du lära dig en hel del om projektarbete och företagande. Programmet är tänkt att vara både studieförberedande och yrkesförberedande. Kontaktperson TE: Hans Strömberg

14 Skidgymnasiet Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap och erbjuder dig snösäker träning under dina fyra år på skidgymnasiet. I Sveg bor du i en nyrenoverad lägenhet med kortare avstånd än en kilometer till både gymnasieskolan och skidstadion med rullskidbana. Vi tillbringar också flera veckor varje år på läger i Härjedalen ett av Sveriges bästa träningsområden. Eftersom studierna är utlagda på fyra år får du tillfälle att träna fyra till fem gånger i veckan. Vi prioriterar intervall- och styrketräning, men försöker i övrigt variera träningen så mycket som möjligt. Varje år genomförs olika tester i syfte att utveckla och förbättra dig som skidåkare. Vi har maximerat antalet elever till 30 för att ge dig bästa möjliga utveckling efter dina förutsättningar, men också för att skapa en bra och trivsam samvaro i gruppen. Kontaktperson SKID: Anna Mirårs ,

15 Röster om Härjedalens gymnasium Mitt stora intresse är sport av alla slag framför allt fotboll och hockey. Efter två år på Barn- och fritidsprogrammet är jag helt övertygad om att jag valt rätt. Större delen av studierna går ut på praktiska övningar och aktiviteter och vi har inte särskilt mycket hemarbete. Alltså får jag mycket tid till fotboll och hockey. Lärarna är de bästa jag någonsin haft och lektionerna är intressanta. Kursen Pedagogiskt ledarskap, där vi har studerat olika typer av ledarskap och beteenden i olika situationer, har haft stor betydelse för mig. Det var då jag insåg att jag vill bli idrottslärare i framtiden. Johan Eggen BF3 Det bästa med Handelsprogrammet är att man har mycket frihet och får jobba mycket på egen hand. Vi jobbar också mycket i grupp, så vi kommer nära varandra och får en bra sammanhållning. Och så har vi väldigt bra och förstående lärare. Under sista året ska vi ha ett stort projektarbete där vi får starta ett eget företag på riktigt det ska bli kul att se om det fungerar. Vi ska också ha praktik i 12 veckor, då vi får känna på arbetslivet det ser jag också fram emot. Sonja Bengtsson HP3 Jag valde att gå Industriprogrammet för jag är intresserad av att jobba med metallbearbetning och svetsning. Under de här tre åren har jag fått lära mig massor om svarvning, fräsning, svetsning, CNC-teknik och plåtbearbetning. Lärarna är bra och välutbildade och vi har modern utrustning i fina lokaler. När vi är klara med utbildningen, så har vi jättebra möjligheter att få ett jobb där man tjänar bra inte bara i Sverige utan i andra länder också. Efterfrågan är stor på svetsare och CNC-operatörer. Jonny Hansson IP3 16

16 Jag valde att läsa vidare i Sveg därför att det är en bra skola och jag trivs också alldeles utmärkt på samhällsprogrammet. En stor fördel är att skolan är så liten, för på så sätt är det lättare att få kontakt med lärarna. Det är också mindre klasser, vilket medför att man är aktiv på lektionerna. Vi har bra tillgång till datorer och andra resurser. Eftersom jag valde Härjedalens gymnasium kunde jag bo kvar hemma med min familj i stället för att krångla med egen lägenhet. Det skulle ha blivit dyrt att flytta hemifrån. Nu har jag mer pengar över till att göra något kul för, i stället för att betala mat och hyra. Linnea Roslund SP3 Det bästa med samhällsinriktningen är att det är väldigt duktiga och pålästa lärare vilket är otroligt betydelsefullt om man vill lära sig mycket. I mina språkgrupper är vi bara fyra elever, så vi får mycket hjälp och bra kontakt med läraren. Då behöver vi inte göra så många prov, för läraren har bra koll på vad vi elever kan och inte kan ändå. Johan Hansson SP3 Individuella valet Under din tid på Härjedalens gymnasium kan du välja kurser inom det individuella valet motsvarande 300 poäng. Det individuella valet är ditt friutrymme, där du kan låta dina intressen styra. Du kan välja mellan bland annat följande kurser: Webbdesign Musik Textilslöjd Språk Trafikkunskap Historia Konst och form Matematik Specialidrott Utbudet kan variera år från år utifrån elevernas önskemål om kursutbud. Det är också möjligt att studera enstaka kurser på ett annat program än ditt eget. En elev på ett yrkesförberedande program kan exempelvis höja sin behörighet för högskolestudier genom att läsa B-kurserna i engelska, matematik och naturkunskap. 17

17 Studiebostäder Elever från annan ort som studerar i Sveg kan bo i privatrum eller i hyreslägenhet. Gymnasieskolans kurator förmedlar kontakt med personer som hyr ut. Kommunala bostadsbolaget Härjegårdar hyr ut större och mindre lägenheter. Information om boende lämnas på tel Hyran för en enrumslägenhet är för närvarande kronor i månaden, med två hyresfria månader under sommaren. För elever på Hotell- och restaurangprogrammet i Hede finns ett elevhem i anslutning till Wemerskolan med plats för nio elever. Enkelrummen är förbehållna förstaårseleverna. De boende delar på kök, TV-rum, hygienutrymmen och tvättmaskin. Hyreskostnaden är kronor i månaden. Hyra betalas för fyra månader på höstterminen och fem månader för vårterminen. Ansökan om rum på elevhemmet ställs till Wemerskolans platschef. Övriga elever kan hyra lägenhet via Härjegårdar. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg är ett bidrag som kan beviljas av din hemkommun. Bidraget måste sökas om inför varje nytt läsår. Du är också skyldig att anmäla till din hemkommun om dina studieförhållanden ändras. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att omedelbart återbetala beloppet. Studiebidrag Studiebidraget betalas ut utan att du behöver lämna in någon ansökan. Bidraget uppgår i dag till kronor i månaden. Elever som varit frånvarande från undervisningen i 15 kalenderdagar i följd mister rätten till studiebidrag. Sjukdom räknas dock inte som frånvaro i detta sammanhang. 18

18 Kontaktuppgifter Härjedalens gymnasium Vallarvägen Sveg Gymnasiechef Anders Mebius Rektorer Barbro Nässelqvist , Linus Silow Skolintendent Anders Wiklund Assistenter Kerstin Roslund Kia Östman , Ulrika Hill Studie- och yrkesvägledare Birgitta Wallin

19 Blanketter, regler, beslut, nyheter och mer allmän information om barn och utbildning hittar du på Härjedalens kommuns hemsida Härjedalens kommun Medborgarhuset Sveg Tel Yman & Olsson Mediaproduktion Sveg 2008 /10 Omslagsfoto: Frida Jonasson Övriga foton: Henry Jonasson, Inga Björk, Yvonne Olsson

HÄRJEDALENS GYMNASIUM

HÄRJEDALENS GYMNASIUM Blanketter, regler, beslut, nyheter och mer allmän information om barn och utbildning hittar du på Härjedalens kommuns hemsida www.herjedalen.se HÄRJEDALENS GYMNASIUM Härjedalens kommun Medborgarhuset

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Ta med dina mål och dina drömmar. - vi tar dig ut i världen!

Ta med dina mål och dina drömmar. - vi tar dig ut i världen! Ta med dina mål och dina drömmar. - vi tar dig ut i världen! Välkommen till Örkelljunga Gymnasieskola Välkommen till Elevkåren! Hos oss har vi en familjär stämning där det är viktigt att alla trivs. Dina

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar. Yrkesförberedande program 2015-04-29

Härjedalens Gymnasium presenterar. Yrkesförberedande program 2015-04-29 Härjedalens Gymnasium presenterar Yrkesförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA

FALKENBERGS GYMNASIESKOLA FALKENBERGS GYMNASIESKOLA SITUATIONSPLAN ÖPPET HUS Alla program håller programpresentation Kl 10.00, 11.00, 12.00 Cafeterian håller öppet 09.30-13.00 Förbindelsegången hus 1-3 o Programbord o Elevhälsan

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare

Vem är jag? Fredrika Svensson. Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år. Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare GYMNASIEINFORMATION Vem är jag? Fredrika Svensson Kommer ifrån Vellinge (Skåne) 24 år Utbildad barnskötare, tennistränare och studie- och yrkesvägledare Arbetar på Fagrabäck samt NOT på Teknikum Samtal

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Programguide Öppet hus

Programguide Öppet hus Programguide Öppet hus Bergagymnasiet Lördagen den 14/11 2009 Kl. 10-14 Ringssjövägen Byggprogrammet (BP) Sallius Berga Gymnasiesärskolan 4-åriga programmen Verkstadsvägen Livsmedelsprogrammet (LP) Konditori

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Information inför gymnasievalet 2017

Information inför gymnasievalet 2017 Information inför gymnasievalet 2017 Det finns 18 nationella gymnasieprogram. Av de är 12 yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Alla nationella program är 3-åriga. Det finns också 5 olika

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel

En skola nära dig. Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel En skola nära dig En skola nära dig Kunskap Inflytande Trygghet Trivsel Det finns många fördelar med att välja en mindre skola nära dig. Du får en bra och relevant utbildning utan att behöva pendla långa

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär.

Karaktärsämnena är olika för varje program. Det är dessa kurser som ger programmet sin speciella karaktär. Sida 1 av 6 HANDLEDNING Presentation Programväljaren Denna presentationsserie omfattar 34 bilder. Vi har valt att ta fram ett relativt stort antal bilder, det är ändå du som användare som bestämmer vilka

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Att tänka på inför ditt gymnasieval

Att tänka på inför ditt gymnasieval Gymnasiemässa 2010 Att tänka på inför ditt gymnasieval Information från Gymnasieintagningen och studie- och yrkesvägledare Informationspass kl. 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Vägen till att välja gymnasieprogram

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN

PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Dnr LiU 2009 00438 PÅBYGGNADSUTBILDNING TILL LÄRARE 90HP HÖSTEN 2010 YRKESÄMNE I GYMNASIESKOLAN Urval av sökande Exempel på inriktningar och karaktärsämnen som återfinns inom gymnasieskolans yrkesförberedande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten

SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten Om Skanska Skanska är ett internationellt ledande byggföretag med lång erfarenhet inom branschen (grundades 1887). Skanska arbetar med projektutveckling och

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

SKOLPLAN 11 jan 2008

SKOLPLAN 11 jan 2008 SKOLPLAN Skolplan för KF Gymnasiet Kooperativa Förbundets skola för handel och ekonomi KF Gymnasiet erbjuder en bred ekonomisk utbildning med nära koppling mellan teori och praktik. Skolan har ambitionen

Läs mer

Så fungerar den svenska gymnasieskolan

Så fungerar den svenska gymnasieskolan Så fungerar den svenska gymnasieskolan Alla ungdomar i Sverige som har studerat klart på grundskolan har rätt att studera en treårig utbildning i gymnasieskolan. En utbildning i gymnasieskolan ger bra

Läs mer

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder

Rodengymnasiet. Skolan erbjuder Rodengymnasiet Skolan erbjuder Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) Ekonomiprogrammet (EK) El- och energiprogrammet (EE) Estetiska programmet (ES) Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation

Välkommen till Gymnasieinformation Välkommen till Gymnasieinformation Studie- och yrkesvägledare Veronica Gustafsson 2014-10-02 Innehåll Programöversikt och kursplan Behörighet och urval Ansökan och antagning/tidsplan Förberedelser inför

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss!

Vi erbjuder följande program. Välkommen till oss! Vi erbjuder följande program Administration, handel och varuhantering Fordonsvård och godshantering Hantverk och produktion snickeri Hotell, restaurang och bageri Individuella program Välkommen till oss!

Läs mer

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Bergska skolan Ekmans väg 12 612 36 Finspång Telefon 0122-85 530 E-post:

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

När. idrottslig. Skolans. Skolans. för varje enskild elev. närhet till allt. med buss från. skolan. träningsmiljö. dina studier.

När. idrottslig. Skolans. Skolans. för varje enskild elev. närhet till allt. med buss från. skolan. träningsmiljö. dina studier. När valet mellan utbildning och elitidrottinte är ett alternativ! ENGY är nu igång på allvar. Nu är det dags att söka till höstterminen 2009. Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan.

Läs mer

En liten skola med stora ambitioner

En liten skola med stora ambitioner En liten skola med stora ambitioner Vi ger alla elever goda förutsättningar att lyckas med sina studier! Gribby Gård är en liten 6-9 skola som ligger i Gribbylund. Vår ambition är att, så långt som möjligt,

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Här skapar vi framtid

Här skapar vi framtid 10 1 Här skapar vi framtid Vi som arbetar på Solna Gymnasium vill ge dig en bra framtid, du är viktig för oss. Hos oss får du vara med om tre utvecklande år och du kommer att få kunskaper som för dig

Läs mer

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15

Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 PM Antagning till Gymnasieskolan i Lund 2014/15 TIDSPLAN FÖR GYMNASIEVALET 2014 Januari Lösenord delas ut 15 januari webben öppnas för ansökan Februari April 15 februari sista dag för webbansökan 17 februari

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer