HÄRJEDALENS GYMNASIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS GYMNASIUM"

Transkript

1 HÄRJEDALENS GYMNASIUM

2 HÄRJEDALENS GYMNASIUM I n n e h å l l En liten skola med stora möjligheter...4 Härjedalens gymnasium...5 Barn- och fritidsprogrammet BF...6 Fordonsprogrammet FP...6 Handels- och administrationsprogrammet HP...7 Hotell- och restaurangprogrammet HRR Individuella programmet IV...9 Industriprogrammet IP...10 Naturvetenskapsprogrammet NV...11 Samhällsvetenskapsprogrammet SP...12 Teknikprogrammet TE...14 Skidgymnasiet...15 Röster om Härjedalens gymnasium...16 Individuella valet...17 Studiebostäder och studiebidrag...18 Kontaktuppgifter...19

3 Härjedalens gymnasium en liten skola med stora möjligheter Dagens samhälle och näringsliv förändras snabbt. Av den anledningen skall gymnasieskolan i Härjedalen på ett kvalitativt sätt alltid vara stadd i utveckling. Utbildningarna måste anpassas till omvärldens krav och förväntningar. Ett väl organiserat samarbete med näringsliv och högskola är nödvändigt. I en globaliserad värld är internationella kontakter en självklarhet. Vi arbetar kontinuerligt med frågor som rör värdegrund och likabehandling. I vår skola står alltid eleven i centrum och arbetsmiljön präglas av delaktighet, trygghet, flexibilitet och engagemang. Vi har välutbildade lärare och erfaren personal som ser det kontinuerliga lärandet som en utmaning. Ett brett spektrum av utbildningar sammanför människor med olika intressen, bakgrund och erfarenheter och skapar en kreativ och utvecklande lärandemiljö. Vid Härjedalens gymnasium försvinner man inte i mängden. Här syns man och är respekterad här är stämningen god och trivseln hög. Med den här lilla broschyren vill vi presentera vår gymnasieskola för Dig och visa vårt utbud av studie- och yrkesförberedande utbildningar. Och framför allt vill vi hälsa Dig hjärtligt välkommen till Härjedalens gymnasium! Annchristin Thimon Förvaltningschef Barn, utbildning och fritid 4

4 Härjedalens gymnasium är huvudsakligen lokaliserat till Sveg, centralort i natursköna fjällkommunen Härjedalen, där vi erbjuder nio nationella program. Härjedalens gymnasium är en omvittnat gemytlig och trivsam gymnasieskola, där de flesta känner varandra och ingen riskerar att försvinna i mängden. Med omkring 300 elever och 40-talet lärare skapas en helt annan gemenskap och lärartäthet än i storstäderna. Den givna mötesplatsen mellan arbetspassen är cafeterian som utvecklats till ett slags centrum i tillvaron för både elever och lärare. Vårt fina skolbibliotek är också en oas på vår arbetsplats. Hos oss har nästan alla lärare yrkesbehörighet och har, liksom övrig personal, lång erfarenhet i yrket. Härjedalens gymnasium omfattas även av Wemerskolan i Hede som har riksintag på Hotell- och restaurangprogrammets gren Turisthotell med profil Fjällaktiviteter. Härjedalens gymnasium erbjuder också en inriktning mot längdskidåkning, det så kallade Skidgymnasiet, för den som i integrerad form vill kombinera gymnasiestudierna med kvalificerad skidträning. Skidgymnasiet kombineras med några av programmen under en utsträckt, fyraårig gymnasietid. Både Sveg och Hede erbjuder många möjligheter till en rik fritid, i synnerhet för den idrotts- och naturintresserade. Skidåkning, ishockey, ridning, fiske, jakt, golf och curling är några vanligt förekommande fritidsaktiviteter. 5

5 Barn- och fritidsprogrammet BF Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete med människor i alla åldrar inom pedagogiska och sociala yrkesområden, samt inom fritidssektorn. Programmet ska också ge en grund för vidare studier eller ett fortsatt lärande i arbetslivet. Vi vill ge dig möjlighet att utveckla din ledarförmåga så du har en god grund att stå på om du väljer att arbeta inom dessa områden. Kanske väljer du ett yrke som förskollärare, barnskidlärare eller grundskollärare. Som individuellt val erbjuds elever på BF-programmet bland andra kursen Badverksamhet 200 p. Fullföljd kurs ger yrkesbeviset Badbevakare. För att bredda perspektivet arbetar vi med internationellt utbyte. Vi strävar efter att erbjuda elever APU-platser i Europa. Kontaktperson BF: Laila Westling Fordonsprogrammet FP Här lär du dig att hantera alla moment i en bilverkstad, från kundmottagning och reparation till fakturering. Fordonsteknik kräver god förmåga att felsöka och vidta rätt åtgärd. För att dina studier så mycket som möjligt ska likna arbetslivet, arbetar vi problembaserat du får en uppgift att lösa och teori varvas naturligt med praktiska moment. På det här programmet kan du passa på att ta körkort i stort sett kostnadsfritt. Som inriktning mot den lokala arbetsmarknaden kommer du även att få utbildning på småmaskiner och snöskotrar. Vill du ytterligare vidga dina yrkeskunskaper kan du välja svetsning och skärande bearbetning i ditt individuella val. I slutet av tredje året får du genomgå ett prov från Motorbranschens yrkesnämnd. Klarar du provet och har godkänt betyg i svenska, engelska och matematik så får du ett certifikat som gäller i hela EU. Kontakperson FP: Peter Mohlin

6 Handels- och administrationsprogrammet HP Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom sektorn varuhandel och tjänsteproduktion samt till att utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet ska också ge en grund för vidare studier eller för ett fortsatt lärande i arbetslivet. Här arbetar vi i projektform med verklighetsanknutna mål för att se helheten. I samarbete med näringslivet och Härjedalens kommun genomför vi uppdrag med inriktning mot handel och turism turismen är ju Härjedalens största näring. Du får lära dig att genomföra marknadsundersökningar och säljaktiviteter. Med vårt arbetssätt integreras kärn- och karaktärsämnen på ett naturligt vis. Vi kan nu också erbjuda några elever en praktikförlagd utbildning som kan liknas vid en lärlingsutbildning. Kontaktperson HP: Mikael Hedberg

7 Hotell och restaurang HRR 109 Det här riksrekryterande programmet syftar till att ge allehanda grundläggande kunskaper inom turismsektorn. Programmet ska också ge en grund för vidare studier eller för ett fortsatt lärande i arbetslivet. Utbildningen är i huvudsak förlagd till Wemerskolan i Hede, men i årskurs 2 och 3 åker eleverna någon eller några dagar i veckan till Härjedalens gymnasium i Sveg för undervisning i kärnämnena. Närheten till skidorter som Vemdalen, Björnrike, Lofsdalen och Funäsdalen och till orörd vildmark gör inriktningen mot fjällaktiviteter självklar. Du får färdledarutbildning för sommar- och vinterfjäll, förarbevis för snöskoter och goda chanser att förbättra din teknik i skidåkning, både utför och på längden. Med våra ledarutbildningar blir du bra rustad för att jobba med fjällturism. Du gör din APU i områdets fjällanläggningar, i norska grannstaden Röros eller på en restaurangskola utanför Barcelona i Spanien. Vi samarbetar med upplevelseföretaget Strapatser i Funäsdalsfjällen där vi gör en del av våra fjällaktiviteter. Här får du under några höst- och vinterdagar uppleva bland annat kanoting, isklättring, mountainbike och matlagning i det fria. Vi erbjuder även treårig, företagsförlagd gymnasieutbildning. Kontaktperson HR: Barbro Nässelqvist ,

8 Individuella programmet IV Individuella program kan ha olika längd och innehåll och bestäms av den enskilde elevens behov. Eftersom målsättningen är att eleven senare ska gå över till ett nationellt program, är det individuella programmet i första hand till för elever som behöver komplettera sina grundskolebetyg. På det individuella programmet vid Härjedalens gymnasium erbjuds undervisning i kärnämnena svenska, engelska och matematik. För den som vill studera på heltid ingår även idrott och praktik. Vi försöker också ordna så att elever som önskar läsa andra ämnen, som exempelvis No, So eller Hemkunskap, får möjlighet till detta. På det individuella programmet bedrivs undervisningen i huvudsak mot grundskolans mål. I mån av plats kan elever läsa enstaka kurser på gymnasienivå. Den elev som saknar betyg i bara ett av kärnämnena kan i mån av plats studera på ett programinriktat individuellt program (PRIV). En PRIV-elev är inskriven på ett nationellt program och följer programmet i allt utom i det ämne där behörighet saknas. I detta ämne sker undervisningen inom det individuella programmet. Kontaktperson IV: Anders Mebius

9 Industriprogrammet IP Programmet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete inom såväl industriell produktion som andra områden av arbetslivet där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Industriprogrammet i Härjedalen är ett lokalt program med riksrekrytering. Här får du, till skillnad från de flesta liknande utbildningar på andra skolor, lära dig plåt- och svetsteknik och skärande bearbetning under samtliga tre år. Arbetet inom industrin har förändrats rejält i och med att datorerna gjort sitt intåg. Hos oss får du arbeta med programmering av moderna CNCmaskiner med senaste styrsystem. I samarbete med norska Veritas testas elevernas skicklighet i svetsning. Godkänt prov ger certifikat som möjliggör till exempel jobb på Nordsjöns oljeplattformar. Kontaktperson IP: Elving Forsström

10 Naturvetenskapsprogrammet NV Programmet syftar till att ge dig kunskap om sammanhangen i naturen och villkoren för liv. Det utvecklar också din förmåga att använda matematik i naturvetenskapliga och andra problemställningar. Ett ytterligare syfte är att utveckla förmågan att se sambanden mellan naturvetenskap och andra vetenskaper. I första hand är naturvetenskapsprogrammet tänkt att förbereda för vidare studier. Vid Härjedalens gymnasium arbetar vi i små grupper med nära kontakt mellan lärare och elever. Vi använder närmiljön för ett undersökande arbetssätt och integrerar friluftsaktiviteter med laborationer och matematik. I samarbete med tidigare elever som nu går på universitet och högskolor utvecklar vi vårt arbetssätt i undervisningen för att göra eleverna bättre förberedda för vidare studier. Vi har ett bra samarbete med näringslivet som också med stipendier uppmärksammar goda studieresultat. Den ämnesanknutna praktiken under år 3 ger dig möjlighet att prova din tänkta inriktning. Vår uppmärksammade temavecka om miljö har fått sin fortsättning i utbyte med utländska skolor, där vi arbetat med fokus på miljöfrågor. Första året läser du gemensamt med elever på SP och TE, vilket ger dig en bred ingång i gymnasiestudierna. Kontaktperson NV: Hans Strömberg

11 Samhällsvetenskapsprogrammet SP På det här programmet arbetar vi ofta ämnesövergripande. I små grupper samarbetar eleverna, under handledning, med frågor kring samhällsutveckling ur både svenskt och internationellt perspektiv. Studieresor till Stockholm år 2 och till Berlin år 3 ger insikt och nya erfarenheter. Programmet ger dig en god kunskapsbas samtidigt som du får öva upp din förmåga till analys och kritiskt tänkande. I givande diskussioner och redovisningar får du bearbeta dina egna värderingar och ståndpunkter. Vi slår vakt om den ämnesanknutna praktiken och under en vecka år 3 får du möjlighet att utifrån dina specialintressen se mer av ditt kommande yrkesliv. År 1 läser du gemensamt med elever på NV och TE. Inriktning ekonomi Med ett integrerat arbetssätt utgår vi från problemställningar som är en verklighet i dagens näringsliv och skapar därigenom en bra inblick i företagandets villkor. Ett nära samarbete med näringslivet garanterar att du får stort utbyte av både projektarbeten och studiebesök. I rättskunskap lär du dig lösa enkla vardagsjuridiska problem. År 3 får du använda dina kunskaper i företagsekonomi när du i kursen Småföretagande får starta och driva ett eget företag. 12

12 Inriktning samhällsvetenskap Här får du fördjupa dig i olika samhällsfrågor och träna dig i att ta egna initiativ och formulera olika problem. Vi tillämpar ofta ett problemorienterat arbetssätt som integrerar flera ämnen och som gör det möjligt för dig att påverka inriktningen på dina studier. Tyngdpunkten ligger på samhällskunskap, historia, geografi och internationella relationer vilket ger dig en stor allmänkunskap och möjlighet att förstå såväl medmänskliga problem på individnivå som världsläget. Kunskapssökande via alla slags medier är en stor del av utbildningen. Inriktning språk Den språkintresserade får här möjlighet att läsa ytterligare ett modernt språk. I den engelska fördjupningen har du möjlighet att förbereda dig för ett Cambridge-certifikat som ger dig tillträde till högskolestudier i andra länder. Prövningen för certifikatet bekostas av Härjedalens gymnasium. Ämnet Latin med allmän språkkunskap ger dig grunderna i latin tillsammans med en inblick i vår språkhistoria och vårt klassiska arv. Våra språkgrupper är små vilket gör att du får rikligt med hjälp och stöd i dina studier. Språkträningen är intensiv och vi lägger stor vikt vid kommunikation. I vårt elevutbyte får du möjlighet att pröva dina språkkunskaper på riktigt. Inriktning kultur Kulturinriktningen är till för dig som är intresserad av att se hur arkitektur, drama, konst, musik och litteratur har påverkat vårt samhälle och dess utveckling. Specifika kurser för inriktning kultur är Kultur- och idéhistoria, Litteratur och litteraturvetenskap samt Staden och framtiden. Kontaktperson SP: Ragnar Fange

13 Teknikprogrammet TE Det här är det senast tillkomna programmet vid Härjedalens gymnasium. Här får du arbeta med den moderna teknik som är en del av vår vardag. Karaktärsämnena är teknikutveckling, datoranvändning, fysik, kemi och matematik. Vi har valt att skapa en utbildning för det moderna näringslivet du får både en teknisk grundutbildning och kunskaper i datorteknik och styrteknik. Du får både lära dig att arbeta över nätverk och att styra över maskiner. Dessutom får du lära dig en hel del om projektarbete och företagande. Programmet är tänkt att vara både studieförberedande och yrkesförberedande. Kontaktperson TE: Hans Strömberg

14 Skidgymnasiet Härjedalen är Sveriges högst belägna landskap och erbjuder dig snösäker träning under dina fyra år på skidgymnasiet. I Sveg bor du i en nyrenoverad lägenhet med kortare avstånd än en kilometer till både gymnasieskolan och skidstadion med rullskidbana. Vi tillbringar också flera veckor varje år på läger i Härjedalen ett av Sveriges bästa träningsområden. Eftersom studierna är utlagda på fyra år får du tillfälle att träna fyra till fem gånger i veckan. Vi prioriterar intervall- och styrketräning, men försöker i övrigt variera träningen så mycket som möjligt. Varje år genomförs olika tester i syfte att utveckla och förbättra dig som skidåkare. Vi har maximerat antalet elever till 30 för att ge dig bästa möjliga utveckling efter dina förutsättningar, men också för att skapa en bra och trivsam samvaro i gruppen. Kontaktperson SKID: Anna Mirårs ,

15 Röster om Härjedalens gymnasium Mitt stora intresse är sport av alla slag framför allt fotboll och hockey. Efter två år på Barn- och fritidsprogrammet är jag helt övertygad om att jag valt rätt. Större delen av studierna går ut på praktiska övningar och aktiviteter och vi har inte särskilt mycket hemarbete. Alltså får jag mycket tid till fotboll och hockey. Lärarna är de bästa jag någonsin haft och lektionerna är intressanta. Kursen Pedagogiskt ledarskap, där vi har studerat olika typer av ledarskap och beteenden i olika situationer, har haft stor betydelse för mig. Det var då jag insåg att jag vill bli idrottslärare i framtiden. Johan Eggen BF3 Det bästa med Handelsprogrammet är att man har mycket frihet och får jobba mycket på egen hand. Vi jobbar också mycket i grupp, så vi kommer nära varandra och får en bra sammanhållning. Och så har vi väldigt bra och förstående lärare. Under sista året ska vi ha ett stort projektarbete där vi får starta ett eget företag på riktigt det ska bli kul att se om det fungerar. Vi ska också ha praktik i 12 veckor, då vi får känna på arbetslivet det ser jag också fram emot. Sonja Bengtsson HP3 Jag valde att gå Industriprogrammet för jag är intresserad av att jobba med metallbearbetning och svetsning. Under de här tre åren har jag fått lära mig massor om svarvning, fräsning, svetsning, CNC-teknik och plåtbearbetning. Lärarna är bra och välutbildade och vi har modern utrustning i fina lokaler. När vi är klara med utbildningen, så har vi jättebra möjligheter att få ett jobb där man tjänar bra inte bara i Sverige utan i andra länder också. Efterfrågan är stor på svetsare och CNC-operatörer. Jonny Hansson IP3 16

16 Jag valde att läsa vidare i Sveg därför att det är en bra skola och jag trivs också alldeles utmärkt på samhällsprogrammet. En stor fördel är att skolan är så liten, för på så sätt är det lättare att få kontakt med lärarna. Det är också mindre klasser, vilket medför att man är aktiv på lektionerna. Vi har bra tillgång till datorer och andra resurser. Eftersom jag valde Härjedalens gymnasium kunde jag bo kvar hemma med min familj i stället för att krångla med egen lägenhet. Det skulle ha blivit dyrt att flytta hemifrån. Nu har jag mer pengar över till att göra något kul för, i stället för att betala mat och hyra. Linnea Roslund SP3 Det bästa med samhällsinriktningen är att det är väldigt duktiga och pålästa lärare vilket är otroligt betydelsefullt om man vill lära sig mycket. I mina språkgrupper är vi bara fyra elever, så vi får mycket hjälp och bra kontakt med läraren. Då behöver vi inte göra så många prov, för läraren har bra koll på vad vi elever kan och inte kan ändå. Johan Hansson SP3 Individuella valet Under din tid på Härjedalens gymnasium kan du välja kurser inom det individuella valet motsvarande 300 poäng. Det individuella valet är ditt friutrymme, där du kan låta dina intressen styra. Du kan välja mellan bland annat följande kurser: Webbdesign Musik Textilslöjd Språk Trafikkunskap Historia Konst och form Matematik Specialidrott Utbudet kan variera år från år utifrån elevernas önskemål om kursutbud. Det är också möjligt att studera enstaka kurser på ett annat program än ditt eget. En elev på ett yrkesförberedande program kan exempelvis höja sin behörighet för högskolestudier genom att läsa B-kurserna i engelska, matematik och naturkunskap. 17

17 Studiebostäder Elever från annan ort som studerar i Sveg kan bo i privatrum eller i hyreslägenhet. Gymnasieskolans kurator förmedlar kontakt med personer som hyr ut. Kommunala bostadsbolaget Härjegårdar hyr ut större och mindre lägenheter. Information om boende lämnas på tel Hyran för en enrumslägenhet är för närvarande kronor i månaden, med två hyresfria månader under sommaren. För elever på Hotell- och restaurangprogrammet i Hede finns ett elevhem i anslutning till Wemerskolan med plats för nio elever. Enkelrummen är förbehållna förstaårseleverna. De boende delar på kök, TV-rum, hygienutrymmen och tvättmaskin. Hyreskostnaden är kronor i månaden. Hyra betalas för fyra månader på höstterminen och fem månader för vårterminen. Ansökan om rum på elevhemmet ställs till Wemerskolans platschef. Övriga elever kan hyra lägenhet via Härjegårdar. Inackorderingstillägg Inackorderingstillägg är ett bidrag som kan beviljas av din hemkommun. Bidraget måste sökas om inför varje nytt läsår. Du är också skyldig att anmäla till din hemkommun om dina studieförhållanden ändras. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att omedelbart återbetala beloppet. Studiebidrag Studiebidraget betalas ut utan att du behöver lämna in någon ansökan. Bidraget uppgår i dag till kronor i månaden. Elever som varit frånvarande från undervisningen i 15 kalenderdagar i följd mister rätten till studiebidrag. Sjukdom räknas dock inte som frånvaro i detta sammanhang. 18

18 Kontaktuppgifter Härjedalens gymnasium Vallarvägen Sveg Gymnasiechef Anders Mebius Rektorer Barbro Nässelqvist , Linus Silow Skolintendent Anders Wiklund Assistenter Kerstin Roslund Kia Östman , Ulrika Hill Studie- och yrkesvägledare Birgitta Wallin

19 Blanketter, regler, beslut, nyheter och mer allmän information om barn och utbildning hittar du på Härjedalens kommuns hemsida Härjedalens kommun Medborgarhuset Sveg Tel Yman & Olsson Mediaproduktion Sveg 2008 /10 Omslagsfoto: Frida Jonasson Övriga foton: Henry Jonasson, Inga Björk, Yvonne Olsson

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

Staffangymnasiet. 2010 2011 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! Staffangymnasiet 2010 2011 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! PROGRAM OCH INRIKTNINGAR Staffangymnasiet läsåret 2010 / 2011 På Staffangymnasiet hittar Du vägen till din framtid!

Läs mer

Utbildningar för framtiden

Utbildningar för framtiden G U L L M A R S G Y M N A S I E T Lysekil Sotenäs Utbildningar för framtiden Programkatalog 2010 2011 Hitta rätt i katalogen 3 Ledningen har ordet 4-5 Det händer i skolan 6 Elevrådet + Bibliotek 7 Teknik

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola

Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola 1 Välkommen till Uddevalla Gymnasieskola En Gymnasieskola med möjligheter för alla att söka sin utbildning. Vi har idag ett av landets bredaste utbildningsutbud med de allra flesta nationella program och

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån

Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Katalogen är producerad av Utbildningskontoret, gymnasieenheten i Södertälje. Grafisk produktion: www.ryter.se Foto: Olof Näslund/Reportagebyrån Södertälje (gäller ej friskolorna) Tryck: Larssons Offset,

Läs mer

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011

Vad du behöver veta inför. Gymnasievalet linköping 2010 2011 Vad du behöver veta inför Gymnasievalet linköping 2010 2011 Välkommen till gymnasieskolan! Öppet hus! Kommunala gymnasieskolor Anders Ljungstedts Gymnasium 4/11 Berzeliusskolan 11/11 Birgittaskolan 5/11

Läs mer

SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010

SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010 SUNDSVALLS GYMNASIUM UTBILDNINGSKATALOG 2010 PROGRAMUTBUD SÅ TYCKER ELEVERNA KOMBINERA IDROTT MED STUDIER ELEVINFLYTANDE BIBLIOTEKEN ÖPPNA ALLA SKOLDAGAR CERTIFIERAD FN-SKOLA STARTA EGET MED UF ETT SÄKERT

Läs mer

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet!

StaffangymnasieT. 2012-2013 Söderhamn. Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! StaffangymnasieT 2012-2013 Söderhamn Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T!

PROGRAMKATALOGEN. www.haparanda.se/tornedalsskolan N YH E T! PROGRAMKATALOGEN 2008 N YH E T! Estetiska programmet profilering Inredning, Design Samhällsvetenskapsprog. profilering Hälsa och friskvård, Elitidrott Barn- och Fritidsprogrammet - Byggprogrammet - Elprogrammet

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt

Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Kattegattgymnasiet Här börjar framtiden Sannarpsgymnasiet Utbildning på riktigt Sturegymnasiet Den kreativa skolan Halmstads kommunala gymnasieskolor En berättelse om framtiden Nästa år börjar en ny tid

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium

Ambition Engagemang Gemenskap. Danderyds Gymnasium Ambition Engagemang Gemenskap Danderyds Gymnasium Läsåret 2015-2016 Innehåll Skolan med bredd, djup och spets...4 Ekonomiprogrammet...9 Naturvetenskapsprogrammet...11 Spetsutbildning Matematikgymnasiet...13

Läs mer

våra 2014/2015 utbildningar

våra 2014/2015 utbildningar våra 2014/2015 utbildningar Teknikcollege En kvalitetsstämpel och ett nära samarbete med det lokala näringslivet gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Industritekniska programmet s. 15 Teknikprogrammet

Läs mer