BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008"

Transkript

1 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2008

2 Verksamhetsberättelse BRIS Väst BRIS stödverksamheter Jourarna I BRIS Väst har under året funnits ett 80-tal jourare. Rekrytering Rekrytering av nya frivilliga är ett av de viktigaste områdena för att säkra verksamheten. Under 2008 har Region Väst rekryterat och utbildat cirka 30 nya jourare. Efter artiklar i bland annat GöteborgsPosten under sommaren inkom extra många intresseanmälningar från personer som ville bli jourare. I slutet av 2008 fanns cirka 20 personer som anmält intresse till kansliet som önskar bli jourare och kommer att kallas till intervju under våren. Fortbildningar Vi har lyckats få ihop ett gediget och intressant fortbildningsprogram under året vilket verkar uppskattas av jourarna och har resulterat i många anmälningar. Under året har 12 fortbildningstillfällen erbjudits innefattande både föreläsningar av externa föreläsare, verkstäder för respektive stödverksamhet, jourarföreläsningar och studiebesök. Barnens Hjälptelefon (BHT) Under våren 2008 färdigutbildades 11 stycken nya jourare i Barnens Hjälptelefon. Under hösten gick 13 nya jourare grundutbildningen. 13 jourare upphörde sitt jourarskap av olika anledningar under 2008 i region Västs hjälptelefon. Tre stycken jourare gick på graviditetsledighet, två stycken flyttade, två stycken vilade pga långsjukskrivning, två stycken gick över till chatten och fyra stycken avslutade sitt jourarskap av olika andra anledningar. Två stycken vilande kom tillbaka efter graviditetsledighet. Bemanningen i stort har varit överlag god, även så under sommarmånaderna. Nytt under 2008 i Barnens Hjälptelefon inom hela BRIS var att varje region fick en hel dag med verksamhetsansvar istället för två halva dagar som innan. För region Västs del innebar det att telefonverksamheten förlades till onsdagar mellan Denna förändring har inte angetts som problematisk för någon jourare. I region Väst har även nya lokaler tillkommit, vilket för jourarna i bht betytt nya bås i ett och samma rum (egen lokal för mejlarna). Platser finns för sju telefoner. Även ett, för endast avsett handledningsrum har tillkommit i och med de nya lokalerna. I början av sommaren presenterades även den nya layouten för statistikdokumentationen på nätet. Den nya layouten innebär att jourarna endast klickar i rutor, efter olika alternativa val som presenteras. En dokumentationsfördjupning i olika ämnen kommer att införas en ca fyra per år. Detta innebär för jourarna att om det aktuella ämnet för fördjupning kryssas i som förstahandsval för vad samtalet handlade om, så kommer per automatik ett nytt frågebatteri upp med koncentration på just det ämnet. Även nytt för 2008 var att vi i sista kvartalet försökte oss på att skicka påminnelse om pass 2

3 med sms till jourarna, detta är något jourarna uppskattade och därför har vi bestämt att fortsätta med en sådan påminnelse till en början i BHT och BM. BRIS-mejlen (BM) I september 2008 blev 5 stycken mejlare färdigutbildade och schemalagda. Under hösten gjordes en ansträngning att prioritera mejlen i rekryteringsprocessen inför En nyskapad BM & BC-grundutbildning gick av stapeln januari. Under 2008 blev 6 mejljourare utbildade i att hantera diskussionsforum, en av dessa har slutat som jourare i BRIS Väst och flyttat till Stockholm där hon börjat på region Mitt. Dessutom har ytterligare en mejljourare som också var jourarrepresentant slutat, tre stycken är vilande, en är mammaledig, en har gått från mejlen till BHT samt två har gått över från mejlen till chatten. Ytterligare två kombinerar mejl och chatt. Vi har dock en jourare som kommit tillbaka från mammaledighet. Vi försöker arbeta upp en stadig grupp i mejlen men än finns flera luckor att fylla då det tycks som att mejlen varit underbemannad under en lång period. Det bör även fortsättningsvis ha hög prioritet att rekrytera jourare till mejlen. BRIS-forum (BF) Intresset för diskussionsforum har varit stort under hösten. När vi går in och skall hantera det på måndagarna brukar det ligga cirka 500 inlägg. Under våren kommer de mejljourare som önskar det att få utbildning i att svara på BF. BRIS Vuxentelefon om barn (BVT) Vuxentelefonen är en viktig del av BRIS arbete då den är ett komplement till den dialog som förs med barn och ungdomar. Genom vuxentelefonen når BRIS föräldrar, släkt och andra vuxna i barnens närhet som har frågor och oro kring ett barn. Även professionella som möter barn ringer BVT. Vuxentelefonen är också ett sätt för BRIS att vara tillgänglig för de barn som är för små att själva ta kontakt. Region Väst ansvarar för tre telefonlinjer en dag i veckan. BVT har både bemannats av tjänstemän och frivilliga jourare. Under 2008 var 6 frivilliga utbildade och aktiva i BVT. Under våren 2009 kommer ytterligare frivilliga att utbildas för att kunna sitta och svara i BVT. BVT under 2008 Rekrytera och utbilda så att BVT enbart består av frivilliga Jobba vidare med rutinerna för den praktiska verksamheten BRIS-chatten (BC) Under hösten har BRIS Väst utbildat 6 jourare inom försöksverksamheten BRIS-chatten. 3

4 Utåtriktad verksamhet BRIS Väst har under verksamhetsåret 2008 arbetat utifrån den mål- och aktivitetsplan som arbetats fram både på riks- och lokalnivå. Under följande rubriker ges exempel på hur den utåtriktade verksamheten bedrivits. Opinion och PR Lansering av BRIS-rapporten med presskonferens på kansliet Lansering av rapporten Kan man bli sjuk av ord? om psykisk barnmisshandel i BRIS kontakter 2007, presskonferens på kansliet samt seminarium med 250 deltagare Bildandet av ett nätverk för barnkonventionen i Göteborg. Samverkan med bland annat kommunen och Rädda Barnen Deltagit i regionala seminarier kring överenskommelsen mellan regering och frivilligorganisationerna Kontakt med lokal/regional media i synnerhet GöteborgsPosten som under året i flertalet artiklar uppmärksammat BRIS såväl nationellt (stödverksamheten) som i ett mer regionalt/kommunalt perspektiv. BRIS information Vi har genomfört en del skolbesök utanför kommunen under året, nedan några exempel: Örjanskolan i Halmstad (där 150 elever tog emot info) Kapareskolan i Kungsbacka (där har vi varit ett flertal gånger och cirka elever har emottagit info) Aranässkolan också i Kungsbacka har fått heldagsbesök under en temadag Fritslaskolan i Borås hade besök under en heldag av BRIS Fornässkolan i Götene som hade temadag för åk 7-9 Landvetterskolan åk 8 ca 30 elever fick info Streteredsskolan fick besök och ca 100 elever fick info Försäljningsakademien ordnade en torgdag i Mölnlycke där vi fanns med Vi har besökt Kvinnojourer och Tjejjourer i Väst där 50 personer var intresserade lyssnare Ungdomsmässan i Tanumshede under två dagar var också välbesökt Vårdutvecklare på BUP i Borås fick besök 12 personer som tänkt sig en omorganisation av sitt arbete ville få mer kunskap inför den Rotaryklubbar i Kungälv, Uddevalla och Kungsbacka, cirka 120 personer från olika yrkesgrupper tog intresserade emot information om vår verksamhet Vi har också besökt Angeredsgymnasiet (cirka 100 elever) Vid Röda Korsets seminarium Barns sorg där 200 personer medverkade fanns även BRIS med och deltog i programmet för dagen I Vallhamrakyrkan i Partille lyssnade 30 personer på info I Recidenset hölls en hearing om missbrukssituationen i VG där vi deltog under dagen. Ragnwi Marcelind hade bjudit in Jobbcentrum Väst (7 personer) besöktes också under året Folkhälsopropositionen släpptes och regionens folkhälsoplanerare fanns på plats i Burgårdens konferenscentrum så också BRIS 4

5 BRIS fanns med vid överlämnandet av BRIS-böcker till Drottning Silvias Barnsjukhus Från KomVux Barn- och Fritidsprogram har cirka 100 elever kommit och fått information om BRIS. Under året har BRIS Väst haft ett antal besök av elever från olika skolor som intervjuat personalen i olika frågor. Telefonintervjuer liksom radio- och tidningsintervjuer har också genomförts under Dessutom har vi medverkat i Läromedelsmässan under två dagar Baby & Barnmässan under tre dagar och Bok & Biblioteksmässan, fyra dagar Vår Ruset i Göteborg Arbetsmarknadsmässa på Handelshögskolan under två dagar Vi finns med i nätverk med regelbundna möten under året: Brottsförebyggande rådet Tryggare och mänskligare Göteborg De glömda barnen (i både Göteborg och Fyrbodalsområdet) Samverkansgruppen efter Tsunamin Folkhälsorådet i Lundby Nätverket för barnkonventionen i Göteborg Projekt vuxengaranti Detta projekt är avslutat och rapport och sammanfattning är inlämnad till styrelsen. BRIS skolinformatörer Vid projekt vuxengarantins avslutning så fick de ideella som var inblandade ett förslag att istället förlägga sitt fortsatta engagemang i utbildningen för BRIS skolinformatörer. Detta är en utbildning som ger de ideella jourarna en färdighet att gå ut till alla sjätteklassare i Göteborg för att informera om BRIS. Det tillkom även ytterligare två nya ideella som anmälde sitt intresse för att delta. Detta blev en grupp av 7 stycken ideella jourare, alla med bakgrund i Barnens Hjälptelefon. Den 20 november 2008 så fick dessa ideella en halvdags utbildning och därefter skickades erbjudandet ut till Göteborgs olika skolor. Tanken är att även i en förlängning använda dessa ideellas utbildning till att även informera i andra klasser i grundskolan. Resursgrupper I Göteborg har ytterligare personer anmält sitt intresse att ideellt engagera sig för BRIS i det utåtriktade arbetet som till exempel att stå i mässmonter, vid BRIS bokbord i samband med föreläsningar, praktiskt arbete på kansliet, sälja skosnören på Vårruset. I Göteborg fanns under året ett 20-tal aktiva i lokala resursgruppen, resursgrupper finns även i Borås och Jönköping. 5

6 Juniorgrupp Under hösten 2008 har vi samlat ihop de som anmält intresse av att engagera sig i BRIS men som varit under 25 år. Det har känts tråkigt att säga nej till dessa unga människor som har så mycket att ge och tanken väcktes att bilda en juniorgrupp inom lokala resursgruppen. Dessa inbjuds till en utbildningsdag. Insamling Kommuner och landsting Göteborg Under perioden maj-oktober har regionen bedrivit ett intensivt arbete med anledning av beslut om att inte ge BRIS kommunalt bidrag. Det har gjorts genom bland annat följande: Uppvaktning av berörda politiker och tjänstemän, anordnat egna seminarier, synliggjort BRIS, medverkat i andra organisationers seminarier, synliggjort BRIS, lobbyverksamhet genom de olika nätverk BRIS ingår i, BRIS-rapporten delats ut till beslutsfattare i kommunen, liksom rapporten Kan man bli sjuk av ord? samt mediebevakning. Beslutet ändrades och kommunen betalade ut pengarna. Västra Götalandsregionen Under året har fem möten hållits med företrädare för regionen för att hitta former för ett gemensamt projekt. Regionen ger inte pengar till löpande verksamhet utan endast nyskapande projekt. Politiker från regionen medverkade i seminarium. Jönköping Den lokala resursgruppen har fortbildats för att aktivt kunna delta i olika arrangemang och på så sätt synliggöra BRIS i kommunen och landstinget. Svarat ja på inbjudan från politiker att medverka vid runda bordssamtal om utsatta barns situation. Folkhälsokommittén i västra Götaland anordnade konferens med alla folkhälsosamordnare som var och en fick BRIS-rapport samt medlemsfolder. Uddevalla kommun har en utbildad resursperson och fler är på gång för att markera BRIS närvaro. Föreläsning för skolpersonal i hela trestadsområdet för att uppmärksamma BRIS. Götene kommun (har anordnat skoltemadag för att uppmärksamma BRIS) Tanumshede kommun Vid hearing hos Länsstyrelsen deltog BRIS, landshövdingen, stadsdirektören, länssamordnare fick BRIS-rapport och Kan man bli sjuk av ord av tjänsteman på BRIS. Mejlkontakt med beslutsfattare i Mölndal, Kungsbacka, Lerum, Kungälv, Härryda. 6

7 Företagskontakter Wallenstam AB Under hade regionen ett avtal med företaget men från 2006 ville Hans Wallenstam AB istället ge en julgåva om kronor. Detta upprepades Kontakt har hållits personligt med sponsoransvarig och företaget har inbjudits till några av BRIS aktiviteter; seminarier och julfest. Hans Wallenstam AB ger i företagsgåva även Liseberg AB Företaget har ej sponsoravtal som ger direkta intäkter men bistår med till exempel uppmuntran till jourare i form av Lisebergskort. Företaget har inbjudits enligt ovan och vi har även diskuterats utbildningsinsatser för säsongsarbetare vilket Liseberg ej hann med under året. Göteborg Energi Ett treårigt avtal om kronor per år Personlig kontakt med ansvar för sponsring på företaget. Inbjudan enligt ovan. GöteborgsPosten Ettårigt avtal med sponsring av annonser och pluggar. Kontakt enligt ovan. Kerstins delikatesser Sponsrar med mat i samband med jourarutbildning och andra evenemang. Chalmers Information och bössor då 0:orna samlade in pengar till BRIS. Sportringen Personlig kontakt via styrelsen som lämnades vidare till förbundskansliet. Bok- och biblioteksmässan sponsrar med monter, regelbundna personliga kontakter. Baby-/barnmässan sponsrar med monter, regelbundna personliga kontakter. Föreläsning för personalen på Vagabond, Varberg. Round Table Varber bössinsamling och delade ut medlemsfoldrar. Följande företag med kontor i Göteborg har fått en BRIS-rapport och BRIS-info personligt av tjänsteman på BRIS Väst: Svenska Mässan MTG Career Service Tng Miljöbron Öhrlings Söderberg och partners Matix Volvo Swedbank Avenyn Läkare utan gränser Venture cup SET revisionsbyrå Luftfartsverket Stampen PREERA Ekan SKF 7

8 Optiver Catella Manpower Maaersk line IKEA Kållered, Bäckebol Handels studentkår Handelsbanken Grant Thornton Ernst & Young Elof Hansson Deloitte Börsgruppen AstraZeneca Bellis Växtmiljö Casino Cosmopol Setterwalls SEB Avenyn SCA SATS Kungsgatan SAAB PROFFICE CIP Chalmers BDO Första långgatan Adecco Ringlinjen Le pain Francais Göteborg MINI BMW Group Göteborg Handelshögskolan Handels rekrytering Lindex Kungsgatan Nordstan Civilekonomföreningen Handels vänner Mig Marknadsföreningen i GBG Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län 600 företag i Göteborg får under början av december medlemsfolder och BRIS-info genom marknadsföreningen i Innerstaden. Medlemsvärvning Medlemsvärvningskampanjer: under bok och biblioteksmässan, tävling bland jourarna september-december, medlemsvärvning under Läkarstämman, annons i Göteborgs- Posten. Se ovan 600 företag som får medlemsfolder. BRIS Väst Styrelse Vid årsmötet väljs en regional styrelse. Styrelsen för BRIS Väst har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ledamöter: Jourarrepresentanter: Annika Owenmark Astrid Tunås Hans Svensson Edgar Centeno, Ulrika Elmgren, Ingemar Kjellmer, Bengt Risén, Mimmi von Troil, Elisabeth Waktel Johanna Farsén och Stina Hindström Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Vid dessa sammanträden har styrelsen bland annat fått rapporter från BRIS Västs kansli samt Förbundet. Till de ordinarie mötena adjungeras dels två representanter för de frivilliga jourarna, dels regionchefen. Styrelsens ordförande är också ledamot i Förbundsstyrelsen. Styrelsen har under året haft två arbetsgrupper, en kring medlemsvärvning och en kring sponsring. Under rubriken intäkter redovisas de aktiviteter som gjorts kring medlemsvärvningen. 8

9 Kansli BRIS Västs kansli finns på Hvitfeldtsgatan 14 i Göteborg. Från årsskiftet 2008 kunde BRIS Väst utöka lokalytan med ytterligare knappt 100 kvadratmeter. Detta har haft stor betydelse för en positiv utveckling av verksamheten, med möjlighet till handledningsrum, funktionella rum för stödverksamhet och utbildning. Kansliets personal är en av förutsättningarna för att kunna kvalitetssäkra verksamheten i organisationen. Ett stort värde ligger i medarbetarnas samlade kompetens. Goda relationer och ett öppet klimat ska känneteckna arbetsgemenskapen på kansliet. Tjänstemännen ska erbjudas de förutsättningar i arbetsmiljön som behövs för att kunna prestera ett gott resultat. I början av juni anställdes ett fjärde BRIS-ombud på 100% tjänst. Den 20 juli gick Ida Almefjord Boylan på föräldraledighet. Maria Cederlund har varit vikarierande BRIS-ombud från 21 juli och resten av året. Under verksamhetsåret 2008 har kansliet bemannats av följande personer: Regionchef 100%, Kerstin Sjöbratt Kanslisamordnare 80% (från 1 september 90%) Annmari Erlandsson BRIS-ombud 100% Staffan Alexanderson BRIS-ombud 100% Jonna Håkansson BRIS-ombud 100% Jonas Andersson (från juni 2008) BRIS-ombud 100% Ida Almefjord Boylan (föräldraledig från 20 juli) BRIS-ombud 100% Maria Cederlund (vik från 21 juli) Timanställd ekonom Billy Andrén Utöver ovanstående har ett par erfarna jourare erhållit timersättning då de vikarierat vid sjukdom eller liknande. Arbetet inom BRIS påverkas av policyn i personalriktlinjerna som är ett styrdokument för alla anställda. Personalmöten varje vecka Personaldagar och planeringstillfällen BRIS-ombud och regionchef erbjuds kontinuerlig extern handledning. Kompetensutveckling,friskvård och företagshälsovård erbjuds enligt gällande personalriktlinjer. På BRIS Västs kansli har även BRIS förbundsjurist samt BRIS utredare sina dagliga arbetsplatser. Ekonomi Vad gäller ekonomi hänvisas till BRIS årsredovisning för 2008 där region Väst ingår. Göteborg i februari 2009, Kerstin Sjöbratt, Regionchef BRIS Väst 9

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Väst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS väst 1.Inledning År 2009 har för BRIS väst inneburit ett år av utveckling av verksamheten, främst i form av en kraftig ökning av antalet

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...2 2. BRIS Nord...2 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Nord Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Nord BRIS stödverksamheter Jourarna Den sammanlagda aktiva jourarkåren på BRIS Nord har under 2008 varit cirka 90 jourare. Rekrytering Under

Läs mer

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Mitt Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 2 1.1 BRIS Mitt 2 1.2 Föreningen BRIS 2 1.3 Styrelsen BRIS Mitt 2 1.4 Kansli 3 1.5 Verksamhetens

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Syd Styrelse Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Lena Lundquist Vice ordförande Inger Wennerberg

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse BRIS Öst BRIS region Öst är en av förbundet BRIS fem regioner. Kansliet är beläget i centrala Norrköping. Geografiskt omfattas region Öst av 22

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2011. Årsberättelse 2011 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande.

Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner för bidragsgivning till organisationer och föreningar vars verksamhet är länsövergripande. Allmänna riktlinjer Grundläggande krav är att bidrag i

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Säg bara hej så tar vi det därifrån.

Säg bara hej så tar vi det därifrån. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Siffror från Bris stödverksamhet 2014/2015 Med barn och unga som våra uppdragsgivare I över två år har Bris stödverksamhet bemannats av utbildade kuratorer med lång

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2016

Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00

Inbjudan. Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling. Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Inbjudan Inspirationsdag Hälsofrämjande skolutveckling Konferens den 27 mars 2003 kl 09.00-16.00 Biograf Draken Olof Palmes plats, Järntorget Folkets Hus, Göteborg Registrering och kaffe från kl 08.30

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 11 november 2014. Plats: BF City Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr 9 2014 Tisdag den 11 november 2014 Plats: BF City Göteborg Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita Brimstad, KC

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning

BRIS 2008. Verksamhetsberättelse Årsredovisning BRIS 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Innehåll Innehåll... 2 Verksamhetsåret 2008... 3 Den operativa verksamheten... 4 Ökad tillgänglighet i stödverksamheten... 5 Pojkars situation har särskilt

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013

Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Verksamhetsberättelse sektion 06 2013 Region Skåne Sektionen har att ansvara för medlemmarna inom förvaltningarna Skånes Universitetssjukhus, lasarettet i Landskrona och lasarettet i Trelleborg.

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan Sida 1 av 5 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan VÅR VERKSAMHET Barns rätt i samhället-allmänt. Lokalföreningen startade hösten 2009 ett treårigt pilotprojekt Inflytande

Läs mer

rapporten 2012 tabellbilaga

rapporten 2012 tabellbilaga rapporten 2012 tabellbilaga Innehåll Varför dokumenterar och statistikför bris sina stödjande kontakter? 3 bris dokumentation 4 Stödjande och övriga kontakter 5 Kön och ålder 6 Kontaktområden 7 OMRÅDEN

Läs mer

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014

Distrikt Skåne. Verksamhetsplan 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan för Rädda Barnen Distrikt

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare

Samordningsförbundet Umeå Beslutande Christer Lindvall Umeå kommun, ordförande. Övriga deltagare Mikael Holmlund Samordnare PROTOKOLL Sammanträdesdatum Samordningsförbundet Umeå 2011-02-04 Plats och tid klockan 08.00-12.00 Beslutande Christer Lindvall, ordförande Kjell-Åke Johansson Försäkringskassan Ulf Björk Landstinget Per

Läs mer

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014

Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 Verksamhetsberättelse för RFSU Gotland 2014 RFSU Gotland: RFSU Gotland är en ideell förening med organisationsnummer 834001-9416. RFSU Gotland är en lokalförening av Riksförbundet för sexuell upplysning.

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa-Vagnhärad

Verksamhetsberättelse 2015 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa-Vagnhärad Verksamhetsberättelse 2015 för Rädda Barnens lokalförening i Trosa-Vagnhärad LOKALFÖRENINGEN Geografiskt område Lokalföreningen omfattar Trosa och Gnesta kommuner. Styrelsens ledamöter Kerstin Arman, ordförande

Läs mer

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12.

2013-05-06 Omsorgsverksamheten Sektion behandling och omsorg Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet 2013-05-06 klockan 08.30-12. Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-12.00 Plats och tid 1(11) Beslutande Britt-Marie Johansson, (s) ordförande Ann-Marie Flink, (s) Siw Karlsson, (s) Anna-Karin Kindgren, (c) Stefan Andersson,

Läs mer

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00

Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 1 (15) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset lokal Dalen Torsdagen den 18 september 2014 kl 18:00 20:00 Jessica Ashworth (M), ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Föregående protokoll... 2 2... 3 3 Presentation Jesper Ekberg, folkhälsochef... 5 4 Livsmedelsverket besöker Salemkyrkan 27 februari... 6 5 Datum för årets hälsovecka... 7 6 Prioriteringar

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015

Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Verksamhetsplan för RFSU Halland 2015 Organisation RFSU Halland är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening för sexualupplysning och sexualpolitik som verkar i Hallands län. Lokalföreningen

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping

Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-11-20 Dnr Ks 2014-1063 Anders Netin Omsorgskontoret Tina Andersson Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Avtal med föreningen Unga KRIS Linköping FÖRSLAG TILL OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra liv.

Ett enda samtal kan förändra liv. Ett enda samtal kan förändra liv. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Vi lyssnar på barn och möter dem där de befinner sig. Ida Jansson, kurator på Bris Barn och unga kan ringa till Bris telefon 116 111,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 BRIS Kanslier Förbundet BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se BRIS region Nord Kungsgatan 36 903 25 Umeå

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg

1. Verksamhetsberättelse 2015. 2. Styrelsen har under året bestått av. 3. Möten under 2015. Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 1. Verksamhetsberättelse 2015 Ange namn på lokalförening/distrikt Vänersborg 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Susanne Thörnqvist Vice ordförande vakant Sekreterare Birgitta Jonsson Kassör

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Frisk & Fri Uppsala Plats: Studieförbundet Sensus, Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 12:e april, 2015 Mötesformalia Kontaktpersonen, Denise Strömquist, förklarade årsmötet öppnat. Till mötesordförande

Läs mer

Revisorerna 659 674 2006-01-24. Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad

Revisorerna 659 674 2006-01-24. Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 659 674 2006-01-24 Tid: 2006-01-24 Plats: Skånehuset, Kristianstad Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Arne Alfredsson Anders Arenhag David

Läs mer

Spädbarnsfonden Stöd Information Forskning Utbildning

Spädbarnsfonden Stöd Information Forskning Utbildning Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala.

Årsmötet den 15 mars 2011 valdes följande till förtroendeuppdrag för RFSU Uppsala. Inledning 2011 har varit ett händelserikt år för RFSU Uppsala. Vi startade lite tungt med beskedet att vi fått hälften så mycket medel att arbeta med detta år. Anledningen var att vi inte fick några bidrag

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Bröstcancerföreningen i Örebro län är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening, vars medlemmar huvudsakligen utgörs av bröstcancerbehandlade. MEDLEMSKAP Bröstcancerföreningen

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011

IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 IFK Vaxholm verksamhetsberättelse 2011 Verksamheten i stort Styrelsen och dess arbete Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar Ordförande Bengt Sandell Viceordförande Christer Ahlberg Sekreterare

Läs mer

Intern handlingsplan mot ätstörningar

Intern handlingsplan mot ätstörningar Intern handlingsplan mot ätstörningar Datum & plats:. Beslut _ :. Ansvarig för ätstörningsfrågor Carina Pettersson Mail: carina81.pettersson@gmail.com Dessa har tagit fram policyn mot ätstörningar Carina

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 11 juni 2008, kl 09.00-12.30 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 219 Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau, Ale Jan

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Från policy till handling. vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling?

Från policy till handling. vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling? Från policy till handling vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling? 1 Jeanette Andreasson Sjödin, landstingsstyrelsens vice ordf (s) Alexander Wendt, oppositionsråd i landstinget

Läs mer

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl

Folkhälsorådet. Sammanträdesdatum Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 23 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 25 maj, 2012 kl 08.30-11.30 Deltagare Anna Danielsbacka Stig Carlsson Peggy Johansson Lars Jönsson Beate Poetzsch

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele

Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Verksamhetsberättelse för 2013 Företagarna Lycksele Styrelsen för Företagarna Lycksele får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelsen Styrelsen har under verksamhetsåret haft

Läs mer