Ratta Ren REGION VÄST 3/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Ledaren Agenda Alkomätare Flunsåsparken Korsord Riksträff Regionstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ratta Ren REGION VÄST 3/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Ledaren Agenda Alkomätare Flunsåsparken Korsord Riksträff Regionstyrelsen"

Transkript

1 REGION VÄST 3/15 Ledaren Agenda Alkomätare Flunsåsparken Korsord Riksträff Regionstyrelsen Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2

3 Tidningen utges av Motorförarnas Helnykterhetsförbund MHF Region Väst Kasernvägen Borås Tel Fax e-post: Adressändringar kan ej göras per telefon. Ansvarig utgivare: Lars-Olof Hedenås e-post: Redaktion: Marianne Lundberg Tel e-post: Charlie Cramer Sundborn Tel Stig Callheim Tel , e-post: Utgivningsdagar, omkring: 2015: v51 Manusstopp: 2015: 2/11 Ratta Ren Styrelseordförande Ledaren Regionens Hej alla MHF:are! Jag sitter i flödande solsken och mycket varmt ute och för söker skriva något om vår verksamhet. Sommaren har ju inte varit så bra tidigare och ett par Ta Pausarrangemang fick ställas in på grund av dåligt väder. Men i stort har vi haft planerad verksamhet och vi har fortfarande mycket kvar att göra under sensommaren och hösten. Förutom de vanliga evenemangen pågår en alkobomsturné runt om i Sverige. En släpvagn har utrustats med al kobom med kringutrustning och skall ge intryck av att vara så som det ser ut i verkligheten bl. a. i Stockholms Fri hamn. Turnén leds av förbundskansliet och på annan plats i tidningen finns turnéplanen. Några platser är redan Tommy Janerstål. be sökta och med stort intresse från allmänheten är naturligtvis succén given. Under november kommer regionen att finnas på plats i Göteborg på utställningen FÖREBYGG.nu med alkobom och lite annat. Jag hoppas alla medlemmar och andra in tresserade kommer och besöker utställningen och vår monter. Arbetet med att liva upp avdelningar med liten eller ingen verksamhet kommer att pågå under hösten. Medlemmar i sådana avdelningar kommer att få ett brev med förslag till åtgärder och inom regionstyrelsen hoppas vi att vi får gensvar bland er medlemmar ute i regionen. Det är för tidigt att sammanfatta sommarhalvårets arbete men redan nu kan vi se att myc ket har skett och mycket är kvar att göra. Sedan har vi det vanliga problemet med minskande medlemstal. Om alla medlemmar vär var en ny medlem var kommer vi att fördubbla medlemskåren. Jag vill uppmana alla att försöka. VÅGA FRÅGA! Hälsningar och tack för gott arbete! Tommy Janerstål, tel Annonser MHF Box Partille Tel Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För ej beställt material ansvaras ej. Tidningen är tryckt på miljövänligt papper. Omslagsbild: Solnedgång vid Vallersvik. Foto: Lars-Olof Hedensås Innehåll Ledare.. 1 Agenda... 3 Alkomätare... 9 Flunsåsparken Korsord 20 Riksträff Regionstyrelsen Medlemsavgifter 2015 Första året som medlem: Ordinarie medlemsavgift per år: MHF-Ungdom Under 25 år per år: Över 25 år per år: Tilläggsmedlemskap MHF Camping Club Första året som medlem: MHF Camping Club medlem per år: (+ medlemsavgift i MHF eller MHF-Ungdom) 195 kr 250 kr 100 kr 200 kr 75 kr 175 kr 1

4 Alkobommar på turné I Stockholms frihamn mås te alla förare som anländer med färjorna genomföra en nykterhetskontroll med utand ningsprov vid en så kal lad alkobom. Systemet med alkobommarna är ut vecklat av MHF. Under hös ten kommer MHF att tur nera runt i landet med en mobil alkobom och en buss med kontrollrum. Inom kort kommer al kobommar att finnas på många fler platser. Inte bara i hamnar, det finns många andra platser där nykterhet är helt cen tralt. Gensvaret när vi visar dem är enormt säger MHF:s VD Göran Sydhage. Den som stoppas av alkobommen i Frihamnen tas om hand av Polisen, Tul len eller Kustbevakningen. Kom binationen av informationsspridning, mätteknik och trafikledningscentral har gett goda resultat vid de båda försöksprojekten som genomförts. Förarna in formeras i förväg om att kon trollerna sker och hur man gör för att avge utandningsprov. Mättekniken är snabb och exakt och trafikledningscentralen i Tibro sam ordnar med polis, tull och kustbevakning. Vid sitt besök i Frihamnen i våras sade infrastrukturminister Anna Johansson: Försöken i Stockholm och Göteborg har varit väl digt lyckade. Vi hoppas kun na utvidga alkobommarna till fler hamnar och per manenta dem. Nu ska vi tit ta på hur det skulle kunna finansieras. MHF kommer att synas myc ket under hösten. Syftet med turnén är att visa hur alkobommarna fungerar rent konkret. MHF inbjuder till resonemang om hur detta kan användas i mån ga andra sammanhang. Flygplatser, industrier med mera. Separata press visningar bokas efter ön skemål. Man kommer att berätta om hur systemet fungerar och besökare kom mer att själva kunna tes ta bommen på riktigt. Pri vatpersoner, myndigheter och förtroendevalda och andra intresserade är välkomna. Här är den planerade turnéplanen, flera orter och datum tillkommer: 17 augusti Karlstad augusti Örebro augusti Borlänge (prel) 2 september Norrtälje september Österåker (prel) september Skåne (flera platser) 24 september Sundsvall (prel) 25 september Skellefteå (prel) 26 september Luleå Heldag Vill du ha alkobommen till din ort? Kontakta MHF enligt nedan. Det känns mycket lovande att infrastrukturministern vill satsa på fler alkobommar. Vi har visat hur väl det kan fungera i praktiken och nu hoppas vi att processen fram till ett konkret beslut om utvidgning av verksamheten ska fly ta smidigt, säger Göran Sydhage, VD på MHF. Kontakt: Göran Sydhage, VD MHF, , Micke Valier, kommunikationsansvarig MHF, , Servicevägen 5, Skövde, Karstorpsrondellen Tel Däck och fälgar m.m. Även bilreparationer Specialité: Datoriserad framoch bakvagnsinställning 2

5 Agenda 1 september 31 december 2015 Agenda för perioden fram till nästa tidning kommer ut. Det skall vara kortfattat (utförlig annons på annan plats). Denna gäller alla aktiviteter för allt inom MHFavdelningar, MHF-ungdom, zonerna, Camping Cluben (CC) och regionen. Sänd uppgifterna till Lars-Olof Hedenås, Silleskärsgatan 111, Frölunda. E-post Nästa Agenda gäller tiden 1 januari 2016 till 31 mars Datum Aktivitet Reservation för ändringar! September Måndag 7 Måndag 14 Borås MHF-avdelning, kl , Lönnen Kl Ulricehamns MHF-avdelning, Prisutdelning Sten-Sturerallyt i Fridhem, Brunn. Tipspromenad, fika och lotterier. Ansvariga: Ove, tfn, och Leif B Oktober Måndag 5 Fredag 16 Borås MHF-avdelning, kl , Lönnen Ulricehamns MHF, kl Sedvanlig höstfest. Timmele Församlingshem. Underhållning av Misterbandet från Götene. Lotterier m. m. Kostnad c:a 200:. Ansvariga: Styrelsen. Anmälan senast den 12/10 till: Margareta November Måndag 2 Borås MHF-avdelning, kl.19.00, Lönnen. Måndag 9 Ulricehamns MHF, kl Studiebesök på AP&T Rönnåsen, Ulricehamn. Ansvarig: Helge Måndag 9 Manusstopp Ratta Ren nr 4. December Måndag 7 Måndag 14 Vecka 51 Januari 2016 Torsdag 7 Borås MHF-avdelning, kl.19.00, Lönnen. Ulricehamns MHF, kl Luciafest i Timmele. Besök av Ulricehamns Lucia, underhållning, fika och lotterier. Ansvariga: Rune och Ingegerd och övriga i serveringskommittén. Ratta Ren nr 4 kommer ut. Ulricehamns MHF, kl Planeringskommittén och styrelsen samlas. Anmälan senast 3/1 till: Ansvarig: Gunnar Damklubben September Onsdag 16 Avdelningsaktivitet! Laserinstrumentet. Med tanke på den dåliga disciplin som råder för gällande hastighetsgränser är potentialen för hastighetskontroller mycket stor. Även när det gäller användning av detta instrument får avdelningarna 500 kr per dag det används. MHF Damklubb med Club 60, kl Höstens skörd. Ta med vad du har skördat. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg. Oktober Onsdag 7 November Onsdag 18 Kl.12.00, MHF Damklubb med Club 60. Det gamla Göteborg. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Kl.12.00, MHF Damklubb med Club 60. Sång och musik. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg December Onsdag 16 Kl.12.00, Damklubb med Club 60. LUCIAFEST med gröt och skinka. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg CampingCluben September Höstträff och marknadsträff, Dalstorp, Knallarna, , , Höstträff med årsmöte, Björkängsgården, Tvååker. Årsmöte den 26/9 kl Sektion Halland, , FMK Se separat annons. Skicka i i god tid sådant som ni vill ha med i agendan. Redaktionen

6 Inom ramen för en säker och trygg kommun har vi målet att halvera personskadorna i trafiken fram till och med 2015 Upplever du a alkohol narko ka spel om pengar tar för stor del i di liv? Eller är du anhörig? Har du börjat fundera på a göra en förändring? Du är välkommen a kontakta Yxhammarmo agningen. Yxhammarmo agningen är en öppenvårdsmo agning för dig som är 20 år eller äldre, bor eller arbetar i Borås, eller studerar på Högskolan. Du kan söka själv. Besök och behandling är kostnadsfria. Kontakta oss: Besöksadress: Yxhammargatan 8 10, Borås Recep on säkrast (vardagar). Du kan också lämna e meddelande i vår telefonsvarare så ringer vi upp dig. 4

7 FALKENBERGS KOMMUN ERBJUDER LIVSKVALITÉ ÅRET OM Vi stöder MHF och MHF Ungdom för en drogfri trafikmiljö. 5

8 Riksdagspartiernas Artiklarna som följer är vad riksdagspartierna skriver i sina alkoholpolitiska program på deras hemsidor. Centerpartiet Motverka att man tar in alkohol olag ligt i Sverige ge nom att sänka skatten på öl och vin. Verka för högre minimiskatter inom EU, sänkta in förselkvoter samt möjlighe ten att förbjuda alkoholreklam i Sverige. Skärpa rättstillämpningen gäl lande straffen för langning och rattonykterhet. Folkpartiet En restriktiv och solidarisk alkoholpolitik För att hålla nere alkoholskadorna vill vi behålla alkoholskatten och Systembolagets mo nopol. Vi vill också jobba mer med förebyggande arbete bland unga och i vården. Vår politik Vi vill behålla Systembolagets monopol. Alkoholskatten är ett viktigt redskap för att hålla alkoholskadorna nere, därför vill vi behålla den. Missbruksproblem kan upptäckas tidigt genom förebyggande arbete. De med riskbruk ska få hjälp från sjukvården tidigt. Ungdomar och alkohol Ju senare unga börjar dricka alkohol, desto mind re är risken för alkoholproblem längre fram i livet. Därför är det viktigt med förebyggande arbete mot barn, ungdomar och föräldrar. Sjukvårdens uppdrag Sjukvården ska ha ett tyd ligt uppdrag att arbeta fö rebyggande, och ta upp ris kerna med alkohol. Det ska vara lätt att få hjälp från sjuk vården att minska sin al koholkonsumtion tidigt, in nan ett riskbruk hunnit bli ett missbruk. Ansvarsfull försäljning och servering Insatserna mot langning och svartsprit ska vara tydliga, och vi tycker att restauranger och butiker som inte sköter åldersgränser ska bli av med sina tillstånd. Många våldsbrott sker på kvällar och nätter i anslutning till krogbesök. Där för är det viktigt att restauranger och andra uteställen är ansvarsfulla när de serverar alkohol. Vi är öppna för gårdsförsäljning En del öl-, vin- och sprittillverkare vill erbjuda för säljning av sina egna dryc ker, så kallad gårdsförsäljning. Folkpartiet är för idén om det går att hitta en mo dell som inte hotar Systembolagets försäljningsmonopol. Hittills har det dock inte gått att hitta en sådan modell, trots flera utredningar. Det här har vi gjort Infört en ny alkohollag med bättre tillsyn och flexibla regler kring alkoholservering. Vi har höjt alkoholskatten. Lagt fram en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. En statlig utredning har sett över hela missbruksvården för att rätta till bristerna. Vi har gjort det i princip obligatoriskt med alkolås för att rattfyllerister ska få tillbaka sitt körkort igen. Kristdemokraterna Alkohol Kristdemokraterna värnar om Systembolagets försäljningsmonopol samt om en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker. Det är en solidarisk och restriktiv svensk alkoholpolitik som syftar till ett samhälle med måttfulla alkoholvanor. Alkoholens skadeverkningar är såväl medicinska som sociala. Över barn lever i miljöer med missbruk eller där så kallat riskbruk, förekommer. Våld och brottslighet, ekonomisk misär och otrygghet drabbar ofta dessa familjer. Detta är huvudmotivet till att vi vill begränsa alkoholkonsumtionen. Vi vill också förändra attityden till alkohol. Nolltolerans ska råda för ungdomar, för gravida, på arbetsplatsen och i trafiken. Bland annat anser vi att alla nya bilar ska vara utrustade med teknik som avslöjar förarens alkoholpåverkan. För att tekniken ska få ett tydligt genomslag driver vi även detta på EU-nivå. Vård och behandling ska finnas för den som behöver det. Inom primärvården ska alkoholfrågan vara en naturlig del i vårdens ansvar för folkhälsoarbetet. Alkolås Kristdemokraterna arbetar för att teknik som upptäcker och varnar om förare är påverkade av alkohol, droger eller trötthet ska bli standard i alla fordon. Vi driver även frågan på EU-nivå. Miljöpartiet En restriktiv alkoholoch tobakspolitik Mer alkohol i samhället leder till ökat missbruk och mer olyckor, sjukdom, miss handel och brottslighet. Miljöpartiet värnar den restriktiva alkoholpolitiken. 6

9 Alkoholpolitik Ratta Ren Ungdomar ska ha god tillgång till bra alkoholfria miljöer. Miljöpartiet vill att staten ska behålla ägandet av systembolaget och höja mini miskatterna på alkohol inom EU. För att höjda alkoholskatter inte ska leda till smuggling vill vi återinföra snävare införselkvoter för alkohol. Miljöpartiet vill att färre män niskor ska vara beroende av tobak, och därmed ri skera sin hälsa. Vi vill skärpa villkoren runt tobaksförsäljning. Moderaterna Alkohol- och narkotikafrågor Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Vi arbetar för alla människors frihet. Med tydlighet i våra vär deringar, närvaro i människors vardag och insikt i vår tids samhällsproblem, sö ker Moderaterna svaren på hur Sverige kan bli ett bätt re land för alla. Den Moderata alkoholpolitiken bygger på en kombination av människors eget ansvar och samhällets nöd vändiga insatser för att motverka en skadlig alkoholkonsumtion. Rimliga alkoholskatter Nya införselregler efter EU-inträdet kombinerat med en större tillgång till oli ka former av smuggelsprit har inneburit att detaljhandelsmonopolet och alkoholskatterna inte längre är lika effektiva verktyg för att motverka skadligt drickande. Vi menar att alkoholskatten måste vara avvägd. Den kan inte vara för hög, då det en dast driver människor att köpa alkohol på andra ställen än systembolaget, helt utan samhällets vetskap eller möjlighet till kontroll. Men den kan heller inte vara för låg, då det skulle innebära stora risker ur ett folkhälsoperspektiv. Motverka skadligt drickande Det är viktigt att göra skill nad mellan måttlighetsbruk och missbruk av alkohol. Den stora huvuddelen av befolkningen klarar av att dricka ansvarsfullt. Enligt Folkhälsoinstitutet är det ungefär 2 av 10 som dric ker för mycket. Det är des sa personer som samhällets stödinsatser måste in rikta sig på, inte på alla an dra som klarar att ta ansvar för sin konsumtion. Samtidigt finns det ett vik tigt och tydligt folkhälso perspektiv i alkoholfrågan. Det är viktigt att samhället och skolan tidigt går ut med saklig information till ungdomar om alkoholens faror och risker. Det är ock så viktigt att man sätter in stödåtgärder mot dem som visar tendenser till miss bruk, så de blir hjälpta i tid. Skolan fyller här en myc ket viktig roll när det gäl ler att upptäcka och hjälpa de ungdomar som är på väg att hamna i en skadlig alkoholkonsumtion. Vi vill tillåta gårdsförsäljning för småskalig produktion av alkoholdrycker har ökat på senare år. I takt med denna ökning har också in tresset för att få sälja egen producerade drycker på gårdarna ökat. Vi välkomnar denna utveckling, sär skilt sett ur ett landsbygdsperspektiv. Gårdsförsäljning öppnar upp en stor potential för landsbygdsutveckling, småföretagande och lokal turism. Sam tidigt ser vi inte någon risk med att ett tillåtande av gårdsförsäljning skulle un derminera Systembolagets detaljhandelsmonopol, och vi är övertygade om att tillverkarna av gårdsproducerade alkoholdrycker kan ser vera och sälja dessa på ett ansvarsfullt sätt. Regeringen har i år därför tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten så väl som med detaljhandelsmonopolet, och utan att det leder till negativa kon sekvenser för folkhälsan. Utredningen beräknas vara klar senast den 1 oktober Moderaterna vill: att skattenivåerna på alkohol anpassas så att smuggling blir mindre lönsamt, samtidigt som den restriktiva alkoholpolitiken inte undermineras. tillåta gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholdrycker. driva en ansvarsfull alkoholpolitik som bygger på avvägning mellan eget ansvar och samhällets intresse av att motverka skadligt drickande. Socialdemokraterna Alkohol en handlingsplan är nödvändig Alkohol är en vanlig orsak bakom so cial utslagning, våld och ohälsa. Socialdemokraternas mål för al koholpolitiken är att min ska totalkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Det finns i Sverige c:a personer med miss bruk eller beroende. Ma joriteten av dessa, cirka , har alkoholproblem. Studier om konsumtionsmönster visar att per soner med redan hög kon sumtion av alkohol och nar kotikamissbruk ytterligare ökar sin konsumtion. Forts. på sid. 8 7

10 Forts. från sid. 7 Alltför många barn har för äldrar som missbrukar al kohol. Folkhälsoinstitutet räknar med att så många som barn lever i fa miljer, där den ena eller båda föräldrarna har en risk konsumtion av alkohol. Viktiga verktyg i alkoholpolitiken är att på olika sätt begränsa tillgången till alko hol, bland annat genom in förselregler, åldersgränser, försäljningsmonopol och en aktiv prispolitik. Vi socialdemokrater vill: slå vakt om Systembolagets monopol eftersom det motverkar okontrollerad försäljning av alkohol. Vi säger nej till så kallad gårdsförsäljning. Åldersgränsen för att kunna Ratta Ren köpa alkohol på Systembolaget ska även fortsättningsvis vara 20 år. ha skärpt tillsyn över näthandel med alkohol eftersom dagens regler ofta inte följs. att möjligheterna att införa varningstexter på alkoholförpackningar prövas. införa en nationell handlingsplan för att minska alkoholkonsumtionen bland unga och skärpa lagen om lagring av alkohol. Sverigedemokraterna Drogpolitik Vårt parti står upp för en restriktiv politik gentemot droger och alkohol. Då droghandel bottnar i organiserad kriminalitet skall straffen vara höga i avskräckande syfte. Vi önskar bevara Systembolagets alkoholmonopol men välkomnar gårdsförsäljning av alkohol. Vänsterpartiet Alkohol Vänsterpartiet vill sänka alkoholkonsumtionen med hjälp av en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam. För att förebygga missbruk är det viktigt med en välfärdspolitik som gör att alla har rätt till ekonomisk och social trygg het. Men det behövs också särskilt alkoholförebyggande arbete och bra behandling och vård för personer med missbruks- och beroendeproblem. Alkoholkonsumtionen mås te minska eftersom den leder till ohälsa och so ciala problem. Många fast nar också i missbruk och beroende, långt fler än de som man vanligtvis ser som missbrukare. Detta är själv klart inte bra för dessa män niskor, men det kostar också samhället mycket pengar. 8

11 Alkomätare Test av alkomätare Varje dag kör många onykt ra i trafiken på grund av dåliga alkometrar. Köparna an vänder mätarna som ett hjälp medel att köra nyktra men blir lurade när instrumenten ofta inte reagerar för rän vid höga promilletal. Det ta innebär en stor risk för trafiksäkerheten. I MHF:s regi görs en kvalitetstestning i laboratorium av de alkometrar som finns Pålitlig & driftsäker att köpa i Sverige. Information om testresultaten sprids till handeln, media och allmänheten. Syftet är att få bort de dåliga alkometrarna från butikshyllor na, samtidigt som de tillför litli ga produkterna ska marknadsföras i butiker och på bensinstationer. AlcoQuant 6020 Plus (UPPFYLLER EU-STANDAR- DEN EN15964:2011) Alcosystems ibac Alco True C Dignita AM-7 Pro (UPPFYLLER EU-STANDARDEN EN16280:2012) Dignita AM-7000 (UPPFYLLER EU-STANDARDEN EN16280:2012) Dignita AM-8000 (UPPFYLLER EU-STANDARDEN EN16280:2012) Dignita AMP-100 professionell (UPPFYLLER EU- STANDARDEN EN15964:2011) Dignita smarttester Drivesafe Dräger Alcotest 3000 LifeGuard CA1 Lion Alcolmeter 500 Scandtest AMP-100 professionell (UPPFYLLER EU- STANDARDEN EN15964:2011) Pålitlig Alco Check AL-9000 Alcofind Black Läs våra köpråd innan du köper en alkomätare! Alcofind 8000 Alkopro A1 Alco-sensor FST AlcoSense Precision Alkotestare engångs promilletestare 0,2 promille Alkotestare FCA-7000 Dignita AM-4 / AM-4000 Dignita AM-5e Dignita AM-6000 (UPPFYLLER EU-STANDARDEN EN16280:2012) Dignita AM-7 FCA 9000 Lite Safeway 500 Scandtest AM800 Premium Smart Start ALCOTESTER Pålitlig för eget bruk Breath Key Underkänd Alco Check AL-2600 Alco Check AL-7000 Alco Check CA-2010 Alco Check TM-9010 Alco Check Micro Alkotestare till iphone Biltema alkoholmätare Biltema alkoholmätare med bränslecell FCT Personal alkotestare Proove Digital alkotestare Safe-Drive Deluxe Safe Mate Safeway 2000 Från MHF:s hemsida 9

12 Infrastrukturministern och rikspolischefen till Tylösand Vi är vana vid att våra föreläsare presen terar viktiga nyheter och gör spännande uttalanden. Vad kan vi vänta oss i år? Hur vill regeringen se nollvisionen utvecklas? Vid förra årets Tylösandsseminarium ställde vi politiker mot varandra inför valet. En av dem som var allra tydligast kring trafiksäkerhet var socialdemokraten Anders Ygeman, numera inrikesminister. I år representeras regeringen av Ygemans partikamrat, infrastrukturminster Anna Johansson. Kom till se minariet och hör om regeringens ambitioner. Hur ska de uppfylla löftena från 2014? Vilka mål vill regeringen fokusera på när det gäller trafiksäkerhet? Hur kan vi bäst samverka för att nå Nollvisionen 2.0? Vad vill de nya generaldirektörerna med sina organisationer? Vilka krav ställer MHF:s för bundsordförande Maria Bergström i sitt öppningsanförande? Årets alla inledningstalare är personer med stort inflytande över trafiksäkerheten. Förutom infrastrukturministern får våra deltagare ock så träffa rikspolischefen Dan Eliasson, och generaldirektörerna för Trafikverket, Lena Erixon, och för Tran sportstyrelsen, Maria Ågren. Vad vill de åstadkomma som nya chefer i sina respektive organisationer? Ratta Ren BESÖK VÅR HUSBILSFÖRSÄLJNING OCH TILLBEHÖRSBUTIK I LIDKÖPING Skaragatan 67, LIDKÖPING Tel: ÖPPETIDER SE VÅR HEMSIDA STOOOR tillbehörsbutik med det mesta du behöver! Tel: Vår verkstad eller servicebil tar hand om alla typer av service och försäkringsskador. Välkommen till oss 5 km söder om Ljungskile längs väg Vi kör med alkolås! TEKNISKA FÖRVALTNINGEN boras.se/tekniska Vi stöder MHF med denna annons. 10

13 Vid TRANSPORTER och mindre FLYTTNINGAR Kontakta: Zetterbergs Åkeri Eftr. Mats Gustavsson Linnégatan TIDAHOLM Mobiltel Socialdemokraterna vill forma ett samhälle som slår vakt om den sociala rättvisan. Vi accepterar inte: social utslagning arbetslöshet egoism VÅRT SAMHÄLLE BYGGER PÅ SOLIDARITET. Socialdemokraterna Hallands partidistrikt Tel Fax E-post: Halmstads Energi och Miljö AB Vi stödjer en säkrare trafikmiljö Hela vägen till en bra affär! Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö. Ett av länets starkaste transport-, miljö- och anläggningsföretag! XR.NU 11

14 12 Personbil En personbil är en bil som är försedd med högst åtta sittplatser utöver förarplatsen. Personbilar delas in i klass I och klass II. Beroende på tid på året och väglag finns det regler på vilka däck en per sonbil ska ha. Läs mer om regler för vinterdäck. Personbil klass I Personbil klass I är en bil byggd huvudsakligen för persontransport. Krav för personbil klass I Körkortskrav: B eller högre. Registreringsskylt: Ja. Kontrollbesiktning: Ja. Fordonsskatt: Ja. Trafikförsäkring: Ja. Personbil klass II Personbil klass II är permanent försedd med ett karos seri som är inrättat som bo stadsutrymme och utrustat med åtminstone: fast monterade sittplatser, fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser, fast monterad utrustning för matlagning och lagring och bord. En personbil klass II kallas ofta för husbil men en hus bil kan också vara en last bil. Om husbilen är registrerad som lastbil, finns det andra krav på förarens be hörighet, fordonets utrustning samt skatter och avgifter. Det finns inga speciella has tighetsbegränsningar för personbil klass II utan man ska följa de hastighetsbegränsningar som finns. Krav för personbil klass II Körkortskrav: En personbil klass II som har en totalvikt under 3,5 ton kan kö ras med behörighet B. Den som har en utökad B-behörighet (kod 96) får köra en fordonskombination som väger kg. Per sonbilens vikt dock inte över stiga 3,5 ton. En personbil klass II som är tyngre än 3,5 ton kräver be hörighet C1 eller C. Vill man dra ett släp med sin tun ga husbil krävs behörighet C1E eller CE. B-behörighet som förvärvats före den 1 juli 1996 ger rätt att köra personbil med en totalvikt över 3,5 ton om behörigheten inte har varit återkallad efter detta datum. Registreringsskylt: Ja. Kontrollbesiktning: Ja. Fordonsskatt: Ja. Trafikförsäkring: Ja. Källa: Transportstyrelsen Ratta Ren Släpfordon Ett släpfordon är ett fordon som är byggt för att kopplas till ett annat motordrivet fordon (inte moped klass II) och är avsett för per son- eller godstransport. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släpfordon och tunga släpfordon. Släpvagnskalkylatorn hjälper dig rätt Olika typer av släp gör att du kan använda ditt fordon till många ändamål. Samtidigt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller för släpvagnar, husvagnar och andra släp som kopplas efter bilen. Använd släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur tung släpvagn eller husvagn du får dra. Efterfordon inte ett släp Notera att det är skillnad mel lan släpfordon och efterfordon. Ett efterfordon kan till exempel vara en sky lift, kompressor eller ett an nat fordon som dras efter bi len och som inte har last. Lätt släpfordon Ett lätt släpfordon har en to talvikt av högst 750 kg. To talvikten kan vara över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton. Tungt släpfordon Ett tungt släpfordon är ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon. Släpvagn En släpvagn är ett släpfordon på hjul eller band som är tillverkat för att dras av ett motorfordon, en traktor el ler ett motorredskap. En släp vagn kan behöva vinterdäck under perioden 1 de cember 31 mars om det råder vinterväglag. Du får köra högst 40 km/ tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släpel ler husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter. Släpsläde En släpsläde är ett släpfordon på medar som är in rättat för att dras av ett mo torfordon, en traktor eller ett motorredskap. Terrängsläp Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terrängmotorfordon. Andra krav för släpfordon Körkortskrav: Tungt släpfordon kräver BE-behörighet för personbil. Tungt släpfordon kräver C1E eller CE-behörighet för tung lastbil. Tungt släpfordon kräver D1E eller DE-behörighet för buss. Har du rätt körkort? Registreringsskylt: Ja. Kontrollbesiktning: Registre rade terrängsläp som används i yrkesmässig trafik för persontransport ska kontrollbesiktas. Bildragna släpvagnar ska kontrollbesiktas. Fordonsskatt: Det beror på hur fordonet används. Trafikförsäkring: Nej. Källa: Transportstyrelsen Trafikregler Trafikreglerna gäller över allt, både på vä garna och i terrängen och terräng är enligt trafikförordningen allt som inte är väg. De gäl ler alla trafikanter.

15 Håll ögonen på trafiken! Från och med den 1 december 2013 skärps kraven på att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Den som bryter mot bestämmelserna kan dö mas till böter. De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276). Dessutom finns lokala trafikföreskrifter som kommunerna och läns styrelserna beslutar om. Kontakta gatukontoret el ler trafikkontoret i din kom mun om du vill veta vil ka lokala trafikföreskrifter som gäller i kommunen. Från och med den 1 januari 2011 ska även alla lokala trafikföreskrifter finnas digitalt i vår sökfunktion. De svenska trafikreglerna stäm mer väl med de som finns i andra länder. Grunden är en FN-konvention från Konventionen finns utgiven i serien Sveriges överenskommelse med främmande makter (SÖ 1989:1-5). Det är också viktigt att kän na till vilka regler som gäl ler för respektive fordon. Under Fordonsregler kan du läsa mer om vilka krav som finns på fordonet, be roende om det är en personbil, MC, moped, fyrhjuling eller cykel. Källa: Transportstyrelsen Rattfylleri Rattfylleri är när en per son kör ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille al kohol i blodet eller har nar kotika i blodet. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse. Rattfylleri Rattfylleri innebär att en per son som kör ett motordrivet fordon har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om substansen använts enligt läkarordination) är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt. För sjöfylleri gäller under vissa förutsättningar samma promillegräns som för rattfylleri. Grovt rattfylleri Grovt rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon: har minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften är avsevärt påverkad av alkohol eller annat medel kör på ett sånt sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten. Vad är straffet för ratt- och sjöfylleri? Straffet för rattfylleri är bö ter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom åter kallas i normalfallet kör kortet under 12 månader. Om det finns försvårande omständigheter kan spärr tiden bli längre. Vid grovt rattfylleri kan straf fet bli fängelse i högst två år och körkortet kan åter kallas under 24 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års fängelse. Straffet för sjöfylleri är bö ter eller fängelse i högst sex månader. Straffet för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år. Källa:Trafikverket Ratta Ren Alkohol så påverkar den Med alkohol eller an dra droger i krop pen är du en livsfarlig bilförare. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det nästan hälften. Det är en självklarhet för de flesta att inte dricka alkohol eller använda andra dro ger och sedan sätta sig ba kom ratten. Ändå har vi i Sverige minst re sor varje dag med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes. Alkohol påverkar människan på många sätt. Synen försämras När alkoholhalten i blodet ökar, minskar ögonens för måga att samarbeta. Det le der i sin tur till sämre förmåga att bedöma avstånd. Den som blir riktigt berusad kan börja se dubbelt. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten och mörkerseendet blir sämre. Reaktionstiden blir längre Reaktionstiden blir längre re dan vid låga promillenivåer. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där du snabbt måste väl ja vad du ska göra. Svårare att koordinera Alkoholen bedövar det cen trala nervsystemet. Därför blir samspelet mellan musk ler och nerver sämre. Det blir svårare att göra mju ka, precisa rörelser. Uppmärksamheten avtar Hjärnan klarar inte av att ta in information från ett lika stort synfält som i nyktert tillstånd. Effekten blir något som kallas tunnelseende. Det innebär att du kan missa väsentlig information. Tröttheten smyger sig på Alkoholen har en dämpande effekt på kroppen. Du märker inte att tröttheten smyger sig på. Vi påverkas olika Det skiljer sig mycket åt hur alkohol påverkar olika per soner. Graden av påverkan kan till och med variera vid olika tillfällen hos en och samma individ. Kön, kropps vikt, vad man ätit och hur mycket, vad man druc kit och under hur lång tid är faktorer som påverkar pro millenivån. Starksprit ger högre promillehalt än mot svarande mängd alkohol i form av vin eller öl. Prestationsförmågan kan vara nedsatt även dagen efter Normalt förbränner vi i ge nomsnitt 0,15 promille al kohol per timme, men för bränningshastigheten va rierar mellan individer. Det finns inget mirakelmedel som påskyndar förbränningen, utan tiden är helt av görande. Prestationsförmågan kan vara påtagligt ned satt dagen efter trots att pro millehalten är noll. Den ef fekten kan sitta i ganska län ge och man bör därför avstå från körning dagen efter. Källa: Trafikverket 13

16 Du är viktig! Ingen accepterar att nära och kära dödas eller skadas i trafiken. Som medlem i MHF bidrar du till att nykterheten och säkerheten på våra vägar ökar. Ju fler medlemmar desto större blir möjligheterna att sänka dödstalet och minska antalet onyktra förare. Du är viktig för MHFs framtid i uppdraget att fråga personer i din omgivning om de också vill bli medlemmar i MHF eller MHF Support. Ställ frågan till alla du träffar! Argumenten att gå med i MHF är många både för individen och samhället. - Tillsammans räddar vi liv genom att arbeta för en rusfri trafik - Du är med och arbetar för alkolås i alla fordon - Genom MHF påverkar du politiker och rättsväsende Alla som är med i MHF och MHF Support får en rad förmåner. - Medlemstidningarna Ratta Ren / Trafiknykterhet.nu där du läser om regionala och lokala aktiviteter - Tidningen Kultrycket får du när du går med i MHF Camping Club - Tidningen Motorföraren fylld med intressant läsning - Förmånliga försäkringstjänster hos försäkringsbolaget SalusAnsvar - Juridisk och teknisk rådgivning - Rabatter på resor, hotell, restauranger mm - Regionala/ lokala avtals rabatter Fler MHFare - en garant för nyktrare och säkrare trafik. Värva nu nya medlemmar betalar 195 kr för sitt första medlemsår! MHF Camping Club 75 kr, MHF Ungdom 100 kr. Alla lokalavdelningar som under ökar sitt medlemsantal får en premie på 500 kronor! Fyll i talongen eller gå in på och anmäl nya medlemmar. Namn:... Personnr:... Som medlem i MHF förbinder jag mig inte förtära starkare drycker än 2,25% volymprocent alkohol eller någon annan typ av drog. MHF Adress:... MHF Camping Club Postnr:... MHF Support Ort:... MHF Camping Club Support Telefon:... MHF Ungdom E-post:... Talongen skickas till: MHF Göran region Pettersson, Väst, Gästgivaregatan Kasernvägen 6, A, Borås 78 Tvååker Värvad av: Datum:... Medlemsnr:... 14

17 Vi monterar Dräger Alkolås för allas säkerhet! Vi kan kalibrera Dräger Alkolås i alla typer av fordon. Arendal, Himle, Borås och Hisings Backa Du når oss på växelnumret Tibro kommun Samhällsbyggnad Stödjer MHF för en drogfri trafikmiljö 15

18 Folknykterhetens Publikbild. Årets firande skedde i vackert vårväder, kanske inte så varmt men utan regn. Årets konferencier var Anna Ihrén som även stod för utfrågningen vid Föreningspresentationen. Som vanligt var det ett sam arrangemang av organisationerna: IOGT-NTO, Petteson & Findus. UNF, Junis, Föreningen Fruktdrycker, MHF, Länkarna och Wendelsbergs Folkhögskola. För barnen var det barnteater med Nasse och Pet teson & Findus samt barn sånger som leddes av fyra skönsjungande tjejer från Lidköping som hette Mu sikörerna. För barnen Nasse. Musikörerna. 16

19 Dag i Flunsåsparken Räfven. hade Jane Johnzon en barntävling med musikfrågor. Ansiktsmålning, fiskdamm samt Sumobrottning var aktiviteter som uppskattades. Zumobrottning. Piketen. Länkarna. Forts. på sid

20 Forts. från sid. 17 Polisen var på plats med en av sina piketbilar. Denna var intressant både för barn och vuxna att få sitta i. Polisen informerade samtidig om sitt arbete. De vuxna ägnade dagen åt att lyssna till musikgruppen Räfven. En tävling med mu sikfrågor hade Jane John zon även för de vuxna. Miniloppis och lotterier var populära. MHF:s Lokalavdelning hade Uppvaknandet men som extra dragplåster hade vi alkobommen. In tressant tyckte många. Synd bara att den inte finns i alla hamnar med inkommande trafik. Text och foto: Lars-Olof Hedenås Ratta Ren Alkobommen. Miniloppis. Lotteri. 18

21 Tel

22 MHF Väst-krysset nr 3/2015 Skicka lösningen till: (OBS! NY ADRESS) MHF, c/o ÖLN, Hökaregatan 1 C, Linköping. Lösningarna skall vara oss tillhanda senast 30 oktober Märk kuvertet Väst-krysset nr 3/2015. Fem vinnare får varsin SKRAPLOTT. Lycka till! Namn: Adress: Telefon: Län: Postnummer: Postadress: 20

23 Rätt lösning Väst-kryss nr 2/2015 Det mörknar och löven faller, regntunga skyar tynger himlen och en och annan frostnatt ger sig till känna kort sagt hösten är här! Det innebär högre krav på oss trafikanter och våra for don. Vi måste se till att ha bra däck, bra torkarblad, rätt spo larvätska och inte minst att vi i vårt körsätt anpassar oss efter väglag och andra trafikanter! Det är ju nu som det ibland helt oförmodat dyker upp fläckar av våta sliriga löv, lera från olika maskiner och arbetsfordon och kanske t. o. m. isfläckar inte minst i form av svarthalka! Vi glömmer så lätt att bromssträckorna blir längre på fuktig asfalt och med ovan nämnda underlagsförändringar Försommarens kryssomgång blev en glad överraskning med ett stort antal inskickade svar som dessutom, så när som två, var helt riktigt lösta! Hoppas Ni haft en hygglig sommar och är beredda att ge Er i kast med ett nytt korsord. Vi önskar Er lycka till och pre senterar här nedan de fem vinnarna i omgång 2/2015 grattis till vinsterna! Barbro Abrahamsson Kåröd Stillingsön, Orust Sig Klemenz Lenavägen Timmele Birgit Alferi Mo Kroken Åmål Ingegerd Lummi Dammsjöåsvägen Alingsås Ingvar Andersson Kungsbackavägen Bollebygd Vinnarna kommer att få varsin skraplott i vinst vår förhoppning är ju naturligtvis att det ska vara en vinstlott som ge nererar en större vinst. Om Du vinner så hoppas vi Du hör av Dig! Lycka till med vinnandet och med det nya krysset! Jag vill bli medlem i: Krav på helnykterhet MHF MHF-Ungdom Support = ej krav på helnykterhet MHF Support MHF-Ungdom Support Porto. MHF Camping Club MHF Camping Club Support Namn: Personnr: - Adress: Postnr & ort: Tel. dagtid: Tel. bostad: Fax: E-post: Värvad av: Medlemsnr/personnr: Skriv vem som värvat så får Du en Sverigelott när medlemmen betalat. MHF Motorförarnas Helnykterhetförbund Göran Kasernvägen Pettersson 6 Gästgivaregatan Borås 26 A Tvååker 21

24 Folknykterhet Barn och vuxna hade kul. Barnens favoritredskap. Intresserad publik. Caroline Wennergren och Per Strandberg underhöll med sång, musik och buktaleri. 22

25 ens vecka i Borås 2015 Michael Eriksons Storband underhöll. Tempelriddarorden var närvarande. Jacquline Broere, konferencier samt underhöll med sång och tal. Lyckofi gurerna underhöll barnen med bravur. Voltbilen användes flitigt. Underhållning av Afroviking Z. 23

26 MHF-Ulricehamn med på Gällstadsdagarna Det har blivit tradition att MHF i Ulricehamn är med på Gällstadsdagarna. I år var vi med på lördagen. Med oss hade vi voltbilen, ut ställningsvagnen, promilleglasögonen och det pe dagogiska bordet uppvaknandet. Det var väldigt mån ga marknadsbesökare den na fantastiska solskensdag. Intresset för vad vi hade att komma med var stort. Vi bjöd naturligtvis på alkoholfria drycker och man fick känna på hur det är att volta med en bil m. m. Intresset för alkoholfria dryc ker ökar mer och mer och det finns ju nu ganska myc ket att välja på. Vi fick till fälle att tala med många män niskor och mån ga är mycket intresserade av vad vi har att säga. Affärerna hade också en god omsättning och man påpekade värdet av att vi var med där med våra aktiviteter. Vi hoppas på att kunna fortsätta den här traditionen. Text: Göte Öberg Foto: Ove Ljung 24

27 Kungälv Kexstaden En strålande vårdag var jag på resa i Bohuslän med mitt studieförbund. Färden gick till Uddevalla, där vi efter en kopp kaf fe och smörgås blev gui dade på en konstrunda i muséet för att därefter fortsät ta färden till Skärhamn. So len glittrade på havet. Bo huslän visade sig från sin bästa sida. Det var bedövande vackert. I Skärhamn var det dags för lunch fisk förstås. På Akvarellmuséet guidades vi runt av en kunnig och trev lig konstkännare,som be rättade om svenska och och utländska konst nä rer, som i akvarell målat lustiga figurer till sagoböcker. Så fortsatte vi resan till Kung älv Kexstaden och det obligatoriska stoppet på Bräckboden för shopping. Men det som i mitt tyc ke var mest intressant gällde, hur allting en gång började med kexproduktionen i Kung älv. På kassen, som var välfylld med såväl söta som salta kex, stod följande hi storik, som jag nu citerar i sin helhet. Kex har sitt ursprung från gamla tider då sjöfarande behövde livsmedel med flera månaders hållbarhet. Den första maskinella tillverkningen startades i början av 1840-talet i Eng land och kännedomen om kex började spridas runt om i världen,och även här i Sverige lärde man sig äta kex. Ordet kex kommer från engelskans cakes som alltså blivit försvenskat. Den 19 april 1888 bildades Göteborgs Kexfabriks AB men det var först vid föl jande styrelsesammanträde, som man beslutade att af herr C.L. Berggren in köpa hans i Kungelf egande tomt med åbyggnader. Första kexbaket kunde där efter ske den 13 december Bakugnarna värm des upp med kol och gas och inte förrän , i samband med en stor om- och tillbyggnad, övergick man till elektrisk uppvärmning av ugnarna. Man kun de då i annonserna läsa Elektriskt bak, ger bästa smak. Fabriken har under årens lopp byggts om i olika etapper och är idag en modern och rationell livsmedelsindustri. Göteborgs Kex är Skandinaviens största kexfa brik med ett brett och variationsrikt sortiment. Lokaliseringen är densamma, vid kanten av Nordre Älv, mitt i Kungälv och med Bohus Fästning inpå knutarna. Utflykten avslutades på Fars Hatt med kaffe, äppelkaka med vaniljsås. Ett gott slut (!) på en lyckad utfärd. Text: Marianne Lundberg Haga-Mölndal Lastbilcentral Transporter Maskintjänster Containers Material Kråketorpsgatan 22, Box Mölndal, Fax Blommor roligt att få, Blommor roligt att ge, Vi har dem. Sandtorget 1, Skövde. Tel Olanders MASKINER & VERKTYG Specialité: Kvalité, Service Problem? Vi kanske kan lösa dem Margaretagatan 19, Halmstad 25

28 Norra Bohuslän Varje år har föreningen Laurin aktiviteter på Anderssons kaj i Lysekil. Man visar tändkulemotorer, ordnar turer med bogserbåten Harry m. m. MHF Norra Bohuslän de monstrerade voltbilen för att få en inblick hur det är att hänga upp och ned i säkerhetsbältet om man skul le hamna på taket vid en trafikolycka. Uppvaknandeväskan var på plats. Det var många som förundrade sig över att alkoholhalten i lättöl är 1,9 centiliter. Alkobommen var på plats en av dagarna. Funktionärer delade ut rastplatskartor och presenterade MHF:s verksamhet och vad MHF arbetar med och vad förkortningen betyder. IOGT var även med och presenterade sin verksamhet. Vi har även haft Ta Pausak tivitet på Saltkällans rast plats. Vi hade hjälp av Uddevalla MHF-avdelning en dag. Tyvärr var det uruselt väder med hällregn och storm så det var dålig tillströmning av trafikanter. Text: Siv Fagerberg Ratta Ren Återförsäljare för CABBY, HOBBY & EURA HUSBIL Uthyrning - Service - Tältutställning Kungsvägen 4, ALVHEM Tel Mobiltel Hemsida: 26

29 Sammanfattning av protokoll vid styrelsemöte med MHF Region Väst 20 maj Ekonomi Den utsända ekonomirapporten godkändes. En del bi drag kommer till hösten. Rapporter Tommy rapporterade från NBV:s verksamhetsmöte den 18 maj. Per Leimar, en forskare i alkoholfrågor, höll ett intressant föredrag om sin forskning om alkoholens skadeverkningar och menade att det inte finns någon nytta med alkohol. NBV har inget årsmöte läng re utan ett medlemsmöte till hösten där vissa beslut tas och styrelsen väljs. NBV:s förbundsstyrelse be slutar om ekonomi och an svarsfrihet för avdelningarna. I övrigt diskuterades om medlemsrekrytering, utbildning av styrelsemedlemmar och om hur kontakter med myndigheter skall skötas. Länsnykterhetsförbundet kom mer att delta vid Almedalsveckan i Visby. Leif Blom redogjorde för Sten Sture-rallyt i Ulrice hamn, som kördes för sex tioförsta gången och loc kade 371 deltagare. Ett helt igenom lyckat arrangemang som fick respons från dem som deltog. Lars-Olof Hedenås läm nade en rapport om Fol knykterhetens Dag i Gö teborg som hölls i Flunsås parken, ett samarrangemang med SDN Lundby och de olika nykterhetsorga nisationerna. Mycket folk var där, kanske mestadels medlemmar. Stig Callheim rapporterade från Folknykterhetens Dag i Varberg, mycket folk och givande. Uppvaknandebordet väckte stort intresse. Marianne Lundberg berättade om Folknykterhetens Vecka i Borås, som star tade med en konsert på mån dagskvällen på Lönnen samt information om Uppvaknandet och provsmakning av alkoholfria drycker. Drog kampen mellan de oli ka partierna, visning av Upp vaknandet och alkoholfria dryckesalternativ på tisdagen. Arrangemang i stadsparken på torsdagen med voltbilen, krocksläde och Uppvaknandet. Mycket folk var där. Beslutades om ett ekonomiskt bidrag på kr till Bo rås Nykterhetsvänners Cen tralorganisation för deltagande i Folknykterhetens Vecka. Ratta Ren redaktionen Mycket material har kom mit till nr 2. En del av materialet kommer ej i di gital form som är önskvärt. Kanske en utbildning i detta behövs. Inget att rapportera från val beredningen. Ett förslag till kassör måste tas fram för kommande behov. Vårkurs Vårkursen den 26 maj pla nerades. 47 stycken anmäl da. De frågor som ska tas upp är, samarbete avdelningar emellan, presentation av utrustning som finns att tillgå, ersättning vid användandet, hur Sten Sture-rallyt planerades. Tomas Jonsson vidtalas om att alkobommen kan presenteras. Höstkurser Höstkurser planeras till för sta halvan av november. Un dersök om vilka avdelningar kan stå som värdar; Alingsås, Varberg och Uddevalla är föreslagna. Program tas upp senare i styrelsen. Förebygg.nu Förebygg.nu den november på Folkets Hus i Göteborg. Beslutades om ändring av ti digare beslut till nivå 3 till en kostnad av :. Vi kan ställa upp vårt material den 10/11 och vi deltar med al kobommen och Uppvaknandet bland annat. Övriga frågor Aktivitetsstöd vid användan det av voltbilen, utställningsvagnen, uppvaknandet, hastighetskameran samt reseersättning skall utgå. Brith fick i uppdrag att revidera listan och den skall med delas till avdelningarna. Ersättning för Ta Paus be talas ut till hösten och efter avrapportering. Ta Paus-platserna är anmälda, Ratta Ren beställs i en lighet med föregående år. Beslutades att inga annonser i dagstidningar skall bokas. Planer på en säkerhetsgenom gång hos Auto Liv i Vårgårda finns. Tommy tar kontakt. Undersöka om fler företag kan vara intresserade. Boka din hyrbil på telefon eller på hertz.se 27

30 Riksträffen Campingklubbens riksträff i Falköping MHF:ARE PÅ LÅNGT LED. Invigningståget mot kyrkan har startat. Årets stora händelse i MHF Camping Club är den fem dygn långa riksträffen. I år var den förlagd till Falköpings Folkets park och sek tionerna Norra Småland och Knallarna var riks träffvärdar. Som skribent för klubbens tidning Kultrycket vidarebefordrar jag följande anteckningar från träffen: Hälsningsfrasen första dagen (kramdagen): Usch så kallt. Kommer inte solen snart! Hälsningsfrasen andra da gen: Dom säger på nyheterna att solen äntligen ska komma! Hälsningsfrasen tredje dagen: Usch så varmt. Vår vagn har hamnat mitt i solen! Det är sant. Vi blir aldrig nöj da. Jag brukar säga att jag har hellre 30 grader varmt än 1 grad kallt. Men nu har jag sänkt ambitionen till 25 grader. 38 grader inne i husvagnen och 30 utan för blir olidligt. Men det var också det enda vi kun de klaga på under årets myc ket väl genomförda riks träff i Falköpings Folkets park. KONSTNÄRSPAR. Aina och Ingvar Lundberg med den korg och handmålade duk som alla ekipage och alla gäster fi ck. När vi anlände till träffen med våra ekipage tisdagen den 30 juni, välkomnades vi som vanligt med en got tepåse bestående av bro schyrer m. m. från Falköpingsbygden. Men framförallt gladdes vi åt den korg med duk som konstnärsparet Aina och Ingvar Lund berg från Trollhättan till verkat under hundratals vintertimmar. Ingvars korg, dekorerad med Ainas hand målade duk kommer i fram tiden att påminna oss c:a 180 klubbister i 95 vagnar om Falköpingsträffen. EN RIKTIG VETERAN. Allan Bergström bevistar sin 40:e riksträff, i oavbruten följd. Många var tidigt ute Officiell start var tisdag, men arrangörssektionerna Knal larna och Norra Småland hade samlats redan på lör dagen. Själv fick jag vara med på måndagens förmöte, då Rådet samlades för att lägga upp sin strategi inför årsmötet. Klubbchefen Jan-Åke Hansson hälsade väl kommen och gladdes åt att se alla pigga och nyktra. Se dan följde den traditionella diskussionen om det nu trettioåriga bekymret Klubbchefen Jan-Åke Hansson hälsade välkommen och gladdes åt att se alla pigga och nyktra. 28

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/12 Dags att reflektera. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vill du bli min Skyddsängel? Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid.

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren Ratta Ren region mälardalen nr 3/12 region mälardalen nr 3/12 Det är trevligt att ha roligt! Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/13 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Bromma

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/12 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor,

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 Gamla brev berättar Stig tog över i Sala Göran Sydhage ny VD för MHF Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Korsord Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/11 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Varje år dör 125 personer i alkoholrelaterade trafik- olyckor. Säkerhet, trygghet och omtanke! Dessa tre ord

Läs mer

Nya Passat. Årets Bil 2015.

Nya Passat. Årets Bil 2015. En TIDNING FRÅN MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Nr 6 september 2015 Årg 88 TRAFIK- SVERIGE DELAT OM VÄGRÄCKENAS MC-SÄKERHET Nya Passat. Årets Bil 2015. 58 motorjournalister, 22 länder, en vinnare. Nya

Läs mer

kunskap för färska unf:are

kunskap för färska unf:are kunskap för färska unf:are INLEDNING i din hand håller du unf:s viktigaste utbildningsmaterial! unf:aren är vår grundutbildning med den viktigaste basinfon om vår organisation, våra värderingar och våra

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

Sarah Wamala. FHIs nya ledare vill göra hälsosamma val möjliga. Gårdsförsäljning kan hota Systembolaget Förbjud alkoholreklam i EU

Sarah Wamala. FHIs nya ledare vill göra hälsosamma val möjliga. Gårdsförsäljning kan hota Systembolaget Förbjud alkoholreklam i EU Gårdsförsäljning kan hota Systembolaget Förbjud alkoholreklam i EU REPORTAGE Utsatt jobb för ölflickor I RÖRELSE Nytändning i Falun accent En tidning från iogt-nto nr 8 2009 pris 20 kr SverigeS S törs

Läs mer

accent Bubbel! 6smarta sätt spritsmugglarna Så avslöjades den stora miljonsmugglingen i Koppom

accent Bubbel! 6smarta sätt spritsmugglarna Så avslöjades den stora miljonsmugglingen i Koppom Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 3 2010 / pris 20 kr accent kolla in alkokoll del 2 granskning Företag luras till sponsring spritsmugglarna Så avslöjades

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Julnummer Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse

Läs mer

accent Morsa på stan Goda livet på jobbet Bindefeld festar nyktert Huskur för familjen GRANSKNING REPORTAGE

accent Morsa på stan Goda livet på jobbet Bindefeld festar nyktert Huskur för familjen GRANSKNING REPORTAGE Goda livet på jobbet Bindefeld festar nyktert Huskur för familjen GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 1/08 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Morsa på stan REPORTAGE

Läs mer

rytmen i blodet Stockholms första nyktra klubb har slagit upp portarna. Här är det musiken som står för berusningen. 58 %

rytmen i blodet Stockholms första nyktra klubb har slagit upp portarna. Här är det musiken som står för berusningen. 58 % Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2011 / pris 20 kr En tidning från iogt-nto / nr 2 2011 / pris 20 kr dags för kongress! MOTIONERNA resultaten FÖRSLAGEN rytmen

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

ska rädda saab & volvo

ska rädda saab & volvo Nr 5 september 2010 Årg 83 Bilarna som ska rädda saab & volvo Första jämförtesten mellan 9 5 och S60 Annons Behövs verkligen alkolås? 007.dialog Så ska NTF överleva 008.nyheter Dödstalen nära Nollvisionen

Läs mer

accent ÖVERLEVA Barn till missbrukare berättar om barndomens roller Konsten att

accent ÖVERLEVA Barn till missbrukare berättar om barndomens roller Konsten att Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 9 2010 / pris 20 kr accent 10 tips för sociala företag restriktiv trend Så utvecklas alkoholpolitiken runt om i världen teater

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET

TRAFIKMILJÖ & SÄKERHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 DECEMBER 2013 TRAFIKMILJÖ Missa inte KÖP RÄTT VINTERDÄCK Torkel Hallander leder dig rätt & SÄKERHET TEST! VILKEN ALKOMÄTARE ÄR SÄKRAST?

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

accent Anna Carlstedt vet hur det är att vara barn till missbrukare Trafficking i vardagen Drogtester på barn John Bird Vårens alkoholfria GRANSKNING

accent Anna Carlstedt vet hur det är att vara barn till missbrukare Trafficking i vardagen Drogtester på barn John Bird Vårens alkoholfria GRANSKNING Trafficking i vardagen Drogtester på barn John Bird Vårens alkoholfria GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 4/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET INTERVJU MED IOGT-NTOS

Läs mer