Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Förstudie. Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid 140101-140630"

Transkript

1 Slutrapport Förstudie Elcyklar i Knislinge ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Projekttid

2 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Utveckling och tillämpning av elektriska transporter har hittills främst skett i utpräglat urbana miljöer, där det är möjligt att nå fler målpunkter inom kortare avstånd och där tekniska krav och övrig infrastruktur oftast är lättare att tillgodose. Östra Göinge kommun tycker att det är intressant att studera förutsättningarna för elcyklar som komplement till och förlängning av kollektivtrafiken i landsbygdsmiljö. En lämplig miljö för en studie av sådana förutsättningar finns i Knislinge och på den omgivande landsbygden. Knislinge ligger utefter ett starkt kollektivtrafik- och pendlingsstråk som passerar genom ett glesbefolkat område i nordöstra Skåne. Resemöjligheterna till och från Knislinge är goda men det finns mycket begränsade möjligheter att förflytta sig med allmänna transportmedel inne i själva byn och på den omgivande landsbygden. Dessutom är landskapet inne i byn mycket kuperat med stora höjdskillnader. I omgivningarna finns många värdefulla natur- och kulturmiljöer, intressanta utflyktsmål och stora möjligheter till friluftsupplevelser och rekreation som skulle kunna göras tillgängliga för besökare från stora delar av Skåne, genom att kollektivtrafiken kompletterades med möjlighet till att elcykla. Förstudien svarar på om det finns ett intresse för elcykling i Knislinge samt om det finns underlag för en testpilot. Företag, föreningar samt eldsjälar har gett sin syn på saken. Förankring i Knislinge med omnejd har skett m.h.a. informationsmöten, diskussioner, workshop, åsiktsmöten, elcykeldemonstrationer, enkäter, information och blogg på Leader Skånes Ess hemsida samt artiklar i media. Följande scenarios för Knislinge har beaktats: - Elcyklar för arbets- och skolpendling - Elcyklar för turismen - Via arbetsgivare stimulera till ökad elcykling (en Göinge- variant av Elmos) - Elcyklar som komplement till kollektivtrafiken För att elcykling ska fungera i Knislinge, så tror huvuddelen av de engagerade invånarna på att hyra ut elcyklar till turister. Samtidigt så ses det som en chans att marknadsföra Östra Göinges vilda och vackra natur. Detta i kombination med en Göinge- variant av Elmos d.v.s. att låna ut cyklar via arbetsgivare och till anställda i kommunen under begränsad tid. Denna start kan ge synergier och påverka Knislinges invånare att skaffa egna elcyklar och/eller att använda dem som ett komplement till kollektivtrafiken. Det finns intressenter och engagerade föreningar samt företag i Knislinge med omnejd som kan tänka sig att arbeta med och stötta projektet. En hållbar och levande landsbygd med alternativa kommunikationer som ger miljömässiga vinster som dessutom är bra för den personliga hälsan, där privatpersoner kan spara både pengar och tid samt förenkla livspusslet genom att minska det egna bilkörandet borgar för att det kan finnas intresse att sponsra detta projekt så att en testpilot kan genomföras. 2

3 Sammanfattning av Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö... 2 Redovisad förstudie... 5 Projektperiod...5 Kontaktperson...5 Projektägare...5 Styrgrupp...5 Projektgrupp...5 Projektledare...5 Till vilka riktar vi oss med denna förstudie...5 Bakgrund... 6 Lokala förutsättningar, behov och möjligheter...6 Varför genomföra förstudien?... 7 Projektidé...7 Syfte...7 Mål...8 Aktiviteter...8 Förstudiens målgrupp...9 Metod och tillvägagångssätt... 9 Urval...9 Intervjuer av företagen Demonstration av elcykeln Workshop Ungdomars behov Expertis Vad är en elcykel? Elkraften Miljövänlighet Trender Vinster Förutsättningar för elcykling Eluttag Cykelparkering Cykelvägar Cykelkarta Ansvarsfördelning och rutiner Resultat Resultat från möten och intervjuer med företagen i Knislinge Resultat från möten och intervjuer med besöksnäringen i Knislinge Resultat från möten och intervjuer med föreningar i Knislinge Resultat från demonstration av elcykling samt enkäten Resultat från workshopen Resultat ungdomar Olika modeller av elcyklingssystem i Knislinge Elcyklar för arbets- och skolpendling Elcyklar för turister Via arbetsgivare stimulera till ökad elcykling Elcyklar som komplement till kollektivtrafiken

4 Rekommendationer och förslag till testpilot för elcykling i Knislinge Vad behövs för att testpiloten ska fungera? Kostnader för en testpilot Hur går man vidare med en testpilot? Måluppfyllelse Reflektioner och slutsatser Bilagor Bilaga 1. Lista på Knislingeföretag som ingick i förstudien Bilaga 2. Lista på företag från besöksnäringen som ingick i förstudien Bilaga 3. Lista på föreningar som ingick i förstudien Bilaga 4. Lista på föreningar och företag som var med på workshop Bilaga 5. Lista på expertis samt övriga kontakter i ämnet Bilaga 6. Enkätsvar från demonstration av elcykeln Bilaga 7. A Cykelrunda Snapphanetema Bilaga 7. B Cykelrunda Stentema Bilaga 7. C Cykelrunda Kulturtema Bilaga 8. Exempel på marknadsföring av elcykling- demonstration Bilaga 9. Exempel på information vid elcykling- demonstrationerna Bilaga 10. Planerade cykelvägar i Östra Göinge kommun Bilaga 11. Cykelleden i Hjärsås församling Bilaga 12. Inbjudan till Workshop Källor Rapporter, broschyrer och presentationer Webb- sidor

5 Redovisad förstudie Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö Journalnummer: Stödmottagare: Östra Göinge Kommun Projektperiod , inkluderar bearbetning samt slutredovisning Kontaktperson Tomas Carvonen, Östra Göinge Kommun, Planeringsansvarig , Projektägare Östra Göinge Kommun Styrgrupp Jan Lundh, medlem i LAG- styrelsen Dennis Eliasson, Göingecyklisterna Tomas Carvonen, Östra Göinge kommun Projektgrupp Tomas Carvonen, Planeringsansvarig Östra Göinge kommun Kenneth Liedman, Enhetschef, Östra Göinge kommun Camilla Palm, Turismansvarig, Östra Göinge kommun Dennis Eliasson, Göingecyklisterna Filippa Forsberg, Wanås Konst Mattias Sjöholm Skånetrafiken (adjungerad) Emma Morin Skånetrafiken (adjungerad) Projektledare BrittMarie Eriksson, , Har haft 75 % tjänst i projektgruppen samt varit sammankallande och föredragande i styrgruppen. Till vilka riktar vi oss med denna förstudie Boende, lokala företag, besöksnäringen samt föreningar och organisationer i och på landsbygden runt Knislinge Östra Göinge kommunstyrelse, politiker och tjänstemän Göinge Näringsliv HM Skåne Skånetrafiken Övriga landsbygdsinvånare, på andra orter, som är intresserade och kan ha nytta av förstudiens resultat 5

6 Bakgrund Utveckling och tillämpning av elektriska transporter har hittills främst skett i utpräglat urbana miljöer, där det är möjligt att nå fler målpunkter inom kortare avstånd och där tekniska krav på laddningsmöjligheter och övrig infrastruktur oftast är lättare att tillgodose. Pilotstudier och försök med elektriska transporter som komplement till kollektivtrafik har genomförts och genomförs i flera större europeiska städer. Resultat från sådana pilotprojekt visar att den tekniska utvecklingen har inneburit nya möjligheter att kombinera kollektivtrafik med olika typer av elektriska transportmedel som komplement till och förlängning av kollektivtrafikens transportkedjor. I det så kallade ELMOS 1 - projektet har man tagit fasta på denna utveckling och vill pröva att tillämpa och delvis utveckla ett koncept med s.k. elektrisk mobilitet som komplement till kollektivtrafiken i fem mindre eller medelstora städer i södra östersjöregionen. Projektet är EU- finansierat av Regionala utvecklingsfonden och är en samverkan mellan städerna Karlskrona, Malbork, Rostock, Trabki Wielkie och Växjö. Östra Göinge kommun menar att det vore mycket intressant att gå ett steg vidare för att också studera förutsättningarna för elektriska transporter som komplement till och förlängning av kollektivtrafiken i landsbygdsmiljö. En lämplig miljö för en studie av sådana förutsättningar finns i Knislinge och på den omgivande landsbygden. Lokala förutsättningar, behov och möjligheter Knislinge ligger utefter ett starkt kollektivtrafik- och pendlingsstråk som passerar genom ett glesbefolkat område i nordöstra Skåne. Resemöjligheterna till och från Knislinge är goda men det finns mycket begränsade möjligheter att förflytta sig med allmänna transportmedel inne i själva byn och på den omgivande landsbygden. I omgivningarna finns många värdefulla natur- och kulturmiljöer, intressanta utflyktsmål och stora möjligheter till friluftsupplevelser och rekreation som skulle kunna göras tillgängliga för besökare från stora delar av Skåne, genom att kollektivtrafiken kompletterades med möjlighet till elektriska transporter, t.ex. med elcykel 2. Strax väster om Knislinge ligger Wanås Konst och skulpturpark, ett mycket viktigt och uppskattat besöksmål med cirka besökare om året. Genom en omläggning av busstrafiken vid tidtabellskiftet i december 2013 kommer inte längre linje 542 mellan Hässleholm och Broby att passera Knislinge, vilket innebär att Wanås blir utan kollektivtrafik. Mot den bakgrunden framstår elcyklar som komplement till kollektivtrafiken som en extra intressant möjlighet att öka tillgängligheten till detta populära besöksmål. Kommunen planerar för närvarande för en cykelväg mellan Knislinge och Wanås, vilket samtidigt skapar goda infrastrukturmässiga förutsättningar för trygga och säkra persontransporter med cykel eller elcykel mellan Wanås och kollektivtrafikanslutningen i Knislinge. Kommunen driver tillsammans med Kristianstads kommun och Region Skåne frågan om ytterligare förbättring av kollektivtrafiken i det aktuella stråket genom så kallade superbussar. Konceptet innebär att göra bussresan mer attraktiv så att bussen kan ta marknadsandelar från bilen och på samma sätt som tåget påverka pendlings- och bosättningsmönster så att de mer glesbefolkade delarna av Skåne kan utvecklas på ett positivt sätt. En viktig del av konceptet är attraktiva och effektiva stationslägen, bytespunkter som medger snabba, trygga och enkla byten mellan transportslag. Kommunen arbetar för närvarande med en fördjupad detaljplan för 1 Electric Mobility in Smaller Cities 2 Se landskapsanalys samt inventering av intressen för naturmiljö, kulturmiljö, och friluftsliv i vindbruksplan för Östra Göinge kommun, analysdel. 6

7 Knislinge där en superbusstation är en central pusselbit. I detta sammanhang finns naturligtvis den nämnda cykelvägen till Wanås med, men olika lösningar för cykel och elcykeltransporter i anslutning till stationsläget är också mycket intressanta att titta vidare på. Av ovanstående framgår att det finns mycket som talar för att förutsättningarna i och runt Knislinge är sådana att elcyklar som ett komplement till kollektivtrafiken är en intressant transportlösning att undersöka närmare. Kommunen önskar därför att som ett första steg tillsammans med olika lokala intressen genomföra en studie av förutsättningarna för sådana transporter. Avsikten är sedan att i ett andra steg - om förutsättningarna visar sig vara goda - gå vidare och genomföra en pilotstudie med praktisk tillämpning av elcyklar som komplement till kollektivtrafiken. Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och ska verka för goda förutsättningar för det lokala näringslivet i stort men det ligger inte inom kommunens uppdrag eller ansvarsområde att tillhandahålla elcyklar som en del av de allmänna kommunikationerna. Det är dock rimligt att kommunen inom ramen för ett övergripande utvecklingsansvar tar initiativ till och är drivande i en studie av detta slag. Ett bra resultat av en sådan studie och ett eventuellt kommande pilotprojekt förutsätter dock en nära samverkan mellan olika berörda aktörer. Varför genomföra förstudien? Projektidé Att som ett första steg - tillsammans med olika lokala intressenter - ta fram ett faktaunderlag som belyser förutsättningar för elcyklar som ett komplement till kollektivtrafiken i och omkring Knislinge. Avsikten är sedan att, i ett andra steg - om faktaunderlaget visar att förutsättningarna är goda - gå vidare och genomföra en pilotstudie med praktisk tillämpning av elcyklar som komplement till kollektivtrafiken. Idén är också att generera ny kunskap och praktisk erfarenhet som kan vara till nytta när man vill pröva liknande lösningar på andra platser med likartade förutsättningar. Syfte Projektet syftar till att genom elcyklar som komplement till kollektivtrafiken åstadkomma följande: - utveckla och förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet på landsbygden i och kring Knislinge, - genom förbättrade kommunikationer underlätta vardagslivet för de boende i och på landsbygden kring Knislinge, - öka tillgängligheten till och kunskapen om ett stycke unikt svenskt kulturlandskap, - öka tillgängligheten till och möjligheten att ta del av svensk och internationell samtidskonst på Wanås, - öka möjligheten för personer med begränsad fysisk kapacitet att ta sig ut på landsbygden på annat sätt än med bil för att uppleva naturen och det lokala kulturlandskapet, - främja en god hälsa genom att öka intresset för cykling i allmänhet och för elcyklar i synnerhet, 7

8 - generera ny kunskap och praktisk erfarenhet som kan vara till nytta när man vill pröva liknande lösningar på andra platser med likartade förutsättningar. Mål Projektets mål är att beskriva förutsättningarna för att använda elcyklar som ett komplement till och en förlängning av kollektivtrafiken, i och på landsbygden kring Knislinge. Projektet ska resultera i ett faktaunderlag som gör det möjligt att i ett nästa steg genomföra ett pilot- eller testprojekt med praktisk användning av elcyklar i Knislinge. Aktiviteter För att uppnå målen har följande aktiviteter genomförts: Aktivitet Kontakter med lokala arbetsgivare/företag Kommentar Kontakter med företagare för att komma fram till om elcyklar kan vara ett realistiskt pendlingsalternativ och i så fall på vilket sätt. Vilka företag skulle kunna delta i ett pilotprojekt? Workshops och möten med turismnäringen Workshops och kontakter med turistnäringen/företagare för att ta fram idéer kring och exempel på erbjudanden, affärsidéer, upplevelsepaket med koppling till elcyklar. Vilka företag kan ingå i ett pilotprojekt? Kartläggning av ungdomarnas behov Möten och träffar med ungdomar för att kartlägga om elcyklar kan vara ett bra redskap för ungdomarnas transportbehov och i så fall på vilket sätt. Kontakter med föreningsliv Vilka föreningar kan vara intresserade av att delta i ett pilotprojekt och i så falla på vilket sätt? Kartläggning av tekniska förutsättningar Beskrivning av integrering med kollektivtrafiken. Diskussioner och kontakter med expertis vad gäller tekniska krav och möjligheter avseende elcyklar. Kontakter med kommunen och Skånetrafiken för att komma fram till hur övergången mellan trafikslag (buss- cykel) bäst skall organiseras; elcykelparkering, exponering, skyltning, anslutning till GC- väg etc. Kontakter med Skånetrafiken avseende hur elcyklarna kan knytas upp mot kollektivtrafiken, via biljettsystem eller på annat sätt. Beskriva ansvarsfördelning och rutiner Tillsammans med övriga som kan medverka i ett pilotprojekt komma överens om upplägg och ansvarsfördelning i stort. Slutrapport tas fram Informationsaktiviteter/ marknadsföring Möte med projektgruppen Dokumentation av projektets resultat i en rapport. Presskonferens, pressmeddelande och andra informationsaktiviteter och marknadsföring av projektet, dess syfte och resultat. Projektgruppen träffas för löpande avstämning och diskussion av genomförda aktiviteter 8

9 Förstudiens målgrupp Projektet har följande primära målgrupper: - De lokala företagen i och på landsbygden kring Knislinge - De boende i och på landsbygden runt Knislinge - Föreningar och organisationer Genom olika aktiviteter i projektet kommer målgrupperna att involveras och deras synpunkter, behov och önskemål att fångas upp och ligga till grund för det resultat som kommer fram i projektet. Metod och tillvägagångssätt Kontakter via mail och telefon har tagits med de största (omsättnings- samt personalmässigt) och mest betydande företagen i Knislinge samt företag inom besöksnäringen på orten, föreningar, skolan och eldsjälar m.m. i postnummerområde Knislinge. Möten med information samt förankring av förstudien och diskussioner om intresse och behov av elcyklar samt dagens befintliga infrastruktur har genomförts med vissa företag samt föreningar i Knislinge med omnejd. Demonstration av elcykel och elcykling har genomförts i samband med GöingeOpen i Knislinge, Loppis i Knislinge samt cykelsöndag i Hjärsås, Hälsoforum i Knislinge i samband Hjärt/Lung- aktivitet till förmån för barn, samt Wanås Konst i samband med energi- och miljöveckan. Intresseenkäter har genomförts i samband med demonstration av elcykeln (Knislinge, Hjärsås samt Wanås). Workshop tillsammans med föreningar, företag och eldsjälar har genomförts. Där deltagarna har fått arbeta i grupper för att diskutera fram en SWOT samt idégenerering av nya idéer för att hitta lösningar för att implementera elcykling i Knislinge med omnejd. För att få kunskap om elcykling, tekniska förutsättningar och genomförda elcykelprojekt, så har expertis inom området kontaktats genom intervjuer och personliga besök. Utöver detta så inhämtades information samt kunskap från rapporter och webbsidor i ämnet. Urval Tillsammans med styr- och projektgrupperna valdes olika företag ut från Knislinge, som kunde tänkas vara intressanta för förstudien. För att vara intressant så tittade vi på storlek, omsättning, antal anställda samt dess betydelse för bygden. 9

10 Företagen ringdes upp och i bästa fall så bokades det in ett personligt besök, där förstudien presenterades och ett antal frågor ställdes samt diskussioner fördes om olika lösningar. 3 Det är VD, enhets- eller platschefen som representerar företaget i denna förstudie. Vidare så valdes olika företag från besöksnäringen ut, från Knislinge, som kunde tänkas vara intressanta för förstudien. (Vissa av dessa företag ingår även i gruppen föreningar.) Företagen ringdes upp och i bästa fall så bokades det in ett personligt besök, där förstudien presenterades och ett antal frågor ställdes samt diskussioner fördes om olika lösningar samt om elcykling kan vara ett intressant tillskott för företaget och bygden. 4 Samtliga föreningar, som är aktiva i Knislinge och dess postnummerområde valdes ut på inrådan av styrgruppen. 5 Totalt så har ett 30- tal föreningar av olika slag ingått i förstudien. För att nå ungdomarna (elever +12 år) och ta redan på deras behov kontaktades Snapphaneskolan i Knislinge. Intervjuer av företagen Frågorna som ställdes till företagen gjordes under samtalet och presentationen på ett naturligt sätt. Flertalet av företagen var intresserade av förstudien och såg olika möjligheter för en testperiod. Två av företagen sa sig inte alls vara intresserade av elcykling och trodde ej på förstudien som sådan. Följande frågor ställdes: 1. Hur tycker du att kollektivtrafiken fungerar i Knislinge idag? 2. Hur arbetspendlar era anställda? (Hur många anställda?) 3. Hur stor del pendlar inom Östra Göinge/Knislinge? 4. Har du hört talas om elcykling? Kanske själv provat? 5. Skulle det fungera med elcykling? (Knislinge, Internt i företaget) 6. Förflyttning av varor/gods inom samhället eller kortare sträckor? 7. Hur arbetar ni med Grön Policy och Hälsa? 8. Vad behövs för att elcykling ska kunna fungera i Knislinge enligt din mening? Demonstration av elcykeln Elcykling kan upplevas abstrakt och det är svårt att ta ställning till för eller emot innan man har fått prova elcykeln och se dess möjligheter. Därför bestämdes att elcykeln skulle demonstreras och provcyklas runt om i Knislinge, för att få in synpunkter på elcykling generellt och förstudien i synnerhet. Finns det något intresse och underlag i Knislinge för att genomföra en testpilot? För att ta reda på invånarnas inställning så demonstrerades elcykeln i Knislinge med omnejd under våren, enligt nedan: 29/3 Loppis i Knislinge 6/4 Cykelsöndag Hjärsås 12/4 Göinge Open, Torget i Knislinge 3 Bilaga 1, Lista på företagen som ingick i förstudien 4 Bilaga 2, Lista på företag från besöksnäringen som ingick i förstudien 5 Bilaga 3, Lista på föreningar i Knislinge som ingick i förstudien 10

11 27/4 Cykelsöndag i Hjärsås 11/5 Cykelsöndag i Hjärsås 17/5 Göinge Open, Torget i Knislinge 17/5 Öppet hus Knislinge Fitnesscenter, Aktivitet för Hjärtbarn fonden 23/6 Wanås Konst, Hållbar energivecka Efter provturen fick elcyklisten svara anonymt på en enkät. Workshop I slutet av förstudien hölls en workshop, för att få åsikter och generera nya idéer. Ett 20- tal företag och föreningar var inbjudna till workshopen Elcyklar i Knislinge 21 maj Dessa företag och föreningar hade sagt sig vara intresserade av att vara med. Ett 10- tal företag och föreningar anslöt. 7 Workshopen startade med en kort presentation av förstudien Elcyklar i Knislinge samt resultat till dags datum. Eftersom det hade framkommit att arbets- och skolpendling med ett komplett uthyrningssystem skulle vara både kostsamt och svårt att genomföra på landsbygdsnivå, bad vi deltagarna att fokusera på besöksnäringen. Arbetet började med en SWOT- analys, som följdes av idégenerering m.h.a. post- it- tekniken. Därefter poängbedömdes idéerna, för att se vilka idéer som uppfattas som mest intressanta. Intressantast idé fick 10 poäng (poängskala ) minst intressant idé 2 poäng. Detta för att förenkla urvalet av idéer och veta vad vi ska fokusera på. Moderator var projektledaren BrittMarie Eriksson. Ungdomars behov Försök har gjorts att skapa en aktivitet i samband med Earth Hour bland de äldre ungdomarna (från 12 år och uppåt) på Snapphaneskolan i Knislinge. Det fanns inget intresse från lärarkåren att genomföra denna aktivitet. Försök att nå ungdomar via föreningar gjordes också utan framgång. Expertis Kontakt via telefon samt personliga besök har tagits med olika aktörer i ämnet för att förstå behovet av de olika förutsättningarna för att genomföra ett elcykelprojekt. 8 Dessutom har rapporter samt olika webbsidor studerats för att få bästa möjliga vetskap i ämnet. Dessa kontakter, rapporter samt webbsidor hänvisas det till i denna slutrapport. Vad är en elcykel? En elcykel är en cykel med en elektrisk hjälpmotor. Det innebär att du får extra kraft när du trampar på pedalerna. En elcykel är inte som en moped där du sitter stilla, utan du måste själv aktivt cykla för att kunna ta del av hjälpmotorns kraft. 6 Bilaga 11. Inbjudan till Workshop 7 Bilaga 4. Företag och föreningar som var med på workshopen 8 Bilaga 5. Expertis samt övriga kontakter i ämnet 11

12 Vad som räknas som en elcykel är reglerat av transportstyrelsen och har följande begränsningar: 9 Hjälpmotorn får ej vara större än 250W. Det krävs att man själv trampar på pedalerna för att motorn ska vara verksam. Man kan därför inte sitta still på cykeln och accelerera med ett gashandtag. Motorn ska koppla ur när man slutar att trampa eller när man bromsar. Maximal hastighet är 25km/h. Över den hastigheten ska motorn koppla ifrån. Är inte ovan krav uppfyllda ska elcykeln betraktas som en moped eller motorcykel. En elcykel som uppfyller ovan krav definieras som en vanlig cykel och får framföras på cykelvägar och parkeras på cykelparkeringar. Man får cykla med elcykeln på alla ställen som är tillåtet för en vanlig cykel. En elcykel kan användas av alla utan någon form av förartillstånd eller trafikförsäkring. Det finns ingen satt åldersgräns för elcyklar, men det brukar rekommenderas att barn under tolv år inte använder elcyklar. Eftersom barn före den åldern inte räknas som trafikmogna och kan vara ouppmärksamma. Dessutom kan elcykelns hastighet öka risken för skador. Elkraften Elcykeln får sin energi vanligtvis från ett litium- jon batteri, som oftast är placerad på cykelns pakethållare eller ram. Det väger mellan 2-3 kilo och kan oftast lätt plockas bort från cykeln. Laddning sker m.h.a. en laddare i ett vanligt eluttag. Batteriet räcker ca km. Det är många faktorer som påverkar körsträckan som t.ex., batterityp 24 eller 36 volt, effektuttag, temperatur, väglag, uppförsbackar, motvind och cyklistens tyngd. Batterierna laddas inte när man trampar eller bromsar. Ett helt urladdat batteri tar ca 4 7 timmar att ladda upp. Du kan ladda ett batteri mellan gånger, beroende på batteri. M.a.o. bör ett batteri räcka i minst 3 år även vid flitig användning av elcykeln. Kostnaden för batteriet ligger mellan sek i fackhandeln ( ). Elkostnaden ligger runt 25 öre per mil medräknat en avskrivning på batteriet på ca.3 6 år. Miljövänlighet Näst intill en vanlig cykel är en elcykel det miljövänligaste alternativet. Koldioxidutsläpp: Vanlig cykel Elcykel Miljöbil Vanlig bil 0 g/km 5,5 g/km 120 g/km 180 g/km (genomsnitt) Med elcykeln bidrar man m.a.o. till en bättre miljö. Det är miljömässigt bättre att cykla vanlig cykel, men man väljer kanske bort den vanliga cykeln när det känns motig och väljer bilen i stället. Då kan elcykeln vara ett perfekt komplement eftersom man slipper de jobbiga bitarna av cykelturen, vilket gör det enklare att välja bort bilen. 9 green.se/2013-2/ 12

13 Trender 2014 spås bli elcykelns år - Den är miljövänlig, snabb och lätt att parkera. Elcyklar har funnits i mer än 20 år i Asien och endast i Kina räknar man med att det finns st. elcyklar. För ca.5 år sedan tog försäljningen fart i Europa med Holland som första land att ta till sig trenden, därefter följt av Tyskland, Österrike, Schweiz och Danmark. Genombrottet för Danmark kom 2011, då det såldes st. elcyklar, utan att det påverkade försäljningen av vanliga cyklar. Av de cirka st. cyklar som såldes förra året (2013) i Sverige var st. elcyklar, men branschen har stora förhoppningar på att elcykeln ska bli lika populär här som i Tyskland, Holland och Danmark. Modellutbudet och antalet tillverkare på marknaden ökar stadigt även i Sverige. Det är därför inte orimligt att anta en likande utveckling här, där elcyklar i framtiden kan utgöra en mindre, men betydande del av cykelflottan. 10 Det absolut senaste nu är, att under sommaren 2014 så lanserar IKEA en elcykel på den Österrikiska marknaden, men även i fyndhörnan i Älmhult. Är detta ett tecken på att elcykeln har kommit till vårt land för att stanna? Nedan en bild på IKEA- cyklarna: Låd- & lastcyklar 11 är en typ av cyklar som är mycket populära i Danmark både som budcyklar och familjecyklar, t.ex. för transport av barnen när de ska till dagis. Även på den svenska landsbygden har transport- elcyklarna, som lastar runt 200 kg, börjat ersätta flakmopedernas oljeröksavgaser. Elcykel på 3 hjul är också ett tryggt alternativ för äldre som kanske inte gärna sätter sig på en tvåhjuling. 12 Lastcyklar kan ändra vår användning av cyklar som transportmedel. Personer som tidigare har varit beroende av bil för att storhandla kan nu välja elcykeln med lastkapacitet som transportmedel för att utföra sitt ärende. 10 Rapport Elcyklar och cykelinfrastruturen, Cycity, oktober Magnus- Karlstrom- Analys- av- lastcyklar.html

14 Det är idag främst i Danmark och Nederländerna som det är någorlunda stort med last- och lådcyklar med elassistans. Det beror mycket på att de är cykelländer med ordentlig cykelinfrastruktur. En typisk användare verkar vara småbarnsföräldrar som inte skaffar en andrabil. Om lastcyklar kan bli större i Sverige beror på bättre cykelplanering och om cykelinfrastrukturen blir bättre i Sverige. Trots att många kommuner i Sverige säger att de satsar mycket på cykel har inte cykeltrafiken i Sverige ökat i medel de senaste åren. En extra intressant aspekt är att eldriften av cyklar kan ändra kravspecifikationen på cykelinfrastrukturen. Det kan krävas bredare cykelvägar, men också t.ex. ännu mer stöldsäkra cykelparkeringar. Dessutom kommer last- & låd- elcyklarna att behöva ett ökat behov för speciella parkeringsytor samt större platsbehov på cykelbanorna. 13 Bilder nedan på olika last- och lådcyklar: En annan miljövänlig elcykeltrend står Move- by- bike för, vilka är ett Malmöföretag som erbjuder transport och flytt m.h.a. lastcyklar och även el- assisterade lastcyklar. Det är billigare, effektivare och bättre för miljön är deras argument. EU- projektet Cycle Logistics har undersökt potentialen att flytta godstrafik från motoriserade fordon genom att utnyttja lastcyklar. Deras slutsats är att potentialen är ungefär att hälften av alla urbana privata och kommersiella godsresor som idag görs med motoriserade fordon kan göras med lastcyklar. 14 En helt ny köpgrupp av elcyklar kan skönjas såsom, bilister och pendlare, som har tröttnat på köer i storstäder och kollektivtrafik men också stigande priser på bränsle. Bidragande orsaker är också trängsel, förseningar och ändrade vanor. Ändrade vanor som tanke på hälsa, förbättra den egna ekonomin samt att man vill värna om miljön. I Köpenhamn startades förra året ett nytt uthyrningssystem av elcyklar från tillverkaren Go Bike, vilka ska integreras i Köpenhamns kollektivtrafik. 15 Många storstäder har infört lånecyklar men Köpenhamn blir först i Norden med elcyklar som dessutom är utrustade med en läsplatta med inbyggd gps till hjälp att planera resan. Via telefonen kan cykelns dataskärm hitta cykelstationer där man kan låna och också spåra upp cyklarna om de försvinner. 13 Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel?, Cycity delprojekt 12, Koucky & Partners AB

15 Med det vanliga busskortet kan resenärer välja att fortsätta sin resa med elcykel och elcyklarna ska även kunna bokas i förväg. Lånecykeln låses upp med resekort, motsvarande Skånetrafikens Jojokort. Ännu har vi inte hittat någon trend som handlar om elcyklar på landsbygden, men allt eftersom intresset i Sverige generellt ökar kan man misstänka att det även kommer att öka på landsbygden. Incitament kan vara som ett komplement till kollektivtrafiken på de orter som har mindre bra kollektiva lösningar. För att komma hela vägen fram till slutmålet kan en hopfällbar elcykel vara ett alternativ, som man kan ta med sig på buss eller tåg. Detta är en av de senaste trenderna designade samt hopfällbara elcyklar. 16 Tanken är att man alltid ska kunna ta med sig sin cykel. Att slippa gå från och till bussen/tåget samt att slippa betala för cykeln på bussen/tåget. Bilder nedan på designade hopfällbara elcyklar: Just nu kan man även gratis låna vikbara cyklar samt elcyklar på Energikontor Sydost (Växjö och Kalmar). 17 Ett ökat intresse för miljön och hälsan samt ett intresse för den egna ekonomin att spara pengar eller att lägga pengar på andra saker än bilen, är en trend som förmodligen kommer att växa sig starkare. Vad som skulle tala emot elcykling på landsbygden är att det kan ta tid att få genomslagskraft samt att det tar tid att förändra resandemönster. Vad som talar för det i Knislinges fall är att utbyggnaden av cykelvägar ökar tillgängligheten i kommunen samt Knislinges kuperade landskap. Vinster De uppenbara vinsterna är hälsa, miljö och ekonomi. De som har cyklat elcykel brukar säga att tillgängligheten ökar och det är inga problem med uppförsbackar eller motvind längre. Dessutom är det en låg kostnad att cykla elcykel och perfekt att använda vid lokala ärenden. Istället för att ha en kostsam bil, där du lägger pengar på bränsle, försäkringar och service kan du lägga pengar på andra trevligare saker cykel 15

16 Troligtvis leder en elcykel till mer motion. Det hela beror på hur mycket du själv väljer att trampa. Eftersom det är roligt att elcykla och man kan få assistans av elmotorn vid de jobbiga partierna, så är sannolikheten större att man känner mer motivation och oftare väljer elcykeln jämfört med bilen. Det är perfekt för de som tar varje tillfälle i akt till träning, men t.ex. inte vill komma fram svettig till arbetet. Personer med fysiska nedsättningar eller äldre personer, som inte har möjlighet att cykla längre sträckor med en traditionell cykel kommer m.h.a. elcykeln ifrån dessa problem eftersom eldriften alltid finns att tillgå som en extra hjälp. I storstäderna slipper man parkeringsproblemen samt att tillbringa dyrbar tid i bilköer. Ett effektivt transportmedel som gör att du kommer fram både snabbt och lätt. Sist men inte minst, det är kul att elcykla. Du får extra krafter och känner dig både starkare och yngre än vad du är, den s.k. superman/superwoman- effekten. Förutsättningar för elcykling Kontakt har tagits med olika aktörer för att klargöra förutsättningarna för ett genomförande av en testpilot av elcyklar i Knislinge med omnejd. Dessutom har rapporter samt olika webbsidor studerats för att få bästa möjliga vetskap om dessa. Eluttag Elcyklen drivs med batteri, som behöver laddas med jämna mellanrum m.h.a. en laddare och ett eluttag. Därför är rekommendationerna att det finns eluttag i samband med cykelparkeringarna, så elcyklister vid behov kan ladda sina elcyklar. Troligast är att ägaren till sin elcykel tar med sig batteriet och laddar detta inomhus, men service för eluttag bör finnas. Vid elcykeluthyrning och depåer bör extra batterier finnas att tillgå. Vid långa transporter typ på landsbygden kan det vara bra att ett extra batteri ingår i hyran. Eftersom tillgängligheten till offentliga eluttag är näst in till obefintlig. Cykelparkering Vill man som kommun att invånarna ska cykla och elcykla mer, så bör man också titta över cykelparkeringarna. Säkra cykelparkeringar är en viktig förutsättning för att pendlare i kommunen kan resa med cykel och lämna sin bil hemma. Cykelstölder och vandaliseringar förekommer på alla orter och är ofta en av anledningarna till att man inte cyklar/elcyklar till bussen eller låter sin cykel/elcykel stå där en längre tid. Speciellt viktigt blir en säker cykelparkering för elcykelägarna, då denna cykel är dyrare i inköp än en vanlig cykel. 16

17 För att minska ovan problem har kommuner som t.ex. Örebro 18 och Växjö 19 investerat i säkra cykelparkeringar med tak, lås, och eluttag. Båda kommunerna samarbetar med Länstrafiken och cyklisterna kan m.h.a sitt pendlarkort abonnera på en plats i cykelgaraget samt använda pendlarkortet för att låsa upp garaget. Cykelgaraget är tillgängligt dygnet runt och du parkerar din cykel enkelt, tryggt och säkert alldeles intill anslutande tåg- och busstrafik. Abonnemanget kostar 80 kr i månaden i båda kommunerna och kan köpas med Länstrafikens pendlarkort (motsvarighet till Skånetrafikens JoJo- kort). I Växjö finns det även förvaringsskåp med plats för cykelhjälm/regnkläder och strax utanför finns en cykelpump. Örebro har uppgraderat ytterligare en nivå, då de även har ett cykelreparationsställ med verktyg för att kunna göra enklare underhåll på sin cykel. Viktigt är även att ha bra belysning utanför garaget, så att användarna av garaget känner sig säkra med användning av detta. Nedan bild är en skiss av Växjös cykelgarage med plats för 60 st. cyklar varav 20 st. elcyklar: Cykelvägar För att gynna cykling och elcykling även på landsbygden bör man kunna cykla säkert. Det är lika viktigt att känna sig trygg på sin cykel på landsbygdens smala och ibland hårt trafikerade vägar som det är i staden. Detta är en viktig anmärkning som har framkommit under diskussioner med Knislingeborna. Östra Göinge kommun arbetar för att hitta lösningar på nya cykelvägar 20 samt att binda ihop olika cykelvägar. Ett initiativ har tagits via Föreningarna i Hjärsås Församling, som via ett Leader- projekt har bundit ihop Hjärsås- Sibbhult- Immeln till en attraktiv cykelled på ca. 30 km. 21 Om användningen av cykelkärror och/eller lastcyklar ökar p.g.a. el- assistansen kan det innebära ett större platsbehov på cykelbanorna. Ekipagen är långa och breda och ställer högre krav på cykelinfrastrukturens bredd, kurvradier och vänteutrymme vid korsningar. Vidare måste ev /Invanare/Trafik- - samhallsplaner/cykelkarta- for- Vaxjo- stad/cykel- P- hus/ 20 Bilaga 9. Planerade cykelvägar i Östra Göinge kommun 21 Bilaga 10. Karta över Cykelleden i Hjärsås församling 17

18 infartshinder som pollare eller grindar som ska hålla ute bilar från cykelbanorna dimensioneras på ett sätt som möjliggör att dessa speciella cykelmodeller och cykelkärror kan passera. 22 Eftersom elcykeln håller högre hastighet än en vanlig cykel betyder det att fler omkörningar av långsammare cyklister kan förväntas. Detta innebär att cykelbanorna bör byggas så att säkra omkörningar kan ske, t.ex. genom större bredd av dessa. Detta är särskilt viktigt i uppförsbackar där hastighetsskillnaderna kan förväntas öka kraftigt. Vidare bör man tänka på att planera och dimensionera kurvradien för snabbare hastighet. För hastigheter upp till 20 km/h bör kurvradien vara minst 10 m, men vid hastigheter på 30 km/h ska radien vara minst 20 m. 23 Backiga rutter samt längre ressträckor kan bli mer attraktiva, vilket kan beaktas vid byggandet av nya cykelvägar eller göra det möjligt att bygga samman redan existerande sådana. Långa sammanhängande rutter bör vara dimensionerade för höga snitthastigheter. Året- runt- cykling förväntas bli mer attraktiv, då det är mindre fysiskt ansträngande att cykla elcykel vilket gör att du kan klä dig lagom varmt redan från början. Problemet med att frysa i början av resan och svettas i slutet av resan elimineras. Cykling året runt ökar kraven på vinterunderhåll av cykelvägar samt cykelparkeringar. Då elcykeln har fler komponenter som är känslig för korrosion och fukt, bör saltanvändningen begränsas. Detta gör att väderskyddade cykelparkeringar som håller en temperatur över noll grader är att föredra. Vanliga cyklar kan ibland ha problem med att växlar och bromsar fryser vintertid och en elcykel är ännu känsligare för låga temperaturer. 24 Eftersom elcykeln är tyngre än en vanlig cykel, så bör man även undvika cykelbanor och cykelparkeringar som kräver lyft. Personen som elcyklar kan ha funktionsnedsättning och vara fysiskt svag. Detta innebär inga kanter, branta uppgångar, kanter eller parkeringar som kräver att elcykeln lyfts. Cykelkarta Nya cykelvägar byggs och sammanlänkas med redan befintliga cykelvägar i kommunen. Det är då viktigt att marknadsföra och informera om dessa, för att få invånarna att använda cykeln/elcykeln ännu mer. En efterfrågan finns på en cykelkarta i kommunen, vilket har framkommit vid demonstrationerna av elcykeln samt vid diskussioner med föreningarna. Vid den Nationella cykelkonferensen, Turismcykelledskonferens, i Kristianstad ( ) framkom detta som ett viktigt hjälpmedel. Kartan samt marknadsföringsmaterial bör finnas både i pappersformat samt digitalt. Turisterna frågar var kan vi cykla? Det är ett ypperligt tillfälle för besöksnäringen att marknadsföra sig genom en cykelkarta som visar var turisterna kan äta, sova och uppleva. 22 Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Cycity delprojekt 12, Koucky & Partners AB 23 Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Cycity delprojekt 12, Koucky & Partners AB 24 Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Cycity delprojekt 12, Koucky & Partners AB 18

19 Ansvarsfördelning och rutiner För att elcykelprojektet ska få en chans att lyckas, så behövs en projektorganisation som tar ansvar för cykeluthyrning, bokningssystem, förvaring av elcyklar samt underhåll och skötsel utav dessa. Denna projektorganisation bör ledas av en projektledare, som driver frågor, ser möjligheter och löser problem både på operativ och på strategisk nivå. En av framgångsfaktorerna för Elmos i Växjö har varit att det har funnits en projektledare som har varit ansvarig för projektet. I projektorganisationen bör det ingå en part som tar hand om lokaliteten och uthyrningen av elcyklar. Lokalitet nära framtida Resecentrum i Knislinge är önskvärt, för att vara i närheten av kollektivtrafiken och för ökad tillgänglighet. Eventuellt bör det finnas depåer ute i byarna, som kan underlätta hanteringen av elcyklarna och servicen till elcyklisterna. Viktigt är att ha en lokal cykelhandlare som snabbt kan avhjälpa diverse problem vilket är råd från Växjö och Elmos- projektet. Detta är en viktig del att tänka på vid upphandlingar o.dyl. I Karlskrona sköts detta av arbetsmarknadsenheten, som löser problemen i kommunens verkstad. Eventuellt kan en arbetslag skapas m.h.a. förstudien Goinge Forward (ett projekt som ska hjälpa långtidsarbetslösa samt utsatta grupper ut på arbetsmarknaden). Ett sådant arbetslag kan ansvara för underhåll och service av elcyklarna. Detta system använder sig Elcykelprojektet i Växjö och Karlskrona sig också av. Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och ska verka för goda förutsättningar för det lokala näringslivet i stort men det ligger inte inom kommunens uppdrag eller ansvarsområde att tillhandahålla elcyklar som en del av de allmänna kommunikationerna. Det är dock rimligt att kommunen inom ramen för ett övergripande utvecklingsansvar tar initiativ till och är drivande i en studie av detta slag. Ett bra resultat av en sådan studie och ett eventuellt kommande pilotprojekt förutsätter dock en nära samverkan mellan olika berörda aktörer. Vilket innebär att, kommunen kan bistå med hjälp för att söka bidrag för att starta upp projektet, i form av olika bidrag. Vidare kan t.ex. kommunen stötta med marknads- och informationsmaterial, t.ex. i form av cykelkartor o.dyl. samt marknadsföring under kommunens webbsida. Resultat Resultaten som presenteras i denna rapport kommer från intervjuer, möten, demonstrationer, enkäter och en workshop med invånare, eldsjälar, cykelentusiaster, föreningsmänniskor samt företagare i bygden. Alla åsikter och svar på enkäter har beaktats, såväl negativa som positiva och presenteras på kommande sidor. 19

20 Resultat från möten och intervjuer med företagen i Knislinge Företagen tycker generellt att kollektivtrafiken fungerar bra i Knislinge, förutom kommunikationen till Hässleholm. Detta har gjort att Hässleholm kanske väljs bort vid kundbesök till förmån för Kristianstad. Flertalet av de anställda i företagen kommer från Östra Göinge och Kristianstad. De flesta kör också bil till sina arbetsplatser även om det finns arbetstagare som både går, cyklar och åker kollektivt. Många av arbetsgivarna tycker det är svårt att begära av sina anställda att de ska t.ex. elcykla till arbetet med tanke på väder och vind samt brist på bekvämlighet. Det finns ett företag, där två anställda köpte varsin elcykel förra året och de pendlar året runt inom Östra Göinge. Uppskattningsvis så arbetspendlar ca.50 % av arbetstagarna inom Östra Göinge kommun. Samtliga av de tillfrågade hade hört talas om elcykling och större delen hade även provat att elcykla, men ingen ägde någon elcykel för personligt bruk. Däremot så sa sig ca.30 % att de var intresserade och att nästa köp av cykel med största sannolikhet blir en elcykel. Inget av företagen tror på att ett projekt med arbetspendling med elcykel skulle fungera i Knislinge. Problem som sågs med ett projekt med arbetspendling var att elcykelflottan måste vara onödigt stor, för att fungera samt att elcyklarna inte kommer att rotera på ett naturligt sätt som de gör i städerna. Med största sannolikhet är risken stor att elcykeln blir fast på ett ställe hela dagen. Vinsterna för miljön samt ev. ekonomiska vinster skulle dessutom snabbt ätas upp, om man har en bil som transporterar runt elcyklarna för att möjliggöra rotation vilket görs i storstäderna. Däremot var de flesta av företagarna rörande överens om att arbetspendling med egen cykel kan fungera mycket bra i Knislinge och i Östra Göinge. Man såg också stora möjligheter i att bygga koncept och paketera elcykling för turisterna och på så sätt marknadsföra både elcykling och Knislinge. Företagarna tycker att projektet ska gå på den positiva linjen i kommunikationen som t.ex. Det är kul att elcykla i Knislinge. De såg möjligheter för besöksnäringen i form av sova, äta och uppleva. Några av företagen ville själva vara med och såg möjligheter att bidra med laddade batterier, depåer, bokningssystem, picnic- korgar o.dyl. Att Elcykla i Knislinge är kul ser man som ett koncept som kan gynna handeln i byn framledes. Elcykling internt i företagen såg inte så många möjligheten i. Man såg problem med tid och förflyttning samt svårt att elcykla mellan kunder, som ibland var spridda på ett större avstånd. Dessutom är det svårt att få med sig material och ev. verktyg. Däremot såg man en större möjlighet att sponsra idén och få med sitt namn på elcyklarna. Ett företag kunde tänka sig att ha elcyklar som en service mot sina kunder. Två företag såg möjligheten att använda sig av en last- och lådcykel för transport av varor och gods inom Östra Göinge kommun. De upplevde att det skulle gynna deras gröna profil samt miljön. Företagen är överlag både miljö- och hälsomedvetna och ser det som en viktig del av sin policy och hur de bemöter både kunder och anställda. 20

21 För att elcykling ska fungera i Knislinge behövs det ett koncept som fungerar för turister under högsäsong med naturliga stationer. Kanske kan man ha butiker/kiosker/bensinmackar som tillhandahåller picnic- korgar, pumpning, batteriladdning eller extra fulladdade batterier. Det behövs en huvudman/samordnare som kan ta hand om uthyrningssystemet, ett bokningsprogram samt någon som reparerar och underhåller elcyklarna. Knislinge och Östra Göinges sevärdheter behöver marknadsföras tillsammans med de nya cykelvägarna m.h.a. av en cykelkarta, för att stimulera besökarna att elcykla runt och uppleva alla attraktioner som finns i kommunen. Detta skulle kunna stimulera både natur- och kultur turismen. Börjar man med turistnäringen, så tror företagarna att det kan få synergieffekter, så att ortsborna kanske också har en ökad vilja att elcykla. De kanske tom hyr en elcykel för arbetspendling eller skaffar en egen. Tillsammans med JoJo- kortet var även ett förslag, att kunna kombinera buss och elcykel i sitt resande för att komma hela vägen fram till slutmålet. Några av företagarna ser möjligheten att använda sig av elcyklar inom kommunen och då bl.a. inom äldreomsorgen. Bra för miljön och bra för arbetstagarnas hälsa. Kortare turer i backiga Knislinge, vid besök och t.ex. vid matleveranser. Vidare prisade företagen aktiviteterna som just nu sker i Knislinge. All nybyggnation och uppfräschning gör Knislinge till en attraktiv ort att bo i. Cykelvägar och utveckling samt underhåll av dessa är A och O för att ett elcykelprojekt ska kunna fungera. Idag är det inte särkilt säkert att cykla på vissa sträckor, säger några av de tillfrågade företagarna. Resultat från möten och intervjuer med besöksnäringen i Knislinge Cirka hälften av de tillfrågade företagen inom besöksnäringen är negativa till förstudien Elcyklar i Knislinge och ville ej vara med samt ser inga möjligheter för elcyklar i Knislinge. De tycker i stället att det ska satsas mer på kollektivtrafik. Den andra halvan är däremot positiva och ser möjligheter för besöksnäringen att dra in turister till bygden. De tror att det kan fungera under högsäsong, d.v.s. under vår- och sommarmånaderna ev. kanske en bit in på hösten. De menade att det är viktigt att det finns en huvudman/samordnare/uthyrare i frågan och ser möjligheter till olika depåer samt att marknadsföra sig via en cykelkarta över bygden. För att det ska fungera med elcykling, så tycker de att det är viktigt att det finns cykelvägar och att dessa är säkra. De tror även på idén att det är kul att elcykla i Knislinge kan man dressincykla i Broby, så kan detta bli Knislinges grej. Möjliga målgrupper är både tyskar och danskar som har en större vana av elcykling än svenskarna, säger de. Man tror att det kan bli svårt att genomföra ett projekt för arbetspendling med elcyklar. Däremot så tror man att arbetspendling med egen elcykel är fullt genomförbar. Företagarna inom besöksnäringen tycker det är jättebra att det är en hög aktivitet i Knislinge och att det är positivt när det händer nya saker. 21

22 Resultat från möten och intervjuer med föreningar i Knislinge Ca.50 % av de tillfrågade föreningarna är positiva till Elcyklar i Knislinge. De som är positiva till elcyklar ser att det kan vara bra både för miljön och för Knislinge som ort. Den andra halvan av föreningarna menar att elcyklar inte löser Knislinges bussproblematik eller att det hjälper de som är boende i Knislinge. Föreningarna som arbetar med handikappade, funktionsnedsatta, personer med fysiska sjukdomar som t.ex. fibromyalgi etc. och äldre, de anser att elcykeln kan lösa problem för många människor. Elcykeln kan vara en stor hjälp, för att komma ut i naturen och få motion samt minska oron för att inte orka cykla hem. De ser en målgrupp för alla som inte känner sig tillräckligt starka för en vanlig cykel ex. många äldre samt personer med funktionshinder eller de personer som räds branta backar med en vanlig cykel. Elcyklen kan bli mycket attraktiv för dessa grupper. Däremot, så tror man inte på elcykeln för dementa personer. En del av idrottsföreningarna anser att det är mycket bättre att cykla för egen kraft och att även barn och ungdomar bör göra detta. Medan andra i idrottsföreningarna ser elcykeln som ett komplement för att ersätta bilen och spara på miljön. Det är bättre att elcykla, än att inte cykla alls, är kommentarerna. En del av föreningarna påpekade att Östra Göinge inte har tillräckligt med cykelvägar och de cykelvägar som finns är inte ihopkopplade. P.g.a. bristen på cykelvägar i kommunen anser de att det inte är säkert att ut och cykla, de känner sig otrygga. Några ser det som omöjligt att elcykeln skulle kunna fungera vid arbets- och skolpendling. Ska det fungera vid arbetspendling, så bör man i så fall ha en egen elcykel. Flertalet är däremot överens om att det skulle kunna fungera för besöksnäringen. Att turisterna skulle kunna cykla runt och titta på och uppleva Östra Göinges unika och attraktiva natur. Ca.1/3 del av föreningarna tycker att elcyklar är så pass intressant, att de anmäler sitt intresse till workshopen eftersom de ser möjligheter med elcykling och Knislinge. Resultat från demonstration av elcykling samt enkäten Rent generellt kan man säga att Knislingeborna är lite blyga med att testa elcykling. De som provade är däremot överförtjusta och kom tillbaka efter provturen med ett brett leende på läpparna och kan se möjligheter med elcykling. Efter provturen fick de som ville fylla i en enkät med frågor om elcykling, vanor, pendling samt vad de tror om elcyklingens framtid i Knislinge. Respondenterna är anonyma. Här återges ett kortfattat resultat från enkäten, de läsare som är mer intresserade hänvisas till bilagorna. 25 Av 47 svar, så är fördelningen 55 % män och 45 % kvinnor. Ca.45 % är i åldern 21-50, ca.35 % är i åldern samt ca.20 % är över 65 år. 20 % har provat att elcykla tidigare och 75 % kan tänka sig att skaffa en egen elcykel efter att ha testat. 25 Se bilaga nr 5, Enkätsvar 22

Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö.

Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö. Elcyklar i Knislinge, ett komplement till kollektivtrafik i landsbygdsmiljö. Förstudie av förutsättningarna för att införa elcyklar som komplement till kollektivtrafiken i mindre orter i landsbygdsmiljö.

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län

Regional transportinfrastrukturplan med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län YTTRANDE 2017-102-7 Cykelfrämjandet Västerås Niklas Kihlén, vice ordförande Regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 med regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län Sammanfattning Vi har

Läs mer

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M).

Laddstationer för elcyklar. Motion (2015:82) från Bo Arkelsten (M). Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-02 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-05-17 p. 18 Laddstationer för elcyklar.

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation?

VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation? VÄLKOMMEN PÅ FRUKOSTSEMINARIUM: Elcykling vad betyder det för din kommun eller organisation? Anna Clark, Hanna Wennberg & Björn Wendle Trivector Traffic PROGRAM Inledning av Björn Wendle Anna Clark presenterar:

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla!

Guiden för cyklister. För dig som vill börja cykelpendla! Guiden för cyklister För dig som vill börja cykelpendla! Inledning Den här guiden har vi gjort för att hjälpa er som vill bli cykelpendlare, för vårt mål är att öka cyklingen i kommunen. Det är bra att

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

DU KOMMER LITE LÄNGRE, LITE SNABBARE OCH MYCKET LÄTTARE

DU KOMMER LITE LÄNGRE, LITE SNABBARE OCH MYCKET LÄTTARE 2014 Vi älskar motvind! Det är nu 2014 och intresset för våra elcyklar och dess möjligheter är inspirerande. Det är spännande att få uppleva hur allt fler väljer elcykeln framför bilen. Genom minskad förbrukning

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407

Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Slutrapport för projekt som har stöd från Delegationen för Hållbara städer, SFS2008:1407 Projekt: Förstudie - Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås, 2010-10-01 till 2013-04-30

Läs mer

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012

Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling. Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Planering för cykelturism och annan rekreativ cykling Per Kågeson Stockholm 8 maj 2012 Cykelturismen i Europa Omsätter troligen 80 100 mdr kr per år Mest medel och höginkomsttagare Omsätter 700 1 000 kr

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö

Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Förslag på förbättringar av cykeltrafik till och från Tyresö Dokumentationen i det här häftet har tagits fram inför en planlagd cykeltur som anordnades den 23 maj 2007 av Tyresö Naturskyddsförening, Cykelfrämjandet

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES

ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES 2014-11-06 VÄXJÖ KOMMUN ELMOS ELECTRIC MOBILITY IN SMALLER CITIES Enkätresultat 2:2 Växjö kommun Enkät skickad till låntagare ca 2 månader efter återlämnande av elcykel. Sammanställd 2014-11-06 av Mats

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun

Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Bilaga KS 2012/276/1 SALA KOMMUN 1 (1) 2012-12-11 DNR 2012/157 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Svar på motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala kommun Carola Gunnarsson (C) har den 26 juni 2012 inkommit

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad handlingsplan STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Sveriges bästa cykelstad handlingsplan Bilaga: Sveriges bästa cykelstad - åtgärdslista 2016-03-02 ver 0.4 Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Läs mer

!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!!

!!!!!!!!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen. Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? !!! Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Oktober2012 MichaelKoucky,HannaLjungblad Koucky&PartnersAB CyCity,Delprojekt12 1 CyCity DP12: Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

MM Öresund 20140327 1

MM Öresund 20140327 1 1 Samhället vill att vi ska cykla för klimat och miljö för att skapa en attraktiv stad för folkhälsan Vi har cykelplaner och cykelstrategier Vi genomför cykelkampanjer och cykelaktiviteter Vi ger tips

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du?

Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Tidsstudie Cykel, elcykel, buss eller bil. Vilket alternativ väljer du? Av: Sommarpraktikanter Nelly Dahlstedt Karp och Joakim Wallin, trafik- och stadsmiljöavdelningen, tekniska förvaltningen 2013-07-05

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Öresund som cykelregion. Cykelturistnätverksträff på Öland 2012-09-12

Öresund som cykelregion. Cykelturistnätverksträff på Öland 2012-09-12 Öresund som cykelregion Cykelturistnätverksträff på Öland 2012-09-12 Bakgrund Initiativ - Malmö stad Lead Partner Region Skåne Övriga parter Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Malmö stad, Helsingborgs

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Lifebike är en cykel med elmotor.

Lifebike är en cykel med elmotor. Lifebike är en cykel med elmotor. Lifebike City 3 växlar Lifebike City har en mycket stabil och vridstyv ram i vit pärlemor eller svartlackerad. Alla Lifebikes modeller ger en upprätt och bekväm sittställning.

Läs mer

Cykelvägars linjeföring och gestaltning

Cykelvägars linjeföring och gestaltning Per Kågeson Nature Associates 2008-05-31 Cykelvägars linjeföring och gestaltning Bakgrund Vägtrafiken består egentligen av fem olika transportslag: Personbilar, samt lätta bussar och lastbilar Tunga bussar

Läs mer

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark

Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Cykla, paddla kring Färnebofjärdens Nationalpark Projektet har kartlagt vandrings- kanot och cykelleder kring Färnebofjärdens nationalpark. Projektägare: By Utvecklingsgrupp Projektledare: Lina Jan-Ers

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012

TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012 TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012 FREDRIKSHAMN 8. NOVEMBER 2012 Nordiske cykelbyer, Finn Schultz Rasmussen. Nordiske cykelbyer var ett

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist

Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Trafikverket och stationerbytespunkter, Lena Lingqvist Vad är en station? Stationen förr 2 2011-06-20 Stationen idag Kommunikationsnod Transportslagsövergripande Mötesplats i det stora och lilla Del av

Läs mer

Vi älskar motvind! Team EcoRide Göteborg 2015

Vi älskar motvind! Team EcoRide Göteborg 2015 Vi älskar motvind! Det är nu 2015 och intresset för våra elcyklar och dess möjligheter är inspirerande. Det är spännande att få uppleva hur allt fler väljer elcykeln framför bilen. Genom minskad förbrukning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Öresund som cykelregion

Öresund som cykelregion Öresund som cykelregion Kan du cykla till flyget? Kalmar, 2012-11-23 Interreg IV A - Öresund Syfte: Öresundsområdet ska bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt område, som kännetecknas av samarbete och

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept.

Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Ev diarienummer Energimyndigheten Diarienr. 2013-006281 Projektnr. 38207-1 Stockholm, 2016-06-30 Bilaga 3; Sammanställning designkoncept. Med vänlig hälsning Teo Enlund Industridesigner, Senior Projektledare

Läs mer

Budget 2015. Investeringar. Drift

Budget 2015. Investeringar. Drift Datum: 2014-11-10 Investeringar Pågatågstationen i Barkåkra Miljöpartiet är väldigt glada att Trafikverket tagit sitt förnuft till fånga så att vi kan bygga en pågatågsstation där det lätt går att förflytta

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer