Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? b Våra sinnen c Observation av myror. 76. Sidan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll sida. 11 Skogen a Hur ren är luften? 62-66 b Våra sinnen 67-75 c Observation av myror. 76. Sidan 1"

Transkript

1 Innehåll sida 1 Telefonlista 3 2 Blanketter 4-8 a Blankettguide 4 b Matbeställning 5 c Tjänstgöring vid naturskola 6 d Anmälan till naturskola 7 e Målsmans medgivande 8 3 Förberedelser/Genomförande 9-14 a Vi far på naturskola 9-13 b Måltider och busstransporter 14 4 Regler och föreskrifter 15 a Ordningsförskrifter 15 5 Kartor och ritningar a Vägkarta 16 b Tomtkarta 17 c Lägergården 18 6 Information till föräldrar/elev 19 a Utrustningslista 19 7 Studiebesök 20 Karta till stuteriet 21 8 Introduktion 22 a Mål 22 9 Allemansrätten Vatten a Hand led ning sjö/å b Hjelmsjön Artlista 2 Smådjur i vatt net som påvisar föroreningar Vem äter vad och vem äter vem i sjön Hur andas djuren i sjön? 46 5 Artjakten 47 c Pinnån 1 Artlista Smådjur i vatt net som påvisar föroreningar Vem äter vem och vem äter vad i ån? 59 4 Hur andas djuren i ån? 60 5 Artjakten Skogen a Hur ren är luften? b Våra sinnen c Observation av myror. 76 Sidan 1

2 d Naturdeckare e Naturtolvan f Fågelsång g Alla vet ju hur en vitsippa ser ut! 89 g Ekologiuppgifter i skogen 90 h Näringsväv på bok. 91 i Näringsväv på gran. 92 j Näringsväv på ek. 93 k Buskens konsumenter. 94 l Svampar 95 m Inventering - Artjakt Ängen 97 a Småkryp på ängen b Insekter ute i natten 100 c Ängsblommor 101 d Artjakten Minikurser 103 Spindlar Vatten Kamouflage Stubbar Svamp Diplom Lekar/Spel Orienteringar a På tomten Blå, röd Snapphanehövdingen 124 Fotoorientering 125 Stjärnorientering b Utanför tomten Fri orientering Mörkervandring Sidan 2

3 TELEFONLISTA Naturskolan Hjelmsjövik matsal Vaktmästare, Nils-Erik Nilsson bostad Busstransporter, Per Hall, HBG trafiken Fax Pedagoger Bengt Jürs bostad mobil Bengt Selmén bostad tel/fax skolan Naturskoleexpeditionen, AV-centralen, telefon fax Brandlarm 112 TAXI Sjukvårdscentralen Sidan 3

4 Blankettguide - alla de blanketter du måste fylla i, i samband med naturskolan Anmälan - göres på "Anmälan till Na tur sko la" Matbeställning - göres på 2b Målsmans medgivande -göres på blankett med samma namn (2e) Ersättning för Naturskolevistelse - får du om du lämnar in "Tjänstgöring vid Naturskola" till egna skolan. Busstransport - bokas centralt, du skall inte skicka in en beställning. Ni får besked om när ni blir hämtade. PS. Tänk på säkerheten tag med en personbil. DS. Sidan 4

5 nr 2b Beställning av mat till naturskolevistelse. Sändes till ENTEK-mat Datum: Avser naturskola på (kryssa i en ruta): Söderåsen Hjelmsjövik Antal elever Antal ledare Antal specialkoster Bifoga ett intyg/specialkost (ex diabeteskost, vegetarisk kost, annan kost pga födoämnesallergi) Avser tiden: Frukost den Lunch den Kvällsmat den Lärare Årskurs Skola OBS!Vid naturskolevistelse under höstterminen, före den 10 september, måste matbeställningen ske vårterminen innan. I alla andra fall insändes blanketten till Helsingborgs måltidsservice senast tre veckor före naturskolevistelsens första dag. Glöm sedan inte att avbeställa lunchen på den egna skolan!! Sidan 5

6 nr 2c Datum: Tjänstgöring vid Naturskola Namn: Personnummer: Gatuadress: Postnummer/Ort: Ersättning för tjänstgöring vid Naturskolan, Hjelmsjövik/Söderåsen (välj) under tiden / - / 200_ med avresa från den / kl och hemkomst till den / kl Tjänstgöringsblanketten lämnas in senast tre veckor efter naturskolevistelsen till egen skola. Sidan 6

7 nr 2d Anmälan till Naturskola / AV-centralen Härmed anmäler jag klass (klassbeteckningen vid naturskolevistelsen) till naturskolan på Söderåsen vid Hjelmsjövik höstterminen vårterminen år 200_ Antal ledare Antal elever Klassen har varit på naturskola? När? Datum Lärare(texta) Skola Rektors underskrift Barnens Paradis (Söderåsen), Hjelmsjövik, vardera 34 sängar (inkl. ledare). Sista anmälningsdag, 1 november (gäller naturskola under vårterminen), 3 april (gäller naturskola under höstterminen) En klass bör kunna räkna med tre naturskolevistelser under grundskoletiden enligt följande: 1.Ett besök på L-stadiet (förslagsvis åk 3) omfattande en övernattning. 2.Ett besök på M-stadiet omfattande två övernattningar. 3.Ett besök på H-stadiet omfattande två övernattningar.h-stadiet förläggs i första hand till Hjelmsjövik. Sidan 7

8 nr 2e Hjelmsjövik, målsmans medgivande Avfärd till naturskolan sker - dagen den / 200. Samling sker på skolan klockan. Utrustning: se särskild lista. Beräknad hemkomst: - dagen den / klockan. Ledare: Telefon: Naturskolan har en telefon Undertecknad har tagit del av ovanstående skrivelse samt studerat utrustningslistan. Jag anmäler min dotter / son att delta i klassens naturskolevistelse. Målsmans namn Sidan 8

9 Vi far på Naturskola Anmälan Vi erbjuder plats för Skolår 3 en övernattning. Skolår 4-9, två vistelser med två övernattningar. Den ena under skolår 4-6 och den andra under skolår 7-9. Måndag till onsdag eller onsdag till fredag. Anmäler din klass gör du på blankett 2d. Denna blankett skall vara oss tillhanda senast den 1: e november för vårterminen och senast den 3: e april för höstterminen. Blanketten hittar du under avsnitt 2. Förberedelser Börja med förberedelserna i god tid. Här följer ett förslag på hur man kan gå tillväga. Prata med klassen om de vill åka på naturskola. Ta eventuellt upp frågan på ett klassmöte. Se till så att skolledningen ger klartecken. Beslut tas om att ansöka om naturskola. - sänd in ansökan. Glöm ej att få rektors underskrift. När du har fått plats med din klass på naturskolan Nu är det dags att anmäla sig till den kurs som vi på naturskolan håller för dig som skall åka med en klass på naturskola. På denna kurs får du träffa andra ledare och oss på naturskolan. Vidare får du en genomgång av senaste nytt och de uppgifter som finns. Du får en möjlighet att praktisk utföra dessa uppgifter på plats. Studera innehållet i detta dokument som du nu läser i, i detta finner du massor av fina förslag på aktiviteter. Har du ej haft tillfälle att besöka naturskolan, så är det hög tid för dig som ej varit där innan att besöka den nu. Gör en samplanering med dina elever av vistelsen på naturskolan. Fastställ ett program för er vistelse på naturskolan. Nu är det dags att underrätta föräldrarna om tid för avresa, hemkomst, naturskolans adress och telefonnummer. Se till att föräldrarna ger sitt medgivande att deras barn får åka med, blankett 2e. Sidan 9

10 På naturskolan När ni kommer dit med bussen; 1. Installerar ni er och packar upp kollar av alla rummen att det inte är klottrat eller att något är förstört (informera husmor om så är fallet). 2. Gå igenom brand och säkerhetsföreskrifter. 3. Gå igenom ordningsreglerna. 4. Gå igenom tiderna för väckning, måltider och när det är läggdags. 5. Gå igenom fördelningen av de praktiska arbetsuppgifterna så som att hjälpa husmor, städa, ansvar för materielen etc. Förslag till arbetsgång Första dagen sysslar eleverna med närliggande aktiviteter så att de lär känna naturskolans tomtområde och nära omgivningar. Håll gärna på med aktiviteter fram till midnatt. Det är lättare att få eleverna i säng om man har kört slut på dem! Förbered arbetsuppgifterna till nästa dag kvällen innan. Under förmiddagspasset arbetar eleverna i sina grupper med de uppgifter de fått sig tilldelade. På eftermiddagen kan man anslå tid till att bearbeta materialet från förmiddagen. På kvällen redovisar man vad man gjort i grupperna under dagen. Varva även in fritidssysselsättningar som idrott, lägerbål, underhållning mm. Se även programexempel. Uppbrottet från naturskolan 1. Efter frukost informerar du om vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som eleverna har när det gäller packning och städning. 2. Alla packar sina saker och ställer ut dem på gården. 3. Städning av naturskolan, kolla noga så att det inte är klottrat (informera husmor om så är fallet). 4. Materielen rengörs och ställs tillbaka på sin plats. Se till så att håvarnas tyg får torka ordentligt. 5. Sysselsätt eleverna med något som inte kräver för mycket utrustning, så att du inte har så mycket att göra med att ta in utrustning när det är dags att åka med bussen. 6. Ni äter innan bussen går. 7. Läraren går en sista runda innan bussen går och ser efter att inget är glömt. Väl hemma När ni kommer tillbaka till skolan kanske ni i Sidan 10

11 klassen känner för att fortsätta med liknande arbetsuppgifter. De flesta uppgifterna kan du som lärare använda omkring den egna skolan med vissa förändringar. Biologiundervisningen kan berikas genom att ni under naturskolevistelsen samlar in material som ni kan använda hemma i undervisningen. Använd din fantasi och sätt in naturskolevistelsen i ett större sammanhang. Husmor Innan husmor slutar för dagen har hon gjort förberedelser för någon form av utspisning senare på kvällen. När det gäller tiderna för måltiderna kan de ändras efter överenskommelse med husmor. Ordning En fast och bestämd ordning underlättar arbetet. Under första dagen rekommenderar vi omfattande sysselsättning och sent sänggående. Det blir då förhoppningsvis fortare lugnt i sovrummen. Undvik omflyttning av möbler, det ökar slitaget. Det är dessutom inte tillåtet att spela pingis inomhus. Använd gärna inneskor. Blockera inte ytterdörrarna med skor. Sängöverkasten vikes samman vid ankomsten och läggs på först vid hemresan. Undvik spring i köket. Köksingången är till för kökspersonalen. I övrigt är det husmor ni skall fråga om det är några oklarheter om hur det skall vara med ordningen. Fråga även husmor om det är något hon vill att ni skall ta hänsyn till. Se sen i övrigt den speciella del som gäller för respektive naturskola. Dina villkor som ledare Traktamente för ledare. Kompensation / ledighet för övertid för ledare vid naturskolevistelse, enligt överenskomst med rektor. Hjelmsjövik special PM angående materielen Naturskolans nycklar förvaras i köket. Undervisningsmaterielen är spridd på föl jan de platser: Matsalen, här finns ar bets upp gifte rna och skriv ma te riel. Ledarrummet, här finns litte ra tu ren. Ma te ri el rum met, här finns spel, kas sett band spe la re, projektor, skrivmateriel, fält ma te ri el, orienteringar och idrotts ma te ri el. Sidan 11

12 I båthuset finns paddlar, flyt väs tar, motor till roddbåten och håvar. I boden finner du cyklar och ved (tag gärna med egen ved från slöj den). Du som ledare hämtar ut den materielen som ni behöver. Varje elev som tilldelas en cykel är ansvarig för den och ser till att den är ren före hem färd. Privat och nöj es åk ning är ej tillåtet. Du som ledare ansvar för att ma te ri el en återställs hel, ren och torr (särskilt gäller det tyghåvarna som möglar om de ej får tillfälle att torka). Brister och skador rapporteras i pärmen på ledarrummet. Några råd och upplysningar till ledarna Omarbeta gärna de arbetsuppgifter som iordningsställts, så att de passar dina elever. Skriv gärna upp vad du har gjort för uppgifter och vad du tycker om dem. Vi tar tacksamt emot förslag på nya uppgifter. Behov av fickpengar är nästan obefintligt, däremot kan det vara bra om eleven har ett telefonkort om hon/han vill ringa hem. Har eleven ej telefonkort kan han/hon köpa ett av husmor. Korttelefonautomat finns. Elevmedverkan Du som ledare planerar in elevernas husliga sysslor under naturskolan. De hjälper husmor med dukning servering, diskning och städning. De svarar för städning av förläggningsrummen och tvättrummen. De svarar för den yttre ordningen kring naturskolan. Programexempel1 Förslag till dagsprogram Väckning, vädring, bäddning, städning Frukost 9.00 Naturstudier, idrott, lek, studiebesök Middag Naturstudier, idrott, lek, studiebesök Mellanmål, grupparbete, frivillig sysselsättning Kvällsmål, grupparbete, frivillig sysselsättning Redovisning av uppgifter, förberedelser inför morgondagen Samvaro, lägerbål, korvgrillning, nattorientering mm.. Sidan 12

13 23.30 Tyst exempel 2 Program för Naturskolevistelese 20-23/9 93 Klass 8b Påarp Start Aktivitet Slut 9.00 Avfärd med buss från Påarp Bussen framme i Hjelmsjövik Inkvartering Lunch. Grupp1 ansvarar Sova Väckning, värdig, bäddning, städning Frukost. Grupp 5 ansvarar Arbete i grupper ; Djur/växter i Hjelmsjön. Djur/växter i Pinnån. Djur/svamp på ängen. Djur/svamp på betesängen. Svamp i granskog Arbete i grupper ; Trädrundan Blå kontroller Fotoorientering Frisbee-golf Pingis turnering Paddla Grupp 2 plockar in i förrådet Kvällsmål. Grupp 3 ansvarar Brännboll. Sätt ut nattorienteringen Brasa med ev. grillning. Grupp 4 ansvarar Gruppvis: Nattorientering Sidan 13

14 Mat på Naturskolan - för din vistelse gäller följande Om du och dina elever är placerade måndag till onsdag ser ve ras du följande mål. Om du och din klass är placerad onsdag till fredag serveras du och dina elever föl jan de mål. För er som bara har en över natt ning gäller en re du ce rad varriant av dessa sche ma ta. Buss -transporter Du får skriftligt besked 3 veckor före avfärd om bussti der. Om du ej fått besked ring Arne Hagberg för besked. Normala rutiner Måndag avfärd ca: Onsdag avfärd efter lunch på skolan ca: Hemfärd ca: är då tillbaks på skolan ca: Bussen har plats för 50 resan den. (Om ni blir fler får ni ta över skju tan de antal personer i egen bil.) Sidan 14

15 Ordningsföreskrifter Naturskolans område får ej lämnas utan ledarens tillstånd. Alla medverkar till god ordning inom samtliga byggnader och på naturskoleområdet. Var aktsam om lokalerna, inventarierna och naturen. Vid uppenbar skadegörelse blir du ersättningsskyldig. Lakan eller sovsäckar måste användas i sängarna (lakan under sovsäcken). Fönster du öppnar måste du kroka fast. Rökning och användning av tändstickor/tändare är absolut förbjudet. Brandlarm är inkopplat, reagerar för rök och värme. Cyklar får endast användas med tillstånd av ledaren. Använd alltid flytvästar i kanoterna och båten. Som ni alla säkert vet är det omöjligt att skriva regler som täcker alla situationer. Men om alla använder sunt förnuft och uppträder trevligt och hänsynsfullt är förutsättningarna goda, att naturskoledagarna skall bli härliga och minnesrika. Sidan 15

16 Vägbeskrivning till naturskolan Hjälmsjövik. Kör E:4:an till Skåneporten trafikplats Örkelljunga avtagsväg gul skylt 72. Kör in mot Statoilsmacken. Tag till höger mot Ånalt 75m, därefter till vänster. Kör c:a 400m till en röd lada, tag till vänster på Östra Ringarpsvägen. Kör c:a 300m över en liten å och sväng till höger på den andra skogsvägen genom två bommar. Här kör man 100m på Sveas väg och framför dig ligger Naturskolan. Hälsningar Bengt & Bengt Om du vill ha en karta så Sidan 16

17 Orginal finns på Naturskolan Sidan 17

18 Materielrum nr 5b Hjelmsjöviks Personal Personal Sovrum Matsal Sovrum Sovrum Sovrum Hk-toa Telefon Kök Personal EL Sovrum Kapprum Kapprum Sovrum Sovrum Sovrum Gårdsplan Sovrum Personal Tvättrum Personal Tvättrum Toa Toa Toa Toa Sidan 18

19 Personlig utrustningslista för vistelse på naturskola Reskläder Du kan åka i dina vanliga kläder till na tur - sko lan. Följande saker kan vara bra att ha med; 1 Oömma kläder, tex. långbyxor, jacka. 2 Kläder för ombyte. 3 Varm olle eller kofta par strumpor. 5 Grova skor. 6 Stövlar. 7 Inneskor. 8 Regnkläder. 9 Gymnastikskor och ev. trä nings ställ. 10 Två stycken lakan + örngott eller ett lakan + sovsäck +örngott. 11 Handduk. 12 Toalettartiklar. 13 Pyjamas/nattlinne 14 En tidning i plastpåse som sitt un der lag. Om du har möjlighet kan du också ta med; Kamera. Kikare. Något att läsa. Ficklampa. Kortlek Pingisrack + boll Sidan 19

20 Studiebesök Före Ring och avtala tid med kon takt per so nen. Förslag på besök Stuteriet i Håleryd, Efter Skicka gärna ett tackkort, teckning e. dyl.. Det uppskattas mer än man tror. Tips Fråga husmor innan ni åker iväg, så kanske hon har fler tips. Sidan 20

21 Sidan 21

22 Naturskolans mål är; att bedriva undervisning om naturen i naturen och att stimmulera till aktiviteter utomhus. att naturstudierna på naturskolan skall ge impulser till uppföljning och fortsatt arbete i den egna närmiljön. att ge deltagarna positiva upplevelser av att vistas i naturen. att visa på de sammanhang/kretslopp som vi ingår i. att vara en inspirationskälla till engagemang för natur- och miljövård. att stimulera till och öka intresset för exkursionen som undervisnings-form. att öka förståelsen för naturens mångfald och samband. Sidan 22

23 Allemansrätten Klassuppsättningar med information om allemansrätten finns på naturskolan. Sidan 23

24 Hand-ledning för vattenundersökningar i sjö och å Vi hoppas att dessa tips och råd kan hjäl pa dig som lä ra re vid vat ten un der sök n- ing ar na. Skriv upp vil ka djur ni hit tat så att vi kan till fo ga dem till de artlis tor som finns. Tips Detta är en all män hand led - ning för hur man skall bete sig med håvar, silar i sjön och ån. Vilket djur? Till denna handledning har vi bi fo gat artlistor. Livet skif tar med års ti der na, fåg lar flyt tar och löv faller. Men det är kan ske inte be kant för alla att det finns års tids väx ling ar i vatt net men så är det. Välj den art lis ta som lig ger bäst till i tid när du och dina elev er skall göra era un der sök ning ar. Vi håller fort lö pan de upp sikt på li vet i vatt net och läg ger till nya fynd då de dy ker upp. Lis tan är en snabb väg till att hit ta till vad man fiskat upp. Finns inte det ni fis kat upp på lis tan, så har ni kan ske fun nit nå got som vi inte har hit tat. Då har du biblioteket till hjälp, titta i na tur sko lans bokhylla. Det finns ett al ter na tiv till och det är vat ten du ken. En stor plast duk som är en bestämningstabell. Men inn an du går på bok hyl la och duk se efter i art lis tan om där finns något djur där som lik nar det du hit tat. Om det finns ett väl lik na de djur i art-listan så fin ner du ett num mer vid det ta djur. Detta nummret är det nummer dju ret har i bo ken Vad jag fin ner i sjö och å. Slå upp det ta num mer i bo ken, kan ske du finner ditt djur i när he ten på de närms ta si dor na. Växter och annat Vi har inte bara tagit med Sidan 24

25 dju ren i sjö och å utan även väx ter na i och runt om. Även så dant som trillat ned i vatt net har vi tagit med. Som du sä kert vet kom mer elever na med det mesta och vill ha ett svar. Naturfacit Art lis tor na är ett försök till na tur fa cit. Men ni vet hur na tu ren är, full av överrask ning ar. Vatten Det mest slå en de med en sjö eller å är just vat ten. Det kan verka som ett löjligt på pe kan de, men tänk på hur vat ten stån det kan va rie ra och det fort. Det be ror oftast på torr pe ri o der följda av kraftigt regn och snö smält ning en. Vad har det ta för praktiska kon se - kven ser för er verk sam het i vatt net? Det finns sam ma an tal djur på en viss sträcka längs vat ten dra get oav sett hur myck et vat ten det finns i bäck en/ån. Men det är myck et svå ra re att ar be ta i vattnet när det är högvatten. Fara Det är ingen stör re risk att ar be ta i sjön och ån. Där un der sök-ningsområdet är är det grunt. Tänk på flytväs tar om de ger sig ut i ka note rna. Ombyte Påpeka för elever na innan ni åker på na tur sko la vik ten av att ha om by te. Det är myck et stor risk att eleverna blir blö ta. När du går ut i vatt net kan du ha höga stöv lar så att man inte blir blöt, el ler gym nas tik skor som tor kar lätt. Däremot re kom men de rar jag inte att elever na går barfota i vattnet, det kan fin nas glas och dyl. som man kan skä ra sig på. Leta var och hur? Hur hittar du djuren? I bäck en och ån kan man leta på föl jan de tre sätt: 1. I grus, sand och dynga an vän der du hus hålls si len. Fyll si len och sila fram dju ren. Plocka över dju ren i bur kar el ler van nor med pin cett. 2. På ste nar. Plocka upp Sidan 25

26 en sten, tit ta ef ter djur på un der si dan av den. Plocka dem med pin cett, stop pa ner dju ren i bur kar el ler van nor. 3. Bland väx ter na. Dra någ ra or dent li ga tag med vat tens lag hå ven bland väx ter na och tit ta i bot ten på hå ven ef ter djur. Visa elever na vil ken sida av håven de skall an vän da så att bo mulls du ken ej slits upp. Plocka upp dju ren med pincett, lägg dem i bur kar el ler van nor. Vattenslag-håven När ni använder den na tänk på att rätt sida fram är när du ser skru var na på in si dan av håv ring en när du tit tar ner i hå ven. När ni an vänt hå ven är det vik tigt att den får torka or dent ligt så att bo mulls ty get inte möglar. Vannan Detta är ett mycket bra hjälp-med el när man studerar hur djuren beter sig. Fyll vannan med vatten ett par cm upp. Släpp ner djuren där, se dan kan ni i lugn och ro studera hur dju ren rör sig i vattnet. Lupp, luppburk Luppburken är bra att ta till när man vill studera ett spe ci ellt djur lite närmare. Detta gäller även lupp-arna. Träna gärna lupp tek nik med elever na. Att behålla djur Givetvis kan ni ta djuren med er, det kommer snabbt nya som tar deras plats. Tänk bara på hur elever na tar det, djur plå ge ri etc.. Med den anpass-ning djuren har till att leva i syre rikt rin nan de vat ten så är det stor risk att de snabbt kom mer att dö av syr brist i era bur kar. Det ta gäller speci ellt bäck slän dor och dagslän dor. Om ni tar hem till ett ak va ri um tag då dju ren sis ta da gen, så att de hål ler sig vid liv. Konservera Skall ni ta med er djuren hem för att titta på dem senare kan ni läg ga dem Sidan 26

27 i 70%-sprit, T-sprit eller gly kol. Iglar läggs först i saltvatten, annars drar de ihop sig till en klump, se dan i sprit. Kom dock ihåg naturen är le van de och så upplevs den bäst. Lätt att läsa mer i Knuffa för limnologi, Fältbi o loge rna Sidan 27

28 Artlista, oktober Hjelmsjön Högre växter på land Al Björk Blåtåtel Bok Brännässla Ek Gran Hampflockel Pors Vide Älgört Braxengräs Flaskstarr Lån ke Man na gräs Microcystis (blå grö nalg som lik nar stora geleklumpar) Vit-näckros Sjöfräken Sjösäv Spirogyra (lång trådig grö nalg) Växter i vattnet Sidan 28

29 Djur Djuren i sjön lever av att äta algerna som växer på stenarna (338, 345). En del lever av att äta nedfallna ruttna blad och andra växdelar (76, 106). Andra fil tre rar vattnet på små mikroskopiska alger och andra mik ro or ga nis mer (261, 325, 327). Slutligen finns det rovdjur som kravlar omkring och jagar de andra (33, 48, 52, 102). fördelningen av djuren är annorlunda här än i Pinnån. Övrigt Titta även efter fisk, vi fång a de ett par mör tar, andra har fått gäddor på spö. Vi har fiskerätt - ni får fiska! Lista Här följer en lista på djur som vi hittat i ok to ber månad. Det finns en bild till varje djur och svenskt/ latinskt namn. Numret till varje bild är en hän vis ning till boken "Vad jag finner i sjö och å", du finner djuret där vid samma num mer. Vi har försökt ange vad djuren lever av så att det skall vara lättare att göra näringskedjor och vävar när ni arbetar med ekologi. Ned bry ta rna är för res ten bak te rier och svam par. Ni kommer att märka att Sidan 29

30 17. Platt söt vattens svamp Ephydatia fluviatilis, äter mikro sko pis ka alger. Leta ef ter 156a inuti denna. 30. Sorgdräkts planarie Plana ria lugubris. Föda okänd. 33. Mjölkvit virvelmask Dendrocoelum lacteum. Lever till stor del av vattengråsuggor, ett rov djur. 47. Borstknippeförsedd rörglatt mask Ripestes parasitica. Sitter i slemrör. Rör borstknippena upp och ned och fångar små djur som förs till munnen. OBS Ingen bild! 48. Kedjemask Chaetogaster diaphanus. Bildar upp till 15mm långa kedjor. Rovdjur som lever av hjuldjur, små hinnkräftor etc. Sidan 30

31 52. Sabel daggmask Stylaria lacustris. Rovdjur Daggmaskar lever i dyig botten och äter mik ro or g- a nis mer. 60. Broskigel Glossiphonia complanata, äter snäck or, kräft djur, sländelarver. Leta efter den på undersidan av stenar. 65. Hundigel Herpobdella octoculata, äter snäckor, kräft djur, sländelarver. Leta efter den under stenar. 76. Musselkräfta Candona candida. Lever av dött or ga - niskt material (ned bry ta re). Sidan 31

32 84. Hinnkräfta Chydorus sphaericus. Ve ge ta ri an, lever av plankton-alger. 86. Stor hinnkräfta Eurycerus lamellatus. Ve ge ta ri an, lever av plank ton-alger Krypande hopp kräf ta Canthocamtus staphylinus. Lik nar en liten silverfisk. Lever av små hinnkräftor och hjul djur, rovdjur Vattengråsugga Asellus aquaticus. Lever på mik ro svam par som i sin tur växer på dött or ga - niskt material. 107 Sötvattensmärla Gam ma rus pulex, äter bak te rier och svamp som väx er på gamla löv och dyl.. Hål ler till i strand kan ten bland ste nar och grus. Leta även på stock ar och bland löv. Sidan 32

33 Bäcksländelarv. Det är svårt att skilja ut några arter, det räcker med bäcks län da. Leta på ste nar nas undersidor. Den full bil da de sländan är en dålig flygare, så den håller sig i när he ten av vattnet. De små är växtätare, de stora är rovdjur. 119 Platt dagslända Ecdyurus volitans, äter alger. Leta på un der - si dan av stenar Simmande dagslända Leptolebia marginata. Lever av alger som växer på stenar och av vattenväxter. Kan även äta dött or ga niskt material. 121 Sim man de dags län da Cloeon dipterum, äter alger. Finns bland löv och växter där vatt net inte ström mar så fort. Sidan 33

34 122. Skölddagslända Caenis sp.. Ve ge ta ri an, lever av alger och växtdelar Bredgälad dagslända Siphulurus aestivalis. Ve ge - ta ri an, lever av alger och växtde lar Rödögon flickslända Erythoma najas. Vegetarian, lever av alger och växtdelar. 155a Sävsländelarv Sialis lutaria, rovdjur som äter t. ex. andra sländelarver, harkrankslarver och fluglarver. Den håller till i lugnt vatten bland växter och döda växtde lar, som löv och pinnar. Sidan 34

35 160. Stor skräddare Gerris najas, är ett rov djur suger ut de in sek ter som råkat falla ned på vattenytan. Håller till i lugnt vatten Ryggsimmare Notonecta glauca. Rovdjur som tom ger sig på småfisk. Den sticker in sin sugsnabel i bytet, sprutar in mat smält nings väts ka i det. Mat smält nings väts kan löser upp bytet inuti, sen är det bara för ryggsimmaren att sörpla i sig innehållet. PS Handskas varsamt med rygg sim - ma ren den kan stickas med sin snabel Vattenbi Nacoris cimicoides. Liv och leverne som Vattenskorpion Nepa cinerea. Fång ar och suger ut sitt byte som 165, men är inte lika farlig att handskas med, den bits inte. Trots namnet är sprötet inte till för att stickas med, det är en snorkel som djuret andas med. Sidan 35

36 Buksimmare Corixa spp. Många arter som är svåra att skilja. Växtätare Mindre di ver se hus byg ga re Limnophilus rhombicus. Vegetarian, lever av alger och växtdelar Strimmig husmask Phryganea striata. Ve ge ta ri an, lever av alger och växt de lar. 180 Trekants husmask Phacopteryx brevipennis. Vegetarian, lever av alger och växtdelar. 182a. Stor bladhusbyggare Glyphotaelius punctatolineatus. Ve ge ta ri an, lever av alger och växtdelar. 185 Sköldrörsbyggare Moll ana angustata, lever i lug na re vatten och äter alger och mik ro or ga nis mer. Sidan 36

37 186. Simmande husbyggare Leptocerus fulvus. Vegetarian, lever av alger och växtdelar. 187 Sandrörsbyggare Leptocerus ateni mus, lever i lugnare vatten och äter alger och mik ro or ga nis mer. 203 Svalbonätbyggare Polycentropus flaromaculatus, äter djur som fastnar i nätet. Bäckens mot sva rig het till spindlar na på land. Den är mindre och mer hårig än nr Trattsilnätbyggare Plectronemia conspersa. Större och mindre hårig än 203. Äter djur som fastnar i nätet Dykare Hydaticus transversalis. Rovdjur Dykare Ilybius obscurus. Rovdjur. Sidan 37

38 252. Bäck vat ten bag ge Helmis maugei. Ve ge ta ri an, både vuxna och larver äter väx ter. And ning en är speciell, den bär med sig luft på un der si dan av kroppen - ser ut som ett sil ver la ger när den är nere i vattnet. Luft bubb lan byter koldioxid mot syre i vattnet Röd mygglarv Chi rono mus sp. Fjä der myg ga. Lever av döda och levande alger, växt de lar och ruttet trä. OBS Det röda färg äm net är he mo glo bin Mygglarv Psecttrocladius sp. Finns bland alger mellan stenar och grus. Den äter alger. OBS Ingen bild! Sidan 38

39 274 Harkrank Tipula sp., äter förmult nan de växtdelar t.ex. blad. 276 Broms Tabanus sp., ett rovdjur som äter andra lar ver i sanden/ jorden t. ex. skal bagg slar ver och har krank slar ver. Sidan 39

40 313. Långbent vattenkvalster Unionicola ypsilophora. Parasit på målarmussla Käkspindel Tetragnatha solandrii. Rov djur som spinner sitt nät i vass rugga rna Vattenspindel Agryoneta aquatica. Den enda riktiga spin del som lever i vatt net. Rovdjur som fångar sitt byte un- Sidan 40

41 325 Klotmussla Sphaerium corneum, vanlig i sand och dy bot ten. Den filtrerar vattnet på smådjur. 327 Ärtmussla Pisidium amnicum, vanlig i sand och dybotten. Den filtrerar vattnet på smådjur. 338a Oval dammsnäcka Lymnaea peregra, finner du bland stenar och väx ter, de äter alger. 342 Flikmantlad snäcka Physa fontinalis, finner du bland stenar och växter, de äter alger. 345 Platt toppsnäcka Acroloxus lacustris. Vegetarian, lever av alger och växtdelar. Sidan 41

42 Smådjur i vatten som visar om vattnet är rent eller förorenat Några av de djur som lever i vattnet är mycket känsliga för om vattnet är förorenat. Är vattnet inte bra dör de helt enkelt. I ett rent vatten finns det vattendjur av alla slag, allt ifrån de som kräver rent vatten till de som tål mycket förorenat vatten. För att hitta några djur behöver du lite hjälpmedel: Utrustning Vattenhåv med skaft 1 Linsburk 2 Sorteringsskål 1 Hushållssilar 3 Pincetter Småburkar Papper och penna ev. Bestämningsduk Artlista Vad jag finner i sjö och å OBS! Kontrollera att du får allt med hem igen. Gör sen så här; Den stora håven använder du när du håvar bland vass och andra vattenväxter och på botten om det är så djupt att du inte når med silen. Silarna används för att sila sand och grus med så att man kan få fram de djur som håller sig dolda i botten. Pincetten använder du för att plocka djuren med, från håvar och silar. Men pincetten kan du även använda till att plocka djur från stenarna i bäcken, lyft upp en sten och titta efter vad som finns på undersidan. Jämför sen med bilderna på andra sidan och skriv en rapport om hur du tycker vattnet verkar vara. Sidan 42

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön

Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Lektionsuppgift: Mångfalden i sjön Gå ut och upptäck mångfalden i en sjö, bäck eller å. Eleverna får dokumentera vilka djurgrupper som hittas och sedan göra näringskedjor och fundera kring hur arterna

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård Vägvisare till KFUM Breviks Lägergård Välkommen till Brevik! Nu när ni bokat er vistelse vill vi tillsammans med er göra den så bra som möjligt. För er tid på Brevik ska bli lyckad, ber vi er att läsa

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00.

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. 24/6 7-kamp 30/6 Bokstavsjakt 7/7 Vattenaktiviteter 10/7 Freesbee-golf 21/7 Fotboll & Brännboll

Läs mer

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012

Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Grön Flagg Tema Närmiljö 2011-2012 Våra 5 mål Vi ska lära oss vad som gäller Allemansrätt Vi ska kunna hitta med hjälp av kartor och GPS Vi ska lära oss om vad man kan göra i naturen Vi ska lära oss vad

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se

Lill-Skansens djur. (Så fort alla djuren fotats fyller vi på) www.skansen.se Lill-Skansens djur. Här presenterar vi de djur som finns inne på Lill- Skansen. För att besöket ska bli så bra som möjligt är det bra om du lär dig känna igen så många djur som möjligt. Foton: Anders Bouvin

Läs mer

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O

Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O Tips på för- och efterarbete till Temat Robinson möter H 2 O UPPTECH Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping Tfn 036-106077, upptech@jonkoping.se, www.upptech.se FAST VATTEN - IS På jakt efter vatten i

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

LIV I SJÖ OM SMÅDJUR I SÖTVATTEN

LIV I SJÖ OM SMÅDJUR I SÖTVATTEN LIV I SJÖ OM SMÅDJUR I SÖTVATTEN Text: Eva-Lena Larsson 1988 Reviderad: Anders Nilsson 2007 INNEHÅLL MASKAR...5 Iglar...5 Virvelmaskar...5 Rundmaskar/nematoder...6 Tagelmaskar...6 Glattmaskar...7 BLÖTDJUR...8

Läs mer

Bakgrund. Metod. arter som. Vattenmiljöerna som. dammen bedömde inte heller. Tyréns AB.

Bakgrund. Metod. arter som. Vattenmiljöerna som. dammen bedömde inte heller. Tyréns AB. Inventering av Alnarpsån och Stations sdammen i Åkarp med avseendee på skyddsvärda arterr i vattenmiljöer. Marika Stenberg, Pia Hertonsson och Per Nyström, På uppdrag av Tyréns AB, augusti 2011 Bakgrund

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån.

Ytterfack till regnkläder + matsaker är bra att ha samt en möjlighet att öppna underifrån. Packa inför hajk Jacob-style! Jag kommer skriva det i prioritetsordning med det viktigaste först och gå igenom vissa saker som ofta går lite snett och som många undrat över lite mer i detalj! Ryggsäck:

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Solens Gotlandsesa 23-25/8-2012

Solens Gotlandsesa 23-25/8-2012 Solens Gotlandsesa 23-25/8-2012 TORSDAG 23 augusti 08:30 Samling Stockholms central 08:49 pendeltåg avgår från Stockholms central till Nynäshamn framme 09:55 11:05 resa med Gotlandsfärjan till Visby 14:

Läs mer

Grön Flagg 2006-2007

Grön Flagg 2006-2007 Grön Flagg 2006-2007 Utvärdering av Förskolan Spargrisens arbetat med Grön Flagg. Inledning Under läsåret 06-07 hade vi valt att fortsätt Grön Flagg- och miljö arbetet med tema Skogen. Skogen/skogarna

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

LÄGER-ABC ASSÖ 2015. A21 & A11 (Sjösport & Knatte)

LÄGER-ABC ASSÖ 2015. A21 & A11 (Sjösport & Knatte) LÄGER-ABC ASSÖ 2015 & (Sjösport & Knatte) Äntligen är det snart dags för Assölägrena att dra igång, vi ser verkligen fram emot att få träffa alla härliga barn. I detta dokument har vi skrivit ihop lite

Läs mer

Föräldrainformation. Hälsningar. Tomas och Björn

Föräldrainformation. Hälsningar. Tomas och Björn Föräldrainformation Eftersom det finns många tillfällen där olyckan kan vara framme så är det av allra största vikt att eleverna följer de regler som lärarna och vuxna har. Om elever bryter mot instruktionerna

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva

Vuxen 1. Barn 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga. X. Den kan simma. 2. Den kan gräva Vuxen 1. Vad stämmer INTE på en Tvestjärt? 1. Den kan flyga X. Den kan simma 2. Den kan gräva Barn 1. Fladdermusen flyger på natten, men vad äter den? 1. Den suger blod från människor X. Sorkar och möss

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

7 Etologi hur gör djur?

7 Etologi hur gör djur? 7 Etologi hur gör djur? 7.1 1 En etolog studerar beteenden 2 Studera ett husdjur 3 Även små djur beter sig 4 Rädda sig den som kan 5 Vart flyttar fåglarna? OH1 Fåglarnas flyttningar 6 Olika typer av beteenden

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad Läger Sommar 2014 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-28 juni 2014

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug

Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug Stockholm och Vässarö 31 juli-9 aug 1 Resor Fredagen den 31 juli från Umeå flygplats kl 9:50 till Stockholm Arlanda ankomst kl 10:55 Hemresa söndagen den 9 aug från Arlanda kl 17.05 ankomst Umeå kl 18:05

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486

UTEFÖRSKOLA VÄLKOMMEN JORDENS TILL JORDEN. www.bjuv.se/jorden TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 VÄLKOMMEN TILL JORDEN TELEFONNUMMER 042 764 50 GRANENS MOBILTELEFON 0709-495486 ADRESS: Storgatan 46 267 76 Ekeby JORDENS UTEFÖRSKOLA HEMSIDA: www.bjuv.se/jorden JORDENS GRUNDIDÉ Att uppleva och utforska

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 LOKAL ARBETSPLAN FÖR ÅNÄSETS FÖRSKOLA 2009/2010 VÄLKOMMEN TILL ÅNÄSETS FÖRSKOLA Ånäsets förskola ligger i en underbar miljö där vi är omgiven av skog och sjö. Vi har nära till badplats, härliga skidspår,

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Förskolorna Framtidsfolket AB

Förskolorna Framtidsfolket AB Vi önskar dig varmt välkommen till Förskolorna Framtidsfolket! Under inskolningen kommer vi att ha gott om tid till att lära känna varandra. Vi ser fram emot att få veta vad ditt barn tycker om och är

Läs mer

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Biologi. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov C. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Biologi Delprov C Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Dyslexiförbundet FMLS Ungdomssektionen i Skåne Presentation av ungdomssektionen vid pennan Johan Viebke Ansvarig ledare: Johan Viebke Ledare: Mikael (Mige) Lundahl Ledare: Eva

Läs mer

LÄGER-ABC ASSÖ 2014. AK1 (Konfirmationsläger)

LÄGER-ABC ASSÖ 2014. AK1 (Konfirmationsläger) LÄGER-ABC ASSÖ 2014 AK1 (Konfirmationsläger) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 FÄRDBESKRIVNING TILL ASSÖ...3 ADRESS TILL LÄGRET...3 TELEFON...3 FÖRSÄKRINGAR...3 PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER...3

Läs mer

S:t Hansgårdens temalektioner

S:t Hansgårdens temalektioner Innehållsförteckning S:t Hansgårdens temalektioner... 2 Anmälan... 2 Djur, årskurs 2-7... 3 Hantverk, årskurs 4-7... 4 Historia, årskurs 2-7... 5 Kropp och själ (årskurs 2-7)... 6 Livsmedel, årskurs 2-7...

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT

Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT Pedagogens manus till BILDSPEL 2 Åk 6 KROPPEN OCH MAT 1. Manus: Dagens bildspel handlar om kroppen och mat och dryck. Man brukar säga mätt och glad vilket stämmer ganska bra är vi mätta och otörstiga blir

Läs mer

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1

Maria Österlund. Kojan. Mattecirkeln Längd 1 Maria Österlund Kojan Mattecirkeln Längd 1 NAMN: När Maja och Matilda ska bygga en koja behöver de kunna mäta. De hittar en gammal ritning med följande mått: Maja och Matilda hämtar en meter-linjal. Använd

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben

Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben Info om aktiviteter och anmälnings-formulär på webben Detta behövs, när du vill använda webben för att ta emot anmälningar till en aktivitet. Först ser du en sammanfattning av processen och den info webmaster

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Ramp -- svenska som andraspråk

Ramp -- svenska som andraspråk På span efter vårt dagliga bröd (sas) AV-nummer: 31404tv 11 /Vinjettbilder på programledarna: Lina Zacharias och Lincoln Robbin Coker./ Det har funnits i alla tider. Man kan göra det hemma om man vill.

Läs mer