Uppstart och Nätverksträf 15 maj Fråga 1: Vad är aktiv studentmedverkan?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppstart och Nätverksträf 15 maj 2014. Fråga 1: Vad är aktiv studentmedverkan?"

Transkript

1 Uppstart och Nätverksträf 15 maj 2014 Fråga 1: Vad är aktiv studentmedverkan? -Tvärvetenskapliga blandningar -rum för och resurser för personlig utveckling för SI-mentorer m.fl. -inkluderande mentorskap -stor del av studenterna ska ingå alla som vill -inte elittänkande -inte bara topp studenter, engagerade personer -lyhördhet -del av utbildning/undervisningen -aktiv delaktighet -inflytande -med i utvecklingsprocessen av kurser/programm upplägg, innehåll, genomförande -sammanhang -studieteknik/råd -val av kurser -början av utbildningen och genomgående Studenter från olika program -möten mellan program samordnare och studenter -studenter (amanuenser) som deltar I planering och genomförande av kurs uppföljning av kursvärdering -läxhjälp -mentorskap samt möten med huvudlärare -påverkansarbete -AKM är: när studenter arbetar för att förbättra sin och andras studietid ex. Läxhjälp, mentorskap -utnyttja studenters kunskap i lärande -studenter som resurs i kursutveckling -att studenter själva hjälps åt att komplementera sin utbildning Erfarenheter_ -SI mentorskap: vissa saker funkar bättre/sämre -detta bra initiativ- bra utbyte -Cemus- HU frågor extra viktigt -peer to peer- läxhjälp fokus -handledning mentorer -studenter inkluderade i processen -deltagande i mentorsgrupper- vägledande: hur ska man studera? - 1:a kursen VIKTIG: jämföra olika institution- tydligt att mentorskap är bra -Juridik- PBL basgrupper bollplank/andra studenter -Crash course MATTE finns

2 -Vill att studenterna ska få definera vad de vill ha ut av utbildningen (ej bara pluggeffektivisering) -CEMUS -Kemi (hjälp möten), genom studieråd -olika kulturer för lärande -SI -diskussion -programdag! Biologi, får lunch 40/300 -studenter som mentorer för studenter med särskilda behov via studentavdelning -hemortsambassadör, samtal till antagna -modererade diskussioner ledd av studenter -buddies för internationalla studenter; studiekultur - buddies masterstudent behöver stöd för att komma in i hur svenskutbildning funkar -äldrestudenter ordnar räknestugor och kemistugor före tentor (fika och lokaler från intstitutionen) -student resurs i programutveckling genom arrangerande av sk Programdag -när de som vill lära sig är sina egna pedagoger och guider tillsammans. Med eller utan coach -engage i andras lärande sprider till andra studenter sharing is caring -tar ansvar för sitt utbildning, aktivt jobbar med utbildning -lära sig på ett annat sätt -tvärsvettenskaplig come to new ideas -bearbeta i grupper -hur kan vi stödja studenter som skriver uppsatsen? ASM! (utifrån lärares perspektiv) -reciprocal: teacher-student, student-student, kollegialitet, kvalitet -kultur of support -contribute from your own experience which is valid in the classroom -learning is transactional shaping and being shaped -reflektioner hos studenter det som händer efter föreläsning häftigt! För att det är svårt att få feedback efteråt -studenter identifierar luckor i utbildningen och anordnar events, tillfällen t.ex. den reflekterande ingenjören, förbundsdebatt (riksdagspartier, ungdomsförbund) Fråga 2: Ni är studenter på ett program och vill starta en verksamhet med aktiv studentmedverkan. Vad hoppas ni uppnå och hur går ni till väga? -institutionalisera? -intyg studierektor mentorer -samordning

3 -SI: utbildning i mentorskap -studierektorer institution -friviligt-motivera?! -viktigt med utvärdering och dokumentation -studenter träffas och inspirera varandra med erfarenheter (vilket forum?) -viktigare med utbildning i mentorskap -vänder sig någonstans där man kan få stöd: how-to, kontakt nätverk, inspiration; identifiera intressanta parter, studenter, institution -utmaningar:hitta strukturer som håller, studenter har kort livstid, alltid studenter som måste ta inititiv, rädde för att släppa kontrollen för utbildning, inspirera studenter att ta ansvar -Vart börjar man och hur vet man det? -samarbeten? -hur får man mer stöd av institutionen och föreläsare? -blicka utåt? Använd ASP?! Best practices? -betalt eller inte? Uppifrån eller underifrån? -vem som helst mentor? -skapa genuint engagemang!? -skapa tyngd- hur få studenter men även lärare att engagerade? -kåren viktiga? Föreningarna! -kollegialitet mellan studenter med initiativ och även mellan studenter och lärare? -Stöd? Stöd föreläsare och institutionen; kollegialitet;? Från vad?; nätverksstöd -Uppnå? Integrera mellan studenter; roligare studenter; bättre utbildning; om tex bara 2 h undervisning Fråga 3: Ni är studierektor vid en institution och vill start en verksamhet med aktiv studentmedverkan. Vad hoppas ni uppnå och hur går ni tillväga? -Hur hittar jag studenter? -Insikt: stor skillnad hur mycket kontakt mellan lärar koll/inst. Och studenter -arbetslivsankynten utbildning (Lapp mellan studie och arbete) vs bildningsidealet: implikationer för ASP? -är studenter på inst. för arkeolog tråkiga? vad skulle studenterna säga? utmaning för humaniora I dessa tidevarv. -skapa en god kultur (nyfikenhet!) bortom individen; ta ansvar för varandras lärande; kollegialitet mellan studenter, lärare, etc.; ny syn på utb. och bildning; socialia kontraktet med jämhållet. Vad händer? Changes the dynamic when students engage teachers in their projects and tvartom (esp at CEMUS) -what brings students together? Food, music, party (theme: what you think about Higher Education, subconcious reflection and expression och what HE is and could be, critical)

4 -skillnad mellan gymnasiet och Högre Utbildning? -studenter och lärare should see bildning as valuable in and of itself! -Vad vill jag? Vad vill studenter? rådfråga studenter, lärare, studierektor -dialog mellan studierektor, lärare och studenter bygga förtroende -initiativet kan komma från olika håll men studenter/lärare behöver snabbt involveras behövs stöd från olika håll positiv respons från studenter och kollegor -initiativ från studierektor: -bjuda in studenter med erfarenheter av detta -utveckla ideen vidare tillsammans workshop eller liknande -vad vill studentera ha ut av sin utbildning? -varför aktiv studentmedverkan? Bättre resultat, personlig utveckling, ledarskap, kontakt, skapa engagemang -rådfråga andra som startat liknande inititiav Fråga 4: Ni är en grupp mycket engagerade studenter och lärare som vill arbeta med aktiv studentmedverkan, men när ni presenterar era tankar för studenterna som går kursen är intresset obefintligt. Vad gör ni för att fånga dem? -Förklara syftet tydligt -vad tjänar studenter på detta -tanken med aktiv studentmedverkan -Aktiv studentmedverkan och pedagogisk meritering -tydligare koppling -lärarens roll inom aktiv studentmedverkan -Fånga in studenter tidigt I samband med invigning/välkomst veckor -studenten I fokus-studieteknik, förstå sitt egna lärande -faddrar (äldre studenter) -akademiska delen inte bara studiesociala aktiviteter/delar -viktigt att ta hänsyn till studenter som är föräldrar/bor I annan stad -transparens I förening -schemalagda möten under invigningsvecka -att som student utveckla färdigheter såsom kommunikation, ledarskap, organisationsförmåga, och kritisk tänkande -att kunna applicera kunskaper och färdigheter på verkligheten -att studenter kan vara med och bestämma mer över sin utbildning -att lära genom att lära andra - att som student kunna influera och påverka kursers innehåll men även hur det används -aktivitet båda intelektuell, känslomässig hos alla inblandade och läroprocessen (lärare och studenter) -skifte I attityd från student som konsument av utbildning till att lärar en aktiv aktör I sitt lärande och I sin utbildning

5 -Mentorsskap att som student få dela erfarenheter med andra och genom det lära sig mer -att genom diskussioner och grupparbeten lära sig mer/djupare lannat än som enskild student -att som student vara delaktig vid planering, genomförande och utvärdering av sina studier - att some student kinna påverka innehållet av sin utbildning. Att vara en aktiv aktör I sitt eget och andras lärande -genom övningar som visar värdet av studentmedverkan. Tvätt-texten. -Förklara vad det innebär, på riktigt, så alla vet vad det är. -kvalitativ utvärdering. Det är en skyldighet. -byta lokal, bygga på studenternas intresse Fråga 5: Nätverk för aktiv studentmedverkan? Vad kan ett sådant nätverk vara till för? Vilka an vara med? Hur upprätthålls kontakten? -Nätverks syfte -utbyta erfarenheter -underlätta för föreningar/institutioner att samarbeta -struktur för en SI-ledare/mentors-pool; SI-ledare centralt som kan hoppa in var som helst -pool för engagerade studenter/lärare, inspirationspool -söka ekonomiska medel för initiativ -knyta ihop studentföreningar -vetenskapsområdesöverskindande erfarenheter och lärande Nätverk: -utbyta ideer, erfarenheter (universitetskulturen, undervisningsform, makt, finns liknande?) -utbildningar -hur påverkar vi kurser? -SI, mentor -jobba med konflikt -kontakter -mellanhänder -företag -forum -databas -grupp Vilka? -alla studenter -lärare Kontakt: -nyhetsbrev

6 -möten -kontor? -konferans -forskning -nationella möten Fråga 6: Ni vill sprida kunskap om aktiv studentmedverkan, projektet och olika aktiviteter. Hur går ni till väga? Vilken info? -det är ok att bara lyssna -kort infot inbjudan till träff Kanaler -studentportalen -schema -föreningar samarbete -sektioner/studiebevakare -välkomstringningar Målgrupper -svårt att nå alla studenter -sektioner/studiebevakare -institution studierektor, föreläsare, beslutsfattare, studievägledare Fråga 7: 2017 får UU ett internationeltt pris för sitt framstående arbete med aktiv studentmedverkan. Hur lyder motiveringen? -universitet har blivit en hel ny aktör (aktiv samhälls aktör) -creating global citizens bidrar till en bättra värld -verksamhet med andra universiteter -more beyond theory färdigheter: vad kan universitet bli bättre på? -samarbete mellan institioner skapar kunskap tillsammans, behov att titta på förskningsanknytning och kollegialitet kultur dialog mellan forskare och studenter -super lärande! -högre kvalitet (vad är det??), fast struktur -studenter är aktiva aktörer I sina egna utbildning (not consumers, gardeners )

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät

Personalenkät 2007. Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Personalenkät 2007 Ehrensvärdka gymnasiets årliga personalenkät Skolledningen bidrar aktivt och medvetet till att skapa ett arbetsklimat som kännetecknas av trygghet och förtroende och som inspirerar till

Läs mer

Sammanställning av de stora arken:

Sammanställning av de stora arken: Sammanställning av de stora arken: Hur uppmuntras nyfikenhet? Genom egen nyfikenhet uppmuntras andras nyfikenhet Positivt bemötande och reflektion Att ställa frågor Att någon ser mig Att vara väl förberedd

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper

Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Jenny Magnusson Malmö högskola- Bibliotek och IT Jenny.magnusson@mah.se 2014 Bibliotekariens roll i en utbildning på vetenskaplig grund- möten mellan praktikgemenskaper Enligt högskolelagen så ska all

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Saga Pohjola-Ahlin Karolinska Institutets Universitetsbibliotek saga.pohjola-ahlin@ki.se 2011 Hur gör jag? en utmanande 7-stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Inledning Under drygt ett år, från

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Positiva erfarenheter

Positiva erfarenheter Runt 180 personer deltog på REHSAM-konferensen den 29/1 2014 på Münchenbryggeriet. Under en workshop bildade dessa personer 22 stycken olika grupper. Här nedan följer en sammanställning av de anteckningar

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer