Nu gör jag något nytt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu gör jag något nytt"

Transkript

1 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7

2 Ledare Att göra något nytt är inte så lätt Bara att göra något kan vara svårt ibland. Vi kan ha idéer och längtan, kanske till och med en ganska tydlig bild av vad det är vi vill, men ändå blir det inte alltid något gjort och inte alltid som man tänkt sig. Och kanske speciellt när det handlar om att göra något nytt Detta nya har att brottas med kultur och tradition, med kollektiva mönster och, inte minst - mina egna vanor. För att bryta ny mark, för att bryta med vanor och kulturer krävs mod. Och mod är rädsla som blivit bön. Tema för distriktets årsmöte och för denna tidning är : jag gör något nytt. Textraden är hämtad från Jesaja 43 och beskriver hur Gud skall förändra livet, ja kanske hela världen skall förändras för Israels folk. Ganska radikalt, omfattande och stort. Men även små förändringar är viktiga. Kanske är det så att alla stora förändringar består av en massa små och möjliga Och när tankar och idéer får bära frukt och ta oss på nya vägar kan livet förändras. I detta nummer av Utmaning kan du läsa om hur det nya vuxit fram i Sandviken och Falun, där församlingar går samman. Du kan ta del av Patric Forslings funderingar på vad vi ska ha en gemensam kyrka till och en intervju med Sofia Camnerin, en av de föreslagna kyrkoledarna. Du får också möjlighet att ta del av lokala glimtar från några församlingar - från Avesta i söder till Oviken norr. Vi har också lyckats samla ihop bilder på de flesta av alla medarbetare i den föreslagna Region Mitt - du hittar dem i slutet av tidningen. Får här också passa på att tacka för de lite drygt tre år jag funnits med i distriktets arbete. Något nytt står för dörren även för mig. Till hösten börjar jag en tjänst som föreståndare på Vägsjöfors Herrgård, strax norr om Torsby. Önskar er alla Guds rika välsignelse. Lars Lindgren Kontakt Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet. Adress: Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1, Gävle Tel , Bankgiro , Plusgiro: E-post: Hemsida: UTmaning! Ansvarig utgivare: Lennart Renöfält Formgivning: Anders Kastemyr Utgivningsplan: maj, september samt december 2012 Manusstopp nr 23: 15 augusti 2012 Prenumerera Prenumerera så får du tidningen direkt hem i brevlådan, fyra nummer/år för 100 kr. Betala till bg och ange UTmaning! samt namn och adress. Det går också att prenumerera via hemsidan. UTmaning! skickas till församlingar/smu-föreningar samt församlingsanställda i distriktsutskicken. Annonsera Kontakta distriktsexpeditionen för prisuppgift och övriga detaljer. 2 Personal Lennart Renöfält, distriktsföreståndare , Roger Henningsson, distriktssekreterare , Lars Lindgren, församlings- och SMU-konsulent , Jens Marklund, SMU-konsulent , Anders Kastemyr, administrativ konsulent samt vik. scoutkonsulent , Maria Andersson, tjänstledig Omslagsbilder Foto framsida: Foto baksida: Anders Kastemyr

3 Har du photoshopat Gud? Vilken Jesus är det vi följer? Är det nallebjörns-jesus eller han som dog för världen, blodig och svettig på ett kors? Dessa frågor ställde huvudtalaren Ida-Maria Brengesjö på den nionde upplagan av ungdomshelgen Våga Välja Väg som gick av staplen den mars. Temat för helgen var «Har du photoshopat Gud?» och de ca 80 deltagarna utmanades att fundera över sin gudsbild och vad den har för effekt på våra liv. Även självbild och självkänsla stod på schemat under ett seminarium med bland andra Josfine Arenius som samarrangerades med ungdomsnätverket i Tierp. Elin Kolm Tierp/Uppsala Bad och standup i Sandviken Årets upplaga av baddagen i Sandviken blev en aning mindre än förra året trots större annonsering och en vidare spridning av information, bland annat via distriktet och facebook. Den blev dock inte mindre lyckad för det. Med ca 50 badande gäster plus några som dök upp i Kanalkyrkan för underhållning och traditionsenliga baguetter så blev kvällen mycket trevlig. En nyhet för i år var tipspromenaden på vägen mellan badhuset och Kanalkyrkan. Frågorna handlade så klart om kvällens ämne, nämligen vatten. Lika så gjorde den avslutande andakten. Ståuppkomikern Mackan Andersson från Malmö gjorde succé med sin Darth Wader-version av Gud i den brinnande busken. En och annan undrande tonåring såg sig omkring för att se om man verkligen får göra så. Själv är jag av den åsikten att det inte finns någonting som är för allvarligt för att inte kunna skämta om. Jag ser redan fram emot nästa års baddag, förhoppningsvis hittar fler badgäster hit då. För ingen vill väl gå miste om denna höjdarkväll i Sandviken. Kerstin Skoglund Kanalkyrkan, Sandviken 3

4 Församlingar som tänker nytt I Falun och Sandviken pågår församlingsprocesser som till sommaren, med största sannolikhet, kommer att leda till att några församlingar tillsammans väljer att starta nytt. Gunilla Lillhager, ordförande i Falu Missionsförsamling, Lars Liljeblad, ordförande i Kanalkyrkan i Sandviken samt Ingegerd Broman, f d ordförande i Kanalkyrkan, berättar om det som sker. I Falun så har processen pågått i ca fem år. Missions- och Baptistförsamlingen har under den perioden fördjupat relation och samarbete. Förhoppningen är att det under försommaren kommer att tas beslut om samgående. Samtal fördes mellan församlingarna redan för omkring 20 år sedan. Då var inte tiden mogen för att ta steget fullt ut men processen då utmynnade ändå i att SMU och SBUF bildade en gemensam scoutkår sålde Baptistförsamlingen sin kyrka och sedan dess så möts församlingarna till gemensamma gudstjänster i missionskyrkan. På de båda församlingarnas senaste årsmöten antogs avsiktsförklaringar mot ett samgående. Gunilla Lillhager vill poängtera att ett viktigt perspektiv med processen är att nu gäller nytänkande. 4 Ingen av församlingarna ska gå upp i den andra utan den tydliga avsikten är att göra något nytt tillsammans. Baptistförsamlingen är utan pastor och missionsförsamlingens pastor kommer att sluta under sommaren. Detta innebär att parallellt med nybildandet av församlingen tillkommer också rekrytering av en ny pastor och församlingsföreståndare. Visioner och drömmar med den nya kyrkan är att som ny församling våga ta nya steg. Då församlingen nu också ska rekrytera ny pastor så är det verkligen läge att fundera lite extra på vilket fokus man ska ha och på vad som är viktigast. Det är dock viktigt att inte ansvaret bara ska ligga på en pastor, utan hela församlingen ska bära ansvaret kring församlingens inriktning och mål. En del kan tycka att verksamheten rullat på i gamla hjulspår. Nu finns verkligen chansen i att se möjligheter till att tänka nytt. En svårighet kan vara att det kan finnas olika åsikter om hur processen ska genomföras. Det finns både enklare och svårare vägar att gå men just tanken att lägga ner två gamla församlingar för att bygga en ny tillsammans tilltalar. De numerära styrkeförhållandena mellan församlingarna kan oroa. Det finns alltid risk att den större församlingen i fusionen blir alltför dominerande. Det är också en oro som kan finnas i Sandviken där den ena församlingen numerärt är avsevärt större än den andra. Men samtidigt, framhåller Lars Liljeblad, så har församlingarna i Sandviken aldrig upplevt någon konkurrens mellan varandra utan snarare sett varandra som goda komplement till församlingslivet i Sandviken. Därför så har också processen gått smidigt utan några större svårigheter. Processen i Sandviken, mellan Kanalkyrkan och Metodistkyrkan, har pågått i ca två år. Kanalkyrkans församling, ansluten till både Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet, bildades 1998 efter en ca tre år lång process, med dåvarande Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen. Ingegerd Broman, som då var ledamot i styrelsen för Missionsförsamlingen, säger att samtal hade förts i ca tio år och redan då, i de inledande samtalen, fanns Metodistkyrkan med. Men då var inte tiden mogen för att även de skulle vara en del av det som blev Kanalkyrkans församling. Men i dag är det annorlunda. Båda församlingarna har hela tiden varit positivt inställda till det som sker. Känslan är att hela församlingen växer i skeendet och att alla är med på tåget. Tiden är mogen för att ta ett nytt steg och Ingegerd Broman säger att man i detta känner en stor glädje i hur man ser att verksamheterna vävs samman. Den verksamhet som finns i den ena församlingen finns inte i den andra och vice versa. Det är positivt att köra den här processen parallellt med den process som sker nationellt med Gemensam Framtid, menar Lars Liljeblad. Hans Andréasson, pastor i Kanalkyrkan, sitter med i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid och har med anledning av det uppdraget varit en tillgång för processen lokalt. 8

5 Equmenia och Gemensam framtid Samma sak måste gälla ett samfund. Mina egna drömmar som generalsekreterare för equmenia handlar om att få vara med att skapa en kyrka i tiden. Eller kanske skall man uttrycka det så här, en kristen gemenskap som människor som lever i vårt samhälle känner sig hemma i. Just nu befinner vi oss i ett historiskt skede när Metodistkyrkan,Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan håller på att växa ihop och bli en gemensam kyrka. Detta är ett historiskt skeende som de flesta unga medlemmarna i dessa respektive kyrkor finner tämligen ointressant. Varför då? Jag har inte svaret på den frågan naturligtvis men har funderat på om det inte kan handla om upplevelsen att det inte blir nytt på riktigt. Vad skall vi egentligen ha en gemensam kyrka till? Det är en slags grundläggande fråga som vi behöver ställa oss. Att vi som kristen gemenskap finns på den ort där vi bor för vår orts människor är liksom självklart för oss, men varför skall vi finnas som en nationell gemenskap? Ibland är det bra att ställa de där till synes självklara frågorna för att en gång till få tänka till kring svaret. När det gäller mitt eget arbete i ungdomsförbundet equmenia så tänker 8 Den nationella processen känns därmed också väldigt aktuell även på det lokala planet vilket inte är självklart i många församlingar. I början av juni hålls bildarmöte i Kanalkyrkan i Sandviken och den nya församlingen träder formellt i kraft den första september. Foto: Lisa Ljunggren jag att vår uppgift är att hjälpa den lokala föreningen. Föreningarna skall känna en glädje över att vara en del av equmenia som bidrar med sådant som man inte har egna möjligheter att göra. Det kan handla om ledarutbildningar, kanske starta bibelskolor, tillverka bra ledarböcker, vara en ung kristen röst i samhället eller söka statsbidrag. När jag för mig själv skall försöka sammanfatta vad det är vi gör i equmenias gemensamma arbete så gör jag det så här: Vi skall göra det som en lokal förening inte kan göra på egen hand. I båda Falun och Sandviken upplevs det som att den nationella processen, med Gemensam Framtid, ger en skjuts i den lokala processen. Samtidigt, säger Gunilla Lillhager i Falun, finns inte behovet av att vänta in och se vad som sker i Gemensam Framtid. De vill köra sin process snabbare och ta de steg som behöver tas nu. Min grundläggande fråga in i denna process är följande, är det en gemensam kyrka vi skapar eller är det en ny? Jag tror att frågan rymmer så mycket mer än bara en lek med ord. Vi finns i en unik situation där vi kan glömma allt som varit typiskt missionskyrkligt eller baptistiskt eller typisk någonting alls och bara ställa oss frågan, vad är typiskt kristet? Vår första fråga nu kan inte vara hur vi skall få till en gemenskap där både baptister, missionare och metodister känner sig hemma. Vår första fråga nu måste vara hur vi skall få till en gemenskap där mina grannar känner sig hemma? Alla de som inte ännu vet att Jesus är svaret på sina livs frågor. Patric Forsling generalsekreterare equmenia Precis så är det också i Sandviken där Lars Liljeblad berättar att man, i det nya man nu går in i, arbetar med några spännande framtidsprojekt. Roger Henningsson 5

6 Sofia - föreslagen kyrkoledare Intervju med Sofia Camnerin, en av de föreslagna kyrkoledarna. Berätta lite vad du har bakom dig: arbete, utbildningar. Vad har tagit dig på dessa vägar? Jag har alltid varit engagerad i kyrkan. Redan som barn ville jag arbeta för kyrkan på något sätt och upplevde tidigt en kallelse till att bli pastor och började läsa teologi efter gymnasiet. Under studietiden arbetade jag ett par år som ungdomsledare i två olika församlingar. Jag ordinerades till pastor 1997 och arbetade då i Linköpings Missionsförsamling som ungdomspastor. Det var en fantastiskt lärorik tid med en nybyggd kyrka mitt i stan och med ett medvetet arbete för Linköping och inte minst för de unga. Vi startade fältverksamhet och öppen scen, bland annat. Jag arbetade med konfirmander, gudstjänster och ungdomsverksamhet. Parallellt med detta antogs jag som doktorand i systematisk teologi vid Uppsala Universitet. Så följde ett antal fascinerande år med mycket arbete och studier, varvat med barnledighet då våra två första barn föddes. Under ett år var vi i Chicago där jag fördjupade mina forskarstudier och jag arbetade även en period på Östra Götalands distrikt flyttade vi till Stockholm och jag fick arbete på Missionskyrkans nystartade Utbildningscentrum Lidingö. Sedan dess har jag arbetat som utbildningskonsulent och utvecklingsstrateg på Missionskyrkan och skrivit klart min avhandling. Vårt tredje barn föddes Vilka visioner bär du på för den nya kyrkan? Jag har alltid haft en stark tilltro till att församlingen och församlingarna tillsammans kyrkan är jätteviktig för världens skull, för människors skull och för Kristi skull. Jag har en djup längtan efter att kyrkan ska vara en generös plats där människor får en tillhörighet, gemenskap, där existentiell längtan bemöts, där evangeliet tar kropp i sammanhang 6 och handling och att dess rörelse är ut. Jag önskar att kyrkan ska kunna säga: Kom och se och jag följer med och ser! Det är min djupa drivkraft. Vad du gör just nu? Precis just nu är jag tjänstledig för fortsatt forskning och jag skriver en bok om försoning tillsammans med en kollega, Arne Fritzson, som ska komma ut i början av hösten. Annars är jag anställd som utvecklingsstrateg på Missionskyrkan och har där arbetat med fortbildning för medarbetare, utvecklingsfrågor kring bland annat gudstjänst och konfirmation. Jag har ett stort intresse för kyrkans roll i samhälle och värld. Jag är engagerad i den internationella ekumeniken, sitter i Kyrkornas Världsråds centralkommitté. Foto: Peter Hoelstad Jag brinner för de teologiska utmaningar som kyrkan står inför i ett ständigt föränderligt landskap och teologi för mig är alltid också praktisk, den behöver bli konkret i handling. Du är ju en av de tre föreslagna kyrkoledarna. Hur ser du på det delade ledarskapet, finns det styrkor och svagheter? Jag tror på ett delat ledarskap. Det bygger en mer demokratisk struktur och synliggör att vi är folkrörelsekyrka i grunden. Nu är modellen ett gemensamt ledarskap och exakt vad det innebär är ännu inte klart. Som förslagen ligger finns en tydlig rollfördelning. Styrkan är att ledarskapet samtidigt är både fördelat och gemensamt. Tanken är att de tre kyrkoledarna har ett gemensamt ansvar för helheten även om det finns en som är 8

7 8 ytterst ansvarig, nämligen kyrkoledaren. Styrkorna är många. Det handlar om att kunna dela på ansvar och uppgifter, att kunna bolla tankar, stödja o be för varandra, att ta tillvara olika kompetenser och låta fler få göra det de är bäst på. Jag tror kyrkan som helhet tjänar på det. Svagheterna kan vara om rollfördelningen blir otydlig. Hur vill du gestalta ditt ledarskap, vilken roll vill du söka? Det låter som en klyscha men jag vill ett bemyndigande ledarskap. Jag vill att medarbetare och som jag svarade tidigare församlingar, enskilda osv ska förstå hur viktiga de är. Jag tror på delaktighet och tydliga mandat. Jag önskar en större frimodighet och generositet på alla nivåer i kyrkan att vi har tilltro till varandra och ännu mer får blomma ut i det som är deras olika gåvor. Samtidigt tror jag på tydliga ledstjärnor att vi vet vart vi är på väg och att vi tydligt arbetar tillsammans. Jag önskar ett snabbare flöde mellan lokalt- regionalt nationellt och att vi ska bli mycket bättre på att kommunicera, internt och externt. Jag önskar också att vi ska förstå att vi gör det här tillsammans. Vi går tillsammans. Om jag blir vald hoppas vara ett tydligt och bra bollplank till medarbetare. Jag vill utmana till analys, värdering och konkretion. Jag hoppas få arbeta med teologisk fördjupning och utmana framåt. Jag hoppas bidra med ekumeniska erfarenheter - där man trots enorma olikheter i fromhet och konfession ändå tränas i att lyssna aktivt på varandra och arbeta tillsammans för världens skull. De mest brännande frågorna kommer jag alltid att ställa frågor kring. Vad är det Kristus kallar oss till nu vad är det mest brännande precis just här och nu? Lars Lindgren Mission i ny kyrka Internationell Mission Samarbetsländer Sv. Missionskyrkan Sv. Baptistsamfundet Metodistkyrkan i Sv. Nicaragua Costa Rica Ecuador Missionskyrkan (SMK) Baptisksamfundet (SB) Metodistkyrkan (MK) SMK+SB SMK+MK SMK+SB+MK Mellanöstern Kongo Brazzaville En söndag i mars ordnade Edsbyns missionsförsamling en regional missionsdag med temat Mission i ny kyrka. Fokus låg på vad vår nya gemensamma kyrka, Gemensam Framtid, kommer att betyda för det internationella missionsarbetet. Distriktsföreståndare Lennart Renöfält är under detta år projektanställd på halvtid av Gemensam Framtid för att arbeta med fokusområde Uppdraget. Han presenterade det omfattande samarbete med systerkyrkor i många olika länder som Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Missionskyrkan har idag. KANOTer SoKES! - KURS- och LÄGERGÅRD Estland Litauen Polen Spanien Liberia Ryssland Pakistan Indien Mocambique Kongo Kinshasa Azerbajdzjan Turkmenistan Kina Japan Thailand Burma SMK+SB=Brun; SMK+MK=lila; SMK+SB+MK=Svart - Vi behover fler kanoter till Ensro. ni har en över så kontakta Anders Kastemyr ENSRO Om Det är bara i ett land som alla tre kyrkorna har haft kontakter och ytterligare några få där ett par av samfunden arbetat. Inga omedelbara förändringar planeras eftersom samarbetet som byggts upp med systerkyrkorna är och behöver vara mycket långsiktigt. Det viktiga nu är att vi får lära känna denna rikedom av kontakter och relationer som vi som ny kyrka lever i och på nytt upptäcka hur vi som församlingar kan vara en del av missionsuppdraget. 7

8 Lokala glimtar Härnösands missionsförsamling flyttar - Det känns att något är på gång. Flera yngre rör sig i kyrkan genom Gospelkören och Sinnesrogudstjänster och några nya medlemmar har kommit till församlingen. Församlingen befinner sig verkligeni en förändringsprocess. Vi har efter en lång process och i stor enighet nyligen fattat beslut om att sälja vår kyrka och istället köpa Svenska kyrkans statsdelskyrka Ängekyrkan. Det ha varit en tidvis svår process men nu känns det som en nystart för församlingen. Det finns energi och folk är glada när man pratar om det. En flytt ger möjlighet att sortera, så att bara det som känns viktigt och angeläget följer med. Det kan gälla både saker och innehåll. Ängekyrkan ligger nära Härnösands Folkhögskola och planer finns på ökad samverkan. Redan nu leds Gospelkören från folkhögskolan och elever deltar i Sinnesrogudstjänsterna. Foto: Hasse Berglund I området där Ängekyrkan ligger finns många barn och unga och vi drömmer om att kunna erbjuda samlingar för dem. Under våren har vi mötts i församlingens ungdomsgrupp, alla vi som är under 65 år! Vi har ätit soppa tillsammans och samtalat om våra liv. Om hur vår väg till kyrkan varit och hur det är nu. Vi har inte känt varandra så bra tidigare, men gemenskapen har vuxit sig starkare. Nu kan vi tillsammans med de äldre, som redan haft en god gemenskap, gå vidare i samtal och gemenskap. Det ger en bra grund för framtiden. Ninna Zetterman diakon och föreståndare Fred, ickevåld och ledarskap ny utbildning 2012/2013 Fred och försoning är centrala i evangeliet. Men hur skapar vi fred med fredliga medel? Och vad kan vi göra för att förebygga konflikter? Fälstudier i Palestina/israel och praktik i Sverige ingår i kursen. > Start 21 augusti 2012 > Utbildningen ges i samverkan med Kristna Fredsrörelsen

9 Rekrytering på gång i Hudiksvall I Hudiksvalls Missionsförsamling jobbar vi nu med några frågor som är extra viktiga för framtiden. Pastorsrekrytering är en av dem. Vi hoppas på och ber om att vi ska få göra en riktigt lyckad rekrytering. Vi håller på att gå med i NFU, naturlig församlingsutveckling. Vi ser det som ett redskap för att göra något nytt. En glimt från Avesta Avesta ekumeniska församling håller till i Centrumkyrkan och har 89 medlemmar. Medlemsantalet har ökat något de senaste åren. Josef Ängsved, ordförande och vice församlingsföreståndare i församlingen, berättar om deras församling och vad som präglar deras liv. Gudstjänsten är självklart kärnverksamheten och under gudstjänsten arrangeras Söndax för de barn som kommer. RPG (riksförbundet pensionärsgemenskap) har en livlig verksamhet och har sina samlingar i Integrationsarbete i Sundsvall Foto: Kristian Holmgren Numera rör sig många flyktingar och asylsökande i kyrkan. Varje tisdag förmiddag har vi en välbesökt kurs i vardagssvenska, där också sång och musik är ett av redskapen. Kursen gör vi gemensamt med Svenska frälsningsarmén och Bilda. Det är roligt att se att både kvinnor och män kommer och dessutom i väldigt spridda åldrar. På onsdagskvällarna inbjuder vi, i sam- Att se vad det är och våga göra det, det är förhoppningen. Ekumeniken är en annan viktig fråga. Vi närmar oss Baptistförsamlingen, samarbetar mer och mer. Styrelserna i församlingarna har nyligen träffats. Även här tror vi på en spännande fortsättning. Kanske är vi på väg mot en ny gemensam församling. Det är väl verkligen att göra något nytt! Mats Lindberg vice församlingsföreståndare både Centrumkyrkan och Pingstkyrkan. Den goda gemenskap som finns där kommer också församlingarna till del och har skapat goda kontakter. arbete med Sundsvalls Asylkommitté, till rådgivning för asylsökande och samtidigt enkelt café. Många behöver konkreta råd i sin situation. För andra betyder det mycket bara att träffas för en pratstund över fikabordet. En lördag i månaden inbjuder vi till Frukost för alla som är en fortsättning på tidigare flyktingarbete med kurs i Lokala glimtar Varje sommar arrangerar församlingen dagkollo på sitt sommarhem Askön. De vänder sig till barn i årskurs 1-5. Dagkolloarrangemanget bedrivs som en viktig social verksamhet. Man har även tagit kontakt med den islamiska föreningen på orten för att kunna få kontakt med invandrarbarn samt även med svenska kyrkan för att bredda möjligheten i att nå fler barn. I församlingen finns även tre smågrupper som är en viktig del för att stärka gemenskapen i församlingen. Inför framtiden har församlingen funderingar på att arrangera temakvällar bl a som ett led i att skapa kontakter med flyktingar som finns på orten. Man har tidigare arrangerat internationella caféer och det kanske är något som kommer att bli aktuellt igen. svenska för föräldrar från flyktingförläggningen vars barn samtidigt deltog i scouter eller nying. Nu kommer flera av dessa barn och ungdomar tillsammans med sina föräldrar för gemenskapen i frukosten som också innehåller samtal utifrån olika aktuella teman. Ungdomarna kan välja att delta i samtal eller ägna sig åt bordtennis, innebandy eller en möjlighet som funnits vid några tillfällen; musik. Våra intentioner med integrationsarbetet är att det börjar redan i mötet med de asylsökande för att sedan kunna fortsätta om och när de fått uppehållstillstånd. Efter det att man fått uppehållstillstånd behöver man ofta ha någon att vända sig till som inte är myndighetsperson. En vän att fråga till råds. Det gäller inte minst ungdomarna. Ulrika Hagevi pastor och föreståndare 9

10 Skapardagar i Oviken Oviken ligger i Bergs kommun i Jämtland. I Oviken finns en baptistförsamling med ca 25 medlemmar och man har f n ingen anställd. Magnus Eriksson, ordförande i församlingen, berättar om församlingens liv. Den största satsningen just nu gör man på ungdomar. En lördag i månaden bjuder man in till skapardagar. Dessa skapardagar jobbar man med målning, tryckning, keramik och olika sorts pyssel. Ca 25 ungdomar, med olika nationalitet, brukar vara med och man möts mellan kl Edsbyn - mer än bandy Edsbyn är inte bara känt för sitt bandylag utan också för att det är en ort med många kyrkor och församlingar. En av dessa är Edsbyns Missionsförsamling. Gunnar Rabenius, pastor och föreståndare för församlingen, berättar om församlingens liv. Något som är på gång just nu, och som känns viktigt och angeläget, är att försöka få igång smågrupper i församlingen. Andreas Löwkvist, pastor i Gävle missionsförsamling, har funnits med som inspiratör tidigare och nu planerar man i församlingen för att delta i en seminariedag om smågrupper i Falun den 21 april. Det finns redan ett par fungerande smågrupper men till hösten så.. Skapelselager 10 Ensro 4-8 juli 2012 Ett läger för kropp, själ och ande Tema för årets läger är Spa för själen, ett tema som ska sätta prägel på lägret. Det kommer att bli ett läger med skapande hantverk och konst, bibelmeditation, andlig inspiration, studier och samtal, sång, barnsamlingar, tillfällen till stillhet och tystnad mm. Mer information och anmälningsformulär finns på vår hemsida! i samarbete med En del av tiden avsätts för fika och andakt och då brukar flera vuxna, både föräldrar och från grannskapet, möta upp för att dela gemenskapen. Allt som allt är då ca 50 personer samlade. Många i församlingen hjälps åt med att arrangera dessa skapardagar. I övrigt så firar församlingen gudstjänst varannan söndag. Gudstjänstgrupper i församlingen turas om med ansvaret för gudstjänster. är förhoppningen att fler grupper bildas. Gunnar menar att smågrupper har stor betydelse för en församlings utveckling och pekar främst på två faktorer. För det första bidrar smågrupperna till en fördjupning av församlingsgemenskapen och för det andra så skapas möjligheter till att nå nya människor. Ett annat verktyg till att få kontakt med nya människor är den kör som nyligen startats i församlingen. Den kallas Alla kan sjunga-kören och har just det syftet, att inspirera till att alla kan sjunga. Emma Uddas, som i församlingen främst jobbar med sång och musik för barn och ungdomar, har startat kören. De flesta i kören är inte medlemmar i församlingen. smu i mellansvenska presenterar Lokala glimtar Man möts också regelbundet i hemmen i s k hembönegrupper. De fördjupar också relationer med andra församlingar i närheten genom att samplanera gudstjänster och annan verksamhet, som t ex musikcaféer. I församlingen finns också en kör. Nära förestående är ett besök av musikern Stefan Jämtbäck som kommer att besöka församlingen just med fokus på körinspiration bl a genom att förmedla nya sånger till kören. I samband med hans besök arrangeras det också sånggudstjänster. Ytterligare ett verktyg till att nå nya människor är Träffpunkt Norr. Det är en öppen verksamhet som äger rum sex gånger per termin och där man får möjlighet att välja mellan olika temagrupper. Som avslutning på Träffpunkt Norr möts de som vill till gemensam andakt och servering. Ca 80 personer brukar komma och också här är de flesta inte medlemmar i församlingen. I Edsbyn är det också ett gott ekumenisk klimat vilket i påsktid visar sig i en gemensam passionsvandring som äger rum mitt i centrala Edsbyn. Tonårsläger på Ensro 26/6-1/7 läs mer under våren på msv.missionskyrkan.se och på facebook [smu i mellansvenska] frågor - mejla distriktskonsulent missa inte filmtävlingen på hemsidan

11 Barnledarutbildning dag 1 Tierp 20/10, dag 2 Gävle 10/11 En utbildning för dig som är ledare bland barn med fyra teman, delaktighet, relationer, berättelser och upplevelse. Magnus Sternegård, equmenia och Karin Hultberg, Bilda dag 1 Tierp 20/10, dag 2 Gävle 10/11 anmälan & info på msv.missionskyrkan.se Kalender Maj Gemensam framtids kyrkokonferens, Linköping Juni Scoutläger Mysteria, Ensro 26-1 juli Tonårsläger Moviestar, Ensro Juli 4-8 Skapelseläger, Ensro Augusti 5-11 Skaút, Skräddartorp 8-14 Treklöver-Gilwell, Åsengården Ungdomshelg Helljus, Lynäs September 29 Siluringen/Höstfejden, Arkhyttan Oktober 13 Innebandy-DM, Gävle 20 Barnledarutbildning Att växa i tro del 1, Tierp November 10 Barnledarutbildning Att växa i tro del 2, Gävle Scoutläger på Ensro lägergård, Rättvik Mysteria juni 2012 Studieförbundet Bilda finns till för kyrka och samhälle, med fem profilområden och med livsfrågorna i fokus. Genom att ordna folkbildning i olika former vill Bilda bidra till att åsikter möts och nya perspektiv skapas i frizoner för människor som tänker och funderar. Körkurser för vuxna i sommar Under fyra fantastiska dagar i vacker miljö får Du lära Dig häftiga sånger från världens alla hörn, träna Din röst och tillsammans med andra känna musikens olika känslor och rytmer. Kursen hålls dagtid och avslutas med en konsert på sista kvällen. Kurserna hålls på två orter: juli i Orsa 30 juli-2 augusti i Kovland, Sundsvall Pris: 1750 kr (inkl. kursmaterial och fika) Anmälan, boende och info: Uppge namn, personnummer, adress och tel. nummer Kontaktpersoner i Studieförbundet Bilda Region Öst Sören Johansson Region GävleDala Karin Björk , Gratis lovsångsabonnemang! Davids Hjärta är ett abonnemang för lovsånger. Tre gånger om året skickas ett paket med nya lovsånger ut. Lovsångerna är på svenska och innehåller ofta nyskrivna svenska lovsånger. Anmäl kyrkans lovsångsteam som studiecirkel hos Bilda och få lovsångsabonnemanget gratis. Beroende på hur ofta ni träffas får ni ett stort eller litet abonnemang. Har ni flera team finns möjligheten till flera abonnemang. Kontakta personerna nedan för mer info! Region Mittsverige Charlotte Nordin ,

12 Medarbetare i den föreslagna Region Mitt Jämtland Västernorrland Gert Lindh Svenstakyrkan Svenstavik Helén Bergman Persson Diakon & föreståndare Brunflo mfs Anki Mårtensson Diakon & föreståndare Örnsköldsviks mfs Bodil Eriksson Stöde baptistförsamling Elisabeth Ågren Pastor Sundsvalls baptistförsamling Jarmo Nykeri Diakonassistent Härnösands mfs Mats Johansson Officer/Pastor Sv.Frälsningsarmén Sundsvall/Matfors Ninna Zetterman Diakon & föreståndare Härnösands mfs Gävleborg Petri Kinnunen Brunnskyrkans församling Härnösand Robin Malm Sundsvalls baptistförsamling Stefan Silversten Musiker Sundsvalls baptistförsamling Ulrika Hagevi Sundsvall/Gårdtjärn mfs Sjukhuskyrkan Andreas Löwkvist Pastor Gävle mfs Anna Karin Holmberg Bollnäs mfs Birgitta Persson Diakon Kanalkyrkans församling Sandviken Chan Peng Tyang Pastor Ljusdals baptistförsamling Gunilla Brodin Pastor Ockelbo mfs Gunnar Rabénius Edsbyns mfs 12

13 Gävleborg forts. Hans Andreasson Kanalkyrkans församling Sandviken Ingela Wikander Hedesunda mfs Jessica Elnefred Söderala-Mo mfs Katarina Linderborg Ockelbo mfs Kerstin Renöfält Diakon Skogs mfs Sjukhuskyrkan Kerstin Skoglund Kanalkyrkans församling Sandviken Lennart Thorsell Gävle baptistförsamling Lian Do Församlingsassistent Ljusdals mfs Lina Idänge Centrumkyrkans församling Alfta Emma Uddas Musiker Edsbyns mfs Niklas Björklund Ungdomspastor Gävle mfs Nina Strang Brydevall Musiker Sandvikens metodistförsamling Per-Arne Widman Gävle mfs Per Haglund Centrumkyrkans församling Alfta Pernilla Sjöberg Hudiksvalls mfs Hudiksvalls baptistförs. Per Olov Svedberg Diakon Hudiksvalls baptistförsamling Per Abrahamsson Hille mfs Västlands mfs Regine Sakowski Eriksson Valbo mfs Fängelsekyrkan Teta Backlund Söderhamns mfs Thomas Jonsson Forsbrokyrkans församling Arbrå 13

14 Gävleborg forts. Dalarna Tuula Sahlin Sandvikens metodistförs. Gävle metodistförs. Ann-Christin Lundgren Diakon Borlänge mfs Barbro Rydhamn Försassistent/Musik Högbergskyrkan Ludvika Dagmar Norgren Borlänge mfs Eva Reitner Fridhemskyrkans förs. Mora Göran Sundquist Orsa mfs Inga-Lena Fredrixon Sjukhuskyrkan Falun Ingrid Eriksson Musiker Fridhemskyrkans förs. Mora Jenny Uhr Källartorpskyrkans förs. Dala Järna Jan-Erik Grenlund Leksands mfs Lars Söderlund Falun mfs Lars-Olov Råsmark Svärdsjö mfs Max Norberg Falun mfs Mita Näs Frikyrkan i Insjön Nisse Würth Lillmokyrkans förs. Malung Nås mfs/lima mfs Per Knutsson Rättviks mfs Peter Ulveström Högbergskyrkans förs. Ludvika Rune Andreasson Leksands mfs Sandra Grellsgård Lillmokyrkans församling Malung Stig Andersson Allékyrkans församling Smedjebacken 14

15 Dalarna forts. Norduppland Sören Johansson Avesta ekumeniska förs. Fors mfs Thomas Magnusson Pastor & förståndare Bjursås mfs Djurås mfs Tord Johansson Kristen Gemenskap Mockfjärd Anna-Karin Elebjörk Wahlström Hållnäs mfs Österlövsta mfs Britt-Marie Magnedahl Diakon Östhammas förs. krets Elin Petersen Furuhöjdskyrkan Alunda Gunilla Petersen Diakon Furuhöjdskyrkan Alunda Göran Ängsved Pastor Örbyhus mfs Joakim Lundqvist Örbyhus mfs Lasse Levén Pastor & förståndare Furuhöjdskyrkan Alunda Maria Janson Medarbetare Furuhöjdskyrkan Alunda Maria Melin Diakon Tierps mfs Martina Lundqvist Örbyhus mfs Mildred Berglund Hållnäs mfs Österlövsta mfs Patrik Jonsér Furuhöjdskyrkan Alunda Den föreslagna regionindelningen i Gemensam Framtid rymmer Region Mitt, som till sin geografi är nuvarande Mellansvenska distriktet med tillskott av Östhammars kommun i Norduppland. Ragnar Brugård Tierps mfs Månkarbo mfs Urban Elenäs Örbyhus mfs Yvonne Göransson Gimo-Vattensta mfs Östhammars mfs Det är med glädje och tacksamhet vi ser bredden och mångfalden bland alla medarbetare och vi vet vilken viktig roll var och en har - både i det lokala perspektivet som i det nationella gemensamma. Medarbetargruppen förändras kontinuerligt, men så här ser det ut idag. Skulle vi ha glömt någon, ber vi om ursäkt. Vi hoppas du kan ha glädje av denna sammanställning, spara tidningen eller riv ur sidorna. Använd när du söker kontakt med någon eller varför inte som en förbönslista. Tack till alla som bidragit med bilder! /Distriktspersonalen 15

16 BFöreningsbrev Avsändare: Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet, Waldenströmsplan 1, Gävle Andakt Nu gör jag något nytt Jag tror att Gud är nuets Gud. Ja, jag tror faktiskt att Gud är nuets Gud. Men vänta kanske du tänker, vadå Gud är nuets Gud? Gud är väl den som alltid har varit och alltid kommer att vara? Ja men jag tror ändå att Gud är nuets Gud. Med det så menar jag inte att vår historia inte är viktig för det är den. Jag menar inte heller att framtiden inte är viktig för det är den. Jag menar inte heller att Gud är just nu, utan Gud har alltid varit och kommer alltid att vara. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Heb 13:8 Men varken dåtid eller framtid kommer någonsin att bli viktigare än nutid. Gud vill möta oss här och nu, där vi är och i det vi står inför. I det som du och jag står inför som individer men också i det vi står inför tillsammans, som kyrka. Nu gör jag något nytt och Gud är här. Vi lever i en föränderlig värld där ingen dag är den andre lik. Jag tror också att förändringarna går snabbare idag än vad dem någonsin tidigare gjort. Jag kan se på mitt eget liv och konstatera att Nu gör jag något nytt skulle utgöra en perfekt slogan. Ni som har prenumererat på denna tidning är väl bekant med Gemensam Framtid och det är återigen dags att dra lite kopplingar, för det är vad som är nu i vår kyrka och där vill Gud vara med. Tre har blivit en, inte för att vi tycker lika i allt utan för att det finns en förenande kraft i Jesus Kristus som står över olikheter. Och om vi nu tror att Gud är sanning och om vi har bildat en kyrka med visionen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen så tror jag att mötet med Jesus Kristus börjar i sanning. Sanning inför oss själva, inför varandra och inför Gud. Vi får komma som dem vi är, med det vi har och precis i det så vill Gud vara med. Gud är nuets Gud och Gud vill möta dig precis där du är. Inte där du var, inte där du kommer att vara utan där du är. Så vad står i och inför? Jens Marklund 16

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00. Missionskyrkan Österbybruk Barnkören Joy 6 år och uppåt onsdagar 16.30-17.

Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00. Missionskyrkan Österbybruk Barnkören Joy 6 år och uppåt onsdagar 16.30-17. Alla gamla och nya sångare är varmt välkomna. Församlingskören övar udda veckor. Något du undrar, kontakta: Barbro Ståhlberg 0295-10802 Rut Larsson 018-337041 Swishnummer Equmenia 123 390 81 00 Swishnummer

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

Mitt. En ny tidning Region Mitt - en viktig pusselbit Nu börjar regionen ta form. - en UTmaning!

Mitt. En ny tidning Region Mitt - en viktig pusselbit Nu börjar regionen ta form. - en UTmaning! Region Mitt - en UTmaning! Nr 1 december 2012 En tidning från Gemensam framtid och equmenia i Region Mitt En ny tidning Region Mitt - en viktig pusselbit Nu börjar regionen ta form Region Mitt -en UTmaning!

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00 TRO & LIV Utifrån en inledning, som bygger på boken Tro & Liv, samtalar vi om några centrala teman i kristen tro och vad de betyder i våra liv. Vi träffas tisdagar jämn vecka kl 19-21. Ingen föranmälan

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

Program hösten Lingon vid stubbe, foto Sören Johansson. Välkommen! Kungsgatan 23

Program hösten Lingon vid stubbe, foto Sören Johansson. Välkommen! Kungsgatan 23 Program hösten 2016 Lingon vid stubbe, foto Sören Johansson Välkommen! Kungsgatan 23 Att möta Jesus En församling för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen så lyder vår

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Studiehandledning till

Studiehandledning till Studieguide Studiehandledning till Glöd scouting på kristen grund Studieguiden är framtagen av equmenia och Studieförbundet Bilda för att scoutledare ska få hjälp att samtala och arbeta med innehållet

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Skriv upp i kalendern...

Skriv upp i kalendern... En INBJUDAN till Missionskyrkorna i Vesene, Ljung & Jällby Programblad 23 juni 14 september 2014 Skriv upp i kalendern... Möteshelger i Ljungs missionskyrka 7-9 november talare oscar marklund 14-16 november

Läs mer

Uppdraget. Tema: Det startade med en bön sidan 5. Församlingsutveckling sidan 6

Uppdraget. Tema: Det startade med en bön sidan 5. Församlingsutveckling sidan 6 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 21 - mars 2012 Tema: Uppdraget Det startade med en bön sidan 5 Församlingsutveckling sidan 6 Ledaren Att präglas av uppdraget Då gick Jesus

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM.

HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. KONTAKT o Kurt Ohlsson HUDIKSVALLS MISSIONSFÖRSAMLING OCH HEM. Foto Kurt Ohlsson I detta nr... Insidan: Gudstjänst varje söndag Sid 5: Samtalsdag om församlingen Mitten: Gudstjänster och samlingar Sid

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Det bästa jag gjort...!

Det bästa jag gjort...! Det bästa jag gjort...! välkommen som konfirmand på lidingö Konfirmation 2011 Konfirmationstiden är bra därför att man träffar nya människor och har sjukt kul! Det är inget man vill missa! säger Frida,

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

SALEMKYRKAN BORENSBERG

SALEMKYRKAN BORENSBERG SALEMKYRKAN BORENSBERG PROGRAM FEBRUARI-MARS 2017 Kom till mig, så ska ni finna vila för er själ När vi går in i februari brukar det kännas att året har börjat på riktigt. Förhoppningsvis infinner sig

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 19 - september 2011 Tema: Gemensam framtid

från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 19 - september 2011 Tema: Gemensam framtid från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 19 - september 2011 Tema: Gemensam framtid Vi bygger den nya kyrkan Den 4e juni togs ett stort och historiskt beslut när Gemensam Framtid

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002

Programblad. Södra Nissadalens Missionsförsamling. December 2001 Februari 2002 Programblad Södra Nissadalens Missionsförsamling December 2001 Februari 2002 Jakten på julstämning Ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det är jul igen och därmed också sökandet efter

Läs mer

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se

Försam lings nytt. Bibel ordet. Vetlanda Alliansförsamling. I detta nummer, bl a: Se oss på: http://www.vetlandaallianskyrka.se Försam lings nytt Nr: 34 program mars april 2014 I detta nummer, bl a: Från pastorns penna Barn o Ungdomsverksamheten Program för mars, april 2014 Ekonomi Vision och mål (måldokument) Annonser mm. mm.

Läs mer

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015

KYRKAN. Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 KYRKAN Välkommen till Fiskebäckskyrkan sommar 2015 Det finns ett ord som återkommer i livet identitet. Vem är jag? Vem vill jag egentligen vara? De svaren förändras troligtvis genom åren. Senaste decennierna

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR

ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR ÄLSKA GUD - ÄLSKA MÄNNISKOR F Ö R SA M L I N G S B L A D E T D E CE M B E R - FE B R UA R I 2014 2 F Ö R S A M L I N G S B L A D E T D E C- F E B 2014 REDAKTION / FÖRSAMLINGSKONTAKT Samuel Rönnbrink -

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur

konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur konfirmand 2010/2011 Nu är det din tur 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September - November Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September - November 2016 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välsignelsen foto: Daniel Demming Immanuelskyrkan Skövde & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon:

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Aktuellt från Equmenia Region Mitt

Aktuellt från Equmenia Region Mitt Aktuellt från Equmenia Region Mitt Våga Välja Väg 7-9 mars UNGDOMSHELG I TIERP Temat för helgen är livsresor. Vi kommer att få höra om olika människors livsresor med Gud. Kanske att också din resa är intressant...

Läs mer

KONFIRMAND 2015/2016

KONFIRMAND 2015/2016 KONFIRMAND 2015/2016 Nyfiken på livet? Så här tycker några av årets konfirmander: När vi sjunger lovsånger med varandra så känner man att man kan göra vad som helst. Skratta, gråta och släppa taget om

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan

MARS - JUNI 2015 Foto: Stefan MARS - JUNI 2015 Fo St Kroppen En kropp fungerar för att cellerna har olika uppgifter och för att de troget gör sitt jobb. Hjärtat pumpar blod, lungorna syresätter blodet och levern renar blodet från slaggprodukter

Läs mer

Tema: Medarbetare. Total Praise i Örbyhus sidan 3. Bli volontär i Missionskyrkan sidan 7

Tema: Medarbetare. Total Praise i Örbyhus sidan 3. Bli volontär i Missionskyrkan sidan 7 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 16 - december 2010 Tema: Medarbetare Total Praise i Örbyhus sidan 3 Bli volontär i Missionskyrkan sidan 7 Ledaren Medarbetare I vår kyrka

Läs mer

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober. NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGS. bladet. september oktober.  NÄSSJÖ. Allians & Baptist FÖRSAMLING FÖRSAMLINGS bladet www.nabf.se NÄSSJÖ Allians & Baptist FÖRSAMLING september oktober 2013 Nässjö Allians- och Baptistförsamling Pastor Anders Meyer tel: 076-94 222 70 e-post: anders.meyer@spray.se SJUKSKRIVEN

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen November 2015- Februari 2016 Vi har precis ställt om våra klockor till vintertid och om morgonen

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Nya konsulenter Sidan 11. Underbart nyårsläger Sidan 3 UT maning! från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 8 Februari 2009

Nya konsulenter Sidan 11. Underbart nyårsläger Sidan 3 UT maning! från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 8 Februari 2009 Nya konsulenter Sidan 11 Underbart nyårsläger Sidan 3 UT maning! från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 8 Februari 2009 UTmaning! från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Husesyn Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Bg. 336 5772 Ungdom Bg. 5055-9103 www.equmeniakyrkan.se/

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL

TYDLIG. Älskad, förlåten och innesluten. Bibel och Frukost? Ingrid KÖREN INNEHÅLL 2 11 Älskad, förlåten och innesluten På kyrkbladets framsida, ser du en hand som håller i ett kors. Korset är tillverkat för hand av olivträ från Betlehem. (från redan beskurna grenar). Det fungerar inte

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON

Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Februari Maj 2015 INTERVJU MED MARTA KARLSSON Marta, du är anställd på Equmeniakyrkans Region Nord. När började du där och vad har du för arbetsuppgifter? - Jag började jobba i september, men tjuvstartade

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig PROGRAMBLAD mars, april, maj 2015 Equmeniakyrkan Pastor Brita Blomdahl 0513-10154, mobil 0738-168461

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM

KONFIRMATION PÅ ÖSTERMALM Konfirmationsresa till Kreta Följ med på en annorlunda resa, både i det inre och till det yttre. Vår första träff äger rum den 4/12 2016. Därefter träffas vi söndagarna: 29/1 19/2, 26/3. Helgen 20-21/5

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka.

JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och Kållereds kyrka. Max kom till Kyrkis i Apelgården och gav oss en fantastisk julängel med riktigt starka gröna vingar. JUL & NYÅR KÅLLERED 2014-2015 Varmt välkommen till Ekenkyrkan, Centrumkyrkan, Apelgårdens kyrka och

Läs mer

Årsmötes- handlingar. Distriktsårsmöte

Årsmötes- handlingar. Distriktsårsmöte Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Bollnäs Missionskyrka 22 mars 2014 1 Dagsprogram 12.30 Ombudsregistrering 13.00 Årsmötesförhandlingar Återblickar och servering Gudstjänst med nattvard 17.00 Årshögtiden

Läs mer

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen MISSIONSKYRKAN EKENÄSSJÖN En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Foto: davidnoren.se Maj September 2015 Tack för kaffet! När jag var tonåring för ungefär 50

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Maj-juni Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6

Maj-juni Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Maj-juni 2016 Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Joh 14:6 Maj 2016 V Dat Dag Tid Samling 17 1 Sön 11:00 Kortare Gudstjänst. Fika. Församlingsmöte.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Wesleybladet PROGRAM. 28 februari - 25 april Konstnär och fotograf: Marita Andersson

Wesleybladet PROGRAM. 28 februari - 25 april Konstnär och fotograf: Marita Andersson Wesleybladet 2017-1 Konstnär och fotograf: Marita Andersson PROGRAM 28 februari - 25 april 2017 www.wesleykyrkan.se Gudstjänster och samlingar 2017-1 Tisdag 28 februari 14:00 Tisdagsträffen. Öppen gemenskap

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Tema: E erföljelse. Arken har strandat sidan 12 Sommarens läger sidan 3

Tema: E erföljelse. Arken har strandat sidan 12 Sommarens läger sidan 3 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 15 - september 2010 Tema: E erföljelse Arken har strandat sidan 12 Sommarens läger sidan 3 Ledaren E erföljelse Följ med och se! Efterföljelse

Läs mer