Nu gör jag något nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu gör jag något nytt"

Transkript

1 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7

2 Ledare Att göra något nytt är inte så lätt Bara att göra något kan vara svårt ibland. Vi kan ha idéer och längtan, kanske till och med en ganska tydlig bild av vad det är vi vill, men ändå blir det inte alltid något gjort och inte alltid som man tänkt sig. Och kanske speciellt när det handlar om att göra något nytt Detta nya har att brottas med kultur och tradition, med kollektiva mönster och, inte minst - mina egna vanor. För att bryta ny mark, för att bryta med vanor och kulturer krävs mod. Och mod är rädsla som blivit bön. Tema för distriktets årsmöte och för denna tidning är : jag gör något nytt. Textraden är hämtad från Jesaja 43 och beskriver hur Gud skall förändra livet, ja kanske hela världen skall förändras för Israels folk. Ganska radikalt, omfattande och stort. Men även små förändringar är viktiga. Kanske är det så att alla stora förändringar består av en massa små och möjliga Och när tankar och idéer får bära frukt och ta oss på nya vägar kan livet förändras. I detta nummer av Utmaning kan du läsa om hur det nya vuxit fram i Sandviken och Falun, där församlingar går samman. Du kan ta del av Patric Forslings funderingar på vad vi ska ha en gemensam kyrka till och en intervju med Sofia Camnerin, en av de föreslagna kyrkoledarna. Du får också möjlighet att ta del av lokala glimtar från några församlingar - från Avesta i söder till Oviken norr. Vi har också lyckats samla ihop bilder på de flesta av alla medarbetare i den föreslagna Region Mitt - du hittar dem i slutet av tidningen. Får här också passa på att tacka för de lite drygt tre år jag funnits med i distriktets arbete. Något nytt står för dörren även för mig. Till hösten börjar jag en tjänst som föreståndare på Vägsjöfors Herrgård, strax norr om Torsby. Önskar er alla Guds rika välsignelse. Lars Lindgren Kontakt Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet. Adress: Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1, Gävle Tel , Bankgiro , Plusgiro: E-post: Hemsida: UTmaning! Ansvarig utgivare: Lennart Renöfält Formgivning: Anders Kastemyr Utgivningsplan: maj, september samt december 2012 Manusstopp nr 23: 15 augusti 2012 Prenumerera Prenumerera så får du tidningen direkt hem i brevlådan, fyra nummer/år för 100 kr. Betala till bg och ange UTmaning! samt namn och adress. Det går också att prenumerera via hemsidan. UTmaning! skickas till församlingar/smu-föreningar samt församlingsanställda i distriktsutskicken. Annonsera Kontakta distriktsexpeditionen för prisuppgift och övriga detaljer. 2 Personal Lennart Renöfält, distriktsföreståndare , Roger Henningsson, distriktssekreterare , Lars Lindgren, församlings- och SMU-konsulent , Jens Marklund, SMU-konsulent , Anders Kastemyr, administrativ konsulent samt vik. scoutkonsulent , Maria Andersson, tjänstledig Omslagsbilder Foto framsida: Foto baksida: Anders Kastemyr

3 Har du photoshopat Gud? Vilken Jesus är det vi följer? Är det nallebjörns-jesus eller han som dog för världen, blodig och svettig på ett kors? Dessa frågor ställde huvudtalaren Ida-Maria Brengesjö på den nionde upplagan av ungdomshelgen Våga Välja Väg som gick av staplen den mars. Temat för helgen var «Har du photoshopat Gud?» och de ca 80 deltagarna utmanades att fundera över sin gudsbild och vad den har för effekt på våra liv. Även självbild och självkänsla stod på schemat under ett seminarium med bland andra Josfine Arenius som samarrangerades med ungdomsnätverket i Tierp. Elin Kolm Tierp/Uppsala Bad och standup i Sandviken Årets upplaga av baddagen i Sandviken blev en aning mindre än förra året trots större annonsering och en vidare spridning av information, bland annat via distriktet och facebook. Den blev dock inte mindre lyckad för det. Med ca 50 badande gäster plus några som dök upp i Kanalkyrkan för underhållning och traditionsenliga baguetter så blev kvällen mycket trevlig. En nyhet för i år var tipspromenaden på vägen mellan badhuset och Kanalkyrkan. Frågorna handlade så klart om kvällens ämne, nämligen vatten. Lika så gjorde den avslutande andakten. Ståuppkomikern Mackan Andersson från Malmö gjorde succé med sin Darth Wader-version av Gud i den brinnande busken. En och annan undrande tonåring såg sig omkring för att se om man verkligen får göra så. Själv är jag av den åsikten att det inte finns någonting som är för allvarligt för att inte kunna skämta om. Jag ser redan fram emot nästa års baddag, förhoppningsvis hittar fler badgäster hit då. För ingen vill väl gå miste om denna höjdarkväll i Sandviken. Kerstin Skoglund Kanalkyrkan, Sandviken 3

4 Församlingar som tänker nytt I Falun och Sandviken pågår församlingsprocesser som till sommaren, med största sannolikhet, kommer att leda till att några församlingar tillsammans väljer att starta nytt. Gunilla Lillhager, ordförande i Falu Missionsförsamling, Lars Liljeblad, ordförande i Kanalkyrkan i Sandviken samt Ingegerd Broman, f d ordförande i Kanalkyrkan, berättar om det som sker. I Falun så har processen pågått i ca fem år. Missions- och Baptistförsamlingen har under den perioden fördjupat relation och samarbete. Förhoppningen är att det under försommaren kommer att tas beslut om samgående. Samtal fördes mellan församlingarna redan för omkring 20 år sedan. Då var inte tiden mogen för att ta steget fullt ut men processen då utmynnade ändå i att SMU och SBUF bildade en gemensam scoutkår sålde Baptistförsamlingen sin kyrka och sedan dess så möts församlingarna till gemensamma gudstjänster i missionskyrkan. På de båda församlingarnas senaste årsmöten antogs avsiktsförklaringar mot ett samgående. Gunilla Lillhager vill poängtera att ett viktigt perspektiv med processen är att nu gäller nytänkande. 4 Ingen av församlingarna ska gå upp i den andra utan den tydliga avsikten är att göra något nytt tillsammans. Baptistförsamlingen är utan pastor och missionsförsamlingens pastor kommer att sluta under sommaren. Detta innebär att parallellt med nybildandet av församlingen tillkommer också rekrytering av en ny pastor och församlingsföreståndare. Visioner och drömmar med den nya kyrkan är att som ny församling våga ta nya steg. Då församlingen nu också ska rekrytera ny pastor så är det verkligen läge att fundera lite extra på vilket fokus man ska ha och på vad som är viktigast. Det är dock viktigt att inte ansvaret bara ska ligga på en pastor, utan hela församlingen ska bära ansvaret kring församlingens inriktning och mål. En del kan tycka att verksamheten rullat på i gamla hjulspår. Nu finns verkligen chansen i att se möjligheter till att tänka nytt. En svårighet kan vara att det kan finnas olika åsikter om hur processen ska genomföras. Det finns både enklare och svårare vägar att gå men just tanken att lägga ner två gamla församlingar för att bygga en ny tillsammans tilltalar. De numerära styrkeförhållandena mellan församlingarna kan oroa. Det finns alltid risk att den större församlingen i fusionen blir alltför dominerande. Det är också en oro som kan finnas i Sandviken där den ena församlingen numerärt är avsevärt större än den andra. Men samtidigt, framhåller Lars Liljeblad, så har församlingarna i Sandviken aldrig upplevt någon konkurrens mellan varandra utan snarare sett varandra som goda komplement till församlingslivet i Sandviken. Därför så har också processen gått smidigt utan några större svårigheter. Processen i Sandviken, mellan Kanalkyrkan och Metodistkyrkan, har pågått i ca två år. Kanalkyrkans församling, ansluten till både Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet, bildades 1998 efter en ca tre år lång process, med dåvarande Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen. Ingegerd Broman, som då var ledamot i styrelsen för Missionsförsamlingen, säger att samtal hade förts i ca tio år och redan då, i de inledande samtalen, fanns Metodistkyrkan med. Men då var inte tiden mogen för att även de skulle vara en del av det som blev Kanalkyrkans församling. Men i dag är det annorlunda. Båda församlingarna har hela tiden varit positivt inställda till det som sker. Känslan är att hela församlingen växer i skeendet och att alla är med på tåget. Tiden är mogen för att ta ett nytt steg och Ingegerd Broman säger att man i detta känner en stor glädje i hur man ser att verksamheterna vävs samman. Den verksamhet som finns i den ena församlingen finns inte i den andra och vice versa. Det är positivt att köra den här processen parallellt med den process som sker nationellt med Gemensam Framtid, menar Lars Liljeblad. Hans Andréasson, pastor i Kanalkyrkan, sitter med i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid och har med anledning av det uppdraget varit en tillgång för processen lokalt. 8

5 Equmenia och Gemensam framtid Samma sak måste gälla ett samfund. Mina egna drömmar som generalsekreterare för equmenia handlar om att få vara med att skapa en kyrka i tiden. Eller kanske skall man uttrycka det så här, en kristen gemenskap som människor som lever i vårt samhälle känner sig hemma i. Just nu befinner vi oss i ett historiskt skede när Metodistkyrkan,Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan håller på att växa ihop och bli en gemensam kyrka. Detta är ett historiskt skeende som de flesta unga medlemmarna i dessa respektive kyrkor finner tämligen ointressant. Varför då? Jag har inte svaret på den frågan naturligtvis men har funderat på om det inte kan handla om upplevelsen att det inte blir nytt på riktigt. Vad skall vi egentligen ha en gemensam kyrka till? Det är en slags grundläggande fråga som vi behöver ställa oss. Att vi som kristen gemenskap finns på den ort där vi bor för vår orts människor är liksom självklart för oss, men varför skall vi finnas som en nationell gemenskap? Ibland är det bra att ställa de där till synes självklara frågorna för att en gång till få tänka till kring svaret. När det gäller mitt eget arbete i ungdomsförbundet equmenia så tänker 8 Den nationella processen känns därmed också väldigt aktuell även på det lokala planet vilket inte är självklart i många församlingar. I början av juni hålls bildarmöte i Kanalkyrkan i Sandviken och den nya församlingen träder formellt i kraft den första september. Foto: Lisa Ljunggren jag att vår uppgift är att hjälpa den lokala föreningen. Föreningarna skall känna en glädje över att vara en del av equmenia som bidrar med sådant som man inte har egna möjligheter att göra. Det kan handla om ledarutbildningar, kanske starta bibelskolor, tillverka bra ledarböcker, vara en ung kristen röst i samhället eller söka statsbidrag. När jag för mig själv skall försöka sammanfatta vad det är vi gör i equmenias gemensamma arbete så gör jag det så här: Vi skall göra det som en lokal förening inte kan göra på egen hand. I båda Falun och Sandviken upplevs det som att den nationella processen, med Gemensam Framtid, ger en skjuts i den lokala processen. Samtidigt, säger Gunilla Lillhager i Falun, finns inte behovet av att vänta in och se vad som sker i Gemensam Framtid. De vill köra sin process snabbare och ta de steg som behöver tas nu. Min grundläggande fråga in i denna process är följande, är det en gemensam kyrka vi skapar eller är det en ny? Jag tror att frågan rymmer så mycket mer än bara en lek med ord. Vi finns i en unik situation där vi kan glömma allt som varit typiskt missionskyrkligt eller baptistiskt eller typisk någonting alls och bara ställa oss frågan, vad är typiskt kristet? Vår första fråga nu kan inte vara hur vi skall få till en gemenskap där både baptister, missionare och metodister känner sig hemma. Vår första fråga nu måste vara hur vi skall få till en gemenskap där mina grannar känner sig hemma? Alla de som inte ännu vet att Jesus är svaret på sina livs frågor. Patric Forsling generalsekreterare equmenia Precis så är det också i Sandviken där Lars Liljeblad berättar att man, i det nya man nu går in i, arbetar med några spännande framtidsprojekt. Roger Henningsson 5

6 Sofia - föreslagen kyrkoledare Intervju med Sofia Camnerin, en av de föreslagna kyrkoledarna. Berätta lite vad du har bakom dig: arbete, utbildningar. Vad har tagit dig på dessa vägar? Jag har alltid varit engagerad i kyrkan. Redan som barn ville jag arbeta för kyrkan på något sätt och upplevde tidigt en kallelse till att bli pastor och började läsa teologi efter gymnasiet. Under studietiden arbetade jag ett par år som ungdomsledare i två olika församlingar. Jag ordinerades till pastor 1997 och arbetade då i Linköpings Missionsförsamling som ungdomspastor. Det var en fantastiskt lärorik tid med en nybyggd kyrka mitt i stan och med ett medvetet arbete för Linköping och inte minst för de unga. Vi startade fältverksamhet och öppen scen, bland annat. Jag arbetade med konfirmander, gudstjänster och ungdomsverksamhet. Parallellt med detta antogs jag som doktorand i systematisk teologi vid Uppsala Universitet. Så följde ett antal fascinerande år med mycket arbete och studier, varvat med barnledighet då våra två första barn föddes. Under ett år var vi i Chicago där jag fördjupade mina forskarstudier och jag arbetade även en period på Östra Götalands distrikt flyttade vi till Stockholm och jag fick arbete på Missionskyrkans nystartade Utbildningscentrum Lidingö. Sedan dess har jag arbetat som utbildningskonsulent och utvecklingsstrateg på Missionskyrkan och skrivit klart min avhandling. Vårt tredje barn föddes Vilka visioner bär du på för den nya kyrkan? Jag har alltid haft en stark tilltro till att församlingen och församlingarna tillsammans kyrkan är jätteviktig för världens skull, för människors skull och för Kristi skull. Jag har en djup längtan efter att kyrkan ska vara en generös plats där människor får en tillhörighet, gemenskap, där existentiell längtan bemöts, där evangeliet tar kropp i sammanhang 6 och handling och att dess rörelse är ut. Jag önskar att kyrkan ska kunna säga: Kom och se och jag följer med och ser! Det är min djupa drivkraft. Vad du gör just nu? Precis just nu är jag tjänstledig för fortsatt forskning och jag skriver en bok om försoning tillsammans med en kollega, Arne Fritzson, som ska komma ut i början av hösten. Annars är jag anställd som utvecklingsstrateg på Missionskyrkan och har där arbetat med fortbildning för medarbetare, utvecklingsfrågor kring bland annat gudstjänst och konfirmation. Jag har ett stort intresse för kyrkans roll i samhälle och värld. Jag är engagerad i den internationella ekumeniken, sitter i Kyrkornas Världsråds centralkommitté. Foto: Peter Hoelstad Jag brinner för de teologiska utmaningar som kyrkan står inför i ett ständigt föränderligt landskap och teologi för mig är alltid också praktisk, den behöver bli konkret i handling. Du är ju en av de tre föreslagna kyrkoledarna. Hur ser du på det delade ledarskapet, finns det styrkor och svagheter? Jag tror på ett delat ledarskap. Det bygger en mer demokratisk struktur och synliggör att vi är folkrörelsekyrka i grunden. Nu är modellen ett gemensamt ledarskap och exakt vad det innebär är ännu inte klart. Som förslagen ligger finns en tydlig rollfördelning. Styrkan är att ledarskapet samtidigt är både fördelat och gemensamt. Tanken är att de tre kyrkoledarna har ett gemensamt ansvar för helheten även om det finns en som är 8

7 8 ytterst ansvarig, nämligen kyrkoledaren. Styrkorna är många. Det handlar om att kunna dela på ansvar och uppgifter, att kunna bolla tankar, stödja o be för varandra, att ta tillvara olika kompetenser och låta fler få göra det de är bäst på. Jag tror kyrkan som helhet tjänar på det. Svagheterna kan vara om rollfördelningen blir otydlig. Hur vill du gestalta ditt ledarskap, vilken roll vill du söka? Det låter som en klyscha men jag vill ett bemyndigande ledarskap. Jag vill att medarbetare och som jag svarade tidigare församlingar, enskilda osv ska förstå hur viktiga de är. Jag tror på delaktighet och tydliga mandat. Jag önskar en större frimodighet och generositet på alla nivåer i kyrkan att vi har tilltro till varandra och ännu mer får blomma ut i det som är deras olika gåvor. Samtidigt tror jag på tydliga ledstjärnor att vi vet vart vi är på väg och att vi tydligt arbetar tillsammans. Jag önskar ett snabbare flöde mellan lokalt- regionalt nationellt och att vi ska bli mycket bättre på att kommunicera, internt och externt. Jag önskar också att vi ska förstå att vi gör det här tillsammans. Vi går tillsammans. Om jag blir vald hoppas vara ett tydligt och bra bollplank till medarbetare. Jag vill utmana till analys, värdering och konkretion. Jag hoppas få arbeta med teologisk fördjupning och utmana framåt. Jag hoppas bidra med ekumeniska erfarenheter - där man trots enorma olikheter i fromhet och konfession ändå tränas i att lyssna aktivt på varandra och arbeta tillsammans för världens skull. De mest brännande frågorna kommer jag alltid att ställa frågor kring. Vad är det Kristus kallar oss till nu vad är det mest brännande precis just här och nu? Lars Lindgren Mission i ny kyrka Internationell Mission Samarbetsländer Sv. Missionskyrkan Sv. Baptistsamfundet Metodistkyrkan i Sv. Nicaragua Costa Rica Ecuador Missionskyrkan (SMK) Baptisksamfundet (SB) Metodistkyrkan (MK) SMK+SB SMK+MK SMK+SB+MK Mellanöstern Kongo Brazzaville En söndag i mars ordnade Edsbyns missionsförsamling en regional missionsdag med temat Mission i ny kyrka. Fokus låg på vad vår nya gemensamma kyrka, Gemensam Framtid, kommer att betyda för det internationella missionsarbetet. Distriktsföreståndare Lennart Renöfält är under detta år projektanställd på halvtid av Gemensam Framtid för att arbeta med fokusområde Uppdraget. Han presenterade det omfattande samarbete med systerkyrkor i många olika länder som Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Missionskyrkan har idag. KANOTer SoKES! - KURS- och LÄGERGÅRD Estland Litauen Polen Spanien Liberia Ryssland Pakistan Indien Mocambique Kongo Kinshasa Azerbajdzjan Turkmenistan Kina Japan Thailand Burma SMK+SB=Brun; SMK+MK=lila; SMK+SB+MK=Svart - Vi behover fler kanoter till Ensro. ni har en över så kontakta Anders Kastemyr ENSRO Om Det är bara i ett land som alla tre kyrkorna har haft kontakter och ytterligare några få där ett par av samfunden arbetat. Inga omedelbara förändringar planeras eftersom samarbetet som byggts upp med systerkyrkorna är och behöver vara mycket långsiktigt. Det viktiga nu är att vi får lära känna denna rikedom av kontakter och relationer som vi som ny kyrka lever i och på nytt upptäcka hur vi som församlingar kan vara en del av missionsuppdraget. 7

8 Lokala glimtar Härnösands missionsförsamling flyttar - Det känns att något är på gång. Flera yngre rör sig i kyrkan genom Gospelkören och Sinnesrogudstjänster och några nya medlemmar har kommit till församlingen. Församlingen befinner sig verkligeni en förändringsprocess. Vi har efter en lång process och i stor enighet nyligen fattat beslut om att sälja vår kyrka och istället köpa Svenska kyrkans statsdelskyrka Ängekyrkan. Det ha varit en tidvis svår process men nu känns det som en nystart för församlingen. Det finns energi och folk är glada när man pratar om det. En flytt ger möjlighet att sortera, så att bara det som känns viktigt och angeläget följer med. Det kan gälla både saker och innehåll. Ängekyrkan ligger nära Härnösands Folkhögskola och planer finns på ökad samverkan. Redan nu leds Gospelkören från folkhögskolan och elever deltar i Sinnesrogudstjänsterna. Foto: Hasse Berglund I området där Ängekyrkan ligger finns många barn och unga och vi drömmer om att kunna erbjuda samlingar för dem. Under våren har vi mötts i församlingens ungdomsgrupp, alla vi som är under 65 år! Vi har ätit soppa tillsammans och samtalat om våra liv. Om hur vår väg till kyrkan varit och hur det är nu. Vi har inte känt varandra så bra tidigare, men gemenskapen har vuxit sig starkare. Nu kan vi tillsammans med de äldre, som redan haft en god gemenskap, gå vidare i samtal och gemenskap. Det ger en bra grund för framtiden. Ninna Zetterman diakon och föreståndare Fred, ickevåld och ledarskap ny utbildning 2012/2013 Fred och försoning är centrala i evangeliet. Men hur skapar vi fred med fredliga medel? Och vad kan vi göra för att förebygga konflikter? Fälstudier i Palestina/israel och praktik i Sverige ingår i kursen. > Start 21 augusti 2012 > Utbildningen ges i samverkan med Kristna Fredsrörelsen

9 Rekrytering på gång i Hudiksvall I Hudiksvalls Missionsförsamling jobbar vi nu med några frågor som är extra viktiga för framtiden. Pastorsrekrytering är en av dem. Vi hoppas på och ber om att vi ska få göra en riktigt lyckad rekrytering. Vi håller på att gå med i NFU, naturlig församlingsutveckling. Vi ser det som ett redskap för att göra något nytt. En glimt från Avesta Avesta ekumeniska församling håller till i Centrumkyrkan och har 89 medlemmar. Medlemsantalet har ökat något de senaste åren. Josef Ängsved, ordförande och vice församlingsföreståndare i församlingen, berättar om deras församling och vad som präglar deras liv. Gudstjänsten är självklart kärnverksamheten och under gudstjänsten arrangeras Söndax för de barn som kommer. RPG (riksförbundet pensionärsgemenskap) har en livlig verksamhet och har sina samlingar i Integrationsarbete i Sundsvall Foto: Kristian Holmgren Numera rör sig många flyktingar och asylsökande i kyrkan. Varje tisdag förmiddag har vi en välbesökt kurs i vardagssvenska, där också sång och musik är ett av redskapen. Kursen gör vi gemensamt med Svenska frälsningsarmén och Bilda. Det är roligt att se att både kvinnor och män kommer och dessutom i väldigt spridda åldrar. På onsdagskvällarna inbjuder vi, i sam- Att se vad det är och våga göra det, det är förhoppningen. Ekumeniken är en annan viktig fråga. Vi närmar oss Baptistförsamlingen, samarbetar mer och mer. Styrelserna i församlingarna har nyligen träffats. Även här tror vi på en spännande fortsättning. Kanske är vi på väg mot en ny gemensam församling. Det är väl verkligen att göra något nytt! Mats Lindberg vice församlingsföreståndare både Centrumkyrkan och Pingstkyrkan. Den goda gemenskap som finns där kommer också församlingarna till del och har skapat goda kontakter. arbete med Sundsvalls Asylkommitté, till rådgivning för asylsökande och samtidigt enkelt café. Många behöver konkreta råd i sin situation. För andra betyder det mycket bara att träffas för en pratstund över fikabordet. En lördag i månaden inbjuder vi till Frukost för alla som är en fortsättning på tidigare flyktingarbete med kurs i Lokala glimtar Varje sommar arrangerar församlingen dagkollo på sitt sommarhem Askön. De vänder sig till barn i årskurs 1-5. Dagkolloarrangemanget bedrivs som en viktig social verksamhet. Man har även tagit kontakt med den islamiska föreningen på orten för att kunna få kontakt med invandrarbarn samt även med svenska kyrkan för att bredda möjligheten i att nå fler barn. I församlingen finns även tre smågrupper som är en viktig del för att stärka gemenskapen i församlingen. Inför framtiden har församlingen funderingar på att arrangera temakvällar bl a som ett led i att skapa kontakter med flyktingar som finns på orten. Man har tidigare arrangerat internationella caféer och det kanske är något som kommer att bli aktuellt igen. svenska för föräldrar från flyktingförläggningen vars barn samtidigt deltog i scouter eller nying. Nu kommer flera av dessa barn och ungdomar tillsammans med sina föräldrar för gemenskapen i frukosten som också innehåller samtal utifrån olika aktuella teman. Ungdomarna kan välja att delta i samtal eller ägna sig åt bordtennis, innebandy eller en möjlighet som funnits vid några tillfällen; musik. Våra intentioner med integrationsarbetet är att det börjar redan i mötet med de asylsökande för att sedan kunna fortsätta om och när de fått uppehållstillstånd. Efter det att man fått uppehållstillstånd behöver man ofta ha någon att vända sig till som inte är myndighetsperson. En vän att fråga till råds. Det gäller inte minst ungdomarna. Ulrika Hagevi pastor och föreståndare 9

10 Skapardagar i Oviken Oviken ligger i Bergs kommun i Jämtland. I Oviken finns en baptistförsamling med ca 25 medlemmar och man har f n ingen anställd. Magnus Eriksson, ordförande i församlingen, berättar om församlingens liv. Den största satsningen just nu gör man på ungdomar. En lördag i månaden bjuder man in till skapardagar. Dessa skapardagar jobbar man med målning, tryckning, keramik och olika sorts pyssel. Ca 25 ungdomar, med olika nationalitet, brukar vara med och man möts mellan kl Edsbyn - mer än bandy Edsbyn är inte bara känt för sitt bandylag utan också för att det är en ort med många kyrkor och församlingar. En av dessa är Edsbyns Missionsförsamling. Gunnar Rabenius, pastor och föreståndare för församlingen, berättar om församlingens liv. Något som är på gång just nu, och som känns viktigt och angeläget, är att försöka få igång smågrupper i församlingen. Andreas Löwkvist, pastor i Gävle missionsförsamling, har funnits med som inspiratör tidigare och nu planerar man i församlingen för att delta i en seminariedag om smågrupper i Falun den 21 april. Det finns redan ett par fungerande smågrupper men till hösten så.. Skapelselager 10 Ensro 4-8 juli 2012 Ett läger för kropp, själ och ande Tema för årets läger är Spa för själen, ett tema som ska sätta prägel på lägret. Det kommer att bli ett läger med skapande hantverk och konst, bibelmeditation, andlig inspiration, studier och samtal, sång, barnsamlingar, tillfällen till stillhet och tystnad mm. Mer information och anmälningsformulär finns på vår hemsida! i samarbete med En del av tiden avsätts för fika och andakt och då brukar flera vuxna, både föräldrar och från grannskapet, möta upp för att dela gemenskapen. Allt som allt är då ca 50 personer samlade. Många i församlingen hjälps åt med att arrangera dessa skapardagar. I övrigt så firar församlingen gudstjänst varannan söndag. Gudstjänstgrupper i församlingen turas om med ansvaret för gudstjänster. är förhoppningen att fler grupper bildas. Gunnar menar att smågrupper har stor betydelse för en församlings utveckling och pekar främst på två faktorer. För det första bidrar smågrupperna till en fördjupning av församlingsgemenskapen och för det andra så skapas möjligheter till att nå nya människor. Ett annat verktyg till att få kontakt med nya människor är den kör som nyligen startats i församlingen. Den kallas Alla kan sjunga-kören och har just det syftet, att inspirera till att alla kan sjunga. Emma Uddas, som i församlingen främst jobbar med sång och musik för barn och ungdomar, har startat kören. De flesta i kören är inte medlemmar i församlingen. smu i mellansvenska presenterar Lokala glimtar Man möts också regelbundet i hemmen i s k hembönegrupper. De fördjupar också relationer med andra församlingar i närheten genom att samplanera gudstjänster och annan verksamhet, som t ex musikcaféer. I församlingen finns också en kör. Nära förestående är ett besök av musikern Stefan Jämtbäck som kommer att besöka församlingen just med fokus på körinspiration bl a genom att förmedla nya sånger till kören. I samband med hans besök arrangeras det också sånggudstjänster. Ytterligare ett verktyg till att nå nya människor är Träffpunkt Norr. Det är en öppen verksamhet som äger rum sex gånger per termin och där man får möjlighet att välja mellan olika temagrupper. Som avslutning på Träffpunkt Norr möts de som vill till gemensam andakt och servering. Ca 80 personer brukar komma och också här är de flesta inte medlemmar i församlingen. I Edsbyn är det också ett gott ekumenisk klimat vilket i påsktid visar sig i en gemensam passionsvandring som äger rum mitt i centrala Edsbyn. Tonårsläger på Ensro 26/6-1/7 läs mer under våren på msv.missionskyrkan.se och på facebook [smu i mellansvenska] frågor - mejla distriktskonsulent missa inte filmtävlingen på hemsidan

11 Barnledarutbildning dag 1 Tierp 20/10, dag 2 Gävle 10/11 En utbildning för dig som är ledare bland barn med fyra teman, delaktighet, relationer, berättelser och upplevelse. Magnus Sternegård, equmenia och Karin Hultberg, Bilda dag 1 Tierp 20/10, dag 2 Gävle 10/11 anmälan & info på msv.missionskyrkan.se Kalender Maj Gemensam framtids kyrkokonferens, Linköping Juni Scoutläger Mysteria, Ensro 26-1 juli Tonårsläger Moviestar, Ensro Juli 4-8 Skapelseläger, Ensro Augusti 5-11 Skaút, Skräddartorp 8-14 Treklöver-Gilwell, Åsengården Ungdomshelg Helljus, Lynäs September 29 Siluringen/Höstfejden, Arkhyttan Oktober 13 Innebandy-DM, Gävle 20 Barnledarutbildning Att växa i tro del 1, Tierp November 10 Barnledarutbildning Att växa i tro del 2, Gävle Scoutläger på Ensro lägergård, Rättvik Mysteria juni 2012 Studieförbundet Bilda finns till för kyrka och samhälle, med fem profilområden och med livsfrågorna i fokus. Genom att ordna folkbildning i olika former vill Bilda bidra till att åsikter möts och nya perspektiv skapas i frizoner för människor som tänker och funderar. Körkurser för vuxna i sommar Under fyra fantastiska dagar i vacker miljö får Du lära Dig häftiga sånger från världens alla hörn, träna Din röst och tillsammans med andra känna musikens olika känslor och rytmer. Kursen hålls dagtid och avslutas med en konsert på sista kvällen. Kurserna hålls på två orter: juli i Orsa 30 juli-2 augusti i Kovland, Sundsvall Pris: 1750 kr (inkl. kursmaterial och fika) Anmälan, boende och info: Uppge namn, personnummer, adress och tel. nummer Kontaktpersoner i Studieförbundet Bilda Region Öst Sören Johansson Region GävleDala Karin Björk , Gratis lovsångsabonnemang! Davids Hjärta är ett abonnemang för lovsånger. Tre gånger om året skickas ett paket med nya lovsånger ut. Lovsångerna är på svenska och innehåller ofta nyskrivna svenska lovsånger. Anmäl kyrkans lovsångsteam som studiecirkel hos Bilda och få lovsångsabonnemanget gratis. Beroende på hur ofta ni träffas får ni ett stort eller litet abonnemang. Har ni flera team finns möjligheten till flera abonnemang. Kontakta personerna nedan för mer info! Region Mittsverige Charlotte Nordin ,

12 Medarbetare i den föreslagna Region Mitt Jämtland Västernorrland Gert Lindh Svenstakyrkan Svenstavik Helén Bergman Persson Diakon & föreståndare Brunflo mfs Anki Mårtensson Diakon & föreståndare Örnsköldsviks mfs Bodil Eriksson Stöde baptistförsamling Elisabeth Ågren Pastor Sundsvalls baptistförsamling Jarmo Nykeri Diakonassistent Härnösands mfs Mats Johansson Officer/Pastor Sv.Frälsningsarmén Sundsvall/Matfors Ninna Zetterman Diakon & föreståndare Härnösands mfs Gävleborg Petri Kinnunen Brunnskyrkans församling Härnösand Robin Malm Sundsvalls baptistförsamling Stefan Silversten Musiker Sundsvalls baptistförsamling Ulrika Hagevi Sundsvall/Gårdtjärn mfs Sjukhuskyrkan Andreas Löwkvist Pastor Gävle mfs Anna Karin Holmberg Bollnäs mfs Birgitta Persson Diakon Kanalkyrkans församling Sandviken Chan Peng Tyang Pastor Ljusdals baptistförsamling Gunilla Brodin Pastor Ockelbo mfs Gunnar Rabénius Edsbyns mfs 12

13 Gävleborg forts. Hans Andreasson Kanalkyrkans församling Sandviken Ingela Wikander Hedesunda mfs Jessica Elnefred Söderala-Mo mfs Katarina Linderborg Ockelbo mfs Kerstin Renöfält Diakon Skogs mfs Sjukhuskyrkan Kerstin Skoglund Kanalkyrkans församling Sandviken Lennart Thorsell Gävle baptistförsamling Lian Do Församlingsassistent Ljusdals mfs Lina Idänge Centrumkyrkans församling Alfta Emma Uddas Musiker Edsbyns mfs Niklas Björklund Ungdomspastor Gävle mfs Nina Strang Brydevall Musiker Sandvikens metodistförsamling Per-Arne Widman Gävle mfs Per Haglund Centrumkyrkans församling Alfta Pernilla Sjöberg Hudiksvalls mfs Hudiksvalls baptistförs. Per Olov Svedberg Diakon Hudiksvalls baptistförsamling Per Abrahamsson Hille mfs Västlands mfs Regine Sakowski Eriksson Valbo mfs Fängelsekyrkan Teta Backlund Söderhamns mfs Thomas Jonsson Forsbrokyrkans församling Arbrå 13

14 Gävleborg forts. Dalarna Tuula Sahlin Sandvikens metodistförs. Gävle metodistförs. Ann-Christin Lundgren Diakon Borlänge mfs Barbro Rydhamn Försassistent/Musik Högbergskyrkan Ludvika Dagmar Norgren Borlänge mfs Eva Reitner Fridhemskyrkans förs. Mora Göran Sundquist Orsa mfs Inga-Lena Fredrixon Sjukhuskyrkan Falun Ingrid Eriksson Musiker Fridhemskyrkans förs. Mora Jenny Uhr Källartorpskyrkans förs. Dala Järna Jan-Erik Grenlund Leksands mfs Lars Söderlund Falun mfs Lars-Olov Råsmark Svärdsjö mfs Max Norberg Falun mfs Mita Näs Frikyrkan i Insjön Nisse Würth Lillmokyrkans förs. Malung Nås mfs/lima mfs Per Knutsson Rättviks mfs Peter Ulveström Högbergskyrkans förs. Ludvika Rune Andreasson Leksands mfs Sandra Grellsgård Lillmokyrkans församling Malung Stig Andersson Allékyrkans församling Smedjebacken 14

15 Dalarna forts. Norduppland Sören Johansson Avesta ekumeniska förs. Fors mfs Thomas Magnusson Pastor & förståndare Bjursås mfs Djurås mfs Tord Johansson Kristen Gemenskap Mockfjärd Anna-Karin Elebjörk Wahlström Hållnäs mfs Österlövsta mfs Britt-Marie Magnedahl Diakon Östhammas förs. krets Elin Petersen Furuhöjdskyrkan Alunda Gunilla Petersen Diakon Furuhöjdskyrkan Alunda Göran Ängsved Pastor Örbyhus mfs Joakim Lundqvist Örbyhus mfs Lasse Levén Pastor & förståndare Furuhöjdskyrkan Alunda Maria Janson Medarbetare Furuhöjdskyrkan Alunda Maria Melin Diakon Tierps mfs Martina Lundqvist Örbyhus mfs Mildred Berglund Hållnäs mfs Österlövsta mfs Patrik Jonsér Furuhöjdskyrkan Alunda Den föreslagna regionindelningen i Gemensam Framtid rymmer Region Mitt, som till sin geografi är nuvarande Mellansvenska distriktet med tillskott av Östhammars kommun i Norduppland. Ragnar Brugård Tierps mfs Månkarbo mfs Urban Elenäs Örbyhus mfs Yvonne Göransson Gimo-Vattensta mfs Östhammars mfs Det är med glädje och tacksamhet vi ser bredden och mångfalden bland alla medarbetare och vi vet vilken viktig roll var och en har - både i det lokala perspektivet som i det nationella gemensamma. Medarbetargruppen förändras kontinuerligt, men så här ser det ut idag. Skulle vi ha glömt någon, ber vi om ursäkt. Vi hoppas du kan ha glädje av denna sammanställning, spara tidningen eller riv ur sidorna. Använd när du söker kontakt med någon eller varför inte som en förbönslista. Tack till alla som bidragit med bilder! /Distriktspersonalen 15

16 BFöreningsbrev Avsändare: Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet, Waldenströmsplan 1, Gävle Andakt Nu gör jag något nytt Jag tror att Gud är nuets Gud. Ja, jag tror faktiskt att Gud är nuets Gud. Men vänta kanske du tänker, vadå Gud är nuets Gud? Gud är väl den som alltid har varit och alltid kommer att vara? Ja men jag tror ändå att Gud är nuets Gud. Med det så menar jag inte att vår historia inte är viktig för det är den. Jag menar inte heller att framtiden inte är viktig för det är den. Jag menar inte heller att Gud är just nu, utan Gud har alltid varit och kommer alltid att vara. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Heb 13:8 Men varken dåtid eller framtid kommer någonsin att bli viktigare än nutid. Gud vill möta oss här och nu, där vi är och i det vi står inför. I det som du och jag står inför som individer men också i det vi står inför tillsammans, som kyrka. Nu gör jag något nytt och Gud är här. Vi lever i en föränderlig värld där ingen dag är den andre lik. Jag tror också att förändringarna går snabbare idag än vad dem någonsin tidigare gjort. Jag kan se på mitt eget liv och konstatera att Nu gör jag något nytt skulle utgöra en perfekt slogan. Ni som har prenumererat på denna tidning är väl bekant med Gemensam Framtid och det är återigen dags att dra lite kopplingar, för det är vad som är nu i vår kyrka och där vill Gud vara med. Tre har blivit en, inte för att vi tycker lika i allt utan för att det finns en förenande kraft i Jesus Kristus som står över olikheter. Och om vi nu tror att Gud är sanning och om vi har bildat en kyrka med visionen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen så tror jag att mötet med Jesus Kristus börjar i sanning. Sanning inför oss själva, inför varandra och inför Gud. Vi får komma som dem vi är, med det vi har och precis i det så vill Gud vara med. Gud är nuets Gud och Gud vill möta dig precis där du är. Inte där du var, inte där du kommer att vara utan där du är. Så vad står i och inför? Jens Marklund 16

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

PROGRAM SUNDSVALL RPG

PROGRAM SUNDSVALL RPG PROGRAM SUNDSVALL RPG VÅREN 2015 MED RÖTTER OCH VINGAR Vi möter den närmaste tiden inte enbart en ny verksamhetsperiod vinter och vårtermin vi möter också ett helt nytt år, 2015. Ett ofta förekommande

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014 Välkommen till Missionskyrkan september - november 2014 Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM MED SKÖRDEN I SIKTE Psalm 126:5-6 De som sår under tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Nov. 2012 - Feb. 2013 Alla behöver någon att lita på Ja, så sjöng Ingemar Olsson i en sång en gång. Det kommer dagar hos oss alla när vi tycker att

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se

www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka www.equmeniakyrkan.se www.missionskyrkaneksjo.se Eksjö Missionskyrka i April-Maj 2014 www.equmeniakyrkan.se April-Maj 2014 Kassörer Björn Johansson Castmans väg 104 575 37 Eksjö 0381-61 17 45 bjorneksjo@outlook.com Österlånggatan

Läs mer

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl senast 31 oktober Kyrkoavgiften! Equmeniakyrkans vision lyder: "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012 Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2012 HELGELSE och GENSVAR Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan,

Läs mer

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar

Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Programblad för Valdshult Öreryds missionsförsamlingar Mars Juni 2011 Snö och kyla, tö, halka och is. Denna vinter har vi verkligen fått smaka på båda delarna i fullt måtto. Och än är inte vintern slut.

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 10 - juni 2009 Tema: Sommargårdar

från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 10 - juni 2009 Tema: Sommargårdar UT m från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 10 - juni 2009 Tema: Sommargårdar Ledaren Sommargården - ett redskap i missionsuppdraget?! Många av oss har starka minnen från sommargårdar.

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18

Kontakt. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 Kontakt Mars Juni 2015 Ett programblad från Löfstad kyrkan i samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. 1 Joh 4:18 lofstadkyrkan.se

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012

Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Centrumkyrkans Församling i Bjuv Programblad Mars - Juni 2012 Likt vårdagssol i morgonglöd gick Jesus fram ur natt och död till liv för utan like. Därför så länge världen står, det efter vinter kommer

Läs mer

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef

Välkomna till Trampolin! Lägerkommittén, genom Torbjörn Jacobsson, lägerchef trampolin närmar sig med stormsteg! Om nio månader är det slutet av juli, uppbyggnaden av lägret är i full gång och inryckningen för scouterna ligger bara ett par dagar bort. Förhoppningsvis väntar lägerplatsen

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Nr 2 2014 2 sept-31 dec. Nr 337. Aktuellt FRÅN NYBROKYRKANS FÖRSAMLING OCH EQUMENIA FALUN

Nr 2 2014 2 sept-31 dec. Nr 337. Aktuellt FRÅN NYBROKYRKANS FÖRSAMLING OCH EQUMENIA FALUN Nr 2 2014 2 sept-31 dec Nr 337 Aktuellt FRÅN NYBROKYRKANS FÖRSAMLING OCH EQUMENIA FALUN Nybrokyrkans församling och Equmenia i Falun Adress: Promenaden 35, 791 71 Falun Hemsida: www.nybrokyrkan.se Expeditionen

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS den 21-22 april 2015 på Samariterhemmet, Uppsala. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Inga-Lena Fredrixon, Hillevi Jönsson Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Katarina

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Mötesplats oktober 2015 - februari 2016 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?...

1. Mission över alla gränser... 3. 2. Våra utgångspunkter...4. 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7. 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 1 1. Mission över alla gränser... 3 2. Våra utgångspunkter...4 3. Vad gör vi och hur gör vi?... 7 4. Hur vet vi om vi har lyckats?... 10 5. Till sist...12 2 I vår tradition och historia har mission ofta

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Efter ungdomsgruppen... Lärjunge mitt i universitetsvärlden Vi har misslyckats och vi vet inte riktigt varför. Orden kom från en ungdomspastor

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 3 Hösten 2015 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer