Nu gör jag något nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nu gör jag något nytt"

Transkript

1 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7

2 Ledare Att göra något nytt är inte så lätt Bara att göra något kan vara svårt ibland. Vi kan ha idéer och längtan, kanske till och med en ganska tydlig bild av vad det är vi vill, men ändå blir det inte alltid något gjort och inte alltid som man tänkt sig. Och kanske speciellt när det handlar om att göra något nytt Detta nya har att brottas med kultur och tradition, med kollektiva mönster och, inte minst - mina egna vanor. För att bryta ny mark, för att bryta med vanor och kulturer krävs mod. Och mod är rädsla som blivit bön. Tema för distriktets årsmöte och för denna tidning är : jag gör något nytt. Textraden är hämtad från Jesaja 43 och beskriver hur Gud skall förändra livet, ja kanske hela världen skall förändras för Israels folk. Ganska radikalt, omfattande och stort. Men även små förändringar är viktiga. Kanske är det så att alla stora förändringar består av en massa små och möjliga Och när tankar och idéer får bära frukt och ta oss på nya vägar kan livet förändras. I detta nummer av Utmaning kan du läsa om hur det nya vuxit fram i Sandviken och Falun, där församlingar går samman. Du kan ta del av Patric Forslings funderingar på vad vi ska ha en gemensam kyrka till och en intervju med Sofia Camnerin, en av de föreslagna kyrkoledarna. Du får också möjlighet att ta del av lokala glimtar från några församlingar - från Avesta i söder till Oviken norr. Vi har också lyckats samla ihop bilder på de flesta av alla medarbetare i den föreslagna Region Mitt - du hittar dem i slutet av tidningen. Får här också passa på att tacka för de lite drygt tre år jag funnits med i distriktets arbete. Något nytt står för dörren även för mig. Till hösten börjar jag en tjänst som föreståndare på Vägsjöfors Herrgård, strax norr om Torsby. Önskar er alla Guds rika välsignelse. Lars Lindgren Kontakt Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet. Adress: Betlehemskyrkan, Waldenströmsplan 1, Gävle Tel , Bankgiro , Plusgiro: E-post: Hemsida: UTmaning! Ansvarig utgivare: Lennart Renöfält Formgivning: Anders Kastemyr Utgivningsplan: maj, september samt december 2012 Manusstopp nr 23: 15 augusti 2012 Prenumerera Prenumerera så får du tidningen direkt hem i brevlådan, fyra nummer/år för 100 kr. Betala till bg och ange UTmaning! samt namn och adress. Det går också att prenumerera via hemsidan. UTmaning! skickas till församlingar/smu-föreningar samt församlingsanställda i distriktsutskicken. Annonsera Kontakta distriktsexpeditionen för prisuppgift och övriga detaljer. 2 Personal Lennart Renöfält, distriktsföreståndare , Roger Henningsson, distriktssekreterare , Lars Lindgren, församlings- och SMU-konsulent , Jens Marklund, SMU-konsulent , Anders Kastemyr, administrativ konsulent samt vik. scoutkonsulent , Maria Andersson, tjänstledig Omslagsbilder Foto framsida: Foto baksida: Anders Kastemyr

3 Har du photoshopat Gud? Vilken Jesus är det vi följer? Är det nallebjörns-jesus eller han som dog för världen, blodig och svettig på ett kors? Dessa frågor ställde huvudtalaren Ida-Maria Brengesjö på den nionde upplagan av ungdomshelgen Våga Välja Väg som gick av staplen den mars. Temat för helgen var «Har du photoshopat Gud?» och de ca 80 deltagarna utmanades att fundera över sin gudsbild och vad den har för effekt på våra liv. Även självbild och självkänsla stod på schemat under ett seminarium med bland andra Josfine Arenius som samarrangerades med ungdomsnätverket i Tierp. Elin Kolm Tierp/Uppsala Bad och standup i Sandviken Årets upplaga av baddagen i Sandviken blev en aning mindre än förra året trots större annonsering och en vidare spridning av information, bland annat via distriktet och facebook. Den blev dock inte mindre lyckad för det. Med ca 50 badande gäster plus några som dök upp i Kanalkyrkan för underhållning och traditionsenliga baguetter så blev kvällen mycket trevlig. En nyhet för i år var tipspromenaden på vägen mellan badhuset och Kanalkyrkan. Frågorna handlade så klart om kvällens ämne, nämligen vatten. Lika så gjorde den avslutande andakten. Ståuppkomikern Mackan Andersson från Malmö gjorde succé med sin Darth Wader-version av Gud i den brinnande busken. En och annan undrande tonåring såg sig omkring för att se om man verkligen får göra så. Själv är jag av den åsikten att det inte finns någonting som är för allvarligt för att inte kunna skämta om. Jag ser redan fram emot nästa års baddag, förhoppningsvis hittar fler badgäster hit då. För ingen vill väl gå miste om denna höjdarkväll i Sandviken. Kerstin Skoglund Kanalkyrkan, Sandviken 3

4 Församlingar som tänker nytt I Falun och Sandviken pågår församlingsprocesser som till sommaren, med största sannolikhet, kommer att leda till att några församlingar tillsammans väljer att starta nytt. Gunilla Lillhager, ordförande i Falu Missionsförsamling, Lars Liljeblad, ordförande i Kanalkyrkan i Sandviken samt Ingegerd Broman, f d ordförande i Kanalkyrkan, berättar om det som sker. I Falun så har processen pågått i ca fem år. Missions- och Baptistförsamlingen har under den perioden fördjupat relation och samarbete. Förhoppningen är att det under försommaren kommer att tas beslut om samgående. Samtal fördes mellan församlingarna redan för omkring 20 år sedan. Då var inte tiden mogen för att ta steget fullt ut men processen då utmynnade ändå i att SMU och SBUF bildade en gemensam scoutkår sålde Baptistförsamlingen sin kyrka och sedan dess så möts församlingarna till gemensamma gudstjänster i missionskyrkan. På de båda församlingarnas senaste årsmöten antogs avsiktsförklaringar mot ett samgående. Gunilla Lillhager vill poängtera att ett viktigt perspektiv med processen är att nu gäller nytänkande. 4 Ingen av församlingarna ska gå upp i den andra utan den tydliga avsikten är att göra något nytt tillsammans. Baptistförsamlingen är utan pastor och missionsförsamlingens pastor kommer att sluta under sommaren. Detta innebär att parallellt med nybildandet av församlingen tillkommer också rekrytering av en ny pastor och församlingsföreståndare. Visioner och drömmar med den nya kyrkan är att som ny församling våga ta nya steg. Då församlingen nu också ska rekrytera ny pastor så är det verkligen läge att fundera lite extra på vilket fokus man ska ha och på vad som är viktigast. Det är dock viktigt att inte ansvaret bara ska ligga på en pastor, utan hela församlingen ska bära ansvaret kring församlingens inriktning och mål. En del kan tycka att verksamheten rullat på i gamla hjulspår. Nu finns verkligen chansen i att se möjligheter till att tänka nytt. En svårighet kan vara att det kan finnas olika åsikter om hur processen ska genomföras. Det finns både enklare och svårare vägar att gå men just tanken att lägga ner två gamla församlingar för att bygga en ny tillsammans tilltalar. De numerära styrkeförhållandena mellan församlingarna kan oroa. Det finns alltid risk att den större församlingen i fusionen blir alltför dominerande. Det är också en oro som kan finnas i Sandviken där den ena församlingen numerärt är avsevärt större än den andra. Men samtidigt, framhåller Lars Liljeblad, så har församlingarna i Sandviken aldrig upplevt någon konkurrens mellan varandra utan snarare sett varandra som goda komplement till församlingslivet i Sandviken. Därför så har också processen gått smidigt utan några större svårigheter. Processen i Sandviken, mellan Kanalkyrkan och Metodistkyrkan, har pågått i ca två år. Kanalkyrkans församling, ansluten till både Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet, bildades 1998 efter en ca tre år lång process, med dåvarande Missionsförsamlingen och Baptistförsamlingen. Ingegerd Broman, som då var ledamot i styrelsen för Missionsförsamlingen, säger att samtal hade förts i ca tio år och redan då, i de inledande samtalen, fanns Metodistkyrkan med. Men då var inte tiden mogen för att även de skulle vara en del av det som blev Kanalkyrkans församling. Men i dag är det annorlunda. Båda församlingarna har hela tiden varit positivt inställda till det som sker. Känslan är att hela församlingen växer i skeendet och att alla är med på tåget. Tiden är mogen för att ta ett nytt steg och Ingegerd Broman säger att man i detta känner en stor glädje i hur man ser att verksamheterna vävs samman. Den verksamhet som finns i den ena församlingen finns inte i den andra och vice versa. Det är positivt att köra den här processen parallellt med den process som sker nationellt med Gemensam Framtid, menar Lars Liljeblad. Hans Andréasson, pastor i Kanalkyrkan, sitter med i kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid och har med anledning av det uppdraget varit en tillgång för processen lokalt. 8

5 Equmenia och Gemensam framtid Samma sak måste gälla ett samfund. Mina egna drömmar som generalsekreterare för equmenia handlar om att få vara med att skapa en kyrka i tiden. Eller kanske skall man uttrycka det så här, en kristen gemenskap som människor som lever i vårt samhälle känner sig hemma i. Just nu befinner vi oss i ett historiskt skede när Metodistkyrkan,Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan håller på att växa ihop och bli en gemensam kyrka. Detta är ett historiskt skeende som de flesta unga medlemmarna i dessa respektive kyrkor finner tämligen ointressant. Varför då? Jag har inte svaret på den frågan naturligtvis men har funderat på om det inte kan handla om upplevelsen att det inte blir nytt på riktigt. Vad skall vi egentligen ha en gemensam kyrka till? Det är en slags grundläggande fråga som vi behöver ställa oss. Att vi som kristen gemenskap finns på den ort där vi bor för vår orts människor är liksom självklart för oss, men varför skall vi finnas som en nationell gemenskap? Ibland är det bra att ställa de där till synes självklara frågorna för att en gång till få tänka till kring svaret. När det gäller mitt eget arbete i ungdomsförbundet equmenia så tänker 8 Den nationella processen känns därmed också väldigt aktuell även på det lokala planet vilket inte är självklart i många församlingar. I början av juni hålls bildarmöte i Kanalkyrkan i Sandviken och den nya församlingen träder formellt i kraft den första september. Foto: Lisa Ljunggren jag att vår uppgift är att hjälpa den lokala föreningen. Föreningarna skall känna en glädje över att vara en del av equmenia som bidrar med sådant som man inte har egna möjligheter att göra. Det kan handla om ledarutbildningar, kanske starta bibelskolor, tillverka bra ledarböcker, vara en ung kristen röst i samhället eller söka statsbidrag. När jag för mig själv skall försöka sammanfatta vad det är vi gör i equmenias gemensamma arbete så gör jag det så här: Vi skall göra det som en lokal förening inte kan göra på egen hand. I båda Falun och Sandviken upplevs det som att den nationella processen, med Gemensam Framtid, ger en skjuts i den lokala processen. Samtidigt, säger Gunilla Lillhager i Falun, finns inte behovet av att vänta in och se vad som sker i Gemensam Framtid. De vill köra sin process snabbare och ta de steg som behöver tas nu. Min grundläggande fråga in i denna process är följande, är det en gemensam kyrka vi skapar eller är det en ny? Jag tror att frågan rymmer så mycket mer än bara en lek med ord. Vi finns i en unik situation där vi kan glömma allt som varit typiskt missionskyrkligt eller baptistiskt eller typisk någonting alls och bara ställa oss frågan, vad är typiskt kristet? Vår första fråga nu kan inte vara hur vi skall få till en gemenskap där både baptister, missionare och metodister känner sig hemma. Vår första fråga nu måste vara hur vi skall få till en gemenskap där mina grannar känner sig hemma? Alla de som inte ännu vet att Jesus är svaret på sina livs frågor. Patric Forsling generalsekreterare equmenia Precis så är det också i Sandviken där Lars Liljeblad berättar att man, i det nya man nu går in i, arbetar med några spännande framtidsprojekt. Roger Henningsson 5

6 Sofia - föreslagen kyrkoledare Intervju med Sofia Camnerin, en av de föreslagna kyrkoledarna. Berätta lite vad du har bakom dig: arbete, utbildningar. Vad har tagit dig på dessa vägar? Jag har alltid varit engagerad i kyrkan. Redan som barn ville jag arbeta för kyrkan på något sätt och upplevde tidigt en kallelse till att bli pastor och började läsa teologi efter gymnasiet. Under studietiden arbetade jag ett par år som ungdomsledare i två olika församlingar. Jag ordinerades till pastor 1997 och arbetade då i Linköpings Missionsförsamling som ungdomspastor. Det var en fantastiskt lärorik tid med en nybyggd kyrka mitt i stan och med ett medvetet arbete för Linköping och inte minst för de unga. Vi startade fältverksamhet och öppen scen, bland annat. Jag arbetade med konfirmander, gudstjänster och ungdomsverksamhet. Parallellt med detta antogs jag som doktorand i systematisk teologi vid Uppsala Universitet. Så följde ett antal fascinerande år med mycket arbete och studier, varvat med barnledighet då våra två första barn föddes. Under ett år var vi i Chicago där jag fördjupade mina forskarstudier och jag arbetade även en period på Östra Götalands distrikt flyttade vi till Stockholm och jag fick arbete på Missionskyrkans nystartade Utbildningscentrum Lidingö. Sedan dess har jag arbetat som utbildningskonsulent och utvecklingsstrateg på Missionskyrkan och skrivit klart min avhandling. Vårt tredje barn föddes Vilka visioner bär du på för den nya kyrkan? Jag har alltid haft en stark tilltro till att församlingen och församlingarna tillsammans kyrkan är jätteviktig för världens skull, för människors skull och för Kristi skull. Jag har en djup längtan efter att kyrkan ska vara en generös plats där människor får en tillhörighet, gemenskap, där existentiell längtan bemöts, där evangeliet tar kropp i sammanhang 6 och handling och att dess rörelse är ut. Jag önskar att kyrkan ska kunna säga: Kom och se och jag följer med och ser! Det är min djupa drivkraft. Vad du gör just nu? Precis just nu är jag tjänstledig för fortsatt forskning och jag skriver en bok om försoning tillsammans med en kollega, Arne Fritzson, som ska komma ut i början av hösten. Annars är jag anställd som utvecklingsstrateg på Missionskyrkan och har där arbetat med fortbildning för medarbetare, utvecklingsfrågor kring bland annat gudstjänst och konfirmation. Jag har ett stort intresse för kyrkans roll i samhälle och värld. Jag är engagerad i den internationella ekumeniken, sitter i Kyrkornas Världsråds centralkommitté. Foto: Peter Hoelstad Jag brinner för de teologiska utmaningar som kyrkan står inför i ett ständigt föränderligt landskap och teologi för mig är alltid också praktisk, den behöver bli konkret i handling. Du är ju en av de tre föreslagna kyrkoledarna. Hur ser du på det delade ledarskapet, finns det styrkor och svagheter? Jag tror på ett delat ledarskap. Det bygger en mer demokratisk struktur och synliggör att vi är folkrörelsekyrka i grunden. Nu är modellen ett gemensamt ledarskap och exakt vad det innebär är ännu inte klart. Som förslagen ligger finns en tydlig rollfördelning. Styrkan är att ledarskapet samtidigt är både fördelat och gemensamt. Tanken är att de tre kyrkoledarna har ett gemensamt ansvar för helheten även om det finns en som är 8

7 8 ytterst ansvarig, nämligen kyrkoledaren. Styrkorna är många. Det handlar om att kunna dela på ansvar och uppgifter, att kunna bolla tankar, stödja o be för varandra, att ta tillvara olika kompetenser och låta fler få göra det de är bäst på. Jag tror kyrkan som helhet tjänar på det. Svagheterna kan vara om rollfördelningen blir otydlig. Hur vill du gestalta ditt ledarskap, vilken roll vill du söka? Det låter som en klyscha men jag vill ett bemyndigande ledarskap. Jag vill att medarbetare och som jag svarade tidigare församlingar, enskilda osv ska förstå hur viktiga de är. Jag tror på delaktighet och tydliga mandat. Jag önskar en större frimodighet och generositet på alla nivåer i kyrkan att vi har tilltro till varandra och ännu mer får blomma ut i det som är deras olika gåvor. Samtidigt tror jag på tydliga ledstjärnor att vi vet vart vi är på väg och att vi tydligt arbetar tillsammans. Jag önskar ett snabbare flöde mellan lokalt- regionalt nationellt och att vi ska bli mycket bättre på att kommunicera, internt och externt. Jag önskar också att vi ska förstå att vi gör det här tillsammans. Vi går tillsammans. Om jag blir vald hoppas vara ett tydligt och bra bollplank till medarbetare. Jag vill utmana till analys, värdering och konkretion. Jag hoppas få arbeta med teologisk fördjupning och utmana framåt. Jag hoppas bidra med ekumeniska erfarenheter - där man trots enorma olikheter i fromhet och konfession ändå tränas i att lyssna aktivt på varandra och arbeta tillsammans för världens skull. De mest brännande frågorna kommer jag alltid att ställa frågor kring. Vad är det Kristus kallar oss till nu vad är det mest brännande precis just här och nu? Lars Lindgren Mission i ny kyrka Internationell Mission Samarbetsländer Sv. Missionskyrkan Sv. Baptistsamfundet Metodistkyrkan i Sv. Nicaragua Costa Rica Ecuador Missionskyrkan (SMK) Baptisksamfundet (SB) Metodistkyrkan (MK) SMK+SB SMK+MK SMK+SB+MK Mellanöstern Kongo Brazzaville En söndag i mars ordnade Edsbyns missionsförsamling en regional missionsdag med temat Mission i ny kyrka. Fokus låg på vad vår nya gemensamma kyrka, Gemensam Framtid, kommer att betyda för det internationella missionsarbetet. Distriktsföreståndare Lennart Renöfält är under detta år projektanställd på halvtid av Gemensam Framtid för att arbeta med fokusområde Uppdraget. Han presenterade det omfattande samarbete med systerkyrkor i många olika länder som Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Missionskyrkan har idag. KANOTer SoKES! - KURS- och LÄGERGÅRD Estland Litauen Polen Spanien Liberia Ryssland Pakistan Indien Mocambique Kongo Kinshasa Azerbajdzjan Turkmenistan Kina Japan Thailand Burma SMK+SB=Brun; SMK+MK=lila; SMK+SB+MK=Svart - Vi behover fler kanoter till Ensro. ni har en över så kontakta Anders Kastemyr ENSRO Om Det är bara i ett land som alla tre kyrkorna har haft kontakter och ytterligare några få där ett par av samfunden arbetat. Inga omedelbara förändringar planeras eftersom samarbetet som byggts upp med systerkyrkorna är och behöver vara mycket långsiktigt. Det viktiga nu är att vi får lära känna denna rikedom av kontakter och relationer som vi som ny kyrka lever i och på nytt upptäcka hur vi som församlingar kan vara en del av missionsuppdraget. 7

8 Lokala glimtar Härnösands missionsförsamling flyttar - Det känns att något är på gång. Flera yngre rör sig i kyrkan genom Gospelkören och Sinnesrogudstjänster och några nya medlemmar har kommit till församlingen. Församlingen befinner sig verkligeni en förändringsprocess. Vi har efter en lång process och i stor enighet nyligen fattat beslut om att sälja vår kyrka och istället köpa Svenska kyrkans statsdelskyrka Ängekyrkan. Det ha varit en tidvis svår process men nu känns det som en nystart för församlingen. Det finns energi och folk är glada när man pratar om det. En flytt ger möjlighet att sortera, så att bara det som känns viktigt och angeläget följer med. Det kan gälla både saker och innehåll. Ängekyrkan ligger nära Härnösands Folkhögskola och planer finns på ökad samverkan. Redan nu leds Gospelkören från folkhögskolan och elever deltar i Sinnesrogudstjänsterna. Foto: Hasse Berglund I området där Ängekyrkan ligger finns många barn och unga och vi drömmer om att kunna erbjuda samlingar för dem. Under våren har vi mötts i församlingens ungdomsgrupp, alla vi som är under 65 år! Vi har ätit soppa tillsammans och samtalat om våra liv. Om hur vår väg till kyrkan varit och hur det är nu. Vi har inte känt varandra så bra tidigare, men gemenskapen har vuxit sig starkare. Nu kan vi tillsammans med de äldre, som redan haft en god gemenskap, gå vidare i samtal och gemenskap. Det ger en bra grund för framtiden. Ninna Zetterman diakon och föreståndare Fred, ickevåld och ledarskap ny utbildning 2012/2013 Fred och försoning är centrala i evangeliet. Men hur skapar vi fred med fredliga medel? Och vad kan vi göra för att förebygga konflikter? Fälstudier i Palestina/israel och praktik i Sverige ingår i kursen. > Start 21 augusti 2012 > Utbildningen ges i samverkan med Kristna Fredsrörelsen

9 Rekrytering på gång i Hudiksvall I Hudiksvalls Missionsförsamling jobbar vi nu med några frågor som är extra viktiga för framtiden. Pastorsrekrytering är en av dem. Vi hoppas på och ber om att vi ska få göra en riktigt lyckad rekrytering. Vi håller på att gå med i NFU, naturlig församlingsutveckling. Vi ser det som ett redskap för att göra något nytt. En glimt från Avesta Avesta ekumeniska församling håller till i Centrumkyrkan och har 89 medlemmar. Medlemsantalet har ökat något de senaste åren. Josef Ängsved, ordförande och vice församlingsföreståndare i församlingen, berättar om deras församling och vad som präglar deras liv. Gudstjänsten är självklart kärnverksamheten och under gudstjänsten arrangeras Söndax för de barn som kommer. RPG (riksförbundet pensionärsgemenskap) har en livlig verksamhet och har sina samlingar i Integrationsarbete i Sundsvall Foto: Kristian Holmgren Numera rör sig många flyktingar och asylsökande i kyrkan. Varje tisdag förmiddag har vi en välbesökt kurs i vardagssvenska, där också sång och musik är ett av redskapen. Kursen gör vi gemensamt med Svenska frälsningsarmén och Bilda. Det är roligt att se att både kvinnor och män kommer och dessutom i väldigt spridda åldrar. På onsdagskvällarna inbjuder vi, i sam- Att se vad det är och våga göra det, det är förhoppningen. Ekumeniken är en annan viktig fråga. Vi närmar oss Baptistförsamlingen, samarbetar mer och mer. Styrelserna i församlingarna har nyligen träffats. Även här tror vi på en spännande fortsättning. Kanske är vi på väg mot en ny gemensam församling. Det är väl verkligen att göra något nytt! Mats Lindberg vice församlingsföreståndare både Centrumkyrkan och Pingstkyrkan. Den goda gemenskap som finns där kommer också församlingarna till del och har skapat goda kontakter. arbete med Sundsvalls Asylkommitté, till rådgivning för asylsökande och samtidigt enkelt café. Många behöver konkreta råd i sin situation. För andra betyder det mycket bara att träffas för en pratstund över fikabordet. En lördag i månaden inbjuder vi till Frukost för alla som är en fortsättning på tidigare flyktingarbete med kurs i Lokala glimtar Varje sommar arrangerar församlingen dagkollo på sitt sommarhem Askön. De vänder sig till barn i årskurs 1-5. Dagkolloarrangemanget bedrivs som en viktig social verksamhet. Man har även tagit kontakt med den islamiska föreningen på orten för att kunna få kontakt med invandrarbarn samt även med svenska kyrkan för att bredda möjligheten i att nå fler barn. I församlingen finns även tre smågrupper som är en viktig del för att stärka gemenskapen i församlingen. Inför framtiden har församlingen funderingar på att arrangera temakvällar bl a som ett led i att skapa kontakter med flyktingar som finns på orten. Man har tidigare arrangerat internationella caféer och det kanske är något som kommer att bli aktuellt igen. svenska för föräldrar från flyktingförläggningen vars barn samtidigt deltog i scouter eller nying. Nu kommer flera av dessa barn och ungdomar tillsammans med sina föräldrar för gemenskapen i frukosten som också innehåller samtal utifrån olika aktuella teman. Ungdomarna kan välja att delta i samtal eller ägna sig åt bordtennis, innebandy eller en möjlighet som funnits vid några tillfällen; musik. Våra intentioner med integrationsarbetet är att det börjar redan i mötet med de asylsökande för att sedan kunna fortsätta om och när de fått uppehållstillstånd. Efter det att man fått uppehållstillstånd behöver man ofta ha någon att vända sig till som inte är myndighetsperson. En vän att fråga till råds. Det gäller inte minst ungdomarna. Ulrika Hagevi pastor och föreståndare 9

10 Skapardagar i Oviken Oviken ligger i Bergs kommun i Jämtland. I Oviken finns en baptistförsamling med ca 25 medlemmar och man har f n ingen anställd. Magnus Eriksson, ordförande i församlingen, berättar om församlingens liv. Den största satsningen just nu gör man på ungdomar. En lördag i månaden bjuder man in till skapardagar. Dessa skapardagar jobbar man med målning, tryckning, keramik och olika sorts pyssel. Ca 25 ungdomar, med olika nationalitet, brukar vara med och man möts mellan kl Edsbyn - mer än bandy Edsbyn är inte bara känt för sitt bandylag utan också för att det är en ort med många kyrkor och församlingar. En av dessa är Edsbyns Missionsförsamling. Gunnar Rabenius, pastor och föreståndare för församlingen, berättar om församlingens liv. Något som är på gång just nu, och som känns viktigt och angeläget, är att försöka få igång smågrupper i församlingen. Andreas Löwkvist, pastor i Gävle missionsförsamling, har funnits med som inspiratör tidigare och nu planerar man i församlingen för att delta i en seminariedag om smågrupper i Falun den 21 april. Det finns redan ett par fungerande smågrupper men till hösten så.. Skapelselager 10 Ensro 4-8 juli 2012 Ett läger för kropp, själ och ande Tema för årets läger är Spa för själen, ett tema som ska sätta prägel på lägret. Det kommer att bli ett läger med skapande hantverk och konst, bibelmeditation, andlig inspiration, studier och samtal, sång, barnsamlingar, tillfällen till stillhet och tystnad mm. Mer information och anmälningsformulär finns på vår hemsida! i samarbete med En del av tiden avsätts för fika och andakt och då brukar flera vuxna, både föräldrar och från grannskapet, möta upp för att dela gemenskapen. Allt som allt är då ca 50 personer samlade. Många i församlingen hjälps åt med att arrangera dessa skapardagar. I övrigt så firar församlingen gudstjänst varannan söndag. Gudstjänstgrupper i församlingen turas om med ansvaret för gudstjänster. är förhoppningen att fler grupper bildas. Gunnar menar att smågrupper har stor betydelse för en församlings utveckling och pekar främst på två faktorer. För det första bidrar smågrupperna till en fördjupning av församlingsgemenskapen och för det andra så skapas möjligheter till att nå nya människor. Ett annat verktyg till att få kontakt med nya människor är den kör som nyligen startats i församlingen. Den kallas Alla kan sjunga-kören och har just det syftet, att inspirera till att alla kan sjunga. Emma Uddas, som i församlingen främst jobbar med sång och musik för barn och ungdomar, har startat kören. De flesta i kören är inte medlemmar i församlingen. smu i mellansvenska presenterar Lokala glimtar Man möts också regelbundet i hemmen i s k hembönegrupper. De fördjupar också relationer med andra församlingar i närheten genom att samplanera gudstjänster och annan verksamhet, som t ex musikcaféer. I församlingen finns också en kör. Nära förestående är ett besök av musikern Stefan Jämtbäck som kommer att besöka församlingen just med fokus på körinspiration bl a genom att förmedla nya sånger till kören. I samband med hans besök arrangeras det också sånggudstjänster. Ytterligare ett verktyg till att nå nya människor är Träffpunkt Norr. Det är en öppen verksamhet som äger rum sex gånger per termin och där man får möjlighet att välja mellan olika temagrupper. Som avslutning på Träffpunkt Norr möts de som vill till gemensam andakt och servering. Ca 80 personer brukar komma och också här är de flesta inte medlemmar i församlingen. I Edsbyn är det också ett gott ekumenisk klimat vilket i påsktid visar sig i en gemensam passionsvandring som äger rum mitt i centrala Edsbyn. Tonårsläger på Ensro 26/6-1/7 läs mer under våren på msv.missionskyrkan.se och på facebook [smu i mellansvenska] frågor - mejla distriktskonsulent missa inte filmtävlingen på hemsidan

11 Barnledarutbildning dag 1 Tierp 20/10, dag 2 Gävle 10/11 En utbildning för dig som är ledare bland barn med fyra teman, delaktighet, relationer, berättelser och upplevelse. Magnus Sternegård, equmenia och Karin Hultberg, Bilda dag 1 Tierp 20/10, dag 2 Gävle 10/11 anmälan & info på msv.missionskyrkan.se Kalender Maj Gemensam framtids kyrkokonferens, Linköping Juni Scoutläger Mysteria, Ensro 26-1 juli Tonårsläger Moviestar, Ensro Juli 4-8 Skapelseläger, Ensro Augusti 5-11 Skaút, Skräddartorp 8-14 Treklöver-Gilwell, Åsengården Ungdomshelg Helljus, Lynäs September 29 Siluringen/Höstfejden, Arkhyttan Oktober 13 Innebandy-DM, Gävle 20 Barnledarutbildning Att växa i tro del 1, Tierp November 10 Barnledarutbildning Att växa i tro del 2, Gävle Scoutläger på Ensro lägergård, Rättvik Mysteria juni 2012 Studieförbundet Bilda finns till för kyrka och samhälle, med fem profilområden och med livsfrågorna i fokus. Genom att ordna folkbildning i olika former vill Bilda bidra till att åsikter möts och nya perspektiv skapas i frizoner för människor som tänker och funderar. Körkurser för vuxna i sommar Under fyra fantastiska dagar i vacker miljö får Du lära Dig häftiga sånger från världens alla hörn, träna Din röst och tillsammans med andra känna musikens olika känslor och rytmer. Kursen hålls dagtid och avslutas med en konsert på sista kvällen. Kurserna hålls på två orter: juli i Orsa 30 juli-2 augusti i Kovland, Sundsvall Pris: 1750 kr (inkl. kursmaterial och fika) Anmälan, boende och info: Uppge namn, personnummer, adress och tel. nummer Kontaktpersoner i Studieförbundet Bilda Region Öst Sören Johansson Region GävleDala Karin Björk , Gratis lovsångsabonnemang! Davids Hjärta är ett abonnemang för lovsånger. Tre gånger om året skickas ett paket med nya lovsånger ut. Lovsångerna är på svenska och innehåller ofta nyskrivna svenska lovsånger. Anmäl kyrkans lovsångsteam som studiecirkel hos Bilda och få lovsångsabonnemanget gratis. Beroende på hur ofta ni träffas får ni ett stort eller litet abonnemang. Har ni flera team finns möjligheten till flera abonnemang. Kontakta personerna nedan för mer info! Region Mittsverige Charlotte Nordin ,

12 Medarbetare i den föreslagna Region Mitt Jämtland Västernorrland Gert Lindh Svenstakyrkan Svenstavik Helén Bergman Persson Diakon & föreståndare Brunflo mfs Anki Mårtensson Diakon & föreståndare Örnsköldsviks mfs Bodil Eriksson Stöde baptistförsamling Elisabeth Ågren Pastor Sundsvalls baptistförsamling Jarmo Nykeri Diakonassistent Härnösands mfs Mats Johansson Officer/Pastor Sv.Frälsningsarmén Sundsvall/Matfors Ninna Zetterman Diakon & föreståndare Härnösands mfs Gävleborg Petri Kinnunen Brunnskyrkans församling Härnösand Robin Malm Sundsvalls baptistförsamling Stefan Silversten Musiker Sundsvalls baptistförsamling Ulrika Hagevi Sundsvall/Gårdtjärn mfs Sjukhuskyrkan Andreas Löwkvist Pastor Gävle mfs Anna Karin Holmberg Bollnäs mfs Birgitta Persson Diakon Kanalkyrkans församling Sandviken Chan Peng Tyang Pastor Ljusdals baptistförsamling Gunilla Brodin Pastor Ockelbo mfs Gunnar Rabénius Edsbyns mfs 12

13 Gävleborg forts. Hans Andreasson Kanalkyrkans församling Sandviken Ingela Wikander Hedesunda mfs Jessica Elnefred Söderala-Mo mfs Katarina Linderborg Ockelbo mfs Kerstin Renöfält Diakon Skogs mfs Sjukhuskyrkan Kerstin Skoglund Kanalkyrkans församling Sandviken Lennart Thorsell Gävle baptistförsamling Lian Do Församlingsassistent Ljusdals mfs Lina Idänge Centrumkyrkans församling Alfta Emma Uddas Musiker Edsbyns mfs Niklas Björklund Ungdomspastor Gävle mfs Nina Strang Brydevall Musiker Sandvikens metodistförsamling Per-Arne Widman Gävle mfs Per Haglund Centrumkyrkans församling Alfta Pernilla Sjöberg Hudiksvalls mfs Hudiksvalls baptistförs. Per Olov Svedberg Diakon Hudiksvalls baptistförsamling Per Abrahamsson Hille mfs Västlands mfs Regine Sakowski Eriksson Valbo mfs Fängelsekyrkan Teta Backlund Söderhamns mfs Thomas Jonsson Forsbrokyrkans församling Arbrå 13

14 Gävleborg forts. Dalarna Tuula Sahlin Sandvikens metodistförs. Gävle metodistförs. Ann-Christin Lundgren Diakon Borlänge mfs Barbro Rydhamn Försassistent/Musik Högbergskyrkan Ludvika Dagmar Norgren Borlänge mfs Eva Reitner Fridhemskyrkans förs. Mora Göran Sundquist Orsa mfs Inga-Lena Fredrixon Sjukhuskyrkan Falun Ingrid Eriksson Musiker Fridhemskyrkans förs. Mora Jenny Uhr Källartorpskyrkans förs. Dala Järna Jan-Erik Grenlund Leksands mfs Lars Söderlund Falun mfs Lars-Olov Råsmark Svärdsjö mfs Max Norberg Falun mfs Mita Näs Frikyrkan i Insjön Nisse Würth Lillmokyrkans förs. Malung Nås mfs/lima mfs Per Knutsson Rättviks mfs Peter Ulveström Högbergskyrkans förs. Ludvika Rune Andreasson Leksands mfs Sandra Grellsgård Lillmokyrkans församling Malung Stig Andersson Allékyrkans församling Smedjebacken 14

15 Dalarna forts. Norduppland Sören Johansson Avesta ekumeniska förs. Fors mfs Thomas Magnusson Pastor & förståndare Bjursås mfs Djurås mfs Tord Johansson Kristen Gemenskap Mockfjärd Anna-Karin Elebjörk Wahlström Hållnäs mfs Österlövsta mfs Britt-Marie Magnedahl Diakon Östhammas förs. krets Elin Petersen Furuhöjdskyrkan Alunda Gunilla Petersen Diakon Furuhöjdskyrkan Alunda Göran Ängsved Pastor Örbyhus mfs Joakim Lundqvist Örbyhus mfs Lasse Levén Pastor & förståndare Furuhöjdskyrkan Alunda Maria Janson Medarbetare Furuhöjdskyrkan Alunda Maria Melin Diakon Tierps mfs Martina Lundqvist Örbyhus mfs Mildred Berglund Hållnäs mfs Österlövsta mfs Patrik Jonsér Furuhöjdskyrkan Alunda Den föreslagna regionindelningen i Gemensam Framtid rymmer Region Mitt, som till sin geografi är nuvarande Mellansvenska distriktet med tillskott av Östhammars kommun i Norduppland. Ragnar Brugård Tierps mfs Månkarbo mfs Urban Elenäs Örbyhus mfs Yvonne Göransson Gimo-Vattensta mfs Östhammars mfs Det är med glädje och tacksamhet vi ser bredden och mångfalden bland alla medarbetare och vi vet vilken viktig roll var och en har - både i det lokala perspektivet som i det nationella gemensamma. Medarbetargruppen förändras kontinuerligt, men så här ser det ut idag. Skulle vi ha glömt någon, ber vi om ursäkt. Vi hoppas du kan ha glädje av denna sammanställning, spara tidningen eller riv ur sidorna. Använd när du söker kontakt med någon eller varför inte som en förbönslista. Tack till alla som bidragit med bilder! /Distriktspersonalen 15

16 BFöreningsbrev Avsändare: Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet, Waldenströmsplan 1, Gävle Andakt Nu gör jag något nytt Jag tror att Gud är nuets Gud. Ja, jag tror faktiskt att Gud är nuets Gud. Men vänta kanske du tänker, vadå Gud är nuets Gud? Gud är väl den som alltid har varit och alltid kommer att vara? Ja men jag tror ändå att Gud är nuets Gud. Med det så menar jag inte att vår historia inte är viktig för det är den. Jag menar inte heller att framtiden inte är viktig för det är den. Jag menar inte heller att Gud är just nu, utan Gud har alltid varit och kommer alltid att vara. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Heb 13:8 Men varken dåtid eller framtid kommer någonsin att bli viktigare än nutid. Gud vill möta oss här och nu, där vi är och i det vi står inför. I det som du och jag står inför som individer men också i det vi står inför tillsammans, som kyrka. Nu gör jag något nytt och Gud är här. Vi lever i en föränderlig värld där ingen dag är den andre lik. Jag tror också att förändringarna går snabbare idag än vad dem någonsin tidigare gjort. Jag kan se på mitt eget liv och konstatera att Nu gör jag något nytt skulle utgöra en perfekt slogan. Ni som har prenumererat på denna tidning är väl bekant med Gemensam Framtid och det är återigen dags att dra lite kopplingar, för det är vad som är nu i vår kyrka och där vill Gud vara med. Tre har blivit en, inte för att vi tycker lika i allt utan för att det finns en förenande kraft i Jesus Kristus som står över olikheter. Och om vi nu tror att Gud är sanning och om vi har bildat en kyrka med visionen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen så tror jag att mötet med Jesus Kristus börjar i sanning. Sanning inför oss själva, inför varandra och inför Gud. Vi får komma som dem vi är, med det vi har och precis i det så vill Gud vara med. Gud är nuets Gud och Gud vill möta dig precis där du är. Inte där du var, inte där du kommer att vara utan där du är. Så vad står i och inför? Jens Marklund 16

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9

Medljus. Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna 8-9 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 7 OKTOBER 2014 Flera generationer sjunger i kören Sidan 3 Hur hel kan man bli? Sidorna 4-5 Vilka döljer sig i redaktionen? Sidorna

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 3 2014 KyrkAs FÖRBUNDSfullmäktige ROLF, ELISABETH OCH ANGELINA: OM DET GODA medarbetarskapet KARIN KARLSTRÖM OM PSYKOLOGISKA ASPEKTER PÅ LÖNEN: Då

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften!

Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Mötesplatsen En tidning från Karlstads missionsförsamling Nr 2 april - juni 2013 Café Innegården en välkomnande oas Kyrkokonferensen i Karlstad Använd Missionsgåvan och Kyrkoavgiften! Föreståndartankar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 3 2012 Årgång 75 Församlingsblad Nr 3 2012 Årgång 75 juni 2012 - sept 2012 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årets konfirmander Gemenskap och mångfald Gry har landat och trivs Kalender och notiser 1 Gemenskap och mångfald

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Folkbildning mot rasism

Folkbildning mot rasism Folkbildning mot rasism Tio exempel från studieförbundens verksamhet Wallingatan 38, 111 24 Stockholm Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59 fbf@studieforbunden.se www.studieforbunden Folkbildning mot

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING

Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Först så går vi framåt... OM FÖRENINGSUTVECKLING Ungdomsstyrelsen Riksdagens mål för ungdomspolitiken är att ungdomar i Sverige ska kunna leva ett självständigt liv, att de ska ha verkligt inflytande och

Läs mer