FOLKSAMS KLIMATINDEX 2002 Analyser av svenska börsbolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKSAMS KLIMATINDEX 2002 Analyser av svenska börsbolag"

Transkript

1 FOLKSAMS KLIMATINDEX 2002 Analyser av svenska börsbolag

2 Företags- och branschanalyser En bilaga till Folksams Klimatindex 2002 Stockholm juni Korrigerad i september 2002 Rapporten är producerad av Jenny von Bahr och Olov Wolf-Watz, Green Index, på uppdrag av Folksam. Ansvarig på Folksam är Åsa Skillius. Innehållet får citeras och mångfaldigas under förutsättning att källan anges.

3 Innehållsförteckning RÅVARUBRANSCHEN 1 ANALYSGUIDE RÅVARUFÖRETAG 2 Karlshamns 3 Munksjö 4 ProfilGruppen 5 SAPA 6 Billerud 7 CF Berg & Co 8 Höganäs 9 Norsk Hydro 10 SCA 11 SSAB 12 Stora Enso 13 Graninge 14 JABO 15 Riddarhyttan 16 ScanMining 17 Holmen 18 North Atlantic Natural Resources 19 Syngenta 20 Tricorona 21 Rottneros 22 Avesta Polarit 23 Boliden 23 Klippan 24 Taurus Petroleum 24 Akzo Nobel 25 MEDIEBRANSCHEN 26 ANALYSGUIDE MEDIAFÖRETAG 26 VLT 27 TV 4 28 Observer Group 29 Daydream 30 MTV Produktion 31 A-com 32 Metro 32 MTG 33 TJÄNSTEBRANSCHEN 34 ANALYSGUIDE TJÄNSTEFÖRETAG 34 Skistar 35 Ticket Travel Group 36 Proffice 37 Eniro 38 BTS Group 39 Academedia 40 Cherryföretagen 40 City Mail Group 41 Poolia 41 Securitas 42 Transcom 42 FINANS- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN 43 ANALYSGUIDE FASTIGHETS- OCH FINANSFÖRETAG 44 Drott 46 Castellum 47 Föreningssparbanken 48 Hufvudstaden 49 Industrivärden 50 Mandamus 51 Lundbergs 52 SHB 53 Wihlborgs fastigheter 54 Avanza 55 Capinordic 55 Geveko 56 Kinnevik 57 Ljungberggruppen 58 Realia 59 Salus Ansvar 60 Skandia 61 Svolder 62 Öresund 62 Carnegie 64 Hagströmer och Qviberg 65 Investor 65 Luxonen 66 Nordea 66 Novestra 67 Ratos 68 Tornet 69 Wallenstam 70 Affärsstrategerna 70 Bure Equity 71 Capona 71 Celtica 72 Custos 72 Fastighetspartner 73 Havsfrun 74 Hoist International 75 Latour Investment 75 Ledstiernan 76 Medicover 76 Neonet 77 NH Nordiska 77 Nordnet 78 OM Gruppen 79 Pandox 79 S-E-B 81 Skanditek 81 Säk1 82 Traction Holding 82 Vostok Nafta 83 Heba 83 Invik 84 Kungsleden 84 TMT One 85 TELEKOMBRANSCHEN 86 ANALYSGUIDE TELEKOMFÖRETAG 86 Ericsson 88 Partnertech 89 Telia 90 Europolitan 91

4 Innehållsförteckning Doro 92 Allgon 92 Nokia 93 Axis Communications 94 Thalamus Networks 94 Aspiro 95 Viking Telecom 95 Cellpoint 96 Freetel 96 Glocalnet 97 Net Insight 97 Switchcore 98 Utfors 98 Nolato 99 LGP Telecom Holding 99 Song Networks 100 Tele2 100 Telelogic 101 KONSUMENTVAROR 102 ANALYSGUIDE KONSUMENTVARUFÖRETAG 102 Lindex 104 Sardus 105 SinterCast 106 Swedish Match 107 Bilia 108 Axfood 109 Clas Ohlson 110 Electrolux 111 Fjällräven 112 HM Hennes & Mauritz AB 113 JC 114 Mekonomen 115 Nibe 116 Opcon 117 Svedbergs 118 Brio 119 New Wave Group 120 Autoliv 121 Cloetta Fazer 121 Borås Wäfveri 122 Expanda 122 Kabe 123 Nilörngruppen 123 Retail and Brands 124 Wedins 124 HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN 125 ANALYSGUIDE HÄLSOVÅRDSFÖRETAG 125 Active Biotech 127 Elekta 127 Astra Zeneca 129 Nobel Biocare 130 Meda 131 Karo Bio 132 MediTeam 133 Feelgood 134 Medivir 135 Ortivus 136 Sectra 137 Tripep 138 Q-Med 139 Artimplant 140 Biogaia 141 BioInvent International 142 Diffchamb 143 Getinge 144 Pharmacia 145 Biacore 146 Biophausia 147 Biora 148 Maxim 149 Pyrosequencing 149 Oxigene 150 Vitrolife 150 Capio 151 Gambro 151 Perbio Sciencies 152 INDUSTRIBRANSCHEN 153 ANALYSGUIDE INDUSTRIFÖRETAG 153 Duroc 156 Gunnebo 157 SKF 158 Assa Abloy 159 Esselte 160 Wilh. Sonesson 161 Trelleborg 162 Svenska Orient Linien 163 Studsvik 164 Haldex 165 ABB 166 Epsilon 167 Ångpanneföreningen 168 Seco Tools 169 Beijer Electronics 170 Elanders 171 Fagerhult 172 Scania 173 Sandvik 174 Johnson Pump 175 OEM International 176 Semcon 177 Finnveden 178 Addtech 179 Atlas Copco 180 Senea 181 SAAB 182 Sweco 183 Intellecta 184 SAS 185 Beijer Alma 186 CTT Systems 187 Skanska 188 Volvo 189 Consilium 190 Broström 191 ACSC 191 Tivox 192 Nefab 193

5 Innehållsförteckning Bong Ljungdahl 194 Scandiaconsult 195 Bergman & Beving 196 Neagruppen 197 NCC 198 Strålfors 199 Malmbergs El 199 ITAB Industries 200 PEAB 200 KMT 201 VBG 201 Xponcard 202 Elektronikgruppen 202 Beijer G&L 203 The Empire 203 Westergyllen 204 Hexagon 204 Cardo 205 B&N Nordsjöfrakt 205 Gorthon Lines 206 Gotlandsbolaget 206 HL Display 207 Cashguard 208 Sensys Traffic 209 Munters 209 Concordia 210 PERGO 210 Lagercrantz Group 211 Midway Holding 211 JM 212 IT-BRANSCHEN 213 ANALYSGUIDE IT-FÖRETAG 213 Nocom 215 Scribona 216 WM-Data 217 Dimension 218 Pronyx 219 RKS Data 220 Boss Media 221 Frontec (BlueLabs) 222 Connova Group 223 Gandalf 224 HiQ 225 MSC Konsult 226 Prevas 227 TietoEnator 228 Trio 228 C Technologies 229 Enea 230 IBS 231 Micronic Laser System 232 Novotek 233 Pricer 234 Teligent 235 Adera 236 Array 236 AudioDev 237 Enlight Interactive 237 Fingerprint Cards 238 IAR Systems 238 Icon Medialab 239 KnowIT 240 Mind 240 Mogul.com 241 MultiQ 241 Orc Software 242 Precise Biometrics 243 ProAct IT Group 244 ReadSoft 244 Softronic 245 Teleca 245 Cyber Com Consulting 246 Jeeves Information Systems 246 Digital Vision 247 Frango 247 Modul 1 Data 248 Netwise 248 Nexus 249 Protect Data 249 Resco 250 Adcore 250 Cell Network 251 Framfab 251 IFS 252 IMS Data 252 Intentia 253 Sigma 253 TurniT 254

6 Råvarubranschen Företag i råvarubranschen har i regel en mycket hög klimatindikator, det vill säga en mycket hög klimatrisk. Detta betyder att företagen är känsliga för miljöopinioner, höjningar av koldioxidavgifter, införandet av koldioxidbörser och så vidare. Dessutom betyder det att företagen har ett högt bidrag till växthuseffekten per omsatt krona. Årets resultat Som framgår av tabellen på nästföljande sida följer de flesta företagen ett mönster och placerar sig i kolumnen för Hög klimatrisk. De företag som inte redovisat några data hamnar därför automatiskt där. Avviker mest gör Taurus Petroleum som fortfarande endast befinner sig i prospekteringsstadiet och hamnar i gruppen företag med Låg klimatrisk. Generellt sett har företag i råvarubranschen högre klimatomdömen, det vill säga bland annat ett bättre klimatarbete, än i de flesta andra branscher. Orsaken är att företag med höga koldioxidutsläpp av naturliga skäl oftast vidtagit fler åtgärder och är bättre på att redovisa sina utsläpp än i branscher där detta inte är något större problem. Fortfarande finns det dock en stor spridning i fältet med omdömen från en överstruken stjärna till högsta betyg, fem stjärnor ton koldioxid, och resultatet av ett målmedvetet arbete för att minska klimatpåverkan. Detsamma gäller SAPA som har redovisat en absolut minskning på ton, också på grund av ett mycket medvetet arbete. Akzo Nobel sämst i branschen Värre är det med Akzo Nobel, Boliden och Klippan. De tillhör kategorin högriskföretag samtidigt som de har fått ett lågt klimatomdöme, dvs. att de inte har lyckats övertyga om att de tar klimatfrågorna på allvar trots mycket höga utsläpp. Vi vill särskilt uppmärksamma Akzo Nobel som varken kunnat visa upp ett tillräckligt klimatarbete eller något godkänt miljöarbete över huvudtaget. Företaget har tidigare redovisat sina omfattande koldioxidutsläpp offentligt men har nu övergått till att lämna en kortfattad miljö- och hälsoredovisning på några sidor. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande för ett företag som tidigare redovisat koldioxidutsläpp på ungefär två miljoner ton per år. Företagets förklaring, att Folksam inte äger aktier i företaget, är irrelevant eftersom Folksams Miljöindex är offentligt och vänder sig till samtliga intresserade aktörer i Sverige. Företag med fem stjärnor Högst klimatomdömen i råvarubranschen får SAPA, Munksjö, Karlshamns och Profilgruppen. Dessa företag har alla sjunkande utsläpp, ett omfattande klimatarbete och en hög svarskvalitet. Några av börsen största utsläppsminskningar har uppnåtts i dessa företag. Minskningarna har flera fall berott på offensiva miljösatsningar på att minska beroendet av fossila bränslen. Av dessa företag vill vi särskilt framhålla Munksjö. Anledningen är att deras redovisade minskning är mycket stor, 1

7 Analysguide råvaruföretag Analysguiden är ett redskap för den som ska göra bedömningar av företag, till exempel för att utöva ett aktivt ägande gentemot dem. Det viktigt att förstå skillnaden mellan klimatrisken och klimatomdömet. Klimatrisken bygger på hur stora utsläpp relativt till omsättningen företaget har och därmed hur viktigt det är att företaget har ett trovärdigt klimatarbete. Klimatomdömet indikerar hur väl företaget bedriver sitt klimatarbete. Företag i det nedre, högra hörnet av tabellen har både en Hög klimatrisk och ett Lågt klimatomdöme. På nästföljande sidor presenteras analyser och motiveringar till de olika företagens klimatomdömen. Hur indelningen i klimatrisk går till kan du läsa om i huvudrapporten. I stora drag kan man säga att företag med en klimatindikator över 10 ton koldioxid per omsatt miljon kronor, eller en hög risk för detta, sägs ha en Hög till mycket hög klimatrisk. Företag med en redovisad klimatindikator mellan tre och tio ton per omsatt miljon kronor, eller en viss risk att utsläppen överstiger tio ton per omsatt miljon kronor, placeras i kategori Medelhög klimatrisk. Övriga företag placeras i kategorin Låg klimatrisk. Råvaruföretag Låg klimatrisk Medelhög klimatrisk Högt klimatomdöme (4-5) Medelhögt klimatomdöme (2-3) Lågt klimatomdöme (1-0) Taurus Petroleum (1) SAPA (5) ProfilGruppen (5) ScanMining (3) Hög till mycket hög klimatrisk Munksjö (5) Karlshamns (5) CF Berg & CO (4) Billerud (4) Stora Enso (4) Norsk Hydro (4) SSAB (4) SCA (4) Höganäs (4) Graninge (3) JABO (3) Riddarhyttan (3) Holmen (3) Rottneros (2) Syngenta (2) Tricorona (2) NAN (2) Klippan (1) Avesta Polarit (1) Boliden (1) Akzo Nobel (-) 2

8 Karlshamns Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 19 ton CO 2 /Mkr 21 ton CO 2 /Mkr Råvaror Kemi Tillverkare av vegetabiliska oljor och fetter. relation till omsättningen, har sjunkit tre år i följd. Mellan år 2000 och sjönk klimatindikatorn med hela 7,3 procent. Utvecklingen det senaste året beror dels på att utsläppen inte ökat lika mycket som omsättningen (d v s ett tecken på effektivare produktion), men även på förbättrad datakvalitet för beräkningar av godstransporter. Företagets klimattrend är positiv. Företaget har under året genomfört en satsning på biobränslen samt på tekniska produkter tillverkade av förnyelsebar råvara. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Bränsle 66% 33 % av bränslet är förnyelsebart. Godstr 24% < 1% är tågtransporter. El 10% Inga redovisade åtgärder. Resor 1% 4 % av inköpta resor är tågresor. Drivmedel 0% Inga redovisade åtgärder. Värme 0% Inga redovisade åtgärder. Råmaterial Nästan 100 % av allt pappers- eller kartongmaterial är återvunnet. Företaget har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt Ton CO2/Mkr Karlshamns har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fem stjärnor av fem möjliga. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Som framgår av cirkeldiagrammet kommer utsläppen huvudsakligen från inköpt bränsle, inköpta godstransporter samt inköpt el. Bränsle Godstr El Resor Drivmedel Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 3

9 Munksjö Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 52 ton CO 2 /Mkr 60 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog Munksjö tillverkar papper och förpackningar i Sverige, Sydeuropa samt USA. relation till omsättningen, har sjunkit med 14 procent det senaste året. I absoluta tal uppgår minskningen till ton koldioxid. Även treårstrenden är tydligt positiv. Förändringen det senaste året beror dels på minskad produktion i Sydeuropa, men även minskad kolanvändning i Sverige. Totalt sett verkar företaget utvecklas i en hållbar riktning på klimatsidan. Företagets klimattrend är positiv Diagram 1. Företagets klimatindikator. Ton CO2/Mkr Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta fossila bränslen samt från inköpt el. Förbättringen av klimatindikatorn beror till stor del på att utsläppen från just dessa två kategorier har minskat. Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete och huvuddelen av anläggningarna är miljöcertifierade. Flera anläggningar driver eller deltar i olika miljöprojekt. Under året har företaget undvikit att köra anläggningen Lagamills kolpanna i Timfors, vilket minskat utsläppen med ton per år. Detta motsvarar 8 procent av utsläppen från de egna anläggningarna. Positivt är också att 34 procent av den el företaget köper in är Bra miljöval el, eller motsvarande. Munksjö har en bra koppling mellan stora utsläppskällor och vidtagna åtgärder. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Andel Bränsle 66% Vidtagna åtgärder Lagamills kolpanna i Timfors är ej körd under året. Minskningen uppgår till ton koldioxid. El 22% 34 % är Bra Miljöval el. Godstr 10% 8,9 % transporteras på tåg. Värme 1% 66% är förnyelsebar. Drivmedel 1% Inga åtgärder redovisade. Resor 0% 3% är tågresor. Munksjö har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Redovisningen hör till den mest transparenta på hela börsen. Sammantaget ges Munksjö svarskvalitetsomdömet väl godkänt. Munksjö har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fem stjärnor av fem möjliga. Bränsle El Godstr Värme Drivmedel Resor Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 4

10 ProfilGruppen Mkr 793 Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 3,8 ton CO 2 /Mkr 4,0 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller ProfilGruppen tillverkar och förädlar aluminiumprofiler. relation till omsättningen, har sjunkit med sju procent det senaste året. I absoluta tal uppgår minskningen till 200 ton koldioxid. Förändringen det senaste året beror till största delen på minskad olje- och gasuppvärmning i Sverige. Företagets klimattrend är positiv. 5 4,5 4 3,5 3 2, Diagram 1. Företagets klimatindikator. Ton CO2/Mkr Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från fossila bränslen, godstransporter, inköpt el samt från drivmedel. Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete och har infört EMAS eller ISO för minst en anläggning. Företaget har under år genomfört bland annat energibesparingar i form av användning av spillvärme för uppvärmning. Dessutom har företaget som tidigare nämnts gått över från olja och gas till fjärrvärme. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Bränsle 48% Fjärrvärme har ersatt olja och gas. Godstr 23% Inga redovisade åtgärder. El 14% Inga redovisade åtgärder. Drivmedel 12% Inga redovisade åtgärder. Resor 2% Något kortare och färre resor. Minskning med 26%. Värme 0% 100 % förnyelsebar energi. Råmaterial - 100% återvunnet material. ProfilGruppen har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Redovisningen hör till den mest transparenta på hela börsen. Sammantaget ges ProfilGruppen svarskvalitetsomdömet väl godkänt. ProfilGruppen har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fem stjärnor av fem möjliga. Bränsle Godstr El Drivmedel Resor Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 5

11 SAPA Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 9,3 ton CO 2 /Mkr 12,5 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metall Tillverkar förädlade aluminiumprodukter samt plastprodukter och system för fordonsindustrin. relation till omsättningen, har sjunkit med 27 procent det senaste året. I absoluta tal uppgår utsläppsminskningen till ton koldioxid. Större delen beror på sänkta utsläpp från inköpt el samt inköpta godstransporter. I sin årsredovisning skriver SAPA att man aktivt arbetat med att välja leverantörer med låga utsläpp. Företagets klimattrend det senaste året har varit positiv Diagram 1. Företagets klimatindikator. Ton CO2/Mkr Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från inköpt el, inköpta fossila bränslen samt från inköpta godstransporter. El Bränsle Godstr Drivmedel Värme Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete och huvuddelen av bolagen har certifierats enligt ISO När det gäller klimatfrågan arbetar företaget mycket aktivt. I Tibshelf i England har företaget minskat sina utsläpp så mycket att företaget fått en årlig skattelättnad. Överlag så arbetar företaget enligt en medveten strategi där stora utsläppskällor prioriteras även om de ligger utanför företagets anläggningar. Bland annat försöker SAPA identifiera miljömedvetna underleverantörer för att reducera koldioxidutsläppen. Företagets klimatindikator indikerar även att företaget har lyckats med detta. Dessutom är företagets produkt, aluminium, att föredra ur energisynpunkt eftersom aluminium är lätt att återvinna samt ger lättare och därmed energisnålare fordon o dyl. Företagets klimatarbete får väl godkänt. El 40% Identifiera miljömedvetna leverantörer. Utsläppen har minskat kraftigt. Bränsle 37% Åtgärder ute på anläggningarna, bland annat i Tibshelf. Godstr 10,7% Identifiera miljömedvetna leverantörer. Utsläppen har minskat kraftigt. Drivmedel 5,9% Inga åtgärder redovisade. Värme 5,7% Inga åtgärder redovisade. Resor 1,3% Inga åtgärder redovisade. SAPA har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt. SAPA har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företaget bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fem stjärnor av fem möjliga. Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 6

12 Billerud Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 34 ton CO 2 /Mkr 39 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog Tillverkar förpackningspapper. Avknoppning från AssiDomän. relation till omsättningen, har sjunkit med 13 procent det senaste året. I absoluta tal uppgår minskningen till ton koldioxid. Förändringen det senaste beror enligt företaget på ett målmedvetet miljöarbete och insatta åtgärder (se klimatarbete). Totalt sett verkar företaget utvecklas i en hållbar riktning på klimatsidan. Företagets klimattrend är positiv Diagram 1. Företagets klimatindikator. Ton CO2/Mkr De uppgifter företaget har lämnat avser endast inköpta fossila bränslen och inköpt el. Dessa två poster torde dock höra till de större för företaget. Diagrammet nedan visat fördelningen mellan dessa poster. Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete och huvuddelen av bolagen har certifierats enligt ISO och eller EMAS. Anläggningarna har satt upp tydliga miljömål, bl a för energiförbrukningen, oljeförbrukning, andelen tågtransporter på tåg m.m. Flera av miljömålen har också uppnåtts, som till exempel Skärblackas mål att minst 85 procent av uttransporterna skall ske med tåg. Resultatet blev 78 procent. All information avser år 2000, men fler av målen avser år. Företaget har en bra koppling mellan stora utsläppskällor och vidtagna åtgärder. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Bränsle 87% Miljömål för oljeförbrukning satt och klarat. Energieffektiviseringar har genomförts samt energiutredning gjorts (Skärblacka) El 13% Energisparmål satta. (Karlsborg). Godstr Stor 78 % av utlastningstransporterna sker med tåg (Avser Skärblacka). Företaget har besvarat två av de för företaget mest centrala utsläppskategorierna, men med tanke på att företaget själva ser godstransporterna som en viktig miljöaspekt borde dessa tas med i redovisningen. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet godkänt. Billerud har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företaget bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. Bränsle El Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 7

13 CF Berg & Co Utsläpp CO 2 : 256 Mkr ton 17 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog Producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. Företaget har 160 anställda. Företagets klimatindikator, det vill säga koldioxidutsläppen i relation till omsättningen, ligger på 17 ton/mkr. Det är första året som företaget lämnar in data. Företagets klimattrend går ej att bedöma. Företaget har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt. CF Bergs klimattrend går ej att bedöma. Företaget bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta godstransporter och drivmedel. Godstr Drivmedel El Resor Diagram 1. Fördelning av koldioxidutsläpp. Företaget använder endast biobränslen i produktionen. Det leder till lägre utsläpp totalt än annars skulle ha varit fallet. Dessutom är hela 16 procent av alla resor tågresor. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Godstr 55% Inga åtgärder redovisade. Drivmedel 43% Inga åtgärder redovisade. El 2,0% Inga åtgärder redovisade. Resor 0,6% 16 % tågresor. Bränslen 0% Eldar endast med egna biobränslen. 100 % förnyelsebart bränsle. 8

14 Höganäs Utsläpp CO 2 : Mkr ton 56 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metall Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete som på några år lyckats reducera koldioxidutsläppen per producerat ton stålpulver. År genomfördes energieffektiviseringar samtidigt som den mängd stålpulver som tillverkades genom smältning av återvunnet skrot istället för jungfrulig råvara ökade. Detta ledde till att energibehovet minskade. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Höganäs är bland de ledande i världen på metallpulver. relation till omsättningen, har sjunkit med 33 procent på två år (inget svar år 2000). I absoluta tal uppgår minskningen till cirka ton koldioxid. Även fyraårstrenden är tydligt positiv. Förändringen beror på att utsläppen per producerat ton stålpulver minskar för varje år. Totalt sett verkar företaget utvecklas i en hållbar riktning på klimatsidan. Företagets klimattrend är positiv Diagram 1. Företagets klimatindikator. Ton CO2/Mkr Andel (år 1999) Bränsle 76% Vidtagna åtgärder Effektiviseringar, satsning på metallskrot som är lättare att smälta ner än jungfrulig råvara. Godstransp 22% Inga redovisade åtgärder. Höganäs har besvarat den för bolaget största utsläppskategorin, utsläpp från inköpt bränsle. Höganäs kan stoltsera med en av börsens längsta tidsserier för just denna indikator. Det som saknas är en redovisning av utsläppen från inköpta godstransporter. Sammantaget ges Höganäs svarskvalitetsomdömet godkänt. Höganäs har visat på en positiv klimattrend mellan år 1999 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. I år redovisade Höganäs endast utsläppen från inköpt bränsle och processkol redovisades även andra kategorier (uteslutna i jämförelsen ovan). Redovisningen från 1999 visade att utsläppen i första hand kommer från just inköpt bränsle, men att en stor andel, runt %, kommer från godstransporterna. Övriga delar står för små bidrag. Bränsle Godstransp El Drivmedel Resor Värme Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp år

15 Norsk Hydro Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : Ca ton ton 77 ton CO 2 /Mkr 86 ton CO 2 /Mkr Råvaror Kemi Kemikoncern som bl a tillverkar konstgödsel, raffinerar olja samt producerar PVC-plast. relation till omsättningen, har sjunkit med i runda tal tio procent det senaste året. I absoluta tal uppgår minskningen till cirka ton koldioxid. Siffrorna är osäkra eftersom företaget inte skriver ut dem utan redovisar dem i diagramform. Det är oklart vad förändringen beror på förutom att en del beror på ökad omsättning som inte lett till ökade utsläpp. Totalt sett verkar företaget utvecklas i en hållbar riktning på klimatsidan. Företagets klimattrend är positiv. Bränsle Stor Arbetar för att minska utsläppen per producerat ton produkt. El Liten Inga direkta åtgärder redovisade. Norsk Hydro redovisar genom sin miljöredovisning vilket har sina nackdelar eftersom avläsning av diagram minskar noggrannheten i analysen. De utsläpp som redovisas ger dock en god bild av företagets totala utsläpp. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet godkänt. Norsk Hydro har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företaget bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga Ton CO2/Mkr Diagram 1. Företagets klimatindikator. Företaget redovisar olika utsläppskällor i diagramform, av det framgår att huvuddelen av energikonsumtionen kommer från naturgas, medan mindre delar kommer från bland annat elektricitet och olja. Uppgifterna är ej omräknade till koldioxid. Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete. Företaget utvecklar flera olika produkter som ska minska miljöpåverkan i konsumentledet och upplyser konsumenterna om miljövänligt konsumtionsbeteende. Flera av verksamhetsgrenarna driver eller deltar i olika miljöprojekt. Företaget följer systematiskt upp utsläppen av växthusgaser per producerat ton produkt och arbetar för att förbättra effektiviteten. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. 10

16 SCA Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 34 ton CO 2 /Mkr 41 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog Skogskoncern koncentrerad på absorberande hygienprodukter, wellpappförpackningar samt grafiska papper. relation till omsättningen, har sjunkit med 17 procent det senaste året. Detta trots att företagets eget klimatnyckeltal, koldioxidutsläpp per producerat ton produkt har ökat. Orsaken är att omsättningen har ökat mer än produktionen. I absoluta tal har utsläppen ökat med cirka ton koldioxid. Treårstrenden är tydligt nedåtgående. Totalt sett verkar företaget utvecklas i en hållbar riktning på klimatsidan. Företagets klimattrend är Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. Bränsle Transporter Företaget driver ett väl organiserat klimatarbete med tydligt uppsatta klimatmål. Flera anläggningar är certifierade enligt ISO och driver eller deltar i olika miljöprojekt. På transportsidan har SCA genomfört effektiviseringar i form av ombyggnad av de egna fartygen vilket medför lägre utsläpp till luft. Företagets åtgärder har en god koppling till de stora klimatpåverkande källorna. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt positiv. Ton CO2/Mkr Bränsle 76% Stora energieffektiviseringar. Drivmedel 24% Inga redovisade åtgärder. SCA har besvarat tre viktiga koldioxidkategorier (inköpt drivmedel och inköpta godstransporter har redovisats tillsammans). För en komplett bild saknas främst en beräkning av utsläppen från inköpt el. Övriga källor är inte så stora. Sammantaget ges SCA svarskvalitetsomdömet godkänt. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Som framgår av cirkeldiagrammet som följer kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta fossila bränslen samt från godstransporter. SCA har inte redovisat sina koldioxidutsläpp från elproduktion. Dessa har tidigare år uppgått till cirka ton per år och har räknats bort från tidigare års data i jämförelsen ovan. SCA har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. 11

17 SSAB Utsläpp CO 2 : Mkr ton 201 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller Tillverkar platta produkter inom handelsstål. Bolaget är koncentrerat på tunn- respektive grovplåt. relation till omsättningen, har sjunkit sedan 1999, se diagram nedan. Det beror dock till största delen på att SSAB använt en väsentligt lägre omräkningsfaktor för använd elektricitet. Eftersom vi inte kunnat få verifierat att denna förändring beror på en verklig förändring kan det inte uteslutas att det beror på förändrade beräkningsmetoder. Jämförs istället endast utsläpp från egna inköpta bränslen och drivmedel uppgår minskningen till ton. Det är en stor minskning och samtidigt har omsättningen ökat. Företagets klimattrend är positiv Ton CO2/Mkr Företagets största utsläppspost är produktionen där kol används som reduktionsmedel och koldioxid blir en biprodukt. För att minska dessa omfattande utsläpp vidtas åtgärder för att effektivisera produktionen kontinuerligt. Företagets transporter sker huvudsakligen med järnväg eller båt. Båttransporterna orsakar i storleksordningen ton koldioxid per år. Trots detta nämns inga koldioxidreducerande åtgärder i miljöredovisningen. Företaget har infört miljöcertifieringen ISO i dotterbolagen. Företagets klimatarbete får godkänt. Produktion 81% Effektiviseringar i produktionen. Godstr 18% Stor andel på båt och järnväg. Drivmedel 0,2% Inga åtgärder redovisade. Resor 0,1% Inga åtgärder redovisade. El 0,1% Inga åtgärder redovisade. Företaget har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt. SSAB har visat på en positiv klimattrend mellan år 1999 och. Företaget bedriver ett godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från produktionen och godstransporter. Övriga poster är försumbara. Produktionen Godstr Drivmedel Resor El Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 12

18 Stora Enso Mkr Mkr Utsläpp CO2: ton* ton* 82 ton CO 2 /Mkr 98 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog *Inkluderar ej godstransporter Skogsindustri som är koncentrerad på bestruket och obestruket journalpapper, tidningspapper, kartong och förpackningspapper. relation till omsättningen, har sjunkit med 16 procent det senaste året. I absoluta tal uppgår minskningen till ton koldioxid. Förändringen beror till stor del på en minskad användning av fossila bränslen. Detta bryter en tidigare negativ, ökande trend. Företagets klimattrend är positiv Ton CO2/Mkr Företaget driver ett väl organiserat miljöarbete och huvuddelen av bolagen har certifierats enligt ISO eller EMAS. Ett ambitiöst klimatarbete bedrivs på flera fronter. Godstransporterna ses över och effektiviseras och nyinköpta anläggningar genomgår energieffektiviseringsprogram. Företaget har en bra koppling mellan stora utsläppskällor och vidtagna åtgärder. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Bränsle 56% 60 % bioenergi. Säljer vidare fjärrvärme. Energieffektiviseringar i nyinköpta enheter. Ny torkningsteknik. El 34% Inga direkta åtgärder redovisade. Värme 8,9% Inga åtgärder redovisade. Drivmedel 1,2% Inga åtgärder redovisade. Godstr Stor Stort transportprojekt, bland annat övergång till tågtransporter samt långsamma och därmed energieffektiva båtar. Resor Försumbar Inga åtgärder redovisade. Material 94,2 % förnyelsebart/återvunnet råmaterial. Företaget har besvarat fyra viktiga utsläppskategorier, men utelämnat transporterna som företaget redovisat tidigare, samt persontransporterna som inte är så viktiga i sammanhanget. Vid jämförelser med tidigare år har därför utsläpp från godstransporter uteslutits. Dessa ligger på drygt ton koldioxid per år. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet godkänt. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta fossila bränslen samt från inköpt el. Bränsle El Värme Drivmedel Stora Enso har visat på en positiv klimattrend mellan år 2000 och. Företaget bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 13

19 Graninge Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : ton ton 22 ton CO 2 /Mkr 18 ton CO 2 /Mkr Råvaror Energi Kraft- och skogsbolag. relation till omsättningen, har ökat. Mellan år 2000 och ökade klimatindikatorn med hela 27 procent. Utvecklingen det senaste året beror på en ökad användning av fossila bränslen, som t ex eldningsolja, i de egna anläggningarna. Samtidigt har företagets omsättning sjunkit, bland annat på grund av försäljningen av Skog & Träverksamheten till Scaninge Timber. Företagets klimattrend är underkänd. 25 Företaget har under året genomfört en satsning på att konvertera anläggningar från olja till biobränsle. Totalt sett är nu 82 procent av företagets bränsleanvändning förnyelsebar. Åtgärder har satts in där de har störst effekt på klimatet och detta ger Graninge ett mycket högt omdöme. Företaget har dessutom certifierats enligt ISO och fortsätter det arbetet i nyinköpta bolag, vilket kan ha indirekta, positiva effekter på klimatpåverkan. Företagets klimatarbete får väl godkänt. Andel Bränsle 97% Vidtagna åtgärder 82 % av Graninges bränsleanvändning kommer från förnyelsebara energikällor. Drivmedel 2% Inga redovisade åtgärder. Resor 1% Inga redovisade åtgärder. Företaget har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt Ton CO2/Mkr Graninge har visat på en negativ klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet tre stjärnor av fem möjliga. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Som framgår av cirkeldiagrammet kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta fossila bränslen till egna anläggningar. Det är även denna utsläppskategori som ökat. Ökningen uppgick till 14 procent. Bränsle Drivmedel Resor Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 14

20 JABO Utsläpp CO 2 : Mkr ton. 10,86 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog Producerar sågade och förädlade trävaror. relation till omsättningen, ligger på 11 ton per omsatt krona. Företaget rapporterar för första gången i år. Företagets klimattrend går ej att bedöma. Företaget har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier med en god datakvalitet. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt. JABOs klimattrend går inte att bedöma. Företaget bedriver ett godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet tre stjärnor av fem möjliga. Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta godstransporter samt drivmedel. Godstr Drivmedel Bränsle El Resor Diagram 1. Fördelning av koldioxidutsläpp. Företaget har infört miljöledningssystem i sex av åtta enheter och bedriver ett systematiskt miljöarbete. På klimatsidan har man inte redovisat andra åtgärder än att andelen biologiska oljor har ökat. Inga åtgärder för de stora utsläppsposterna av koldioxid redovisas. Företagets klimatarbete får godkänt. Godstr 73% Inga åtgärder redovisade. Drivmedel 21% Inga åtgärder redovisade. Bränsle 2,7% Inga åtgärder redovisade. El 2,3% Inga åtgärder redovisade. Resor 1,2% Inga åtgärder redovisade. 15

21 Riddarhyttan 2000 Kostnader*: 15,5 Mkr 10,2 Mkr Utsläpp CO 2 : 362 ton 236 ton 23,3 ton CO 2 /Mkr 23,1 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller * Används då omsättningen fortfarande är mycket låg. Riddarhyttan har visat på en stabil klimattrend mellan år 2000 och. Företaget bedriver ett godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet tre stjärnor av fem möjliga. Prospekterar guld, silver koppar, zink och bly. Brytningen beräknas komma igång under år 2002 relation till omsättningen, har ökat med en procent det senaste året. Ökningen är dock inte säkerställd eftersom vissa uppgifter i jämförelsen inte är helt jämförbara mellan åren. Det mesta tyder dock på att företagets klimattrend är relativt stabil Ton CO2/Mkr Diagram 1. Företagets klimatindikator. Samtliga utsläpp härrör än så länge från persontransporter. Företaget befinner sig fortfarande i ett prospekteringsskede. Företagets verksamhet är ännu relativt blygsam. Det enda företaget redovisat i form av miljöarbete är att fem procent av resorna sker med tåg. Samtidigt har denna åtgärd en god koppling till den miljöpåverkan som finns. Företagets klimatarbete får totalt sett godkänt. Resor 100% 5 % av resorna sker med tåg. Företaget har besvarat samtliga sex obligatoriska utsläppskategorier. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet väl godkänt. 16

22 ScanMining Kostnader* ca: 6,3 Mkr Utsläpp CO 2 : 16 ton 2,5 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller *Kostnader används då omsättningen ej är tillämplig. ScanMinings klimattrend går inte att bedöma. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet tre stjärnor av fem möjliga. Prospektering av malmfyndigheter. relation till omsättningen, ligger på 2,5 ton/mkr. Detta beror på att företaget fortfarande inte bedriver någon egentlig verksamhet utan befinner sig i prospekteringsstadiet. Gruvdrift beräknas komma igång under år Företagets klimattrend går inte att bedöma. Som framgår av cirkeldiagrammet kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta resor. En liten del kommer även från inköpt värme. Resor Värme Diagram 1. Fördelning av koldioxidutsläpp. Företagets största utsläppspost är resor. Där är andelen tågresor relativt hög. Dessutom är 95 procent av den fjärrvärme som köps in förnyelsebar. Företagets klimatarbete får väl godkänt. Resor 96% 11,5 % tågresor. Värme 4% 95 % av inköpt fjärrvärme är förnyelsebar. Företaget har besvarat fyra utsläppskategorier med en hög kvalitet på data för underleverantörer och omräkningsfaktorer. Redovisning av utsläpp från godstransporter och inköpta drivmedel saknas dock. Sammantaget ges företaget svarskvalitetsomdömet godkänt. 17

23 Holmen Mkr Mkr Utsläpp CO 2 : *ton *ton 20,6 ton CO 2 /Mkr 19,5 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog *Endast vissa utsläpp, se nedan. Holmen bedriver skogsbruk med avverkning. Tillverkning av bland annat tidnings- och journalpapper samt olika typer av kartongprodukter. relation till omsättningen, har ökat med 5,4 procent mellan år 2000 och år. Då ingår endast den - visserligen stora - posten utsläpp från inköpt bränsle, men utsläppsökningen är ändå tydlig. Orsaken är ökad användning av fossila bränslen i produktionen. Det är två enheter som står för den största ökningen: Hallsta och Papelera Peninsular i Spanien. I Hallstas fall beror ökningen på driftsproblem. För Peninsular hänger ökningen samman med en introduktion av en gaskombianläggning för produktion av egen el. Medan koldioxidutsläppen ökade minskade alltså enhetens inköpta el. Då Holmen inte redovisar utsläppen från inköpt el blir nettoeffekten svårbedömbar. Företagets klimattrend blir därför svår att bedöma Ton CO2/Mkr Företaget redovisar en stor studie med syfte att minska miljöbelastningen från företagets transporter. Vidare redovisas att ett Internetbaserat system för att effektivisera transporterna tagits i bruk. En god åtgärd är även att drygt 60 procent av bränslebehovet vid Holmens anläggningar täcks av förnyelsebara bränslen. Dessutom är delen förnybar råvara i Holmens produkter över 90 procent. För papperstillverkningen är inblandningen av returpapper hög knappt 40 procent. Totalt sett får företagets klimatarbete väl godkänt. Bränsle Stor 69 % av allt bränsle företaget använder är icke fossilt. El Stor Inga redovisade åtgärder. Värme Stor Inga redovisade åtgärder. Godstr Stor Företaget har studerat hur transporterna skull kunna minska sin miljöbelastning. Ett Internetbaserat system har införts för effektivare godshantering. Råmaterial Stor 38 % av råmaterialet till produkterna kommer från returpapper. Företaget har endast besvarat en utsläppskategori vilket möjliggör jämförelser med tidigare år, men försvårar branschjämförelser. Sammantaget får företaget svarskvalitetsomdömet med tvekan godkänt. Holmen har visat på en svårbedömd klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en med tvekan godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet tre stjärnor av fem möjliga. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Av miljöredovisningen framgår att även utsläppen från inköpt el, värme och inköpta godstransporter är stora. Fördelningen är dock oklar. 18

24 North Atlantic Natural Resources 2000 Kostnader: 12,7 Mkr 37,1 Mkr Utsläpp CO 2 : 544 ton 141 ton 43 ton CO 2 /Mkr 3,8 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller * Används då intäkterna är för låga. Prospektering och utvinning av bas- och ädelmetaller. relation till omsättningen, har ökat från 3,8 till 43 ton/mkr. Detta innebär en mycket stor ökning som beror på att företaget under året har börjat anlägga en gruva i Malå kommun i Västerbotten. Ökningen består främst i att utsläppen från inköp av drivmedel ökat från 74 ton per år till 496 ton per år. Företagets klimattrend är underkänd Ton CO2/Mkr NAN redovisar att man har genomfört miljöundersökningar i Norrliden, Vargbäcken och Storliden. Investeringar har gjorts för att minska miljöpåverkan i Storliden. Företagets miljöarbete får godkänt. Drivmedel 91% Inga redovisade åtgärder. Resor 7% Inga redovisade åtgärder. Godstr 1% Inga redovisade åtgärder. El 1% Inga redovisade åtgärder. Företaget har besvarat samtliga sex svarskategorier med en hög svarskvalitet. Företaget får svarskvalitetsomdömet väl godkänt. NAN har visat på en negativ klimattrend mellan år 2000 och. Företagets bedriver ett godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en väl godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet två stjärnor av fem möjliga. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Utsläppen fördelar sig enligt diagram 2 nedan. Den största utsläppsposten är drivmedel, sedan kommer resor. Övriga poster är marginella i omfattning. Drivmedel Resor Godstr El Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 19

25 Syngenta Mkr Utsläpp CO 2 : Se nedan Se nedan. Råvaror Kemi Avser endast Syngenta Seed. Syngentas verksamhet är koncentrerad inom agrisektorn bl a i form av växtskydd och utsäde. Syngenta har endast redovisat sin klimatindikator för sin svenska verksamhet, där den ligger på 1,4 ton/mkr, godstransporter ej inräknade. Utsläppen i den internationella koncernen ser antagligen helt annorlunda ut. Branschindikatorn för kemibranschen ligger på 30 ton/mkr vilket skulle innebära utsläpp på cirka 2 miljoner ton koldioxid årligen. Det är första året företaget ingår i undersökningen. Företagets klimattrend går ej att bedöma. Som framgår av cirkeldiagrammet nedan kommer utsläppen från Syngenta Seed i Sverige huvudsakligen från inköpta drivmedel samt från inköpt el. allmän ambition. Totalt sett får företagets klimatarbete godkänt. Seeds i Sverige Vidtagna åtgärder i Sygenta Andel Drivmedel 58% Inga åtgärder redovisade. El 41% Energistudie för att effektivisera energianvändningen genomförd. Bränsle 0,6% Inga åtgärder redovisade. Resor 0,5% Inga åtgärder redovisade. Värme 0,0% Inga åtgärder redovisade. Godstr Ja, ej redovisat Inga åtgärder redovisade. Företaget har besvarat fem av sex obligatoriska utsläppskategorier, tyvärr gäller svaret endast Sverige. Företaget får svarskvalitetsomdömet med tvekan godkänt för detta svar i år eftersom det är första gången företaget deltar, men bör bli bättre till nästa år. Syngentas klimattrend går inte att bedöma. Företaget bedriver ett godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en med tvekan godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet två stjärnor av fem möjliga. Drivmedel El Bränsle Resor Värme Diagram 1. Fördelning av koldioxidutsläpp. Syngenta Seeds i Sverige driver ett miljöarbete och har tagit fram ett policy dokument som bland annat tar upp hushållning med energi och resurser. Rent konkret har företaget genomfört en Energiloopstudie, DEMAX, tillsammans med Sydkraft för att identifiera energieffektiviserings åtgärder. Då en stor del av företagets klimatpåverkan kommer just från elinköpen visar detta att företaget har en bra koppling mellan stora utsläppskällor och vidtagna åtgärder. Tyvärr gäller redovisningen endast den svenska delen. Koncernens årsredovisning anger få konkreta detaljer förutom att företaget skall minimera och optimera användandet av naturresurser, vilket är en 20

26 Tricorona Utsläpp CO 2 : 7,7 Mkr 545 ton 71 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller Äger undersökningsrättigheter till mineraliseringar. relation till omsättningen, har sjunkit med 6 procent de senaste två åren (år 2000 lämnades ingen data in). Vid jämförelsen har justeringar för olika datafång gjorts. År 1999 redovisades även utsläppen från godstransporter, dessa utgjorde då cirka 50 procent av utsläppen. Denna gång har företaget inte fått in tillräckligt med uppgifter. Redovisningen omfattar därför inte godstransporterna. Företagets klimattrend är relativt stabil. Företaget har under året gått över från leveranser i storsäck till leveranser med bulkbil. I övrigt lades verksamheten i malpåse under år. Totalt sett får företagets klimatarbete godkänt. Bränsle 91% Inga åtgärder redovisade. Drivmedel 8% Inga åtgärder redovisade. El 1% Inga åtgärder redovisade. Resor 1% 25 % tågresor. Värme Inga åtgärder redovisade. Godstr Stor Effektivare leveranser. Återanv. material 25 % av alla material är återanvända/returmaterial. Tricorona har besvarat fyra utsläppskategorier vilket möjliggör jämförelser med tidigare år även om godstransporterna inte är redovisas. Utsläppen från inköpt värme redovisas inte heller, men dessa står sannolikt för en mindre del av utsläppen. Sammantaget får företaget svarskvalitetsomdömet godkänt Ton CO2/Mkr Tricorona har visat på en relativt stabil klimattrend mellan år 1999 och. Företagets bedriver ett godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en godkänd svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet två stjärnor av fem möjliga. Diagram 1. Företagets klimatindikator. Som framgår av cirkeldiagrammet kommer utsläppen huvudsakligen från inköpta fossila bränslen samt från inköp av drivmedel. Fördelningen för två år sedan var likartad (förutom att godstransporterna stod för cirka 50 procent av utsläppen). Bränsle Drivmedel El Resor Diagram 2. Fördelning av koldioxidutsläpp. 21

27 Rottneros 2780 Redovisas ej Branschindikator: 40 ton CO 2 /Mkr Råvaror Skog Rottneros klimattrend går inte att bedöma. Företagets klimatarbete är väl godkänt och kvaliteten på företagets koldioxidredovisning är underkänd. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet två stjärnor av fem möjliga. Rottnerosgruppen producerar över 50 procent av världens slipmassa samt tillverkar CTMP och kemiska massor. Företaget har ej redovisat sina koldioxidutsläpp. Om företaget skulle ha en lika hög klimatindikator som skogsbranschen i övrigt skulle utsläppen ligga på cirka ton per år. Utsläppen från skogsbranschen i övrigt kommer huvudsakligen från egna inköp av fossila bränslen samt från inköpt el. Eftersom företaget tillhör en bransch med relativt höga utsläpp är det anmärkningsvärt att företaget inte redovisar dessa offentligt. en går ej att bedöma. Företaget har redovisat omfattande åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen. Framförallt genom att satsa på övergång till biobränslen men även genom en hög andel transporter på järnväg. Företagets klimatarbete får väl godkänt. Fossila bränslen Andel Stor Vidtagna åtgärder 82 % av energin är förnyelsebar bioenergi. Investeringar sker för att öka andelen samt att öka energiåtervinningen. Elinköp Stor Inga redovisade åtgärder. Transporter Stor 25 % av godstransporterna sker på järnväg. Företaget har redovisat någon utsläppskategori och ges därför svarskvalitetsomdömet underkänt. 22

28 Avesta Polarit Mkr Mkr* Redovisas ej 30 ton/mkr* Branschindikator: 63 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller * Endast fd Avesta Sheffield Företaget tillverkar rostfritt stål. Företaget har ej redovisat sina koldioxidutsläpp. Om företaget skulle ha en lika hög klimatindikator som Avesta Sheffield hade år 2000, innan sammanslagningen, skulle utsläppen ligga på ton per år. Utsläppen kom då huvudsakligen från inköp av bränsle till anläggningar och från inköpt el. Eftersom företaget tillhör en bransch med höga utsläpp är det anmärkningsvärt att företaget inte redovisar sina koldioxidutsläpp offentligt. en går ej att bedöma. Företaget har inte redovisat några klimatåtgärder vare sig till Folksams Miljöindex, i årsredovisningen eller på hemsidan. Detta gäller även de stora koldioxidkällorna. Däremot redovisas en rad andra miljöåtgärder samt ett pågående Miljöcertifieringsprogram som indirekt kan leda till minskade klimatutsläpp. Företagets klimatarbete får därför godkänt. Andel Stor Stor Vidtagna åtgärder Inga redovisade åtgärder. Inga redovisade åtgärder. Företaget har inte redovisat någon utsläppskategori och ges därför svarskvalitetsomdömet underkänt. Avesta Polarits klimattrend går inte att bedöma. Företagets klimatarbete är godkänt och kvaliteten på företagets koldioxidredovisning är underkänd. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet en stjärna av fem möjliga. Boliden Mkr Mkr Redovisas ej 53 ton/mkr Branschindikator: 63 ton CO 2 /Mkr Råvaror Gruv och metaller Internationellt bolag med gruv- och smältverksamhet. Företaget har ej redovisat sina koldioxidutsläpp. Om företaget skulle ha en lika hög klimatindikator som förra året skulle utsläppen uppgå till cirka ton per år. Utsläppen år 2000 kom huvudsakligen från inköp av bränsle samt inköp av drivmedel. Eftersom företaget tillhör en bransch med relativt höga utsläpp är det anmärkningsvärt att företaget inte redovisar sina koldioxidutsläpp offentligt en går ej att bedöma. Boliden bedriver ett aktivt miljöarbete som är integrerat i organisationen. Företaget har däremot inte redovisat några konkreta klimatåtgärder vare sig till Folksams Miljöindex eller i årsredovisningens miljöavsnitt. Detta gäller även för företagets största utsläppskategorier. Företagets klimatarbete får totalt sett godkänt. Fossila bränslen Godstranspor ter Fossila bränslen Inköpta drivmedel Andel Stor Stor Vidtagna åtgärder Inga redovisade åtgärder. Inga redovisade åtgärder. Företaget har inte redovisat någon utsläppskategori och ges därför svarskvalitetsomdömet underkänt. Bolidens klimattrend går inte att bedöma. Företagets klimatarbete är godkänt och kvaliteten på företagets koldioxidredovisning är underkänd. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet en stjärna av fem möjliga. 23

Årets hållbarhetsbolag 2005

Årets hållbarhetsbolag 2005 Folksam Årets hållbarhetsbolag 2005 Sammanställningen av Årets hållbarhetsbolag 2005 är Folksams översikt över hur väl de börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsens A- och O-lista lyckats avseende sjuktal,

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2006

Folksams Jämställdhetsindex 2006 Folksams Jämställdhetsindex 2006 Varför är mer än åtta av tio styrelseledamöter män? I den nya rapporten Folksams Jämställdhetsindex 2006 granskar och jämför vi för tredje året i rad jämställdheten i samtliga

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank.

Deklarationskurser. Aktier m m. 2001 års taxering. A-listan. För uppgift om utdelning på utländsk aktie hänvisas till depåbank. Deklarationskurser 2001 Aktier m m 2001 års taxering Information om kurser på räntebärande värdepapper kan erhållas hos banker och värdepappersbolag RIKSSKATTEVERKET Utgiven i samarbete med Svenska Fondhandlareföreningen,

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2004

Folksams Jämställdhetsindex 2004 Folksams Jämställdhetsindex 2004 2004-06-15 1 Förord Den kvinnliga representationen i svenska börsföretag är i genomsnitt bara 13,5 procent i styrelserna och 9,5 procent i ledningsgrupperna. Av totalt

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013

INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 INLÖSEN OCH ÅTERKÖP 1996-2013 2013 Betsson 94,7% 5,3% 9,46 kr 2013-05-17 1:2 Björn Borg 92% 8% 3 kr 2013-04-25 1:2 Cherry 67% 33% 11,20 kr 2013-05-16 1:2 Enea 93,1% 6,9% 3 kr 2013-06-28 1:2 HiQ International

Läs mer

Folksams Klimatindex 2002

Folksams Klimatindex 2002 Folksams Klimatindex 2002 Innehåll KLIMATINDEX 2002...2 Utsläppen minskar...2 Åtgärder som visar vägen...2 Svarskvaliteten förbättras...2 Ett splittrat näringsliv...2 BAKGRUND OCH METOD...3 METOD...3 ANALYSMODELL...4

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering

Kanton. Bästa delårsrapport 2009. Poängordning. Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Kanton Bästa delårsrapport 2009 Poängordning Totalt alla bolag Antal poäng Placering Totalt alla bolag Antal poäng Placering Hemtex 17 1 Intellecta 17 1 Wallenstam 17 1 Mekonomen 16,5 4 Proact 16 5 Venue

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11

Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor. Börsföretagen 2005-10-11 Folksams Hälsoindex 2005 Privat sektor Börsföretagen 2005-10-11 Förord De höga sjuktalen och antalet långtidssjukskrivna är Sveriges mest akuta folkhälsoproblem. Genom Folksams Hälsoindex vill vi bidra

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9

EUBkommissionens)direktivutkast: Exkluderar)småföretag,)antal 68 67 1 Gäller)därmed)följande)antal)företag 193 184 9 Sammanfattning)av)kvinnoandelarna,)procent 15#06#11 15#01#02 Förändring Populationen:)totalt)antal)företag 261 251 10 Inkl)de)VD)som)i)dag)sitter)i)styrelserna Proc Proc Proc.enheter Stämmovalda 29,0 25,6

Läs mer

Samtliga listor (i bokstavsordning)

Samtliga listor (i bokstavsordning) Bästa finansiella information på webbplats 2009 Samtliga listor (i bokstavsordning) Företag Poäng Webb Placering Aarhus Karlshamn 13,5 92 Academedia 11 131 Acando 7 200 Acap Invest 9,5 159 A-com 6,5 212

Läs mer

Folksams Hälsoindex 2006

Folksams Hälsoindex 2006 Folksams Hälsoindex 2006 Privat sektor Börsföretagen Förord För andra året i rad presenterar Folksam Hälsoindex för privat sektor, en kartläggning och betygsättning av sjukfrånvaron i totalt 227 börsbolag.

Läs mer

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, 1 försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt

Årets börsbolag 2007, alfabetiskt Kanton Årets börsbolag 2007, alfabetiskt 3L System 0 11 33,5 44,5 AarhusKarlshamn AB 11 16 26,5 53,5 AcadeMedia AB 12 17 27,5 56,5 Acando AB 2 16 31 49 ACAP Invest AB 7 15 31 53 A-Com AB 11 15 28,5 54,5

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webb 2015

Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Resultatlista Bästa IR-webb 2015 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 46 1 Byggmax Group AB 35 2 Wallenstam, AB 32 2 Fabege AB 31 4 Clas Ohlson AB 30 5 Kungsleden AB 30 5

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2007

Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Folksams Jämställdhetsindex 2007 Carina Lundberg Chef, extern bolagsstyrning Förord Kvinnor i näringslivet har varit en het fråga i den svenska debatten i många år nu.

Läs mer

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea

Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp ,1703 SEK Axfood AB SEK Nordea Aktie EX-Datum Utbetalningsdag Utdelning Valuta Lucara Diamond Corp 2017-03-16 2017-03-30 0,1703 SEK Axfood AB 2017-03-16 2017-03-22 6 SEK Nordea Bank AB 2017-03-17 2017-03-27 6,14 SEK Avanza Bank Holding

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2005:2 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2003:2 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016

Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 Skandia Fonders bolagsstämmoarbete 2016 En del av påverkansarbetet är att rösta på bolagsstämmor. När vi utövar vår rösträtt sätter vi fondandelsägarnas bästa intresse först. Vi skickar även brev till

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering 1 koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2005:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2013 (Lex Asea) 2013 Accelerator Nordic 86% SPAGO Imaging 14% 27/3 1:52 Accelerator Nordic 39% SyntheticMR 61% 17/10 1:63 Commodity Quest 100% Delta Mineral 0% 19/12 1:1 Interfox

Läs mer

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag

Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag SIS Ägarservice AB 2015 Sammanfattning av kvinnoandelarna Procent Populationen: samtliga 251 företag 2015-01- 02 Inkl de VD som i dag sitter i styrelserna Stämmovalda 25,6 Valda av anställda 29,6 Alla

Läs mer

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering

försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, 1 försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämmningar, energieffektivisering Folksam kapitalförvaltning Rapport 2004:2 Folksams Klimatindex

Läs mer

Riskpremien för den svenska aktiemarknaden

Riskpremien för den svenska aktiemarknaden Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats Våren 2005 Riskpremien för den svenska aktiemarknaden En studie av en framåtblickande riskpremie i CAPM Författare Björn Ahlgren Mikael

Läs mer

Aktieinformation 2006

Aktieinformation 2006 Aktieinformation 2006 Här har vi samlat information om uppköp, emissioner samt förändringar i bolag noterade på Stockholmsbörsen ( A- och O-listan samt Nordiska listan ) under 2006. Dessutom finns det

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2012 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 26/3 värde Anders

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs 5/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut!

kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! monica renstig kvinnliga chefer i näringslivet så här ser det ut! sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507

Läs mer

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE!

57% VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! 57% ÖKADE FÖRRA ÅRETS TÄVLINGSPORTFÖLJER I SNITT. BÖRS-SM ÄR ETT ROLIGT SÄTT ATT FÖRBÄTTRA AVKASTNINGEN PÅ MITT SPARANDE! VILL DU OCKSÅ BLI EN VINNARE? För 24:e året arrangeras Börs-SM aktietävlingen där

Läs mer

Finansmarknadens syn på småbolag

Finansmarknadens syn på småbolag 1 PM, 2004-08-02 Johan Fall Svenskt Näringsliv 070-568 80 96 Finansmarknadens syn på småbolag Undersökning bland aktörer på finansmarknaderna i Sverige och London rörande kapitalförsörjning och förmögenhetsskatt

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2013 Startdatum: 2013-03-15 kl 17:30 Avslutsdag: 2013-11-29 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt aktier kronor kurs 15/3 kurs19/4 värde Anders Thörnberg

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008

Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2008 S9303 08-11 Förord Ansvarsfullt företagande går ut på att ett bolag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet.

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1

Exkluderar småföretag, antal 69 68 67 1 1 Sammanfattning av kvinnoandelarna 2015-12-31, procent Utskriftsdag 2016-02-03 2015-12-31 2015-06-11 2015-01-02 Förändring Andel kvinnor av nya styrelseplatser via stämmor 34,6 49,5 Juni-dec 2015 Populationen:

Läs mer

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation

Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation PRESSMEDDELANDE Svenska företag allt bättre i sin digitala kommunikation Årets svenska upplaga av Webranking by Comprend visar att de 100 största företagen har förbättrat sin kommunikation med kapitalmarknad

Läs mer

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen

Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen www.wombri.se Women's Business Research Institute www.wombri.se Forskning och studier kring kvinnors arbetsliv, karriärutveckling, hälsa och egna företagande. Förlag som sprider kunskapen Women s Business

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 25 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 21 L A R G E C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden ABB Alfa Laval Alliance Oil Assa

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

AKTIEUPPDELNINGAR (Lex Asea)

AKTIEUPPDELNINGAR (Lex Asea) AKTIEUPPDELNINGAR 1991 2016 (Lex Asea) 2016 Addtech 84 % Addlife 16% 10/3 1:4 BioGaia 99,1% Infant Bacterial 0,9% 22/3 1:10 Therapeutics CombiGene 84% Panion Animal Health 16% 29/9 1:1 DistIT 70% Alcadon

Läs mer

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3%

Utveckling till Placering Namn 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% 3 Anja Greiff 2 94,6% 4 Annelii Persson 3 84,3% Placering Namn Utveckling till 30 december 1 Magnus Österlin 1 137,1% Autoliv 10,5% Probi 334,5% Haldex 66,4% 2 Liselotte Carlsson 3 101,9% Hexatronic Group 88,8% Lammhults Design Group 24,2% 3 Anja Greiff

Läs mer

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 22 M I D C A P VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden AarhusKarlshamn Active Biotech Addtech

Läs mer

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden

K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden VM-UPDATE 2 3 Världsmarknaden UPDATE Ett veckobrev från Börs VECKA 26 W O R L D M A R K E T S VM-Update: Large Cap Mid Cap Small Cap Råvaror Valutor USA-aktier Världsmarknaden LARGE CAP: ABB Alfa Laval

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Nya belöningsprogram 2005

Nya belöningsprogram 2005 Nya belöningsprogram 2005 En kartläggning av hur bolagen på börsens A- och O-lista uppfyller Folksams checklista för belöningsprogram. 2005-08-01 Bakgrund Som institutionell placerare på aktiemarknaden

Läs mer

Folksams klimatindex 2003. Hur miljövänliga är företagen

Folksams klimatindex 2003. Hur miljövänliga är företagen Folksams klimatindex 2003 Hur miljövänliga är företagen DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR 8 SKOG... 11 Skog...12 Resultattabell skog...13 Billerud...15 CF Berg & Co...16 Holmen...17 Klippan...18 Rottneros...19

Läs mer

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ)

Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) Obducat Aktiebolag (publ) LightLab Sweden AB (publ) ChronTech Pharma AB (publ) Företag Datum Tid rs/extra Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 10:00 extra stämma Obducat Aktiebolag (publ) 2011-01-03 12:00 extra stämma LightLab Sweden AB (publ) 2011-01-03 17:00 extra bolagsstämma

Läs mer

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016

Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Deltagande i årsstämmor under kalenderåret 2016 Företag Datum Kommentar AP4 i valberedningen Dustin 19-jan - Beijer Electronics 28-jan Handelsbanken 16-mar - Oscar Properties 16-mar Swedol 16-mar - Nordea

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006

Folksams Index för ansvarfullt företagande 2006 Folksams Index för ansvarfullt företagande S90 060 Förord FNkommissionen för mänskliga rättigheter och UNEP (United Nations Environment Programme) har vid flera tillfällen uppmärksammat vikten av att integrera

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning

Folksams Optionsrapport 2007. Carina Lundberg Markow, chef för Extern Bolagsstyrning optioner, ersättning, belöningsprogram, lön, motivation, aktier, checklista, information, mervärde, kompetens, ersättningsprogram, konvertibler, värde för aktieägarna Folksams Optionsrapport 2007 Carina

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Gäller därmed antal företag 203 200 193 184 3. Exkluderar småföretag, antal 68 69 68 67-1

Gäller därmed antal företag 203 200 193 184 3. Exkluderar småföretag, antal 68 69 68 67-1 1 Sammanfattning av kvinnoandelarna 2016-06-10 Avstämningsdag 2016-06-10 2015-12-31 2015-06-11 2015-01-02 Ändring Andel kvinnor av nya styrelseplatser 47,2 34,6 49,5 jan-juni via stämmor 2016 Populationen:

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012

Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Deltagande i årsstämmor och valberedningar kalenderåret 2012 Företag Datum Kommentar WeSC 23 januari Extrastämma gällande incitamentsprogram. Bolaget ändrade programmet på flera punkter efter dialog med

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011

Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 Schematisk beskrivning av styrelsens förslag till Prestationsaktieprogram 2011 1 Styrelsen för Rezidor föreslår för 2011 ett erbjudande med möjlighet till villkorad tilldelning av aktier som baseras på

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering

koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering koldioxidutsläpp, försurning, övergödning, växthuseffekt, biobränslen, stormskador, klimatarbete, översvämningar, energieffektivisering Folksams kapitalförvaltning Rapport 2006 Folksams Klimatindex Hur

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Indikatornamn/-rubrik

Indikatornamn/-rubrik Indikatornamn/-rubrik 1 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2016

Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2016 Börsmästaren i Sölvesborg och Bromölla 2016 Startdatum: 2016-03-01 kl 17:30 Avslutsdag: 2016-12-02 kl 17:30 Antal Aktie Satsade Ingångs- Aktuell Aktuellt Procentuell aktier kronor kurs 1/3 02-nov värde

Läs mer

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen

VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen VÄXTHUS Regler för minskad klimatpåverkan inom växthusproduktionen Inledning Detta regelverk är utformat för växthusproduktion av grönsaker, krukväxter och blomsterlök. Livsmedelskedjan står för minst

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr

Aktierelaterade derivat, antal kontrakt per dag Aktier, antal avslut per dag Aktieomsättning per dag, miljarder kr PRESSMEDDELANDE, 22-7-2 Stockholmsbörsen statistikrapport första halvåret 22 1 - Aktieomsättningen uppgick till 1 574 (2 235) miljarder kronor, en minskning med 3 procent. - Omsättningshastigheten var

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Aktieutdelningar 2015

Aktieutdelningar 2015 Aktieutdelningar 2015 Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vi representerar 50 medlemsorganisationer och omkring

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Ny norm. - en kvinna i ledningen

Ny norm. - en kvinna i ledningen Ny norm - en kvinna i ledningen AllBright-rapporten, mars 2014 I år är det tre år sedan AllBright grundades med syftet att öka andelen kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Istället för att enbart

Läs mer

merit ledare ålder chef rekrytering börsbolag doktorshatt vd erfarenhet styrelse examen nätverk befattning merit karriär

merit ledare ålder chef rekrytering börsbolag doktorshatt vd erfarenhet styrelse examen nätverk befattning merit karriär kompetens kön utbildning merit ledare ålder chef rekrytering börsbolag doktorshatt vd erfarenhet styrelse examen nätverk befattning merit karriär Kompetensindex 2010 Carina Lundberg Markow Chef Ansvarsfullt

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher

Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Ansvar, miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, utsläpp, energieffektivisering, förnyelsebar energi, csr, transparens, riskbranscher Index för ansvarsfullt företagande 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 30 juni 2012 Sifferdel

CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 30 juni 2012 Sifferdel HALVÅRSREDOGÖRELSE CATELLA FONDFÖRVALTNING AB 3 juni 212 Sifferdel halvårsrapport 29 catella fondförvaltning ab 25 2 halvårsredogörelse 212 catella fondförvaltning ab Innehåll Värdepappersinnehav och balansräkningar

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsåret 2014 Klimatredovisning AB Svenska Spel Verksamhetsåret Utförd av Rapport färdigställd: 2015-03-05 Sammanfattning klimatpåverkan Svenska Spel Tricorona Climate Partner AB (Tricorona) har på uppdrag av AB Svenska

Läs mer