A - Bok- och biblioteksväsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A - Bok- och biblioteksväsen"

Transkript

1 A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Scandinavian journal of educational research (Print Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education. - Oslo : Univ.-forl., Vol. 15. ISSN Ab - Bibliotek Lidman, Tomas, Scientific libraries : past developments and future changes / Tomas Lidman. - Oxford : Chandos, s. : ill. (Chandos information professional series) ISBN (pbk.) ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) Abb - Bibliotekens målsättning och uppgifter Pedagogiskt arbete i teori och praktik Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande / Birgitta Hansson & Anna Lyngfelt (red. - Lund : Btj, s. ; 20 cm. ISBN Abcba - Biblioteksbyggnader och bibliotekslokaler Biblioteksrummet Biblioteksrummet : inspiration til bygning og indretning / redigeret af Hellen Niegaard, Jens Lauridsen og Knud Schulz udgave, 1. oplag. - København : Danmarks Biblioteksforening, sider : ill. i farver ; 28 cm. ISBN (hf.) Abfe - Bibliotek: användarutbildning Pedagogiskt arbete i teori och praktik Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande / Birgitta Hansson & Anna Lyngfelt (red. - Lund : Btj, s. ; 20 cm. ISBN Ad - Bokförlag och bokhandel Steiner, Ann, Litteraturen i mediesamhället / Ann Steiner ; [fackgranskning: Gunnel Furuland uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ISBN Aea - Bokhistoria Kilgour, Frederick G The evolution of the book / Frederick G. Kilgour. - New York : Oxford Univ. Press, s. : ill. ; 23 cm. ISBN Aef - Redigeringsteknik Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna / Martyn Denscombe ; översättning: Per Larson uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Swales, John M Academic writing for graduate students : essential tasks and skills / John M. Swales and Christine B. Feak ed. - Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, ix, 331 s. (Michigan series in English for academic & professional puposes) ISBN ISBN

2 B - Allmänt och blandat Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna serier Horisont Horisont : organ för Svenska Österbottens litteraturförening. - Vasa : Horisont, Årg. 1(1954):nr 1. ISSN Be - Allmän idé- och lärdomshistoria Gibbons, B. J Spirituality and the occult : from the Renaissance to the modern age / B. J. Gibbons. - London : Routledge, s. ISBN (hft.) ISBN X (inb.) Jenkins, Henry, Convergence culture : where old and new media collide / Henry Jenkins. - [New ed. - New York : New York University Press, xi, 351 s. : ill. ISBN (pbk) ISBN (cloth) Bg - Allmänna museer Amatörfotografernas värld Amatörfotografernas värld : Nordiska museets och Skansens årsbok 2009 / red. Anette Rosengren och Christina Westergren. - Stockholm : Nordiska museets förlag, s. : ill. (vissa i färg) ; 22 cm. (Fataburen, X ; 2009) ISBN (inb.) Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid : om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället / Bernt Gustavsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. ; 24 cm. ISBN (inb.) Omodernt Omodernt : människor och tankar i förmodern tid / Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg (red. - Lund : Nordic Academic Press, s. : ill. ; 23 cm. ISBN (inb.) Bfk - Allmän kulturell verksamhet The business of culture The business of culture : [Elektronisk resurs] strategic perspectives on entertainment and media / edited by Joseph Lampel, Jamal Shamsie, Theresa K. Lant. - Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Assoicates, cop xv, 328 s. : diagr., tab. (LEA's organization and management series) ISBN (inb.) ISBN (hft.) ISBN (e-bok) Blb - Ockultism Gibbons, B. J Spirituality and the occult : from the Renaissance to the modern age / B. J. Gibbons. - London : Routledge, s. ISBN (hft.) ISBN X (inb.) Bra - Kommunikation Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. : ill. ; 24 cm. ISBN (inb.) Fisher, Walter R Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action / by Walter R. Fisher. - Columbia, S.C. : Univ. of South Carolina Press, cop s. : ill. (Studies in rhetoric/communication, ) ISBN ISBN

3 Howells, Richard Visual culture / Richard Howells. - Oxford : Polity, s. : ill. ISBN (inb.) ISBN X (hft.) ISBN ISBN Lantz-Andersson, Annika, Framing in educational practices : learning activity, digital technology and the logic of situated action / Annika Lantz- Andersson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. : ill. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 278) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Bs - Masskommunikation: allmänt Handbook of media management and economics Handbook of media management and economics [Elektronisk resurs] / editor, Alan B. Albarran ; coeditors Sylvia M. Chan-Olmsted, Michael O. Wirth. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xviii, 750 p. : ill. ; 26 cm. ISBN (casebound : alk. paper) ISBN X (pbk. : alk. paper) Harris, Richard Jackson A cognitive psychology of mass communication / Richard Jackson Harris. - 5th ed. - New York : Routledge, xii, 463 p. : ill. ; 23 cm. (Communication series) ISBN (acid-free paper) ISBN (acid-free paper) ISBN (acid-free paper) ISBN (acid-free paper) Bailey, Steve, Media audiences and identity : self-construction in the fan experience / Steve Bailey. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, viii, 228 p. ; 22 cm. ISBN (hbk.) ISBN X (hbk.) Jenkins, Henry, Convergence culture : where old and new media collide / Henry Jenkins. - [New ed. - New York : New York University Press, xi, 351 s. : ill. ISBN (pbk) ISBN (cloth) Convergence, media, history Convergence, media, history / Edited by Janet Staiger and Sabine Hake. - 1st ed. - New York, NY : Routledge, xi, 211 s. ISBN (inb.) ISBN (inb.) ISBN (hft.) ISBN (hft.) ISBN (e-bok) ISBN (e-bok) Critical studies in media communication (Online Critical studies in media communication [Elektronisk resurs. - London : Taylor & Francis, Vol. 18(2001. ISSN Mediernas kulturhistoria Mediernas kulturhistoria / red.: Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars. - Stockholm : Statens ljud och bildarkiv, cop s. : ill. ; 24 cm. (Mediehistoriskt arkiv, ; 8) ISBN (korr.) Mediesamhället Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson (red. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN

4 Mirzoeff, Nicholas, An introduction to visual culture / Nicholas Mirzoeff ed. - London : Routledge, s. : ill. (vissa i färg. ISBN (hbk.) ISBN X (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Nordicom-Sveriges Mediebarometer Nordicom-Sveriges Mediebarometer Göteborg : Nordicom-Sverige, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet, cop s. ill. 30 cm. (Medienotiser från NORDICOM-Sverige, ; 2009:1) ISBN Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle : en introduktion till politisk kommunikation / Jesper Strömbäck uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 22 cm. ISBN Bt - Publicistik Törnqvist, Daniel, När man talar om knark : drogdebatt i svensk dagspress / Daniel Törnqvist. - Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet, s. ; 24 cm. (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, ; 58) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2009 ISBN (Print) Bub - Television och video TV-pionjärer och fria filmare TV-pionjärer och fria filmare : en bok om Lennart Ehrenborg / red. Tobias Janson & Malin Wahlberg. - Stockholm : Statens ljud och bildarkiv, s. : ill. ; 25 cm + 2 DVD. (Mediehistoriskt arkiv, ; 9) ISBN (inb.) Bv - Informationsteknik (IT) Critical studies in media communication (Online Critical studies in media communication [Elektronisk resurs. - London : Taylor & Francis, Vol. 18(2001. ISSN Mirzoeff, Nicholas, An introduction to visual culture / Nicholas Mirzoeff ed. - London : Routledge, s. : ill. (vissa i färg. ISBN (hbk.) ISBN X (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Bua - Radio Mårtens, Ylva, Kära lyssnare : radion som sällskap / Ylva Mårtens. - Stockholm : Carlsson i samarbete med Dramatiska institutet, s. : ill. ; 20 cm. ISBN

5 C - Religion C - Religion Jansson, Olov Religionskunskap. A : en mosaik / Olov Jansson, Linda Karlsson uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, s. : ill. ISBN Cm - Religionshistoria Gibbons, B. J Spirituality and the occult : from the Renaissance to the modern age / B. J. Gibbons. - London : Routledge, s. ISBN (hft.) ISBN X (inb.) Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon mythico-historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, cæremonier, bilder, namnkunnoga konungar, berömda höfdingar, lärda män, länder, städer, berg, haf, siöar, floder, och : åtskilloga hos hedniska folken wedertagna bruk; så at the vråldriga dichter vtredas och förklaras genom historien; och the forna beskrifningar på riken och orter kunna vpsökas, och finnas efter sina vti wår tid bekanta namn; alt lämpadt : til the gamla auctorers, i synnerhet latinska poëters, Virgilii, Ovidii, Horatii, och fleras retta förstånd: hwar jemte ock vndersökes om the hos judarna, vnder affallet, antagna afgudar, samt några hos them mäst rychtbara inrettningar, : til vplysning på the rum vti then h. skrift, som ther om handla: i liuset framgifwet af Wilhelm Anders Wennerdahl.... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren år Linköping, [12], 636 s. ; 4:o. Cbcb - Apokryfer och pseudepigrafer: Nya testamentet Nag Hammadi-skrifterna. Engelska The Nag Hammadi scriptures / [edited by Marvin Meyer. - International ed. - New York : HarperOne, xiii, 844p. ; 23 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Cj - Kyrkohistoria Nag Hammadi-skrifterna. Engelska The Nag Hammadi scriptures / [edited by Marvin Meyer. - International ed. - New York : HarperOne, xiii, 844p. ; 23 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Herriot, Peter Religious fundamentalism : [Elektronisk resurs] global, local and personal / Peter Herriot. - London ; New York : Routledge, p. : ill. ; 24 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) ISBN (hardback) ISBN (hardback) ISBN (e-bok) Journal of contemporary religion (Print Journal of contemporary religion. - Abingdon : Carfax, Vol. 10. ISSN Myths and mythologies Myths and mythologies : a reader / edited by Jeppe Sinding Jensen. - London ; Oakville, CT : Equinox, xiii, 448 p. : ill. ; 26 cm. (Critical categories in the study of religion) ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Det mångreligiösa Sverige Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring / Daniel Andersson, Åke Sander (red uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN

6 Numen (Leiden. Print Numen : international review for the history of religions / issued by the International Association for the History of Religions. - Leiden : Brill, Vol. 1. ISSN Cma - Skriftlösa religioner Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon mythico-historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, cæremonier, bilder, namnkunnoga konungar, berömda höfdingar, lärda män, länder, städer, berg, haf, siöar, floder, och : åtskilloga hos hedniska folken wedertagna bruk; så at the vråldriga dichter vtredas och förklaras genom historien; och the forna beskrifningar på riken och orter kunna vpsökas, och finnas efter sina vti wår tid bekanta namn; alt lämpadt : til the gamla auctorers, i synnerhet latinska poëters, Virgilii, Ovidii, Horatii, och fleras retta förstånd: hwar jemte ock vndersökes om the hos judarna, vnder affallet, antagna afgudar, samt några hos them mäst rychtbara inrettningar, : til vplysning på the rum vti then h. skrift, som ther om handla: i liuset framgifwet af Wilhelm Anders Wennerdahl.... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren år Linköping, [12], 636 s. ; 4:o. Cmdd - Islam Sverige. Imamutbildningsutredningen Staten och imamerna : religion, integration, autonomi : betänkande / av Imamutbildningsutredningen. - Stockholm : Fritze, , [4] s. ; 25 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:52) ISBN Cmecta - Hinayana DeVotta, Neil Sinhalese buddhist nationalist ideology : implications for politics and conflict resolution in Sri Lanka / Neil DeVotta. - Washington, DC : East-West Center Washington, cop ix, 87 s. ; 24 cm. (Policy studies, ; 40) ISBN Cmg - Grekisk och romersk religion Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon mythico-historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, cæremonier, bilder, namnkunnoga konungar, berömda höfdingar, lärda män, länder, städer, berg, haf, siöar, floder, och : åtskilloga hos hedniska folken wedertagna bruk; så at the vråldriga dichter vtredas och förklaras genom historien; och the forna beskrifningar på riken och orter kunna vpsökas, och finnas efter sina vti wår tid bekanta namn; alt lämpadt : til the gamla auctorers, i synnerhet latinska poëters, Virgilii, Ovidii, Horatii, och fleras retta förstånd: hwar jemte ock vndersökes om the hos judarna, vnder affallet, antagna afgudar, samt några hos them mäst rychtbara inrettningar, : til vplysning på the rum vti then h. skrift, som ther om handla: i liuset framgifwet af Wilhelm Anders Wennerdahl.... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren år Linköping, [12], 636 s. ; 4:o. Cmgg - Gnosticism Cmeb - Hinduism Nussbaum, Martha Craven, The clash within : democracy, religious violence, and India's future / Martha C. Nussbaum. - Cambridge, Mass. : Belknap Press, xviii, 403 s. ISBN (inb.) ISBN (inb.) ISBN (hft.) Nag Hammadi-skrifterna. Engelska The Nag Hammadi scriptures / [edited by Marvin Meyer. - International ed. - New York : HarperOne, xiii, 844p. ; 23 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) 6

7 Cn - Moderna religionsbildningar Journal of contemporary religion (Print Journal of contemporary religion. - Abingdon : Carfax, Vol. 10. ISSN

8 D - Filosofi och psykologi Dbz - Särskilda filosofer Rosengren, Cecilia, Conway : naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv / Cecilia Rosengren. - Göteborg : Glänta produktion, s. : ill. ; 22 cm. (Logos Pathos, ; 11) ISBN Ddc - Vetenskapsteori Bjereld, Ulf, Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen / Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors. - 3., [omarb.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Df - Estetik Spindler, Fredrika, Spinoza : multitud, affekt, kraft / Fredrika Spindler. - Göteborg : Glänta produktion, s. ; 17 cm. ISBN Dcc - Språkligt orienterad filosofi Fisher, Walter R Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action / by Walter R. Fisher. - Columbia, S.C. : Univ. of South Carolina Press, cop s. : ill. (Studies in rhetoric/communication, ) ISBN ISBN Ddb - Kunskapsteori Einhorn, Stefan, Vägar till visdom / Stefan Einhorn. - Stockholm : Forum, s. ; 22 cm. ISBN (inb.) Seidler, Victor J., Unreasonable men : masculinity and social theory / Victor J.Seidler. - London : Routledge, s. (Male orders, ) ISBN (inb.) ISBN (hft.) Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. : ill. ; 24 cm. ISBN (inb.) Dg - Etik Finnur Magnússon Att tala om äldres död : en kulturanalys / Finnur Magnusson. - Malmö : Liber, s. ISBN ISBN Irisdotter, Sara, Etik i professionellt lärarskap / Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist uppl. - Malmö : Gleerup, s. ; 22 cm. ISBN Karlsson, Rauni Demokratiska värden i förskolebarns vardag : Rauni Karlsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop s. : tab. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 279) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN

9 Sen, Amartya Kumar The idea of justice / Amartya Sen. - London : Allen Lane an imprint of Penguin books, s. ISBN (hbk) ISBN Do - Psykologi Bara detta liv Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi / Dan Stiwne (red utg. - Stockholm Natur & kultur, s. ; 22 cm. ([Blåvita serien) ISBN (inb.) Borg, Elisabet, Statistik för beteendevetare / Elisabet Borg, Joakim Westerlund. - 2., uppdaterade uppl. - Stockholm : Liber, s. : ill. ; 24 cm. ISBN Publication manual of the American Psychological Association Publication manual of the American Psychological Association ed. - Washington, D.C. : American Psychological Association, c xviii, 272 p. : ill. ; 26 cm. ISBN (pbk) ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) Doat - Psykologiska mätmetoder Näsström, Gunilla, Measurement of alignment between standards and assessment / Gunilla Näsström. - Umeå : Department of Educational Measurement, Umeå University, s. ; 24 cm. (Academic dissertations at the Department of Educational Measurement, ; 3) Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN Smedler, Ann-Charlotte, Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar / Ann-Charlotte Smedler, Eva Tideman utg. - Stockholm : Natur & kultur, s. ; 24 cm. ISBN (inb.) Dodf - Fysiologisk psykologi: känslor, känsloreaktioner Henriksson, Carina, Klassrumsflyktingar : pedagogiska situationer och relationer i klassrummet / Carina Henriksson uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Johannisson, Karin, Melankoliska rum : om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid / Karin Johannisson. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. ; 22 cm. ISBN (inb.) Tillit i det moderna Sverige Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier / [Lars Trägårdh (red.) ; Erik Blennberger uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ISBN Doe - Kognitiv psykologi Einhorn, Stefan, Vägar till visdom / Stefan Einhorn. - Stockholm : Forum, s. ; 22 cm. ISBN (inb.) Doeab - Minne Treese, Anne-Cécile, Memory distortions induced by fluency : behavioural and electrophysiological investigations / Anne-Cécile Treese. - Lund : Department of Psychology, Lund University, s. : ill. ISBN

10 Vestberg, Susanna, Subjective memory complaints : relations to objective memory function, gender, personality, affective status and stress / Susanna Vestberg. - Lund : Department of Psychology, Lund University, s. ; 24 cm. ISBN Doee - Viljeprocessen Holm Ivarsson, Barbro, MI, motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk / Barbro Holm Ivarsson ; [illustrationer: Helena Lunding uppl. - Stockholm : Gothia, s. : ill. ; 25 cm. ISBN Dofac - Ungdomspsykologi Kimber, Birgitta, Älskade, förbannade tonåring : [så får du kontakt med din tonåring : forskning och föräldraverktyg] / Birgitta Kimber och Virginia Molgaard utg. - Stockholm : Natur & kultur, s. ; 20 cm. ISBN (inb.) Dogb - Könspsykologi Pringle, Keith Men, masculinities and social welfare / Keith Pringle. - London : UCL Press, ix, 245 s. ISBN X (hft.) ISBN (inb.) Dofa - Barnpsykologi och ungdomspsykologi Hilén, Gunnar Barn är inte att leka med / Gunnar Hilén. - Sahlgrens, s. ISBN Seidler, Victor J., Unreasonable men : masculinity and social theory / Victor J.Seidler. - London : Routledge, s. (Male orders, ) ISBN (inb.) ISBN (hft.) Kimber, Birgitta, Att stå ut med busungar : boken som lockar fram kraften hos de vuxna / Birgitta Kimber ; [illustrationer: Eva Lindén. - 2., kompletterade och uppdaterade uppl. - Malmö : Epago/Gleerups utbildning, s. : ill. ; 22 cm. (Inspiration och personlig utveckling) ISBN Dofaa - Småbarnspsykologi Lutz, Kristian, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern : styrning & administrativa processer / Kristian Lutz. - Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. ; 24 cm. (Malmö studies in educational sciences, ; 44) Diss. Lund : Lunds universitet, 2009 ISBN Doka - Arbetspsykologi Andersson, Birgitta, Avlastande samtal inom personalgrupper : handbok för samtalsledare / Birgitta Andersson, Eva-Lena Tedfeldt, Gerry Larsson. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN Gonäs, Lena, Arbetsmarknadskarriär, arbetsvillkor och hälsa / Lena Gonäs. - Karlstad : Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, , [33] s. : ill. (Karlstad University studies, ; 2008:2) ISBN

11 Dokb - Personlig utveckling och träning Martinson, Karin Wellness : en litteraturöversikt / Karin Martinson. - Karlstad : Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet [distributör], s. : ill. (Karlstad University studies, ; 2008:22) ISBN Dokc - Människan inför döden Björklund, Lars, Vägar i sorgen / Lars Björklund, Göran Gyllenswärd uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, s. ; 20 cm. ISBN (inb.) Finnur Magnússon Att tala om äldres död : en kulturanalys / Finnur Magnusson. - Malmö : Liber, s. ISBN ISBN

12 E - Uppfostran och undervisning E - Uppfostran och undervisning Scandinavian journal of educational research (Print Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education. - Oslo : Univ.-forl., Vol. 15. ISSN Ea - Pedagogik Knutes, Helen, Gestaltandets pedagogik [Elektronisk resurs]: om att skapa konsthantverk / Helen Knutes. - Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, s. : ill. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, ; 155) Scandinavian journal of educational research (Online Scandinavian journal of educational research [Elektronisk resurs. - London : Taylor & Francis, Vol. 44(2000. ISSN Scandinavian journal of educational research (Print Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education. - Oslo : Univ.-forl., Vol. 15. ISSN Svensson, Lennart, Introduktion till pedagogik / Lennart Svensson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. ; 22 cm. ISBN (inb.) Melander, Helen, Trajectories of learning [Elektronisk resurs] : embodied interaction in change / Helen Melander. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], s. (Uppsala studies in education, ; 124) Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009 Otillåten frånvaro Otillåten frånvaro : om hemmasittare, korridorvandrare och skolkare / [Annika Strandell (huvudredaktör. - Stockholm : Gothia, s. : ill. (Elevhälsa ; 2008/2009:3) Eaaa - Pedagogisk psykologi: differentieringsproblem Sverige. DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan Flickor och pojkar i skolan : hur jämställt är det? : delbetänkande / av DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan. - Stockholm : Fritze, , [3] s. ; 23 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:64) ISBN Eaac - Pedagogisk psykologi: inlärning Contemporary theories of learning Contemporary theories of learning : learning theorists -- in their own words / edited by Knud Illeris. - New York : Routledge, viii, 235 s. : ill. ISBN (hbk.) ISBN (hardcover) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Eaa - Pedagogisk psykologi Henriksson, Carina, Klassrumsflyktingar : pedagogiska situationer och relationer i klassrummet / Carina Henriksson uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN

13 Eaaca - Pedagogisk psykologi: psykomotoriska och sensoriska processer Eaad - Pedagogisk psykologi: skolans socialpsykologi Fisher, Maisha T Writing in rhythm : spoken word poetry in urban classrooms / Maisha T. Fisher ; foreword by Anne Haas Dyson. - New York, N.Y. : Teachers College Press, cop xii, 116 p. : ill. ; 24 cm. (Language and literacy series) ISBN (pbk. : alk. paper) ISBN X (pbk. : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9-10-åringar : betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund / Elisabeth Frank. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 280) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9-10-åringar : betydelsen av skolklimat, hemoch skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund / Elisabeth Frank. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 280) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Karlsson, Rauni Demokratiska värden i förskolebarns vardag : Rauni Karlsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop s. : tab. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 279) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Language, literacy, and power in schooling Language, literacy, and power in schooling / edited by Teresa L. McCarty. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xxvii, 317 p. : ill. ISBN (c. : alk. paper) ISBN (alk. paper) Lindö, Rigmor, Det tidiga språkbadet / Rigmor Lind Strid, Anna, God skrivutveckling : Kartläggning och undervisning. Studiehandledning / Anna Strid uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. ISBN ISBN Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet / Christer Stensmo. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Stier, Jonas, Interkulturellt samspel i skolan / Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Öhman, Margareta Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan / Margareta Öhman. - Stockholm Liber, s. ISBN ISBN

14 Eaae - Pedagogisk psykologi: skolans mentalhygien Kimber, Birgitta, Att stå ut med busungar : boken som lockar fram kraften hos de vuxna / Birgitta Kimber ; [illustrationer: Eva Lindén. - 2., kompletterade och uppdaterade uppl. - Malmö : Epago/Gleerups utbildning, s. : ill. ; 22 cm. (Inspiration och personlig utveckling) ISBN Näsström, Gunilla, Measurement of alignment between standards and assessment / Gunilla Näsström. - Umeå : Department of Educational Measurement, Umeå University, s. ; 24 cm. (Academic dissertations at the Department of Educational Measurement, ; 3) Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN Eab - Pedagogisk metodik Barns tidiga lärande Barns tidiga lärande : en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande / Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. + bilagor: diagr., tab. (Göteborg studies in educational sciences, ; 284) ISBN Language, literacy, and power in schooling Language, literacy, and power in schooling / edited by Teresa L. McCarty. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xxvii, 317 p. : ill. ISBN (c. : alk. paper) ISBN (alk. paper) Lärarens handbok Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention / [foto: Sjöberg bild. - 8., rev. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN ISBN (Studentlitteratur i samarbete med Lärarförbundet) Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik / Bodo Lecke (Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, S. : Ill ; 210 mm x 148 mm. (Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik, X ; 15) ISBN (Pb.) ISBN (Pb.) Sheridan, Sonja Barns lärande : fokus i kvalitetsarbete Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson uppl. - Stockholm Liber, s. : ill. ISBN Stier, Jonas, Interkulturellt samspel i skolan / Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Öhman, Margareta Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan / Margareta Öhman. - Stockholm Liber, s. ISBN ISBN Eabf - Språkundervisning Bedömningsmaterial språk Bedömningsmaterial språk : muntlig och skriftlig produktion och interaktion : franska, spanska, tyska språkval år 9/steg 2, engelska C/steg uppl. - Stockholm : Skolverket : Liber distribution, cop s. ; 30 cm. ISBN Gurrey, Percival Teaching English as a foreign language / P. Gurrey. - London : Longman, s. ISBN

15 Eabfc - Undervisning i svenska Eabr - Idrottsundervisning Parmenius Swärd, Suzanne, Skrivande som handling och möte : gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet / Suzanne Parmenius Swärd. - Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. ; 24 cm. (Malmö studies in educational sciences, ; 42) Diss. Lund : Lunds universitet, 2008 ISBN Strid, Anna, God skrivutveckling : Kartläggning och undervisning. Studiehandledning / Anna Strid uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. ISBN ISBN Eabg - Undervisning i litteraturhistoria Fisher, Maisha T Writing in rhythm : spoken word poetry in urban classrooms / Maisha T. Fisher ; foreword by Anne Haas Dyson. - New York, N.Y. : Teachers College Press, cop xii, 116 p. : ill. ; 24 cm. (Language and literacy series) ISBN (pbk. : alk. paper) ISBN X (pbk. : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik / Bodo Lecke (Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, S. : Ill ; 210 mm x 148 mm. (Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik, X ; 15) ISBN (Pb.) ISBN (Pb.) Cassidy, Tania, Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice / Tania G. Cassidy, Robyn Jones and Paul Potrac ed. - London : Routledge, s. ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Eabt - Matematikundervisning Lantz-Andersson, Annika, Framing in educational practices : learning activity, digital technology and the logic of situated action / Annika Lantz-Andersson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. : ill. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 278) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Eabu - Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Almers, Ellen, Handlingskompetens för hållbar utveckling : tre berättelser om vägen dit / Ellen Almers. - Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation, s. (Dissertation (School of Education and Communication, Jönköping University), ; 6) ISBN Högström, Per, Laborativt arbete i grundskolans senare år [Elektronisk resurs] : lärares mål och hur de implementeras / Per Högström. - Umeå : Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, s. ; 24 cm. (Studies in science and technology education, ; 28) Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet,

16 Löfgren, Lena, Everything has its processes, one could say : a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16 / Lena Löfgren. - Malmö : School of Teacher Education, Malmö University, s. ; 24 cm. (Malmö Studies in Educational Sciences, ; 45) Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet 2009 ISBN Eh - Uppfostran i hemmiljö Kimber, Birgitta, Älskade, förbannade tonåring : [så får du kontakt med din tonåring : forskning och föräldraverktyg] / Birgitta Kimber och Virginia Molgaard utg. - Stockholm : Natur & kultur, s. ; 20 cm. ISBN (inb.) Studies in science education (Online Studies in science education [Elektronisk resurs. - London : Routledge, Vol 1(1974. ISSN Studies in science education Studies in science education. - Leeds : University of Leeds, Centre for Studies in Science Education, Vol. 1. ISSN Eabx - Undervisningsmateriel Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. : ill. ; 24 cm. ISBN (inb.) Hrastinski, Stefan, Nätbaserad utbildning : en introduktion / Stefan Hrastinski uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Lantz-Andersson, Annika, Framing in educational practices : learning activity, digital technology and the logic of situated action / Annika Lantz- Andersson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. : ill. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 278) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Em - Undervisningsväsen: allmänt 1999 års skollagskommitt Skollag för kvalitet och likvärdighet : [betänkande]. Bilagedel / [av 1999 års skollagskommitt Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9-10-åringar : betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund / Elisabeth Frank. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 280) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN International perspectives on competence development International perspectives on competence development : developing skills and capabilities / edited by Knud Illeris. - London ; New York : Routledge, xii, 228 s. : ill. ; 25 cm. ISBN (hardcover) ISBN (hardcover) ISBN (softback) ISBN (softback) 16

17 Karlsson, Rauni Demokratiska värden i förskolebarns vardag : Rauni Karlsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop s. : tab. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 279) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Language, literacy, and power in schooling Language, literacy, and power in schooling / edited by Teresa L. McCarty. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xxvii, 317 p. : ill. ISBN (c. : alk. paper) ISBN (alk. paper) Lärarens handbok Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention / [foto: Sjöberg bild. - 8., rev. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN ISBN (Studentlitteratur i samarbete med Lärarförbundet) Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik / Bodo Lecke (Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, S. : Ill ; 210 mm x 148 mm. (Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik, X ; 15) ISBN (Pb.) ISBN (Pb.) Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:20) ISBN Schüldt Håård, Ulrika Klara, färdiga, gå - om sjuksköterskors kompetens i övergången mellan grundutbildning och yrkesverksamhet / Ulrika Schüldt Håård. - Stockholm, E- print s. : tab. Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009 ISBN Sverige. DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan Flickor och pojkar i skolan : hur jämställt är det? : delbetänkande / av DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan. - Stockholm : Fritze, , [3] s. ; 23 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:64) ISBN Årsredovisning Årsredovisning Stockholm : Skolverket, s. : tab. ISBN Den nya skollagen Den nya skollagen : för kunskap, valfrihet och trygghet. Del 1. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:25) ISBN (hela verket) Den nya skollagen Den nya skollagen : för kunskap, valfrihet och trygghet. Del 2. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], S s. ; 25 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:25) ISBN (hela verket) Em.01 - Förskolan Barns tidiga lärande Barns tidiga lärande : en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande / Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. + bilagor: diagr., tab. (Göteborg studies in educational sciences, ; 284) ISBN

18 Emia - Skolpersonal Emm - Skolsociala åtgärder Changing teacher professionalism Changing teacher professionalism : international trends, challenges, and ways forward / edited by Sharon Gewirtz... [et al. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, xx, 236 p. ISBN (hardback) ISBN (pbk.) Irisdotter, Sara, Etik i professionellt lärarskap / Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist uppl. - Malmö : Gleerup, s. ; 22 cm. ISBN Linnér, Bengt, Att skolas till lärare / Bengt Linnér, Boel Westerberg. - 2., omarb. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Lundström, Ulf, Gymnasielärare : perspektiv på arbete och yrkesutveckling / Ulf Lundström uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Effektiva jagstärkande metoder Effektiva jagstärkande metoder. - Stockholm : Gothia, cop s. : ill. (Elevhälsa ; 2008/2009:4) ISSN Gustafsson, Lars H., Elevhälsa börjar i klassrummet / Lars H. Gustafsson. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Ep - Högskolor Förkunskaper och krav i högre utbildning Förkunskaper och krav i högre utbildning / [innehåll: Anna Ahlm. - Stockholm : Högskoleverket, s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:16 R) Hur har det gått Hur har det gått? : en sammanställning av Högskoleverkets utvärderingsverksamhet 2008 / [innehåll: Carl Sundström. - Stockholm : Högskoleverket, s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:13 R) Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet / Christer Stensmo. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Emk - Undervisningsväsen: organisation och administration Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov. - Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], s. : ill. ; 25 cm. (Rapport / Skolverket, ; 330) Järplid Linde, Karin Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2009 / [innehåll: Karin Järplid Linde. - Stockholm : Högskoleverket, , 17 s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:17 R) Linnér, Bengt, Att skolas till lärare / Bengt Linnér, Boel Westerberg. - 2., omarb. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN

19 Ohlsson, Ulla, Vägen in i ett yrke : en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade sjuksköterskor / Ulla Ohlsson. - Örebro : Örebro universtitet, s. ; 24 cm. (Örebro Studies in Education, ; 26) (Örebro Studies in Conditions of Democracy ; 2) Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009 ISBN Epab - Högskolor: pedagogisk metodik Tveiten, Sidsel Veiledning - mer enn ord / Sidsel Tveiten utg. - Bergen: Fagbokforlaget, s. ill. ISBN Epb - Forskarutbildning Schüldt Håård, Ulrika Klara, färdiga, gå - om sjuksköterskors kompetens i övergången mellan grundutbildning och yrkesverksamhet / Ulrika Schüldt Håård. - Stockholm, E-print s. : tab. Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009 ISBN Dryler, Helen, Utländska doktorander i svensk forskarutbildning / [innehåll: Helen Dryler, Karin Holmvall, Marie Kahlroth. - Stockholm : Högskoleverket, s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:14 R) Eu - Elever med särskilda behov Universitet & högskolor Universitet & högskolor : Högskoleverkets årsrapport / [redaktör: Lena Eriksson. - Stockholm : Högskoleverket, s. : ill. (Sveriges officiella statistik, ) (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:12 R) Uppdrag mångfald Uppdrag mångfald : lärarutbildning i omvandling / Marie Carlson & Annika Rabo, red uppl. - Umeå : Borea, s. ; 22 cm. ISBN Øvrelid, Bjarne, Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid / Bjarne Øvrelid. - Karlstad : Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Sociologi, Karlstads universitet, s. ; 25 cm. (Karlstad University studies, ; 2009:12) Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2009 ISBN Lutz, Kristian, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern : styrning & administrativa processer / Kristian Lutz. - Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. ; 24 cm. (Malmö studies in educational sciences, ; 44) Diss. Lund : Lunds universitet, 2009 ISBN Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:20) ISBN Ev - Folkbildning Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid : om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället / Bernt Gustavsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. ; 24 cm. ISBN (inb.) 19

20 Ex - Yrkesval Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. - Stockholm : Skolverket : Fritze, s. ; 25 cm. ([Skolverkets rapport], ) Anställningsbarhet Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv / Gun Berglund, Andreas Fejes (red uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN

21 F - Språkvetenskap F - Språkvetenskap Cicero, Marcus Tullius, f.kr Om talaren : Bok 2, Andra boken / Marcus Tullius Cicero ; svensk översättning och kommentarer av Birger Bergh & Anders Piltz. - Åstorp : Retorikförlaget, s. ; 19 cm. ISBN Cicero, Marcus Tullius, f.kr Om talaren : Bok 3, Tredje boken / Marcus Tullius Cicero ; översättning och kommentarer av Anders Piltz. - Åstorp : Retorikförlaget, s. ; 19 cm. ISBN Fisher, Walter R Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action / by Walter R. Fisher. - Columbia, S.C. : Univ. of South Carolina Press, cop s. : ill. (Studies in rhetoric/communication, ) ISBN ISBN Gussenhoven, Carlos, Understanding phonology / Carlos Gussenhoven and Haike Jacobs ed. - London : Arnold, xii, 284 s. : diagr., tab. ; 24 cm. (Understanding language series) ISBN (pbk.) ISBN The handbook of linguistics The handbook of linguistics / edited by Mark Aronoff and Janie Rees-Miller. - Malden, Mass. : Blackwell, xvi, 824 s. : ill., diagr., tab. (Blackwell handbooks in linguistics, ) ISBN ISBN (pbk.) The handbook of linguistics The handbook of linguistics [Elektronisk resurs] / edited by Mark Aronoff and Janie Rees-Miller. - Malden, Mass. : Blackwell, xvi, 824 s. : ill., diagr., tab. (Blackwell handbooks in linguistics, ) ISBN ISBN (pbk.) Handbook of multilingualism and multilingual communication Handbook of multilingualism and multilingual communication / edited by Peter Auer and Li Wei. - Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, c xx, 586 p. (Handbooks of applied linguistics ; 5) ISBN (hardcover : alk. paper) ISBN (hardcover : alk. paper) McGregor, William B Linguistics : an introduction / William B. McGregor. - London ; New York : Continuum, c xx, 384 p. : ill., maps ; 26 cm. ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Van Valin, Robert D., An introduction to syntax / Robert D. Van Valin, jr. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, s. : ill. ; 25cm. ISBN (hbk) ISBN (pbk) F:dofa - Barnspråk Lindö, Rigmor, Det tidiga språkbadet / Rigmor Lind 21

22 F:k - Språkvetenskapens historia Robins, Robert Henry A short history of linguistics / R. H. Robins ed. - London : Longman, xii, 282 s. (Longman linguistics library, ) ISBN (ppr) ISBN Fbn - Nordiska språk Brylla, Eva, Andersson, Pettersson, Lundström och- Beachman : om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning / Eva Brylla. - Uppsala : Bombus, s. : ill. ; 21 cm. ISBN Språk i Norden 2009 Språk i Norden 2009 : Tema: Språkpolitik och språkattityder [red. Charlotta af Hällström-Reijonen. - [Oslo : Språknämnderna i Norden], cop s. (Språk i Norden, ; 2009) ISSN ISBN Fc - Svenska Amundsson, Åsa, Friiddrott / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Amundsson, Åsa, Ridsport / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Amundsson, Åsa, Simning / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Aspelin, Marianne, Mosaik : [Sagoböcker, Sagogryn, Faktaböcker, Faktakort]. Lärarhandledning / Marianne Aspelin. - Malmö : Gleerups, s. : ill. ISBN (spiralhäfte) Bergman, Catherine, Grönt ljus. Läsa / Catherine Bergman, Åsa Jansson. - Malmö : Gleerups, s. : ill. ISBN ISBN Bergman, Catherine, Grönt ljus. Skriva / Catherine Bergman, Åsa Jansson. - Malmö : Gleerups, s. ISBN ISBN Amundsson, Åsa, Innebandy / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Ekholm, Steven, Svenska i dag. 7, Lärobok / [Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen, Malin Nordberg utg. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. ; 24 cm. ISBN

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Guldbrandsson, Lennart, 1974- Så fungerar Wikipedia / Lennart Guldbrandsson. - 1. uppl. - Stockholm : Vulkan.se, 2008.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU-rapporter. - Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2009. - 62 s. Ab - Bibliotek Kåring

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Hellstrand, Åke, 1930- Resan genom historien : historiska romaner och berättelser. Från förhistorisk tid till vår egen. Supplement 2. Del 1-3 / urval och kommentarer

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Gardell, Olof Hitta noveller : ett tematiskt register med kommentarer / [Olof Gardell. - Lund : BTJ Förlag, cop. 2009. - 111 s. ; 20 cm. ISBN 9789170186394

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Fortsättningsarbeten aktuella Fortsättningsarbeten aktuella : ett urval svenska och översatta romanserier. 27., omarb. uppl. (2009. - Lund : BTJ förlag, 2009.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Svensk bokkatalog Svensk bokkatalog / redigerad av Bibliografiska avdelningen vid Kungl. biblioteket i Stockholm = The Swedish national bibliography / edited

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kåhrström, Olof, 1964- Från Pier de' Crescenzi till Albrecht Thaer : om några märkvärdigheter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens biblioteks äldre boksamling

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2008. - Gävle : Lantmäteriet, 2008. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2007:16) Sandström, Ulf, 1953- Resurser för citeringar / Ulf Sandström

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alston, Robin Carfrae A bibliography of the English language from the invention of printing to the year 1800 : a systematic record of writings on English,

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ab - Bibliotek Aa - Bibliografi Bring, Samuel E., 1879-1965 Itineraria svecana [Elektronisk resurs] : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till 1950 / Samuel

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Index Holmiensis Index Holmiensis : a world index of plant distribution maps. 10, Dicotyledoneae : Q,R,S / edited by Jim Lundqvist & Eckehart J. Jäger ; editorial

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Linköpings biblioteks handlingar Linköpings biblioteks handlingar. - Linköping : Linköpings stiftsbibliotek, 1793-1795 ; 1920. - 21 cm. - 1-2,

Läs mer

Nationalbibliografin 2005: Januari A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin 2005: Januari A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Brinck, Gunilla, 1954 Sorg, saknad, sammanhang : böcker om barn och ungdomar i svåra livssituationer / urval och kommentarer av Gunilla Brinck och Anna Lindberg

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Kartplan Kartplan. 2009. - Gävle : Lantmäteriet, 2009. - 168 s. (LMV-rapport, 0280-5731 ; 2008:5) Mattsson, Lars-Gunnar, 1935- Uppsala in the world - the world

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Hansson, Ulrica, 1983- Tusen grejer att göra på nätet/ Ulrika Hansson. - 1. uppl. - Sundbyberg : Docendo, 2008. - 104 s. : ill. ; 25 cm. ([Visual-serien) ISBN

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Swedish imprints 1731-1833 Swedish imprints 1731-1833 : a retrospective national bibliography. [P.] 74 / prepared by Gun-Britt & Rolf E. Du Rietz. - Uppsala

Läs mer

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin Böcker 2004: Augusti A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Ad - Bokförlag och bokhandel Aa - Bibliografi Jonsson, Hans, 1951 Tester och köpråd [Elektronisk resurs] : ett årligt index till tidskriftsartiklar och annat granskande konsumentmaterial.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Alanen, Päivi Samisk bibliografi i Sverige : slutrapport av en förstudie vid Sametinget / Päivi Alanen. - Jokkmokk : Sametinget, 1999. - 37, [28] s. (Sámedikki

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Eklöf Amirell, Stefan, 1968- Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005 : en bibliografi / sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell. - Stockholm

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Jarneving, Bo, 1956- The combined application of bibliographic coupling and the complete link cluster method in bibliometric science mapping / Bo Jarneving.

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Ekman, Ann-Kristin, 1945- Glesbygdsforskning i Sverige : en kunskapsöversikt och bibliografi 1980-93 / Ann-Kristin Ekman, Lars Olof Persson. - Östersund :

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Bästa fotobok 2002 Bästa fotobok 2002 : + 87 andra fotoböcker / [skribenter: Tommy Arvidsson (fotograf)... ; redaktör: Marie Nilsson. - Stockholm : Svenska

Läs mer

Nationalbibliografin 2005: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen

Nationalbibliografin 2005: Oktober A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Bibliografi över Ulf Bernitz juridiska skrifter 1959-2001 Bibliografi över Ulf Bernitz juridiska skrifter 1959-2001. - Stockholm : Stiftelsen Skrifter utgivna

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Aea - Bokhistoria Eriksson, Yvonne, 1957- Bilden som roar och klargör [Elektronisk resurs] : en jämförande studie mellan tidiga illustrerade läroböcker och dagens pedagogiska

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen A - Bokväsen och biblioteksväsen Niklasson, Mats Biblioteks- och informationsvetenskap som kunskapsområde: en bibliotmetrisk studie = [The cognitive structure of library and

Läs mer

A - Bok- och biblioteksväsen

A - Bok- och biblioteksväsen A - Bok- och biblioteksväsen Abfb - Bibliotek: informationsservice, referensarbete Lindqvist, Martin, 1976- Informationskompetens : en grundbok / Martin Lindqvist och Peder Söderlind ; med förord av Patrik

Läs mer

Alfabetisk förteckning

Alfabetisk förteckning 1 Alfabetisk förteckning A Aaslestad Petter Pasienten som tekst Univesitetsförlaget Tryckår: 2007 Abdulbaghi, Ahmed Childhood Trauma and Posttraumatic Stress Förlag Acta Universitatis Upsaliensis Tryckår

Läs mer

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten

Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier. Héctor Pérez Prieto (red) Karlstad University Studies. Estetisk-filosofiska fakulteten Estetisk-filosofiska fakulteten Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse och identitet: Livsberättelsestudier Karlstad University Studies 2006:70 Héctor Pérez Prieto (red) Erfarenhet, berättelse

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur

Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder. Litteratur Kunskapsöversikter 2013:1 10 Anhöriga till personer med funktionshinder Litteratur Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. Abrahamsson,

Läs mer