A - Bok- och biblioteksväsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A - Bok- och biblioteksväsen"

Transkript

1 A - Bok- och biblioteksväsen Aa - Bibliografi Scandinavian journal of educational research (Print Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education. - Oslo : Univ.-forl., Vol. 15. ISSN Ab - Bibliotek Lidman, Tomas, Scientific libraries : past developments and future changes / Tomas Lidman. - Oxford : Chandos, s. : ill. (Chandos information professional series) ISBN (pbk.) ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) Abb - Bibliotekens målsättning och uppgifter Pedagogiskt arbete i teori och praktik Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande / Birgitta Hansson & Anna Lyngfelt (red. - Lund : Btj, s. ; 20 cm. ISBN Abcba - Biblioteksbyggnader och bibliotekslokaler Biblioteksrummet Biblioteksrummet : inspiration til bygning og indretning / redigeret af Hellen Niegaard, Jens Lauridsen og Knud Schulz udgave, 1. oplag. - København : Danmarks Biblioteksforening, sider : ill. i farver ; 28 cm. ISBN (hf.) Abfe - Bibliotek: användarutbildning Pedagogiskt arbete i teori och praktik Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande / Birgitta Hansson & Anna Lyngfelt (red. - Lund : Btj, s. ; 20 cm. ISBN Ad - Bokförlag och bokhandel Steiner, Ann, Litteraturen i mediesamhället / Ann Steiner ; [fackgranskning: Gunnel Furuland uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ISBN Aea - Bokhistoria Kilgour, Frederick G The evolution of the book / Frederick G. Kilgour. - New York : Oxford Univ. Press, s. : ill. ; 23 cm. ISBN Aef - Redigeringsteknik Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna / Martyn Denscombe ; översättning: Per Larson uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Swales, John M Academic writing for graduate students : essential tasks and skills / John M. Swales and Christine B. Feak ed. - Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, ix, 331 s. (Michigan series in English for academic & professional puposes) ISBN ISBN

2 B - Allmänt och blandat Bd - Allmänna tidskrifter och allmänna serier Horisont Horisont : organ för Svenska Österbottens litteraturförening. - Vasa : Horisont, Årg. 1(1954):nr 1. ISSN Be - Allmän idé- och lärdomshistoria Gibbons, B. J Spirituality and the occult : from the Renaissance to the modern age / B. J. Gibbons. - London : Routledge, s. ISBN (hft.) ISBN X (inb.) Jenkins, Henry, Convergence culture : where old and new media collide / Henry Jenkins. - [New ed. - New York : New York University Press, xi, 351 s. : ill. ISBN (pbk) ISBN (cloth) Bg - Allmänna museer Amatörfotografernas värld Amatörfotografernas värld : Nordiska museets och Skansens årsbok 2009 / red. Anette Rosengren och Christina Westergren. - Stockholm : Nordiska museets förlag, s. : ill. (vissa i färg) ; 22 cm. (Fataburen, X ; 2009) ISBN (inb.) Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid : om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället / Bernt Gustavsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. ; 24 cm. ISBN (inb.) Omodernt Omodernt : människor och tankar i förmodern tid / Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg (red. - Lund : Nordic Academic Press, s. : ill. ; 23 cm. ISBN (inb.) Bfk - Allmän kulturell verksamhet The business of culture The business of culture : [Elektronisk resurs] strategic perspectives on entertainment and media / edited by Joseph Lampel, Jamal Shamsie, Theresa K. Lant. - Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Assoicates, cop xv, 328 s. : diagr., tab. (LEA's organization and management series) ISBN (inb.) ISBN (hft.) ISBN (e-bok) Blb - Ockultism Gibbons, B. J Spirituality and the occult : from the Renaissance to the modern age / B. J. Gibbons. - London : Routledge, s. ISBN (hft.) ISBN X (inb.) Bra - Kommunikation Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. : ill. ; 24 cm. ISBN (inb.) Fisher, Walter R Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action / by Walter R. Fisher. - Columbia, S.C. : Univ. of South Carolina Press, cop s. : ill. (Studies in rhetoric/communication, ) ISBN ISBN

3 Howells, Richard Visual culture / Richard Howells. - Oxford : Polity, s. : ill. ISBN (inb.) ISBN X (hft.) ISBN ISBN Lantz-Andersson, Annika, Framing in educational practices : learning activity, digital technology and the logic of situated action / Annika Lantz- Andersson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. : ill. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 278) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Bs - Masskommunikation: allmänt Handbook of media management and economics Handbook of media management and economics [Elektronisk resurs] / editor, Alan B. Albarran ; coeditors Sylvia M. Chan-Olmsted, Michael O. Wirth. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xviii, 750 p. : ill. ; 26 cm. ISBN (casebound : alk. paper) ISBN X (pbk. : alk. paper) Harris, Richard Jackson A cognitive psychology of mass communication / Richard Jackson Harris. - 5th ed. - New York : Routledge, xii, 463 p. : ill. ; 23 cm. (Communication series) ISBN (acid-free paper) ISBN (acid-free paper) ISBN (acid-free paper) ISBN (acid-free paper) Bailey, Steve, Media audiences and identity : self-construction in the fan experience / Steve Bailey. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, viii, 228 p. ; 22 cm. ISBN (hbk.) ISBN X (hbk.) Jenkins, Henry, Convergence culture : where old and new media collide / Henry Jenkins. - [New ed. - New York : New York University Press, xi, 351 s. : ill. ISBN (pbk) ISBN (cloth) Convergence, media, history Convergence, media, history / Edited by Janet Staiger and Sabine Hake. - 1st ed. - New York, NY : Routledge, xi, 211 s. ISBN (inb.) ISBN (inb.) ISBN (hft.) ISBN (hft.) ISBN (e-bok) ISBN (e-bok) Critical studies in media communication (Online Critical studies in media communication [Elektronisk resurs. - London : Taylor & Francis, Vol. 18(2001. ISSN Mediernas kulturhistoria Mediernas kulturhistoria / red.: Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars. - Stockholm : Statens ljud och bildarkiv, cop s. : ill. ; 24 cm. (Mediehistoriskt arkiv, ; 8) ISBN (korr.) Mediesamhället Mediesamhället : centrala begrepp / Peter Berglez & Ulrika Olausson (red. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN

4 Mirzoeff, Nicholas, An introduction to visual culture / Nicholas Mirzoeff ed. - London : Routledge, s. : ill. (vissa i färg. ISBN (hbk.) ISBN X (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Nordicom-Sveriges Mediebarometer Nordicom-Sveriges Mediebarometer Göteborg : Nordicom-Sverige, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet, cop s. ill. 30 cm. (Medienotiser från NORDICOM-Sverige, ; 2009:1) ISBN Strömbäck, Jesper, Makt, medier och samhälle : en introduktion till politisk kommunikation / Jesper Strömbäck uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. ; 22 cm. ISBN Bt - Publicistik Törnqvist, Daniel, När man talar om knark : drogdebatt i svensk dagspress / Daniel Törnqvist. - Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet, s. ; 24 cm. (Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, ; 58) Diss. Umeå : Umeå universitet, 2009 ISBN (Print) Bub - Television och video TV-pionjärer och fria filmare TV-pionjärer och fria filmare : en bok om Lennart Ehrenborg / red. Tobias Janson & Malin Wahlberg. - Stockholm : Statens ljud och bildarkiv, s. : ill. ; 25 cm + 2 DVD. (Mediehistoriskt arkiv, ; 9) ISBN (inb.) Bv - Informationsteknik (IT) Critical studies in media communication (Online Critical studies in media communication [Elektronisk resurs. - London : Taylor & Francis, Vol. 18(2001. ISSN Mirzoeff, Nicholas, An introduction to visual culture / Nicholas Mirzoeff ed. - London : Routledge, s. : ill. (vissa i färg. ISBN (hbk.) ISBN X (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Bua - Radio Mårtens, Ylva, Kära lyssnare : radion som sällskap / Ylva Mårtens. - Stockholm : Carlsson i samarbete med Dramatiska institutet, s. : ill. ; 20 cm. ISBN

5 C - Religion C - Religion Jansson, Olov Religionskunskap. A : en mosaik / Olov Jansson, Linda Karlsson uppl. - Stockholm : Bonnier utbildning, s. : ill. ISBN Cm - Religionshistoria Gibbons, B. J Spirituality and the occult : from the Renaissance to the modern age / B. J. Gibbons. - London : Routledge, s. ISBN (hft.) ISBN X (inb.) Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon mythico-historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, cæremonier, bilder, namnkunnoga konungar, berömda höfdingar, lärda män, länder, städer, berg, haf, siöar, floder, och : åtskilloga hos hedniska folken wedertagna bruk; så at the vråldriga dichter vtredas och förklaras genom historien; och the forna beskrifningar på riken och orter kunna vpsökas, och finnas efter sina vti wår tid bekanta namn; alt lämpadt : til the gamla auctorers, i synnerhet latinska poëters, Virgilii, Ovidii, Horatii, och fleras retta förstånd: hwar jemte ock vndersökes om the hos judarna, vnder affallet, antagna afgudar, samt några hos them mäst rychtbara inrettningar, : til vplysning på the rum vti then h. skrift, som ther om handla: i liuset framgifwet af Wilhelm Anders Wennerdahl.... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren år Linköping, [12], 636 s. ; 4:o. Cbcb - Apokryfer och pseudepigrafer: Nya testamentet Nag Hammadi-skrifterna. Engelska The Nag Hammadi scriptures / [edited by Marvin Meyer. - International ed. - New York : HarperOne, xiii, 844p. ; 23 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Cj - Kyrkohistoria Nag Hammadi-skrifterna. Engelska The Nag Hammadi scriptures / [edited by Marvin Meyer. - International ed. - New York : HarperOne, xiii, 844p. ; 23 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Herriot, Peter Religious fundamentalism : [Elektronisk resurs] global, local and personal / Peter Herriot. - London ; New York : Routledge, p. : ill. ; 24 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) ISBN (hardback) ISBN (hardback) ISBN (e-bok) Journal of contemporary religion (Print Journal of contemporary religion. - Abingdon : Carfax, Vol. 10. ISSN Myths and mythologies Myths and mythologies : a reader / edited by Jeppe Sinding Jensen. - London ; Oakville, CT : Equinox, xiii, 448 p. : ill. ; 26 cm. (Critical categories in the study of religion) ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Det mångreligiösa Sverige Det mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring / Daniel Andersson, Åke Sander (red uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN

6 Numen (Leiden. Print Numen : international review for the history of religions / issued by the International Association for the History of Religions. - Leiden : Brill, Vol. 1. ISSN Cma - Skriftlösa religioner Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon mythico-historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, cæremonier, bilder, namnkunnoga konungar, berömda höfdingar, lärda män, länder, städer, berg, haf, siöar, floder, och : åtskilloga hos hedniska folken wedertagna bruk; så at the vråldriga dichter vtredas och förklaras genom historien; och the forna beskrifningar på riken och orter kunna vpsökas, och finnas efter sina vti wår tid bekanta namn; alt lämpadt : til the gamla auctorers, i synnerhet latinska poëters, Virgilii, Ovidii, Horatii, och fleras retta förstånd: hwar jemte ock vndersökes om the hos judarna, vnder affallet, antagna afgudar, samt några hos them mäst rychtbara inrettningar, : til vplysning på the rum vti then h. skrift, som ther om handla: i liuset framgifwet af Wilhelm Anders Wennerdahl.... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren år Linköping, [12], 636 s. ; 4:o. Cmdd - Islam Sverige. Imamutbildningsutredningen Staten och imamerna : religion, integration, autonomi : betänkande / av Imamutbildningsutredningen. - Stockholm : Fritze, , [4] s. ; 25 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:52) ISBN Cmecta - Hinayana DeVotta, Neil Sinhalese buddhist nationalist ideology : implications for politics and conflict resolution in Sri Lanka / Neil DeVotta. - Washington, DC : East-West Center Washington, cop ix, 87 s. ; 24 cm. (Policy studies, ; 40) ISBN Cmg - Grekisk och romersk religion Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon mythico-historicum, eller Kort och tydelig beskrifning, öfwer afgudar, gudinnor, nympher, högtider, offer, cæremonier, bilder, namnkunnoga konungar, berömda höfdingar, lärda män, länder, städer, berg, haf, siöar, floder, och : åtskilloga hos hedniska folken wedertagna bruk; så at the vråldriga dichter vtredas och förklaras genom historien; och the forna beskrifningar på riken och orter kunna vpsökas, och finnas efter sina vti wår tid bekanta namn; alt lämpadt : til the gamla auctorers, i synnerhet latinska poëters, Virgilii, Ovidii, Horatii, och fleras retta förstånd: hwar jemte ock vndersökes om the hos judarna, vnder affallet, antagna afgudar, samt några hos them mäst rychtbara inrettningar, : til vplysning på the rum vti then h. skrift, som ther om handla: i liuset framgifwet af Wilhelm Anders Wennerdahl.... Linköping, tryckt hos Gabriel Biörckegren år Linköping, [12], 636 s. ; 4:o. Cmgg - Gnosticism Cmeb - Hinduism Nussbaum, Martha Craven, The clash within : democracy, religious violence, and India's future / Martha C. Nussbaum. - Cambridge, Mass. : Belknap Press, xviii, 403 s. ISBN (inb.) ISBN (inb.) ISBN (hft.) Nag Hammadi-skrifterna. Engelska The Nag Hammadi scriptures / [edited by Marvin Meyer. - International ed. - New York : HarperOne, xiii, 844p. ; 23 cm. ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) 6

7 Cn - Moderna religionsbildningar Journal of contemporary religion (Print Journal of contemporary religion. - Abingdon : Carfax, Vol. 10. ISSN

8 D - Filosofi och psykologi Dbz - Särskilda filosofer Rosengren, Cecilia, Conway : naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv / Cecilia Rosengren. - Göteborg : Glänta produktion, s. : ill. ; 22 cm. (Logos Pathos, ; 11) ISBN Ddc - Vetenskapsteori Bjereld, Ulf, Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen / Ulf Bjereld, Marie Demker, Jonas Hinnfors. - 3., [omarb.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Df - Estetik Spindler, Fredrika, Spinoza : multitud, affekt, kraft / Fredrika Spindler. - Göteborg : Glänta produktion, s. ; 17 cm. ISBN Dcc - Språkligt orienterad filosofi Fisher, Walter R Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action / by Walter R. Fisher. - Columbia, S.C. : Univ. of South Carolina Press, cop s. : ill. (Studies in rhetoric/communication, ) ISBN ISBN Ddb - Kunskapsteori Einhorn, Stefan, Vägar till visdom / Stefan Einhorn. - Stockholm : Forum, s. ; 22 cm. ISBN (inb.) Seidler, Victor J., Unreasonable men : masculinity and social theory / Victor J.Seidler. - London : Routledge, s. (Male orders, ) ISBN (inb.) ISBN (hft.) Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. : ill. ; 24 cm. ISBN (inb.) Dg - Etik Finnur Magnússon Att tala om äldres död : en kulturanalys / Finnur Magnusson. - Malmö : Liber, s. ISBN ISBN Irisdotter, Sara, Etik i professionellt lärarskap / Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist uppl. - Malmö : Gleerup, s. ; 22 cm. ISBN Karlsson, Rauni Demokratiska värden i förskolebarns vardag : Rauni Karlsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop s. : tab. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 279) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN

9 Sen, Amartya Kumar The idea of justice / Amartya Sen. - London : Allen Lane an imprint of Penguin books, s. ISBN (hbk) ISBN Do - Psykologi Bara detta liv Bara detta liv : texter i existentiell psykologi och psykoterapi / Dan Stiwne (red utg. - Stockholm Natur & kultur, s. ; 22 cm. ([Blåvita serien) ISBN (inb.) Borg, Elisabet, Statistik för beteendevetare / Elisabet Borg, Joakim Westerlund. - 2., uppdaterade uppl. - Stockholm : Liber, s. : ill. ; 24 cm. ISBN Publication manual of the American Psychological Association Publication manual of the American Psychological Association ed. - Washington, D.C. : American Psychological Association, c xviii, 272 p. : ill. ; 26 cm. ISBN (pbk) ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) Doat - Psykologiska mätmetoder Näsström, Gunilla, Measurement of alignment between standards and assessment / Gunilla Näsström. - Umeå : Department of Educational Measurement, Umeå University, s. ; 24 cm. (Academic dissertations at the Department of Educational Measurement, ; 3) Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN Smedler, Ann-Charlotte, Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska utredningar / Ann-Charlotte Smedler, Eva Tideman utg. - Stockholm : Natur & kultur, s. ; 24 cm. ISBN (inb.) Dodf - Fysiologisk psykologi: känslor, känsloreaktioner Henriksson, Carina, Klassrumsflyktingar : pedagogiska situationer och relationer i klassrummet / Carina Henriksson uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Johannisson, Karin, Melankoliska rum : om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid / Karin Johannisson. - Stockholm : Bonnier, s. : ill. ; 22 cm. ISBN (inb.) Tillit i det moderna Sverige Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier / [Lars Trägårdh (red.) ; Erik Blennberger uppl. - Stockholm : SNS förlag, s. : ill. ISBN Doe - Kognitiv psykologi Einhorn, Stefan, Vägar till visdom / Stefan Einhorn. - Stockholm : Forum, s. ; 22 cm. ISBN (inb.) Doeab - Minne Treese, Anne-Cécile, Memory distortions induced by fluency : behavioural and electrophysiological investigations / Anne-Cécile Treese. - Lund : Department of Psychology, Lund University, s. : ill. ISBN

10 Vestberg, Susanna, Subjective memory complaints : relations to objective memory function, gender, personality, affective status and stress / Susanna Vestberg. - Lund : Department of Psychology, Lund University, s. ; 24 cm. ISBN Doee - Viljeprocessen Holm Ivarsson, Barbro, MI, motiverande samtal : praktisk handbok för hälso- och sjukvården : fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk / Barbro Holm Ivarsson ; [illustrationer: Helena Lunding uppl. - Stockholm : Gothia, s. : ill. ; 25 cm. ISBN Dofac - Ungdomspsykologi Kimber, Birgitta, Älskade, förbannade tonåring : [så får du kontakt med din tonåring : forskning och föräldraverktyg] / Birgitta Kimber och Virginia Molgaard utg. - Stockholm : Natur & kultur, s. ; 20 cm. ISBN (inb.) Dogb - Könspsykologi Pringle, Keith Men, masculinities and social welfare / Keith Pringle. - London : UCL Press, ix, 245 s. ISBN X (hft.) ISBN (inb.) Dofa - Barnpsykologi och ungdomspsykologi Hilén, Gunnar Barn är inte att leka med / Gunnar Hilén. - Sahlgrens, s. ISBN Seidler, Victor J., Unreasonable men : masculinity and social theory / Victor J.Seidler. - London : Routledge, s. (Male orders, ) ISBN (inb.) ISBN (hft.) Kimber, Birgitta, Att stå ut med busungar : boken som lockar fram kraften hos de vuxna / Birgitta Kimber ; [illustrationer: Eva Lindén. - 2., kompletterade och uppdaterade uppl. - Malmö : Epago/Gleerups utbildning, s. : ill. ; 22 cm. (Inspiration och personlig utveckling) ISBN Dofaa - Småbarnspsykologi Lutz, Kristian, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern : styrning & administrativa processer / Kristian Lutz. - Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. ; 24 cm. (Malmö studies in educational sciences, ; 44) Diss. Lund : Lunds universitet, 2009 ISBN Doka - Arbetspsykologi Andersson, Birgitta, Avlastande samtal inom personalgrupper : handbok för samtalsledare / Birgitta Andersson, Eva-Lena Tedfeldt, Gerry Larsson. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN Gonäs, Lena, Arbetsmarknadskarriär, arbetsvillkor och hälsa / Lena Gonäs. - Karlstad : Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, Arbetsvetenskap, Karlstads universitet, , [33] s. : ill. (Karlstad University studies, ; 2008:2) ISBN

11 Dokb - Personlig utveckling och träning Martinson, Karin Wellness : en litteraturöversikt / Karin Martinson. - Karlstad : Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet [distributör], s. : ill. (Karlstad University studies, ; 2008:22) ISBN Dokc - Människan inför döden Björklund, Lars, Vägar i sorgen / Lars Björklund, Göran Gyllenswärd uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, s. ; 20 cm. ISBN (inb.) Finnur Magnússon Att tala om äldres död : en kulturanalys / Finnur Magnusson. - Malmö : Liber, s. ISBN ISBN

12 E - Uppfostran och undervisning E - Uppfostran och undervisning Scandinavian journal of educational research (Print Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education. - Oslo : Univ.-forl., Vol. 15. ISSN Ea - Pedagogik Knutes, Helen, Gestaltandets pedagogik [Elektronisk resurs]: om att skapa konsthantverk / Helen Knutes. - Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, s. : ill. (Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, ; 155) Scandinavian journal of educational research (Online Scandinavian journal of educational research [Elektronisk resurs. - London : Taylor & Francis, Vol. 44(2000. ISSN Scandinavian journal of educational research (Print Scandinavian journal of educational research : a quarterly journal, publishing original papers from fields of study within the area of education. - Oslo : Univ.-forl., Vol. 15. ISSN Svensson, Lennart, Introduktion till pedagogik / Lennart Svensson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. ; 22 cm. ISBN (inb.) Melander, Helen, Trajectories of learning [Elektronisk resurs] : embodied interaction in change / Helen Melander. - Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : Uppsala universitetsbibliotek [distributör], s. (Uppsala studies in education, ; 124) Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009 Otillåten frånvaro Otillåten frånvaro : om hemmasittare, korridorvandrare och skolkare / [Annika Strandell (huvudredaktör. - Stockholm : Gothia, s. : ill. (Elevhälsa ; 2008/2009:3) Eaaa - Pedagogisk psykologi: differentieringsproblem Sverige. DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan Flickor och pojkar i skolan : hur jämställt är det? : delbetänkande / av DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan. - Stockholm : Fritze, , [3] s. ; 23 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:64) ISBN Eaac - Pedagogisk psykologi: inlärning Contemporary theories of learning Contemporary theories of learning : learning theorists -- in their own words / edited by Knud Illeris. - New York : Routledge, viii, 235 s. : ill. ISBN (hbk.) ISBN (hardcover) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Eaa - Pedagogisk psykologi Henriksson, Carina, Klassrumsflyktingar : pedagogiska situationer och relationer i klassrummet / Carina Henriksson uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN

13 Eaaca - Pedagogisk psykologi: psykomotoriska och sensoriska processer Eaad - Pedagogisk psykologi: skolans socialpsykologi Fisher, Maisha T Writing in rhythm : spoken word poetry in urban classrooms / Maisha T. Fisher ; foreword by Anne Haas Dyson. - New York, N.Y. : Teachers College Press, cop xii, 116 p. : ill. ; 24 cm. (Language and literacy series) ISBN (pbk. : alk. paper) ISBN X (pbk. : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9-10-åringar : betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund / Elisabeth Frank. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 280) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9-10-åringar : betydelsen av skolklimat, hemoch skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund / Elisabeth Frank. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 280) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Karlsson, Rauni Demokratiska värden i förskolebarns vardag : Rauni Karlsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop s. : tab. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 279) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Language, literacy, and power in schooling Language, literacy, and power in schooling / edited by Teresa L. McCarty. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xxvii, 317 p. : ill. ISBN (c. : alk. paper) ISBN (alk. paper) Lindö, Rigmor, Det tidiga språkbadet / Rigmor Lind Strid, Anna, God skrivutveckling : Kartläggning och undervisning. Studiehandledning / Anna Strid uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. ISBN ISBN Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet / Christer Stensmo. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Stier, Jonas, Interkulturellt samspel i skolan / Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Öhman, Margareta Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan / Margareta Öhman. - Stockholm Liber, s. ISBN ISBN

14 Eaae - Pedagogisk psykologi: skolans mentalhygien Kimber, Birgitta, Att stå ut med busungar : boken som lockar fram kraften hos de vuxna / Birgitta Kimber ; [illustrationer: Eva Lindén. - 2., kompletterade och uppdaterade uppl. - Malmö : Epago/Gleerups utbildning, s. : ill. ; 22 cm. (Inspiration och personlig utveckling) ISBN Näsström, Gunilla, Measurement of alignment between standards and assessment / Gunilla Näsström. - Umeå : Department of Educational Measurement, Umeå University, s. ; 24 cm. (Academic dissertations at the Department of Educational Measurement, ; 3) Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2008 ISBN Eab - Pedagogisk metodik Barns tidiga lärande Barns tidiga lärande : en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande / Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. + bilagor: diagr., tab. (Göteborg studies in educational sciences, ; 284) ISBN Language, literacy, and power in schooling Language, literacy, and power in schooling / edited by Teresa L. McCarty. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xxvii, 317 p. : ill. ISBN (c. : alk. paper) ISBN (alk. paper) Lärarens handbok Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention / [foto: Sjöberg bild. - 8., rev. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN ISBN (Studentlitteratur i samarbete med Lärarförbundet) Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik / Bodo Lecke (Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, S. : Ill ; 210 mm x 148 mm. (Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik, X ; 15) ISBN (Pb.) ISBN (Pb.) Sheridan, Sonja Barns lärande : fokus i kvalitetsarbete Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson uppl. - Stockholm Liber, s. : ill. ISBN Stier, Jonas, Interkulturellt samspel i skolan / Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Öhman, Margareta Hissad och dissad om relationsarbete i förskolan / Margareta Öhman. - Stockholm Liber, s. ISBN ISBN Eabf - Språkundervisning Bedömningsmaterial språk Bedömningsmaterial språk : muntlig och skriftlig produktion och interaktion : franska, spanska, tyska språkval år 9/steg 2, engelska C/steg uppl. - Stockholm : Skolverket : Liber distribution, cop s. ; 30 cm. ISBN Gurrey, Percival Teaching English as a foreign language / P. Gurrey. - London : Longman, s. ISBN

15 Eabfc - Undervisning i svenska Eabr - Idrottsundervisning Parmenius Swärd, Suzanne, Skrivande som handling och möte : gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet / Suzanne Parmenius Swärd. - Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. ; 24 cm. (Malmö studies in educational sciences, ; 42) Diss. Lund : Lunds universitet, 2008 ISBN Strid, Anna, God skrivutveckling : Kartläggning och undervisning. Studiehandledning / Anna Strid uppl. - Stockholm : Natur och Kultur, s. : ill. ISBN ISBN Eabg - Undervisning i litteraturhistoria Fisher, Maisha T Writing in rhythm : spoken word poetry in urban classrooms / Maisha T. Fisher ; foreword by Anne Haas Dyson. - New York, N.Y. : Teachers College Press, cop xii, 116 p. : ill. ; 24 cm. (Language and literacy series) ISBN (pbk. : alk. paper) ISBN X (pbk. : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) ISBN (cloth : alk. paper) Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik / Bodo Lecke (Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, S. : Ill ; 210 mm x 148 mm. (Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik, X ; 15) ISBN (Pb.) ISBN (Pb.) Cassidy, Tania, Understanding sports coaching : the social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice / Tania G. Cassidy, Robyn Jones and Paul Potrac ed. - London : Routledge, s. ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Eabt - Matematikundervisning Lantz-Andersson, Annika, Framing in educational practices : learning activity, digital technology and the logic of situated action / Annika Lantz-Andersson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. : ill. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 278) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Eabu - Undervisning i naturvetenskapliga ämnen Almers, Ellen, Handlingskompetens för hållbar utveckling : tre berättelser om vägen dit / Ellen Almers. - Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation, s. (Dissertation (School of Education and Communication, Jönköping University), ; 6) ISBN Högström, Per, Laborativt arbete i grundskolans senare år [Elektronisk resurs] : lärares mål och hur de implementeras / Per Högström. - Umeå : Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, s. ; 24 cm. (Studies in science and technology education, ; 28) Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet,

16 Löfgren, Lena, Everything has its processes, one could say : a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16 / Lena Löfgren. - Malmö : School of Teacher Education, Malmö University, s. ; 24 cm. (Malmö Studies in Educational Sciences, ; 45) Diss. (sammanfattning) Lund : Lunds universitet 2009 ISBN Eh - Uppfostran i hemmiljö Kimber, Birgitta, Älskade, förbannade tonåring : [så får du kontakt med din tonåring : forskning och föräldraverktyg] / Birgitta Kimber och Virginia Molgaard utg. - Stockholm : Natur & kultur, s. ; 20 cm. ISBN (inb.) Studies in science education (Online Studies in science education [Elektronisk resurs. - London : Routledge, Vol 1(1974. ISSN Studies in science education Studies in science education. - Leeds : University of Leeds, Centre for Studies in Science Education, Vol. 1. ISSN Eabx - Undervisningsmateriel Eriksson, Yvonne, Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text / Yvonne Eriksson. - Stockholm : Norstedts akademiska förlag, s. : ill. ; 24 cm. ISBN (inb.) Hrastinski, Stefan, Nätbaserad utbildning : en introduktion / Stefan Hrastinski uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Lantz-Andersson, Annika, Framing in educational practices : learning activity, digital technology and the logic of situated action / Annika Lantz- Andersson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. : ill. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 278) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Em - Undervisningsväsen: allmänt 1999 års skollagskommitt Skollag för kvalitet och likvärdighet : [betänkande]. Bilagedel / [av 1999 års skollagskommitt Frank, Elisabeth, Läsförmågan bland 9-10-åringar : betydelsen av skolklimat, hem- och skolsamverkan, lärarkompetens och elevers hembakgrund / Elisabeth Frank. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 280) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN International perspectives on competence development International perspectives on competence development : developing skills and capabilities / edited by Knud Illeris. - London ; New York : Routledge, xii, 228 s. : ill. ; 25 cm. ISBN (hardcover) ISBN (hardcover) ISBN (softback) ISBN (softback) 16

17 Karlsson, Rauni Demokratiska värden i förskolebarns vardag : Rauni Karlsson. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, cop s. : tab. ; 25 cm. (Göteborg studies in educational sciences, ; 279) Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2009 ISBN Language, literacy, and power in schooling Language, literacy, and power in schooling / edited by Teresa L. McCarty. - Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, xxvii, 317 p. : ill. ISBN (c. : alk. paper) ISBN (alk. paper) Lärarens handbok Lärarens handbok : läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention / [foto: Sjöberg bild. - 8., rev. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. : ill. ; 23 cm. ISBN ISBN (Studentlitteratur i samarbete med Lärarförbundet) Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik Mediengeschichte, Intermedialität und Literaturdidaktik / Bodo Lecke (Hrsg. - Frankfurt am Main : Lang, S. : Ill ; 210 mm x 148 mm. (Beiträge zur Literatur- und Mediendidaktik, X ; 15) ISBN (Pb.) ISBN (Pb.) Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:20) ISBN Schüldt Håård, Ulrika Klara, färdiga, gå - om sjuksköterskors kompetens i övergången mellan grundutbildning och yrkesverksamhet / Ulrika Schüldt Håård. - Stockholm, E- print s. : tab. Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009 ISBN Sverige. DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan Flickor och pojkar i skolan : hur jämställt är det? : delbetänkande / av DEJA - Delegationen för jämställdhet i skolan. - Stockholm : Fritze, , [3] s. ; 23 cm. (Statens offentliga utredningar, X ; 2009:64) ISBN Årsredovisning Årsredovisning Stockholm : Skolverket, s. : tab. ISBN Den nya skollagen Den nya skollagen : för kunskap, valfrihet och trygghet. Del 1. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], s. ; 25 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:25) ISBN (hela verket) Den nya skollagen Den nya skollagen : för kunskap, valfrihet och trygghet. Del 2. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], S s. ; 25 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:25) ISBN (hela verket) Em.01 - Förskolan Barns tidiga lärande Barns tidiga lärande : en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande / Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson & Eva Johansson (red. - Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, s. + bilagor: diagr., tab. (Göteborg studies in educational sciences, ; 284) ISBN

18 Emia - Skolpersonal Emm - Skolsociala åtgärder Changing teacher professionalism Changing teacher professionalism : international trends, challenges, and ways forward / edited by Sharon Gewirtz... [et al. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, xx, 236 p. ISBN (hardback) ISBN (pbk.) Irisdotter, Sara, Etik i professionellt lärarskap / Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist uppl. - Malmö : Gleerup, s. ; 22 cm. ISBN Linnér, Bengt, Att skolas till lärare / Bengt Linnér, Boel Westerberg. - 2., omarb. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Lundström, Ulf, Gymnasielärare : perspektiv på arbete och yrkesutveckling / Ulf Lundström uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Effektiva jagstärkande metoder Effektiva jagstärkande metoder. - Stockholm : Gothia, cop s. : ill. (Elevhälsa ; 2008/2009:4) ISSN Gustafsson, Lars H., Elevhälsa börjar i klassrummet / Lars H. Gustafsson. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Ep - Högskolor Förkunskaper och krav i högre utbildning Förkunskaper och krav i högre utbildning / [innehåll: Anna Ahlm. - Stockholm : Högskoleverket, s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:16 R) Hur har det gått Hur har det gått? : en sammanställning av Högskoleverkets utvärderingsverksamhet 2008 / [innehåll: Carl Sundström. - Stockholm : Högskoleverket, s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:13 R) Stensmo, Christer, Ledarskap i klassrummet / Christer Stensmo. - 2., [rev.] uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN Emk - Undervisningsväsen: organisation och administration Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov. - Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], s. : ill. ; 25 cm. (Rapport / Skolverket, ; 330) Järplid Linde, Karin Högskoleverkets prövningar av masterexamensrätt 2009 / [innehåll: Karin Järplid Linde. - Stockholm : Högskoleverket, , 17 s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:17 R) Linnér, Bengt, Att skolas till lärare / Bengt Linnér, Boel Westerberg. - 2., omarb. uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ; 23 cm. ISBN

19 Ohlsson, Ulla, Vägen in i ett yrke : en studie av lärande och kunskapsutveckling hos nyutbildade sjuksköterskor / Ulla Ohlsson. - Örebro : Örebro universtitet, s. ; 24 cm. (Örebro Studies in Education, ; 26) (Örebro Studies in Conditions of Democracy ; 2) Diss. Örebro : Örebro universitet, 2009 ISBN Epab - Högskolor: pedagogisk metodik Tveiten, Sidsel Veiledning - mer enn ord / Sidsel Tveiten utg. - Bergen: Fagbokforlaget, s. ill. ISBN Epb - Forskarutbildning Schüldt Håård, Ulrika Klara, färdiga, gå - om sjuksköterskors kompetens i övergången mellan grundutbildning och yrkesverksamhet / Ulrika Schüldt Håård. - Stockholm, E-print s. : tab. Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009 ISBN Dryler, Helen, Utländska doktorander i svensk forskarutbildning / [innehåll: Helen Dryler, Karin Holmvall, Marie Kahlroth. - Stockholm : Högskoleverket, s. (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:14 R) Eu - Elever med särskilda behov Universitet & högskolor Universitet & högskolor : Högskoleverkets årsrapport / [redaktör: Lena Eriksson. - Stockholm : Högskoleverket, s. : ill. (Sveriges officiella statistik, ) (Högskoleverkets rapportserie, X ; 2009:12 R) Uppdrag mångfald Uppdrag mångfald : lärarutbildning i omvandling / Marie Carlson & Annika Rabo, red uppl. - Umeå : Borea, s. ; 22 cm. ISBN Øvrelid, Bjarne, Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid / Bjarne Øvrelid. - Karlstad : Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, Sociologi, Karlstads universitet, s. ; 25 cm. (Karlstad University studies, ; 2009:12) Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 2009 ISBN Lutz, Kristian, Kategoriseringar av barn i förskoleåldern : styrning & administrativa processer / Kristian Lutz. - Malmö : Lärarutbildningen, Malmö högskola, s. ; 24 cm. (Malmö studies in educational sciences, ; 44) Diss. Lund : Lunds universitet, 2009 ISBN Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux. - Stockholm : Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet : Fritze [distributör], , [2] s. ; 21 cm. (Ds : departementsserien, ; 2009:20) ISBN Ev - Folkbildning Gustavsson, Bernt, Bildning i vår tid : om bildningens möjligheter och villkor i det moderna samhället / Bernt Gustavsson. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, s. ; 24 cm. ISBN (inb.) 19

20 Ex - Yrkesval Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering. - Stockholm : Skolverket : Fritze, s. ; 25 cm. ([Skolverkets rapport], ) Anställningsbarhet Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv / Gun Berglund, Andreas Fejes (red uppl. - Lund : Studentlitteratur, s. ISBN

21 F - Språkvetenskap F - Språkvetenskap Cicero, Marcus Tullius, f.kr Om talaren : Bok 2, Andra boken / Marcus Tullius Cicero ; svensk översättning och kommentarer av Birger Bergh & Anders Piltz. - Åstorp : Retorikförlaget, s. ; 19 cm. ISBN Cicero, Marcus Tullius, f.kr Om talaren : Bok 3, Tredje boken / Marcus Tullius Cicero ; översättning och kommentarer av Anders Piltz. - Åstorp : Retorikförlaget, s. ; 19 cm. ISBN Fisher, Walter R Human communication as narration : toward a philosophy of reason, value, and action / by Walter R. Fisher. - Columbia, S.C. : Univ. of South Carolina Press, cop s. : ill. (Studies in rhetoric/communication, ) ISBN ISBN Gussenhoven, Carlos, Understanding phonology / Carlos Gussenhoven and Haike Jacobs ed. - London : Arnold, xii, 284 s. : diagr., tab. ; 24 cm. (Understanding language series) ISBN (pbk.) ISBN The handbook of linguistics The handbook of linguistics / edited by Mark Aronoff and Janie Rees-Miller. - Malden, Mass. : Blackwell, xvi, 824 s. : ill., diagr., tab. (Blackwell handbooks in linguistics, ) ISBN ISBN (pbk.) The handbook of linguistics The handbook of linguistics [Elektronisk resurs] / edited by Mark Aronoff and Janie Rees-Miller. - Malden, Mass. : Blackwell, xvi, 824 s. : ill., diagr., tab. (Blackwell handbooks in linguistics, ) ISBN ISBN (pbk.) Handbook of multilingualism and multilingual communication Handbook of multilingualism and multilingual communication / edited by Peter Auer and Li Wei. - Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, c xx, 586 p. (Handbooks of applied linguistics ; 5) ISBN (hardcover : alk. paper) ISBN (hardcover : alk. paper) McGregor, William B Linguistics : an introduction / William B. McGregor. - London ; New York : Continuum, c xx, 384 p. : ill., maps ; 26 cm. ISBN (hbk.) ISBN (hbk.) ISBN (pbk.) ISBN (pbk.) Van Valin, Robert D., An introduction to syntax / Robert D. Van Valin, jr. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, s. : ill. ; 25cm. ISBN (hbk) ISBN (pbk) F:dofa - Barnspråk Lindö, Rigmor, Det tidiga språkbadet / Rigmor Lind 21

22 F:k - Språkvetenskapens historia Robins, Robert Henry A short history of linguistics / R. H. Robins ed. - London : Longman, xii, 282 s. (Longman linguistics library, ) ISBN (ppr) ISBN Fbn - Nordiska språk Brylla, Eva, Andersson, Pettersson, Lundström och- Beachman : om nordiska efternamn i sin europeiska omgivning / Eva Brylla. - Uppsala : Bombus, s. : ill. ; 21 cm. ISBN Språk i Norden 2009 Språk i Norden 2009 : Tema: Språkpolitik och språkattityder [red. Charlotta af Hällström-Reijonen. - [Oslo : Språknämnderna i Norden], cop s. (Språk i Norden, ; 2009) ISSN ISBN Fc - Svenska Amundsson, Åsa, Friiddrott / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Amundsson, Åsa, Ridsport / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Amundsson, Åsa, Simning / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Aspelin, Marianne, Mosaik : [Sagoböcker, Sagogryn, Faktaböcker, Faktakort]. Lärarhandledning / Marianne Aspelin. - Malmö : Gleerups, s. : ill. ISBN (spiralhäfte) Bergman, Catherine, Grönt ljus. Läsa / Catherine Bergman, Åsa Jansson. - Malmö : Gleerups, s. : ill. ISBN ISBN Bergman, Catherine, Grönt ljus. Skriva / Catherine Bergman, Åsa Jansson. - Malmö : Gleerups, s. ISBN ISBN Amundsson, Åsa, Innebandy / text: Åsa Amundsson ; illustrationer: Bengt Lindberg uppl. - Malmö : Gleerup, s. : färgill. ; 21 cm. (Gleerups Bumerang. Läsa) (Läsnivå ; 2. Fakta) ISBN (tills. med 3 andra böcker) Ekholm, Steven, Svenska i dag. 7, Lärobok / [Steven Ekholm, Annika Lyberg Mogensen, Malin Nordberg utg. - Stockholm : Natur och kultur, s. : ill. ; 24 cm. ISBN

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER

KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER KURSLITTERATURFÖRTECKNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIALA KURSER Hösten 2015 GRUNDLÄGGANDE KURSER Dator Orienterings- Office 2010, Orienteringskurs 1, ISBN: 978-91-85989-59-1 kurs www.behandladeord.se Extrabok

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen

Litteraturlista för kurser på vuxenutbildningen Denna sammanställning innehåller rekommenderad litteratur för vuxenutbildningens kurser. Observera att kurserna inte anordnas samtliga studieperioder. I samtliga kurser är det ditt ansvar som elev att

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.

Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. Referenslista Bjar, Louise & Lidberg, Caroline. (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. (2010). Perspektiv på en skola för alla. Lund AB: Studentlitteratur.

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet

Källhänvisningar enligt fotnotssystemet Källhänvisningar enligt fotnotssystemet 1. WWW 7. Böcker 2. Elektroniska böcker 8. Tidskrifter 3. Elektroniska tidskrifter 9. Tidningar 4. Elektroniska tidningar 10.Uppslagsverk 5. Filmer 11. Muntliga

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

Bemötandets etik och helhetsvård

Bemötandets etik och helhetsvård Bemötandets etik och helhetsvård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Arlebrink, Jan Grundläggande vårdetik : teori och praktik / Jan Arlebrink.

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F

Perspektiv på socialt arbete, 30 hp Social Science Perspectives on Social Work, 30 ECTS. Socionomprogram. 210 hp. Grund G1F Kursplan Perspektiv på socialt arbete, 30 hp SOC2 Program Program hp Utbildningsnivå Socionomprogram 210 hp Grund Ladokkod, ämnesområde, hp SKGBXX Kursens hp 30 Nivåklassificering Betygsskala Kursansvarig

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde VT 14 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde VT 14 2014-01-03 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609 Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423

KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 KURSLITTERATURLISTA Administration 1 Administration A, Fakta och övningar ISBN: 91 47 088423 Administration 2 Administration B Fakta, Johansson, Westerlind ISBN: 91 47 06325-4, och Administration B Uppdrag,

Läs mer

Temalista Friskvård och välbefinnande

Temalista Friskvård och välbefinnande Temalista Friskvård och välbefinnande Hylla Vnbf Författare ANGELÖW, Bosse Titel Friskare arbetsplatser : att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats Ort/förlag/år Lund : Studentlitteratur,

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng

LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng LAU670, Allmänt utbildningsområde 2, Lärarprofessionens didaktiska uppdrag, 30 högskolepoäng Delkurs 1 och 3. Yrkes- och ämnesdidaktik i fokus, A + B, 7,5 + 7,5 hp Gäller från vt 12 Obligatorisk litteratur

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits

PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits PDG002, Pedagogisk psykologi, 15 högskolepoäng Educational Psychology, 15 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för pedagogik och didaktik,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning

Informationsteknologiprogrammet vid LiU och ProblemBaserad Inlärning Några grundfakta: Start hösten 1995 Nominellt 30 platser Civilingenjörsutbildning, 180 poäng Utvecklingen stödd av grundutbildningsrådet => större andel kvinnliga sökande/antagna => problembaserad inlärning

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola

Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Språk, kunskap och hälsa i mötet med en heterogen och flerspråkig skola Rektor mot vetande 20140919 Maria Rubin Doktorand, Malmö högskola - Språkinriktad undervisning en strävan efter en inkluderande praktik

Läs mer

K U R S P L A N. Allmänt utbildningsområde kurs 4 (AUO 4) Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling

K U R S P L A N. Allmänt utbildningsområde kurs 4 (AUO 4) Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling 1 Institutionen för teknik och design Dnr TD 2007/143-514 K U R S P L A N Allmänt utbildningsområde kurs 4 (AUO 4) Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling General Field of Education 4 - Sustainable

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX

NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN. Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX NÄRINGSLIV OCH ARBETE GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Förteckning över LÄROMEDEL HT-15 KOMVUX ÄMNE DATA Information och kommunikation 1 ENTREPRENÖRSKAP Entreprenörskap Företagare/Entreprenör Jag!? Nej! Eller?

Läs mer

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det?

Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Skolan i Sverige?! Hur ska vi ha det? Per Kornhall Författare och debattör per@kornhall.se!!! FilDr Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Europakommissionens DG Network of Independant Experts

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur?

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? En pågående Lerning Study av Per Selin Johan Larsson Varför programmering? Är det mindre viktigt att förstå digitala byggstenar i den digitala

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

Kurser inom det flexibla kursutbudet

Kurser inom det flexibla kursutbudet Kurser inom det flexibla kursutbudet Lärcentrum Kiruna, Engelska Historia Matematik Naturkunskap Psykologi Religion Samhällskunskap Svenska Frågor kring övriga kurser från skolverkets kursutbud kontakta

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Sida 1 (7) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Japan) 2015-2016 Landsövergripande information De flesta lärosäten i Japan som har internationella utbyten har ofta skapat program med fokus

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm?

Hur läser år 8-eleverna i Stockholm? Hur läser år 8-na i Stockholm? av professor Karin Taube (Språka loss 2003) Som ett led i Stockholms skolors arbete med att utvärdera undervisningen har Högskolan i Kalmar genomfört en kartläggning av läsförmågan

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN

RAPPORT FRÅN SAMTIDEN RAPPORT FRÅN SAMTIDEN 23 september Islamska staten (IS) hot mot världsfreden? Per Jönsson, Mellanösternanakytiker, redaktör på Utrikespolitiska institutet (UI). Yasri Khan, generalsekreterare, Svenska

Läs mer

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd

Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Från aspekt till övergripande en nätbaserad lista över svenskt akademiskt ordförråd Håkan Jansson, Judy Ribeck & Emma Sköldberg Institutionen för svenska språket Göteborgs universitet NFL, Oslo 2013 En

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Kunskapen tar form LAU 150

Kunskapen tar form LAU 150 Kunskapen tar form LAU 150 Akademisk bildning och professionell kompetens i ett historiskt perspektiv Lennart G Svensson 1. Vad är ett universitet? 2. Vad betyder bildning? 3. Vad menas med professionell

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Engelska, fristående kurser

Engelska, fristående kurser Institutionen för språkstudier /LHü Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 Engelska, fristående kurser Biträdande studierektor: Berit Åström Engelska A 30 hp Johan Nordlander Emma Strömqvist Engelska

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits

MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN MHA202, Ledarskap i storhushåll och restaurang III, 15,0 högskolepoäng Catering Management III, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer