Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103 1(4) Fortbildningsgruppen Vård- och omsorgsförvaltningen Hedemora kommun Fortbildningsplan för Vård- och omsorgsförvaltningen 2010 Utbildningsbudgeten 2010 för vård- och omsorgsförvaltningen är på 2484 tkr fördelat på kurser och konferenser 700tkr och 1766tkr för vikariekostnader. Personliga assistenter har egen budget utifrån LASS pengen. Antalet anställda inom Vård- och omsorgsförvaltningen är ca 625 personer. Enligt de lagstiftningar SoL, HSL och LSS som vi arbetar utifrån skall all personal ha lämplig utbildning och erfarenhet. Personal inom vård och omsorg har ofta varierande bakgrund och utbildning. Många har lång erfarenhet av att arbeta med människor, men saknar kanske formell kompetens. Vi ser att fortbildningsbehovet blir allt större inom vår verksamhet. Med den uppbyggnad av verksamhetsnära kompetensutveckling som vi har gjort i samband med att vi erhållit medel från Kompetensstegen har vi fått en metod för att hantera dessa frågor. Det vi ser som ett allt större problem är att det medför ökade kostnader då det bli allt svårare att bedriva utbildning inom basverksamheten utan att sätta in vikarier. Utifrån det ekonomiska läget förvaltningen befinner sig i kommer vi att få prioritera då det gäller fortbildning under Utbildningsbehov Planeringsdag För att kunna driva styrkortsarbetet vidare ute i verksamheten är det nödvändigt att alla medarbetare har möjlighet att under en dag ges möjlighet att tillsammans med sin närmaste chef diskutera målen och den egna verksamheten. Allmän kommunkunskap För att uppnå en bred kunskap om hur en kommun fungerar både organisatoriskt, ekonomiskt i hela vår verksamhet, finns ett stort behov av denna typ av utbildning. Utbildningen sker fortlöpande i hela verksamheten. Ledarutveckling Riktade chefsdagar Handledning

104 2(4) Chefs ledarskapsutbildning för enhetschefer Högskolan Dalarna genomför en pilotutbildning, Chefs- och ledarskapsutbildning inom offentliga välfärdsorganisationer. Utbildningen motsvarar 22,5 högskolepoäng och bedrivs på kvartsfart. Under 2008 har ett mentorsprogram genomförts för våra enhetschefer har det genomförts samtalsgrupper för chefer i samverkan med delar av FAHNS kommunerna. Dessa samtalsgrupper avslutas tidigt våren fortsätter ledarskapsutvecklingen i form av ekonomiutbildning. Utbildningen sker internt. Nätverksträffar Vissa yrkeskategorier deltar i yrkesbaserade nätverk, inom Dalarnas län. Handledarutbildningar VFU För att försäkra oss om en framtida rekryteringsmöjlighet inom yrken med högskolekompetens bör vi ha personal som genomgår handledarutbildning inom dessa yrken. Jämställdhetsutbildning Projektbaserad utbildning förlagd under hela året för chefer och handläggare. Lösningsfokuserat arbetssätt I samband med införande av skyddskommittéer ska chefer och arbetsplatsombud tillsammans genomgå utbildning i Lösningsfokuserat arbetssätt. IT - Procapita genomförandeplan. Införande av Genomförandeplan i Procapita i LSS verksamheten. Systemförvaltare håller i utbildningen som genomförs internt. IT - programhantering Kurser i olika IT-program, t.ex. Excel, PowerPoint. Dokumentationsutbildning Samtliga medarbetare behöver få en grundutbildning i dokumentation och efter ett tag en uppföljning. Systematiskt brandskyddsarbete Brandskyddsarbete bedrivs fortlöpande ute på våra enheter genom att det genomförs brandövningar. Den typen av övningar måste ske fortlöpande inom våra särskilda boenden SoL/LSS.

105 3(4) Förflyttningsteknik Förflyttningsteknik behövs och genomförs fortlöpande i vår verksamhet. Handledning Handledning genomförs vid behov i arbetsgrupperna. Assistentutbildning En intern assistentutbildning för 4 assistenter kommer att genomföras i år. Trafiksäkerhetsutbildning med halkkörning Genomförs fortlöpande för berörd personal. Eco - driving Enligt mål i Energiplanen ska de som kör bil i tjänsten utbildas i sparsamt körsätt, hemtjänsten är en särskilt viktig grupp. Under 2010 räknar vi med att en grupp medarbetare inom hemtjänsten utbildas. Vi kan därefter utvärdera för att se om det leder till ett sparsammare och därmed billigare körsätt. Livsmedelshygien All personal i särskilda boenden som arbetar med livsmedel, ska genomgå en utbildning i livsmedelshygien. Läkemedel och äldre Personalen som ingår i Resursen behöver denna utbildning. Denna grupp krävs både högre flexibilitet och noggrannhet. Omvårdnad av inkontinenta personer. Fördjupade kunskaper till inkontinensombuden. Detta står i förslaget till ny inkontinensrutin. Utbildning om egenkontroll till hygienombuden. Egenkontroll en bra uppföljning av hur hygien fungerar i vardagen, utbildningen är ett verktyg till hygienombuden. Palliativ omvårdnad till omvårdnadspersonalen. Införandet av LCP (standardvårdplan palliativ vård) kräver inte utbildning, men för att ligga steget före behövs utbildning, då LCP väcker intresse hos omvårdnadspersonalen. Övrigt som kan påverka oss under 2010 Det finns olika behov att få utbildning/handledning i verksamheten - Hot och våld - Demens/demensomvårdnad - Vård och omsorg vid specifika diagnoser. - Palliativ vård

106 4(4) - Psykisk ohälsa - ABC utbildning Nya lagar och bestämmelser innebär att handläggare, chefer, rehabiliteringspersonal, sjuksköterskor och övrig administrativ personal måste uppdateras och fortbildas. Fler och fler grupper efterfrågar handledning för att klara av det alltmer krävande vårdarbetet. Behov kan uppstå av vidareutbildning i specialistkompetenser för våra sjuksköterskor. Vi kan redan se ett behov av kompetens inom psykiatri. Hedemora Anita Andersson Eva Rosén Maria Sundberg Kristina Wass Områdeschefer inom Vård- och omsorgsförvaltningen Inger Söderberg Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

ON KALLELSE 2014-02-26

ON KALLELSE 2014-02-26 ON KALLELSE 2014-02-26 KALLELSE Datum 2014-02-19 Sida 1(1) Omsorgsnämnden Isaac Tham Omsorgsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 26 februari 2014 kl. 09.00 i Tjädernhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping

Att jobba hos oss. Leanlink. Leanlink. LSS Funktionsstöd. Leanlink. Kontakt. Leanlink LSS Funktionsstöd. Klostergatan 5b 581 81 Linköping Kontakt Klostergatan 5b 581 81 Linköping 013-20 60 00 leanlink.se/lss Att jobba hos oss Linköpings kommun leanlink.se Linköpings kommun leanlink.se , tillhör Linköpings kommun och är utförare av olika

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Äldreomsorgen 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 2 Uppföljning av budgetenhetens utvecklingsplan: Äldreomsorg 3-4 Sammanfattning

Läs mer

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer...

Läs mer

Ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Misteln 9 och 11. Dnr 2015-000017

Ändring av detaljplan för delar av fastigheterna Misteln 9 och 11. Dnr 2015-000017 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-12 Sida 1(1) en Ärende Utbildningsplan - äldreomsorgen 2015. Dnr 2015-000013 Bokslut, årsredovisning samt mätetal 2014. Dnr 2015-000015 Remiss om att inrätta tjänst som BBIC-samordnare.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515

Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2015-01-20 ON 2014/0097 53515 Omsorgsnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2015

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet

Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet Chefens yrkesroll och kompetens inom funktionshinderområdet En enkätundersökning Januari februari 2014 Nationella Kompetensrådet maj 2014, Monica Andersson, Inger Dahl-Harrysson, Ann-Christine Gullacksen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Anbud avseende driften av Högalid

Anbud avseende driften av Högalid Anbud avseende driften av Högalid Omsorgsfolket Sverige AB har förmånen att få lämna anbud på driften av Högalid åt Trelleborgs kommun. Vi har noggrant studerat förutsättningarna utifrån förfrågningsunderlaget,

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Monica Andersson, verksamhetschef Marie Junde, enhetschef Allégårdens äldreboende, Vårdstyrkan AB Vårdstyrkan

Läs mer