ANBUDSFORMULÄR. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 2009 O Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFORMULÄR. Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux 2009 O9-2 4. Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar"

Transkript

1 Bilaga.1 4h ANBUDSFORMULÄR Datum: Dnr: (24) ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, upphandlar Gymnasial yrkesutbildning inom Komvux Vi erbjuder oss att på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, anordna utbildning i enlighet med förfrågningsunderlag med dnr: Genom detta anbuds svar accepteras i förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor. Undertecknat anbud är också ett intyg på att lämnade uppgifter är sanningsenhiga UPPGIFTER OM UTBILDNINGSANORDNARENIANBUDSGIVAREN Namn på anbudsgivande fil retaworzanisation: MedLearn AB Organisationsnummer: Adress: Hk: Drottninggatan 83 Postadress: Firmatecknare: Stockholm Caroline Waldenström, Anita Nordiund var för sig Nedan lämnas kontaktuppgifter till vilken all kommunikation ska ske under anbudstiden fram till och med dag för tilldelningsbeslut: Kontaktperson: Caroline Waldenström Telefonnummer: Mobiltelefonnummer: E-postadress: caroline. Anbudet består av Anbudsformuläret, bilaga 1, och två referenser inskrivna i bilaga 2. Behövs ytterligare bllaga ska denna märkas bilaga 3 och r endasi utgata en A4-i * Anbudnr..._1 Tillsammans utgor dessa dokument vart basta anbud. Göteborgsregionens kommunatförburid, GR Box fl Besök: Grdavägen 2 Tel: C,. AJphhr,It www,,r tt, rtrt,,r,rirk,,m p ÖPPNAT 2009 O9-2 4

2 UPPGIFTER O.J UTBILDNLVG54NORD? 4RENA M3USGJ4REN 1 Kvalitetskriterium.4. Pedagogik och metodik 6 Kvalitetskriterium B. Samverkan med arbetslivet 14 Kvaiitetskriterium C. Refrrenser is Kvalitetskriterium D. Kompetens och erfarenhet 19 UNDERTECKNANDE OFTERERADE PRISER FÖR GYMNASIAL YRKESUTBILDNING KVALITETSKRITERIERA-D 6 2.SKÄLLKRAV 5 1. OFFERERADE UTI3ILDNINOAR OCH ORTER 3 AV LS.V1M2.4R 2 ANVISNINGAR INNEHALLSFÖRTECKNING Utbildningsanordnaren ombeds lämna sitt anbudssvar enligt följande struktur: ANBUDSFORMULÄR 1 1. Offererade utbildningar och orter 2. Skallkrav 3. Kvalitetskriterier A D 4. Offererade priser fir gymnasial yrkesutbildning Sist i anbudsformuläret undertecknas anbudet av behörig firmatecknare. Anbudsformuläret Undertecknande och anbudskopia Rifr.n., 1 NRl /fl5pflrmi II AP nr,h.nd1in,, (,mni.i vrkp.,,théjdni,,r, in,,m Knmvuv,ln, flq (24 utgör, tillsammans med referensbilagan, ett anbud. Lämna ett pappersexemplar av originalanbudet och en anbudskopia på CD eller usb-minne. Anbudsgivaren sätter kryss i ja- respektive nej-rutan beroende på om utbildningsanordnaren uppfyller dessa krav eller inte. Om svaret är nej medför det att anbudet diskvalificeras. Utifrån de nationella gymnasieprogram som as aktuella för denna upphandling lämnar utbildningsanordnaren här uppgifter om vilka karaktärsämneskurser som kan erbjudas, samt de offererade utbildningarna kan genomföras från avtalets start. förslag på yrkesinriktade kurspaket. Dessutom lämnas uppgifter om de orter, inom GR, där Här lämnas änbudsgivarens bästa anbudspriser. Ett genomsnittligt pris per verksamhetspoäng lämnas för gymnasiala ämneskurser, som ingår i respektive gymnasieprogram, samt pris per verksamhetspoäng för Orienteringskurser allmänt och Orienteringskurser i rkessvenska. Utvärdering avseende pris omfattar 50 % vid anbudsgivaren redogörelse för sitt bästa anbud inom fyra kvalitetsområden. Utvärdering avseende kvalitetskriterier omfattar 50 % vid anbudsutvärderingen. Här lämnar anbudsutvärderingen,

3 1. OFFERERADE UTBILDNINGAR OCH ORTER Rutorna expanderar vid iftilandet. Vi erbjuder fliljande gymnasiala karaktärsåmneskurser, samt föreslår yrkesinriktade kurspaket enligt beskrivning nedan: Observera att i ett ytkesinriktat kurspaket kan även andra nationella och lokala gymnasiala kurser utöver karaktärsämneskurser ingl Placera ert kurspaket i den programruta där ni anser att det bäst passar in utifrän kursinnehäll Utbiidningarna kan erbjudas på följande orter inom Göteborgsregionen: Barn och Fritid, karaktärsämneskurser: Barn och Fritid, yrkesinriktade kurspaket: Bygg, karaktärsämneskurser: Bygg, yrkesinriktade kurspaket: El, kaaktärsämneskurser: El, yrkesinriktade kurspaket: Energi, karaktärsämneskurser: Energi, yrkesinriktade kurspaket: Fordon, karaktärsämneskurser: Fordon, yrkesinriktade kurspaket: Handel och Administration, karaktärsämneskurser: Handel och Administration, yrkesinriktade kurspaket: Hantverk, karaktärsämneskurser: Hantverk, yrkesinriktade kurspaket: 1 ANPIIflPÖRMIII R,;r,nh,,rIffrn (vmii vrkewtmdninn innm Krmw,v 4n, 1) (25i L c A/

4 Hotell och Restaurang, karaktärsämneskurser: Livsmedel, karaktärsiimneskurser: Livsmedel, yrkesinriktade kurspaket: Industri, karaktärsämneskurser: Datorkunskap DAAI Partille Demensvård lokal kurs 100 Lerum Ergonomi 1DH Alingsås Media, karaktärsänmeskurser: Hotell och Restaurang, yrkesmriktade kurspaket: Naturbruk, karaktärsämneskurser: Media, yrkesinriktade kurspaket: Industri, yrkesinriktade kurspaket: Geriatrik 0MV Handledning OMV Hemsjukvård OMV Hälsopedagogik LPL Naturbruk, yrkesinriktade kurspaket: Arbetsmiljö och säkerhet ARL Kungsbacka Kommunikation LPL Lindrade vård OMV Omvårdnad, karaktärsämneskurser: Barn och ungdomssjukvård OMV () Harryda Alternativ medicin OMV j Mölndal Medicinsk 2rundkurs OMV Människan socialt och kulturellt SOMS () Etik och livsfrågor SOMS12O1 100 Kungälv Fothälsovård OMV Farmakologi lokal kurs 50 Stenungsund Fritid för funktionshindrade BKFI Folkh1sokunskap OMV teori i vården 0MV Informations och kommunikations Nringslära NÄR12O2 50 Omvårdnad OMVI2I() 150 Organisation och led a_ FE A1AII 1flPÖPMl Ii ÅR i,nnhnr1iin, mnisi vrk,thijdnin,, intim Ktimv,r.,*,r flq q 4 (2%

5 Projektarbete PA12O1 100 Psykiatri OMV PsykologiA PSI2O1 50 PsykologiB P Rehabilitering och habilitering SOMS Sjukvård 0MV Social omsorg SOMSI2O4 150 Socialpsykiatri SOMS Socialt behandlingsarbete SOMS Tandvård 0MV Utvecklingsstörn, funktionshind OMV Vård och omsorgsarbete 0MV Vårdpedagogik 0MV Orienteringskurs allmän ORK Orienteringskurs yrkessvenska ORK Omvårdnad, yrkesinriktade kurspaket: Inriktning allmän Inriktning äldreomsorg Inriktning sjukvård Inriktning psykiatri Inriktning personlig assistenilfunktionshinder Inriktning hälsa och rehab Inriktning barn- och ungdomssjukvård Inriktning missbruk och kriminalvård Inriktning kultur, estetik och friskvård Inriktning IT i vården Inriktning entreprenörskap Inriktning OP med integrerad svenska som 2a språk grund Mölndal Kungsbacka Härryda Partille Lerum Alingsås Kungälv Stenungsund Vi rekomenderar att Orienteringskurs allmän tillförs paketen för studerande som inte är studievana utan behöver mjukstart och återkommande studieteknik, Vi rekomenderar att Orienteringskurs yrkessvenska tillförs paketen för studerande som redan har betyg i svenska 2 grund, men som behöver repetition och yrkessprålc Teknik, karaktärsämneskurser: Teknik, yrkesinriktade kurspaket: Rib 1 JP,uFVF()RMIll ÅP nh,in,liinr, vmns,li vrk hddtin, in,,m Knmwiv dn, flq F (25

6 såväl som fysiska träffar. kommunikationen med deltagarna. Anbudsgivaren skall använda sig av digital lärplattform i El Ja Nej 2. SKALLKRAV Varje utbildning skall ha arbetsplatsförlagda inslag mot Validenng skall erbjudas i kursmoment och/eller kurser. Anbudsgivare skall lämna två referenser för utförda upp- EJ Mbudsgivaren skall arbeta efter internt dokumenterad [1 en rektorstjänst inom det offentliga skolväsendet. som ansvarar för den operativa ledningen av utbildningsbeställningen skall motsvara kompetensen som krävs för Varje kurs skall erbjuda distansinslag och flenibla lösningar El svarande minst 20 % av utbildningstiden. drag inom motsvarande område som denna upphandling omfattar. erfarenhet från vuxenutbildning. Anbudsgivaren skall ha pedagogisk ledare på plats med kvalitetssäkringsmodell. Den pedagogiska kompetensen hos den eller de personer 1 NRl Ifl.F() PM! II ÅR h1hn( vrkq,whilrf,,,n, inr,n K,mvuv rfr,, flq i 5 (24!

7 Pedagogik i praktiken: vår 3. KVALITETSKRITERIER A - D Utgör 50 % av anbudsutvärderingen. Kvalitetskriterium A. Pedagogik och metodik Utgör 25 % av anbudsutvärderingen. Anbudsgivaren ska tydligt och kortfattat beskriva: Al. Verksamhetens pedagogiska grundsyn kopplat till yrkesutbildning. (Max tecken) MedLearn utbildar för varden. omsorgen och tandvärden. Vi har grundutbildningar och kompetensutveckling som bygger på aktuell kunskap. Utbildningama individ- och verksamhetsanpassas efter omsorgsfull och effektiv kartläggning. Våra studerande ska bli professionella medarbetare och inspireras till ett rikt arbetsliv. Pedagogisk grundsyn syn på bildning: Vår pedagogiska modell syftar till att täcka in samtliga delar som ingår i yrkeskompetensen för undersköterskan inom respektive inriktning: - Den studerande i centrum Studerandensbehovochfä!inarståralltidicentnJm. Vi som studerande fått av tidjgare erfarenhet både genom yrke, studier och andra aktiviteter i livet. Vi anpassar undervisning till studerandes sätt att lära. Vi vill att studerande efter genomgången utbildning ska komma väl förberedd för sitt yrke och kunna omsätta de mål han/hon natt under utbildningen i praktiskt handlande. - Förberedelse för det livslånga lärandet Vi vill att den studerande ska se sin utbildning som start på ett livslångt lärande. Under studietiden uppmuntras studerande att ta del av nya rön, leta information, tänka självständigt och kritiskt samt lära sig att formulera sig i tal och skrift. - Helhetssyn Vi vill att de studerande ffi en helhetssyn på sitt framtida yrke redan under utbildningen. Vi arbetar med casemetodik där vi arkunslcapfrånfleradelområden i praktiska 7eman bidrar till en helhetssyn på arbetet inom vården. frågeställnines Arbetsplatsförlagd utbildning är också centralt. En ledstjarna i det upplägget är fakta, förståelse. färdighet och förtrogenhet. och olika pedagogiska metoder för att nå dit. -Kvalitet och utveckling Vi garanterar att de studerande ges den kunskap de är berättigade till. Vi vill att framtida arbetsgivare ska kunna känna trygghet i att arbetstagaren har nått de mål som finns angivna och att studerande känner trygghet i sin yrkesroll Vi eftersträvar aktuellt, evidensbaserat och ständigt uppdaterat innehåll i utbildningar och kurser. Vi mäter den och vi mäter vår verksamhet genom utvärderingar. Vi är flexibla, lyssnar till synpunkter och utvecklar nya met ö ttnaö agogis kvalitet. Ribn 1- U1Ifl.FflPM11I P,,nnhndIin,, (vmn&,k,,thik1nin,, innm Krmvu,1n, fln E (24

8 validering *- individuellt anpassat stöd och hjälp med studieteknik. Extra mycket stöd brukar behövas träning precis så ofta och mycket som man känner behov av.! Hit hör Många pratar om flexibla studier. Vi har i många uppdrag visat att vi verkligen levererar detta Studierna genomförs helt utifrån de studerandes IFS med avseende på innehåll. pedagogilc distanslärare via e-post eller telefon. studietakt, utbildningstid, kursval min. Vi har många deltagare med svenska som främmande språk. Med rätt stud iestöd blir de en grupparbeten, diskussioner mm. Studieovana är en resurs för Studieverkstaden där man kan få efterfrågad tillgång i vården. Vi erbjuder en inriktning av OP där svenska som andra språk grund, integreras med vrkesutbildningen. För de som redan har SAS-grund, erbjuds språkstöd i Många vuxenstuderande är studieovana och behöver lärarledda lektioner med kursgenomgångar, språkstöd. Språk- och yrkeslärare arbetar i små pedagogiska team runt deltagarna för att utforma form av Orienteringskurs. Vi rekommenderar närstudier för studerande som har behov av inledningsvis för att få en bra start på studierna Materialet på studieplattformen är värdeflullt för studieovana. Inspelade Lektioner, interaktiva övningar mm kan användas för repetition och den optimala utbildningen åt var och en. Gemensamma lärarmöten, planeringsdagar och elevkonferenser skapar sams n och helhetsgrepp. Många studerande är istället studievana Ett alternativ/komplement för dem är vårt distansupplägg med studiehandledningar, digitala lektioner med filmade kursgenomgångar, Vi erbjuder en särskild studieinriktning för deltagare med intressi&entrprnrskap. interakti a ovmngar och diskussioner pa studieplattformen Dennajfliwgsfbrnuappttas Nära samarbete med arbetslivet gör att vi kan erbjuda alternativa upplägg med mycket Även för studievana är Studieverkstaden en utmärkt resurs om man tycker att någon kurs är också av de somparallellt med studierna arbetar eller deltar i andra studier hos annan utbildare. Entreprenörskap genomsvrar helaiiikinihgifi h vi kommer att samarbeta med kontinuerlig antagning kommer vi att ha studerande som börjar i grupp eller enskilt. Huvudlärare ansvarar för information och presentation vid kursstart. kartläggning och eventuell arbetsplatsförlagd utbildning. extra svår och behöver hjälp. Förutom Studieverkstaden finns alltid tillgång till hjälp och stöd av 1 information inför och under utbildning försöker vi bryta traditionnella könsmönster. A2. Hur deltagarna introduceras i studierna hur kursplan och kursmål presenteras etc. -studieteknik -kartläggning -validering -upprättande av IFS -hitta basgrupp Introduktion i studierna: Om man trivs i skolan går studierna bättre, det är därför viktigt med en bra start. Genom För att klara successiva kursstarter och stora elevvoivmer följer vi kvalitetssäkrade rutiner för mottagande av nya studerande. -information om utbildningens innehåll och upplägg (Max tecken) 1 4jVPI!fl.qFflPMlII P,,,vh.r,dIinc, nii vrkp,,thddnin,, inr,m Wnnv,,y dnr flq-f (24 i

9 -slussa in i utbildningen -uppföljning efter 2-3 veckor läser för tillfället och det studiestöd man behöver. likartade stuclieplaner. Kontinuerligt intag, individuella studieplaner och flexibelt upplagda studier gör dock att man även kommer att ingå i andra grupper beroende på vilken kurs man Alla kursstarter innehåller en allmän introduktion till kursen så att studerande från börjar kan sätta kursen i ett sammanhang med andra kurser och förstå kursens speciella karaktar. ihop med arbetet som undersköterska och vad som är centralt i kursen. Läraren går också noga Manga vill g atill gnåpp För dessa skapas basgrupper som utgörs av studerande med om kursen bygger på kunskap från tidigare kurser eller utgör ett nytt område, hur den hänger Vi tar hjälp av arbetslivet för att konkretisera Skolverkets kunskapsmål. Ett naturligt forum för igenom bedönmingskriterier och hur kunskapen kommer att redovisas, Varje deltagare har en mentor med ansvar för helheten. Mentor är ocksa lärare. 1 stora omsorgscollege. lärare ofta samma person. detta skapas i GR-regionen där diskussion om baskompetens är ett viktigt inslag i Vård och alltid en mentor som ansvarar för helheten. 1 små kommuner med flirre studerande är mentor och kommuner med många studerande kan man under utbildningen ha flera lärare, men man har Vid kursintroduktionen planeras också vilket pedagogiskt stöd som studerande behöver för att nå kursmålen, Olika kurser upplevs som olika svåra, så behovet av pedagogiskt stöd kan variera mellan kurserna. Inför varje kursstart görs en noggrann genomgång av kursplaa kursmål och betygskriterier. 1: Presentation och uppföljning av kursplan och kursmål: Studerande ges också tillfälle att själva fundera över sina förväntningar och mål med kursen. förklaras genom exempel och läraren går igenom vad kursen handlar om, varför den är viktig, Under genomgången specificeras de olika momenten och kunskapsområdena. Kunskapsmalen Introduktionen sker ofta med lärare. För kursplaner som ska uppnås genom arbetsplatsförlagd studerande arbetar med under sin APU. utbildning (APU) konkretiseras kursmlen genom checklistor och arbetsuppgifter som RiIn4 1 4NRIffl.P(PMIll ÅR nh,nr1iirn, m,rn,ij vk, i1nin, innm Kgmv,,y,fr,r fl R (2d För distanselever och för studerande som har en studieplan som gör att man startar en kurs på egen hand (utan grupp), finns introduktionen i studiehandledningarna. Vi har inlett ett arbete med att ta fram inspelade kursintroduktioner med lärare. Dessa kommer att finnas på nätet, ett arbetsuppgifter för att säkerställa att studerande har klart för sig vad som förväntas av dem. bra alternativ f ltagarii iinte fåljerjruppens studieplan IStudieverkstaden kan studerande alltid få extra introduktion hjaip och forklanngar av larare bedömningskriterier. 1 betvgssamtalen efter halva kursen görs återigen aterkopplingar till kurspian. kursmäl och Under kursen återkopplas det regelbundet till kursplan och kursmål, inför nya avsnitt och i A3. Hur deltagarnas framsteg kommer att följas upp och hur betvgsprocessen genomförs. (Max tecken)

10 - redovisningar - diskussioner - praktiska - handledarens - Arbetslag - Mångsidiga - Kunskapsbedömning - Kunskapsbedömning - Samverkan - Utveckling - Studerande på studerandeplattformens olika debattforum mera - inlägg under lektioner arbeten och lösningsförslag runt uppgifter, teman och cases övningar bedömning under APU - aktiviteter - inlämnade - med - Möjlighet - Strikta - Regelbundna APU. Följa upp deltagarnas framsteg: Studerande ges mårga varierande sätt att redovisa sina framsteg Kurspianer: Skolverkets mål lämnar utrymme för tolkning av innehållet. Utbildningen ska motsvara Evidensbaserad kunskap Behandlingar och metoder som bevisats genom forskning ska uppmärksammas och implementeras i verksamheten. Det gäller även utbildningens innehåll där vi metodiskt arbetar internet för att hitta det senaste inom området. Därigenom vill vi väcka elevernas nyfikenhet och förståelse för den omvärld som de kommer att arbeta i. arbetsmarknadens krav. Därför arbetar vi nära arbetslivet om efterfrågade kurser och inriktning av innehåll. Vi arbetar tillsammans med kommuner och vårdgivare med certifieringskraven för hålla sig uppdaterade, att hitta nyheter och kritiskt granska källans trovärdighet. På för att det som lärs ut är uppdaterat och korrekt. Det är också viktigt att studerande tränas i att wwwmedlearn.se anslås branschnyheter. Vid sidan om läroböckerna, kommer man arbeta med Betvgsprocessen på MedLearn kvalitetssäkras genom: ge studerande möjlighet till kunskapsredovisning på sätt som passar dem bäst. Resultaten förs in på IFS. Varje studerande når sin IFS via internet eller mobiltelefon och kan alltså när som helst se de senaste resultaten och därmed Rilja utvecklingen fram till det att kursbetvget sätts, vilket också registreras i IFS. Ett särskilt larmsystem gör att det lyser rött i IFS om en uppgift är försenad. Det är en bra signal för studerande men också för mentor att följa upp. Kursläraren har betygsamtal med studerande i mitten av varje kurs. Vi följer snabbt upp studerande som inte presterar utifrån IFS. säkerställa likvärdig bedömning och betvgssättning hjälpa dem att nå målet och redovisa sina kunskaper Vi stämmer av att våra studerande är anställningsbara genom nära kontakt i branschråd och andra samarbetsformer. Genom träning i att söka jobb och liv skunskap för yrkeslivet som Kontroll av att utbildningen leder till uppsatta mål om arbete: bedömningsverktyg för att täcka in studerandes hela kunskapsområde och för att där flera lärare möter studerande och kontinuerligt fnjer kunskapsutvecklingen även till muntlig redovisning. genom skriftliga prov på individnivå Betygssanital med studerande provrutiner för att hindra fusk lärarmöten om kunskapssvn, lärandeprocessen och kunskapsbedömning mellan våra arbetslag runt om i landet och med andra utbildningsanordnare för att och fördjupning i dessa frågor genom utbildningsinsatser med särskilda behov ax varierande grad och art ges särskilda stödåtgärder för att 1 PJRI 1fl.SCORMi fl ÄR,,nnhndlinc, (vmni.l vrkpq,,thil4r,in,, in1m Knmva,y d,,r ()Q (24\ hur efterfrågad kunskap ska mätas, i skolan eller på

11 studerande.efier2vslutdutbikhiin,g,..,genom djupintervjuer nytta av tidigare erfarenhet nytta av tidigare studier - dra upp rna! för lärandet pä kort och pa lång sikt. upp för att pa ett optirnalt vis A4. Konkreta exempel pa hur IFS kommer att anändas. (Max tecken) eller högre studier - arbete genom - dra - dra - val - val - studerande - studier - val - behov IFS planeras och dokumenteras också så att handlar om att passa tider, första arbetsgivarens krav med mera vill vi ytterligare, förutom själva yrkeskompetensen. förbereda studerande för arbetsmarknaden. Ändringar dokumenteras i IFS. uppföljningar efter avslutade studier. Vii yattarbgyarna är nöjda med sara Vi stämmer a att vara studerande når sina framtidsmål - lång utbildning kan förutsättningarna andras. det går alltid bra att ändra pedagogisk form. na våra studerandes mål. funktionshinder mm. IFS ger också information till oss sa att vi kan allokera pedagogiska resurser som behövs för att Exempel pa IFS: Eva har under manga ar vikarierat inom vården. Hon validerar 600 gvmnasiepoäng. Eva läser IFS visar veckovis vilka kurser studerande läser, var studerande ska göra sin praktik, vilka mm. IFS är ett arbetsverktyg för såväl studerande som lärare. Studerande frir en bra överblick för uppgifter som ska klaras av och när de ska vara klara, vilka kunskapskontroller som är avkiarade rött för både lärare och studerande om den planerade takten inte följs vilket då kräver Under introduktionen kommer studerande att llsammans med mentor upprätta IFS. Den görs på IFS. Läraren använder LFS för att INja studerandes framsteg. Ett larrnsvstem gör att det lyser sin planering och får omedelbar återkoppling på prov och andra uppgifter. vars resultat förs in IFS kommer att vara en framatsftande planermg dar mentor och studerande i samverkan sätter stödatgarder. IFS nås via intemet eller mobiltelefon, vilket gör att studerande alltid kan ta del av planeringen, och de senaste resultaten. IFS skyddas av lösenord. Genom IFS och uppföljningen av densamma tränas studerande i att utvärdera sitt eget arbete på hänsyn till tidigare erfarenheter och lärstil. ökar självkanslan. ett sätt som stärker självförtroendet och resultaten mäts utifrån egna uppsatta mål. Genom att ta Vi ser det som ytterst viktigt att omedelbart fitnga upp avvikelser. Mentor och studerande har pastötning kommer att varnas skriftligen efter lya veckor. Därefter gar en rapport till rektor. regelbundna uppföljningssamtal för att stämma av JFS Studerande som inte presterar trots läser de kurser som Eva har validerat, pabörjar i stället Eva sin inriktning. 1-ton trivs i Medicinsk grundkurs. som hon inte kunde validera. tillsammans med sin basgrupp. När de andra nytta av eventuell validenng (hela eller delar av kurser) av särskilt stöd eller hjälpmedel. tex språkstöd. dyslexistöd, anpassning för väljer sin studietakt - av kurser och inriktning, motsvarar arbetsmarknadens krav och öns kemal av kurser och inriktning, motsvarar studerandes intresseinrikming av pedagogisk form, (när, distans, flex, arbetsplatsförlagd) eller mix av former. Under en 1 4JJPd Ifl5FflPMl(f ÅR urnhn,llinn mn4,if,rk,ithiidninn,nnm Krmv,,- dnr fl-1 d 71 q if) (2d hos oss kan kombineras med studier hos annan anordnare eller med arbete

12 (24 grupp - - Kontinuerliga individ. (Max tecken) Lena arbetar haivtid som personlig assistent. Hon har oregelbundna arbetstider. Lena läser på halvfart, delvis på distans och delvis följer hon skolans aktiviteter, Pa sin IFS ser hon vilka överenskommelser Pia och mentor tidigare gjort för att få ordning på studierna. Senaste noteringen är att Pia har fått ett varningsbrev om attikommer meddela rektor att Pia bör inom den kommunala omsorgen mycket längre än förr, är de sjukare och yard som frrr utfördes aldreomsorgen men har ända valt inriktningen sjukvard. 1 och med att de gamla idag vårdas arbetsuppgifter. Resultat från uppgifter och prov förs upp pa IFS. moment som hon ska göra På studieplattformen hittar hon inspelade lektioner och för de som ska jobba med äldreomsorg. För tillfället är det bara E a som läser Sjukvärd. Hon pa sjukhus görs idag i den kommunala äldreomsorgeft Sjukvård är därför en bra inriktning även Pia har halkat efter rejält. Pa hennes IFS larmar många kursmoment rött. Där syns också vilka gör kurserna pä studieplattformen men kommer regelbundet till Studieverkstaden där hon kan ffi stängas av. förklaringar och hjälp och träffar kamrater A5. Möjligheter till kontinuerlig antagning. för dessa Förutom dagarna med de kurser som inte kunde alideras. deltar Anna i de Anna har val iderat nagra kurser. Hennes IFS visar ilka kurser som aterstar och en lidspianering studerande fr just den utbildning som han/hon behöver vid rätt tidpunkt. Ingen ska behöva känna att studierna gar för fort eller för langsamt, siudietakten bestäms av vars och ens Studerdbeov j planeringen, vår gemensamma temadagarna och de dagar som gruppen har praktiska övningar eller arbetar med Behovet av utbildning uppstår sällan vid terminsstart. Vi har ett case. 1 örigt läser Anna sjäh, med tillgang till lärarstöd eftersom detta passar hennes inlärningsstil bäst. önskad tidpunkt. Det kan göra att man blir ensam studerande i en kurs. Då blir den digitala Maria har lang vårderfarenhet och har validerat Vård och omsorgsarbete, 150 poäng vilka förts Att kombinera lärarledda lektioner och individuella studieplaner där studerande läser olika läser vårdsvenska, Tack vare valideringen, kan Maria ändå läsa OP i ungefär samma takt som gruppen. in pa hennes ff5. Maria följer klassens schema utom en dag per vecka när hon och några andra kurser och har kommit olika långt i studierna ställer stora krav pa planering. Vissa läser hela OP lärplattformen och studie erkstaden extra viktiga. Vi har under manga är målmedvetet utvecklat pedagogiska former för att lösa kombinationen börjat samtidigt. medan andra bara ska läsa enstaka kurser. Vissa läser heltid, andra deltid. Man har inte heller grupp. Att inga i en grupp är för manga viktigt. Samtidigt vill vi ocksa betona vikten av att varje Det är alltid en avvägning mellan studerandes rätt till sin IFS och mangas behov av att inga i en individuella forhallanden. Ingen ska behöva bli utan önskad kurs för att det saknas en grupp, Kontinuerliga utbildningsstarter Kontinuerlig utbildning under aret utan andra uppehåll än vad studerande själv önskar. kursstarter. Studerande får sina önskemål om kurser tillgodosedda precis vid 1 MPI lfl.fflpmi II R,innh,,dIin, mnij vrk,fhildn,nn ir,nm Kr,n,v, dnr flq Vi är idag stolta öer hur väl detta fungerar i alla utbildningsuppdrag.

13 / Huvudläraren med överblick över allas IFS väljer basgrupp åt studerande. En basgrupp består av studerande med likartade studieplaner. Basgrupperna samlas runt kurser som ingär i de flestas studieplaner. De kurser som inte passar med basgruppens läser man antingen med en annan grupp, på distans eller i studieverkstaden, 1 temadagar möts studerande med olika studieplaner och startdatum. Genom lektioner som är uppbyggda kring teman tir studerande möjlighet att se de stora sammanhangen, göra praktiska övningar, diskutera, analysera och reflektera tillsammans - allt det som är viktigt i just vårdutbildningar. Genom en kombination av lektioner, temadagar, individuell handledning, självstudietid, material på den digitala lärplattformen och studieverkstad klarar vi logistien med kontinuerliga starter och individuella studiplaner. A6. Hur validenng genomförs mot kursmäl samt mot anställningsbarhet. (Max tecken) För anställning som undersköterska/skötare krävs betyg från OP. Det räcker alltså inte med kompetensintyg (undantag för personal som redan har en anställning, då kan validenng mot vissa kompetensområden i stället vara aktuell). Vi följer Valideringsdelegationens fyrstegsmodell 1 Generell kartläggning Här görs en översiktlig inventering av kunskaper och kompeteriser. Fokus är deltagarens bakgrund, intressen, utbildning, arbeten och övriga erfarenheter. 1 steg ett sker också en sammanställning av formella kunskaper genom att samla in betyg och arbetsintyg. 2. Fördjupad kompetenskartläggning Deltagaren fyller i en datorbaserad självskattning. Läraren och deltagaren sammanfattar i ett fördjupande samtal och går igenom resultaten för att f en första uppfattning om vilka områden som direkt kan väljas bort, vilka områden som deltagaren redan har giltig formell kunskap i, vilka områden som behöver djupare kartläggning. Kunskap och kompetens beskrivs på ett mer precist satt. Vi går utförligt igenom betyg och arbetsintvg i de fall dokumentation finns. Studerande far själv beskriva vad betygen och intygen står för. En avstämning görs med deltagaren om att gå vidare till steg tre. 3. Kompetensbedömning För en rättvis värdering av kunskap är det viktigt att valideringen sker i olika steg. Vi vet av erfarenhet att valideringsprocessen i sig gör att deltagarna ofta kommer till nya insikter om att man redan har kunskaper som man inte tänkte på frän början. Genom att man under valideringen lyfter fram individens kompetens. ökar motivation och självförtroende och deltagaren vågar tro på och visa sin kunskap. Delar av steg tre kommer i många fall delvis att göras pa en arbetsplats med valideringshandledare. Vi har tagit fram olika dokument för att på ett systematiskt och objektivt sätt mäta, värdera och dokumentera kompetensen. Rjbi 1 4NP 1!fl$ F() PMI 11 ÄP,,nnhn,1Iinn (vmnpi1. rk,,thilrlninn innm Kr,mv,w rlnr flq (Yd i

14 / landet. lång direkt. används vid upprättandet av IFS. Deltagaren som redovisar godkända kunskaper får formella betyg. fyra Därigenom vinner både arbetsplats, deltagare och kuiid tid. valideringen visar tydligt om deltagaren har kunskap som motsvarar hel eller del av kurs. Den automatiserade valideringen beräknas ta cirka en halv dag per kurs. Om lärarna här märker att deltagaren kan ha möjlighet att validera för betyg, kommer en plan att göras för ytterligare bedömning och validering, steg fyra. Denna plan kommer att innehålla en beskrivning av vilka praktiska och teoretiska moment som ska valideras. efter ett prövningsunderlag som är relaterat till Skolverkets mål och utarbetat av oss. För de deltagare som har lång klinisk erfarenhet med bra arbetsbetyg kan praktiska kunskapen valideras Vi mäter kunskapen genom ett automatiserat och internetbaserat test. Testet bygger på Deltagare som inte ska gå vidare till steg fyra, får ett intvg som beskriver kompetensen. Intyget praktisk kunskap genom case, dels mer teoretiska frågor. Genom testet viktas resultatet på väldefinierade och viktade kunskapskriterier inom respektive kurs. Frågorna täcker dels in För att effektivisera valideringen, kommer de deltagare som redan under steg tva visar sig ha varje fråga utifrån dess relevans för respektive mål. Resultatet av den automatiserade goda förutsättningar att kunna validera för betyg, att hoppa över steg tre och gå direkt till steg 1 OP:s mål ingår klinisk kunskap och förtrogenhet. Bedömning av deltagarens kliniska kunskaper sker av vårdlärare eller på arbetsplats. På arbetsplatsen gör handledare en bedömning Vi validerar med Skolverkets målbeskrivning som bas inom de olika ämnesomrdena. Varje 4, Kompetensbedömning för betyg högre betyg än G kompletteras resultaten med uppgifter av analytisk och reflekterande karaktär. Resultaten från valideringen för den enskilde deltagaren sammanfattas. 1 de ämnen där målen kurs är nerbruten i de kursmål som ingär vilket innebär att även delar av en kurs kan val ideras. enligt Skolverket är uppnådda kommer eleven att få betyget G. För de deltagare som önskar ett Till [FS förs de kurser som inte kunde valideras eller de kursmoment som inte kunde valideras. Vår erfarenhet: Studerande ska bara läsa det som saknas, Testets validitet är god precision är hög eftersom det är ett standardiserat test och vilket ger en rättvis bedömning av Vi har lång erfarenhet av validering. Varje år genomför vi flera hundra valideringar runt om i varje testdeltagares reella kompetens. Kompletterande muntliga intervjuer och praktiska övningar ger en god helhetsbild av elevens kunskaper. RiLn 1.8NPUfl.FflPMIII 4P,nhzndIin., mii vrkp,,thiid&nn ir,r,m K,,mwuy dnr flq-1d (24 vårderfarenhet har entydigt visat sig ge bättre testresultat. Testets

15 / Utgör 10 % av anbudsutvärderingen. (Max tecken) Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Samverkan med arbetslivet Kvalitetskriterium B. Ljprofession. Nya kolleger och arbetsrutiner ger ökat utbyte för både studerande och arbetsplats. att ha sin utgångspunkt i beprövad erfarenhet. Vi arbetar aktivt med att utveckla handledaren under arbiagen och lär sig genom att handledaren visar, förklarar och låter studerande själv gör uppgifter. Genom återkoppling lär sig studerande och utvecklas i sin samarbetsformer mellan skolan och verksamheterna. Genom nära knytning till en verksamhet studerande. Deltagarna får mer tid att bearbeta sina erfarenheter och utvecklas mot sin handledning. En kompetensutveckling sker i mötet mellan verksamhetens personal och under studietiden kan studerande växla mellan teoristudier och att träna sina flirdigheter under arbetsplatsförlagda utbildningens inriktning, omfattning och planering bestäms av IFS och vrkesroll. För att kunna ge studerande en bra handledning och för att kunna ge en korrekt Vaije studerande har en eller två handledarejsinpraktikp1ats. Studerande följer huvudsakligen återkoppling äen negativ kritik nar saker mte blir bra, behoer - Handledare... - APU Bl, Hur det arbetspiatsförlagda lärandet kommer att genomföras ur ett studerandeperspektiv. gör vissa behandlingar, hur man hanterar sekretessfrägor. reflektera över ett svårt samtal, hur Att integrera teori och praktik är en viktig del av OP, MedLearns teoretiska studier strävar efter utbildning. Vi erbjuder därför alltid våra handledare på arbetsplatserna en handledarutbildning. man dokumenterar etc. Det är olika praktikuppgifter beroende på vilka kurser som APU Studerande får uppgifter som ska lösas under APU. Det kan handla om att ta reda på hur man penoden omfattar Uppgifte rna ska bes v aras och redo visas nar man ar tillbakaa skolan Pa sa uppgifter -,., Omfattning sig bättre genom praktiskt arbete, de kommer att erbjudas hög grad av arbetsplatsförlagt lärande. varierar beroende på kursval, inlärningsstil. tidigare branscherfarenhet mm. Vissa studerande lär och har svårt att komma ifrån. Med checklistor, specialutformade uppgifter och nära kontakt En hög grad av arbetspiatsförlagt lärande passar också studerande som redan arbetar i vården APU görs oftast på belec soj4.tbildningen. Den med handledaren kan många kursmål uppnås på arbetsplatsen. RiL, 1- JI,Jn.qFr,pMIII P nnhan(llirn, (vmnii vrkp,thildnin,, inam Knm,,,j, dnr OQ..1l4 71 att studerande ska praktisera i en i ij är man får tab c et svenska samt får inblick i svenskt vårdarbete. Denna miljöpraktik innebär inte, till skillnad från annan APU, att med studerande och lärare handlar här i stället om förmågan till kommunikatiott studerande ska bedömas utifrån sin färdighet i olika vårduppgifter. Uppföljning av praktiken Under APU skrier studerande ocksa en loggbok APU vara ett led i språkutvecklingen. Fokus ligger då på 14. (24 )

16 visa engagemang och intresse visa brukaren hänsyn och respekt och lärarkontakt Erfarenhet följa instruktioner - Bedömning visa praktiskt handlag ta initiativ utifrån kompetensnivå skapa kontakt med brukarna utnyttja teoretiskt kunnande i praktiskt arbete Handiedaren bedömer studerandes fardigheter under praktiken. Första bedömningen görs efter halva praktikperioden och mot slutet görs den slutliga. Genom halvtidsbedömningen fr ska handhas med hög kvalitet. Rutinerna omfattar allt från APU anskaffning, information till arbetsplats och studerande inför APU. kontakter under tiden. innehåll. handledarutbildning, ha kunskaper inom arbetsområdet studerande möjlighet att förbättra eventuella brister. 1 samband med haivtidsbedömningen kontaktar läraren studerande och handledaren Det är ett bra tillfälle för att ta upp eventuella Praktik är en viktig del i våra utbildningar. Vi har därflr tagit fram dokumentation för hur den - Kvalitetssäkring problem och synpunkter eller önskemal som studerande kan ha p praktiken och som eller studerande. För att försäkra oss om arbetsplatserna med hög kvalité, utvärderar alla Handledaren ffir en utvarderingsblankett som hjälp för att bedöma studerandes förmåga att passa tiderna studerande sin APU. lyssna och ta till sig instruktioner uppmärksamma brukarens olika behov ha ett gott bemötande mot brukare och kolleger alltid annars nas på telefon eller mali. bedömning av studerande och rutiner för att snabbt vidta åtgärder vid klagomål på arbetsplats handledaren kan ha pa studerande eller skolan och utbildningsinnehället Lärare kan naturligtvis B2. Hur samverkan med företag och branschorganisationer kommer att ske för att garantera att Vi arbetar akint med att uteckla samarbetsformer mellan skola och arbetsh et!1ii,. 1 MFI Ifl1PÖPMI Il R (wr,,nii vrkp.jfthii4nin/, in, m Wnmv,,y rlnr flo S (24 Vi har utbildat undersköterskor i tio är och har därmed ingående kunskap om branschens krav för anställningsbarhet. Vårt stora kontaktnät innebär formella och informella tillfällen till diskussion och erfarenhetsutbyte vad gäller kraven för arbete som undersköterska/skötare. Värd- och omsorgscollege Vi ingår i nätverket som under året tagit fram ansökan fi5r Vård- och omsorgscoliege i GRregionen Vård- och omsorgscollege år ett certifieratkvaiitetssabetemeun åtagit oss att samweta med varandra inom en rad olika områden, Vi har skrivit på utbildmngar och arbetsgivare inom yard och omsorg. For kvalitetssaknngen ansvarar Nationella samverkansavtalet för GR-regionens ansökan. Vi är redan certifierade i Västerås. ni kommer att samverka med. erbjudna utbildningar Uppge 1 redoisningen vilka (Max tecken) att vi som utbildare och arbetslivet har

17 - Kompetensut - Hur - Fördelning - IT - Utv - Lärarna - Vi - Vi - GR-regionens - Privata - Ny - Styrgruppen för Påbyggnadsutbildning till tandsköterska i Kungsbacka Vårt fokus: värd, omsorg och tandvard: som gemensamt verktyg och utbildning av valideringshandledare mellan utbildare och APU-plats. när det galler examinationsans var och former. - Validering - Utveckling - Medverkan - Pedagogiskt ecklingsav delning med örat mot marken handledarfragor och handledarutbildning skall hanteras av kursinnehall i den teoretisk undervisningen till att det skapas individuella utvecklingsplaner även i arbetslivet eckling i fragor om bl a Vard- och omsorgscollege kommer att vara ett forum för diskussioner mellan skola och arbetsii Samarbetskontakter: Genom pågaende och tidigare uppdrag i GR-regionen samt genom arbetet med ansökan för Vård - Baskompetensfragor önskemål och krav på kompetens. teknisk utrustning. högskolesamverkan och forskningsanknytning. och *ivata vårdgivare på cirka 25 orter i Sverige. och omsorgscollege har vi många och goda kontakter med kommuner, landsting och privata värdgivare. De stora vårdbolagen har vi övergripande samarbeten med genom uppdrag på många ställen i landet. Uppdrag inom ramen för Kompetensstegen (i GR: Kungsbacka, inblick i kommunens verksamhet och krav för anställningsbarhet. Samarbetet med Vi är ett utbildningsföretag inom vård, omsorg och tandvard. Det gör att diskussioner och Kartläggning, validering och kompletterande utbildning till undersköterska) har gett en bra Patientorganisationer är viktigt där vi ömsesidigt kan utbyta aktuell kunskap och information. kompetensutveckling pa företaget helt kretsar kring pedagogik och ny kunskap fran värden. Vi - Arbetsförmedling - Patientorganisationer - Kommunal - Landsting arbetar pa olika sätt för att hålla en hög branschkompetens. Pb-rn 1 tj!!ifl.fflpmifi R mnhnji dnr- tn B (74 Ömsesidig kunskapsöverföring: Vi har tidigare arbetat med branschräd. Efter certifiering kommer samarbetet att ske inom ramen för Vård- och omsorgscollege. 1 olika arbetsgrupper stämmer vi av hur aktuella kunskaper har förankrats i praktiken och arbetsplatserna får ta del av kunskap från skolan och ny evidens. om.. fakta. förstaelse. färdighet och förtrogenhet med studerande och handledaren. Samarbetet leder till en ständig utveckling av utbildningen och arbetsplatsen. hemsida www. medlearn. se Ett nära samarbete uppstar i samband med APU. Lärarna gör APUbesök och diskuterar fragor 1 frontlinjen för att möta nyheter har många uppdrag med personalutbildningar. Det ger en bra inblick i arbetsgivarnas råd för kvalitetssäkring av innehåll och pedagogiska modeller auskulterar i vården och delar med sig av erfarenheterna till kollegerna deltaribranschråd, stvgrupper. chefsforum etc med våra kolleger inom kommun, landsting kommuner kunskap från universitet och högskolor. Sammanfattningar av rapporter presenteras pa var vårdgivare, Carema, Attendo mil

18 IKTOMV poäng. Den kursen saknas pa manga skolol men vi bedömer att den - Utredningsförslag t.ex regeringens utredning om nya kompetenskrav för arbete inom behov varierar och det tillkommer nya kurser. Sa bar till exempel arbetsmarkanden. kommer at bli ett värdefullt inslag i manga utbildningar och motsvarar ett behov på - Arbetsgivarnas kra äldreomsorgen sk. äldreassistenter. Vi utvecklar utbildningar och kursinnehall som möter nya Kommun- och landstingsförbundet. Sammanfattningar av rapporter presenteras på - Nya regler och förordningar, rapporter och utredningar frtn t,ex Socialstyrelsen. SBU och Omvärdnadsprogrammet nu fatt en ny kurs informations- och kommuitikationsteor i varden RIi 1 4I\IPIlfl5FflPM(!I ÅR,,nnh,,,ffinn mnz1 rk hdt1,,nr, innm Knmvnv dnr OQ.l (24

19 - Ett - Kontinuerlig - Lärarna - Uppföljningar - Individuell individen når målen för sin utbildning på ett effektivt sätt Anbudsgivaren ska kortfattat och tydligt beskriva: Utgör 5 % av anbudsutvärderingen. (Max tecken) Kompetens och eslarenhet Kvalitetskriterium D. [Vi kommer att samarbeta med Nyföretagarcentrum för entreprenöriella studerande. Utbildning och erfarenhet: MedLearns lärar Idninerfarnhetav?eteinom vården samt erfarenhet av pedagogiskt arbete med vuxenstuderande. En stor majoritet av lärarna uppfyller de behörighetskrav som gäller för att anställas utan tidsbegränsning inom det offentliga erfarenhet från olika specialområden inom vården. Personalen är med andra ord väl rustad för att bedriva vårdutbildningar. Lärarlaget består av lärare som förutom erforderlig akademisk utbildning har bred och ingående kunskap från klinisk verksamhet inom respektive arbetsområrle. Alla lärare har genom Det vanligaste funktionshindret bland våra studerande är dyslexi. Lärare med specialkompetens inom detta område finns i lärarlagetimånavuppdrgens storlek. Dl. Vilken kompetens lärarna har och hur/på vilket sätt den kommer de studerande till del så att skolväsendet enligt Skollagen 2 kap. 4. Lärarlaget runt ett uppdrag ska ha kompletterande utbildning och erfarenhet ett validerande förhållningssätt i undervisningen. Svenska2-lärare finns också i lärarlaget i mån av antal studerande med behov. jobbar vi Branchförankrade lärare Det är viktigt att vara vl förankrad i branschen men det är också viktigt att ha system som gör att nya arbetsmetoder, ny kunskap med mera verkligen kommer ut i utbildningarna. Så här idéer och ny kunskap bland medarbetarna RiLw 1 AA1IIflFFflRMIII ÅP nnh,ndiitw, mnii,rkj,thildninn i,w,m Knm,uv rin, flq (2tfl omsorg och tandvård och förmedlar till lärare och studerande bland annat via förstasidan på och lektioner. www. medlearn. se. Resursfördelning: IFS är den röda tråden i verksamheten, Det gäller även resursfördelningen. Resurserna kommer att fördelas så att bäst behövande, vid respektive utbildningsinsats. fir mest. pedagogiskt råd för kvalitetssäkring av kursinnehåll och som förankrar nya pedagogiska kompetensutveckling i nyhetsbrev till personalen Vi arbetar med evidensbaserad utbildning i vården. Vi följer noggrant nyheter inom vård, kompetensutvecklingsplan för medarbetarna auskulterar regelbundet i vården och delar med sig av sina erfarenheter och utvärderingar av att nyheter har implementerats i utbildningsmaterial

20 - Regionchef - Huvudlärare - it - APU - Söka-jobb -för besök och uppföljning av APU -i studieverkstaden Vardlärarresurser: med ansvar för den dagliga verksamheten i respektive uppdrag sa som t.ex - VD -lärarassistenter - Arbetslivskunskap: Ovriga hirarresurser: -som distanslärare med det yttersta verksamhetsans aret Chefsresurser: med övergripande ans ara för regionens personal, pedagogik, kvalitet och Vårdoch omsorgscollege. planeras inför sista praktiken sa att studerande har bre och CV med sig och ett aktivt jobb och AlL platser support - administratörer -APU samordnare Ovriga resurser -datalärare -gastförelasare - specialpedagog -för uppstart av nya elever, kartläggning och validering -för utbildning av handledare och valideringshandledare -svenska-2 lärare, om denna inriktning önskas kvalitetsuppföljningar. Beroende pa uppdragets storlek undervisar hu udläraren ocksa. planering a lärartid och andra resurser, kontakter med arbetsgi are och kund samt Vi arbetar med studerande i sarntalsgrupper om hur regeherken ser ut och efterlevs på olika arbetsplatser. Vad är det som uppmuntras och vad far man kritik för. Vilka Ytterligare resurser för att nå det övergripande malet: Studerandes övergripande mäl med yrkesutbildning är ett arbete. egna erfarenheter har kursdeltagarna? Vad har de sett under studiebesök och praktikperioder? sökar-tank när man möter arbetsgivare. -som mentorer med övergripande ansvar för sina studerande -för lektioner och kursgenomgängar -för temadagar och cases -för studerande som behöver sma lärarledda grupper Varje år anordnar vi Arbetsmarknadsrorgee. Har får arbetsgivare och studerande tillfälle att - Arbetsmarknadstorget: mötas. Arbetsmarknadstorget planeras i god tid till semestertjänsterna ska tillsättas. Arbetsgi arna lanar iära klassrum och studerande bokar upp sig pa listor för korta besök. och nyföretagarcentrum. Olika föreläsningar ordnas ocksa och till dessa bjuder vi in t.ex arbetsgivare, arbetsförmedling Arbetsgivarna kan ocksa särskilt få träffa vissa elevkategorier. tex med speciell vrkesinriktning. utbildning: Varje deltagare får utbildning i hur man söker jobb. Utbildningen 1 APJR 1 ffl1pflrmi II 4 R,rnh,u,4Iin,, (wmr,ii vrkp,.s,thj1rb,in,i Knmw,,y,*,r fl. 1 d 71 2fl (24.

21 (Max tecken) MedLearns erfarenhet och verksamhet: rättssäker kursadministration. ledningsgrupp. Solna stad). MedLeam grundades 1999 av Anita Nordiund och Caroline Waldenström som ailtjarnt äger förändringar i branschens kompetensbehov. Några faktorer som vi redan nu vill flagga för kommer att innebärajusteringar är 92. Personalens erfarenhet från kommunal vuxenutbildning och hur de skapar en effektiv och -regeringens förslag och de kompetenskrav som föreslås för den nya yrkeskategorin som i utredningen kallas aldreassistent -nya gymnasieskolan med nya kurspianer nya arbetsgivare kommer allt mer i form av alternativa vårdgivare. dessa har ibland andra kompetenskrav än kommun och landsting utbildning för Kungsbacka kommun). Vi far allt fler deltagare som inte har svenska som första fem deltagare med inlärningsproblem) till stora uppdrag med kontinuerligt intag (t. ex pågående studiematerial för att uppdatera personalen om styrdokument, verksamhetsmal, kunskapsmätning, betygssvstem, lokala arbetsmarknaden och lokala styrdokument samt innehåll olika former beroende på uppdrag, det kan vara allt från integrering med SF1 (t. ex pågående sprak, idag ingår därför språkstöd i varierande omfattning i undervisningen. Språkstöd sker i företaget och har det operativa ansvaret för verksamheten. Anita och Caroline ansvarar för den uppdrag i Södertälje) till svenska som andra språk på gymnasienivå (t.ex pågående utbildning i övergripande operativa verksamheten. Regioncheferna samt ekonomiansvarig ingar i Rretagets Vi kommer, pa samma sätt som vi redan arbetar idag, att bedriva utbildningen i nära samverkan med branschen och under utbildningens gång anpassa och uppdatera innehållet efter personalutbidmngar för yrkesverksanima. Vara största kunder är Arbetsförmedlingen och Vi har idag cirka 1200 elever i yrkesutbildningar (till undersköterska med olika inriktningar. till lakarsekreterare och till tandsköterska). Därutöver har vi ett stort antal deltagare i kommunala vuxenutbildningen på olika orter. -avtal och överenskommelser inom ramen för Vård- och omsorgseollege Rd. 1 AAIRIIfl1 JflRMI!l ÄR nnhn,fjin, (vmnrn1 vrk,j,tmdni,,n innn, Kr.mvuy,lnr 1) (24 Vi har allt frän sma specialgrupper för särskilda beho (tex pågaende utbildning i Norrtälje för gvmnasieniv Ledningen har stor erfarenhet och kunskap om nationella styrdokument för utbildning på För att få en variernade, god och jämn utbildmngskvalitet arbetar vi genom arbetsledning, Struktureil kompetens: återkommande fortbildning av personalen, arbetsgrupper. auskultation och kvalitetssäkring av Vi har idag ca 1200 studerande plus ett stort antal personalutbildningar. Vi har alltså stor i anbud och avtal. successiva kursstarter och att anpassa utbildningar efter individuella studieplaner. kvalitetssäkrade rutiner för att kunna ta emotöra nip ra Unomiår geifika erfarenhet av att administrera stora elevgrupper bade med gemensamma gruppstarter och med spridning pa över landet, vi finns på ca 25 orter, har vi stor kunskap om och erfarenhet av olika sätt att lösa elevadministration. Det har gett oss förståelse för hur vi ska lägga upp vara rutiner rättssäker elevadministration. Vadministratinsavde1ningr rustad med erfarna medarbetare och administrativa och för att aiipsa oss till olitjiinders önskem1 för att därigenom säkerställa en effektiv och

22 -rnottagande av nya studerande -praktik -upprättande a indi iduell studieplan -uppföljning av kunskapsmal -avsluta studerande -intvg och betyg -hantering av klagomal - alidering -uppföljning av studieresultat Exempel pa processer med dokumenterade rutiner Hela utbildningsprocessen finns dokumenterad pa vart intranät. som en k alitetshandbok. 1 4NF 1!fl.PflRMi II ÄR nnnhnriii,rn vmn& vrk,,thdrinin,, inr,m K,mvs,y dnr 00, (24

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. jan.wennebrink Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1(14) Datum, 2009-08-17 Dnr 09-134 713 1 Bilaga. 1 402 22 Göteborg

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31.

ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2OO9O7-31. ANBUDSFORMULÄR Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. 1(21) Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 ANBUDSFORMULÄR Anbudet består av Anbudsformuläret,

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 1 2 SÅ HÄR ARBETAR VI! GEMENSAMMA OCH VALBARA KURSER, BLOCK 1 OCH BLOCK 2 Omvårdnadsutbildningen för vuxenstuderande omfattar gemensamma kurser och valbara kurser. Kurserna

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14

Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Aktuella projekt 2. Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vår och sommar 2013 www.svok.se Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Svetsutbildningen, Lernia 21 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Andrè Essebro, platschef verksamhetsansvarig för GR-utbildningar Thorbjörn Kruus,

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14

Slutrapport. Omvårdnadslyftet 2012-14 Slutrapport Omvårdnadslyftet 2012-14 Omvårdnadslyftet och krav på utbildningsnivå Bakgrund Omvårdnadslyftet anknyter till Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Vidtagna åtgärder under 2015 avseende distansutbildning Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-16 Vår referens Elin Ewers Sekreterare elin.ewers@malmo.se Tjänsteskrivelse under 2015 avseende distansutbildning

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Medlearn, omvårdnad i Partille Utbildningen är granskad av Partille kommun, Bosse Andersson och Stefan Kallus. Granskningsbesök har gjorts 110427

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA

Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Handledaren idag en av tre nyckelpersoner i AIL och LIA Yrkesutbildning i brännpunkten 26 september 2012 Anna Bengtsson, butikschef MQ Gunilla Eek, gymnasielärare, handel Att ta tillvara på lärande i arbete

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete www.svok.se Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling

Läs mer

ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30

ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30 ArbetSam Samarbete mellan utbildning och arbetsliv 2011-02-01 2013-06-30 Ett pärlband av projekt Olika kompetensutvecklingssatsningar de senaste c:a tio åren: Kompetensstegen Olika typer av grundutbildningar

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014

Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till statsbidraget Omvårdnadslyftet 2014 Förteckning över bidragsberättigade kurser 2013-11-14 Dnr 9.1-42284/2013 1(7) Regler och behörighet Åsa Pettersson asa.pettersson@socialstyrelsen.se Bilaga 1. Förteckning över kurser som berättigar till

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

VALIDERING. Bilaga 9. Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords

VALIDERING. Bilaga 9. Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords Jag upptäckte hur mycket jag kan och har blivit säkrare inombords Jag har fått möjlighet att utvecklas i min egen takt utan press Man kan mer än man tror och blir säkrare på sitt jobb genom mer kunskap

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se

Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning. aplhandledare.skolverket.se Tips för att utbilda handledare med hjälp av Skolverkets webbaserade handledarutbildning aplhandledare.skolverket.se Webbaserad handledarutbildning din roll som utbildare Du är viktig som utbildare av

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll:

APL-plats: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2. Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: Elev: Klass: APL-plats: Period: Kurser: Psykiatri 1 & Vård- och omsorgsarbete 2 Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll: PSYKIATRI 1 Orsak, symtom, skattningsinstrument,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn:

Kurs: Handledning 100p. Handledarkurs. Studiehandledning. Namn: Kurs: Handledning 100p Handledarkurs Studiehandledning Namn: Uppläggning av studierna i samband med distans och flex. Träff 1. Presentation av kursen och uppläggning Träff 2. Introduktion av studieområdet

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna

Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna Observera att Skolverket endast tar emot ansökningar om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna via webben. Detta dokument är endast för er

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer