Sessionsinfo maj 2015, Strasbourg [ :46] Debatt om europeiska agendan för migration för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionsinfo 18-21 maj 2015, Strasbourg [13-05-2015-15:46] Debatt om europeiska agendan för migration för 2015-2020... 3"

Transkript

1 Sessionsinfo maj 2015, Strasbourg [ :46] Debatt om europeiska agendan för migration för I en debatt onsdag morgon ger parlamentet ger sin syn på den europeiska migrationsagenda som EU-kommissionen presenterade den 13 maj.i debatten deltar kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och det lettiska ordförandeskapet. Agendan innehåller en stärkt gemensam asylpolitik (inklusive ett EU-program för vidarebosättning och omplacering inom EU i nödsituationer), kamp mot människosmuggling och irreguljär migration, förvaltning av de yttre gränserna och en ny politik för laglig invandring. Hårdare regler om penningtvätt för att bekämpa skatteflykt och finansiering av terrorism Företags slutliga ägare ska listas i särskilda register i EU-länderna enligt ett avtal mellan parlamentet och rådet som ledamöterna debatterar på tisdag och väntas anta på onsdag. Det nya anti-penningtvättsdirektivet ska bidra till att bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism. Vid samma tillfälle röstar parlamentet om nya regler för att göra det lättare att spåra pengaöverföringar. Debatt om Ungern På tisdag eftermiddag debatterar parlamentet situationen i Ungern med EUkommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Anledningen till debatten är den ungerske premiärministern Viktor Orbáns uttalande om möjligheten att återinföra dödsstraff i Ungern samt en enkät om invandring som den ungerska regeringen skickat ut till alla ungerska medborgare. Debatt och omröstning om lag för att stävja flödet av "konfliktmineraler" Ett lagförslag om att minska väpnade gruppers inkomster från försäljning av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld är temat för en debatt på tisdag och en omröstning på onsdag. Lagförslaget som röstats fram av parlamentets handelsutskott kräver obligatorisk certifiering av europeiska smältverk och anrikningsverk samt frivillig certifiering av dem som handlar med, behandlar eller använder dessa mineraler och metaller för att tillverka t.ex. mobiltelefoner eller kylskåp. Debatt om föreslagen strategi för den digitala inre marknaden EU:s nya strategi för den digitala inre marknaden föreslogs av EU-kommissionen den 6 maj är temat för en debatt på tisdag morgon. Strategin innehåller 16 initiativ om bland annat e-handel, geografisk begränsning, telekom och upphovsrätt och kommer att presenteras i kammaren av EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip. Parlamentet antar plan för säkrare sjukvård En resolution med åtgärder för att förbättra patientsäkerheten, bland annat genom att ta itu med den växande antibiotikaresistensen är temat för en debatt på måndag och en omröstning på tisdag. Ledamöterna väntas uttrycka sin oro över smittrisken inom sjukvården - enligt uppgifter påverkar det mellan åtta och tolv procent av alla inlagda patienter. Piratcigaretter: parlamentet frågar kommissionen om EU-avtal med tobaksbolag 9 Bör EU:s avtal med fyra stora tillverkare om bekämpning av pirattillverkade tobaksprodukter brytas? Vissa ledamöter säger att de inte behövs längre i och med de spårningsverktyg som finns i EU:s nya tobaksdirektiv. På måndag debatterar ledamöterna frågan efter ett uttalande från EU-kommissionen. Det första tobaksavtalet löper ut i juli Utvärdering av Turkiets reformprocess Debatt: Japan bör lägga sin "vetenskapliga valfångst" på is SV Presstjänsten Direktoratet för medier Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT Referensnummer: NEW54526 Slå växelnumret (32-2) /11

2 Övriga ärenden på dagordningen Sara AHNBORG BXL: (+32) STR: (+33) PORT: (+32) ROLE: Presstjänsten, Bryssel Förslag till föredragningslista Följ plenarsammanträdet live via EbS Presskonferenser och andra sändningar via EP Live EuroparlTV Parlamentets hemsida för ljud-, bild och videomaterial NEW /11

3 Debatt om europeiska agendan för migration för I en debatt onsdag morgon ger parlamentet ger sin syn på den europeiska migrationsagenda som EU-kommissionen presenterade den 13 maj.i debatten deltar kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och det lettiska ordförandeskapet. Agendan innehåller en stärkt gemensam asylpolitik (inklusive ett EU-program för vidarebosättning och omplacering inom EU i nödsituationer), kamp mot människosmuggling och irreguljär migration, förvaltning av de yttre gränserna och en ny politik för laglig invandring. Under plenarsammanträdet den 29 april uppmanade parlamentet EU-kommissionen att lägga fram en "ambitiös europeisk migrationsagenda som tar alla aspekter av migration i beaktande" i samband med att man antog en resolution om den senaste tidens tragedier i Medelhavet och om EU:s politik för migration och asylfrågor. Utskottet för medborgerliga rättigheter arbetar för närvarande på ett betänkande om parlamentets prioriteringar för migration på lång och mellanlång sikt. Maltesen Roberta Metsola (EPP-gruppen) och italienska socialdemokraten Kashetu Kyenge leder detta arbete. Debatt: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: uttalande från rådet och kommissionen Hasthags: #migrationeu #migration Medborgarrättsutskottets ordförande Claude Moraes om migrationsagendan (13 maj 2015) Kommissionens pressmeddelande: Att bättre hantera migration i alla hänseenden: En europeisk migrationsagenda Pressmeddelande: "Migration: omedelbara insatser krävs för att rädda liv" (29 april 2015) Asyl och irreguljär migration i EU - faktablad från parlamentets researchtjänst NEW /11

4 Hårdare regler om penningtvätt för att bekämpa skatteflykt och finansiering av terrorism Företags slutliga ägare ska listas i särskilda register i EU-länderna enligt ett avtal mellan parlamentet och rådet som ledamöterna debatterar på tisdag och väntas anta på onsdag. Det nya anti-penningtvättsdirektivet ska bidra till att bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism. Vid samma tillfälle röstar parlamentet om nya regler för att göra det lättare att spåra pengaöverföringar. Det fjärde direktivet mot penningtvätt tvingar för första gången EU-länderna att upprätta ett offentligt register över de slutliga "verkliga" ägarna till bolag, stiftelser och andra rättsliga enheter. Det var Europaparlamentets ledamöter som insisterade på denna regel i förhandlingarna. Direktivet kräver också att bland andra banker, revisorer, advokater, mäklare och kasinon ska vara mer uppmärksamma vid misstänkta transaktioner utförda av deras kunder. Penningtvätt väntas årligen uppgå till mellan två och fem procent av den globala BNP:n. Bakgrund Den slutliga ägaren är den som i själva verket äger eller kontrollerar ett företag och dess verksamhet och som slutligen godkänner affärerna oavsett om detta ägarskap utövas direkt eller via ombud. Debatt: tisdag 19 maj 2015 Omröstning: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse i andra läsningen Hashtags: #moneylaundering #AMLD #taxcrimes #terrorism Avtalet om penningtvättsdirektivet i fulltext Avtalet om överföringar i fulltext Pressmeddelande efter omröstning i utskotten (27 januari 2015) Mer om ekonomiutskottets föredragande för penningtvätt, Krišjānis Kariņš (EPP, LV) Mer om medborgarrättsutskottets föredragande för penningtvätt, Judith Sargentini (Greens/EFA, NL) Mer om ekonomiutskottets föredragande för överföringar, Peter Simon (S&D, DE) Mer om medborgarrättsutskottets föredragande för överföringar, Timothy Kirkhope (ECR, UK) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (penningtvätt) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (överföringar) Nya EU-åtgärder för att bekämpa penningtvätt - faktablad från parlamentets researchtjänst NEW /11

5 Debatt om Ungern På tisdag eftermiddag debatterar parlamentet situationen i Ungern med EUkommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Anledningen till debatten är den ungerske premiärministern Viktor Orbáns uttalande om möjligheten att återinföra dödsstraff i Ungern samt en enkät om invandring som den ungerska regeringen skickat ut till alla ungerska medborgare. Den 7 maj debatterade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter möjliga följder av om ett EU-land beslutar sig för att återinföra dödsstraff. I debatten tog man bland annat upp hur landets status och rättigheter skulle påverkas av ett sådant beslut. Debatten skedde efter det att parlamentets talmanskonferens (dvs de politiska gruppledarna och talmannen) den 30 april uppmanade medborgarrättsutskottet att undersöka frågan så snart som möjligt. Debatt: tisdag 19 maj 2015 Förfarande: uttalande från kommissionen Hashtags: #fundamentalrights #Hungary #immigration Se debatten om dödssstraff i medborgarrättsutskottet (video från 7 maj 2015) Uttalande av parlamentets talman Martin Schulz efter ett telefonsamtal med Viktor Orbán (30 april 2015) NEW /11

6 Debatt och omröstning om lag för att stävja flödet av "konfliktmineraler" Ett lagförslag om att minska väpnade gruppers inkomster från försäljning av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld är temat för en debatt på tisdag och en omröstning på onsdag. Lagförslaget som röstats fram av parlamentets handelsutskott kräver obligatorisk certifiering av europeiska smältverk och anrikningsverk samt frivillig certifiering av dem som handlar med, behandlar eller använder dessa mineraler och metaller för att tillverka t.ex. mobiltelefoner eller kylskåp. Parlamentet är splittrat när det gäller om man bör införa ett obligatoriskt certifieringssystem för alla i leveranskejdan för metaller och mineraler med ursprung i konfliktdrabbade och högriskområden. Debatt: tisdag 19 maj 2015 Omröstning: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande) Hashtags: #conflictminerals #bloodminerals #metals #minerals Utkast till betänkande om ett unionssystem för självcertifiering för importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (14 april 2015) Mer om föredraganden Iuliu Winkler (EPP, RO) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Mineralimporter från konfliktområden, studie från parlamentets researchtjänst NEW /11

7 Debatt om föreslagen strategi för den digitala inre marknaden EU:s nya strategi för den digitala inre marknaden föreslogs av EU-kommissionen den 6 maj är temat för en debatt på tisdag morgon. Strategin innehåller 16 initiativ om bland annat e-handel, geografisk begränsning, telekom och upphovsrätt och kommer att presenteras i kammaren av EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip. Parlamentet kommer att svara på strategin med ett egen-initiativ-betänkande som ska arbetas fram av flera olika parlamentariska utskott, däribland industri-, inre marknads- och rättsliga utskotten. Momsregler för e-böcker och e-tidningar I en separat debatt på måndag kväll fokuserar ledamöterna på gällande momsregler för e- böcker, e-tidningar och e-tjänster i en debatt med EU-kommissionären för den digitala ekonomin, Günther Oettinger. Debatt: måndag 18 maj (moms) resektive tisdag 19 maj (strategin) 2015 Förfarande: uttalande från kommissionen Hashtags: #DigitalSingleMarket #ecommerce #geoblocking #telecoms #copyright Pressmeddelande: "Digitala inre makrnaden utskottsordförande välkomnar förslag" (06 maj 2015) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Kommissionens pressmeddelande om den digitala inre marknaden En digital inre marknad för Europa - studie från parlamentets researchtjänst NEW /11

8 Parlamentet antar plan för säkrare sjukvård En resolution med åtgärder för att förbättra patientsäkerheten, bland annat genom att ta itu med den växande antibiotikaresistensen är temat för en debatt på måndag och en omröstning på tisdag. Ledamöterna väntas uttrycka sin oro över smittrisken inom sjukvården - enligt uppgifter påverkar det mellan åtta och tolv procent av alla inlagda patienter. Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem i EU-länderna. Enligt Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna drabbas i genomsnitt 1 av 20 inlagda patienter i EU, det vill säga 4,1 miljoner patienter, varje år av en vårdrelaterad infektion. Av dessa dör , trots att procent av dessa infektioner anses kunna förebyggas genom omfattande hygien- och kontrollprogram. Antimikrobiell resistans ökar i EU och hela världen. För vissa bakteriella patogener i vissa EU-länder har upp till 25 procent visat antibiotikaresistens och antalet vårdrelaterade infektioner som orsakas av multiresistenta bakterier ökar. De föreslagna åtgärderna syftar till att se till att de behandlingar som finns idag används mer ansvarsfullt samtidigt som innovation främjas. Debatt: måndag 18 maj 2015 Omröstning: tisdag 19 maj 2015 Förfarande: icke lagstiftande resolution Hashtags: #Patientsafety #healthcare #veterinary #antibiotics Utkast till betänkande om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens Pressmeddelande efter omröstningen i utskottet (14 april 2015) Mer om föredraganden Piernicola Pedicini (EFDD, IT) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen NEW /11

9 Piratcigaretter: parlamentet frågar kommissionen om EU-avtal med tobaksbolag Bör EU:s avtal med fyra stora tillverkare om bekämpning av pirattillverkade tobaksprodukter brytas? Vissa ledamöter säger att de inte behövs längre i och med de spårningsverktyg som finns i EU:s nya tobaksdirektiv. På måndag debatterar ledamöterna frågan efter ett uttalande från EU-kommissionen. Det första tobaksavtalet löper ut i juli EU har avtal om tobakssamarbete med Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) och British American Tobacco (BAT). Sverige har undantag från avtalen med ITL och BAT. Flera ledamöter tycker att tobaksavtalen, utformade för att bekämpa pirattillverkning och smuggling av cigaretter och andra tobaksprodukter, bör avskaffas. De tycker att de inte behövs längre nu när man har tillgång till spårningsmöjligheter i och med EU:s nya tobaksdirektiv och när EU har skrivit under Världshälsoorganisationens protokoll mot olaglig handel med tobaksvaror. Debatt: måndag 18 maj 2015 Förfarande: uttalande av kommissionen Hashtag: #tobacco Information om cigarettsmuggling från EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf Pressmeddelanden: EU undertecknar Världshälsoorganisationens protokoll mot olaglig handel med tobaksvaror Pressmeddelande: Tobaksdirektivet antaget, ska avskräcka ungdomar från att börja röka (26 februari 2014) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Tobaksavtal - bekämpa olaglig handeln med tobaksvaror - studie från parlamentets researchtjänst NEW /11

10 Utvärdering av Turkiets reformprocess 2014 Turkiet måste öka kampen mot korruption, garantera pressfrihet och yttrandefrihet och respektera rättsväsendets oberoende. Det är budskapet i en föreslagen resolution som parlamentet väntas anta på torsdag, efter en debatt dagen innan. Texten är en utvärdering av Turkiets reformprocesser. Den uppmanar den turkiska regeringen att "otvetydigt" ställa sig baka demokratiska regler och principer och efterfrågar ett intensivare samarbete mellan Turkiet och EU när det gäller utrikespolitik. Debatt: onsdag 20 maj 2015 Omröstning: torsdag 21 maj 2015 Förfarande: uttalande från rådet och kommissionen (med resolution) Presskonferens: onsdag 20 maj kl 15:30 Hashtag: #Turkey Mer om föredraganden Kati Piri (S&D, NL) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Turkiet 2014: pågående arbete - faktablad från parlamentets researchtjänst Debatt: Japan bör lägga sin "vetenskapliga valfångst" på is Ledamöterna väntas uppmana Japan att avbryta sitt nya "forskningsprogram" om valar i Antarktis tills dess att Internationella valfångstkommissionen (IWC) utvärderar programmet i september I en debatt på onsdag väntas ledamöterna hänvisa till en dom från Internationella domstolen i Haag där man år 2014 slog fast att Japans tidigare forskningsprogram om valar inte helt och hållet hade vetenskapliga avsikter. Japan tillkännagav då att ett ersättningsprogram skulle inledas i slutet av I en resolution antagen 2012 sa parlamentets ledamöter att de "strävar efter att få ett slut på den vetenskapliga valfångsten och stöder förslaget att betydande havsområden utses till skyddsområden där all valfångst förbjuds på obestämd tid". De noterade också att det kvarstår "allvarliga meningsskiljaktigheter" mellan EU och Japan om frågor som rör fiskeförvaltningen och valfångsten. Debatt: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: uttalande från rådet Hashtags: #whales #Japan Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2012 om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan NEW /11

11 Övriga ärenden på dagordningen Ett antal andra ämnen kommer också upp under veckans plenarsammanträde. Debatt om säkerhet och försvar inför junitoppmötet (debatt tisdag, omröstning onsdag) Förväntningar inför Rigatoppmötet med det östliga partnerskapet (debatt onsdag) Debatt om kris och dödande i före detta jugoslaviska republiken Makedonien ( onsdag) Olivträd: krav på åtgärder mot mördarbakterie (debatten var 30 april, omröstning onsdag) Nya regler om insolvensförfaranden där flera länder berörs (debatt tisdag, omröstning onsdag) EU-länderna bör hålla sina biståndslöften (debatt måndag, omröstning tisdag) Omröstning om robusta och öppna referensvärden (debatt måndag, omröstning tisdag) EU:s energiprisövervakare behöver mer personal för att förhindra marknadsmissbruk (debatt torsdag) Mammaledighetsdirektivet: dags att leverera eller börja om från början (debatt tisdag, omröstning onsdag) Mänskliga rättigheter och demokrati: Zimbabwe, däribland människorättsaktivisten Itai Dzamara, rohingya-flyktingar och massgravar i Thailand, och Swaziland och fallet med fackförbundsledaren Thulani Maseko ( debatt och omröstning torsdag) För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo NEW /11

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR

LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR LÄGESRAPPORT OM EUROPEISKA KOMMISSIONENS TIO PRIORITERINGAR - ec.europa.eu/soteu 1. En ny satsning på sysselsättning, tillväxt och investeringar Min första prioritering som kommissionens ordförande är

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär

Tänk framåt. En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Tänk framåt En kort guide till EU:s institutioner och politik av betydelse för psykisk hälsa och personer med psykiska besvär Small text MHE-SME? 1 Innehåll 1. EU:s institutioner...2 Europeiska rådet...

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/vad-eu-gor/schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/ EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 27 medlemsländer. Den 1 juli 2013 blir Kroatien EU:s 28:e

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 30 MARS 2004 2-002 ORDFÖRANDESKAP: ONESTA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.20.) 1 2-003 Patakis (GUE/NGL). (EL) Herr talman! I dag och under de närmaste dagarna

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet?

Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Varför är det viktigt att rösta i valet till Europaparlamentet? Europeiska unionen (EU) fattar beslut

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) Angående: Förtroendet för GUSP Avsikten med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att EU genom ett enigt och kraftfullt

Läs mer

ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006

ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006 3-001 ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.00.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Rapport från svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sammanfattning Bakgrunden till den här rapporten är att vi socialdemokrater i Europaparlamentet

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EUROPA

KONSTITUTION FÖR EUROPA FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se Hemsida: www.sns.se SNS Studieförbundet

Läs mer