Sessionsinfo maj 2015, Strasbourg [ :46] Debatt om europeiska agendan för migration för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sessionsinfo 18-21 maj 2015, Strasbourg [13-05-2015-15:46] Debatt om europeiska agendan för migration för 2015-2020... 3"

Transkript

1 Sessionsinfo maj 2015, Strasbourg [ :46] Debatt om europeiska agendan för migration för I en debatt onsdag morgon ger parlamentet ger sin syn på den europeiska migrationsagenda som EU-kommissionen presenterade den 13 maj.i debatten deltar kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och det lettiska ordförandeskapet. Agendan innehåller en stärkt gemensam asylpolitik (inklusive ett EU-program för vidarebosättning och omplacering inom EU i nödsituationer), kamp mot människosmuggling och irreguljär migration, förvaltning av de yttre gränserna och en ny politik för laglig invandring. Hårdare regler om penningtvätt för att bekämpa skatteflykt och finansiering av terrorism Företags slutliga ägare ska listas i särskilda register i EU-länderna enligt ett avtal mellan parlamentet och rådet som ledamöterna debatterar på tisdag och väntas anta på onsdag. Det nya anti-penningtvättsdirektivet ska bidra till att bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism. Vid samma tillfälle röstar parlamentet om nya regler för att göra det lättare att spåra pengaöverföringar. Debatt om Ungern På tisdag eftermiddag debatterar parlamentet situationen i Ungern med EUkommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Anledningen till debatten är den ungerske premiärministern Viktor Orbáns uttalande om möjligheten att återinföra dödsstraff i Ungern samt en enkät om invandring som den ungerska regeringen skickat ut till alla ungerska medborgare. Debatt och omröstning om lag för att stävja flödet av "konfliktmineraler" Ett lagförslag om att minska väpnade gruppers inkomster från försäljning av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld är temat för en debatt på tisdag och en omröstning på onsdag. Lagförslaget som röstats fram av parlamentets handelsutskott kräver obligatorisk certifiering av europeiska smältverk och anrikningsverk samt frivillig certifiering av dem som handlar med, behandlar eller använder dessa mineraler och metaller för att tillverka t.ex. mobiltelefoner eller kylskåp. Debatt om föreslagen strategi för den digitala inre marknaden EU:s nya strategi för den digitala inre marknaden föreslogs av EU-kommissionen den 6 maj är temat för en debatt på tisdag morgon. Strategin innehåller 16 initiativ om bland annat e-handel, geografisk begränsning, telekom och upphovsrätt och kommer att presenteras i kammaren av EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip. Parlamentet antar plan för säkrare sjukvård En resolution med åtgärder för att förbättra patientsäkerheten, bland annat genom att ta itu med den växande antibiotikaresistensen är temat för en debatt på måndag och en omröstning på tisdag. Ledamöterna väntas uttrycka sin oro över smittrisken inom sjukvården - enligt uppgifter påverkar det mellan åtta och tolv procent av alla inlagda patienter. Piratcigaretter: parlamentet frågar kommissionen om EU-avtal med tobaksbolag 9 Bör EU:s avtal med fyra stora tillverkare om bekämpning av pirattillverkade tobaksprodukter brytas? Vissa ledamöter säger att de inte behövs längre i och med de spårningsverktyg som finns i EU:s nya tobaksdirektiv. På måndag debatterar ledamöterna frågan efter ett uttalande från EU-kommissionen. Det första tobaksavtalet löper ut i juli Utvärdering av Turkiets reformprocess Debatt: Japan bör lägga sin "vetenskapliga valfångst" på is SV Presstjänsten Direktoratet för medier Direktör - Presstalesman : Jaume DUCH GUILLOT Referensnummer: NEW54526 Slå växelnumret (32-2) /11

2 Övriga ärenden på dagordningen Sara AHNBORG BXL: (+32) STR: (+33) PORT: (+32) ROLE: Presstjänsten, Bryssel Förslag till föredragningslista Följ plenarsammanträdet live via EbS Presskonferenser och andra sändningar via EP Live EuroparlTV Parlamentets hemsida för ljud-, bild och videomaterial NEW /11

3 Debatt om europeiska agendan för migration för I en debatt onsdag morgon ger parlamentet ger sin syn på den europeiska migrationsagenda som EU-kommissionen presenterade den 13 maj.i debatten deltar kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och det lettiska ordförandeskapet. Agendan innehåller en stärkt gemensam asylpolitik (inklusive ett EU-program för vidarebosättning och omplacering inom EU i nödsituationer), kamp mot människosmuggling och irreguljär migration, förvaltning av de yttre gränserna och en ny politik för laglig invandring. Under plenarsammanträdet den 29 april uppmanade parlamentet EU-kommissionen att lägga fram en "ambitiös europeisk migrationsagenda som tar alla aspekter av migration i beaktande" i samband med att man antog en resolution om den senaste tidens tragedier i Medelhavet och om EU:s politik för migration och asylfrågor. Utskottet för medborgerliga rättigheter arbetar för närvarande på ett betänkande om parlamentets prioriteringar för migration på lång och mellanlång sikt. Maltesen Roberta Metsola (EPP-gruppen) och italienska socialdemokraten Kashetu Kyenge leder detta arbete. Debatt: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: uttalande från rådet och kommissionen Hasthags: #migrationeu #migration Medborgarrättsutskottets ordförande Claude Moraes om migrationsagendan (13 maj 2015) Kommissionens pressmeddelande: Att bättre hantera migration i alla hänseenden: En europeisk migrationsagenda Pressmeddelande: "Migration: omedelbara insatser krävs för att rädda liv" (29 april 2015) Asyl och irreguljär migration i EU - faktablad från parlamentets researchtjänst NEW /11

4 Hårdare regler om penningtvätt för att bekämpa skatteflykt och finansiering av terrorism Företags slutliga ägare ska listas i särskilda register i EU-länderna enligt ett avtal mellan parlamentet och rådet som ledamöterna debatterar på tisdag och väntas anta på onsdag. Det nya anti-penningtvättsdirektivet ska bidra till att bekämpa penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism. Vid samma tillfälle röstar parlamentet om nya regler för att göra det lättare att spåra pengaöverföringar. Det fjärde direktivet mot penningtvätt tvingar för första gången EU-länderna att upprätta ett offentligt register över de slutliga "verkliga" ägarna till bolag, stiftelser och andra rättsliga enheter. Det var Europaparlamentets ledamöter som insisterade på denna regel i förhandlingarna. Direktivet kräver också att bland andra banker, revisorer, advokater, mäklare och kasinon ska vara mer uppmärksamma vid misstänkta transaktioner utförda av deras kunder. Penningtvätt väntas årligen uppgå till mellan två och fem procent av den globala BNP:n. Bakgrund Den slutliga ägaren är den som i själva verket äger eller kontrollerar ett företag och dess verksamhet och som slutligen godkänner affärerna oavsett om detta ägarskap utövas direkt eller via ombud. Debatt: tisdag 19 maj 2015 Omröstning: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), överenskommelse i andra läsningen Hashtags: #moneylaundering #AMLD #taxcrimes #terrorism Avtalet om penningtvättsdirektivet i fulltext Avtalet om överföringar i fulltext Pressmeddelande efter omröstning i utskotten (27 januari 2015) Mer om ekonomiutskottets föredragande för penningtvätt, Krišjānis Kariņš (EPP, LV) Mer om medborgarrättsutskottets föredragande för penningtvätt, Judith Sargentini (Greens/EFA, NL) Mer om ekonomiutskottets föredragande för överföringar, Peter Simon (S&D, DE) Mer om medborgarrättsutskottets föredragande för överföringar, Timothy Kirkhope (ECR, UK) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (penningtvätt) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen (överföringar) Nya EU-åtgärder för att bekämpa penningtvätt - faktablad från parlamentets researchtjänst NEW /11

5 Debatt om Ungern På tisdag eftermiddag debatterar parlamentet situationen i Ungern med EUkommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Anledningen till debatten är den ungerske premiärministern Viktor Orbáns uttalande om möjligheten att återinföra dödsstraff i Ungern samt en enkät om invandring som den ungerska regeringen skickat ut till alla ungerska medborgare. Den 7 maj debatterade Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter möjliga följder av om ett EU-land beslutar sig för att återinföra dödsstraff. I debatten tog man bland annat upp hur landets status och rättigheter skulle påverkas av ett sådant beslut. Debatten skedde efter det att parlamentets talmanskonferens (dvs de politiska gruppledarna och talmannen) den 30 april uppmanade medborgarrättsutskottet att undersöka frågan så snart som möjligt. Debatt: tisdag 19 maj 2015 Förfarande: uttalande från kommissionen Hashtags: #fundamentalrights #Hungary #immigration Se debatten om dödssstraff i medborgarrättsutskottet (video från 7 maj 2015) Uttalande av parlamentets talman Martin Schulz efter ett telefonsamtal med Viktor Orbán (30 april 2015) NEW /11

6 Debatt och omröstning om lag för att stävja flödet av "konfliktmineraler" Ett lagförslag om att minska väpnade gruppers inkomster från försäljning av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld är temat för en debatt på tisdag och en omröstning på onsdag. Lagförslaget som röstats fram av parlamentets handelsutskott kräver obligatorisk certifiering av europeiska smältverk och anrikningsverk samt frivillig certifiering av dem som handlar med, behandlar eller använder dessa mineraler och metaller för att tillverka t.ex. mobiltelefoner eller kylskåp. Parlamentet är splittrat när det gäller om man bör införa ett obligatoriskt certifieringssystem för alla i leveranskejdan för metaller och mineraler med ursprung i konfliktdrabbade och högriskområden. Debatt: tisdag 19 maj 2015 Omröstning: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande) Hashtags: #conflictminerals #bloodminerals #metals #minerals Utkast till betänkande om ett unionssystem för självcertifiering för importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (14 april 2015) Mer om föredraganden Iuliu Winkler (EPP, RO) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Mineralimporter från konfliktområden, studie från parlamentets researchtjänst NEW /11

7 Debatt om föreslagen strategi för den digitala inre marknaden EU:s nya strategi för den digitala inre marknaden föreslogs av EU-kommissionen den 6 maj är temat för en debatt på tisdag morgon. Strategin innehåller 16 initiativ om bland annat e-handel, geografisk begränsning, telekom och upphovsrätt och kommer att presenteras i kammaren av EU-kommissionens vice ordförande för den digitala inre marknaden, Andrus Ansip. Parlamentet kommer att svara på strategin med ett egen-initiativ-betänkande som ska arbetas fram av flera olika parlamentariska utskott, däribland industri-, inre marknads- och rättsliga utskotten. Momsregler för e-böcker och e-tidningar I en separat debatt på måndag kväll fokuserar ledamöterna på gällande momsregler för e- böcker, e-tidningar och e-tjänster i en debatt med EU-kommissionären för den digitala ekonomin, Günther Oettinger. Debatt: måndag 18 maj (moms) resektive tisdag 19 maj (strategin) 2015 Förfarande: uttalande från kommissionen Hashtags: #DigitalSingleMarket #ecommerce #geoblocking #telecoms #copyright Pressmeddelande: "Digitala inre makrnaden utskottsordförande välkomnar förslag" (06 maj 2015) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Kommissionens pressmeddelande om den digitala inre marknaden En digital inre marknad för Europa - studie från parlamentets researchtjänst NEW /11

8 Parlamentet antar plan för säkrare sjukvård En resolution med åtgärder för att förbättra patientsäkerheten, bland annat genom att ta itu med den växande antibiotikaresistensen är temat för en debatt på måndag och en omröstning på tisdag. Ledamöterna väntas uttrycka sin oro över smittrisken inom sjukvården - enligt uppgifter påverkar det mellan åtta och tolv procent av alla inlagda patienter. Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem i EU-länderna. Enligt Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna drabbas i genomsnitt 1 av 20 inlagda patienter i EU, det vill säga 4,1 miljoner patienter, varje år av en vårdrelaterad infektion. Av dessa dör , trots att procent av dessa infektioner anses kunna förebyggas genom omfattande hygien- och kontrollprogram. Antimikrobiell resistans ökar i EU och hela världen. För vissa bakteriella patogener i vissa EU-länder har upp till 25 procent visat antibiotikaresistens och antalet vårdrelaterade infektioner som orsakas av multiresistenta bakterier ökar. De föreslagna åtgärderna syftar till att se till att de behandlingar som finns idag används mer ansvarsfullt samtidigt som innovation främjas. Debatt: måndag 18 maj 2015 Omröstning: tisdag 19 maj 2015 Förfarande: icke lagstiftande resolution Hashtags: #Patientsafety #healthcare #veterinary #antibiotics Utkast till betänkande om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens Pressmeddelande efter omröstningen i utskottet (14 april 2015) Mer om föredraganden Piernicola Pedicini (EFDD, IT) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen NEW /11

9 Piratcigaretter: parlamentet frågar kommissionen om EU-avtal med tobaksbolag Bör EU:s avtal med fyra stora tillverkare om bekämpning av pirattillverkade tobaksprodukter brytas? Vissa ledamöter säger att de inte behövs längre i och med de spårningsverktyg som finns i EU:s nya tobaksdirektiv. På måndag debatterar ledamöterna frågan efter ett uttalande från EU-kommissionen. Det första tobaksavtalet löper ut i juli EU har avtal om tobakssamarbete med Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) och British American Tobacco (BAT). Sverige har undantag från avtalen med ITL och BAT. Flera ledamöter tycker att tobaksavtalen, utformade för att bekämpa pirattillverkning och smuggling av cigaretter och andra tobaksprodukter, bör avskaffas. De tycker att de inte behövs längre nu när man har tillgång till spårningsmöjligheter i och med EU:s nya tobaksdirektiv och när EU har skrivit under Världshälsoorganisationens protokoll mot olaglig handel med tobaksvaror. Debatt: måndag 18 maj 2015 Förfarande: uttalande av kommissionen Hashtag: #tobacco Information om cigarettsmuggling från EU:s bedrägeribekämpningsbyrå Olaf Pressmeddelanden: EU undertecknar Världshälsoorganisationens protokoll mot olaglig handel med tobaksvaror Pressmeddelande: Tobaksdirektivet antaget, ska avskräcka ungdomar från att börja röka (26 februari 2014) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Tobaksavtal - bekämpa olaglig handeln med tobaksvaror - studie från parlamentets researchtjänst NEW /11

10 Utvärdering av Turkiets reformprocess 2014 Turkiet måste öka kampen mot korruption, garantera pressfrihet och yttrandefrihet och respektera rättsväsendets oberoende. Det är budskapet i en föreslagen resolution som parlamentet väntas anta på torsdag, efter en debatt dagen innan. Texten är en utvärdering av Turkiets reformprocesser. Den uppmanar den turkiska regeringen att "otvetydigt" ställa sig baka demokratiska regler och principer och efterfrågar ett intensivare samarbete mellan Turkiet och EU när det gäller utrikespolitik. Debatt: onsdag 20 maj 2015 Omröstning: torsdag 21 maj 2015 Förfarande: uttalande från rådet och kommissionen (med resolution) Presskonferens: onsdag 20 maj kl 15:30 Hashtag: #Turkey Mer om föredraganden Kati Piri (S&D, NL) Följ ärendet i lagstiftningsdatabasen Turkiet 2014: pågående arbete - faktablad från parlamentets researchtjänst Debatt: Japan bör lägga sin "vetenskapliga valfångst" på is Ledamöterna väntas uppmana Japan att avbryta sitt nya "forskningsprogram" om valar i Antarktis tills dess att Internationella valfångstkommissionen (IWC) utvärderar programmet i september I en debatt på onsdag väntas ledamöterna hänvisa till en dom från Internationella domstolen i Haag där man år 2014 slog fast att Japans tidigare forskningsprogram om valar inte helt och hållet hade vetenskapliga avsikter. Japan tillkännagav då att ett ersättningsprogram skulle inledas i slutet av I en resolution antagen 2012 sa parlamentets ledamöter att de "strävar efter att få ett slut på den vetenskapliga valfångsten och stöder förslaget att betydande havsområden utses till skyddsområden där all valfångst förbjuds på obestämd tid". De noterade också att det kvarstår "allvarliga meningsskiljaktigheter" mellan EU och Japan om frågor som rör fiskeförvaltningen och valfångsten. Debatt: onsdag 20 maj 2015 Förfarande: uttalande från rådet Hashtags: #whales #Japan Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2012 om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan NEW /11

11 Övriga ärenden på dagordningen Ett antal andra ämnen kommer också upp under veckans plenarsammanträde. Debatt om säkerhet och försvar inför junitoppmötet (debatt tisdag, omröstning onsdag) Förväntningar inför Rigatoppmötet med det östliga partnerskapet (debatt onsdag) Debatt om kris och dödande i före detta jugoslaviska republiken Makedonien ( onsdag) Olivträd: krav på åtgärder mot mördarbakterie (debatten var 30 april, omröstning onsdag) Nya regler om insolvensförfaranden där flera länder berörs (debatt tisdag, omröstning onsdag) EU-länderna bör hålla sina biståndslöften (debatt måndag, omröstning tisdag) Omröstning om robusta och öppna referensvärden (debatt måndag, omröstning tisdag) EU:s energiprisövervakare behöver mer personal för att förhindra marknadsmissbruk (debatt torsdag) Mammaledighetsdirektivet: dags att leverera eller börja om från början (debatt tisdag, omröstning onsdag) Mänskliga rättigheter och demokrati: Zimbabwe, däribland människorättsaktivisten Itai Dzamara, rohingya-flyktingar och massgravar i Thailand, och Swaziland och fallet med fackförbundsledaren Thulani Maseko ( debatt och omröstning torsdag) För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo NEW /11

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...

Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker... Sessionsinfo 24-25 februari 2016, Bryssel [23-02-2016-18:01] Toppmötets avtal med Storbritannien debatteras med Tusk och Juncker...... 3 På onsdag klockan 15.00 kommenterar parlamentsledamöterna i kammaren

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer

Sessionsinfo 8-11 juni 2015, Strasbourg [ :40] Förhandlingar om TTIP: Ledamöter lägger fram rekommendationer... 3

Sessionsinfo 8-11 juni 2015, Strasbourg [ :40] Förhandlingar om TTIP: Ledamöter lägger fram rekommendationer... 3 Sessionsinfo 8-11 juni 2015, Strasbourg [05-06-2015-11:40] Förhandlingar om TTIP: Ledamöter lägger fram rekommendationer.......... 3 Ledamöter kommer på onsdagsmorgonen att debattera, för att vid lunchtid

Läs mer

Sessionsinfo 11-14 juni 2012, Strasbourg. Nedskärningar kontra investeringar i tillväxt - vägval om ekonomisk styrning... 3

Sessionsinfo 11-14 juni 2012, Strasbourg. Nedskärningar kontra investeringar i tillväxt - vägval om ekonomisk styrning... 3 Sessionsinfo 11-14 juni 2012, Strasbourg Nedskärningar kontra investeringar i tillväxt - vägval om ekonomisk styrning..... 3 På onsdag röstar parlamentet om två ärenden som beskriver hur EU-kommissionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Sessionsinfo 7-10 september 2015, Strasbourg [ :18] Jean-Claude Junckers första tillståndet i unionen-tal... 3

Sessionsinfo 7-10 september 2015, Strasbourg [ :18] Jean-Claude Junckers första tillståndet i unionen-tal... 3 Plenarsammanträde Sessionsinfo 7-10 september 2015, Strasbourg [03-09-2015-17:18] Jean-Claude Junckers första tillståndet i unionen-tal...................... 3 EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Läs mer

Sessionsinfo 21-24 oktober 2013, Strasbourg [17-10-2013-17:58]

Sessionsinfo 21-24 oktober 2013, Strasbourg [17-10-2013-17:58] Sessionsinfo 21-24 oktober 2013, Strasbourg [17-10-2013-17:58] EU:s budget 2014 - upphäv rådets nedskärningar i tillväxtsatsningar och bistånd. 2 På onsdag väntas parlamentet rösta bort de minskningar

Läs mer

Sessionsinfo 7-10 oktober 2013, Strasbourg [03-10-2013-18:12]

Sessionsinfo 7-10 oktober 2013, Strasbourg [03-10-2013-18:12] Sessionsinfo 7-10 oktober 2013, Strasbourg [03-10-2013-18:12] Plenarsammanträde Minska tobakens dragningskraft på ungdomar............................ 3 Ett lagförslag om att göra tobak mindre attraktivt

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utrikesfrågor (2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 19.00 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00 12.30

Läs mer

Sessionsinfo 9-12 februari 2015, Strasbourg [ :47] Kampen mot terrorism - debatt inför nästa toppmöte... 3

Sessionsinfo 9-12 februari 2015, Strasbourg [ :47] Kampen mot terrorism - debatt inför nästa toppmöte... 3 Sessionsinfo 9-12 februari 2015, Strasbourg [05-02-2015-18:47] Plenarsammanträde Kampen mot terrorism - debatt inför nästa toppmöte...................... 3 På onsdag morgon debatterar parlamentet, rådet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

Sessionsinfo 5-6 maj 2010, Bryssel. Plenarsessionen börjar med omröstningar från april... 3

Sessionsinfo 5-6 maj 2010, Bryssel. Plenarsessionen börjar med omröstningar från april... 3 Sessionsinfo 5-6 maj 2010, Bryssel Plenarsessionen börjar med omröstningar från 19-22 april...................... 3 Parlamentet börjar veckans plenarsammanträde klockan 13.30 på onsdag med att rösta igenom

Läs mer

Sessionsinfo 7-10 mars 2016, Strasbourg [ :40] Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven... 3

Sessionsinfo 7-10 mars 2016, Strasbourg [ :40] Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven... 3 Sessionsinfo 7-10 mars 2016, Strasbourg [03-03-2016-18:40] Debatt med Sveriges statsminister Stefan Löfven........................ 3 På onsdag kl 15 debatterar Stefan Löfven situationen i EU med Europaparlamentets

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Sessionsinfo september 2009, Strasbourg. Omröstning om kommissionens ordförande. Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar

Sessionsinfo september 2009, Strasbourg. Omröstning om kommissionens ordförande. Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar Sessionsinfo 14-17 september 2009, Strasbourg Omröstning om kommissionens ordförande Talmannen Jerzy Buzek invigningstalar Mjölkpriser: stöd förlängs till februari 2010 G20-toppmötet i Pittsburgh: ställ

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE(2015)0121_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Onsdagen den 21 januari 2015

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0298(NLE) från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0298(NLE) från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 2016/0298(NLE) 31.5.2017 YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för utrikesfrågor över utkastet till rådets beslut om ingående på unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Sessionsinfo oktober 2009, Strasbourg. Budget 2010: återhämtningsplan och mjölkfond. Resolution om informationsfrihet i Italien och andra länder

Sessionsinfo oktober 2009, Strasbourg. Budget 2010: återhämtningsplan och mjölkfond. Resolution om informationsfrihet i Italien och andra länder Sessionsinfo 19-22 oktober 2009, Strasbourg Budget 2010: återhämtningsplan och mjölkfond Resolution om informationsfrihet i Italien och andra länder Debatt om kommande toppmöte: EU:s topposter dryftas

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska Om Europaparlamentet på lättläst svenska 1 Innehåll Välkommen till Europaparlamentet! sidan 3 Detta gör Europaparlamentet sidan 4 Så använder EU sina pengar sidan 6 Europaparlamentet arbetar för demokrati

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 8.6.2016 2016/0139(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Sessionsinfo november 2012, Strasbourg. Budget EU:s framtid står på spel Ansvar en nyckelfråga för framtidens EMU...

Sessionsinfo november 2012, Strasbourg. Budget EU:s framtid står på spel Ansvar en nyckelfråga för framtidens EMU... Sessionsinfo 19-22 november 2012, Strasbourg Budget 2014-2020 - EU:s framtid står på spel................................. 3 Kraftiga nedskärningar i nästa långtidsbudget skulle förlama EU under nästan

Läs mer

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1

Dagordningspunkt: Gemensamma kommittén 1 RIF, Gemensamma kommittén dp. 1 b Rådspromemoria 2015-06-04 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 15 16 juni 2015 Dagordningspunkt:

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Sessionsinfo 5-8 oktober 2015, Strasbourg [ :09] Debatt med Angela Merkel och François Hollande 3

Sessionsinfo 5-8 oktober 2015, Strasbourg [ :09] Debatt med Angela Merkel och François Hollande 3 Sessionsinfo 5-8 oktober 2015, Strasbourg [01-10-2015-19:09] Debatt med Angela Merkel och François Hollande 3 På onsdag kl tre besöker Frankrikes president François Hollande och Tysklands förbundskansler

Läs mer

Välkommen till Europaparlamentet

Välkommen till Europaparlamentet Välkommen till Europaparlamentet Pernilla Jourde pernilla.jourde@ep.europa.eu Enheten för besök och seminarier, GD Kommunikation EU har som mål att främja fred och stabilitet frihet, säkerhet, rättvisa

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor PRELIMINÄR VERSION 2003/2173(INI) 22 oktober 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Effektivare användning av energi

Effektivare användning av energi Effektivare användning av energi Viktiga frågor på den europeiska agendan är hur EU ska möta klimatutmaningar och trygga energiförsörjningen. Fluktuerande oljepriser, osäker energidistribution och oro

Läs mer

Sessionsinfo december 2014 [ :35] Kommissionens arbetsprogram för nästa år... 3

Sessionsinfo december 2014 [ :35] Kommissionens arbetsprogram för nästa år... 3 Sessionsinfo 15-18 december 2014 [11-12-2014-15:35] Kommissionens arbetsprogram för nästa år............................. 3 På tisdag kl 15, strax efter det att kommissionen formellt har antagit arbetsprogrammet,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

Sessionsinfo 26-29 oktober 2015, Strasbourg [22-10-2015-18:08] Migration: debatt om Turkiet, Balkan och gränser med Tusk och Juncker...

Sessionsinfo 26-29 oktober 2015, Strasbourg [22-10-2015-18:08] Migration: debatt om Turkiet, Balkan och gränser med Tusk och Juncker... Sessionsinfo 26-29 oktober 2015, Strasbourg [22-10-2015-18:08] Migration: debatt om Turkiet, Balkan och gränser med Tusk och Juncker...... 3 På tisdag förmiddag debatterar parlamentet den fortsatta flyktingkrisen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

Riksdagens EU-arbete

Riksdagens EU-arbete Riksdagen och EU 2 Riksdagen och EU Riksdagens EU-arbete Sveriges riksdag arbetar på olika sätt med EU-frågor. I riksdagens kammare hålls debatter om EU-frågor, och utskotten granskar EU-initiativ och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS

europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS europaval den 13 juni Europaparlamentet I FOKUS Starta filmen! I mer än ett halvt sekel har länderna i EU levt i fred. Demokrati, frihet, rättssäkerhet och välfärd är de värden som ligger till grund för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Sessionsinfo 6-9 juni 2016, Strasbourg [ :35] En utredningskommitté för Panamadokumenten... 3

Sessionsinfo 6-9 juni 2016, Strasbourg [ :35] En utredningskommitté för Panamadokumenten... 3 Sessionsinfo 6-9 juni 2016, Strasbourg [02-06-2016-16:35] En utredningskommitté för Panamadokumenten........................ 3 Parlamentet röstar på onsdag om ett förslag från om att tillsätta en särskild

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM122. EU-gemensamt system för vidarebosättning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM122. EU-gemensamt system för vidarebosättning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria EU-gemensamt system för vidarebosättning Justitiedepartementet 2016-08-31 Dokumentbeteckning KOM (206) 468 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.4.2016 2015/0314(NLE) * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om fastställande

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt.

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. Ordförandeskapet har ännu inte meddelat vad de avser ta upp under denna dagordningspunkt. Annotering 2016-01-08 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 15 januari 2016 i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 22 december 2015. 1. Godkännande av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 27.5.2011 2008/0161(NLE) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 30 May 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utveckling

Läs mer

I. MIGRATION. Den yttre dimensionen

I. MIGRATION. Den yttre dimensionen Europeiska rådet Bryssel den 15 december 2016 SN 97/16 Europeiska rådets slutsatser om migration, Cypern och Ukraina (15 december 2016) I. MIGRATION Den yttre dimensionen 1. Europeiska rådet erinrar om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B

7010/12 abr/bl/mg 1 DG H 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 2 mars 2012 (6.3) (OR. en) 7010/12 ASILE 36 CODEC 505 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Det gemensamma europeiska

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 november 2010 (1.12) (OR. en) 17223/10 ASIM 120 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Gemensamt uttalande från

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA

EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA EU-VAL 2014: DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET ANNORLUNDA Nedräkningen till EU-valet 2014 har börjat. Det är nu hundra dagar kvar tills den första vallokalen öppnar. 400 miljoner européer har chans att påverka hur

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan Annotering 2016-07-04 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 12 juli i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 27 juni 2016. 1. Godkännande av den preliminära

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66. Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66. Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU Justitiedepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 115 Förslag till rådets förordning om tillhandahållande

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 0000/0000(COS) 17 april 2001 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens rekommendation om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM2. Ändring av programmet Kreativa Europa Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av programmet Kreativa Europa 2014-2020 Kulturdepartementet 2017-09-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 385 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning:

Läs mer