Öckerö kommun/100923/k Ericson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öckerö kommun/100923/k Ericson"

Transkript

1 Öckerö kommun/0093/k Ericson

2 Öckerö kommun Riskhanteringsenheten En politiskt målstyrd m verksamhet

3 50 invånare nare (-4) Hönö: 5056 Öckerö: 3353 Björkö: 473 Grötö: 96 Kalvsund: Rörö: 60 Källö-Knippla: 384 Hyppeln: 80 Hälsö: 600 Fotö: 6 (Källa SCB 008-3)

4 Citat; Arne Lernhag har varit politiker i Öckerö kommun sedan 989 och sedan årsskiftet 003 är r han moderat kommunalråd. Det är r stor skillnad påp hur det är idag och hur det var förr, f säger s Arne Lernhag. Tidigare dök d k räddningschefen r upp påp Kommunstyrelsens möten, m pratade obegripligt, delade ut t-shirts t och begärde pengar till en ny brandbil. För r oss politiker var det svårt att förstå,, och att kunna argumentera för r eller mot.

5 Nu är r räddningstjr ddningstjänstens nstens arbete begripligt och vi kan föra f en dialog kring det. Vi politiker har blivit mer medvetna om vad det är r vi beslutar om och vad det får f för r konsekvenser. Insynen i räddningstjr ddningstjänstens nstens arbete har ökat helt enkelt, säger Arne Lernhag.

6 I I resväskan skan * Respektera demokratin * Förse F politikerna med tydliga beslutsunderlag * Skattefinansierad lagbunden kärnverksamhetk * Inga tjänstebaserade intäkter * Merutnyttjas för f r kommunala uppgifter * Varje uppgift/uppdrag finansieras * Organisationslojalitet * Del av kommunförvaltningen Öckerö kommun/0093/k Ericson

7 Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Kommunchef Informationsenhet Informationsenhet Personalenhet Personalenhet Ekonomienhet Ekonomienhet Riskhanteringsenhet Näringsliv Näringsliv och och Turism Turism Barn Barn och och Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnads Samhällsbyggnads nämnd nämnd Kultur Kultur och och Fritidsnämnd Fritidsnämnd Socialnämnd Socialnämnd Myndighets Myndighets nämnd nämnd Barn Barn och och Utbildningsförv Utbildningsförv Samhällsbyggnads Samhällsbyggnads förvaltning förvaltning Kultur Kultur och och Fritidsförv Fritidsförv Sociala Sociala förv förv Öckerö kommun/0093/k Ericson

8 Riskhanteringsenheten Folkhälsa Folkhälsa lsa Tillsyn Tillsyn & rådgivningr rådgivning Säkerhetssamordning Säkerhetssamordning Räddningstj Räddningstjänst ddningstjänstnst Folkhälsofr Folkhälsofrågor lsofrågor i i Rådet RRådet för för r Hälsa HHälsa & Trygghet Trygghet Plan Plan för fför r folkhälsa folkhälsa lsa Föräldrar Föräldrar emellan emellan Föräldrast Föräldrastödssamverkan ldrastödssamverkan dssamverkan A A - - Ö Håll Håll dig dig frisk frisk COPE COPE Våld Våld i i nära nnära relationer relationer Tillsyn Tillsyn Rådgivning Rådgivning brand brand Informationsuppdrag Informationsuppdrag Yttranden Yttranden Insatsrapporter Insatsrapporter Tidrapporter Tidrapporter Äldres Äldresäkerhet ldresäkerhet Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Krisledningsstöd Krisledningsstöd Säkerhets Säkerhetskerhets- o o trygghetsfrågor trygghetsfrågor gor i i Rådet RRådet för för r Hälsa HHälsa & Trygghet Trygghet Brottsförebyggande Brottsförebyggande rebyggande samverkan samverkan Säkerhetsr Säkerhetsrådgivning kerhetsrådgivning Internt Internt skydd skydd Elsäkerhetsberedskap Elsäkerhetsberedskap Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Insatsverksamhet Insatsverksamhet Förberedelse Förberedelse för fför r insats insats Övningsverksamhet Övningsverksamhet Fordon, Fordon, materiel, materiel, fastigheter fastigheter Insatspersonal Insatspersonal Erfarenhetsuppföljning Erfarenhetsuppföljning Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Öckerö kommun/0093/k Ericson

9 Den demokratiska processen Politiker Invånare nare Nämnd Chef Den enskilde Den anställde Förvaltningar / Enheter Verksamheter Öckerö kommun/0093/k Ericson

10 Handlingsprogram Hot & Riskanpassad organisation Organisationens förmf rmåga Mål l som är r uppföljningsbara LSO LEX Öckerö kommun Politisk ambition/beslut Dimensionerande händelserh Vanliga olyckor kris/krig Risk- & hotbild Öckerö Öckerö kommun/0093/k kommun/005/k Ericson

11 HP Bilaga Underställda dokument till kommunfullmäktiges handlingsprogram för skydds-, säkerhets- och beredskapsförmågan i Öckerö kommun, med aktuell status Öckerö kommun/0093/k Ericson

12 Öckerö kommun/003/k Ericson

13 Riskhanteringsprocessen Öckerö kommun/0093/k Ericson

14 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

15 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

16 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

17 Riskhanteringsprocessen När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

18 Riskhanteringsprocessen När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

19 Riskhanteringsprocessen Efter/ utredn Erfarenhet När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

20 Folkhälsa och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

21 Tre goda råd d under en hatt Brottsförebyggande råd Krishanteringsråd Folkhälsoråd Rådet för f r HälsaH och Trygghet Öckerö kommun/04009/k Ericson

22 Kommunfullmäktiges avsiktsförklaring Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella samverkansforum i frågor som annars skulle ha behandlats i ett Folkhälsoråd, Brottsförebyggande råd eller Krishanteringsråd. Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet skall uppnås i Öckerö kommun utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. Öckerö kommun/0093/k Ericson

23 Apropå; likvärdigt skydd - tvärsektoriellt arbete - mål Öckerö kommun/0093/k Ericson

24 MP-Projektet Mission Possible - om att påverka ungdomars beteende och attityder i samband med mopedåkning i Öckerö kommun. Projektledare; Lovisa Larsson Mål Utvecklingsuppdraget ska verka för - Att förebygga personskador i samband mopedåkning - Att minska antalet personskador i samband med mopedåkning - Att utveckla stödjande miljöer kring ungdomar med fokus på attityder och beteenden i trafiken - En minskning av nyckelpersoners upplevelse av ett högt risktagande i samband med mopedåkning i Öckerö kommun Förväntade effekter - Ökad riskmedvetenhet i samband med mopedåkning - Ökad trafiknykterhet - Ökad laglighet i samband med mopedåkning - Minskning av antalet personskador relaterade till mopedåkning - Ökade förutsättningar för ungdomar att göra medvetna val ur säkerhetsfrämjande synpunkt

25 Primärvård Tandvård Polis NTF Räddningstjänsten Räddningstjänsten Resurser Tekniska förvaltningen Kartläggning Ungdomsfullmäktige Ungdomsmottagning Vägverket Västra Götalands regionen Metoder/Genomförande Fältarna Vägverket NTF Polis Föräldracirklar Enkätundersökning MP-Projektet Projektledaren Skolan/Lärare Tidningar Fritidsgården Tidningsartiklar Skolhälsovården Trafiksäkerhetsnämnden Referensgrupper Föräldrautbildning Trafiksäkerhet på dagordn. Föreläsning Kanaler / forum Elevråd Föreningarnas ungdomsansvariga Drabbade Föreningspolicy Info. folder Elevens val FRÖK Öråden/ Samhällsföreningar Del i undervisning Förarbevis EU-moped

26 Tillsyn & Rådgivning och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

27 Tidstudie - nyckelord och syfte Ge insikt om förmåga och behov som utgår r från n den vi är r till för f Kenneth Ericson / Öckerö kommun

28 Solhöjden Servicehus Fiskehamn Gästhamn Sörgården Krabbeskär Solhöjden Servicehus Fiskehamn Gästhamn Sörgården Krabbeskär 3 4 s:78 s:78 s:78 s:78 s:79 s:04 s:04 s:30 s:4 s:4 :778 :776 :6 :6 :6 :7 :7 :7 :7 :30 :35 :43 :44 :45 :56 7: :7 :7 :73 :73 :74 :74 :74 :89 :38 :47 :37 :69 :7 :7 :7 :7 :0 :3 :88 :4 :4 :4 :4 :43 :43 :88 :60 :9 :60 :97 :98 :09 :7 :9 :5 :53 :6 :67 :69 :8 :300 :30 :33 :38 :33 :334 :335 :338 :343 :357 :358 :358 :359 :359 :359 :359 :365 :365 :376 :380 :38 :40 :4 :4 :47 :445 :446 :448 :459 :469 :48 :486 :487 :490 :505 :509 :545 :546 :547 :549 :556 :44 :58 :587 :60 :60 :64 :630 :63 :635 :636 :640 :64 :647 :649 :65 :670 :678 :687 :690 :693 :698 :699 :700 :73 :74 :75 :76 :77 :78 :79 :730 :73 :734 :743 :746 :749 :750 :75 :75 :755 :759 :763 :764 7: s:78 s:78 s:78 s:78 s:79 s:04 s:04 s:30 s:4 s:4 :778 :776 :6 :6 :6 :7 :7 :7 :7 :30 :35 :43 :44 :45 :56 7: :7 :7 :73 :73 :74 :74 :74 :89 :38 :47 :37 :69 :7 :7 :7 :7 :0 :3 :88 :4 :4 :4 :4 :43 :43 :88 :60 :9 :60 :97 :98 :09 :7 :9 :5 :53 :6 :67 :69 :8 :300 :30 :30 :33 :38 :33 :334 :335 :338 :343 :357 :358 :358 :359 :359 :359 :359 :365 :365 :37 :376 :380 :38 :40 :4 :4 :47 :445 :446 :448 :459 :469 :48 :486 :487 :490 :500 :505 :509 :545 :546 :547 :549 :556 :44 :58 :587 :60 :60 :64 :630 :63 :635 :636 :640 :64 :647 :649 :65 :670 :678 :687 :690 :693 :698 :699 :700 :73 :74 :75 :76 :77 :78 :79 :730 :73 :734 :743 :746 :749 :750 :75 :75 :755 :759 :763 :764 7: m Solhöjdens servicehus Brand station Färdväg, km Körtid min 55 sek Peter Eriksson / Öckerö kommun

29 Bottenvåning Rum Här simulerades branden - Angreppsväg - tidtagningar - Angreppsväg - tidtagningar Peter Eriksson / Öckerö kommun

30 Solhöjdens servicehus Öckerö, tidsflöde Brand: säng i vårdrum, stängd dörr emot korridor Rökdetektorlarm till SOS 0 Personal på plats 5 Röknivå: 50 Temp: 450 c Röknivå:,0 Temp:00 c Tidsvinst 4 min t ( min ) Tidsaxel Solhöjden Röknivå:,80 Temp:80 c Ansp. Tid 5,0 Körtid,55 Angreppstid med understöd 3, Brandsläckning kunde påbörjas t ( min ) Larm på station Larm in till SOS BF sätter foten i backen :a fordon ur station Angreppstid utan understöd 7,9 Tidsaxel Räddn.tj. Peter Eriksson / Öckerö kommun

31 Tidstudie - nyckelord och resultat Gav insikt om förmåga och behov samt vikten av det egna ansvaret Kenneth Ericson / Öckerö kommun

32 Säkerhetssamordning och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

33 Krisledning - Spelregler Normalläge / Kommunallagen Undantagslagstiftningar Vid kris / Lag om extraordinär r händelseh Vid olycka / Lag om skydd emot olyckor / K Ericson

34 Ledningsstruktur vid; EXTRAORDINÄR R HÄNDELSEH Krisledningsnämnd = KS-Au Kommunchef + Kommunsekreteraren Informationschef KCG + berörda VEC Utdrag ur KS:s reglemente, där d r ordföranden: randen: - ensam kan fatta beslut kring händelsen h som även berör andra nämnders n ansvar - skyndsamt sammankallar krisledningsnämnd alternativt berörd rd nämndn - föredrar fattade beslut påp nästa fullmäktigesammantr ktigesammanträde K Ericson/005

35 Verksamhetsvisa åtgärder Verksamhet -Läge -Förslag Nya verksamhetsvisa åtgärder Verksamhet -Läge -Förslag Beslutsprocess vid Extraordinär r händelseh ndelse Kommunalråd alt. Krisledningsnämnd + KCG Kommunalråd alt. Krisledningsnämnd beslut Åtgärder enl beslut KCG Sammanfattning Krisledningsnämnd eventuellt beslut Åtgärder enl beslut KCG Info Ny info O. S. V! Öckerö kommun/0005/k Ericson Upplysn. central Press Egen personal Info -Läge -Frågor Upplysn. central Press Egen personal Info -Läge -Frågor Tid

36 Extraordinär händelse, Krisledningsnämnd, Turordning. Sep-0 EXEMPEL Namn Funktion Tel. Arb Mobil Tel. Bostad Arne Lernhag Kommunalråd Annelie Sundling :e v ordf KS Rolf Edvardsson :e v ordf KS Kent Lagrell Ledamot KS-Au Ingvar Svensson Ledamot KS-Au Se mobil Matz Torgeby Ersättare Se mobil Birgitta Svensson Ersättare Se mobil Jan Utbult Gun Simonsson Ersättare Ersättare l Eivind Orvarsson Ersättare Övriga nämnder Annelie Sundling Ordf. B o U Matz Torgeby Ordf. Samh.bn. Se mobil Kent Lagrell Ordf. Soc Eivind Orvarsson Ordf. K o F UPPDATERAS 4 ggr / år Namn Funktion Tel. Arb Mobil Tel. Bostad Ingvar TH Karlsson Kommunchef LG Andersson Kommunsekr Jan Magnusson Skolchef Ingela Johansson Socialchef Anna D Brocker Personalchef Ann-Britt Norlander KoF chef Jarl Gustavsson Ekonomichef Kenneth Ericson Räddningschef Katarina Stensryd Näringslivschef mobil Bo Hultskär Samhällsb.ch Robert Lindberg Vik. infochef Tomas Karlström VD ÖBO Räddningschef i beredskap Ring: Begär RCB Öckerö Glöm ej: Samlingsplats Lejonet. Dokumentera. Skapa uthållighet. Förtäring. Information. Växeln. Öckerö kommun/0506/k Ericson

37 Öckerö kommun/0093/k Ericson

38 Öckerö kommun/0093/k Ericson

39 Öckerö kommun/0093/k Ericson

40 Styrkor Komma igång Planen funkade Gemensam kraftsamling Tydliga direktiv Information utåt lysande Svagheter Ekonomisk delegation Uthållighet Intern information Öckerö kommun/0093/k Ericson

41 Räddningstjänst och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

42 Öckerö kommun/0093/k Ericson

43 Öckerö kommun/003/k Ericson

44 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Utgångspunkt Vid varje räddningsinsats, som är att betrakta som räddningstjänst, ska det finnas en räddningsledare som delegerats rätten att fatta de beslut som erfordras för en effektiv räddningsinsats och för kostnader som kommunen ska stå för under räddningstjänstskedet. Syfte med moment Bibehålla den lagreglerade uppgiften såatt inte onödig tid fördröjer de snabba beslut som behöver fattas. Mål Räddningsledaren ska besluta över insatsens taktiska genomförande, samt göra rätt prioriteringar mellan olika moment som går att genomföra med tillgängliga resurser, inom Kostnad minut efter framkomst till olycksplats. 79 tkr

45 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Kommunen ska tillhandahålla en räddningsstyrka vars huvuduppgift är att rädda liv. Syfte med moment Rädda liv i sådan miljödär det finns förutsättningar att finna människor som kan överleva. Mål Påbörja livräddning i hotade utrymmen, inom 50 m minut efter framkomst till olycksplats. Kostnad 7 tkr

46 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utvändig Utgångspunkt livräddning m Under flera decennier har bygglov beviljats beträffande utrymningsmöjligheter från fastigheter, grundade påbyggregler som förutsatt att sådan utrymning sker via räddningstjänsten bärbara stegar - s k utskjutsstegar. Syfte med moment Vidmakthålla förutsättningar för utrymning samt undvika att fastighetsägare behöver vidta sådana byggnadstekniska åtgärder som krävs för tryggad utrymning. 50 m Mål Kostnad Upprätthålla tryggad utrymning genom att hålla beredskap med sådana resurser som erfordras och inom minuter och 30 sek efter framkomst tillolycksplatsen 50 tkr kunna påbörja utrymningen.

47 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Utvändig livräddning Under flera decennier har bygglov beviljats < 8 m beträffande fastigheters inbördes m placering, grundade påbyggregler som förutsatt att räddningstjänsten kan begränsa brandspridning till annan fastighet inom viss tid. Brandbegränsning Syfte med moment Vidmakthålla förutsättningar för brandbegränsning samt undvika att fastighetsägare behöver vidta sådana byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika brandspridning till annans fastighet. Mål Upprätthålla förmåga att begränsa brandspridning till annan fastighet genom att Kostnad hålla beredskap med sådana resurser som erfordras och inom 3 min kunna påbörja 3 tkr brandbegränsning. 50 m

48 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Utvändig livräddning Kommunens färskvattensystem utgör < 8 i huvudsak m det behov av brandvatten m som erfordras och som levereras via strategiskt anlagda brandposter. Avstånd till närmsta brandpost är max 00 m och att brandposten levererar 0 l/sek, enl VAV-P38:s normvärden för villabebyggelse. Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Med : + 6 kan garanterade Syfte med moment Förse insatsstyrkan med tillräckligt vatten från kommunens brandpostsystem för åtaganden brandsläckning utföras och för säkerheten för insatt personal. Mål 00 m BP 0 liter / sek Kunna beslåsamt leverera vatten från brandpost inom ett avstånd om 50 meter Kostnad innan 80 % av det medhavda vattnet tar slut och inom 9 min 40 sek säkrat vattenförsörjningen. 45 tkr 50 m

49 Typolycka:Villabrand Kommunens garanterade åtaganden + vår ambition Ledning RL Livräddning Utgångspunkt < 8 m m Kommunen ska tillhandahålla en räddningsstyrka vars huvuduppgift vid brand är att rädda egendom samt att bibehålla de storlekar påbrandceller som accepterats inom kommunen. Utvändig livräddning Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Rökdykning Syfte med moment Rädda egendom genom invändig brandsläckning samt därmed undvika att inte nya byggnadstekniska åtgärder ska behöva vidtas. 89 tkr 50 m Mål Påbörja samt utföra invändig brandsläckning med hög säkerhet för insatt personal Kostnad och inom min. 30 sek. efter ankomst till olycksplats kunna påbörja rökdykning. 00 m BP 0 liter / sek

50 Typolycka:Villabrand Kommunens garanterade åtaganden + vår ambition Ledning RL Livräddning Utgångspunkt < 8 m m Fastigheter är byggda utan förberedd brandgasventilering, vilket försvårar och ökar riskerna vid invändig brandsläckning samt för brandspridning inne i byggnad. Utvändig livräddning Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Rökdykning Syfte med moment Öka säkerheten för räddningsstyrkans arbete vid invändig brandsläckning Med samt ++8 minska risken för brandspridning inom byggnad. 50 m kan alla moment utföras Mål samtidigt Tillskapa säkrare inträngningsmiljöför rökdykare, minska risken för 00 m BP 0 liter / sek brandgasexplosion samt brandspridning i byggnad och inom 8 minuter efter Kostnad Kostnad framkost till olycksplats kunna påbörja håltagning i tak. Brandgasventilering Tot 5530 tkr tkr

51 Politiskt intresse Förståelse för behov Insikt om ansvar Inga nedskärningar Öckerö kommun/0093/k Ericson

52 Öckerö kommun/006/k Ericson

53 Kommunstyrelsens uppdrag inför 0 Mål: Finns nytt politiskt beslutat handlingsprogram för Folkhälsa, säkerhet och trygghet Satsning: Uppdatera uppgifter i tidigare beslutade handlingsprogram Säkerhets- och beredskapsförmågan i Öckerö kommun och Plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet samt integrera dessa uppgifter i ett sammanhållet dokument Öckerö kommun/0093/k Ericson

54 Öckerö kommun/0093/k Ericson

55 S l u t! Öckerö kommun/0093/k Ericson

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 1:01:1-11 FÖR KLIPPANS KOMMUN inkl kartbilagor Antagna av kommunfullmäktige i Klippans kommun 2011-11-22, 22. Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun Bilaga till Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 38 Innehåll 2-3 Inledning

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Handlingsprogram 2011-2014

Handlingsprogram 2011-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.32) Handlingsprogram 2011-2014 enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dokumenttyp Styrdokument Ämnesområde Räddningstjänst, intern säkerhet och krisberedskap Ägare/ansvarig

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.058 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Stockholms

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser?

Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser? Hur tar kommunerna tillvara erfarenheter från olyckor och allvarliga händelser i syfte att öka lärandet? 1 Mona Pütsep MSBs

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

Sirenen. Jobben försvinner. nr 4 2004. Rapport från Brand 2004. Gasolexplosion på krogarna. Dåligt brandskydd i gästhamnar. Räddningsverkets tidning

Sirenen. Jobben försvinner. nr 4 2004. Rapport från Brand 2004. Gasolexplosion på krogarna. Dåligt brandskydd i gästhamnar. Räddningsverkets tidning Sirenen Räddningsverkets tidning nr 4 2004 Jobben försvinner sid 4 Rapport från Brand 2004 sid 10 Gasolexplosion på krogarna sid 14 Dåligt brandskydd i gästhamnar sid 24 2 Inledaren Sirenen Nr 4 2004 Nya

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN

Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN Borås Stad EN SÄKER OCH TRYGG KOMMUN En Säker och Trygg kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Beskrivning av Borås Stad... 7 - Riskbild... 8 - Borås Stads förebyggande arbete utifrån

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2

Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2 Tjänsteskrivelse Sida 1(6) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2014-04-30 Ks/2010:137 011 Planfrågor Redovisning av arbetet med detaljplan

Läs mer

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.«

» Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just räddningstjänsten.« NR 4 2014 I FOKUS: Media» Det vore olyckligt om vi vid nästa stora händelse inte hade lärt oss något av den här händelsen. Journalister har väl traditionellt haft ett visst motstånd mot att granska just

Läs mer