Öckerö kommun/100923/k Ericson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öckerö kommun/100923/k Ericson"

Transkript

1 Öckerö kommun/0093/k Ericson

2 Öckerö kommun Riskhanteringsenheten En politiskt målstyrd m verksamhet

3 50 invånare nare (-4) Hönö: 5056 Öckerö: 3353 Björkö: 473 Grötö: 96 Kalvsund: Rörö: 60 Källö-Knippla: 384 Hyppeln: 80 Hälsö: 600 Fotö: 6 (Källa SCB 008-3)

4 Citat; Arne Lernhag har varit politiker i Öckerö kommun sedan 989 och sedan årsskiftet 003 är r han moderat kommunalråd. Det är r stor skillnad påp hur det är idag och hur det var förr, f säger s Arne Lernhag. Tidigare dök d k räddningschefen r upp påp Kommunstyrelsens möten, m pratade obegripligt, delade ut t-shirts t och begärde pengar till en ny brandbil. För r oss politiker var det svårt att förstå,, och att kunna argumentera för r eller mot.

5 Nu är r räddningstjr ddningstjänstens nstens arbete begripligt och vi kan föra f en dialog kring det. Vi politiker har blivit mer medvetna om vad det är r vi beslutar om och vad det får f för r konsekvenser. Insynen i räddningstjr ddningstjänstens nstens arbete har ökat helt enkelt, säger Arne Lernhag.

6 I I resväskan skan * Respektera demokratin * Förse F politikerna med tydliga beslutsunderlag * Skattefinansierad lagbunden kärnverksamhetk * Inga tjänstebaserade intäkter * Merutnyttjas för f r kommunala uppgifter * Varje uppgift/uppdrag finansieras * Organisationslojalitet * Del av kommunförvaltningen Öckerö kommun/0093/k Ericson

7 Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Kommunchef Informationsenhet Informationsenhet Personalenhet Personalenhet Ekonomienhet Ekonomienhet Riskhanteringsenhet Näringsliv Näringsliv och och Turism Turism Barn Barn och och Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnads Samhällsbyggnads nämnd nämnd Kultur Kultur och och Fritidsnämnd Fritidsnämnd Socialnämnd Socialnämnd Myndighets Myndighets nämnd nämnd Barn Barn och och Utbildningsförv Utbildningsförv Samhällsbyggnads Samhällsbyggnads förvaltning förvaltning Kultur Kultur och och Fritidsförv Fritidsförv Sociala Sociala förv förv Öckerö kommun/0093/k Ericson

8 Riskhanteringsenheten Folkhälsa Folkhälsa lsa Tillsyn Tillsyn & rådgivningr rådgivning Säkerhetssamordning Säkerhetssamordning Räddningstj Räddningstjänst ddningstjänstnst Folkhälsofr Folkhälsofrågor lsofrågor i i Rådet RRådet för för r Hälsa HHälsa & Trygghet Trygghet Plan Plan för fför r folkhälsa folkhälsa lsa Föräldrar Föräldrar emellan emellan Föräldrast Föräldrastödssamverkan ldrastödssamverkan dssamverkan A A - - Ö Håll Håll dig dig frisk frisk COPE COPE Våld Våld i i nära nnära relationer relationer Tillsyn Tillsyn Rådgivning Rådgivning brand brand Informationsuppdrag Informationsuppdrag Yttranden Yttranden Insatsrapporter Insatsrapporter Tidrapporter Tidrapporter Äldres Äldresäkerhet ldresäkerhet Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Krisledningsstöd Krisledningsstöd Säkerhets Säkerhetskerhets- o o trygghetsfrågor trygghetsfrågor gor i i Rådet RRådet för för r Hälsa HHälsa & Trygghet Trygghet Brottsförebyggande Brottsförebyggande rebyggande samverkan samverkan Säkerhetsr Säkerhetsrådgivning kerhetsrådgivning Internt Internt skydd skydd Elsäkerhetsberedskap Elsäkerhetsberedskap Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Insatsverksamhet Insatsverksamhet Förberedelse Förberedelse för fför r insats insats Övningsverksamhet Övningsverksamhet Fordon, Fordon, materiel, materiel, fastigheter fastigheter Insatspersonal Insatspersonal Erfarenhetsuppföljning Erfarenhetsuppföljning Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Öckerö kommun/0093/k Ericson

9 Den demokratiska processen Politiker Invånare nare Nämnd Chef Den enskilde Den anställde Förvaltningar / Enheter Verksamheter Öckerö kommun/0093/k Ericson

10 Handlingsprogram Hot & Riskanpassad organisation Organisationens förmf rmåga Mål l som är r uppföljningsbara LSO LEX Öckerö kommun Politisk ambition/beslut Dimensionerande händelserh Vanliga olyckor kris/krig Risk- & hotbild Öckerö Öckerö kommun/0093/k kommun/005/k Ericson

11 HP Bilaga Underställda dokument till kommunfullmäktiges handlingsprogram för skydds-, säkerhets- och beredskapsförmågan i Öckerö kommun, med aktuell status Öckerö kommun/0093/k Ericson

12 Öckerö kommun/003/k Ericson

13 Riskhanteringsprocessen Öckerö kommun/0093/k Ericson

14 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

15 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

16 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

17 Riskhanteringsprocessen När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

18 Riskhanteringsprocessen När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

19 Riskhanteringsprocessen Efter/ utredn Erfarenhet När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

20 Folkhälsa och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

21 Tre goda råd d under en hatt Brottsförebyggande råd Krishanteringsråd Folkhälsoråd Rådet för f r HälsaH och Trygghet Öckerö kommun/04009/k Ericson

22 Kommunfullmäktiges avsiktsförklaring Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella samverkansforum i frågor som annars skulle ha behandlats i ett Folkhälsoråd, Brottsförebyggande råd eller Krishanteringsråd. Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet skall uppnås i Öckerö kommun utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. Öckerö kommun/0093/k Ericson

23 Apropå; likvärdigt skydd - tvärsektoriellt arbete - mål Öckerö kommun/0093/k Ericson

24 MP-Projektet Mission Possible - om att påverka ungdomars beteende och attityder i samband med mopedåkning i Öckerö kommun. Projektledare; Lovisa Larsson Mål Utvecklingsuppdraget ska verka för - Att förebygga personskador i samband mopedåkning - Att minska antalet personskador i samband med mopedåkning - Att utveckla stödjande miljöer kring ungdomar med fokus på attityder och beteenden i trafiken - En minskning av nyckelpersoners upplevelse av ett högt risktagande i samband med mopedåkning i Öckerö kommun Förväntade effekter - Ökad riskmedvetenhet i samband med mopedåkning - Ökad trafiknykterhet - Ökad laglighet i samband med mopedåkning - Minskning av antalet personskador relaterade till mopedåkning - Ökade förutsättningar för ungdomar att göra medvetna val ur säkerhetsfrämjande synpunkt

25 Primärvård Tandvård Polis NTF Räddningstjänsten Räddningstjänsten Resurser Tekniska förvaltningen Kartläggning Ungdomsfullmäktige Ungdomsmottagning Vägverket Västra Götalands regionen Metoder/Genomförande Fältarna Vägverket NTF Polis Föräldracirklar Enkätundersökning MP-Projektet Projektledaren Skolan/Lärare Tidningar Fritidsgården Tidningsartiklar Skolhälsovården Trafiksäkerhetsnämnden Referensgrupper Föräldrautbildning Trafiksäkerhet på dagordn. Föreläsning Kanaler / forum Elevråd Föreningarnas ungdomsansvariga Drabbade Föreningspolicy Info. folder Elevens val FRÖK Öråden/ Samhällsföreningar Del i undervisning Förarbevis EU-moped

26 Tillsyn & Rådgivning och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

27 Tidstudie - nyckelord och syfte Ge insikt om förmåga och behov som utgår r från n den vi är r till för f Kenneth Ericson / Öckerö kommun

28 Solhöjden Servicehus Fiskehamn Gästhamn Sörgården Krabbeskär Solhöjden Servicehus Fiskehamn Gästhamn Sörgården Krabbeskär 3 4 s:78 s:78 s:78 s:78 s:79 s:04 s:04 s:30 s:4 s:4 :778 :776 :6 :6 :6 :7 :7 :7 :7 :30 :35 :43 :44 :45 :56 7: :7 :7 :73 :73 :74 :74 :74 :89 :38 :47 :37 :69 :7 :7 :7 :7 :0 :3 :88 :4 :4 :4 :4 :43 :43 :88 :60 :9 :60 :97 :98 :09 :7 :9 :5 :53 :6 :67 :69 :8 :300 :30 :33 :38 :33 :334 :335 :338 :343 :357 :358 :358 :359 :359 :359 :359 :365 :365 :376 :380 :38 :40 :4 :4 :47 :445 :446 :448 :459 :469 :48 :486 :487 :490 :505 :509 :545 :546 :547 :549 :556 :44 :58 :587 :60 :60 :64 :630 :63 :635 :636 :640 :64 :647 :649 :65 :670 :678 :687 :690 :693 :698 :699 :700 :73 :74 :75 :76 :77 :78 :79 :730 :73 :734 :743 :746 :749 :750 :75 :75 :755 :759 :763 :764 7: s:78 s:78 s:78 s:78 s:79 s:04 s:04 s:30 s:4 s:4 :778 :776 :6 :6 :6 :7 :7 :7 :7 :30 :35 :43 :44 :45 :56 7: :7 :7 :73 :73 :74 :74 :74 :89 :38 :47 :37 :69 :7 :7 :7 :7 :0 :3 :88 :4 :4 :4 :4 :43 :43 :88 :60 :9 :60 :97 :98 :09 :7 :9 :5 :53 :6 :67 :69 :8 :300 :30 :30 :33 :38 :33 :334 :335 :338 :343 :357 :358 :358 :359 :359 :359 :359 :365 :365 :37 :376 :380 :38 :40 :4 :4 :47 :445 :446 :448 :459 :469 :48 :486 :487 :490 :500 :505 :509 :545 :546 :547 :549 :556 :44 :58 :587 :60 :60 :64 :630 :63 :635 :636 :640 :64 :647 :649 :65 :670 :678 :687 :690 :693 :698 :699 :700 :73 :74 :75 :76 :77 :78 :79 :730 :73 :734 :743 :746 :749 :750 :75 :75 :755 :759 :763 :764 7: m Solhöjdens servicehus Brand station Färdväg, km Körtid min 55 sek Peter Eriksson / Öckerö kommun

29 Bottenvåning Rum Här simulerades branden - Angreppsväg - tidtagningar - Angreppsväg - tidtagningar Peter Eriksson / Öckerö kommun

30 Solhöjdens servicehus Öckerö, tidsflöde Brand: säng i vårdrum, stängd dörr emot korridor Rökdetektorlarm till SOS 0 Personal på plats 5 Röknivå: 50 Temp: 450 c Röknivå:,0 Temp:00 c Tidsvinst 4 min t ( min ) Tidsaxel Solhöjden Röknivå:,80 Temp:80 c Ansp. Tid 5,0 Körtid,55 Angreppstid med understöd 3, Brandsläckning kunde påbörjas t ( min ) Larm på station Larm in till SOS BF sätter foten i backen :a fordon ur station Angreppstid utan understöd 7,9 Tidsaxel Räddn.tj. Peter Eriksson / Öckerö kommun

31 Tidstudie - nyckelord och resultat Gav insikt om förmåga och behov samt vikten av det egna ansvaret Kenneth Ericson / Öckerö kommun

32 Säkerhetssamordning och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

33 Krisledning - Spelregler Normalläge / Kommunallagen Undantagslagstiftningar Vid kris / Lag om extraordinär r händelseh Vid olycka / Lag om skydd emot olyckor / K Ericson

34 Ledningsstruktur vid; EXTRAORDINÄR R HÄNDELSEH Krisledningsnämnd = KS-Au Kommunchef + Kommunsekreteraren Informationschef KCG + berörda VEC Utdrag ur KS:s reglemente, där d r ordföranden: randen: - ensam kan fatta beslut kring händelsen h som även berör andra nämnders n ansvar - skyndsamt sammankallar krisledningsnämnd alternativt berörd rd nämndn - föredrar fattade beslut påp nästa fullmäktigesammantr ktigesammanträde K Ericson/005

35 Verksamhetsvisa åtgärder Verksamhet -Läge -Förslag Nya verksamhetsvisa åtgärder Verksamhet -Läge -Förslag Beslutsprocess vid Extraordinär r händelseh ndelse Kommunalråd alt. Krisledningsnämnd + KCG Kommunalråd alt. Krisledningsnämnd beslut Åtgärder enl beslut KCG Sammanfattning Krisledningsnämnd eventuellt beslut Åtgärder enl beslut KCG Info Ny info O. S. V! Öckerö kommun/0005/k Ericson Upplysn. central Press Egen personal Info -Läge -Frågor Upplysn. central Press Egen personal Info -Läge -Frågor Tid

36 Extraordinär händelse, Krisledningsnämnd, Turordning. Sep-0 EXEMPEL Namn Funktion Tel. Arb Mobil Tel. Bostad Arne Lernhag Kommunalråd Annelie Sundling :e v ordf KS Rolf Edvardsson :e v ordf KS Kent Lagrell Ledamot KS-Au Ingvar Svensson Ledamot KS-Au Se mobil Matz Torgeby Ersättare Se mobil Birgitta Svensson Ersättare Se mobil Jan Utbult Gun Simonsson Ersättare Ersättare l Eivind Orvarsson Ersättare Övriga nämnder Annelie Sundling Ordf. B o U Matz Torgeby Ordf. Samh.bn. Se mobil Kent Lagrell Ordf. Soc Eivind Orvarsson Ordf. K o F UPPDATERAS 4 ggr / år Namn Funktion Tel. Arb Mobil Tel. Bostad Ingvar TH Karlsson Kommunchef LG Andersson Kommunsekr Jan Magnusson Skolchef Ingela Johansson Socialchef Anna D Brocker Personalchef Ann-Britt Norlander KoF chef Jarl Gustavsson Ekonomichef Kenneth Ericson Räddningschef Katarina Stensryd Näringslivschef mobil Bo Hultskär Samhällsb.ch Robert Lindberg Vik. infochef Tomas Karlström VD ÖBO Räddningschef i beredskap Ring: Begär RCB Öckerö Glöm ej: Samlingsplats Lejonet. Dokumentera. Skapa uthållighet. Förtäring. Information. Växeln. Öckerö kommun/0506/k Ericson

37 Öckerö kommun/0093/k Ericson

38 Öckerö kommun/0093/k Ericson

39 Öckerö kommun/0093/k Ericson

40 Styrkor Komma igång Planen funkade Gemensam kraftsamling Tydliga direktiv Information utåt lysande Svagheter Ekonomisk delegation Uthållighet Intern information Öckerö kommun/0093/k Ericson

41 Räddningstjänst och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

42 Öckerö kommun/0093/k Ericson

43 Öckerö kommun/003/k Ericson

44 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Utgångspunkt Vid varje räddningsinsats, som är att betrakta som räddningstjänst, ska det finnas en räddningsledare som delegerats rätten att fatta de beslut som erfordras för en effektiv räddningsinsats och för kostnader som kommunen ska stå för under räddningstjänstskedet. Syfte med moment Bibehålla den lagreglerade uppgiften såatt inte onödig tid fördröjer de snabba beslut som behöver fattas. Mål Räddningsledaren ska besluta över insatsens taktiska genomförande, samt göra rätt prioriteringar mellan olika moment som går att genomföra med tillgängliga resurser, inom Kostnad minut efter framkomst till olycksplats. 79 tkr

45 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Kommunen ska tillhandahålla en räddningsstyrka vars huvuduppgift är att rädda liv. Syfte med moment Rädda liv i sådan miljödär det finns förutsättningar att finna människor som kan överleva. Mål Påbörja livräddning i hotade utrymmen, inom 50 m minut efter framkomst till olycksplats. Kostnad 7 tkr

46 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utvändig Utgångspunkt livräddning m Under flera decennier har bygglov beviljats beträffande utrymningsmöjligheter från fastigheter, grundade påbyggregler som förutsatt att sådan utrymning sker via räddningstjänsten bärbara stegar - s k utskjutsstegar. Syfte med moment Vidmakthålla förutsättningar för utrymning samt undvika att fastighetsägare behöver vidta sådana byggnadstekniska åtgärder som krävs för tryggad utrymning. 50 m Mål Kostnad Upprätthålla tryggad utrymning genom att hålla beredskap med sådana resurser som erfordras och inom minuter och 30 sek efter framkomst tillolycksplatsen 50 tkr kunna påbörja utrymningen.

47 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Utvändig livräddning Under flera decennier har bygglov beviljats < 8 m beträffande fastigheters inbördes m placering, grundade påbyggregler som förutsatt att räddningstjänsten kan begränsa brandspridning till annan fastighet inom viss tid. Brandbegränsning Syfte med moment Vidmakthålla förutsättningar för brandbegränsning samt undvika att fastighetsägare behöver vidta sådana byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika brandspridning till annans fastighet. Mål Upprätthålla förmåga att begränsa brandspridning till annan fastighet genom att Kostnad hålla beredskap med sådana resurser som erfordras och inom 3 min kunna påbörja 3 tkr brandbegränsning. 50 m

48 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Utvändig livräddning Kommunens färskvattensystem utgör < 8 i huvudsak m det behov av brandvatten m som erfordras och som levereras via strategiskt anlagda brandposter. Avstånd till närmsta brandpost är max 00 m och att brandposten levererar 0 l/sek, enl VAV-P38:s normvärden för villabebyggelse. Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Med : + 6 kan garanterade Syfte med moment Förse insatsstyrkan med tillräckligt vatten från kommunens brandpostsystem för åtaganden brandsläckning utföras och för säkerheten för insatt personal. Mål 00 m BP 0 liter / sek Kunna beslåsamt leverera vatten från brandpost inom ett avstånd om 50 meter Kostnad innan 80 % av det medhavda vattnet tar slut och inom 9 min 40 sek säkrat vattenförsörjningen. 45 tkr 50 m

49 Typolycka:Villabrand Kommunens garanterade åtaganden + vår ambition Ledning RL Livräddning Utgångspunkt < 8 m m Kommunen ska tillhandahålla en räddningsstyrka vars huvuduppgift vid brand är att rädda egendom samt att bibehålla de storlekar påbrandceller som accepterats inom kommunen. Utvändig livräddning Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Rökdykning Syfte med moment Rädda egendom genom invändig brandsläckning samt därmed undvika att inte nya byggnadstekniska åtgärder ska behöva vidtas. 89 tkr 50 m Mål Påbörja samt utföra invändig brandsläckning med hög säkerhet för insatt personal Kostnad och inom min. 30 sek. efter ankomst till olycksplats kunna påbörja rökdykning. 00 m BP 0 liter / sek

50 Typolycka:Villabrand Kommunens garanterade åtaganden + vår ambition Ledning RL Livräddning Utgångspunkt < 8 m m Fastigheter är byggda utan förberedd brandgasventilering, vilket försvårar och ökar riskerna vid invändig brandsläckning samt för brandspridning inne i byggnad. Utvändig livräddning Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Rökdykning Syfte med moment Öka säkerheten för räddningsstyrkans arbete vid invändig brandsläckning Med samt ++8 minska risken för brandspridning inom byggnad. 50 m kan alla moment utföras Mål samtidigt Tillskapa säkrare inträngningsmiljöför rökdykare, minska risken för 00 m BP 0 liter / sek brandgasexplosion samt brandspridning i byggnad och inom 8 minuter efter Kostnad Kostnad framkost till olycksplats kunna påbörja håltagning i tak. Brandgasventilering Tot 5530 tkr tkr

51 Politiskt intresse Förståelse för behov Insikt om ansvar Inga nedskärningar Öckerö kommun/0093/k Ericson

52 Öckerö kommun/006/k Ericson

53 Kommunstyrelsens uppdrag inför 0 Mål: Finns nytt politiskt beslutat handlingsprogram för Folkhälsa, säkerhet och trygghet Satsning: Uppdatera uppgifter i tidigare beslutade handlingsprogram Säkerhets- och beredskapsförmågan i Öckerö kommun och Plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet samt integrera dessa uppgifter i ett sammanhållet dokument Öckerö kommun/0093/k Ericson

54 Öckerö kommun/0093/k Ericson

55 S l u t! Öckerö kommun/0093/k Ericson

Välkomna till. Seminarium om. - risk- och sårbarhetsanalyser och. - kommunala handlingsprogram

Välkomna till. Seminarium om. - risk- och sårbarhetsanalyser och. - kommunala handlingsprogram Välkomna till Seminarium om - risk- och sårbarhetsanalyser och - kommunala handlingsprogram Mål för vår säkerhet att värna befolkningens liv och hälsa, värna samhällets funktionalitet värna vår förmåga

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Samordning av larm är effektivare och billigare!

Samordning av larm är effektivare och billigare! Samordning av larm är effektivare och billigare! Strategiska nedslag i sambruksprocessen i Öckerö, då-nu-framåt 2014-10-14 Malin Tisell, tf Socialchef Arto Niskala, verksamhetschef Välkommen till Öckerö

Läs mer

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ

REMISSLISTA UNDER SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING AV UTBLICK ÖCKERÖ Bilaga 3:1 Remisslista Datum: 2014-02-17 Listan nedan redovisar de instanser som är med vid remissutskicket som görs under samrådet och utställningen av Utblick Öckerö. Listan kan behöva uppdateras under

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: Eget larmnr: Larmtid: kl: 21:31

OLYCKSUNDERSÖKNING. Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: Eget larmnr: Larmtid: kl: 21:31 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2013-10-31 Diarienr: E1108 OLYCKSUNDERSÖKNING, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 19-4479464 - 2 Eget larmnr: 4479464 Larmtid: 2013-10-15 kl:

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser

Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser Öckerö kommun Öckerö 2007-03-20 Kommunens plan för hantering av extraordinära händelser Avsikt med detta dokument är att ge politiker och tjänstemän en samlad bild över hur vi startar upp arbetet samt

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Till riskanalyser Till arbetsgivare Vid utbildningar vid andra förvaltningar inom kommunen Info till egna anställda Till förebyggande verksamhet Kommunikation med andra myndigheter

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 1 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen i Sävsjö kommun 2007-06-05, 126 SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 2

Läs mer

SAMBRUK AV KOMMUNENS RESUESER MED RAKEL. 2011-01-26 Arto Niskala

SAMBRUK AV KOMMUNENS RESUESER MED RAKEL. 2011-01-26 Arto Niskala SAMBRUK AV KOMMUNENS RESUESER MED RAKEL 2011-01-26 Arto Niskala Välkommen till Öckerö kommun Kulturarv, traditioner och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer. Det öppna, karga

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Hur använder ni insatsstatistiken?

Hur använder ni insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur använder ni insatsstatistiken? Analysverktyg till länsstyrelser förmågebedömning t.ex tider jämför mål i handlingsprogram riskanalyser underlag för frågor vid tillsyn

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014

Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2012-2014 Ks/2013:154 Kommunstyrelsen kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vattensäkerhet delprogram till Handlingsprogram

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionens vilja 2012-2015 Antaget 2012-04-26 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 ANSVAR... 3 OMVÄRLDSBESKRIVNING... 4

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (7) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-09-22 1(7) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

Uppföljn dokumentation

Uppföljn dokumentation Uppföljn dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? utvärdering av insatser (internt) skriftligt för skiftlagen, pärm återkoppling via insatsutvärderare fritextfält för befälsnivå påpekar

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Nordötrafiken Arne Lernhag berättar att kommunen tecknat avtal med Trafikverket om att samfinansiera ytterligare två kvällsturer på Nordöleden.

Nordötrafiken Arne Lernhag berättar att kommunen tecknat avtal med Trafikverket om att samfinansiera ytterligare två kvällsturer på Nordöleden. Minnesanteckningar informationsmöte öråden 130910 (Bilagor: Asfalteringsplaner samt brev från Länsstyrelsen) Närvarande: Arne Johansson, Hyppeln Thord Rosén, Rörö Dan Stålebro, Rörö Kenneth Franzén, Björkö

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun

Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun Övergripande handlingsprogram för Skydd och säkerhet i Kinda kommun med bilagorna Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Kinda kommun. Risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-28

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

Hur används insatsstatistiken

Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Vilka analyser gör ni och till vem? Förbättringsåtgärder till externa aktörer Statistik till direktionen 4 ggr/år (gäller förbund) valda delar,

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Räddningsinsats i byggnader högre än 10 våningar En räddningstjänstorganisations syn på tillfredsställande säkerhet för räddningsinsats

Räddningsinsats i byggnader högre än 10 våningar En räddningstjänstorganisations syn på tillfredsställande säkerhet för räddningsinsats Räddningsinsats i byggnader högre än 10 våningar En räddningstjänstorganisations syn på tillfredsställande säkerhet för räddningsinsats Linus Lexell Eriksson Groznyj, Tjetjenien, 4 april 2013 Dubai, 18

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-10-27 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-10-27 1(13) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 12.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Claes Magnusson (M) Tommy Andersson

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖLAND

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖLAND RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖLAND OLYCKSUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL Olycka: Brand i byggnad, Samhall Borgholm Datum för olyckan: 2011-09-07 Dnr: RU 11-197 SOS larmnr: 15-2978482-2 Bild 1. Brandmännen avvaktar ny insats

Läs mer

Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun

Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun IZatrineholn1s k01111tiul1 \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVAL TNINGEN Staben Vår handlaqqare Sören Westeriund Kommunstyrelsens handling nr 47/2009 (2 () 0 ; J5bg (5) Datum Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Vattensäkerhet Habo kommun

Vattensäkerhet Habo kommun Vattensäkerhet Habo kommun Delprogram till Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2017-2018 Antagen av Ks den 23 maj 2017, 85 2017-05-23 Dokumentet Vattensäkerhet är framtaget av kommunens vattensäkerhetsgrupp

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

arkeringsgarage Bakgrund

arkeringsgarage Bakgrund arkeringsgarage Bild 1 Bakgrund Inträffande bränder RSG Parkeringsgarage på Siriusgatan samt Betzensgatan Rekommendation från olycksutredning Vidare belysa ur ett nybyggnadsperspektiv/ projekteringsskede

Läs mer

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning Vägledning för dimensionering inom Brandkåren Attundas (BA) utryckningsområde. Upprättat av: Ola Carlén Datum: 2015-10-10 Beslutat av: Ida Texell 1. Bakgrund

Läs mer

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14

Operativa riktlinjer. Beslutad 2014-02-14 Operativa riktlinjer Beslutad 24-2-4 Revideringar Datum Noteringar Utförd av Beslutad av 24-2-4 :a beslutad version HS JK Innehållsförteckning INLEDNING 3 KOMPETENSER FÖR OLIKA BEFATTNINGAR 4 LEDNINGSPRINCIPER

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Minnesanteckningar informationsmöte öråd 2013-05-07

Minnesanteckningar informationsmöte öråd 2013-05-07 Minnesanteckningar informationsmöte öråd 2013-05-07 1. Inledning och uppföljning av föregående möte 2. Frågor från öråden. (Dokument bifogas, se nedan) 3. Nytt felanmälningssystem med mobilapp presenterades

Läs mer

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 )

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Inledande uppgifter. Handläggare: Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. Olycksdatum: 2012-04-24.

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla

Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla Minnesanteckningar dialogmöte Källö-Knippla 120503 Närvarande politiker: Arne Lernhag (M), Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson, kommunchef och Sofia Wiman,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation...

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation... 2012-03-05 Flik 12 TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112 Giftinformation... 33 12 31 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.....320 100

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Så styrs Öckerö kommun

Så styrs Öckerö kommun Öckerö modellen Så styrs Öckerö kommun Politikerna i Öckerö kommun vill påverka samhället i en viss riktning. Kommunens verksamhet bedrivs dels utifrån politikernas vilja men också utifrån lagar och andra

Läs mer

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366

Datum 1(6) Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Räddningstjänsten 2013-01-18 Handläggare, telefon Vår beteckning Tomas Gustafsson, 016-710 74 78 540-2012.00409.7366 Datum 1(6) BRANDUTREDNING Insatsrapport nr. 2012/01229 Larmtid 2012-11-03 kl. 07,37

Läs mer

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till

Säkerhetspolicy. för Katrineholms kommun. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ. Katrineholms kommun \. Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Förslag till Kommunstyrelsens handling nr 18/2009 cjrj0: qq g' Katrineholms kommun \. -KS/&0ô021b 3-ÓDVJ Förslag till Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun 2009-03-02 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun Syfte

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2015,00611 Sida 1(6) 2015-06-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i lägenhet i Gävle Utredare Magnus Östlund Medutredare Johan Melin Olycksdatum 2015-03-20 Utredningsdatum 2015-03-20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN 1(15) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN Handlingsprogrammet är framtaget av riskhanteringsgruppen i Jokkmokks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2008 10

Läs mer

Uppfölj dokumentation

Uppfölj dokumentation Uppfölj dokumentation Hur följer ni upp olyckorna i ert område? Större händelser (inkl dödsbrand) följs upp, olika nivåer i insatsutvärdering (Vad vill vi utvärdera på respektive insats? Utrustning, släckmetoder,

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning

Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning Landstingsstyrelsens förvaltning Administration 1 (6) Handläggare: Hendry Andersson Rickard Fröling Locum AB Landstingsstyrelsen Yttrande över Reformen skydd mot olyckor en uppföljning med förslag till

Läs mer

Olycks och. villabrand. Nybro. Nybro Räddningstjänst. Dan Gustafsson Insatsledare

Olycks och. villabrand. Nybro. Nybro Räddningstjänst. Dan Gustafsson Insatsledare Olycks och händelserapport över villabrand Nybro Nybro Räddningstjänst Dan Gustafsson Insatsledare Innehållsförteckning Inledning. 2 Syfte och mål...4 Underlag för rapporten. 4 Förklaringar till förkortningar

Läs mer

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras?

Handlingsprogram enligt LSO. Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO Vad behöver förändras? Handlingsprogram enligt LSO - Kommunens uppgifter och målstyrning - Mål för verksamheten - Riskanalys - Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad

Läs mer

Olycksundersökning

Olycksundersökning Olycksundersökning 2014-06-13 Data för identifiering Datum för olyckan: 2014-04-12 Plats: Typ av skada: Totalt brandskadad fastighet, 1 person omkommen Typ av olycka: Brand i byggnad., Enfamiljshus Insatsrapport:

Läs mer

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) Uppsala KOMMUN Are^j,e (JO KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2012-09-14 BUN-2012-1125 Barn- och ungdomsnämnden Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Tid och plats Torsdag 3 september kl. 13.00 14.00 Kommunkontoret Torsby Beslutande Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén (S) Lars

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR)

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Öckerö den 3 maj 2012 Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) Datum Torsdag den 10 maj 2012, kl 17.30 Plats: Lejonet - Kommunhuset Förslag till dagordning: 1 Val av ordförande och justerare

Läs mer

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Beslutad av kommunstyrelsen 2014-04-28, 28 Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern Bakgrund och inledning Kommunen har det yttersta ansvaret för att människor som vistas där får den hjälp och det stöd

Läs mer