Öckerö kommun/100923/k Ericson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öckerö kommun/100923/k Ericson"

Transkript

1 Öckerö kommun/0093/k Ericson

2 Öckerö kommun Riskhanteringsenheten En politiskt målstyrd m verksamhet

3 50 invånare nare (-4) Hönö: 5056 Öckerö: 3353 Björkö: 473 Grötö: 96 Kalvsund: Rörö: 60 Källö-Knippla: 384 Hyppeln: 80 Hälsö: 600 Fotö: 6 (Källa SCB 008-3)

4 Citat; Arne Lernhag har varit politiker i Öckerö kommun sedan 989 och sedan årsskiftet 003 är r han moderat kommunalråd. Det är r stor skillnad påp hur det är idag och hur det var förr, f säger s Arne Lernhag. Tidigare dök d k räddningschefen r upp påp Kommunstyrelsens möten, m pratade obegripligt, delade ut t-shirts t och begärde pengar till en ny brandbil. För r oss politiker var det svårt att förstå,, och att kunna argumentera för r eller mot.

5 Nu är r räddningstjr ddningstjänstens nstens arbete begripligt och vi kan föra f en dialog kring det. Vi politiker har blivit mer medvetna om vad det är r vi beslutar om och vad det får f för r konsekvenser. Insynen i räddningstjr ddningstjänstens nstens arbete har ökat helt enkelt, säger Arne Lernhag.

6 I I resväskan skan * Respektera demokratin * Förse F politikerna med tydliga beslutsunderlag * Skattefinansierad lagbunden kärnverksamhetk * Inga tjänstebaserade intäkter * Merutnyttjas för f r kommunala uppgifter * Varje uppgift/uppdrag finansieras * Organisationslojalitet * Del av kommunförvaltningen Öckerö kommun/0093/k Ericson

7 Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Kommunchef Informationsenhet Informationsenhet Personalenhet Personalenhet Ekonomienhet Ekonomienhet Riskhanteringsenhet Näringsliv Näringsliv och och Turism Turism Barn Barn och och Utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Samhällsbyggnads Samhällsbyggnads nämnd nämnd Kultur Kultur och och Fritidsnämnd Fritidsnämnd Socialnämnd Socialnämnd Myndighets Myndighets nämnd nämnd Barn Barn och och Utbildningsförv Utbildningsförv Samhällsbyggnads Samhällsbyggnads förvaltning förvaltning Kultur Kultur och och Fritidsförv Fritidsförv Sociala Sociala förv förv Öckerö kommun/0093/k Ericson

8 Riskhanteringsenheten Folkhälsa Folkhälsa lsa Tillsyn Tillsyn & rådgivningr rådgivning Säkerhetssamordning Säkerhetssamordning Räddningstj Räddningstjänst ddningstjänstnst Folkhälsofr Folkhälsofrågor lsofrågor i i Rådet RRådet för för r Hälsa HHälsa & Trygghet Trygghet Plan Plan för fför r folkhälsa folkhälsa lsa Föräldrar Föräldrar emellan emellan Föräldrast Föräldrastödssamverkan ldrastödssamverkan dssamverkan A A - - Ö Håll Håll dig dig frisk frisk COPE COPE Våld Våld i i nära nnära relationer relationer Tillsyn Tillsyn Rådgivning Rådgivning brand brand Informationsuppdrag Informationsuppdrag Yttranden Yttranden Insatsrapporter Insatsrapporter Tidrapporter Tidrapporter Äldres Äldresäkerhet ldresäkerhet Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Krisledningsstöd Krisledningsstöd Säkerhets Säkerhetskerhets- o o trygghetsfrågor trygghetsfrågor gor i i Rådet RRådet för för r Hälsa HHälsa & Trygghet Trygghet Brottsförebyggande Brottsförebyggande rebyggande samverkan samverkan Säkerhetsr Säkerhetsrådgivning kerhetsrådgivning Internt Internt skydd skydd Elsäkerhetsberedskap Elsäkerhetsberedskap Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Insatsverksamhet Insatsverksamhet Förberedelse Förberedelse för fför r insats insats Övningsverksamhet Övningsverksamhet Fordon, Fordon, materiel, materiel, fastigheter fastigheter Insatspersonal Insatspersonal Erfarenhetsuppföljning Erfarenhetsuppföljning Räddningschef Räddningschef i i beredskap beredskap Öckerö kommun/0093/k Ericson

9 Den demokratiska processen Politiker Invånare nare Nämnd Chef Den enskilde Den anställde Förvaltningar / Enheter Verksamheter Öckerö kommun/0093/k Ericson

10 Handlingsprogram Hot & Riskanpassad organisation Organisationens förmf rmåga Mål l som är r uppföljningsbara LSO LEX Öckerö kommun Politisk ambition/beslut Dimensionerande händelserh Vanliga olyckor kris/krig Risk- & hotbild Öckerö Öckerö kommun/0093/k kommun/005/k Ericson

11 HP Bilaga Underställda dokument till kommunfullmäktiges handlingsprogram för skydds-, säkerhets- och beredskapsförmågan i Öckerö kommun, med aktuell status Öckerö kommun/0093/k Ericson

12 Öckerö kommun/003/k Ericson

13 Riskhanteringsprocessen Öckerö kommun/0093/k Ericson

14 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

15 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

16 Riskhanteringsprocessen Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

17 Riskhanteringsprocessen När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

18 Riskhanteringsprocessen När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

19 Riskhanteringsprocessen Efter/ utredn Erfarenhet När de hänt Innan de händer Om de händer Att inget händer Öckerö kommun/0093/k Ericson

20 Folkhälsa och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

21 Tre goda råd d under en hatt Brottsförebyggande råd Krishanteringsråd Folkhälsoråd Rådet för f r HälsaH och Trygghet Öckerö kommun/04009/k Ericson

22 Kommunfullmäktiges avsiktsförklaring Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella samverkansforum i frågor som annars skulle ha behandlats i ett Folkhälsoråd, Brottsförebyggande råd eller Krishanteringsråd. Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, säkerhet och trygghet skall uppnås i Öckerö kommun utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. Öckerö kommun/0093/k Ericson

23 Apropå; likvärdigt skydd - tvärsektoriellt arbete - mål Öckerö kommun/0093/k Ericson

24 MP-Projektet Mission Possible - om att påverka ungdomars beteende och attityder i samband med mopedåkning i Öckerö kommun. Projektledare; Lovisa Larsson Mål Utvecklingsuppdraget ska verka för - Att förebygga personskador i samband mopedåkning - Att minska antalet personskador i samband med mopedåkning - Att utveckla stödjande miljöer kring ungdomar med fokus på attityder och beteenden i trafiken - En minskning av nyckelpersoners upplevelse av ett högt risktagande i samband med mopedåkning i Öckerö kommun Förväntade effekter - Ökad riskmedvetenhet i samband med mopedåkning - Ökad trafiknykterhet - Ökad laglighet i samband med mopedåkning - Minskning av antalet personskador relaterade till mopedåkning - Ökade förutsättningar för ungdomar att göra medvetna val ur säkerhetsfrämjande synpunkt

25 Primärvård Tandvård Polis NTF Räddningstjänsten Räddningstjänsten Resurser Tekniska förvaltningen Kartläggning Ungdomsfullmäktige Ungdomsmottagning Vägverket Västra Götalands regionen Metoder/Genomförande Fältarna Vägverket NTF Polis Föräldracirklar Enkätundersökning MP-Projektet Projektledaren Skolan/Lärare Tidningar Fritidsgården Tidningsartiklar Skolhälsovården Trafiksäkerhetsnämnden Referensgrupper Föräldrautbildning Trafiksäkerhet på dagordn. Föreläsning Kanaler / forum Elevråd Föreningarnas ungdomsansvariga Drabbade Föreningspolicy Info. folder Elevens val FRÖK Öråden/ Samhällsföreningar Del i undervisning Förarbevis EU-moped

26 Tillsyn & Rådgivning och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

27 Tidstudie - nyckelord och syfte Ge insikt om förmåga och behov som utgår r från n den vi är r till för f Kenneth Ericson / Öckerö kommun

28 Solhöjden Servicehus Fiskehamn Gästhamn Sörgården Krabbeskär Solhöjden Servicehus Fiskehamn Gästhamn Sörgården Krabbeskär 3 4 s:78 s:78 s:78 s:78 s:79 s:04 s:04 s:30 s:4 s:4 :778 :776 :6 :6 :6 :7 :7 :7 :7 :30 :35 :43 :44 :45 :56 7: :7 :7 :73 :73 :74 :74 :74 :89 :38 :47 :37 :69 :7 :7 :7 :7 :0 :3 :88 :4 :4 :4 :4 :43 :43 :88 :60 :9 :60 :97 :98 :09 :7 :9 :5 :53 :6 :67 :69 :8 :300 :30 :33 :38 :33 :334 :335 :338 :343 :357 :358 :358 :359 :359 :359 :359 :365 :365 :376 :380 :38 :40 :4 :4 :47 :445 :446 :448 :459 :469 :48 :486 :487 :490 :505 :509 :545 :546 :547 :549 :556 :44 :58 :587 :60 :60 :64 :630 :63 :635 :636 :640 :64 :647 :649 :65 :670 :678 :687 :690 :693 :698 :699 :700 :73 :74 :75 :76 :77 :78 :79 :730 :73 :734 :743 :746 :749 :750 :75 :75 :755 :759 :763 :764 7: s:78 s:78 s:78 s:78 s:79 s:04 s:04 s:30 s:4 s:4 :778 :776 :6 :6 :6 :7 :7 :7 :7 :30 :35 :43 :44 :45 :56 7: :7 :7 :73 :73 :74 :74 :74 :89 :38 :47 :37 :69 :7 :7 :7 :7 :0 :3 :88 :4 :4 :4 :4 :43 :43 :88 :60 :9 :60 :97 :98 :09 :7 :9 :5 :53 :6 :67 :69 :8 :300 :30 :30 :33 :38 :33 :334 :335 :338 :343 :357 :358 :358 :359 :359 :359 :359 :365 :365 :37 :376 :380 :38 :40 :4 :4 :47 :445 :446 :448 :459 :469 :48 :486 :487 :490 :500 :505 :509 :545 :546 :547 :549 :556 :44 :58 :587 :60 :60 :64 :630 :63 :635 :636 :640 :64 :647 :649 :65 :670 :678 :687 :690 :693 :698 :699 :700 :73 :74 :75 :76 :77 :78 :79 :730 :73 :734 :743 :746 :749 :750 :75 :75 :755 :759 :763 :764 7: m Solhöjdens servicehus Brand station Färdväg, km Körtid min 55 sek Peter Eriksson / Öckerö kommun

29 Bottenvåning Rum Här simulerades branden - Angreppsväg - tidtagningar - Angreppsväg - tidtagningar Peter Eriksson / Öckerö kommun

30 Solhöjdens servicehus Öckerö, tidsflöde Brand: säng i vårdrum, stängd dörr emot korridor Rökdetektorlarm till SOS 0 Personal på plats 5 Röknivå: 50 Temp: 450 c Röknivå:,0 Temp:00 c Tidsvinst 4 min t ( min ) Tidsaxel Solhöjden Röknivå:,80 Temp:80 c Ansp. Tid 5,0 Körtid,55 Angreppstid med understöd 3, Brandsläckning kunde påbörjas t ( min ) Larm på station Larm in till SOS BF sätter foten i backen :a fordon ur station Angreppstid utan understöd 7,9 Tidsaxel Räddn.tj. Peter Eriksson / Öckerö kommun

31 Tidstudie - nyckelord och resultat Gav insikt om förmåga och behov samt vikten av det egna ansvaret Kenneth Ericson / Öckerö kommun

32 Säkerhetssamordning och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

33 Krisledning - Spelregler Normalläge / Kommunallagen Undantagslagstiftningar Vid kris / Lag om extraordinär r händelseh Vid olycka / Lag om skydd emot olyckor / K Ericson

34 Ledningsstruktur vid; EXTRAORDINÄR R HÄNDELSEH Krisledningsnämnd = KS-Au Kommunchef + Kommunsekreteraren Informationschef KCG + berörda VEC Utdrag ur KS:s reglemente, där d r ordföranden: randen: - ensam kan fatta beslut kring händelsen h som även berör andra nämnders n ansvar - skyndsamt sammankallar krisledningsnämnd alternativt berörd rd nämndn - föredrar fattade beslut påp nästa fullmäktigesammantr ktigesammanträde K Ericson/005

35 Verksamhetsvisa åtgärder Verksamhet -Läge -Förslag Nya verksamhetsvisa åtgärder Verksamhet -Läge -Förslag Beslutsprocess vid Extraordinär r händelseh ndelse Kommunalråd alt. Krisledningsnämnd + KCG Kommunalråd alt. Krisledningsnämnd beslut Åtgärder enl beslut KCG Sammanfattning Krisledningsnämnd eventuellt beslut Åtgärder enl beslut KCG Info Ny info O. S. V! Öckerö kommun/0005/k Ericson Upplysn. central Press Egen personal Info -Läge -Frågor Upplysn. central Press Egen personal Info -Läge -Frågor Tid

36 Extraordinär händelse, Krisledningsnämnd, Turordning. Sep-0 EXEMPEL Namn Funktion Tel. Arb Mobil Tel. Bostad Arne Lernhag Kommunalråd Annelie Sundling :e v ordf KS Rolf Edvardsson :e v ordf KS Kent Lagrell Ledamot KS-Au Ingvar Svensson Ledamot KS-Au Se mobil Matz Torgeby Ersättare Se mobil Birgitta Svensson Ersättare Se mobil Jan Utbult Gun Simonsson Ersättare Ersättare l Eivind Orvarsson Ersättare Övriga nämnder Annelie Sundling Ordf. B o U Matz Torgeby Ordf. Samh.bn. Se mobil Kent Lagrell Ordf. Soc Eivind Orvarsson Ordf. K o F UPPDATERAS 4 ggr / år Namn Funktion Tel. Arb Mobil Tel. Bostad Ingvar TH Karlsson Kommunchef LG Andersson Kommunsekr Jan Magnusson Skolchef Ingela Johansson Socialchef Anna D Brocker Personalchef Ann-Britt Norlander KoF chef Jarl Gustavsson Ekonomichef Kenneth Ericson Räddningschef Katarina Stensryd Näringslivschef mobil Bo Hultskär Samhällsb.ch Robert Lindberg Vik. infochef Tomas Karlström VD ÖBO Räddningschef i beredskap Ring: Begär RCB Öckerö Glöm ej: Samlingsplats Lejonet. Dokumentera. Skapa uthållighet. Förtäring. Information. Växeln. Öckerö kommun/0506/k Ericson

37 Öckerö kommun/0093/k Ericson

38 Öckerö kommun/0093/k Ericson

39 Öckerö kommun/0093/k Ericson

40 Styrkor Komma igång Planen funkade Gemensam kraftsamling Tydliga direktiv Information utåt lysande Svagheter Ekonomisk delegation Uthållighet Intern information Öckerö kommun/0093/k Ericson

41 Räddningstjänst och HP, ett exempel Öckerö kommun/0093/k Ericson

42 Öckerö kommun/0093/k Ericson

43 Öckerö kommun/003/k Ericson

44 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Utgångspunkt Vid varje räddningsinsats, som är att betrakta som räddningstjänst, ska det finnas en räddningsledare som delegerats rätten att fatta de beslut som erfordras för en effektiv räddningsinsats och för kostnader som kommunen ska stå för under räddningstjänstskedet. Syfte med moment Bibehålla den lagreglerade uppgiften såatt inte onödig tid fördröjer de snabba beslut som behöver fattas. Mål Räddningsledaren ska besluta över insatsens taktiska genomförande, samt göra rätt prioriteringar mellan olika moment som går att genomföra med tillgängliga resurser, inom Kostnad minut efter framkomst till olycksplats. 79 tkr

45 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Kommunen ska tillhandahålla en räddningsstyrka vars huvuduppgift är att rädda liv. Syfte med moment Rädda liv i sådan miljödär det finns förutsättningar att finna människor som kan överleva. Mål Påbörja livräddning i hotade utrymmen, inom 50 m minut efter framkomst till olycksplats. Kostnad 7 tkr

46 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utvändig Utgångspunkt livräddning m Under flera decennier har bygglov beviljats beträffande utrymningsmöjligheter från fastigheter, grundade påbyggregler som förutsatt att sådan utrymning sker via räddningstjänsten bärbara stegar - s k utskjutsstegar. Syfte med moment Vidmakthålla förutsättningar för utrymning samt undvika att fastighetsägare behöver vidta sådana byggnadstekniska åtgärder som krävs för tryggad utrymning. 50 m Mål Kostnad Upprätthålla tryggad utrymning genom att hålla beredskap med sådana resurser som erfordras och inom minuter och 30 sek efter framkomst tillolycksplatsen 50 tkr kunna påbörja utrymningen.

47 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Utvändig livräddning Under flera decennier har bygglov beviljats < 8 m beträffande fastigheters inbördes m placering, grundade påbyggregler som förutsatt att räddningstjänsten kan begränsa brandspridning till annan fastighet inom viss tid. Brandbegränsning Syfte med moment Vidmakthålla förutsättningar för brandbegränsning samt undvika att fastighetsägare behöver vidta sådana byggnadstekniska åtgärder som krävs för att undvika brandspridning till annans fastighet. Mål Upprätthålla förmåga att begränsa brandspridning till annan fastighet genom att Kostnad hålla beredskap med sådana resurser som erfordras och inom 3 min kunna påbörja 3 tkr brandbegränsning. 50 m

48 Typolycka: Villabrand Kommunens garanterade åtaganden RL Ledning Livräddning Utgångspunkt Utvändig livräddning Kommunens färskvattensystem utgör < 8 i huvudsak m det behov av brandvatten m som erfordras och som levereras via strategiskt anlagda brandposter. Avstånd till närmsta brandpost är max 00 m och att brandposten levererar 0 l/sek, enl VAV-P38:s normvärden för villabebyggelse. Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Med : + 6 kan garanterade Syfte med moment Förse insatsstyrkan med tillräckligt vatten från kommunens brandpostsystem för åtaganden brandsläckning utföras och för säkerheten för insatt personal. Mål 00 m BP 0 liter / sek Kunna beslåsamt leverera vatten från brandpost inom ett avstånd om 50 meter Kostnad innan 80 % av det medhavda vattnet tar slut och inom 9 min 40 sek säkrat vattenförsörjningen. 45 tkr 50 m

49 Typolycka:Villabrand Kommunens garanterade åtaganden + vår ambition Ledning RL Livräddning Utgångspunkt < 8 m m Kommunen ska tillhandahålla en räddningsstyrka vars huvuduppgift vid brand är att rädda egendom samt att bibehålla de storlekar påbrandceller som accepterats inom kommunen. Utvändig livräddning Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Rökdykning Syfte med moment Rädda egendom genom invändig brandsläckning samt därmed undvika att inte nya byggnadstekniska åtgärder ska behöva vidtas. 89 tkr 50 m Mål Påbörja samt utföra invändig brandsläckning med hög säkerhet för insatt personal Kostnad och inom min. 30 sek. efter ankomst till olycksplats kunna påbörja rökdykning. 00 m BP 0 liter / sek

50 Typolycka:Villabrand Kommunens garanterade åtaganden + vår ambition Ledning RL Livräddning Utgångspunkt < 8 m m Fastigheter är byggda utan förberedd brandgasventilering, vilket försvårar och ökar riskerna vid invändig brandsläckning samt för brandspridning inne i byggnad. Utvändig livräddning Brandbegränsning Brandvattenförsörjning Rökdykning Syfte med moment Öka säkerheten för räddningsstyrkans arbete vid invändig brandsläckning Med samt ++8 minska risken för brandspridning inom byggnad. 50 m kan alla moment utföras Mål samtidigt Tillskapa säkrare inträngningsmiljöför rökdykare, minska risken för 00 m BP 0 liter / sek brandgasexplosion samt brandspridning i byggnad och inom 8 minuter efter Kostnad Kostnad framkost till olycksplats kunna påbörja håltagning i tak. Brandgasventilering Tot 5530 tkr tkr

51 Politiskt intresse Förståelse för behov Insikt om ansvar Inga nedskärningar Öckerö kommun/0093/k Ericson

52 Öckerö kommun/006/k Ericson

53 Kommunstyrelsens uppdrag inför 0 Mål: Finns nytt politiskt beslutat handlingsprogram för Folkhälsa, säkerhet och trygghet Satsning: Uppdatera uppgifter i tidigare beslutade handlingsprogram Säkerhets- och beredskapsförmågan i Öckerö kommun och Plan för folkhälsa, säkerhet och trygghet samt integrera dessa uppgifter i ett sammanhållet dokument Öckerö kommun/0093/k Ericson

54 Öckerö kommun/0093/k Ericson

55 S l u t! Öckerö kommun/0093/k Ericson

Brand på hotell Swania i Trollhättan

Brand på hotell Swania i Trollhättan Brand på hotell Swania i Trollhättan Bakgrund (LSO 3 kap, 10 ) Syftet (att lära) Uppdrag Ledningsperspektiv (beslutsfattande, samverkan) Taktik Kommunikation Risk Strategisk och normativ ledning Hotell

Läs mer

Samordning av larm är effektivare och billigare!

Samordning av larm är effektivare och billigare! Samordning av larm är effektivare och billigare! Strategiska nedslag i sambruksprocessen i Öckerö, då-nu-framåt 2014-10-14 Malin Tisell, tf Socialchef Arto Niskala, verksamhetschef Välkommen till Öckerö

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL KOMMUNSTYRELSEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT 4. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7. FRAMTID

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Citat ur några tidningsartiklar.

Citat ur några tidningsartiklar. Syftet Vi vill med denna konferens skapa en dialog för att vi tillsammans ska kunna förebygga samt hantera konsekvenserna vid en eventuell olycka eller sjukdomsutbrott. Citat ur några tidningsartiklar.

Läs mer

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson

1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 1 Diarie nr: E-1028 Datum: 2014-10-31 Olycksundersökning Villabrand i Mariestad 2014-09-12 2014-10-31 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Håkan Karlsson 2 Innehållsförteckning: 1. Fakta...sid.3 2. Bakgrund

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS

Kommunstyrelsen 2010-06-23. Lars-Åke Gustavsson. Omedelbar justering. Sekreterare.. Paragraf 129-131 Michael Severin BEVIS 1 Kommunstyrelsen 2010-06-23 Plats och tid Stala Församlinghem 2010-06-23 18:00-18:20 Beslutande Gunilla Josefsson Bengt Torstensson Anders Fröjdö Lars-Åke Gustavsson Birgit Strömberg Bengt Johansson Ingrid

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN 1(15) HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR OCH NEGATIVA HÄNDELSER I JOKKMOKKS KOMMUN Handlingsprogrammet är framtaget av riskhanteringsgruppen i Jokkmokks kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2008 10

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet

Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-29 Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Handlingsprogram Dokumentansvarig Risk- o säkerhetssamordnaren

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun

Plan för räddningsinsats i Vaggeryds kommun i Vaggeryds kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2006-01-11 Bilagor ändras av räddningschefen 1. Inledning... 3 2. Organisation... 4 3. Ledning av räddningsinsatser... 4 4. Beredskap för räddningsstyrkor...

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara

Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19. Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergången från bygg- till förvaltningsskedet med BBR 19 Patrik Perbeck Chef, enheten för brandskydd och brandfarlig vara Övergripande i LSO 2004 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor Minskad detaljreglering

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats

Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Preparandutbildning för deltagare i Räddningsinsats Datum: 2011-09-26 10-07 (v 39 och 40) Plats: Swedish Rescue Training Centre i Skövde (Hasslum) Kursen vänder sig till personal inom kommunernas organisation

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5

Internt nr: 30-20. Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19 Jan Sjöstedt. Version: 1.5 1 Räddningstjänsten Väst Räddningstjänstens operativa förmåga Upprättad:2013-07-26 Jens Christiansson Reviderad: 2014-12-17 Jens Christiansson Internt nr: 30-20 Giltigt t.o.m: 2017-01-01 Beslutad:2013-08-19

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL

OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Händelse/Diarienr: 511.2014.01017 Sida 1(8) 2014-10-08 OLYCKSUTREDNINGSPROTOKOLL Brand i byggnad Utredare Magnus Östlund Medutredare --------------------------- Olycksdatum 2014-09-04 Utredningsdatum 2014-09-04

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda:

Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: 1 av9 Bilaga 1. Avtal Avtal som berör räddningstjänst är tecknade med nedanstående kommuner, myndigheter organisationer och enskilda: Mellan Gislaveds och Gnosjö kommuner avseende gemensam ledningsorganisation.

Läs mer

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation

Räddningstjänsten Åre. Kent Eriksson Organisationspresentation Räddningstjänsten Åre Kent Eriksson Organisationspresentation Kommunfakta Area åre kommun 7300 km2 Innevånare ca:10350 personer, 650 fler än lägstanivån 2001 Turistbäddar totalt i hela kommunen: 40 000

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad

OLYCKSUNDERSÖKNING. Takbrand Drottninggatan, Mariestad RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG Datum: 2011-09-19 Diarienr: E1179 OLYCKSUNDERSÖKNING Takbrand Drottninggatan, Mariestad Innformation om olyckan: SOS ärendenummer: 3053767 Eget larmnr: 201100871 Larmtid:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-03-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson (M), 1:e vice

Läs mer

Insatssammanställning

Insatssammanställning RÄDDNINGSTJÄNSTEN Smedjebackens kommun Insatssammanställning Datum: 2014-07-04 Diarienr: 2014.33 Utredare: Lars Andersson Eget larmnummer:201400102 SOS larmnummer:52749681 Orsaken till undersökningen:

Läs mer

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY

9-3 KOMMUN BRANDSKYDD SPOLICY 9-3 BRANDSKYDD SPOLICY Inledning Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska alla ägare och nyttjanderättshavare av byggnader och anläggningar, vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Räddningstjänst i Ånge kommun Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för räddningstjänst i Ånge kommun enligt lag om skydd mot

Läs mer

OLYCKSUTREDNING - BRAND

OLYCKSUTREDNING - BRAND MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND Datum UTREDNINGSRAPPORT 2010-06-10 Handläggare OLYCKSUTREDNING - BRAND TT Undersökning enligt 3 kapitlet 10 lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Dnr 2010/323-MBR-197

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Handlingsprogram 2009/rev 2012

Handlingsprogram 2009/rev 2012 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKYDD MOT OLYCKOR SOM KAN FÖRANLEDA RÄDDNINGSINSATS Antagen av räddningsnämnd 2009 Antagen av kommunfullmäktige nov 2009 Reviderad utgåva antagen av räddningsnämnd 2012-05-22 Reviderad

Läs mer

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB

Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Tranås kommuns plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Antagen av kommunstyrelsen i Tranås 2010-12-20, 196. SB Kommunens plan för räddningsinsats vid Carpenter Sweden AB Farlig verksamhet Då Carpenter

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen

Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen Hans Eriksson Urban Rönnbäck Personalchef Säkerhetschef Tekniska Luleå kommun förvaltningen En förnyad stad Då Stålstaden hamnstaden. Nu Universitetsstaden handelsstaden. Luleå74 000 invånare (Fyrkanten

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Välfärdsrådet Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 26 februari 2015 klockan 13.15 15.20 Närvarande: Beslutande Stefan Gustafsson, ordförande Per Thörnqvist,

Läs mer

Olycksundersökning och Insatsutvärdering

Olycksundersökning och Insatsutvärdering Kalmar Brandkår Olycksundersökning och Insatsutvärdering Händelse: Brand i affärscenter Datum: 20111012 Larmtid 22:20 Adress: Berga centrum Utförd av: Lennart Ericson, Karl-Johan Daleen Kalmar brandkår

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET

FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET FÖR KOMMUNENS OLYCKSFÖREBYGGANDE- OCH UTRYCKANDE VERKSAMHET 1 Inledning...3 1.1 Lag om skydd mot olyckor...3 1.2 Bakgrund...3 1.2.1 Allmänt...3 1.2.2 Riskbild...4 1.2.3 Kommunens olycksförebyggande arbete...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015

HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 HANDLINGSPROGRAM FÖR SKADEFÖREBYGGANDE INSATSER OCH RÄDDNINGSTJÄNST 2012-2015 Innehåll 1 Inledning 1.1 Lagen 2 Den enskildes ansvar 3 Förebyggande mål 3.1 Förebyggande arbete 4 Riskbild 4.1 Räddningstjänstens

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30

Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2004-12-14 Plats och tid Kommunkontoret, tisdag den 14 december 2004, klockan 8.00 11.30 Beslutande Övriga närvarande Rune Forsdahl (c) ordf Gösta Schagerholm (c) Bertil

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.

Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ. Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12. Brottsförebyggande rådet, inklusive lokala BRÅ Plats och tid för sammanträdet Kommunkontoret, rum Myckelmyrberget, 1 vån. Onsdagen den 13 januari 2005, kl 10.00 12.00 Ärenden Justering 30 Information från

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-11-12. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson Kommunstyrelsen Elving Andersson Kommunstyrelsen Ingemar Samuelsson Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord Hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Om Effektiva insatser

Om Effektiva insatser Effektiva insatser Om Effektiva insatser Effektiva insatser är ett utbildningskoncept för Räddningstjänsten Storgöteborgs operativa personal. Utbildningen omfattar föreläsningar, förevisningar, diskussionsuppgifter,

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11

Räddningsnämndens protokoll 2012-10-11 Sida 1 (15) Paragrafer 41 (52) Plats och tid SOS Alarm AB, Göteborg, klockan 13.20 15.35 Beslutande Christer Johansson, ordförande Dan Hovskär, vice ordförande Per-Erik Thurén Bo Wallin, tjänstgörande

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Övning Astrid 2013

Länsstyrelsen Kalmar län Övning Astrid 2013 Övningssambandskatalog Länsstyrelsen Kalmar län Denna katalog anger de kontaktuppgifter som är aktuella under övningsdagarna. Observera att kontaktuppgifter kan vara av tillfällig natur varför dessa inte

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer