meddelad i Linköping. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-03-22 meddelad i Linköping. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik 103 51 Stockholm"

Transkript

1 Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Marianne Staaf Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping 1. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik Stockholm Ombud: Anders Larsson c/o Försäkringskassan Stockholm 2. Majdouline Hrimich Sekretess Företrädd av åklagaren 3. Linköpings kommun Linköping Ombud: Stadsjurist Ragnhild Klintberg Linköpings kommun Kommunledningskontoret Linköping Tilltalad Haidar Ali, Frihetsberövande: Häktad c/o Hussein El Mawla Järnbärarvägen 4 Lgh Skärholmen Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 365 Brigadgatan måndag - fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 2 Offentlig försvarare: Advokat Mikael Abrahamsson Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB Bråddgatan Norrköping SLUT Begångna brott 1. Grovt bedrägeri Lagrum 9 kap 3 brottsbalken 2. Grovt bidragsbrott 3 bidragsbrottslagen (2007:612) 3. Bedrägeri 9 kap 1 1 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 4 år Skadestånd 1. Haidar Ali ska solidariskt med Ala Fathi Hasan utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 juli 2007 till dess betalning sker. 2. Haidar Ali ska solidariskt med Ala Fathi Hasan utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 januari 2011 till dess betalning sker. Av beloppet ska kr jämte ränta utges solidariskt med Husam Ali och kr jämte ränta utges solidariskt med Muhannad Ali. 3. Haidar Ali ska solidariskt med Ala Fathi Hasan utge skadestånd till Linköpings kommun med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2012 till dess betalning sker. Av beloppet ska kr jämte ränta utges solidariskt med Husam Ali. 4. Haidar Ali ska utge skadestånd till Majdouline Hrimich med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 23 maj 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Haidar Ali ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom.

3 3 Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Mikael Abrahamsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Haidar Ali ska solidariskt med Ala Fathi Hasan, Husam Ali och Muhannad Ali ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnad med kr. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 räntelagen från den 22 mars 2013 till dess betalning sker. Övrigt Tingsrättens kvarstadsbeslut av den 18 oktober 2012 beträffande Haidar Ali ska bestå till den 19 april 2013 eller till dess att verkställighet dessförinnan skett.

4 Mål nr meddelad i Linköping 4 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Marianne Staaf Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping 1. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik Stockholm Ombud: Anders Larsson c/o Försäkringskassan Stockholm 2. Linköpings kommun Linköping Ombud: Stadsjurist Ragnhild Klintberg Linköpings kommun Kommunledningskontoret Linköping Tilltalad ALA FATHI Hasan, Skattegården 51 C Lgh Linköping Offentlig försvarare: Advokat Per Joelsson Advokat Kristian Jensen AB Box Mjölby SLUT Begångna brott Lagrum 1. Grovt bedrägeri 9 kap 1 1 st och 3 brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 365 Brigadgatan måndag - fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

5 5 2. Grovt bidragsbrott 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Påföljd m.m. Fängelse 3 år Skadestånd 1. Ala Fathi Hasan ska solidariskt med Haidar Ali utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 juli 2007 till dess betalning sker. 2. Ala Fathi Hasan ska solidariskt med Haidar Ali utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 januari 2011 till dess betalning sker. Av beloppet ska kr jämte ränta utges solidariskt med Husam Ali och kr jämte ränta utges solidariskt med Muhannad Ali. 3. Ala Fathi Hasan ska solidariskt med Haidar Ali utge skadestånd till Linköpings kommun med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2012 till dess betalning sker. Av beloppet ska kr jämte ränta utges solidariskt med Husam Ali. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Per Joelsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Ala Fathi Hasan ska solidariskt med Haidar Ali, Husam Ali och Muhannad Ali ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnad med kr. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 räntelagen från den 22 mars 2013 till dess betalning sker. Övrigt Tingsrättens kvarstadsbeslut av den 18 oktober 2012 beträffande Ala Fathi Hasan ska bestå till den 19 april 2013 eller till dess att verkställighet dessförinnan skett.

6 Mål nr meddelad i Linköping 6 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Marianne Staaf Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping 1. Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik Stockholm Ombud: Anders Larsson c/o Försäkringskassan Stockholm 2. Linköpings kommun Linköping Ombud: Stadsjurist Ragnhild Klintberg Linköpings kommun Kommunledningskontoret Linköping Tilltalad HUSAM Haidar Ali, Skattegården 51 C Lgh Linköping Offentlig försvarare: Advokat Gunnar Bengtsson Advokatfirman Gunnar Bengtsson Hantverkaregatan Linköping SLUT Begångna brott Grovt bidragsbrott Lagrum 3 bidragsbrottslagen (2007:612) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 365 Brigadgatan måndag - fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

7 7 Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 11 månader ha dömts ut. Kriminalvården Frivården Linköping Skadestånd 1. Husam Ali ska solidariskt med Haidar Ali och Ala Fathi Hasan utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 januari 2011 till dess betalning sker. Av beloppet ska kr jämte ränta ska utges solidariskt med Muhannad Ali. 2. Husam Ali ska solidariskt med Haidar Ali och Ala Fathi Hasan utge skadestånd till Linköpings kommun med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 maj 2012 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Gunnar Bengtsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Husam Ali ska solidariskt med Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Muhannad Ali ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnad med kr. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 räntelagen från den 22 mars 2013 till dess betalning sker. Övrigt Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Husam Alis egendom att ett belopp om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till den 19 april 2013 eller till dess att verkställighet dessförinnan skett.

8 Mål nr meddelad i Linköping 8 PARTER (Antal tilltalade: 4) Åklagare Kammaråklagare Marianne Staaf Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Försäkringskassan c/o Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik Stockholm Ombud: Anders Larsson c/o Försäkringskassan Stockholm Tilltalad MUHANNAD Haidar Ali, Skattegården 51 C Lgh Linköping Offentlig försvarare: Advokat Morgan Gerdin Advokatfirman Sandberg & Partners KB Box Linköping SLUT Begångna brott 1. Bidragsbrott Lagrum 2 bidragsbrottslagen (2007:612) 2. Narkotikabrott 2 narkotikastrafflagen (1968:64) Påföljd m.m. Villkorlig dom Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 365 Brigadgatan måndag - fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

9 9 Skadestånd Muhannad Ali ska solidariskt med Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali utge skadestånd till Försäkringskassan med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 31 januari 2011 till dess betalning sker. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Morgan Gerdin tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan, 274 kr utlägg och kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten. 2. Muhannad Ali ska solidariskt med Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali ersätta Försäkringskassan för rättegångskostnad med kr. På beloppet ska utgå ränta enligt 6 räntelagen från den 22 mars 2013 till dess betalning sker. Övrigt Tingsrätten förordnar om kvarstad på så mycket av Muhannad Alis egendom att ett belopp om kr kan antas bli täckt vid utmätning. Kvarstaden ska bestå till den 19 april 2013 eller till dess att verkställighet dessförinnan skett.

10 10 YRKANDEN Åklagarens yrkanden Åklagaren har yrkat att Haidar Ali, Ala Fathi Hasan, Husam Ali och Muhannad Ali ska dömas för följande brott. 1. GROVT BEDRÄGERI enligt 9 kap 3 brottsbalken (Haidar Ali och Ala Fathi Hasan) Haidar Ali och Ala Fathi Hasan har i Linköping under tiden juli december 2006, tillsammans och i samförstånd, medelst vilseledande förmått företrädare för Linköpings kommun att till Haidar Ali utbetala kr i assistansersättning som beviljats Haidar Ali. Haidar Ali och Ala Fathi Hasan har vidare i Linköping under tiden januari juli 2007, tillsammans och i samförstånd, medelst vildeledande förmått företrädare för försäkringskassan att till Haidar Ali utbetala kr i assistansersättning som beviljats Haidar Ali. Pengarna ( kr kr) har betalats ut till Assistansia AB (namnändrat till Humana Assistans AB), som därefter utbetalat medel till Haidar Ali och Ala Fathi Hasan. Vilseledandet har bestått i - att Haidar Ali till företrädare för försäkringskassan och Linköpings kommun falskeligen uppgivit och åberopat handlingar vari framgått att han har stora rörelsehinder, att dessa är bestående och att han är i stort sett rullstolsbunden samt att han behöver hjälp vid toalettbesök, måltider, påklädning och att sköta sin hygien, - att Haidar Ali i vart fall från och med den 1 januari 2007 månatligen undertecknat räkningar, vilka innehållit felaktiga uppgifter om att arbete utförts som personlig assistent och hur många assistanstimmar som utförts/utnyttjats samt - att Haidar Alis personliga assistent Ala Fathi Hasan månatligen undertecknat tidrapporter avseende assistansersättning, som innehållit felaktiga uppgifter om att arbete utförts som personlig assistent, vem som arbetat som personlig assistent och hur många assistanstimmar som utförts/utnyttjats.

11 11 Förfarandet har inneburit skada för försäkringskassan, som trätt i kommunens ställe, med kr och vinning för Haidar Ali och Ala Fathi Hasan med motsvarande belopp. Gärningarna är att anse som grova brott då de avsett betydande belopp och utövats systematiskt under lång tid. 2. BIDRAGSBROTT enligt 2 bidragsbrottslagen (Muhannad Ali) och GROVT BIDRAGSBROTT enligt 3 bidragsbrottslagen (Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali) Haidar Ali och Ala Fathi Hasan har i Linköping under tiden den 1 augusti januari 2011, tillsammans och i samförstånd, genom att lämna oriktiga uppgifter till försäkringskassan orsakat att assistansersättning som beviljats Haidar Ali, felaktigt utbetalats med kr. Gärningarna har under tiden juli januari 2011 skett tillsammans och i samförstånd med Husam Ali och under perioden avsett kr. Gärningarna har under juli 2009 och juli 2010 skett tillsammans och i samförstånd med Muhannad Ali och avsett kr. De oriktiga uppgifterna har bestått i - att Haidar Ali falskeligen uppgivit och åberopat handlingar vari framgått att han har stora rörelsehinder, att dessa är bestående och att han är i stort sett rullstolsbunden samt att han behöver hjälp vid toalettbesök, måltider, påklädning och att sköta sin hygien samt - att Haidar Ali, Ala Fathi Hasan, Husam Ali och Muhannad Ali månatligen insänt tidrapporter och räkningar avseende assistansersättning, som undertecknats av dem och som innehållit felaktiga uppgifter om att arbete utförts som personlig assistent, vem som arbetat som personlig assistent och hur många assistanstimmar som utförts/utnyttjats. Gärningarna, såvitt avser Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali, är att bedöma som grova brott eftersom de avsett betydande belopp och utövats systematiskt under en längre tid. 3. GROVT BIDRAGSBROTT enligt 3 bidragsbrottslagen (Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali) Haidar Ali och Ala Fathi Hasan har i Linköping under tiden den 1 februari maj 2012, tillsammans och i samförstånd, genom att lämna oriktiga uppgifter till

12 12 Linköpings kommun orsakat att assistansersättning som beviljats Haidar Ali, felaktigt utbetalats med kr. Gärningarna har under tiden februari-december 2011 skett tillsammans och i samförstånd med Husam Ali och under perioden avsett kr. De oriktiga uppgifterna har bestått i - att Haidar Ali falskeligen uppgett och åberopat handlingar vari framgått att han har stora rörelsehinder, att dessa är bestående och att han är i stort sett rullstolsbunden samt att han behöver hjälp vid toalettbesök, måltider, påklädning och att sköta sin hygien samt - att Haidar Ali, Ala Fathi Hasan och Husam Ali månatligen insänt tidrapporter och räkningar avseende assistansersättning, som undertecknats av dem och som innehållit felaktiga uppgifter om att arbete utförts som personlig assistent, vem som arbetat som personlig assistent och hur många assistanstimmar som utförts/utnyttjats. Gärningarna är att bedöma som grova brott eftersom de avsett betydande belopp och utövats systematiskt under en längre tid. 4. BEDRÄGERI enligt 9 kap 1 2 st brottsbalken (Haidar Ali) Sedan Haidar Ali i maj 2011 i Linköping olovligen tagit Majdouline Hrimichs bankkort har han under tiden den 25 maj den 23 maj 2012 i Sverige och i Marocko olovligen disponerat kortet genom att vid ett stort antal tillfällen göra uttag i automater samt använda kortet som betalning vid olika inköp. Haidar Ali har härvid olovligen påverkat resultatet av en automatisk informationsbehandling eller någon liknande automatisk process, vilket inneburit vinning för honom med kr och motsvarande skada för målsäganden. Beloppet har framräknats enligt följande: Löneutbetalningar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

13 kr Summa kr Utbetalningar från Kommunal Öst kr kr kr Summa kr kr kr 142 kr (saldot på kontot då det spärrades) = kr 5. RINGA NARKOTIKABROTT enligt 1 1 st 6 p och 2 narkotikastrafflagen (1968:64) (Muhannad Ali) Muhannad Ali har den 21 september 2012 eller en kort tid dessförinnan i Linköping olovligen brukat cannabisharts eller annat cannabispreparat som är narkotika. Anmärkning: Statens kostnader för provtagning ovh för analysen av provet uppgår till kr. Försäkringskassans yrkanden Försäkringskassan har i första hand framställt följande yrkanden om skadestånd. Försäkringskassan har yrkat att Haidar Ali och Ala Fathi Hasan, solidariskt med varandra, ska betala skadestånd till Försäkringskassan med totalbeloppet kr (se åklagarens yrkanden under punkten 1 som avser beloppen kr kr och under punkten 2 som avser beloppet kr, varifrån har dragits av kr avseende januari 2009 och 252 kr avseende juli 2010 vilka belopp syns ha återbetalats till Försäkringskassan). För ett delbelopp om kr har även yrkats solidarisk betalningsskyldighet för Husam Ali (se åklagarens yrkanden under punkten 2, st 2).

14 14 För ett delbelopp om kr även yrkats solidarisk betalningsskyldighet för Muhannad Ali (se åklagarens yrkanden under punkten 2, st 3). På samtliga belopp har Försäkringskassan yrkat ränta enligt 6 räntelagen från sista dagen i den i respektive punkt angivna brottsperioden till dess full betalning sker. Till grund för yrkandena om skadestånd har Försäkringskassan angett att de tilltalade genom de av åklagaren redovisade brotten tillfogat Försäkringskassan en ren förmögenhetsskada genom att assistansersättning kommit att betalas ut felaktigt. 22 kap. 1 rättegångsbalken och 2 kap. 2 skadeståndslagen har åberopats. I andra hand har Försäkringskassan för det fall tingsrätten skulle ogilla skadeståndsyrkandet mot Haidar Ali yrkat att Haidar Ali ska till Försäkringskassan återbetala kr. På beloppet har Försäkringskassan yrkat ränta med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter från den 5 februari 2013 till dess full betalning sker. Till grund för yrkandet om återbetalning har Försäkringskassan angett att Haidar Ali är återbetalningsskyldig enligt reglerna i 51 kap 20 och 108 kap 2 SFB eftersom han, som framgår av åklagarens yrkanden, har orsakat att ersättning har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Detta har skett genom att Haidar Ali har lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. I vart fall har Haider Ali insett eller skäligen bort inse att ersättningen lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Haidar Ali har inte använt assistansersättningen för köp av personlig assistans eller för kostnad för personliga assistenter.

15 15 Försäkringskassan har även lämnat den upplysningen att innan SFB börjat tillämpas den 1 januari 2011 fanns motsvarigheten till de bestämmelser som Försäkringskassan nu angett i 20 kap. 4 och 4 e lagen (1962:381) om allmän försäkring samt i 16 och 16 a lagen (l993:389) om assistansersättning. Försäkringskassan har vidare framställt följande yrkanden om kvarstad. Försäkringskassan har yrkat att tingsrätten för var och en av Husam Ali och Muhannad Ali ska förordna om kvarstad på så mycket av deras respektive egendom att Försäkringskassans anspråk mot dem kan antas bli täckt vid utmättning. Kvarstaden bör bestå till dess att en dom som inte längre kan överklagas föreligger i målet. Försäkringskassan har också yrkat att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Haidar Alis och Ala Fathi Hasans respektive egendom ska bestå till dess att en dom som inte längre kan överklagas föreligger i målet. Försäkringskassan har slutligen yrkat att de tilltalade ska betala Försäkringskassans rättegångskostnader samt ränta på det beloppet enligt 6 räntelagen till dess betalning sker. Linköpings kommuns yrkanden Linköpings kommun har i första hand framställt följande yrkanden om skadestånd. Linköpings kommun har yrkat att Haidar Ali och Ali Fathi Hasan, solidariskt med varandra, ska betala skadestånd till kommunen med sammalagt kr (se åklagarens yrkanden punkten 3 som avser beloppet kr). För delbeloppet kr yrkas även solidarisk betalningsskyldighet för Husam Ali (se åtalspunkt 3, st 2).

16 16 På beloppen har kommunen yrkat ränta enligt 6 räntelagen från sista dagen i den i respektive punkt angivna brottsperioden till dess full betalning sker. Till grund för yrkandena om skadestånd har Linköpings kommun angett att de tilltalade genom brott så som framgår av åklagarens yrkande har tillfogat kommun ren förmögenhetskada genom att ersättning för personlig assistans betalats ut felaktigt. 22 kap 1 rättegångsbalken och 2 kap. 2 skadeståndslagen har åberopats. I andra hand har Linköpings kommun för det fall tingsrätten skulle ogilla skadeståndsyrkandet mot Haidar Ali yrkat att Haidar Ali ska till kommunen återbetala kr. På beloppet har Linköpings kommun yrkat ränta med en räntesats motsvarande den av Riksbanken fastställda referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter från den 5 februari 2013 till dess full betalning sker. Till grund för yrkandet om återbetalningsskyldighet har Linköpings kommun angett att Haidar Ali är återbetalningsskyldig enligt reglerna i LSS, då han som framgår av åklagarens yrkanden har orsakat att ersättning har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp genom att Haidar Ali har lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. I vart fall har Haidar Ali insett eller skäligen bort inse att ersättningen har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Haidar Ali har inte använt ersättningen för köp av personlig assistans eller för kostnad för personliga assistenter. Linköpings kommun har vidare framställt följande yrkanden om kvarstad. Linköpings kommun har yrkat att tingsrätten för Husam Ali ska förordna om kvarstad på så mycket av hans egendom att kommunens anspråk mot honom kan antas

17 17 bli täckt vid utmätning. Kvarstaden bör bestå till dess att en dom som inte längre kan överklagas föreligger i målet. Linköpings kommun har också yrkat att den tidigare beslutade kvarstaden avseende Haidar Alis och Ala Fathi Hasans respektive egendom ska bestå till dess att en dom som inte längre kan överklagas föreligger i målet. Majdouline Hrimichs yrkanden Majdouline Hrimich har yrkat att Haidar Ali ska betala skadestånd till henne med kr och ränta enligt 6 räntelagen på beloppet från den 23 maj 2012 till dess full betalning sker. UTREDNINGEN Åklagaren har som muntlig bevisning åberopat dels förhör med Haidar Ali, Ala Fathi Hasan, Husam Ali och Muhannad Ali, dels målsägandeförhör med Majdouline Hrimich, dels vittnesförhör. Majdouline Hrimich har hörts om det under punkt 4 upptagna bedrägeribrottet. Hon har vidare hörts om sin anställning under som personlig assistent hos Haidar Ali för att bevisa att Haidar Ali inte varit rullstolsbunden och inte heller i övrigt haft så stora hjälpbehov som han uppgett till myndigheter samt att de sysslor hon utfört åt honom inte haft karaktär av personlig assistent. Förhöret har även varit avsett att styrka att Ala Fathi Hasan och Husam Ali inte under den perioden arbetat som personliga assistenter åt Haidar Ali. De vittnen som hörts har varit följande. 1. Lilly Fransson (Försäkringskassan), som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali själv lämnat uppgifter om sina grundläggande behov.

18 18 2. Ann-Chaterine Klingeroth (Försäkringskassan), som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali själv lämnat uppgifter om sina grundläggande behov. 3. Läkaren Margareta, som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali inte uppvisat några objektiva symptom på svårt rörelsehinder eller annan grav funktionsnedsättning samt att Haidar Ali kraftigt överdrivit sitt hjälpbehov. 4. Försäkringsläkaren Kristin Bergman, för att bevisa att Haidar Ali inte företett några objektiva symtom på svårt rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning. 5. Rättsläkaren Fredrik Bäckström, som hörts om sina undersökningar av Haidar Ali och sin sammanställning av Haidar Alis vårdkontakter, för att bevisa att Haidar Ali inte uppvisat några symtom på svårt rörelsehinder eller annan grav funktionsnedsättning. 6. Mirwan Drwesh (Humana Assistans AB), som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali varit insatt i regelverket om personlig assistans. 7. Juristen Cecilia Hanberger Holmes (Humana Assistans AB), som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att hon agerat på uppdrag av Haidar Ali. 8. Ako Kamil Abdulla (Humana Assistans AB), som hörts om tidsredovisningssystemet för personliga assistenter för att bevisa att det är brukaren som lämnar uppgifter som ligger till grund för tidrapporter. 9. Khanda Sardar (Humana Assistans AB), som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali varit insatt i regelverket om personlig assistans. 10. Polisinspektören Bengt Sjöberg, som hörts om sina iakttagelser av Haidar Ali i samband med gripandet för att bevisa att Haidar Ali rört sig obehindrat och försökt undkomma polisen. 11. Polisassistenten Linda Axelsson, som hörts om vad Majdouline Hrimich berättat för henne samt även angående Majdouline Hrimichs sinnesstämning, för att bevisa att Majdouline Hrimich känt allvarlig fruktan för Haidar Ali samt att Majdouline Hrimichs arbetsuppgifter inte haft karaktären av personlig assistent. 12. Maria Didriksen (Linköpings kommun), som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali själv lämnat uppgifter om sina grundläggande behov. 13. Arbetsterapeuten Marie Donlau, som hörts om sina kontakter med Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali själv lämnat uppgifter om sina grundläggande behov.

19 Inger Walfvén (Försäkringskassan) som hörts om sina kontakter med Ala Fathi Hasan, för att bevisa att Ala Fathi Hasan pratar bra svenska och att Ala Fathi Hasans arbetsuppgifter inte har haft karaktär av personlig assistent. 15. Samah Ghoniem som hörts om sin anställning som personlig assistent hos Haidar Ali under tiden juli 2006 maj 2008 för att bevisa att Haidar Ali inte haft sådant hjälpbehov han påstått till försäkringskassan och kommunen, att de sysslor Samah Ghoniem utfört åt honom inte haft karaktär av personlig assistans samt att Ala Fathi Hasan under perioden inte arbetat under de tider som Ala Fathi Hasan redovisat i sina tidrapporter. 16. Ulf, f d granne till Haidar Ali, som hörts om sina iakttagelser av Haidar Ali, för att bevisa att denne rört sig obehindrat och utan några hjälpmedel. 17. Marlin, granne till Ala Fathi Hasan, som hörts om sina iaktta-gelser av Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali rört sig obehindrat och utan några hjälpmedel. 18. Rafed, granne till Ala Fathi Hasan, som hörts om sina iakttagelser av Haidar Ali, för att bevisa att Haidar Ali rört sig obehindrat och utan hjälpmedel. 19. Carina, anställd på OK/Q8, som hörts om sina iakttagelser av Haidar Ali för att bevisa att Haidar Ali rört sig obehindrat och utan hjälpmedel. 20. Jan-Åke (Häktet Norrköping) som hörts om sina iakttagelser av Haidar Ali under häktestiden, för att bevisa att Haidar Ali inte är i behov av person-lig assistent. 21. Jane, anställd på OK/Q8, som hörts om sina iakttagelser av Haidar Ali för att bevisa att Haidar Ali rört sig obehindrat och utan hjälpmedel. 22. Arbetsterapeuten Ylva Magnusson, som hörts om sina kontakter med Haidar Ali för att bevisa att de uppgifter hon angett i journaler och intyg har lämnats till henne av Haidar Ali. 23. Överläkaren Anders Benktson, som hörts om sina kontakter med Haidar Ali för att bl a bevisa att Haidar Ali inte haft några svårigheter att röra överkroppen, armar och händer. 24. Polismannen Björn Norberg, som hörts om dels det förhör han hållit med Marlin Adam Alkasrani för att bevisa att de uppgifter som antecknats i förhörsprotokollet är korrekta, dels om det är möjligt att placera en rullstol i Haidar Alis bil av märket Honda för at bevisa att rullsolen inte får plats där, dels hans genomgång av beslagtagna fotografier och videofilmer för att bevisa att Haidar Ali rört sig utan hjälpmedel.

20 20 Åklagaren har som skriftlig bevisning för att styrka åtalet under punkterna 1-3 åberopat nedanstående handlingar. De sidhänvisningar som anges efter respektive dokument hänvisar till förundersökningsprotokollet, aktbil. 94, och bilagorna till detta. 1. Assistansersättning från Linköpings kommun 2006: a) Ansökan, s 146 b) Fullmakt och avtal, s c) Skrivelse ang Haidar Alis vårdbehov, s 150 d) Kommunens utredning, s e) ADL-bedömning av arbetsterapeuten Ylva Magnusson, s f) Läkarintyg dr Anders Benktson, fup s 164 g) Journalanteckning, s Assistansersättning från försäkringskassan : a) Föredragningspm, s b) Läkarintyg dr Lars Nilsson, s 174 c) Kommunicering, s 178 d) Journal juli 2006-feb 2007, s Försäkringskassans omprövning 2010: a) Journal inkl beslut om indragen assistans, s b) Skrivelse, mailkonversation, s c) Beslut om indragen assistans, s d) Dom från förvaltningsrätten, s Assistansersättning från Linköpings kommun : a) Ansökan, s 252 b) Journal, s c) Insatsutredning, s d) Beslut om förlängd assistans, s 274 e) Utredning inkl beslut om assistansersättning, s f) Kommunicering, s g) Läkarintyg, dr Margareta Leijon, s h) Funktionsbedömning, arbetsterapeut Marie Donlau, i) Överklagande till förvaltningsrätten, s 296 j) Begäran om indragning av assistansen, s Försäkringskassans prövning 2012: a) Journal, s b) Yttrande av försäkringsläkaren Kristin Bergman, s c) Föredragningsmissiv och beslut, s Sammanställningar av utbetalningar från kommunen och försäkringskassan, s 60-63

21 21 7. Rättsmedicinska undersökningsprotokoll och yttranden av rättsläkaren Fredrik Bäckström, s Sammanställning av assistenternas redovisade arbetstid, s PM bankkonton: a) Haidar Ali, s b) Ala Fathi Hasan, s c) Husam Ali, s d) Muhannad Ali, s e) Majdouline Hrimich 10. PM angående Haidar Alis resor och pass, s , PM angående Ala Fathi Hasans pass, s PM angående redovisade utlägg, s PM angående bussresor, s PM angående inpasseringar gym och körlektioner, s PM angående folkbokföringsuppgifter, s PM angående granskning av stiftelseakt, s PM angående sammanställning över arbetsuppgifter som assistenterna uppgett att de utfört åt Haidar Ali, s Anställningsavtal, Bilaga 2 (Gul), s Utlägg och traktamenten utrikes resor, Bilaga 2 (Gul), s 217, , Fotografier, Bilaga 6 (Vit) s 12, s 46, 77-79, , PM angående Haidars medicin, Bilaga 6 (Vit), s Analysbesked från Rättsmedicinalverket, Bilaga 6 (Vit), s Bilaga 4 (Blå), hela

22 Protokoll över polisförhör som hållits med Muhannad Ali den 26 maj 2012, Bilaga 7 (rosa), s Certificate, s 436 Åklagaren har även som bevisning åberopat fotografier, bilaga 5, och filminspelningar från Haidar Alis och hans familjs semesterresor till Marocko 2008 och Egypten 2009 och från övervakningskamaror vid en bankomat. Fotografierna och filmerna har förevisats vid huvudförhandlingen i målet. Försäkringskassan och Linköpings kommun har åberopat samma bevisning som åklagaren. Haidar Ali har som muntlig bevisning åberopat 1. vittnesförhör med överläkaren Anders Benktson, som hörts om sina kontakter med Haidar Ali för att bevisa att Haidar Ali lidit av de angivna medicinska problemen samt 2. vittnesförhör med civilutredaren Valeria Valent, som hörts om de uppgifter som lämnats till henne om den anknytningsutredning som Majdouline Hrimich genomgått på Migrationsverket för att bevisa att Majdouline Hrimich inte är trovärdig. Haidar Ali har som skriftlig bevisning åberopat följande. 1. Läkarintyg utfärdat av överläkaren Anders Benktson den 15 september 2005, s Läkarintyg utfärdat av distriktsläkaren Lars Nilsson den 18 oktober 2006, s Läkarintyg utfärdat av överläkaren Margareta Leijon den 2 maj 2011, s Yttrande lämnat av Kristin Bergman, försäkringsmedicinsk rådgivare, den 29 maj 2012, s Rättsintyg utfärdat av rättsläkaren Fredrik Bäckström den 27 december 2012, s Rättsintyg utfärdat av rättsläkaren Fredrik Bäckström den 6 januari 2013, s Rättsintyg utfärdat av rättsläkaren Fredrik Bäckström den 11 januari 2013, s 359

23 23 8. Röntgenbilder, s 363, 364 och PM beträffande mediciner som tagits i beslag, bilaga 6, s ADL-bedömning gjord av leg arbetsterapeuten Ylva Magnusson den 5 maj 2006, s Fullmakt, s Uppdragsavtal den 2 januari 2006, s Bilaga 3 (Grön), hela Muhannad Ali har som bevisning åberopat vittnesförhör med civilutredaren Valeria Valent med samma förhörs- och bevistema som Haidar Ali. Åklagaren har, för att styrka åtalet för bedrägeri under punkten 4, som muntlig bevisning åberopat förhör med målsäganden Majdouline Hrimich och med tilltalade Haidar Ali samt som skriftlig bevisning följande handlingar (de sidhänvisningar som anges efter respektive dokument hänvisar till förundersökningsprotokollet, aktbil. 169). 1. Kontoutdrag från Majdouline Hrimichs konto, s E-postmeddelande, s Faxmeddelande, s Kontoutdrag från Haidar Alis konto, Huvudprotokollet bilaga 4 (Blå), aktbil Åklagaren har för att styrka åtalet för ringa narkotikabrott under punkten 5 som skriftlig bevisning åberopat ett analysbevis, aktbil. 165, s 4.

24 24 BAKGRUND Enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan olika typer av särskilt stöd och service beviljas den som tillhör lagens personkrets. I 1 under punkt 3 anges att sådana insatser kan bl a beviljas en person med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Personlig assistans är en form av särskilt stöd och service. Det krävs ingen medicinsk diagnos för att någon ska kunna få stöd enligt punkten 3. En förutsättning är dock, enligt 9 a, att personen på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin dagliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Det ska således vara fråga om fråga om vad som kallas grundläggande behov och enligt lagens förarbeten ska insatsen personlig assistans vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Den som enligt LSS har rätt till personlig assistans och som behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov i mer än 20 timmar per vecka har rätt till assistansersättning som är en statlig ersättning som ska täcka kostnaderna för assistansen. Ersättningen regleras numera i 51 kap socialförsäkringsbalken och motsvarande regler fanns tidigare i lagen (1993:389) om assistansersättning. Försäkringskassan beviljar ersättning för ett visst antal assistanstimmar per vecka, månad eller längre tid och ersättningen utgår med ett schablonbelopp som bestäms för varje år. Den berättigade får välja om han eller hon vill anställa sina egna personliga assistenter eller anlita kommunen eller annan så kallad assistanssamordnare för uppdraget. Den berättigade ska varje månad redovisa hur många assistanstimmar som utförts under månaden. Assistenterna ska bestyrka uppgifterna om arbetad tid. Redovisningen ska ges in till Försäkringskassan eller assistanssamordnaren. Ersättningen betalas sedan ut till den assistansberättigade, kommunen eller annan som den berättigade anvisar. Ersättningen får endast användas för köp av personlig assistans eller

25 25 kostnad för personliga assistenter. Ersättningen ska täcka lön och omkostnader för assistenterna. När behovet av personlig assistans understiger 20 timmar per vecka är kommunen ansvarig för hela kostnaden för assistansen. När behovet överstiger 20 timmar per vecka betalar Försäkringskassan månadsvis ut hela det beviljade beloppet till den behövande. Kommunen ersätter dock Försäkringskassan kostnaden för 20 timmar per vecka. Haidar Ali kom till Sverige från Irak Året efter kom hans dåvarande hustru Ala Fathi Hasan och parets två söner Husam, född 1991, och Muhannad, född 1993, hit. Familjen flyttade in i en lägenhet i Skäggetorp i Linköping där de bodde fram till 2000 då de flyttade till en annan lägenhet inom samma bostadsområde med adress Skattegården 51 C. Samma år föddes dottern Sara och 2002 dottern Tamara. Hösten 2002 skiljde sig Haidar Ali och Ala Fathi Hasan. Haidar Ali skaffade sig en egen bostad på Ödegårdsgatan 30 i stadsdelen Johannelund där han var folkbokförd till den 31 augusti Därefter har Haidar Ali varit folkbokförd på adressen c/o Hussein El Mawla, Järnbärarvägen 4, Lgh 1202, Skärholmen. Haidar Ali har både irakiskt och svenskt medborgarskap. Han har även uppehållstillstånd i Marocko. Haidar Ali beviljades 2002 hemtjänst med 26 tim per vecka av Linköpings kommun. Hemtjänsten kom senare att utökas 2004 och Arbetet utfördes av Ala Fathi Hasan. När Haidar Ali flyttade till Ödegårdsgatan erhöll han bostadstillägg. Han uppbar även helt sjukbidrag. Den 15 september 2005 utfärdade specialisten i allmänpsykiatri och socialmedicin överläkaren Anders Benktson, Flyktingmedicinskt Centrum, ett intyg ställt till socialsekreteraren Tina Tordön, Sociala Förvaltningen i Linköpings kommun, med följande innehåll.

26 26 Jag hänvisar till mitt föregående intyg från Haidar Ali har således efter traumatiska händelser i hemlandet utvecklat ett kroniskt posttraumatiskt stressyndrom med utveckling av varaktig personlighetsförändring till följd av katastrofupplevelser. Därtill kroniskt sänkt stämningsläge (dystymi) och ett kroniskt smärtsyndrom. När det gäller den somatiska funktionsnedsättningen hänvisas till patientens distriktsläkare, Lars Nilsson, VC Johannelund. Det har också relativt nyligen gjorts någon utredning vid Smärt- och Rehabcentrum, US, efter remiss från VC. Den psykiska funktionsnedsättningen yttrar sig framförallt i koncentrationssvårigheter, svängande stämningsläge, sömnproblem, ökad ljudkänslighet, ökad stresskänslighet. Lättväckt ångest och lättirritabilitet. Dessutom socialt tillbakadragande och kroniskt sänkt stämningsläge. Sedan tidigare har Haidar Ali beviljats hemtjänst 3,5 t/dag plus 12 t/mån. Hemtjänsten ombesörjs via anhörig av skäl som framgår av mitt första intyg från Haidar Ali har p g a sin psykiska funktionsnedsättning behov av extra stöd i samband med kontakter med olika myndighetspersoner och hjälp med att fylla i olika ansökningar och dylikt, huvudsakligen p g a hans koncentrationssvårigheter och ökade stresskänslighet och lättirritabilitet där också smärre psykisk belastning medför symptomförstärkning. Medicinering avseende de psykiska besvären pågår fortsatt men har trots långvariga behandlingsförsök inte medfört någon varaktig förbättring av besvärsbilden. Det finns således medicinsk-psykiatriska skäl att rekommendera att Haidar Ali erhåller ökade stödinsatser enligt ovan. Den 2 januari 2006 ingick Haidar Ali ett uppdragsavtal med Assistansia AB (senare namnändrat till Humana Assistans AB, men i fortsättningen dock genomgående kallat Assistansia AB). Enligt en i avtalet redovisad bakgrund till överenskommelsen var Haidar Ali berättigad till personlig assistans enligt LSS och anlitade därför Assistansia AB för att administrera sitt hjälpbehov. Assistansia AB åtog sig genom avtalet ansvaret för fakturering gentemot Försäkringskassan/kommunen, schemaläggning, löneberedning, inbetalning av skatter och sociala avgifter, arbetsgivaransvar för personliga assistenter samt, vid behov, nyrekrytering av sådana assistenter. Genom en fullmakt gav Haidar Ali vissa anställda hos Assistansia AB rätt att företräda honom i ärenden som gällde personlig assistans samt medgav att assistansersättningen sattes in på Assistansia AB:s bankgirokonto. I januari 2006 ansökte Haidar Ali genom Assistansia AB hos Linköpings kommun om personlig assistans. Det totala hjälpbehovet uppgick enligt ansökan till 77 timmar per vecka.

27 27 Innan kommunen tog ställning till Haidar Alis ansökan gjorde arbetsterapeuten Ylva Magnusson en bedömning av Haidar Alis förmåga att klara sina dagliga aktiviteter. I ett yttrande den 5 maj 2006 till Tina Tordön vid Sociala Förvaltningen sammanfattade Ylva Magnusson sin bedömning enligt följande. Nedanstående bedömning baseras på samtal och observation i aktivitet vid hembesök vid flertalet tillfällen. Haidars största problem är smärta vilket ger svårigheter fr a inom områdena förflyttning, personlig hygien och matsituation vilket påverkar flertalet dagliga aktiviteter, 1. Förflyttning: Pat har nedsatt förmåga att klara självständig förflyttning, såväl kortare sträckor i lägenheten som längre utomhus. Klarar att köra rullstol inomhus men ej vid ojämnt underlag eller motlut. Går ej ut på egen hand. Det största hindren vid förflyttning med rullstol är smärta i armar och rygg. Vid förflyttning med rollator stödjer pat kraftigt för att på så sätt avlasta ryggen. Största hindret vid förflyttning med rollator är smärta samt rädsla för att benen ska vika sig och ej bära honom. Vid förflyttning i badrummet används ett sk betastöd som kompletterande hjälpmedel då det är trångt och rullstolen ej ryms där. I observation framkommer svårighet och smärta vid förflyttning korta sträckor såsom t ex förflyttning till badrummet som inne i detta. Även stora svårigheter att sätta sig och resa sig fr a pga ryggsmärta Stora svårigheter att ta sig i/ur säng samt förflyttning/lägesändring i bef säng. Sängen är tidigare anpassad med elektriskt manövrerbart sängryggstöd samt med förhöjning. Trots anpassningar kvarstår vissa svh delvis pga att underlaget ej är tillräckligt fast Klarar ej att utföra hushållsysslor som t ex dammsugning eller att diska pga smärta, behöver kunna stödja och avlasta rygg och bål vid aktivitet. Behöver hjälp av annan person för att klara aktiviteter utanför hemmet, klarar ej förflyttning utanför lägenheten Klarar ej inköp t ex. Har f n mycket begränsade möjligheter att planera och utföra egna fritidsaktiviteter, svh att träffa sina barn. Svh att använda kollektiva transportmedel pga smärta. 2. Personlig hygien: Pat har svh att utföra toalettbesök självständigt. Förutom svh att klara förflyttning till och från badrummet även svh och smärta vid att sätta sig och resa sig på toaletten. Även svh att självständigt klara av att sköta nedre toalett vill ha vattentvätt. Vid behov av toalettbesök nattetid tillkallas vän för att hjälpa med detta. Även svh och smärta vid duschning då benen ska lyftas över badkarskanten. Får fn hjälp av pers ass med duschning. Svh att utföra hårvård, pga nedsatt rörlighet och smärta då armarna/händena lyfts över axelhöjd. Även svh att klara av rakning av samma skäl samt pga nedsatt handfunktion i form av nedsatt känsel och styrka och av rädsla för att skada sig i ansiktet med det vassa rakbladet. Använder ej elektrisk rakapparat trivs ej med det. Behöver hjälp vid påklädning, fr a med att knäppa knappar samt ta på strumpor och skor, Svårighet med att dra armarna över huvudet, att böja sig framåt samt att klara små grepp. 3 Matsituation: Tillreder ej någon varm måltid självständigt, uppger rädsla för att skada sig, fra för att bränna sig. Assistenten gör iordning varm mat. Har speciella önskemål angående mat vilka han har svårt att självständigt klara att utföra rosta bröd i ugnen t ex.. Väljer ofta någon frukt eller liknande att äta om han blir hungrig och ej har tillgång till personlig hjälp. Svh med finmotorik pga nedsatt känsel vilket medför svh ett hantera bestick, finfördela och skära maten samt föra maten till munnen. Undviker att äta på restaurang, känner sig obekväm att ej kunna hantera besticken. Uppvi-

28 28 sar nedsatt räckvidd och når med visst besvär vattenkranen i köket, klarar med svårighet att tappa upp vatten ur befintlig kran. 4. Kognitiv förmåga: Har ej bedömts specifikt men uppenbara svh framkommer fra avseende koncentration, problemlösnings- och planeringsförmåga. Uppvisar en ökad stresskänslighet. I ett beslut den 24 juli 2006 beviljade kommunen Haidar Ali personlig assistans med 73,5 timmar per vecka. Beslutet grundades på Ylva Magnussons utredning och Anders Benktsons läkarintyg av den 15 september Kommunens beslut skulle gälla i avvaktan på Försäkringskassans beslut i ärendet. Inför sitt beslut i ärendet inhämtade Försäkringskassan ett intyg från distriktsläkaren Lars Nilsson vid Johannelunds VC. I intyget daterat den 18 oktober 2006 anförde Lars Nilsson följande. Haidar har idag varit på besök hos undertecknad. Känd hos Er sedan många år. Tidigare utredd vid smärt- och rehabkliniken pga ländryggsvärk. Fått granatsplitter i rygg, vä knäregion och vä fotled. Ryggvärken förvärrats sedan patienten kom till Sverige. Haidar uppger att hans tillstånd senaste åren är väsentligen oförändrade. Använder rollator, gångsträcka meter. Är i stort behov av personlig assistans vad gäller ADL-funktioner såsom hygien mm. Klarar inte att handla själv. För detaljer var god se utförlig funktionsbedömning. Vid dagens besök går Haidar försiktigt med hjälp av rollator. Väsentligen normalryggkonfiguration. Extr-refl i armar och ben bedömes som sidlika och ua. Hjärt-lungstatus bedömes som ua. Posttraumatiskt smärttillstånd, ländryggvärk och hypertoni sedan splitterskada för drygt 10 år sedan. Besvären oförändrade sedan flera år. Någon förändring inom överskådlig framtid synes osannolik. Jag bedömer således hans problematik som bestående. Den 10 januari 2007 gjorde handläggaren vid Försäkringskassan Lilly Fransson ett hembesök hos Haidar Ali. I sina journalanteckningar från besöket har Lilly Fransson bl a antecknat följande. Ali uppger att han vaknar omkring klockan Han behöver hjälp att resa sig upp i sängen och förflytta sig till rullstolen. Han kan på egen hand köra rullstolen till badrummet när värken inte är för stor. Vid toalettbesök behöver Ali hjälp med att sätta sig och resa sig från toaletten samt hjälp med nedre hygien. Tidsåtgång för hjälp i samband med toalettbesök och förflyttning är 10 minuter per tillfälle, morgon, middag och kväll. Nattetid kissar Ali i flaska, men uppger att detta inte känns bra, då han är rädd för att det skall komma i sängen. Försöker i möjligaste mån vänta till morgonen. Ali behöver hjälp med all morgonhygien vilket är rakning, tandborstning, dusch vilket innefattar schamponering och intvålning, avtvättning och hårtvätt samt hjälp att torka sig och påklädning. Tidsåtgången för morgonhygien 50 minuter och påklädning 10

29 29 minuter per dag. Vid frukost är Ali behov av hjälp med fram och bortplockning, upphällning av dryck, skära och bre smörgås. Ali uppger att han ibland på grund av smärta har svårt att hantera bestick och behöver då hjälp med att äta. Även vid lunch, middag och mellanmål på eftermiddagen behöver Ali samma hjälp som vid frukost. Tidsåtgång 20 minuter per måltid. På förmiddagarna brukar Ali gå ut på promenad eller träffa vänner. Han behöver då hjälp med ytterkläder och skor. Tidsåtgång 5-10 minuter. Ali är även i behov med hjälp av ytterkläder vid ytterligare 2 tillfällen per dag, i genomsnitt 30 minuter per dag. På kvällen behöver Ali hjälp med att tvätta händer, ansikte och tandborstning, tidsåtgång 20 minuter. Klä av sig och ta på pyjamas, tidsåtgång 10 minuter. Han lägger sig mellan Hjälpbehov på natten kan variera. Utifall han blir hungrig och behöver ha något att äta eller om det misslyckas med kissflaskan så ringer han till någon kompis som kommer och hjälper honom. Hjälp med hushållssysslor som matlagning och disk uppgår till 1 timma 30 minuter per dag, tvätt 1 timma per vecka, städ och damning 2 timmar per vecka, strykning 1 timma per vecka, bäddning 30 minuter per vecka, inköp av mat och andra varor 2 timmar per vecka. Hjälp med ledsagning vid aktiviteter som t.ex. promenader, besöka vänner och sina barn beräknas till 2 timmar per dag och för läkarbesök, post och bankärenden 1-2 timmar i veckan. Hjälp vid förflyttningar till och från säng, rullstol, soffa o,s.v, tidsåtgång 45 minuter per dag. Ali är i behov av smärtstillande mediciner, blodtrycksmedicin och sömntabletter. Ali uppger att han är i behov av hjälp att ta dessa, tidsåtgång 10 minuter per dag Han uppger vidare att han är i behov av att få massage av benen vid olika tidpunkter under dagen, sammanlagt 40 minuter per dag. Den 20 februari 2007 beslutade Försäkringskassan att bevilja Haidar Ali assistansersättning motsvarande 73,5 timmar per vecka. Hösten 2009 inledde Försäkringskassan en så kallad tvåårsomprövning av beslutet. Den 11 oktober 2010 gjorde handläggaren vid Försäkringskassan Ann-Chatrine Klingeroth ett hembesök hos Haidar Ali. I sina journalanteckningar från besöket har Ann-Chatrine Klingeroth noterat följande. Vaknar vid tiden, kan inte ta sig upp själv utan har kramp i kroppen behöver lite tid för att komma upp, är stel på morgonen. Har dålig känsel i kroppen på morgonen och domningar. Får hjälp att komma upp i rullstol, därefter toalettbesök och dusch, tandborstning, behöver hjälp med förflyttningar till och från toalettstolen, finns handdusch till toaletten, behöver hjälp med att torka sig, blir skakig ibland och kan då inte använda den, om han får kramp kan han inte använda den, har svårt att hålla med händerna blir som bedövad, tar min, dricker mycket när han sitter själv hemma. Dusch och tandborstning nästan 55 minuter, Kan inte klara detta själv. Får hjälp med alla kläder, uppger att han inte längre kan klä sig själv. Kan inte böja sig för att klä sig enligt honom själv. Uppger att f d hustrun gör allt. Har alltid kontakt med läkare, kommer att kontakta arbetsterapeut på vårdcentralen som kommer att göra en funktionsbedömning. Frukost, kan inte äta själv, klarar t.ex. att äta kakor själv och smörgås, klarar inte att äta soppa eller ris, för att han blir smutsig på kläderna, ägg, bröd med ost. Tid för att äta, ta fram och diska 40 min. Sitter ofta ensam och dricker kaffe på förmiddagen. Är ute ibland med assistenten. Eller träffar kompisar. Toalettbesök, går 6-7 gånger på dagen, l0-l2 min/gång. Måltider, mellanmål, lunch och middag, varje dag har stora besvär med magen på grund av all medicin, lunch 30 min och samma tid för middag, mellanmål tar 20 minuter klarar att röka själv, mellanmål 20 min. Äter långsamt för att han inte har något annat att göra. Träning finns ingen. Aktiviteter är endast om

DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg

DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg DOM (DELDOM) Mål nr B 3394-12 2012-06-29 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

DOM 2012-07-27 meddelad i Västerås

DOM 2012-07-27 meddelad i Västerås VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT DOM 2012-07-27 meddelad i Västerås Mål nr B 5756-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Extra åklagare Bengt Kulin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Västerås Målsägande Försäkringskassan

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

2011-07-05 meddelad i Skövde

2011-07-05 meddelad i Skövde Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Per Lind Riksenheten för polismål, Göteborg 1. Målsägande Folksam 106 60 Stockholm Företrädd av åklagaren 2. Isabell Härmark Sankt Sigfridsgatan

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B

DOM 2013-02-27 Malmö. Klagande och motpart (Målsägande) Målsägande A, sekretesskyddad uppgift, se bilaga B 1 Rotel 15 Malmö Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 14 december 2012 i mål nr B 2326-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande och motpart (Åklagare) Kammaråklagare Marie

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. LINKÖPINGS TINGSRÄTT Målenhet 2. 2013-02-11 meddelad i Linköping. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Eva Kokkonen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Målsägandebiträde: Jur.kand. Henrik Lindblom Kihlstedts

Läs mer

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A

DOM 2009-12-23 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr B 2384-09, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 3 2009-12-23 Umeå Mål nr B 860-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts dom den 5 november 2009 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-04-29 meddelad i Vänersborg

2013-04-29 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr meddelad i Vänersborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson och vice chefsåklagare Sune Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: B 2053-14 PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, 19500411-3352 Storgatan 17 B 242 31 Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott

2012-12-21 meddelad i Solna. Begångna brott Grovt narkotikabrott Mål nr meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Elisabeth Hermanrud Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Juan PABLO Costaneda Henao, 770714-0575

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Jönköping

2013-01-30 meddelad i Jönköping Mål nr meddelad i Jönköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Brokelind Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Jönköping 1. Målsägande Sweeta Hafi Gröna Vägen 20 Lgh 1206 332

Läs mer

DOM 2012-03-27 Göteborg

DOM 2012-03-27 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 24 2012-03-27 Göteborg Mål nr B 1192-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 4 januari 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans

Anser 2011:1 Rättsfalls översikt personlig assistans Rättsfalls översikt personlig assistans ISSN 1653-2937 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Christina Janzon 010-116 95 91 christina.janzon@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm

DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm '!i07i!(j STOCKHOLMS TINGSRATT DOM 2013-02-25 meddelad i Stockholm Mål nr B 14901-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Gunilla Carlson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM 2014-06-17 Jönköping

DOM 2014-06-17 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 2 Rotel 24 2014-06-17 Jönköping Mål nr T 1347-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jönköpings tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Folksam ömsesidig sakförsäkring, 502006-1619 106 60

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp

2013-07-10 meddelad i Skövde. Tilltalad Thomas PIERRÉ Kent Netterstedt Björklund, 971202-5338 Tengenevägen 9 Lgh 1101 467 35 Grästorp Mål nr meddelad i Skövde 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Mats-Olov Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Skövde Målsägande Sekretess A Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer