Introduktion Funktioner Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu Kontaktuppgifter Att använda Här&Nu...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion... 2. Funktioner... 2. Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu... 2. Kontaktuppgifter... 3. Att använda Här&Nu..."

Transkript

1 Ert datum Er beteckning F /IT10 Leverans Anläggning Information Här&Nu i Banportalen Kopia till: Diariet Innehåll Introduktion... 2 Funktioner... 2 Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu... 2 Kontaktuppgifter... 3 Att använda Här&Nu... 4 Inställningar... 4 Moduler... 4 Tåglägesbilder... 5 Visa tåg... 6 Visa trafikplats... 7 Händelser... 9 Tåglägesrapportering Att klarrapportera Att orsaksrapportera på nivå Systemsamband Operativt trafikinformationssystem Informationskällor Informationsmottagare Handläggare: Tel

2 Introduktion Denna information riktar sig till företag som i sin verksamhet har behov av att: Se det aktuella läget för tåg som trafikleds av Banverket Kunna göra viss rapportering gällande tågtrafiken Banverket tillhandahåller kostnadsfritt funktioner för dessa syften. Funktionerna finns i en webbtillämpning som kallas Här&Nu som är åtkomlig via Banportalen och som i sin tur nås via Information om bl.a. tekniska krav på webbläsare finns på sidan Om webbplatsen Funktioner De funktioner som finns är: Visa händelser Orsaksrapportera händelser på nivå 3 Orsaksrapportera tåg på nivå 3 Klarrapportera tåg Visa aktuellt läge för tåg Visa aktuellt tågläge på trafikplats Visa tåglägesbilder Funktionerna beskrivs mer i detalj längre fram i det här dokumentet. Ansökan om behörighet och tillgång till Här&Nu Ansökan om behörigheter och tillgång till Här&Nu görs på den blankett som finns att hämta via Banportalen: &epslanguage=sv Länk till blanketten finns till höger på sidan, under Dokument. De här behörigheterna finns: Titta på Tåglägesbilder och fråga på aktuellt tågläge Klarrapportering av tåg och orsaksrapportering på nivå 3 Administration (tillkommer senare) Då en användare fått behörighet kommer det att finnas en länk till Här&Nu när man loggat in via Banportalen. 2/16

3 Under införandet av Här&Nu kommer det att finnas tillfälliga rutiner för att hantera många samtidiga ansökningar om behörighet. Kontaktuppgifter Felanmälan av Här&Nu kan göras dygnet runt till Banverket ICT kundsupport på telefon Anmälaren ska uppge Från vilket företag man ringer Vilket användarnamn som används för inloggning i Banportalen Att felanmälan gäller Här&Nu En så detaljerad beskrivning av felet som möjligt Om en användare har synpunkter på funktioner eller information i Här&Nu, ska personen vända sig till en utsedd kontaktperson inom sitt företag. Kontaktpersonen kan sedan vända sig till Banverkets systemförvaltning. 3/16

4 Att använda Här&Nu Varje sida i Här&Nu är uppbyggd av moduler som visar önskad funktion. Inställningar Uppe till höger finns länken Ändra inställningar. Genom att klicka på länken får du en vy med möjlighet att ändra namn på aktuell sida, ta bort sida, och att ändra kolumnuppsättning så att modulerna på sidan visas på det sätt som passar dig bäst. Klicka på länken Dölj inställningar uppe till höger på sidan, för att dölja vyn. Ovanför länken för att ändra inställningar finns länken Återställ inställningar. Genom att klicka på länken återställs alla inställningar till en standardinställning. Moduler Uppe till höger finns länken Lägg till modul. 4/16

5 Genom att klicka på länken får du en vy med möjlighet att på aktuell sida lägga till moduler som innehåller de olika funktionerna. Klicka på länken Dölj moduler uppe till höger på sidan, för att dölja vyn. Modulerna kan flyttas inom sidan genom att med muspekaren ta tag i listen överst i modulen och dra den till önskad plats. För att ta bort en modul från en sida, klicka på krysset längst upp till höger i modulen. Tåglägesbilder Tåglägesbilder kan användas för att titta på bilder som i tabellform visar en sammanställning av det aktuella läget för ett antal tåg. Genom att klicka på anpassa får du en vy där du kan välja textstorlek i bilderna. Klicka på Spara när du gjort din inställning. För att dölja eller visa urvalsmöjligheterna klickar du på den dubbla uppåt- eller nedåtpilen som finns under stängningskrysset uppe till höger. I Urval kan du välja vilken tåglägesbild som ska visas i modulen. De tåglägesbilder som är valbara är de som finns upplagda för ditt företag. Om du 5/16

6 saknar tåglägesbilder som visar det du har behov av, prata med ditt företags kontaktperson som i sin tur kontaktar Banverket som tills vidare administrerar alla tåglägesbilder. Genom att klicka på Filter längst ned till höger i modulen, får du en sida som visar de inställningar och filtreringar som gäller för tåglägesbilden. Om du vill förändra filtreringen i en bild, prata med ditt företags kontaktperson som i sin tur kontaktar Banverket, som tills vidare administrerar alla tåglägesbilder. Visa tåg Visa tåg kan användas för att fråga på aktuellt läge för ett tåg. Om tåget ingår i en tågkedja, visas information för alla tåg som ingår i kedjan. Genom att klicka på anpassa får du en vy där du kan göra inställningar för att välja textstorlek, och för att välja vilka kolumner som ska visas. Vissa kolumner är obligatoriska och går inte att välja bort, men för övriga kan du bocka i eller ur 6/16

7 efter behov. Klicka på Spara när du gjort dina val. För att visa eller dölja urvalsmöjligheterna för den tågsökning du vill göra klickar du på den dubbla nedåt- eller uppåtpilen som finns under stängningskrysset uppe till höger. I Urval skriver du utgångsdatum (förvalt dagens datum) och tågnummer för den sökning du vill göra, klicka därefter på Visa. Aktuellt läge för tåget visas i tabellen, och uppdateras automatiskt allteftersom tillgänglig information förändras. Visa trafikplats Visa trafikplats kan användas för att fråga på aktuellt tågläge på en eller flera trafikplatser. Genom att klicka på anpassa får du en vy där du kan göra vissa inställningar för att välja textstorlek, och för att välja vilka kolumner som ska visas. Vissa kolumner är obligatoriska och går inte att välja bort, men för övriga kan du 7/16

8 bocka i eller ur efter behov. Klicka på Spara när du gjort dina val. För att dölja eller visa urvalsmöjligheterna klickar du på den dubbla uppåt- eller nedåtpilen som finns under stängningskrysset uppe till höger. I Urval anger du vilka trafikplatser du vill se det aktuella tågläget för. Du gör det genom att skriva in en trafikplatssignatur i fältet för detta. Vill du se läget för fler än en trafikplats, skriver du in signaturerna separerade med ett kommatecken. Du anger även tidsintervall för sökningen, antingen genom att ange relativa tider utifrån tågens planerade tider, eller genom att ange fasta tider med från- och tilldatum och klockslag (förvalt dagens datum). Aktuellt läge för tågen på trafikplatserna visas i tabellen, och uppdateras automatiskt allteftersom tillgänglig information förändras. 8/16

9 Händelser Banverkets definition av händelser: Då något har hänt som påverkar eller bedöms kunna påverka tågföringen eller anläggningens funktion ska en händelse skapas. Händelser som kan visas är De som avslutats inom en viss tid tillbaka Aktiva händelser, d.v.s. händelser som inte avslutats Händelser där orsaksrapportering på nivå 3 ska göras med möjlighet att göra denna rapportering Genom att klicka på anpassa får du en vy där du kan välja textstorlek i händelserna. Klicka på Spara när du gjort din inställning. För att dölja eller visa urvalsmöjligheterna klickar du på den dubbla uppåt- eller nedåtpilen som finns under stängningskrysset uppe till höger. I Urval anger du vilka händelser du vill se det aktuella tågläget för. De filtreringar av händelser som kan göras är Visa alla händelser Visar alla händelser inom vald tidsperiod Visa endast aktiva händelser Visar alla händelser som inte avslutats och som är inom vald tidsperiod Visa endast händelser som kan orsaksrapporteras Visar alla händelser som inte är äldre än sju dygn räknat från starttidpunkten, och som är möjliga att orsaksrapportera på nivå 3, oavsett om de är aktiva eller avslutats. Visa endast händelser som ska orsaksrapporteras Visar alla händelser som inte är äldre än sju dygn räknat från 9/16

10 starttidpunkten, och som inte rapporterats på nivå 3, oavsett om de är aktiva eller avslutats. Informationen i händelserna visas i två kolumner. I kolumnen Beskrivning visas Händelsens identitet Beskrivning av händelsens orsak på nivå 2 Händelseplats eller platser Påverkade platser (om sådana registrerats) Starttidpunkt Prognostiserad sluttidpunkt Orsakande tåg, om det är rapporterat I kolumnen Orsak visas händelsens orsak. Om det är möjligt att göra rapportering på nivå 3, finns en rullgardinsmeny där tillgängliga orsaker finns valbara. 10/16

11 Tåglägesrapportering Tåglägesrapportering kan användas för att klarrapportera (k-rapportera) tåg eller orsaksrapportera på nivå 3. Genom att klicka på anpassa får du en vy där du kan göra vissa inställningar för att välja textstorlek, och för att välja vilka kolumner som ska visas genom att bocka i eller ur efter behov. Klicka på Spara när du gjort dina val. För att dölja eller visa urvalsmöjligheterna klickar du på den dubbla uppåt- eller nedåtpilen som finns under stängningskrysset uppe till höger. I Urval anger du vilket urval du vill ha av tåg som ska rapporteras. De filtreringar av rapporter som kan göras är Visa klarrapporter som ska göras Visa tidrapporter som ska orsaksrapporteras på nivå 3 11/16

12 Du kan välja båda alternativen i samma sökning. Selekteringen kan göras utgående från Företag Välj ett företag i rullgardinsmenyn. Trafikplatser Vill du göra rapportering fler än en trafikplats, skriver du in signaturerna separerade med ett kommatecken. Du kan välja båda alternativen i samma selektering. Du anger även tidsintervall för sökningen, antingen genom att ange relativa tider utifrån tågens planerade tider, eller genom att ange fasta tider med frånoch tilldatum och klockslag (förvalt dagens datum). Då kommer de rapporter som ka göras att visas markerade i en lista (se vidare under Att klarrapportera och Att orsaksrapportera på nivå 3) när du klickat på Visa. Du kan göra rapportering för ett enstaka tåg genom att använda fälten inom ramen Tågnummer längst ned i Urval. Då skriver du utgångsdatum (förvalt dagens datum) och tågnummer för den sökning du vill göra, klicka därefter på Visa. Då kommer tågets hela körplan att visas, med de rapporter som kan eller ska göras, markerade (se vidare under Att klarrapportera och Att orsaksrapportera på nivå 3). Att klarrapportera Om en klarrapport ska göras, visas en grön ram runt tidsfältet i kolumnen Klarrapport Tiden kan rapporteras på något av följande sätt 12/16

13 5 eller +5: Fem minuter försenat 0: Rätt tid M5 eller -5: Fem minuter tidigt 1200 eller 12:00: Det verkliga klockslaget Om tiden för klarrapporten innebär att orsaksrapportering ska göras, visas en rullgardinsmeny med valbara orsaker när du lämnar fältet i kolumnen Klarrapport. När du valt orsak genom att markera den i rullgardinsmenyn rapporteras den automatiskt. Att orsaksrapportera på nivå 3 Om en tidrapport har en förseningsorsak som kan rapporteras eller ändras visas detta genom att det finns en rullgardinsmeny med valbara orsaker i kolumnen Orsak efter någon av kolumnerna Ankomst eller Avgång. När du valt orsak genom att markera den i rullgardinsmenyn rapporteras den automatiskt. Observera att om du rapporterar eller ändrar orsaken så rapporteras eller ändras den i den händelse som rapporterats som orsakande (händelsenummer visas med H i kolumnen Kompl info). Det innebär att orsaken rapporteras eller ändras för alla tåg som rapporterats med den aktuella händelsen som orsak. 13/16

14 Systemsamband Operativt trafikinformationssystem Produktion och distribution av operativ trafikinformation. Informationen används för operativ verksamhet, felavhjälpning, trafikannonsering och uppföljning av leveransen. Komponenter Basunklient Det operativa användargränssnittet där den operativa personalen genomför sin rapportering. Till sin hjälp finns här information om det aktuella tågläget, händelser, driftnivåer, infrastrukturfel mm. Basun databas Här lagras information om händelser, driftnivåer mm som skapas i Basunklienten. Dessutom korttidslagras trafikannonsering, banarbeten och hastighetsnedsättningar för presentation i Basunklienten. Databasen försörjer ett flertal system med information. TLB Visar det aktuella tågläget för Banverkets operativa verksamhet. Här&Nu Visar det aktuella tågläget för externa som även har möjlighet att genomföra viss inrapportering i detta gränssnitt. Är en webbapplikation som nås genom Banportalen. ATL Centralt system som beräknar och lagrar det aktuella tågläget. Försörjer 14/16

15 samtliga system som behöver denna information. Det aktuella tågläget beräknas automatiskt eller utifrån manuella rapporter. Trafikplatser Ett register över de trafikplatser som används i de operativa systemen. Bygger på BIS-information som är kompletterad. Informationskällor Pumba Försörjer andra system med tidtabeller som registrerats i Trainplan. Körorder Stordatorsystem för att registrera säkerhetsorder t.ex. hastighetsnedsättningar. TTraf Skyltstyrningssystem som försörjer skyltar och system med annonseringsinformation. Trainplan Försörjer Basun med planerade banarbeten. TPOS Samlar in tågpassager och information om lagda tågvägar från samtliga tågledningssystem i landet och försörjer andra system med denna information. Etam System för elektronisk tåganmälan. In- och utanmälan av tåg i Etam kommer som tidrapporter till ATL. BIS System som innehåller infrastrukturinformation och försörjer andra system med denna information. Informationsmottagare Mail/SMS Trafikmeddelanden i händelser i Basun skickas via e-post och SMS till prenumeranter. UTIN System som samlar in information från trafikinformationssystem inom Banverket och tillhandahåller informationen till prenumeranter utanför Banverket. WoW Trafikinformation via webb och wap Banverkets system för att presentera trafikinformation till resenärer, på Internet och i mobiltelefoner. 15/16

16 LUPP Databas och analysverktyg för leveransuppföljning av tågtrafik. 16/16

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Användarmanual Självservice arbetstagare

Användarmanual Självservice arbetstagare Användarmanual Självservice arbetstagare Innehållsförteckning Vad innebär självservice för dig? 3 Support 3 Kom igång 3 Inloggning 4 Inställningar 4 Kalender 5 Viktigt att veta 5 Grundfunktioner 5 Rapportering

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren.

Kulturproceduren. Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Kulturproceduren Första hjälpen Arrangör Första hjälpen Arrangör är till för dig som är arrangör i Kulturproceduren. Här kan du läsa dig till hur man praktiskt använder Kulturprocedurens olika delar. Den

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Tele2 Selfcare Snabbguide

Tele2 Selfcare Snabbguide Tele2 Selfcare Snabbguide 1 Innehåll Introduktion... 3 Inloggning och installation... 3 Översikt... 4 Mitt konto... 5 Min profil...5 Företagsprofil...5 E-postnotifiering...5 Välj ordergodkännare...6 Användare...

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer